O J LS Warszawa, dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O J LS 2011. Warszawa, dnia 09.11.20 11 r."

Transkrypt

1 (...) wykonał, punkt wg Warszawa, dnia r. LSPEKTORAT UZBROJENIA Nr /11 O J LS 2011 OO-909 Warszawa Wg rozdzielnika Dotyczy: udzielenia wyjaśnień do postwowania IU/454/yII-53/ZO/PN!A E/DOS/K/2011 W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania na dostawę oprogramowania dla potrzeb resortu obrony narodowej, nr referencyjny: IU/454/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K12011, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Pytanie nr 1 - do SIWZ czy mając na uwadze, że zamawiający w dwóch miejscach: 1) strona 3, Zadanie 2 dla zadania 2 a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dwie (2) dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. rozbudowa systemu zarządzania w sieci o wartości co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) każda; (...) 2) załączniku nr lb do SIWZ strona 10 pkt (...) Co najmniej jedno odpowiadające zakresowi niniejszego postępowania, tj. obejmujące dostawę sprzętu, oprogramowania i wykonanie usług wdrożeniowych o wartości nie mniejszej niż S milionów złotych (...) zdefiniował wymagania podmiotowe w zakresie wiedzy i doświadczenia jakimi powinien charakteryzować się Wykonawca należy zakładać, iż wymagania te powinny być traktowane jako łączne? Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje zarówno wymagań znajdujących się SIWZ, strona 3 Zadanie 3jak iw Załączniku nr IB do SIWZ na stronie 40w punkcie Odpowiedź: Warunki udziału dot. doświadczenia oferentów określone na strona 3 SIWZ dla zadanie 2 pozostają bez zmian. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów zawartych w pkt załącznika nr lb do SIWZ. Pytanie nr 2 - dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ strona punktu Moduły musza. zostać wdrożone z zachowaniem ciągłości usługi. Wszelkie niezbędne przerwy w pracy systemów Zamawiającego muszą być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym. Po oddaniu do eksploatacji system musi zostać zarchiwizowany w sposób umożliwiający łatwość odtworzenie środowiska startowego. Wykonawca musi przygotować i wdrożyć system archiwizacji kluczowych elementów systemu (baza danych, systemy operacyjne, elementy konfiguracji modułów) wraz z opracowaniem procedur bieżącej archiwizacji i odtwarzania Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w związku z wymaganiem z pkt oczekuje od Wykonawcy tylko przygotowania odpowiednich procedur w oparciu o sprzęt i oprogramowanie do archiwizacji, które Zamawiający już posiada? LO. (tel )

2 wg Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymagane jest przygotowanie odpowiednich procedur archiwizacji w oparciu o sprzęt i oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada przetestowanie funkcjonowania dostarczonych procedur przed odbiorem wdrożenia. Pytanie nr 3 - dotyczy załącznik nr lb do SIWZ, strona 44 punkt pkt W trakcie obowiązywania wsparcia na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca zaktualizuje (ang. Upgrade) oprogramowanie wchodzące w skład wdrożonych komponentów: modułu zarządzania konfiguracją i zmianą, modułu rejestracji zgłoszeń serwisowych oraz Systemu Zarządzania wyszczególnionego w pkt 2.1 Prosimy o potwierdzenie, iż aktualizacje (ang. Upgrade) Systemu Zarzadzania wyszczególnionego w pkt 2.1 mają dotyczyć tylko Systemu Zarządzania składającego się z produktów? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż aktualizacja (Upgrade) dotyczy jedynej produktów z rodziny wymienionych w pkt 2.1. Pytanie nr 4 Dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ, strona 17, 3.1.3, pozycja 11 tabeli: lp Nazwa produktu Part Ilość i rodzaj Data zakończenia Nazwa licencji number licencji wsparcia NETCOOL/OMNIBUS 11 Netcool Omnibus D58KALL GATEWAY TIER TARGET LIC Czy zamawiający potwierdza, iż w obecnie zastosowanej architekturze wdrożenia dwie, z wymienionych w pozycji 11, licencje wykorzystywane są na potrzeby dwóch par ObjectSeryerów pracujących w architekturze fail-oyer? Odpowiedź: W obecnej architekturze, sieci MIL-WAN istnieje jedna para ObjectSerwerów pracująca w trybie fail-oyer. Pozostałe licencje wykorzystywane są w innych sieciach. Pytanie nr 5 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 17, 3.1.3, pozycja 1 18 tabeli lp Nazwa produktu Part Ilość i rodzaj Data zakończenia Nazwa licencji number licencji wsparcia l Netcool NC GUI READ-WRITE CLIENT D58IULL Omnibus7.3 CONCURRENTUSERLIC Composite NC SVC MON INTERNET 2 Application Manager D58TGLL PROTOCOLS MANAGING SERVER for Internet Seryjce LIC Monitoring Netcool NC/IMPACT DSA TIER 1 SERVER D58JHLL impact.i PERTARGET LIC Network NCJPRECISIONIP TOPOLOGY SVR D58JTLL Manager for lp 3.8 MANAGING SERVER LIC Network NCJPRECISIONIP ASSET DISC D58LPLL Manager for lp 3.8 TIER I DEVICE LIC Network NCIPRECISIONIP ASSET D58IOLL Manager for lp 3.8 DISCOVERY INSTANCE LIC Network NCJPRECISIONIP DISC/ROOT D58IYLL Manager for lp 3.8 CAUSE AN INSTANCE LIC Network NC/PRECISIONIP TOPOLOGY D58MFLL Manager for lp 3.8 DISCTIER I DEVICE LIC Netcool NETCOOL/IMPACT MANAGING D58JPLL Impact5.1 SERVERLIC Netcool NETCOOL/OMNIBUS D58HVLL CONCURRENTUSERLIC Netcool NETCOOL/OMNIBUS GATEWAY D58KALL TIER I TARGET LIC ,2010 Netcool NETCOOL/OMNIBUS GATEWAY D58KELL Omnibus 73 TIER 2 TARGET LIC Netcool NETCOOL/OMNIBUS D58HTLL OBJECTSERVER LIC IBM Tiyoii Netcool D58P3LL NETCOOL/OMNIBUS PROBES LO. (tel ) 2

3 SW Omnibus 7.3 TWR 1 LIC Netcool NETCOOL/REPORTER D593CLL Reporter 2.2 CONCURRENT USER LIC Netcool NETCOOL/REPORTER D593GLL Reporter 2.2 MANAGING SERVER LIC 17 Netcool NETCOOL/WEBTOP MANAGING D58KVLL Omnibus WebGUI SERVER LIC 18 Tiyoli Monitoring D58JDLL NC/SVC MONOR REPORTER MANAGING SERVER LIC I Ze względu na zmianę przez producenta oprogramowania sposobu licencjonowania poszczególnych produktów umieszczonych w pozycjach 1 18 powyższej tabeli prosimy o modyfikację formularza ofertowego dotyczącego pozycji I 18 do poniżej proponowanej postaci. Nazwa Part Cena... Oferowana. Lp. Wartosc Nazwa licencji. produktu number jednostkowa ilośc brutto brutto OMNIbus and Network Manager Netcool DOBTRLL Base Instali License - Subscription 8 4 Support 12 Months OMNibus and Network Manager 2 Netcool DOB8ILL Entry Tier Resource Va]ue Unit License + SW 710 Subscription 8 Support 12 Months IBM License.. 3 Netcool DOB8WLL.. IBM License. IBM Tiyo]i 4 Netcool DOBkDLL. Tiyoli OMNIbus and Network Manager Eyent Deyice Tier Resource Value Unit + SW Subscription Support 12 Months Tiyoli Oy1N1bus and Network Manager Network Deyice Tier Resource Value Unit + SW Subscription SL Support 12 Months IBM Composite Composite Application Manager Application for Transactions for Web and Robotic 5 Manager for DOICCLL Response and Tracking Resource Value Unit 4 Internet License + SW Subseription 8 Support 12 Seryice Months Monitoring Netcoo]/Impact Base Instali SW 6 Netcool Impact D612DLL Subscription 8 Support Reinstatement Months IBM Tiyo!i Netcool/Impact Tier I Resource 7 Netcool lmpact D6I2HLL Valuc Unit SW Subscription 8 Support Reinstatement 12 Months Netcool/OMNlbus Gateway Tier 8 Netcool D6OYGLL I per Conneetion SW Subscription Support Reinstatement 12 Months Netcool/ON fnibus Gateway Tier 9 Netcool D6OYCLL 2 per Application Instance SW Subscription 8 2 Support Reinstatement 12 Months OMNIbus and Network Manager 10 Netcool EO87VLL Base Instali Annual SW Subscription 8 8 Support Renewal OMNIbus and Network Manager 11 Netcool EO7yOLL Entry Tier Resource Value Unit Annual SW 1420 Subscription 8 Support Renewal LO. (tel ) 3

4 OMNIbus and Network Manager 13 Netcool EO7VLLL Deyice Tier Resource Value Unit Annual SW 1220 Subscription c Support Renewal Netcool/OMNIbus Gateway Tier 14 Netcool EO3S5LL I per Connection Annual SW Subscription 8 2 Support Renewa! Netcool/OMNIbus Gateway Tier 15 Netcool EO3S3LL 2 per Application Instance Annual SW 4 Subscription 8 Support Renewal lp Naiwa produktu Part Nazwa licencji Ilość i rodzaj Data Pytanie nr 7 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 17, 3.1.3, pozycja 2 tabeli: Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono na pytanie nr 4. Zamawiającego w tabeli w punkcie są obecnie niewspierane przez producenta oprogramowania Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zmienionego zestawu produktów odpowiedników w postaci nowych (aktualnie dostępnych u producenta) produktów (nazwy i P/N mogą się różnić)? Jako oferowanej przez oryginalnie wyspecyfikowany zestaw produktów, nadal spełniających wymagane odpowiednik rozumiemy zestaw produktów oferujących funkcjonalność nie gorszą od funkcjonalności przez Zamawiającego wymagania funkcjonalne. Na potwierdzenie powyższego Oferent powinien dostarczyć oświadczenie firmy IBM dotyczące wymaganych przez Zamawiającego i wycofanych ze sprzedaży produktów. Pytanie nr 6 - Zamawiający dokonał modyfikacji formularza ofertowego w tym zakresie. W sytuacji, kiedy niektóre produkty wyspecyfikowane przez Zamawiającego w tabeli w punkcie załącznika nr IB do SIWZ włączone do innych produktów (o innych nazwach i part Numerach PJN), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odpowiedników posiadanych produktów np. poprzez udzielenie licencji do nowych (aktualnie dostępnych u producenta) produktów lub udzielenie licencji na wsparcie tych nowych funkcjonalność nie gorszą od funkcjonalności oferowanej przez produkt (lub zestaw produktów) wyspecyfikowany w tabeli w punkcie załącznika nr lb do SIWZ, nadal spełniający wymagane potwierdzające, że posiadany przez Zamawiającego produkt: jest obecnie niewspierany przez producenta oprogramowania i/lub zostały zastąpiony i/lub został włączony do innego produktu oraz produktów. Jako odpowiednik rozumiemy produkt (lub zestaw produktów) oferujących przez Zamawiającego wymagania funkcjonalne. W przypadku zaoferowania nowego produktu oferent musiał załączyć do oferty oświadczenie producenta (lub jego przedstawiciela w Polsce) zaoferowany produkt jest jego odpowiednikiem (zgodnie z udzieloną powyżej odpowiedzią). Odpowiedź: są obecnie niewspierane przez producenta oprogramowania lub zostały zastąpione lub zostały OMNIbus and Network Manager 12 Netcool EO7V3LL Eyent Deyice Tier Resource Value Unit 1320 Annual SW Subscription Sc Support Renewa] IBM Composite Application Composite Application Manager for 16 Transactions for Web Manager and for Robotic EOBMCLL Response 8 and Tracking Resource Internet Va!ue Unit Annual SW Subscription 8 Support Seryjce Renewal Monitoring Netcool/lmpact 17 Netcool Base Impact Install EO3TSLL Annual SW Subscription 6 8 Support Renewal 5.1 Netcool/Impact Tier I Resource 18 Netcool Impact EO3TULL Value Unit Annual SW Subscription Support Ren ewa! Czy w związku z faktem, iż niektóre produkty firmy IBM wyspecyfikowane przez lub zostały zastąpione lub zostały włączone do innych produktów (o innych nazwach i PlN), czy L.O. (tel ) 4

5 na to number licencji zakończenia 2 wsparcia Composite NC SVC MON INTERNET Application D58TGL PROTOCOLS MANAGING Manager for L SERVER LIC Internet Seryice Monitoring Ze względu na zmiany sposobu licencjonowania produktu firmy IBM umieszczonego w pozycji 2 powyższej tabeli obecnie dostępny jest produkt o part number: DOICCLL, który jest produktem równoważnym. Dodatkowo licencjonowanie produktu DOICCLL opiera się o ilość rdzeni procesora. Prosimy o potwierdzenie, że 4 licencje DOICCLL 4 rdzenie procesora wymagana przez Zamawiąjącego ilość. Odpowiedź: W zakresie zaoferowania produktu równoważnego odpowiedzi udzielono na pytanie nr 4. W pozostałym zakresie zamawiający informuje, że obecnie oprogramowanie to uruchomione jest na serwerze, który jest wyposażony wjeden procesor 4 rdzeniowy ULTRA SPARC T2. Pytanie nr 8 - Prosimy o potwierdzenie czy wykrywaniu przez komponent TADDM będą podlegały systemy z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows (dowolna wersja)? Odpowiedź: Tak Pytanie nr Dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ, strona 19, 3.1.3, pozycia 24 tabeli Nazwa lp Part number Nazwa licencji produktu Ilość i rodzaj licencji Data zakończenia wsparcia Cisco Works 24 Lan CWLMS-2.5-R- Cisco Works Lan Management K9 Management solution I I Grudzień 2009 Solution 2.5 Posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie CiscoWorks LMS 2.5 zostało ogłoszone przez producenta jako end-of-sale i end-of-life. Producent ogłosił również, iż ostatnim dniem na otrzymanie wsparcia na ten produkt był 26 marca 2010 roku, po tym dniu produkt ten jest niewspierany przez producenta. W związku z powyższym, nie jest możliwe wykupienie wsparcia producenta na tą wersję oprogramowania. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby Oferent dostarczył licencje na oprogramowanie CiscoWorks LMS w najnowszej dostępnej wersji wraz ze wsparciem producenta na 36 miesięcy umożliwiająca aktualizację oprogramowania tylko w ramach bieżącej wersji? Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zakupu wsparcia technicznego produktu Cisco Works Lan Management Solution 2.5. Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 19. punkt pozycja 24 tabeli lp Nazwa produktu Part number iiość i rodzaj Data zakończenia Nazwa licencji licencji wsparcia Pytanie nr 10 - Cisco Works Lan 24 Management Cisco Works Lan CWLMS-25-R-K9 I I Solution Management 2.5 solution Grudzień 2009 Każda z 11-tu sztuk oprogramowania wyspecyfikowanych w powyższej tabeli licencjonowana jest na określoną liczbę urządzeń sieciowych. Prosimy o podane dla wszystkich 11-tu sztuk na jaką ilość obsługiwanych urządzeń były zakupione licencje? LO. (tel ) 5

6 Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zakupu wsparcia technicznego produktu Cisco Works Lan Management Solution 2.5. Pytanie nr 11 - Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 2, punkt Zasilenie bazy danych konjguracji informacją o bieżącej konjguracji (Cl) sieci, usługi telefoni VoIP, środowiska bladowego, usługi poczty elektronicznej, usługi elektronicznego obiegu dokumentów oraz usługi katalogowej; Prosimy o określenie zakresu zasilania bazy danych konfiguracji dla poszczególnych systemów/usług z uwzględnieniem oczekiwanego rezultatu. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że wdrożenie systemu CMDB umożliwi automatyczne wykrywanie elementów konfiguracyjnych wymienionych ushig. Oczekiwanym rezultatem jest możliwość zarządzania konfiguracją i zmianą tychże elementów. Zamawiający oczekuje, iż Oferent posiada odpowiednie doświadczenie, by wesprzeć proces identyfikacji i szczegółowości niezbędnych elementów wymienionych usług. Pytanie nr 12- Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 8, punkt Moduł musi umożliwiać zdejniowanie procesu Wydania\ Wersji (zapotrzebowanie procesu, wymagane akceptacje, dołączanie Zmian, analiza wpływu, wymagana kolejność implementacji, plany wycofania), Zamawiający w punkcie SIWZ określa wymagania dotyczące procesu Wydania\Wersji. Prosimy o określenie maksymalnej przewidywanej ilości użytkowników, która będzie jednocześnie wykorzystywać te funkcjonalności. Odpowiedź W chwili obecnej Zamawiający nie ma doświadczenia wymaganego do oszacowania liczby jednoczesnych użytkowników procesu. Zamawiający oczekuje od Oferenta wsparcia implementacji procesu, włączając w to oszacowanie liczby j ednoczesnyc]i użytkowników. Pytanie nr 13 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 16, punkt Wymagania ilościowe dla licencji Czy ilość serwerów podana w tabeli w punkcie dotyczy 500 fizycznych serwerów czy zawiera również serwery wirtualne? Jeżeli tak, prosimy o określenie ilości fizycznych serwerów podlegających wykrywaniu. Odpowiedź: System CMDB powinien umożliwiać wykrywanie serwerów wirtualnych. Sumaryczna ilość serwerów fizycznych i wirtualnych: 500. Dla celów projektu, ilość serwerów fizycznych: 300. Należy mieć na uwadze, iż w najbliższych latach planowane jest stopniowe migrowanie zasobów na platformę wirtualną. Pytanie nr 14 - Czy serwery, które będą podlegały wykrywaniu przez komponent zainstalowany na serwerze Discoyery oddzielone są od niego firewallem? Jeśli tak, to za jaką ilością firewalli będzie się znajdował discoyery server? Odpowiedź: Wykrywane serwery nie będą oddzielone firewallem. Pytanie nr 15 Dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ: strona 2, punkt 1.2.2: strona 14, punkt ; strona 14, punkt ; strona 14, punkt W punkcie SIWZ występuje: Konjgurację oraz integrację modułu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi z istniejącym systemem zarządzania; W punkcie SIWZ występuje: System musi się integrować z aplikacją TIP (Tiyoli Integrated Portal) zapewniając realizację wspólnego jednolitego interfejsu zarządzającego dla Zmiany dyżurnej RCZSI UT, W punkcie SIWZ występuje: System musi integrować się z systemem zarządzania eksploatowanym przez RCZSiUT ( IBM Netcool Omnibus). Niezbędne oprogramowanie umożliwiające przedmiotową integrację wraz z niezbędnymi licencjami powinno być dostarczone przez Wykonawcę; L.O. (tel ) 6

7 - z - z modułem Netcool Omnibus w zakresie wzbogacania zdarzeń o informacje zawarte w modułem l Network Manager for lp - w trc konfiguracyjnych; zakresie importu wykrytych elementów CMDB, Charakterystyka istniejącego Systemu Zarządzania a w szczególności: RCZSiUT aplikacjami wchodzącymi w skład Systemu Zarządzania wyszczególnionymi w p Wszystkie proponowane moduły powinny poprawnie współpracować z zainstalowanymi w Pytanie nr 16 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 17, punkt L.O. (tel ) 7 wsparciem producenta na okres 24 miesięcy od daty dostawy; wchodzących w skład systemu zarządzania, Zamawiający w pkt zamienia okres wsparcia z Dostarczy oprogramowanie i licencje wymagane do realizacji zadania wraz z gwarancją i Biorąc pod uwagę fakt, że w innych punktach SIWZ wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, miesięcy na 36 miesięcy. jakie elementy mają zostać objęte gwarancją 36 miesięczną, ajakie 24 miesięczną. Odpowiedź: W celu ujednolicenia czasu wsparcia producenta dla wszystkich elementów czy wymieniony w punkcie okres 24 miesięcy jest poprawny? Jeśli tak to prosimy o informacje Pytanie nr 19 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 15, punkt końcowego predefiniowanego zgłoszenia, które zostaje automatycznie przekierowane do odpowiedniej osoby lub grupy osób odpowiedzialnych za jego realizację? Na przykład do osób, które Moduł powinien umożliwiać tworzenie zautomatyzowanych usług tzn. takich które wykonują konkretnych osób będzie posiadał funkcjonalność umożliwiającą zautomatyzowanie procesu. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż dostarczony moduł zamiast przekierowywać zgłoszenie do posiadają uprawnienia do resetowania hasła w danym systemie, itp. Czy Zamawiający przez to wymaganie rozumie możliwość rejestrowania przez użytkownika się bez udziału ludzi np. resetowanie hasła w systemie itp.; Pytanie nr 18 Dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ, strona 13, punkt Czy Zamawiający posiada system do automatycznej dystrybucji oprogramowania, który mógłby stacjach klienckich z niezbędnymi licencjami; rekordu z którego zostało za inicjowane przejęcie stacji. W ramach wdrożenia należy zapewnić zdalne Odpowiedź: Zamawiający posiada system do automatycznego dystrybuowania oprogramowania Moduł musi umożliwiać operatorom RCZSiUT zdalne przejmowanie kontroli nad stacjami użytkowników w celu przyspieszenia diagnozy i usunięcia incydentów. Zapis przejmowanie kontroli nad 1000 stacji co wymaga zapewnienia odpowiedniego oprogramowania na rozdystrybuują oprogramowanie. sesji powinien, w celach audytowych, zostać zarejestrowany w postaci pliku. i dołączony do zostać wykorzystany przez Wykonawcę do instalacji aplikacji na stacjach klienckich umożliwiającej zdalne przejmowanie kontroli określone w punkcie ? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wyraża Wykonawca powinien przygotować niezbędne pliki w celu dostarczenia administratorom RON, którzy zgodę na wykorzystanie takiego systemu przez Wykonawcę? Pytanie nr 17 Dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ, strona 10, punkt Odpowiedź: Tak. Współpraca z zainstalowanymi w RCZSiUT aplikacjami wchodzącymi w skład Tiyoli Netcool Omnibus oraz Network Manager for lp. wdrażanych w ramach przedmiotu zamówienia)? Pytanie nie dotyczy współpracy z systemami IBM systemu zarządzania oznacza niezakłócone działanie wszystkich systemów jednocześni; Zarządzania oznacza niezakłócone działanie wszystkich systemów jednocześnie (istniejących i Czy współpraca z zainstalowanymi w RCZSiUT aplikacjami wchodzącymi w skład Systemu Odpowiedź: Tak. Prosimy o potwierdzenie, że integracja modubi zarządzania zgłoszeniami serwisowymi z istniejącym systemem zarządzania wymieniona w punkcie SIWZ ma polegać na spełnieniu wymagań określonych w punktach ? i

8 Pytanie nr 20 Dotyczy Załącznik nr B do SJWZ, strona 21, punkt 3.3 Wymagania dotyczące szkoleń Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zrównoleglenia niektórych szkoleń? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zrównoleglenia terminów szkoleń. Pytanie nr 21 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 31, punkt Zamawiający wymaga, aby monitor znajdujący się w zestawie posiadał minimalne parametry: Ekran LCD o przekątnej 19, Plamka max 0,285mm, Czas reakcji matrycy max 5ms, Kontrast , Jasność: 300 cd/m2, Kąty widzenia 1 60/1 60 stopni Monitor, który spehiia pozostałe wymagane funkcje, np. możliwość trwałego połączenia z komputerem w celu łatwego przenoszenia zestawu, posiada minimalne parametry: Ekran LCD oprzekątnej 19, Plamka max 0, 285mm, Czas reakcji matrycy max 5ms, Kontrast 1000:1, Jasność: 250 cd/m2, Kąty widzenia 160/160 stopni Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora o jasności 250cd/m2 i posiadającego pozostałe minimalne parametry zawarte w SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora o jasności 250cd/m2 o minimalnych parametrach zawartych w SIWZ. pozostałych Pytanie nr 22 Dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ, strona 31, punkt Zamawiający wyspecyfikował komputer, który powinien posiadać małogabarytową obudowę o sumie wymiarów nie więcej niż 70 cm i zasilacz o mocy nie mniejszej niż 255W. W obudowach tych rozmiarów zasilacze zwykle nie przekraczają 200W. Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający miał na myśli zapis: Zasilacz o mocy nie większej niż 255W o wydajności min 85%, z funkcją stabilizatora napięcia (PFC). Odpowiedź: Zamawiający oczekuje stacji roboczych wyposażonych w zasilacze o mocy nie mniejszej niż 255W. Pytanie nr 23 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 35, punkt Pytanie 23.1 Zamawiający w sekcji Dysk twardy wyspecyfikował: c) 80GB, SATA 7200 obr./min.; d) 160 GB, SATA 7200 obr./min.; e) 250 GB, SATA 7200 obr./min.; Czy można traktować podane powyżej pojemności dysków jako wielkości minimalne? Czy np. dysk o pojemności 320 GB, SATA 7200obr!min. zostanie uznany jako spełniający wymagania? Odpowiedź: Minimalna wielkość dysku powinna wynosić 250 GB SATA 7200 Obr/min (dopuszczalne są większe pojemności). Pytanie 23.2 Zamawiający w sekcji pamięć RAM wyspecyfikował: a) 2 GB SODIMM DDR2 SDRAM 800 MHz, możliwość rozbudowy do 4 GB; b) 4 GB SODIMM, DDR2 SDRŁ4M 800 MHz. Czy Zamawiający oczekuje notebooka wyposażonego w pamięć RAM 2GB z możliwością rozbudowy do 4GB czy też notebooka wyposażonego w 4 GB pamięci RAM? Odpowiedź: Powinno być: pamięć RAM 4GB SODIMM, DDR2 SDRAM 800 MHz. LO. (tel ) 8

9 Pytanie 23.3 Zamawiający w sekcji porty/złącza wyspecyfikował m.in.: - 1 złącze Express Card 54-1 złącze PC-Card type II Prosimy o potwierdzenie. że Zamawiający uzna konfigurację za prawidłową z jednym z wymienionych powyżej złącz. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość konfiguracji z jednym z wymienionych złączy. Pytanie 23.4 Zamawiający w sekcji porty/złącza wyspecyfikował: - wbudowany czytnik kart mikroprocesorowych Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna konfigurację za prawidłową jeśli czytnik kart mikroprocesorowych będzie podłączany w notebooku poprzez port Express Card. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Pytanie 23.5 Zamawiający w sekcji ekran wyspecyfikował: Ekran 15,4 WSXGA + (rozdzielczość 1 680x1 050) Aktualnie produkowane notebooki posiadają ekran 15,6 o rozdzielczości 1600 x 900. Notebooki wyposażone w ekran 15,4 o rozdzielczości 1680x1050 nie sąjuż dostępne na rynku. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ekran 15,6 o rozdzielczości 1600x900 jako spełniający wymagania SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Pytanie 23.6 Zamawiający w sekcji porty/złącza wyspecyfikował: -4x USB2.0 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna konfigurację: 3 x USB 2.0, I x USB 3.0. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Pytanie 23.7 Zamawiający w sekcji porty/złącza wyspecyfikował: - złącze słuchawkowe i mikrofonowe; Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga złącza typu combo (mikrofon/słuchawki). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Pytanie 23.8 Zamawiający w sekcji łączność bezprzewodowa wyspecyfikował WiFi a/b/g/n Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązanie WiFi b/g/n jako najpowszechniejsze i najczęściej stosowane na rynku? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Pytanie nr 24 Zamawiający w pkt 3.4.1, i SIWZ wyspecyfikował następujące wymagania dla serwerów: Płyta główna: Minimum 6 złącz PC1e drugiej generacji z czego minimum 2 złącza PC1e x8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość by serwer posiadał łącznie 4 złącza PCIe x8 zamiast wyspecyfikowanych 6 złączy PCIe drugiej generacji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile Oferent zapewni, iż taka konfiguracja jest wystarczająca do realizacji projektu. LO. (tel ) 9

10 Pytanie nr 25 Zamawiający w pkt 3.4.1, i SIWZ wyspecyfikował następujące wymagania dla serwerów: Dyski HDD: Zainstalowane 3 dyski 300 GB typu HotPiug SAS 3,5 15 obr./min. dyski HDD skonfigurowane w RAJD 5. Możliwość instalacji dysków SA TA, SAS lub SSD. Możliwość instalacji dodatkowych pięciu dysków twardych hot-plug. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość aby serwer posiadał 3 dyski 300GB typu HotPlug SAS obr/min. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Możliwość instalacji dodatkowych pięciu dysków twardych hot-plug. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile Oferent zapewni, iż taka konfiguracja jest wystarczająca do realizacji projektu. Pytanie nr 26 Zamawiający w pkt 3.4.1, i SIWZ wyspecyfikował następujące wymagania dla serwerów: Porty: 9 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 6 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, yga. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość aby serwer posiadał łącznie 5 portów USB z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ45, yga. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile Oferent zapewni, iż taka konfiguracja jest wystarczająca do realizacji projektu Pytanie nr27 Zamawiający w pkt 3.4.1, i SWZ wyspecyfikował następujące wymagania dla serwerów Bezpieczeństwo: (...) możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość aby serwer posiadał możliwość zainstalowania wewnętrznie karty pamięci SD lub klucza USB. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile Oferent zapewni, iż taka konfiguracjajest wystarczająca do realizacji projektu Pytanie nr 28 Zamawiający w pkt 3.4.1,3.4.2, i SIWZ wyspecyfikował następujące wymagania dla streamer a: Możliwość czytania taśm LTO starszego typu; Prosimy o uszczegółowienie jakie starsze typy taśm powinny być obsługiwane i w jakim trybie (RO/RW) np. LTO1 lub LTO2? Odpowiedź: Poza obsługiwaniem taśm LTO3 Zamawiający wymaga by dostarczone streamery obsługiwały taśmy LTO2. - Pytanie nr 29 dotyczy załącznika I A opis przedmiotu zamówienia Pkt. 1,2 8,9 Prosimy o sprecyzowanie pojęcia Platinum Support czy jest to Państwa wewnętrzna nomenklatura czy dotyczy nazewnictwa stosowanego przez producenta? Czy dopuszczacie Państwo zaoferowanie suportu GoId Support? Zakres usług w poziomie suportu o nazwie Platinlum firmy McAfee jest bardzo szeroki, a co za tym idzie jest znacząco droższy od najczęściej stosowanego poziomu, czyli Gold Support, który chcielibyśmy Państwu zaproponować. Firmo McAfee oferuje aktualnie 6 różnych poziomów usłu suportowych Usługi i oferta McAfee McAfee McAfeffe Mc.4feffe McAfeffe McAfeffe GoId Gold Plaż inurn Platinurn Platinurn Platinum Business Enhanced Enterprise Global Large Resident Support Business Support Enterprise Enterprise Enlerprise Support Support Support Support Daily product updates (DATs, engine. and more) LO. (tel ) Dnia: 09.1l.20H r. 10

11 producti upgrades Maiware alerts with remediation analysis Malware anaiysis seryice Malware trend podcasts aud blogs Chat, web. and phone support with remote desktop contro] 24/7 phone support (normally under flye minutes to cxpert) Automatic diagnostic and romodlation toots Best practice yideos and guides Onlne product test enyironments Product Specilists Direct access to speciaiists for ali your products Enhanced escalation stretegy Enhanced SMS aierting seryices Authorized contacts Resident Named Support Account Manager Resident Product p]anning aud protection anaiysis Rogular case and business reyiows Risk assessmonts Technica] onsite yisits Resjdent Emergency onsite assistance Up to 2 Up to 2 Resident Gioba] account managoment Schoduled caiis with McAfee LabsTM and product management i Standardowo produkty są objęte suportem typu Gołd, a po opłaceniu dodatkowej ceny jest możliwe podniesienie tego poziomu do innych rodzajów suportu Odpowiedź: Platinum Suport jest nomenklaturową nazwą producenta oprogramowania- zarówno w SIWZ jak i w pytaniu nazywanym McAfee Platinurn Enterprise Suport. Zamawiający oczekuje zaoferowania usług przynąjmniej na poziomie suportu o nazwie McAfee Platinum Enterprise Suport. Pytanie nr 30 - Z wzoru umowy (załącznik 2A do SWIZ) wynika iż odbiorcą oprogramowania z pkt 1 i 2 8 i 9 jest Zarząd Dowodzenia i Łączności - N6 Dowództwa Marynarki Wojennej. Zakładając, że wszystkie wymienione w tabeli w pozycjach 1-2 i 8-9 licencje będą użytkowane przez tego użytkownika, proponujemy dostawę jednego dokumentu na 1 80 licencji. Rozwiązanie to będzie najbardziej atrakcyjne cenowo dla Państwa. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z polityka licencjonowania produktów do ochrony komputerów, producent wlicza koszt licencji epo w cenę licencji produktu, który jest zarządzany z epo. Producent nie limituje także ilości serwerów epo zainstalowanych w sieci użytkownika oprogramowania. Tym samym zakup 180 licencji będzie zawierał tez licencje na oba wymienione w tabeli serwery epo. Czy dopuszczacie Państwo proponowane rozwiązanie - czyli dostarczenie jednego dokumentu na 180 licencji? Odpowiedź: Tak dopuszczamy dostarczenie jednego dokumentu na 180 licencji. LO. (tel ) Dnia: H r.

12 firmy Pytanie nr 31 -Zgodnie z decyzją producenta - McAfee - samodzielna licencja na produkt McAfee Virus Scan Enterprise została jakiś czas temu zastąpiona przez zestaw produktów - czyli Eridpoint Protection Suit (EPS). Od tego momentu nie jest dostępna w sprzedaży samodzielna licencja na produkt obejmujący McAfee Vtrus Scan Enterprise. Zestaw EPS zawiera w sobie McAfee Virus Scan Enterprise, a także dodatkowe produkty: Anti-Spyware Enterprise (połączony z McAfee Virus Scan Enterprise), Desktop firewall, SiteAdyisor Enterprise Plus, Deyłce Control, Security for Microsoft Exchange with Antf- Spam/Security for Lotus Domino with Anti-Spam. Należy zwrócić uwagę, że każdy z tych produktów może być instalowany niezależnie, pomimo zakupu ich w zestawie. Jednocześnie zakup zestawu jest bardziej atrakcyjny cenowo. Prosimy więc o potwierdzenie, czy dopuszczacie Paóstwo zaoferowanie zestawu EPS w miejsce wymienionego w tabeli produktu McAfee Virus Scan Enterprise y. 8.7i? Odpowiedź: Oferta musi zawierać oprogramowanie McAfee Virus Scan Enterprise y. 8.7i w postaci pozwalaj ącej na instalację samodzielnie tego oprogramowania. Pytanie nr 32 - Dotyczy Pkt. 10 Prosimy o doprecyzowanie znaczenia ilości 2 w kolumnie Ilość kompletów. a) Czy mamy rozumieć ten zapis jako 2 serwery, z 200 różnymi skrzynkami pocztowymi {czyli łącznie 400 skrzynek), czy raczej jako 2 serwery, które w sumie obsługują 200 różnych skrzynek pocztowych? b) Czy można założyć, że wymienione serwery obsługują skrzynki pocztowe użytkowników pracujących na stacjach, dla których Zamawiający nabywa licencje na system antywirusowy (tj. pozycje 1-2 i 8-9 w tabeli)? c) Czy, zakładając, że powyższe jest poprawnym założeniem, są to wszystkie stacje robocze, z których użytkownicy są obsługiwani przez 2 serwery pocztowe? Jeśli nie, to prosimy o podanie ile jest takich stacji i użytkowników w sumie. Pytania są związane ze sposobem licencjonowania produktu do ochrony serwerów pocztowych przez producenta, d) Z wzoru umowy (załącznik 2A do SWł2) wynika iż odbiorcą oprogramowania z pkt 10 jest Zarząd Dowodzenia i Łączności - N6 Dowództwa Marynarki Wojennej, czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza dostawę jednego dokumentu licencyjnego na odpowiednią ilość licencji (zależną od odpowiedzi na pytania wcześniejsze). Rozwiązanie to będzie najbardziej atrakcyjne dla Państwa cenowo. Odpowiedź: a) 2 serwery, każdy obsługujący po 200 róznych skrzynek pocztowych (czyli łącznie 400 skrzynek), b) Nie można dokonac takiego załozenia, c) Licencjonowanie powinno umozliwić ochronę 400 skrzynek pocztowych na 2 serwerach (po 200 skrzynek na każdym serwerze), d) Tak, dopuszczamy dostarczenie jednego dokumentu licencyjnego na odpwoiednią ilośc licencji. Pytanie nr 33 dotyczy Pkt 7 Prosimy o doprecyzowanie znaczenia ilości 2 w kolumnie Ilość kompletów. Czy mamy rozumieć ten zapis jako 2 urządzenia, i każde obsługuje po 20 tys. użytkowników, czy raczej sąto dwa urządzenia obsługujące w sumie 20 tys. użytkowników? - w pierwszym przypadku (każde urządzenie obsługuje po 20 tys. użytkowników) prosimy o podanie dokładniejszych danych dotyczących ruchu: pasmo ruchu http i https jakie ma być obsługiwane przez urządzenia i ilość http requests na sekundę jaka ma być obsługiwana przez urządzenia. Wartości te są niezbędne do weryfikacji czy pojedyncze urządzenie będzie w stanie obsłużyć wymagany ruch. Odpowiedź: Dwa urządzenia każde obsługuje po 20 tysięcy użytkowników. Parametry dla pojedynczego urządzenia: a) maksymalne pasmo dla ruchu http i https: lgbitlsekundę; b) liczba http requests na sekundę: przy włączonych wszystkich funkcjach ochronnych nie mniejsza niż 1700; c) maksymalna liczba http requests na sekundę nie mniejsza niż LO. (te! ) 12 Dnia: H r.

13 po W związku ze złożonymi pytaniami Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawą Pzp, dokonuje następujących zmian SIWZ: 1. W zakresie wyma2ań dot. dokumentów przedmiotowych dla zadania - po modyfikacji: wszystkie wyszczególnione w załączniku lb do SIWZ dokumenty, oświadczenia, testy, certyfikaty, które były wymagane przed podpisaniem umowy muszą być złożone wraz z ofertą. 2. W zakresie postanowień Rozdziału XVIII S1WZ modyfikacji: dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu: 5. Wybrany wykonawca (dotyczy zadania 2), pod rygorem uznania przez Zamawiającego jako uchylanie się wykonawcy od podpisania przedmiotowej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy dostarczy do Zamawiającego kopie certyfikatów, kopię aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych). - dla osób wymienionych w ofercie. 3. W zakresie postanowień pkt załącznika nr lb do SIWZ - po modyfikacji otrzymuje brzmienie: Uprawnienia wykonawcy dot. ochrony informacji niejawnych: W trakcie wdrożenia przewidziana jest możliwość zapoznania oferenta z informacjami niejawnymi do klauzuli,zastrzeżone włącznie, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Do irformacji tych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające poświadczenia osobowe upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE. 4. W zakresie postanowień 1 ust.1 wzoru umowy załącznik nr 2B do SIWZ - po modyfikacji otrzymuje brzmienie: ]. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest rozbudowa istniejącego w Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT) systemu zarządzania sieciami oraz usługami teleinformatycznymi o moduły i elementy umożliwiajqce obejmująca: 1) dostawę licencji oprogramowania dla modułu zarządzania konfiguracja zmiana i wersjami wraz z trzy (3) letnim wsparciem technicznym producenta, 2) dostawę licencji oprogramowania dla modułu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi wraz z trzy (3) letnim wsparciem technicznym, 3) dostawę sprzętu, 4) dostawę licencji potwierdzających odnowienie wsparcia technicznego dla oprogramowania wyszczególnionego w pkt załącznika nr IB do SIWZ na okres trzech (3) lat, 5) wykonanie usługi wdrożeniowej dla nowych modułów systemu zarządzania, 6) wykonanie usługi szkolenia. 5. W zakresie postanowień 3 wzoru umowy załącznik nr 2B do SIWZ po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 1. Termin wykonania Umowy: 1) w zakresie określonym w 1 ust. 1 pkt 1) 30 dni od daty zawarcia umowy; 2) w zakresie określonym w 1 ust. 1 pkt 2) 30 dni od daty zawarcia umowy; 3) w zakresie określonym w I ust. 1 pkt 3) dni od daty zawarcia umowy; 4) w zakresie określonym w 1 ust. I pkt 4) dni od daty zawarcia umowy; 5) w zakresie określonym w I ust. I pkt 5) miesięcy od daty zawarcia umowy; 6) w zakresie określonym w I ust. 1 pkt 6) miesięcy od daty zawarcia umowy. 6. W zakresie postanowień 5 ust. 3 wzoru umowy załącznik nr 2B do SIWZ - po modyfikacji: LO. (teł ) 13

14 Zadanie aktualne certyfikaty, zmodyfikowany po dodaje się pkt 5) 5)Wykonawca dla realizacji usług a) dedykuje co najmniej ( ) osoby posiadające: poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U Nr 182, poz. 1228), np. PRJNCE2, PMI 7. W zakresie postanowień Rozdziału XII pkt 5 SIWZ modyfikacji otrzymuje brzmienie 5. Ofertę wraz z dokumentami, oświadczeniami oraz załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania i systemów zarządzania dla sieci informatycznych resortu obrony narodowej - nr postępowania: RJ/454/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/ K/2011 nr W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający informuie, że 1. Termin składania ofert upływa w dniu godz. 09:00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie dnia godz. 10:00. Załącznik ur 1 załączniki 3B do SIWZ PRZEWODNICZĄCY KOMISJ[ Lilianna OCHAL LO. (tel ) 14

15 Załącznik nr 3B do SIWZ W związku z ogłoszeniem o postępowaniu numer prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na dostawę dla resortu obrony narodowej - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ( ). 1. Przedmiot zamówienia, w pełnym zakresie określonym dla zadnia nr 2 w załączniku nr lb do SIWZ, zrealizujemy za łączną wartość: za za za za za za strona 1 WYKONAWCA: Nazwa firmy REGON: NIP: adres firmy: tir telefonu: nr faksu: ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA brutto: zł. (słownie zł.), w tym: a) dostawę licencji oprogramowania dla modułu zarządzania konfiguracją, zmiana i wersjami wraz z trzy (3) letnim wsparciem technicznym producenta łączną wartość brutto zł. (słowniern zł.), b) dostawę licencji oprogramowania dla modułu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi wraz z trzy (3) letnim wsparciem technicznym producenta łączną wartość brutto zł. (słownie zł.), c) dostawę sprzętu łączną wartość brutto zł. (słownie zł.), d) dostawę licencji potwierdzających odnowienie wsparcia technicznego dla oprogramowania wyszczególnionego w pkt załącznika nr lb do SIWZ na okres trzech (3) lat łączną wartość brutto zł (słownie zł brutto), e) wykonanie usługi wdrożeniowej dla nowych modułów systemu zarządzania łączną wartość brutto zł. (słowniern zł.), 1) wykonanie usługi szkolenia łączną wartość brutto: zł. (słowniern zł.),

16 Załącznik nr 3B do SIWZ 2. Realizację przedmiotu zamówienia, w pełnym zakresie określonym dla zadania nr 2 w załączniku nr 1 B do SIWZ, zrealizujemy w terminie: dni dni dni dni dni 4. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia dedykujemy następujące osoby - wykaz osób stanowić będzie załącznik nr 4 do Umowy: dni Uprawnienia 5. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dla osób wskazanych w pkt 4 dostarczymy kopie wymaganych certyfikatów oraz dokumentów uprawniających do dostępu do informacji niejawnych. Jesteśmy świadomi, że w przypadku chęci dokonania uzupełnienialzmiany wykazu osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia musimy uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, przy czym zmiana ta nie będzie stanowić zmianę warunków Umowy. 6. Oświadczamy, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres na warunkach określonych w SIWZ.. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, SIWZ wraz z załącznikami, ich modyfikacjami, wyjaśnieniami strona 2 a) dostawę licencji oprogramowania dla modułu zarządzania konfiguracją, zmiana i wersjami wraz z trzy (3) letnim wsparciem technicznym producenta od daty zawarcia umowy, b) dostawę licencji oprogramowania dla modułu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi wraz z trzy (3) letnim wsparciem technicznym producenta c) dostawę sprzętu od daty zawarcia umowy, od daty zawarcia umowy, d) dostawę licencji potwierdzających odnowienie wsparcia technicznego dla oprogramowania wyszczególnionego w pkt załącznika nr IB do SIWZ od daty zawarcia umowy, e) wykonanie usługi wdrożeniowej dla nowych modułów systemu zarządzania f) wykonanie usługi szkolenia od daty zawarcia umowy, od daty zawarcia umowy, 3. Oświadczamy, że osoby dedykowane do realizacji projektu spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ. L.P. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynności Kwalifikacje zawodowe (Nr aktualnego poświadczenia (Nr certyfikatu) bezpieczeństwa osobowego - rodzaj klauzuli),

17 Załącznik nr 3B do SIWZ 10. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Oświadczamy, że czujemy się związani z niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres dni, gdzie bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Oświadczamy, że realizację przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy (1*) powierzać podwykonawcom: strona 3 i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 8. Oświadczamy, że wzór umowy i zawarte w niej warunki płatności, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ został przez nas zaakceptowany. 9. Informujemy, że ofertę zabezpieczyliśmy wadium nr o wartości zł., które wnieśliśmy w następującej formie: 13. Specyfikacja Techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia: a) w zakresie dostawy licencji oprogramowania dta modułu zarządzania konfiguracją, zmiana i wersjami: Cena Oferowana Lp. Nazwa produktu Part number Nazwa licencji jednostkowa Wartość brutto [złi ilość brutto lali b) w zakresie dostawy licencji oprogramowania dla modułu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi:

18 jednoznacznie jednoznacznie Załącznik nr 3B do S[WZ strona 4 Lp. Nazwa produktu Part number Nazwa licencji Oferowana ilość Cena jednostkowa Wartość brutto Izti brutto Izli c) w zakresie dostawy sprzętu: L.P. Nazwa sprzętu Oznaczenie przedmiotu zamówienia (sprzęt/oprogramowanie) Oferowana Cena jednostkowa Wartość brutto Ilość brutto 1zł] 1zł] Discoyer serwer określić: (producenta serwera, model serwera, model procesora, 2 wydajność w teście) jednoznacznie określić: Serwer bazy danych 2. (producenta serwera, model serwera, model procesora, 2 wydajność w teście) Serwer aplikacyjny jednoznacznie określić: (producenta serwera, model serwera, model procesora, 2 wydajność w teście) Serwer deweloperski jednoznacznie określić: (producenta serwera, model serwera, model procesora, 1 wydajność w teście) Drukarka jednoznacznie określić: (producenta drukarki, model drukarki) 6 Skaner dokumentowy jednoznacznie określić: (producenta skanera, model skanera) Stacja robocza określić: (producenta serwera, model serwera, model procesora, 10 wydajność w teście)

19 Załącznik nr 3B do SIWZ d) w zakresie dostawy licencji potwierdzających odnowienie wsparcia technicznego dla oprogramowania wyszczególnionego w pkt załącznika nr lb do SIWZ: Part strona 5 Produkt posiadany przez Zamawiającego Nazwa number - Cena Lp - oferowana oferowanego oferowanego Nazwa oferowanej licencji. określony w tabeli ilość produktu produktu brutto pkt załącznika nr [zli lb_do_siwz jednostkowa Wartość brutto [zij I określony w L.P. I 2 określony w L.P. 2 3 określony w L.P. 3 4 określony w LP. 4 5 określony w L.P. 5 6 określony w L.P. 6 7 określony w L.P. 7 8 określony w LP. 8 9 określony wl.p.9 10 określony w L.P określony w L.P. 11

20 Part Załącznik nr 3B do SIWZ Wartość brutto L.P. Nazwa szkolenia [złi Szkolenie dla użytkowników systemu. Szkolenie przeprowadzone będzie 1. w siedzibie RCZSiUT SZ w 2 (dwóch) cyklach szkolenia. W każdym cyklu szkolenia uczestniczyć będzie 8 osób przedstawicieli Zamawiającego i będzie ono trwało co najmniej 2 (dwa) dni robocze; strona 6. Produkt posiadany przez Zamawiającego określonyw tabeli pkt załącznika nr IB_do_SIWZ Nazwa number - Cena oferowana oferowanego oferowanego Nazwa oferowanej licencji jednostkowa Wartość brutto ilość [zil produktu produktu brutto [zij 12 określony w LP określony w LP określony w LP określony w L.P określony w L.P określony w L.P określony w L.P określonywl.p określony w L.P określony w L.P określony w L.P określony w L.P. 23 e) w zakresie wykonania usługi szkolenia:

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

CUI-DOAZ Wrocław, r.

CUI-DOAZ Wrocław, r. Do Wykonawców CUI-DOAZ. 3405.2.2014 Wrocław, 18.02.2014 r. CUI/ZP/PN/2/2014/9 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Dostawa notebooków dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. Działając

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) Formularz oferty Załącznik nr do SIWZ po zmianach z dnia.202 r. Do: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 7 00-203 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Doposażenie techniczne Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) dla potrzeb realizacji projektu e-usługi - 36-CPI-WA-2244/09

Doposażenie techniczne Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) dla potrzeb realizacji projektu e-usługi - 36-CPI-WA-2244/09 Formularz cenowy Załącznik nr 3 LP. Wyszczególnienie (Nazwa) Sprzętu/Oprogramowania Ilość szt. Cena jednost. Netto W PLN Wartość netto w PLN Kwota podatku VAT w PLN Wartość brutto w PLN 1. D03KYLL IBM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1

Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1 Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. INSPEKTORAT UBROJENIA NrWI/. o;3 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1 W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Przedmiot Warszawa,dnia 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 21 NrV/... 201Ę-04-23 /14 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi

Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi Nasz znak: CIOR/DZP3/38/08 Data: 21 marca 2008r. Sprawa: zamówienie na dostawę widokówek i kart pocztowych (okolicznościowych) Centrum Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr.1 do SIWZ CIS-15/2015 Opis przedmiotu zamówienia SPIS TREŚCI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 2 1.1. DODATKOWE WYMAGANIA DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2) ... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax... REGON... NIP Monitor LCD Parametry minimalne*(1) Typ/model należy wskazać > Monitor LCD z wbudowanym komputerem Rozmiar matrycy: 40 Typ Matrycy S-PVA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wg Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 03.01.2014 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do obsługi platformy B2B realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r.

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r. OG-3501-5/12 Warszawa dn. 25.05.2012r. Do Wykonawców W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego OG-3501-5/12 na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Wykonawca: 1. Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

FORMULARZ OFERTOWY. Wykonawca: 1. Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia wyrażam(y) chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne WR.SOP.0160.115.2014 na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/DDOM/2016 na sprzęt komputerowy

Zapytanie ofertowe nr 1/DDOM/2016 na sprzęt komputerowy I.ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe nr 1/DDOM/2016 na sprzęt komputerowy NZOZ Eter-Med Sp. z o. o., ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk NIP 5832708120 REGON 192471992 II. TRYB POSTĘPOWANIA Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oraz zakup usługi wsparcia technicznego dla systemów ochrony eksploatowanych w GK PSE, opartych o rozwiązania firmy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

ETAP I dostawa elementów systemu

ETAP I dostawa elementów systemu Zał.nr 2 do SIWZ Zał. Nr 1 do umowy nr.../... z dnia......... ( Nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA na zadanie pn.: (miejscowość, data) Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA (Pieczęć Wykonawcy) DO Instytutu Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie

Zapytanie ofertowe nr 10/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie SP2.W.2710.10.2015 Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie Władysławowo, 16.11.2015 r. ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 2 84-120 Władysławowo Zapytanie ofertowe nr 10/2015 Zamawiający Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo