Wszyscy uczestnicy postępowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszyscy uczestnicy postępowania"

Transkrypt

1 Ustroń, dnia 27 czerwca 2013 r. L.dz. EDO / MKS / 720 / 2013 Znak sprawy: ŚCR/EDO/04/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na E-zdrowie w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu ŚCR/EDO/04/2013 Zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r., ze zmianami) Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji informuje, iż w dniu 20 czerwca 2013 r. wpłynęły pisma od Wykonawców wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 1, pkt 3 odpowiadamy: WYKONAWCA I: Pytanie nr 1: Dotyczy: V - Dostawa infrastruktury sprzętowej serwer 2 szt. Wyspecyfikowane przez Zamawiającego serwery wskazują jednoznacznie na jednego producenta firmę Dell. W związku z tym prosimy o dopuszczenie jako sprzętu równoważnego, serwerów o poniższych parametrach: Serwer - 2 szt. Wymagana funkcjonalność Obudowa Płyta główna Chipset Procesor 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19", dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 666 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie 1

2 RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Napęd optyczny Gniazda PCI 48GB DDR3 RDIMM 1333MHz, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 768GB pamięci DDR3. Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep, SDDC, Advanced ECC DVD+/-RW SATA 1 x PCI-Express x16 trzeciej generacji i 3 x PCI-Express x8 trzeciej generacji. Interfejsy sieciowe Dyski twarde Kontroler RAID Porty 4 porty typu Gigabit Ethernet ze wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iscsi boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI- Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ Dodatkowa czteroportowa karta sieciowe GbE Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS Brak zainstalowanych dysków twardych. Możliwość zainstalowania sprzętowego kontrolera dyskowego, posiadającego min. 512MB nieulotnej pamięci cache, umożliwiającego konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 6 x USB 2.0 z czego 2 USB na przednim panelu obudowy, 3 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, VGA Video Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Elementy redundantne HotPlug Zasilacze Bezpieczeństwo Diagnostyka Min. Zasilacze, wentylatory Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 800W każdy. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu. Karta Zarządzania Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) Szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika Możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury Wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 dedykowana do karty zarządzającej karta SD min. 8GB 2

3 Inne Certyfikaty Warunki gwarancji Zainstalowany wewnętrzny moduł ussd Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows" dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Wymagane 60 miesięcy gwarancji. Czas podjęcia reakcji serwisu do czterech godzin od zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. W przypadku konieczności wymiany dysków twardych, wymiana ich następuje bez zwrotu do gwaranta dysków uszkodzonych (pozostają u klienta). Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. Dokumentacja użytkownika Dokumentacja w języku angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. TAK w zakresie specyfikacji serwerów (szt. 2) Zamawiający uzna jako spełniające poprzez zastosowanie równoważnych rozwiązań wszelkie urządzenia spełniające opisane w specyfikacji, w tym także urządzenie proponowane przez wnioskującego. Pytanie nr 2: Lp. Moduł Wymaganie SIWZ Pytanie Wykonawcy ODPOWIEDZ 2. Wymagania systemu e*rejestracja z Portalem e* Rejestracja Prosimy o wyjaśnienie czym się różni system e*rejestracja od Portalu e*rejestracja? Są to pojęcia tożsame 3. A. Szczegółowe administracji systemem Przydzielanie uprawnień i ról użytkownikom i grupom użytkowników. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez słowo użytkownik do e*rejestracji i dla Portalu e*rejestracja? Są to pojęcia tożsame 3

4 4. B. Szczegółowe funkcjonalności systemu Możliwość ograniczenia samodzielnej autoryzacji użytkowników - pacjentów do osób zarejestrowanych w zintegrowanym systemie HIS (na podstawie zgodności numeru PESEL i nazwiska); możliwość wyłączenia trybu autoryzacji pacjentów w oparciu o rejestr zintegrowanego systemu HIS. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w którym użytkownikami portalu są pacjenci zarejestrowania w HIS? Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Użytkownikami portalu mogą być pacjenci HIS oraz osoby, które pacjentami nie są np. opiekunowie pacjentów lub osoby rejestrujące się na pierwszą wizytę, czyli takie, które dopiero staną się pacjentem. 5. B. Szczegółowe funkcjonalności systemu Grupowanie usług do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajów usług. Prosimy o podanie rodzaju usługi? Zamawiający wymaga możliwości samodzielnego definiowania usług do grupowania 6. A. Szczegółowe administracji systemem Definiowanie nowego użytkownika. Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie, w którym konto portalowe dostają wszyscy pacjenci zarejestrowani w systemie szpitalnym? Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Konto w portalu powinno być tworzone na żądanie. Użytkownik portalu może być pacjentem zarejestrowanym w HIS ale też może być opiekunem pacjenta HIS zatem nie należy ograniczać listy użytkowników Rejestracji do pacjentów HIS. 7. A. Szczegółowe administracji systemem Przydzielanie uprawnień i ról użytkownikom i grupom użytkowników. Prosimy i wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez grupy i role w module E*Pacjent, module dedykowanym dla pacjenta? Zamawiający oczekuje funkcjonalności umożliwiającej grupowanie użytkowników portalu i nadawanie im uprawnień np. ograniczonych z możliwością dokonania tylko jednej rezerwacji i z różnych poziomów zaufania pacjenta pozwalających na dokonywanie wielokrotnych rezerwacji, zmian terminów itp. 4

5 Obsługa Ruchu Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych Czy Zamawiający dopuści różny motor bazy danych dla części medycznej i administracyjnej przy zachowaniu pełnej integracji między modułami? Obecne wymaganie Zamawiającego nie znajduje uzasadnienie i ogranicza konkurencję Nie zamawiający pozostawia zapis SIWZ Obsługa Ruchu Wszystkie moduły/ systemy pochodzą od jednego producenta Czy Zamawiający dopuści Nie. Zamawiający dostarczenie podtrzymuje zapisy SIWZ modułów/systemów pochodzących od różnych producentów przy zachowaniu pełnej integracji pomiędzy modułami/systemami. Obecne wymaganie Zamawiającego nie znajduje uzasadnienie i ogranicza konkurencję Obsługa Ruchu System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer i Mozilla Firefox. Czy Zamawiający dopuści działanie na jednej z wymienionych przeglądarek? Obecne wymaganie Zamawiającego nie znajduje uzasadnienie i ogranicza konkurencję. Nie. Zamawiający nie dopuszcza działania tylko na jednej z wymienionych przeglądarek Obsługa Ruchu Obsługa Ruchu System musi umożliwić uruchomienie aplikacji w wersji desktop System musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów opieki Czy Zamawiający zrezygnuje Nie. Zamawiający z tego zapisu? Nie ma podtrzymuje zapisy SIWZ uzasadnienia biznesowego dla działanie aplikacji w wersji desktop obok działania z poziomu przeglądarki internetowej. Aplikacja desktopowa nie posiada żadnej przewagi nad webową(aplikacja webowa może spełnić wszystkie funkcje zapewnione przez aplikacje desktopową). Czy Zamawiającemu poprzez wymaganie rozumie kody 2D, których struktura jest zdefiniowana prawnie np. skierowania do uzdrowiska Zamawiający ma na myśli obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów opieki. 5

6 Obsługa Ruchu Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Na dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń oraz aplikacji lecznictwa otwartego, apteki i apteczek oddziałowych. Pozostałe aplikacje muszą zostać dostarczone w takiej postaci do końca trwania umowy. Czy Zamawiający dopuści Nie. Zamawiający takie rozwiązanie, w którym podtrzymuje zapisy SIWZ moduły związane z obsługą ruchu i kodowaniem świadczeń NFZ będą dostępne z poziomu przeglądarki, a moduł rozliczeniowy będzię w wersji desktop niezależenie od systemu operacyjnego (Windows, Linux) przy zachowaniu pełnej integracji pomiędzy modułami? Konfigurator Definiowanie klas pacjentów użytkowników modułu e- Pacjent. Proszę o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie słowo klasa użytkownika? Poprzez klasy pacjentów Zamawiający rozumie grupy pacjentów z różnymi uprawnieniami (np. VIP, STANDARD itp.) Zintegrowanie systemów z systemem HIS Zamawiający wymaga pełnego przeprowadzenia procesu integracji wszystkich obecnie wykorzystywanych systemów HIS (aplikacyjnych, bazodanowych, portalowych) w szpitalu z oferowanymi do dostarczenia i wdrożenia systemami informatycznymi w ramach niniejszych opisanych powyżej minimalnych funkcjonalności. Prosimy wymienić o jakie systemy ma na myśli Zamawiający? Zamawiający ma na myśli systemy KKL, Rehabilitacja, Finanse- Księgowość-Koszty Pytanie 3 Zamawiający wymaga: Certyfikat serii ISO/IEC w zakresie funkcjonowania organizacji lub projektowania, wdrażania i utrzymywania oprogramowania wspomagającego pracę jednostek administracji publicznej lub równoważny Wymagane certyfikaty muszą być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną. Prosimy o ograniczenie wymogu do posiadania certyfikatu serii ISO 9001 Zamawiający nie ogranicza wymogu do posiadania jedynie certyfikatu ISO 9001 i wymaga posiadania certyfikatu ISO/IEC

7 WYKONAWCA II: Pytanie nr 1 - Dotyczy: str. 12 część VI.2 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Certyfikat serii ISO/IEC w zakresie funkcjonowania organizacji lub projektowania, wdrażania i utrzymywania oprogramowania wspomagającego pracę jednostek administracji publicznej lub równoważny. Wymagane certyfikaty muszą być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną. Czy Zamawiający uzna za spełniający SIWZ, certyfikat ISO o następującej treści: ISO/IEC 27001:2005 Certyfikat obejmuje następujący zakres wyrobów/usług: Dostarczenie usług realizowanych na rzecz systemów informatycznych (nazwa jednostki administracji publicznej) i systemu informatycznego (nazwa systemu realizowanego dla jednostki administracji publicznej), w szczególności w zakresie wytwarzania, wdrażania i modyfikacji, utrzymania i serwisowania oprogramowania w odniesieniu do Deklaracji Stosowania wydanie 4.2 Tak. Zamawiający uzna certyfikat o powyższej treści za spełniający wymogi SIWZ. Pytanie nr 2 - Dotyczy: str. część IV.Ad2.3 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 3 specjalistami z wykształceniem wyższym, posiadającymi certyfikat zawodowy z zakresu zarządzania projektami wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów. Proponowani specjaliści muszą posiadać doświadczenie w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie pracą jednostką sektora finansów publicznych, potwierdzone udziałem proponowanych specjalistów, w co najmniej dwóch takich projektach; projekt musiał polegać na wdrożeniu rozwiązania w zakresie porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia. We wcześniejszym punkcie Zamawiający przedstawił wymaganie odnośnie kierownika projektu legitymującego się certyfikatem PRINCE2 lub równoważnym. Czy zamawiający dopuści aby w/w specjaliści posiadali jedynie certyfikaty autoryzacyjne producenta oprogramowania poświadczające ich wiedzę i przygotowanie do wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego? Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 3 - Dotyczy str. 62 SIWZ tabela Inwentaryzacja Zamawiający wymaga "Porównywanie i analiza danych pochodzących z wszystkich systemów, w oparciu o hurtownie danych ( system informacji zarządczej)" Czy poprzez sformułowanie "wszystkich systemów" Zamawiający miał na myśli systemy będące źródłem danych, które podlegają analizie zgodnie z kolejnymi mi dotyczącymi Portalu controlingowego, to jest w następujących obszarach: finanse-księgowość koszty budżetowanie zarządzanie kadrami i płacami (w tym grafiki) statystyka medyczna i zarządzanie rozchodowaniem leków rozliczenia NFZ? Tak. Zamawiający miał na myśli powyżej wymienione obszary. Pytanie nr 4 - Dotyczy: str. 51 SIWZ tabela Informator Internetowy 7

8 Zamawiający wymaga Konfiguracja grafików czasu pracy pracowników: możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu standardowego pięciodniowego tygodnia pracy, możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na okresy zatrudnienia w danej jednostce zakładu, definicja rodzajów godzin jakie są stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czasu trwania tzw. pory nocnej, doby świątecznej; ilości godzin w tygodniu pracy. Ewidencja czasu pracy pracowników w podziale na grupy umów: planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin pracy w poszczególne dni z informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin nocnych i świątecznych, wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracowników (rejestracja godzin nieobecności, dodatkowych godzin pracy także w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), wydruk grafika czasu pracy, zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione, współpraca z RCP (eksport i import danych z RCP), możliwość wykonywania raportów w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników. Rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń: automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych godzin świątecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno być przygotowywane w rozbiciu na miejsca zatrudnienia pracownika), możliwość modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), możliwość przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie realizującego funkcjonalność w zakresie obsługi wynagrodzeń. Powyższe wymaganie dotyczy modułu Ewidencja Czasu Pracy (Grafik), którego Zamawiający jest już posiadaczem. Prosimy o usunięcie zapisu. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis i wymaganie. Pytanie nr 5 - Dotyczy: str. 41/42 SIWZ tabela Izba Przyjęć Zamawiający wymaga, aby podczas drukowania dokumentu wygenerowanego wcześniej system powinien informować, że nastąpiły zmiany w danych i zaleca się utworzenie nowej wersji dokumentu. Czy zamawiający dopuszcza ażeby informacja o danym dokumencie była prezentowana w formie liczbowej, czyli im wyższa wersja tym wyższy numer tejże wersji Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 8

9 WYKONAWCA III: Pytanie nr 1 Moduł inwentaryzacyjny pkt. System automatycznie powiadamia o przeglądach, kalibracjach środków trwałych. Czy Zamawiający dopuszcza w/w powiadomienia w postaci: okna informującego o liczbie danego typu działań do wykonania zaraz po zalogowaniu do systemu oraz kolorowego oznaczenia urządzeń na liście ze względu na terminy zleceń serwisowych? Zamawiający uznaje za wystarczające i dopuszcza rozwiązanie w postaci; komunikatu w oknie informacyjnym, pojawiającym się zaraz po zalogowaniu do systemu i zawierającym dany typ działań do realizacji oznaczenia kolorami urządzeń na liście ze względu na terminy zleceń serwisowych Pytanie nr 2 Moduł inwentaryzacyjny pkt. System ewidencjonuje awarie i uszkodzenia z wstępną kalkulacją kosztu naprawy. Czy Zamawiający uzna za wstępną kalkulację kosztu pole szacowanego kosztu znajdujące się na formularzu zlecenia naprawy? Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci zapisu na formularzu zlecenia naprawy. Pytanie nr 3 Moduł inwentaryzacyjny pkt. Współpraca z aplikacją środki trwałe i wyposażenie. Czy Zamawiający dopuszcza następujący zakres integracji: synchronizacja słowników (kontrahentów, ośrodków kosztu, osób odpowiedzialnych, form przyjęcia, źródeł finansowania) oraz środków trwałych w zakresie dodawania nowego, zmiany danych ewidencyjnych, ośrodka kosztów, osoby odpowiedzialnej i kasacji. Zamawiający dopuszcza synchronizację słowników w zakresie - kontrahenci, ośrodki kosztu, osoby odpowiedzialne, formy przyjęcia, źródła finansowania oraz środków trwałych w zakresie dodawania nowego, zmiany danych ewidencyjnych, ośrodka kosztów, osoby odpowiedzialnej i kasacji. W imieniu Zamawiającego Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji Joanna Halama 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Serwer 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rodzaj Minimalne wymagania zamawiającego Wartość oferowana Typ Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Karta graficzna Wbudowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro Radom, dnia 27.05.2014 r. (pieczątka jednostki uprawnionej zamawiającego) Nr sprawy RI-018/ZP/1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro 1. NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA) 1 INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA niezależne

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA INFRASTRUKTURY DO PRZETWARZANIA DANYCH

SPECYFIKACJA INFRASTRUKTURY DO PRZETWARZANIA DANYCH SPECYFIKACJA INFRASTRUKTURY DO PRZETWARZANIA DANYCH I. Platforma szpitalnego systemu informatycznego HIS oraz systemu księgowego i kadrowo płacowego. 1. Serwer klastrowy 1 szt.: Obudowa Parametr Płyta

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia PO MODYFIKACJI W DNIU 6 SIERPNIA 2014 r. 1. Plany Kontekst wdrożenia Załącznik nr 1 do SIWZ Prowadzone postępowanie przetargowe jest częścią

Bardziej szczegółowo

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt.

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt. ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwerów i sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest:

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GCI. 341-16/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

GCI. 341-16/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia GCI. 341-16/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200 000 euro na dostawę sprzętu serwerowego wraz z instalacją, oprogramowaniem, szkoleniem

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik 1c do SIWZ SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, oraz oferowane parametry. W kolumnie Spełnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA EŁKU Ełk, dnia 08.10.2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA SIWZ

URZĄD MIASTA EŁKU Ełk, dnia 08.10.2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA SIWZ URZĄD MIASTA EŁKU Ełk, dnia 08.10.2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA SIWZ Nr sprawy: O-ZP.271.63.2014 dotyczy: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu Przyjazne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo