ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu Wałbrzych ul. Ogrodowa 2 a tel. / fax. (0 74) , Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu To szkoła z tradycjami. w 2007 r. obchodziliśmy 50 lecie szkoły. To powód do dumy. Jesteśmy po prostu wiarygodni. Od lat przygotowujemy specjalistów w branży mechanicznej, samochodowej, mechatronicznej, logistycznej. Jesteśmy obecni w środowisku lokalnym, znani i rozpoznawani. Kształcimy profesjonalnie, dbamy o wysoką jakość przygotowania zawodowego. Nasza szkoła to tradycje, ale i nowoczesność. Mamy bogatą bazę dydaktyczną, profesjonalnie przygotowane pracownie kształcenia zawodowego. To szczególnie ważne w placówce, w której uczniowie nabywają kwalifikacje zawodowe. Nasza szkoła wyróżnia się wysoką zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kształcimy nie tylko młodzież, ale także osoby dorosłe. Bogata oferta edukacyjno-zawodowa, atmosfera sprzyjająca nauce, rozwojowi zainteresowań, pasji to atuty godnej zaufania szkoły. Od lat tradycja i nowoczesność! Zespół Szkół nr 5 to: 1. Szkoła Młodzieżowa (Technikum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2), 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego 3. Centrum Kształcenia Praktycznego. I. OFERTA EDUKACYJNO ZAWODOWA SZKOŁA MŁODZIEŻOWA Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Prezentujemy zawody, w których można się u nas kształcić. Zamieszczamy krótką o nich informację, gdyż zależy nam na tym, by umożliwić poznanie zawodów i co ważne podpowiedzieć, gdzie absolwent może szukać zatrudnienia. Zawody, które mamy w swojej ofercie są adekwatne do potrzeb współczesnego rynku pracy.

2 1) Technik mechanik Uczeń może wybrać specjalizację o tematyce: obróbki skrawaniem, obrabiarek sterowanych numerycznie, spawalniczej, samochodowej. 2) Technik pojazdów samochodowych 1. TECHNIKUM ZAWODOWE (4-letnie) Posiadamy Upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. 3) Technik mechatronik Uczeń może wybrać specjalizację o tematyce: programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, automatyki i robotyki. Posiadamy Upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. 4) Technik logistyk 2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3-letnia) 1) Mechanik pojazdów samochodowych Uczeń może wybrać specjalizację z zakresu: przyrządowej diagnostyki pojazdów samochodowych, diagnostyki i naprawy układów sterowania pracą silników z zapłonem iskrowym, diagnostyki i naprawy układów sterowania pracą silników z zapłonem samoczynnym, diagnostyki, obsługi i naprawy systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz systemów komfortu w samochodach, obsługi i naprawy układów mechanicznych autobusów i autokarów, autoryzowanej obsługi pojazdów samochodowych marek: TOYOTA, CITROËN, RENAULT, SKODA, FORD, FIAT, HYUNDAI 2) Elektromechanik pojazdów samochodowych Uczeń może wybrać specjalizację z zakresu: przyrządowej diagnostyki pojazdów samochodowych, diagnostyki i naprawy wyposażenia elektrycznego pojazdów samochodowych,

3 diagnostyki obwodów i podzespołów sterowania pracą silników spalinowych, samochodowych magistrali komunikacyjnych, obsługi i naprawy wyposażenia elektrycznego autobusów i autokarów, autoryzowanej obsługi pojazdów samochodowych marek: TOYOTA, CITROËN, RENAULT, SKODA, FORD, FIAT, HYUNDAI 3) Monter mechatronik Posiadamy Upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. 4) Operator obrabiarek skrawających CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Mamy także bogatą ofertę kształcenia dla osób dorosłych (we wszystkich możliwych typach szkół, począwszy od gimnazjum po szkołę policealną). Jest to godne uwagi, gdyż w ramach naszej oferty można skorzystać z jej różnorodności, zależnie od zainteresowań, potrzeb, oczekiwań czy sytuacji życiowej/zawodowej. Oferujemy: 1. Gimnazjum stacjonarne 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa zaoczna 3. Liceum Ogólnokształcące 3-letnie - zaoczne 4. Liceum Uzupełniające po Zasadniczej Szkole Zawodowej 2-letnie zaoczne 5. Technikum Uzupełniające po Zasadniczej Szkole Zawodowej 3-letnie zaoczne 6. Szkoła policealna: - technik bhp - technik logistyk - technik rachunkowości - technik administracji - technik informatyk - technik budownictwa - opiekunka dziecięca CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 1) TO MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCEJ DO WAŁBRZYSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH: W CKP zajęcia praktyczne odbywają uczniowie z: 1. Zespołu Szkół nr 5 2. Zespołu Szkół nr Zespołu Szkół nr 8 4. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Uczniowie tych szkół kształcą się w:

4 Technikum: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Technik elektronik, Technik elektryk Technik telekomunikacji, Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych, Technik technologii drewna, Technik budownictwa Zasadniczej Szkole Zawodowej: Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Ślusarz, Operator obrabiarek skrawających, Monter mechatronik, Elektromechanik, Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, Monter elektronik, Elektryk, Murarz, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Gimnazjum, przysposobienie do pracy w zawodzie: Stolarz. Jak widać uczymy profesjonalnie młodzież nie tylko z naszej szkoły. Mamy bardzo dobrze wyposażoną bazę techno-dydaktyczną, a co najważniejsze fachowców, którzy dzielą się z osobami odbywającymi zajęcia praktyczne/praktyki swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym. Tak wielu nam zaufało. 2) OŚRODEK EGZAMINACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ: Posiadamy Upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: 1. mechanik pojazdów samochodowych, 2. elektromechanik pojazdów samochodowych, 3. elektryk, 4. elektromechanik, 5. murarz. 3) OŚRODEK KURSOWY WSPÓŁPRACUJĄCY z FUNDACJAMI, URZĘDAMI PRACY i PRACODAWCAMI W Centrum Kształcenia Praktycznego odbywają się kursy dla: 1. spawaczy, metodami MIG, MAG, TIG, 2. operatorów wózków podnośnikowych, 3. diagnostów, 4. technologów robót wykończeniowych w budownictwie, 5. monterów instalacji i urządzeń hydraulicznych 6. krawców. 4) MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI w ZAKRESIE: 1. przeglądów rejestracyjnych pojazdów samochodowych Podstawowa stacja kontroli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wykonuje badania techniczne w zakresie: podstawowym a. sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, dodatkowe:

5 a. pojazdów przystosowanych do zasilania gazem c, b. pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą d, c. pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę e 2. mechaniki i elektromechaniki pojazdowej, 3. obróbki skrawaniem, prac ślusarskich i monterskich, 4. stolarstwa, 5. prac instalatorskich i wykończeniowych w budownictwie. II. INFORMACJE O ZAWODACH Mechanik pojazdów samochodowych Aby wybrać, warto wiedzieć co! ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Profesjonalnie wykonują prace naprawcze i konserwacyjne pojazdów samochodowych i ich zespołów. Kontrolują stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych i specjalizowanych stanowisk obsługowo-naprawczych. Znajduje zatrudnienie w fabrykach samochodów, w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też prowadzić działalność gospodarczą, własny warsztat naprawy pojazdów. Elektromechanik pojazdów samochodowych Instaluje w samochodach urządzenia elektryczne i elektroniczne, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe. Przeprowadzają naprawy lub regenerują uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się specjalistycznym sprzętem. Naprawiają, konserwują, dokonują przeglądów okresowych i okresowej obsługi zespołów. Znajduje zatrudnienie w fabrykach samochodów, maszyn drogowych i rolniczych. Może również pracować w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych. Monter mechatronik Instaluje, montuje, naprawia, konserwuje urządzenia i systemy mechatroniczne. Monter mechatronik zajmuje się urządzeniami znajdującymi zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, jak również nowoczesnymi przyrządami medycznymi, sprzętem biurowym, sprzętem AGD itp. Wykonuje prace związane z: elektroniką, techniką cyfrową, techniką mikroprocesorową, elektrotechniką, pneumatyką, hydrauliką, sterowaniem mikroprocesorowym, robotyką itp.

6 Może odpowiadać za prawidłowe sterowanie zewnętrzne, zasilanie, komunikację wewnętrzną i oprogramowanie komputerowe urządzenia. Planuje instalację, montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Monter mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym procesie produkcji, rolnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i elektroenergetyce, przemyśle medycznym, żegludze, zakładach usługowych, firmach i instytucjach stosujących technologię informatyczną oraz w stacjach obsługi samochodów, zakładach naprawczych sprzętu AGD, sprzętu elektronicznego itp. Operator obrabiarek skrawających Obsługuje nowoczesne urządzenia i maszyny (ustawiają, dobierają parametry skrawania, wykonują czynności podczas użytkowania obrabiarek, kontrolują i korygują przebieg obróbki). Obsługuje specjalizowane i specjalne frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki i strugarki oraz obrabiarki sterowane komputerowo. Znajduje zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich oraz monterskich narzędzi i przyrządów specjalistycznych. Sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części. Może wykonywać czynności ślusarskie w ramach napraw maszyn i urządzeń z różnych branż. Może pracować w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego. Może także prowadzić własny warsztat ślusarski.

7 TECHNIKUM ZAWODOWE I SZKOŁA POLICEALNA Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeń produkowanych we wszystkich rodzajach przemysłu. Opracowuje dokumentację techniczną produkcji maszyn i urządzeń. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części maszyn i urządzeń. Organizuje obsługę techniczną maszyn i urządzeń. Przyjmuje do naprawy, planuje naprawy, dobiera technologie naprawy. Może nadzorować podległych pracowników. Może znaleźć zatrudnienie we wszystkich działach gospodarki w sferze produkcji i usług głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego związanego z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń w zakładach produkujących maszyny. Może też pracować w biurach projektowych maszyn i urządzeń. Technik pojazdów samochodowych Organizuje procesy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów. Ustala przyczyny niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania. Wykonuje naprawy pojazdów samochodowych. Kontroluje jakość wykonywanych napraw. Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Może znaleźć zatrudnienie w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,

8 przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji. Może prowadzić działalność gospodarczą. Technik mechatronik Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Tworzy, ocenia dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Testuje elementy, oblicza parametry, instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Może projektować, montować oraz programować układy mechatroniczne. Może podejmować pracę w: zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym; zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technik logistyk Zarządza zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego, organizuje łańcuch dostaw transportowych różnych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki i instytucje. Zarządza zapasami i gospodarką magazynową. Planuje i przygotowuje zaopatrzenie materiałowe w przedsiębiorstwie. Steruje wykorzystaniem zapasów w magazynie. Dobiera środki transportu, opakowania i przygotowuje towary do dystrybucji. Zarządza łańcuchem dostaw towarów tradycyjnie oraz systemem elektronicznym. Przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi negocjacje z klientami w zakresie zadań logistycznych. Może szukać pracy w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych. Po stażu pracy może pracować jako operator zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzaniem logistyczne. Technik bhp

9 Przygotowuje i przedkłada zarządzającemu zakładem pracy analizy dotyczące bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Współpracuje ze wszystkimi działami zakładowymi w zakresie spraw bhp, popularyzuje na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp oraz prowadzi szkolenia pracowników. Przeprowadza kontrole stanu bhp w zakładzie pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp. Bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu pracy. Bierze udział w dochodzeniach powypadkowych oraz przygotowuje dokumentację w tym zakresie. Może pracować we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy. Technik rachunkowości Gromadzi, zestawia i przelicza dokumenty i dane związane z księgowością i finansami. Prowadzi rachunkowość firmy oraz dokonuje rozliczeń finansowych. Sporządza sprawozdania finansowe oraz przygotowuje je do weryfikacji. Nadzoruje terminy spłat zobowiązań i ściąganie należności oraz roszczeń. Planuje działania i przeprowadza podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości. Może pracować w działach księgowości (działach finansowych) we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i urzędach administracji samorządowej i centralnej. Technik administracji Organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innym osobom. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akty prawne i dokumenty. Zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, sporządza sprawozdania dotyczące spraw administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstw i instytucji. Organizuje i nadzoruje usługi wykonywane przez zewnętrzne podmioty gospodarcze. Może znaleźć zatrudnienie w: administracji rządowej, specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy marszałkowskie, powiatowe, gminne) jednostkach organizacyjnych gmin, samorządach zakładowych i gospodarczych, przedsiębiorstwach

10 organizacjach społecznych i zakładach usługowych. Technik informatyk Opracowuje, uruchamia i obsługuje programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery, posługując się pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfiguracje sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Może pracować: we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w ośrodkach obliczeniowych, w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. Technik budownictwa Kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane. Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, ścian, dachów, tuneli itd. Analizuje dokumentację techniczną i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje rysunki budowlane. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektowych. Po nabyciu odpowiedniego stażu pracy ma możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenia własnej firmy budowlanej. Może także podjąć pracę w przedsiębiorstwach konserwacji zabytków lub urzędzie gminy w charakterze inspektora budowlanego. Opiekunka dziecięca Pełni funkcje opiekuńczo-wychowawcze oraz wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne w odniesieniu do dzieci do lat czterech, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci. Diagnozuje i ocenia rozwój psychomotoryczny dziecka. Organizuje najkorzystniejsze warunki wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Prowadzi zajęcia stymulujące rozwój dziecka. Planuje i organizuje zabawy.

11 Opiekunka dziecięca może opiekować się i prowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w placówkach rehabilitacyjnych, żłobkach i przedszkolach, hospicjach oraz w domach prywatnych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. III. NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA: Interesującą ofertę zajęć szkolnych i pozalekcyjnych Profesjonalną kadrę Dbałość o solidne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wysoką zdawalność egzaminów zawodowych Możliwość pracy z nauczycielami, którzy są egzaminatorami Dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej Atrakcyjne miejsca praktyk Dodatkową ofertę kursów kwalifikacyjnych, które można ukończyć podczas trwania nauki w szkole Pomoc w radzeniu sobie z trudnościami w nauce przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Pomoc psychologiczno-pedagogiczną Doradztwo zawodowe Opiekę lekarską, także pielęgniarki szkolnej Ciekawą ofertę imprez kulturalnych, wycieczek turystycznych i zawodoznawczych

12 Możliwość realizowania się w obszarze wolontariatu Udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej Profesjonalne zaplecze sportowe (pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia) Możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych Na co warto jeszcze zwrócić uwagę? Szkoła daje możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i specjalizacyjnych poprzez realizację szerokiej gamy kursów: 1) Kursy spawalnicze metodami mig, mag, tig, 2) Kurs obsługi urządzeń diagnostycznych, 3) Kurs obsługi wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej, 4) Kurs obsługi aplikacji solid edge, 5) Prawo jazdy kategorii b. Certyfikujemy pozyskane kwalifikacje!!! Co to oznacza? Uczeń zainteresowany wybraną ofertą kursową, może z niej skorzystać w trakcie nauki w naszej szkole. Stwarzamy okazje do zdobywania dodatkowych kwalifikacji, ważnych na rynku pracy. Pracodawcy podkreślają ich znaczenie podczas zatrudniania pracowników. Prawda, że ciekawa oferta? IV. WSPÓŁPRACA Szkoła nawiązuje liczne kontakty, poszukuje i znajduje ciekawe, atrakcyjne miejsca praktyk. Wraz z partnerami organizuje interesujące przedsięwzięcia mające na celu m.in. kształcenie zgodnie z trendami na rynku pracy, dbałość o losy absolwentów, budowanie dialogu szkoła pracodawcy, co udaje się znakomicie. Są to oprócz praktyk: wycieczki zawodoznawcze, Fora Zawodowe, ekspozycje ofert pracodawców w szkole, spotkania uczniów z osobami zajmującymi się rekrutacją w firmach. Warto o tym wiedzieć, gdyż nie są to powszechne rozwiązania stosowane przez innych. A u nas tak! Współpracujemy m.in. z: CERSANIT III S.A, Wałbrzych CITROËN VEGA CAR, Wałbrzych FAURECIA WAŁBRZYCH Sp. z o.o.

13 FIAT AUTOFORTE, Wałbrzych MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z.o.o. PROMOTOR Sp. z o.o., Autoryzowany dealer: Renault i Dacia, Wałbrzych NEOS Dealer: Suzuki i Kia, Wałbrzych AUTO SUDETY Sp. z o.o., Wałbrzych Toyota Motor ManufacturingPoland Sp. z o.o., Wałbrzych TOYOTA WAŁBRZYCH NOWAKOWSKI Sp. z.o.o.

14 KOPEX GROUP WAMAG S.A. WAMAG S.A. ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, Wałbrzych Współpracujemy także z: uczelniami wyższymi, szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, instytucjami pozarządowymi, np. stowarzyszeniami i fundacjami, instytucjami, które wspierają działalność edukacyjną, wychowawczo-opiekuńczą naszej szkoły, placówkami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową, instytucjami samorządowymi. Wszystkie te działania są realizowane po to, by zapewnić szkole wysoką jakość pracy, wspierać działania środowiska lokalnego (i nie tylko), być partnerem dla innych w realizowaniu interesujących przedsięwzięć

15 edukacyjnych, promować szkolnictwo zawodowe, dbać o profesjonalne przygotowanie naszych uczniów / słuchaczy do pracy zawodowej. Współpraca z zagranicą Od 1992r. szkoła podejmuje się działań związanych z nawiązywaniem kontaktów międzynarodowych. Współpracuje z placówkami oświatowymi z Francji, Włoch, Czech i Niemiec. M.in. z SOU z Usti nad Orlicą, StrediOdborneUciliste w Humbolcu, Centrum OdbornePripravu z Trutnowa, LyceeProfesional z Auchel, LiceoClassico z Foggi, InstitutoTechnicoStatele per AttivitaSocial z Foggi, BerufsbildeneSchulen z Hanoweru, Liceum SacreCoeur, Średnią szkołą z Harachova. Współpracujemy z TǗV Akademie. Spotkania partnerskie, wizyty studyjne, kilkutygodniowe praktyki zawodowe dla uczniów, wymiany młodzieży to przykładowe działania, które otwierają naszą szkołę na nowości, nowoczesne technologie, rozwiązania stosowane u naszych partnerów. To także okazja dla placówek zagranicznych skorzystania z naszych doświadczeń, długoletniej tradycji w kształceniu zawodowym. To sposobność do wymiany informacji, doświadczeń, wspólnego ponadnarodowego uczenia się. W latach 2004/2006 oraz 2007/2009 zrealizowaliśmy program wywiany staży międzynarodowych uczniów naszej placówki. Obecnie mamy w planach realizację projektu Mobilność zawodowa szansą na europejskim rynku pracy. Młodzież wyjedzie do Francji (Liceum St Joseph w Vannes). Będzie uczestniczyła w stażach międzynarodowych (I grupa X.2011, II grupa III/IV 2012, III grupa - IX 2012, IV grupa III/IV 2013), które są innowacyjna formą kształcenia zawodowego. Dbamy o to, by nasi uczniowie zdobywali wiedzę, doskonalili kompetencje zawodowe i ponadzawodowe także poza granicami kraju. Zależy nam na tym, by w przyszłości mieli większe szanse na rynku pracy, nie tylko polskim, ale i europejskim. Zamiast podsumowania: W tym momencie koniec naszego pisania, czas na Twoje działania! Powodzenia!

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH STOWARZYSZENIE SPOZA Projekt Inspiracje budujemy kapitał kariery PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH MATERIAŁY NA SPOTKANIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI. 1

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Dlaczego do technikum po ukończeniu szkoły gimnazjalnej? Młody przyjacielu! Jeżeli chcesz to szkoła, która jest bliżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową.

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Przedstawiam Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Zawody są podzielone na grupy: edukacja: nauczyciel,bibliotekarz, opiekunka dziecięca, pedagogika finanse

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW Publikacja opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

XVI TARGI PRACY PRZEWODNIK TARGOWY

XVI TARGI PRACY PRZEWODNIK TARGOWY PRZEWODNIK TARGOWY 14 listopada 2012 Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl PRZEWODNIK TARGOWY 14 listopada 2012 Enjoy IT tieto.cz Jav a SQ L SAP C # Unix Oracle Exchange

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Warszawa, Wrzesień 2009 Profesjonalna kadra kluczem

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY spis treści plan stoisk...3 wystawcy...4 WEJŚCIE PLAN STOISK Adecco Poland Sp. z o.o. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo