PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Minimalne wymagania systemowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Minimalne wymagania systemowe"

Transkrypt

1 Minimalne wymagania systemowe ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ Windows XP/Vista/7 Operating System Pentium 4 2,2GHz CPU 512 MB R ª 128 MB RAM graphics card QuickTime Player 6 or later DVD-ROM drive 16-bit sound card PORADNIK UŻYTKOWNIKA ñ Mac OS X v10.5 ñ Power PC 867 MHz CPU ñ 512 MB RAM ñ 128 MB RAM Graphics Card ñ DVD-ROM drive ñ 16-bit sound card

2 Spis treści 1. Czym jest i-ebook? Informacja o źródłach internetowych Uruchamianie aplikacji... 4 Na komputerach typu PC... 4 Instalacja... 4 Deinstalacja... 5 Uruchamianie automatyczne... 5 Na komputerach typu MAC Nawigacja... 6 Lista słówek (Word List) Nauka słówek Rodzaje zadań i sposób ich rozwiązywania Klikanie Klikanie i przeciąganie Pisanie Pasek narzędzi Używanie narzędzi Tryb PC Ołówek Zakreślacz Tworzenie pola tekstowego Grubość Ołówka/Zakreślacza Kolor Ołówka/Zakreślacza Sposoby korzystania z narzędzi Powiększenie Gumka i szerokość gumki Zakrywanie części ekranu Wydzielanie części ekranu Edycja notatek Drukowanie Usuwanie notatek Cofanie/ponawianie Zapisywanie i wczytywanie notatek Zapisywanie notatek Wczytywanie notatek Przeglądarka Używanie Eksportera notatek (Note Exporter) na komputerach typu PC Eksportowanie notatek Importowanie notatek Używanie Eksportera notatek (Note Exporter) na komputerach typu Mac Eksportowanie notatek Importowanie notatek Rozwiązywanie problemów i kontakt z pomocą techniczną

3 Czym jest i-ebook? Interaktywny ebook to podręcznik w wersji multimedialnej. Jest przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania filmowe, interaktywne ćwiczenia, gry i słowniczek. To nowoczesne narzędzie edukacyjne, które wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu! Informacja o źródłach internetowych Aplikacja zawiera linki do stron i treści znajdujących się poza stroną wydawnictwa Express Publishing. Wydawnictwo Express Publishing starannie dobiera te strony, ale nie sprawuje kontroli nad ich treścią. Wydawnictwo nie jest także odpowiedzialne za zmiany treści na tych stronach. Linki do nich nie są ani reklamą, ani rekomendacją materiałów, produktów i usług oferowanych na tych stronach. Do użytkownika należy ocena, czy materiały umieszczone na stronach zewnętrznych są trafne, aktualne, wiarygodne i poprawne. Użytkownicy tej aplikacji powinni być świadomi, jaka instytucja jest właścicielem danej strony i jaki rodzaj treści jest na niej prezentowany. 3

4 Uruchamianie aplikacji Na komputerach typu PC Po pierwszym włożeniu płyty CD/DVD do napędu CD/DVD wyświetlą się dwie opcje: Install Instalacja i Autoplay Uruchamianie automatyczne (ilustr. 1). ilustr. 1 Instalacja Kliknięcie przycisku Install uruchomi proces kopiowania oprogramowania na twardy dysk (ilustr. 2). Zajmie to około 5 15 minut w zależności od konfiguracji komputera. Gdy instalacja zakończy się, na pulpicie automatycznie pojawi się skrót służący do uruchamiania oprogramowania. Można teraz wyjąć CD/DVD z napędu CD/DVD. ilustr. 2 ilustr. 3 Dane zostaną skopiowane na twardy dysk do lokalizacji C:\EPIEBOOK. Tutaj znajdą się wszystkie nasze oprogramowania, także te instalowane wcześniej. 4

5 Deinstalacja Jeśli chcesz zwolnić miejsce na dysku i nie potrzebujesz już tego oprogramowania, włóż do napędu płytę CD/DVD (uruchom plik INST.exe). Wyświetlą się dwie opcje: Autoplay Uruchamianie automatyczne i Uninstall Deinstalacja (ilustr. 4). Po kliknięciu przycisku Uninstall pojawi się pytanie, czy chcesz usunąć oprogramowanie z lokalizacji C:\EPIEBOOK\STL1 (ilustr. 5), co spowoduje także usunięcie zawartości wszystkich folderów podrzędnych. Kliknij ten przycisk, jeśli na pewno chcesz usunąć zawartość tych folderów. ilustr. 4 ilustr. 5 Jeśli na ekranie pojawi się powyższe powiadomienie (ilustr. 5), a tej płyty użyto po raz pierwszy, oznacza to, że ścieżka C:\EPIEBOOK\STL1 jest już używana, a w tej lokalizacji znajdują się dane. Aby kontynuować instalację, zaleca się zmianę lokalizacji przechowywanych danych. Wspomniana ścieżka jest zarezerwowana dla instalacji naszego oprogramowania. Jeśli dane przechowywane w tym katalogu na pewno nie są już potrzebne, kontynuuj procedurę usuwania danych, aby zainstalować oprogramowanie. Uruchamianie automatyczne Kliknięcie Autoplay uruchomi oprogramowanie bezpośrednio z płyty CD/DVD. Na komputerach typu MAC Po włożeniu płyty do napędu DVD na pulpicie pojawi się ikona o nazwie Starland1 iebook. Po kliknięciu ikony zawartość płyty DVD pojawi się w oknie przeglądarki. Kliknij plik STL1.app, aby uruchomić aplikację. 5

6 Nawigacja Klikając ten przycisk, możesz w każdej chwili zamknąć aplikację. Po uruchomieniu aplikacji jako pierwsza pojawi się strona menu głównego (ilustr. 6). Klikanie tytułów umożliwi wejście do poszczególnych sekcji kursu. Wszystkie sekcje w menu głównym prowadzą do poszczególnych podmenu. Przykładowo, aby wejść do Modułu 5, kliknij cyfrę 5 lub napis Family tree (ilustr. 6). ilustr. 6 W menu Modułu 5 (ilustr. 7), klikając odpowiednie strony, można wyświetlić wybraną lekcję (wprowadzającą, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f lub 5g). Kliknięcie tego przycisku spowoduje powrót do menu głównego. ilustr. 7 W menu lekcji na niebiesko zakreślono ćwiczenia interaktywne (ilustr. 8). Kliknij wybrane ćwiczenie, aby je wykonać. Za pomocą tego przycisku użytkownik powróci do poprzedniego menu w tym przypadku będzie to menu Modułu 5. ilustr. 8 6

7 ilustr. 9 ilustr. 10 Te dwa przyciski przenoszą do poprzedniego lub następnego zadania. Te dwa przyciski przenoszą do poprzedniej lub następnej części zadania. Istnieje jeszcze kilka przycisków, które pomogą użytkownikowi w wykonywaniu zadań. Na przykład: ilustr. 11 ilustr. 12 Kliknięcie tego przycisku umożliwi zobaczenie proponowanej odpowiedzi. Kliknięcie tego przycisku pozwala uruchomić zadanie dowolną liczbę razy (tam, gdzie to możliwe). Kliknięcie tego przycisku otworzy grę związaną z tematem lekcji. 7

8 ilustr. 13 Kliknij ten przycisk, aby zobaczyć stronę ilustrującą omawiane zagadnienie gramatyczne (ilustr. 14). ilustr. 14 Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony z ćwiczeniami. Kliknięcie tego przycisku uruchomi animowaną prezentację zagadnienia gramatycznego powiązanego z określonym ćwiczeniem (ilustr. 15). Kliknij ten przycisk, aby przejść do następnej strony. Kliknij ikonę słuchawek, aby wysłuchać przykładów z gramatyki. Kliknij ten przycisk, aby dodać lub usunąć podpisy. Kliknij ten przycisk, aby ukryć słówka (ilustr. 17). Kliknij ponownie, aby przywrócić słówka (ilustr. 16). ilustr. 15 Po zakończeniu ilustrowanej prezentacji gramatyki kliknij ten przycisk, aby powrócić do ćwiczeń. ilustr. 16 ilustr. 17 8

9 ilustr. 18 ilustr. 19 Po kliknięciu tego przycisku wyświetli się lista słówek do danego rozdziału (ilustr. 19). Klikając ikonę słuchawek, usłyszysz wymowę wybranego słowa. Kliknij ten przycisk, aby powrócić do ekranu z ćwiczeniami. ilustr. 20 ilustr. 21 Kliknięcie tego przycisku pokaże/ukryje tłumaczenie poszczególnych słów na język polski. Kliknięcie przycisku Translations wyświetli lub ukryje polskie tłumaczenie wszystkich słów na stronie. Kliknięcie określonej liczby umożliwi pokazanie lub ukrycie wybranego angielskiego słowa. Kliknięcie przycisku Words pokazuje lub ukrywa wszystkie angielskie słowa na stronie. 9

10 ilustr. 22 ilustr. 23 Kliknij tutaj, aby przejść do zadania dodatkowego (ilustr. 23). Przy większości ćwiczeń na rozumienie tekstu czytanego i przy wszystkich piosenkach znajduje się przycisk umożliwiający wyświetlanie tekstu w formie karaoke (ilustr. 24 i 25). Pasek wyszukiwania działa identycznie jak w zwykłym odtwarzaczu DVD. ODTWÓRZ PAUZA STOP ilustr. 24 ilustr

11 Przy ćwiczeniach polegających na rozwiązywaniu krzyżówek znajduje się klawiatura, która umożliwia wpisywanie odpowiedzi (ilustr. 26). Aby aktywować klawiaturę, należy kliknąć migającą cyfrę i wpisać odpowiedź (ilustr. 27). Można to zrobić w dwojaki sposób klikając myszką kolejne litery, albo wpisując odpowiedź za pomocą klawiatury komputera. ilustr. 26 ilustr. 27 Aby skasować wpis, kliknij Delete (Skasuj) lub wciśnij Backspace (Cofnij) na klawiaturze swojego komputera. Po wpisaniu odpowiedzi, kliknij Check (Sprawdź) lub wciśnij Enter na klawiaturze swojego komputera. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, możesz odgadywać kolejny wyraz (ilustr. 28). Jeśli odpowiedź jest nieprawidłowa, w miejscu błędu pojawi się czerwony krzyżyk (ilustr. 29) oraz krótka podpowiedź. Potem możesz ponowić próbę. ilustr. 28 ilustr

12 Do poszczególnych modułów dołączone są gry. W podmenu każdego modułu można zobaczyć ikonę (ilustr. 30). Ta sama ikona ukazuje się również obok ćwiczenia, które zawiera grę (ilustr. 31). ilustr. 30 ilustr. 31 Gra rozwijająca ćwiczone umiejętności znajduje się w tym rozdziale. Gra rozwijająca ćwiczone umiejętności znajduje się w tym ćwiczeniu. W grę należy grać po wykonaniu ćwiczenia. Jest ona związana tematycznie z danym ćwiczeniem, a często również z poprzednimi ćwiczeniami (ilustr. 32 i 33). ilustr. 32 ilustr. 33 Kliknij ten przycisk, aby aktywować grę (ilustr. 33). Kliknij ten przycisk, aby zresetować grę. Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony z ćwiczeniami (ilustr. 32). 12

13 W grach polegających na rozwiązywaniu krzyżówek odpowiedzi wpisuje się za pomocą klawiatury. Aby uaktywnić klawiaturę, kliknij migającą cyfrę. Odpowiedzi możesz wpisywać przy pomocy klawiatury ekranowej lub zwykłej (ilustr. 34). Jeżeli odpowiedź jest prawidłowa, można przejść do następnego wyrazu. Jeżeli odpowiedź jest nieprawidłowa, na początku błędnej odpowiedzi ukazuje się jedna litera jako podpowiedź i pojawia się czerwony krzyżyk. Następnie można wykonywać kolejne próby. ilustr. 34 ilustr. 35 Aby skasować wpis, kliknij Delete (Skasuj) lub wciśnij Backspace (Cofnij) na klawiaturze swojego komputera. Po wpisaniu odpowiedzi, kliknij Check (Sprawdź) lub wciśnij Enter na klawiaturze swojego komputera. Grając w wisielca można użyć klawiatury ekranowej lub zwykłej. Kiedy wszystkie próby zostaną wykorzystane, pojawi się czerwony krzyżyk oraz prawidłowa odpowiedź. ilustr

14 Sekcje Self-check oraz Vocabulary Bank zostały podobnie rozplanowane. Na przykład, kiedy klikniesz zakładkę Self-check w menu głównym, najpierw ukaże się Self-check Menu (ilustr. 37). Kliknięcie którejkolwiek sekcji spowoduje jej otwarcie. Po rozwiązaniu zadań z sekcji Self-check, można przejść do sekcji Check your progress. Przeczytaj uważnie opis każdej z umiejętności, a następnie kliknij taką liczbę gwiazdek (1 3), która według Ciebie odpowiada Twoim umiejętnościom. Możesz zmienić tę ocenę w każdej chwili, w zależności od osiąganych postępów. Wybrana liczba gwiazdek zostanie zachowana automatycznie i nie zmieni się nawet po zamknięciu aplikacji. ilustr. 37 ilustr. 38 Celem sekcji Vocabulary Bank jest konsolidacja i wzbogacenie Twojego słownictwa. Kliknięciem wybierz podsekcję, z którą chcesz pracować. Każda podsekcja odpowiada danemu rozdziałowi podręcznika (ilustr. 39). Zadania z sekcji Vocabulary Bank są podobne do tych, które znajdują się w poszczególnych rozdziałach (ilustr. 40). ilustr. 39 ilustr

15 Kiedy klikniesz sekcję Reader Video w menu głównym, najpierw zobaczysz Reader Menu (ilustr. 41). Kliknij wybraną scenę lub piosenkę, aby ją odtworzyć (ilustr. 42). Na ekranie pojawi się też funkcja Video Player (ilustr. 43). ilustr. 41 ilustr. 42 Kliknij i przeciągnij pasek wyszukiwania, aby odnaleźć wybrany fragment nagrania wideo. ilustr. 43 Kliknij i przeciągnij wskaźnik w prawo lub w lewo, aby ustawić odpowiednią głośność. STOP ODTWÓRZ PAUZA NAPISY Kiedy otworzysz sekcję Video, ukaże się menu (ilustr. 44). Kliknij numer modułu aby obejrzeć odpowiadający mu film wideo. Na ekranie (ilustr. 45) ukaże się funkcja Video Player (ilustr. 43). ilustr. 44 ilustr

16 Do sekcji Reader została włączona sekcja Vocabulary (ilustr. 46 i 47). ilustr. 46 ilustr. 47 Kliknij ten przycisk, aby rozwinąć słowniczek (ilustr. 47). Kliknij ten przycisk, aby ukryć słowniczek. Kiedy klikniesz przycisk lub, otworzą się zadania przyporządkowane sekcji Reader lub Video (ilustr. 48 i 49). Zadania w sekcji Reader i Video są podobne do zadań w poszczególnych modułach. ilustr. 48 ilustr. 49 Kliknij ten przycisk, aby powrócić do filmu wideo. Kliknij ten przycisk, aby powrócić do filmu wideo. 16

17 Sekcja Quizzes rozplanowana jest w podobny sposób. Kiedy ją otworzysz, najpierw ukaże się menu (ilustr. 50). Kliknięcie dowolnego numeru modułu otwiera odpowiadający mu kwiz (ilustr. 51). Kliknij ekran, aby rozpocząć kwiz i postępuj zgodnie z instrukcjami (ilustr. 52). ilustr. 50 ilustr. 51 ilustr. 52 ilustr. 53 Wybierz jedną z podanych odpowiedzi. 17

18 Po otwarciu sekcji Games, rozwinie się menu (ilustr. 54). Kliknij numer modułu, aby rozpocząć odpowiadającą mu grę (ilustr. 55). ilustr. 54 ilustr. 55 Postępuj zgodnie z instrukcjami. ilustr. 56 Kliknij prawidłową odpowiedź. ilustr. 57 Timer: jeżeli nie uda Ci się udzielić odpowiedzi w wyznaczonym czasie, będziesz miał możliwość wykonania kolejnej próby. 18

19 Oprócz sekcji Word List, która znajduje się w poszczególnych rozdziałach, jest też ogólny słowniczek, który znajdziesz w menu głównym (ilustr. 58). Są trzy możliwości przeglądania słówek: All, by Module oraz by Letter (ilustr. 59). Kliknij, aby wyjść z tej sekcji. Klikając dane słowo, usłyszysz jego wymowę oraz polski odpowiednik. ilustr. 58 ilustr. 59 Nauka słówek W zakładce Word List (All, by Module lub by Letter) możesz wybrać dowolne słowo. Klikając ikonę, która ukazuje się po lewej stronie danego słowa (ilustr. 60), zachowasz to słowo w zakładce Words to learn. W ten sposób będziesz miał możliwość utworzenia własnej listy słów, którą w każdej chwili będziesz mógł odtworzyć (ilustr. 61). W dowolnym momencie możesz usunąć słówka, których nie chcesz już zachowywać w zakładce Words to learn. ilustr. 60 ilustr

20 Rodzaje zadań i sposób ich rozwiązywania Starland 1 iebook to oprogramowanie zaprojektowane do nauki równolegle z podręcznikiem, dlatego też jego zawartość dokładnie odpowiada zawartości podręcznika. Aby prawidłowo wykonać ćwiczenia, będziesz korzystać z trzech podstawowych funkcji komputera: klikania, klikania i przeciągania oraz pisania. Oto przegląd tych funkcji w naszym programie. Klikanie W niektórych ćwiczeniach uczeń otrzymuje polecenie, aby wykonać jakieś zadanie. Powinien wtedy kiknąć Show Key, aby zobaczyć sugerowaną odpowiedź (ilustr ). ilustr. 62 ilustr. 63 Kiedy przycisk Show Key przyjmuje formę znaku zapytania (ilustr. 64), oznacza to, że odpowiedź jest wyłącznie jedną z wielu możliwych. Wszystkie odpowiedzi z sekcji Show Key można usunąć, klikając ponownie. ilustr. 64 W zadaniach typu Check these words czasami ukazują się teksty, kiedy kliknie się przycisk Show obok nagłówka Check these words (ilustr. 65 i 66). ilustr. 65 ilustr

21 W sekcji Check these words, nagranie, przykład oraz obrazek przyporządkowane danemu słowu ukażą się po kliknięciu tego słowa (ilustr. 67). ilustr. 67 W wielu zadaniach teksty pojawią się po kliknięciu przycisku (ilustr. 68). Klikając przycisk, możesz ukryć tekst i powrócić do ćwiczenia (ilustr. 69). W niektórych ćwiczeniach znajdują się dodatkowe informacje i wskazówki. Są one umieszczone pod przyciskami:,, oraz. ilustr. 68 ilustr. 69 Można również klikać wyrazy w tekście, jeżeli są one zaznaczone na niebiesko. Pojawi się wtedy obrazek przyporządkowany danemu słowu (ilustr. 70). Również przycisk działa w taki sam sposób. Klikanie ma również zastosowanie w ćwiczeniach dotyczących wymowy. Po kliknięciu ikony słuchawek obok danego elementu, uaktywni się ścieżka dźwiękowa. W niektórych zadaniach kliknięcie właściwej odpowiedzi spowoduje, że ukaże się znaczek (ilustr. 71). ilustr. 70 ilustr

22 Klikanie i przeciąganie Aby dopasować jakiś element (słowo, zwrot, obrazek itd.) do innego elementu, należy kliknąć ten element, a następnie przeciągnąć go w wybrane miejsce (ilustr ). Z wyjątkiem ćwiczeń na rozumienie ze słuchu, przeciąganiu towarzyszą efekty dźwiękowe. ilustr. 72 ilustr. 73 Wiele z ćwiczeń polegających na klikaniu i przeciąganiu posiada przycisk, który występuje w dwóch wersjach. Jedna wersja umożliwia zobaczenie wyników: po wykonaniu ćwiczenia przycisk staje się aktywny i można go kliknąć, aby sprawdzić, ile odpowiedzi było prawidłowych. Następnie można poprawić błędne odpowiedzi, klikając przycisk po każdym sprawdzeniu wyników (ilustr. 74). W tego typu ćwiczeniach, przy pierwszej próbie udzielenia odpowiedzi, możesz przesuwać swoje odpowiedzi w dowolne miejsce lub całkowicie je zmieniać. W niektórych ćwiczeniach, po kliknięciu danego słowa w tekście, przycisk pokazujący wyniki wyświetli liczbę prawidłowych odpowiedzi (ilustr. 75). ilustr. 74 Wynik pojawi się tu po kliknięciu. ilustr. 75 Po kliknięciu właściwych słów w tekście, pojawi się Twój wynik. 22

23 Drugi rodzaj przycisku nie umożliwia zobaczenia wyników. Zamiast tego wskazuje miejsce, w którym popełniono błąd, aby można było ponownie spróbować dopasować właściwą odpowiedź (ilustr. 76). Tu również, przy pierwszej próbie, możesz dowolnie dopasowywać odpowiedzi. W ćwiczeniach typu kliknij i przeciągnij, odpowiedzi które mają być poprawione, zostaną ponownie uaktywnione po kliknięciu przycisku. ilustr. 76 Uwaga: W sekcji Revision przycisk w samoocenie. jest kombinacją obu typów przycisków, co ma pomóc uczniowi W niektórych ćwiczeniach na rozumienie tekstu czytanego oraz we wszystkich ćwiczeniach na rozumienie ze słuchu znajduje się funkcja Audio Player (ilustr. 77). Wszystkie przyciski uaktywnia się tam klikając lub klikając i przeciągając (ilustr. 78). Wykonaj ćwiczenie klikając, klikając i przeciągając w trakcie słuchania lub wpisując poprawne odpowiedzi tam, gdzie to wymagane. ilustr. 77 W ćwiczeniach na rozumienie ze słuchu znajduje się przycisk Tapescript. Po kliknięciu ukazuje się zapis nagrania, natomiast po kolejnym kliknięciu zapis ten znika. Przycisku tego możemy używać, aby sprawdzić swoje odpowiedzi po wykonaniu ćwiczenia. Kliknij i przeciągnij pasek wyszukiwania, aby odnaleźć odpowiedni fragment nagrania. ODTWÓRZ PAUZA Kliknij i przeciągnij ten wskaźnik w lewo lub w prawo, aby odpowiednio ustawić głośność nagrania. ilustr

24 Pisanie W oprogramowaniu znajdują się ćwiczenia rozwijające słownictwo oraz znajomość gramatyki. W tych ćwiczeniach należy wpisać odpowiedzi za pomocą klawiatury. Aby to zrobić, należy kliknąć myszką wybrane pole, a następnie wpisać odpowiedź, pamiętając również o interpunkcji tam, gdzie to konieczne. Przycisk pozostanie szary do czasu, gdy zostanie wypełnione ostatnie pole (ilustr. 79). Przycisk uaktywni się, kiedy zaczniesz wpisywać ostatnią odpowiedź (ilustr. 80). ilustr. 79 ilustr. 80 Kiedy zakończysz wpisywanie odpowiedzi, kliknij przycisk. Zobaczysz wtedy, które z Twoich odpowiedzi są prawidłowe. Będą one oznaczone zielonym znaczkiem. Odpowiedzi błędne będą oznaczone czerwonym krzyżykiem. W każdej chwili możesz poprawić swoje odpowiedzi (ilustr. 81). W niektórych ćwiczeniach przycisk Show Key ukaże się tylko obok poprawnych odpowiedzi. Jeżeli klikniesz ten przycisk, część tekstu zawierająca odpowiedź zostanie podkreślona. Uwaga: jeżeli którakolwiek z Twoich odpowiedzi została wyświetlona za pomocą funkcji Show Key, przycisk Check nie będzie aktywny. Pisz małymi literami. Wielkie litery powinny być używane tylko kiedy jest to konieczne. Kliknij ikonę, aby zobaczyć podkreślenie fragmentu tekstu, który zawiera odpowiedzi. Po kliknięciu przycisku Check zobaczysz, które z Twoich odpowiedzi są prawidłowe. ilustr

25 Pasek narzędzi Pasek narzędzi znajduje się u dołu każdej strony (ilustr ). ilustr. 82 ilustr. 83 Jeśli chcesz ukryć pasek narzędzi, kliknij strzałkę po lewej stronie. Aby przywrócić pasek, kliknij strzałkę po prawej. Małe, zielone trójkąty oznaczają, że dla tego narzędzia jest dostępnych więcej opcji. Ołówek Pole tekstowe Kolor Ołówka/ Zakreślacza Powiększenie Wydzielanie części ekranu Drukowanie Cofanie czynności Zapisywanie notatek Przeglądarka ilustr. 84 Tryb PC Zakreślacz Grubość Ołówka/ Zakreślacza Gumka i szerokość gumki Ukrywanie części ekranu Edycja notatek Usuwanie notatek Ponawianie czynności Wczytywanie notatek 25

26 Używanie narzędzi Tryb PC Po użyciu dowolnego narzędzia kliknij tę ikonę, aby powrócić do normalnego trybu myszy. Ołówek Kliknij, aby zamienić wskaźnik myszy w ołówek. Teraz można robić notatki na każdym ekranie w tym oprogramowaniu (ilustr. 85). Wybierz kolor i grubość ołówka (opcja Kolor Ołówka/ Zakreślacza). ilustr. 85 Zakreślacz Kliknij i przeciągnij przez słowo, frazę lub zdanie, które chcesz zaznaczyć (ilustr. 86). Możesz najpierw wybrać kolor i grubość zakreślacza. ilustr. 86 Tworzenie pola tekstowego Kliknij i przeciągnij, aby utworzyć pole tekstowe i wpisać notatkę (ilustr. 87). Oto przykładowe pole tekstowe: Przeciągnij szary pasek, aby przenieść pole tekstowe. Oto panel formatowania pola tekstowego. Kliknij i przeciągnij strzałki, aby zmienić rozmiar pola tekstowego. ilustr

27 Po utworzeniu pola tekstowego pojawi się panel formatowania tekstu (ilustr. 88). Tutaj zobaczysz, które kolory można aktualnie zastosować w tekście. Tutaj zobaczysz, które kolory można aktualnie zastosować do tła. Każde kliknięcie zwiększa rozmiar czcionki o 1 punkt. Kliknij, aby podkreślić tekst. Wybierz kolor tekstu. Wybierz kolor tła. Kliknij, aby pogrubić tekst. Kliknij, aby uczynić tło przezroczystym i zobaczyć swoje notatki na ekranie. ilustr. 88 Każde kliknięcie zmniejsza rozmiar czcionki o 1 punkt. Kliknij, aby zastosować kursywę. Kliknij, aby wypunktować tekst. Grubość Ołówka/Zakreślacza Po kliknięciu tego narzędzia pojawi się kolejny panel z opcjami (ilustr. 89). Kliknij jeden z pędzli, aby wybrać grubość ołówka lub zakreślacza. ilustr. 89 Kolor Ołówka/Zakreślacza Kliknij, aby uruchomić panel opcji koloru i wybierz kolor ołówka lub zakreślacza (ilustr. 90). ilustr

28 Sposoby korzystania z narzędzi W przypadku wielu ćwiczeń sam będziesz musiał wpisać odpowiedzi. W zależności od ćwiczenia można to zrobić na kilka sposobów: W tym przypadku należy zaznaczyć, które zdania są prawdziwe (True), a które fałszywe (False). ilustr. 91 Wybierz funkcję zakreślacza, dopasuj kolor i szerokość, a następnie przeciągnij myszkę do wybranego miejsca. ilustr. 92 Wybierz funkcję ołówka, dopasuj kolor i szerokość, a następnie przeciągnij myszkę do wybranego miejsca. ilustr. 93 W tym ćwiczeniu należy odpowiedzieć na pytania. ilustr

29 Wybierz funkcję ołówka, dopasuj kolor i szerokość, a następnie wpisz myszką odpowiedź. ilustr. 95 Klikając przycisk T (Pole tekstowe), utwórz jedno pole tekstowe obok każdego słowa, a następnie wybierz kolor i wpisz odpowiedź. ilustr. 96 Klikając przycisk T (Pole tekstowe), utwórz pole tekstowe, które przykryje całą listę, a następnie wybierz kolor i wpisz odpowiedź. ilustr. 97 Powiększenie Po kliknięciu tego narzędzia pojawi się dodatkowy panel opcji (ilustr. 98). Kliknij i przeciągnij przez tę część ekranu, którą chcesz powiększyć. Kliknij, aby opuścić tryb powiększenia. ilustr

30 Na ilustracji 99 widzimy powiększoną część ekranu. W prawym dolnym rogu widzimy cztery strzałki. Klikając je, można poruszać się po stronie. ilustr. 99 Gumka i szerokość gumki Po kliknięciu tego narzędzia pojawi się dodatkowy panel opcji, który umożliwi wybranie szerokości gumki (ilustr. 100). Aby wybrać odpowiednią szerokość, kliknij kółka. Przeciągnij gumkę do miejsca, gdzie chcesz coś wymazać. Jeśli chcesz usunąć zawartość pola tekstowego, kliknij pole tylko raz, a zostanie ono usunięte. ilustr. 100 Zakrywanie części ekranu Po wybraniu tego narzędzia, kliknięcie i przeciągnięcie myszki po części ekranu umożliwi ukrycie obiektów, takich jak: ilustracje, akapity, słowa, frazy itd. (ilustr. 101). Dzięki temu mamy więcej możliwości działania. ilustr

31 Wydzielanie części ekranu Jeśli wybierzesz to narzędzie, kliknij i przeciągnij po wybranym fragmencie ekranu wtedy tylko ten fragment ekranu będzie widoczny. Pozostała cześć ekranu wypełni się wybranym przez Ciebie kolorem (ilustr. 102). Edycja notatek Wybranie tego narzędzia uruchomi dodatkowy panel opcji, dzięki któremu można zorganizować notatki w warstwy (ilustr. 103). Każda warstwa jest pustą stroną, na której można umieszczać notatki. Strona może być przezroczysta lub widoczna na ekranie z zadaniami. Teraz możesz przygotować notatki lub zapisać je, aby użyć ich w przyszłości. Obecna strona Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony. ilustr. 102 Kliknij, aby przejść do następnej strony. Łączna liczba stron Kliknij, aby utworzyć nieprzezroczystą stronę. Kliknij, aby utworzyć przezroczystą stronę. Kliknij, aby usunąć stronę. Kliknij, aby dodać stronę. ilustr. 103 Drukowanie Kliknij, aby wydrukować bieżący widok ekranu z notatkami. Preferowany tryb druku to wydruk poziomy. Usuwanie notatek Kliknij, aby usunąć notatki na wybranym ekranie. Cofanie/ponawianie Kliknij, aby cofnąć lub ponowić wykonaną czynność. Zapisywanie i wczytywanie notatek Są to narzędzia szczególnie przydatne, gdy chcemy użyć notatek w innym terminie. Warto pamiętać, że notatki w i-ebooku Starland 1 są dostępne tylko za pomocą tego oprogramowania, dlatego zostaną zapisane w pliku stworzonym przez to oprogramowanie i tylko przez nie będą rozpoznawane. 31

32 Zapisywanie notatek Najpierw utwórz notatkę za pomocą ołówka lub pola tekstowego (ilustr. 104). ilustr. 104 Następnie kliknij Zapisz. Pojawi się niebieskie okno z opcjami Save (Zapisz) i Cancel (Anuluj). Wpisz tytuł notatki w polu powyżej. Sugerujemy nazywanie notatek zgodnie z numerem rozdziału (Unit), zadania, numerem strony i datą utworzenia (ilustr. 105). Na przykład, można nazwać plik M5a_Ex3_25Apr. Dzięki temu będzie można łatwo odnaleźć potrzebną notatkę. ilustr. 105 Możliwe, że system poprosi użytkownika o zgodę na zapisanie pliku w komputerze. Kliknij Allow (Zezwalam). Wczytywanie notatek ilustr. 106 Kliknij Wczytaj notatki, aby wczytać stronę z zapisanymi notatkami. Pojawi się niebieskie okno z opcjami Load (Wczytaj) i Cancel (Anuluj) (ilustr. 106). Kliknij nazwę pliku notatek, a następnie Load (Wczytaj). ilustr. 107 Twoje notatki pojawią się na ekranie (ilustr. 107). 32

33 Przeglądarka Kliknięcie tego narzędzia uruchamia panel, w którym można wpisać adres wybranej strony internetowej (ilustr. 82). Nastąpi przeniesienie do tej strony (ilustr. 83) pod warunkiem, że komputer jest podłączony do internetu. Do stron można dodawać zakładki, aby później szybko odnaleźć potrzebną nam stronę. ilustr. 108 Po kliknięciu wewnątrz strony lub pola opisu pojawi się klawiatura (ilustr. 109). Kliknij, aby opuścić przeglądarkę. ilustr. 109 Aby wpisać adres, użyj klawiatury lub klikaj litery. Następnie kliknij Go lub wciśnij Enter. ilustr. 110 ilustr. 111 Zakładkę dodaje się, klikając. Kliknij przeglądarkę., aby opuścić Lista zakładek: kliknij, aby szybko przenieść się pod wskazany adres. 33

34 Używanie Eksportera notatek na komputerach typu PC Być może zainteresuje Cię możliwość udostępniania Twoich notatek z oprogramowania Starland 1 innym osobom, albo korzystania z tych notatek na innym komputerze. Aby to zrobić, musisz dokonać eksportu zapisanych notatek. Dlatego do oprogramowania dołączyliśmy narzędzie Eksportera notatek. Ta funkcja jest dostępna jedynie dla systemów z tym samym oprogramowaniem. Aby Eksporter notatek działał poprawnie, trzeba dokonać zapisu co najmniej jednego zestawu notatek. Aby uruchomić Eksporter notatek, przejdź do elementu Mój komputer. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Starland 1 na Twoim dysku. Pojawi się rozwijane menu (ilustr. 112). Kliknij Explore (Przeszukaj). ilustr. 112 W nowym oknie kliknij dwukrotnie ikonę NoteExporter.exe (ilustr. 113). ilustr. 113 Nastąpi uruchomienie Eksportera notatek. W nowym oknie pojawią się dwie opcje (ilustr. 114). Kliknij Export notes, jeśli chcesz przenieść notatki na inny komputer. Kliknij Import notes, jeśli chcesz przenieść notatki z innego komputera. ilustr

35 Eksportowanie notatek Przed eksportem notatek należy utworzyć w komputerze folder, w którym znajdą się notatki. W tym przykładzie użyliśmy folderu o nazwie Starland1. Po kliknięciu Export notes komputer rozpocznie poszukiwanie notatek interaktywnych na twardym dysku (ilustr. 115). ilustr. 115 Po chwili możesz zostać poproszony o zidentyfikowanie pliku (ilustr. 116), w którym przechowywane są Twoje notatki. Wpisz STL1 System rozróżnia małe i wielkie litery, więc należy upewnić się, czy prawidłowo wpisano nazwę pliku. Następnie kliknij OK. ilustr. 116 Pojawi się okno z prośbą o wybranie folderu, do którego chcesz wyeksportować notatki. Wybierz dysk i folder z rozwijanego menu, a następnie kliknij OK (ilustr. 117). ilustr

36 Po zapisaniu notatek na komputerze możesz przenieść je na płytę CD lub DVD, dyskietkę lub pamięć USB. Po wybraniu lokalizacji zapisywania kliknij OK. Za chwilę zobaczysz wiadomość jak na ilustracji 118. ilustr. 118 Zapisane notatki zostaną przeniesione do wybranego folderu (ilustr. 119). ilustr. 119 Możesz zmienić nazwę pliku. UWAGA nie zmieniaj pierwszych ośmiu znaków (STL1_) ani rozszerzenia, gdyż aplikacja nie będzie mogła odnaleźć Twoich notatek. Możesz teraz przechowywać wyeksportowane pliki na dowolnym nośniku danych lub wysłać je mailem. Jeśli chcesz użyć tych plików na innym komputerze, użyj funkcji Import notes. 36

37 Importowanie notatek Aby importować notatki na inny komputer z tym samym oprogramowaniem, uruchom Eksporter notatek według instrukcji z poprzedniego rozdziału (Eksportowanie notatek). Kiedy zobaczysz okno z ilustracji 120, kliknij Import notes. ilustr. 120 Pojawi się wiadomość jak na ilustracji 121: ilustr. 121 Po chwili zostaniesz poproszony o zidentyfikowanie pliku (ilustr. 122). Wpisz STL1 Pamiętaj, że system rozróżnia małe i wielkie litery. Następnie kliknij OK. ilustr

38 Gdy pojawi się wiadomość z ilustracji 123, kliknij OK. ilustr. 123 W następnym oknie pojawi się prośba o wybranie folderu z wyeksportowanymi notatkami (ilustr. 124). Przewiń menu i wybierz folder. Następnie kliknij OK. W tym przypadku użytkownik zapisał notatki w folderze o nazwie Starland1. Można jednak importować notatki z płyty CD lub DVD, pamięci USB albo innego nośnika. ilustr. 124 Po zaimportowaniu notatek pojawi się wiadomość z ilustracji 125. ilustr. 125 Aby wyświetlić zaimportowane notatki, użyj funkcji Wczytaj notatki. 38

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Podręcznik multimedialny do języka angielskiego. Minimalne wymagania systemowe

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Podręcznik multimedialny do języka angielskiego. Minimalne wymagania systemowe Podręcznik multimedialny do języka angielskiego Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player 6 lub nowszy

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania systemowe

Minimalne wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player 6 lub nowszy Napęd DVD- ROM 16- bitowa karta dźwiękowa Mac

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Minimalne wymagania systemowe

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Minimalne wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player 6 lub nowszy Napęd DVD- ROM 16- bitowa karta dźwiękowa PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Jenny Dooley - Virginia Evans. Minimalne wymagania systemowe

Jenny Dooley - Virginia Evans. Minimalne wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player 6 lub nowszy Napęd DVD- ROM 16- bitowa karta dźwiękowa Jenny

Bardziej szczegółowo

Jenny Dooley - Virginia Evans. Minimalne wymagania systemowe

Jenny Dooley - Virginia Evans. Minimalne wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player 6 lub nowszy Napęd DVD- ROM 16- bitowa karta dźwiękowa Jenny

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania systemowe

Minimalne wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player 6 lub nowszy Napęd DVD- ROM 16- bitowa karta dźwiękowa Jenny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Minimalne wymagania systemowe

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Minimalne wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player 6 lub nowszy Napęd DVD- ROM 16- bitowa karta dźwiękowa PORADNIK

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Podręcznik multimedialny do języka angielskiego. Jenny Dooley - Virginia Evans. Minimalne wymagania systemowe

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Podręcznik multimedialny do języka angielskiego. Jenny Dooley - Virginia Evans. Minimalne wymagania systemowe Podręcznik multimedialny do języka angielskiego Jenny Dooley - Virginia Evans Minimalne wymagania systemowe ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ Windows XP/Vista/7 Operating System Pentium 4 2,2GHz CPU 512 MB R ª 128 MB RAM

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Co to jest interaktywny ebook? I-eBook to mój osobisty komputerowy asystent. Z nim nauka języka angielskiego staje się dobrą zabawą! Pomaga mi w odrabianiu zadań domowych, dyktandach,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Czym jest interaktywny ebook? I-eBook to Twój komputerowy asystent. W nowoczesny i ciekawy sposób pomoże Ci w odrabianiu zadania domowego, uczeniu się słówek, zrozumieniu tekstów

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Minimalne wymagania systemowe

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Minimalne wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player 6 lub nowszy Napęd DVD- ROM 16- bitowa karta dźwiękowa PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Witaj w ZoomText Express ZoomText Express to niedrogi i łatwy program powiększający obraz komputerowy.

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

DEWI

DEWI DEWI www.dewi.pl e-mail: dewi@dewi.pl Nagórki 89 b, 18-300 Zambrów tel. (086) 271 03 60, fax. (086) 271 03 92 Instalacja programu: Instrukcja programu do drukarki RIBBON EDITION 1. Podłączyć drukarkę do

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony:

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: Windows Movie Maker Windows Movie Maker to program do obróbki filmów. Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: http://www.dobreprogramy.pl/windows-movie-maker,program,windows,11546.html

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Creative Photos. program do tworzenia kompozycji fotoksiążek instrukcja instalacji i obsługi

Creative Photos. program do tworzenia kompozycji fotoksiążek instrukcja instalacji i obsługi Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Creative Photos

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów.

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 4 Uruchom grę Saper lub inną wskazaną przez nauczyciela i prawidłowo zakończ z nią pracę. Poćwicz sposoby uruchamiania i zamykania

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Dostajemy wiele sygnałów od użytkowników portalu VISTA.PL w sprawie instalacji Windows Vista krok po kroku. W tym FAQ zajmę się przypadkiem

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Jak zapisać wersje elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku)

Jak zapisać wersje elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Jak zapisać wersje elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Zastosowane oprogramowanie: System operacyjny: Windows XP PL Edytor tekstu: Microsoft Office 2003 PL Word Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKA: Kliknij znak + obok folderu w galerii, aby go rozwinąć i sprawdzić jego zawartość.

WSKAZÓWKA: Kliknij znak + obok folderu w galerii, aby go rozwinąć i sprawdzić jego zawartość. Aktywne narzędzia lekcyjne (Lesson Activity Toolkit) Aktywne narzędzia lekcyjne Aktywne narzędzia lekcyjne to zbiór zdjęć, narzędzi, szablonów, gier i ćwiczeń interaktywnych, które możemy dostosować do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 7 Opis: Obsługa zewnętrznych, wymiennych nośników danych Pendrive, karty pamięci i płyty CD/DVD.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books)

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 3. Wybór produktu w zależności od formatu, ceny : 4. Po wyborze formatu przechodzimy do okna z wyborem szablonu.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Opis środowiska Scratch

Opis środowiska Scratch Opis środowiska Scratch Opis środowiska Scratch Środowisko Scratch służy do tworzenia interaktywnych historii, gier, animacji i obrazków za pomocą skryptów układanych z gotowych bloków. Od roku 2013 ma

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA Klasa I Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku)

Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Zastosowane oprogramowanie: System operacyjny: Windows Vista PL Edytor tekstu: Microsoft Office 007 PL Word Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo