PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Minimalne wymagania systemowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Minimalne wymagania systemowe"

Transkrypt

1 Minimalne wymagania systemowe ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ Windows XP/Vista/7 Operating System Pentium 4 2,2GHz CPU 512 MB R ª 128 MB RAM graphics card QuickTime Player 6 or later DVD-ROM drive 16-bit sound card PORADNIK UŻYTKOWNIKA ñ Mac OS X v10.5 ñ Power PC 867 MHz CPU ñ 512 MB RAM ñ 128 MB RAM Graphics Card ñ DVD-ROM drive ñ 16-bit sound card

2 Spis treści 1. Czym jest i-ebook? Informacja o źródłach internetowych Uruchamianie aplikacji... 4 Na komputerach typu PC... 4 Instalacja... 4 Deinstalacja... 5 Uruchamianie automatyczne... 5 Na komputerach typu MAC Nawigacja... 6 Lista słówek (Word List) Nauka słówek Rodzaje zadań i sposób ich rozwiązywania Klikanie Klikanie i przeciąganie Pisanie Pasek narzędzi Używanie narzędzi Tryb PC Ołówek Zakreślacz Tworzenie pola tekstowego Grubość Ołówka/Zakreślacza Kolor Ołówka/Zakreślacza Sposoby korzystania z narzędzi Powiększenie Gumka i szerokość gumki Zakrywanie części ekranu Wydzielanie części ekranu Edycja notatek Drukowanie Usuwanie notatek Cofanie/ponawianie Zapisywanie i wczytywanie notatek Zapisywanie notatek Wczytywanie notatek Przeglądarka Używanie Eksportera notatek (Note Exporter) na komputerach typu PC Eksportowanie notatek Importowanie notatek Używanie Eksportera notatek (Note Exporter) na komputerach typu Mac Eksportowanie notatek Importowanie notatek Rozwiązywanie problemów i kontakt z pomocą techniczną

3 Czym jest i-ebook? Interaktywny ebook to podręcznik w wersji multimedialnej. Jest przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania filmowe, interaktywne ćwiczenia, gry i słowniczek. To nowoczesne narzędzie edukacyjne, które wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu! Informacja o źródłach internetowych Aplikacja zawiera linki do stron i treści znajdujących się poza stroną wydawnictwa Express Publishing. Wydawnictwo Express Publishing starannie dobiera te strony, ale nie sprawuje kontroli nad ich treścią. Wydawnictwo nie jest także odpowiedzialne za zmiany treści na tych stronach. Linki do nich nie są ani reklamą, ani rekomendacją materiałów, produktów i usług oferowanych na tych stronach. Do użytkownika należy ocena, czy materiały umieszczone na stronach zewnętrznych są trafne, aktualne, wiarygodne i poprawne. Użytkownicy tej aplikacji powinni być świadomi, jaka instytucja jest właścicielem danej strony i jaki rodzaj treści jest na niej prezentowany. 3

4 Uruchamianie aplikacji Na komputerach typu PC Po pierwszym włożeniu płyty CD/DVD do napędu CD/DVD wyświetlą się dwie opcje: Install Instalacja i Autoplay Uruchamianie automatyczne (ilustr. 1). ilustr. 1 Instalacja Kliknięcie przycisku Install uruchomi proces kopiowania oprogramowania na twardy dysk (ilustr. 2). Zajmie to około 5 15 minut w zależności od konfiguracji komputera. Gdy instalacja zakończy się, na pulpicie automatycznie pojawi się skrót służący do uruchamiania oprogramowania. Można teraz wyjąć CD/DVD z napędu CD/DVD. ilustr. 2 ilustr. 3 Dane zostaną skopiowane na twardy dysk do lokalizacji C:\EPIEBOOK. Tutaj znajdą się wszystkie nasze oprogramowania, także te instalowane wcześniej. 4

5 Deinstalacja Jeśli chcesz zwolnić miejsce na dysku i nie potrzebujesz już tego oprogramowania, włóż do napędu płytę CD/DVD (uruchom plik INST.exe). Wyświetlą się dwie opcje: Autoplay Uruchamianie automatyczne i Uninstall Deinstalacja (ilustr. 4). Po kliknięciu przycisku Uninstall pojawi się pytanie, czy chcesz usunąć oprogramowanie z lokalizacji C:\EPIEBOOK\STL1 (ilustr. 5), co spowoduje także usunięcie zawartości wszystkich folderów podrzędnych. Kliknij ten przycisk, jeśli na pewno chcesz usunąć zawartość tych folderów. ilustr. 4 ilustr. 5 Jeśli na ekranie pojawi się powyższe powiadomienie (ilustr. 5), a tej płyty użyto po raz pierwszy, oznacza to, że ścieżka C:\EPIEBOOK\STL1 jest już używana, a w tej lokalizacji znajdują się dane. Aby kontynuować instalację, zaleca się zmianę lokalizacji przechowywanych danych. Wspomniana ścieżka jest zarezerwowana dla instalacji naszego oprogramowania. Jeśli dane przechowywane w tym katalogu na pewno nie są już potrzebne, kontynuuj procedurę usuwania danych, aby zainstalować oprogramowanie. Uruchamianie automatyczne Kliknięcie Autoplay uruchomi oprogramowanie bezpośrednio z płyty CD/DVD. Na komputerach typu MAC Po włożeniu płyty do napędu DVD na pulpicie pojawi się ikona o nazwie Starland1 iebook. Po kliknięciu ikony zawartość płyty DVD pojawi się w oknie przeglądarki. Kliknij plik STL1.app, aby uruchomić aplikację. 5

6 Nawigacja Klikając ten przycisk, możesz w każdej chwili zamknąć aplikację. Po uruchomieniu aplikacji jako pierwsza pojawi się strona menu głównego (ilustr. 6). Klikanie tytułów umożliwi wejście do poszczególnych sekcji kursu. Wszystkie sekcje w menu głównym prowadzą do poszczególnych podmenu. Przykładowo, aby wejść do Modułu 5, kliknij cyfrę 5 lub napis Family tree (ilustr. 6). ilustr. 6 W menu Modułu 5 (ilustr. 7), klikając odpowiednie strony, można wyświetlić wybraną lekcję (wprowadzającą, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f lub 5g). Kliknięcie tego przycisku spowoduje powrót do menu głównego. ilustr. 7 W menu lekcji na niebiesko zakreślono ćwiczenia interaktywne (ilustr. 8). Kliknij wybrane ćwiczenie, aby je wykonać. Za pomocą tego przycisku użytkownik powróci do poprzedniego menu w tym przypadku będzie to menu Modułu 5. ilustr. 8 6

7 ilustr. 9 ilustr. 10 Te dwa przyciski przenoszą do poprzedniego lub następnego zadania. Te dwa przyciski przenoszą do poprzedniej lub następnej części zadania. Istnieje jeszcze kilka przycisków, które pomogą użytkownikowi w wykonywaniu zadań. Na przykład: ilustr. 11 ilustr. 12 Kliknięcie tego przycisku umożliwi zobaczenie proponowanej odpowiedzi. Kliknięcie tego przycisku pozwala uruchomić zadanie dowolną liczbę razy (tam, gdzie to możliwe). Kliknięcie tego przycisku otworzy grę związaną z tematem lekcji. 7

8 ilustr. 13 Kliknij ten przycisk, aby zobaczyć stronę ilustrującą omawiane zagadnienie gramatyczne (ilustr. 14). ilustr. 14 Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony z ćwiczeniami. Kliknięcie tego przycisku uruchomi animowaną prezentację zagadnienia gramatycznego powiązanego z określonym ćwiczeniem (ilustr. 15). Kliknij ten przycisk, aby przejść do następnej strony. Kliknij ikonę słuchawek, aby wysłuchać przykładów z gramatyki. Kliknij ten przycisk, aby dodać lub usunąć podpisy. Kliknij ten przycisk, aby ukryć słówka (ilustr. 17). Kliknij ponownie, aby przywrócić słówka (ilustr. 16). ilustr. 15 Po zakończeniu ilustrowanej prezentacji gramatyki kliknij ten przycisk, aby powrócić do ćwiczeń. ilustr. 16 ilustr. 17 8

9 ilustr. 18 ilustr. 19 Po kliknięciu tego przycisku wyświetli się lista słówek do danego rozdziału (ilustr. 19). Klikając ikonę słuchawek, usłyszysz wymowę wybranego słowa. Kliknij ten przycisk, aby powrócić do ekranu z ćwiczeniami. ilustr. 20 ilustr. 21 Kliknięcie tego przycisku pokaże/ukryje tłumaczenie poszczególnych słów na język polski. Kliknięcie przycisku Translations wyświetli lub ukryje polskie tłumaczenie wszystkich słów na stronie. Kliknięcie określonej liczby umożliwi pokazanie lub ukrycie wybranego angielskiego słowa. Kliknięcie przycisku Words pokazuje lub ukrywa wszystkie angielskie słowa na stronie. 9

10 ilustr. 22 ilustr. 23 Kliknij tutaj, aby przejść do zadania dodatkowego (ilustr. 23). Przy większości ćwiczeń na rozumienie tekstu czytanego i przy wszystkich piosenkach znajduje się przycisk umożliwiający wyświetlanie tekstu w formie karaoke (ilustr. 24 i 25). Pasek wyszukiwania działa identycznie jak w zwykłym odtwarzaczu DVD. ODTWÓRZ PAUZA STOP ilustr. 24 ilustr

11 Przy ćwiczeniach polegających na rozwiązywaniu krzyżówek znajduje się klawiatura, która umożliwia wpisywanie odpowiedzi (ilustr. 26). Aby aktywować klawiaturę, należy kliknąć migającą cyfrę i wpisać odpowiedź (ilustr. 27). Można to zrobić w dwojaki sposób klikając myszką kolejne litery, albo wpisując odpowiedź za pomocą klawiatury komputera. ilustr. 26 ilustr. 27 Aby skasować wpis, kliknij Delete (Skasuj) lub wciśnij Backspace (Cofnij) na klawiaturze swojego komputera. Po wpisaniu odpowiedzi, kliknij Check (Sprawdź) lub wciśnij Enter na klawiaturze swojego komputera. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, możesz odgadywać kolejny wyraz (ilustr. 28). Jeśli odpowiedź jest nieprawidłowa, w miejscu błędu pojawi się czerwony krzyżyk (ilustr. 29) oraz krótka podpowiedź. Potem możesz ponowić próbę. ilustr. 28 ilustr

12 Do poszczególnych modułów dołączone są gry. W podmenu każdego modułu można zobaczyć ikonę (ilustr. 30). Ta sama ikona ukazuje się również obok ćwiczenia, które zawiera grę (ilustr. 31). ilustr. 30 ilustr. 31 Gra rozwijająca ćwiczone umiejętności znajduje się w tym rozdziale. Gra rozwijająca ćwiczone umiejętności znajduje się w tym ćwiczeniu. W grę należy grać po wykonaniu ćwiczenia. Jest ona związana tematycznie z danym ćwiczeniem, a często również z poprzednimi ćwiczeniami (ilustr. 32 i 33). ilustr. 32 ilustr. 33 Kliknij ten przycisk, aby aktywować grę (ilustr. 33). Kliknij ten przycisk, aby zresetować grę. Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony z ćwiczeniami (ilustr. 32). 12

13 W grach polegających na rozwiązywaniu krzyżówek odpowiedzi wpisuje się za pomocą klawiatury. Aby uaktywnić klawiaturę, kliknij migającą cyfrę. Odpowiedzi możesz wpisywać przy pomocy klawiatury ekranowej lub zwykłej (ilustr. 34). Jeżeli odpowiedź jest prawidłowa, można przejść do następnego wyrazu. Jeżeli odpowiedź jest nieprawidłowa, na początku błędnej odpowiedzi ukazuje się jedna litera jako podpowiedź i pojawia się czerwony krzyżyk. Następnie można wykonywać kolejne próby. ilustr. 34 ilustr. 35 Aby skasować wpis, kliknij Delete (Skasuj) lub wciśnij Backspace (Cofnij) na klawiaturze swojego komputera. Po wpisaniu odpowiedzi, kliknij Check (Sprawdź) lub wciśnij Enter na klawiaturze swojego komputera. Grając w wisielca można użyć klawiatury ekranowej lub zwykłej. Kiedy wszystkie próby zostaną wykorzystane, pojawi się czerwony krzyżyk oraz prawidłowa odpowiedź. ilustr

14 Sekcje Self-check oraz Vocabulary Bank zostały podobnie rozplanowane. Na przykład, kiedy klikniesz zakładkę Self-check w menu głównym, najpierw ukaże się Self-check Menu (ilustr. 37). Kliknięcie którejkolwiek sekcji spowoduje jej otwarcie. Po rozwiązaniu zadań z sekcji Self-check, można przejść do sekcji Check your progress. Przeczytaj uważnie opis każdej z umiejętności, a następnie kliknij taką liczbę gwiazdek (1 3), która według Ciebie odpowiada Twoim umiejętnościom. Możesz zmienić tę ocenę w każdej chwili, w zależności od osiąganych postępów. Wybrana liczba gwiazdek zostanie zachowana automatycznie i nie zmieni się nawet po zamknięciu aplikacji. ilustr. 37 ilustr. 38 Celem sekcji Vocabulary Bank jest konsolidacja i wzbogacenie Twojego słownictwa. Kliknięciem wybierz podsekcję, z którą chcesz pracować. Każda podsekcja odpowiada danemu rozdziałowi podręcznika (ilustr. 39). Zadania z sekcji Vocabulary Bank są podobne do tych, które znajdują się w poszczególnych rozdziałach (ilustr. 40). ilustr. 39 ilustr

15 Kiedy klikniesz sekcję Reader Video w menu głównym, najpierw zobaczysz Reader Menu (ilustr. 41). Kliknij wybraną scenę lub piosenkę, aby ją odtworzyć (ilustr. 42). Na ekranie pojawi się też funkcja Video Player (ilustr. 43). ilustr. 41 ilustr. 42 Kliknij i przeciągnij pasek wyszukiwania, aby odnaleźć wybrany fragment nagrania wideo. ilustr. 43 Kliknij i przeciągnij wskaźnik w prawo lub w lewo, aby ustawić odpowiednią głośność. STOP ODTWÓRZ PAUZA NAPISY Kiedy otworzysz sekcję Video, ukaże się menu (ilustr. 44). Kliknij numer modułu aby obejrzeć odpowiadający mu film wideo. Na ekranie (ilustr. 45) ukaże się funkcja Video Player (ilustr. 43). ilustr. 44 ilustr

16 Do sekcji Reader została włączona sekcja Vocabulary (ilustr. 46 i 47). ilustr. 46 ilustr. 47 Kliknij ten przycisk, aby rozwinąć słowniczek (ilustr. 47). Kliknij ten przycisk, aby ukryć słowniczek. Kiedy klikniesz przycisk lub, otworzą się zadania przyporządkowane sekcji Reader lub Video (ilustr. 48 i 49). Zadania w sekcji Reader i Video są podobne do zadań w poszczególnych modułach. ilustr. 48 ilustr. 49 Kliknij ten przycisk, aby powrócić do filmu wideo. Kliknij ten przycisk, aby powrócić do filmu wideo. 16

17 Sekcja Quizzes rozplanowana jest w podobny sposób. Kiedy ją otworzysz, najpierw ukaże się menu (ilustr. 50). Kliknięcie dowolnego numeru modułu otwiera odpowiadający mu kwiz (ilustr. 51). Kliknij ekran, aby rozpocząć kwiz i postępuj zgodnie z instrukcjami (ilustr. 52). ilustr. 50 ilustr. 51 ilustr. 52 ilustr. 53 Wybierz jedną z podanych odpowiedzi. 17

18 Po otwarciu sekcji Games, rozwinie się menu (ilustr. 54). Kliknij numer modułu, aby rozpocząć odpowiadającą mu grę (ilustr. 55). ilustr. 54 ilustr. 55 Postępuj zgodnie z instrukcjami. ilustr. 56 Kliknij prawidłową odpowiedź. ilustr. 57 Timer: jeżeli nie uda Ci się udzielić odpowiedzi w wyznaczonym czasie, będziesz miał możliwość wykonania kolejnej próby. 18

19 Oprócz sekcji Word List, która znajduje się w poszczególnych rozdziałach, jest też ogólny słowniczek, który znajdziesz w menu głównym (ilustr. 58). Są trzy możliwości przeglądania słówek: All, by Module oraz by Letter (ilustr. 59). Kliknij, aby wyjść z tej sekcji. Klikając dane słowo, usłyszysz jego wymowę oraz polski odpowiednik. ilustr. 58 ilustr. 59 Nauka słówek W zakładce Word List (All, by Module lub by Letter) możesz wybrać dowolne słowo. Klikając ikonę, która ukazuje się po lewej stronie danego słowa (ilustr. 60), zachowasz to słowo w zakładce Words to learn. W ten sposób będziesz miał możliwość utworzenia własnej listy słów, którą w każdej chwili będziesz mógł odtworzyć (ilustr. 61). W dowolnym momencie możesz usunąć słówka, których nie chcesz już zachowywać w zakładce Words to learn. ilustr. 60 ilustr

20 Rodzaje zadań i sposób ich rozwiązywania Starland 1 iebook to oprogramowanie zaprojektowane do nauki równolegle z podręcznikiem, dlatego też jego zawartość dokładnie odpowiada zawartości podręcznika. Aby prawidłowo wykonać ćwiczenia, będziesz korzystać z trzech podstawowych funkcji komputera: klikania, klikania i przeciągania oraz pisania. Oto przegląd tych funkcji w naszym programie. Klikanie W niektórych ćwiczeniach uczeń otrzymuje polecenie, aby wykonać jakieś zadanie. Powinien wtedy kiknąć Show Key, aby zobaczyć sugerowaną odpowiedź (ilustr ). ilustr. 62 ilustr. 63 Kiedy przycisk Show Key przyjmuje formę znaku zapytania (ilustr. 64), oznacza to, że odpowiedź jest wyłącznie jedną z wielu możliwych. Wszystkie odpowiedzi z sekcji Show Key można usunąć, klikając ponownie. ilustr. 64 W zadaniach typu Check these words czasami ukazują się teksty, kiedy kliknie się przycisk Show obok nagłówka Check these words (ilustr. 65 i 66). ilustr. 65 ilustr

21 W sekcji Check these words, nagranie, przykład oraz obrazek przyporządkowane danemu słowu ukażą się po kliknięciu tego słowa (ilustr. 67). ilustr. 67 W wielu zadaniach teksty pojawią się po kliknięciu przycisku (ilustr. 68). Klikając przycisk, możesz ukryć tekst i powrócić do ćwiczenia (ilustr. 69). W niektórych ćwiczeniach znajdują się dodatkowe informacje i wskazówki. Są one umieszczone pod przyciskami:,, oraz. ilustr. 68 ilustr. 69 Można również klikać wyrazy w tekście, jeżeli są one zaznaczone na niebiesko. Pojawi się wtedy obrazek przyporządkowany danemu słowu (ilustr. 70). Również przycisk działa w taki sam sposób. Klikanie ma również zastosowanie w ćwiczeniach dotyczących wymowy. Po kliknięciu ikony słuchawek obok danego elementu, uaktywni się ścieżka dźwiękowa. W niektórych zadaniach kliknięcie właściwej odpowiedzi spowoduje, że ukaże się znaczek (ilustr. 71). ilustr. 70 ilustr

22 Klikanie i przeciąganie Aby dopasować jakiś element (słowo, zwrot, obrazek itd.) do innego elementu, należy kliknąć ten element, a następnie przeciągnąć go w wybrane miejsce (ilustr ). Z wyjątkiem ćwiczeń na rozumienie ze słuchu, przeciąganiu towarzyszą efekty dźwiękowe. ilustr. 72 ilustr. 73 Wiele z ćwiczeń polegających na klikaniu i przeciąganiu posiada przycisk, który występuje w dwóch wersjach. Jedna wersja umożliwia zobaczenie wyników: po wykonaniu ćwiczenia przycisk staje się aktywny i można go kliknąć, aby sprawdzić, ile odpowiedzi było prawidłowych. Następnie można poprawić błędne odpowiedzi, klikając przycisk po każdym sprawdzeniu wyników (ilustr. 74). W tego typu ćwiczeniach, przy pierwszej próbie udzielenia odpowiedzi, możesz przesuwać swoje odpowiedzi w dowolne miejsce lub całkowicie je zmieniać. W niektórych ćwiczeniach, po kliknięciu danego słowa w tekście, przycisk pokazujący wyniki wyświetli liczbę prawidłowych odpowiedzi (ilustr. 75). ilustr. 74 Wynik pojawi się tu po kliknięciu. ilustr. 75 Po kliknięciu właściwych słów w tekście, pojawi się Twój wynik. 22

23 Drugi rodzaj przycisku nie umożliwia zobaczenia wyników. Zamiast tego wskazuje miejsce, w którym popełniono błąd, aby można było ponownie spróbować dopasować właściwą odpowiedź (ilustr. 76). Tu również, przy pierwszej próbie, możesz dowolnie dopasowywać odpowiedzi. W ćwiczeniach typu kliknij i przeciągnij, odpowiedzi które mają być poprawione, zostaną ponownie uaktywnione po kliknięciu przycisku. ilustr. 76 Uwaga: W sekcji Revision przycisk w samoocenie. jest kombinacją obu typów przycisków, co ma pomóc uczniowi W niektórych ćwiczeniach na rozumienie tekstu czytanego oraz we wszystkich ćwiczeniach na rozumienie ze słuchu znajduje się funkcja Audio Player (ilustr. 77). Wszystkie przyciski uaktywnia się tam klikając lub klikając i przeciągając (ilustr. 78). Wykonaj ćwiczenie klikając, klikając i przeciągając w trakcie słuchania lub wpisując poprawne odpowiedzi tam, gdzie to wymagane. ilustr. 77 W ćwiczeniach na rozumienie ze słuchu znajduje się przycisk Tapescript. Po kliknięciu ukazuje się zapis nagrania, natomiast po kolejnym kliknięciu zapis ten znika. Przycisku tego możemy używać, aby sprawdzić swoje odpowiedzi po wykonaniu ćwiczenia. Kliknij i przeciągnij pasek wyszukiwania, aby odnaleźć odpowiedni fragment nagrania. ODTWÓRZ PAUZA Kliknij i przeciągnij ten wskaźnik w lewo lub w prawo, aby odpowiednio ustawić głośność nagrania. ilustr

24 Pisanie W oprogramowaniu znajdują się ćwiczenia rozwijające słownictwo oraz znajomość gramatyki. W tych ćwiczeniach należy wpisać odpowiedzi za pomocą klawiatury. Aby to zrobić, należy kliknąć myszką wybrane pole, a następnie wpisać odpowiedź, pamiętając również o interpunkcji tam, gdzie to konieczne. Przycisk pozostanie szary do czasu, gdy zostanie wypełnione ostatnie pole (ilustr. 79). Przycisk uaktywni się, kiedy zaczniesz wpisywać ostatnią odpowiedź (ilustr. 80). ilustr. 79 ilustr. 80 Kiedy zakończysz wpisywanie odpowiedzi, kliknij przycisk. Zobaczysz wtedy, które z Twoich odpowiedzi są prawidłowe. Będą one oznaczone zielonym znaczkiem. Odpowiedzi błędne będą oznaczone czerwonym krzyżykiem. W każdej chwili możesz poprawić swoje odpowiedzi (ilustr. 81). W niektórych ćwiczeniach przycisk Show Key ukaże się tylko obok poprawnych odpowiedzi. Jeżeli klikniesz ten przycisk, część tekstu zawierająca odpowiedź zostanie podkreślona. Uwaga: jeżeli którakolwiek z Twoich odpowiedzi została wyświetlona za pomocą funkcji Show Key, przycisk Check nie będzie aktywny. Pisz małymi literami. Wielkie litery powinny być używane tylko kiedy jest to konieczne. Kliknij ikonę, aby zobaczyć podkreślenie fragmentu tekstu, który zawiera odpowiedzi. Po kliknięciu przycisku Check zobaczysz, które z Twoich odpowiedzi są prawidłowe. ilustr

25 Pasek narzędzi Pasek narzędzi znajduje się u dołu każdej strony (ilustr ). ilustr. 82 ilustr. 83 Jeśli chcesz ukryć pasek narzędzi, kliknij strzałkę po lewej stronie. Aby przywrócić pasek, kliknij strzałkę po prawej. Małe, zielone trójkąty oznaczają, że dla tego narzędzia jest dostępnych więcej opcji. Ołówek Pole tekstowe Kolor Ołówka/ Zakreślacza Powiększenie Wydzielanie części ekranu Drukowanie Cofanie czynności Zapisywanie notatek Przeglądarka ilustr. 84 Tryb PC Zakreślacz Grubość Ołówka/ Zakreślacza Gumka i szerokość gumki Ukrywanie części ekranu Edycja notatek Usuwanie notatek Ponawianie czynności Wczytywanie notatek 25

26 Używanie narzędzi Tryb PC Po użyciu dowolnego narzędzia kliknij tę ikonę, aby powrócić do normalnego trybu myszy. Ołówek Kliknij, aby zamienić wskaźnik myszy w ołówek. Teraz można robić notatki na każdym ekranie w tym oprogramowaniu (ilustr. 85). Wybierz kolor i grubość ołówka (opcja Kolor Ołówka/ Zakreślacza). ilustr. 85 Zakreślacz Kliknij i przeciągnij przez słowo, frazę lub zdanie, które chcesz zaznaczyć (ilustr. 86). Możesz najpierw wybrać kolor i grubość zakreślacza. ilustr. 86 Tworzenie pola tekstowego Kliknij i przeciągnij, aby utworzyć pole tekstowe i wpisać notatkę (ilustr. 87). Oto przykładowe pole tekstowe: Przeciągnij szary pasek, aby przenieść pole tekstowe. Oto panel formatowania pola tekstowego. Kliknij i przeciągnij strzałki, aby zmienić rozmiar pola tekstowego. ilustr

27 Po utworzeniu pola tekstowego pojawi się panel formatowania tekstu (ilustr. 88). Tutaj zobaczysz, które kolory można aktualnie zastosować w tekście. Tutaj zobaczysz, które kolory można aktualnie zastosować do tła. Każde kliknięcie zwiększa rozmiar czcionki o 1 punkt. Kliknij, aby podkreślić tekst. Wybierz kolor tekstu. Wybierz kolor tła. Kliknij, aby pogrubić tekst. Kliknij, aby uczynić tło przezroczystym i zobaczyć swoje notatki na ekranie. ilustr. 88 Każde kliknięcie zmniejsza rozmiar czcionki o 1 punkt. Kliknij, aby zastosować kursywę. Kliknij, aby wypunktować tekst. Grubość Ołówka/Zakreślacza Po kliknięciu tego narzędzia pojawi się kolejny panel z opcjami (ilustr. 89). Kliknij jeden z pędzli, aby wybrać grubość ołówka lub zakreślacza. ilustr. 89 Kolor Ołówka/Zakreślacza Kliknij, aby uruchomić panel opcji koloru i wybierz kolor ołówka lub zakreślacza (ilustr. 90). ilustr

28 Sposoby korzystania z narzędzi W przypadku wielu ćwiczeń sam będziesz musiał wpisać odpowiedzi. W zależności od ćwiczenia można to zrobić na kilka sposobów: W tym przypadku należy zaznaczyć, które zdania są prawdziwe (True), a które fałszywe (False). ilustr. 91 Wybierz funkcję zakreślacza, dopasuj kolor i szerokość, a następnie przeciągnij myszkę do wybranego miejsca. ilustr. 92 Wybierz funkcję ołówka, dopasuj kolor i szerokość, a następnie przeciągnij myszkę do wybranego miejsca. ilustr. 93 W tym ćwiczeniu należy odpowiedzieć na pytania. ilustr

29 Wybierz funkcję ołówka, dopasuj kolor i szerokość, a następnie wpisz myszką odpowiedź. ilustr. 95 Klikając przycisk T (Pole tekstowe), utwórz jedno pole tekstowe obok każdego słowa, a następnie wybierz kolor i wpisz odpowiedź. ilustr. 96 Klikając przycisk T (Pole tekstowe), utwórz pole tekstowe, które przykryje całą listę, a następnie wybierz kolor i wpisz odpowiedź. ilustr. 97 Powiększenie Po kliknięciu tego narzędzia pojawi się dodatkowy panel opcji (ilustr. 98). Kliknij i przeciągnij przez tę część ekranu, którą chcesz powiększyć. Kliknij, aby opuścić tryb powiększenia. ilustr

30 Na ilustracji 99 widzimy powiększoną część ekranu. W prawym dolnym rogu widzimy cztery strzałki. Klikając je, można poruszać się po stronie. ilustr. 99 Gumka i szerokość gumki Po kliknięciu tego narzędzia pojawi się dodatkowy panel opcji, który umożliwi wybranie szerokości gumki (ilustr. 100). Aby wybrać odpowiednią szerokość, kliknij kółka. Przeciągnij gumkę do miejsca, gdzie chcesz coś wymazać. Jeśli chcesz usunąć zawartość pola tekstowego, kliknij pole tylko raz, a zostanie ono usunięte. ilustr. 100 Zakrywanie części ekranu Po wybraniu tego narzędzia, kliknięcie i przeciągnięcie myszki po części ekranu umożliwi ukrycie obiektów, takich jak: ilustracje, akapity, słowa, frazy itd. (ilustr. 101). Dzięki temu mamy więcej możliwości działania. ilustr

31 Wydzielanie części ekranu Jeśli wybierzesz to narzędzie, kliknij i przeciągnij po wybranym fragmencie ekranu wtedy tylko ten fragment ekranu będzie widoczny. Pozostała cześć ekranu wypełni się wybranym przez Ciebie kolorem (ilustr. 102). Edycja notatek Wybranie tego narzędzia uruchomi dodatkowy panel opcji, dzięki któremu można zorganizować notatki w warstwy (ilustr. 103). Każda warstwa jest pustą stroną, na której można umieszczać notatki. Strona może być przezroczysta lub widoczna na ekranie z zadaniami. Teraz możesz przygotować notatki lub zapisać je, aby użyć ich w przyszłości. Obecna strona Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony. ilustr. 102 Kliknij, aby przejść do następnej strony. Łączna liczba stron Kliknij, aby utworzyć nieprzezroczystą stronę. Kliknij, aby utworzyć przezroczystą stronę. Kliknij, aby usunąć stronę. Kliknij, aby dodać stronę. ilustr. 103 Drukowanie Kliknij, aby wydrukować bieżący widok ekranu z notatkami. Preferowany tryb druku to wydruk poziomy. Usuwanie notatek Kliknij, aby usunąć notatki na wybranym ekranie. Cofanie/ponawianie Kliknij, aby cofnąć lub ponowić wykonaną czynność. Zapisywanie i wczytywanie notatek Są to narzędzia szczególnie przydatne, gdy chcemy użyć notatek w innym terminie. Warto pamiętać, że notatki w i-ebooku Starland 1 są dostępne tylko za pomocą tego oprogramowania, dlatego zostaną zapisane w pliku stworzonym przez to oprogramowanie i tylko przez nie będą rozpoznawane. 31

32 Zapisywanie notatek Najpierw utwórz notatkę za pomocą ołówka lub pola tekstowego (ilustr. 104). ilustr. 104 Następnie kliknij Zapisz. Pojawi się niebieskie okno z opcjami Save (Zapisz) i Cancel (Anuluj). Wpisz tytuł notatki w polu powyżej. Sugerujemy nazywanie notatek zgodnie z numerem rozdziału (Unit), zadania, numerem strony i datą utworzenia (ilustr. 105). Na przykład, można nazwać plik M5a_Ex3_25Apr. Dzięki temu będzie można łatwo odnaleźć potrzebną notatkę. ilustr. 105 Możliwe, że system poprosi użytkownika o zgodę na zapisanie pliku w komputerze. Kliknij Allow (Zezwalam). Wczytywanie notatek ilustr. 106 Kliknij Wczytaj notatki, aby wczytać stronę z zapisanymi notatkami. Pojawi się niebieskie okno z opcjami Load (Wczytaj) i Cancel (Anuluj) (ilustr. 106). Kliknij nazwę pliku notatek, a następnie Load (Wczytaj). ilustr. 107 Twoje notatki pojawią się na ekranie (ilustr. 107). 32

33 Przeglądarka Kliknięcie tego narzędzia uruchamia panel, w którym można wpisać adres wybranej strony internetowej (ilustr. 82). Nastąpi przeniesienie do tej strony (ilustr. 83) pod warunkiem, że komputer jest podłączony do internetu. Do stron można dodawać zakładki, aby później szybko odnaleźć potrzebną nam stronę. ilustr. 108 Po kliknięciu wewnątrz strony lub pola opisu pojawi się klawiatura (ilustr. 109). Kliknij, aby opuścić przeglądarkę. ilustr. 109 Aby wpisać adres, użyj klawiatury lub klikaj litery. Następnie kliknij Go lub wciśnij Enter. ilustr. 110 ilustr. 111 Zakładkę dodaje się, klikając. Kliknij przeglądarkę., aby opuścić Lista zakładek: kliknij, aby szybko przenieść się pod wskazany adres. 33

34 Używanie Eksportera notatek na komputerach typu PC Być może zainteresuje Cię możliwość udostępniania Twoich notatek z oprogramowania Starland 1 innym osobom, albo korzystania z tych notatek na innym komputerze. Aby to zrobić, musisz dokonać eksportu zapisanych notatek. Dlatego do oprogramowania dołączyliśmy narzędzie Eksportera notatek. Ta funkcja jest dostępna jedynie dla systemów z tym samym oprogramowaniem. Aby Eksporter notatek działał poprawnie, trzeba dokonać zapisu co najmniej jednego zestawu notatek. Aby uruchomić Eksporter notatek, przejdź do elementu Mój komputer. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Starland 1 na Twoim dysku. Pojawi się rozwijane menu (ilustr. 112). Kliknij Explore (Przeszukaj). ilustr. 112 W nowym oknie kliknij dwukrotnie ikonę NoteExporter.exe (ilustr. 113). ilustr. 113 Nastąpi uruchomienie Eksportera notatek. W nowym oknie pojawią się dwie opcje (ilustr. 114). Kliknij Export notes, jeśli chcesz przenieść notatki na inny komputer. Kliknij Import notes, jeśli chcesz przenieść notatki z innego komputera. ilustr

35 Eksportowanie notatek Przed eksportem notatek należy utworzyć w komputerze folder, w którym znajdą się notatki. W tym przykładzie użyliśmy folderu o nazwie Starland1. Po kliknięciu Export notes komputer rozpocznie poszukiwanie notatek interaktywnych na twardym dysku (ilustr. 115). ilustr. 115 Po chwili możesz zostać poproszony o zidentyfikowanie pliku (ilustr. 116), w którym przechowywane są Twoje notatki. Wpisz STL1 System rozróżnia małe i wielkie litery, więc należy upewnić się, czy prawidłowo wpisano nazwę pliku. Następnie kliknij OK. ilustr. 116 Pojawi się okno z prośbą o wybranie folderu, do którego chcesz wyeksportować notatki. Wybierz dysk i folder z rozwijanego menu, a następnie kliknij OK (ilustr. 117). ilustr

36 Po zapisaniu notatek na komputerze możesz przenieść je na płytę CD lub DVD, dyskietkę lub pamięć USB. Po wybraniu lokalizacji zapisywania kliknij OK. Za chwilę zobaczysz wiadomość jak na ilustracji 118. ilustr. 118 Zapisane notatki zostaną przeniesione do wybranego folderu (ilustr. 119). ilustr. 119 Możesz zmienić nazwę pliku. UWAGA nie zmieniaj pierwszych ośmiu znaków (STL1_) ani rozszerzenia, gdyż aplikacja nie będzie mogła odnaleźć Twoich notatek. Możesz teraz przechowywać wyeksportowane pliki na dowolnym nośniku danych lub wysłać je mailem. Jeśli chcesz użyć tych plików na innym komputerze, użyj funkcji Import notes. 36

37 Importowanie notatek Aby importować notatki na inny komputer z tym samym oprogramowaniem, uruchom Eksporter notatek według instrukcji z poprzedniego rozdziału (Eksportowanie notatek). Kiedy zobaczysz okno z ilustracji 120, kliknij Import notes. ilustr. 120 Pojawi się wiadomość jak na ilustracji 121: ilustr. 121 Po chwili zostaniesz poproszony o zidentyfikowanie pliku (ilustr. 122). Wpisz STL1 Pamiętaj, że system rozróżnia małe i wielkie litery. Następnie kliknij OK. ilustr

38 Gdy pojawi się wiadomość z ilustracji 123, kliknij OK. ilustr. 123 W następnym oknie pojawi się prośba o wybranie folderu z wyeksportowanymi notatkami (ilustr. 124). Przewiń menu i wybierz folder. Następnie kliknij OK. W tym przypadku użytkownik zapisał notatki w folderze o nazwie Starland1. Można jednak importować notatki z płyty CD lub DVD, pamięci USB albo innego nośnika. ilustr. 124 Po zaimportowaniu notatek pojawi się wiadomość z ilustracji 125. ilustr. 125 Aby wyświetlić zaimportowane notatki, użyj funkcji Wczytaj notatki. 38

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

2.1. Poznajemy środowisko pracy

2.1. Poznajemy środowisko pracy 2.1. Poznajemy środowisko pracy 2.1.1. Podstawowe informacje o popularnych systemach operacyjnych Rozdział 2. Często można usłyszeć, że komputer to urządzenie, które potrafi prawie wszystko. Tak naprawdę

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o. Spis treści Spis treści...1 Informacje wstępne...2 Instalacja programu...3 Co to jest SuperMemo UX...4 Pierwsze kroki z programem...5 Pierwsze kroki z kursem...7 Podstawowe typy ćwiczeń...9 Pozostałe typy

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax.

Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax. Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax. 0-22/ 211 19 36 Uwaga: Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

iweb Pierwsze kroki Poznaj iweb i dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą witrynę internetową.

iweb Pierwsze kroki Poznaj iweb i dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą witrynę internetową. iweb Pierwsze kroki Poznaj iweb i dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą witrynę internetową. 1 Spis treści Rozdział 1 3 Witamy w iweb 3 Czym jest iweb? 3 Czego się dowiesz? 4 Zanim zaczniesz 4 Co będzie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM WINDOWS. MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla słuchaczy. Michał Ciechowski

OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM WINDOWS. MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla słuchaczy. Michał Ciechowski OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM WINDOWS MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla słuchaczy Michał Ciechowski Komputer typu IBM PC Komputer jest obecnie najpopularniejszą i często niezastąpioną maszyną elektroniczną. Jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Spis treści I. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSTALACYJNYCH:...

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Evernote dla Maka Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012

Evernote dla Maka Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Evernote dla Maka Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Witamy w Evernote dla Maka! Ten dokument przeprowadzi Cię przez podstawy korzystania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika BitDefender Business Client Podręcznik użytkownika Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może

Bardziej szczegółowo

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Podręcznik Szkoleniowy Workspace Poziom 1 Informacje Kontaktowe Oprócz niniejszego podręcznika oraz menu pomocy programu

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo