WIODĄCE BIURO PROJEKTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIODĄCE BIURO PROJEKTOWE"

Transkrypt

1

2 WIODĄCE BIURO PROJEKTOWE Elektromontaż Projekt wchodzi w skład Grupy Elektromontaż - lidera rynku usług elektroinstalacyjnych i czołowego polskiego producenta rozdzielnic średniego i niskiego napięcia. Jako wiodące Biuro Projektów oferujemy naszym Klientom współpracę w zakresie: + kompleksowej realizacji inwestycji według formuły "Projektuj i Buduj" + doradztwa w ramach projektów inwestycyjnych + wykonawstwa projektów: koncepcyjnych, przetargowych budowlanych, wykonawczych i powykonawczych Nasze Biuro oferuje usługi doradcze w zakresie przygotowania oceny opłacalności inwestycji dla instalacji słaboprądowych, silnoprądowych i automatyki. Dla naszych Klientów przygotowujemy: + analizy techniczno-ekonomiczne dla sektora energetyki i przemysłu + koncepcje programowo-przestrzenne + dokumentacje przetargowe i specyfikacje istotnych warunków zamówienia dla potrzeb procedur przetargowych + nadzór autorski Prowadzimy uzgodnienia formalnoprawne do momentu uzyskania pozwolenia na budowę włącznie. 2

3 www. elektromontazprojekt.com "PROJEKTUJ I BUDUJ" Struktura sprzedaży Biura Projektów Elektromontażu Poznań 5% 5% 5% 5% 10% instalacje elektryczne silnoprądowe instalacje elektryczne słaboprądowe urządzenia elektroenergetyczne 15% instalacje automatyki instalacje wodno-kanalizacyjne instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji projekty ogólnobudowlane 40% projekty dróg i zagospodarowania terenu 15% Oferujemy projektowanie w zakresie: + instalacji elektrycznych siły i oświetlenia + instalacji elektroenergetycznych od napięcia 0,23 kv do 110 kv włącznie (linii WN, SN, nn, stacji transformatorowych) + instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych + systemów bezpieczeństwa i systemów pożarowych + systemów automatyki budynkowej i przemysłowej + instalacji ogólnobudowlanych + zagospodarowania terenu + instalacji wodno-kanalizacyjnych + instalacji ogrzewania i wentylacji Wchodząc w skład Grupy Elektromontaż oferujemy współpracę według formuły Projektuj i Buduj. Połączenie projektowania z wykonawstwem i produkcją urządzeń elektroenergetycznych pozwala nam na realizację całościowych projektów inwestycyjnych począwszy od koncepcji, projektu, uzgodnień formalno-prawnych poprzez prace budowlane, aż do oddania obiektu z pozwoleniem na użytkowanie. Zapewniamy również serwis i obsługę zainstalowanych urządzeń i instalacji. 3

4 ODPOWIADAMY NA KAŻDE WYZWANIE Oczekiwania Klientów są podstawą tworzonych w Biurze Projektów Elektromontażu Poznań rozwiązań. Wykwalifikowani projektanci tworzą zespół, który sprosta wyzwaniom stawianym przez najbardziej wymagających Klientów. Wiedza i doświadczenie naszych projektantów pozwalają na realizację najbardziej skomplikowanych projektów. Zawsze do dyspozycji Klienta Nowoczesny system komunikacji oparty na telefonii komórkowej BlackBerry umożliwia naszym pracownikom stały dostęp do poczty elektronicznej oraz natychmiastową reakcję na potrzeby Klienta (24 godziny/7 dni w tygodniu). Dostęp do zasobów zgromadzonych na platformie Lotus Notes (IBM) bez względu na lokalizację pracownika pozwala szybko reagować na zmieniające się potrzeby Klienta. Do zarządzania wszystkimi obszarami działania firmy wykorzystujemy światowej klasy zintegrowany system informatyczny firmy SAP. 4

5 www. elektromontazprojekt.com ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Działamy w oparciu o procedury Systemu Zarządzania Jakością. PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2110:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PN-N 18001:2004 PN-ISO/IEC 27001:2007 potwierdzająca najwyższą jakość zarządzania firmą oraz oferowanych produktów i usług, spełniających rosnące wymagania naszych Klientów. umożliwiająca udział we wszystkich przetargach publicznych dla sektora obronnego ogłaszanych w Polsce oraz w przetargach organizowanych przez NATO na terenie całej Europy. stanowiąca potwierdzenie realizacji przez firmę działań przyjaznych środowisku. Dzięki systemowi ISO nasza firma w sposób istotny wpływa na ograniczenie przyczyn zanieczyszczeń środowiska naturalnego. której istotą jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i likwidacji zagrożeń wypadkowych na stanowiskach pracy. której wdrożenie pozwala na ochronę kluczowych dla firmy i jej Klientów informacji, zachowanie ich poufności i usprawnienie zarządzania wiedzą firmy. Certyfikaty ISO 9001 oraz AQAP 2110 potwierdzają wysoką jakość realizowanych w Elektromontażu Poznań projektów oraz gwarantują ciągłe doskonalenie procesu projektowania, realizowane m.in. poprzez: + wnikliwą analizę potrzeb Klientów + wielostopniową kontrolę prac projektowych + stosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych + ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych projektantów Certyfikat AQAP umożliwia nam ponadto udział we wszystkich przetargach organizowanych przez NATO w całej Europie oraz realizację projektów o klauzuli bezpieczeństwa "tajne". Pełną poufność realizowanych w Biurze Projektów prac gwarantuje certyfikat ISO Bezpieczeństwo Informacji, dzięki któremu nasi Klienci mają pewność, iż przekazane przez nich informacje nie zostaną udostępnione nieupoważnionym osobom zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. 5

6 NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE 3D Dysponujemy najnowocześniejszym systemem do wspomagania projektowania. Zależnie od wymagań projektu wykorzystujemy zróżnicowane oprogramowanie. Oprogramowanie E-plan to opracowany przez światowego lidera rynku CAE specjalistyczny system do projektowania układów automatyki i tworzenia schematów elektrycznych. Innowacyjna funkcjonalność oprogramowania i różnorodność dodatkowych narzędzi przyspieszają prace projektowe, w szczególności proces tworzenia dokumentacji projektowej. Automatycznie generowana dokumentacja projektowa pozwala na uniknięcie wielu błędów powstających przy ręcznym tworzeniu dokumentów. Do prac projektowo-konstrukcyjnych dla urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie do projektowania w układzie przestrzennym 3D Pro/Engineer. Oprogramowanie to umożliwia w szczególności: + skrócenie czasu wykonania projektu + ciągłe monitorowanie wykonywanych projektów + zarządzanie i archiwizację projektów + trójwymiarowe modelowanie + wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej na bazie wcześniej wykonanych modeli 3D + wykonywanie dokumentacji warsztatowej, montażowej i technologicznej + wykrycie błędów konstrukcyjnych i technologicznych 6

7 www. elektromontazprojekt.com NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE 2D Dla projektowania instalacji w układzie płaskim 2D korzystamy z najnowszych wersji oprogramowania AutoCad i MicroStation. MicroStation jest standardem w dziedzinie AEC i stanowi najbardziej dostępną, wydajną oraz interoperacyjną platformę CAD do projektowania i konstruowania infrastruktury. Wykorzystanie MicroStation umożliwia użytkownikom tworzenie modeli przechowujących wszelkie informacje o elementach składowych. Dzięki tej platformie z powodzeniem integrujemy najbardziej wszechstronny na świecie zestaw programów, stosowany w różnych branżach i środowiskach. AutoCad to wiodące na rynku rozwiązanie do projektowania i tworzenia dokumentacji budowlanej. Program ten umożliwia projektowanie, wizualizację i tworzenie dokumentacji w sposób przejrzysty, wydajny i zgodnie z zamierzeniami projektanta. Ułatwia on także opracowywanie i rozwijanie twórczych pomysłów, od projektowania koncepcyjnego, po tworzenie szkiców i rysunków. Zaawansowane narzędzia do szkicowania, cieniowania i renderowania ułatwiają przekazywanie koncepcji projektowych osobom trzecim. Funkcje przekrojów i wzorów płaskich ułatwiają tworzenie dokumentacji na podstawie istniejącego projektu. Najnowszy sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami do wydruków wielkoformatowych pozwala na profesjonalne opracowanie i przygotowanie wykonywanej dokumentacji projektowej. 7

8 PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SILNOPRĄDOWYCH Nasze Biuro wykonuje złożone projekty instalacji silnoprądowych od 0,4 do 110 kv włącznie, obejmujące swoim zakresem: + stacje transformatorowe WN/SN - napowietrzne i wnętrzowe, do napięcia 110 kv włącznie + stacje transformatorowo-rozdzielcze SN/nn wnętrzowe i napowietrzne + rozdzielnie sieciowe SN + układy potrzeb własnych i ogólnych dla bloków energetycznych + linie elektroenergetyczne napowietrzne SN i nn + linie elektroenergetyczne kablowe do 110 kv włącznie + instalacje siły + instalacje oświetlenia wnętrz i terenów otwartych + instalacje odgromowe i przeciwporażeniowe + instalacje odsiarczania 8

9 www. elektromontazprojekt.com PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SŁABOPRĄDOWYCH Wykonujemy projekty w zakresie wszystkich instalacji słaboprądowych, takich jak: + system oddymiania i alarmu pożarowego + elektroniczne systemy alarmowe + instalacje przeciwwłamaniowe + system kontroli dostępu + dozorowy system ostrzegania + instalacje telewizji przemysłowej + teletechniczne linie kablowe + okablowanie strukturalne + system zliczania osób + system parkingowy 9

10 PROJEKTY INSTALACJI AUTOMATYKI Nasze Biuro wykonuje projekty w zakresie automatyki budynkowej i przemysłowej: + BAS (Building Automation System) - projekty kompleksowej automatyzacji budynków (galerie handlowe, biurowce, hotele, hale sportowo-widowiskowe, obiekty naukowo-dydaktyczne i inne) z zastosowaniem najnowszych systemów DDC (Direct Digital Controls):!! automatyka strefowa! automatyzacja wentylacji i klimatyzacji monitoring i sterowanie obwodów elektrycznych! monitoring instalacji technicznych + BMS (Building Management System) - projekty integracji systemów BAS i SMS (Security Management Systems) w jeden system zarządzania budynkiem + Projekty AKPiA - projekty automatyzacji procesów technologicznych dla energetyki i przemysłu 10

11 PROJEKTY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH www. elektromontazprojekt.com Wykonujemy projekty urządzeń elektroenergetycznych takich jak: System rozdzielnic niskiego napięcia: + jedno- i dwuczłonowe rozdzielnice modułowe typu WARTA System rozdzielnic średniego napięcia: + rozdzielnica przedziałowa typu ODRA przeznaczona dla sieci rozdzielczych do 36 kv + rozdzielnica bezprzedziałowa typu NAREW przeznaczona do rozdziału energii do 36 kv + rozdzielnica małogabarytowa typu DRAWA przeznaczona do rozdziału energii do 24 kv + rozdzielnica typu RAWA przeznaczona do pracy w kopalnianych sieciach rozdzielczych + rozdzielnica dwusystemowa typu BRDA przeznaczona dla sieci rozdzielczych do 17,5 kv + rozdzielnie SN i nn producentów: ABB, Eaton, Siemens, Schneider, Schrack Stacje kontenerowe: + stacja transformatorowa typu MAMRY w obudowie betonowej + stacja transformatorowa typu WIGRY w obudowie metalowej 11

12 PROJEKTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI Wykonujemy projekty w zakresie instalacji: + centralnego ogrzewania + ciepła technologicznego + gazowej + węzła cieplnego + kotłowni + wentylacji i klimatyzacji wraz z wentylacją pożarową + wody lodowej Podczas eksploatacji służymy pomocą przy serwisowaniu i utrzymaniu zainstalowanych urządzeń. 12

13 PROJEKTY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH www. elektromontazprojekt.com W zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wykonujemy projekty: + wody zimnej i ciepłej wody użytkowej + kanalizacji sanitarnej i technologicznej + kanalizacji deszczowej wewnętrznej i zewnętrznej + odwodnienia dachu i parkingów + tryskaczowej wraz z pompownią + hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej Wykonujemy projekty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i powykonawcze dla wszystkich obiektów budowlanych. 13

14 PROJEKTY OGÓLNOBUDOWLANE Pracownicy naszego Biura wykonują projekty ogólnobudowlane: + obiektów kubaturowych związanych z urządzeniami technologicznymi dla instalacji elektrycznych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnych, automatyki + stacji transformatorowych WN/SN i SN/nn + konstrukcji stalowych i żelbetowych + mis transformatorowych, fundamentów dla urządzeń technologicznych + modernizacji obiektów kubaturowych przemysłowych, użyteczności publicznej i biurowych + kanalizacji technicznej 14

15 www. elektromontazprojekt.com PROJEKTY DRÓG I ZAGOSPODAROWANIA TERENU Tworzymy projekty w zakresie: + dróg wewnętrznych, parkingów, chodników dla nowych i modernizowanych stacji transformatorowych WN i SN + dróg dojazdowych do stacji transformatorowych WN i SN + dróg dojazdowych wraz z placami manewrowymi dla farm wiatrowych + włączenia dróg dojazdowych do istniejącej infrastruktury drogowej wraz z jej przebudową + dróg wewnętrznych, parkingów, chodników dla zakładów przemysłowych + parkingów, placów, chodników dla obiektów użyteczności publicznej i obiektów biurowych + zagospodarowania terenu dla nowych i modernizowanych stacji transformatorowych WN i SN + zagospodarowania terenu dla zakładów przemysłowych + zagospodarowania terenu dla obiektów użyteczności publicznej i obiektów biurowych Wykonywane projekty posiadają wszystkie niezbędne uzgodnienia techniczne i administracyjne. 15

16 NASZE REALIZACJE - OBIEKTY KUBATUROWE Obiekty biurowe: + Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu - projekt instalacji silno- i słaboprądowych, projekt konstrukcyjno-budowlany i instalacji mechanicznych + Park Postępu w Warszawie - projekty budowlane i wykonawcze aranżacji najemców w zakresie kompletnych instalacji elektrycznych 0,4 kv oraz instalacji słaboprądowych Infrastruktura komunikacyjna: + Port Lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa stacji transformatorowych na terenie portu lotniczego w zakresie: instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych, mechanicznych oraz w zakresie konstrukcyjnobudowlanym Obiekty handlowo-magazynowe i usługowe: + Focus Park w Piotrkowie Trybunalskim oraz Zielonej Górze - projekt instalacji silnoi słaboprądowych + Międzynarodowe Targi Poznańskie - projekt stacji 15/0,4 kv wraz z powiązaniami sieciowymi SN i nn oraz projekty wykonawcze instalacji elektrycznych hal nr 3, 5, 6A, 7, 11 i 15 + IKEA Targówek w Warszawie - projekt instalacji teletechnicznych 16

17 www. elektromontazprojekt.com NASZE REALIZACJE - OBIEKTY PRZEMYSŁOWE Obiekty przemysłowe: + Fabryka opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim - projekt instalacji silno- i słaboprądowych + Zakład Produkcyjny Kimball Electronics w Sadach k. Poznania - projekt instalacji silnoi słaboprądowych + Volkswagen Poznań - projekt zasilania urządzeń technologicznych Odlewni, obejmujący część elektryczną, budowlaną i mechaniczną + Huta Miedzi Legnica - projekt rozdzielnicy niskiego napięcia, wraz z projektem części budowlanej i instalacji mechanicznych + Rafineria Mozyr na Białorusi - projekt rozdzielnicy 6 kv i 0,4 kv w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych + KGHM Polska Miedź Zakłady w Rudnej - modernizacja rozdzielni 6 kv GST3 - wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy + KGHM Polska Miedź Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach - projekt wykonawczy budowlanokonstrukcyjny oraz instalacj elektrycznych z wymianą rozdzielni SN 6 kv i nn 0,4 kv + Lubelski Węgiel Bogdanka - projekt rozdzielnicy 6 kv dla Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych oraz systemu nadzoru + Zakłady Chemiczne Police - projekt rozdzielnicy 6 kv oraz rozdzielnicy potrzeb własnych 220V prądu stałego wraz z projektem pomieszczeń rozdzielni nn, obejmującym część mechaniczną i budowlaną + Unilever w Poznaniu - przebudowa i rozbudowa układu zasilania zakładu w zakresie instalacji SN i nn + GlaxoSmithKline budynek produkcji kapsułek miękkożelowych w Poznaniu - projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych 0,4 kv oraz instalacji słaboprądowych 17

18 NASZE REALIZACJE - WYTWARZANIE ENERGII Wytwarzanie energii: + Elektrownia Kozienice - projekt rozdzielnicy potrzeb własnych 6 kv bloku nr 6 oraz rozdzielnicy potrzeb własnych 220V prądu stałego, układu sterowania i nadzoru dla rozdzielnicy oraz projekt pomieszczeń rozdzielni 6 kv w zakresie części konstrukcyjnobudowlanej i mechanicznej + Elektrociepłownia Wybrzeże w Gdańsku - projekt dwóch rozdzielnic 6 kv w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych oraz systemu nadzoru + Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie - projekt wyprowadzenia mocy dla 4 bloków energetycznych oraz projekt Mokrej Instalacji Odsiarczania Spalin (MIOS) + Elektrownia Bełchatów - projekt rozbudowy rozdzielnicy potrzeb własnych 6 kv + Farma Wiatrowa Udanin - projekt budowlany w zakresie linii 110 kv, powiązań liniowych 30 kv, stacji transformatorowej 110/30 kv + Farma Wiatrowa Udanin FW5 57,5 MW (23 turbiny) - projekt budowlany i wykonawczy w zakresie linii kablowej 110 kv, stacji transformatorowej 110/30 kv oraz teletechniki + Farma Wiatrowa Skurpie 38 MW (19 turbin) oraz Farma Wiatrowa Krasin 20 MW (20 turbin) - projekt budowlany części elektroenergetycznej stacji 110/20 kv + Elektrociepłownia Fortum w Częstochowie - projekt budowlany i wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych 15 kv, 6 kv i 0,4 kv stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/6 kv + Dalkia Powerline w Poznaniu - projekt wykonawczy rozdzielnic nn 0,4 kv 18

19 www. elektromontazprojekt.com NASZE REALIZACJE - DYSTRYBUCJA ENERGII Dystrybucja energii: + Modernizacja stacji transformatorowych 110/15 kv: Poznań Rataje, Września, Środa Wlkp., Mosina k. Poznania obejmująca projekty obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielni 110 kv i 15 kv, pomiarów energii i telemechanikę + Modernizacja stacji transformatorowej 220/110/15 kv w Czerwonaku k. Poznania obejmująca projekty: obwodów pierwotnych i wtórnych w zakresie rozdzielni 15 kv + Modernizacja stacji transformatorowej 110/6 kv HCP w Poznaniu obejmująca projekty: obwodów pierwotnych oraz w zakresie konstrukcyjno-budowlanym rozdzielni 110 kv + Budowa stacji transformatorowej 110/15 kv w Plewiskach k. Poznania - wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy + Modernizacja stacji transformatorowej 110/30/15 kv w Nekli k. Wrześni obejmująca projekty: obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielni 110 kv, 30 kv i 15 kv, pomiarów energii, telemechanikę + Budowa stacji elektroenergetycznych 110/15 kv Harasiuki oraz Piastowice z powiązaniami liniowymi 110 kv - wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy + Modernizacja rozdzielni 110 kv oraz potrzeb własnych prądu przemiennego 0,4 kv stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Poręba - projekt wykonawczy w zakresie: obwodów pierwotnych i wtórnych, telemechaniki, łączności oraz konstrukcji pod aparaturę rozdzielni 110 kv i części budowlanej oraz elektrycznej rozdzielni potrzeb własnych 19

20 SZCZECIN GORZÓW WLKP. ZIELONA GÓRA TUROSZÓW PIŁA SŁUPSK KOSZALIN SZCZECINEK LEGNICA POZNAŃ WROCŁAW WAŁBRZYCH KALISZ OPOLE GDAŃSK KONIN GRUDZIĄDZ BYDGOSZCZ TORUŃ ELBLĄG PŁOCK ŁÓDŹ BEŁCHATÓW CZĘSTOCHOWA OLSZTYN WARSZAWA RADOM KIELCE GRAJEWO BIAŁYSTOK OSTROŁĘKA SIEDLCE LUBLIN SUWAŁKI MIELEC TARNÓW KATOWICE KRAKÓW RZESZÓW NOWY SĄCZ KROSNO CHEŁM Elektromontaż Projekt www. elektromontazprojekt.com ul. Wieruszowska 12/16, Poznań tel fax Kontakt z Regionalnymi Biurami Obsługi Klienta Region Wielkopolski tel ul. Wieruszowska 12/16, Poznań Region Północny tel ul. Galaktyczna 35 A, Gdańsk Region Centralny oraz Rynek Energii Odnawialnej i Energetyki tel ul. Bagno 2 m 231, Warszawa Region Południowo-Zachodni tel ul. Wołowska 18, Wrocław Wszystkie użyte znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

Elektromontaż Poznań S.A.

Elektromontaż Poznań S.A. Komfort współpracy Elektromontaż Poznań S.A. jest liderem na rynku usług elektroinstalacyjnych, wykonawcą instalacji mechanicznych i sanitarnych oraz producentem urządzeń elektroenergetycznych. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Elektromontaż Poznań S.A.

Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Poznań S.A. www. elektromontaz.com Produkujemy i instalujemy nowoczesne urządzenia. 1. + Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych Elektromontażu Poznań S.A. oferuje nowoczesne systemy

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno sieci światłowodowych, miedzianych jak i radiowych. Naszą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU I. Informacje ogólne Firma: Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba: 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon: (022) 519-08-00 Fax: (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia. Profil firmy

Przyszłość to technologia. Profil firmy Przyszłość to technologia Profil firmy QUMAK S.A. Qumak to polska spółka giełdowa, projektująca, realizująca i serwisująca innowacyjne rozwiązania dla biznesu. To wiodący integrator polskiego rynku teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Obiekty przemysłowe, logistyczne, magazynowe

Obiekty przemysłowe, logistyczne, magazynowe Obiekty przemysłowe, logistyczne, magazynowe Huta CELSA w Ostrowcu Świętokrzyskim Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Cechą

Bardziej szczegółowo

Luxmat-Telecom Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Tel. +48 (22) 544 88 00; Fax. +48 (22) 544 88 01. Warszawa, 31 marca 2011

Luxmat-Telecom Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Tel. +48 (22) 544 88 00; Fax. +48 (22) 544 88 01. Warszawa, 31 marca 2011 Luxmat-Telecom Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Tel. +48 (22) 544 88 00; Fax. +48 (22) 544 88 01 Warszawa, 31 marca 2011 Dziękując za zainteresowanie, niniejszym prezentujemy profil i zakres działalności

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyn Dzisiaj na ipada Pobierz za darmo z AppStore Magazyn dla klientów ABB w Polsce

dzisiaj Magazyn Dzisiaj na ipada Pobierz za darmo z AppStore Magazyn dla klientów ABB w Polsce dzisiaj 1 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyn Dzisiaj na ipada Pobierz za darmo z AppStore Zeskanuj kod QR i korzystaj z elektronicznych publikacji ABB Miasto, które myśli o swoich mieszkańcach

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Kraków 2014 Spis treści 1) SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU... 5 a) System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie... 5 i) System Kontroli Dostępu...

Bardziej szczegółowo

tronic numer 1(2)/2009

tronic numer 1(2)/2009 numer 1(6)/2011 biuletyn firmy security tronic management newsletter numer 1( biuletyn firmy System GEMOS zarządza bezpieczeństwem Portu Lotniczego Copernicus we Wrocławiu Właśnie dobiegają końca prace

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM ZA 2011 ROK ZŁOTNIKI, DNIA 15 MARCA 2012 ROKU SPIS TREŚCI L.p. Str. 1. Struktura i charakter działalności Grupy Kapitałowej Atrem 3 2. Osoby

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Informacji

Systemy Ochrony Informacji 1 Systemy Ochrony Informacji Enigma Systemy Ochrony Informacji jest producentem, dostawcą i integratorem zaawansowanych dedykowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów ze szczególnym naciskiem

Bardziej szczegółowo

Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska

Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska Wydanie nr 14 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Schrack Design Tool 3 Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack

Bardziej szczegółowo

Obiekty biurowe i konferencyjne

Obiekty biurowe i konferencyjne Obiekty biurowe i konferencyjne Malta House, Poznań Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest liderem branży budowlanej. Realizuje

Bardziej szczegółowo

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 własne rozwiązania na własnym podwórku / 20 The Squaire leżący wieżowiec / 12 więcej dali w sieci / 8 Wykonawstwo z certyfikatem WAGO / 11 TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo