Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim"

Transkrypt

1 Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Materiał na Powiatową Radę Zatrudnienia r.

2 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia rejestrowanego Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia Napływ i odpływ osób bezrobotnych Napływ Odpływ Prawo do zasiłku 8 2. Struktura bezrobocia rejestrowanego Płeć osób bezrobotnych Wiek osób bezrobotnych Wykształcenie osób bezrobotnych Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych Staż pracy osób bezrobotnych Bezrobocie w gminach powiatu dzierżoniowskiego Oferty pracy Zawody deficytowe i nadwyżkowe Wolne miejsca zatrudnienia Wydatki Funduszu Pracy Uczestnicy form aktywnych Demografia Ludność powiatu dzierżoniowskiego Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Prognozy liczby ludności Wskaźnik obciążenia demograficznego Podmioty gospodarcze Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON.. 21 Strona 2 z 21

3 1. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO 1.1. LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec lipca 2013 r. wyniosła osób, tj. o: 393 osoby więcej niż w lipcu 2012 r., 363 osoby więcej niż w lipcu 2011 r., 981 osób mniej niż w lipcu 2010 r., osób mniej niż w lipcu 2009 r., osób mniej niż w lipcu 2008 r. Na przestrzeni ostatnich lat bezrobocie w powiecie spadło o ponad 4 tys. osób (z osób w styczniu 2007 r. do osób w lipcu 2013 r.). Strona 3 z 21

4 Poziom bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim wskazuje na jego sezonowość. Szybciej spada poziom bezrobocia w okresach wiosenno-letnich. Okresy jesienno-zimowe wpływają na okresowe wzrosty liczby osób bezrobotnych. Przez pojęcie dynamiki bezrobocia należy rozumieć zmiany liczby bezrobotnych zarejestrowanych w czasie. Wskazują one natężenie zmian zjawiska bezrobocia w poszczególnych okresach w odniesieniu do okresów poprzednich. Strona 4 z 21

5 Stopa bezrobocia na koniec lipca 2013 r. wynosiła 19,6 %, tj. o 1.1 punktu procentowego więcej niż w lipcu 2012 r., o 0.8 punktu procentowego więcej niż w lipcu 2011 r., o 1.5 punktu procentowego mniej niż w lipcu 2010 r., o 4.3 punktu procentowego mniej niż w lipcu 2009 r., o 2.3 punktu procentowego mniej niż w lipcu 2008 r. Na koniec lipca 2013 r. powiat dzierżoniowski zajmował pod względem stopy bezrobocia: - 11 miejsce w województwie, - 94 miejsce w kraju. Na koniec lipca 2008 r. powiat dzierżoniowski zajmował pod względem stopy bezrobocia: - 1 miejsce w województwie, - 16 miejsce w kraju. Strona 5 z 21

6 Strona 6 z 21

7 1.2. NAPŁYW I ODPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH W ciągu kilku lat obserwuje się stałą tendencję w napływie osób bezrobotnych. Jest to związane z fluktuacją, sezonowym charakterem bezrobocia i pracą krótkookresową. Przyczyny odpływu osób bezrobotnych w powiecie dzierżoniowskim mają podobny charakter, jak na Dolnym Śląsku NAPŁYW Napływ bezrobotnych w powiecie dzierżoniowskim w miesiącach I - VII I-VII 2011 I-VII 2012 I-VII 2013 ogółem ,0% ,0% ,0% w tym: kobiety ,1% ,1% ,7% mężczyźni ,9% ,9% ,3% z prawem do zasiłku ,5% ,1% ,6% dotychczas niepracujący ,1% ,0% ,1% niepełnosprawni 515 8,9% 418 7,9% 465 8,4% zamieszkali na wsi ,7% ,6% ,1% zarejestrowani po raz pierwszy ,1% ,4% ,0% Strona 7 z 21

8 ODPŁYW Charakterystycznym zjawiskiem w powiecie dzierżoniowskim na przestrzeni ostatnich lat jest zwiększony odpływ osób bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy. W porównaniu do roku 2011 roku znacznie obniżył się odpływ z rejestru bezrobotnych z tytułu odmów przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy oraz z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy. Struktura wyłączeń w powiecie dzierżoniowskim I-VII 2011 I-VII 2012 I-VII 2013 Przyczyny wyłączeń liczba % udział liczba % udział liczba % udział ogółem % % % w tym m.in. z tytułu: podjęcia pracy ,2% ,9% ,3% niepotwierdzenia gotowości do pracy ,8% ,2% ,2% dobrowolnej rezygnacji ze statusu 507 7,0% 396 7,1% 409 7,1% odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 598 8,3% 181 3,2% 77 1,3% pracy lub innej formy pomocy inne 342 4,7% 426 7,6% ,1% 1.3. PRAWO DO ZASIŁKU Na koniec lipca 2013 r. w ewidencji PUP zarejestrowanych było osób posiadających prawo do zasiłku, tj. o 108 osób mniej niż w 2012 r. Strona 8 z 21

9 2. STRUKTURA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO 2.1. PŁEĆ OSÓB BEZROBOTNYCH Stan na koniec II kwartału płeć 2009 r r r r r. kobiety ,7% ,9% ,9% ,3% ,6% mężczyźni ,3% ,1% ,1% ,7% ,4% RAZEM % % % % % Strona 9 z 21

10 2.2. WIEK OSÓB BEZROBOTNYCH Stan na koniec II kwartału wiek 2009 r r r r r ,7% ,9% ,7% ,5% ,0% ,4% ,9% ,9% ,3% ,8% ,0% ,6% ,7% ,9% ,8% ,0% ,7% ,7% ,9% ,3% ,0% ,4% ,4% ,5% ,1% ,9% 185 2,5% 216 3,6% 231 3,9% 253 4,0% RAZEM % % % % % Strona 10 z 21

11 2.3. WYKSZTAŁCENIE OSÓB BEZROBOTNYCH Stan na koniec II kwartału wykształcenie 2009 r r r r r. wyższe 447 5,4% 481 6,5% 475 8,0% 424 7,1% 495 7,7% policealne i średnie zawodowe ,1% ,4% ,4% ,8% ,4% średnie ogólnokształcące ,7% ,4% ,8% ,7% 634 9,9% zasadnicze zawodowe ,8% ,0% ,2% ,5% ,6% gimnazjalne i poniżej ,0% ,7% ,6% ,9% ,4% RAZEM % % % % % Strona 11 z 21

12 2.4. CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY OSÓB BEZROBOTNYCH Stan na koniec II kwartału czas pozostawania bez pracy 2009 r r r r r. do 1 m-ca 702 8,5% ,1% ,8% 554 9,3% 591 9,2% 1-3 m-ce ,6% ,1% ,6% ,2% ,3% 3-6 m-cy ,4% ,9% ,6% ,8% ,1% 6-12 m-cy ,8% ,3% ,3% ,1% ,9% m-ce ,6% ,6% ,5% ,2% ,2% pow. 24 m-cy ,1% ,0% 428 7,2% 443 7,4% 592 9,3% RAZEM % % % % % Strona 12 z 21

13 2.5. STAŻ PRACY OSÓB BEZROBOTNYCH Stan na koniec II kwartału staż pracy 2009 r r r r r. do 1 roku ,2% ,4% ,4% ,4% ,7% 1-5 lat ,1% ,7% ,9% ,1% ,4% 5-10 lat ,2% ,0% ,3% ,3% ,0% lat ,4% ,7% ,6% ,4% ,3% lat ,2% ,9% ,6% ,7% ,6% 30 i więcej 397 4,8% 370 5,0% 323 5,4% 336 5,6% 332 5,2% bez stażu ,1% ,3% 584 9,8% 506 8,5% 501 7,8% RAZEM % % % % % Strona 13 z 21

14 2.6. BEZROBOCIE W GMINACH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W latach struktura bezrobocia w gminach powiatu dzierżoniowskiego nieznacznie się zmieniła. Nadal najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych pochodzi z miast (84 % ogółu), w tym większość z Dzierżoniowa i Bielawy 62 % ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do zeszłego roku liczba osób bezrobotnych wzrosła. Strona 14 z 21

15 3. OFERTY PRACY 3.1. ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE [Według Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych 1 w powiecie dzierżoniowskim w 2012 roku stan na koniec 2012 r.] W ciągu ostatnich miesięcy sytuacja na rynku pracy wyraźnie się pogorszyła. Coraz więcej zawodów staje się zawodami nadwyżkowymi. Firmy poszukują mniej pracowników. Obok kwalifikacji formalnych istotne dla pracodawcy jest posiadane doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Ważny jest również wysoki poziom motywacji i zaangażowania w wykonywaniu czynności zawodowych. O zatrudnieniu często decydują posiadane umiejętności społeczne, które są potrzebne w zarządzaniu zespołem czy w relacjach z klientami. Kompetencje takie, jak komunikatywność oraz umiejętność prezentacji pomagają też kandydatowi w promocji własnej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oprócz umiejętności miękkich kandydatom do pracy brakuje określenia swoich oczekiwań i potrzeb, a świadomość własnych sukcesów i kompetencji jest szansą na określenie i sprecyzowanie tego co chcę i mogę osiągnąć na rynku pracy. Polscy pracodawcy poszukują przede wszystkim inżynierów, specjalistów branży informatycznej i handlowców, ale istnieje wciąż wiele wakatów dla pracowników fizycznych. Największe szanse na pracę mają i będą miały w przyszłości osoby, które potrafią szybko reagować na zmieniające się potrzeby pracodawców; są elastyczne i otwarte na zmiany dokonujące się na lokalnym rynku pracy. Bardzo prawdopodobne będzie, iż wśród społeczeństwa wzrośnie świadomość powzięcia niezbędnych kroków: przekwalifikowania bądź uzupełnienia posiadanych kwalifikacji w celu sprostania dynamicznym zmianom pojawiającym się na rynku pracy. Zawody nadwyżkowe Zawody deficytowe 1. Technik elektronik 1. Windykator 2. Mechanik samochodów osobowych 2. Kierowca samochodu dostawczego 3. Kucharz małej gastronomii 3. Specjalista ds. rekrutacji pracowników 4. Technik budownictwa 4. Telemarketer 5. Cukiernik 5. Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 6. Technik mechanik 6. Opiekun osoby starszej 7. Kasjer handlowy 7. Kierowca operator wózków jezdniowych 8. Pedagog 8. Spedytor 9. Fryzjer 9. Operator wtryskarki 10. Piekarz 10. Tynkarz 11. Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, 11. Doradca klienta hotelarskich i turystycznych 12. Technik informatyk 12. Architekt wnętrz 13. Ślusarz 13. Specjalista ds. reklamy 14. Robotnik magazynowy 14. Specjalista ds. sprzedaży 15. Murarz 15. Kierownik budowy 16. Tokarz w metalu 16. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 17. Frezer 17. Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 18. Technik farmaceutyczny 18. Lektor języka angielskiego 19. Ogrodnik terenów zieleni 19. Zarządca nieruchomości 20. Kierowca autobusu 20. Posadzkarz 1 Nadwyżkowy taki, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób szukających pracy w tym zawodzie. Deficytowy taki, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób szukających pracy w tym zawodzie. Strona 15 z 21

16 3.2. WOLNE MIEJSCA ZATRUDNIENIA W okresie od I do VII 2013 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie zgłoszono 1110 wolnych miejsc zatrudnienia niesubsydiowanego, tj. o: 93 więcej niż w tym samym okresie 2012 r., 405 mniej niż w tym samym okresie 2011 r., 72 więcej niż w tym samym okresie 2010 r., 343 więcej niż w tym samym okresie 2009 r. Do końca lipca 2013 r. najwięcej wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszono na stanowiska: 1. pracownik produkcji, 2. kierowca, 3. opiekunka, 4. sprzedawca/handlowiec/telemarketer, 5. robotnik gospodarczy, 6. pracownik budowlany, 7. pracownik gastronomii, 8. członek lub pracownik spółdzielni socjalnej, 9. doradca klienta, 10. szwaczka. Strona 16 z 21

17 4. WYDATKI FUNDUSZU PRACY W 2013 r. do końca lipca ze środków Funduszu Pracy (w tym EFS) wydano: formy obligatoryjne ,6 100,00% zasiłki dla bezrobotnych ,2 95,39% dodatki aktywizacyjne 530,4 4,61% [tys. zł] programy aktywizacji bezrobotnych (w tym osoby, które rozpoczęły program w latach wcześniejszych i kontynuowały go w 2013 r.) ,8 tys. zł, z tego /wykres 7,8/: [tys. zł] % liczba osób 3 899,8 100,00% w tym osoby niepełnosprawne stypendia stażowe 876,9 22,49% jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 1 332,1 34,15% 68 2 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 035,3 26,55% 86 0 stanowisk pracy - liczba stanowisk roboty publiczne - liczba uczestników 276,5 7,09% prace interwencyjne - liczba uczestników 37,6 0,96% 15 2 prace społecznie użyteczne 5,5 0,14% 8 2 zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania 11,2 0,29% szkolenia dla bezrobotnych (kwota należna instytucji szkoleniowej) 87,0 2,23% stypendia szkoleniowe 159,1 4,08% studia podyplomowe (kwota należna organizatorowi studiów) 40,1 1,03% 33 0 stypendia za okres studiów podyplomowych 32,6 0,84% koszty badań lekarskich 5,9 0,15% pozostałe wydatki 376, UCZESTNICY FORM AKTYWNYCH Utrzymujące się niekorzystne wskaźniki dla lokalnego rynku pracy (m. in. wysoka, 19,6 % stopa bezrobocia na koniec lipca 2013 r.) warunkują potrzebę intensywnej i długotrwałej interwencji finansowej w powiecie. Im dłuższy czas pozostawania biernym zawodowo, tym większa rezygnacja i niechęć do działania. Równocześnie zauważalne jest duże zapotrzebowanie na środki przeznaczone na podjęcie własnej działalności gospodarczej, udział w szkoleniach oraz stażach ułatwiających późniejsze podjęcie pracy oraz chęć pracodawców do uczestniczenia w programach refundujących im część kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej r r r. I-VII 2013 r. Program aktywizacji: liczba uczestników: szkolenie staż roboty publiczne jednorazowe środki na podjęcie działalności refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - liczba stanowisk studia podyplomowe prace interwencyjne RAZEM Strona 17 z 21

18 Środki przeznaczone na formy aktywizacji bezrobotnych w latach systematycznie wzrastały. W latach środki te zmalały i były mniejsze niż w 2006 r. Na 2013 r. przeznaczono ,2 tys.zł na formy aktywizacji bezrobotnych. Strona 18 z 21

19 5. DEMOGRAFIA 5.1. LUDNOŚĆ POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 5.2. PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO Strona 19 z 21

20 5.3. PROGNOZY LICZBY LUDNOŚCI W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM 5.4. WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO Strona 20 z 21

21 6. PODMIOTY GOSPODARCZE 6.1. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON Strona 21 z 21

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2013 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2013 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2013 roku Stan bezrobocia Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2013 roku wynosiła 4165 osób i była wyższa o 53 osoby w porównaniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 do użytku służbowego BIAŁA PODLASKA, LUTY 2013 R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I REJESTRACJA I ŚWIADCZENIA...

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury bezrobocia w powiecie ziemskim na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2007 r. Elbląg, marzec 2008 r. WSTĘP Działania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. UR ZĄD P R AC Y P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21 Wydział Organizacji i Administracji DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. Siedlce, marzec 2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r.

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. Warszawa, lipiec 2004 rok SPIS TREŚCI 1 Warszawski Rynek Pracy 3 1.1 Gospodarka. 3 1.2 Demografia... 5 1.3 Stan i struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA

ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA Autor: dr Łukasz Łotocki Badanie przeprowadzono na zlecenie Powiatowego

Bardziej szczegółowo