ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu Wałbrzych ul. Ogrodowa 2 a tel. / fax. (0 74) , Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu To szkoła z tradycjami. w 2007 r. obchodziliśmy 50 lecie szkoły. To powód do dumy. Jesteśmy po prostu wiarygodni. Od lat przygotowujemy specjalistów w branży mechanicznej, samochodowej, mechatronicznej, logistycznej. Jesteśmy obecni w środowisku lokalnym, znani i rozpoznawani. Kształcimy profesjonalnie, dbamy o wysoką jakość przygotowania zawodowego. Nasza szkoła to tradycje, ale i nowoczesność. Mamy bogatą bazę dydaktyczną, profesjonalnie przygotowane pracownie kształcenia zawodowego. To szczególnie ważne w placówce, w której uczniowie nabywają kwalifikacje zawodowe. Nasza szkoła wyróżnia się wysoką zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kształcimy nie tylko młodzież, ale także osoby dorosłe. Bogata oferta edukacyjno-zawodowa, atmosfera sprzyjająca nauce, rozwojowi zainteresowań, pasji to atuty godnej zaufania szkoły. Od lat tradycja i nowoczesność! Zespół Szkół nr 5 to: 1. Szkoła Młodzieżowa (Technikum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2), 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego 3. Centrum Kształcenia Praktycznego. I. OFERTA EDUKACYJNO ZAWODOWA SZKOŁA MŁODZIEŻOWA Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Prezentujemy zawody, w których można się u nas kształcić. Zamieszczamy krótką o nich informację, gdyż zależy nam na tym, by umożliwić poznanie zawodów i co ważne podpowiedzieć, gdzie absolwent może szukać zatrudnienia. Zawody, które mamy w swojej ofercie są adekwatne do potrzeb współczesnego rynku pracy.

2 1) Technik mechanik Uczeń może wybrać specjalizację o tematyce: obróbki skrawaniem, obrabiarek sterowanych numerycznie, spawalniczej, samochodowej. 2) Technik pojazdów samochodowych 1. TECHNIKUM ZAWODOWE (4-letnie) Posiadamy Upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. 3) Technik mechatronik Uczeń może wybrać specjalizację o tematyce: programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, automatyki i robotyki. Posiadamy Upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. 4) Technik logistyk 2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3-letnia) 1) Mechanik pojazdów samochodowych Uczeń może wybrać specjalizację z zakresu: przyrządowej diagnostyki pojazdów samochodowych, diagnostyki i naprawy układów sterowania pracą silników z zapłonem iskrowym, diagnostyki i naprawy układów sterowania pracą silników z zapłonem samoczynnym, diagnostyki, obsługi i naprawy systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz systemów komfortu w samochodach, obsługi i naprawy układów mechanicznych autobusów i autokarów, autoryzowanej obsługi pojazdów samochodowych marek: TOYOTA, CITROËN, RENAULT, SKODA, FORD, FIAT, HYUNDAI 2) Elektromechanik pojazdów samochodowych Uczeń może wybrać specjalizację z zakresu: przyrządowej diagnostyki pojazdów samochodowych, diagnostyki i naprawy wyposażenia elektrycznego pojazdów samochodowych,

3 diagnostyki obwodów i podzespołów sterowania pracą silników spalinowych, samochodowych magistrali komunikacyjnych, obsługi i naprawy wyposażenia elektrycznego autobusów i autokarów, autoryzowanej obsługi pojazdów samochodowych marek: TOYOTA, CITROËN, RENAULT, SKODA, FORD, FIAT, HYUNDAI 3) Monter mechatronik Posiadamy Upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. 4) Operator obrabiarek skrawających CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Mamy także bogatą ofertę kształcenia dla osób dorosłych (we wszystkich możliwych typach szkół, począwszy od gimnazjum po szkołę policealną). Jest to godne uwagi, gdyż w ramach naszej oferty można skorzystać z jej różnorodności, zależnie od zainteresowań, potrzeb, oczekiwań czy sytuacji życiowej/zawodowej. Oferujemy: 1. Gimnazjum stacjonarne 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa zaoczna 3. Liceum Ogólnokształcące 3-letnie - zaoczne 4. Liceum Uzupełniające po Zasadniczej Szkole Zawodowej 2-letnie zaoczne 5. Technikum Uzupełniające po Zasadniczej Szkole Zawodowej 3-letnie zaoczne 6. Szkoła policealna: - technik bhp - technik logistyk - technik rachunkowości - technik administracji - technik informatyk - technik budownictwa - opiekunka dziecięca CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 1) TO MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCEJ DO WAŁBRZYSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH: W CKP zajęcia praktyczne odbywają uczniowie z: 1. Zespołu Szkół nr 5 2. Zespołu Szkół nr Zespołu Szkół nr 8 4. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Uczniowie tych szkół kształcą się w:

4 Technikum: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Technik elektronik, Technik elektryk Technik telekomunikacji, Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych, Technik technologii drewna, Technik budownictwa Zasadniczej Szkole Zawodowej: Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Ślusarz, Operator obrabiarek skrawających, Monter mechatronik, Elektromechanik, Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, Monter elektronik, Elektryk, Murarz, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Gimnazjum, przysposobienie do pracy w zawodzie: Stolarz. Jak widać uczymy profesjonalnie młodzież nie tylko z naszej szkoły. Mamy bardzo dobrze wyposażoną bazę techno-dydaktyczną, a co najważniejsze fachowców, którzy dzielą się z osobami odbywającymi zajęcia praktyczne/praktyki swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym. Tak wielu nam zaufało. 2) OŚRODEK EGZAMINACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ: Posiadamy Upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: 1. mechanik pojazdów samochodowych, 2. elektromechanik pojazdów samochodowych, 3. elektryk, 4. elektromechanik, 5. murarz. 3) OŚRODEK KURSOWY WSPÓŁPRACUJĄCY z FUNDACJAMI, URZĘDAMI PRACY i PRACODAWCAMI W Centrum Kształcenia Praktycznego odbywają się kursy dla: 1. spawaczy, metodami MIG, MAG, TIG, 2. operatorów wózków podnośnikowych, 3. diagnostów, 4. technologów robót wykończeniowych w budownictwie, 5. monterów instalacji i urządzeń hydraulicznych 6. krawców. 4) MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI w ZAKRESIE: 1. przeglądów rejestracyjnych pojazdów samochodowych Podstawowa stacja kontroli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wykonuje badania techniczne w zakresie: podstawowym a. sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, dodatkowe:

5 a. pojazdów przystosowanych do zasilania gazem c, b. pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą d, c. pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę e 2. mechaniki i elektromechaniki pojazdowej, 3. obróbki skrawaniem, prac ślusarskich i monterskich, 4. stolarstwa, 5. prac instalatorskich i wykończeniowych w budownictwie. II. INFORMACJE O ZAWODACH Mechanik pojazdów samochodowych Aby wybrać, warto wiedzieć co! ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Profesjonalnie wykonują prace naprawcze i konserwacyjne pojazdów samochodowych i ich zespołów. Kontrolują stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych i specjalizowanych stanowisk obsługowo-naprawczych. Znajduje zatrudnienie w fabrykach samochodów, w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też prowadzić działalność gospodarczą, własny warsztat naprawy pojazdów. Elektromechanik pojazdów samochodowych Instaluje w samochodach urządzenia elektryczne i elektroniczne, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe. Przeprowadzają naprawy lub regenerują uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się specjalistycznym sprzętem. Naprawiają, konserwują, dokonują przeglądów okresowych i okresowej obsługi zespołów. Znajduje zatrudnienie w fabrykach samochodów, maszyn drogowych i rolniczych. Może również pracować w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych. Monter mechatronik Instaluje, montuje, naprawia, konserwuje urządzenia i systemy mechatroniczne. Monter mechatronik zajmuje się urządzeniami znajdującymi zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, jak również nowoczesnymi przyrządami medycznymi, sprzętem biurowym, sprzętem AGD itp. Wykonuje prace związane z: elektroniką, techniką cyfrową, techniką mikroprocesorową, elektrotechniką, pneumatyką, hydrauliką, sterowaniem mikroprocesorowym, robotyką itp.

6 Może odpowiadać za prawidłowe sterowanie zewnętrzne, zasilanie, komunikację wewnętrzną i oprogramowanie komputerowe urządzenia. Planuje instalację, montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Monter mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym procesie produkcji, rolnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i elektroenergetyce, przemyśle medycznym, żegludze, zakładach usługowych, firmach i instytucjach stosujących technologię informatyczną oraz w stacjach obsługi samochodów, zakładach naprawczych sprzętu AGD, sprzętu elektronicznego itp. Operator obrabiarek skrawających Obsługuje nowoczesne urządzenia i maszyny (ustawiają, dobierają parametry skrawania, wykonują czynności podczas użytkowania obrabiarek, kontrolują i korygują przebieg obróbki). Obsługuje specjalizowane i specjalne frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki i strugarki oraz obrabiarki sterowane komputerowo. Znajduje zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich oraz monterskich narzędzi i przyrządów specjalistycznych. Sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części. Może wykonywać czynności ślusarskie w ramach napraw maszyn i urządzeń z różnych branż. Może pracować w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego. Może także prowadzić własny warsztat ślusarski.

7 TECHNIKUM ZAWODOWE I SZKOŁA POLICEALNA Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeń produkowanych we wszystkich rodzajach przemysłu. Opracowuje dokumentację techniczną produkcji maszyn i urządzeń. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części maszyn i urządzeń. Organizuje obsługę techniczną maszyn i urządzeń. Przyjmuje do naprawy, planuje naprawy, dobiera technologie naprawy. Może nadzorować podległych pracowników. Może znaleźć zatrudnienie we wszystkich działach gospodarki w sferze produkcji i usług głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego związanego z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń w zakładach produkujących maszyny. Może też pracować w biurach projektowych maszyn i urządzeń. Technik pojazdów samochodowych Organizuje procesy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów. Ustala przyczyny niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania. Wykonuje naprawy pojazdów samochodowych. Kontroluje jakość wykonywanych napraw. Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Może znaleźć zatrudnienie w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,

8 przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji. Może prowadzić działalność gospodarczą. Technik mechatronik Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Tworzy, ocenia dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Testuje elementy, oblicza parametry, instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Może projektować, montować oraz programować układy mechatroniczne. Może podejmować pracę w: zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym; zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technik logistyk Zarządza zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego, organizuje łańcuch dostaw transportowych różnych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki i instytucje. Zarządza zapasami i gospodarką magazynową. Planuje i przygotowuje zaopatrzenie materiałowe w przedsiębiorstwie. Steruje wykorzystaniem zapasów w magazynie. Dobiera środki transportu, opakowania i przygotowuje towary do dystrybucji. Zarządza łańcuchem dostaw towarów tradycyjnie oraz systemem elektronicznym. Przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi negocjacje z klientami w zakresie zadań logistycznych. Może szukać pracy w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych. Po stażu pracy może pracować jako operator zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzaniem logistyczne. Technik bhp

9 Przygotowuje i przedkłada zarządzającemu zakładem pracy analizy dotyczące bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Współpracuje ze wszystkimi działami zakładowymi w zakresie spraw bhp, popularyzuje na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp oraz prowadzi szkolenia pracowników. Przeprowadza kontrole stanu bhp w zakładzie pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp. Bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu pracy. Bierze udział w dochodzeniach powypadkowych oraz przygotowuje dokumentację w tym zakresie. Może pracować we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy. Technik rachunkowości Gromadzi, zestawia i przelicza dokumenty i dane związane z księgowością i finansami. Prowadzi rachunkowość firmy oraz dokonuje rozliczeń finansowych. Sporządza sprawozdania finansowe oraz przygotowuje je do weryfikacji. Nadzoruje terminy spłat zobowiązań i ściąganie należności oraz roszczeń. Planuje działania i przeprowadza podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości. Może pracować w działach księgowości (działach finansowych) we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i urzędach administracji samorządowej i centralnej. Technik administracji Organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innym osobom. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akty prawne i dokumenty. Zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, sporządza sprawozdania dotyczące spraw administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstw i instytucji. Organizuje i nadzoruje usługi wykonywane przez zewnętrzne podmioty gospodarcze. Może znaleźć zatrudnienie w: administracji rządowej, specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy marszałkowskie, powiatowe, gminne) jednostkach organizacyjnych gmin, samorządach zakładowych i gospodarczych, przedsiębiorstwach

10 organizacjach społecznych i zakładach usługowych. Technik informatyk Opracowuje, uruchamia i obsługuje programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery, posługując się pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfiguracje sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Może pracować: we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w ośrodkach obliczeniowych, w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. Technik budownictwa Kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane. Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, ścian, dachów, tuneli itd. Analizuje dokumentację techniczną i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje rysunki budowlane. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektowych. Po nabyciu odpowiedniego stażu pracy ma możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenia własnej firmy budowlanej. Może także podjąć pracę w przedsiębiorstwach konserwacji zabytków lub urzędzie gminy w charakterze inspektora budowlanego. Opiekunka dziecięca Pełni funkcje opiekuńczo-wychowawcze oraz wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne w odniesieniu do dzieci do lat czterech, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci. Diagnozuje i ocenia rozwój psychomotoryczny dziecka. Organizuje najkorzystniejsze warunki wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Prowadzi zajęcia stymulujące rozwój dziecka. Planuje i organizuje zabawy.

11 Opiekunka dziecięca może opiekować się i prowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w placówkach rehabilitacyjnych, żłobkach i przedszkolach, hospicjach oraz w domach prywatnych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. III. NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA: Interesującą ofertę zajęć szkolnych i pozalekcyjnych Profesjonalną kadrę Dbałość o solidne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wysoką zdawalność egzaminów zawodowych Możliwość pracy z nauczycielami, którzy są egzaminatorami Dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej Atrakcyjne miejsca praktyk Dodatkową ofertę kursów kwalifikacyjnych, które można ukończyć podczas trwania nauki w szkole Pomoc w radzeniu sobie z trudnościami w nauce przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Pomoc psychologiczno-pedagogiczną Doradztwo zawodowe Opiekę lekarską, także pielęgniarki szkolnej Ciekawą ofertę imprez kulturalnych, wycieczek turystycznych i zawodoznawczych

12 Możliwość realizowania się w obszarze wolontariatu Udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej Profesjonalne zaplecze sportowe (pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia) Możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych Na co warto jeszcze zwrócić uwagę? Szkoła daje możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i specjalizacyjnych poprzez realizację szerokiej gamy kursów: 1) Kursy spawalnicze metodami mig, mag, tig, 2) Kurs obsługi urządzeń diagnostycznych, 3) Kurs obsługi wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej, 4) Kurs obsługi aplikacji solid edge, 5) Prawo jazdy kategorii b. Certyfikujemy pozyskane kwalifikacje!!! Co to oznacza? Uczeń zainteresowany wybraną ofertą kursową, może z niej skorzystać w trakcie nauki w naszej szkole. Stwarzamy okazje do zdobywania dodatkowych kwalifikacji, ważnych na rynku pracy. Pracodawcy podkreślają ich znaczenie podczas zatrudniania pracowników. Prawda, że ciekawa oferta? IV. WSPÓŁPRACA Szkoła nawiązuje liczne kontakty, poszukuje i znajduje ciekawe, atrakcyjne miejsca praktyk. Wraz z partnerami organizuje interesujące przedsięwzięcia mające na celu m.in. kształcenie zgodnie z trendami na rynku pracy, dbałość o losy absolwentów, budowanie dialogu szkoła pracodawcy, co udaje się znakomicie. Są to oprócz praktyk: wycieczki zawodoznawcze, Fora Zawodowe, ekspozycje ofert pracodawców w szkole, spotkania uczniów z osobami zajmującymi się rekrutacją w firmach. Warto o tym wiedzieć, gdyż nie są to powszechne rozwiązania stosowane przez innych. A u nas tak! Współpracujemy m.in. z: CERSANIT III S.A, Wałbrzych CITROËN VEGA CAR, Wałbrzych FAURECIA WAŁBRZYCH Sp. z o.o.

13 FIAT AUTOFORTE, Wałbrzych MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z.o.o. PROMOTOR Sp. z o.o., Autoryzowany dealer: Renault i Dacia, Wałbrzych NEOS Dealer: Suzuki i Kia, Wałbrzych AUTO SUDETY Sp. z o.o., Wałbrzych Toyota Motor ManufacturingPoland Sp. z o.o., Wałbrzych TOYOTA WAŁBRZYCH NOWAKOWSKI Sp. z.o.o.

14 KOPEX GROUP WAMAG S.A. WAMAG S.A. ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, Wałbrzych Współpracujemy także z: uczelniami wyższymi, szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, instytucjami pozarządowymi, np. stowarzyszeniami i fundacjami, instytucjami, które wspierają działalność edukacyjną, wychowawczo-opiekuńczą naszej szkoły, placówkami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową, instytucjami samorządowymi. Wszystkie te działania są realizowane po to, by zapewnić szkole wysoką jakość pracy, wspierać działania środowiska lokalnego (i nie tylko), być partnerem dla innych w realizowaniu interesujących przedsięwzięć

15 edukacyjnych, promować szkolnictwo zawodowe, dbać o profesjonalne przygotowanie naszych uczniów / słuchaczy do pracy zawodowej. Współpraca z zagranicą Od 1992r. szkoła podejmuje się działań związanych z nawiązywaniem kontaktów międzynarodowych. Współpracuje z placówkami oświatowymi z Francji, Włoch, Czech i Niemiec. M.in. z SOU z Usti nad Orlicą, StrediOdborneUciliste w Humbolcu, Centrum OdbornePripravu z Trutnowa, LyceeProfesional z Auchel, LiceoClassico z Foggi, InstitutoTechnicoStatele per AttivitaSocial z Foggi, BerufsbildeneSchulen z Hanoweru, Liceum SacreCoeur, Średnią szkołą z Harachova. Współpracujemy z TǗV Akademie. Spotkania partnerskie, wizyty studyjne, kilkutygodniowe praktyki zawodowe dla uczniów, wymiany młodzieży to przykładowe działania, które otwierają naszą szkołę na nowości, nowoczesne technologie, rozwiązania stosowane u naszych partnerów. To także okazja dla placówek zagranicznych skorzystania z naszych doświadczeń, długoletniej tradycji w kształceniu zawodowym. To sposobność do wymiany informacji, doświadczeń, wspólnego ponadnarodowego uczenia się. W latach 2004/2006 oraz 2007/2009 zrealizowaliśmy program wywiany staży międzynarodowych uczniów naszej placówki. Obecnie mamy w planach realizację projektu Mobilność zawodowa szansą na europejskim rynku pracy. Młodzież wyjedzie do Francji (Liceum St Joseph w Vannes). Będzie uczestniczyła w stażach międzynarodowych (I grupa X.2011, II grupa III/IV 2012, III grupa - IX 2012, IV grupa III/IV 2013), które są innowacyjna formą kształcenia zawodowego. Dbamy o to, by nasi uczniowie zdobywali wiedzę, doskonalili kompetencje zawodowe i ponadzawodowe także poza granicami kraju. Zależy nam na tym, by w przyszłości mieli większe szanse na rynku pracy, nie tylko polskim, ale i europejskim. Zamiast podsumowania: W tym momencie koniec naszego pisania, czas na Twoje działania! Powodzenia!

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania klasa 1c T

Szkolny plan nauczania klasa 1c T Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres 1.09.2014-2018 Zawód: Technik mechatronik; symbol 311410 K1 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych K2 K3 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu. Kierunki kształcenia

Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu. Kierunki kształcenia Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu Kierunki kształcenia Technik archiwista (archiwista dokumentów elektronicznych, pracownik

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu na rok szkolny 2013/2014 Informacja dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cykl kształcenia: 3 lata 6 semestrów Technik mechanik to zawód, którym zainteresowanie obejmuje niemal wszystkie działy gospodarki

Bardziej szczegółowo

Maróz, 12 maja 2015 r.

Maróz, 12 maja 2015 r. Maróz, 12 maja 2015 r. SZKOŁY Y ZAWODOWE Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego 13 Dyrektor: Maria Witomska-Rynkowska Technikum Mechaniczne Nr 7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 65 Zespół

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacji zawodowych

Kursy kwalifikacji zawodowych Kursy kwalifikacji zawodowych Zawody: Technik mechanik 311504, mechanik monter maszyn i urządzeń 723310, ślusarz 722204, operator obrabiarek skrawających 722307, monter systemów rurociągowych 712613. Lp.

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH Nowy model kształcenia zawodowego wychodzi naprzeciw potrzebom

Bardziej szczegółowo

Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75 szkol@hoga.pl www.zsliz-sulecin.edu.pl To

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ HOŁOGĘ DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ! ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

WYBIERZ HOŁOGĘ DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ! ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu WYBIERZ HOŁOGĘ DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ! ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

SUKCESU SIĘ MOŻNA NAUCZYĆ

SUKCESU SIĘ MOŻNA NAUCZYĆ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Sukcesu można się nauczyć SUKCESU SIĘ MOŻNA NAUCZYĆ Kształcimy w zawodach: Technikum Technik elektronik Technik energetyk Technik

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY wprowadza się wcześniej zdawane kwalifikacje, równomiernie rozłożone w czasie nauki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powstał w wyniku połączenia trzech placówek oświatowych. Były to:

Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powstał w wyniku połączenia trzech placówek oświatowych. Były to: HISTORIA SZKOŁY Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powstał w wyniku połączenia trzech placówek oświatowych. Były to: licząca 65 lat Zasadnicza Szkoła Górnicza; i prawie o połowę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KARTUZACH. Technikum nr 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KARTUZACH. Technikum nr 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KARTUZACH ul. Mściwoja II 24, 83-300 Kartuzy tel./fax 58 681 16 15, e-mail: zsmkartuzy@wp.pl www.zst.kartuzy.pl Zawód budownictwa um nr 1 Czas trwania nauki 4 lata Zdobywane

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (podsumowujące) rok szkolny 2014/2015 wynikające z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego

SPRAWOZDANIE Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (podsumowujące) rok szkolny 2014/2015 wynikające z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego SPRAWOZDANIE Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (podsumowujące) rok szkolny 204/205 wynikające z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

Bardziej szczegółowo

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria www.zszio-sulkowice.pl www.zszio-sulkowice.pl TECHNIK YWIENIA I US UG GASTRONOMICZNYCH sporz¹dzania potraw i napojów, prawid³owego przechowywania ywnoœci, sporz¹dzania pó³produktów, u ywania odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy

REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy www.gce.gostynin.edu.pl email: gce@gostynin.edu.pl tel/fax 024 235 3880 09-500 Gostynin ul. Polna 39 REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy Technikum Budowlane Zawód:

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

1. KUCHARZ I TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1. KUCHARZ I TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM ROK SZKOLNY 2014/2015 Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w systemie zaocznym, umożliwiające zdobycie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: A administracyjno - usługowy Kwalifikacyjne kursy zawodowe: Obszar kształcen ia Zawód Kształcone kwalifikacje czas kursu O K Liczba słuchaczy Technik administracji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej. Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie systematycznie poszerza swoja ofertę edukacyjną. Tradycje szkoły, która trzy lata temu obchodziła siedemdziesięciolecie powstania to zarówno oferta dla

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy:

Mechatronika. Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: Technik Mechatronik Mechatronika Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Renata Buss Wicedyrektor www.ckukoszalin.edu.pl Nasze motto: Chodzi o to, aby każdy człowiek mógł

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach jest placówką na stałe wpisaną w życie Krzeszowic miasta i gminy oddziaływując także na mieszkańców

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach jest placówką na stałe wpisaną w życie Krzeszowic miasta i gminy oddziaływując także na mieszkańców Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach jest placówką na stałe wpisaną w życie Krzeszowic miasta i gminy oddziaływując także na mieszkańców sąsiednich gmin oraz mieszkańców wschodniej części powiatu

Bardziej szczegółowo

Problematyka szkoleń w zakresie CAD/CAM/CNC w technicznej szkole średniej. mgr inż. Damian Sułkowski, mgr inż. Stanisław Pokutycki

Problematyka szkoleń w zakresie CAD/CAM/CNC w technicznej szkole średniej. mgr inż. Damian Sułkowski, mgr inż. Stanisław Pokutycki Problematyka szkoleń w zakresie CAD/CAM/CNC w technicznej szkole średniej mgr inż. Damian Sułkowski, mgr inż. Stanisław Pokutycki CAD - Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD - Computer Aided Design)

Bardziej szczegółowo

Technik Mechanik. Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC)

Technik Mechanik. Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC) Technik Mechanik Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC) Technik Mechanik Programuje i obsługuje obrabiarki CNC, Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wartości dla nas ważne można uprawiać nawet na najmniejszym poletku

Wartości dla nas ważne można uprawiać nawet na najmniejszym poletku Wartości dla nas ważne można uprawiać nawet na najmniejszym poletku Mechanik i Długosz to najpopularniejsze określenia szkoły przy ul. Traugutta 12 w Wieluniu. Szkoła działalność swoją rozpoczęła w dniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o szkole TECHNIKUM BUDOWLANE

Ogólne informacje o szkole TECHNIKUM BUDOWLANE Ogólne informacje o szkole TECHNIKUM BUDOWLANE TECHNIK BUDOWNICTWA Ogólne informacje o szkole Budownictwo ogólne (4 lata) Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego oraz zawodowego

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5 ludzi/pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pracowników zdolnych do przekwalifikowywania się w ciągu swojego życia pracowników mobilnych pracowników

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe. Konferencja 27 listopada 2015r.

Doradztwo zawodowe. Konferencja 27 listopada 2015r. Doradztwo zawodowe w warszawskich gimnazjach Konferencja 27 listopada 2015r. ul.mińska 1/5 03-806 Warszawa tel.(022) 619-00-38 e-mail : ckpwaw@neostrada.pl strona : www.ckpwaw.pl Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje)

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 4-LETNIE 3-LETNIA 3-LETNIE TECHNIKUM NR 4 Sukces osiąga ten, kto potrafi połączyć teorię

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu: Technik HOTELARSTWA A.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji A.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zdobędziesz wiedzę z zakresu: rezerwacji usług hotelarskich wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE DLA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ

DORADZTWO ZAWODOWE DLA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ Małgorzata Sienna DORADZTWO ZAWODOWE DLA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ W Polsce podobnie jak w innych krajach systemy kształcenia stają się coraz bardziej otwarte, elastyczne i ściślej powiązane. Młodzież i

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH ZAWÓD: BLACHARZ SAMOCHODOWY SYMBOL CYFROWY: 721306 NUMER PROGRAMU: Blacharz samochodowy 721306/ ODiDZ/2013 K1 Naprawa uszkodzonych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin. Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.pl e-mail: sekretariat@zs8.koszalin.pl Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator obrabiarek skrawających; symbol 722307 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu na rok szkolny 2014/2015 Informacja dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

MECHANIK SZKOŁĄ PIERWSZEGO WYBORU

MECHANIK SZKOŁĄ PIERWSZEGO WYBORU ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ www.mechanik.home.pl e-mail: mechanik@home.pl SZKOŁY W ZESPOLE TECHNIKUM 4 - letnie Kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Augustowskie Centrum Edukacyjne zostało przekształcone w styczniu 2002 r. przez organ prowadzący tj. Starostę Powiatu Augustowskiego z dotychczasowego Zespołu

Bardziej szczegółowo

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl Nasza szkoła mieści się w malowniczo położonym Powodowie. ZSRiT POWODOWO od lat stanowi centrum kształcenia rolniczego

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji PROFIL GOSPODARKI ŁODZI I REGIONU MONOKULTURA PRZEMYSŁOWA WIELOŚĆ BRANŻ

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI (do 60, ust.10 i 100 Statutu Szkoły) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Kluczborku na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ISTNIEJE OD 1971 ROKU

OŚRODEK ISTNIEJE OD 1971 ROKU www.sosw.busko.pl SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU ZDROJU OŚRODEK ISTNIEJE OD 1971 ROKU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie SEKRETARZ STANU W MEN TADEUSZ SŁAWECKI Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie Warszawa, 15 września 2014 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we we wrześniu 2012 2012 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY NA PODSTAWIE BADANIA ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO RYNKU PRACY W LATACH 2010 2015 PRZEPROWADZONEGO PRZEZ GENERAL PROJEKT

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a na rok szkolny 2013/2014 Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych zostały określone

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane I Liceum Ogólnokształcące ul. Licealna 3 tel. 616 38 46 Prawa i komunikacji społecznej/humanistyczna Medyczno/inżynierski Lingwistyczno/ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75, fax 95 755

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.elektryka.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel.

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.elektryka.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle INFORMATOR www.elektryka.zstjaslo.pl I. Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły. Wyboru szkoły należy dokonywać kierując się: -własnymi zainteresowaniami -zapotrzebowaniem

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2009/2010-2010/2011-2011/2012

ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2009/2010-2010/2011-2011/2012 ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2009/2010-2010/2011-2011/2012 Uwaga: Dnia 25 lutego 2010 roku: W przypadku bloku wiosennego i następnych tak zorganizować szkolenie aby w przypadku przedmiotów takich samych

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

1 Język polski 3 3 3 3 360

1 Język polski 3 3 3 3 360 Kl. I A Ramowy plan nauczania: technik elektryk 311303 Kwalifikacja 1: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń. Kwalifkacja 2:Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. Kwalifikacja 3: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSZiA w Zamościu 2015 ZAWODY TECHNICZNE Proponuję się przyjęcie następujących celów staży zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia semestr zimowy 2015r.

Oferta kształcenia semestr zimowy 2015r. Oferta kształcenia semestr zimowy 2015r. Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie systematycznie poszerza swoja ofertę edukacyjną. Tradycje szkoły, która dwa lata temu obchodziła siedemdziesięciolecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalisto: zdobądź zawód! KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W SZCZECINIE

Gimnazjalisto: zdobądź zawód! KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W SZCZECINIE Gimnazjalisto: zdobądź zawód! KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W SZCZECINIE INFORMATOR/2014 Szanowni Państwo, Zachęcam do zapoznania się z ofertą szkolnictwa ponadgimnazjalnego w zakresie szkół zawodowych. W nadchodzącym

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje) MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 (zawód ma jedną kwalifikacje) I. CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

II semestr. I semestr. I semestr

II semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU Podsumowanie projektu dla szkół zawodowych realizowany w latach 2012-2015 CEL STRATEGICZNY I PODNOSZENIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo