Związek Polskich Kawalerów Maltańskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Związek Polskich Kawalerów Maltańskich"

Transkrypt

1 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich przewodnik po dziełach Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska

2 Zakon Szpitalników Dawniej i Dziś Zakon Świętego Jana Tuitio fidei et obsequium pauperum obrona wiary oraz służba ubogim i cierpiącym to motto działalności Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim, najstarszej organizacji charytatywnej, obecnej w ponad 110 krajach. Korzenie Zakonu wywodzą się od bractwa, założonego w Jerozolimie około połowy XI w. po Chrystusie przez pobożnych włoskich kupców z Amalfii. W pobliżu Grobu Świętego zbudowali oni hospicjum dla pielgrzymów przybywających z Europy. W XI- II XVIII w. Zakon słynął z najlepszej na Morzu Śródziemnym floty wojennej, jednak jego funkcja militarna wygasła, gdy w 1798 r. Napoleon Bonaparte zajął Maltę i wypędził z niej Szpitalników. Ten fakt przyczynił się do zintensyfikowania działalności charytatywnej i szpitalniczej. Kawalerowie Maltańscy nieśli pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wojennych. Ich poświęcenie było szczególnie widoczne podczas obu wojen światowych i innych konfliktów zbrojnych. W XX w. nastąpił dynamiczny rozwój działalności szpitalniczej, dobroczynnej, a także religijnej i dyplomatycznej Zakonu. Zakon w Polsce Działalność Zakonu na ziemiach polskich sięga XII w., kiedy to książę sandomierski nadał Zakonowi Zagość k. Wiślicy. Kawalerowie obsługiwali wówczas szpitale i hospicja dla ubogich na terenie Śląska. W XVI XVIII w. w Rzeczpospolitej istniały dwie komandorie: od 1187 r. w Poznaniu i od 1610 r. w Stwołowiczach na Litwie. Pozostałością po komandorii poznańskiej, działającej do XIX w., jest kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Podczas zaborów Polacy działali w strukturach przeoratów państw zaborczych. Odrodzenie nastąpiło w okresie międzywojennym: powstał Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Prowadzono m.in. szpitale w Rychtalu i Rybniku, niesiono pomoc biednym oraz poszkodowanym przez żywioły. W czasie II wojny światowej szczególną rolę odegrał Szpital Maltański w Warszawie. Przez 5 lat działalności leczono tam około 15 tys. rannych i chorych. Po II wojnie światowej władze ZPKM pracowały na wychodźstwie, oficjalna działalność w kraju była niemożliwa. Odbudowa Zakonu Maltańskiego w Polsce nastąpiła na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Obecnie Związek liczy ok. 150 Kawalerów i Dam, z których ponad połowa mieszka w kraju. Działalność charytatywna dziś Utworzenie Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska umożliwia realizację historycznych zadań Zakonu opieki nad chorymi i biednymi w świetle obowiązującego prawa. Dziś Fundacje powołane przez Zakon mają pod opieką kilka dużych dzieł: w Poznaniu, Olsztynie i Krakowie, na które składają się domy opieki i warsztaty dla niepełnosprawnych, Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna, szpital dla chorych w stanach terminalnych, Stacja Ratownictwa Maltańskiego oraz Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie. Fundacje wspierają aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych poprzez realizację programów we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Rodzinie. 2

3 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska z siedzibą w Poznaniu Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna Pomoc Maltańska Przychodnia powstała w 1993 r. z inicjatywy Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz ks. prałata Kazimierza Królaka, proboszcza Parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Obecnie w ramach działalności szpitalniczej ZPKM pieczę nad przychodnią sprawuje Fundacja. Specjalizacją przychodni jest diagnostyka i profilaktyka nowotworów piersi, narządów rodnych i skóry, a także ocena osteoporozy. Rocznie placówka diagnozuje i leczy nieodpłatnie ponad pacjentów oraz przeprowadza ok badań densytometrycznych i mammograficznych. Realizacja zadań przychodni jest możliwa dzięki wytężonej pracy wielu wolontariuszy: lekarzy specjalistów, pielęgniarek, pracowników technicznych i administracji. Do dyspozycji jest zakupiony kilka miesięcy temu mammograf, densytometr oraz dwa aparaty usg. Pomieszczenia udostępnia przychodni Parafia św. Jana Jerozolimskiego za Murami, natomiast działalność finansuje Fundacja. Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie Dom Pomocy Maltańskiej jest placówką dla osób z upośledzeniem rozwoju umysłowego oraz z zaburzeniami psychicznymi, działającą na zasadach środowiskowego domu samopomocy. Jest prowadzony od 1 lipca 2000 r. przez Fundację na zlecenie Powiatu Poznańskiego, który kieruje podopiecznych do ośrodka i jest stroną finansującą zasadniczą część kosztów. W zajęciach terapeutycznych uczestniczy aktualnie 25 osób z okolicznych gmin: Puszczykowa, Mosiny i Lubonia. Celem działania domu jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianie oraz integracja ze środowiskiem. Główny nacisk położony jest na podtrzymywanie oraz rozwój umiejętności intelektualnych, społecznych, ruchowych i emocjonalno-wolicjonalnych. W domu przede wszystkim prowadzi się indywidualną i grupową terapię zajęciową, której plan jest dostosowany do możliwości i sił każdego z podopiecznych. Ich program obejmuje dwa podstawowe działy: zajęcia plastyczne i proste prace w drewnie, szycie czy dziewiarstwo. Ponadto podopieczni uczą się także samodzielnie przygotowywać posiłki, dbać o swój wygląd i czystość odzieży. Rozwijają także procesy poznawcze i ćwiczą sprawność ruchową. 3

4 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska z siedzibą w Poznaniu Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poznaniu 20 kwietnia 2005 r. na poznańskiej Ławicy otwarto Warsztaty Terapii Zajęciowej. Opiekę nad niepełnosprawnymi Fundacja przejęła po innej organizacji społecznej, przeżywającej trudności w realizowaniu swoich zadań. Uruchomienie nowego dzieła nie byłoby możliwe bez niezwykłej życzliwości JE Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz gospodarza parafii pw. Objawienia Pańskiego, ks. kanonika Tomasza Maćkowiaka, który użyczył warsztatom lokal. Pod opieką Fundacji znajduje się 30 podopiecznych, są to osoby w różnym stopniu upośledzone umysłowo. Pieczę nad nimi sprawuje wykwalifikowana kadra instruktorów i terapeutów. W pracowniach ceramicznej, tkacko-krawieckiej, muzycznej, komputerowej, plastycznej oraz gospodarstwa domowego uczestnicy biorą udział w zajęciach rozwijających ich zdolności manualne, intelektualne i społeczne. Ponadto uczą się codziennych czynności życiowych, takich jak przygotowanie posiłków, posługiwanie się sztućcami, czytanie i pisanie. W warsztatach cyklicznie powstają: słodkości w formie babek, ciasteczek, placków, od niedawna cotygodniowe czwartkowe obiady; gazetki Promyczek i Promyk ; obrazki malowane na szkle, talerzach i innych płaszczyznach, duża ilość gipsowych odlewów w najprzeróżniejszych kształtach i kolorach. Koniecznie trzeba także wspomnieć o zespole muzycznym Klepsydra, który pod koniec 2005 roku nagrał i wydał płytę kompaktową pod tytułem Zimowe zabawy promocja płyty połączona była z wielkim koncertem muzycznym, z którego również stworzona została płyta w wersji koncertowej. Ponadto Fundacja prowadzi wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w Radomiu, Lublinie i Płocku. Warsztaty finansuje głównie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4

5 Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie W 2006 roku staraniem Polskich Kawalerów Maltańskich otwarto w Krakowie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzicom. Głównym celem ośrodka jest wczesna diagnoza i kompleksowa pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Jest to ośrodek dzienny z przedszkolem, prowadzący wczesne, wielospecjalistyczne oddziaływania na dzieci zagrożone niepełnosprawnością. Centrum obejmuje opieką dzieci do 7 roku życia. W metodach terapeutycznych przeważają podejścia, które kładą nacisk na niepowtarzalność i specyfikę dziecka i całej jego rodziny. Zarówno dokonując diagnozy, jak też prowadząc terapię dzieci i rodzin ośrodek stara się wydobywać mocne strony i bazować na zasobach. Centrum służy pomocą dzieciom, których rozwój jest opóźniony, przebiega nieharmonijnie lub nieprawidłowo; zajmuje się między innymi dziećmi z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, wadami genetycznymi, autyzmem. Służy również wsparciem rodzinom chorych dzieci, którym potrzebne jest psychologiczne wsparcie oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka. System rodzinny jest integralną całością, jest też jedynym środowiskiem, które może zapewnić małemu dziecku najlepsze warunki rozwoju. Jest to jedyny tego typu ośrodek w Europie Środkowowschodniej. Centrum jest finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Krakowa oraz Narodowy Fundusz Zdrowia 5

6 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska z siedzibą w Warszawie Szpital Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda W marcu 2004 r. rozpoczął pracę Szpital Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda, którego podstawowym zadaniem jest opieka nad osobami w stanach terminalnych, w tym także nad pacjentami w stanie śpiączki. Po kapitalnym remoncie budynku, sfinansowanym przez Fundację, szpital dysponuje 30 łóżkami w salach 1 3-osobowych, kaplicą, salą wspólną, kuchnią dla pacjentów, urządzeniami do hydroterapii oraz salą rehabilitacyjną. Dom Pomocy Społecznej Michała Archanioła Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku koło Olsztyna to najmłodsze dziecko Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska w Warszawie. Dom powstał w 1991 r., Fundacja kieruje nim od 1-go stycznia 2009 r. Jest to miejsce stałego pobytu dla ok. 80 pacjentów. Osoby tam mieszkające cierpią na przewlekłe choroby układu nerwowego. Schorzeniem dominującym wśród mieszkańców jest schizofrenia. Dom jest ośrodkiem koedukacyjnym, mieszkańcy domu zróżnicowani są pod względem wieku, zaawansowania choroby oraz czasu pobytu w placówce. W ramach realizacji procesu rehabilitacji placówka oferuje swoim mieszkańcom różnorodne zajęcia aktywizujące, dostosowane do zainteresowań i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Podstawową formą aktywizującą jest terapia zajęciowa, uzupełniana zajęciami z obszaru działalności kulturalnooświatowej oraz różnymi imprezami rekreacyjno-rozrywkowymi organizowanymi poza terenem domu. Ponadto placówka zapewnia kompetentną pomoc psychologiczną, opiekę pielęgniarską (24 h/dobę) opiekę medyczną i rehabilitacyjną (lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra, fizjoterapeuta) jak również umożliwia praktykowanie religijne, zgodne z wyznaniem mieszkańców. Dom Michała Archanioła zatrudnia 44 pracowników, w tym 28 osób to wykwalifikowany personel opiekuńczo-terapeutyczny. Na nich właśnie w głównej mierze spoczywa zadanie angażowania mieszkańców w różnorodne rodzaje działań, począwszy od motywowania chorego do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej, aż po podejmowanie konkretnych, zaplanowanych działań w ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych. Wszyscy dbają o to, aby mieszkańcy Domu znaleźli swoje miejsce na ziemi i na nowo powrócili do życia. 6

7 Dzieła Fundacji prowadzone we współpracy z PFRON Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej dla osób niepełnosprawnych w Katowicach Placówka ta została powołana do życia 21 marca 2004 r. przez Delegaturę Górnośląską Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Jest ona kontynuacją wieloletniej (od 1995 roku) działalności wśród osób niepełnosprawnych na tym terenie. Celem dzieła jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie przeciwdziałania izolacji społecznej oraz świadczenie innej pomocy dla nich w ich miejscu zamieszkania. Kadrę Punktu stanowią w całości wolontariusze. Oprócz pomocy w codziennym funkcjonowaniu podopiecznych oraz organizacji różnych przedsięwzięć o charakterze aktywizującym społecznie istotną działalność Punktu stanowi : Maltański obóz integracyjny dla osób niepełnosprawnych w Szczyrzycu. - organizowany od 5 lat istnieje dzięki przychylności i znacznej pomocy Opata Zakonu Cystersów w Szczyrzycu oraz obecnego Szpitalnika Zakonu Maltańskiego Pana Tomasza Krupińskiego i jego Małżonki Grażyny Krupińskiej. Obóz corocznie składa się z 4-5 turnusów liczących po kilkunastu podopiecznych; głównie z znacznym stopniem niepełnosprawności, dlatego każdy z uczestników obozu ma przydzielonego indywidualnego opiekuna-wolontariusza. Maltańska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Częstochowy - od 4 lat, pieszo lub na wózkach inwalidzkich, otoczeni profesjonalną opieką wolontariuszy, z zapleczem medycznym i logistycznym, szlakiem Orlich Gniazd Pielgrzymi docierają do Jasnogórskiej Pani, po czym - wracają tą samą drogą PEAD - ściśle współpracując z Caritas Archidiecezji Katowickiej bierzemy udział w przekazywaniu pomocy żywnościowej dla osób najuboższych. Opieką obejmujemy 55 rodzin. 7

8 Dzieła Fundacji prowadzone we współpracy z PFRON Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych umysłowo i chorych psychicznie - Praca Formą Rehabilitacji W 2007 roku w Klebarku Wielkim k. Olsztyna rozpoczęto realizację programu skierowanego do dorosłych niepełnosprawnych umysłowo i chorych psychicznie w stopniu lekkim. Placówka działa na zasadach Środowiskowego Domu Samopomocy. Kadrę stanowi 6 wykwalifikowanych osób w tym: psycholog i fizjoterapeuta. W ramach programu organizowane są zajęcia rozwijające i przysposabiające do wykonywania prostych zawodów (kulinarne, plastyczne, techniczne, komputerowe, muzyczne, katecheza, pisanie i czytanie, psychoedukacja), treningi samoobsługowe (lekowy, higieniczny, budżetowy, relaksacyjny, przezwyciężania choroby), prowadzone są również grupowe zajęcia rehabilitacyjne. W trakcie realizacji programu duży nacisk położono na wyrwanie osób niepełnosprawnych z marazmu i piętna - nabytych w małej, hermetycznej społeczności wiejskiej. Program usprawniania dzieci i młodzieży z terenów byłych PGR-ów na Warmii i Mazurach - Lepsza Przyszłość W Klebarku Wielkim k. Olsztyna rozpoczęto również w 2007 roku realizację programu skierowanego dla dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich i patologicznych. Program polega na intensywnej rehabilitacji, w formie wyjazdowych, dwutygodniowych turnusów. W czasie turnusu dzieci uczestniczą (poza rehabilitacją) w krótkich wycieczkach do Olsztyna i poznają atrakcje regionu; organizowane są wyjazdy do kina i teatru, gry integracyjne i zajęcia świetlicowe. Program traktuje rehabilitację w formie kompleksowej, zarówno poprzez fizjoterapię, jak również przez kontakty z innymi rówieśnikami, otwieranie się na otoczenie i współistnienie w szerszym społeczeństwie. W naborze dzieci Fundacja współpracuje z właściwymi gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, szkołami oraz lokalnymi stowarzyszeniami. 8

9 Pozostałe dzieła Związku Pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich do Lourdes Każdego roku Zakon organizuje pielgrzymkę osób niepełnosprawnych do Lourdes. Tegoroczny wyjazd, w roku jubileuszowym z okazji 150. rocznicy Objawień, odbył się w dniach 2-6 maja. W imprezie uczestniczyło 197 osób, w tym 95 osób niepełnosprawnych. Od kilku lat Kawalerowie Maltańscy organizują na Śląsku i w Krakowie wigilijne spotkania dla osób samotnych i ubogich - Opłatek Maltański Maltańczycy włączają się także w akcje pomocy ofiarom kataklizmów; służyli pomocą podczas powodzi w Polsce w 1997 r., powodzi w Czechach w 2002 r. i powodzi w Niemczech, pomagali ofiarom tsunami na Oceanie Indyjskim w 2005 roku. Ratownicy Maltańscy jako jedni z pierwszych dotarli do zawalonej hali w Katowicach. W ostatnich miesiącach Kawalerowie Maltańscy prowadzili Misję Humanitarną i Medyczną w Gruzji. W efekcie działań Misji przygotowano i wysłano 2 tony lekarstw, 4,5 tony artykułów żywnościowych, 2,5 tony środków higieny osobistej dla dorosłych i dzieci, 0,5 tony odżywek dla dzieci. Łączna wartość przekazanych lekarstw, środków i urządzeń medycznych wyniosła ok zł, a żywności zł. W Gruzji przez szereg tygodni działali wolontariusze z Polski, w tym lekarze. 9

10 Maltańska Służba Medyczna Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna Maltańska Służba Medyczna to stowarzyszenie, które zgodnie z mottem Zakonu Tuitio fidei et obsequium pauperum chce nieść pomoc ubogim i potrzebującym. Przygotowując się do działalności prowadzą kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, w których uczestniczą zarówno potencjalni członkowie stowarzyszenia, jak i osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Stowarzyszenie kontynuuje działalność prowadzoną przez zespół wolontariuszy utworzony w Krakowie w 1990 roku. Podstawową formą działalności Maltańskiej Służby Medycznej jest medyczne zabezpieczenie pielgrzymek i uroczystości religijnych, zawodów sportowych, koncertów, kongresów jak również innych imprez kulturalnych. W razie potrzeby, Maltańska Służba Medyczna ma możliwość transportowania chorych i poszkodowanych własnymi karetkami. Dodatkowo, stowarzyszenie prowadzi działalność wychowawczą wśród młodzieży, tworząc grupy kadetów. 10

11 Nowe wyzwanie: Budowa Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Pomoc Maltańska W związku z coraz trudniejszymi warunkami lokalowymi założonej przez Kawalerów Maltańskich przed ponad 15 laty Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej oraz w odpowiedzi na potrzeby obsługi medycznej mieszkańców Wielkopolski, Związek Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska podjęły decyzję o rozbudowie największego Dzieła Charytatywnego w Poznaniu. Ustosunkowując się pozytywnie do prośby Fundacji, Metropolita Poznański JE Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki przekazał nieodpłatnie działkę o pow. ok. 800 m 2 pod budowę nowej Przychodni. Chcąc jak najlepiej wykorzystać otrzymany teren przystąpiono natychmiast do szerokich konsultacji oraz rozpoczęto prace koncepcyjno-architektoniczne. Następnie uzyskano Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu dla planowanej inwestycji, a po złożeniu dokumentacji projektowej- w czerwcu 2007 roku Fundacja otrzymała prawomocną Decyzję o Pozwoleniu na Budowę Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Pomoc Maltańska. Nowa Przychodnia zostanie zlokalizowana na terenie Parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami, na Komandorii w Poznaniu. Jest to dla naszego Zakonu historyczne miejsce, w którym zamieszkiwali i prowadzili swoją działalność pierwsi Joannici w Poznaniu. Jeśli wierzyć Długoszowi - dokładnie 6 maja 1170 roku zostali oni powołani przez Biskupa Radwana i księcia Mieszka III Starego do prowadzenia szpitala-hospicjum. Planowana przez Fundację Przychodnia mieścić się będzie w dwupiętrowym podpiwniczonym budynku o powierzchni całkowitej 960 m 2 i użytkowej 770 m 2. W nowej Przychodni zlokalizowane będą pracownie: mammografii, densytometrii, ultrasonografii, histopatologii, gabinety: onkologa, chirurga, ginekologa, kardiologa, psychologa, gabinety zabiegowe. W kontekście rosnących potrzeb, dopuszczamy możliwość rozszerzenia funkcji budynku przychodni. Wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć budowę Przychodni Onkologicznej prosimy o wpłaty na konto: Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Warszawa, ul. Jazgarzewska 17 Nr konta: Jesteśmy zaszczyceni, że swój honorowy patronat nad realizacją naszego nowego dzieła charytatywnego-budowy nowej Przychodni Onkologicznej objęli: JE Stanisław GĄDECKI Arcybiskup Metropolita Poznański Pan Prof. Marek ZIÓŁKOWSKI Wicemarszałek Senatu RP Pan Grzegorz GANOWICZ Przewodniczący Rady Miasta Poznania 11

12 Adres korespondencyjny: Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Warszawa, ul. Jazgarzewska 17 NIP: Regon PKO BP I Odział w Poznaniu CODE SWIFT (BIC) : BPKOPLPW wpłaty w PLN: wpłaty w EUR: IBAN: PL wpłaty w USD: IBAN: PL Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Poznań, ul. Świętojańska 1 NIP: REGON: KRS: Konto Fundacji: Bank PKO S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 SWIFT: BPHKPLPK nr rachunku PLN (IBAN): Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło, zaznaczając to np. w tytule przelewu. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego, można ją wesprzeć, przelewając 1% podatku na konto o nr: nr KRS Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska Warszawa, ul. Jazgarzewska 17 lok. 54 Konto Fundacji: Bank PKO BP S.A. nr rachunku PLN (IBAN): Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło, zaznaczając to w tytule przelewu Maltańska Służba Medyczna Kraków, ul. Świętego Sebastiana 8/4 Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna Pomoc Maltańska jest Organizacją Pożytku Publicznego można je wesprzeć, przelewając 1% podatku na konto o nr: nr KRS

13 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Z Siedzibą W Warszawie WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY Każdy niepełnosprawny jest dla nas niepowtarzalną osobą wraz z jego otoczeniem, możliwościami i ograniczeniami. Od stycznia do grudnia 2009 r. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA realizuje ogólnopolski projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy. Projekt jest realizowany w ramach 1. Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniu 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Projekt ten ma charakter pilotażowy i jest skierowany do niepracujących osób ze znacznym stopniem niepełnoprawności ruchowej. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Partnerami Fundacji w realizacji projektu są Caritas Polska i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, wsparcie oraz przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy a przez to przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Pomaga w tym bardzo dokładna diagnoza potrzeb i możliwości uczestników projektu, a także indywidualny dobór odpowiednich form wsparcia. Udział w projekcie mogą wziąć osoby z terenu całego kraju, które ukończyły 16 rok życia i nie przekroczyły wieku emerytalnego, są osobami nie pracującymi a chcą podjąć pracę, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, nauczyć się nowego zawodu lub kontynuować naukę. W projekcie przewidziano również wsparcie dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością, po to, aby osobom z ich najbliższego otoczenia też pomóc w odnalezieniu się w nieraz trudnej sytuacji życiowej. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1

14 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Z Siedzibą W Warszawie WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY W ramach projektu podjęliśmy wiele działań służących aktywizacji społecznej i zawodowej. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dały uczestnikom narzędzia poruszania się po współczesnym rynku pracy. Dzięki zajęciom z psychologiem Beneficjenci odkrywają swoje mocne i słabe strony, poznają sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem. Na zajęciach z doradcą zawodowym można nauczyć się pisać CV i list motywacyjny, dowiedzieć się, gdzie szukać pracy i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Blok prawny daje wiedzę o pozycji osób z niepełnosprawnością w ustawodawstwie krajowym. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy odbywały się w formie stacjonarnej (realizowane w Ośrodkach Pomocy) oraz wyjazdowej (zajęcia równolegle prowadzone dla rodziców i opiekunów). Chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność i podwyższyć kwalifikacje zawodowe uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe o różnorodnej tematyce np. telemarketing, profesjonalny wizerunek, obsługa komputera. Ponadto, indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe, zakupione w firmach zewnętrznych, przygotowują do pracy w konkretnych zawodach, np. grafik komputerowy, pracownik kadrowo-płacowy, telemarketer, archiwista, wykonawca rękodzieła artystycznego, manicurzystka. Możliwość sprawdzenia w praktyce nabytych umiejętności i swojej gotowości do podjęcia pracy dają staże zawodowe. Beneficjentom pomogliśmy w kontynuacji nauki, poprzez opłatę czesnego lub zakup podręczników i pomocy naukowych. Części osób został też zakupiony specjalistyczny sprzęt komputerowy lub rehabilitacyjny, który umożliwił uczestnictwo w zajęciach i podjęcie działań aktywizujących społecznie i zawodowo. Ponadto nasi Beneficjenci korzystają z indywidualnych konsultacji prawnika, specjalisty ds. sprzętu, lekarzy, logopedy i in. Wynikiem pracy z psychologiem i doradcą są Indywidualne Plany Działania przygotowane dla każdego uczestnika projektu, a następnie ścieżki kariery wyznaczające program działania po zakończeniu udziału w projekcie. 2

15 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Z Siedzibą W Warszawie WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY Do projektu zostało przyjętych 500 Beneficjentów, osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym. Każda z tych osób to inna historia życiowa, to inne doświadczenie zawodowe i, co za tym idzie, inne wsparcie udzielone w projekcie. Niektórzy nasi podopieczni zaczynali swoją aktywizację zawodową od początku, dzięki udziałowi w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy uczyli się pisać CV, szukać ofert w Internecie i rozpoznawać swoje mocne i słabe strony. Część osób uzyskała umiejętność obsługi komputera. Inne osoby wspieraliśmy w kontynuacji przerwanej kiedyś lub samodzielnie rozpoczętej drogi zawodowej. Beneficjentów kierowaliśmy na indywidualnie dobrane staże i szkolenia zawodowe; wśród nich są osoby, które nauczyły się specjalistycznych programów informatycznych, księgowości, pracy biurowej, telemarketingu, rękodzieła artystycznego. Niektórzy Beneficjenci bardzo szybko się z nami rozstali, ponieważ podjęli zatrudnienie. Wśród nich są: prawnik, pracownik ochrony, pracownik działu poligrafii, operator danych, referent ds. monitoringu prasy, informatyk. Dzięki udziałowi w projekcie osoby niepełnosprawne znalazły przyjazną dłoń i pomoc, zarówno w poruszaniu się na trudnym rynku pracy, jak i w rozwijaniu własnej osobowości. Gdyby miłość pytała czy chcemy Podając nam pióra swoje Upadlibyśmy zmęczeni Na długie papierów tych zwoje Które nam Bóg pozostawił By ślepy los je zapisał Wiersz naszej beneficjentki Eweliny Balcar-Zalewskiej MODLITWA Maryjo, pod Błękitnym Krzyżem, sercem modląc się o miłość i pokój, zostawiłam pragnienie powrotu. Jednak nawet jeśli je spełnisz, ja dopiero uraduje się nim w pełni, gdy Góra Objawień się przemieni w odwieczną Krainę Boskich Promieni. Wiersz naszej beneficjentki Małgorzaty Farbiś 3

16 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Z Siedzibą W Warszawie WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA prowadzi siedem Ośrodków Pomocy na terenie kraju, w: Warszawie, Katowicach, Radomiu, Olsztynie i Klebarku Wielkim oraz dwa w Poznaniu. W ciągu 3 lat pracy z osobami z niepełnosprawnością zebraliśmy wiele doświadczeń oraz wiele się nauczyliśmy. Przede wszystkim bardzo dobrze poznaliśmy specyfikę poszczególnych grup osób niepełnosprawnych - z podziałem na różne rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Jest to szczególnie ważne doświadczenie ponieważ każda z tych grup charakteryzuje się innymi cechami i wymaga modyfikacji metod pracy pod względem ich potrzeb. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, iż najbardziej wymierne efekty daje indywidualne podejście do każdej osoby. Naszym nadrzędnym celem jest szeroko pojęte, wielospecjalistyczne wsparcie osób niepełnosprawnych - nauczanie i czynne towarzyszenie im w ich samodzielnych krokach dążących do zdobywania lepszego życia zawodowego, społecznego i osobistego. W naszych Ośrodkach spotkać można kadrę, która nastawiona jest przede wszystkim na dobro beneficjenta i jego indywidualne potrzeby. Lubimy rozmawiać z ludźmi, a przede wszystkim prawdziwe ich słuchać. Praca w kontakcie z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka oraz podejmowanie wyzwań jest dla nas wszystkich źródłem radości i satysfakcji. Jesteśmy osobami życzliwymi, otwartymi na nowe doświadczenia i wiedzę. O działalności naszych ośrodków można poczytać na stronie Zapraszamy jesteśmy po to, aby pomagać Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Razem tworzymy wspólną przyszłość! BIBLIOTECZKA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Razem tworzymy wspólną przyszłość! Dobre Praktyki Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu,

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, I. Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 realizowane przez organizacje pozarządowe Województwa Dolnośląskiego. 1. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu Fundacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym DOBRE PRAKTYKI Materiały konferencyjne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007 Spis treści 1. Informacje organizacyjne str. 2. 2. Cele działalności str.2. 3. Główne zdarzenia prawne str.3. 4. Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością MISJA Niesiemy pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce NUMER 1 (3) CZERWIEC 2014 KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce ISSN 2353-8740 Ratownicy bez granic Akcja kanonizacja Ukraińcom na pomoc przyjmij honorowy zakład Malbork, 7 września 2014

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich 6 ZAKŁAD KRAWIECKI ODPOWIEDŹ CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ NA POTRZEBY BEZROBOTNYCH KOBIET 12 TU JEST MOJE MIEJSCE ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo