Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie"

Transkrypt

1 PO POLSKU Analiza matematyczna Analiza matematyczna Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie Architektura krajobrazu i terenów zielonych Architektura krajobrazu-wybieralne studium projektowe Architektura systemów komputerowych Architektura krajobrazu i planowania przestrzennego Architektura regionalna Architektura drewniana Architektura i urbanistyka Architektura współczesna Auditing energetyczny Automatyzacja w inżynierii sanitarnej Automatyka i sterowanie w inżynierii środowiska Automatyzacja w inżynierii sanitarnej Awarie,diagnostyka i naprawy konstrukcji budowlanych Awarie i diagnostyka konstrukcji budowlanych Awarie i katastrofy budowlane Awarie i naprawy konstrukcji budowlanych Awarie i naprawy obiektów budowlanych Awarie zabytkowych konstrukcji budowlanych Badania marketingowe Badania operacyjne Bankowość Bankowość i umowy cywilno prawne Betonowe konstrukcje hydrotechniczne Betony specjalne Biochemiczne i mikrobiologiczne podstawy rekultywacji gleb Budowa dróg i ulic Budowa składowisk - projekt Budowanie ekologiczne Budowle ziemne Budownictwo energooszczędne i pasywne Budownictwo energooszczędne Budownictwo komunikacyjne Budownictwo ogólne Budownictwo ogólne z fizyką budowli Budownictwo przemysłowe Budynki inteligentne PO ANGIELSKU Mathematical Analysis Mathematical Analysis Technical Approval and Certification in Civil Engineering Landscape and Green Belt Architecture Landscape Architecture- Optional Study Architecture of Computer Systems Landscape and Town Planning Architecture Regional Architecture Wooden Architecture Architecture and Town Planning Modern Architecture Power Auditing Automation in Sanitary Engineering Automation and Control in Environmental Engineering Automation in Sanitary Engineering Fuilures, Diagnostics and Repairs of Building Constructions Fuilures and Diagnostics of Building Construction Engineering Fuilures and Disasters Failure and Repair of Building Constructions Fuilures and Repairs of Building Structures Failures of Monument Constructions Marketing Research Operations Research Banking Banking and Contract Law Hydrotechnics Concrete Construction Special Concrete Biochemical and Microbiological Basics of Soil Reclamation Roads and Streets Constructions Dumps Construction- Sustainable Construction Earthen Structures Energy-saving and Passive Construction Energy-saving Building Road Engineering General Building Engineering Construction Technology and Physics of Constructions Industrial Building Engineering Intelligent Buildings

2 Certyfikacja energetyczna budynków Certyfikacja energetyczna budynków Chemia Chemia budowlana Chemia i biologia sanitarna Chemia materiałow budowlanych i drogowych Chemia polimerów Ćwiczenia z technologii konserwatorskich Ćw. z algebry z geometr. Ćwiczenia z analizy matematycznej Ćwiczenia z analizy matematycznej Ćwiczenia z architektury polskiej Ćwiczenia z budownictwa komunikacyjnego Ćw. z chemii budowlanej Ćwiczenia z fizyki Ćwiczenia z geologii Ćwiczenia z geometrii i grafiki inżynierskiej Ćwiczenia z geometrii wykreślnej Ćwiczenia z historii sztuki i estetyki Ćwiczenia z hydrauliki Ćwiczenia z matematyki Ćwiczenia z mechaniki teoretycznej Ćwiczenia z mechaniki budowli Ćwiczenia z mechaniki teoretycznej Ćwiczenia z miernictwa II Ćwiczenia z ochrony przed hałasem Ćwiczenia z organizacji i zarządzania Ćwiczenia z podstaw budownictwa i architektury Ćwiczenia z podstaw ekonomii Ćwiczenia z propedeutyki i metodologii projektowa Ćwiczenia z rachunku różniczkowego Ćwiczenia z technologii robót budowlanych Ćwiczenia z teorii sprężystości i plastyczności Ćwiczenia z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków Ćwiczenia z zarządzania i ekonomiki Ćwiczenia ze statystyki matematycznej Ćwiczenia z ekologii i gospodarki odpadami Ćwiczenia z instalacji budowlanych Ćwiczenia laboratoryjne z rysunku technicznego i CAD Ćwiczenia metod konserwacji i rewitalizacji urbanistycznej Ćwiczenia metod matematycznych w podejmowaniu decyzji Power Certification for Buildings Engineering Certification for Buildings Chemistry Chemistry in Construction Engineering Chemistry and Sanitary Biology Chemistry of Building and Road Materials Polymer Chemistry Technology of Conservation - Algebra and Geometry- Mathematical Analysis - Mathematical Analysis- Polish Architecture- Road Engineering- Chemistry in Construction Engineering- Physics- Geology- Geometry and Engineering Graphics - Descriptive Geometry- Art History and Aesthetics- Hydraulics- Mathematics- Theoretical Mechanics - Structural Mechanics - Analitical Mechanics- Surveying II - Noise Protection- Planning and Management- Basics of Building and Architecture Basics of Economics- Propaedeutics and ing Methodology- Differential Calculus- Construction Methods- Theory of Resilience and Plasticity- Water Conditioning and Liquid Waste Treatment- Management and Economics- Mathematical Statistics- Ecology and Economy of Waste- Building Systems- Technical Drawing and CAD- Methods of Conservation and Urban Renewal- Mathematical Methods in Decision Making-

3 Ćwiczenia metod matematatycznych stereomechaniki Ćwiczenia metod matematycznych w technice Ćwiczenia podstaw wyceny nieruchomości Ćwiczenia projektowe z technologii robót budowlanych Ćwiczenia technologii prefabrykacji budowlanej Ćwiczenia terenowe z geotechniki i geologii Ćwiczenia terenowe z utylizacji odpadów przemysłu rolnego i spożywczego Ćwiczenia terenowe z geodezji Ćwiczenia terenowe z geologii Ćwiczenia terenowe z geotechniki Ćwiczenia trwałości i ochrony konstrukcji budowlanych Ćw.z architektury współczesnej Ćwiczenia z budowania ekologicznego Ćwiczenia z budownictwa ogólnego Ćw.z dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej Ćw.z dźwigarów powierzchniowych Ćwiczenia z ekonomiki i zarządzania w budownictwie Ćwiczenia z ekonomiki budownictwa Ćwiczenia z elementów teorii sprężystości i plastyczności Ćw.z ergonomii i BHP Ćwiczenia z filozofii i socjologii Ćw.z fizyki budowli Ćw.z geodezji i kartografii Ćwiczenia z geodezji i kartografii Ćwiczenia z geologii ogólnej Ćwiczenia z geometrii wykreślnej i rysunku technicznego Ćwiczenia z geometrii wykreślniej Ćwiczenia z historii architektury polskiej Ćwiczenia z historii architektury powszechnej Ćwiczenia z historii architektury powszechnej Ćwiczenia z historii urbanistyki Ćwiczenia z hydrauliki i hydrologii Ćwiczenia z instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania Ćwiczenia z języka obcego Ćwiczenia z konstrukcji budowlanych II (żelbet) Ćw.z konstrukcji budowlanych III (stal) Mathematical Methods of Stereomechnics- Mathematical Methods in Technology- Basics of Property Evaluation- Construction Methods Technology- Building Prefabrication Technology- Open Air Training in Geotechnics and Geology- Open Air Training in Utilization of Agricultural and Foot Industry Waste- Open Air Training in Geodesy Open Air Training in Geology Open Air Training in Geotechnics Durability and Protection of Building Structures- Modern Architecture- Sustainable Construction- General Building Engineering- Architectural and Conservation Documentation- Girders Surface- Economics and Management in Civil Engineering- Construction Economics- Elements of Theory of Resilience and Plasticity- Ergonomics, Work-safety and Hygiene- Philosophy and Sociology- Construction Physics- Geodesy and Cartography- Geodesy and Cartography- General Geology - Descriptive Geometry and Drawing- Descriptive Geometry- History of Polish Architecture- History of Architecture- History of Architecture- History of Town Planning- Hydraulics and Hydrology- Plumbing,Gas and Central Heating System- Foreign Language- Concrete Building Structures- Building Structures III (steel)-

4 Ćwiczenia z konstrukcji metalowych Ćwiczenia z konstrukci budowlanych i drewnianych Ćwiczenia z konstrukcji budowlanych Ćw.z konstrukcji murowych Ćwiczenia z konstrukcji betonowych Ćwiczenia z konsultacji specjalistycznych Ćw.z konsultacji specjalistycznych Ćw.z kostrukcji stalowych Ćw.z matematyki zaawansowanej Ćwiczenia z matematyki-zajęcia wyrównawcze Ćw.z materiałoznawstwa budowlanego Ćwiczenia z mechaniki cieczy i gazów Ćwiczenia z mechaniki konstrukcji mostowych Ćwiczenia z mechaniki gruntów i fundamentowania Ćwiczenia z mechaniki budowli Ćwiczenia z mechaniki ogólnej Ćwiczenia metod matematycznych wspomagania podejmowania decyzji Ćwiczenia z metod matematycznych w podejmowaniu decyzji Ćwiczenia z podstaw konstrukcji urządzeń sanitarnych z elementami wytrzymałości Ćwiczenia z podstaw mechaniki budowli Ćwiczenia z podstaw budownictwa i architektury Ćwiczenia z podstaw ochrony środowiska Ćwiczenia z posadowienia budynków i podstaw geologii Ćwiczenia z problematyki ochrony i konserwacji zabytków Ćwiczenia z problematyki prawnej w budownictwie Ćwiczenia z psychologii Ćwiczenia z rewitalizacji zespołów miejskich Ćwiczenia z seminarium dyplomowego Ćwiczenia z socjologii Ćwiczenia z technologii i organizacji budownictwa drogowego Ćwiczenia z technologii konserwacji obiektów zabytkowych Ćwiczenia z technologii nawierzchni drogowych Ćw.z teor.arch.i urbanistyki współczesnej Ćwiczenia z teorii urbanistyki Ćw.z uwarunkowań architektury współczesnej Ćwiczenia z wybranych zagadnień wytrzymałości materiałów Metal Structures- Building and Wooden Structures- Building Structures- Masonry Structures- Concrete Structures- Specialist Structures- Specialist Structure- Steel Structure- Mathematics Advanced- Mathematics- remedial classes Material Science of Building- Mechanics of Liquids and Gasses- Mechanics of Bridge Structures- Soil Mechanics and Foundation Engineering- Structural Mechanics- General Mechanics- Mathematical Methods in Decision Making Support- Mathematical Methods in Decision Making Support- Basics of Sanitary Structures with Elements of Durability- Basics of Structural Mechanics- Basics of Civil Engineering and Architecture- Basics of Environmental Protection- Building Foundation and Basics of Geology- Problems of Monument Protection and Conservation- Legal Aspects in Construction Business- Psychology- Urban Renewal- Diploma Seminar- Sociology- Technology and Organization of Road Construction - Technology of Monument Conservation- Road Pavements Technology- Theory of Architectury and Modern Town Planning- Theory of Town Planning- Conditioning of Modern Architecture- Selected Problems of Material Durability-

5 Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów Ćwiczenia zarządzania nieruchomościami Ćwiczenia ze statystyki matematycznej Ćwiczenia z geometrii wykreślnej Ćwiczenia z mechaniki ogólnej Ćwiczenia z ośrodków porowatych Ćwiczenia z podstaw prawa wodnego Ćwiczenia - Kształtowanie zasobów wodnych Ćwiczenia laboratoryjne z geodezji Ćwiczenia laboratoryjne z ETO Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa Ćwiczenia terenowe z technologii utylizacji odpadów Ćwiczenia terenowe z geodezji Ćwiczenia z budownictwa i konstrukcji inżynierskich Ćwiczenia z chemii ogólnej i środowiska Ćwiczenia z dynamiki procesów sterowania Ćwiczenia z eksploatacji obiektów stacji uzdatniania wody Ćwiczenia z eksploatacji obiektów stacji uzdatniania wody Ćwiczenia z fizyki środków porowatych Ćwiczenia z fizyki budowli II Ćwiczenia z fizyki środków porowatych Ćwiczenia z geologii inżynierskiej Ćwiczenia z geologii ogólnej Ćwiczenia z geometrii wykreślnej i grafiki inżynierskiej Ćwiczenia z gospodarowania odpadami komunalnymi Ćwiczenia z hydrauliki Ćwiczenia z inżynierii geotechnicznej Ćwiczenia z mechaniki budowli Ćwiczenia z podstaw konstrukcji i urządzeń sanitarnych z elementami wytrzymałości materiałów Ćwiczenia z propedeutyki konserwacji zabytków Ćwiczenia z technologii i organizacji budowy Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów Ćwiczenia laboratoryjne z elektronicznej techniki obliczeniowej Ćwiczenia z biofizyki Ćwiczenia z ciepłownictwa Ćwiczenia z ekologii Ćwiczenia z ekonomii Ćwiczenia z fizyki Ćwiczenia z geometrii wykreślnej Ćwiczenia z matematyki Strength of Materials- Property Management- Mathematical Statistics- Descriptive Goemetry - General Mechanics- Porous Centres- Basics of Water Law- Formation of Water Resources- Geodesy- Electronic Calculation Methods- Open Air Training in Soil Science Open Air Training in Technology of Wase Utilization Open Air Training in Geodesy Building and Engineering Structures- General and Environmental Chemistry- Dynamics of Control Processes- Exploitation of Water Treatment Plants- Exploitation of Water Treatment Plants- Physics of Porous Centres- Physics of Construction- Physics of Porous Centres- Geology Engineering- General Geology- Descriptive Geometry and Engineering Graphics- Economy of Municipal Waste- Hydraulics- Geotechnical Engineering- Structural Mechanics - Basics of Sanitation Structures with Elements of Material Durability- Propaedeutics Conservation of Monuments- Technology and Organization of Construction Process- Strength of Materials- Electronic Calculation Methods- Biophysics- Heat Engineering- Ecology- Economics- Physics- Descriptive Geometry- Mathematics -

6 Ćwiczenia z mechaniki budowli Ćwiczenia z mechaniki gruntów Ćwiczenia z metrologii technicznej Ćwiczenia z socjologii Ćwiczenia ze statystyki matematycznej Diagnostyka i naprawy konstrukcji budowlanych Dokumentacja budowlana Dokumentacja architektoniczno konserwatorska Drewniane konstrukcje inżynierskie Drogi Drogi i ulice Drogi kolejowe Drogi kołowe Drogowe obiekty inżynierskie Dynamika i aerodynamika konstrukcji inżynierskich Dynamika budowli Dynamika i aerodynamika konstrukcji inżynierskich Dynamika procesów sterowania Dźwigary powierzchniowe Ekologia Ekologia i gospodarka odpadami Ekologia i ochrona środowiska Ekonomika procesu inwestycyjnego Ekonomika i zarządzanie procesem inwestycyjnym Ekonomika i zarządzanie w budownictwie Ekonometria Ekonomia Ekonomika budownictwa Ekonomika i zarządzanie w remontach Eksploatacja i modernizacja instalacji grzewczych,gazowych,wentylacyjnych i klimyzacji Eksploatacja i modernizacja instalacji sanitarnych Eksploatacja obiektów mieszkalnych i zabytkowych Eksploatacja i remonty obiektów budowlanych Eksploatacja urządzeń grzewczych i wentylacji Eksploatacja i modernizacja instalacji elektrycznych obiektów budowlanych Eksploatacja i remonty obiektów zabytkowych Structural Mechanics- Soil Mechanics- Technical Metrology- Sociology- Statistics- Diagnostics and Repair of Building Structures Construction Documentation Architectural and Conservation Documentation Wooden Engineering Structures Road Engineering Roads and Streets Railroads Roads Traffic Engineering Structures Dynamics and Aerodynamics of Engineering Structures Building Construction Dynamics Dynamics and Aerodynamics of Engineering Structures Dynamics of Control Processes Plates and Shells Theory Ecology Ecology and Waste Economy Ecology and Environmental Protection Construction Economics Economics and Management of Construction Process Economics and Management in Civil Engineering Econometrics Economics Construction Economics Economics and Management of Repairs Exploitation and Modernization of Heating, Gas,Ventilation and Air-conditioning System Exploitation and Modernization of Sanitation Systems Evploitation of Residential and Monument Objects Exploitation and Building Structures Repairs Exploitation of Heating and Ventilation Systems Exploitation and Modernization of Electric Systems in Building Structures Exploitation and Renevation of Monuments

7 Eksploatacja obiektów mieszkalnych i zabytkowych Eksploatacja i modernizacja instalacji wod-kan.i cuw Eksploatacja i remonty budynków Exploitation of Habitable Buildings and Monuments Exploitation and Modernization of Plumbing and Hot Water Building Exploitation and Repairs Eksploatacja i remonty obiektów budowlanych Building Structures Exploitation and Repairs Eksploatacja obiektów budowlanych Building Structure Exploitation Exploitation of Heating and Ventilation Eksploatacja urządzeń grzewczych i wentylacyjnych Systems Eksploatacja urządzeń sanitarnych Exploitation of Sanitary Fittings Elements of Descriptive Geometry and Elementy geometrii wykreślnej i rysunku technicznego Technical Drawing Elements of Architectural and Town Elementy projektowania architektonicznego i urbanistycznego Planning Elementy teorii sprężystości i plastyczności Elementy geochemii-obieralny Elementy projektowania architektonicznego Elementy projektowania Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Ergonomia z psychologią i socjologia pracy Ergonomia Estetyka Elektroniczna technika obliczeniowa Etyka zawodu arch.i ochrona własności intelektualnej Etyka Etyka zawodu architekta i prawo autorskie Etyka zawodu architekta Filozofia Filozofia i socjologia Filozoficzne podstawy ekorozwoju Fizyka budowli II Fizykochemiczne podstawy rekulywacji gleb - laboratorium Fizykochemiczne podstawy rekultywacji gleb-ćwiczenia Fizyka Fizyka budowli Fizyka ośrodków porowatych Fizyka środowiska Fizyka techniczna Fotogrametria Fundamentowanie Fundamentowanie specjalne Geodezja Geodezja i fotogrametria Elements of Theory of Resilience and Plasticity Geochemistry Elements Elements of Architectural Elements of Ergonomics and Safety Ergonomics with Psychology and Work Sociology Ergonomics Aesthetics Electronic Technology of Calculation Ethics of the Profession of Architect and Protection of Intellectual Property Ethics Professional Ethics for Architects and Copyright Professional Ethics for Architects Philosophy Philospohy and Sociology Philosophical Basics of Eco-process Construction Physics II Phisico-chemical Basics of Soil Recultivation- Physico-chemical Basics of Soil Recultivation- Physics Construction Physics Physics of Porous Centres Environmental Physics Technical Physics Photogrammetry Foundation Engineering Special Foundation Engineering Geodesy Geodesy and photogrammetry

8 Geodezja i kartografia Geodezja inżynierska Geologia Geologia inżynierska Geometria i grafika inżynierska Geometria wykreślna i rysunek techniczny Geometria i grafika inżynierska Geometria wykreślna Geometria i grafika inżynierska Geometria analityczna Geotechnika w eksploatacji obiektów budowlanych Grafika inżynierska Grafika komputerowa Historia budowownictwa i architektury Historia architektury polskiej Historia architektury starożytnej Historia architektury powszechnej Historia architektury powszechnej i polskiej Historia architektury Historia budownictwa i architektury Historia doktryn konserwatorskich Historia filozofii Historia kultury i sztuki Historia parków i ogrodów Historia parków i przestrzeni zielonych Historia przestrzeni zielonych Historia sztuki Historia sztuki i estetyki Historia urbanistyki powszechnej i polskiej Historia urbanistyki Hydraulika Hydraulika i hydrogeologia Hydraulika i hydrologia Hydrogeologia Hydrologia Informatyczne podstawy projektowania wspomaganego komputerowo Informatyka Informatyka w budownictwie Infrastruktura techniniczna miasta Instalacje wodno-kanalizacyjne,gazowe i ciepłej wody użytkowej Instalacje wodno-kanalizacyjne,gazowe i centralnego ogrzewania Instalacje budowlane Instalacje elektryczne Instalacje gospodarcze i przemysłowe Instalacje przeciwpożarowe Geodesy and Cartography Geodesy Engineering Geology Engineering Geology Geometry and Engineering Graphics Descriptive Geometry and Drawing Geometry and Engineering Graphics Descriptive Geometry Geometry and Engineering Graphics Analytic Geometry Geotechnics in Building Exploitation Engineering drawing Computer graphic History of Building and Architecture History of Polish Architecture History of Ancient Architecture History of Architecture Universal and Polish History of Architecture History of Architecture History of Building and Architecture History of Conservation Doctrines History of Philosophy History of Culture and Art History of Parks and Gardens History of Parks and Green Areas History of Green Space Art History Art History and Aesthetics History of Universal and Polish Town Planning History of Town Planning Hydraulics Hydraulics and Hydrogeology Hydraulics and Hydrology Hydrogeology Hydrology Computer Science-Basics of Computer Aided Computer Science Computer Science in Civil Engineering Urban Technical Infrastructure Plumbing, Gas and Hot Water Systems Plumbing,Gas and Central Heating Systems Building Systems Electric Fittings Household and Industrial Systems Fire sprinkler

9 Inwentaryzacja obiektów budowlanych Inżynieria elektryczna Inżynieria geotechniczna Inżynieria ekologiczna-wykład Inżynieria środowiska wewnętrznego Inżynieria materiałowa Inżynieria ochrony atmosfery Inżynieria ruchu Izolacje i osuszanie budowli Język angielski Język angielski techniczny Język francuski Język niemiecki Język niemiecki techniczny Język obcy Język rosyjski Kalkulacja kosztów Kanalizacje Kierowanie procesem inwestycyjnym Kierunki rozwoju fizyki Komputerowe metody wspomagamia projektów Komputerowe systemy zarządzania produkcją Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne Komputerowe wspomaganie projektowania II Komputerowy zapis konstrukcji Komputerowe projektowanie dróg Komputerowe wspomaganie projektowania-laboratorium Komunikacja Komunikacja społeczna Konserwacja i rewaloryzacja zabytków Konserwacja obiektów murowych Konstr. elementy prefababrykowane Konstrukcje budowlane II (żelbet) Konstrukcje budowlane III (stal) Konstrukcje budowlane i drewniane Konstrukcje budowlane Konstrukcje metalowe i drewniane Konstrukcje murowe i technologie wznoszenia Konstrukcje murowe-wznoszenie i remonty Konstrukcje sprężone i zespolone Konstrukcje żelbetowych obiektów przemysłowych Konstrukcje żelbetowe obciążone dynamicznie Konstrukcyjne elementy prefabrykowane Konstrukcje betonowe Stocktaking of Building Objects Electrical Engineering Geotechnical Engineering Ecological Engineering-lecture Interial Environment Engineering Materials Engineering Atmosphere Protection Engineering Traffic Engineering Building Isolation and Drainage English Language Technical English French Language German Language Technical German Foreign Language Russian Cost Calculation Sewage Systems Management of Construction Process Development Trends of Physics Computer Aided Methods Production Managment Computer Systems Computer Aid in Technology and Modern IT Technologies Computer Aided Computerization of Construction Record Computer of Roads Computer Aided Engineering- Communication Social Communication Monument Conservation and Renewal Conservation of Brick Buildings Elements of Prefabrication Structures Conservation of Concrete Structures Building Structures III (steel) Buildings and Wooden Structures Building Structures Metal and Wooden Structures Wall Structures and Climb Technology Wall Structures-Construction and Renovations Prestressed and Composite Concrete Structures Concrete Structures of Industrial Objects Concrete Structures of Dynamically Laden Precast Structural Members Concrete Structures

10 Konstrukcje drewniane Konstrukcje drewniane inżynierskie Konstrukcje drogowe Konstrukcje hydrotechniczne Konstrukcje metalowe Konstrukcje mostowe Konstrukcje murowe Konstrukcje prefabrykowane, sprężone i zespolone Konstrukcje stalowe Konstrukcje żelbetowe Kosztorysowanie robót drogowych Kształtowanie obiektów inżynierskich La.organizacji i ekonomiki procesu inwestycyjnego Laboratorium rysunku odręcznego-malarstwo Laboratorium technik komputerowych w projektowaniu Laboratorium betonów specjalnych Laboratorium aprobat technicznych i certyfikacji w budownictwie Laboratorium automatyzacji w inżynierii sanitarnej Laboratorium awarii i napraw obiektów budowlanych Lab. bud. enegooszczędnego Laboratorium chemii i biologii sanitarnej Laboratorium chemii polimerów Laboratorium dokumentacji budowlanej Laboratorium ekonomiki budownictwa Lab. eksploatacji i remontów budynków Laboratorium ergonomi z psychologią i socjologią pracy Laboratorium geodezji Laboratorium geodezji inżynierskiej Laboratorium geologii Laboratorium z geometrii wykreślnej i rysunku technicznego Lab. instalacji elektrycznych Laboratorium inżynierii ruchu Laboratorium konstrukcji elementów prefabrykowanych Lab. konstr.elementów prefabrykowanych Laboratorium konstrukcji betonowych Laboratorium konstrukcji metalowych Laboratorium kosztorysowania Laboratorium matariałoznawstwa instalacyjnego Laboratorium materiałoznawstwa konserwatorskiego Wooden Structures Wooden Engineering Structures Road Structures Hydraulic Engineering Structures Metal Structures Bridge Structures Masonry Structures Prefabricated,Prestressed and Composite Concrete Structures Steel Structures Concrete Structures Cost Planning of Road Projects Development of Engineering Organization and Economics of the Investment Process - Freehand Drawing-Painting- Computer Aided Engineering in ing- Special Concrete- Technical Approval and Certification in Building Engineering- Automation in Sanitary Engineering- Building Construction Failures and Repairs- Energy-saving Building- Chemistry and Sanitary Biology- Polymer Chemistry- Construction Documentation Building Economics- Exploitation and Repairs- Ergonomics with Psychology and Work Sociology- Geodesy- Geodesy Engineering- Geology Engineering- Descriptive Geometry and Technical Drawing- Electric Fittings- Traffic Engineering- Prescast Structural Members- Prefabrication Structures- Concrete Structures- Metal Structures- Cost Calculation- Material Science of Installations- Material Science of Conservation Engineering-

11 Laboratorium mechaniki gruntów Lab. metod obliczeniowych Lab. napraw konstrukcji budowlanych Laboratorium naprawy konstrukcji budowlanych Laboratorium ogrzewnictwa Laboratorium podstaw informatyki Laboratorium podstaw organizacji i zarządzania Laboratorium podstaw informatyki Laboratorium sieci komputerowych Laboratorium techniki cieplnej Laboratorium trwałości konstrukrukcji betonowych Laboratorium utrzymania dróg Laboratorium wyceny nieruchomości Laboratorium wykonawstwa nawierzchni drogowych Laboratorium wykonawstwa nawierzchni drogowych Laboratorium z budownictwa komunikacyjnego Laboratorium z fotogrametrii Laboratorium z geodezji inżynierskiej Laboratorium z geologii Laboratorium z materiałów budowlanych Laboratorium z rysunku technicznego i CAD Laboratorium z technik informacyjnych Laboratorium z tworzyw sztucznych Laboratorium z wytrzymałości materiałów Laboratorium z zaawansowanego projektowania inżynierskiego Laboratorium automatyzacji w inżynierii sanitarnej Lab.awarii i diagnostyki konstrukcji budowlanych Laboratorium budownictwa ogólnego Laboratorium chemii budowlanej Lab.chemii materiałow budowlanych i drogowych Laboratorium chemii polimerów Laboratorium elementów skończonych Laboratorium ergonomii z psychologią i socjologią pracy Laboratorium fizyki Laboratorium fizyki budowli Lab.fotogrametrii Laboratorium geodezji i fotogrametrii Laboratorium geodezji i kartografii Laboratorium geodezji inżynierskiej Laboratorium geologii Laboratorium geologii inżynierskiej Soil Mechanics- Computational Methodology- Building Construction Repair Bulding Construction Repair- Heating Engineering- Basics of Computer Science Basics of Planning and Managemant- Basics of Computer Science- Computer networks - laboratory Thermal Technology- Durability of Concrete Structures- Road Maintenance- Property Evaluation- Pavement Construction- Pavement Construction- Road Engineering- Photogrammetry- Engineering Geodesy- Geology- Construction Materials- Technical drawing and CAD Information Technology- Plastic- Strength of Materials- Advanced Engineering- Automation in Sanitary Engineering- Fuilures and Diagnostics of Building Construction Construction Technology- Chemistry in Construction Engineering- Chemistry of Building and Road Materials Polimer Chemistry- Complete Elements- Ergonomics with Psychology and Work Sociology- Physics- Construction Physics - Photogrammetry Geodesy and photogrammetry- Geodesy and Cartography- Engineering Graphics- Geology- Engineering Geology-

12 Laboratorium grafiki inżynierskiej Laboratorium grafiki komputerowej Laboratorium hydrauliki i hydrologii Laboratorium informatyczne podstawy projektowania wspomaganego komputerowo Laboratorium informatyki z podstaw projektowania wspomaganego komputerowo Laboratorium informatyki w budownictwie Laboratorium inżynierii ruchu Engineering Graphics- Computer Graphics- Hydraulics and Hydrology- Computer Science Basics of Computer Aided - Computer Science Basics of Computer Aided - Computer Science in Civil Engineering- Road Traffic Engineering- Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania Computer Aided - Computerization of Construction Record- Laboratorium komputerowy zapis konstrukcji Lab.komputerowego projektowania dróg Computer of Roads- Laboratorium komputerowego wpomagania projektowania Laboratorium konstrukcji betonowych Laboratorium konstrukcji metalowych Lab.konstrukcji mostowych Lab.materiałów stosowanych w konserwacji zabytków Laboratorium materiałów budowlanych z technologią betonu Laboratorium materiałów i nawierzchni drogowych Laboratorium materiałoznawstwa instalacyjego Laboratorium materiałów budowlanych Laboratorium mechaniki gruntów i fundamentowania Computer Aided - Concrete Structures- Metal Structures- Bridge Structures - Materials Use in Monuments Construction- Construction Materials with Concrete Technology- Materials and Road Pavement- Material Science in Conservation Enginnering- Construction Materials- Soil Mechanics and Foundation Engineering- Laboratorium mechaniki cieczy i gazów Mechanics of Liquids and Gasses- Laboratorium metod informatcznych w statystyce Laboratorium metod komputerowego wspomagania projektowania i procesów decyzyjny Computer Aided Methods in and Decision Making Support- Computer Aided Methods in Civil Engineering- Laboratorium metod komputerowych w budownictwie Laboratorium metod komputerowych Computer Aided Methods- Lab.modernizacji budynków Building Modernization- Lab.nawierzchni asfaltowych Asphalt Pavements- Laboratorium nowoczesnych materiałów budowlanych Modern Building Materials- Building Protection from Moisture and Laboratorium ochrony budynków przed wilgocia i korozją Corrosion- Planning and Management in Civil Engineering- Laboratorium organizacji i zarządzania w budownictwie Laboratorium podstaw informatyki Basics of Computer Science - Laboratorium podstaw metrologii Basics of Metrology-laboratory Survey and Automation in Sanitary Laboratorium pomiarów i automatyzacji w inżynierii sanitarnej Engineering-

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Z dokładnością do kodów i nowo wprowadzonych kierunków Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 PRZEDMIOT Course 003 PODSTAWY GEOMETRII WYKREŚLNEJ Fundamentals

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 2534; 61869 2116 fax +48/61 869 29 66 e-mail: polecosystem@mtp.pl; www.polecosystem.pl

Bardziej szczegółowo

Prerequisites Fundamental knowledge of history of arts and culture, of social and economic phenomena, observability, self-reflection.

Prerequisites Fundamental knowledge of history of arts and culture, of social and economic phenomena, observability, self-reflection. SEMESTER I 1 Institute : Institute of Architecture Subject : Anthropology Subject type: general/optional Lecture Semester : Winter Semester of studies: 1 ECTS points: 1 Supervisor: Tomasz Drewniak,DSc

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: 1. 13 wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas.- Wyd. 6.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI

Bardziej szczegółowo

INNOVATION RELAY CENTRE

INNOVATION RELAY CENTRE INNOVATION RELAY CENTRE Nowoczesne technologie są obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego państw wysokorozwiniętych. Zależność pomiędzy wdrożeniem nowych technologii, a

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS. Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych P

Nazwa przedmiotu. Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS. Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych P Nazwa przedmiotu CAD-CAE AUTO- DESK Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS Erasmus Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych W Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

projektowanie innowacyjność

projektowanie innowacyjność projektowanie z a r z ą d z a n i e innowacyjność Firma Company * Główni Klienci Main clients: Przedmiotem działalności grupy PROMOST CONSULTNG jest przygotowanie i kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 152/10/2012-2016 z dnia 29.05.2013r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Jesień 2011

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Jesień 2011 KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Jesień 2011 Zapraszamy do księgarni Wydawnictwa Wydział Górnictwa i Geologii Ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice Tel. 32-237-17-87 oraz do Księgarni Internetowej

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY LICENCYJNEJ zawartej w dniu 9 października 2013 r. Lp Ibuk ID Tytuł ISBN

ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY LICENCYJNEJ zawartej w dniu 9 października 2013 r. Lp Ibuk ID Tytuł ISBN Lista udostępnionych wydań elektronicznych: ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY LICENCYJNEJ zawartej w dniu 9 października 2013 r. Lp Ibuk ID Tytuł ISBN 1 41606 ABC chorób wieku dziecięcego 978-83-200-4121-7 2 64111

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje Budowlane

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje Budowlane Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 491/32/2012-2016 z dnia 27.05.2015 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF

HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF CONFERENCE ORGANIZER CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES CHAIR OF CIVIL ENGINEERING AND BUILDING PHYSICS HONORARY PARTNERSHIP POLISH

Bardziej szczegółowo

Fizyka Budowli a wymagania w zakresie. Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska

Fizyka Budowli a wymagania w zakresie. Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Fizyka Budowli a wymagania w zakresie charakterystyk użytkowych cz III Dr inż. Aleksander Panek Dr inż. Aleksander Panek Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Aplikacje Fizyki Budowli a

Bardziej szczegółowo

Umiemy się wyróżnić Making all the difference

Umiemy się wyróżnić Making all the difference Umiemy się wyróżnić Making all the difference Eiffage na świecie Wiadukt Millau Millau Viaduct Grupa Eiffage jest jedną z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Firma zrealizowała

Bardziej szczegółowo