Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl"

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2012 Printed in Poland. Poleć książkę na Facebook.com Kup w wersji papierowej Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Książkę dedykuję Rodzicom.

4

5 Spis treści O autorze 7 Rozdział 1. Wstęp 9 Rozdział 2. Instalacja serwera lokalnego 17 Rozdział 3. Instalacja Moodle na lokalnym komputerze 29 Rozdział 4. Interfejs strony głównej 39 Rozdział 5. Dodawanie kategorii oraz zakładanie nowego kursu 47 Rozdział 6. Dodawanie użytkowników 59 Rozdział 7. Przypisywanie ról użytkownikom 63 Rozdział 8. Tworzenie kursu 73 Rozdział 9. Zamieszczanie materiałów w internecie 153 Zakończenie 157 Bibliografia 159

6 6 Moodle Ć wiczenia praktyczne

7 O autorze Michał Susfał jest z wykształcenia dydaktykiem techniki i informatyki, trenerem. Specjalizuje się w tematyce związanej z obsługą, przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń, kursów dotyczących platformy Moodle. Wiedzę i umiejętności związane z kształceniem na odległość zdobywał podczas studiów nie tylko w Polsce, lecz również na jednym z najstarszych uniwersytetów w Czechach Univerzita Palackého v Olomouci. Michał Susfał jest również autorem licznych artykułów dotyczących edukacji na odległość oraz kilku publikacji naukowych. Zrealizował setki godzin zajęć dydaktycznych, podczas których uczył obsługi programów użytkowych m.in. urzędników wyższego szczebla, przedsiębiorców i pracowników korporacji. Doświadczenie związane z przygotowywaniem elektronicznych materiałów szkoleniowych zdobył w trakcie współpracy z międzynarodową firmą NUPSESO GROUP, zajmującą się digitalizacją dokumentów. Adres owy Michała Susfała: Strona internetowa autora:

8 8 Moodle Ć wiczenia praktyczne

9 1 Wstęp Świat, w którym obecnie żyjemy, wymaga od większości z nas nieustannego doskonalenia się, zdobywania nowych umiejętności oraz kwalifikacji. Wkraczamy w gospodarkę opartą na wiedzy, inaczej zwaną gospodarką elektroniczną, e-biznesem. W tym systemie ekonomicznym informacja jest traktowana jak towar. Rozwój w gospodarce elektronicznej opiera się na intensywnym eksploatowaniu wiedzy i doświadczenia. Platforma edukacyjna Moodle wspiera projekty zarówno biznesowe, jak i akademickie. Pozwala modyfikować, interpretować, archiwizować, przekazywać różnego rodzaju zasoby informacji. Dostęp do nich często decyduje o powodzeniu danego przedsięwzięcia. W tej książce opisano podstawowe narzędzia, możliwości oraz ustawienia, jakie oferuje Moodle 2.2. Przedstawiono w niej sposób realizacji elektronicznego kursu, szkolenia za pomocą omawianej platformy, w formie ćwiczeń wykonywanych krok po kroku. W książce zaprezentowano instalację serwera Moodle 2.2 na komputerze lokalnym, konfigurację kursu i system oceniania go. Ćwiczenia zostały opracowane w taki sposób, aby użytkownik mógł szybko i efektywnie w stopniu podstawowym opanować obsługę platformy. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z administrowaniem systemem, tworzeniem elektronicznego kursu oraz metodą oceniania na podstawie Moodle. Jeden ze sposobów realizacji omawianych tematów zaprezentowano w formie ćwiczeń, ponieważ doświadczenie praktyczne jest równie istotne, jak wiedza teoretyczna. Zadania należy wykonywać po kolei, by uzyskać w pełni działającą platformę z elektronicznym kursem.

10 10 Moodle Ć wiczenia praktyczne Ćwiczenia służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności. Niektórych zadań nie należy pomijać, ponieważ są one kontynuowane w dalszej części publikacji. Dzięki temu czytelnik ma szansę uczyć się efektywniej. Samodzielne wykonanie wszystkich ćwiczeń pozwoli użytkownikowi Moodle swobodnie korzystać z platformy. Umożliwi to stworzenie autorskiego kursu z przykładowymi informacjami. Autor dołożył wszelkich starań, aby jak najbardziej przybliżyć czytelnikom podstawowe aspekty administracji Moodle oraz metodologii opracowywania e-szkolenia i systemu oceniania zadań wykonywanych przez użytkowników tej platformy. Dla kogo jest przeznaczona ta książka? Niniejsza publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób pragnących podnieść jakość świadczonych usług szkoleniowych. Napisano ją z myślą o tych, którzy chcą nauczyć się od podstaw tworzenia witryny edukacyjnej oraz e-kursów. Ta książka spełni oczekiwania początkujących administratorów, autorów kursów, nauczycieli oraz trenerów rozpoczynających pracę z systemem Moodle. Obecnie coraz więcej uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników instytucji oraz korporacji odkrywa korzyści wynikające z używania omawianej platformy. Warto zwrócić uwagę, że system Moodle jest systematycznie wprowadzany do szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, techników, uczelni wyższych, przedsiębiorstw, instytucji zajmujących się edukacją, firm szkoleniowych. Liczba użytkowników tej platformy systematycznie rośnie (rysunek 1.1). Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych sprawia, że w ofertach firm, instytucji szkoleniowych coraz częściej kładzie się nacisk na usługi związane z obsługą, wdrażaniem systemów e-learningowych. Wśród tych ostatnich niekwestionowanym liderem jest Moodle. Ćwiczenia praktyczne zostały dostosowane do możliwości administratora rozpoczynającego pracę z Moodle 2.2.

11 Rozdział 1. Wstę p 11 Rysunek 1.1. Wzrost liczby witryn edukacyjnych używających systemu Moodle na przełomie 7 lat 1 Z książki mogą też korzystać czytelnicy, którzy chcą nauczyć się efektywnego tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych, zamieszczanych w formie kursów na omawianej platformie e-learningowej, jak również korzystania z nich. Do utworzenia w pełni działającej platformy edukacyjnej w systemie Moodle potrzebny jest zespół współpracujących ze sobą ludzi: administratorów, menedżerów, nauczycieli, trenerów, specjalistów biorących udział w opracowywaniu materiałów dydaktycznych (rysunek 1.2). Rysunek 1.2. Zespół ludzi, którzy wspólnie przygotowują zajęcia edukacyjne na platformie Moodle 1 Źródło: dostęp na dzień

12 12 Moodle Ć wiczenia praktyczne Dlaczego ta książka może być potrzebna Tobie? Ta książka pomaga nabyć doświadczenie potrzebne do realizacji autorskich kursów, szkoleń na podstawie Moodle. Ćwiczenia zostały skonstruowane w taki sposób, aby użytkownik musiał poświęcić jak najmniej czasu na naukę obsługi omawianej platformy oraz tworzenie e-kursów. Dzięki temu zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie mieszanej, czyli jako połączenie kursów stacjonarnych oraz zdalnych lub w pełni zdalnych, z zastosowaniem Moodle. Daje to ogromne możliwości przy wdrażaniu dużych projektów biznesowych np. w firmach szkoleniowych, uczelniach wyższych, różnego rodzaju organizacjach, instytucjach wykorzystujących zalety edukacji na odległość. Nauka obsługi platformy Moodle z książki, którą trzymasz w ręku, sprawi, że tworzenie zarówno prostych, jak i zaawansowanych kursów stanie się bardziej efektywne. Ty natomiast zyskasz przewagę nad konkurencją na rynku usług i szkoleń. Co to jest e-learning? E-learning to ogół procesów związanych z uczeniem się oraz nauczaniem za pośrednictwem internetu, komputerów, urządzeń przenośnych, takich jak tablety, komórki, palmtopy, notebooki, elektronicznych nośników informacji (pendrive y, płyty CD, DVD, telewizja) oraz innych interaktywnych materiałów audiowizualnych. Innymi słowy jest to zdobywanie i przekazywanie wiedzy na odległość przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych. Może być łączone z tradycyjnymi formami nauczania i uczenia, np. wykładami, warsztatami praktycznymi, ćwiczeniami. Wówczas mówimy o tzw. blended learningu. E-learning umożliwia prowadzenie zajęć, w których uczestniczą osoby przebywające w różnych miejscach na całym świecie. Nie muszą one zatem stawiać się w konkretnym miejscu i o ustalonej godzinie. E-learning pozwala na wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Dzięki temu

13 Rozdział 1. Wstę p 13 osoby zainteresowane zdobywaniem nowych kwalifikacji mogą odbywać różnego rodzaju kursy, szkolenia, a nawet studia w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Jedną z zalet e-learningu jest możliwość wyboru indywidualnej ścieżki uczenia się. Pozwala to dostosować zakres materiału oraz tempo przyswajania wiedzy do indywidualnych potrzeb danej osoby. Jeżeli omawiana metoda nauczania zostanie wprowadzona na szerszą skalę, wiele osób zaoszczędzi czas i pieniądze. E-learning przede wszystkim wspomaga tradycyjną edukację, proces samokształcenia oraz podnosi jakość standardowych szkoleń. Jest bardzo ważnym elementem kształcenia ustawicznego. Co to jest platforma e-learningowa? Jest to miejsce, w którym publikuje się elektroniczne materiały dydaktyczne w formie interaktywnych kursów o cechach społecznościowych, takie jak forum czy czat. Platforma wspomaga pracę w grupach, zarządzanie oraz administrowanie utworzonymi kursami. Zawiera też moduł oceniania postępów w nauce, jakie osiągają uczestnicy zajęć dzięki realizowaniu poszczególnych elementów szkolenia. Platforma e-learningowa jest systemem informatycznym pozwalającym przekazywać wiedzę ludziom, których dzielą zarówno miejsce przebywania, jak i czas. Czym jest platforma edukacyjna Moodle? 20 sierpnia 2002 roku została opublikowana pierwsza oficjalna wersja systemu Moodle Platformę zaprojektował Australijczyk Martin Dougiamas 3. Obecnie Moodle jest używane w 215 krajach na całym 2 Źródło: dostęp na dzień Źródło: dostęp na dzień

14 14 Moodle Ć wiczenia praktyczne świecie 4. Liczba użytkowników oraz zwolenników tej platformy od lat systematycznie rośnie (rysunek 1.1). Moodle jest darmowym systemem typu open source na licencji GNU General Public License. Oznacza to, że program ten może być bezpłatnie wykorzystywany zarówno do celów prywatnych, jak i komercyjnych. Nazwa platformy jest akronimem od wyrażenia Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment, oznaczającego modułowe dynamiczne zorientowane obiektowo środowisko nauczania 5. Idea Moodle opiera się na modelu pedagogicznym zwanym konstruktywizmem, który, najprościej rzecz ujmując, oznacza, że ludzie budują swoją wiedzę poprzez interakcję z otaczającym ich światem. Nadają temu procesowi cechy społecznościowe 6. Moodle umożliwia przekazywanie wiedzy na odległość, a także wspomaga prowadzenie zajęć stacjonarnych. Omawiana platforma edukacyjna jest miejscem, w którym publikuje się elektroniczne materiały dydaktyczne w celu realizacji interaktywnego kursu czy szkolenia. Może zastąpić tradycyjną klasę, tablicę, zeszyt, a nawet książkę. System pozwala prowadzić zajęcia zarówno indywidualne, jaki i grupowe, w których uczestniczy nawet kilkuset użytkowników. Platforma zawiera bardzo rozbudowany moduł oceniania. W jego skład wchodzą m.in. elektroniczny dziennik, testy, quizy, warsztaty, zadania stanowiące narzędzia do oceny postępów w nauce. System Moodle to cyfrowa przestrzeń edukacyjna, w której, w zależności od sposobu komunikacji, wyróżnia się dwa tryby. W pierwszym z nich synchronicznym można wskazać określoną liczbę uczestników i osobę prowadzącą zajęcia w wyznaczonym terminie. W drugim trybie asynchronicznym proces kształcenia odbywa się w dowolnym terminie oraz miejscu pomiędzy uczniami. 4 Źródło: dostęp na dzień Źródło: dostęp na dzień Źródło: dostęp na dzień

15 Kto korzysta z Moodle? Polskie uczelnie oraz instytucje: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Rozdział 1. Wstę p 15 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departamentu Służby Cywilnej. Znane zagraniczne uczelnie: Univerzita Palackého v Olomouci (Czechy), Ohio State University (USA), University of York (Wielka Brytania), The University of Iceland (Islandia) i wiele innych uczelni oraz instytucji, organizacji, firm szkoleniowych na całym świecie. Na rysunku 1.3 przedstawiono położenie geograficzne 10 krajów spośród 215, w których zarejestrowanych jest najwięcej witryn korzystających z systemu Moodle.

16 16 Moodle Ć wiczenia praktyczne Rysunek 1.3. Kraje, w których zarejestrowano najwięcej witryn z systemem Moodle 7 7 Źródło: dostęp na dzień

17 2 Instalacja serwera lokalnego Platformę e-learningową Moodle można uruchomić oraz zainstalować na serwerze w internecie lub na serwerze lokalnym, utworzonym na komputerze. Poniżej krótki opis obu rozwiązań. 1. Instalacja w sieci, czyli na serwerze firmy świadczącej usługi hostingowe. Może być zarówno płatna, jak i darmowa. Instalację Moodle na serwerze w internecie opisano w rozdziale Instalacja serwera lokalnego na komputerze. Jest całkowicie darmowa. To rozwiązanie daje wiele korzyści. Po przetestowaniu, sprawdzeniu, odpowiednim skonfigurowaniu platformy Moodle możesz zdecydować, czy chcesz przenieść ją do internetu, a tym samym udostępnić innym użytkownikom. Instalacja serwera lokalnego na komputerze zostanie opisana w tym rozdziale. Serwer lokalny z zainstalowaną platformą może być środowiskiem pracy do administrowania, testowania systemu Moodle, tworzenia przykładowych elektronicznych kursów, materiałów dydaktycznych, narzędzi oceniających pracę kursanta, czyli np. ankiet, quizów. W tym rozdziale nauczysz się samodzielnie instalować serwer na komputerze z zastosowaniem programu WampServer. Po wykonaniu zamieszczonych ćwiczeń zdobędziesz doświadczenie w przygotowywaniu omawianego środowiska na serwerze lokalnym. Zadania dotyczące instalacji systemu Moodle na lokalnym komputerze znajdują się w kolejnym rozdziale.

18 18 Moodle Ć wiczenia praktyczne Moodle może być zainstalowane na serwerze WWW z dostępnymi: 1. serwerem Apache, 2. interpreterem PHP 5.3.2, 3. serwerem baz danych MySQL Każdy z tych elementów, niezbędnych do prawidłowej pracy platformy, można instalować osobno. Efektywnym sposobem jest użycie programu będącego połączeniem Apache, PHP, MySQL. Na rynku jest dostępnych wiele takich aplikacji. Do najbardziej znanych należą m.in.: 1. WampServer, 2. Xampp. Są to programy typu open source, czyli narzędzia rozpowszechniane na licencji GNU GPL. Oznacza to, że można wykorzystywać je bezpłatnie zarówno do celów prywatnych, jak i komercyjnych. W poniższym ćwiczeniu przedstawiono krok po kroku cały proces instalacji serwera WWW Wamp Server na komputerze lokalnym. Ć WICZENIE 2.1 Pobieranie oraz uruchamianie pakietu instalacyjnego 1. Pobierz najnowszą wersję programu WampServer 2 ze strony projektu Wygląd oficjalnej witryny internetowej projektu przedstawiono na rysunku Następnie, w zależności od tego, jaką edycję systemu Windows masz zainstalowaną, 32-bitową czy 64-bitową, wybierz odpowiedni przycisk. Obecnie standardem jest 64-bitowa wersja. 3. Gdy klikniesz przycisk WampServer dla odpowiedniej wersji systemu, wyświetli się formularz. Aby bezpośrednio pobrać program, wybierz link wskazany na rysunku Wersja aktualna na dzień W trakcie tworzenia ćwiczeń była to wersja WampServera 2.2a, aktualna na dzień

19 Rozdział 2. Instalacja serwera lokalnego 19 Rysunek 2.1. Oficjalna witryna internetowa projektu WampServer Rysunek 2.2. Link pozwalający na bezpośrednie pobranie WampServera 4. Wyświetli się okno dialogowe umożliwiające pobranie pakietu instalatora programu WampServer na dysk twardy. W celu zatwierdzenia tej operacji wybierz przycisk Zapisz plik (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Okno dialogowe pobierania pakietu WampServer 5. Istnieje kilka możliwości dotarcia do pakietu zapisanego na dysku twardym. Jedna z nich to wybranie w przeglądarce internetowej opcji Narzędzia, a następnie Pobieranie plików (Ctrl+J). Efekt tej operacji przedstawiono na rysunku 2.4. W przykładzie użyto przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w wersji

20 20 Moodle Ć wiczenia praktyczne Rysunek 2.4. Okno dialogowe Pobieranie plików w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox 6. W oknie dialogowym Pobieranie plików kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy pobrany pakiet programu WampServer. Wyświetli się okno z rysunku 2.5. Wybierz przycisk Uruchom. Rysunek 2.5. Okno dialogowe Otwieranie pliku 7. Jeżeli komputer jest chroniony przez systemową zaporę sieciową, pojawi się komunikat: Czy chcesz nadal blokować ten program? Wybierz przycisk Odblokuj. 8. Wyświetli się pierwsze okno dialogowe Setup WampServer 2 kreatora instalacji programu WampServer. Wybierz przycisk Next. 9. Zostaniesz poproszony o zaakceptowanie warunków licencji. Wybierz polecenie I accept the agreement, a potem przycisk Next. 10. Wyświetli się okno dialogowe z rysunku 2.6. Znajduje się w nim przycisk Browse. Wskazanie go pozwala na wybór docelowego katalogu oraz wybranie dysku, w którym mają zostać zamieszczone pliki instalowanego programu WampServer. Kliknij przycisk Next.

21 Rysunek 2.6. Okno dialogowe wyboru ścieżki zapisu plików instalacyjnych programu WampServer Rozdział 2. Instalacja serwera lokalnego Będziesz miał możliwość dodania ikony na pulpicie (Create a Desktop icon) oraz utworzenie jej w pasku szybkiego uruchamiania (Create a Quick Launch icon) instalowanego programu WampServer. Aby wykorzystać jedną z tych opcji, zaznacz kursorem myszy odpowiednie pole. Wybierz przycisk Next. 12. W oknie dialogowym, które się pojawi, kliknij przycisk Install. Spowoduje to rozpoczęcie kopiowania plików do wybranej lokalizacji. 13. Wyświetli się kolejne okno programu. Można w nim zobaczyć pasek postępu informujący o skali wypakowywania plików programu WampServer do wyznaczonej lokalizacji. Po zakończeniu tego procesu pojawi się okno wyboru domyślnej przeglądarki, jakiej ma używać program WampServer. Podczas opracowywania tego ćwiczenia używałem Mozilli Firefox (rysunek 2.7). Wybierz przycisk Otwórz. Rysunek 2.7. Wybór domyślnej przeglądarki dla WampServera 14. Zostaniesz poproszony o podanie adresu i adresu serwera SMTP. Pozostaw domyślne ustawienia. Wybierz przycisk Next.

22 22 Moodle Ć wiczenia praktyczne 15. Na kolejnym ekranie wybierz przycisk Finish. Praca instalatora pakietu WampServer 2 została zakończona. Serwer w tej wersji uruchamia się automatycznie. W poprzednich trzeba było włączyć go ręcznie. Jeżeli widzisz kolor czerwony ikony WampServera w pasku aktywnych programów, oznacza to, że serwer nie działa. W celu uruchomienia go należy wybrać tę ikonę na pasku aktywnych programów, a następnie kliknąć polecenie uruchamiania wszystkich usług (Start All Services). Serwer często nie działa, jeśli włączony jest program Skype, który korzysta z portu 80, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania serwera. W takiej sytuacji można albo wyłączyć komunikator, albo wybrać dla niego inny port. 16. W pasku aktywnych programów obok zegara systemowego zobaczysz ikonkę WampServera (rysunek 2.8). Gdy ją wskażesz, wyświetli się menu. Rysunek 2.8. Pasek aktywnych programów z zaznaczoną ikoną WampServera 17. Aby uruchomić serwer, możesz wybrać polecenie Localhost, dostępne w menu z rysunku 2.9. Inny sposób to wpisane w pasku przeglądarki internetowej adresu lub Efekt operacji widać na rysunku Ć WICZENIE 2.2 Dodawanie nowego użytkownika 1. Z menu pokazanego na rysunku 2.9 wybierz odnośnik phpmyadmin albo wpisz w pasku przeglądarki internetowej adres Uruchomi się okno skryptu

23 Rysunek 2.9. Menu programu WampServer Rozdział 2. Instalacja serwera lokalnego 23 Rysunek Widok okna przeglądarki z poprawnie działającym programem WampServer phpmyadmin (rysunek 2.11). Za pomocą tego narzędzia dodasz nowego użytkownika oraz utworzysz bazę danych niezbędną do zainstalowania platformy e-learningowej Moodle 2.2 na komputerze. 2. Aby dodać nowego użytkownika, wybierz zakładkę Uprawnienia, a następnie kliknij odnośnik Dodaj nowego użytkownika. Gdy wykonasz tę operację, wyświetli się formularz dodawania nowego użytkownika (rysunek 2.12).

24 24 Moodle Ć wiczenia praktyczne Rysunek Widok okna skryptu phpmyadmin, który jest integralnym elementem WampServera Rysunek Formularz z danymi nowego użytkownika 3. Wprowadź dane (rysunek 2.12). 4. Poniżej nadaj nowemu użytkownikowi uprawnienia administracyjne, za pomocą których będzie mógł tworzyć nowe wpisy i modyfikować oraz kasować już istniejące. W tym celu wybierz opcję Zaznacz wszystkie, a następnie wybierz przycisk Utwórz użytkownika (rysunek 2.13).

25 Rozdział 2. Instalacja serwera lokalnego 25 Rysunek Nadawanie nowemu użytkownikowi uprawnień administracyjnych Ć WICZENIE 2.3 Tworzenie bazy danych 1. Aby utworzyć nową bazę danych, przejdź do zakładki Bazy danych. 2. W polu Utwórz nową bazę danych wprowadź nazwę bazy danych cwiczenia. 3. Z listy rozwijalnej wybierz opcję utf8_unicode_ci. 4. W ostatnim kroku kliknij przycisk Utwórz. Efekt tej operacji widać na rysunku Rysunek Tworzenie bazy danych ćwiczenia

26 26 Moodle Ć wiczenia praktyczne Ć WICZENIE 2.4 Wykonaj samodzielnie Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykonywania ćwiczenia 2.1, zainstaluj serwer lokalny na swoim komputerze za pomocą narzędzia XAMPP. Znajdziesz je pod adresem: xampp.html albo w dziale Download witryny gdzie zamieszczono gotowe pakiety instalacyjne, zawierające XAMPP Moodle. Ć WICZENIE 2.5 Wykonaj samodzielnie Utwórz nowego użytkownika o nazwie kursant1, korzystając z wiedzy zdobytej podczas wykonywania ćwiczenia 2.2. Hasło ma zawierać: znak albo #, dużą, małą literę oraz cyfrę. Zaleca się, aby hasło miało minimum 8 znaków. Następnie dodaj nową bazę danych o nazwie interkurs. Pozostałe dane pozostaw bez zmian. Zadanie wykonaj analogicznie do ćwiczenia 2.3. Zapisz nazwę użytkownika oraz bazy danych w bezpiecznym miejscu (najlepiej znanym tylko Tobie), do którego będziesz miał później dostęp. Dane te są niezbędne do zainstalowania na komputerze platformy Moodle. Ć WICZENIE 2.6 Biblioteka curl Biblioteka curl odpowiada za wymianę informacji z zewnętrznymi serwerami. Obsługuje m.in. ciasteczka, czyli pliki tekstowe, które przechowują np. dane dotyczące ruchu na stronie internetowej. Biblioteka pozwala na automatyczne pobieranie aktualnych danych z dowolnego serwera znajdującego się w internecie. Umożliwia wyświetlanie danych w dowolnej formie, np. w postaci witryn WWW. Domyślnie biblioteka curl jest wyłączona. Jeśli nie zostanie załadowana, korzystanie z modułów oraz różnych wtyczek, które pobierają aktualne informacje z zewnętrznych hostów, czyli serwerów, nie będzie możliwe. Jeżeli nie włączysz biblioteki curl, podczas instalacji systemu Moodle wyświetli się komunikat przedstawiony na rysunku 2.15.

27 Rozdział 2. Instalacja serwera lokalnego 27 Rysunek Informacja o braku zainstalowanej biblioteki curl 1. Aby wszystkie opcje i dodatki działały poprawnie na platformie Moodle, należy włączyć bibliotekę curl. W tym celu trzeba edytować plik php.ini. Wybierz z paska aktywnych programów ikonę programu WampServer i kliknij polecenie PHP/php.ini (rysunek 2.16). Rysunek Rozwinięte menu programu WampServer 2.2a 2. Wybierz Edycja, a następnie Znajdź (Ctrl+F). W polu Znajdź wpisz curl. Wybierz przycisk Znajdź następny (rysunek 2.17). Rysunek Operacja wyszukiwania w pliku php.ini biblioteki curl w celu włączenia jej 3. W odnalezionym wierszu usuń średnik. W wyniku tej operacji biblioteka URL zostanie włączona. ;extension=php_curl.dll

28 28 Moodle Ć wiczenia praktyczne Po modyfikacji wiersz powinien wyglądać następująco: extension=php_curl.dll 4. Zapisz wprowadzone zmiany w pliku php.ini. 5. Zresetuj wszystkie ustawienia za pomocą polecenia Restart All Services (rysunek 2.18). Rysunek Resetowanie ustawień serwera

29 3 Instalacja Moodle na lokalnym komputerze Ć WICZENIE 3.1 Pobieranie i wypakowywanie programu Moodle 1. Aby pobrać, a następnie wypakować na komputerze pakiet instalacyjny Moodle, przejdź na oficjalną stronę projektu i wybierz odnośnik Pliki do pobrania (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Dział Pliki do pobrania Gdy wykonasz tę operację, przejdziesz do działu Pliki do pobrania. Oprócz samego pakietu instalacyjnego Moodle, który nie zawiera instalatora XAMPP, można tam pobrać zestawy wraz z XAMPP dla systemów: Windows, Mac OS X.

30 30 Moodle Ć wiczenia praktyczne 2. W rozdziale 2. stworzyłeś środowisko do testów za pomocą WampServer, dlatego wybierz kategorię Standardowe pakiety Moodle. Znajdzisz tam plik z pakietem instalacyjnym Moodle bez paczki XAMMP (rysunek 3.2). Zawiera on najnowsze wersje systemu 1. Rysunek 3.2. Standardowe pakiety Moodle 3. Wybierz stabilną wersję Moodle 2.2+ w formacie.zip, odpowiednim dla Windowsa (rysunek 3.3). Moodle o rozszerzeniu.tgz jest zalecane dla systemu operacyjnego Linux. Rysunek 3.3. Wybranie stabilnej wersji Moodle 2.2 o rozszerzeniu.zip 4. Gdy klikniesz na odnośnik Download, wyświetli się okno dialogowe z rysunku 3.4. Zapisz plik na dysku twardym wybierz przycisk OK. Po zakończeniu pobierania archiwum znajdzie się na dysku C:, w katalogu o nazwie Pobrane. 5. Aby przejść do katalogu Pobrane, możesz w przeglądarce internetowej wybrać Narzędzia, a następnie Pobieranie plików (Ctrl+J). Do opracowania tego przykładu użyłem Mozilli Firefox. Aby móc rozpakować pobrany plik moodle-latest-22.zip, zainstaluj program 7zip. Jest on dostępny na licencji open source. Pobierz go z oficjalnej strony projektu 1 W trakcie pisania książki była to wersja 2.2, aktualna na dzień

31 Rozdział 3. Instalacja Moodle na lokalnym komputerze 31 Rysunek 3.4. Pobieranie pliku moodle-latest-22.zip 6. Gdy zainstalujesz program 7zip, rozpakuj za jego pomocą pobrane archiwum moodle-latest-22.zip. W tym celu kliknij na tym pliku lewym klawiszem myszy, a następnie wybierz polecenie 7-Zip/ Extract files (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Operacja rozpakowywania pliku moodle-latest-22.zip z zastosowaniem programu 7zip 7. Potwierdź lokalizację katalogu WWW. W polu Extract to powinna znajdować się scieżka C:\wamp\www (rysunek 3.6). W celu zatwierdzenia kliknij przycisk OK. 8. Pasek postępu wypakowywania plików przedstawiono na rysunku 3.7. Po zakończeniu tego procesu cały pakiet instalacyjny Moodle będzie się znajdował w katalogu C:\wamp\ www\moodle. Zostaną tam umieszczone wszystkie pliki platformy. Ć WICZENIE 3.2 Uruchamianie instalacji 1. Aby uruchomić proces instalacji programu Moodle na komputerze lokalnym, wpisz w pasku przeglądarki adres

32 32 Moodle Ć wiczenia praktyczne Rysunek 3.6. Wyznaczenie ścieżki wypakowania pliku moodle- -latest-22.zip do wyznaczonej lokalizacji za pomocą programu 7zip Rysunek 3.7. Pasek postępu wypakowywania pliku moodle-latest-22.zip Rozpocznie się instalacja Moodle na komputerze lokalnym. Proces ten jest aktywowany przez skrypt instalacyjny install.php, który w trakcie instalacji tworzy m.in. plik config.php, zapisujący wprowadzane ustawienia. 2. Pojawi się pierwszy ekran instalatora Moodle (rysunek 3.8). Domyślnym językiem, w jakim będą wyświetlane informacje podczas instalacji, jest angielski. Zmień go na polski. Wybierz przycisk Następne. Zmiana ta dotyczy tylko języka instalacji. 3. Zostaniesz poproszony o zatwierdzenie ścieżek dostępu do katalogów Moodle (przedstawionych na rysunku 3.9). Wybierz przycisk Następne.

33 Rozdział 3. Instalacja Moodle na lokalnym komputerze 33 Rysunek 3.8. Wybór języka polskiego, obowiązującego podczas instalacji Moodle Rysunek 3.9. Potwierdzenie domyślnych ustawień adresu oraz ścieżek dostępu do katalogów Moodle Informacje takie jak np. adres dostępu do Moodle, nazwa użytkownika, nazwa bazy danych oraz hasło do bazy danych zostaną umieszczone w pliku o nazwie config.php. Dokument ten można, po zakończeniu procesu instalacji, edytować np. za pomocą programu Notatnik. Załóżmy, że zapomniałeś hasła do bazy danych. Aby uzyskać jego podgląd (i innych ustawień wprowadzonych w trakcie instalacji), dokonaj odpowiednich zmian w dokumencie config.php. Pliki config.php oraz install.php znajdują się w katalogu C:\wamp\www\moodle. Zdarza się, że nie wszystkie wyświetlane informacje są przetłumaczone na język polski. Pole Adres w sieci adres internetowy, który należy wpisać w pasku adresu przeglądarki, aby uzyskać dostęp do platformy Moodle. W tym ćwiczeniu jest to domyślnie Adres ten informuje, że platforma Moodle znajduje się na serwerze komputera lokalnego w katalogu moodle.

34 34 Moodle Ć wiczenia praktyczne Pole Katalog Moodle ścieżka dostępu do katalogu moodle, do którego w ćwiczeniu 3.1 został wypakowany pakiet instalacyjny Moodle. Pole Katalog z danymi ścieżka dostępu do katalogu moodledata. Jego głównym zadaniem jest bezpieczne przechowywanie materiałów w postaci plików o różnych formatach, np. nadesłanych przez uczestników kursu, który odbywa się za pośrednictwem Moodle. Podczas instalacji platformy na komputerze lokalnym adresy ścieżek dostępu do katalogów prowadzą automatycznie tam, gdzie zostaje utworzony katalog z danymi, czyli moodledata poza główny katalog plików Moodle. Przedstawiono to na rysunku 3.9. Katalog moodledata zostanie utworzony poziom wyżej od moodle. W efekcie moodledata będzie wyłączony z publicznego dostępu poprzez internet. Działanie to ma na celu zabezpieczenie nadesłanych plików przed nieuprawnionym użyciem ich przez osoby trzecie za pośrednictwem sieci. 4. Wybierz typ bazy danych Improved MySQL (native/mysqli). Kliknij przycisk Następne (rys 3.10). Zalecanym typem bazy danych jest MySQL, ale Moodle może też używać innych. W katalogu z danymi, czyli moodledata, znajdują się pliki przesłane przez użytkowników platformy, a baza danych przechowuje większość pozostałych informacji. Rysunek Wybór bazy danych w trakcie procesu instalacji Moodle na komputerze lokalnym 5. Aby skonfigurować dostęp do bazy danych, wprowadź informacje do formularza (rysunek 3.11). W polu Host bazy danych wpisz localhost. Baza danych będzie się znajdować na komputerze lokalnym. Jeśli baza danych znajduje się na innym serwerze, w polu Host bazy danych należy wpisać jego adres IP lub nazwę hosta.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Mgr inż. Marcin Dąbrowski INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach Zabrze 2009 1. Instalacja lokalnego

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP Joomla! Instalacja Pobierz pakiet instalacyjny 1. Wejdź na witrynę http://www.apachefriends.org 2. Następnie przejdź do sekcji XAMPP for Windows 3. W sekcji XAMPP for Windows przejdź do działu Download

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły w Wielki Świat Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat Spis treści Witryna edukacyjna projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat...2 Pierwsze logowanie... 3 Uzupełnienie profilu użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl I. Rejestracja szkoły Rejestracji szkoły można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Federacji Inicjatyw Oświatowych

Federacji Inicjatyw Oświatowych Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej Federacji Inicjatyw Oświatowych Spis treści Platforma edukacyjna Federacji Inicjatyw Oświatowych...2 Pierwsze logowanie...2 Uzupełnienie profilu użytkownika...3 Wejście

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacyjnej platformie e-learningowej CMKP

Przewodnik po edukacyjnej platformie e-learningowej CMKP Przewodnik po edukacyjnej platformie e-learningowej CMKP Autor: dr Agnieszka Siemińska-Łosko dr Roksana Neczaj-Świderska Projekt okładki i skład: mgr inż. Katarzyna Marcinkowska Copyright CMKP Warszawa

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Generatory pomocy multimedialnych

Generatory pomocy multimedialnych Generatory pomocy multimedialnych Storna 1 Instalacja generatorów oraz praca z generatorem puzzli, memory oraz grupowania.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki, III Wysoka jakoś

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

LMS 6.1 Podręcznik Użytkownika. opracowane przez Young Digital Planet SA

LMS 6.1 Podręcznik Użytkownika. opracowane przez Young Digital Planet SA LMS 6.1 Podręcznik Użytkownika opracowane przez Young Digital Planet SA Platforma LMS została stworzona przez firmę Young Digital Planet SA w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na wszechstronne,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

DARMOWY MINI PORADNIK

DARMOWY MINI PORADNIK DARMOWY MINI PORADNIK Jak korzystać z e-learningu w Astro Salus www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl LOGOWANIE Aby się móc zalogować do kursu płatnego, musisz być najpierw zarejestrowany.

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Wersja z 10 lutego 2015r. Spis treści 1. Wymagania............................................ 1 2. Instalacja.............................................

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A.

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. SI BIG InfoMonitor Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Usługi sieci Internet

Usługi sieci Internet Cel ćwiczenie: Celem ćwiczenia jest przedstawienie usług dostępnych w sieci Internet. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu tego ćwiczenia będziesz: potrafił założyć konto Microsoft wraz z kontem pocztowym;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Nauczyciel Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service SZRBD SQL Server 2012 jest dostępny w darmowej wersji jako Express Edition. W niniejszym materiale zostanie omówiony proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Chcesz móc dzielić się z innymi swoimi postępami i doświadczeniami w Koduj z Klasą? To proste. Aby zacząć blogować wystarczy:

Chcesz móc dzielić się z innymi swoimi postępami i doświadczeniami w Koduj z Klasą? To proste. Aby zacząć blogować wystarczy: INSTRUKCJA JAK ZAŁOŻYĆ BLOGA? Chcesz móc dzielić się z innymi swoimi postępami i doświadczeniami w Koduj z Klasą? To proste. Aby zacząć blogować wystarczy: KROK 1 Utworzyć konto w społeczności CEO na platformie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Informacje podstawowe 7 Internet Explorer 13 Mozilla Firefox 29 Rozdział 2. Surfowanie 51 Surfowanie przy pomocy paska adresowego 51 Odnośniki na stronach WWW 54 Nawigacja

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo