Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu ul. Kaliska 5a, Łowicz tel./fax:

2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu w roku szkolnym 2015/2016 zaprasza do następujących klas: IV Liceum Ogólnokształcące - klasa humanistyczna językowa (z językiem angielskim) - klasa matematyczno-informatyczna - klasa biologiczno-chemiczna Technikum Nr 4 - kształcące w zawodzie technik ekonomista - kształcące w zawodzie technik handlowiec - kształcące w zawodzie technik spedytor Siedzibą szkoły są dwa nowe budynki dydaktyczne znajdujące się w centrum miasta, przy ulicy Kaliskiej 5A, w pobliżu dworca PKP i PKS. Do dyspozycji uczniów jest 26 pracowni przedmiotowych z zapleczami, w tym: cztery pracownie komputerowe z 64 stanowiskami ze stałym dostępem do Internetu, pracownia fizyczna, chemiczna, biologiczna, pracownie do nauki języków obcych w tym laboratorium językowe, pracownie zawodowe w tym ekonomiczne, rachunkowości, marketingu i reklamy, techniki biurowej, sprzedaży towarów, spedycji, oraz aula szkolna, biblioteka z czytelnią wyposażona w bogaty, w pełni skomputeryzowany księgozbiór, centra multimedialne, Szkolny Ośrodek Kariery, świetlica, szkolny radiowęzeł, sklepik szkolny oraz punkt ksero. Pracownie szkolne są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

4 KLASA HUMANISTYCZNA JĘZYKOWA (z językiem angielskim) Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia wiedza o społeczeństwie Proponowane przedmioty uzupełniające: kultura krajów anglojęzycznych edukacja prawna Nauka w klasie umożliwia rozwój uzdolnień lingwistycznych. Wszystkie zajęcia językowe odbywają się w grupach. Absolwenci posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, poszerzają swoją wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych, a tym samym znacznie zwiększają swe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w krajach Unii Europejskiej. Ponadto uczniowie tej klasy mają rozszerzony program z geografii i wiedzy o społeczeństwie, co daje możliwość kontynuowania nauki nie tylko na kierunkach filologicznych ale również na kierunkach prawno-administracyjnych i dziennikarskich, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, politologii, lingwistyce, psychologii, medioznawstwie, kulturoznawstwie, teatrologii i pokrewnych. Przy rekrutacji do klasy I będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski,, geografia, wiedza o społeczeństwie.

5 KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka informatyka fizyka Proponowane przedmioty uzupełniające: podstawy eksperymentu fizycznego geogebra (wykorzystanie technologii informacyjnej w matematyce) Nauka w tej klasie umożliwia uczniom rozwijanie zdolności matematycznych, kształcenie logicznego myślenia, analizy, syntezy i wnioskowania. Jest propozycją skierowaną do uczniów interesujących się naukami ścisłymi, uczniów o dociekliwych i kreatywnych umysłach. Będzie tu bowiem okazja do udziału, między innymi, w zajęciach z zakresu programowania i tworzenia stron internetowych a także wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej w matematyce (geogebra). Uzupełnieniem programu są zajęcia z podstaw eksperymentu fizycznego, wycieczki do Centrum Nauki Kopernik oraz udział w wykładach organizowanych przez Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Łódzki. Ta klasa jest propozycją dla wszystkich przyszłych studentów informatyki, matematyki, fizyki, telekomunikacji, elektroniki, architektury, mechatroniki, robotyki, automatyki, geodezji i kartografii, ekonometrii, ekonomii i pokrewnych. Przy rekrutacji do klasy I będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, informatyka, fizyka.

6 KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia chemia Proponowane przedmioty uzupełniające: dietetyka elementy farmakologii i kosmetologii Jest to oferta dla uczniów chcących poszerzać zainteresowania przyrodnicze. Daje możliwość uczestnictwa w zajęciach badających procesy związane z funkcjonowaniem organizmów, z ich budową i poznawaniem złożoności otaczającego środowiska. Ciekawym uzupełnieniem programu są zajęcia z zakresu dietetyki, farmakologii i kosmetologii, organizowane wycieczki przedmiotowe oraz zajęcia warsztatowe we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Ta klasa jest propozycją dla wszystkich przyszłych studentów na kierunkach: medycyna, farmacja, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biochemia, dietetyka, kosmetologia, chemia, biologia, biotechnologia, nanotechnologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, logopedia, AWF, WAM, ochrona środowiska, ekologia i pokrewne. Przy rekrutacji do klasy I będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia,.

7 Technikum kształcące w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA Nauka w technikum trwa 4 lata i prowadzona jest według najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik ekonomista. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia matematyka Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz ekonomicznym. Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik ekonomista, takich jak: - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - koniec II semestru klasy drugiej, - Prowadzenie rachunkowości - po I semestrze klasy czwartej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista zdobywa umiejętności z zakresu: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowopłacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności z rachunkowości, analizy ekonomicznej, obsługi programów ekonomiczno-finansowych, sporządzania biznesplanów, profesjonalnej obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, zasad kultury i etyki zawodu. Absolwent tej szkoły może być zatrudniony na stanowiskach administracyjno-biurowych (w tym kadrowopłacowych) i finansowo-księgowych we wszystkich podmiotach gospodarczych (w bankach, urzędach skarbowych, działach finansowych firm, księgowości, biurach podatkowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach logistycznych) oraz kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.

8 Pracownie ekonomiczne

9 Technikum kształcące w zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC Nauka w technikum trwa 4 lata i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik handlowiec. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia matematyka Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego zawodowe dla zawodu technik handlowiec: - Prowadzenie sprzedaży pod koniec klasy - Zarządzanie działalnością handlową - po charakterze ogólnokształcącym oraz handlowym. egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje trzeciej. I semestrze klasy czwartej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec zdobywa umiejętności z zakresu: organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży; wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacja transakcji kupna sprzedaży; prowadzenia działań reklamowych i marketingowych; organizowania i prowadzenia działalności handlowej; zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa. W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności analizy rynku, badania potrzeb konsumentów, z towaroznawstwa i organizacji pracy w punktach sprzedaży, działań marketingowych, prawa cywilnego i handlowego, nowoczesnej rachunkowości. Absolwent tej szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy na takich stanowiskach jak: referent ds. zaopatrzenia, referent ds. sprzedaży, referent ds. obsługi klienta, kupiec, akwizytor, specjalista ds. zaopatrzenia, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, zastępca kierownika działu handlowego, kierownik działu handlowego, organizator obsługi sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy i telemarketer a także zorganizowania i prowadzenia własnej firmy handlowej oraz kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.

10 Pracownia sprzedaży i marketingu

11 Technikum kształcące w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR Nauka w technikum trwa 4 lata i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik spedytor. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia matematyka Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym oraz specjalistycznym (z zakresu transportu i spedycji). Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik spedytor: - Organizacja i nadzorowanie transportu pod koniec klasy trzeciej, - Obsługa klientów i kontrahentów po I semestrze klasy czwartej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor zdobywa umiejętności z zakresu: planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków; prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych; prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi; wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego. W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności z zakresu transportu i spedycji, przewozu ładunków, organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, obsługi działalności spedycyjnej, prawa transportowego, obsługi programów komputerowych transportowo-spedycyjnych, sporządzania biznesplanów, profesjonalnej obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, zasad kultury i etyki zawodu. Transport i spedycja należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych, agencjach celnych, urzędach pocztowych, firmach kurierskich, w przedsiębiorstwach zajmujących się eksportem i importem, we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane wyroby oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. Ma też możliwości zorganizowania i prowadzenia własnej firmy spedycyjno-transportowej oraz kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.

12 Pracownia transportu i spedycji

13 Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach spełniających kryteria placówek szkoleniowych typowych dla pracy technika ekonomisty, technika handlowca i technika spedytora. Umożliwiają one uczniom poznanie specyfiki zawodu i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, ułatwiających podjecie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe odpowiednio dla: technika ekonomisty - 6 tygodni praktyki, technika handlowca - 4 tygodnie praktyki, technika spedytora - 4 tygodnie praktyki. Absolwenci Technikum kontynuują kształcenie na kierunkach pokrewnych lub zbliżonych do wyuczonego zawodu, takich jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka w biznesie i ekonometria, marketing i zarządzanie, administracja i gospodarka przestrzenna, spedycja i transport oraz logistyka. Wybór powyższych zawodów umożliwia podniesienie mobilności i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia, a uzyskane kwalifikacje są poszukiwane na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Przy rekrutacji do klasy pierwszej technikum będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski,, matematyka, geografia Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zdawalność na maturze w klasach Liceum wynosi 100%, w Technikum 98%, średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów na ogół przewyższają średnie rezultaty wojewódzkie i krajowe. W 2015 r. wg rankingu Perspektyw Technikum Nr 4 IV znalazło się na 22 miejscu w województwie otrzymując tytuł Brązowej Szkoły 2015.

14 Lp Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące Technikum Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym Programem nauczania /profil/ zawód Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji LO-A, geografia, wos język niemiecki język rosyjski język polski,, geografia, wos LO-B matematyka, informatyka, fizyka, język niemiecki język rosyjski język polski, matematyka, informatyka, fizyka LO-C biologia, chemia, język niemiecki język rosyjski język polski, biologia, chemia, TE technik ekonomista geografia matematyka język niemiecki język rosyjski język polski, matematyka, geografia TH technik handlowiec geografia matematyka język niemiecki język rosyjski język polski,, matematyka, geografia TS technik spedytor geografia matematyka język niemiecki język rosyjski język polski,, matematyka, geografia

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY: Szkoła zapewnia: zajęcia dydaktyczne w godz. 8.00-15.00 w systemie jednozmianowym miłą i przyjazną

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo