WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

2 Trzeba wykorzystywać te możliwości, które można znaleźć (Jadwiga Skibińska - Podbielska)

3 ABSOLWENCI / / / / uczelnie wyższe licea ogólnokształcące szkoły policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe

4 Z danych pozyskanych z Systemu Informacji Oświatowej z MEN wynika, że w 2012 r. szkoły ponadgimnazjalne ukończyło osób (należy podkreślić, że liczba ta nie zawiera absolwentów szkół wyższych). Największa liczba uczniów opuściła licea ogólnokształcące ponad 49% ogółu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie. W stosunku do roku poprzedniego zmalała liczba absolwentów ogółem (rok osób) a także odsetek opuszczających licea ogólnokształcące w ogólnej liczbie absolwentów (52% w roku 2011). Z konfrontacji powyższych informacji z danymi urzędów pracy naszego województwa wynika, że co dziesiąty absolwent szkoły ponadgimnazjalnej w naszym województwie rejestruje się, otrzymując status osoby bezrobotnej.

5 Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku akademickim 2011/2012 uczelnie wyższe województwa łódzkiego opuściło absolwentów (6,4% wszystkich absolwentów uczelni w naszym kraju) o absolwentów mniej niż w poprzednim roku akademickim. Najwięcej absolwentów odnotował kierunek z grupy kształcenia: pedagogika absolwentów oraz kierunki z grupy nauki społeczne: zarządzanie absolwentów, administracja Wśród kierunków ścisłych najliczniej reprezentowana była informatyka absolwentów. Kierunkiem licznie reprezentowanym w regionie było także: pielęgniarstwo 804 absolwentów w 2012 roku.

6 LICZBA ZREJESTROWANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ROKU 2013 Październik 13 jest 8 miesiącem spadku bezrobocia. Ostatni raz podobne zjawisko miało miejsce w 2008 roku.

7 Bezrobotni według wykształcenia (stan w końcu grudnia) W porównaniu z analogicznymi okresami w latach 2010 i 2011 wzrost liczby bezrobotnych w końcu roku 2012 dotyczył wszystkich poziomów wykształcenia. Wskaźnik udziału osób z wykształceniem wyższym wśród bezrobotnych znajdujących się w rejestrach urzędów województwa łódzkiego rośnie od kilku lat (9,8% w roku 2010, 10,5% w końcu grudnia 2011 oraz 10,7% w końcu grudnia 2012 roku).

8 Bezrobotni według wykształcenia Na koniec I półrocza 2013r. najliczniejszą grupą wg wykształcenia były osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne i poniżej (32,13% ogółu zarejestrowanych), na koniec III kwartału odsetek w tej grupie zmniejszył się nieznacznie do 31,7% ogółu zarejestrowanych. Powyższe wykształcenie posiadają bezrobotni w następujących grupach: 21,28% osób do 25 roku życia, 35,77 % osób powyżej 50 roku życia, 59,86% osób bez kwalifikacji, 31,18% osób bez doświadczenia zawodowego, 30,65% osób długotrwale bezrobotnych.

9 Bezrobotni według wykształcenia Drugą co do wielkości grupą wg wykształcenia są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowią one ok. 25% zarejestrowanych bezrobotnych. Jeśli zsumować obie te grupy to 56,73% zarejestrowanych bezrobotnych na koniec III kwartału 2013r. posiadało co najwyżej wykształcenie zasadnicze zawodowe. 22,14% w grupie długotrwale bezrobotnych stanowią osoby legitymujące się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym są na 3 miejscu i stanowią 21,96%.

10 Bezrobotni według wieku (stan w końcu grudnia) w wieku do 34 lat w wieku powyżej 34 lat Wzrost liczby bezrobotnych na przestrzeni trzech porównywalnych okresów statystycznych dotyczy obydwu analizowanych grup wiekowych. Ale liczba bezrobotnych w wieku do 34 lat wzrosła w porównaniu do stanu z końca grudnia 10 o osób, podczas gdy wzrost poziomu bezrobocia wśród osób powyżej 34 roku życia był zdecydowanie wyższy i obejmował ponad 13 tys. osób. Dodatkowo, wskaźnik udziału młodych w rejestrach bezrobocia spadł między końcem grudnia 2010 r. a końcem grudnia 2012 r. o 1,9 punktu procentowego udział bezrobotnych w wieku do 34 lat wśród ogółu znajdujących się w rejestrach 47 46, , , ,

11 Bezrobotni według wieku Na koniec I półrocza 2013 roku liczebność grupy bezrobotnych do 34 roku życia zmniejszyła się do osób i stanowili oni 43,85% zarejestrowanych. Koniec III kwartału to dalsze obniżenie liczebności tej grupy do osób a także udziału w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych do 43,59%.

12 Najwięcej bezrobotnych w zawodach (w końcu 2012 r. oraz na koniec I półrocza 2013): Bez zawodu Sprzedawca Szwaczka Robotnik budowlany Ślusarz Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Robotnik gospodarczy Technik ekonomista* Murarz Krawiec Magazynier Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Sprzątaczka biurowa Technik prac biurowych Kucharz Technik mechanik

13 Najwięcej bezrobotnych w zawodach (w końcu 2012 r. oraz na koniec I półrocza 2013): Pakowacz Mechanik samochodów osobowych Fryzjer Piekarz Stolarz Mechanik pojazdów samochodowych* Cukiernik Technik handlowiec Robotnik placowy Kucharz małej gastronomii* Tokarz w metalu Ekonomista Pedagog Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 842 Robotnik magazynowy 855

14 Najwięcej bezrobotnych w zawodach (w końcu 2012 r. oraz na koniec I półrocza 2013): 19,13% osób zarejestrowanych w PUP w 2012 roku to osoby bez zawodu. Zawód sprzedawcy, wymieniany po osobach bez zawodu, stanowi 6,53% ogółu zarejestrowanych. Wśród 32 zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej osób bezrobotnych w grudniu 2012 roku, 28 i 29 miejsce zajmuje ekonomista (938 osób 0,63% ogółu) oraz pedagog (934 osoby 0,62%). Pracodawcy w PUP składali oferty, poszukując najczęściej osób do wykonywania prostych czynności (robotnik gospodarczy 4747 oferty, sprzątaczka biurowa 1448 ofert), robotnik budowlany 722 oferty oraz pakowacz 571 ofert). Wśród 30 najliczniej reprezentowanych zawodów kilka zmieniło miejsce w rankingu ( w miejsce mechanika maszyn i urządzeń przemysłowych wszedł robotnik magazynowy).

15 WOLNE MIEJSCA PRACY ZGŁOSZONE W POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2012 ROKU ORAZ I PÓŁROCZU 2013 ROKU Nazwa zawodu Liczba zgłoszeń 2012r Liczba zgłoszeń 2013r Robotnik gospodarczy Technik prac biurowych Sprzedawca Szwaczka Sprzątaczka biurowa Spadek z 5 na 6 Magazynier Spadek z 6 na 8 Pozostali pracownicy obsługi biurowej Awans z 7 na 5 Robotnik budowlany Kierowca samochodu ciężarowego Pakowacz Przedstawiciel handlowy Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Kucharz* Telemarketer Pomoc kuchenna Spadek z 8 na 9 Spadek z 9 na 17 Spadek z 10 na 22 Spadek z 11 na 13 Spadek z 12 na 14 Awans z 13 na 7 Spadek z 14 na 21 sporządzono: na podst. danych z powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego

16 WOLNE MIEJSCA PRACY ZGŁOSZONE W POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W rankingu 30 najpopularniejszych zawodów zgłaszanych do PUP znajdują się jeszcze: Nazwa zawodu Liczba zgłoszeń w I półroczu 2013 r. Doradca klienta 397 Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej 375 Pracownik centrum obsługi telefonicznej 366 Statysta 300 Technik administracji 247 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 242 Sekretarka 194 Fryzjer 189 Operator urządzeń transmisyjnych radiowych 187 Księgowy 175 Urzędnik podatkowy 161 Opiekun osoby starszej 161 Technik handlowiec 161 Kelner 156

17 Zawody nadwyżkowe * (z najwyższą średnią miesięczną nadwyżką podaży nad popytem) 1. Sprzedawca 2. Szwaczka 3. Technik ekonomista 4. Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 5. Ślusarz 6. Robotnik budowlany 7. Technik mechanik 8. Krawiec 9. Murarz 10. Mechanik samochodów osobowych * Pięć z wymienionych zawodów jest jednocześnie na najwyższych miejscach w rankingu zgłoszonych ofert (sprzedawca, szwaczka, robotnik budowlany, murarz i ślusarz) Zawody deficytowe (najbardziej poszukiwane w województwie) 1. Zawody z dziedziny handlu i usług: telemarketer, pracownik call center, doradca finansowy, sprzedawca na targowisku/bazarze, opiekunowie: opiekun w domu pomocy społecznej i asystent nauczyciela przedszkola. 2. Z zakresu prac biurowych: pracownik kancelaryjny, sekretarka, urzędnik podatkowy. 3. Spawacze: spawacz metodą TIG, spawacz metodą MAG, spawacz metodą MIG. 4. Monterzy: monterów konstrukcji stalowych, monterów rurociągów przemysłowych, monter rusztowań.

18 Zawody nadwyżkowe i deficytowe w I półroczu 2013 roku Zawody nadwyżkowe Sprzedawca Technik ekonomista Ślusarz Robotnik budowlany Szwaczka Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Zawody deficytowe Robotnik gospodarczy Technik prac biurowych Pracownik call center Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej Statysta Telemarketer Murarz Technik mechanik Krawiec Mechanik pojazdów samochodowych Operator urządzeń transmisji radiowych Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Doradca klienta Urzędnik podatkowy

19 Poszukiwani przez Internet Zawodem, który bije wszelkie rekordy popularności jest przedstawiciel handlowy niemal 10% wszystkich ofert dotyczyło tego właśnie zawodu. Zawody zajmujące kolejne pozycje w rankingu mają już znacznie mniejszą popularność: szwaczka kierowca samochodu ciężarowego specjalista ds. sprzedaży (wyższe) księgowy programista aplikacji (wyższe) doradca klienta agent sprzedaży bezpośredniej specjalista ds. obsługi biznesu pracownik obsługi biurowej przedstawiciel medyczny (wyższe) konsultant do spraw systemów teleinformatycznych sprzedawca w branży przemysłowej doradca finansowy (wyższe) pracownik centrum obsługi telefonicznej specjalista ds. marketingu i handlu (wyższe)

20 Wymagania pracodawców

21 Dokumenty/certyfikaty/uprawnienia RODZAJ CERTYFIKATU/UPRAWNIENIA/DOKUMENTU LICZBA OFERT % WSKAZAŃ Prawo jazdy kategorii B % Prawo jazdy kategorii C+E 47 1,6% Książeczka sanepid 38 1,3% Świadectwo kwalifikacji (uprawnienia na przewóz rzeczy i/lub osób)/ładunków niebezpiecznych 32 1,1% Uprawnienia na podnośniki, wózki unoszące, widłowe, suwnice 31 1,0% Uprawnienia elektryczne 23 0,8% Uprawnienia budowlane 21 0,7% Aktualne badania psychologiczne 18 0,6% Uprawnienia spawalnicze (MAG 135/111/141//TIG/Certyfikat EWE/IWE/NDT/PRS) 13 0,4% Prawo wykonywania zawodu 13 0,4% Prawo jazdy kategorii C 11 0,4% Zaświadczenie o niekaralności 10 0,3% Uprawnienia do prowadzenia ksiąg finansowych/acca/rewidenta/rachunkowości/księgowości 9 0,3% Uprawnienia do wykonywania prac na wysokości 4 0,1% Uprawnienia informatyczne, IT: sprzęt i systemy operacyjne/mcp/aix/mcp/mcsa/oca/ocp/iseb/ ISTQB/Cisco/ CCNA/EMC 4 0,1%

22 Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół województwa łódzkiego 41,8% badanych w ostatniej klasie gimnazjum wiedziało co będzie robić w przyszłości, w zakresie wyboru zawodu. Największą świadomość mieli uczniowie ZSZ 53,5%, technikum - 43,5%, oraz 36,2% licealistów. Uczniowie, którzy mają pomysł na własną przyszłość takie plany posiadali na koniec gimnazjum. Niezdecydowani, obecnie także kończąc gimnazjum, nie wiedzieli jaką wybrać drogę. Zdecydowana większość licealistów i 50% uczniów techników chce podjąć studia wyższe. 4 na 10 uczniów LO myśli o zrobieniu kursu zawodowego w celu posiadania konkretnych umiejętności.

23 Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół województwa łódzkiego To rodzice są główną instytucją do której zwróci się młodzież celem wyboru dalszej drogi kształcenia (85,3% wskazań). Na drugim miejscu jest Internet (83%), na miejscu trzecim są znajomi i przyjaciele (77,4%). Ponad 2/3 uczniów skorzystałaby z pomocy doradcy zawodowego ale zdecydowana większość z nich (80%) nie szukałaby wsparcia u pedagoga szkolnego czy wychowawcy. Wcześniejsze wybory edukacyjne wynikały z następujących decyzji: własne przekonania 86,2%, rodzice 51,2%, znajomi i przyjaciele -49,7%, bliskość szkoły od miejsca zamieszkania 46,9%, renoma szkoły w swojej kategorii 46,8%. Ponad 90% uczniów uważa, że wpływu na decyzje o dalszej drodze kształcenia po gimnazjum, nie mieli ani nauczyciele ani rodzice. Prawie 78% uczniów wybrałby ponownie ten sam typ szkoły (najwięcej zadowolonych w liceum, najmniej w ZSZ). 62,3% uczniów ponownie wybrałby te samą szkołę (najwięcej w technikum, najmniej w liceum). 60% uczniów podjęłoby te samą decyzję co do wyboru zawodu lub profilu kształcenia (najwięcej ZSZ a najmniej w technikum). W wywiadach grupowych uczniowie podkreślali, że o wyborze szkoły często decydował przypadek czy też niepełna informacja np. z ulotek co wpływa na rozczarowanie podjętą decyzją.

24 Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół województwa łódzkiego 1. Prawie 2/3 uczniów (63,9%)deklarowało, że spotkało się z informacjami o rynku pracy w postaci statystyk najwięcej w technikum, 36,1% nie miało z nimi do czynienia najwięcej w LO. 2. Wg deklaracji uczniów informacji na temat rynku pracy poszukaliby w Internecie. 3. Zdaniem uczniów pracodawca oczekuje: doświadczenia w szczególności praktycznego 69,1% ( tu najczęściej wskazań dokonywali uczniowie technikum i ZSZ), gotowości do pracy i nauki, rozwoju zawodowego 55,4%, znajomość języków obcych - 52%.

25 Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół województwa łódzkiego Kogo szukają pracodawcy? Kto ma problemy z podjęciem pracy? Specjaliści (informatycy, graficy komputerowi,inżynierowie różnych specjalności) 79,5 Humaniści i pedagodzy 47,6 Rzemieślnicy (przede wszystkim elektryk, mechanik, elektromechanik, 63,9 Rzemieślnicy 17,8 spawacz, hydraulik) Zawody medyczne (lekarze, stomatolodzy, weterynarze) 30,4 Specjaliści 11 Pracownik fizyczny 20,4 Zawody medyczne 6 Humaniści i pedagodzy 12,6 Zawody związane z finansami 5,6 Zawody związane z finansami 12,5 Pracownicy fizyczni 2,8 Zawody mundurowe 6,3 Zawody artystyczne 1,9 Filolodzy 3,7 Zawody mundurowe 1,5

26 Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół województwa łódzkiego Na etapie gimnazjum często zdarzało się, że uczniowie nie mieli kontaktu z doradcą zawodowym. Zagadnienia związane z wyborem szkoły czy zawodu poruszane były na zajęciach wychowawczych i to w ograniczonym zakresie. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych często deklarowali, że nie mieli zajęć z doradcą zawodowym. Nie umieli tez wskazać czy w szkole jest taka osoba. Uczniowie którzy mieli kontakt z doradcą zawodowym często wskazywali na dość ograniczony zakres jego działań i że treść zajęć nie przełożyła się na poszerzenie wiedzy o rynku pracy i pracodawcach. Sami pedagodzy pełniący rolę doradcy zawodowego przyznają, że poziom doradztwa zawodowego w szkołach jest bardzo niski. Przede wszystkim tą funkcję pełnią w pewnym sensie osoby przypadkowe wicedyrektorzy, bibliotekarze czy nauczyciele. Same zajęcia nie są natomiast odpowiednio przygotowane i zaplanowane, nie ma ciągłości pracy z uczniem, prowadzone są z doskoku.

27 Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół województwa łódzkiego Sposoby pozyskania wiedzy wg uczniów: spotkania grupowe z doradcą zawodowym (najwięcej wskazań od uczniów ZSZ i LO), wizyty w zakładach pracy (najwięcej wskazań od uczniów techników), wycieczka do przyszłej szkoły w ramach drzwi otwartych, wycieczka do Parku Edukacji Zawodowej, portal internetowy, krótki opisu w ulotce (najmniej wskazań w ZSZ, najwięcej LO), oglądanie filmów przedstawiających różne zawody (najwięcej wskazań ZSZ).

28 Rekomendacje organizowanie spotkań z doradcą zawodowym także dla rodziców, zorientowanie doradztwa na rozwiązywanie konkretnych problemów, dokonanie rozpoznania potrzeb uczniów w kontekście informacji, organizowanie spotkań z doradcami zawodowymi z urzędów pracy, prowadzenie newslettera o rynku pracy, informacje o rynku pracy na Facebooku, lepsza promocja instytucji doradcy zawodowego w szkole, pracodawcy a w szczególności reprezentujące ich organizacje pracodawców, powinni w większym stopniu zaangażować się w działanie prowadzone w szkołach poprzez udział w spotkaniach czy targach pracy.

29 Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi przez Laboratorium Badań Społecznych Analiza treści ofert pracy zamieszczonych w Internecie kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół w województwie łódzkim badanie przeprowadzone przez Doradztwo Społeczne i Gospodarcze na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

30 Dziękuję za uwagę WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

łódzkim w kontekście sytuacji na rynku pracy

łódzkim w kontekście sytuacji na rynku pracy Świadomość wyboru zawodu wśród w d uczniów w szkół w województwie łódzkim w kontekście sytuacji na rynku pracy Opracowanie: Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi Wydział Informacji, Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. GDAŃSK, KWIECIEŃ 2014 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim

Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim Monika Fabińska Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych Kadry dla innowacyjnego rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA

ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA Autor: dr Łukasz Łotocki Badanie przeprowadzono na zlecenie Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Warszawa, Wrzesień 2009 Profesjonalna kadra kluczem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo