Rozmowa z Panią Ligią Sztendur Prezesem Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozmowa z Panią Ligią Sztendur Prezesem Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach"

Transkrypt

1 Biuletyn Gminy Bulkowo Egz. Bezpłatny Numer 6/09 Listopad 2009 Rozmowa z Panią Ligią Sztendur Prezesem Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach Pani Prezes, w którym roku i kto był załoŝycielem Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach oraz jakie są jej główne cele? Fundacja Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach została ustanowiona Aktem Notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie w dniu 29 sierpnia 1997 roku przez fundatorów: Krzysztofa Kolbergera, ElŜbietę Wiśniewską, Jerzego Mossakowskiego, Benedykta Wójcika, Stanisława Sztendura oraz Ligię Sztendur. Głównym celem Fundacji jest ratowanie dóbr kultury oraz dóbr przyrody, udzielanie pomocy dzieciom, upowszechnianie wiedzy o ekologii i ekosystemie, niesienie pomocy szkołom i innym placówkom oświatowym na terenie gminy Bulkowo. Obecnie Fundacja Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach prowadzi Przedszkole w Worowicach z filią we Włókach, oraz Zespół Wychowania Przedszkolnego w Blichowie, czy mogłaby Pani przybliŝyć nam szczegóły działalności tych punktów przedszkolnych? Doświadczenie w prowadzeniu przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat posiadam z Projektu W numerze: Zabytki naszej gminy - Dworek w Nadułkach. Aktualne oferty pracy. Relacja z VII Biegu Trzeźwości. Gmina Bulkowo przyjazna dla nowych firm. Gminny Turniej Piłki NoŜnej Szkół Podstawowych. Inwestycje w Gminie Bulkowo. Przekazanie StraŜnicy OSP w Nowych Łubkach. BliŜej literatury. 11 listopada 91 rocznica Odzyskania Niepodległości. Przepisy kulinarne babci Edyty. (dokończenie na str. 2) 1

2 Mazowieckie Małe Przedszkole który realizowany był w Worowicach w okresie czerwiec marzec Przedszkola w Worowicach i Włókach Fundacja prowadzi w partnerstwie z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Włóki i Wspierania Szkoły. Zajęcia prowadzone są 3 razy w tygodniu po 4 godziny. We Włókach w budynku Szkoły Podstawowej, a w Worowicach w budynku byłej Szkoły Podstawowej. Sale są wyremontowane, spełniają wszelkie wymogi sanitarne i przeciwpoŝarowe, a dzieci są pod stałą opieką pedagogów z długoletnim staŝem. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Blichowie Fundacja prowadzi w partnerstwie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Blichowie, a zajęcia prowadzone są w odnowionej sali w Szkole w Blichowie pod nadzorem wykwalifikowanego pedagoga w dwóch grupach po 12 godzin w tygodniu. Łącznie z zajęć prowadzonych w przedszkolach przez Fundacje korzysta 40 dzieci z terenu Gminy Bulkowo. Z jakich środków Fundacja realizuje zadania przedstawione przez Panią Prezes? Przedszkola prowadzone przez Fundacje finansowane są ze środków pozyskanych z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, komponent Program Integracji Społecznej, są to środki z Banku Światowego. Fundacja w partnerstwie z Stowarzyszeniem na 2 Rzecz Rozwoju Wsi Włóki i Wspierania Szkoły w czerwcu 2008 roku złoŝyła ofertę w konkursie na prowadzenie Przedszkola w Worowicach i Włókach i wygrała ten konkurs. W marcu 2009 roku w partnerstwie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Blichowie złoŝyliśmy ofertę na prowadzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego, która została przyjęta, oba te działania były uwzględnione w Planie Działania Gminy Bulkowo dotyczącego podziału Śródków z PPWOW Dzięki tym środkom mogliśmy wyremontować sale w budynkach w których są prowadzone zajęcia oraz zakupić zabawki i wyposaŝenie niezbędne do prowadzenia zajęć. Pragnę nadmienić, iŝ Fundacja jest organizacją non profit mającą inne cele niŝ osiąganie zysku i opiera się na pracy wolontariuszy, a władze Fundacji pracują społecznie, aby pomagać społeczeństwu. Dzieci uczęszczające na zajęcia do Przedszkola w Worowicach.

3 Pani Ligia Sztendur z dziećmi z Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Blichowie Zabytki naszej Gminy Dwór w Nadułkach Nadułki, zwane dawniej Nadołki, wzmiankowane były juŝ w XV wieku. W XIX i XX wieku naleŝały do Zawadzkich,. Dwór w Nadułkach składa się z dwóch wyraźnych części. Starsza nieregularna powstała w początkach XIX wieku ( na miejscu budowli starszej), a charakter jej moŝna określić jako neorenesansowy. Młodsza pochodząca z końca XIX Dzieci w przedszkolu we Włókach, podczas akademii z okazji Dnia Matki wieku, klasycystyczna wybudowana z inicjatywy Adama Kosińskiego jest regularna, symetryczna, a jej fronton zwieńcza trójkątny szczyt. Pod nim na wystawce znajduje się loggia otwarta na zewnątrz trójdzielnym otworem, którego środkowa część zamknięta jest półkoliście. W otworze loggii dwie bardzo ciekawe drewniane kolumienki. Nad wejściem głównym ozdobny Ŝeliwny daszek z pięknymi secesyjnymi podporami o motywach roślinnych. Osobliwością dworu w Nadułkach jest takŝe ogród zimowy (oranŝeria) występujący w tylnej elewacji szerokim ryzalitem. Dwór otacza dość rozległy park krajobrazowy załoŝony w połowie XIX wieku dla Zawidzkich, ówczesnych właścicieli majątku, przekomponowany w 1899 roku przez znanego pianistę- ogrodnika Tadeusza Chrząńskiego. 3

4 OFERTY PRACY OFERTY PRACY - KONTAKT W SPRAWIE OFERT BEZPOŚREDNIO Z PRACODAWCĄ Data Stanowisko Pracodawca Wymagania Kontakt Specjalista ds. sprzedaŝy Monter izolacji Saba Sp. z o.o. Przemysłowa Płock TECH-ELPRO S.C. Biała Stara Biała - wykształcenie min. średnie - biegła znajomość języka angielskiego - obsługa komputera Forma kontaktu: osobiście w dniach w godz staŝ na stanowisku 2 lata - osoby nie karane Forma kontaktu: telefonicznie oraz osobiście Telefon Osoba do wyrobu ciasta do pizzy oraz do wypieku Janik&Popielec S.C. Grodzka Płock - moŝliwość przyuczenia Forma kontaktu: telefonicznie od 9 do 15 oraz osobiście od 9 do 10 Telefon Telemarketer Protecta Finance Sp. z o. o.. DSA FINANCIAL GROUP S.A. - wykształcenie średnie - mile widziany staŝ pracy - łatwość nawiązywania kontaktów - miel widziane osoby niepełnosprawne Forma kontaktu: CV na Pomocnik mechanika utrzymania ruchu Makarony Polskie S.A. Graniczna Płock - wykształcenie o profilu mechanik lub elektoromechanik - staŝ min. 1 rok na stanowisku mechanik utrzymania ruchu - mile widziane uprawniania: pomocnik mechanika, elektryk, elektromechanik, automatyk Telefon Forma kontaktu: telefonicznie, Instalator chłodnictwa i klimatyzacji Firma Astorga Płock - wykształcenie min. średnie techniczne - staŝ na stanowisku 1 rok - znajomość zagadnień związanych z chłodnictwem - doświadczenie w zawodzie Telefon lub Forma kontaktu: telefonicznie, 4

5 VII Bieg Trzeźwości w Bulkowie 12 października 2009 roku w Bulkowie odbył się 7 Bieg Trzeźwość finansowany ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo pod hasłem Sport daje szanse na lepszą przyszłość wolną od uzaleŝnień i przemocy. W imprezie sportowej udział wzięło ponad 200 osób ze wszystkich szkół gminy Bulkowo, oraz gmin Radzanowo i Bodzanów. Tym samym była to impreza międzygminna, promująca zdrowy tryb Ŝycia dzieci i młodzieŝy gimnazjalnej. Dziękujemy organizatorowi - Dyrektorowi ZSO w Bulkowie za duŝe zaangaŝowanie w organizacje imprezy. 5

6 Gmina Bulkowo przyjazna Gmina Bulkowo od wielu lat wspiera nowo powstające na naszym terenie firmy. Dają one szansę na zatrudnienie oraz rozwój regionu. Pomimo kryzysu, od dłuŝszego czasu obserwujemy wzrost liczby powstających firm. Obecnie na terenie gminy Bulkowo są zarejestrowane 152 podmioty gospodarcze. Jako przykład moŝemy podać następujące firmy: OSK PLUS dla nowych firm. jazdy jaka powstała na terenie gminy Bulkowo OSK PLUS BULKOWO Ul. Północna 7 ( przy Coala-Cafe ) Bulkowo-Kolonia Kom OLATRANS Ośrodek Szkolenia Kierowców PLUS powstał w Bulkowie w 2009 roku. Ośrodek posiada nowoczesne sale wykładowe oraz place manewrowe w Płocku i Bulkowie. Do dyspozycji kursantów są nowe samochody Fiat Panda oraz Toyota Yaris. Terminy jazd są ustalane indywidualnie z instruktorami, którzy przekazują wiedze w sposób bezstresowy i profesjonalny. Głównym celem Ośrodka jest nauka przyszłych kierowców, aby od samego początku samodzielnie podejmowali decyzje na drodze. Instruktorzy słuŝą radą i pomocą, ale nie wyręczają kursantów. Ośrodek Szkolenia Kierowców PLUS jest jedyną szkołą nauki 6 Firma powstała w 2006 roku. Budowa domu lub remont nie jest teraz problemem. W jednym miejscu moŝemy znaleźć szeroką gamę materiałów budowlanych i rolniczych. W ofercie znajduje się: ceramika budowlana, materiały izolacyjne, pokrycia dachowe, docieplenia, podłogi, stropy, materiały elewacyjne. Olatrans zapewnia równieŝ porady budowlane i transport towaru z rozładunkiem. Obecnie firma oferuje takŝe węgiel, a od przyszłego roku planuje rozbudowę hali sprzedaŝowej, co zadowoli obecnych i przyszłych klientów. P.P.H.U. OLATRANS Bulkowo-Kolonia 18A Bulkowo ,

7 Gminny Turniej Piłki W dniu 29 października 2009 roku w sali gimnastycznej ZSO w Bulkowie odbył się Gminny Turniej Piłki NoŜnej Szkół Podstawowych z terenu gminy Bulkowo. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Bulkowa. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Nowych Łubek. III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Blichowa. Najlepszym strzelcem Turnieju został Mateusz Gołaszewski, a bramkarzem Kamil Mazurkiewicz. Obaj zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki. Natomiast najlepsze druŝyny otrzymały puchary, medale oraz piłki. Sędzią głównym zawodów był Mieczysław Józwiak. Nagrody wręczyli dyrektorzy szkól oraz Radny Rady Powiatu Krzysztof Michalak. NoŜnej Szkół Podstawowych Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, którzy obchodzą imieniny lub urodziny w miesiącu listopadzie składamy Ŝyczenia wszelkiej pomyślności 7

8 INWESTYCJE W GMINIE BULKOWO. W miesiącu listopadzie został oddany do uŝytku chodnik w miejscowości Blichowo przy drodze powiatowej na działce gminnej, wzdłuŝ osiedla na długości od Piekarni Pana Słomkowskiego do Kościoła. Inwestycja ta powstała dzięki współpracy Powiatu Płockiego, który przekazał materiały do budowy chodnika, natomiast Gmina Bulkowo zrobiła dokumentacje techniczną i wykonała to zadanie. Dziękujemy mieszkańcom osiedla w Blichowie za uporządkowanie terenów przy nowo powstałym chodniku Z inicjatywy Radnego Józefa Bigosa, Wójta Gminy Bulkowo Stanisława Sztendura oraz Radnego Powiatu Płockiego Krzysztofa Michalaka powstała długo oczekiwana inwestycja na drodze powiatowej, odcinek Staroźreby Nowe Łubki. Zadanie to polegało na odnowie i poszerzeniu istniejącej juŝ nawierzchni. Inicjatorzy tej inwestycji dziękują Zarządowi Dróg Powiatowych i Zarządowi Powiatu za realizację wieloletnich starań dotyczących poprawy nawierzchni tej drogi. Przekazanie StraŜnicy OSP W dniu 30 października 2009 roku w Kancelarii Notarialnej w Płocku odbyło się przekazanie aktem notarialnym StraŜnicy OSP w Nowych Łubkach wraz z przyległym terenem. Akt Notarialny ze strony Gminy Podpisał Wójt Gminy Bulkowo Stanisław Sztendur ( Przekazujący ), ze strony OSP( Przejmującej) prezes Kazimierz Przepiórski oraz skarbnik Zbigniew Rutecki 8 w Nowych Łubkach

9 BLIśEJ Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie oraz Filii w Blichowie, w dniu 10 listopada 2009 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Blichowie gościem będzie znany krytyk, historyk literatury, eseista, tłumacz Waldemar Smaszcz. W ramach obchodów Roku Juliusza Słowackiego Waldemar Smaszcz wygłosi wykład przybliŝający postać poety. Spotkanie skierowane jest głównie do uczniów gimnazjum..... LITERATURY Dzisiaj wielka jest rocznica - Jedenasty listopada!... Tym, co zmarli za Ojczyznę, Hołd wdzięczności Polska składa. Ludwik Wiszniewski W dniu 19 listopada 2009 r. w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie - w Nowych Łubkach zorganizowane będzie spotkanie autorskie dla młodszych dzieci. Gościem spotkania będzie bajkopisarz Kazimierz Szymeczko. Serdecznie zapraszamy sympatyków literatury dziecięcej listopada to najwaŝniejsze polskie święto narodowe - Dzień Niepodległości. Obchodzimy je co roku na pamiątkę odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości. Biblioteka Gminna w Bulkowie przygotowała wystawę tematyczną upamiętniającą to wydarzenie. Mieszkańców naszej gminy zapraszamy do Jej zwiedzania. 9

10 11 listopad rocznica Dzień 11 listopada jest polskim świętem narodowym. To symboliczna data Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Po 123 latach niewoli, rozbiorów, obcego panowania w końcu 1918 roku odradzało się państwo polskie. Dzień 11 listopada 1918 roku to jeden z wielu dni w procesie tworzenia niepodległego państwa polskiego. Z uwagi na symbolikę jest to jednak dzień wyjątkowy. Tego dnia w Copmpiegne zostało podpisane zawieszenie broni między Niemcami a mocarstwami zachodnimi symbol zakończenia I wojny światowej. 11 listopada 1918 roku rozbrojono niemiecki garnizon w Warszawie co stanowiło symbol uwolnienia Polski od znienawidzonej okupacji. W niedzielę 10 listopada 1918 roku wczesnym rankiem po przeszło rocznym pobycie w twierdzy magdeburskiej przybył do Warszawy Józef Piłsudski - symbol polskiego bojownika o niepodległość.11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi 10 Odzyskania Niepodległości Piłsudskiemu dowództwo nad Polskimi Siłami Zbrojnymi. W te pamiętne dni listopadowe 1918 roku, gdy rozpadała się władza niemieckich, austriackich i rosyjskich okupantów, w jednej z ówczesnych polskich gazet, Kurierze Codziennym,pisano: Nam wszystkim którzy widzieliśmy Warszawę najpierw pod panowaniem rosyjskim, a potem niemieckim, trudno się po prostu oswoić z wyglądem Dworca Wiedeńskiego, nad którym powiewa dumnie polski sztandar, a przy którym straŝ dzierŝą Ŝołnierze polscy. Poetka napisała: Dzień trochę dŝdŝysty, zimny i ponury A miasto nasze dzisiaj takie rojne, Wesoły rozgwar uderza o mury, Biegną męŝczyźni i kobiety strojne. Lud stawia wszędzie triumfalne bramy, Domy przystraja kwieciem i zielenią, Wszędzie napisy Bywajcie, Witamy Biało-czerwone chorągwie się mienią! Radość ogólna! śe wróg odszedł w wstydzie KaŜdy chce stwierdzić oczyma własnymi, Wszędzie krzyk jeden; Wojsko nasze idzie!

11 Wróg uszedł w hańbie! Jesteśmy wolnymi!... Po 123 latach niewoli zaborczej wielu Polakom na pewno wydawać się to mogło czymś niezwykłym, moŝe nawet i nierzeczywistym. A jednak państwo polskie odradzało się naprawdę. Dziś często nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromne i trudne problemy stanęły przed Polakami u progu wolności. Jak wiele trzeba było do ich rozwiązania: pracy i pieniędzy, myśli politycznej, ekonomicznej i technicznej, inicjatywy i codziennego trudu. W okresie międzywojennym 11 listopada odbywały się połączone uroczystości państwowe i kościelne w czasie których oddawano hołd tym, którzy Ŝycie swoje ojczyźnie oddali. W okresie tzw. Polski Ludowej znaczenie tego święta władze komunistyczne całkowicie zmarginalizowały. Od 1989 roku w nowej rzeczywistości społecznopolitycznej przywrócono temu dniu naleŝną rangę. W 91 rocznicę odzyskania niepodległości, warto zwrócić się wdzięczną myślą ku naszym dziadkom i pradziadkom, wspomnieć, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska. Warto spojrzeć z perspektywy 90 lat na przebytą drogę odrodzonej państwowości i demokratycznych przemian. Dylematów, których nie oszczędziła nam polska historia i nie szczędzi współczesność, nikt za nas i bez nas nie rozwiąŝe. To obowiązek i odpowiedzialność naszego pokolenia, które tak jak pokolenie naszych dziadków i pradziadków chce, aby Polska była Polską Nauczyciel ZSO w Bulkowie Henryk Gontarek Marszałek Polski Józef Klemens Piłsudski 11

12 Przepisy babci Edyty Listopad miesiącem dyni Dynia to chyba najbardziej niedoceniane u nas warzywo. Dostępne jest powszechnie przez kilka miesięcy, jest pełnowartościowe, bardzo tanie i - co jest dla nas najistotniejsze - nadaje się do przygotowania wielu bardzo rozmaitych potraw. MoŜna ją dusić, smaŝyć, gotować, marynować i mrozić. Nadaje się do przyrządzania smacznych zup i sosów, a takŝe znajduje zastosowanie jako nadzienie do róŝnych zapiekanek i tart. Zupa z dyni Interesująca potrawa kuchni arabskiej, która moŝe z powodzeniem gościć jesienią na naszych stołach. Składniki: 1 kg dyni 1 litr bulionu warzywnego (moŝe być z kostki) 2 porcje śmietankowego sera topionego szklanka jogurtu naturalnego 1 cebula, sól, pieprz przyprawy (kminek, kurkuma, kolendra, chili) Sposób przyrządzenia : Dynię oczyścić z nasion, obrać ze skóry, pokroić w centymetrową kostkę. Cebule pokroić w kostkę i wrzucić do rondla. Po chwili to samo zrobić z dynią i dusić do miękkości. Gdy nieco ostygnie zmiksować, a następnie zalać bulionem. Zagotować, dodać serek topiony i przyprawy. JuŜ na talerzu dodać dwie łyŝki jogurtu naturalnego, fantazyjnie go rozprowadzając, posypać świeŝo zmielonym pieprzem. Dodatek korzennych przypraw sprawia, Ŝe zupa ma właściwości rozgrzewające - idealne na jesienne szarugi. śyczymy Smacznego! Biuletyn Gminy Bulkowo wydawany jest przez Gminne Centrum Informacji w Bulkowie z siedzibą w Worowicach, ze środków pozyskanych z PPWOW, komponent Program Integracji Społecznej. ( nakład 250 egz.) Zespół redakcyjny: Krzysztof Michalak Kierownik GCI Robert Wiśniewski Martyna Głowala

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010 Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą Gimnazjum im. Władysława Jagiełły Praca na Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010 Temat projektu: Jak samorząd lokalny zmienił

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej 80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej Sprawozdanie z uroczystości Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, dziękują teŝ tym, którzy przyjęli zaproszenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE NA BIEŻĄCO

INWESTYCJE NA BIEŻĄCO ROK XXII NR 9 (225) LISTOPAD 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA INWESTYCJE NA BIEŻĄCO 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 2013. Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2015 nr 5(215)

kwiecień 2015 nr 5(215) kwiecień 2015 nr 5(215) Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. Izabelińczyk Roku 2014 2 W NUMERZE Strona 2 Ważne dla wyborców Strona 3-4-5-6 Wywiad z Jerzym Pietrzakiem Izabelińczykiem Roku 2014, samorządowcem,

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice Nr 6/2011 (80) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1506-9303 BUCZKOWICE RYBARZOWICE GAZETA GMINNA PISMO SAMORZĄD0WE GMINY BUCZKOWICE Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W REDZIE

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W REDZIE R E D A M I E J S K I B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Nr 8 (81) PAŹDZIERNIK 2008 nakład 3.000 egz. bezpłatny ISSN 1507-5087 ORLIK 2012 JUś W LISTOPADZIE www.reda.pl zagadnienia wyjaśniali pracownicy

Bardziej szczegółowo

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 2 W NUMERZE Strona 3-4 Wywiad z Wójtem Gminy Izabelin Strona 5 11 LISTOPADA Narodowe Święto Niepodległości XX sesja Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Klementowice 2011 2 MAŁA ENCYKLOPEDIA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU IM. MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH WYDANIE DRUGIE UZUPEŁNIONE O LATA 2003-2010

Bardziej szczegółowo

Święty Mikołaj. Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo

Święty Mikołaj. Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR przygotowuje się do kolejnego w tym roku naboru wniosków na wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolnospoŝywczego. Do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Nadeszła w końcu pora na gaz ziemny w naszej gminie

Nadeszła w końcu pora na gaz ziemny w naszej gminie Informator Gminy Zławieś Wielka nr 11, październik listopad 2013 www.zlawies.pl Zapraszamy do lektury Inwestycje Fundusz Sołecki W sierpniu i wrześniu b.r. we wszystkich sołectwach w naszej gminie odbyły

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej ROK XXI NR 7 (215) LISTOPAD 2012 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł W numerze... SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie oraz cała społeczność wsi Tworkowa składa na ręce Burmistrza

Bardziej szczegółowo

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY Wrzesień 2014 (186) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY 15. jubileusz obchodził w tym roku Wiślaczek Country, impreza przyciągająca

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania w Wierzbinku

Nowe mieszkania w Wierzbinku Grudzień 2009 Nowe mieszkania w Wierzbinku Wobec objęcia działalnością górniczą nieruchomości stanowiących Państwa własność jak również i dla wszystkich osób zainteresowanych kupnem mieszkania, Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Razem dla rozwoju. Aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród na rzecz rozwoju lokalnego

Razem dla rozwoju. Aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród na rzecz rozwoju lokalnego Razem dla rozwoju. Aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród na rzecz rozwoju lokalnego Bodzanów, maj 2006 Razem dla rozwoju. Aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów,

Bardziej szczegółowo

Dzień 11 listopada. Aktualności

Dzień 11 listopada. Aktualności GALERIA ZDJĘĆ To dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę. 11 listopada, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym.

Bardziej szczegółowo