Oferta szkoleń w 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleń w 2013 r."

Transkrypt

1 Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, Białystok tel./fax ,

2 Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna sprzedaż i obsługa Klienta. Standard wizyty handlowej...5 Szkolenie II. Budowanie kontaktu i długofalowej relacji z klientem Szkolenie III. Jak sprzedawać więcej i drożej? Triki negocjacyjne...7 Szkolenie IV. Typologia osobowości klienta. Trudne sytuacje w obsłudze klienta asertywność handlowca...8 Szkolenie V. Mieć czas na wszystko czyli zarządzanie czasem w kontekście realizowania celów...9 Szkolenie VI. Kreowanie wizerunku autoprezentacja. Prezentacja handlowa Szkolenie VII. Telemarketing. Aktywna sprzedaż przez telefon...11 Szkolenie VIII. Team Building integracja zespołu sprzedażowego...12 II. Akademia menadżera...13 Szkolenie I. Skuteczne zarządzanie zespołem z wykorzystaniem Modelu Blancharda...15 Szkolenie II. Mieć czas na wszystko, czyli efektywne zarządzanie sobą i zespołem w czasie...16 Szkolenie III. Kreowanie wizerunku autoprezentacja i wystąpienia publiczne...11 Szkolenie IV. Team Building budowanie efektywnego zespołu i zarządzanie konfliktem...11 Szkolenie V. Negocjacje menedżerskie...12 Szkolenie VI. Ocena i rozwój kompetencji sprzedawców, przedstawicieli handlowych...20 Szkolenie VII. Radzenie ze stresem i zatruciem sprzedawców. Zarządzanie zmianą...16 Szkolenie VIII. Trening menedżerski...22 III. Akademia rozwoju osobistego...23 Insights Discovery Skuteczna droga do zwiększenia efektywności w życiu i biznesie...23 Sylwetki trenerów...27 Parę słów o firmie RCS Sp. z o.o

3 Akademia sprzedaży Cykl szkoleń zaprojektowany specjalnie dla osób zajmujących się sprzedażą: przedstawicieli handlowych, specjalistów obsługi klienta, telemarketerów. Określenie i opis głównych kompetencji handlowych: Komunikatywność. Precyzyjne, jasne wyrażanie się oraz rozumienie i zaangażowanie w wypowiedzi innych, a także otwartość w kontaktach z ludźmi. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji. Podejmowanie decyzji i wyznaczanie celów. Zdolność dokonania wyboru optymalnego rozwiązania w oparciu o analizę i weryfikację posiadanych informacji. Wyznaczanie i sprawne realizowanie celów. Umiejętność motywacji i automotywacji, odporność na stres. Docenianie oraz zachęcanie pracowników do realizacji zadań przy uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb. Konstruktywne radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Umiejętność negocjacji. Znajomość technik negocjacji i biegłość w prawidłowym argumentowaniu. Postawa asertywna. Predyspozycje osobowe opis. Osoba otwarta, przyjazna i entuzjastyczna. Łatwo buduje relacje z innymi, potrafi dyskutować i przekonać innych do swoich racji. Osoba pewna siebie, z dużą siłą przebicia i inicjatywą. Potrafi wyznaczać i realizować cele, nie boi się trudnych zadań i decyzji. Osoba stanowcza, odważna, potrafiąca wziąć odpowiedzialność za podjęte działania. Nie boi się ryzyka. Osoba komunikatywna, łatwo nawiązuje relacje, potrafiąca wzbudzać entuzjazm w innych. Nastawiona na działanie. Osoba asertywna, umiejąca dyskutować, argumentować. Nastawiona na współpracę. 3

4 Metody osiągania celów szkoleniowych. Każde szkolenie zostało zaplanowane jako dwudniowy trening, którego celem jest zmiana postaw i zachowań uczestników. Szkolenie od strony metodologii, jest oparte na tzw. Cyklu Kolba. Punktem wyjścia jest doświadczenie (gra, symulacja, ćwiczenie), następnie przechodzimy do refleksji (omówienie, wnioski), wiedzy (wykład, ogólna reguła, teoria), dzięki której Uczestnicy łatwiej zinternalizują doświadczenie. Następnie odnosimy się do realiów zawodowych, czyli konkretnie, jak można to zastosować w codziennej pracy, żeby osiągnąć lepsze rezultaty. Uczestnicy dostają materiały szkoleniowe, które służą utrwalaniu i uzupełnianiu wiedzy po szkoleniu (wzmocnienie skuteczności warsztatu). Uczenie się przez doświadczenie Cykl według Kolba. Uczenie przez doświadczenie w trakcie szkolenia polega na zaproponowaniu uczestnikom doświadczenia, poddaniu go refleksji, analizie i zastosowaniu tego czego uczestnicy się nauczyli. Uczenie odbywa się w sposób cykliczny, tzn. z doświadczenia wynika refleksja, z refleksji podczas analizy rodzą się wnioski, a następnie wnioski te są zastosowane w praktyce. Zastosowanie natomiast staje się kolejnym doświadczeniem, które może rozpocząć cykl uczenia od początku. Każdy z uczestników szkolenia odnajdzie w cyklu uczenia przez doświadczenie najbardziej odpowiadający mu sposób uczenia się doświadczenie, refleksję, analizę, zastosowanie. W trakcie szkolenia wykorzystujemy różnorodne metody i formy dydaktyczne: Gry szkoleniowe, Mini-wykłady wspomagane środkami audiowizualnymi, Prezentacje, Case study, Stymulujące dyskusje wykorzystujące interakcję grupy ze szkoleniowcami, Zadania problemowe, w przeważającej części z aktywną partycypacją uczestników szkolenia. 4

5 Szkolenie I. Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta. Standard wizyty handlowej. Jest to szkolenie wprowadzające do tematyki szeroko pojętej sprzedaży i obsługi klienta. Każda firma opiera swoje funkcjonowanie na sprzedaży i budowaniu długotrwałych relacji z klientem. Bardzo ważne jest posiadanie kompetentnego zespołu handlowców, który trzeba stale rozwijać oraz dbać o ich satysfakcję z pracy i zadowolenie z realizacji celów sprzedażowych. Uczestnicy zdiagnozują i rozwiną umiejętności i wiedzę sprzedażową. Będą mieli okazję otrzymać informację zwrotną od uczestników i trenerów. W obszarze postaw - przeanalizują swoją rolę w funkcjonowaniu firmy oraz zorientowanie na klienta. 1. Kompetencje profesjonalnego sprzedawcy. 2. Rola wizerunku w sprzedaży pierwsze wrażenie - przywitanie i budowanie pozytywnej relacji z klientem. 3. Rola komunikacji w profesjonalnej sprzedaży. 4. Diagnoza potrzeb klienta. 5. Prezentacja oferty w oparciu o język korzyści i typologię klienta. 6. Finalizacja sprzedaży. 7. Standard sprzedaży i obsługi klienta etapy rozmowy handlowej. 8. Trening kluczowych umiejętności sprzedażowych. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 5

6 Szkolenie II. Budowanie kontaktu i długofalowej relacji z klientem. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedze na temat podstawowych zagadnień związanych z cyklicznością sprzedaży. Jednym z głównych obszarów pracy handlowca jest zbudowanie relacji z klientem i dostarczanie mu nowych rozwiązań a przez to pozyskiwanie go do stałej współpracy. Uczestnicy szkolenia szczegółowo zapoznają się z różnymi technikami angażowania i wywierania wpływu, m.in. zasadą wzajemności i sympatii. Uczestnicy nauczą się technik budowania długotrwałych relacji ze swoimi klientami. Poznają również sposoby dotarcia do nowych osób, firm (np. przez polecenia). Będą mogli przetrenować umiejętność wywierania pozytywnego pierwszego wrażenia. 1. Budowanie długotrwałych relacji. 2. Debiuty handlowe pierwsze wrażenie. 3. Docieranie do prawdziwych potrzeb klienta. 4. Zadawanie pytań otwartych, parafraza, aktywne słuchanie, dopytanie, intencje, pytania zamknięte. 5. Motywowanie finansowe i pozafinansowe kontrahentów do stałej współpracy serwis, pomoc, zasada wzajemności, wspólnota przeżyć imprezy, integracje, wyjazdy. 6. Formy kontaktu wizyta, wyjazd, , telefon, portale społecznościowe. 7. Obsługa posprzedażowa. 8. Dobre praktyki współpracy z klientem po realizacji zamówienia, pozyskiwanie referencji i poleceń, wiązanie klientów programy lojalnościowe. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 6

7 Szkolenie III. Jak sprzedawać więcej i drożej? Triki negocjacyjne. Podstawowym celem proponowanego szkolenia jest stworzenie z pracowników skutecznych negocjatorów potrafiących osiągnąć porozumienie nawet z bardzo twardymi i stosującymi różne gry i triki partnerami. Po przeprowadzonym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili nie tylko targować się, ale również będą w stanie osiągnąć porozumienie w sytuacjach problemowych, w których partnerzy stosują techniki i manipulacje. Uczestnicy poznają sposoby przekonywania w negocjacjach. Nauczą się radzenie sobie w sytuacjach trudnych w czasie negocjacji przełamywania sztywnego stanowiska partnera i radzenia sobie z roszczeniami. 1. Rodzaje negocjacji, style negocjacyjne. 2. Narzędzia skutecznego słuchania w negocjacjach. Rola informacji zwrotnych 3. Język negocjacji. 4. Skuteczne techniki negocjowania. 5. Potencjał własny w prowadzeniu negocjacji nastawionych na współpracę. Wykorzystywanie własnych mocnych stron w kontakcie z klientem. 6. Przełamywanie barier w kontaktach z partnerami. 7. Techniki NLP. 8. Opracowanie własnej strategii prowadzenia negocjacji. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 7

8 Szkolenie IV. Typologia osobowości klienta. Trudne sytuacje w obsłudze klienta asertywność handlowca. Trudne sytuacje w relacji handlowiec klient są nieuniknione. Należy jednak pamiętać, że są stresujące dla obu stron i mogą przynosić straty finansowe dla firmy. Im bardziej jesteśmy świadomi mechanizmów przyczyniających się do konfliktów z klientami i potrafimy asertywnie reagować na takie sytuacje, tym większe jest prawdopodobieństwo, że sytuacja zakończy się pozytywnie. Uczestnicy rozwiną umiejętności wykorzystania własnych mocnych stron w trakcie sprzedaży produktu lub usługi. Nauczą się rozpoznawać dominujący typ osobowościowy klienta. Dopasują sposób bycia i prezentacji do typu klienta. Wytrenują asertywne reakcje na trudne, konfliktowe sytuacje w obsłudze klienta. 1. Trudne sytuacje w obsłudze klienta typy zachowań. 2. Stres i emocje sposoby radzenia sobie z nimi. 3. Asertywność. Diagnoza asertywności. 4. Typologia klienta. Trudni klienci. 5. Trudne sytuacje przykłady. 6. Sposoby radzenia z krytyką, reklamacją, itp. 7. Sposoby radzenia sobie trudnymi klientami i sytuacjami. 8. Trening reagowania na trudne sytuacje. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 8

9 Szkolenie V. Mieć czas na wszystko czyli zarządzanie czasem w kontekście realizowania celów. Czas jest zasobem wyjątkowym. Każdy otrzymuje go tyle samo. Aby być efektywnym i bezbłędnie realizować powierzone zadania należy rozpocząć od własnej aktywności. Dobrze jest wtedy sięgnąć do sprawdzonych procedur i technik ułatwiających organizację własnej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowoczesną wiedzą dotyczącą zarządzania swoim czasem i własną pracą. Kluczowym etapem będzie umiejętność wyznaczania działań priorytetowych, celów zawodowych oraz planowania. Uczestnicy opanują metody określania i eliminowania złodziei czasu. Nauczą się metod i technik radzenia sobie z presją i manipulacją - odmawiać tak, by zachować dobre relacje i jakość pracy oraz nauczą się delegować zadania. 1. Reaktywne i aktywne podejście do zarządzania czasem. 2. Metody ustalania priorytetów i celów firmy. 3. Asertywne pokazywanie odpowiedzialności. 4. Planowania czasu pracy, delegowania zadań. 5. Określanie i metody eliminowania pułapek czasowych. 6. Motywowanie siebie i współpracowników do realizacji zamierzonych celów. 7. Techniki służące zmniejszaniu obciążenia obowiązkami. 8. Techniki radzenia sobie ze stresem. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 9

10 Szkolenie VI. Kreowanie wizerunku autoprezentacja. Prezentacja handlowa. Szkolenie daje możliwość praktycznego rozwinięcia umiejętności prezentacji oferty, prowadzenia spotkań u siebie lub u klienta. Uczestnicy poznają reguły pracy na spotkaniu, uczą się czytać dynamikę i rozpoznawać typ klienta. Przygotują się do roli przewodniczącego, prezentera. Uwzględnione w programie zajęć omówienie prezentacji, informacja zwrotna, daje sposobność przeanalizowania i korygowania kompetencji uczestników z tego zakresu. Uczestnicy nauczą się: efektywnego przygotowania się do prezentacji handlowej, rozpoznawania audytorium i jego potrzeb. Opanują techniki przyciągania uwagi, wzbudzania zaangażowania, wywierania wpływu oraz robienia korzystnego wrażenia. Nauczą się radzić sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach, wtedy gdy wśród uczestników pojawia się opór, brak zainteresowania lub obiekcje. 1. Autoprezentacja i NLP. 2. Rola handlowca, organizatora, prezentera. 3. Perswazyjna prezentacja oferty i produktu (język korzyści, dopasowanie do typu klienta). 4. Praca ciałem i głosem. 5. Przygotowanie wystąpienia lub spotkania. 6. Segmentacja odbiorców, klientów ze względu na poziom kompetencji i motywacji do zakupu. Psychologia podejmowania decyzji. 7. Elementy psychologii społecznej i psychologii małych grup. Psychologia podejmowania decyzji przez klienta. 8. Wykorzystanie pomocy audiowizualnych w skutecznym przekazie. Notatki, obsługa po spotkaniu. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 10

11 Szkolenie VII. Telemarketing. Aktywna sprzedaż przez telefon. Sprzedaż telefoniczna jest coraz częściej wykorzystywana do prowadzenia skutecznego biznesu. Jest tańsza od sprzedaży bezpośredniej, pozwala dotrzeć do olbrzymiej rzeszy klientów. Istnieją firmy, które bazują tylko na tej formie dotarcia do klienta. Zdecydowana większość firm handlowych uzupełnia swoje działania o ten rodzaj sprzedaży. Skuteczny handlowiec musi znać zasady sprzedaży przez telefon i umieć komunikować się z klientem w ten sposób. Uczestnicy poznają standard rozmowy telefonicznej z wykorzystaniem narzędzi aktywnej sprzedaży. 1. Rola komunikacji interpersonalnej w sprzedaży telefonicznej. 2. Standard rozmowy sprzedażowej z wykorzystaniem narzędzi aktywnej komunikacji. 3. Budowanie pozytywnych relacji z klientem w sprzedaży telefonicznej. 4. Programy osobowościowe klienta (typologia) - ich rola w podejmowaniu decyzji o kupnie przez klienta. 5. Standard rozmowy sprzedażowej z wykorzystaniem narzędzi negocjacji - prezentacja oferty językiem korzyści. 6. Reguły psychologiczne - triki negocjacyjne, sugestie i perswazja. 7. Rozpoznawanie sygnałów kupna. Finalizacja sprzedaży. 8. Standard radzenia z obiekcjami oraz sposoby radzenia - tzw. trudne pytania i kontrargumenty w odpowiedzi na obiekcje. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 11

12 Szkolenie VIII. Team Building integracja zespołu sprzedażowego. Praca zespołowa coraz częściej dotyczy zespołów sprzedażowych - należą do niej wspólne wizyty u klienta, uczestniczenie w zebraniach oraz praca w zespołach projektowych (np. nad promocją skierowaną do klientów). To, w jaki sposób odnoszą się do siebie członkowie zespołu, przenosi się na wizerunek firmy oraz jest ważnym czynnikiem motywującym do pracy w danej firmie. Znajomość modeli skutecznej komunikacji, asertywności, radzenia sobie z konfliktem i stresem oraz nabycie umiejętności kreatywnej pracy nad problemem, przynoszą wymierne korzyści każdemu zespołu, a co za tym idzie również firmie. Uczestnicy rozwiną umiejętność pracy w zespole oraz komunikacji interpersonalnej z klientem zewnętrznym i wewnętrznym. Poznają zasady zwiększające identyfikację z firmą i współpracownikami. Rozwiną umiejętność komunikowania się w zespole. Zrozumieją mechanizmy powstawania konfliktów i metody rozwiązywania konfliktów. Uzupełnią swoją wiedzę na temat ról grupowych oraz zasad skutecznego działania zespołu. 1. Rola komunikacji interpersonalnej a efektywność zespołu. 2. Motywacja do współpracy przy realizowaniu celów zespołu. 3. Preferowane role w zespole. 4. Idea ZESPOŁU. Różnica między TEAM i GROUP. 5. Dobre praktyki w odniesieniu do idei ZESPOŁU. 6. Obszary i rodzaje konfliktów w życiu zawodowym. 7. Postawy wobec konfliktów oraz podstawowe strategie ich rozwiązywania. 8. Diagnozowanie stopnia zaangażowania w konflikt oraz przyjmowanie ról w konflikcie. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 12

13 Akademia menadżera Szkolenia są zaprojektowane specjalnie dla menedżerów sprzedaży. Określenie i opis głównych kompetencji menedżerskich: Komunikatywność. Precyzyjne, jasne wyrażanie się oraz rozumienie i zaangażowanie w wypowiedzi innych, a także otwartość w kontaktach z ludźmi. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji w zespole. Budowanie i zarządzanie zespołem. Tworzenie efektywnych zespołów w celu realizacji powierzonych zadań w oparciu o role zespołowe i predyspozycje osobowe. Planowanie, organizowanie oraz kontrolowanie przebiegu działań innych osób w zespole. Podejmowanie decyzji. Zdolność dokonania wyboru optymalnego rozwiązania w oparciu o analizę i weryfikację posiadanych informacji. Umiejętność motywacji i automotywacji, odporność na stres. Docenianie oraz zachęcanie pracowników do realizacji zadań przy uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb. Umiejętność udzielenia konstruktywnej pochwały i krytyki. Konstruktywne radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Umiejętność negocjacji. Znajomość technik negocjacji i biegłość w prawidłowym argumentowaniu. Postawa asertywna. Predyspozycje osobowe opis. Osoba otwarta, przyjazna i entuzjastyczna. Łatwo buduje relacje z innymi, potrafi dyskutować i przekonać innych do swoich racji. Osoba pewna siebie, z dużą siłą przebicia i inicjatywą. Potrafi wyznaczać i realizować cele, nie boi się trudnych zadań i decyzji. Osoba stanowcza, odważna, potrafiąca wziąć odpowiedzialność za podjęte działania. Nie boi się ryzyka. Osoba komunikatywna, łatwo nawiązuje relacje, potrafiąca wzbudzać entuzjazm w innych. Nastawiona na działanie. Osoba asertywna, umiejąca dyskutować, argumentować. Nastawiona na współpracę. 13

14 Metody osiągania celów szkoleniowych. Każde szkolenie zostało zaplanowane jako dwudniowy trening, którego celem jest zmiana postaw i zachowań uczestników. Szkolenie od strony metodologii, jest oparte na tzw. Cyklu Kolba. Punktem wyjścia jest doświadczenie (gra, symulacja, ćwiczenie), następnie przechodzimy do refleksji (omówienie, wnioski), wiedzy (wykład, ogólna reguła, teoria), dzięki której Uczestnicy łatwiej zinternalizują doświadczenie. Następnie odnosimy się do realiów zawodowych, czyli konkretnie, jak można to zastosować w codziennej pracy, żeby osiągnąć lepsze rezultaty. Uczestnicy dostają materiały szkoleniowe, które służą utrwalaniu i uzupełnianiu wiedzy po szkoleniu (wzmocnienie skuteczności warsztatu). Uczenie się przez doświadczenie Cykl według Kolba. Uczenie przez doświadczenie w trakcie szkolenia polega na zaproponowaniu uczestnikom doświadczenia, poddaniu go refleksji, analizie i zastosowaniu (testowaniu) tego czego uczestnicy się nauczyli w nowych sytuacjach. Uczenie odbywa się w sposób cykliczny, tzn. z doświadczenia wynika refleksja, z refleksji podczas analizy rodzą się wnioski, a następnie wnioski te są zastosowane w praktyce. Zastosowanie natomiast staje się kolejnym doświadczeniem, które może rozpocząć cykl uczenia od początku. Każdy z uczestników szkolenia odnajdzie w cyklu uczenia przez doświadczenie najbardziej odpowiadający mu sposób uczenia się doświadczenie, refleksję, analizę, zastosowanie. W trakcie szkolenia wykorzystujemy różnorodne metody i formy dydaktyczne: Gry szkoleniowe, Mini-wykłady wspomagane środkami audiowizualnymi, Prezentacje, Case study, Stymulujące dyskusje wykorzystujące interakcję grupy ze szkoleniowcami, Zadania problemowe, w przeważającej części z aktywną partycypacją uczestników szkolenia. 14

15 Szkolenie I. Skuteczne zarządzanie zespołem z wykorzystaniem Modelu Blancharda. Szkolenie dotyczy tego, jak wyznaczać cele i wizje w oparciu o kluczowe dla firmy sprawy" oraz jak sprawić, żeby pracownicy wiedzieli, kim jest lider, dokąd zmierza i jakie wartości będą przyświecać jego działaniu. Szkolenie podpowie jak tworzyć wydajny zespół oraz doprowadzić pracowników do uzyskiwania wysokich wyników. Umiejętność motywowania jest podstawową cechą efektywnych menedżerów i liderów. Pozostaje to jednym z trudniejszych zadań, wymagających łączenia praktycznej psychologii z własnymi predyspozycjami. Żaden system motywacyjny nie wyręczy menedżerów w ich indywidualnej pracy z podwładnymi, gdyż nie uwzględnia różnic w potrzebach i poziomie motywacji poszczególnych pracowników oraz nie jest w stanie odpowiednio elastycznie reagować. Szkolenie to wskazuje zarówno sprawdzone w praktyce koncepcje, jak i zasady indywidualnego dopasowania do poszczególnych osób i zespołów. Uczestnicy nauczą się wykorzystania podstawowych mechanizmów zwiększających motywację pracowników m.in. przy zastosowaniu Modelu Blancharda. Zdiagnozują swoją motywację do pracy i przetrenują udzielanie precyzyjnych informacji zwrotnych. Nauczą się radzić sobie z sytuacjami spadku motywacji i zaangażowania. Ponadto zaimplementują koncepcję Adaira menedżer w roli coacha, organizatora i lidera. 1. Teorie motywacji. 2. Rodzaje motywacji do pracy. 3. Style zarządzania a motywacja Model Blancharda. 4. Podstawowe zasady efektywnego motywowania. 5. Koncepcja Adaira różne zadania menedżera. 6. Zorientowanie na cel, jednostkę i zespół. 7. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach z pracownikami. 8. Sposoby osiągania pożądanych zachowań pracowników. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: 8-14 osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 15

16 Szkolenie II. Mieć czas na wszystko czyli efektywne zarządzanie sobą i zespołem w czasie. Czas jest zasobem wyjątkowym, którego każdy otrzymuje tyle samo. Aby być efektywnym i bezbłędnie realizować powierzone zadania, należy rozpocząć od własnej aktywności. Dobrze jest wtedy sięgnąć po sprawdzone procedury i techniki ułatwiające organizację własnej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowoczesną wiedzą dotyczącą zarządzania swoim czasem i własną pracą. Model Pareto i Eisenhover a oraz diagram Ishikawy to skuteczne metody służące do efektywnego korzystania z czasu i rozwiązywania problemów. Wykres przyczynowo-skutkowy pozwala na identyfikację różnych możliwych przyczyn danego problemu i przez to ułatwia znalezienie przyczyny źródłowej problemu. Uczestnicy sporządzą budżet swojego czasu pracy i wycenią czas trwania różnych czynności. Zapoznają się z technikami organizowania czasu i opanują metody określania i eliminowania złodziei czasu. Nauczą się metod i technik radzenia sobie z presją i manipulacją oraz odmawiać tak, by zachować dobre relacje i jakość pracy, delegować zadania oraz twórczo podchodzić do rozwiązywania problemów. 1. Reaktywne i aktywne podejście do zarządzania czasem. Metody ustalania priorytetów i planowania czasu pracy. 2. Określanie i metody eliminowania pułapek czasowych. 3. Określanie i wykorzystywanie w planowaniu zajęć indywidualnego rytmu aktywności. 4. Techniki służące zmniejszaniu obciążenia obowiązkami. 5. Techniki radzenia sobie ze stresem. 6. Zasady kreatywnej pracy nad problemem. 7. Techniki przygotowujące do pracy nad problemem (analizowanie problemu, zrozumienie problemu, definiowanie problemu; grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemu). 8. Techniki oceny pomysłów i projektowania wdrożenia (Model Gannta). Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: 8-14 osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 16

17 Szkolenie III. Kreowanie wizerunku autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Szkolenie daje możliwość praktycznego rozwinięcia umiejętności prezentacji własnych idei, prowadzenia formalnych zebrań i spotkań zespołów zadaniowych. Uczestnicy poznają reguły pracy na spotkaniu, nauczą się czytać dynamikę i role grupowe. Przygotują się do roli przewodniczącego, prezentera. Uwzględnione w programie zajęć filmowanie prezentacji daje sposobność przeanalizowania i korygowania kompetencji uczestników z tego zakresu. Uczestnicy nauczą się efektywnego przygotowania do prezentacji lub zebrania. Dowiedzą się jaką rolę może pełnić prowadzący spotkanie i czym różnią się te role. Opracują program zebrania roboczego. Nauczą się rozpoznawać audytorium. Opanują techniki przyciągania uwagi, wzbudzania zaangażowania, wywierania wpływu oraz robienia korzystnego wrażenia. Nauczą się radzić sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach oraz z trudnymi uczestnikami. 1. Rodzaje zebrań i spotkań. 2. Rola organizatora, prezentera. 3. Przygotowanie wystąpienia lub spotkania. 4. Segmentacja odbiorców. 5. Etapy i struktura wystąpienia, spotkania roboczego, zebrania. 6. Znaczenie notatek i podsumowań. 7. Elementy psychologii społecznej i psychologii małych grup. Proces grupowy. 8. Wykorzystanie materiałów i pomocy audiowizualnych. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: 8-14 osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 17

18 Szkolenie IV. Team Building budowanie efektywnego zespołu i zarządzanie konfliktem. Komunikacja w zespole oraz praca zespołowa to dwa aspekty tego samego procesu. Sprawność w tym zakresie wymaga opanowania szeregu umiejętności związanych z komunikacją, zarządzaniem konfliktem, metod pracy zespołowej i podziału ról. Ważna w tym procesie jest też integracja pracowników i sprawiedliwe zasady stosowane przez menedżerów. Znajomość modeli skutecznej komunikacji, asertywności, radzenia sobie z konfliktem i stresem oraz nabycie umiejętności kreatywnej pracy nad problemem przynoszą wymierne korzyści dla każdego zespołu, a co za tym idzie firmy. Uczestnicy rozwiną umiejętność pracy w zespole oraz komunikacji interpersonalnej z klientem zewnętrznym i wewnętrznym. Poznają zasady zwiększające identyfikację z firmą i współpracownikami oraz odpowiedzialność za swoje decyzje. Rozwiną umiejętność komunikowania się w zespole. Zrozumieją mechanizmy powstawania konfliktów i metody rozwiązywania konfliktów. Uzupełnią wiedzę na temat ról grupowych, zasad skutecznego działania zespołu. 1. Rola komunikacji interpersonalnej w budowaniu zespołu. 2. Motywacja do współpracy przy realizowaniu celów zespołu. 3. Preferowane role w zespole. 4. Idea ZESPOŁU. 5. Dobre praktyki w odniesieniu do idei ZESPOŁU. 6. Obszary i rodzaje konfliktów w życiu zawodowym. 7. Postawy wobec konfliktów oraz podstawowe strategie ich rozbrajania. 8. Diagnozowanie stopnia zaangażowania w konflikt oraz przyjmowanie ról w konflikcie. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: 8-14 osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 18

19 Szkolenie V. Negocjacje menedżerskie. Podstawowym celem proponowanego szkolenia jest przygotowanie do roli skutecznego negocjatora potrafiącego osiągnąć porozumienie nawet z bardzo twardymi i stosującymi różne gry i triki partnerami. Po przeprowadzonym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili nie tylko targować się, ale będą w stanie osiągnąć porozumienie także w sytuacjach problemowych, w których partnerzy stosują techniki i manipulacje. Ponadto będą umieli skłonić do porozumienia partnera negocjującego z pozycji siły w sytuacji impasu negocjacyjnego i sytuacji zerwania rozmów. Uczestnicy uporządkują dotychczasową wiedzę negocjacyjną i poznają swoje mocne strony w tym obszarze. Będą mieli możliwość poznania i skorygowania najbardziej typowych błędów popełnianych przez negocjatorów. Poznają sposoby przekonywania w negocjacjach. Nauczą się radzenie sobie w sytuacjach trudnych w czasie negocjacji przełamywania sztywnego stanowiska partnera i radzenia sobie z roszczeniami. Opanują umiejętność kończenia spotkania, jeśli nie doszło jeszcze do porozumienia (zawarcie kontraktu psychologicznego). 1. Podstawy negocjacji. 2. Rola komunikacji niewerbalnej pierwsze wrażenie, mowa ciała i rekwizyty. 3. Narzędzia skutecznego słuchania w negocjacjach i rola informacji zwrotnych. 4. Język negocjacji 5. Skuteczne techniki negocjowania. 6. Potencjał własny w prowadzeniu negocjacji nastawionych na współpracę. Wykorzystywanie własnych mocnych stron w kontakcie z klientem. 7. Przełamywanie barier w kontaktach z partnerami. 8. Opracowanie własnej strategii prowadzenia negocjacji. Analiza zysków i strat w prowadzeniu różnych modeli negocjacji. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: 8-14 osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 19

20 Szkolenie VI. Ocena i rozwój kompetencji sprzedawców, przedstawicieli handlowych. System ocen jest jednym z podstawowych narzędzi planowania i rozwoju kompetencji pracowników. To także podstawa do budowy systemów motywacyjnych. Warto więc zadbać o rozwój umiejętności osób dokonujących oceny swoich podwładnych w zakresie prowadzenia rozmów oceniających. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodami efektywnego wykorzystania systemu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia prowadzenia spotkań z pracownikami. Uczestnicy opanują zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz sposoby motywowania pracowników. Nauczą się mechanizmów, reguł oraz ewentualnych zagrożeń i sytuacji trudnych wynikających w trakcie rozmowy oceniającej. Rozwiną umiejętność udzielania informacji zwrotnych, rozliczania i wyznaczanie zadań. 1. Cele i założenia oceny rocznej i rozmów oceniających. 2. Rola komunikacji w trakcie prowadzenia rozmowy oceniającej. 3. Przygotowanie do rozmów. 4. Reguły prowadzenia rozmów oceniających i formalne aspekty oceniania. 5. Struktura rozmowy oceniającej. 6. Motywowanie w trakcie rozmowy oceniającej. 7. Typowe błędy i pułapki w trakcie rozmowy oceniającej. 8. Postępowanie w przypadku różnicy zdań radzenie z trudnymi sytuacjami. Czas trwania warsztatów: 2 dni, 16 godzin. Liczba uczestników: 8-14 osób. Cena za przeprowadzenie warsztatów: zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów, materiały szkoleniowe, ewaluację szkolenia. 20

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Katalog. Wszystkie Państwa potrzeby szkoleniowe mają jedno rozwiązanie: Akademię Szybkiej Nauki

Katalog. Wszystkie Państwa potrzeby szkoleniowe mają jedno rozwiązanie: Akademię Szybkiej Nauki Katalog Wszystkie Państwa potrzeby szkoleniowe mają jedno rozwiązanie: Akademię Szybkiej Nauki Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa + 48 22 522 84 32 szkolenia@akn.pl

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Rozwijamy specjalistów

Rozwijamy specjalistów Rozwijamy specjalistów ASERTYWNOŚĆ Szkolenia inżynierskie SEW-Eurodrive Szkolenia Menadżerskie Szkolenia Microsoft Office 1 SEW-Eurodrive Napędzamy świat - od ponad 80 lat SEW projektuje i tworzy systemy

Bardziej szczegółowo