Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl"

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2012 Printed in Poland. Poleć książkę na Facebook.com Kup w wersji papierowej Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Książkę dedykuję Rodzicom.

4

5 Spis treści O autorze 7 Rozdział 1. Wstęp 9 Rozdział 2. Instalacja serwera lokalnego 17 Rozdział 3. Instalacja Moodle na lokalnym komputerze 29 Rozdział 4. Interfejs strony głównej 39 Rozdział 5. Dodawanie kategorii oraz zakładanie nowego kursu 47 Rozdział 6. Dodawanie użytkowników 59 Rozdział 7. Przypisywanie ról użytkownikom 63 Rozdział 8. Tworzenie kursu 73 Rozdział 9. Zamieszczanie materiałów w internecie 153 Zakończenie 157 Bibliografia 159

6 6 Moodle Ć wiczenia praktyczne

7 O autorze Michał Susfał jest z wykształcenia dydaktykiem techniki i informatyki, trenerem. Specjalizuje się w tematyce związanej z obsługą, przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń, kursów dotyczących platformy Moodle. Wiedzę i umiejętności związane z kształceniem na odległość zdobywał podczas studiów nie tylko w Polsce, lecz również na jednym z najstarszych uniwersytetów w Czechach Univerzita Palackého v Olomouci. Michał Susfał jest również autorem licznych artykułów dotyczących edukacji na odległość oraz kilku publikacji naukowych. Zrealizował setki godzin zajęć dydaktycznych, podczas których uczył obsługi programów użytkowych m.in. urzędników wyższego szczebla, przedsiębiorców i pracowników korporacji. Doświadczenie związane z przygotowywaniem elektronicznych materiałów szkoleniowych zdobył w trakcie współpracy z międzynarodową firmą NUPSESO GROUP, zajmującą się digitalizacją dokumentów. Adres owy Michała Susfała: Strona internetowa autora:

8 8 Moodle Ć wiczenia praktyczne

9 1 Wstęp Świat, w którym obecnie żyjemy, wymaga od większości z nas nieustannego doskonalenia się, zdobywania nowych umiejętności oraz kwalifikacji. Wkraczamy w gospodarkę opartą na wiedzy, inaczej zwaną gospodarką elektroniczną, e-biznesem. W tym systemie ekonomicznym informacja jest traktowana jak towar. Rozwój w gospodarce elektronicznej opiera się na intensywnym eksploatowaniu wiedzy i doświadczenia. Platforma edukacyjna Moodle wspiera projekty zarówno biznesowe, jak i akademickie. Pozwala modyfikować, interpretować, archiwizować, przekazywać różnego rodzaju zasoby informacji. Dostęp do nich często decyduje o powodzeniu danego przedsięwzięcia. W tej książce opisano podstawowe narzędzia, możliwości oraz ustawienia, jakie oferuje Moodle 2.2. Przedstawiono w niej sposób realizacji elektronicznego kursu, szkolenia za pomocą omawianej platformy, w formie ćwiczeń wykonywanych krok po kroku. W książce zaprezentowano instalację serwera Moodle 2.2 na komputerze lokalnym, konfigurację kursu i system oceniania go. Ćwiczenia zostały opracowane w taki sposób, aby użytkownik mógł szybko i efektywnie w stopniu podstawowym opanować obsługę platformy. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z administrowaniem systemem, tworzeniem elektronicznego kursu oraz metodą oceniania na podstawie Moodle. Jeden ze sposobów realizacji omawianych tematów zaprezentowano w formie ćwiczeń, ponieważ doświadczenie praktyczne jest równie istotne, jak wiedza teoretyczna. Zadania należy wykonywać po kolei, by uzyskać w pełni działającą platformę z elektronicznym kursem.

10 10 Moodle Ć wiczenia praktyczne Ćwiczenia służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności. Niektórych zadań nie należy pomijać, ponieważ są one kontynuowane w dalszej części publikacji. Dzięki temu czytelnik ma szansę uczyć się efektywniej. Samodzielne wykonanie wszystkich ćwiczeń pozwoli użytkownikowi Moodle swobodnie korzystać z platformy. Umożliwi to stworzenie autorskiego kursu z przykładowymi informacjami. Autor dołożył wszelkich starań, aby jak najbardziej przybliżyć czytelnikom podstawowe aspekty administracji Moodle oraz metodologii opracowywania e-szkolenia i systemu oceniania zadań wykonywanych przez użytkowników tej platformy. Dla kogo jest przeznaczona ta książka? Niniejsza publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób pragnących podnieść jakość świadczonych usług szkoleniowych. Napisano ją z myślą o tych, którzy chcą nauczyć się od podstaw tworzenia witryny edukacyjnej oraz e-kursów. Ta książka spełni oczekiwania początkujących administratorów, autorów kursów, nauczycieli oraz trenerów rozpoczynających pracę z systemem Moodle. Obecnie coraz więcej uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników instytucji oraz korporacji odkrywa korzyści wynikające z używania omawianej platformy. Warto zwrócić uwagę, że system Moodle jest systematycznie wprowadzany do szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, techników, uczelni wyższych, przedsiębiorstw, instytucji zajmujących się edukacją, firm szkoleniowych. Liczba użytkowników tej platformy systematycznie rośnie (rysunek 1.1). Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych sprawia, że w ofertach firm, instytucji szkoleniowych coraz częściej kładzie się nacisk na usługi związane z obsługą, wdrażaniem systemów e-learningowych. Wśród tych ostatnich niekwestionowanym liderem jest Moodle. Ćwiczenia praktyczne zostały dostosowane do możliwości administratora rozpoczynającego pracę z Moodle 2.2.

11 Rozdział 1. Wstę p 11 Rysunek 1.1. Wzrost liczby witryn edukacyjnych używających systemu Moodle na przełomie 7 lat 1 Z książki mogą też korzystać czytelnicy, którzy chcą nauczyć się efektywnego tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych, zamieszczanych w formie kursów na omawianej platformie e-learningowej, jak również korzystania z nich. Do utworzenia w pełni działającej platformy edukacyjnej w systemie Moodle potrzebny jest zespół współpracujących ze sobą ludzi: administratorów, menedżerów, nauczycieli, trenerów, specjalistów biorących udział w opracowywaniu materiałów dydaktycznych (rysunek 1.2). Rysunek 1.2. Zespół ludzi, którzy wspólnie przygotowują zajęcia edukacyjne na platformie Moodle 1 Źródło: dostęp na dzień

12 12 Moodle Ć wiczenia praktyczne Dlaczego ta książka może być potrzebna Tobie? Ta książka pomaga nabyć doświadczenie potrzebne do realizacji autorskich kursów, szkoleń na podstawie Moodle. Ćwiczenia zostały skonstruowane w taki sposób, aby użytkownik musiał poświęcić jak najmniej czasu na naukę obsługi omawianej platformy oraz tworzenie e-kursów. Dzięki temu zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie mieszanej, czyli jako połączenie kursów stacjonarnych oraz zdalnych lub w pełni zdalnych, z zastosowaniem Moodle. Daje to ogromne możliwości przy wdrażaniu dużych projektów biznesowych np. w firmach szkoleniowych, uczelniach wyższych, różnego rodzaju organizacjach, instytucjach wykorzystujących zalety edukacji na odległość. Nauka obsługi platformy Moodle z książki, którą trzymasz w ręku, sprawi, że tworzenie zarówno prostych, jak i zaawansowanych kursów stanie się bardziej efektywne. Ty natomiast zyskasz przewagę nad konkurencją na rynku usług i szkoleń. Co to jest e-learning? E-learning to ogół procesów związanych z uczeniem się oraz nauczaniem za pośrednictwem internetu, komputerów, urządzeń przenośnych, takich jak tablety, komórki, palmtopy, notebooki, elektronicznych nośników informacji (pendrive y, płyty CD, DVD, telewizja) oraz innych interaktywnych materiałów audiowizualnych. Innymi słowy jest to zdobywanie i przekazywanie wiedzy na odległość przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych. Może być łączone z tradycyjnymi formami nauczania i uczenia, np. wykładami, warsztatami praktycznymi, ćwiczeniami. Wówczas mówimy o tzw. blended learningu. E-learning umożliwia prowadzenie zajęć, w których uczestniczą osoby przebywające w różnych miejscach na całym świecie. Nie muszą one zatem stawiać się w konkretnym miejscu i o ustalonej godzinie. E-learning pozwala na wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Dzięki temu

13 Rozdział 1. Wstę p 13 osoby zainteresowane zdobywaniem nowych kwalifikacji mogą odbywać różnego rodzaju kursy, szkolenia, a nawet studia w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Jedną z zalet e-learningu jest możliwość wyboru indywidualnej ścieżki uczenia się. Pozwala to dostosować zakres materiału oraz tempo przyswajania wiedzy do indywidualnych potrzeb danej osoby. Jeżeli omawiana metoda nauczania zostanie wprowadzona na szerszą skalę, wiele osób zaoszczędzi czas i pieniądze. E-learning przede wszystkim wspomaga tradycyjną edukację, proces samokształcenia oraz podnosi jakość standardowych szkoleń. Jest bardzo ważnym elementem kształcenia ustawicznego. Co to jest platforma e-learningowa? Jest to miejsce, w którym publikuje się elektroniczne materiały dydaktyczne w formie interaktywnych kursów o cechach społecznościowych, takie jak forum czy czat. Platforma wspomaga pracę w grupach, zarządzanie oraz administrowanie utworzonymi kursami. Zawiera też moduł oceniania postępów w nauce, jakie osiągają uczestnicy zajęć dzięki realizowaniu poszczególnych elementów szkolenia. Platforma e-learningowa jest systemem informatycznym pozwalającym przekazywać wiedzę ludziom, których dzielą zarówno miejsce przebywania, jak i czas. Czym jest platforma edukacyjna Moodle? 20 sierpnia 2002 roku została opublikowana pierwsza oficjalna wersja systemu Moodle Platformę zaprojektował Australijczyk Martin Dougiamas 3. Obecnie Moodle jest używane w 215 krajach na całym 2 Źródło: dostęp na dzień Źródło: dostęp na dzień

14 14 Moodle Ć wiczenia praktyczne świecie 4. Liczba użytkowników oraz zwolenników tej platformy od lat systematycznie rośnie (rysunek 1.1). Moodle jest darmowym systemem typu open source na licencji GNU General Public License. Oznacza to, że program ten może być bezpłatnie wykorzystywany zarówno do celów prywatnych, jak i komercyjnych. Nazwa platformy jest akronimem od wyrażenia Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment, oznaczającego modułowe dynamiczne zorientowane obiektowo środowisko nauczania 5. Idea Moodle opiera się na modelu pedagogicznym zwanym konstruktywizmem, który, najprościej rzecz ujmując, oznacza, że ludzie budują swoją wiedzę poprzez interakcję z otaczającym ich światem. Nadają temu procesowi cechy społecznościowe 6. Moodle umożliwia przekazywanie wiedzy na odległość, a także wspomaga prowadzenie zajęć stacjonarnych. Omawiana platforma edukacyjna jest miejscem, w którym publikuje się elektroniczne materiały dydaktyczne w celu realizacji interaktywnego kursu czy szkolenia. Może zastąpić tradycyjną klasę, tablicę, zeszyt, a nawet książkę. System pozwala prowadzić zajęcia zarówno indywidualne, jaki i grupowe, w których uczestniczy nawet kilkuset użytkowników. Platforma zawiera bardzo rozbudowany moduł oceniania. W jego skład wchodzą m.in. elektroniczny dziennik, testy, quizy, warsztaty, zadania stanowiące narzędzia do oceny postępów w nauce. System Moodle to cyfrowa przestrzeń edukacyjna, w której, w zależności od sposobu komunikacji, wyróżnia się dwa tryby. W pierwszym z nich synchronicznym można wskazać określoną liczbę uczestników i osobę prowadzącą zajęcia w wyznaczonym terminie. W drugim trybie asynchronicznym proces kształcenia odbywa się w dowolnym terminie oraz miejscu pomiędzy uczniami. 4 Źródło: dostęp na dzień Źródło: dostęp na dzień Źródło: dostęp na dzień

15 Kto korzysta z Moodle? Polskie uczelnie oraz instytucje: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Rozdział 1. Wstę p 15 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departamentu Służby Cywilnej. Znane zagraniczne uczelnie: Univerzita Palackého v Olomouci (Czechy), Ohio State University (USA), University of York (Wielka Brytania), The University of Iceland (Islandia) i wiele innych uczelni oraz instytucji, organizacji, firm szkoleniowych na całym świecie. Na rysunku 1.3 przedstawiono położenie geograficzne 10 krajów spośród 215, w których zarejestrowanych jest najwięcej witryn korzystających z systemu Moodle.

16 16 Moodle Ć wiczenia praktyczne Rysunek 1.3. Kraje, w których zarejestrowano najwięcej witryn z systemem Moodle 7 7 Źródło: dostęp na dzień

17 2 Instalacja serwera lokalnego Platformę e-learningową Moodle można uruchomić oraz zainstalować na serwerze w internecie lub na serwerze lokalnym, utworzonym na komputerze. Poniżej krótki opis obu rozwiązań. 1. Instalacja w sieci, czyli na serwerze firmy świadczącej usługi hostingowe. Może być zarówno płatna, jak i darmowa. Instalację Moodle na serwerze w internecie opisano w rozdziale Instalacja serwera lokalnego na komputerze. Jest całkowicie darmowa. To rozwiązanie daje wiele korzyści. Po przetestowaniu, sprawdzeniu, odpowiednim skonfigurowaniu platformy Moodle możesz zdecydować, czy chcesz przenieść ją do internetu, a tym samym udostępnić innym użytkownikom. Instalacja serwera lokalnego na komputerze zostanie opisana w tym rozdziale. Serwer lokalny z zainstalowaną platformą może być środowiskiem pracy do administrowania, testowania systemu Moodle, tworzenia przykładowych elektronicznych kursów, materiałów dydaktycznych, narzędzi oceniających pracę kursanta, czyli np. ankiet, quizów. W tym rozdziale nauczysz się samodzielnie instalować serwer na komputerze z zastosowaniem programu WampServer. Po wykonaniu zamieszczonych ćwiczeń zdobędziesz doświadczenie w przygotowywaniu omawianego środowiska na serwerze lokalnym. Zadania dotyczące instalacji systemu Moodle na lokalnym komputerze znajdują się w kolejnym rozdziale.

18 18 Moodle Ć wiczenia praktyczne Moodle może być zainstalowane na serwerze WWW z dostępnymi: 1. serwerem Apache, 2. interpreterem PHP 5.3.2, 3. serwerem baz danych MySQL Każdy z tych elementów, niezbędnych do prawidłowej pracy platformy, można instalować osobno. Efektywnym sposobem jest użycie programu będącego połączeniem Apache, PHP, MySQL. Na rynku jest dostępnych wiele takich aplikacji. Do najbardziej znanych należą m.in.: 1. WampServer, 2. Xampp. Są to programy typu open source, czyli narzędzia rozpowszechniane na licencji GNU GPL. Oznacza to, że można wykorzystywać je bezpłatnie zarówno do celów prywatnych, jak i komercyjnych. W poniższym ćwiczeniu przedstawiono krok po kroku cały proces instalacji serwera WWW Wamp Server na komputerze lokalnym. Ć WICZENIE 2.1 Pobieranie oraz uruchamianie pakietu instalacyjnego 1. Pobierz najnowszą wersję programu WampServer 2 ze strony projektu Wygląd oficjalnej witryny internetowej projektu przedstawiono na rysunku Następnie, w zależności od tego, jaką edycję systemu Windows masz zainstalowaną, 32-bitową czy 64-bitową, wybierz odpowiedni przycisk. Obecnie standardem jest 64-bitowa wersja. 3. Gdy klikniesz przycisk WampServer dla odpowiedniej wersji systemu, wyświetli się formularz. Aby bezpośrednio pobrać program, wybierz link wskazany na rysunku Wersja aktualna na dzień W trakcie tworzenia ćwiczeń była to wersja WampServera 2.2a, aktualna na dzień

19 Rozdział 2. Instalacja serwera lokalnego 19 Rysunek 2.1. Oficjalna witryna internetowa projektu WampServer Rysunek 2.2. Link pozwalający na bezpośrednie pobranie WampServera 4. Wyświetli się okno dialogowe umożliwiające pobranie pakietu instalatora programu WampServer na dysk twardy. W celu zatwierdzenia tej operacji wybierz przycisk Zapisz plik (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Okno dialogowe pobierania pakietu WampServer 5. Istnieje kilka możliwości dotarcia do pakietu zapisanego na dysku twardym. Jedna z nich to wybranie w przeglądarce internetowej opcji Narzędzia, a następnie Pobieranie plików (Ctrl+J). Efekt tej operacji przedstawiono na rysunku 2.4. W przykładzie użyto przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w wersji

20 20 Moodle Ć wiczenia praktyczne Rysunek 2.4. Okno dialogowe Pobieranie plików w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox 6. W oknie dialogowym Pobieranie plików kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy pobrany pakiet programu WampServer. Wyświetli się okno z rysunku 2.5. Wybierz przycisk Uruchom. Rysunek 2.5. Okno dialogowe Otwieranie pliku 7. Jeżeli komputer jest chroniony przez systemową zaporę sieciową, pojawi się komunikat: Czy chcesz nadal blokować ten program? Wybierz przycisk Odblokuj. 8. Wyświetli się pierwsze okno dialogowe Setup WampServer 2 kreatora instalacji programu WampServer. Wybierz przycisk Next. 9. Zostaniesz poproszony o zaakceptowanie warunków licencji. Wybierz polecenie I accept the agreement, a potem przycisk Next. 10. Wyświetli się okno dialogowe z rysunku 2.6. Znajduje się w nim przycisk Browse. Wskazanie go pozwala na wybór docelowego katalogu oraz wybranie dysku, w którym mają zostać zamieszczone pliki instalowanego programu WampServer. Kliknij przycisk Next.

21 Rysunek 2.6. Okno dialogowe wyboru ścieżki zapisu plików instalacyjnych programu WampServer Rozdział 2. Instalacja serwera lokalnego Będziesz miał możliwość dodania ikony na pulpicie (Create a Desktop icon) oraz utworzenie jej w pasku szybkiego uruchamiania (Create a Quick Launch icon) instalowanego programu WampServer. Aby wykorzystać jedną z tych opcji, zaznacz kursorem myszy odpowiednie pole. Wybierz przycisk Next. 12. W oknie dialogowym, które się pojawi, kliknij przycisk Install. Spowoduje to rozpoczęcie kopiowania plików do wybranej lokalizacji. 13. Wyświetli się kolejne okno programu. Można w nim zobaczyć pasek postępu informujący o skali wypakowywania plików programu WampServer do wyznaczonej lokalizacji. Po zakończeniu tego procesu pojawi się okno wyboru domyślnej przeglądarki, jakiej ma używać program WampServer. Podczas opracowywania tego ćwiczenia używałem Mozilli Firefox (rysunek 2.7). Wybierz przycisk Otwórz. Rysunek 2.7. Wybór domyślnej przeglądarki dla WampServera 14. Zostaniesz poproszony o podanie adresu i adresu serwera SMTP. Pozostaw domyślne ustawienia. Wybierz przycisk Next.

22 22 Moodle Ć wiczenia praktyczne 15. Na kolejnym ekranie wybierz przycisk Finish. Praca instalatora pakietu WampServer 2 została zakończona. Serwer w tej wersji uruchamia się automatycznie. W poprzednich trzeba było włączyć go ręcznie. Jeżeli widzisz kolor czerwony ikony WampServera w pasku aktywnych programów, oznacza to, że serwer nie działa. W celu uruchomienia go należy wybrać tę ikonę na pasku aktywnych programów, a następnie kliknąć polecenie uruchamiania wszystkich usług (Start All Services). Serwer często nie działa, jeśli włączony jest program Skype, który korzysta z portu 80, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania serwera. W takiej sytuacji można albo wyłączyć komunikator, albo wybrać dla niego inny port. 16. W pasku aktywnych programów obok zegara systemowego zobaczysz ikonkę WampServera (rysunek 2.8). Gdy ją wskażesz, wyświetli się menu. Rysunek 2.8. Pasek aktywnych programów z zaznaczoną ikoną WampServera 17. Aby uruchomić serwer, możesz wybrać polecenie Localhost, dostępne w menu z rysunku 2.9. Inny sposób to wpisane w pasku przeglądarki internetowej adresu lub Efekt operacji widać na rysunku Ć WICZENIE 2.2 Dodawanie nowego użytkownika 1. Z menu pokazanego na rysunku 2.9 wybierz odnośnik phpmyadmin albo wpisz w pasku przeglądarki internetowej adres Uruchomi się okno skryptu

23 Rysunek 2.9. Menu programu WampServer Rozdział 2. Instalacja serwera lokalnego 23 Rysunek Widok okna przeglądarki z poprawnie działającym programem WampServer phpmyadmin (rysunek 2.11). Za pomocą tego narzędzia dodasz nowego użytkownika oraz utworzysz bazę danych niezbędną do zainstalowania platformy e-learningowej Moodle 2.2 na komputerze. 2. Aby dodać nowego użytkownika, wybierz zakładkę Uprawnienia, a następnie kliknij odnośnik Dodaj nowego użytkownika. Gdy wykonasz tę operację, wyświetli się formularz dodawania nowego użytkownika (rysunek 2.12).

24 24 Moodle Ć wiczenia praktyczne Rysunek Widok okna skryptu phpmyadmin, który jest integralnym elementem WampServera Rysunek Formularz z danymi nowego użytkownika 3. Wprowadź dane (rysunek 2.12). 4. Poniżej nadaj nowemu użytkownikowi uprawnienia administracyjne, za pomocą których będzie mógł tworzyć nowe wpisy i modyfikować oraz kasować już istniejące. W tym celu wybierz opcję Zaznacz wszystkie, a następnie wybierz przycisk Utwórz użytkownika (rysunek 2.13).

25 Rozdział 2. Instalacja serwera lokalnego 25 Rysunek Nadawanie nowemu użytkownikowi uprawnień administracyjnych Ć WICZENIE 2.3 Tworzenie bazy danych 1. Aby utworzyć nową bazę danych, przejdź do zakładki Bazy danych. 2. W polu Utwórz nową bazę danych wprowadź nazwę bazy danych cwiczenia. 3. Z listy rozwijalnej wybierz opcję utf8_unicode_ci. 4. W ostatnim kroku kliknij przycisk Utwórz. Efekt tej operacji widać na rysunku Rysunek Tworzenie bazy danych ćwiczenia

26 26 Moodle Ć wiczenia praktyczne Ć WICZENIE 2.4 Wykonaj samodzielnie Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykonywania ćwiczenia 2.1, zainstaluj serwer lokalny na swoim komputerze za pomocą narzędzia XAMPP. Znajdziesz je pod adresem: xampp.html albo w dziale Download witryny gdzie zamieszczono gotowe pakiety instalacyjne, zawierające XAMPP Moodle. Ć WICZENIE 2.5 Wykonaj samodzielnie Utwórz nowego użytkownika o nazwie kursant1, korzystając z wiedzy zdobytej podczas wykonywania ćwiczenia 2.2. Hasło ma zawierać: znak albo #, dużą, małą literę oraz cyfrę. Zaleca się, aby hasło miało minimum 8 znaków. Następnie dodaj nową bazę danych o nazwie interkurs. Pozostałe dane pozostaw bez zmian. Zadanie wykonaj analogicznie do ćwiczenia 2.3. Zapisz nazwę użytkownika oraz bazy danych w bezpiecznym miejscu (najlepiej znanym tylko Tobie), do którego będziesz miał później dostęp. Dane te są niezbędne do zainstalowania na komputerze platformy Moodle. Ć WICZENIE 2.6 Biblioteka curl Biblioteka curl odpowiada za wymianę informacji z zewnętrznymi serwerami. Obsługuje m.in. ciasteczka, czyli pliki tekstowe, które przechowują np. dane dotyczące ruchu na stronie internetowej. Biblioteka pozwala na automatyczne pobieranie aktualnych danych z dowolnego serwera znajdującego się w internecie. Umożliwia wyświetlanie danych w dowolnej formie, np. w postaci witryn WWW. Domyślnie biblioteka curl jest wyłączona. Jeśli nie zostanie załadowana, korzystanie z modułów oraz różnych wtyczek, które pobierają aktualne informacje z zewnętrznych hostów, czyli serwerów, nie będzie możliwe. Jeżeli nie włączysz biblioteki curl, podczas instalacji systemu Moodle wyświetli się komunikat przedstawiony na rysunku 2.15.

27 Rozdział 2. Instalacja serwera lokalnego 27 Rysunek Informacja o braku zainstalowanej biblioteki curl 1. Aby wszystkie opcje i dodatki działały poprawnie na platformie Moodle, należy włączyć bibliotekę curl. W tym celu trzeba edytować plik php.ini. Wybierz z paska aktywnych programów ikonę programu WampServer i kliknij polecenie PHP/php.ini (rysunek 2.16). Rysunek Rozwinięte menu programu WampServer 2.2a 2. Wybierz Edycja, a następnie Znajdź (Ctrl+F). W polu Znajdź wpisz curl. Wybierz przycisk Znajdź następny (rysunek 2.17). Rysunek Operacja wyszukiwania w pliku php.ini biblioteki curl w celu włączenia jej 3. W odnalezionym wierszu usuń średnik. W wyniku tej operacji biblioteka URL zostanie włączona. ;extension=php_curl.dll

28 28 Moodle Ć wiczenia praktyczne Po modyfikacji wiersz powinien wyglądać następująco: extension=php_curl.dll 4. Zapisz wprowadzone zmiany w pliku php.ini. 5. Zresetuj wszystkie ustawienia za pomocą polecenia Restart All Services (rysunek 2.18). Rysunek Resetowanie ustawień serwera

29 3 Instalacja Moodle na lokalnym komputerze Ć WICZENIE 3.1 Pobieranie i wypakowywanie programu Moodle 1. Aby pobrać, a następnie wypakować na komputerze pakiet instalacyjny Moodle, przejdź na oficjalną stronę projektu i wybierz odnośnik Pliki do pobrania (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Dział Pliki do pobrania Gdy wykonasz tę operację, przejdziesz do działu Pliki do pobrania. Oprócz samego pakietu instalacyjnego Moodle, który nie zawiera instalatora XAMPP, można tam pobrać zestawy wraz z XAMPP dla systemów: Windows, Mac OS X.

30 30 Moodle Ć wiczenia praktyczne 2. W rozdziale 2. stworzyłeś środowisko do testów za pomocą WampServer, dlatego wybierz kategorię Standardowe pakiety Moodle. Znajdzisz tam plik z pakietem instalacyjnym Moodle bez paczki XAMMP (rysunek 3.2). Zawiera on najnowsze wersje systemu 1. Rysunek 3.2. Standardowe pakiety Moodle 3. Wybierz stabilną wersję Moodle 2.2+ w formacie.zip, odpowiednim dla Windowsa (rysunek 3.3). Moodle o rozszerzeniu.tgz jest zalecane dla systemu operacyjnego Linux. Rysunek 3.3. Wybranie stabilnej wersji Moodle 2.2 o rozszerzeniu.zip 4. Gdy klikniesz na odnośnik Download, wyświetli się okno dialogowe z rysunku 3.4. Zapisz plik na dysku twardym wybierz przycisk OK. Po zakończeniu pobierania archiwum znajdzie się na dysku C:, w katalogu o nazwie Pobrane. 5. Aby przejść do katalogu Pobrane, możesz w przeglądarce internetowej wybrać Narzędzia, a następnie Pobieranie plików (Ctrl+J). Do opracowania tego przykładu użyłem Mozilli Firefox. Aby móc rozpakować pobrany plik moodle-latest-22.zip, zainstaluj program 7zip. Jest on dostępny na licencji open source. Pobierz go z oficjalnej strony projektu 1 W trakcie pisania książki była to wersja 2.2, aktualna na dzień

31 Rozdział 3. Instalacja Moodle na lokalnym komputerze 31 Rysunek 3.4. Pobieranie pliku moodle-latest-22.zip 6. Gdy zainstalujesz program 7zip, rozpakuj za jego pomocą pobrane archiwum moodle-latest-22.zip. W tym celu kliknij na tym pliku lewym klawiszem myszy, a następnie wybierz polecenie 7-Zip/ Extract files (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Operacja rozpakowywania pliku moodle-latest-22.zip z zastosowaniem programu 7zip 7. Potwierdź lokalizację katalogu WWW. W polu Extract to powinna znajdować się scieżka C:\wamp\www (rysunek 3.6). W celu zatwierdzenia kliknij przycisk OK. 8. Pasek postępu wypakowywania plików przedstawiono na rysunku 3.7. Po zakończeniu tego procesu cały pakiet instalacyjny Moodle będzie się znajdował w katalogu C:\wamp\ www\moodle. Zostaną tam umieszczone wszystkie pliki platformy. Ć WICZENIE 3.2 Uruchamianie instalacji 1. Aby uruchomić proces instalacji programu Moodle na komputerze lokalnym, wpisz w pasku przeglądarki adres

32 32 Moodle Ć wiczenia praktyczne Rysunek 3.6. Wyznaczenie ścieżki wypakowania pliku moodle- -latest-22.zip do wyznaczonej lokalizacji za pomocą programu 7zip Rysunek 3.7. Pasek postępu wypakowywania pliku moodle-latest-22.zip Rozpocznie się instalacja Moodle na komputerze lokalnym. Proces ten jest aktywowany przez skrypt instalacyjny install.php, który w trakcie instalacji tworzy m.in. plik config.php, zapisujący wprowadzane ustawienia. 2. Pojawi się pierwszy ekran instalatora Moodle (rysunek 3.8). Domyślnym językiem, w jakim będą wyświetlane informacje podczas instalacji, jest angielski. Zmień go na polski. Wybierz przycisk Następne. Zmiana ta dotyczy tylko języka instalacji. 3. Zostaniesz poproszony o zatwierdzenie ścieżek dostępu do katalogów Moodle (przedstawionych na rysunku 3.9). Wybierz przycisk Następne.

33 Rozdział 3. Instalacja Moodle na lokalnym komputerze 33 Rysunek 3.8. Wybór języka polskiego, obowiązującego podczas instalacji Moodle Rysunek 3.9. Potwierdzenie domyślnych ustawień adresu oraz ścieżek dostępu do katalogów Moodle Informacje takie jak np. adres dostępu do Moodle, nazwa użytkownika, nazwa bazy danych oraz hasło do bazy danych zostaną umieszczone w pliku o nazwie config.php. Dokument ten można, po zakończeniu procesu instalacji, edytować np. za pomocą programu Notatnik. Załóżmy, że zapomniałeś hasła do bazy danych. Aby uzyskać jego podgląd (i innych ustawień wprowadzonych w trakcie instalacji), dokonaj odpowiednich zmian w dokumencie config.php. Pliki config.php oraz install.php znajdują się w katalogu C:\wamp\www\moodle. Zdarza się, że nie wszystkie wyświetlane informacje są przetłumaczone na język polski. Pole Adres w sieci adres internetowy, który należy wpisać w pasku adresu przeglądarki, aby uzyskać dostęp do platformy Moodle. W tym ćwiczeniu jest to domyślnie Adres ten informuje, że platforma Moodle znajduje się na serwerze komputera lokalnego w katalogu moodle.

34 34 Moodle Ć wiczenia praktyczne Pole Katalog Moodle ścieżka dostępu do katalogu moodle, do którego w ćwiczeniu 3.1 został wypakowany pakiet instalacyjny Moodle. Pole Katalog z danymi ścieżka dostępu do katalogu moodledata. Jego głównym zadaniem jest bezpieczne przechowywanie materiałów w postaci plików o różnych formatach, np. nadesłanych przez uczestników kursu, który odbywa się za pośrednictwem Moodle. Podczas instalacji platformy na komputerze lokalnym adresy ścieżek dostępu do katalogów prowadzą automatycznie tam, gdzie zostaje utworzony katalog z danymi, czyli moodledata poza główny katalog plików Moodle. Przedstawiono to na rysunku 3.9. Katalog moodledata zostanie utworzony poziom wyżej od moodle. W efekcie moodledata będzie wyłączony z publicznego dostępu poprzez internet. Działanie to ma na celu zabezpieczenie nadesłanych plików przed nieuprawnionym użyciem ich przez osoby trzecie za pośrednictwem sieci. 4. Wybierz typ bazy danych Improved MySQL (native/mysqli). Kliknij przycisk Następne (rys 3.10). Zalecanym typem bazy danych jest MySQL, ale Moodle może też używać innych. W katalogu z danymi, czyli moodledata, znajdują się pliki przesłane przez użytkowników platformy, a baza danych przechowuje większość pozostałych informacji. Rysunek Wybór bazy danych w trakcie procesu instalacji Moodle na komputerze lokalnym 5. Aby skonfigurować dostęp do bazy danych, wprowadź informacje do formularza (rysunek 3.11). W polu Host bazy danych wpisz localhost. Baza danych będzie się znajdować na komputerze lokalnym. Jeśli baza danych znajduje się na innym serwerze, w polu Host bazy danych należy wpisać jego adres IP lub nazwę hosta.

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Official Joomla! Book Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3608-2 Authorized translation from the English language edition, entitled: The Official Joomla! Book, ISBN: 0321704215,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

asc EduPage / SPE - Pomoc online asc EduPage / SPE - Pomoc online

asc EduPage / SPE - Pomoc online asc EduPage / SPE - Pomoc online Table of Contents EduPage... 1 1 1 1 Podstawowe pytania... 1 1.1 Witamy!... 1 1.2 Dlaczego EduPage?... 1 1.3 Czy EduPage jest darmowe?... 1 2 2 2 Pierwsze kroki... 1 2.1 Stwórz swoją stronę EduPage...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY CZYLI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁEM DOSZKALAJĄCYM

PODRĘCZNIK METODYCZNY CZYLI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁEM DOSZKALAJĄCYM PODRĘCZNIK METODYCZNY CZYLI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁEM DOSZKALAJĄCYM Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO Spis treści NISKOBUDŻETOWE FORMY PROMOCJI 5 I. KWALIFIKACJA DO GOOGLE AD GRANTS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 5 1.

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo