Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie"

Transkrypt

1 PO POLSKU Analiza matematyczna Analiza matematyczna Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie Architektura krajobrazu i terenów zielonych Architektura krajobrazu-wybieralne studium projektowe Architektura systemów komputerowych Architektura krajobrazu i planowania przestrzennego Architektura regionalna Architektura drewniana Architektura i urbanistyka Architektura współczesna Auditing energetyczny Automatyzacja w inżynierii sanitarnej Automatyka i sterowanie w inżynierii środowiska Automatyzacja w inżynierii sanitarnej Awarie,diagnostyka i naprawy konstrukcji budowlanych Awarie i diagnostyka konstrukcji budowlanych Awarie i katastrofy budowlane Awarie i naprawy konstrukcji budowlanych Awarie i naprawy obiektów budowlanych Awarie zabytkowych konstrukcji budowlanych Badania marketingowe Badania operacyjne Bankowość Bankowość i umowy cywilno prawne Betonowe konstrukcje hydrotechniczne Betony specjalne Biochemiczne i mikrobiologiczne podstawy rekultywacji gleb Budowa dróg i ulic Budowa składowisk - projekt Budowanie ekologiczne Budowle ziemne Budownictwo energooszczędne i pasywne Budownictwo energooszczędne Budownictwo komunikacyjne Budownictwo ogólne Budownictwo ogólne z fizyką budowli Budownictwo przemysłowe Budynki inteligentne PO ANGIELSKU Mathematical Analysis Mathematical Analysis Technical Approval and Certification in Civil Engineering Landscape and Green Belt Architecture Landscape Architecture- Optional Study Architecture of Computer Systems Landscape and Town Planning Architecture Regional Architecture Wooden Architecture Architecture and Town Planning Modern Architecture Power Auditing Automation in Sanitary Engineering Automation and Control in Environmental Engineering Automation in Sanitary Engineering Fuilures, Diagnostics and Repairs of Building Constructions Fuilures and Diagnostics of Building Construction Engineering Fuilures and Disasters Failure and Repair of Building Constructions Fuilures and Repairs of Building Structures Failures of Monument Constructions Marketing Research Operations Research Banking Banking and Contract Law Hydrotechnics Concrete Construction Special Concrete Biochemical and Microbiological Basics of Soil Reclamation Roads and Streets Constructions Dumps Construction- Sustainable Construction Earthen Structures Energy-saving and Passive Construction Energy-saving Building Road Engineering General Building Engineering Construction Technology and Physics of Constructions Industrial Building Engineering Intelligent Buildings

2 Certyfikacja energetyczna budynków Certyfikacja energetyczna budynków Chemia Chemia budowlana Chemia i biologia sanitarna Chemia materiałow budowlanych i drogowych Chemia polimerów Ćwiczenia z technologii konserwatorskich Ćw. z algebry z geometr. Ćwiczenia z analizy matematycznej Ćwiczenia z analizy matematycznej Ćwiczenia z architektury polskiej Ćwiczenia z budownictwa komunikacyjnego Ćw. z chemii budowlanej Ćwiczenia z fizyki Ćwiczenia z geologii Ćwiczenia z geometrii i grafiki inżynierskiej Ćwiczenia z geometrii wykreślnej Ćwiczenia z historii sztuki i estetyki Ćwiczenia z hydrauliki Ćwiczenia z matematyki Ćwiczenia z mechaniki teoretycznej Ćwiczenia z mechaniki budowli Ćwiczenia z mechaniki teoretycznej Ćwiczenia z miernictwa II Ćwiczenia z ochrony przed hałasem Ćwiczenia z organizacji i zarządzania Ćwiczenia z podstaw budownictwa i architektury Ćwiczenia z podstaw ekonomii Ćwiczenia z propedeutyki i metodologii projektowa Ćwiczenia z rachunku różniczkowego Ćwiczenia z technologii robót budowlanych Ćwiczenia z teorii sprężystości i plastyczności Ćwiczenia z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków Ćwiczenia z zarządzania i ekonomiki Ćwiczenia ze statystyki matematycznej Ćwiczenia z ekologii i gospodarki odpadami Ćwiczenia z instalacji budowlanych Ćwiczenia laboratoryjne z rysunku technicznego i CAD Ćwiczenia metod konserwacji i rewitalizacji urbanistycznej Ćwiczenia metod matematycznych w podejmowaniu decyzji Power Certification for Buildings Engineering Certification for Buildings Chemistry Chemistry in Construction Engineering Chemistry and Sanitary Biology Chemistry of Building and Road Materials Polymer Chemistry Technology of Conservation - Algebra and Geometry- Mathematical Analysis - Mathematical Analysis- Polish Architecture- Road Engineering- Chemistry in Construction Engineering- Physics- Geology- Geometry and Engineering Graphics - Descriptive Geometry- Art History and Aesthetics- Hydraulics- Mathematics- Theoretical Mechanics - Structural Mechanics - Analitical Mechanics- Surveying II - Noise Protection- Planning and Management- Basics of Building and Architecture Basics of Economics- Propaedeutics and ing Methodology- Differential Calculus- Construction Methods- Theory of Resilience and Plasticity- Water Conditioning and Liquid Waste Treatment- Management and Economics- Mathematical Statistics- Ecology and Economy of Waste- Building Systems- Technical Drawing and CAD- Methods of Conservation and Urban Renewal- Mathematical Methods in Decision Making-

3 Ćwiczenia metod matematatycznych stereomechaniki Ćwiczenia metod matematycznych w technice Ćwiczenia podstaw wyceny nieruchomości Ćwiczenia projektowe z technologii robót budowlanych Ćwiczenia technologii prefabrykacji budowlanej Ćwiczenia terenowe z geotechniki i geologii Ćwiczenia terenowe z utylizacji odpadów przemysłu rolnego i spożywczego Ćwiczenia terenowe z geodezji Ćwiczenia terenowe z geologii Ćwiczenia terenowe z geotechniki Ćwiczenia trwałości i ochrony konstrukcji budowlanych Ćw.z architektury współczesnej Ćwiczenia z budowania ekologicznego Ćwiczenia z budownictwa ogólnego Ćw.z dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej Ćw.z dźwigarów powierzchniowych Ćwiczenia z ekonomiki i zarządzania w budownictwie Ćwiczenia z ekonomiki budownictwa Ćwiczenia z elementów teorii sprężystości i plastyczności Ćw.z ergonomii i BHP Ćwiczenia z filozofii i socjologii Ćw.z fizyki budowli Ćw.z geodezji i kartografii Ćwiczenia z geodezji i kartografii Ćwiczenia z geologii ogólnej Ćwiczenia z geometrii wykreślnej i rysunku technicznego Ćwiczenia z geometrii wykreślniej Ćwiczenia z historii architektury polskiej Ćwiczenia z historii architektury powszechnej Ćwiczenia z historii architektury powszechnej Ćwiczenia z historii urbanistyki Ćwiczenia z hydrauliki i hydrologii Ćwiczenia z instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania Ćwiczenia z języka obcego Ćwiczenia z konstrukcji budowlanych II (żelbet) Ćw.z konstrukcji budowlanych III (stal) Mathematical Methods of Stereomechnics- Mathematical Methods in Technology- Basics of Property Evaluation- Construction Methods Technology- Building Prefabrication Technology- Open Air Training in Geotechnics and Geology- Open Air Training in Utilization of Agricultural and Foot Industry Waste- Open Air Training in Geodesy Open Air Training in Geology Open Air Training in Geotechnics Durability and Protection of Building Structures- Modern Architecture- Sustainable Construction- General Building Engineering- Architectural and Conservation Documentation- Girders Surface- Economics and Management in Civil Engineering- Construction Economics- Elements of Theory of Resilience and Plasticity- Ergonomics, Work-safety and Hygiene- Philosophy and Sociology- Construction Physics- Geodesy and Cartography- Geodesy and Cartography- General Geology - Descriptive Geometry and Drawing- Descriptive Geometry- History of Polish Architecture- History of Architecture- History of Architecture- History of Town Planning- Hydraulics and Hydrology- Plumbing,Gas and Central Heating System- Foreign Language- Concrete Building Structures- Building Structures III (steel)-

4 Ćwiczenia z konstrukcji metalowych Ćwiczenia z konstrukci budowlanych i drewnianych Ćwiczenia z konstrukcji budowlanych Ćw.z konstrukcji murowych Ćwiczenia z konstrukcji betonowych Ćwiczenia z konsultacji specjalistycznych Ćw.z konsultacji specjalistycznych Ćw.z kostrukcji stalowych Ćw.z matematyki zaawansowanej Ćwiczenia z matematyki-zajęcia wyrównawcze Ćw.z materiałoznawstwa budowlanego Ćwiczenia z mechaniki cieczy i gazów Ćwiczenia z mechaniki konstrukcji mostowych Ćwiczenia z mechaniki gruntów i fundamentowania Ćwiczenia z mechaniki budowli Ćwiczenia z mechaniki ogólnej Ćwiczenia metod matematycznych wspomagania podejmowania decyzji Ćwiczenia z metod matematycznych w podejmowaniu decyzji Ćwiczenia z podstaw konstrukcji urządzeń sanitarnych z elementami wytrzymałości Ćwiczenia z podstaw mechaniki budowli Ćwiczenia z podstaw budownictwa i architektury Ćwiczenia z podstaw ochrony środowiska Ćwiczenia z posadowienia budynków i podstaw geologii Ćwiczenia z problematyki ochrony i konserwacji zabytków Ćwiczenia z problematyki prawnej w budownictwie Ćwiczenia z psychologii Ćwiczenia z rewitalizacji zespołów miejskich Ćwiczenia z seminarium dyplomowego Ćwiczenia z socjologii Ćwiczenia z technologii i organizacji budownictwa drogowego Ćwiczenia z technologii konserwacji obiektów zabytkowych Ćwiczenia z technologii nawierzchni drogowych Ćw.z teor.arch.i urbanistyki współczesnej Ćwiczenia z teorii urbanistyki Ćw.z uwarunkowań architektury współczesnej Ćwiczenia z wybranych zagadnień wytrzymałości materiałów Metal Structures- Building and Wooden Structures- Building Structures- Masonry Structures- Concrete Structures- Specialist Structures- Specialist Structure- Steel Structure- Mathematics Advanced- Mathematics- remedial classes Material Science of Building- Mechanics of Liquids and Gasses- Mechanics of Bridge Structures- Soil Mechanics and Foundation Engineering- Structural Mechanics- General Mechanics- Mathematical Methods in Decision Making Support- Mathematical Methods in Decision Making Support- Basics of Sanitary Structures with Elements of Durability- Basics of Structural Mechanics- Basics of Civil Engineering and Architecture- Basics of Environmental Protection- Building Foundation and Basics of Geology- Problems of Monument Protection and Conservation- Legal Aspects in Construction Business- Psychology- Urban Renewal- Diploma Seminar- Sociology- Technology and Organization of Road Construction - Technology of Monument Conservation- Road Pavements Technology- Theory of Architectury and Modern Town Planning- Theory of Town Planning- Conditioning of Modern Architecture- Selected Problems of Material Durability-

5 Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów Ćwiczenia zarządzania nieruchomościami Ćwiczenia ze statystyki matematycznej Ćwiczenia z geometrii wykreślnej Ćwiczenia z mechaniki ogólnej Ćwiczenia z ośrodków porowatych Ćwiczenia z podstaw prawa wodnego Ćwiczenia - Kształtowanie zasobów wodnych Ćwiczenia laboratoryjne z geodezji Ćwiczenia laboratoryjne z ETO Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa Ćwiczenia terenowe z technologii utylizacji odpadów Ćwiczenia terenowe z geodezji Ćwiczenia z budownictwa i konstrukcji inżynierskich Ćwiczenia z chemii ogólnej i środowiska Ćwiczenia z dynamiki procesów sterowania Ćwiczenia z eksploatacji obiektów stacji uzdatniania wody Ćwiczenia z eksploatacji obiektów stacji uzdatniania wody Ćwiczenia z fizyki środków porowatych Ćwiczenia z fizyki budowli II Ćwiczenia z fizyki środków porowatych Ćwiczenia z geologii inżynierskiej Ćwiczenia z geologii ogólnej Ćwiczenia z geometrii wykreślnej i grafiki inżynierskiej Ćwiczenia z gospodarowania odpadami komunalnymi Ćwiczenia z hydrauliki Ćwiczenia z inżynierii geotechnicznej Ćwiczenia z mechaniki budowli Ćwiczenia z podstaw konstrukcji i urządzeń sanitarnych z elementami wytrzymałości materiałów Ćwiczenia z propedeutyki konserwacji zabytków Ćwiczenia z technologii i organizacji budowy Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów Ćwiczenia laboratoryjne z elektronicznej techniki obliczeniowej Ćwiczenia z biofizyki Ćwiczenia z ciepłownictwa Ćwiczenia z ekologii Ćwiczenia z ekonomii Ćwiczenia z fizyki Ćwiczenia z geometrii wykreślnej Ćwiczenia z matematyki Strength of Materials- Property Management- Mathematical Statistics- Descriptive Goemetry - General Mechanics- Porous Centres- Basics of Water Law- Formation of Water Resources- Geodesy- Electronic Calculation Methods- Open Air Training in Soil Science Open Air Training in Technology of Wase Utilization Open Air Training in Geodesy Building and Engineering Structures- General and Environmental Chemistry- Dynamics of Control Processes- Exploitation of Water Treatment Plants- Exploitation of Water Treatment Plants- Physics of Porous Centres- Physics of Construction- Physics of Porous Centres- Geology Engineering- General Geology- Descriptive Geometry and Engineering Graphics- Economy of Municipal Waste- Hydraulics- Geotechnical Engineering- Structural Mechanics - Basics of Sanitation Structures with Elements of Material Durability- Propaedeutics Conservation of Monuments- Technology and Organization of Construction Process- Strength of Materials- Electronic Calculation Methods- Biophysics- Heat Engineering- Ecology- Economics- Physics- Descriptive Geometry- Mathematics -

6 Ćwiczenia z mechaniki budowli Ćwiczenia z mechaniki gruntów Ćwiczenia z metrologii technicznej Ćwiczenia z socjologii Ćwiczenia ze statystyki matematycznej Diagnostyka i naprawy konstrukcji budowlanych Dokumentacja budowlana Dokumentacja architektoniczno konserwatorska Drewniane konstrukcje inżynierskie Drogi Drogi i ulice Drogi kolejowe Drogi kołowe Drogowe obiekty inżynierskie Dynamika i aerodynamika konstrukcji inżynierskich Dynamika budowli Dynamika i aerodynamika konstrukcji inżynierskich Dynamika procesów sterowania Dźwigary powierzchniowe Ekologia Ekologia i gospodarka odpadami Ekologia i ochrona środowiska Ekonomika procesu inwestycyjnego Ekonomika i zarządzanie procesem inwestycyjnym Ekonomika i zarządzanie w budownictwie Ekonometria Ekonomia Ekonomika budownictwa Ekonomika i zarządzanie w remontach Eksploatacja i modernizacja instalacji grzewczych,gazowych,wentylacyjnych i klimyzacji Eksploatacja i modernizacja instalacji sanitarnych Eksploatacja obiektów mieszkalnych i zabytkowych Eksploatacja i remonty obiektów budowlanych Eksploatacja urządzeń grzewczych i wentylacji Eksploatacja i modernizacja instalacji elektrycznych obiektów budowlanych Eksploatacja i remonty obiektów zabytkowych Structural Mechanics- Soil Mechanics- Technical Metrology- Sociology- Statistics- Diagnostics and Repair of Building Structures Construction Documentation Architectural and Conservation Documentation Wooden Engineering Structures Road Engineering Roads and Streets Railroads Roads Traffic Engineering Structures Dynamics and Aerodynamics of Engineering Structures Building Construction Dynamics Dynamics and Aerodynamics of Engineering Structures Dynamics of Control Processes Plates and Shells Theory Ecology Ecology and Waste Economy Ecology and Environmental Protection Construction Economics Economics and Management of Construction Process Economics and Management in Civil Engineering Econometrics Economics Construction Economics Economics and Management of Repairs Exploitation and Modernization of Heating, Gas,Ventilation and Air-conditioning System Exploitation and Modernization of Sanitation Systems Evploitation of Residential and Monument Objects Exploitation and Building Structures Repairs Exploitation of Heating and Ventilation Systems Exploitation and Modernization of Electric Systems in Building Structures Exploitation and Renevation of Monuments

7 Eksploatacja obiektów mieszkalnych i zabytkowych Eksploatacja i modernizacja instalacji wod-kan.i cuw Eksploatacja i remonty budynków Exploitation of Habitable Buildings and Monuments Exploitation and Modernization of Plumbing and Hot Water Building Exploitation and Repairs Eksploatacja i remonty obiektów budowlanych Building Structures Exploitation and Repairs Eksploatacja obiektów budowlanych Building Structure Exploitation Exploitation of Heating and Ventilation Eksploatacja urządzeń grzewczych i wentylacyjnych Systems Eksploatacja urządzeń sanitarnych Exploitation of Sanitary Fittings Elements of Descriptive Geometry and Elementy geometrii wykreślnej i rysunku technicznego Technical Drawing Elements of Architectural and Town Elementy projektowania architektonicznego i urbanistycznego Planning Elementy teorii sprężystości i plastyczności Elementy geochemii-obieralny Elementy projektowania architektonicznego Elementy projektowania Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Ergonomia z psychologią i socjologia pracy Ergonomia Estetyka Elektroniczna technika obliczeniowa Etyka zawodu arch.i ochrona własności intelektualnej Etyka Etyka zawodu architekta i prawo autorskie Etyka zawodu architekta Filozofia Filozofia i socjologia Filozoficzne podstawy ekorozwoju Fizyka budowli II Fizykochemiczne podstawy rekulywacji gleb - laboratorium Fizykochemiczne podstawy rekultywacji gleb-ćwiczenia Fizyka Fizyka budowli Fizyka ośrodków porowatych Fizyka środowiska Fizyka techniczna Fotogrametria Fundamentowanie Fundamentowanie specjalne Geodezja Geodezja i fotogrametria Elements of Theory of Resilience and Plasticity Geochemistry Elements Elements of Architectural Elements of Ergonomics and Safety Ergonomics with Psychology and Work Sociology Ergonomics Aesthetics Electronic Technology of Calculation Ethics of the Profession of Architect and Protection of Intellectual Property Ethics Professional Ethics for Architects and Copyright Professional Ethics for Architects Philosophy Philospohy and Sociology Philosophical Basics of Eco-process Construction Physics II Phisico-chemical Basics of Soil Recultivation- Physico-chemical Basics of Soil Recultivation- Physics Construction Physics Physics of Porous Centres Environmental Physics Technical Physics Photogrammetry Foundation Engineering Special Foundation Engineering Geodesy Geodesy and photogrammetry

8 Geodezja i kartografia Geodezja inżynierska Geologia Geologia inżynierska Geometria i grafika inżynierska Geometria wykreślna i rysunek techniczny Geometria i grafika inżynierska Geometria wykreślna Geometria i grafika inżynierska Geometria analityczna Geotechnika w eksploatacji obiektów budowlanych Grafika inżynierska Grafika komputerowa Historia budowownictwa i architektury Historia architektury polskiej Historia architektury starożytnej Historia architektury powszechnej Historia architektury powszechnej i polskiej Historia architektury Historia budownictwa i architektury Historia doktryn konserwatorskich Historia filozofii Historia kultury i sztuki Historia parków i ogrodów Historia parków i przestrzeni zielonych Historia przestrzeni zielonych Historia sztuki Historia sztuki i estetyki Historia urbanistyki powszechnej i polskiej Historia urbanistyki Hydraulika Hydraulika i hydrogeologia Hydraulika i hydrologia Hydrogeologia Hydrologia Informatyczne podstawy projektowania wspomaganego komputerowo Informatyka Informatyka w budownictwie Infrastruktura techniniczna miasta Instalacje wodno-kanalizacyjne,gazowe i ciepłej wody użytkowej Instalacje wodno-kanalizacyjne,gazowe i centralnego ogrzewania Instalacje budowlane Instalacje elektryczne Instalacje gospodarcze i przemysłowe Instalacje przeciwpożarowe Geodesy and Cartography Geodesy Engineering Geology Engineering Geology Geometry and Engineering Graphics Descriptive Geometry and Drawing Geometry and Engineering Graphics Descriptive Geometry Geometry and Engineering Graphics Analytic Geometry Geotechnics in Building Exploitation Engineering drawing Computer graphic History of Building and Architecture History of Polish Architecture History of Ancient Architecture History of Architecture Universal and Polish History of Architecture History of Architecture History of Building and Architecture History of Conservation Doctrines History of Philosophy History of Culture and Art History of Parks and Gardens History of Parks and Green Areas History of Green Space Art History Art History and Aesthetics History of Universal and Polish Town Planning History of Town Planning Hydraulics Hydraulics and Hydrogeology Hydraulics and Hydrology Hydrogeology Hydrology Computer Science-Basics of Computer Aided Computer Science Computer Science in Civil Engineering Urban Technical Infrastructure Plumbing, Gas and Hot Water Systems Plumbing,Gas and Central Heating Systems Building Systems Electric Fittings Household and Industrial Systems Fire sprinkler

9 Inwentaryzacja obiektów budowlanych Inżynieria elektryczna Inżynieria geotechniczna Inżynieria ekologiczna-wykład Inżynieria środowiska wewnętrznego Inżynieria materiałowa Inżynieria ochrony atmosfery Inżynieria ruchu Izolacje i osuszanie budowli Język angielski Język angielski techniczny Język francuski Język niemiecki Język niemiecki techniczny Język obcy Język rosyjski Kalkulacja kosztów Kanalizacje Kierowanie procesem inwestycyjnym Kierunki rozwoju fizyki Komputerowe metody wspomagamia projektów Komputerowe systemy zarządzania produkcją Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne Komputerowe wspomaganie projektowania II Komputerowy zapis konstrukcji Komputerowe projektowanie dróg Komputerowe wspomaganie projektowania-laboratorium Komunikacja Komunikacja społeczna Konserwacja i rewaloryzacja zabytków Konserwacja obiektów murowych Konstr. elementy prefababrykowane Konstrukcje budowlane II (żelbet) Konstrukcje budowlane III (stal) Konstrukcje budowlane i drewniane Konstrukcje budowlane Konstrukcje metalowe i drewniane Konstrukcje murowe i technologie wznoszenia Konstrukcje murowe-wznoszenie i remonty Konstrukcje sprężone i zespolone Konstrukcje żelbetowych obiektów przemysłowych Konstrukcje żelbetowe obciążone dynamicznie Konstrukcyjne elementy prefabrykowane Konstrukcje betonowe Stocktaking of Building Objects Electrical Engineering Geotechnical Engineering Ecological Engineering-lecture Interial Environment Engineering Materials Engineering Atmosphere Protection Engineering Traffic Engineering Building Isolation and Drainage English Language Technical English French Language German Language Technical German Foreign Language Russian Cost Calculation Sewage Systems Management of Construction Process Development Trends of Physics Computer Aided Methods Production Managment Computer Systems Computer Aid in Technology and Modern IT Technologies Computer Aided Computerization of Construction Record Computer of Roads Computer Aided Engineering- Communication Social Communication Monument Conservation and Renewal Conservation of Brick Buildings Elements of Prefabrication Structures Conservation of Concrete Structures Building Structures III (steel) Buildings and Wooden Structures Building Structures Metal and Wooden Structures Wall Structures and Climb Technology Wall Structures-Construction and Renovations Prestressed and Composite Concrete Structures Concrete Structures of Industrial Objects Concrete Structures of Dynamically Laden Precast Structural Members Concrete Structures

10 Konstrukcje drewniane Konstrukcje drewniane inżynierskie Konstrukcje drogowe Konstrukcje hydrotechniczne Konstrukcje metalowe Konstrukcje mostowe Konstrukcje murowe Konstrukcje prefabrykowane, sprężone i zespolone Konstrukcje stalowe Konstrukcje żelbetowe Kosztorysowanie robót drogowych Kształtowanie obiektów inżynierskich La.organizacji i ekonomiki procesu inwestycyjnego Laboratorium rysunku odręcznego-malarstwo Laboratorium technik komputerowych w projektowaniu Laboratorium betonów specjalnych Laboratorium aprobat technicznych i certyfikacji w budownictwie Laboratorium automatyzacji w inżynierii sanitarnej Laboratorium awarii i napraw obiektów budowlanych Lab. bud. enegooszczędnego Laboratorium chemii i biologii sanitarnej Laboratorium chemii polimerów Laboratorium dokumentacji budowlanej Laboratorium ekonomiki budownictwa Lab. eksploatacji i remontów budynków Laboratorium ergonomi z psychologią i socjologią pracy Laboratorium geodezji Laboratorium geodezji inżynierskiej Laboratorium geologii Laboratorium z geometrii wykreślnej i rysunku technicznego Lab. instalacji elektrycznych Laboratorium inżynierii ruchu Laboratorium konstrukcji elementów prefabrykowanych Lab. konstr.elementów prefabrykowanych Laboratorium konstrukcji betonowych Laboratorium konstrukcji metalowych Laboratorium kosztorysowania Laboratorium matariałoznawstwa instalacyjnego Laboratorium materiałoznawstwa konserwatorskiego Wooden Structures Wooden Engineering Structures Road Structures Hydraulic Engineering Structures Metal Structures Bridge Structures Masonry Structures Prefabricated,Prestressed and Composite Concrete Structures Steel Structures Concrete Structures Cost Planning of Road Projects Development of Engineering Organization and Economics of the Investment Process - Freehand Drawing-Painting- Computer Aided Engineering in ing- Special Concrete- Technical Approval and Certification in Building Engineering- Automation in Sanitary Engineering- Building Construction Failures and Repairs- Energy-saving Building- Chemistry and Sanitary Biology- Polymer Chemistry- Construction Documentation Building Economics- Exploitation and Repairs- Ergonomics with Psychology and Work Sociology- Geodesy- Geodesy Engineering- Geology Engineering- Descriptive Geometry and Technical Drawing- Electric Fittings- Traffic Engineering- Prescast Structural Members- Prefabrication Structures- Concrete Structures- Metal Structures- Cost Calculation- Material Science of Installations- Material Science of Conservation Engineering-

11 Laboratorium mechaniki gruntów Lab. metod obliczeniowych Lab. napraw konstrukcji budowlanych Laboratorium naprawy konstrukcji budowlanych Laboratorium ogrzewnictwa Laboratorium podstaw informatyki Laboratorium podstaw organizacji i zarządzania Laboratorium podstaw informatyki Laboratorium sieci komputerowych Laboratorium techniki cieplnej Laboratorium trwałości konstrukrukcji betonowych Laboratorium utrzymania dróg Laboratorium wyceny nieruchomości Laboratorium wykonawstwa nawierzchni drogowych Laboratorium wykonawstwa nawierzchni drogowych Laboratorium z budownictwa komunikacyjnego Laboratorium z fotogrametrii Laboratorium z geodezji inżynierskiej Laboratorium z geologii Laboratorium z materiałów budowlanych Laboratorium z rysunku technicznego i CAD Laboratorium z technik informacyjnych Laboratorium z tworzyw sztucznych Laboratorium z wytrzymałości materiałów Laboratorium z zaawansowanego projektowania inżynierskiego Laboratorium automatyzacji w inżynierii sanitarnej Lab.awarii i diagnostyki konstrukcji budowlanych Laboratorium budownictwa ogólnego Laboratorium chemii budowlanej Lab.chemii materiałow budowlanych i drogowych Laboratorium chemii polimerów Laboratorium elementów skończonych Laboratorium ergonomii z psychologią i socjologią pracy Laboratorium fizyki Laboratorium fizyki budowli Lab.fotogrametrii Laboratorium geodezji i fotogrametrii Laboratorium geodezji i kartografii Laboratorium geodezji inżynierskiej Laboratorium geologii Laboratorium geologii inżynierskiej Soil Mechanics- Computational Methodology- Building Construction Repair Bulding Construction Repair- Heating Engineering- Basics of Computer Science Basics of Planning and Managemant- Basics of Computer Science- Computer networks - laboratory Thermal Technology- Durability of Concrete Structures- Road Maintenance- Property Evaluation- Pavement Construction- Pavement Construction- Road Engineering- Photogrammetry- Engineering Geodesy- Geology- Construction Materials- Technical drawing and CAD Information Technology- Plastic- Strength of Materials- Advanced Engineering- Automation in Sanitary Engineering- Fuilures and Diagnostics of Building Construction Construction Technology- Chemistry in Construction Engineering- Chemistry of Building and Road Materials Polimer Chemistry- Complete Elements- Ergonomics with Psychology and Work Sociology- Physics- Construction Physics - Photogrammetry Geodesy and photogrammetry- Geodesy and Cartography- Engineering Graphics- Geology- Engineering Geology-

12 Laboratorium grafiki inżynierskiej Laboratorium grafiki komputerowej Laboratorium hydrauliki i hydrologii Laboratorium informatyczne podstawy projektowania wspomaganego komputerowo Laboratorium informatyki z podstaw projektowania wspomaganego komputerowo Laboratorium informatyki w budownictwie Laboratorium inżynierii ruchu Engineering Graphics- Computer Graphics- Hydraulics and Hydrology- Computer Science Basics of Computer Aided - Computer Science Basics of Computer Aided - Computer Science in Civil Engineering- Road Traffic Engineering- Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania Computer Aided - Computerization of Construction Record- Laboratorium komputerowy zapis konstrukcji Lab.komputerowego projektowania dróg Computer of Roads- Laboratorium komputerowego wpomagania projektowania Laboratorium konstrukcji betonowych Laboratorium konstrukcji metalowych Lab.konstrukcji mostowych Lab.materiałów stosowanych w konserwacji zabytków Laboratorium materiałów budowlanych z technologią betonu Laboratorium materiałów i nawierzchni drogowych Laboratorium materiałoznawstwa instalacyjego Laboratorium materiałów budowlanych Laboratorium mechaniki gruntów i fundamentowania Computer Aided - Concrete Structures- Metal Structures- Bridge Structures - Materials Use in Monuments Construction- Construction Materials with Concrete Technology- Materials and Road Pavement- Material Science in Conservation Enginnering- Construction Materials- Soil Mechanics and Foundation Engineering- Laboratorium mechaniki cieczy i gazów Mechanics of Liquids and Gasses- Laboratorium metod informatcznych w statystyce Laboratorium metod komputerowego wspomagania projektowania i procesów decyzyjny Computer Aided Methods in and Decision Making Support- Computer Aided Methods in Civil Engineering- Laboratorium metod komputerowych w budownictwie Laboratorium metod komputerowych Computer Aided Methods- Lab.modernizacji budynków Building Modernization- Lab.nawierzchni asfaltowych Asphalt Pavements- Laboratorium nowoczesnych materiałów budowlanych Modern Building Materials- Building Protection from Moisture and Laboratorium ochrony budynków przed wilgocia i korozją Corrosion- Planning and Management in Civil Engineering- Laboratorium organizacji i zarządzania w budownictwie Laboratorium podstaw informatyki Basics of Computer Science - Laboratorium podstaw metrologii Basics of Metrology-laboratory Survey and Automation in Sanitary Laboratorium pomiarów i automatyzacji w inżynierii sanitarnej Engineering-

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture AiU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu w jęz. polskim (polish) Nazwa przedmiotu w jęz. angielskim (english) Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMIOTÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDONICTO 1.2 Studia I Stopnia inżynierskie 1.2.1. Studia stacjonarne Budownictwo wodne i morskie Drogi szynowe Geotechnika onstrukcje betonowe Modelowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Environment of human being

Environment of human being 1. Lista kursów nietechnicnych PROGRAM NAUCZANIA Studia magisterskie jednolite, dienne WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo SPECJALNOŚĆ/SPECJALIZACJA: wsystkie PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDśERSKIE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 2 2 4 15 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 2 2

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia

Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia Lp. Nazwa kursu Kod dotychczasowy Nazwa kursu zamiennego Kod kursu zamiennego 1. Matematyka W GHB000121W Matematyka wybrane

Bardziej szczegółowo

THE STUDY PROGRAMME 2011/2012 FACULTY OF ARCHITECTURE

THE STUDY PROGRAMME 2011/2012 FACULTY OF ARCHITECTURE THE STUDY PROGRAMME 2011/2012 FACULTY OF ARCHITECTURE UNDERGRADUATE STUDY COURSE 3,5-YEAR / 7 SEMESTER Inżynier Architekt / B.Sc. in Architecture YEAR 1. SEMESTR 1 - zimowy / winter SEMESTR 2 - letni /

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S INSTYTUT POLITECHNICZNY w tym A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. Wychowanie fizyczne 2 60 0 60 0 0 30 30 2. Język obcy; ang /niem./ rosyjski 1 3 9 120 0 0 120 0 30 30 30 30 3. Technologia informacyjna 4. Treści humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW PROGRAMY I PLANY STUDIÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE... 5 PROGRAM NAUCZANIA... 6 PLAN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW 1. Wydział: Nauk Technicznych 2. Kierunek studiów/poziom: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji/pierwszego stopnia 3. Rok akademicki, od którego obowiązuje plan studiów: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMITÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDNICT 1.1. Studia magisterskie jednolite 1.1.1. Specjalność Budownictwo odne i Morskie Hydraulika Mechanika gruntów i fundamentowanie Porty, Roboty czerpalne

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister /

PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORM OF STUDIES: full-time / part-time*

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Program Studiów Stacjonarnych: I stopnia Zatwierdzony przez: Radę Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów

Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów - doświadczenia Politechniki Łódzkiej. Dorota Piotrowska Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka SEMINARIUM BOLOOSKIE MOBILNOŚD STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia.. Imię i Nazwisko. Nr albumu *.. Pan dr inż. Wojciech Cieżak Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr..

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Standardy nauczania dla kierunku studiów: architektura krajobrazu STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy nauczania dla kierunku studiów: architektura krajobrazu STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy nauczania dla kierunku studiów: architektura krajobrazu STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 1 Studia magisterskie na kierunku architektura krajobrazu trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 05/0 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji SEMESTR: I L.p. Nazwa przedmiotu Studia stacjonarne 1. Mikroekonomia E Z 24 6 4 2. Matematyka w zastosowaniach inżynierskich E Z 40 5 5 1. Rachunkowość E Z 30 15 5 2. Materiałoznawstwo E Z Z 35 10 15 7

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości Program studiów zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Z dokładnością do kodów i nowo wprowadzonych kierunków Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 PRZEDMIOT Course 003 PODSTAWY GEOMETRII WYKREŚLNEJ Fundamentals

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z Imię i Nazwisko... Nr albumu *.. Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 OŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Przedmiot humanistycznomenedżerski Technologie

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Budownictwo Civil Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Kierunek: Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Inne z udziałem nauczyciela Praca własna studenta Forma

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska * Przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej z dnia 30 marca 2012

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin w Programie SOCRATES - Subject area codes in SOCRATES

Kody dziedzin w Programie SOCRATES - Subject area codes in SOCRATES Kody dziedzin w Programie SOCRATES - Subject area codes in SOCRATES Code/ kod Dziedzina Subject area 01000 NAUKI ROLNICZE AGRICULTURAL SCIENCES 01000 Nauki rolnicze Agricultural sciences 01100 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1 Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1 1 Fizyka lub chemia A T Fizyka I Mechanika WPT WPT 2 30 30 2 Matematyka, statystyka, badania operacyjne A Matematyka WPT WPT 4 30 15 45 3 Mikro-

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE Kierunek - ADMINISTRACJA 6 semestry 4 semestry Administracji i Nauk Społecznych Finanse i Bankowość Bezpieczeństwo Narodowe Finanse i Bankowość Bezpieczeństwo Narodowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wyk. ćw. ECTS Podstawy Nauki o Materiałach - EGZAMIN 10wE - Grafika Inżynierska i Podstawy Projektowania - EGZAMIN 10wE -

Przedmiot wyk. ćw. ECTS Podstawy Nauki o Materiałach - EGZAMIN 10wE - Grafika Inżynierska i Podstawy Projektowania - EGZAMIN 10wE - Kierunek: Inżynieria Materiałowa Semestr: Podstawy Nauki o Materiałach - EGZAMIN 10wE - Podstawy Nauki o Materiałach - 0lab. Grafika Inżynierska i Podstawy Projektowania - EGZAMIN 10wE - Grafika Inżynierska

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wyk. ćw. ECTS. Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - 20proj. Recykling Metali 10w - Recykling Metali - 10lab.

Przedmiot wyk. ćw. ECTS. Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - 20proj. Recykling Metali 10w - Recykling Metali - 10lab. Kierunek: Metalurgia Specjalność: - semestr: 7 Przedmiot wyk. ćw. ECTS Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - EGZAMIN 0wE - Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - 0proj. Metalurgia

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRAKTYKI DLA STUDENTA IAESTE

OFERTA PRAKTYKI DLA STUDENTA IAESTE The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Adres: ul. Pszczyńska 85/10 44-100 Gliwice Tel/Fax: (0 32) 237 15 52 E-mail: ps.gliwice@iaeste.pl Web: www.iaeste.polsl.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

NOWY KIERUNEK!!! PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE = SUKCES NA RYNKU PRACY TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIER!

NOWY KIERUNEK!!! PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE = SUKCES NA RYNKU PRACY TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIER! NOWY KIERUNEK!!! PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE = SUKCES NA RYNKU PRACY TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIER! GENEZA TYTUŁ ZAWODOWY: INŻYNIER PIERWSZE W POLSCE STUDIA INZYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego i drugiego stopnia 2007/2008

Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego i drugiego stopnia 2007/2008 Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego i drugiego stopnia 2007/2008 Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Uczelniany Koordynator ECTS Dr Anna KNAPIK

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok 1 A 5809 III ABC Jakości od 1996 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3 Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

Budowa pojazdów. Elektrotechnika i elektronika

Budowa pojazdów. Elektrotechnika i elektronika Automatyzacja i robotyzacja Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw opisu matematycznego, zasad działania i zastosowań układów automatyki i robotów w procesach produkcyjnych. Liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING WYDZIAŁ Kierunek Specjalność Zał. Nr 7 do ZW 32/2009 FACULTY Field of study Specialization WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Architektura i Urbanistyka Architektura Ochrona zabytków Gospodarka Przestrzenna Planowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Oferta studiów Rok akademicki 2011/2012 Studia w Politechnice Warszawskiej Osoby starające się w Politechnice Warszawskiej o przyjęcie na studia stacjonarne (dzienne), będą mogły

Bardziej szczegółowo

Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku

Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku PLAN STACJONARNYCH STUDIÓW LICENCJACKICH PLAN STACJONARNYCH Kierunek STUDIÓW Zarządzanie LICENCJACKICH r.a. 2008/2009 KIERUNEK ZARZĄDZANIE Liczby godzin i typ zajęć Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem.

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem. studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o 30 30 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI. Wykładów tygodniowo. Ćwiczeń tygodniowo. Godziny ogółem Wykłady Ćw.Aud. Forma zal. Ćw.Ter. Ćw.Lab.

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI. Wykładów tygodniowo. Ćwiczeń tygodniowo. Godziny ogółem Wykłady Ćw.Aud. Forma zal. Ćw.Ter. Ćw.Lab. WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Kierunek Technika Rolnicza i Leśna,specjalność Inżynieria Żywności, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2013/2014, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dn.,

Bardziej szczegółowo

Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Alicja Portacha Funkcje klasyfikacji piśmiennictwa w bibliotece narzędzie

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo