2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel ; tel./fax Informator szkolny na rok 2015/

2 Drodzy Uczniowie, kończycie kolejny etap edukacji i stoicie przed decyzją wyboru dalszego kształcenia. O ważności tej decyzji nie trzeba nikogo przekonywać. Zanim dokonacie wyboru wymarzonej szkoły, zastanówcie się, która z nich odpowiada Waszym oczekiwaniom, która da Wam najlepsze szanse rozwoju i otworzy drogę do przyszłej kariery zawodowej. Chcemy Wam pomóc w podjęciu trudnej decyzji, zgodnej z Waszymi predyspozycjami i oczekiwaniami. Przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszymi propozycjami, znajdziecie coś dla siebie i od września staniecie się uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. To dobra szkoła, szkoła z tradycjami! Można tu zdobywać gruntowną wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Dla niemal każdego znajdzie się coś interesującego: kandydaci do V LO wybierać mogą wśród pięciu ścieżek rozwoju; Technikum nr 3, oprócz sztandarowego, prowadzanego już od przeszło półwiecza kierunku: technik pojazdów samochodowych, kształci również miłośników mechanizacji w zawodzie technik mechanik (ze specjalizacją spawalnictwo) i w zawodzie fototechnik, dającym duże spectrum możliwości wyboru charakteru dalszego kształcenia i zatrudnienia. Oferta Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 skierowana jest głównie do zainteresowanych branżą samochodową. Proponujemy kształcenie w trzech zawodach: mechanika pojazdów samochodowych, blacharza samochodowego oraz elektromechanika pojazdów samochodowych. Potwierdzeniem zdobytej w naszej szkole wiedzy i umiejętności są sukcesy uczniów w wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiadach i konkursach, a także dotychczasowe wyniki z matury. Średnia zdawalność w liceum i technikum Samochodówki wyniosła w przeciągu ostatnich lat 96%, co znacznie przewyższa średnią powiatu wejherowskiego, województwa pomorskiego i kraju. Również zdawalność na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla uczniów klas technikalnych jest średnio na poziomie 90% co również przewyższa średnią powiatu wejherowskiego i województwa pomorskiego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera włącza się w życie kulturalne środowiska lokalnego. Szkoła poszczycić się może współpracą z wieloma instytucjami samorządowymi, placówkami oświaty i ośrodkami naukowymi, m.in. Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz Instytutem Goethego i English Unlimited, z którymi związani jesteśmy umowami patronackimi. Na stałe współpracujemy z Europa Haus-Land Brandenburg w podberlińskim Kolbergu, lecz nasze kontakty międzynarodowe rozciągają się na całą Unię Europejską, a nawet poza nią dzięki realizacji licznych projektów w ramach programu Erasmus. Wierzymy, że nasza oferta edukacyjna otworzy przed Wami szerokie możliwości kształcenia. Drodzy Rodzice, powierzając nam dalszą edukację Waszych dzieci, możecie być Państwo pewni, że dokonaliście właściwego wyboru. Ze swej strony postaramy się jak najlepiej zadbać o wykształcenie i wychowanie Waszych pociech. CZTERNAŚCIE powodów, dla których powinieneś wybrać szkołę Wejhera 1. Wysoka jakość kształcenia - 96% uczniów zdaje maturę, 90% uczniów dostaje się na studia dzienne 2. Szkoła językowa - każdy uczeń wychodzi z bardzo dobrą znajomością dwóch języków obcych, Angielski i niemiecki po 9 godzin w tygodniu; certyfikaty: ZD, Goethe-Certifikat C1, PET, FCE, CAE 3. ATRAKCYJNE KIERUNKI - szeroki wybór języków obcych, w tym język rosyjski i język hiszpański, bardzo liczne kontakty zagraniczne, 4. Interaktywne i audiowizualne sale lekcyjne, pracownie SAMOCHODOWE, MECHANICZNE, fotograficzne, dwie nowoczesne pracownie komputerowe i cyfrowej obróbki zdjęć - szkoła nowoczesna na miarę XXI wieku. Świetnie wyposażone pracownie, 5. Szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych - dużo by wymieniać, 6. Kompleks oświetlonych boisk sportowych - boisko do piłki ręcznej, koszykówki i do tenisa 7. Klasa sportowa - 10 godzin zajęć sportowych, 8. Obozy językowe w kraju i zagranicą - coroczne wyjazdy do Niemiec i Anglii, 9. MOżliwość zdobycia uprawnień spawalniczych - szkolimy w metodach 135, 136, 141, na podstawie i na 1 poziomie, 10. Możliwość odbycia kursu nauki jazdy - wszystkie kategorie; dla naszych uczniów zniżki od 10-15% 11. Możliwość zdobycia certyfikatów komputerowych ECDL i ECDL-CAD - zajęcia bez dodatkowych opłat 12. Najlepsi uczniowie SĄ nagradzani - nagrody w różnej formie, 13. Kawiarenka - dla każdego coś dobrego, 14. Dogodne położenie - 8 minut od stacji SKM i dworca PKS. Szkoła, w której nie jest nudno, gdzie każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie

3 TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Składanie dokumentów do wybranych szkół: od 14 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły. do 25 czerwca 2015 r. Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły. 2 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 2 lipca 2015 r. od godz. 12:00 do 6 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły. 7 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). od dnia 7 lipca 2015 r. od godz.12:00 do dnia 9 lipca 2015 r. do godz. 15:00 Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 7 lipca 2015 r. 10 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki. UWAGA: Dokumentacja osób, które nie dostały się do naszej szkoły i nie odebrały dokumentów - po 1 września 2015 r. - zostanie komisyjnie zniszczona. podanie i kwestionariusz osobowy wg ustalonego przez szkołę wzoru (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej szkoły), 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane przez kandydata, poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY WYMAGANE DOKUMENTY zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, dyplomy, wolontariacie itp., zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do technikum) karta informacyjna z gimnazjum, O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym: A) 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt. B) 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty). Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: celujący - 17 punktów bardzo dobry - 14 punktów dobry - 12 punktów dostateczny - 8 punktów Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów, b) za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty: o finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów, o finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów, c) za osiągnięcia sportowe i artystyczne: o I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów o I - III miejsce w województwie - 5 punkty o I - III miejsce w powiecie - 4 punkty d) za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów, e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty, Uwaga: Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie np.: 1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia), 2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów. ZAPRASZAMY DO NAS - 3 -

4 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nauka w liceum odbywa się tak, że w pierwszej klasie realizowane są prawie wszystkie przedmioty w zakresie podstawowym. Wyjątkiem są języki, matematyka i wychowanie fizyczne. Począwszy od drugiej klasy uczniowie będą realizowali przedmioty,które wybrali jako rozszerzone w poszczególnych profilach i klasach. Uczniowie z klas: ligwistycznej, politologicznej oraz EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ pod koniec pierwszej klasy będą mogli wybrać trzeci przedmiot rozszerzony - patrz informacje o klasach WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE PATRZ NASTĘPNE STRONY Uwaga kandydaci do V Liceum Ogólnokształcącego SZKOLNA BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ w klasach: biologiczno-sportowej, ekonomiczno-informatycznej oraz politologicznej oprócz wiodącego języka angielskiego kandydaci do szkoły deklarują wybór drugiego języka pomiędzy kontynuacją języka niemieckiego i językiem rosyjskim dla początkujących. w klasie humanistycznej oprócz wiodącego języka angielskiego, drugim językiem jest język hiszpański. w klasie lingwistycznej wiodącymi językami są: język angielski i język niemiecki. w oparciu o uwieńczone wieloma sukcesami doświadczenia z prowadzonym w naszej szkole intensywnym systemem nauczania języka niemieckiego w Euroklasach PROPONUJEMY NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EUROGRUPACH Patronat merytoryczno-metodyczny objęły: Centrum Egzaminów Językowych English Unlimited i szkoła języków obcych The New School of English Program przewiduje 9 godzin języka angielskiego w tygodniu, w tym cotygodniowe zajęcia z rodowitym Anglikiem. Realizując nasz program możesz zdobyć: - w drugiej klasie (marzec) First Certificate In English (FCE) lub PET - w trzeciej klasie (marzec) Certificate In Advanced English (CAE) lub FCE. Szkoła zapewnia 5 godzin j. angielskiego w tygodniu (tylko w LO ) w ramach realizacji programu rozszerzonego. Opłata za kolejne 4 godziny j.angielskiego w tygodniu wynosi 95 zł miesięcznie. W cenę wliczone są podręczniki oraz dodatkowe materiały do nauki języka Oferujemy stypendium Dyrektora Szkoły dla uczniów zdolnych (średnia powyżej 4,3), lecz nieposiadających środków finansowych na opłatę zajęć (informacja w sekretariacie). Kandydaci, którzy zadeklarowali chęć kształcenia w systemie EURO, kwalifikowani są do odpowiednich grup zaawansowania językowego w oparciu o pozytywny wynik obowiązkowego testu planowanego w dniu 7 lipca 2015 r.o godz Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzywydziałowych w zależności od zaawansowania językowego - 4 -

5 Jeśli: Lubisz czytać, prowadzić dyskusje, szukasz odpowiedzi na egzystencjalne pytania, A może chętnie chodzisz do kina, teatru, na wystawy lub koncerty, Czujesz, że jesteś artystyczną duszą, Czasem piszesz pamiętniki, felietony, wiersze, Interesujesz się językami obcymi lub klasycznymi... HUMANISTYCZNĄ Zajęcia w ramach programu autorskiego Sztuka pisania realizowanego jako przedmiot uzupełniający w tej klasie, mają pomóc rozwijać szczególne zdolności uczniów klas humanistycznych, zapoznać ich z różnymi formami pisarskimi, takimi jak: rozprawka, felieton, reportaż, artykuł, rozprawa, mowa, esej itp. Wśród tematów zajęć znajdzie się m.in. prezentacja poszczególnych gatunków oraz poznanie twórczości mistrzów pióra. WYBIERZ klasę... Na profilu humanistycznym spotkasz pasjonatów kultury, sztuki, literatury, filozofii i języka. Tu znajdziesz bratnią duszę, z którą będziesz mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Poszerzysz wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej. Nauczysz się krytycznie patrzeć na dzieła i wyciągać własne wnioski. Zdobędziesz narzędzia przydatne w interpretacji dzieła literackiego. Rozwiniesz także umiejętność pisania tekstów w różnych konwencjach gatunkowych i stylistycznych. Jeśli marzysz o polonistyce/filozofii/socjologii/kulturoznawstwie/krytyku literacki i Ty, poszukiwaczu wymarzonego kierunku ta oferta powinna Cię zainteresować! z rozszerzonym językiem angielskim, językiem polskim i historią Przedmiot rozszerzony Tygodniowa liczba godzin I kl. II kl. III kl.a Łączna liczba godzin 1. Język angielski Język polski Historia PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY 4. Sztuka pisania Punktowane przez szkołę (poza językiem polskim) zajęcia edukacyjne: język obcy historia matematyka Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego lub w EURO- GRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca 2015 r. o godzinie Co dalej po tej klasie: Ukończenie tej klasy stwarza dobrą możliwość podjęcia studiów na kierunkach: filologii polskiej, filo logii obcej, lingwistyki stosowanej, kolegiów języków obcych, teologii, prawniczych, socjologicznych, psychologicznych, bibliotekarskich, dziennikarskich, ar tystycznych, pedagogicznych, menadżerskich i innych. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

6 Jeśli chcesz: wkuć najważniejsze daty, a najlepiej wszystkie, opanować na pamięć definicje z podręcznika, a najlepiej cały podręcznik? TO ZREZYGNUJ Z TEJ KLASY Jeśli natomiast chcesz: zrozumieć współczesność, poznając przeszłość, pogłębić swoją wiedzę, by nie dać sobą manipulować, ugruntować swoją postawę Polaka i świadomego obywatela Rzeczypospolitej, poszerzyć wiedzę o świecie współczesnym... WYBIERZ klasę... POLITOLOGICZNĄ Jeśli marzysz o politologii/dziennikarstwie/geologii/geografii/turystyce/ekologii/ ekonomii i Ty, poszukiwaczu wymarzonego kierunku ta oferta powinna Cię zainteresować! Na profilu politologicznym będziesz mógł korzystać z nowoczesnych technik multimedialnych. Tu możesz zadawać trudne pytania, redagować gazetkę szkolną. Możesz być aktorem i reżyserem w teatrze szkolnym. Poszerzysz wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej. Będziesz mógł brać udział w debatach historycznych i politycznych. Chodzić do kina, na wystawy lub koncerty, oglądać filmy, przedstawienia teatralne. z rozszerzonym językiem angielskim, wos-em, historią lub geografią Przedmiot rozszerzony Tygodniowa liczba godzin I kl. II kl. III kl.a Łączna liczba godzin 1. Język angielski WOS Historia lub geografia 2(1) (10) PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY 4. Ekonomia w praktyce 2 2 Uwaga! Uczniowie pod koniec I klasy wybierają trzeci przedmiot rozszerzony: historię lub geografię Punktowane przez szkołę (poza językiem polskim) zajęcia edukacyjne: język obcy matematyka geografia Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego lub w EURO- GRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca 2015 r. o godzinie Przedmiot Ekonomia w praktyce umożliwia nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy dotyczącej zagadnień ekonomicznych w praktycznym działaniu poprzez np. prowadzenie firm uczniowskich, udział w grach symulacyjnych, przeprowadzanie analizy rynku, realizację projektów ekonomicznych - słowem służy kształceniu postaw i zachowań przedsiębiorczych. Co dalej po tej klasie: Ukończenie tej klasy stwarza dobrą możliwość podjęcia studiów na kierunkach: prawo, administracja, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, na uki polityczne, socjologia, historia, geografia, dzien nikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, psychologia, filozofia, prawo kanoniczne, pedagogika, archeologia, zarządzanie i marketing, informacje nau kowe i bibliotekoznawstwo. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

7 Jeśli: Wierzysz, że każdy problem ma swoje rozwiązanie, Interesujesz się światem liczb i pojęć matematycznych, Zdajesz sobie sprawę, że komputer to coś więcej niż tylko narzędzie do gier i przeglądarka internetowa, Szukasz różnych sposobów analizowania, przetwarzania i prezentowania informacji... WYBIERZ klasę... INFORMATYCZNĄ Jeśli marzysz o tytule inżyniera/architekturze/informatyce/ekonomii i Ty, poszukiwaczu wymarzonego kierunku ta oferta powinna Cię zainteresować! Odkryjesz tu wiele nowych zastosowań komputera, nauczysz się podstaw programowania, tworzenia stron internetowych i wielu innych umiejętności, które dadzą Ci szansę kreowania, a nie tylko biernego odbioru wirtualnej rzeczywistości. Zyskasz niezbędne podstawy teoretyczne z matematyki, informatyki lub geografii, a przede wszystkim nauczysz się twórczo i logicznie myśleć. z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką, informatyką lub geografią Przedmiot rozszerzony Tygodniowa liczba godzin I kl. II kl. III kl. Łączna liczba godzin 1. Język angielski Matematyka Informatyka lub geografia Uwaga! Uczniowie pod koniec I klasy wybierają trzeci przedmiot rozszerzony: informatykę lub geografię Punktowane przez szkołę (poza językiem polskim) zajęcia edukacyjne: język obcy matematyka informatyka Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego lub w EURO- GRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca 2015 r. o godzinie ECDL jest to skrót od angielskiej nazwy European Computer Driving Licence, oznaczającej pierwotnie Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, a obecnie nazwa została trochę zmodyfikowana i brzmi Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Osoba, która zdobędzie taki właśnie certyfikat może się pochwalić tym, że pozytywnie zdała test teoretyczny, który sprawdza wiedzę dotyczącą wszelkich pojęć technologii informatycznej oraz zaliczyła sześć różnych egzaminów, które sprawdziły poziom umiejętności w zakresie obsługi komputera. ECDL jest ważny i ceniony nie tylko we własnym kraju, ale także w całej Europie. Przeznaczony jest on głównie dla osób, których praca wymaga znajomości profesjonalnego posługiwania się komputerem lub dla tych, którzy sami, dla własnej satysfakcji oraz podniesienia swoich umiejętności chcą nauczyć się korzystania z tak wspaniałego urządzenia, jakim jest komputer. Co dalej po tej klasie: Ukończenie tej klasy stwarza dobrą możliwość podjęcia studiów na kierunkach: politechnicznych, informatycznych, zarządzanie i marketing, informacje naukowe, programowanie, poligrafia, grafika kompu terowa. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

8 Jeśli: Chcesz być poliglotą w przyszłej Europie, Chcesz zrozumieć co to jest tolerancja, otwartość i komunikatywność, Chcesz otworzyć sobie drogę na świat, Logika jest Twoją dobrą stroną, Interesujesz się językami obcymi... WYBIERZ klasę... LINGWISTYCZNĄ Jeśli marzysz o studiach prawniczych/filologii/socjologii/chcesz być poliglotą/europarlamentarzystą/ i Ty, poszukiwaczu wymarzonego kierunku ta oferta powinna Cię zainteresować! Poczujesz się pewniej i swobodniej podczas wyjazdów zagranicznych, ponieważ będziesz potrafił się porozumieć. Pomoże ci to nawiązywać ciekawe znajomości. Będziesz mógł oglądać międzynarodowe stacje telewizyjne i będziesz na bieżąco z wiadomościami oraz nowinkami technologicznymi. Poznasz różne aspekty kultury danego kraju, lepiej zrozumiesz jego mieszkańców oraz sam język. Będziesz mógł pracować za granicą lub w firmie zagranicznej mającej przedstawicielstwo w Polsce. z rozszerzonym językiem niemieckim, językiem angielskim, historią lub geografią Przedmiot rozszerzony Tygodniowa liczba godzin I kl. II kl. III kl.a Łączna liczba godzin 1. Język niemiecki Język angielski Historia lub geografia 2(1) (10) Uwaga! Uczniowie pod koniec I klasy wybierają trzeci przedmiot rozszerzony: historię lub geografię Punktowane przez szkołę (poza językiem polskim) zajęcia edukacyjne: język obcy I język obcy II matematyka Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego lub w EURO- GRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca 2015 r. o godzinie Patronat merytoryczno-metodyczny objęły: Centrum Egzaminów Językowych English Unlimited i Centrum Egzaminacyjne Goethe In stytut Interverbum, które dostarczają programy, materiały, podręczniki oraz kon trolują poziom nauczania i osiągnięcia ucz-niów poprzez hospitacje zajęć i testy zewnętrzne. Dzięki współpracy z Europa Haus Land Brandenburg przynajmniej raz w roku organizowana jest wymiana młodzieży z zaprzyjaźnioną podberlińską szkołą. Opłata za usługi świadczone przez Goethe Institut i dodatkowe zajęcia języka niemieckiego wynosi 95 zł miesięcznie. Stosowne umowy pomiędzy rodzicami każdego ucznia a Instytutem zostaną podpisane na pierwszym zebraniu organizacyjnym. W klasie II uczniowie w 7-8 osobowych grupach realizują dodatkową godzinę konwersatorium (ćwiczenia w mówieniu). W klasie II (luty) uczniowie przystępują na terenie naszej szkoły do egzaminu l stopnia (Zertifikat Deutsch), zaś w klasie III (kwiecień) do egzaminu certyfikatowego II stopnia (Geothe_Zertifikat C1), który jest uznawanym na całym świecie świadectwem opanowania języka w stopniu średniozaawansowanym. Orientacyjny próg punktowy do tej klasy wynosi 130 pkt. Uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość uzyskania stypendium pokrywającego koszt nauki języka niemieckiego, jeżeli w pierw szym i kolejnych semestrach uzyskują średnią ocen minimum 4,3. Po przyjęciu do klasy pierwszej uczniowie wyjeżdżają na obóz integracyjny do Niemiec. WYCIECZKI DO NIEMIEC Co dalej po tej klasie: Po ukończeniu tej klasy i zdaniu matury można podjąć studia uniwersyteckie na kierunkach: filologicznym (np. germanistyka, anglistyka, skandynawistyka), wydziałach nauk społeczno-prawnych (np. prawo, administracja, socjologia, stosunki między narodowe), i humanistycznych (np. historia, kulturoznawstwo, pedagogika) nie tylko na terenie Polski, ale i w krajach niemiec kojęzycznych, których uczelnie i instytucje w większości honorują certyfikaty Goethe Institut. Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę na studiach wyższych w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

9 Jeśli: Fascynujesz się życiem w różnych jego aspektach, Lubisz poznawać i odkrywać makro- i mikroświat, A może Twoim żywiołem jest świat reakcji chemicznych, Z zainteresowaniem patrzysz w gwiazdy, Interesujesz się sportem, Chcesz się sprawdzić w szkole przetrwania... Współpracujemy z klubami sportowymi: - TYTANI WEJHEROWO - piłka ręczna - GRYF WEJHEROWO - piłka nożna WYBIERZ klasę... BIOLOGICZNO-SPORTOWĄ Jeśli marzysz o studiach lekarskich/biologii/biotechnologii/psychologii/chemii/trenerce, farmaceutyce i Ty, poszukiwaczu wymarzonego kierunku ta oferta powinna Cię zainteresować! Tutaj poszerzysz swoją wiedzę o człowieku i świecie. Zrozumiesz, jak atomy łączą się w związki i do czego to może doprowadzić. Dowiesz się, jakie zależności zachodzą w przyrodzie. Nauczysz się biologii w typowo akademickim stylu, przygotujesz się do wielu atrakcyjnych i pożądanych w XXI wieku kierunków studiów przyrodniczych i medycznych. z rozszerzoną biologią, chemią i wychowaniem fizycznym Przedmiot rozszerzony Tygodniowa liczba godzin I kl. II kl. III kl. Łączna liczba godzin 1. Biologia Chemia Wychowanie fizyczne Kluczowe dyscypliny sportowe doskonalone w szkole to: piłka ręczna, lekkoatletyka, biegi na orientację, piłka nożna Punktowane przez szkołę (poza językiem polskim) zajęcia edukacyjne: język obcy matematyka biologia Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego lub w EURO- GRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca 2015 r. o godzinie III MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE W PIŁKĘ RĘCZNĄ Co dalej po tej klasie: Ukończenie tej klasy umożliwia po zdaniu egzaminu maturalnego podjęcie studiów medycznych (wydział lekarski, stomatologiczny, farmacja, położnictwo, pie lęgniarstwo), a także na kierunkach uniwersyteckich: psychologia, biologia, chemia, ochrona środowiska, ar chitektura krajobrazu, biotechnologia, rolnictwo, zoo technika, weterynaria, leśnictwo, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, na AWF oraz uczelniach kształcących służby mundurowe. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

10 TECHNIKUM nr 3 Program nauczania w pierwszym roku technikum będzie identyczny jak podstawowe wymagania w liceach. Uczniowie z technikum poznają więc te same działy matematyki, przeczytają te same lektury. Przedmioty ogólnokształcące będą się kończyły w pierwszej klasie (oprócz języków, matematyki, wychowania fizycznego i przedmiotów rozszerzonych). Przedmioty zawodowe zostają wprowadzone w większym zakresie od drugiej klasy. Młodzież będzie też uczyć się aktywności na rynku pracy poprzez praktyki zawodowe. Absolwenci technikum mogą zdawać maturę, niezależnie od tego, czy zdobędą kwalifikacje zawodowe. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych jej etapach. Uczeń klasy technikum, aby zdobyć kwalifikacje zawodowe (dyplom) musi (w zależności od zawodu) zdać dwie lub trzy kwalifikacje podczas całego etapu uczenia się. Uczniowie Technikum na zajęciach mogą nauczyć się obsługi programu AUTOCAD - jednego z najlepszych narzędzi 2D i 3D na świecie do komputerowego wspomagania projektowania, którego znajomość jest ceniona przez pracodawców NAUKA JAZDY W technikum uczymy przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami samochodowymi. Szkoła stwarza warunki do odbycia kursu prawa jazdy kategorii B po preferencyjnych cenach (dla wszystkich uczniów szkoły). Uczniom wyróżniającym się w nauce będą udzielane znaczące zniżki, a najlepszy uczeń w roku szkolnym w klasach technikalnych i szkole zawodowej odbywa kurs za darmo. O szkołach zawodowych czytaj na

11 Chcesz: naprawiać i oceniać stan techniczny pojazdów samochodowych, zajmować się sprzedażą samochodów oraz artykułów motoryzacyjnych, zgłębiać tajniki działania urządzeń mechanicznych, prowadzić postępowania związane z ubezpieczeniami oraz obrotem pojazdami samochodowymi, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, WYBIERZ Jeśli wyróżniają cię: zainteresowania techniczne i motoryzacyjne umiejętności majsterkowania i naprawy wyobraźnia przestrzenna dokładność zawód... SAMOCHODOWYCH Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne: język polski język obcy matematyka fizyka Przedmiot rozszerzony Przedmioty rozszerzone Tygodniowa liczba godzin Dodatkowa łączna liczba godz. I klasa II klasa III klasa IV klasa 1. Matematyka Fizyka PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY 3. Historia i społeczeństwo Kwalifikacje: Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin w ciągu czterech lat nauki 1. Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Przedmioty ogólnozawodowe 400 Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń technikum musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Uczeń, który wybierze ten zawód zdaje trzy kwalifikacje: Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (III klasa), Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych (IV klasa) oraz Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (IV klasa), po zdaniu których otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą współczesnych i dawnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. W toku 4-letniej nauki uczeń zdobywa wykształcenie przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzanym przez OKE i dyplomem technika pojazdów samochodowych. Co dalej po tej klasie: Uczniowie naszej szkoły mogą odbywać kursy nauki jazdy na wszystkie kategorie po zniżkowych cenach Dla zapewnienia najwyższej jakości warunków kształcenia budowana jest wielostanowiskowa pracownia samochodowa wyposażona zgodnie ze standardami XXI wieku. Nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwią podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi samochodów; zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów; stacjach kontroli pojazdów; salonach sprzedaży samochodów; instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem komunikacyjnym, obrotem pojazdami i ich części; przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów; prowadzić działalność gospodarczą, a po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach technicznych oraz uczelniach kształcących służby mundurowe. Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca r. 11 -o godzinie 10.00

12 Chcesz: majsterkować i naprawiać proste urządzenia mechaniczne, zajmować się produkcją urządzeń technicznych, zgłębiać tajniki działania urządzeń mechanicznych, chcesz nauczyć się projektowania AUTOCAD, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, zastosować teorię w praktyce, zdobyć uprawnienia spawalnicze, Jeśli wyróżniają cię: zainteresowanie nowinkami technicznymi, zainteresowanie fizyką, wyobraźnia przestrzenna cierpliwość i wytrwałość WYBIERZ zawód... SPAWALNICTWO Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne: język polski język obcy matematyka fizyka Przedmioty rozszerzone Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Dodatkowa łączna rozszerzony I klasa II klasa III klasa IV klasa liczba godz. 1. Matematyka Fizyka PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY 3. Historia i społeczeństwo Kwalifikacje: Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin w ciągu czterech lat nauki 1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Organizacja i nadzór procesów produkcji Przedmioty ogólnozawodowe 430 Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń technikum musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Uczeń, który wybierze zawód technika mechanika zdaje dwie kwalifikacje: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (III klasa) oraz Organizacja i nadzór procesów produkcji, (IV klasa) po zdaniu których otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. TECHNIK MECHANIK - jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Kształcenie w tym zawodzie obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, w wyniku czego zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika i pojawiło się wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM. Technik mechanik (specjalność spawalnictwo) to zawód z przeszłością i przyszłością. Dla wszystkich, którzy interesują się techniką to celny strzał. Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych oraz certyfikatów ECDL-AUTOCAD Co dalej po tej klasie: Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, zakładach usługowo-naprawczych, a także po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach na kierunkach technicznych, ekonomicznych, uczel niach kształcących służby mundurowe. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący ma szyny i urządzenia techniczne. Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca r. 12 o - godzinie 10.00

13 Chcesz: wywoływać i obrabiać wykonywane przez siebie fotografie, tworzyć strony internetowe, tworzyć prezentacje multimedialne, dobrze poznać programy do obróbki zdjęć, filmów, itp., zapoznać się produktami firmy ADOBE, zastosować teorię w praktyce, brać udział w wystawach, biennalach itp.,... Jeśli wyróżniają cię: zmysł artystyczny, zainteresowania fotografią, wyobraźnia przestrzenna cierpliwość i wytrwałość WYBIERZ zawód... FOTOTECHNIK Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne: język polski język obcy matematyka chemia Przedmiot rozszerzony Przedmioty rozszerzone Tygodniowa liczba godzin Dodatkowa łączna liczba godz. I klasa II klasa III klasa IV klasa 1. Języka angielski Chemia PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY 3. Historia i społeczeństwo Kwalifikacje: Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin w ciągu czterech lat nauki 1. Rejestracja i obróbka obrazu Wykonywanie projektów multimedialnych Przedmioty ogólnozawodowe 330 Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń technikum musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Uczeń, który wybierze ten zawód zdaje dwie kwalifikacje: Rejestracja i obróbka obrazu (III klasa) oraz Wykonywanie projektów multimedialnych (IV klasa), po zdaniu których otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie Fototechnik - to kierunek związany z tworzeniem multimediów; grafika rastrowa, obróbka fotografii, technologie internetowe i multimedialne prezentacje cyfrowe. Informatyzacja obejmuje dzisiaj coraz szersze aspekty naszego życia. Coraz częściej poszukiwani są fachowcy zajmujący się nowoczesnymi formami przekazu informacji. Głównymi narzędziami pracy stają się dzisiaj komputery, skanery, drukarki a dodatkowym atutem jest profesjonalne wykonywanie fotografii cyfrowych i analogowych. Dla uczniów ze zmysłem artystycznym zaplanowaliśmy zajęcia z zakresu sztuki fotograficznej, rysunku, czy kompozycji obrazu. A dla miłośników fotografii setki godzin zdjęć plenerowych w ramach nauki szkolnej. W trakcie zajęć praktycznych odbywających się w naszej szkole uczniowie będą mogli zaznajomić się ze sprzętem służącym do tworzenia fotografii i nauczyć się profesjonalnego posługiwania aparatem fotograficznym. Szkolne pracownie pozwolą na wykonanie odbitek metodami tradycyjnymi. Dla zapewnienia najwyższej jakości warunków kształcenia w nowo budowanej kondygnacji szkoły powstaną dwie nowocześnie wyposażone pracownie: studio fotograficzne i ciemnia. Chcesz się nauczyć w sposób nowoczesny zatrzymywać czas to dobrze wybrałeś zawód Co dalej po tej klasie: Możesz rozpocząć pracę w studiach fotograficznych i reklamowych, wytwórniach filmowych i telewizyjnych, samodzielnie przygotowywać dokumentacje fotograficzne, pracować w laboratoriach naukowo-badawczych, medycznych, kryminalistycznych, czy archeologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach, w wydawnictwach i drukarniach, przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym. Możesz również rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wybrać się na studia artystyczne. Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania językowego, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 7 lipca r. 13 -o godzinie 10.00

14 KURS SPAWANIA Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy umożliwiamy naszym uczniom odbycie kursów spawalniczych, które pozwolą uzyskać uprawnienia spawacza. Najlepszy uczeń w technikum i szkole zawodowej ma szansę zrobienia takiego kursu za darmo. NOWOCZESNA SPAWALNIA UCZESTNICY KOLEJNEGO KURSU Atest ważny do dnia r. Nasza szkoła prowadzi szkolenia w następujących metodach spawania: spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG) spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym (FCAW) spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego TIG Kursy z powyższych metod prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania: - kurs podstawowy - spawanie spoin pachwinowych (P/T FW) - blacha i rura - kurs ponadpodstawowy (1 poziom) - spawanie spoin czołowych blach (P BW) Już prawie 300 uczniów naszej szkoły zdobyło uprawnienia spawalnicze ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 2 Program nauczania w pierwszym roku szkoły zawodowej będzie identyczny jak podstawowe wymagania w liceach czy technikach. Uczniowie szkół zawodowych poznają więc te same działy matematyki, przeczytają te same lektury. Przedmioty ogólnokształcące, z wyjątkiem języków, matematyki i wychowania fizycznego będą się kończyły w pierwszej klasie. Specjalizacja zawodowa została wprowadzona w większym zakresie dopiero w drugiej klasie, wtedy dominować już będą przedmioty zawodowe. Młodzież będzie też się uczyć aktywności na rynku pracy absolwent zawodówki będzie przygotowany do udziału w szkoleniach i na tyle elastyczny, by bez trudu zmieniać kwalifikacje, nadążać za nowinkami technologicznymi. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach dla dorosłych od II klasy tego liceum. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń szkoły zawodowej musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE PATRZ NASTĘPNE STRONY O szkołach zawodowych czytaj na

15 Chcesz: naprawiać pojazdy samochodowe, prowadzić własny warsztat samochodowy, chcesz zdobyć interesujący Cię zawód, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, uzyskać prawo jazdy, Jeśli wyróżniają cię: zainteresowania motoryzacyjne koordynacja zmysłowo-ruchowa koncentracja uwagi WYBIERZ zawód... SAMOCHODOWYCH Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne: język polski język obcy matematyka fizyka Kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochdoowych Razem liczba godzin Przedmioty zawodowe w II I III klasie tygodniowo 1. Silniki pojazdów samochodowych 2,5 2. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 2 3. Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 1 4. Diagnostyka pojazdów samochodowych 2 5. Przedmioty ogólnozawodowe 12,5 Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. W ramach zajęć praktycznych (warsztatowych) uczniowie nabywają praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów. Zajęcia te odbywają uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie W szkole uczniowie poznają podstawy teoretyczne zawodu. Nauka w szkole w I i II klasie odbywa się trzy razy w tygodniu, natomiast w III dwa razy w tygodniu. Absolwent tego kierunku ma także możliwość, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, uzyskać również zawód elektromechanik pojazdów samochodowych, a także kształcić się dalej w Licem dla Dorosłych i zdać maturę, a na kursach zdobyć kwalifikacje na tytuł technika pojazdów samochodowych. Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych. Nasi uczniowie mogą odbywać kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach po zniżkowych cenach Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Co dalej po tej klasie: Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w: przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej, warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych, firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej. Absolwent może również kształcić się dalej w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifikacje na tytuł technika

16 WYBIERZ zawód... SAMOCHODOWYCH Elektromechanik pojazdów samochodowych to Twój Punktowane przez szkołę najlepszy wybór jeśli: zajęcia edukacyjne: interesujesz się motoryzacją, lubisz zgłębiać tajniki działania urządzeń elektromechanicznych, język język matematyka fizyka chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, polski obcy zapach spalin, szum pracujących silników i stukot narzędzi, ma dla Ciebie nieodparty urok. chcesz zdobyć interesujący Cię zawód, lubisz prowadzić i naprawiać samochody, jeżeli posiadasz odpowiednią koncentrację i podzielność uwagi. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest stworzony dla Ciebie!!! Kwalifikacja: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin w II I III klasie tygodniowo 1. Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych 5,5 2. Diagnostyka pojazdów samochodowych 2 3. Przedmioty ogólnozawodowe 12,5 W ramach zajęć praktycznych (warsztatowych) uczniowie nabywają praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów. Zajęcia te odbywają uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie W szkole uczniowie poznają podstawy teoretyczne zawodu. Nauka w szkole w I i II klasie odbywa się trzy razy w tygodniu, natomiast w III dwa razy w tygodniu. Absolwent tego kierunku ma także możliwość, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, uzyskać również zawód mechanik pojazdów samochodowych, a także kształcić się dalej w Licem dla Dorosłych i zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifikacje na tytuł technika pojazdów samochodowych. Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych. Nasi uczniowie mogą odbywać kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach po zniżkowych cenach Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Co dalej po tej klasie: Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. Elektromechanik pojazdów samochodowych zajmuje się w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów. Coraz większa elektronizacja pojazdów powoduje, że elektromechanicy samochodowi są i będą bardzo poszukiwani na rynku pracy oraz coraz lepiej opłacani. Na uzyskanie kwalifikacji zawodowych elektromechanika pojazdów samochodowych składa się z jednej strony umiejętność wykorzystania wiedzy ogólnotechnicznej umożliwiającej zrozumienie budowy i zasad działania pojazdów oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania i naprawiania, z drugiej strony zaś - znajomość warunków i sposobów eksploatacji pojazdów. Absolwent w zawodzie elektromechanik może podjąć pracę w: przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, zakładach naprawy pojazdów samochodowych; stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych; autoryzowanych stacjach obsługi samochodów; zakładach produkcji samochodów i części zamiennych; placówkach handlowych; prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwent może również kształcić się dalej w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifikacje na tytuł technika

17 WYBIERZ zawód... SAMOCHODOWY Blacharz samochodowy to Twój najlepszy wybór jeśli: interesujesz się motoryzacją, lubisz malować, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, masz dobry stan zdrowia, nie wpływa na ciebie zapach rozpuszczalników i farb, chcesz zdobyć interesujący Cię zawód, lubisz prowadzić i naprawiać samochody, jeżeli posiadasz odpowiednią koncentrację i podzielność uwagi. Blacharz samochodowy jest stworzony dla Ciebie!!! Kwalifikacja: Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin w II I III klasie tygodniowo 1. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 9 2. Przedmioty ogólnozawodowe 11 język polski Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne: język obcy matematyka fizyka Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie blacharz samochodowy jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. W ramach zajęć praktycznych (warsztatowych) uczniowie nabywają praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów. Zajęcia te odbywają uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie W szkole uczniowie poznają podstawy teoretyczne zawodu. Nauka w szkole w I i II klasie odbywa się trzy razy w tygodniu, natomiast w III dwa razy w tygodniu. Blacharz samochodowy wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowanych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych. Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub reperowaniem części tworzących nadwozie i podwozie samochodów. Do jego zdań należy także montowanie gotowych elementów. Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych. Nasi uczniowie mogą odbywać kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach po zniżkowych cenach Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Co dalej po tej klasie: Absolwent w tym zawodzie wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi, jak i w dużych przedsiębiorstwach mechaniki pojazdowej. Wykonuje on swoją pracę najczęściej pod kierownictwem brygadzisty lub kierownika działu, może też prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Absolwent może również kształcić się dalej w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifikacje na tytuł technika

18 Nie tylko nauką uczeń żyje... TU NAM SIĘ PODOBA... WIDAĆ NAS NA KAŻDYM KROKU... PROMUJEMY MIASTO... A MIASTO PROMUJE NAS... BUDUJEMY TAKIE CACKA... KIBICUJEMY ZAWSZE TEJ SAMEJ DRUŻYNIE DO SZKOŁY PRZYCHODZIMY W... MUNDURKACH

19 NAUCZYCIELE ZROBIĄ WSZYSTKO DLA SWOJEJ KLASY......PRZY CZYM CZASAMI LEPIEJ NIE WIDZIEĆ CO... LUBIMY ŻYĆ KOLOROWO NIE INTERESUJĄ NAS DOBRA DOCZESNE CZASAMI PO- ŚWIĘCAMY SIĘ DLA SZKOŁY CZASAMI SIĘ ZAPOMINAMY......NIE STRASZNE NAM WARUNKI ATMOSFERYCZNE... MAMY GDZIE MILE SPĘDZIĆ PRZERWY I NIE TYLKO PRZERWY

20 UWAGA PRZYSZLI UCZNIOWIE!!! Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie dla najlepszych uczniów w każdym typie szkół funduje: - kurs jazdy kategorii B - kurs spawania - dopłatę do nauki w eurogrupie - opłatę egzaminacyjną ECDL - i wiele innych cennych nagród Copyright: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie oraz Stowarzyszenie Wejhera My już wybraliśmy - a TY! DOŁĄCZ DO NAS Dobra szkoła = Dobry wybór = Dobra przyszłość

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

RE.570.5.2015.EKP Gdańsk, dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2015 roku

RE.570.5.2015.EKP Gdańsk, dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2015 roku RE.570.5.2015.EKP Gdańsk, dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2014/2015 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne Klasa 1 A PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Języki obce nowożytne Przedmioty uzupełniające Przyroda Wiedza o państwie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna 2014/2015

Oferta edukacyjna 2014/2015 Oferta edukacyjna 2014/2015 Drogi Gimnazjalisto, Szkoła pod patronatem UMCS, KUL, UM w Lublinie jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas, do I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 19 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 19 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzenie dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku nr 02/14/02/14 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz trybu pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Na

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2015/2016

rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora ZSO Nr 5 w Gdyni z dnia 28.01.2015 r. Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie W roku szkol. 2014/2015 Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie planuje utworzenie klas

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim opracowany na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim opracowany na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim opracowany na rok szkolny 2014/2015 Regulamin został opracowany na podstawie: Art. 9. Ust 2-3 oraz art. 10. ust

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Gdańsku, ul. Wodnika 57

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Gdańsku, ul. Wodnika 57 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Gdańsku, ul. Wodnika 57 1. Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie 1 PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja uczniów do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie W roku szkol. 2015/2016 Zespół Szkół Agrobiznesu klas I w następujących zawodach :

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku. na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku. na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Art. 9 ust. 2-3 oraz art.10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji 2016/2017

Regulamin rekrutacji 2016/2017 Regulamin rekrutacji 2016/2017 Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Łaskarzewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 04/2015 Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA. 5. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.

PODSTAWA PRAWNA. 5. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. TOPOLÓWKA REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GDAŃSKU PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Wersja archiwalna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" ul. Kościerska 11, 89-604 Chojnice REKRUTACJA: www.chojnice.edu.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu Działając na podstawie 23 ust.2,3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania kandydatów do Pomorskich Szkół Rzemiosł na rok szkolny 2016-2017

Regulamin przyjmowania kandydatów do Pomorskich Szkół Rzemiosł na rok szkolny 2016-2017 Regulamin przyjmowania kandydatów do Pomorskich Szkół Rzemiosł na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROWADZONYCH

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROWADZONYCH REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROWADZONYCH w ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 W MSZANIE DOLNEJ OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2014 r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia i zasady rekrutacji na rok 2015/2016

Kierunki kształcenia i zasady rekrutacji na rok 2015/2016 2015/2016 Kierunki kształcenia i zasady rekrutacji na rok 2015/2016 Podstawa prawna 1. Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza na rok szkolny 2013/2014 Rekrutacja uczniów do

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Na podstawie 8 ust. 1 oraz 13 ust. 1 z uwzględnieniem 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r.

NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r. NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2012/2013 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA. 5. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.

PODSTAWA PRAWNA. 5. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. TOPOLÓWKA REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GDAŃSKU PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7).

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 1 Planowane rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształc cego im Bolesława Krzywoustego w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015 1. 2.

R E G U L A M I N rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształc cego im Bolesława Krzywoustego w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015 1. 2. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku R E G U L A M I N rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2012/2013 XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowany na podstawie na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi na rok szkolny 2015/2016 Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły wykonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH W GDYNI

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH W GDYNI Załącznik do Statutu ZSAE ( 26, pkt. 3 Statutu) REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH W GDYNI Podstawę prawną do niniejszego regulaminu stanowią:

Bardziej szczegółowo

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie REKRUTACJA 2013/2014

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie REKRUTACJA 2013/2014 REKRUTACJA 2013/2014 1 godziny z im. Jarosława rozp. Dąbrowskiego (minimalna Przedmioty nauczane w zakresie liczba godzin liczba godzin w podstawowym w cyklu) tygodniu język polski 360 12 dwa języki obce

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie 1 PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja uczniów do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010 IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Cypriana Kamila Norwida 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a tel. 085 742-23-18 www.4lo.bialystok.pl Zasady rekrutacji do IV LO w Białymstoku są też dostępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji do klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego im Zbigniewa Herberta w Słupsku w roku szkolnym 2015/2016.

R E G U L A M I N rekrutacji do klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego im Zbigniewa Herberta w Słupsku w roku szkolnym 2015/2016. R E G U L A M I N rekrutacji do klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego im Zbigniewa Herberta w Słupsku w roku szkolnym 2015/2016. 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rok szkolny 2016/2017 XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej 31-948 Kraków, tel./fax 012 644 07 26 strona: REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych!

Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych! Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych! Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Technik Żywienia i Usług

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej.

Rozdział I. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej. Załącznik Nr 20 do Statutu ZSS ważny od dnia 27.02.2015 r. Regulamin przyjmowania kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku oraz przechodzenia uczniów z jednych typów

Bardziej szczegółowo

1 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie:

1 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie: Regulamin rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2015/2016 1 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie na rok szkolny 2015/2016.

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie na rok szkolny 2015/2016. Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie na rok szkolny 2015/2016 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010 Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/20 1. Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora ZSO Nr 5 w Gdyni z dnia 22.02.2012 r. Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

I LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

I LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego na rok szkolny 2014/2015 1 Planowane rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach pierwszych Planowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST- KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze na rok szkolny 2015/2016 1. W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2015 / 2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2015 / 2016 Podstawa prawna : 1. Art. 9 ust. 2 oraz art. 10. ust 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2014/2015 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego na rok szkolny 2015/2016 1 Planowane rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach pierwszych Planowana

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do szkół

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy WSIG w Słupsku na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy WSIG w Słupsku na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy WSIG w Słupsku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W PIONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W PIONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespół Szkół Pionki 21 lutego 2014 r. im. J. Śniadeckiego w Pionkach REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W PIONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora ZSO Nr 5 w Gdyni z dnia 29.02.2016 r. Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Kierunki kształcenia KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA KLASA MATEMATYCZNO - CHEMICZNA KLASA POLITECHNICZNA KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA KLASA HUMANISTYCZNA z elementami

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów. do Zespołu Szkół nr 1. w Nowym Dworze Gdańskim. w roku szkolnym 2011/2012

Kryteria rekrutacji kandydatów. do Zespołu Szkół nr 1. w Nowym Dworze Gdańskim. w roku szkolnym 2011/2012 Kryteria rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół nr 1 (Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej) w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2011/2012 I. Słowo wstępne II. Warunki przyjęcia III. Terminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE Strona 1 z 6 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE ROK SZKOLNY 2011/2012 1. Wprowadzenie danych osobowych i teleadresowych uczniów przez Gimnazja biorące udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Regulamin Rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie Regulamin Rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie na rok szkolny 2013/2014 1 Podstawa prawna Rekrutacja do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza prowadzona

Bardziej szczegółowo