Związek Polskich Kawalerów Maltańskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Związek Polskich Kawalerów Maltańskich"

Transkrypt

1 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich przewodnik po dziełach Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska

2 Zakon Szpitalników Dawniej i Dziś Zakon Świętego Jana Tuitio fidei et obsequium pauperum obrona wiary oraz służba ubogim i cierpiącym to motto działalności Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim, najstarszej organizacji charytatywnej, obecnej w ponad 110 krajach. Korzenie Zakonu wywodzą się od bractwa, założonego w Jerozolimie około połowy XI w. po Chrystusie przez pobożnych włoskich kupców z Amalfii. W pobliżu Grobu Świętego zbudowali oni hospicjum dla pielgrzymów przybywających z Europy. W XI- II XVIII w. Zakon słynął z najlepszej na Morzu Śródziemnym floty wojennej, jednak jego funkcja militarna wygasła, gdy w 1798 r. Napoleon Bonaparte zajął Maltę i wypędził z niej Szpitalników. Ten fakt przyczynił się do zintensyfikowania działalności charytatywnej i szpitalniczej. Kawalerowie Maltańscy nieśli pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wojennych. Ich poświęcenie było szczególnie widoczne podczas obu wojen światowych i innych konfliktów zbrojnych. W XX w. nastąpił dynamiczny rozwój działalności szpitalniczej, dobroczynnej, a także religijnej i dyplomatycznej Zakonu. Zakon w Polsce Działalność Zakonu na ziemiach polskich sięga XII w., kiedy to książę sandomierski nadał Zakonowi Zagość k. Wiślicy. Kawalerowie obsługiwali wówczas szpitale i hospicja dla ubogich na terenie Śląska. W XVI XVIII w. w Rzeczpospolitej istniały dwie komandorie: od 1187 r. w Poznaniu i od 1610 r. w Stwołowiczach na Litwie. Pozostałością po komandorii poznańskiej, działającej do XIX w., jest kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Podczas zaborów Polacy działali w strukturach przeoratów państw zaborczych. Odrodzenie nastąpiło w okresie międzywojennym: powstał Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Prowadzono m.in. szpitale w Rychtalu i Rybniku, niesiono pomoc biednym oraz poszkodowanym przez żywioły. W czasie II wojny światowej szczególną rolę odegrał Szpital Maltański w Warszawie. Przez 5 lat działalności leczono tam około 15 tys. rannych i chorych. Po II wojnie światowej władze ZPKM pracowały na wychodźstwie, oficjalna działalność w kraju była niemożliwa. Odbudowa Zakonu Maltańskiego w Polsce nastąpiła na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Obecnie Związek liczy ok. 150 Kawalerów i Dam, z których ponad połowa mieszka w kraju. Działalność charytatywna dziś Utworzenie Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska umożliwia realizację historycznych zadań Zakonu opieki nad chorymi i biednymi w świetle obowiązującego prawa. Dziś Fundacje powołane przez Zakon mają pod opieką kilka dużych dzieł: w Poznaniu, Olsztynie i Krakowie, na które składają się domy opieki i warsztaty dla niepełnosprawnych, Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna, szpital dla chorych w stanach terminalnych, Stacja Ratownictwa Maltańskiego oraz Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie. Fundacje wspierają aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych poprzez realizację programów we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Rodzinie. 2

3 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska z siedzibą w Poznaniu Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna Pomoc Maltańska Przychodnia powstała w 1993 r. z inicjatywy Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz ks. prałata Kazimierza Królaka, proboszcza Parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Obecnie w ramach działalności szpitalniczej ZPKM pieczę nad przychodnią sprawuje Fundacja. Specjalizacją przychodni jest diagnostyka i profilaktyka nowotworów piersi, narządów rodnych i skóry, a także ocena osteoporozy. Rocznie placówka diagnozuje i leczy nieodpłatnie ponad pacjentów oraz przeprowadza ok badań densytometrycznych i mammograficznych. Realizacja zadań przychodni jest możliwa dzięki wytężonej pracy wielu wolontariuszy: lekarzy specjalistów, pielęgniarek, pracowników technicznych i administracji. Do dyspozycji jest zakupiony kilka miesięcy temu mammograf, densytometr oraz dwa aparaty usg. Pomieszczenia udostępnia przychodni Parafia św. Jana Jerozolimskiego za Murami, natomiast działalność finansuje Fundacja. Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie Dom Pomocy Maltańskiej jest placówką dla osób z upośledzeniem rozwoju umysłowego oraz z zaburzeniami psychicznymi, działającą na zasadach środowiskowego domu samopomocy. Jest prowadzony od 1 lipca 2000 r. przez Fundację na zlecenie Powiatu Poznańskiego, który kieruje podopiecznych do ośrodka i jest stroną finansującą zasadniczą część kosztów. W zajęciach terapeutycznych uczestniczy aktualnie 25 osób z okolicznych gmin: Puszczykowa, Mosiny i Lubonia. Celem działania domu jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianie oraz integracja ze środowiskiem. Główny nacisk położony jest na podtrzymywanie oraz rozwój umiejętności intelektualnych, społecznych, ruchowych i emocjonalno-wolicjonalnych. W domu przede wszystkim prowadzi się indywidualną i grupową terapię zajęciową, której plan jest dostosowany do możliwości i sił każdego z podopiecznych. Ich program obejmuje dwa podstawowe działy: zajęcia plastyczne i proste prace w drewnie, szycie czy dziewiarstwo. Ponadto podopieczni uczą się także samodzielnie przygotowywać posiłki, dbać o swój wygląd i czystość odzieży. Rozwijają także procesy poznawcze i ćwiczą sprawność ruchową. 3

4 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska z siedzibą w Poznaniu Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poznaniu 20 kwietnia 2005 r. na poznańskiej Ławicy otwarto Warsztaty Terapii Zajęciowej. Opiekę nad niepełnosprawnymi Fundacja przejęła po innej organizacji społecznej, przeżywającej trudności w realizowaniu swoich zadań. Uruchomienie nowego dzieła nie byłoby możliwe bez niezwykłej życzliwości JE Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz gospodarza parafii pw. Objawienia Pańskiego, ks. kanonika Tomasza Maćkowiaka, który użyczył warsztatom lokal. Pod opieką Fundacji znajduje się 30 podopiecznych, są to osoby w różnym stopniu upośledzone umysłowo. Pieczę nad nimi sprawuje wykwalifikowana kadra instruktorów i terapeutów. W pracowniach ceramicznej, tkacko-krawieckiej, muzycznej, komputerowej, plastycznej oraz gospodarstwa domowego uczestnicy biorą udział w zajęciach rozwijających ich zdolności manualne, intelektualne i społeczne. Ponadto uczą się codziennych czynności życiowych, takich jak przygotowanie posiłków, posługiwanie się sztućcami, czytanie i pisanie. W warsztatach cyklicznie powstają: słodkości w formie babek, ciasteczek, placków, od niedawna cotygodniowe czwartkowe obiady; gazetki Promyczek i Promyk ; obrazki malowane na szkle, talerzach i innych płaszczyznach, duża ilość gipsowych odlewów w najprzeróżniejszych kształtach i kolorach. Koniecznie trzeba także wspomnieć o zespole muzycznym Klepsydra, który pod koniec 2005 roku nagrał i wydał płytę kompaktową pod tytułem Zimowe zabawy promocja płyty połączona była z wielkim koncertem muzycznym, z którego również stworzona została płyta w wersji koncertowej. Ponadto Fundacja prowadzi wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w Radomiu, Lublinie i Płocku. Warsztaty finansuje głównie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4

5 Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie W 2006 roku staraniem Polskich Kawalerów Maltańskich otwarto w Krakowie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzicom. Głównym celem ośrodka jest wczesna diagnoza i kompleksowa pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Jest to ośrodek dzienny z przedszkolem, prowadzący wczesne, wielospecjalistyczne oddziaływania na dzieci zagrożone niepełnosprawnością. Centrum obejmuje opieką dzieci do 7 roku życia. W metodach terapeutycznych przeważają podejścia, które kładą nacisk na niepowtarzalność i specyfikę dziecka i całej jego rodziny. Zarówno dokonując diagnozy, jak też prowadząc terapię dzieci i rodzin ośrodek stara się wydobywać mocne strony i bazować na zasobach. Centrum służy pomocą dzieciom, których rozwój jest opóźniony, przebiega nieharmonijnie lub nieprawidłowo; zajmuje się między innymi dziećmi z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, wadami genetycznymi, autyzmem. Służy również wsparciem rodzinom chorych dzieci, którym potrzebne jest psychologiczne wsparcie oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka. System rodzinny jest integralną całością, jest też jedynym środowiskiem, które może zapewnić małemu dziecku najlepsze warunki rozwoju. Jest to jedyny tego typu ośrodek w Europie Środkowowschodniej. Centrum jest finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Krakowa oraz Narodowy Fundusz Zdrowia 5

6 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska z siedzibą w Warszawie Szpital Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda W marcu 2004 r. rozpoczął pracę Szpital Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda, którego podstawowym zadaniem jest opieka nad osobami w stanach terminalnych, w tym także nad pacjentami w stanie śpiączki. Po kapitalnym remoncie budynku, sfinansowanym przez Fundację, szpital dysponuje 30 łóżkami w salach 1 3-osobowych, kaplicą, salą wspólną, kuchnią dla pacjentów, urządzeniami do hydroterapii oraz salą rehabilitacyjną. Dom Pomocy Społecznej Michała Archanioła Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku koło Olsztyna to najmłodsze dziecko Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska w Warszawie. Dom powstał w 1991 r., Fundacja kieruje nim od 1-go stycznia 2009 r. Jest to miejsce stałego pobytu dla ok. 80 pacjentów. Osoby tam mieszkające cierpią na przewlekłe choroby układu nerwowego. Schorzeniem dominującym wśród mieszkańców jest schizofrenia. Dom jest ośrodkiem koedukacyjnym, mieszkańcy domu zróżnicowani są pod względem wieku, zaawansowania choroby oraz czasu pobytu w placówce. W ramach realizacji procesu rehabilitacji placówka oferuje swoim mieszkańcom różnorodne zajęcia aktywizujące, dostosowane do zainteresowań i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Podstawową formą aktywizującą jest terapia zajęciowa, uzupełniana zajęciami z obszaru działalności kulturalnooświatowej oraz różnymi imprezami rekreacyjno-rozrywkowymi organizowanymi poza terenem domu. Ponadto placówka zapewnia kompetentną pomoc psychologiczną, opiekę pielęgniarską (24 h/dobę) opiekę medyczną i rehabilitacyjną (lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra, fizjoterapeuta) jak również umożliwia praktykowanie religijne, zgodne z wyznaniem mieszkańców. Dom Michała Archanioła zatrudnia 44 pracowników, w tym 28 osób to wykwalifikowany personel opiekuńczo-terapeutyczny. Na nich właśnie w głównej mierze spoczywa zadanie angażowania mieszkańców w różnorodne rodzaje działań, począwszy od motywowania chorego do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej, aż po podejmowanie konkretnych, zaplanowanych działań w ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych. Wszyscy dbają o to, aby mieszkańcy Domu znaleźli swoje miejsce na ziemi i na nowo powrócili do życia. 6

7 Dzieła Fundacji prowadzone we współpracy z PFRON Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej dla osób niepełnosprawnych w Katowicach Placówka ta została powołana do życia 21 marca 2004 r. przez Delegaturę Górnośląską Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Jest ona kontynuacją wieloletniej (od 1995 roku) działalności wśród osób niepełnosprawnych na tym terenie. Celem dzieła jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie przeciwdziałania izolacji społecznej oraz świadczenie innej pomocy dla nich w ich miejscu zamieszkania. Kadrę Punktu stanowią w całości wolontariusze. Oprócz pomocy w codziennym funkcjonowaniu podopiecznych oraz organizacji różnych przedsięwzięć o charakterze aktywizującym społecznie istotną działalność Punktu stanowi : Maltański obóz integracyjny dla osób niepełnosprawnych w Szczyrzycu. - organizowany od 5 lat istnieje dzięki przychylności i znacznej pomocy Opata Zakonu Cystersów w Szczyrzycu oraz obecnego Szpitalnika Zakonu Maltańskiego Pana Tomasza Krupińskiego i jego Małżonki Grażyny Krupińskiej. Obóz corocznie składa się z 4-5 turnusów liczących po kilkunastu podopiecznych; głównie z znacznym stopniem niepełnosprawności, dlatego każdy z uczestników obozu ma przydzielonego indywidualnego opiekuna-wolontariusza. Maltańska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Częstochowy - od 4 lat, pieszo lub na wózkach inwalidzkich, otoczeni profesjonalną opieką wolontariuszy, z zapleczem medycznym i logistycznym, szlakiem Orlich Gniazd Pielgrzymi docierają do Jasnogórskiej Pani, po czym - wracają tą samą drogą PEAD - ściśle współpracując z Caritas Archidiecezji Katowickiej bierzemy udział w przekazywaniu pomocy żywnościowej dla osób najuboższych. Opieką obejmujemy 55 rodzin. 7

8 Dzieła Fundacji prowadzone we współpracy z PFRON Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych umysłowo i chorych psychicznie - Praca Formą Rehabilitacji W 2007 roku w Klebarku Wielkim k. Olsztyna rozpoczęto realizację programu skierowanego do dorosłych niepełnosprawnych umysłowo i chorych psychicznie w stopniu lekkim. Placówka działa na zasadach Środowiskowego Domu Samopomocy. Kadrę stanowi 6 wykwalifikowanych osób w tym: psycholog i fizjoterapeuta. W ramach programu organizowane są zajęcia rozwijające i przysposabiające do wykonywania prostych zawodów (kulinarne, plastyczne, techniczne, komputerowe, muzyczne, katecheza, pisanie i czytanie, psychoedukacja), treningi samoobsługowe (lekowy, higieniczny, budżetowy, relaksacyjny, przezwyciężania choroby), prowadzone są również grupowe zajęcia rehabilitacyjne. W trakcie realizacji programu duży nacisk położono na wyrwanie osób niepełnosprawnych z marazmu i piętna - nabytych w małej, hermetycznej społeczności wiejskiej. Program usprawniania dzieci i młodzieży z terenów byłych PGR-ów na Warmii i Mazurach - Lepsza Przyszłość W Klebarku Wielkim k. Olsztyna rozpoczęto również w 2007 roku realizację programu skierowanego dla dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich i patologicznych. Program polega na intensywnej rehabilitacji, w formie wyjazdowych, dwutygodniowych turnusów. W czasie turnusu dzieci uczestniczą (poza rehabilitacją) w krótkich wycieczkach do Olsztyna i poznają atrakcje regionu; organizowane są wyjazdy do kina i teatru, gry integracyjne i zajęcia świetlicowe. Program traktuje rehabilitację w formie kompleksowej, zarówno poprzez fizjoterapię, jak również przez kontakty z innymi rówieśnikami, otwieranie się na otoczenie i współistnienie w szerszym społeczeństwie. W naborze dzieci Fundacja współpracuje z właściwymi gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, szkołami oraz lokalnymi stowarzyszeniami. 8

9 Pozostałe dzieła Związku Pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich do Lourdes Każdego roku Zakon organizuje pielgrzymkę osób niepełnosprawnych do Lourdes. Tegoroczny wyjazd, w roku jubileuszowym z okazji 150. rocznicy Objawień, odbył się w dniach 2-6 maja. W imprezie uczestniczyło 197 osób, w tym 95 osób niepełnosprawnych. Od kilku lat Kawalerowie Maltańscy organizują na Śląsku i w Krakowie wigilijne spotkania dla osób samotnych i ubogich - Opłatek Maltański Maltańczycy włączają się także w akcje pomocy ofiarom kataklizmów; służyli pomocą podczas powodzi w Polsce w 1997 r., powodzi w Czechach w 2002 r. i powodzi w Niemczech, pomagali ofiarom tsunami na Oceanie Indyjskim w 2005 roku. Ratownicy Maltańscy jako jedni z pierwszych dotarli do zawalonej hali w Katowicach. W ostatnich miesiącach Kawalerowie Maltańscy prowadzili Misję Humanitarną i Medyczną w Gruzji. W efekcie działań Misji przygotowano i wysłano 2 tony lekarstw, 4,5 tony artykułów żywnościowych, 2,5 tony środków higieny osobistej dla dorosłych i dzieci, 0,5 tony odżywek dla dzieci. Łączna wartość przekazanych lekarstw, środków i urządzeń medycznych wyniosła ok zł, a żywności zł. W Gruzji przez szereg tygodni działali wolontariusze z Polski, w tym lekarze. 9

10 Maltańska Służba Medyczna Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna Maltańska Służba Medyczna to stowarzyszenie, które zgodnie z mottem Zakonu Tuitio fidei et obsequium pauperum chce nieść pomoc ubogim i potrzebującym. Przygotowując się do działalności prowadzą kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, w których uczestniczą zarówno potencjalni członkowie stowarzyszenia, jak i osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Stowarzyszenie kontynuuje działalność prowadzoną przez zespół wolontariuszy utworzony w Krakowie w 1990 roku. Podstawową formą działalności Maltańskiej Służby Medycznej jest medyczne zabezpieczenie pielgrzymek i uroczystości religijnych, zawodów sportowych, koncertów, kongresów jak również innych imprez kulturalnych. W razie potrzeby, Maltańska Służba Medyczna ma możliwość transportowania chorych i poszkodowanych własnymi karetkami. Dodatkowo, stowarzyszenie prowadzi działalność wychowawczą wśród młodzieży, tworząc grupy kadetów. 10

11 Nowe wyzwanie: Budowa Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Pomoc Maltańska W związku z coraz trudniejszymi warunkami lokalowymi założonej przez Kawalerów Maltańskich przed ponad 15 laty Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej oraz w odpowiedzi na potrzeby obsługi medycznej mieszkańców Wielkopolski, Związek Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska podjęły decyzję o rozbudowie największego Dzieła Charytatywnego w Poznaniu. Ustosunkowując się pozytywnie do prośby Fundacji, Metropolita Poznański JE Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki przekazał nieodpłatnie działkę o pow. ok. 800 m 2 pod budowę nowej Przychodni. Chcąc jak najlepiej wykorzystać otrzymany teren przystąpiono natychmiast do szerokich konsultacji oraz rozpoczęto prace koncepcyjno-architektoniczne. Następnie uzyskano Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu dla planowanej inwestycji, a po złożeniu dokumentacji projektowej- w czerwcu 2007 roku Fundacja otrzymała prawomocną Decyzję o Pozwoleniu na Budowę Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Pomoc Maltańska. Nowa Przychodnia zostanie zlokalizowana na terenie Parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami, na Komandorii w Poznaniu. Jest to dla naszego Zakonu historyczne miejsce, w którym zamieszkiwali i prowadzili swoją działalność pierwsi Joannici w Poznaniu. Jeśli wierzyć Długoszowi - dokładnie 6 maja 1170 roku zostali oni powołani przez Biskupa Radwana i księcia Mieszka III Starego do prowadzenia szpitala-hospicjum. Planowana przez Fundację Przychodnia mieścić się będzie w dwupiętrowym podpiwniczonym budynku o powierzchni całkowitej 960 m 2 i użytkowej 770 m 2. W nowej Przychodni zlokalizowane będą pracownie: mammografii, densytometrii, ultrasonografii, histopatologii, gabinety: onkologa, chirurga, ginekologa, kardiologa, psychologa, gabinety zabiegowe. W kontekście rosnących potrzeb, dopuszczamy możliwość rozszerzenia funkcji budynku przychodni. Wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć budowę Przychodni Onkologicznej prosimy o wpłaty na konto: Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Warszawa, ul. Jazgarzewska 17 Nr konta: Jesteśmy zaszczyceni, że swój honorowy patronat nad realizacją naszego nowego dzieła charytatywnego-budowy nowej Przychodni Onkologicznej objęli: JE Stanisław GĄDECKI Arcybiskup Metropolita Poznański Pan Prof. Marek ZIÓŁKOWSKI Wicemarszałek Senatu RP Pan Grzegorz GANOWICZ Przewodniczący Rady Miasta Poznania 11

12 Adres korespondencyjny: Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Warszawa, ul. Jazgarzewska 17 NIP: Regon PKO BP I Odział w Poznaniu CODE SWIFT (BIC) : BPKOPLPW wpłaty w PLN: wpłaty w EUR: IBAN: PL wpłaty w USD: IBAN: PL Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Poznań, ul. Świętojańska 1 NIP: REGON: KRS: Konto Fundacji: Bank PKO S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 SWIFT: BPHKPLPK nr rachunku PLN (IBAN): Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło, zaznaczając to np. w tytule przelewu. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego, można ją wesprzeć, przelewając 1% podatku na konto o nr: nr KRS Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska Warszawa, ul. Jazgarzewska 17 lok. 54 Konto Fundacji: Bank PKO BP S.A. nr rachunku PLN (IBAN): Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło, zaznaczając to w tytule przelewu Maltańska Służba Medyczna Kraków, ul. Świętego Sebastiana 8/4 Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna Pomoc Maltańska jest Organizacją Pożytku Publicznego można je wesprzeć, przelewając 1% podatku na konto o nr: nr KRS

13 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Z Siedzibą W Warszawie WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY Każdy niepełnosprawny jest dla nas niepowtarzalną osobą wraz z jego otoczeniem, możliwościami i ograniczeniami. Od stycznia do grudnia 2009 r. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA realizuje ogólnopolski projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy. Projekt jest realizowany w ramach 1. Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniu 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Projekt ten ma charakter pilotażowy i jest skierowany do niepracujących osób ze znacznym stopniem niepełnoprawności ruchowej. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Partnerami Fundacji w realizacji projektu są Caritas Polska i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, wsparcie oraz przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy a przez to przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Pomaga w tym bardzo dokładna diagnoza potrzeb i możliwości uczestników projektu, a także indywidualny dobór odpowiednich form wsparcia. Udział w projekcie mogą wziąć osoby z terenu całego kraju, które ukończyły 16 rok życia i nie przekroczyły wieku emerytalnego, są osobami nie pracującymi a chcą podjąć pracę, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, nauczyć się nowego zawodu lub kontynuować naukę. W projekcie przewidziano również wsparcie dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością, po to, aby osobom z ich najbliższego otoczenia też pomóc w odnalezieniu się w nieraz trudnej sytuacji życiowej. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1

14 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Z Siedzibą W Warszawie WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY W ramach projektu podjęliśmy wiele działań służących aktywizacji społecznej i zawodowej. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dały uczestnikom narzędzia poruszania się po współczesnym rynku pracy. Dzięki zajęciom z psychologiem Beneficjenci odkrywają swoje mocne i słabe strony, poznają sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem. Na zajęciach z doradcą zawodowym można nauczyć się pisać CV i list motywacyjny, dowiedzieć się, gdzie szukać pracy i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Blok prawny daje wiedzę o pozycji osób z niepełnosprawnością w ustawodawstwie krajowym. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy odbywały się w formie stacjonarnej (realizowane w Ośrodkach Pomocy) oraz wyjazdowej (zajęcia równolegle prowadzone dla rodziców i opiekunów). Chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność i podwyższyć kwalifikacje zawodowe uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe o różnorodnej tematyce np. telemarketing, profesjonalny wizerunek, obsługa komputera. Ponadto, indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe, zakupione w firmach zewnętrznych, przygotowują do pracy w konkretnych zawodach, np. grafik komputerowy, pracownik kadrowo-płacowy, telemarketer, archiwista, wykonawca rękodzieła artystycznego, manicurzystka. Możliwość sprawdzenia w praktyce nabytych umiejętności i swojej gotowości do podjęcia pracy dają staże zawodowe. Beneficjentom pomogliśmy w kontynuacji nauki, poprzez opłatę czesnego lub zakup podręczników i pomocy naukowych. Części osób został też zakupiony specjalistyczny sprzęt komputerowy lub rehabilitacyjny, który umożliwił uczestnictwo w zajęciach i podjęcie działań aktywizujących społecznie i zawodowo. Ponadto nasi Beneficjenci korzystają z indywidualnych konsultacji prawnika, specjalisty ds. sprzętu, lekarzy, logopedy i in. Wynikiem pracy z psychologiem i doradcą są Indywidualne Plany Działania przygotowane dla każdego uczestnika projektu, a następnie ścieżki kariery wyznaczające program działania po zakończeniu udziału w projekcie. 2

15 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Z Siedzibą W Warszawie WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY Do projektu zostało przyjętych 500 Beneficjentów, osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym. Każda z tych osób to inna historia życiowa, to inne doświadczenie zawodowe i, co za tym idzie, inne wsparcie udzielone w projekcie. Niektórzy nasi podopieczni zaczynali swoją aktywizację zawodową od początku, dzięki udziałowi w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy uczyli się pisać CV, szukać ofert w Internecie i rozpoznawać swoje mocne i słabe strony. Część osób uzyskała umiejętność obsługi komputera. Inne osoby wspieraliśmy w kontynuacji przerwanej kiedyś lub samodzielnie rozpoczętej drogi zawodowej. Beneficjentów kierowaliśmy na indywidualnie dobrane staże i szkolenia zawodowe; wśród nich są osoby, które nauczyły się specjalistycznych programów informatycznych, księgowości, pracy biurowej, telemarketingu, rękodzieła artystycznego. Niektórzy Beneficjenci bardzo szybko się z nami rozstali, ponieważ podjęli zatrudnienie. Wśród nich są: prawnik, pracownik ochrony, pracownik działu poligrafii, operator danych, referent ds. monitoringu prasy, informatyk. Dzięki udziałowi w projekcie osoby niepełnosprawne znalazły przyjazną dłoń i pomoc, zarówno w poruszaniu się na trudnym rynku pracy, jak i w rozwijaniu własnej osobowości. Gdyby miłość pytała czy chcemy Podając nam pióra swoje Upadlibyśmy zmęczeni Na długie papierów tych zwoje Które nam Bóg pozostawił By ślepy los je zapisał Wiersz naszej beneficjentki Eweliny Balcar-Zalewskiej MODLITWA Maryjo, pod Błękitnym Krzyżem, sercem modląc się o miłość i pokój, zostawiłam pragnienie powrotu. Jednak nawet jeśli je spełnisz, ja dopiero uraduje się nim w pełni, gdy Góra Objawień się przemieni w odwieczną Krainę Boskich Promieni. Wiersz naszej beneficjentki Małgorzaty Farbiś 3

16 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Z Siedzibą W Warszawie WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA prowadzi siedem Ośrodków Pomocy na terenie kraju, w: Warszawie, Katowicach, Radomiu, Olsztynie i Klebarku Wielkim oraz dwa w Poznaniu. W ciągu 3 lat pracy z osobami z niepełnosprawnością zebraliśmy wiele doświadczeń oraz wiele się nauczyliśmy. Przede wszystkim bardzo dobrze poznaliśmy specyfikę poszczególnych grup osób niepełnosprawnych - z podziałem na różne rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Jest to szczególnie ważne doświadczenie ponieważ każda z tych grup charakteryzuje się innymi cechami i wymaga modyfikacji metod pracy pod względem ich potrzeb. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, iż najbardziej wymierne efekty daje indywidualne podejście do każdej osoby. Naszym nadrzędnym celem jest szeroko pojęte, wielospecjalistyczne wsparcie osób niepełnosprawnych - nauczanie i czynne towarzyszenie im w ich samodzielnych krokach dążących do zdobywania lepszego życia zawodowego, społecznego i osobistego. W naszych Ośrodkach spotkać można kadrę, która nastawiona jest przede wszystkim na dobro beneficjenta i jego indywidualne potrzeby. Lubimy rozmawiać z ludźmi, a przede wszystkim prawdziwe ich słuchać. Praca w kontakcie z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka oraz podejmowanie wyzwań jest dla nas wszystkich źródłem radości i satysfakcji. Jesteśmy osobami życzliwymi, otwartymi na nowe doświadczenia i wiedzę. O działalności naszych ośrodków można poczytać na stronie Zapraszamy jesteśmy po to, aby pomagać Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Związek Polskich Kawalerów Maltańskich przewodnik po dziełach Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Zakon Szpitalników Dawniej i Dziś Zakon Świętego Jana Tuitio fidei et obsequium pauperum

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 DOŁUBOWO LUTY - 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C w Gardnie Wielkiej na 2014 r. Smołdzino, listopad 2013 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miasta Krosna z dnia.. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie 1 Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster w Rybniku zwany dalej Domem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w 2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu wzięło udział w kursach podstawowych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu Poznań,. PS-II.431.4.2.2013.11.14 Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 grudnia 2014 r.

z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 517/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Dzianie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Dzianie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie LEPSZY START W DOROSŁE ŻYCIE Projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 2008-2013 BROSZURA INFORMACYJNA Parczew, 24 listopada 2011 DLACZEGO POWSTAŁ PROJEKT "Lepszy

Bardziej szczegółowo

kurs komputerowy, ABC przedsiębiorczości z elementami pozyskiwania funduszy na zakładanie własnej działalności, rehabilitacja. 2.

kurs komputerowy, ABC przedsiębiorczości z elementami pozyskiwania funduszy na zakładanie własnej działalności, rehabilitacja. 2. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach z realizowanych w 2014r. zadań w ramach projektu systemowego Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim Od 2008 roku w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI

24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI 24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w roku 2010 kontynuowało realizację projektu systemowego pn. 18+ nowe szanse i możliwości w ramach

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie działają

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Załącznik do uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Informacje Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich POMOC MALTAŃSKA w Klebarku Wielkim Zapraszamy Osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym i ich opiekunów do udziału w projekcie Wsparcie osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

1. Przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz uczestników projektu

1. Przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz uczestników projektu Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach z realizowanych w 2013r. zadań w ramach projektu systemowego Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim Od 2008 roku w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku GRUPA ODBIORCÓW TERMIN REALIZACJI I. Trening funkcjonowania w życiu codziennym 1. Trening kulinarny - praca ciągła, codzienne dyżury w kilkuosobowych

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (nadany Domowi Pomocy Społecznej w Rożdżałach Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27.05.1999r Nr VII/58/99, ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska

Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska Olecko 15 kwietnia 2015r. Rozwój. 1997 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Włocławek dn r.

Włocławek dn r. ŚDS.0420.1.2013 Włocławek dn. 25.01.2013r. Informacja o działalności i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi za rok 2012 usytuowanego w strukturach Miejskiego

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

W projekcie realizowano następujące działania:

W projekcie realizowano następujące działania: Sprawozdanie z realizacji projektu "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2012 rok. Cele statutowe Stowarzyszenia zostały w 2012 roku wykonane w całości. Zadania realizowane w roku ubiegłym:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2012 rok. Cele statutowe Stowarzyszenia zostały w 2012 roku wykonane w całości. Zadania realizowane w roku ubiegłym: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2012 rok Cele statutowe Stowarzyszenia zostały w 2012 roku wykonane w całości. Zadania realizowane w roku ubiegłym: I. ORGANIZACJA RÓŻNYCH FORM POMOCY CHORYM I ICH OPIEKUNOM

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie:

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie: 1 Niniejszy jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów: 1/ Uchwała Nr X/71/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2/ Uchwała Nr XVII/21/00 z dnia 2 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa

Bardziej szczegółowo

1% swojego podatku. Ognisko. osób niepełnosprawnych przekazując nam. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół

1% swojego podatku. Ognisko. osób niepełnosprawnych przekazując nam. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół Zwracamy się do Państwa z prośbą abyście wsparli realizowane przez ChSON Ognisko działania na rzecz osób niepełnosprawnych przekazując nam Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski.

Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski. Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski. DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU POWIATU OSTROWSKIEGO PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska za rok 2010

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska za rok 2010 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska za rok 2010 1 I. Dane ogólne: 1. Nazwa: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pabianicach.

Projekt utworzenia Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pabianicach. Projekt utworzenia Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pabianicach. Przedszkole Miejskie nr 16 w Pabianicach prowadzi grupy integracyjne i specjalne do których

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 7/2006 w dniu 18 maja 2006 r.

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 7/2006 w dniu 18 maja 2006 r. Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy Nr 7/2006 w dniu 18 maja 2006 r. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.30 zakończono o godz. L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Lech Pluciński

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy

Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Finansowanie Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa drogą do samodzielności osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stopnie niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904 Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904 1Poznaj Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą wraz z Fundacją Sedeka tworzą Wspólnotę Zdążyć z Pomocą działającą na rzecz

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne 2008-2015

Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne 2008-2015 Projekt systemowy Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

EDYCJA IV JAK POMAGAMY - KROK PO KROKU

EDYCJA IV JAK POMAGAMY - KROK PO KROKU EDYCJA IV JAK POMAGAMY - KROK PO KROKU Każde dziecko ma szansę na dobry start! Plus na Start to program, dzięki któremu dzieci, mające utrudniony start w życie, mogą realizować marzenia oraz rozwijać swoje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/293/2010. Rady Miejskiej w Ostródzie. z dnia 19 lutego 2010 roku

UCHWAŁA Nr L/293/2010. Rady Miejskiej w Ostródzie. z dnia 19 lutego 2010 roku UCHWAŁA Nr L/293/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013 realizowanego w ramach projektu systemowego Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ Smołdzino, listopad 2013r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie

Bardziej szczegółowo

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy Umowa o pracę, 8 godz. dziennie. Staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 8 lat 9 miesięcy

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy Umowa o pracę, 8 godz. dziennie. Staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 8 lat 9 miesięcy WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROPONOWANYCH FORM WSPARCIA, WRAZ Z PODANIEM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO ICH PROWADZENIA I STAŻU PRACY Z UCZESTNIKAMI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PRZATÓWKU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Św. Floriana 10 74 106 Stare Czarnowo Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY RÓWNE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro Lędziny dnia 14.03.2013r. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r.

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. Kim jesteśmy? PPPW CENTERKO TO INTEGRACYJNE BIURO POŚREDNICTWA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. dnia 30 sierpnia 2012

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. dnia 30 sierpnia 2012 Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach "Pomagając innym pomagamy sobie" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

Pani Natalia Marciniak-Madejska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu

Pani Natalia Marciniak-Madejska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu Poznań,. PS-II.431.4.1.2013.11.14 Pani Natalia Marciniak-Madejska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Powstało w 1995 roku z potrzeby serca.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Powstało w 1995 roku z potrzeby serca. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Powstało w 1995 roku z potrzeby serca. ZATRUDNIENIE osoby niepełnosprawne ZAZ Galeria Apteka Sztuki wspomagane miejsca pracy Oferta Stowarzyszenia RESOCJALZACJA osoby bezdomne,

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r.

RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r. RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r. FUNDACJA ODZEW AL. JANA PAWŁA II 15A 64-100 LESZNO Pomóżmy Ludziom, aby Ludzie pomagali samym sobie 1 INFORMACJE O ORGANIZACJI Nazwa ORGANIZACJI: Fundacja Odzew ADRES: 64-100

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/14 Wójta Gminy Tuczna z dnia 31 stycznia 2014 r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu Typ Domu: B (dla osób upośledzonych umysłowo) 1. Cel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

Program wychowawczy. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie Program wychowawczy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie Zmodyfikowany i zatwierdzony Uchwałą nr 8/2013/2014 z dnia 24.06.2014 r. przez Radę Programową OREW Krosno 2014 1 Wstęp Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo