Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia"

Transkrypt

1

2

3 Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia

4 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne. Całe szczęście, że udało się wreszcie przeforsować słuszny postulat o prawie zapomnienia, bo inaczej cała ta globalna sieć stałaby się jeszcze większym i jeszcze bardziej niekontrolowanym śmietnikiem. Piszemy o tym bowiem, kiedy szukaliśmy informacji o modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, pierwsze linki wyskakujące w wyszukiwarkach kierowały albo do programu TOP Model, albo do Joanny Krupy. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, co modelka miała do powiedzenia Gali w wywiadzie z 2010 roku: O duszę dbasz, gdy rozwijasz wrażliwość na niesprawiedliwość i problemy drugiego człowieka. I zaczęliśmy się zastanawiać. W TOP Model można wymodelować swoje ciało i zachowania pod konkretne potrzeby. A za tym wszystkim stoi biznes i wielkie pieniądze. Znana modelka twierdzi, że można w pewien sposób wymodelować swoją duszę. My chcemy modelować stosunki międzyludzkie wskazując na konkretne grupy związane z samorządem i biznesem. Wszystko sprowadza się do modelu. Już Platon opisując swoją słynną jaskinię dowodził, że prawdziwy świat złożony jest właśnie z modeli (idei). Co więcej, nie uznawał trwałego zespolenia ciała z duszą. Uznawał te dwa byty jako oddzielnie funkcjonujące. Czyżby w starożytnej Grecji należało szukać bezdusznych kontaktów człowieka z człowiekiem, gdy przychodzi do załatwiania formalnych spraw urzędowych? Równie bezduszne wyszukiwarki internetowe kojarzą ze sobą zdawałoby się bardzo odległe od siebie problemy, łącząc je niewidzialnymi linkami w jedną, skomplikowaną całość. Nasz projekt jest tylko maleńkim trybikiem w tej maszynie, trybikiem próbującym pożenić współpracę administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi środowisko biznesowe. Strasznie bezdusznie to brzmi. Na dodatek jeszcze nigdy się to nikomu nie udało na szerszą skalę. Ale znane są pojedyncze przypadki. Podobno jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale przecież oznacza, że jest nadzieja. Może i jesteśmy idealistami. Może ten projekt zrodził się z nierzeczywistych oczekiwań, jak nam próbują zarzucać niektórzy pesymiści. Ale mimo wszystko ma on so- 4 MCDP BIULETYN

5 lidne podstawy nie tylko teoretyczne. Taki model współpracy już istnieje i właśnie w tym numerze Biuletynu staramy się przybliżyć pokrótce Czytelnikom jego zasady. Nie my stworzyliśmy ten model, a to oznacza, że w swoim idealizmie nie jesteśmy odosobnieni. Co więcej, przepytywani na tę okoliczność różni znajomi i obcy najczęściej potwierdzają, że mniej dla nich są ważne nowe rozwiązania prawne. Prawo obowiązuje, jakoś jest spójne i już do niego przywykli. Do ludzkiej nieżyczliwości przywyknąć dużo trudniej. Dlatego tak bardzo sobie cenią nieformalne spotkania, podczas których można porozmawiać i poznać, człowieka a nie urzędnika czy biznesmena. Dlatego też w tym numerze Biuletynu przedstawiamy państwu głównych aktorów Projektu, żeby nasze kontakty były chociaż trochę mniej bezduszne. A dążymy do tego, aby Centrum stało się miejscem wymiany opinii, poglądów, a przede wszystkim dobrych kontaktów. Kiedyś Alicja Majewska śpiewała tekst Tomasza Misiaka To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę. Mało kto pamięta, co było dalej w tej piosence: To nie sztuka wytrenować sobie mózg. Sztuka sprawić by rozumiał ludzi. Modelowo! Czego sobie i Państwu życzymy Redakcja 5

6 Kto jest kim w Projekcie 6 MCDP BIULETYN

7 Liderem projektu Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych jest Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. Jej partnerami w przedsięwzięciu są: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Wojewódzki Urząd pracy w Warszawie. Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Biuletyn nr 2 Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową, powstałą w 2005 roku. Od tamtej pory uczestniczyła w wielu własnych projektach i równie wielu projektach jako partner. Najnowszy autorski projekt to Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych. Ten projekt zrodził się przede wszystkim z wiary w potrzebę funkcjonowania takiej instytucji wyjaśnia Jerzy Kwieciński prezes Fundacji. Aby jednak była ona sprawna oraz wiarygodna, naszymi partnerami są dwie inne instytucje: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza jako typowa organizacja regionalna oraz instytucja z poziomu urzędu marszałkowskiego reprezentowana przez Wojewódzki Urząd Pracy, w którego strukturach funkcjonuje Mazowieckie Obserwatorium Urzędu Pracy. Taki skład gwarantuje, że nasze Centrum będzie katalizatorem zmian współpracy w całym regionie. I to nie tylko na poziomie regionalnym, bo to już zainicjowaliśmy, ale przede wszystkim na poziomie powiatów. Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości została powołana do życia z inicjatywy Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, która od 2003 roku jest niezależną firmą doradczą. Swoją misję określa jako wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i regionów. Jej działania polegają na doradztwie strategicznym, finansowo-inwestycyjnym oraz pomocy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z funduszy unijnych. EuCP aktywnie uczestniczy w procesach związanych z rozwojem przedsiębiorczości w Polsce i Europie wspierając rozwój polskich podmiotów gospodarczych fachowym doradztwem oraz poprzez pozyskiwanie finansowania z zewnętrznych źródeł, zarówno komercyjnych, jak i publicznych. Sama Fundacja zajmuje się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, w kompleksowy sposób uzupełniając działalność doradczą EuCP. Jej misją jest kompleksowe wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. 7

8 Kto jest kim w Projekcie Fundacja oferuje wsparcie kompleksowe a jej statutowa działalność obejmuje: kreowanie i upowszechnianie najlepszych praktyk wśród przedsiębiorców i w społeczeństwie; promowanie ekonomii społecznej, społecznej odpowiedzialności w biznesie oraz ochrony środowiska zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju; pobudzanie rozwoju zasobów ludzkich oraz gospodarki opartej na wiedzy zarówno wśród przedsiębiorców jak i w administracji publicznej; wspieranie działań na rzecz rozwoju instytucji publicznych oraz zwiększenia sprawności administracyjnej sektora publicznego, zarówno rządowego jak i samorządowego; promocję transferu innowacyjnych technologii i rozwiązań ze świata nauki do świata biznesu, współpracy regionów oraz przedsiębiorstw z sektorem badawczo-rozwojowym; wspieranie rozwoju polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz polityki równych szans, szczególnie wobec osób wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych; inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu i promowaniu współpracy regionów. Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje swoje cele poprzez organizację konferencji szkoleniowo-promocyjnych, przygotowywanie analiz, ekspertyz i ewaluacji dotyczących polityk publicznych, monitorowania realizacji Narodowej Strategii Spójności, a także poprzez indywidualne doradztwo dla firm i instytucji. Fundacja cyklicznie publikowała raporty o stanie wykorzystania funduszy unijnych w Polsce w ramach perspektywy finansowej Co pół roku wydawany jest raport autorstwa Jerzego Kwiecińskiego, który diagnozuje aktualny stan wdrażania funduszy i potencjalne bariery dla ich skutecznego wykorzystania. Jerzy Kwieciński pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości od 2008 roku. Jerzy Kwieciński ukończył studia MBA prowadzone w Centrum Kształcenia Menedżerów przez konsorcjum Uniwersytetu RUCA z Antwerpii, Uniwersytetu Staffordshire w Wielkiej Brytanii, Wolnego Uniwersytetu z Brukseli (VUB) i Uni- 8 MCDP BIULETYN

9 Biuletyn nr 2 Członkami ZPWiM są przedsiębiorstwa z różnych branż, o różnej wielkości, funkcjonujące w różnych formach prawnych. Ta różnorodność pozwala na poznanie wielu odmiennych punktów widzenia i wypracowanie wspólnej strategii działania. Wzajemna współpraca i pomoc, jaką oferują sobie członkowie Związku, przyczynia się nie tylko do szybszego rozwiązywania zaistniałych problemów, ale również stwarza nowersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej, które ukończył w 1993 roku. Wcześniej, w 1985 roku ukończył studia magisterskie, a w 1991 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od grudnia 2005 roku do lutego 2008 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pod przewodnictwem ministrów: Grażyny Gęsickiej i Elżbiety Bieńkowskiej, a w rządach premierów: Kazimierza Marcinkiewicza, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz za przygotowanie najważniejszych dokumentów strategicznych, w tym Strategii Rozwoju Kraju i Narodowej Strategii Spójności W szczególności był odpowiedzialny za zaprogramowanie nowej perspektywy finansowej dla Polski w obszarze polityki spójności o budżecie ponad 85 mld EUR i za negocjacje z Komisją Europejską. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza (ZPWiM) to niezależna od organów administracji państwowej i samorządowej, apolityczna samorządna organizacja pracodawców, działająca od 1990 roku w oparciu o przepisy Ustawy o organizacjach pracodawców z 1991 roku. Jej głównym celem jest reprezentowanie interesów mazowieckich pracodawców, ale także poprawa warunków prowadzenia działalności w województwie mazowieckim. Aby zrealizować te cele Związek jest członkiem innych organizacji w Polsce i Unii Europejskiej. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza powstał, aby wspierać przedsiębiorców regionu Mazowsza w prowadzeniu działalności gospodarczej, reprezentować ich interesy w kontaktach z administracją publiczną (zarówno na poziomie międzynarodowym jak też krajowym i lokalnym). Członkowie związku aktywnie uczestniczą w procesie legislacyjnym (opiniując propozycje regulacji prawnych dotyczących działalności gospodarczej) oraz wspierają budowanie rynku kapitałowego i tworzenie kultury przedsiębiorczości. Biorą udział w pracach licznych organów doradczych przy instytucjach państwowych i samorządowych. 9

10 Kto jest kim w Projekcie we możliwości rozwoju dla stowarzyszonych firm, które zawsze mogą liczyć na pomoc Związku. Dzięki temu jest to bardziej swoisty klub przyjaciół. Organizacja może i nie jest największą z istniejących, ale liczba członków regularnie się powiększa, powodując, że jej potencjał wciąż się buduje czyniąc ze Związku gracza liczącego się w regionie. Reprezentanci ZPWiM zasiadają w: Komisji Trójstronnej, wojewódzkich i powiatowych radach zatrudnienia, wojewódzkiej komisji dialogu społecznego, Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego, Podkomitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Radzie Przedsiębiorczości Przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. Związek wspiera swoich członków w procesie wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprzez: wsparcie doradcze w procesie aplikacji o środki pomocowe na finansowanie innowacji; diagnozę poziomu innowacyjności firm; audyty technologiczne w przedsiębiorstwach; doradztwo w procesie wdrażania innowacji w firmach. ZPWiM wspomaga również działania zmierzające do konsolidacji i współpracy firm wierząc, że wspólne działanie pozwala skutecznie konkurować zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Członkowie mogą liczyć także na pomoc i doradztwo z zakresu: pozyskiwania kapitału na realizację przedsięwzięć gospodarczych (datacje, pożyczki, poręczenia, montaże finansowe, inwestorzy zewnętrzni); przygotowania biznes planów przedsięwzięć gospodarczych; współpracy gospodarczej z zagranicą; przygotowania jednostek do wdrażania i certyfikacji systemów zarządzania jakością (w tym audyty wewnętrzne); doradztwa i usług branżowych w zadoradztwa i usług branżowych w zakresie promocji. Kolejnym z narzędzi pomocy firmom jest działalność szkoleniowa. Szkolenia realizowane przez ZPWiM prowadzone są przez doświadczonych trenerów. Oferta szkoleniowa tworzona jest w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych i dotyczy m.in. takich obszarów jak: przedsiębiorczość; zarządzanie projektami; tworzenie biznesplanu; budowanie strategii firmy; 10 MCDP BIULETYN

11 Biuletyn nr 2 przygotowanie wniosków projektowych; podatki; finanse w przedsiębiorstwie; wdrażanie systemów zarządzania jakością; prawo pracy. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza jest zaangażowany w realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowa informacja o aktualnie prowadzonych projektach znajduje się na stronie internetowej W 2001 roku Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza stał się członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, obecnie Konfederacji Lewiatan. Od tej pory regularnie wspiera jej działalność zmierzającą do poprawy sytuacji pracodawców i uzyskania wpływu na politykę gospodarczą państwa. ZPWiM współpracuje z Organizacją Pracodawców Berlina i Brandenburgii (UVB) z siedzibą w Berlinie. W 1999 roku Związek został przyjęty w szeregi międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich OPCE. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza utrzymuje ożywione kontakty międzynarodowe, realizując umowy bezpośrednie z organizacjami przedsiębiorców krajów europejskich oraz działając w ramach Stowarzyszenia Organizacji Biznesowych i Pracodawczych Stolic Europejskich O.P.C.E. Siłą Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza jest stała współpraca członków przy realizacji wspólnych celów gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Konfederacja Lewiatan to najsilniejsza organizacja prywatnego sektora w Polsce, zabiegająca o korzystne warunki prowadzenia biznesu. Funkcjonuje od stycznia 1999 roku na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców z 23 maja 1991 roku. Skupia około 60 związków pracodawców, które z kolei zrzeszają ponad 3500 firm małych, średnich i dużych. Firmy-członkowie Konfederacji Lewiatan zatrudniają ponad pracowników. Posiadając formalne uprawnienia do opiniowania projektów ustaw i aktów wykonawczych oraz przez udział w pracach komisji i podkomisji parlamentarnych Lewiatan ma bezpośredni wpływ na sytuację prawną w Polsce. Może też występować z inicjatywą ustawodawczą, opiniować budżet państwa, składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, reprezentować pracodawców w Komisji Trójstronnej oraz negocjować ze związkami zawodowymi. W biurze Lewiatana jest zatrudnionych ponad czterdzie- 11

12 Kto jest kim w Projekcie stu merytorycznych ekspertów. Jako jedyna polska organizacja pracodawców od roku 2002 ma stałe biuro w Brukseli. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie to kluczowa instytucja, koordynująca regionalną politykę rynku pracy w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego. WUP w Warszawie realizuje zadania samorządu województwa dotyczące wspierania rozwoju mazowieckiego rynku pracy, zasobów ludzkich i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Prowadzi działalność w Warszawie i na Mazowszu przy pomocy pięciu filii zlokalizowanych w głównych miastach województwa: Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Siedlcach. Do zadań urzędu należy: określenie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy; opracowanie regionalnego planu na rzecz zatrudnienia; badanie i analiza regionalnego rynku pracy, w tym monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych; tworzenie baz i udostępnianie statystyki oraz zasobów informacyjnych na temat mazowieckiego rynku pracy; inicjowanie regionalnych i lokalnych programów, które tworzą nowe miejsca pracy i łagodzą skutki bezrobocia; międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach Europejskiej Sieci Zatrudnienia EURES; poradnictwo i informacja zawodowa; prowadzenie rejestrów firm szkoleniowych i agencji zatrudnienia; pełnienie roli Instytucji Wdrażającej dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy jest również współorganizatorem i inicjatorem regionalnych i lokalnych programów, które mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia. Realizuje także przedsięwzięcia w zakresie udzielania pomocy pracownikom zwalnianym z przyczyn zakładu pracy. 12 MCDP BIULETYN

13 Biuletyn nr 2 Jak napisał kiedyś Marszałek Województwa Adam Struzik: Kluczowa rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika z faktu, że za pojęciem rynek pracy stoją żywi ludzie, kształtujący obraz naszego województwa. A rynek pracy to nie tylko tysiące zatrudnionych w coraz liczniej powstających firmach, ale także wciąż zbyt duża liczba osób pozostających bez pracy. To specjalnie dla nich zostały wdrożone programy aktywizacji zawodowej oraz programy finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Diagnozowanie potrzeb i planowanie przedsięwzięć jest możliwe dzięki Mazowieckiemu Obserwatorium Rynku Pracy, które funkcjonuje w urzędzie. Wnioski zaś znajdują odzwierciedlenie w dorocznym Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia. I właśnie w Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy (MORP) będzie odgrywało kluczową rolę w projekcie Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych. To wyspecjalizowana jednostka zajmująca się prowadzeniem badań i analiz w obszarze rynku pracy i gospodarki. W projekcie ważne będzie doświadczenie wykorzystywane do zaprojektowania i przeprowadzenia działań badawczych poświęconych współpracy mazowieckich jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz środowisk gospodarczych. Na stronie internetowej można przeczytać o powodach powołania do życia Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Podstawową przyczyną była chęć zmiany na Mazowszu tego, co w dziedzinie prowadzonych badań i ich związku z rzeczywistością pozostawia wiele do życzenia, a w szczególności dlatego, że: w oficjalnych statystykach brakuje potrzebnych informacji dotyczących lokalnych powiatowych rynków pracy; poza oficjalną statystyką na poziomie powiatu nie gromadzi się wielu ważnych informacji o rynku pracy; badania o mazowieckim rynku pracy są w większości rozproszone i trudno do nich dotrzeć (pozostają najczęściej w szufladach); wiele badań jest powieleniem już istniejących prac; istnieje potrzeba stałej, regularnej aktualizacji wiedzy o rynku pracy; suche liczby niewiele mówią potrzebne są analizy i rekomendacje. Obserwatorium kieruje swoje działania do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są lub będą związani z rynkiem pracy: pracodawców, pracowników, osób bezrobotnych, młodzieży, instytucji samorządowych i centralnych, szkół i innych instytucji edukacyjnych, firm szkoleniowych, NGO i ośrodków naukowych. 13

14 Kto jest kim w Projekcie A oto czego można oczekiwać od Obserwatorium: aktualnej wiedzy o sytuacji na regionalnych i lokalnych rynkach pracy, tj. danych, analiz, rekomendacji i prognoz; podstaw do podejmowania jak najcelniejszych decyzji opartych na merytorycznej wiedzy dotyczącej m.in. zatrudnienia, edukacji zawodowej, szkoleń, budowania jednostkowych ścieżek kariery zawodowej, poszukiwanych zawodów czy oczekiwań pracodawców; regionalnego modelu systemu pozyskiwania i analizowania informacji o aktualnych zjawiskach oraz trendach; narzędzi diagnozowania i prognozowania zmian na rynku pracy; aktywnej platformy wymiany informacji. W ramach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy funkcjonuje Centrum Informacji (CI), którego celem jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań i analiz. W CI gromadzone są także wszelkie publikacje badawcze dotyczące sytuacji na rynku pracy zarówno województwa mazowieckiego, jak i innych regionów kraju, a także opracowania na temat zagranicznych rynków pracy. Zbiory CI są dostępne bezpłatnie. W strukturach WUP funkcjonuje Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy z Zespołem do spraw Współpracy Regionalnej. Jednym z zadań, którymi zajmuje się WUP jest bowiem partnerstwo lokalne. To platforma współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społecznogospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności. Niezmiernie ważną cechą partnerstw lokalnych jest współpraca partnerów na każdym etapie realizacji określonych działań prorozwojowych. W trakcie funkcjonowania partnerstwa tworzy się bowiem system trwałych więzi i powiązań pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Ponadto bardzo istotnym czynnikiem, jakim wyróżnia się partnerstwo lokalne, jest zaangażowanie w prace partnerów reprezentujących różne sektory, takie jak gospodarka, rynek pracy, kultura, edukacja i pomoc społeczna. Rokrocznie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie organizuje konferencję pod wspólną nazwą Mazowieckie Forum Partnerstwa Lokalnego. 14 MCDP BIULETYN

15 Biuletyn nr 2 Model, który będzie... modelem 15

16 Model, który będzie... modelem Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych powstał w wyniku realizacji projektu systemowego pod nazwą Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu był Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej a beneficjentem systemowym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu wypracowany model został opisany w publikacji zatytułowanej, jakże by inaczej, Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. W celu przybliżenia opisanych założeń i wyników pozwalamy sobie zaprezentować Państwu obszerne, wybrane fragmenty tej publikacji, która w całości dostępna jest w wersji elektronicznej w internecie pod linkiem Zadaniem modelu współpracy jest przedstawienie optymalnego, ale też siłą rzeczy uproszczonego stanu idealnej współpracy. Tym samym model może stać się punktem odniesienia dla samorządów i organizacji pozarządowych w ich praktycznych działaniach. Jak piszą o nim autorzy projektu: Nasza diagnoza w tym względzie przyniosła następujący wynik: kultura współpracy pozostaje nadal z tyłu w stosunku do uregulowań formalno-prawnych. I właśnie przemiany kultury współpracy są jednym z największych wyzwań na najbliższe lata. Model współpracy został właśnie tak pomyślany, aby skutecznie i harmonijnie połączyć uwarunkowania współpracy związane z prawem i infrastrukturą, oraz z kulturą, czyli naszymi nawykami, zaufaniem, poczuciem odpowiedzialności, elastycznością, otwartością i szacunkiem dla innych ludzi W proponowanym modelu pokazujemy, jakie minimalne oczekiwania muszą być spełnione, aby w ogóle można było mówić o współdziałaniu. Projekt pod nazwą Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych realizowany, przez Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości przy współudziale Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ma na celu wypracowanie zasad zastosowania elementów Modelu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi (NGO-sami) a administracją publiczną na terenie województwa mazowieckiego. Aby łatwiej zrozumieć założenia Mazowieckiego Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych warto przybliżyć wypracowane już standardy współpracy. 16 MCDP BIULETYN

17 Biuletyn nr 2 Autorzy Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych zaproponowali aby przyjrzeć się lokalnym zasobom poprzez lokowanie ich w kulturowym wymiarze życia społecznego. Oznacza to, że zdaniem realizatorów projektu - nie infrastruktura i zasobność materialna w ostatecznym rachunku decydują o rozwoju. One stanowią jedynie środek do celu. Natomiast na współpracę samorządu i organizacji pozarządowych warto spojrzeć przez pryzmat tego, w jakim stopniu i w jakiej formie dokonują się zmiany w rozwijaniu kulturowych zasobów. Oto cztery podstawowe: Tożsamość miejsca rozumiana jako identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania są z niego dumni, rozpoznają jego specyfikę i odrębność; Umiejętność rozwiązywania problemów to zdolność proponowania i wdrażania rozwiązań dotyczących zarówno bieżących, jak i długofalowych celów w takim ujęciu konflikty są także traktowane jako problemy do rozwiązania; Bezpieczeństwo postrzegane zarówno jako bezpieczeństwo pasywne osiągane na przykład za pomocą monitoringu miejskiego, jak i jako bezpieczeństwo aktywne, polegające na bezpieczeństwie życiowych szans, zapewnieniu godnego życia wszystkim grupom społecznym; Zaangażowanie mierzone gotowością włączania się w różnorakie inicjatywy, poświęcania swojego czasu i umiejętności dla wspólnego dobra. W oparciu o wskazane obszary tu nazywane wymiarami można zacząć budować pole współpracy. Te cztery wymiary silnie od siebie zależą, zachodzą między nimi wielorakie sprzężenia zwrotne. I w każdym z tych czterech wymiarów możliwa i pożądana jest współpraca między samorządem i organizacjami pozarządowymi. Aby dokładnie zrozumieć Model potrzeba kilka definicji. Cała zasada funkcjonowania modelu opiera się na trzech wyodrębnionych płaszczyznach: Płaszczyzna I: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych; Płaszczyzna II: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych; Płaszczyzna III: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności. 17

18 Model, który będzie... modelem Przy czym: Politykę publiczną należy w tym wypadku postrzegać jako sumę systemowych i porządkowych działań, które są podejmowane dla rozwiązywania najważniejszych problemów, dotykają mieszkańców lokalnych społeczności. Z zasady obejmuje ona trzy kluczowe sfery: koncepcje rozwiązań problemów; działania publiczne (i ich produkty); rezultaty tych działań (czyli wpływ działań na dobrostan obywateli). Zadania publiczne to w tej koncepcji działania podejmowane przez administrację samorządową w ramach ustaw określających zakres ich kompetencji. To opis współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem różnych form współpracy finansowej i niefinansowej. Infrastruktura jest ogółem lokalnie ukształtowanych czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz na współpracę pomiędzy sektorem samorządowym a trzecim sektorem (pozarządowym). To zarówno instytucje działające na rzecz organizacji pozarządowych, adekwatne prawo miejscowe, jak i relacje oraz wzorce postępowań występujące w danej jednostce samorządu. Na każdą z trzech wskazanych płaszczyzn składają się obszary. Aby uzyskać prawdziwy obraz sytuacji, poszczególne obszary należy analizować przy pomocy ściśle określonych zasad. Oto one: Zasada pomocniczości (subsydiarności) oznacza, że lokalna władza powinna pozostawić lokalnej społeczności pole do działania. Jako że władza jest służebna wobec obywateli więc nie powinna ingerować w życie społeczne, o ile nie jest to uzasadnione określonymi warunkami i okolicznościami. Zasada pomocniczości zakłada, że problemy publiczne są rozwiązywane na tym szczeblu, na którym powstają; Zasada suwerenności gwarantuje partnerom współpracy zachowanie niezależności we wzajemnych relacjach; Zasada partnerstwa obejmuje współdziałanie suwerennych partnerów na rzecz celów, które są kluczowe dla rozwoju lokalnej społeczności i dobrostanu obywateli. To wspólne wysiłki podejmowane w przekonaniu, że dzięki łączeniu zasobów i kompetencji osiągną lepsze rezultaty; Zasada efektywności wymaga od partnerów współpracy stałego podnoszenia potencjału do sprawnego realizowania zadań publicznych. Powinny być one wykonywane 18 MCDP BIULETYN

19 Biuletyn nr 2 w oparciu o reguły gospodarności (oszczędnie), tworzenia maksymalnej wartości za określone nakłady (value for money) i szanowania publicznych zasobów; Zasada uczciwej konkurencji przewiduje równość szans wszystkich odpowiednio przygotowanych podmiotów w rywalizacji o wykonywanie zadań publicznych. W oparciu o tę zasadę można znaleźć najbardziej efektywnego realizatora zadań publicznych; Zasada jawności opiera się o wzajemne udostępnianie między partnerami współpracy pełnej i prawdziwej informacji na temat obszarów swojego działania, które są istotne z punktu widzenia budowania wysokiej jakości partnerstwa. Przeanalizujemy teraz trzy wskazane wcześniej płaszczyzny współpracy przez pryzmat wchodzących w ich skład obszarów. To bardzo istotne, bowiem właśnie poszczególne obszary należy rozpatrywać poprzez opisane właśnie zasady. Przy czym należy pamiętać, że w ramach projektu Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych będą wdrażane jedynie elementy szczególnie ważne dla środowisk gospodarczych. Jednak, dla przejrzystości i łatwiejszego zrozumienia całej koncepcji przedstawiamy całość modelu. Płaszczyzna I Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych W skład tej płaszczyzny wchodzi sześć wyodrębnionych następujących obszarów: Obszar 1 Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań Według modelu zdefiniowane zasady w odniesieniu do tego obszaru prezentują się następująco: zasada suwerenności oznacza wzajemne poszanowanie niezależności partnerów i prawa do udziału w tworzeniu lokalnej diagnozy; zasada partnerstwa oznacza współpracę w tworzeniu treści diagnozy i wykorzystanie wiedzy wszystkich partnerów; zasada pomocniczości oznacza, że samorząd i organizacje uzupełniają zakres swojej wiedzy i kompetencji w sprawach dotyczących treści diagnozy; zasada efektywności oznacza, że samorząd i organizacje koncentrują wszystkie swoje najlepsze zasoby dla stworzenia rzetelnej diagnozy; 19

20 Model, który będzie... modelem zasada uczciwej konkurencji oznacza, że samorząd i organizacje działają zgodnie z profilem swojej działalności oferując najlepszy z możliwych wkładów w tworzenie diagnozy; zasada jawności oznacza, że partnerzy uczestniczą w procesie tworzenia i upowszechniania diagnozy zgodnie z zasadami przejrzystości. Diagnoza pokazuje, jakie problemy dotykają poszczególne grupy społeczne. Wskazuje na trudności i bariery na drodze do osiągnięcia ich wszechstronnego rozwoju. Wskazuje natężenie określonych problemów oraz zagrożenia związane z możliwością ich kumulowania się. Przynosi obraz lokalnej społeczności, jej aktywa i pasywa, silne i słabe strony, ale wskazuje także na szanse rozwojowe społeczności i dziedziny ich realizacji. Zawiera bowiem analizę lokalnych zasobów i możliwości ich kreatywnego wykorzystania. Chodzi zarówno o zasoby materialne, jak i ludzkie, kulturowe, społeczne. Wszystkie one są czynnikami warunkującymi szansę poprawy jakości życia mieszkańców. Istotne jest konfrontowanie lokalnych zasobów z potrzebami rozwojowymi, wskazywanie na zasoby, które wymagają wzmocnienia. Obszar 2 Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań Według modelu zdefiniowane zasady w odniesieniu do tego obszaru prezentują się następująco: zasada suwerenności oznacza, że informacja przekazywana jest w granicach obowiązującego prawa, tzn. obowiązkowe jest udostępnianie informacji publicznej, natomiast pozostałe informacje przekazywane są przez organizacje pozarządowe dobrowolnie. Żaden z partnerów nie może być zmuszony do ujawniania informacji podlegających ochronie; zasada partnerstwa oznacza wzajemną wymianę posiadanych informacji przydatnych do realizacji polityk publicznych. Partnerzy powinni wspierać się w kolportowaniu tych informacji; zasada pomocniczości oznacza, że samorząd i organizacje dysponujące odpowiednim potencjałem wspierają oddolne ruchy, inicjatywy i małe organizacje w dostępie do informacji; zasada efektywności oznacza, że system wymiany informacji zapewnia jak największą ilość adekwatnej i przystępnej informacji dostarczanej w sposób skuteczny do jak najliczniejszej grupy odbiorców za pomocą najtańszych metod dystrybucji. Za skuteczne poinformowanie odpowiedzialny jest nadawca informacji; 20 MCDP BIULETYN

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 293 /2014 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 30 października 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/ 293 /2014 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 30 października 2014 roku UCHWAŁA NR XXXVI/ 293 /2014 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych opracowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Marek Migdal Forum Turystyki Regionów Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna POT ROT LOT - system organizacyjny wspierania turystyki tak być

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/279/14 RADY GMINY PRZYBIERNÓW. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/279/14 RADY GMINY PRZYBIERNÓW. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/279/14 RADY GMINY PRZYBIERNÓW z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie realizacji zadania z projektu Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Standard Prowadzenia konsultacji założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć Preambuła Samorząd lokalny w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Program współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Ilekroć w niniejszym tekście jest mowa o: 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok WPROWADZENIE Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna dla skutecznego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne relacji organizacji turystycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego

Uwarunkowania prawne relacji organizacji turystycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego Uwarunkowania prawne relacji organizacji turystycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego Marek Migdal Forum Turystyki Regionów, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r.

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Postanowienia ogólne. 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku Projekt Załącznik do Zarządzenia Nr 60/ON/2014 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 22 październik 2014 r. Program współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 4 grudnia 2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Projekt "PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie"

Projekt PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie Projekt "PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie" Projekt PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie Partnerzy projektu: / realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu PROJEKT Program współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja Model współpracy między samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi. Partnerzy projektu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia r. Projekt z dnia 2 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia... 2017 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata Projekt Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 1 Ilekroć w programie jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r.

POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r. POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r. Preambuła: Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej w Powiecie Ostródzkim

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne.

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne. Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. I. Wstęp. Podstawowym aktem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... /.. /14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2014 r. Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Nowe Miasto z dnia... Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia...

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... P R O J E K T UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr././2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 2016 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie Karty współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Milejów z dnia...

Projekt. Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Milejów z dnia... Projekt Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Milejów z dnia... ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MILEJÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO Projekt z dnia 23 listopada 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Wstęp

Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Wstęp Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2869/89/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2011r. Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 Wstęp Działania

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW Projekt z dnia 25 listopada 2014 r. Sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Drelów z organizacji pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wisznia Mała z dnia.. PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 5 listopada 2015 r. sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST Załącznik do uchwały Nr XXX/218/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 09 lutego 2017 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Płaszczyzna 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Płaszczyzna 3 : Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia polityk publicznych (płaszczyzna 1) oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2017

Zarządzenie Nr 52/2017 Zarządzenie Nr 52/2017 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE UCHWAŁA NR... RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE -PROJEKT- z dnia w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Włodzimierz Puzyna Udział III sektora w kreowaniu polityk publicznych 16. 06. 2015 Plan prezentacji Podstawowe

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o:

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o: Załącznik do Uchwały Nr XXV-194/2012 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/407/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/407/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/407/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI /7 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 26 września 2007r. Data: 26 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/18/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia

Uchwała Nr II/18/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia Uchwała Nr II/18/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22.12.2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia r. DRUK NR... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo