Spotkanie w WZK VICTORIA SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie w WZK VICTORIA SA"

Transkrypt

1 Nr 2 kwiecień 2012 r. Spotkanie w WZK VICTORIA SA str. 3 4 Jubileusze Dzień Hutnika str. 6 9 Kombinat w pigułce (3) str. 15

2 spis treści Z okazji Dnia Hutnika i Strażaka pracownikom spółek należących do segmentu koksowniczego Grupy JSW oraz zatrudnionym w spółkach-córkach i ich rodzinom serdeczne życzenia pomyślności składają Zarządy Spółek Koksowniczych Grupy JSW wydarzenia spotkanie w wzk Victoria sa str. 3 4 koksownia przyjaźń ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STR. 5 jubileusze dzień hutnika w KK Zabrze sa, victorii i przyjaźni STR. 6 9 zarządzanie nowy system... obradowali działacze solidarności STR koksownia przyjaźń audit nadzoru prs s.a. str. 14 kk zabrze sa kombinat w pigułce (3) STR. 15 p o g o d z i n a c h murowana goślina tydzień ziemi w koksowniach STR Magazyn Koksowniczy miesięcznik informacyjno-publicystyczny Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., KK ZABRZE SA, WZK VICTORIA SA Wydawca: Koksownia Przyjaźń, Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła. Zespół redakcyjny: Wioletta Polak-Bodziony, Marek Filas Telefon kontaktowy: ; Realizacja poligraficzna: wdr PROGRES.pl Nakład: 2700 egz. Korespondencję prosimy składać w Kancelarii Ogólnej Koksowni Przyjaźń, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 8 maja 2012 r. Zdjęcia na okładkach: Barbara Nikołajuk 2 Nr 2 Kwiecień 2012

3 Program Integracja Spotkanie w WZK Victoria SA 27 kwietnia br. w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Victoria SA odbyło się spotkanie w ramach Programu Integracja prezesa Zarządów Koksowni Przyjaźń i Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA Edwarda Szlęka oraz prezesa Zarządu VICTORII Fryderyka Krukowskiego z tamtejszą kadrą kierowniczą i przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych. Głównym tematem spotkania były sprawy związane z tworzeniem segmentu koksowniczego w strukturach Grupy JSW i dalszymi losami WZK VICTORIA SA. Na wstępie zgromadzonych przywitał prezes Krukowski, po czym oddał głos prezesowi Szlękowi, który stwierdził, że jest pod wrażeniem ogromnych zmian jakie zaszły w VICTORII. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że VICTORIA jest prawdziwą dumą i wizytówką miasta. Na przestrzeni bardzo trudnych dla naszej branży ostatnich lat dokonaliście jakościowego skoku, zarówno pod względem wizualnym, jak i stosowanych nowoczesnych technologii. Widać nowe inwestycje, wolę zmian wśród załogi i konsekwencję kierownictwa w realizacji zadań. Tego wam z całego serca gratuluję. Następnie prezes Edward Szlęk odpowiadający za integrację segmentu koksowniczego w Grupie JSW szczegółowo omówił sytuację rynkową poszczególnych koksowni. Wiem, że mówiąc o integracji zadajecie sobie wiele pytań dotyczących przyszłości waszej koksowni, waszych miejsc pracy. Szanowni Państwo, jako odpowiedzialny za proces integracji koksowni należących do Grupy JSW od razu wyjaśniam integracja w naszym przypadku to proces szukania najlepszych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, technologicznych oraz W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych i kadry kierowniczej. wydarzenia handlowych we wszystkich obszarach w jakich funkcjonujemy wyjaśniał prezes Edward Szlęk. Do tej pory byliśmy w jakimś stopniu konkurentami na rynku, teraz możemy się wymieniać doświadczeniami, kształtować wspólnie strategię działania, politykę zakupową, inwestycyjną, produkcyjną, handlową mówił dalej szef Programu Integracja. Podkreślam, iż w ramach Grupy JSW nie jesteśmy konkurentami. Koksownia Przyjaźń i KK ZABRZE pracują dla metalurgii, dla odbiorców koksu na rynkach Od lewej: prezesi Edward Szlęk i Fryderyk Krukowski. zagranicznych oraz na potrzeby odbiorców koksu opałowego. VICTORIA ma swój koks odlewniczy. Zatem teraz wspólnie w Grupie znakomicie się uzupełniamy. Wspólnie jesteśmy w stanie wyprodukować ok. 5 mln ton koksu rocznie z czego ok. ¾ produkcji koksu może zaspokoić potrzeby rynku metalurgicznego, a reszta trafi do odbiorców koksu odlewniczego i odbiorców tzw. drobnego asortymentu, na którym również można zarobić pieniądze. Z całą odpowiedzialnością mówię, że najbardziej stabilną rynkowo sytuację ma Wałbrzych. KK ZA- BRZE i Przyjaźń muszą liczyć się z nieco trudniejszymi warunkami działalności. Jesteśmy bardziej podatni na wahania koniunk- MAGAZYN KOKSOWNICZY 3

4 wydarzenia tury gospodarczej. Jestem przekonany, że proces integracyjny w Grupie JSW znakomicie ułatwi nam działanie i wspólnie osiągniemy sukces. Prezes Szlęk jeszcze przez ponad godzinę szczegółowo wyjaśniał sytuację na globalnym rynku koksowniczym. Wskazywał m.in. na zagrożenia związane z rozchwianą światową gospodarką i tłumaczył, że wspólna polityka w ramach Grupy JSW pozwoli na bardziej komfortową sytuację poszczególnych koksowni. Argumentował, że duży i silny może znacznie więcej. Nasz właściciel, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa wprowadza u siebie procedury, które implikują zachowanie dla powstałego w Grupie segmentu koksowniczego. Działania te dotyczą m.in. procedur handlowych. Ten proces jeszcze trochę potrwa i prawdopodobnie będzie bardziej dotyczył Przyjaźni i KK ZABRZE niż VICTORII. Ważna jest polityka rozwojowa. Nasi właściciele będą czuwać nad procesem inwestycyjnym. Pamiętajmy, że planując i koordynując inwestycje możemy wspólnie zaoszczędzić na zakupach. Oczywiście proszę zrozumieć, że mówiąc o nadzorze inwestycyjnym ze strony naszego właściciela, mówimy o naprawdę dużych inwestycjach, a nie o drobnych zakupach niezbędnych dla funkcjonowania poszczególnych koksowni. Po przedstawieniu najważniejszych kwestii dotyczących integracji, głos zabrali przedstawiciele załogi. Szefowie organizacji związkowych pytali wprost, czy integracja oznacza likwidację miejsc pracy w ich zakładzie lub przenosiny pracowników do Jastrzębia, Zabrza albo Dąbrowy Górniczej. Proszę się nie dziwić tym pytaniom, to jest temat najbardziej gorących dyskusji wśród naszych pracowników kierowali swe uwagi do prezesa Szlęka liderzy związkowi. My musimy naszym kolegom i koleżankom jasno odpowiedzieć na tak stawiane pytania. Szanowni państwo, nie ma mowy o żadnych przenosinach pracowników poza teren Wałbrzycha wyjaśniał prezes Edward Szlęk. Zmieni się struktura organizacyjna ale pracownicy pozostaną na swoim dotychczasowym miejscu pracy. Podkreślam po raz kolejny, iż Wałbrzych ma najlepszą sytuację wśród koksowni Grupy JSW. Byłoby bardzo nierozsądnie trwonić tak profesjonalny i wykwalifikowany kapitał ludzki. Wytwarzacie specyficzny produkt i najlepiej wiecie jak go wyprodukować. Przypominam, że na terenie wszystkich koksowni należących do Grupy JSW są rozmieszczone specjalne punkty ze skrzynkami, do których można wrzucać wszelkie pytania dotyczące integracji naszych zakładów. Jest także założona w internecie specjalna skrzynka mailowa. Wspólnie z prezesem Fryderykiem Krukowskim będziemy na wszelkie pytania odpowiadać. Tu nic nie może się dziać bez poinformowania pracowników stwierdził na koniec Edward Szlęk. Jerzy Pikuła Wizyta górników z KWK Krupiński 27 kwietnia br. członkowie Koła Zakładowego SITG KWK Krupiński odwiedzili Koksownię Przyjaźń. KWK Krupiński w Suszcu to oprócz KWK Budryk główny dostawca węgla gazowo-koksowego typu 34 z Jastrzębskiej Spółki Węglowej używanego do produkcji koksu w naszej koksowni. Kopalnia została uruchomiona w 1983 roku. Dobowe wydobycie węgla wynosi 8500ton. Górnicy zapoznali się z procesem produkcyjnym koksu, procesami oczyszczania gazu i produkcji energii elektrycznej. W imieniu Zarządu Koksowni Przyjaźń górników przywitał Główny Technolog Zdzisław Klimek. W takcie wizyty przedstawiono prezentację z przebiegu procesów technologicznych i film prezentujący osiągnięcia Koksowni Przyjaźń, przedstawiono jej historię i dokonania. Następnie specjaliści-technolodzy Małgorzata Sobur i Andrzej Farmas w trakcie zwiedzania Przyjaźni zaprezentowali najważniejsze węzły, obiekty produkcyjne i technologiczne. Górników interesowały procesy odbioru i przygotowania węgla do koksowania, jak i sam proces koksowania. Duże wrażenie zrobiła na nich bateria koksownicza i gorący koks na wozie gaśniczym. Z zainteresowaniem obserwowali pracę na poszczególnych stanowiskach, nowe rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i produkcji energii elektrycznej z gazu. Goście byli zaskoczeni wielkością Koksowni, skalą przetwórstwa węgla i automatyzacją procesów produkcyjnych. Z uznaniem wypowiadali się na temat porządków, czystości i estetyki poszczególnych obiektów na wydziałach produkcyjnych. Wizyta górników pozwoliła przybliżyć im przetwórstwo węgla, który wydobywają oraz poznać bardziej szczegółowo jeden z zakładów Grupy JSW. (mp) 4 Nr 2 Kwiecień 2012

5 O akcji obejmowania udziałów załoga Przyjaźni była informowana na bieżąco w postaci ogłoszeń i komunikatów podawanych przez Rozgłośnię Fama. Zgodnie z procedurą pracownicy Biura Zarządu Spółki z odpowiednim wyprzedzeniem przez kilka dni przygotowywali imienne zawiadomienia o terminie ZZW i możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą porządku obrad. Nic zatem dziwnego, że na ZZW przybyło 37 najbardziej zainteresowanych i dysponujących wolnym czasem pracowników, którzy mogli osobiście wziąć udział w podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych spraw dla Koksowni Przyjaźń. Przybyłych serdecznie powitał członek Zarządu, Dyrektor Finansów i Handlu Henryk Kolender, który potem referował jeden z punktu porządku obrad, dotyczący spraw finansowych i sprawozdań Zarządu Spółki oraz członek Zarządu, Dyrektor Produkcji i Techniki Bogusław Smółka. A punktów do zrealizowania było tym razem naprawdę sporo. Obecni na sali konferencyjnej obiektu 005 wspólnicy po zapoznaniu się z procedurą i metodami głosowania dokonali wyboru przewodniczącego ZZW, którym został mec. Tadeusz Gicala. Wspólnicy podejmowali m.in. uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w roku 2011, Sprawozdania finansowego spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.. Podczas ZZW podjęto także uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 i zysku lat ubiegłych, uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Koksownia przyjaźń Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 30 kwietnia br. odbyło się historyczne Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Historyczne z tego powodu, gdyż po raz pierwszy wzięli w nim udział pracownicy Koksowni Przyjaźń, którzy w ramach prowadzonej wcześniej akcji otrzymali w zależności od stażu pracy przysługujące im udziały w spółce. z działalności Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w roku Omawiano również kwestie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w roku 2011, rozpatrywano Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. Kolejne uchwały dotyczyły m.in. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Koksowni Przyjaźń z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011, udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń z wykonania obowiązków za rok obrotowy Pod koniec ZZW wspólnicy podjęli uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. oraz głosowali w sprawie uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Ostatnim punktem porządku obrad były wolne głosy i wnioski. (jmp) W ZZW wzięło udział wielu pracowników Przyjaźni, ale najpierw przez kilka dni pracownicy Biura Zarządu przygotowywali zawiadomienia o Zgromadzeniu Wspólników. MAGAZYN KOKSOWNICZY 5

6 jubileusze Jubilaci i odznaczeni KK ZABRZE SA Poniżej prezentujemy listę jubilatów Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA. Redakcja Magazynu Koksowniczego składa serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów zawodowych. 45 lat pracy zawodowej Koksownia Dębieńsko : Jan Kycia; Koksownia Radlin : Jerzy Dzierżęga; Pozostałe służby: Jan Dytko, Jerzy Sławek, Krzysztof Rączka. 40 lat pracy zawodowej Koksownia Dębieńsko : Stanisław Jaworski, Henryk Kolarczyk, Bernard Mitrenga; Koksownia Jadwiga : Joachim Bednorz, Bogdan Honorowicz, Andrzej Komorek, Hubert Kornas, Marian Kukla, Marian Toczkowski, Stanisław Wach; Koksownia Radlin : Józef Przybyłek, Adam Wilczek; Pozostałe służby: Krystyna Kloza, Ryszard Podgórski, Irena Wilk. 35 lat pracy zawodowej Koksownia Dębieńsko : Henryk Brzeżek, Małgorzata Dwulatek, Leon Figura, Antoni Gajek, Adam Kamiński, Bogusława Koścista, Marian Lach, Brygida Lewak, Józef Szwan, Andrzej Zych; Koksownia Jadwiga : Józef Brzeżek, Arkadiusz Czyżak, Franciszek Dworaczek, Ryszard Garduła, Andrzej Golec, Henryk Kadłubowski, Wiesław Kohner, Henryk Kowalewski, Adam Słaboń, Jerzy Sutkowski; Koksownia Radlin : Bogdan Cichawa, Elżbieta Kiermaszek, Bronisław Manderla, Andrzej Mrozek, Mariola Paszkowska, Leonard Polok, Teodor Przybyłek, Eugeniusz Wojtyłko, Ryszard Zawistowski; Pozostałe służby: Weronika Cwienk, Andrzej Mazur, Jerzy Sobota, Irena Szubert, Mirosław Zaborski. 30 lat pracy zawodowej Koksownia Dębieńsko : Irena Adamiec, Krzysztof Frączek, Gabriela Górska, Ryszard Jarząbek, Mariola Konic, Grzegorz Maćkowiak, Marek Szewczyk; Koksownia Jadwiga : Mirosław Gardawski, Janusz Łysiak, Janusz Solarski, Marianna Szymkiewicz; Koksownia Radlin : Sylwia Barszcz, Barbara Barteczko, Bogdan Kowalski, Bogusław Krysztof, Ewa Lampart, Kazimierz Rutecki; Pozostałe służby: Irena Chalecka, Klaudiusz Foks, Małgorzata Knejska, Maria Szeliga, Halina Wilk, Jolanta Ziober. 25 lat pracy zawodowej Koksownia Dębieńsko : Janusz Chrostek, Marek Strzewiczek, Tomasz Szulc, Jolanta Szymiczek, Marzanna Wojdyga; Koksownia Jadwiga : Piotr Gola, Andrzej Jurałowicz, Krzysztof Kołodyński, Piotr Richter, Maria Słaboń, Zbigniew Stelmaszczyk, Dariusz Wieczorek; Koksownia Radlin : Wacław Antkowicz, Ireneusz Drenda, Dariusz Janik, Mirosław Nogły, Grzegorz Paczuski, Ryszard Pietrzak, Mariusz Pycior, Grzegorz Szostak; Pozostałe służby: Ewa Golla, Tadeusz Gryglewicz, Dariusz Guz, Urszula Krawczyk, Małgorzata Kupka, Piotr Olszewski, Irena Przybysz, Ewa Sosna. 20 lat pracy zawodowej Koksownia Dębieńsko : Jacek Dworzecki, Tomasz Fojcik, Adam Pozór; Koksownia Jadwiga : Grzegorz Baron, Rafał Maj, Sławomir Wydra; Koksownia Radlin : Mirosław Barteczko, Grzegorz Bekas, Artur Binioszek, Jacek Bonowicz, Marcin Dawidowski, Leszek Dziwok, Zbigniew Glaeser, Adam Knauer, Zbigniew Koterba, Roman Kubaczka, Jan Niedobecki, Mirosław Nowak, Dariusz Piguła, Marek Potrząsaj, Adam Ptok, Krzysztof Rożek, Dawid Serafin, Tomasz Świerkosz, Tomasz Zajączkowski, Mariusz Zasada, Krzysztof Zioło; Pozostałe służby: Barbara Cieślik, Jarosław Siarkiewicz. SERDECZNIE GRATULUJEMY! (MF) Uchwałą Zarządu Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE SA z 5. kwietnia 2012 roku przyznano Złotą Honorową Odznakę Zasłużony Pracownik Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE SA następującym osobom: Koksownia Dębieńsko : Janina Gawliczek, Andrzej Zych; Koksownia Jadwiga : Andrzej Jurałowicz, Janusz Perduta; Koksownia Radlin : Tomasz Bartczak, Zbigniew Koterba, Leonard Polok; Pozostałe służby: Barbara Gorol, Marian Grabarski, Ewa Gruszczyk. 6 Nr 2 Kwiecień 2012

7 Dzień Hutnika w Victorii Uroczyście obchodziła tegoroczny Dzień Hutnika oraz Święto Patrona świętego Floriana załoga Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA SA. Spotkanie z tej okazji poświęcone było uhonorowaniu zasłużonych dla WZK VICTORIA SA i ceremonii wręczenia dyplomów jubilatom naszego Zakładu. Tegoroczny Dzień Hutnika odbył się 8 maja w sali konferencyjnej WZK. Uroczystość otworzył prezes Fryderyk Krukowski, który serdecznie powitał przybyłych gości, złożył serdeczne podziękowanie załodze za efektywną pracę i związkom zawodowym za współpracę. Zwracając się do pracowników stwierdził: Tak jak w przeszłości, tak i teraz pozycja Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA SA zależeć będzie od wysiłku całej załogi. Dzięki Waszej wiedzy i zaangażowaniu Victoria się rozwija i z powodzeniem wypełnia swoją misję. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem nadal będziemy budować lepsze jutro i sięgać po kolejne sukcesy. Następnie uhonorował pracowników odznaczeniem Zasłużony dla Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA SA. Odznakę przyznaje Zarząd Spółki i nadaje raz w roku z okazji Dnia Hutnika (w wyjątkowych okolicznościach Prezes Zarządu może wyróżnić odznaką pracownika w innym terminie) w celu wyróżnienia długoletnich pracowników, którzy przez swoją pracę zawodową i społeczną oraz oddanie sprawom załogi i Spółki stali się wzorem godnym naśladowania. Wraz z odznaką wyróżniony pracownik otrzymuje legitymację. Odznakę może otrzymać pracownik WZK VICTORIA SA, pracownik Spółki Córki oraz inna osoba współpracująca z Victorią, która przez wyróżniające postępowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych wniosła znaczące zasługi dla WZK VICTORIA SA i załogi lub też dokonała czynu o wyjątkowym znaczeniu dla dobra Spółki. Odznaka posiada jeden stopień i przyznana zostaje pracownikowi po przepracowaniu w WZK VICTORIA SA co najmniej 15 lat. Wymagany staż pracy nie obowiązuje w przypadku wyróżnienia odznaką za dokonanie czynu o wyjątkowym znaczeniu. Kandydatów do wyróżnienia odznaką przedstawiają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz organizacje związkowe. W tym roku odznaczeniem Zasłużony dla Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTO- RIA SA wyróżnieni zostali: Pracownicy Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Józef Dydak, Ryszard Janikowski, Andrzej Kłosowski, Krzysztof Kopiec, Ryszard Krukowksi-Petehyrycz, Jan Lisak, Kazimierz Marciniak, Fryderyk Pośpiech, Henryk Rytter, Janusz Skowron, Mieczysław Strzelec, Anna Usinowicz, Ryszard Zwierko Pracownicy firmy epekoks Wiesław Drożdżyński, Adam Grygiel, Jan Zieliński. Uhonorowano także jubilatów obchodzących 40., 35., 30., 25., 20. rocznicę pracy zawodowej. Dyplomami nagrodzono: 40-lecie pracy Daniel Draus, Bogumił Firus, Jerzy Foksowicz, Stanisław Gieniusz, Janusz Grodzki, Leszek Grzywna, Ryszard Karpiński, Kazimierz Kawiński, Zdzisław Kozicki, Ryszard Krukowski-Petehyrycz, Aleksander Kułak, Roman Lech, Mirosław Mistrzak, Andrzej jubileusze Przybysz, Tadeusz Schmidt, Czesław Taborski, Jerzy Zaucha 35-lecie pracy Wiesław Brelik, Andrzej Drzymalski, Janusz Grabizna, Elżbieta Howanietz, Ireneusz Iwiński, Stanisław Jankowski, Elżbieta Kalus, Henryk Kamiński, Elżbieta Kicińska, Leszek Kot, Zofia Król, Jerzy Krych, Adam Krzemiński, Ryszard Kwasiborski, Zdzisław Maciulewicz, Krystyna Rogowska, Henryk Rytter, Grzegorz Skiba, Jerzy Skomro, Janusz Skowron, Grażyna Staśkiewicz, Mirosława Szolc, Jan Szymczak, Andrzej Tabeński, Witold Wanczura, Mirosław Wawrzyńczak, Zofia Wierzchołowska, Roman Wydrzyński, Zenon Zając, Ewa Zatoń, Zdzisław Zawrzykraj 30-lecie pracy Rafał Dąbek, Zenon Dziekoński, Marek Fila, Joanna Gil, Kazimierz Jaz, Czesław Kurasz, Lucyna Mandzyn, Mirosław Marmol, Andrzej Nachorecki, Jacek Pinczewski, Mirosława Przydryga, Tadeusz Sanigórski, Sławomir Sargalski, Stanisław Stępak, Zygmunt Szaminos, Marek Szczygieł, Anna Szulakowska, Eugeniusz Szwejk, Anna Usinowicz, Jerzy Warzecha, Zbigniew Werner, Grzegorz Zając, Zbigniew Zieliński 25-lecie pracy Jacek Androsz, Marzena Bobrowicz, Piotr Chętkowski, Artur Foryś, Iwona Jemiołek, Robert Kiełebaj, Jan Kochanowski, Krzysztof Kwiatkowski, Kazimierz Lasek, Renata Oleksy, Seweryn Pajdzik, Adam Piżyński, Robert Rubinkowski, Anna Toman, Ryszard Zwierko 20-lecie pracy Ireneusz Barsznica, Dariusz Bugajski, Robert Cząstkiewicz, Stefan Dziedzic, Daniel Gomoła, Tadeusz Jankowski, Marek Laskowski, Zbigniew Pokój, Paweł Słuszniak, Andrzej Strzemecki, Adam Ząbek (WPB) MAGAZYN KOKSOWNICZY 7

8 jubileusze Dzień Hutnika w Przyjaźni Jak co roku o tej porze pracownicy Koksowni Przyjaźń, którzy nabyli uprawnienia do nagrody jubileuszowej w okresie od czerwca ubiegłego roku do maja br. wzięli udział w obchodach jubileuszy pracowniczych. W tym roku mamy 269 jubilatów, którzy obchodzą w Przyjaźni jubileusze pracy zawodowej. I tak: jubileusz 45 lat pracy obchodzą 2 osoby, jubileusz 40-lecia obchodzi 38 osób, jubileusz 35-lecia obchodzą 103 osoby, 30-lecie obchodzą 69 osoby, jubileusz 25-lecia obchodzi 38 pracowników, a jubileusz 20-lecia 19 osób. Jubilaci ze stażem 40. i 45 lat pracy 4 maja br. wzięli udział w spotkaniu na uroczystym obiedzie w obiekcie 005. W imieniu Zarządu Spółki gratulacje składali: członek Zarządu, Dyrektor Finansów i Handlu Henryk Kolender oraz Szef Służby Pracy Henryk Grabowski. Podczas uroczystości nagrodzeni otrzymali listy gratulacyjne, upominki w postaci zegarków o wartości ok. 500 złotych jubilaci za 45 lat pracy, zegarki o wartości ok. 300 złotych jubilaci za 40 lat oraz bony towarowe o wartości 100 zł. Dzień spotkania z kierownictwem Spółki dla jubilatów z 40. i 45-letnim stażem pracy był dniem wolnym od pracy. Pozostali jubilaci Koksowni Przyjaźń otrzymali od kierowników jednostek organizacyjnych listy gratulacyjne oraz bony towarowe o wartości 250 zł dla jubilatów za 35 lat pracy, 200 zł dla jubilatów za 30 lat, 150 zł dla jubilatów za 25 lat i 100 zł dla jubilatów, którzy przepracowali 20 lat. Dodatkowo, pracownikom, którzy odeszli w 2011 roku na emeryturę, a nie dopracowali do jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej oraz legitymują się stażem pracy co najmniej 30 lat kobieta i 35 lat pracy mężczyzna podczas spotkania zostały wręczone zegarki o wartości ok. 200 zł. Jubileusze w Koksowni Przyjaźń obchodzą: 45 lat pracy zawodowej Stanisław Lekstan, Stefan Szpichowski, 40 lat pracy zawodowej Zdzisław Bagiński, Tadeusz Bręda, Jan Chodorek, Andrzej Ciuła, Andrzej Dereń, Stanisław Gołębiowski, Marek Grabiszewski, Marian Grzybek, Wojciech Haponiuk, Marian Janoś, Tadeusz Jarosz, Zdzisław Jędryczek, Józef Kałas Wiesław Klasa, Kazimierz Kosiński, Zbigniew Krzeszowski, Jan Kubisztal, Bronisław Lupa, Mirosława Łonak, Józef Łuczaj, Stefan Madejski, Andrzej Malinowski, Sławomir Michalski, Dariusz Murawski, Piotr Olbrych, Jan Pater, Edward Piasecki, Zbigniew Popiołek, Stanisław Radziejewski, Ireneusz Rosikoń, Marek Rywacki, Wojciech Skomra, Dariusz Szlęzak, Wojciech Szrednicki, Mirosław Walczak, Jerzy Waligóra, Ryszard Zaręba, Andrzej Ziebro. 35 lat pracy zawodowej Czesław Bartnik, Lesław Bigaj, Zdzisław Borkowski, Elżbieta Bzowska, Halina Bąk, Wiesław Chudy, Zbigniew Cybulski, Mirosława Czapla, Mirosław Deszcz, Bogusław Duda, Leszek Duda, Mirosław Dudek, Rozalia Dudek, Mirosław Fijałkowski, Piotr Franek, Zbigniew Frankiewicz, Andrzej Grześko, Aleksander Guzek, Henryk Górka, Leszek Jakubas, Jerzy Januszek, Józef Jaworski, Piotr Jaworski, Alicja Jurek, Czesław Kabacik, Grzegorz Kamoda, Stefan Kałwa, Ryszard Kałwak, Helena Kisielewska, Bogdan Klama, Jerzy Kleczko, Władysław Klita, Janina Kmiotek, Urszula Kniotek, Jan Kopciuch, Jan Kotyk, Arkadiusz Kowalik, Mariusz Kowalik, Henryk Kowalski, Józef Kowalski, Zenon Kowalski, Wiesław Koźbiał, Andrzej Krawczyk, Grzegorz Krzywda, Józef Kurek, Adam Kuźniar, Janusz Kądziela, Zdzisław Leśniak, Andrzej Lorens, Zdzisława Ludwiszewska, Jacek Łuczak, Stanisław Ługowski, Jerzy Maj, Krzysztof Malinowski, Alfred Marchewa, Zbigniew Marczewski, Ferdynand Masłowski, Jerzy Michalik, Arkadiusz Motyl, Włodzimierz Mucha, Edward Musiał, Irena Nanuś, Mirosław Nosek, Tadeusz Pacan, Sylwester Pajęcki, Grzegorz Pawlak, Roman Pawłowski, Lech Piasecki, Teresa Pielka, Zofia Pielka, Edward Piotrowski, Janusz Piątkowski, Jerzy Podsiadło, Krzysztof Popis, Adam Pytel, Zbigniew Raczyński, Wiesław Rejenko, Józef Rejowski, Andrzej Sarach, Marek Skulimowski, Bogdan Smyrak, Lech Sokołowski, Mateusz Stanek, Jan Suchan, Lucjan Syguła, Wiesława Szer, Marek Szlęzak, Bolesław Szul, Witold Szych, Sylwester Szymecki, Zdzisława Sąsiadek, Marek Tatarek, Wiesław Trynda, Hieronim Wakuła, Andrzej Wawrzyniak, Jerzy Waśniewski, Leszek Wierzbowski, Witold Wolski, Jan Wójcik, Janusz Wójcik, Sta- 8 Nr 2 Kwiecień 2012

9 jubileusze nisław Wójcik, Marek Zajączkowski, Hilary Żebrowski. 30 lat pracy zawodowej Jarosław Adamczak, Adam Bal, Ewa Banasik, Wiesław Baran, Wojciech Biały, Mieczysław Bień, Eugeniusz Borys, Antoni Borysiewicz, Zbigniew Brzeziński, Mirosław Capała, Andrzej Cichmiński, Ryszard Cichy, Wojciech Curyło, Elżbieta Czapla, Izabela Dudziak, Ryszard Dutkowski, Tomasz Gola, Krzysztof Goliszek, Karol Grabarczyk, Michał Grudzień, Andrzej Hejczyk, Andrzej Herzog, Witold Jarosiński, Ryszard Jaworski, Iwona Jędryka, Bożena Kachniarz, Zbigniew Kleczko, Zbigniew Koniec, Alfred Korejwo, Maria Kowalska, Grażyna Kozak, Andrzej Kucharczyk, Jacek Kula, Marek Kępa, Włodzimierz Leszko, Włodzimierz Liszka, Zbyszek Luc, Wiesława Ławnicka, Marek Łazowski, Krzysztof Łopatowski, Dorota Madej, Arkadiusz Milewski, Waldemar Nowak, Jan Olech, Dariusz Pluta, Jerzy Porc, Ryszard Rozmus, Sławomir Rutkowski, Leszek Sałat, Leszek Siodłak, Dariusz Sitko, Czesław Stokłosa, Mirosław Strzałkowski, Marek Suchoń, Andrzej Suchy, Sławomir Szaliński, Zdzisław Szałapski, Andrzej Tomaszewski, Cezary Trela, Zbigniew Urbaniec, Janusz Wesołowski, Wiesław Wielgosz, Dariusz Winkler, Ewa Wysokrocka-Podkowicz, Andrzej Włochowicz, Arkadiusz Zbierski, Wiesław Zimny, Bożena Śniecikowska, Adolf Żmuda. 25 lat pracy zawodowej Adam Bień, Grzegorz Bochenek, Marek Bogolubow, Janusz Chmielewski, Maciej Chmielewski, Jarosław Czerwiński, Krzysztof Ćwiek, Janusz Dąbrowski, Andrzej Farmas, Jacek Foltyn, Janusz Gabriel, Jerzy Gąsior, Sławomir Haberka, Monika Helicka, Krzysztof Hrabia, Małgorzata Jasik, Agnieszka Kaliś, Wiesław Kaniowski, Mariusz Koniusz, Bożena Kosiara, Tomasz Kołodziej, Ireneusz Krawczyk, Mariusz Książek, Grażyna Kucińska, Dariusz Lis, Krzysztof Łuszcz, Piotr Michalak, Marek Mróz, Janusz Pecold, Sławomir Pliszka, Roman Rembek, Anna Rzepka, Andrzej Stygar, Remigiusz Stypka, Agnieszka Tusińska, Mirosław Wałaszkiewicz, Danuta Wywiał, Dariusz Węglarz. 20 lat pracy zawodowej Jarosław Barwiak, Adam Bułman, Tomasz Bąk, Luiza Fredyk, Jarosław Gałka, Robert Gumulak, Mariusz Komorowski, Jacek Myrta, Adam Przybyła, Dariusz Remin, Dariusz Soborak, Tomasz Świtała, Dariusz Szozda, Marcin Szuliński, Roman Trusz, Arkadiusz Witas, Jacek Wlazeł, Grzegorz Wójtowicz, Artur Zabiegała. Konferencja Okręgu Śląskiego ZZIT 23 marca br. w Szczyrku odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów Okręgu Śląskiego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Przedstawicielami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ZZIT przy Koksowni Przyjaźń byli: Grażyna Grzesikowska, Zdzisław Klimek, Ludomir Gugała, Janusz Gabriel i Grzegorz Jaszczuk. Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Jednym z elementów porządku obrad były przygotowania do VI Krajowego Zjazdu Delegatów ZZITT, który ma odbyć się w maju br. Wśród 11 delegatów z Okręgu Śląskiego na zjazd zostali wybrani także delegaci z MOZ ZZIT przy Koksowni Przyjaźń: Zdzisław Klimek i Grażyna Grzesikowska. Przewodniczący Okręgu Śląskiego Wojciech Kulej omówił ponadto propozycje zmian w statucie Związku, które będą przedmiotem dyskusji na zjeździe. Dużym zainteresowaniem cieszył się zademonstrowany przez nas krótki film poglądowy o Koksowni Przyjaźń. Zarząd MOZ ZZIT MAGAZYN KOKSOWNICZY 9

10 fotoreportaż fotoreportaż Kobiecym okiem W bieżącym wydaniu MK prezentujemy fotografie autorstwa Barbary Nikołajuk, która swoim teleobiektywem uchwyciła piękno i potęgę Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE SA. 10 Nr 2 Kwiecień 2012 MAGAZYN KOKSOWNICZY 11

11 zarządzanie Nowy System Zarządzania w Koksowni Przyjaźń W dniu 18 kwietnia 2012 roku ukazała się nowelizacja zarządzenia Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w sprawie funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania, które reguluje w naszej firmie zasady działania systemów zarządzania. Na uwagę zasługuje fakt, że w niniejszym zarządzeniu pojawił się kolejny nowy model zarządzania System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według międzynarodowej normy ISO/IEC 27001:2005 oraz Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji prezentująca nadrzędne cele Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w zakresie funkcjonowania SZBI. Tym samym, faktem stało się, że w Koksowni funkcjonuje obecnie pięć Zintegrowanych Systemów Zarządzania tj: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/ IEC 27001:2005, System Zarządzania Energią wg ISO 50001:2011, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004. W ślad za przywołanym wyżej zarządzeniem ukazało się szereg zaktualizowanej i nowej dokumentacji ZSZ. Ponieważ wymagania SZBI w wielu elementach są różne od dotychczas funkcjonujących systemów, konieczne stało się opracowanie procedur z nowym symbolem A przypisanym ściśle do obszaru funkcjonowania SZBI. Działania prowadzone na rzecz wdrożenia nowego systemu miały swoją genezę w dniu 15 lipca roku, kiedy to ukazało się Pismo okólne w sprawie wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz zapewnienia ochrony danych osobowych. Pismo to uregulowało rozpoczęcie procesu wdrożenia nowego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Powołany został także Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji, którego zadaniem jest współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz m. in. opracowanie i ustalenie zakresu działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), monitorowanie realizacji przez jednostki organizacyjne wdrażania SZBI w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., określenie i ustalenie zasad spełnienia wymagań normy, nadzorowanie działań zleconych przez ABI, inicjowanie i nadzorowanie opracowania dokumentacji bezpieczeństwa informacji dla nadzorowanych obszarów, monitorowanie realizacji ustaleń z posiedzeń Zespołu itp. Do najważniejszych zagadnień SZBI Administrator Bezpieczeństwa Informacji zaliczył opracowanie i wdrożenie działań związanych z ochroną danych osobowych jako realizacji bardzo restrykcyjnych wymagań ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym roku ukazała się nowelizacja zarządzenia w sprawie ochrony danych osobowych w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., co zapoczątkowało wiele działań w jednostkach organizacyjnych dla zapewnienia ochrony danych osobowych. Ponadto z inicjatywy ABI przeprowadzono szereg szkoleń dla pracowników naszej firmy dotyczących ochrony danych osobowych i przybliżających sposoby ich przeniesienia na wewnętrzne regulacje w Koksowni. Równolegle do prac nad opracowaniem ww. zarządzenia realizowany był proces tzw. inwentaryzacji aktywów informacyjnych uznanych jako kluczowe z punktu widzenia organizacji w działalności, których utrata mogłaby spowodować straty finansowe, następstwa prawne lub pogorszenie wizerunku przedsiębiorstwa. Dalszy tryb działań, który był prowadzony, to szacowanie ryzyka niezbędne dla określenia planów działań postępowania z tym ryzykiem oraz zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Jak wcześniej zaznaczyliśmy zaktualizowano i opracowano szereg dokumentacji ZSZ, a w tym zaktualizowano Księgę Zintegrowanych Systemów Zarządzania, której nowe VIII wydanie zawiera Politykę SZBI oraz Politykę Bezpieczeństwa Informacji określającą zasady zabezpieczenia informacji i danych oraz sposoby postępowania z tymi informacjami, procedury ZSZ już funkcjonujące tj. Z 5 Opracowywanie, wydawanie oraz nadzorowanie dokumentacji i zapisów Zintegrowanych Systemów Zarządzania, regulującą kwestie nadzoru nad dokumentacją i zapisami ZSZ, także w obszarze SZBI, gdzie przypisano nowy symbol A procedurom SZBI, które umożliwiają odpowiednie działania i postępowanie w obszarze Nr 2 Kwiecień 2012

12 Obradowali działacze Solidarności 25 kwietnia br. odbyło się XXXIII Międzyzakładowe Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń. Delegatów i gości przywitał przewodniczący organizacji Zenon Fiuk. Wśród zaproszonych gości byli ksiądz kaninik, kapelan zakładowej S Andrzej Stasiak, prezesi spółek-córek: Ryszard Cebula, Piotr Jarosz, Andrzej Mucha, Zbigniew Proksa, a Zarząd Przyjaźni reprezentował Szef Służby Pracy Henryk Grabowski. Zebranie delegatów rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia sztandaru i uczczenia minutą ciszy zmarłych pracowników. Porządek obrad przewidywał wystąpienia zaproszonych gości, wybór przewodniczącego zebrania, zastępcy i protokolanta, ustalenie liczby członków i wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków, stwierdzenie prawomocności zebrania, złożenie sprawozdań i informacji Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność, Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej, przyjęcie nowego schematu organizacyjnego MOZ NSZZ S Koksowni Przyjaźń. Odbyły się także wybory uzupełniające na zebranie delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Na zakończenie obrad przewidziano wolne wnioski. Oczywiście jak zwykle najwięcej emocji wzbudziły na sali konferencyjnej obiektu 005 sprawy płacowe, podział zysków, kwestie działalności spółek-córek w nowych warunkach, czyli w ramach przynależności do Grupy JSW. Stąd też pytania do prezesów Spedkoksu, Remkoksu, BTS-u i ZRM-u, i przedstawiciela Zarządu Koksowni Przyjaźń były bardzo konkretne. Delegaci chcieli wiedzieć m.in. jak będą działać spółki-córki Koksowni, czy zostaną wchłonięte bezpośrednio pod skrzydła JSW, czy pozostaną w strukturach Koksowni Przyjaźń. Prezesi spółek-córek oraz przedstawiciel Zarządu Przyjaźni nie unikali odpowiedzi na pytania. Wszyscy podkreślali, że działacze związkowi są informowani na bieżąco o wynikach finansowych spółek i z organizacjami związkowymi są prowadzone rozmowy dotyczące rozwiązania najbardziej istotnych dla pracowników problemów. Odnośnie docelowych struktur organizacyjnych nikt z zaproszonych gości nie mógł zadeklarować, jak będą one wyglądały, zarządzanie identyfikacji aktywów, szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem oraz procedury w zakresie postępowania z incydentami bezpieczeństwa informacji, a także zawierające zasady zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego aktywów informacyjnych w Koksowni. Celem opracowania tych procedur było przede wszystkim zabezpieczenie przed utratą najważniejszych danych związanych z działalnością Koksowni, a teraz rozpoczyna się etap wdrażania ich w życie. Prowadzone były również intensywne prace nad uregulowaniem zasad dotyczących trybu nadawania uprawnień do zasobów informatycznych, owocem czego jest opublikowana nowelizacja stosownego w tym temacie zarządzenia. Jednocześnie w styczniu bieżącego roku wprowadzono do procedury Z 6 Planowanie i przeprowadzanie auditów rozszerzenie zasad auditowania o elementy wymagane w nowo wdrażanym systemie i w związku z tym prowadzone są już audity wewnętrzne w zakresie funkcjonowania SZBI w obszarze danych osobowych. Jednakowoż obecnie audity planowane będą w ujęciu wszystkich wymagań wdrożonych poprzez procedury A i polityki bezpieczeństwa informacji stanowiące załączniki do Księgi ZSZ, zarządzenia w zakresie nadawania uprawnień do sieci intranetu i internetu oraz polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, która stanowi załącznik do zarządzenia o ochronie danych osobowych. Efektem wszystkich realizowanych prac będzie przystąpienie do procesu certyfikacji stanowiącego potwierdzenie funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według międzynarodowej normy ISO/ IEC 27001:2005, która planowana pod koniec bieżącego 2012 roku. Opracował: Sebastian Szmidt gdyż jak podkreślił Szef Służby Pracy Koksowni Przyjaźń prace nad schematem organizacyjnym w ramach segmentu koksowniczego Grupy JSW ciągle trwają i proces konsolidacji potrwa zapewne jeszcze długo. Delegaci otrzymali jednak zapewnienie, że organizacje związkowe będą informowane o najbardziej kluczowych kwestiach na bieżąco. (JMP) Obrady otworzył przewodniczący S Zenon Fiuk. Prezesi spółek-córek i Szef Służby Pracy odpowiadali na pytania delegatów. MAGAZYN KOKSOWNICZY 13

13 koksownia przyjaźń Audit nadzoru Polskiego Rejestru Statków S.A. W dniach r. odbyła się kolejna wizyta auditorów jednostki certyfikującej PRS S.A. Przedmiotem wizyty była weryfikacja i potwierdzenie skuteczności funkcjonowania czterech systemów zarządzania na zgodność z wymaganiami norm międzynarodowych ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością, ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego, ISO 50001:2011(E) System Zarządzania Energią oraz polskiej normy PN-N :2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Podstawą przeprowadzenia auditu nadzoru PRS S.A. jest zasadność przyznania certyfikatów Systemów Zarządzania. Auditorzy w osobach: auditor wiodący Janusz Pisarczyk oraz auditorzy Feliks Monasterski, Tomasz Nalepka, Kazimierz Górecki odwiedzili wybrane jednostki organizacyjne i metodą próbkowania prowadzili analizę funkcjonowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania. W dniu 23 kwietnia auditowi podlegały następujące jednostki organizacyjne w zakresie: zarządzanie systemami DX, zasoby ludzkie ZK, monitorowanie stanu ochrony środowiska DS, sprzedaż energii elektrycznej PE, komunikacja z klientem przez pryzmat zawieranych umów HM, planowanie i realizacja procesu produkcji koksu PG i PK, realizowane zakupy HL i HK oraz proces produkcji i oczyszczania gazu koksowniczego PK i PW. Drugiego dnia auditu (24 kwietnia) auditorzy prowadzili analizę procesów w: PE w zakresie planowania energetycznego oraz produkcji energii, PW w zakresie produkcji węglopochodnych w tym nadzoru nad składowiskiem odpadów, PT i TM w zakresie nadzoru nad infrastrukturą i procesami zleconymi, ponownie HM w zakresie komunikacji z klientem przez pryzmat oceny zadowolenia klienta oraz informacji zwrotnych od klienta, DB w zakresie przeglądu stanu bezpieczeństwa oraz PZ w zakresie przeglądu stanu bezpieczeństwa przez pryzmat zabezpieczeń przeciwpożarowych i gazowych. Wynik auditu nadzoru PRS S.A. jest dla naszej firmy bardzo pozytywny i jednoznacznie potwierdził prawidłowość funkcjonowania wdrożonych systemów zarządzania oraz zasadność przyznania Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. certyfikatów Systemu Zarządzania Wynik auditu okazał się bardzo pozytywny. Jakością, Środowiskowego, Energetycznego i BHP w zakresie produkcji i sprzedaży koksu, smoły surowej, benzolu surowego, gazu koksowniczego, siarki, energii elektrycznej i pary wodnej zgodne z wcześniej przywołanymi normami odniesienia. Auditorzy PRS S.A. także w trakcie tej wizyty, podobnie jak to było w ubiegłym roku, zanotowali kilka obserwacji, które stanowią wytyczne do doskonalenia naszych systemów zarządzania w najbliższym czasie. W imieniu Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w proces auditu za ogromy wkład i pracę, bez której tak doby wynik nie byłby możliwy. Na szczególne wyróżnienie zasługują auditorzy wewnętrzni Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., których praca pozwala na uzyskanie informacji o prawidłowości funkcjonowania ZSZ i przygotowania firmy do wizyty auditorów jednostek certyfikujących. Wszystkim serdecznie dziękuję. Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania Krzysztof Lebdowicz 14 Nr 2 Kwiecień 2012

14 Kombinat w pigułce (3) W związku z procesami konsolidacyjnymi, które dotyczą koksowni Grupy JSW postanowiliśmy w kilku odcinkach na łamach Magazynu Koksowniczego przedstawić nasze przedsiębiorstwa, tak aby przybliżyć je pracownikom Spółek. Dziś koksownia RADLIN. Koksownia w 2011 roku obchodziła uroczystości 100-lecia istnienia. Zakład ten wchodzący w skład Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA powstał jako oddział kopalni Emmagrube. Przez cały okres swojego istnienia produkował koks metodą ubijaną. Obecnie Koksownia Radlin eksploatuje jedną, dwublokową baterię koksowniczą pracującą w systemie ubijanym, jednak w wariancie ubijania stacjonarnego zlokalizowanym pod wieżą węglową. Zdolność produkcyjna zakładu wynosi ton koksu na rok. W latach realizowano niezwykle szeroki zakres modernizacji koksowni Radlin, który na początku obejmował budowę Biochemicznej Oczyszczalni Ścieków, nowej Drogi Węgla oraz automatyzację dwóch z trzech linii komponowania mieszanki węglowej ( ). W 1999 ukończono budowę pierwszej w Polsce Odsiarczalni Gazu Koksowniczego metodą amoniakalną, a następnie zupełnie nową benzolownię. Z doświadczeń Koksowni Radlin w uruchomieniu i eksploatacji instalacji Odsiarczalni skorzystało wielu eksploatatorów podobnych instalacji w kraju, w tym również nasi koledzy z Koksowni Przyjaźń. W latach zrealizowano budowę nowoczesnej wielkokomorowej baterii koksowniczej typu PWR oraz komplet maszyn piecowych. Wraz z baterią wybudowano zupełnie nową Sortownię koksu, cześć Węglowni z nośnicami i Wieżą Węglową, nową sieć dróg i torowisk oraz punkty załadunku smoły i benzolu do cystern i autocystern. W chwili obecnej Koksownia Radlin realizuje program modernizacji Węglowni, to jest zabudowę młyna węglowego wraz z infrastrukturą. Najważniejsze zamierzenia inwestycyjne to budowa profesjonalnego składowiska węgla oraz wyposażenie instalacji Odsiarczania gazu koksowniczego w drugą instalacje Katalitycznego Rozkładu Amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa. Koksownia Radlin produkuje wysokiej jakości koks hutniczy ceniony przez naszych kk Zabrze sa odbiorców. Praktycznie cała produkcja zakładu kierowana jest na eksport. Obecnie całość gazu koksowniczego zagospodarowywana jest do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zadanie to realizowane jest we współpracy z Elektrociepłownią Marcel Sp. z o.o. Dzięki konsekwentnie wdrażanym inwestycjom, koksownia stale ogranicza niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Radlin był pierwszą polską koksownią, która uzyskała Pozwolenie Zintegrowane i to już w 2003 roku. Po zakończeniu procesu modernizacji zakładu prac na Węglowni, Koksownia Radlin będzie praktycznie nowym zakładem. Zapewni to naszej firmie produkcję, a pracownikom stabilne zatrudnienie na okres najbliższych lat. Jan Pasz Dyrektor Kierownik Koksowni Radlin Zdjęcie: Marcin Walas MAGAZYN KOKSOWNICZY 15

15 o nas i o branży JSW: w stronę zwiększonego wydobycia węgla Jastrzębska Spółka Węglowa borykała się w ubiegłym roku z problemami z wydobyciem węgla. W 2012 roku JSW chce przekroczyć wydobycie założone w Planie Techniczno-Ekonomicznym. W JSW chcieliby zwiększyć wydobycie i przekroczyć założenia PTE, maksymalnie o 0,3 mln ton. Plan wydobycia na rok 2012 zakłada jego zwiększenie do 13,3 mln ton wobec 12,7 mln ton węgla wydobytych w ubiegłym roku. Obecne zdolności wydobywcze kopalń JSW szacowane są na ok. 13,6 mln ton. Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają, że osiągnięcie w 2012 roku takiej wielkości, a zatem przekroczenie planu, pozostaje realne mówi prezes Zarządu JSW Jarosław Zagórowski. Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2011 roku wypracowała 2 mld 105,5 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 9 376,8 mln zł. To odpowiednio o 40 proc. i 29 proc. więcej niż w 2010 roku. Dla porównania w 2010 roku zysk netto wyniósł 1 501,9 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży 7 288,9 mln zł. Spółka w 2011 roku odnotowała dobry wynik finansowy m.in dzięki utrzymaniu się cen węgla i koksu na stosunkowo wysokim poziomie oraz osłabieniu kursu złotego w drugiej połowie roku. Ten wynik wypracowano w warunkach nieco niższych wolumenów sprzedaży, związanych m.in. ze wstrzymaniem wydobycia w wyniku zdarzeń w dwóch kopalniach spółki oraz w warunkach dużej niepewności na rynku stali wynikającej ze spowolnienia gospodarczego w Europie. Dla nas 2011 rok był okresem pozytywnej weryfikacji strategii rozwoju ocenia Jarosław Zagórowski, prezes zarządu JSW. Mimo niezależnych od nas zdarzeń związanych z mniejszym wydobyciem w pierwszym półroczu i spadku cen w drugim półroczu, wypracowaliśmy dobry wynik. Jednocześnie mieliśmy kilka zdarzeń jednostkowych związanych z uwolnieniem rezerw, które wpłynęły na ostateczny wynik. W tym roku ryzyko zmienności na rynku stali jest nadal duże. Nie wiadomo, jak ukształtuje się popyt na koks i węgiel, a co za tym idzie, czy grozi nam duży spadek cen. Musimy brać pod uwagę wszystkie sygnały z rynku i odpowiednio reagować, by nie odbiły się w znaczący sposób na naszych wynikach. Przychody ze sprzedaży Grupy JSW w samym IV kwartale 2011 roku wyniosły 2 mld 216,0 mln zł i były wyższe o ponad 22 proc. w porównaniu do IV kwartału 2010 roku (1 802,6 mln zł). EBITDA wyniosła w IV kwartale 2011 roku 1 394,3 mln zł. To wzrost o 107 proc. w porównaniu tego samego okresu w 2010 roku, kiedy ta wartość osiągnęła 673,2 mln zł. Zysk netto w IV kwartale 2011 roku wyniósł 998,1 mln zł, gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 368,3 mln zł. Łączne przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych po czterech kwartałach 2011 roku osiągnęły poziom 4 943,3 mln zł i były wyższe o 22,8 proc. niż uzyskane w analogicznym okresie 2010 roku. W kwietniu br. mają zapaść decyzje w zakresie rekomendacji zarządu w sprawie wysokości dywidendy z ubiegłorocznego zysku. W prospekcie emisyjnym zapisano, że dywidenda wyniesie co najmniej 30 proc. zysku netto grupy. JSW chce w 2012 roku przeznaczyć na inwestycje ok. 1,5 mld zł. Dobre wyniki górnictwa w pierwszych miesiącach 2012 roku Wydobycie za pierwsze dwa miesiące 2012 roku wyniosło w polskich kopalniach 13,27 mln ton węgla, natomiast sprzedaż w tym okresie ukształtowała się na poziomie 11,81 mln ton. Z kolei w pierwszych dwóch miesiącach 2011 roku sprzedaż wyniosła 12,75 mln ton, a wydobycie 12,04 mln ton. Na zwałach zalegało w pierwszych 2 miesiącach br. 3,38 mln ton, natomiast w pierwszych 2 miesiącach ub. roku zalegało 2,4 mln ton węgla. W tamtym roku były problemy z wydobyciem, które zaspokoiłoby potrzeby rynku i węgiel sprzedawał się praktycznie na pniu mówi dla portalu wnp. pl Henryk Paszcza, dyrektor oddziału katowickiego Agencji Rozwoju Przemysłu. W tym roku natomiast dostawy węgla na rynek są zabezpieczone. Import węgla do Polski w pierwszych dwóch miesiącach br. wyniósł 1,79 mln ton, podczas gdy w pierwszych dwóch miesiącach ub. roku wyniósł 2,44 mln ton. Spółki węglowe odnotowują dobre wyniki. Problemy ma Katowicki Holding Węglowy, który odnotowuje mniejsze wydobycie od zakładanego i który o czym informował portal wnp.pl. zmuszony był renegocjować parametry w dostawach węgla. KHW renegocjował kontrakt m.in. z Vattenfallem. Wiadomo, że za węgiel niższej jakości holding otrzyma mniejsze pieniądze. 16 Nr 2 Kwiecień 2012

16 Wiosenne naprawy dróg Od 23 kwietnia br. w Dąbrowie Górniczej ruszyły wiosenne naprawy dróg. Ekipy remontowe będzie można spotkać w centrum oraz na terenach zielonych. Naprawy zniszczonych nawierzchni zaczęły się na ul.: Krynicznej, Transportowej, Torowej, Koksowniczej, Karsowskiej, Zachodniej, Modrzewiowej, Podlesie i DK 94. W kolejnych dniach obejmą m.in. ul. Kazimierzowską, Związku Orła Białego, Trzebiesławicką, Grudki, Złotą, Królewską, Piłsudskiego, Kasprzaka, Majakowskiego, Poniatowskiego, Kolejową i al. Zagłębia Dąbrowskiego. Wcześniej drogowcy uzupełnili najpoważniejsze ubytki w miejscach, w których zima dała o sobie najmocniej znać. Teraz zajmą się kolejnymi odcinkami. Na dąbrowskich drogach pracować będzie 11 ekip. Remonty, w zależności od rejonu, potrwają do połowy maja. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianami organizacji ruchu. Powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do znaków. Noc Muzeów w Sztygarce Raz w roku w całej Europie muzea otwierają swe podwoje o dość nietypowej godzinie. Nocne zwiedzanie zapoczątkowano w 1997 roku w Berlinie, obecnie organizuje je ponad 120 miast Europy. W tym roku do akcji włącza się także dąbrowskie Muzeum Miejskie Sztygarka, zapraszając nocnych marków do zwiedzania. Niech nie zwiedzie Was drodzy Goście obecny wygląd Muzeum. Pod nowoczesną elewacją kryją swe mroczne oblicze sędziwe mury powstałe w 1842 roku. Wybudowany wówczas pałac Zarządu Górniczego przez dziesięciolecia wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie i gospodarzy, nie oparł się zawieruchom wojennym, a dziś służy mieszkańcom aglomeracji śląsko zagłębiowskiej. W nocy z 19 na 20 maja organizatorzy zapraszają do Muzeum i Kopalni Ćwiczebnej od godziny 17:00 do godziny 24:00. Do zwiedzania udostępnione będą wszystkie pomieszczenia muzealne. Wstęp do Muzeum Miejskiego Sztygarka bezpłatnie. Niedosyt wrażeń uzupełnimy zwiedzając podziemia Kopalni Ćwiczebnej zejdziemy w głąb korytarzy, na poziom minus 25 metrów. Wędrując wąskimi chodnikami pokażemy trud pracy górnika oraz zabytkowe maszyny do urobku węgla. Efekty specjalne nowoczesnych urządzeń multimedialnych wzbogacą specyficzny klimat kopalni. Wstęp do Kopalni Ćwiczebnej za połowę ceny. Zasady zwiedzania Kopalni Ćwiczebnej: Zapraszamy grupy maksymalnie do 15 osób. Wstęp na pierwszy poziom od 6 do 9 roku życia. Wstęp na poziomy pierwszy i drugi od 10 roku życia. Ze względu na panujące w Kopalni Ćwiczebnej warunki górnicze (temperatura stopni Celsjusza, wilgotność 80-90%), zalecane jest stosowanie wygodnego (pełnego) obuwia i cieplejszego okrycia. Bilety do nabycia w budynku Muzeum. Tydzień Ziemi w Zabrzu W stronę mocy to hasło tegorocznej XIX edycji Tygodnia Ziemi, która odbyła się od 16 do 22 kwietnia w Zabrzu. Hasło przewodnie obecnej edycji nawiązywało do ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2012 Międzynarodowym rokiem zrównoważonej energii dla wszystkich ludzi. Chcielibyśmy aby obecny Tydzień Ziemi był miejscem refleksji nad znaczeniem energii, sposobami jej pozyskiwania i wydatkowania, szczególnie w kontekście zachowania dziedzictwa przyrodniczego, a także nad znaczeniem energii tkwiącej w Przyrodzie i w samym człowieku. Potęgę informator sił natury i znaczenie ochrony środowiska przyrodniczego pokazały wystawy prezentowane z okazji Tygodnia Ziemi poświęcone światu, który już nie istnieje ( Czas mamuta ) oraz temu, którego pięknem możemy się zachwycać, ale który w starciu ze współczesną cywilizacją pozostaje zagrożony ( Czy przeżyją? ). Jak co roku w Zabrzu zaproponowano chętnym różne formy uczestnictwa w Święcie Ziemi: konkursy, warsztaty, prelekcje, wystawy, wycieczki do obiektów komunalnych i przemysłowych, kiermasze, zawody sportowe osób odwiedziło wałbrzyską Giełdę Pracy i Edukacji Podczas tegorocznej wałbrzyskiej Giełdy Pracy i Edukacji największym zainteresowaniem cieszyły się oferty pracy w powstających w Wałbrzychu fabrykach Ronala i Mando. Oblegane były także stoiska Legipolu, Cersanitu, NSK, Alpexu, Budopolu, UPC, Wałbrzych International Production, Porcelany Wałbrzych, hurtowni wędlin Jama, Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, Aqua- Zdroju i Starej Kopalni. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej stwierdził, że Giełda Pracy to najlepszy sposób na skrócenie drogi pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracownicy mają bezpośrednią możliwość zaprezentowania się i zapoznania z ofertą przyszłego pracodawcy. Prezydent zapowiedział również, że takie wydarzenia będą miały charakter cykliczny. Dodatkowo podczas giełdy uczniowie i przyszli studenci mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną w mieście. Rodzice mieli okazję sprawdzić ofertę żłobków i przedszkoli funkcjonujących w Wałbrzychu oraz zapisać swoje pociechy do wybranych placówek. Giełdę zorganizował Urząd Miejski w Wałbrzychu i Powiatowy Urząd Pracy. MAGAZYN KOKSOWNICZY 17

17 po godzinach Murowana Goślina W niedzielę 15 kwietnia br., w Murowanej Goślinie odbył się pierwszy maraton z cyklu Powerade Garmin MTB Marathon. Dla wielu, w tym i dla mnie, był to pierwszy start w sezonie. Sobotnie słońce nie zapowiadało deszczowej aury, która przywitała nas w Murowanej. Pierwsza myśl grunt że nie leje jak w zeszłorocznym Zabierzowie. Trasa zapowiadała się dość ciekawie, szczególnie nowa pętla dystansu mini, poprowadzona w dolinie Warty. Miałem cichą nadzieję, że piaski Murowanej nie dadzą nam się aż tak mocno we znaki jak rok temu. Szybkie przygotowanie sprzętu i jazda na rozgrzewkę. Zostało pół godziny do startu dystansu mega, a ja już złapałem swoją pierwszą gumę. Gratulacje od prezesa, szybki serwis i po kłopocie lepiej pół godziny przez startem niż trzy minuty po. Starty poszczególnych dystansów zostały wyjątkowo poprzesuwane w czasie. Moja pierwsza myśl czyżby z powodu ogromnej kolejki do biura zawodów? Cały ten zabieg był z góry zaplanowany i opisany na stronie organizatora. Jako pierwszy, o godzinie wystartował dystans GIGA. Następnie o 11 Mega i o Mini. Pierwsza zauważalna zmiana na starcie, to nowy podkład dźwiękowy. Muzyka wpadała w ucho i zagrzewała do ostrej rywalizacji. Szybkie odliczanie i w końcu start. Wielu zawodników za bardzo wzięło sobie do serca informację o zwężeniu na trasie w okolicach kładki i już na pierwszych metrach pognali w tempie bardziej XC niż maratonowym. Nasuwa się pytanie, czy część z nich przypadkiem nie przegrała w tym momencie? Nowa pętla okazała się strzałem w dziesiątkę. Kilka szybkich zjazdów, krótkie i dość wymagające podjazdy oraz przeprawy po prowizorycznych kładkach spowodowały, że cała stawka rozciągnęła się i podzieliła na grupy. Wiele podjazdów trzeba było pokonywać z buta. Odcinek wzdłuż Warty był dla nas łaskawy (nie tonęliśmy w piasku tak jak to bywało na trasie z lat poprzednich). Po drodze minęliśmy kilka bagien (niektórzy na piechotę, inni na rowerze testowali głębokość błota kołami zanurzonymi aż po osie). Szybkie zakręty między drzewami skutecznie rozgrzewały, przez co padający deszcz nie sprawiał większych kłopotów. Warto było czasami oderwać wzrok od trasy i uciekających rywali żeby spojrzeć w bok było na co popatrzeć. Po minięciu pierwszego bufetu, trasa kierowała nas z powrotem do Murowanej Gośliny. Na szczególną uwagę zasługuje miejsce przy budowie nowej drogi, gdzie część zawodników chętnie skracała trasę przeskakując przez rów, zamiast przejechać agrafkę wyznaczoną przez organizatora chłopaki nie tędy droga! Samą Dziewiczą podjeżdżało się kilka razy w pewnym momencie już straciłem rachubę i nie wiedziałem, czy to drugi czy trzeci podjazd. Może to za sprawą kilera który na przywitanie wysysał z nas resztki energii. Po przejechaniu Dziewiczej Góry nie pozostało nic innego, jak tylko zebrać pozostałe siły i gnać prosto do mety. Trasa była już w miarę prosta. No może poza jednym niepozornym miejscem. Zakręt 90 stopni a na nim dwóch fotografów. Dlaczego akurat tutaj w takim byle jakim punkcie? Odpowiedź dostałem w momencie, gdy leżałem na boku w głębokim piasku. Na dystansie GIGA bezkonkurencyjny okazał się Andrzej Kaiser z Corratec Team z czasem 3 godziny 56 minut i 11 sekund, który dołożył swojemu klubowemu koledze Zbigniewowi Górskiemu 18 Nr 2 Kwiecień 2012

18 ponad 6 minut. Na dystansie MEGA, po ucieczce na Dziewiczej Górze, królował Mateusz Zoń z Kross Racing Team z czasem 2 godziny 39 minut i 47 sekund. miejscu w kategorii M4 i 65 open, Mietek Berezik z 3 miejscem w kategorii M5 i 100 open. Nasze panie, startujące na dystansie mega, dały wyraźny sygnał rywalkom, że w tym sezonie należy się z nimi liczyć. Dorota Juranek, zwana Czarną 8 K2 i 289 open, Małgosia Borowik 9 K2 i 290 open oraz Małgosia Adamczyk 6 K3 i 318 open. Dystans MINI Małgorzata Gumiennik ukończyła na miejscu 5 w kategorii K2 i 159 open. po godzinach że wyjdzie na dekorację... okazało się że tak zwany system oraz sędziowie byli innego zdania. Miejmy nadzieję, że takie niespodzianki miały miejsce ostatni raz w tym sezonie. Ja sam odniosłem kolejny sukces wygrałem sam z sobą i swoimi słabościami. Do Na dystansie MINI tryumfował Albert Fokt z czasem 1 godziny 19 minut i 5 sekund. Bardzo dobrze na trasie poradzili sobie zawodnicy Gomola Trans Airco. Na dystansie GIGA Michał Ficek zajął 5 miejsce w kategorii M2 i 22 open, niedaleko niego Łukasz Matusiak 9 miejsce w kategorii M2 i 33 open. Na tym samym dystansie Wioleta Piątek zajęła 3 miejsce w kategorii K2 i 106 open. Na dystansie MEGA bardzo dobrze pojechał Marek Kolacha kończąc na 2 W dniach kwietnia 2012 roku, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zorganizowało kolejny XIX Tydzień Ziemi. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało W stronę mocy i nawiązywało do ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2012 Międzynarodowym rokiem zrównoważonej energii dla wszystkich ludzi. Organizatorzy za cel postawili sobie aby...obecny Tydzień Ziemi był miejscem refleksji nad znaczeniem energii, sposobami jej pozyskiwania i wydatkowania, szczególnie w kontekście zachowania dziedzictwa przyrodniczego, a także nad znaczeniem Pewne zamieszanie wprowadziły problemy z pomiarem czasu, ale na szczęście organizator szybko się z nimi uporał. Choć Czarna do końca była pewna, Tydzień Ziemi w koksowniach energii tkwiącej w Przyrodzie i w samym człowieku. Jak co roku przygotowano wiele konkursów, warsztatów, prelekcji, wystaw, wycieczek do obiektów komunalnych i przemysłowych, kiermaszów, a nawet zawody sportowe. Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA jak co roku aktywnie włączył się w organizację obchodów, koksownie w Zabrzu, Radlinie i Czerwionce-Leszczynach zwiedziło ponad osób. Głównie byli to uczniowie szkół oraz studenci uczelni technicznych. Każdy ze zwiedzających otrzymał mały prezent od firmy. (MF) Marek Kolacha, pracowik Koksowni Przyjaźń od lat jest w krajowej czołówce. zobaczenia na kolejnej edycji Powerade Garmin MTB Marathon, 5 maja 2012 w Złotym Stoku. Więcej informacji na stronie: www. lovebikes.pl. Krzysztof Dendzik Zdjęcia: Bartek Sufin foto: Aleksandra Fudala MAGAZYN KOKSOWNICZY 19

19

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str.

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str. Nr 4(14) kwiecień 2013 r. Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA str. 4 Uważać na rutynę! str. 6 8 Uroczysty Dzień Koksownika str. 11 Po męsku na argumenty str. 16 spis treści Z okazji naszego święta,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str.

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str. Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja str. 3 Parlamentarzyści w Przyjaźni str. 4 Lider koksu odlewniczego... str. 5 Kombinat w pigułce str. 8 spis treści Wszystkim pracownikom Spółek wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN 1507-658X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą!

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą! M i e s i ę c z n i k K o k s o w n i Pr z y j a ź ń S p. z o. o. w D ą b r o w i e G ó r n i c z e j I S S N 1 5 0 7-6 5 8 X Nr 7 (63) LIPIEC 2006 r. Rosną nowe węglopochodne str. 4-5 Zwyciężył kompromis

Bardziej szczegółowo

w numerze: Dyplomowe wizje młodych architektów str. 3 4 Konkurs na hasło BHP rozstrzygnięty str. 4 Umowa z BTS podpisana str. 5

w numerze: Dyplomowe wizje młodych architektów str. 3 4 Konkurs na hasło BHP rozstrzygnięty str. 4 Umowa z BTS podpisana str. 5 Nr 6/7(40/41) VI/VII 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Dyplomowe wizje młodych architektów str. 3 4 Konkurs na hasło BHP rozstrzygnięty

Bardziej szczegółowo

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str.

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str. Nr 4(38) kwiecień 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3 ARP i JSW KOKS

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Nr 2(36) luty 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Uruchomienie systemu ERP str.

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) Z Bełchatowa do Opola SPIS TREŚCI Energia z odpadów komunalnych 10 Nowe inwestycje Zmiany

Bardziej szczegółowo

NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE

NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE G A Z E T A F I R M O W A n r 3 ( 3 6 ) m a r z e c 2 0 1 2 NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Nr 6, Styczeń 2009 Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Drodzy Czytelnicy! 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Aktualności Umiarkowany optymizm w 2009 roku Być blisko klienta Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże

Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże G A Z E T A F I R M O W A n r 1 0 ( 5 4 ) l i s t o p a d 2 0 1 3 Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże Zarząd i Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej W W W. K W S A. P L G A Z

Bardziej szczegółowo

nr 10 (43) listopad 2012 60 lat kopalni Niechaj święta Barbara stale otacza nas wszystkich swoją opieką. Z górniczym Szczęść Boże

nr 10 (43) listopad 2012 60 lat kopalni Niechaj święta Barbara stale otacza nas wszystkich swoją opieką. Z górniczym Szczęść Boże G A Z E T A F I R M O W A nr 10 (43) listopad 2012 60 lat kopalni Niechaj święta Barbara stale otacza nas wszystkich swoją opieką. Z górniczym Szczęść Boże Zarząd i Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej W W

Bardziej szczegółowo

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota 1 firma, 1 społeczność, 1 wydawnictwo ArcelorMittal Warszawa kwiecień 2009, Nr 2 04 Stalownia - załoga na trudne czasy Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. 02 04 05 Dzień BHP Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk

Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk G A Z E T A F I R M O W A n r 6 ( 9 ) w r z e s i e ń 2 0 0 9 Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Kompanii Węglowej

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3 Radosnego Alleluja! Radosnego Alleluja! MAH Społem Wiosna nasza! MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW Rok XLVIII nr 4 (518) WARSZAWA, kwiecień 2010 r. Cena 4,50 zł (plus 7% VAT) KRS PSS Szczecin

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE

STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE G A Z E T A F I R M O W A n r 1 ( 3 4 ) s t y c z e ń 2 0 1 2 STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków SPIS TREŚCI Energia - towar na giełdzie 8 Rusza wolontariat Liczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne RAPORT ROCZNY 2011 KGHM Polska Miedź S.A. 1997 1998 1999 2000 2001 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaży mln zł 4 089 3 642 4 113 4 983 4 218 Wynik na działalności podstawowej mln

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic.

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic. Nr 10 (60) październik 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Jesienna oferta Taurona wywiad Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2 wydarzenia Tauron w kamerach National Geographic wydarzenia Bezpieczniki

Bardziej szczegółowo

Europejski kongres w Katowicach

Europejski kongres w Katowicach Nr 6 (32) Czerwiec 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 Europejski kongres w Katowicach wywiad Joanna Schmid Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku wydarzenia Na papieskim święcie

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki Leonardo da Vinci

Centrum Nauki Leonardo da Vinci Nr 3 (33) wrzesień 2014 Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Centrum Nauki Leonardo da Vinci WYRÓŻNIENIE ELEWACJE 9 16 18 DROGI 21 WIADUKT Już z uprawnieniami Wiosenną sesję egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystać technikę do maksimum

Wykorzystać technikę do maksimum 1 firma, 1 społeczność, 1 wydawnictwo ArcelorMittal Warszawa październik 2009, Nr 4 04 Wykorzystać technikę do maksimum Bardzo dobre wyniki stawiają obecnie nasz piec Danarc w absolutnej czołówce pieców

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą!

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! NR 2/2013 (2)! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! Powrót motocrossu 2 Serdecznie zapraszamy do placówek u Spółdzielczego www.okbank.pl CENTRALA BANKU

Bardziej szczegółowo