Doskonalę swój warsztat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doskonalę swój warsztat"

Transkrypt

1 Das Know-how Doskonalę swój warsztat

2 REFA WIELKOPOLSKA - WPROWADZENIE pracuje w oparciu o know - how RFA Bundesverband e.v. z Darmstadt/RFN, przenosząc do Polski 80 lat doświadczeń REFA. REFA to największa w Europie, działająca globalnie, organizacja non - profit, kształcąca w zakresie organizacji pracy. Celem REFA jest poprawa konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych poprzez wzrost ich produktywności, a także poprawa warunków pracy osób tam zatrudnionych. REFA prowadzi szkolenia i doradztwo skierowane do specjalistów i kadry kierowniczej, szczególnie średniego szczebla zarządzania, we wszystkich obszarach produkcji i usług. Jednolita terminologia metodologii REFA w zakresie organizacji przedsiębiorstw ułatwia międzynarodowy transfer know-how. Podstawą kształcenia REFA jest modularna struktura szkoleń. Obejmuje ona ponad 300 modułów. Umożliwia to elastyczne dostosowanie kształcenia do potrzeb instytucji i pracowników. Przeprowadzane w Polsce szkolenia cechuje ta sama wysoka jakość, jak szkolenia organizowane w Niemczech i w 23 innych krajach na świecie. Dzisiaj REFA w Polsce to: 57 trenerów REFA licencjonowanych przez REFA Bundesverband e.v ponad 130 modułów szkoleniowych REFA po polsku ponad stron oryginalnych materiałów szkoleniowych REFA po polsku (w tym praktyczne przykłady i formularze przygotowane do natychmiastowego zastosowania) ponad 150 firm w Polsce, które korzystają z naszej wiedzy około osobogodzin szkoleń rocznie Trenerzy REFA są absolwentami studium pedagogicznego w zakresie kształcenia osób dorosłych. Należą do wybranej grupy osób posiadających licencję trenera RE- FA Bundesverband e.v. Szkolenia prowadzimy we własnych - w pełni wyposażonych, klimatyzowanych - salach dydaktycznych lub w zakładach pracy. Za administrację odpowiada profesjonalny zespół pracowników, który ma do dyspozycji niezbędne aplikacje komputerowe, w tym własny system administracji szkoleniami REFA umożliwiający pełną automatyzację obiegu dokumentów i informacji. Od 2005r. realizujemy złożone projekty szkoleniowo-doradcze, w tym przeszło 20 projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Longlife Learning. Beata Nowaczyk Prezes Stowarzyszenia REFA Wielkopolska Tel:

3 RENTOWNOŚĆ SZKOLEŃ REFA Nasze dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że absolwenci naszych szkoleń są w stanie, bez większych trudności, zwiększyć wydajność pracy o minimum 5%. Zarówno swojej jak i podległych im pracowników. Wskaźnik ten może być wielokrotnie wyższy, czego często jesteśmy świadkami. Poniższy przykład obrazuje ekonomiczne korzyści wynikające z ukończenia szkoleń REFA. Załóżmy, że w szkoleniu REFA uczestniczy osoba odpowiadająca za pracę 10 osób. Koszt pracy każdej z tych osób to, ostrożnie licząc, 2000 zł miesięcznie, Średni koszt szkolenia REFA wynosi 4000 zł. Tym samym rentowność naszych szkoleń można wyliczyć następująco: Wartość MIESIĘCZNY KOSZT PRACY 1 OSOBY zł LICZBA OSÓB W ZESPOLE 10 KOSZTY PRACY ZESPOŁU ROCZNIE zł OSZCZĘDNOŚĆ W WYNIKU ZASTOSOWANIA METOD REFA 5% OSZCZĘDNOŚĆ ROCZNA ŚREDNI KOSZT SZKOLENIA REFA ZYSK W CIĄGU ROKU zł zł zł RENTOWNOŚĆ SZKOLEŃ REFA 200% RETURN OF INVESTMENT 4 MIESIĄCE 3

4 CEL PROJEKTU Projekt szkoleniowy skierowany jest do warsztatów samochodowych, serwisów oponiarskich i warsztatów typu Quick Service z terenu województwa wielkopolskiego. Ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników, oraz jakości wykonywanych przez nich usług. Warsztaty szkoleniowe stanowią wsparcie dla właścicieli przedsiębiorstw w podnoszeniu poziomu wiedzy technicznej, prawnej, zarządzającej i ekonomicznej. Projekt służy wzmacnianiu kompetencji kobiet i mężczyzn sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Projekt nie dyskryminuje żadnej grupy osób lub płci. Z uwagi na preferowane wykształcenie techniczne, należy spodziewać się, że uczestnikami projektu będą głównie mężczyźni. Kobiety stanowić będą ca. 5% SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU 1. Przegląd i naprawa nowoczesnych systemów hamulcowych 2. Zawieszenia w samochodach osobowych obsługa, diagnostyka 3. Nowoczesny, ekologiczny i konkurencyjny warsztat samochodowy 4. Naprawa ogumienia-koło osobowe i dostawcze PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO- PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 5. Narzędzia poprawy rentowności firm 6. Prawne aspekty zarządzania firmą 7. Obsługa klienta-szkolenia dla mechaników i serwisantów Każde ze szkoleń trwa 24 godziny, odbywają się one w 3 dniowych blokach Partner projektu Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o.o. w Poznaniu 4

5 GRUPA DOCELOWA Charakterystyka firm Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników warsztatów samochodowych, serwisów oponiarskich i typu Quick Service (fast-fit) z terenu województwa wielkopolskiego Charakterystyka uczestników Pracownicy przedsiębiorstw posiadający na terenie województwa wielkopolskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie województwa wielkopolskiego, zatrudnione na umowę o pracę z wykształceniem zawodowym, średnim, wyższym. Przez pracownika należy rozumieć wyłącznie: a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe; REZULTATY PROJEKTU Uczestnicy nabędą umiejętności: konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw OKRES I MIEJSCE REALIZACJI Okres realizacji r Szkolenia techniczne realizowane będą w ośrodkach posiadających odpowiednią infrastrukturę, tj. SZKOLENIOWIEC Sp. z o.o. (Poznań), oraz PUP TIP-TOPOL Sp.z o.o. (Pobiedziska) Pozostałe szkolenia realizowane będą w salach szkoleniowych Stowarzyszenia REFA Wielkopolska (Poznań) oraz Centrum Edukacji i Innowacji Sp.z o.o. (Poznań) WYMOGI PROJEKTOWE zgłoszenie uczestnika zgłoszenie firmy zgoda uczestnika na przetwarzanie danych deklaracja wniesienia wkładu własnego umowa szkoleniowa dokument poświadczającym prowadzoną działalność gospodarczą (wpis do ewidencji gospodarczej lub KRS) formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zwiększenia wiedzy i kompetencji w zakresie serwisów mechanicznych obsługi klienta skutecznego zarządzania kosztami identyfikacji problemów wymagających wsparcia prawnego wniesienie opłaty szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury obecność na zajęciach min. 80% ankieta oceny szkolenia ze strony uczestnika ankieta oceny szkolenia ze strony firmy rozliczenie wkładu własnego w wynagrodzeniach (oświadczenie) STRONA INTERNETOWA PROJEKTU certyfikat dla uczestnika szkolenia po rozliczeniu spraw formalnych przez firmę 5

6 Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni PRZEGLĄD I NAPRAWA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW HAMULCOWYCH Opis szkolenia Zakres seminarium Szkolenie uzupełnia wiedzę uczestników na temat nowoczesnych systemów hamulcowych, nowinek technicznych i roli jaką odgrywają hamulce w samochodach. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak naprawiać hamulce w najnowszych samochodach, jak zastosować do tego celu przyrządy diagnostyczne niezbędne do ich naprawy. Program szkolenia ELEKTRYCZNY HAMULEC POSTOJOWY NOWEJ GENERACJI PŁYNY HAMULCOWE NISKOWIZYJNE TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE SPOSOBY ROZRÓŻNIANIA UKŁADÓW HAMULCOWYCH Miejsce szkolenia SZKOLENIOWIEC Sp. z o.o. ul. Obornicka 229, Poznań Opłata za szkolenie 24 h Nowe technologie: Asystent hamulców EPB- Elektryczny hamulec postojowy- jak wymieniać w nim klocki Czujniki nowej generacji pasywne i aktywne. Diagnoza przy samochodzie Płyny hamulcowe: zastosowanie i okres wymiany Specjalne płyny niskowizyjne Bicie tarcz hamulcowych, drżenie kierownicy, hałasowanie( czy to zależy od produktu?) Klocki i okładziny Wskazówki dotyczące demontażu bębnów hamulcowych Prawidłowe odpowietrzanie pojazdów z ABS przy użyciu FB30 Czujniki ESP- diagnozowanie Zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce 131,20PLN od uczestnika (pracownik) 299,20PLN od uczestnika (właściciel) Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: przeprowadzać naprawę i diagnostykę usterek przy pomocy urządzenia diagnostycznego Delphi DS.-150 rozróżniać, stosować w samochodach płyny niskowizyjne, poznają metody badania przy pomocy urządzenia pomiarowego. dobierać do odpowiedniego pojazdu tarcze i klocki hamulcowe, znać metody diagnostyki uszkodzeń, przeprowadzać pomiary grubości tarcz i oceniać ich przydatności do dalszej eksploatacji. Informacji udziela rozróżniać układy hamulcowe tarczowe, bębnowe oraz tarczowo bębnowych we współczesnych samochodach. tel: fax:

7 Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni ZAWIESZENIE W SAMOCHODACH OSOBOWYCH-OBSŁUGA, DIAGNOSTYKA, NAPRAWA Opis szkolenia Zakres seminarium Szkolenie ukazuje sposoby identyfikacji zawieszeń, zapoznaje z obsługą nowoczesnych systemów diagnostyki zawieszenia. Uczestnicy zapoznają się z różnicami pomiędzy amortyzatorami, a kolumnami Mc-Pherson, oraz bezpiecznymi metodami wymiany sprężyn zawieszenia. Identyfikacja, nazewnictwo i rozmieszczenie elementów składowych zawieszeń na przykładzie wybranych modeli samochodów Typowe uszkodzenia eksploatacyjne zawieszeń Program szkolenia IDENTYFIKACJA ZAWIESZEŃ DIAGNOSTYKA USZKODZEŃ 24 h Diagnostyka zawieszeń i wykorzystywane do tego stanowiska diagnostyczne Sprawdzenie elementów wodzących, sprężystych i tłumiących zawieszeń DIAGNOSTYKA I NAPRAWA ELEMENTÓW TŁUMIĄCYCH WYMIANA ELEMENTÓW ZAWIESZENIA Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: rozróżniać zawieszenia w poszczególnych samochodach wyszukiwać uszkodzenia oraz określać czynności dodatkowe wynikające z ich wymiany( geometria zawieszenia). naprawiać elementy tłumiące: amortyzatory, stabilizatory, elementy łączące. wymieniać amortyzatory, kolumny Mc-Pherson, łożyska kół i wahacze. identyfikować luzy, ich odczytywanie z wydruku i przedstawianie w jasny sposób klientowi. Miejsce szkolenia SZKOLENIOWIEC Sp. z o.o. ul. Obornicka 229, Poznań Opłata za szkolenie 83,20 PLN od uczestnika (jeżeli jest pracownikiem) 251,20PLN od uczestnika (jeżeli jest właścicielem) Informacji udziela tel: fax:

8 Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni NOWOCZESNY, EKOLOGICZNY I KONKURENCYJNY WARSZTAT SAMOCHODOWY Zakres seminarium Nowości z zakresu elektroniki i diagnostyki pojazdów to np. nowoczesna klimatyzacja samochodowa, wybrane zagadnienia z nowoczesnej elektroniki pojazdowej, nowości z zakresu diagnostyki samochodowej. Zarządzanie warsztatem: monitoring kosztów w przedsiębiorstwie, bilansowanie kosztów w oparciu o system X-meter, skuteczne działania marketingowe w branży motoryzacyjnej, inne działania związanie z obsługą klienta i marketingiem (relacje z trudnymi klientami, internetowe narzędzia wspomagania sprzedaży). Ochrona środowiska i energooszczędne rozwiązania dla warsztatów samochodowych: Ekologiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej, w tym energooszczędne rozwiązania dla warsztatów samochodowych. Informacji udziela tel: fax: Opłata za szkolenie 79,20PLN od uczestnika (jeżeli jest pracownikiem) 180,35PLN od uczestnika (jeżeli jest właścicielem) 8

9 NAPRAWA OGUMIENIA-KOŁO OSOBOWE I DOSTAWCZE Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni Opis szkolenia Zakres seminarium Szkolenie kierujemy do osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami serwisowania opon i chcących pogłębić dotychczasowe umiejętności. Szczególnie w serwisach mechanicznych, oponiarskich, flotach oraz zakładach bieżnikowania opon. Wstęp do wulkanizacji - prawie wszystko o wulkanizacji Podstawy naprawy na przykładzie dętki Sposoby szorstkowania powierzchni gumy Część teoretyczno- praktyczna: Program szkolenia PODSTAWOWE INFORMACJE O WULKANIZACJI BUDOWA OPON RADIALNYCH ZASADY WERYFIKACJI OPON 24 h Budowa opony radialnej osobowo-dostawczej Rodzaje uszkodzeń Naprawy uszczelniające w technologii na zimno Praktyczne wykonywanie napraw w zespołach. Omówienie napraw NAPRAWA PRZEBIĆ GWOŹDZIOWYCH NAPRAWA USZKODZEŃ ŚCIANY BOCZNEJ Naprawy wzmacniające w technologii na gorąco z użyciem wulkanizatora NAPRAWA USZKODZEŃ BIEŻNIKA, BARKU OBSŁUGA PRAS WULKANIZACYJNYCH ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NAPRAWIE OPON RUN FLUT Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: Omówienie technologii napraw Tabela doboru wkładów Naprawa boku opony osobowej i dostawczej obróbka uszkodzenia, wymiarowanie, dobór wkładów Naprawa czoła opony osobowej i dostawczej- pokaz praktyczny Praktyczne wykonywanie napraw w zespołach bezpiecznie wykonywać naprawy ogumienia. Opony typu RUN-FLAT Systemy kontroli ciśnień Miejsce szkolenia PUP TIP-TOPOL Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 33, Pobiedziska Opłata za szkolenie 83,20PLN od uczestnika (jeżeli jest pracownikiem) 251,20PLN od uczestnika (jeżeli jest właścicielem) Informacji udziela tel: fax:

10 Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni NARZĘDZIA POPRAWY RENTOWNOŚCI FIRM Opis szkolenia Zakres seminarium Szkolenie ma na celu przyczynić się do poprawy warunków ekonomicznych firm biorących udział w projekcie. Okazuje jak skutecznie zarządzać finansami firmy tak, by przynosiła ona jak największy zysk. Procesy w przedsiębiorstwie a koszty Wyznaczenie celów. Koszty oraz pojęcia i rozłączne, klasyfikacja Program szkolenia 24 h Rozliczanie kosztów. Rachunek kosztów Zakładowy Plan Kont jako narzędzie analiz finansowych RENTOWNOŚĆ, A POPRAWA FUNKCJONOWANIA Struktura planu kont. Zespół 4-Koszty według rodzajów PRZEDSIĘBIORSTWA rozliczenia RACHUNEK KOSZTÓW Strategiczne zarządzanie kosztami RODZAJE KALKULACJI Analiza progu rentowności PRÓG RENTOWNOŚCI Optymalizacja procesów Warsztaty z ww. zagadnień ZASADA PARETO ANALIZA FINANSOWA KSZTAŁTOWANIE MIEJSCA PRACY Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: Rozliczać koszty działania przedsiębiorstwa Miejsce szkolenia ul. Rubież 46 bud. C3, Poznań Poprawić funkcjonowanie firmy Doprowadzić do wzrostu rentowności Opłata za szkolenie 69,93PLN od uczestnika (jeżeli jest pracownikiem) 237,93PLN od uczestnika (jeżeli jest właścicielem) Informacji udziela tel: fax:

11 PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FIRMĄ Opis szkolenia Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni Zakres seminarium Szkolenie pozwala uczestnikom zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami prawa, z jakimi mogą się zetknąć zarówno w relacjach z klientami, tj. konsumentami lub kontrahentami jak i organami administracji państwowej prowadząc działalność gospodarczą. Program szkolenia 24 h PROBLEMATYKA ZNAKÓW TOWAROWYCH PRAWNE ZAGADNIENIA REKLAMY A NIEUCZCIWA KONKUREN- CJA OGRANICZENIA SWOBODY UMÓW W OBROCIE KONSUMENC- KIM UMOWA SPRZEDAŻY, GWARANCJA I RĘKOJMIA UMOWY Z KONTRAHENTAMI UMOWA O PRACĘ, O DZIEŁO I ZLECENIE KOSZTY PODATKOWE I OKOŁOPRACOWNICZE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawowe instytucje prawa cywilnego i handlowego Windykacja przesądowa i sądowa Prawo ubezpieczeniowe Prawo pracy. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników, możliwość potrącania należności z wynagrodzenia na pracę Prawo pracy- powierzenie mienia pracownikom, wspólna odpowiedzialność Samozatrudnianie- podstawowe pojęcia, korzyści i niebezpieczeństwa Umowy z dostawcami-zasady sporządzania umów Normy BHP, p. pożarowe, sanitarne w zakładzie pracy, podatek utylizacyjny Podstawowe zagadnienia, właściwości organów i odwołania od decyzji Sprzedaż produktów na odległość Podstawowe uprawnienia konsumenta i obowiązki OPTYMALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA PODATKOWE ORGANY SKARBOWE I POSTĘPOWANIE PRZED NIMI Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: zrozumieć terminologię prawniczą i podatkową optymalizować ciężar podatkowy identyfikować obszary ryzyka podatkowego związanego z optymalizacją opodatkowania i działalnością organów administracji skarbowej identyfikować obszary działalności mających istotny wpływ na wysokość lub termin zapadalności zobowiązania podatkowego zrozumieć konieczność optymalizacji opodatkowania w kontekście kosztu prowadzenia działalności gospodarczej Miejsce szkolenia Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o.o. ul. Grudzieniec 64, Poznań Opłata za szkolenie 35,06PLN od uczestnika (jeżeli jest pracownikiem) 203,06PLN od pracownika (jeżeli jest właścicielem) Informacji udziela tel: fax:

12 Czas trwania szkolenia: 24 h / 3 dni OBSŁUGA KLIENTA-SZKOLENIA DLA MECHANIKÓW I SERWISANTÓW Opis szkolenia Zakres seminarium Podczas szkolenia uczestnicy poznają procedury i standardy w zakresie obsługi klienta, a także techniki i narzędzia sprzedaży, Szkolenie będzie oparte również na takich zagadnieniach jak istota komunikacji międzyludzkiej oraz przeciwdziałania konfliktom w przypadku reklamacji i zażaleń, uwzględniając zarówno komunikację werbalną jak i nie werbalną. Program szkolenia 24 h FORMUŁOWANIE STRATEGII OBSŁUGI KLIENTA W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ PSYCHOLOGIA OBSŁUGI KLIENTA PODSTAWY PRAWIDŁOWYCH RELACJI INTERPERSONALNYCH W KONTAKCIE Z KLIENTEM Cele i korzyści Uczestnicy potrafią: Rynek serwisantów w Polsce Klient i jego oczekiwania Kształtowanie postaw pro-klienckich u pracowników Serwisu Porozumiewanie się z klientami: wizualne, werbaln, niewerbalne dopasowane do klienta zwroty zabronione Logika procesy sprzedaży, kolejność, cele i sposoby realizacji poszczególnych etapów Pierwszy kontakt Sposoby odkrywania oczekiwań klientów Dopasowanie oferty do zidentyfikowanych potrzeb Zasada lejka w zdobywaniu informacji Opieka sprzedażowa: znaczenie i sposoby realizacji dopasować własne zachowania do zachowań klienta, Sprawdzanie i budowanie zadowolenia klienta rozpoznawać i przewyższać indywidualne oczekiwania Cztery poziomy obsługi klienta klientów Rozmowa telefoniczna. Podstawowe cele i osiągnięcia budować pozytywny wizerunek firmy Reklamacja. Zmiana podejścia do reklamacji Miejsce szkolenia ul. Rubież 46 bud. C3, Poznań Opłata za szkolenie 25,46PLN od uczestnika (jeżeli jest pracownikiem) Informacji udziela 193,46PLN od uczestnika (jeżeli jest właścicielem) tel: fax:

13 Dane kontaktowe REKRUTACJA REFA Bundesverband e.v. REFA Bundesverband e. V. Stowarzyszenie ds. Kształtowania Pracy, Organizacji Zakładów i Rozwoju Przedsiębiorstw. Celem REFA dziś jest poprawa konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstw produkcyjnych, administracyjnych i usługowych poprzez wzrost ich produktywności, a także poprawę warunków pracy osób tam zatrudnionych. INFORMACJA tel STRONA INTERNETOWA PROJEKTU REFA oferuje szkolenia, doradztwo, coaching i treningi przeznaczone dla specjalistów i kadry kierowniczej, szczególnie średniego szczebla zarządzania oraz członków zarządu firm, we wszystkich obszarach produkcji, administracji i usług. Kursy prowadzone są po niemiecku, angielsku, hiszpańsku, francusku, po polsku i w wielu innych językach. W ciągu 85 lat swego istnienia REFA stała się silnym partnerem przedsiębiorstw i pracowników. Dziś jest synonimem kompetentnych usług w dziedzinie kształcenia i dokształcania zawodowego. REFA posiada certyfikat DIN EN ISO 9001:2000. REFA, zrzeszająca indywidualnych członków, firm członkowskich oraz 600 honorowych członków, należy do największych prywatnych europejskich instytucji kształcących w zakresie badania pracy i organizacji przedsiębiorstw. W Niemczech REFA składa się z 11 stowarzyszeń krajowych, które dzielą się na 120 stowarzyszeń regionalnych. Działania REFA wspomaga szereg ekspertów nauki i techniki, przemysłu i administracji, stowarzyszeń przedsiębiorców i instytucji. Szeroka sieć partnerów umożliwia REFA dynamiczne propagowanie Know-how i działań innowacyjnych. REFA koncentruje się na całym procesie twórczym przedsiębiorstwa. Program kształcenia obejmuje wszystkie zagadnienia organizacji zakładu przemysłowego, handlowego i administracji 31 komisji branżowych REFA pokrywa zapotrzebowanie na wiedzę specyficzną dla danej branży. Zadaniem komisji jest współpraca z ekspertami z najróżniejszych branż, co pozwala na ciągłą wymianę doświadczeń, a przez to na utrzymywanie know-how REFA na najwyższym poziomie. Jednolita terminologia metodologii REFA w zakresie organizacji przedsiębiorstwa ułatwia międzynarodowy transfer know-how. Podstawą kształcenia REFA jest modularna struktura szkoleń. Obejmuje ona ponad 300 modułów. Umożliwia to elastyczne dostosowanie kształcenia do potrzeb przedsiębiorstwa i pracowników. Standardowe kursy REFA realizowane są według takiego samego standardu we wszystkich krajach. Uczestnicy kursów standardowych mają zapewniony jednolity poziom nauczania. Stosują oni te same metody posługując się wspólnym językiem i terminologią. Kształcąc REFA stosuje narzędzia i metody inżynierii przemysłowej. Osobnym obszarem działania REFA, jest kształcenie trenerów. Szkolenia te przygotowane są z myślą o szefach, którzy chcą powołać, wzmocnić lub doskonalić zespół wewnętrznych trenerów ludzi wspierających pracowników i twórczo rozwijający ich potencjał, przyszłych trenerach i wykładowcach REFA. Przygotowani przez REFA trenerzy nie tylko przekazują wiedzę w sposób kompetentny, ale przede wszystkim kształtują pożądane postawy i wzorce postępowania pracowników. 13

14 Historia REFA Mimo skromnych początków w trudnych czasach po pierwszej wojnie światowej, REFA Bundesverband e.v. zawsze traktowało siebie jako partnera oferującego wiedzę z zakresu nowoczesnej i efektywnej organizacji pracy, organizacji zakładów, jak również rozwoju przedsiębiorstw. W ciągu 80 lat działalności miały miejsce przemiany społeczne oraz gospodarcze wzloty i upadki. Przez ten czas REFA nie tylko utrzymała się, ale i wyrosła na jedną z największych prywatnych instytucji edukacyjnych w swojej branży w Niemczech. Było to możliwie tylko dzięki temu, że przy ciągle zmieniających się wymaganiach gospodarczo-technologicznych, Stowarzyszenie dostrzegało potrzebę merytorycznych i strukturalnych zmian metod i środków kształcenia. Od początku REFA była aktywnym partnerem instytucji gospodarczych. Członkowie założyciele, menedżerowie przedsiębiorstw takich, jak: AEG, Borgis, Loewe i Siemens, utworzyli 30 września 1924 roku w Berlinie pod przewodnictwem Ericha Kothe Reichsausschuss für Arbeitsermittlung (Krajowy Komitet do Spraw Badania Pracy), w skrócie zwany REFA. [ ] Dwa lata skrupulatnej pracy wystarczyły, aby stworzyć podwaliny przyszłej REFA. Pierwsze kursy przeprowadzone w Berlinie okazały się sukcesem. Były one wzorem dla kursów organizowanych później w całych Niemczech. Latem 1924 roku opracowany przez Hegnera Podręcznik wstępnej kalkulacji czasów obróbki, wywołał burzę w przemyśle. Podręcznik ten podważył wszystkie dotychczasowe publikacje książkowe. Materiały zebrane w podręczniku Hegner wykorzystywał w kursach organizowanych dla przemysłu. Był on pierwszym wykładowcą REFA. To był początek działalności REFA. Korzenie leżą w USA Źródłem REFA są badania nad czasem pracy. Przykład dała Ameryka. Frederick Winslow Taylor w swojej fenomenalnej książce Shop Management po raz pierwszy zarysował znaczenie studium czasu dla nowoczesnego kierowania przedsiębiorstwem. Obok Taylora pojawił się również Gillberth, twórca studium ruchu. Obaj opublikowali swoje przemyślenia, wzajemnie je uznali, jednak do trwałej współpracy między nimi nie doszło. Poszerzenie pola działania Wolą twórców REFA było zebranie wszystkich opracowań z dziedziny ustalania czasu pracy, zweryfikowania i udostępnienia ich opinii publicznej w jednolitej formie, pozwalającej na samodzielne studiowanie oraz będącej podstawą dla prowadzonych kursów. Już na początku lat 30-tych REFA zajęła się zagadnieniami studium pracy i wartościowaniem pracy. Zainteresowani i spragnieni wiedzy młodzi inżynierowie szerokim strumieniem parli do nowego obszaru nauki. Po latach stagnacji, odżywający przemysł domagał się naukowego wsparcia w dziele odbudowy gospodarki. 14

15 Historia REFA Zamierzonym zadaniem REFA było wskazanie rozwiązań, z jednej strony, w zakresie możliwości produkcyjnych oraz potrzeb pracujących ludzi, z drugiej strony, w zakresie odpowiadającej temu zasady rentowności. Wkrótce miarodajnie ustalony został czas przepływu pracy. Studium czasu zakłada z góry, że ustalenie czasu pracy wymusi konieczność szczegółowego ujęcia i usprawniania przepływu. To było pierwsze rewolucyjne rozpoznanie w historii REFA. Dokonała ona tego już w przeciągu 30 lat. Drugie wielkie dokonanie: tak jak studium czasu zakładało kształtowanie czasu; tak teraz nowoczesna organizacja zakładów, gruntowne studium pracy zakłada kształtowanie, mierzenie i szacowanie systemów pracy. REFA trwa w obowiązku przełożenia teoretycznych zakładowych i naukowych rozwiązań na praktykę. Podejmuje ten transfer naukowy, tak, by w rezultacie w zakładach każdej wielkości, a przede wszystkim w średnich i małych przedsiębiorstwach oraz w zakładach rzemieślniczych można było te rozwiązania zastosować. REFA wprowadza usprawnienia, nie tylko w obszarze produkcji, ale w usługach i zarządzaniu, ponieważ wszyscy wiemy, że konsekwentny dalszy rozwój naszego standardu życia, konkurencyjności naszej gospodarki, świadczeń socjalnych naszego państwa musi być zapewniony, i kiedy to się powiedzie, koszty w administracji i urzędach zostaną zmniejszone. Szkolenia REFA spełniają fundamentalną rolę w niepowtarzalnej metodzie kształcenia dorosłych, ponieważ większość trenerów REFA w swojej działalności zawodowej korzysta z naszych materiałów naukowych. Wiedza, kompetencje i biegłość są koniecznym, jednak niewystarczającym warunkiem do praktycznej racjonalizacji pracy. Ważne jest zrozumienie. Szkolenie ludzi REFA cechuje się wglądem w postępowanie, bo jakakolwiek praca powinna być dla ludzi nie tylko wykonalna i znośna, ale również wymagająca i jeśli to możliwe indywidualnie zadowalająca. 15

16 Stowarzyszanie REFA Wielkopolska BIURO PROJEKTU ul. Rubież 46/C Poznań tel Fax NIP: REGON: KRS PARTNER PROJEKTU Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o.o. ul. Grudzieniec Poznań 16

Doskonalę swój warsztat

Doskonalę swój warsztat Das Know-how Doskonalę swój warsztat Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska REFA WIELKOPOLSKA - WPROWADZENIE Stowarzyszenie REFA Wielkopolska pracuje w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Studia licencjackie Bachelor of Arts (B.A.) in Business Administration

Program nauczania. Studia licencjackie Bachelor of Arts (B.A.) in Business Administration Program nauczania Studia licencjackie Bachelor of Arts (B.A.) in Business Administration Kierunek studiów dla rzemiosła i MŚP Stan na czerwiec 2005 r. Program nauczania sporządzony przez Izbę Rzemieślniczą

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo