Swoim uczniom zapewniamy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Swoim uczniom zapewniamy:"

Transkrypt

1

2 Warsztaty szkolne Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinku są placówką dydaktyczno-wychowawczą i stanowią integralną część szkoły. Podstawowym zadaniem warsztatów jest organizowanie i prowadzenie praktycznej nauki zawodu, która jest częścią procesu kształcenia i wychowania uczniów szkół zawodowych. Polega ona w szczególności na przygotowaniu młodzieży do sprawnego działania w procesie produkcyjnym lub usługowym. Jednym z bardzo ważnych czynników, mających wpływ na wyniki nauczania jest zorganizowanie zajęć praktycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistej działalności usługowej i produkcyjnej. W związku z tym prowadzimy szeroką działalność usługowo - produkcyjną dla mieszkańców i firm ze Szczecinka i okolic. Umożliwiają bardzo dobre przygotowanie uczniów do przyszłej pracy zawodowej, dają możliwość świadczenia szerokiego zakresu usług w dziedzinie motoryzacji i elektrotechniki i ślusarstwa. Świadczone usługi dają możliwość wszechstronnego opanowania wiedzy praktycznej w szkolonych branżach. Wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia diagnostyczne są nowoczesną bazą edukacyjna dla uczniów Naszej Szkoły. Warsztaty Szkolne od lat współpracują ściśle w zakresie szkolenia ze szczecineckimi zakładami pracy jak: Stanisława i Andrzej Tomczak TIMEX spółka jawna, Komunikacją Miejską Sp. z o.o., Stacja kontroli pojazdów MOTOS J.Kabatch S.Szalewski filia Szczecinek, AUTO GAZ Rafał Rumiński, PHUP AUTOMAX Małgorzata Konopka Telzas Sp. z o. o., Zakładem Elektromechanicznym Naprawa Sprzętu AGD Joanna Gołębiewska, ELDA-ELTRA Elektrotechnika S.A., INFO-MAC Andrzej Maciejczyk i wieloma innymi.

3 Swoim uczniom zapewniamy: możliwość odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Warsztatach Szkolnych i współpracujących ze szkołą zakładach pracy; rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; dostęp do najnowocześniejszych urządzeń i przyrządów diagnostycznych oraz naprawczych dostęp do technik informacyjnych w pracowniach wyposażonych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, internet i inne środki audiowizualne; kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach; możliwość rozwoju zainteresowań przez udział w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań; nasi podopieczni nabywają szereg umiejętności praktycznych wykonując prace (głównie zlecenia zewnętrzne) polegające na remontach i naprawie sprzętu elektrotechnicznego, wykonując obsługi i naprawy pojazdów samochodowych oraz rozmaite prace ślusarskie i montażowe. W warsztatach na zajęcia praktyczne w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza 161 uczniów z 7 klas.

4 ZAWODY Obecnie warsztaty szkolą uczniów w zawodach: na poziomie technikum technik pojazdów samochodowych technik mechanik, technik elektronik, technik teleinformatyk oraz na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych elektromechanik.

5 Jak i gdzie prowadzimy zajęcia Zajęcia na warsztatach są prowadzone w specjalnie w nowoczesny sprzęt, narzędzia i przyrządy pomiarowe. urządzonych działach tematycznych, wyposażonych Warsztaty zostały podzielone na działy:» dwa działy obróbki ręcznej,» dział obróbki mechanicznej,» dział obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,» dział łączenia metali,» pięć działów samochodowych. Cztery działy (dwa obróbki ręcznej, jeden obróbki cieplnej i cieplno - chemicznej oraz wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych) są jednocześnie salami egzaminacyjnymi spełniającymi wymogi UE w tym zakresie. Warsztaty Szkolne posiadają bowiem akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych z przygotowania zawodowego w następujących zawodach: Ślusarz Kowal Elektromechanik pojazdów samochodowych

6 DZIAŁ OBRÓBKI RĘCZNEJ Uczniowie na dziale obróbki ręcznej mają możliwość opanowania prostych czynności związanych ze wszelkiego rodzaju pracami związanymi z piłowaniem, cięciem, szlifowaniem, wierceniem i gwintowaniem. Opanowują również pomiary warsztatowe i technikę trasowania. Wykonują elementy wykorzystywane później w modernizacji Warsztatów, Szkoły oraz urządzenia pomocnicze do zajęć w Warsztatach i Szkolnych. Wykonują również ślusarskie prace usługowe dla ludności. Ponadto znajomość obróbki ręcznej ułatwia późniejsze zajęcia specjalizujące w warsztatach dla poszczególnych zawodów, jako techniki pomocnicze, przy montażu i demontażu części i podzespołów. Dział wyposażony jest miedzy innymi w: gilotynę, krawędziarki, wiertaki kadłubowe i stołowe, przecinarki tarczowe, prasę wykrojnikową oraz wszystkie inne niezbędne maszyny i urządzenia do przeprowadzania egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Ślusarz. Opiekunowie działu: Mariusz BENA Andrzej OSTROWSKI

7 DZIAŁ OBRÓBKI MECHANICZNEJ Dział mechaniczny Warsztatów Szkolnych posiada na swoim wyposażeniu stanowiska umożliwiające zdobycie przez uczniów podstawowej wiedzy z zakresu obróbki mechanicznej stosowanej podczas napraw i regeneracji części i podzespołów. Dokonywane są tutaj zabiegi polegające między innymi na obróbce płaszczyzn, pracach tokarskich, frezerskich i szlifierskich. Uczniowie wykonują między innymi: planowanie głowic, wytaczanie bębnów hamulcowych, przetaczanie tarcz hamulcowych oraz przetaczanie pierścieni ślizgowych i komutatorów maszyn elektrycznych. Jest to bardzo odpowiedzialna i wymagająca precyzji praca, która dodatkowo wyrabia umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi. Dział wyposażony jest miedzy innymi w: tokarki uniwersalne, frezarki, szlifierkę ze stołem magnetycznym i wiertarkę współrzędnościową. Opiekun działu: Jarosław KOŚCIEŃ

8 DZIAŁ ŁĄCZENIA METALI Dział ma za zadanie zapoznać uczniów z różnorodnymi technikami łączenia w zastosowaniu do połączeń elementów metalowych, a w szczególności spawania elektrycznego w różnych metodach: elektrodą otuloną, MIG, MAG i TIG, spawania gazowego, zgrzewania lutowania oraz klejenia. Również zapoznać uczniów z różnorodnymi technikami łączenia w zastosowaniu do połączeń elementów niemetalowych, a w szczególności spawania tworzyw oraz klejenia. Dział wyposażony jest miedzy innymi w: automaty spawalnicze MIG/MAG, TIG Opiekunowie działu: Zdzisław BIBIK Andrzej OSTROWSKI

9 DZIAŁ OBRÓBKI CIEPLNEJ I CIEPLNO - CHEMICZNEJ Dział ma za zadanie zapoznać uczniów z praktycznym wykorzystaniem procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz obróbki plastycznej przy naprawie i regeneracji części. Uczniowie poznają tutaj między innymi następujące procesy: spęczanie, gięcie, prostowanie, hartowanie, odpuszczanie i nawęglanie. Rozgrzewanie metalu odbywa się w dwojaki sposób; w palenisku kowalskim lub piecu hartowniczym. Dział wyposażony jest miedzy innymi w: młot sprężarkowy, palenisko kowalskie, piec hartowniczy, prasę balansową, pirometr oraz wszystkie inne niezbędne urządzenia i narzędzia do przeprowadzania egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kowal. Opiekun działu: Stanisław DOBRZAŃSKI

10 DZIAŁ OBSŁUG TECHNICZNYCH I NAPRAW BIEŻĄCYCH Uczniowie odbywający zajęcia w dziale zapoznają się z procesami związanymi z obsługą i naprawą silników oraz mechanizmów napędowych, dokonywanych na pojazdach i elementach wymontowanych z pojazdów. Uczniowie uczestniczą w takich pracach jak wymiany oleju, wymiana rozrządu, regulacji luzów zaworowych, napraw głowic, układu chłodzenia i smarowania oraz napraw aparatury paliwowej. Dokonują również wymianę sprzęgieł, napraw skrzyń biegów, przegubów i mostów napędowych. Zapoznają się tu z praktyczną weryfikacją części, a pod nadzorem nauczyciela dokonują rozpoznania rodzaju usterki i podejmują w konsultacji z nim decyzję o sposobie naprawy. Opiekunowie działu: Mariusz STAŃCZAK Tadeusz KRAJNIK

11 DZIAŁ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW W wyniku realizacji programu nauczania uczniowie będący na tym dziale nabywają umiejętności dotyczące diagnozowania usterek silnika oraz oceny działania zespołów samochodu. Program realizowany jest w blokach: - diagnostyki silników pojazdów samochodowych, diagnostyki wtryskowych układów zasilania sterowanych elektronicznie w silnikach z zapłonem iskrowym i samoczynnym, - diagnostyki elementów napędowych - diagnostyki układów bezpieczeństwa jazdy i układów komfortu, - diagnostyki nadwozia pojazdu Pod nadzorem nauczyciela uczniowie opanowują umiejętności dotyczące diagnostyki pojazdów samochodowych, metod pomiaru parametrów, doboru narzędzi, urządzeń pomiarowych i diagnostycznych do oceny działania układów funkcjonalnych i mechanizmów samochodu oraz rozpoznawania kodów usterek generowanych przy pomocy komputerów diagnostycznych i diagnoskopów. Dział posiada nowoczesne wyposażenie do diagnostyki pojazdów samochodowych jak: - Komputer diagnostyczny Mega Macs 55 firmy Gutmann Masstechnik - Komputerowy czterogazowy analizator spalin wraz z dymomierzem 3201 firmy CAPELEC - hydrauliczne urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi (szarpak), - przyrząd do kontroli ciśnienia sprężania silnika PCS 15S i PCS 25S - przyrząd do kontroli szczelności cylindrów -zestaw do pomiaru ciśnienia paliwa układów paliwowych SZI JONNESWAY - przyrząd do kontroli ciśnienia oleju w silniku - endoskop - refraktometr optyczny i wiele innych - lampę stroboskopową do silników ZI i ZS - i wiele innych drobnych przyrządów diagnostycznych Opiekun działu: mgr inż. Piotr Kochański

12 DZIAŁ OBSŁUGI I NAPRAWY ELEMENTÓW PODWOZIA Dział realizuje zajęcia związane z poznaniem przez uczniów podstawowych parametrów charakteryzujących geometrię podwozi samochodu. Uczeń poznaje tu techniki przywracające zawieszenie pojazdu do właściwego stanu technicznego. Prowadzone są również zajęcia dotyczące naprawy i wymiany ogumienia, pozwalające uczniom zapoznać się z urządzeniami do obsługi pojazdów w zakresie demontażu opon samochodu i ich późniejszego wyważenia, co ma istotne znaczenie przy większych prędkościach jazdy. Dopełnieniem tego działu stanowią zagadnienia związane z poszukiwaniem luzu w zawieszeniach pojazdów oraz naprawą i obsługą układów hamulcowych. Dział wyposażony jest między innymi w: - urządzenie komputerowe ML Easy 8R do kontroli i ustawiania geometrii kół firmy BeissbBarth - diagnostyczny podnośnik nożycowy wraz z szarpakiem i obrotnicami 8240 TX-W firmy Sino-Italian Taida - urządzenie do podciśnieniowej wymiany płynu hamulcowego i odpowietrzania układu - montażownice do opon STD- 203B firmy Sino-Italian Taida - komputerową wyważarkę do kół STD-401 firmy Sino-Italian Taida Opiekun działu: mgr inż. Piotr KOCHAŃSKI

13 DZIAŁ OBSŁUGI I NAPRAWA ELEMENTÓW NADWOZIA Jest działem Warsztatów, na którym uczniowie zapoznają się z urządzeniami i narzędziami stosowanymi w naprawach blacharskich. Mają okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznych mających na celu przywrócenie pierwotnego kształtu pojazdu po kolizji polegającego na wyciąganiu elementów nadwozia. Ponadto pod nadzorem nauczyciela wymieniają uszkodzone elementy nadwozia przy pomocy technik spawalniczych (MIG/MAG). Opiekun działu: Tadeusz KRAJNIK

14 DZIAŁ OBSŁUGI I NAPRAWY WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO POJAZDÓW Głównym zadaniem uczniów na tym dziale jest określenie przyczyn usterek instalacji elektrycznej pojazdu i ich usunięcie. Ponadto są tutaj dokonywane naprawy rozruszników, alternatorów, silników elektrycznych, wymiany elementów instalacji oświetleniowej, sprawdzanie stanu akumulatorów, przewodów zapłonowych i wiele innych prac mających wpływ na uruchomienie i pracę silnika pojazdu samochodowego. Przy ustalaniu usterek instalacji elektrycznej pojazdu uczniowie posługują się najnowocześniejszymi przyrządami diagnostycznymi i kontrolnymi takimi jak: - stół warsztatowy do kontroli alternatorów oraz rozruszników firmy BANCHETTO PROFI INVENTER - przyrząd do kontroli i ustawienia świateł 2400/D/PLN/G/S firmy TECNOLUX & TECNOIL RIGEL - oscyloskop samochodowy M-1 firmy DELTA TECH - lampy stroboskopowe w tym XENON 310 U - multimetry samochodowe MASTER M890 G i HANTEK DSO1060 -multimetry ogólnego przeznaczenia Opiekun działu: Tadeusz KRAJNIK

15 NAUKA JAZDY Od września roku szkolnego 2011/2012 przywrócona zostaje nauka jazdy samochodem w zakresie uzyskania prawa jazdy kategorii B. Oferta skierowana jest do uczniów klas trzecich technikum pojazdów samochodowych, i zasadniczej szkoły zawodowej mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie na tych zajęciach szkolą technikę kierowania pojazdem samochodowym pod kierunkiem instruktora nauki jazdy w liczbie godzin zgodnych z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Po skończeniu szkolenia uczniowie otrzymują zaświadczenie umożliwiające złożenie egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B. Instruktor nauki jazdy:.?

16 Kadra Nauczyciele warsztatów szkolnych oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają bogate doświadczenie zawodowe zdobyte wcześniej w różnych gałęziach przemysłu oraz usług związanych z naszym profilem nauczania. Są to: Kierownik Warsztatów Szkolnych: mgr inż. Piotr Kochański Nauczyciele praktycznej nauki zawodu: mgr inż. Mariusz Bena dział obróbki ręcznej Andrzej Ostrowski - dział obróbki ręcznej oraz łączenie metali Jarosław Koścień dział obróbki mechanicznej Stanisław Dobrzański - dział obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej Zdzisław Bibik dział łączenia metali Tadeusz Krajnik dział obsług technicznych i napraw bieżących, dział obsługi i naprawy elementów nadwozia, dział obsługi i naprawy wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów Mariusz Stańczak - dział obsług technicznych i napraw bieżących

17 Zakres usług W ramach realizowanego procesu dydaktycznego w Naszych Warsztatach wykonywane są następujące usługi: W ZAKRESIE MOTORYZACJI: obsługa i naprawa bieżąca samochodów osobowych i dostawczych. diagnostyka podwozi i silników z użyciem sprzętu komputerowego najnowszej generacji. wymiana napędów rozrządu wymiana oleju oraz kasowanie inspekcji wykonywanie analiza spalin i zadymienia, prace z zakresu elektromechaniki samochodowej w tym komfortu i bezpieczeństwa jazdy. kontrola i regulacja świateł, kontrola i ustawianie geometrii kół. konserwacja podwozi pojazdów niewielkie naprawy blacharsko - lakiernicze W ZAKRESIE OBRÓBKI SKRAWANIEM: Usługi w zakresie prac tokarskich, frezerskich i szlifierskich, a w szczególności planowanie powierzchni tarcz i bębnów hamulcowych oraz głowic, W ZAKRESIE PRAC ŚLUSARSARSKICH I SPAWANIA: cięcie blach o grubości do 3 mm i długości 2000 mm, zaginanie blach o grubości do 3 mm i długości 2000 mm, spawania stali metodą MIG i MAG, spawanie stali nierdzewnej i aluminium w technologii TIG zgrzewanie punktowe. wykonywanie konstrukcji stalowych wykonywanie prac z zakresu metaloplastyki wraz z montażem ( w tym balustrad, bram, ogrodzeń i krat) montaż automatyki do wszelkiego rodzaju bram (NICE, HORMANN, FACC)

18 PROGRAMY UNIJNE Warsztaty Szkolne przy współudziale Starostwa Powiatowego opracowały i przeprowadziły Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rok Program ten obejmował zadania związane z wyposażeniem pracowni zajęć praktycznych warsztatów i szkoły w sprzęt techno-dydaktyczny, który pozwoli uczniom i słuchaczom przystąpić do egzaminów zewnętrznych na stanowiskach wyposażonych w jednakowy sprzęt zgodny ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Wartość otrzymanego sprzętu, który wzbogacił bazę dydaktyczną wyniósł , 78 PLN. Powyższy program realizowany był dla zawodów: technik elektronik i teleinformatyk oraz technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. W roku 2009 Powiat Szczecinecki rozpoczął realizację projektu termomodernizacji obiektów przy Zespole Szkół Nr 5. Dzięki montażowi finansowemu Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w pierwszej kolejności została wykonana termomodernizacja Warsztatów Szkolnych. Zakres termomodernizacji obejmował ocieplenie stropodachów i ścian z wykonanie nowej elewacji, wykonanie instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich, wymianę rur spustowych i rynien oraz wymianę w całości stolarki okiennej i drzwiowej. Dokonano również przeglądu i konserwacji wewnętrznej instalacji CO. Wszystkie powyższe inwestycje charakteryzowało to, iż były one realizowane w celu podniesienia jakości oraz poprawy dostępności do usług naszej placówki.

19 Ciekawe linki Strony poświęcone motoryzacji - strona poswięcona przeróbkom i modyfikowaniu parametrów eksploatacyjnych i wizualnych pojazdów - nowości ze świata i Polski, prezentacje i premiery, historie producentów i aut, publicystyka, rysunki aut oraz baza zdjęć na pulpit - serwis motoryzacyjny. Newsy, samochody, testy, ogłoszenia. - magazyn motoryzacyjny - nowości, prezentacje, auto testy, giełda samochodowa. - wortal motoryzacyjny dla wszystkich miłośników samochodów. Codzienne wiadomości zrynku motoryzacyjnego, oceny samochodów, mapa utrudnień na polskich drogach, aktywne forum dyskusyjne. - serwis motoryzacyjny zawierający wiadomości z kraju i ze świata, nowinki techniczne, relacje z rajdów, porady tuningowe, informacje o targach motoryzacyjny - samochody, motocykle, rajdy, tuning. Artykuły, reportaże ze świata motoryzacji, nowinki, opisy i relacje.

20 Kontakt tel

TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

TARGI TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

TARGI TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ (01) KWIECIEŃ 2012 TARGI TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 Złote Medale MTP str. 10 NOWOŚCI TARGOWE str. 12 TWÓJ SPECJALISTA W ZAKRESIE CZUJNIKÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

W 2014 roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności obchodzą 65-lecie nieprzerwanej działalności edytorskiej oraz 20-lecie funkcjonowania w

W 2014 roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności obchodzą 65-lecie nieprzerwanej działalności edytorskiej oraz 20-lecie funkcjonowania w W 2014 roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności obchodzą 65-lecie nieprzerwanej działalności edytorskiej oraz 20-lecie funkcjonowania w sprywatyzowanej formie. Pierwsze publikacje Wydawnictw Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nasz znak: 271-11/2014 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz - 512001 - kwalifikacje T.6. Sporządzanie potraw i napojów: 1) kształcenie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanizacji rolnictwa 311512

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE NAUCZYCIELI SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

PRAKTYKI ZAWODOWE NAUCZYCIELI SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYKI ZAWODOWE NAUCZYCIELI SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO - Publikacja podsumowująca - Lubań 2013 1 SPIS TREŚCI Wydawca: VEGA Studio Adv. Tomasz Müller 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 2015 2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 I. Podstawowe informacje o szkołach kształcących zawodowo w powiecie będzińskim... 5 1.1. Szkoły kształcące zawodowo w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową.

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Przedstawiam Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Zawody są podzielone na grupy: edukacja: nauczyciel,bibliotekarz, opiekunka dziecięca, pedagogika finanse

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik optyk 325302

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik optyk 325302 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik optyk 325302 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik optyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych ofert: Gościnnie na naszych łamach: e-autonaprawa. I nternetowy D odatek S pecjalny dostępne bez ograniczeń!

Przegląd aktualnych ofert: Gościnnie na naszych łamach: e-autonaprawa. I nternetowy D odatek S pecjalny dostępne bez ograniczeń! Autonaprawa M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y WRZESIEŃ 2009 ISSN 1897-3280 e-autonaprawa I nternetowy D odatek S pecjalny dostępne bez ograniczeń! Przegląd aktualnych ofert: dźwigniki warsztatowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autonaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y PAŹDZIERNIK 2012 WWW.E-AUTONAPRAWA.PL AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2012 Gościnnie na naszych łamach: Tomasz Chromiński Ważne ogniwo układu zapłonowego

Bardziej szczegółowo

Aktualności w sieci Auto-Land

Aktualności w sieci Auto-Land Aktualności w sieci Auto-Land Nowy Land-Serwis Od 1 kwietnia do grona Land-Serwis dołączyła firma 3d Sp. z o.o. STECZ, znajdująca się przy ulicy Nowowiejskiej 25 w Mławie. Warsztat ten świadczy szeroką

Bardziej szczegółowo

Bosch Autospec. Nowy standard w wymianie opon. Ekoinnowacyjne alternatory Boscha. Elektroniczne sprzęgło pomoże zmieniać biegi

Bosch Autospec. Nowy standard w wymianie opon. Ekoinnowacyjne alternatory Boscha. Elektroniczne sprzęgło pomoże zmieniać biegi Bosch Autospec Nr 2/56 lato 2015 www.motobosch.pl www.bosch-service.pl Nowy standard w wymianie opon Ekoinnowacyjne alternatory Boscha Elektroniczne sprzęgło pomoże zmieniać biegi Bosch Autospec nr 2/56

Bardziej szczegółowo

www.e-autonaprawa.pl Przegląd aktualnych ofert: Gościnnie na naszych łamach: M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y LISTOPAD 2009

www.e-autonaprawa.pl Przegląd aktualnych ofert: Gościnnie na naszych łamach: M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y LISTOPAD 2009 Autonaprawa M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y LISTOAD 2009 ISSN 1897-3280 www.e-autonaprawa.pl rzegląd aktualnych ofert: urządzenia do kontroli geometrii podwozi motoryzacyjne części eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Organizowanie obsługi

Organizowanie obsługi REFORMA 2012 Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.42.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanizacji rolnictwa; symbol 311512 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo