PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: Technikum 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY 3. PROGRAM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH z KOWEZ i U z dnia r. MODYFIKATORZY PROGRAMU: 4. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - organizowania obsługi i naprawy pojazdów - oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw; - wykonywania napraw pojazdów - kontrolowania jakości wykonanych napraw; - prowadzenia usług motoryzacyjnych; - sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych; - prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów - kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: - stacjach obsługi i kontroli pojazdów - zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów - salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi; - przedsiębiorstwach transportu samochodowego;

2 - przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji; - firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych 5. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ motoryzacji nie da się zatrzymać. 6. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z INNYMI ZAWODAMI Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu technik pojazdów samochodowych wyodrębniona została kwalifikacja M.12., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych oraz kwalifikacja M.18., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Zarówno technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych jak i mechanik pojazdów samochodowych ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej M.12. i M.18. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(M.a), PKZ(M.g) i PKZ(E.a). M.12. M.18. Kwalifikacja Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Symbol zawodu Zawód Technik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych Elementy wspólne PKZ(E.a) PKZ(M.a) PKZ(M.g) PKZ(M.a) PKZ(M.g) PKZ(E.a)

3 Szkolny plan nauczania (przedmiotowe kształcenie zawodowe) Technik pojazdów samochodowych Szkoła Policealna Podbudowa programowa ponadgimnazjalna lub w innym zawodzie Kwalifikacje K1. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych K2. M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych K3. M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

4 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY (opracował Roman Piwowarski) 1.1. Bezpieczeństwo pracy Bezpieczeństwo pracy BHP 1) 1. Rozróżnia pojęcia związane z BHP BHP 1) 2. Rozróżnia pojęcia związane z ochroną p.poż. BHP 1) 3. Rozróżnia pojęcia związane z ochroną środowiska i ergonomią. BHP 2) 1.Rozróżnia zadania instytucji działających w zakresie ochrony pracy Przepisy prawne bhp Przepisy p.poż. Służby bhp BHP 2) 2.Rozróżnia uprawnienia służb działających w zakresie ochrony pracy BHP 2) 3.Rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji i służb działających w zakresie ochrony środowiska. BHP 3) 1. Określa prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP. Kodeks pracy BHP 3) 2. Określa prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. BHP 4) 1. Przewiduje zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka związane z wykonywaniem zadań zawodowych. Zagrożenia w zakładzie pracy BHP 4) 2. Przewiduje zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych. BHP 5) 1. Określa zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka od szkodliwych czynników Choroby zawodowe Wypadki przy pracy BHP 5) 2. określa zagrożenia dla środowiska od czynników szkodliwych BHP 6) 1.określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka Działanie czynników szkodliwych

5 2. PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO (opracował Roman Piwowarski) 2.1. Zasady ruchu drogowego Technika kierowania i obsługa pojazdu 2.3. Nauka jazdy samochodem 2.1. Zasady ruchu drogowego. BHP(10)1. zabezpieczyć miejsce wypadku; BHP(10)2. powiadomić służby ratownicze; BHP(10)3. ocenić stan poszkodowanego; BHP(10)4. ułożyć poszkodowanego w tzw. pozycji bocznej ustalonej; BHP(10)5. opatrzyć złamania; BHP(10)6. wykonać opatrunki kończyn i głowy; BHP(10)7. przywrócić krążenie u poszkodowanego; BHP(10)8. przeprowadzić sztuczne oddychanie; (PKZ(M.g)(1)1. wykonać czynności związane ze sprawdzeniem stanu płynów eksploatacyjnych; PKZ(M.g)(1)2. wykonać czynności związane ze sprawdzeniem stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy; Zabezpieczenie miejsca wypadku. Ocena stanu poszkodowanego. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Złamania. Krwotoki. Oparzenia. Zadławienia. Wykonywanie opatrunków kończyn i głowy. Przywracanie krążenia Sztuczne oddychanie. Przepisy ruchu drogowego. Zasady ruchu drogowego. Zasady szkolenia i egzaminowania. Badanie sprawności fizycznej i psychicznej kierowcy oraz jego predyspozycji do kierowania pojazdami. Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Warunki techniczne dopuszczenia pojazdów do ruchu. Zatrzymywanie, zwracanie dowodów rejestracyjnych i prawa jazdy. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach. Pierwszeństwo przejazdu. Znaki i sygnały drogowe. Manewry drogowe. Prędkość i hamowanie. Kontrola ruchu drogowego. Naruszenie przepisów ruchu drogowego. PKZ(M.g)(2)1. zastosować się do podstawowych aktów prawnych regulujących zasady ruchu drogowego; PKZ(M.g)(2)2. zastosować się do przepisów o ruchu pieszych na drogach publicznych; PKZ(M.g)(2)3. zastosować się do zasad zachowania uczestnika ruchu drogowego w stosunku do znaków, sygnałów i poleceń kierującego ruchem drogowym; PKZ(M.g)(2)4. zastosować się do znaków i sygnałów stosowanych w ruchu drogowym i określić ich znaczenie; PKZ(M.g)(2)5. zastosować się do zasad pierwszeństwa przejazdu w różnych sytuacjach drogowych;

6 PKZ(M.g)(2)6. zastosować zasady holowania pojazdów; PKZ(M.g)(2)7. zastosować zasady ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnych prędkości pojazdów na drogach publicznych; PKZ(M.g)(3)1. przestrzegać zasad wykonywania manewrów na drodze (omijanie, wymijanie, zawracanie, cofanie, wyprzedzanie); PKZ(M.g)(3)2. przestrzegać zasad zmiany pasa ruchu i kierunku ruchu; PKZ(M.g)(3)3. przestrzegać zasad zatrzymania i postoju pojazdów na drogach publicznych; PKZ(M.g)(3)5. przestrzegać zasad ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnych prędkości pojazdów na drogach publicznych Technika kierowania i obsługa pojazdu PKZ(M.g)(3)4. przestrzegać zasad holowania pojazdów; PKZ(M.g)(3)6. przestrzegać zasad techniki ruszania pojazdem na płaskiej powierzchni i ruszania na wzniesieniu; PKZ(M.g)(3)7. przestrzegać zasad techniki kierowania podczas jazdy i postoju na wzniesieniu i spadku drogi; PKZ(M.g)(3)8. przestrzegać zasad kierowania pojazdem w różnych warunkach atmosferycznych; Warunki użytkowania pojazdów w ruchu drogowym. Przyrządy do sterowania pojazdem. Zasady uruchamiania silnika i kierowania pojazdem. Ekonomiczna eksploatacja pojazdu. Jazda w trudnych warunkach drogowych. Przygotowanie do jazdy. Podstawowe zasady obsługi pojazdu i konserwacji. Technika kierowania pojazdem. Ewidencja kierowców i pojazdów PKZ(M.g)(3)9. przestrzegać zasad techniki kierowania pojazdem w różnych warunkach drogowych Nauka jazdy samochodem PKZ(M.g)(4)1. wykonać czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem jazdy; PKZ(M.g)(4)2. posłużyć się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania; PKZ(M.g)(4)3. włączyć się do ruchu; PKZ(M.g)(4)4. zająć właściwą pozycję na drodze; Przygotowanie pojazdu do jazdy. Jazda w ruchu miejskim. Jazda w różnych warunkach atmosferycznych. Jazda w różnych warunkach drogowych

7 PKZ(M.g)(4)5. respektować prawa innych uczestników ruchu oraz porozumiewać się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków; PKZ(M.g)(4)6. wykonać bezpiecznie manewry występujące w różnych sytuacjach drogowych; PKZ(M.g)(4)7. obserwować drogę i przewidywać rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia; PKZ(M.g)(4)8. reagować skutecznie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowania awaryjnego; PKZ(M.g)(4)9. prowadzić pojazd z prędkością nieutrudniającą ruchu; PKZ(M.g)(4)10. prowadzić pojazd z prędkością dostosowaną do warunków ruchu; PKZ(M.g)(4)11. prowadzić pojazd z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 3.TECHNOLOGIA MECHANICZNA (opracował Michał Krupa) 3.1. techniki wytwarzania i kontroli 3.1 techniki wytwarzania i kontroli PKZ(M.a)(7)l. określić właściwości metali i stopów; PKZ(M.a)(7)2. scharakteryzować stopy metali z węglem; PKZ(M.a)(7)3. scharakteryzować stopy metali nieżelaznych; PKZ(M.a)(7)4. scharakteryzować rodzaje materiałów eksploatacyjnych; PKZ(M.a)(10)1. określić przyczyny powstawania korozji; PKZ(M.a)(10)2. określić rodzaje korozji; PKZ(M.a)(10)3. scharakteryzować powłoki ochronne; PKZ(M.a)(10)4. wyjaśnić techniki nakładania powłok malarskich; PKZ(M.a)(10)5. opisać sposoby konserwacji materiałów niemetalowych; PKZ(M.a)(10)6. opisać sposoby konserwacji ogumienia, pasów i łańcuchów; PKZ(M.a)(11)l. sklasyfikować techniki wytwarzania; PKZ(M.a)(11)2. objaśnić sposoby wykonywania odlewów; PKZ(M.a)(11)3. scharakteryzować rodzaje obróbki plastycznej; PKZ(M.a)(11)4. określić rodzaje prac obróbki ręcznej; PKZ(M.a)(11)5. scharakteryzować maszynowa obróbkę skrawaniem; PKZ(M.a)(12)l. określić narzędzia stosowane w obróbce ręcznej; PKZ(M.a)(12)2. Wyjaśnić zastosowanie narzędzi skrawających w obróbce maszynowej; PKZ(M.a)(12)3.Scharakteryzować urządzenia w maszynowej obróbce skrawaniem; PKZ(M.a)(13)l. określić rodzaje pomiarów warsztatowych; PKZ(M.a)(13)2. scharakteryzować sposoby wykonywania pomiarów; PKZ(M.a)(13)3. scharakteryzować wzorce miar i przyrządy pomiarowe; Klasyfikacja części maszyn. Normy części maszyn i urządzeń. Połączenia rozłączne. Połączenia nierozłączne. Połączenia podatne. Właściwości stali i stopów. Stopy metali z węglem. Stopy metali nieżelaznych. Materiały eksploatacyjne. Rodzaje korozji. Powłoki ochronne. Konserwacja materiałów. Techniki wytwarzania. Odlewy. Obróbka plastyczna. Obróbka ręczna. Obróbka maszynowa. Klasyfikacja narzędzi pomiarowych. Pomiary warsztatowe. Wzorce miar i przyrządy pomiarowe. Zasady doboru i użytkowania narzędzi i przyrządów pomiarowych. Metody pomiarowe. Zastosowanie narzędzi pomiarowych. Błędy pomiarowe. Kontrola jakości wykonywanych prac. Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń.

8 PKZ(M.a)(13)4. określić zastosowanie wzorców miar; PKZ(M.a)(13)5. określić zastosowanie przyrządów pomiarowych; PKZ(M.a)(14)1. rozróżnić metody pomiaru; PKZ(M.a)(14)2. wybrać sposób pomiaru w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego przedmiotu; PKZ(M.a)(14)3. zinterpretować wyniki pomiarów; PKZ(M.a)(14)4. określać zasady użytkowania i przechowywania przyrządów i narzędzi pomiarowych; PKZ(M.a)(15)1. rozróżnić metody kontroli jakości wykonanych prac w operacjach obróbki ręcznej i maszynowej; PKZ(M.a)(15)2. dobrać właściwą metodę kontroli jakości w zależności od rodzaju prac poddanych kontroli; Instrukcje obsługi i katalogi części. 4.BUDOWA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. (Opracował Robert Wołowiec) PKZ (M.a) 7. 1 Rozróżnić materiały stosowane do budowy i eksploatacji pojazdów PKZ (M.a) 7. 2 Rozróżnić materiały konstrukcyjne stosowane w budowie podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego. M ) 1 Sklasyfikować pojazdy samochodowe według rozwiązań konstrukcyjnych; M ) 2 Sklasyfikować pojazdy samochodowe według przeznaczenia; M ) 3 Scharakteryzować nadwozia pojazdów M ) 4 Sklasyfikować silniki stosowane do napędu pojazdów samochodowych M ) 5 Sklasyfikować układy zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym M ) 6 Scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układów zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym M ) 7 Scharakteryzować budowę elementów silnika tłokowego; M ) 8 Scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania silników spalinowych; M ) 9 Scharakteryzować proces spalania w silnikach z zapłonem iskrowym i samoczynnym M ) 10 Scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania napędu hybrydowego pojazdów M ) 11 Scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu hamulcowego i jego elementów M ) 12 Scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu napędowego pojazdów samochodowych i jego elementów; M ) 13 Scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu jezdnego i jego elementów; M ) 14 Scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasady działania systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego pojazdów M ) 15 Skreślić i wyjaśnić zjawiska zachodzące podczas pracy silnika spalinowego; Klasyfikacja, identyfikacja pojazdów samochodowych. Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego. Własności trakcyjne pojazdów samochodowych. Budowa i zasada działania układu napędowego pojazdów samochodowych. Budowa i zasada działania układu hamulcowego pojazdów samochodowych. Budowa i zasada działania układu kierowniczego pojazdów samochodowych. Budowa i zasada działania elementów nośnych i jezdnych pojazdów samochodowych. Koła i ogumienie. Nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawowe wiadomości o silnikach. Proces spalania w silnikach. Parametry pracy silnika, charakterystyka silnika. Układ korbowy. Układ rozrządu. Kadłuby i głowice. Układy zasilania silników z zapłonem iskrowym. - Układy zasilania silników z zapłonem samoczynnym. -Układ chłodzenia. - Układ smarowania. - Układy dolotowe i wylotowe. - Napędy alternatywne pojazdów samochodowych. - Naprawy silników pojazdów samochodowych. - Naprawy układu chłodzenia. - Naprawy układu smarowania. - Naprawy układu napędowego. - Naprawy układu hamulcowego. - Naprawy układu kierowniczego pojazdów samochodowych. - Naprawy elementów nośnych i jezdnych pojazdów samochodowych.

9 M ) 16 Zidentyfikować elementy układu napędowego; M ) 1 Rozpoznać poszczególne elementy nadwozia; M ) 2 Rozróżnić podstawowe elementy tłokowego silnika spalinowego oraz określić ich funkcje; M ) 3 Rozpoznać poszczególne elementy układu hamulcowego; M ) 4 Rozpoznać poszczególne elementy układu kierowniczego; M ) 1 Oszacować koszty elementów pojazdów samochodowych podlegających wymianie; M ) 2 Oszacować koszty wymiany elementów; M ) 3 Oszacować koszty naprawy elementów; M ) 4 Oszacować koszty niezbędnych regulacji; M ) 5 Wykonać kalkulację kosztów i udokumentować czynności obsługowo-naprawcze pojazdów M ) 6 Ustalić koszt naprawy uwzględniając koszt części, materiałów eksploatacyjnych i koszt robocizny. M ) 1 Rozpoznać usterki i uszkodzenie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie opisu objawów ich nieprawidłowej pracy; M ) 2 Zlokalizować uszkodzenia elementów podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie analizy wyników pomiarów i wyników badań diagnostycznych; M ) 3 Dobrać metodę i określić zakres naprawy silnika spalinowego; M ) 4 Dobrać metodę i określić zakres naprawy układu jezdnego; M ) 5 Dobrać metodę i określić zakres naprawy układu napędowego; M ) 6 Dobrać metodę i określić zakres naprawy układu hamulcowego; M ) 7 Dobrać metodę i określić zakres naprawy układu kierowniczego; M ) 8 Dobrać metodę i określić zakres naprawy nadwozia pojazdu; M ) 9 Dobrać metodę naprawy stosownie do stwierdzonych usterek technicznych; M ) 10 Skorzystać z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i naprawczej i podzespołów pojazdów M ) 11 Określić sposób demontażu zespołów i podzespołów pojazdów M ) 12 Wykonać demontaż uszkodzonych elementów pojazdów M ) 13 Posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów M ) 14 Określić sposoby demontażu zespołów i podzespołów pojazdów M ) 15 Zdemontować zespoły i podzespoły pojazdów M ) 16 Wykonać konserwację zespołów i podzespołów pojazdów M ) 17 Rozpoznać metody przeprowadzania pojazdu samochodowego po naprawie w zależności od zakresu naprawy; M ) 18 Dobrać metodę badania pojazdu samochodowego po naprawie; M ) 1 zweryfikować zespołów i podzespołów pojazdów M ) 2 Skorzystać z różnych źródeł informacji związanych z doborem części zamiennych; M ) 3 Dobrać elementy zamienne niezbędne do naprawy zespołów i podzespołów M ) 4 Skorzystać z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i naprawczej zespołów i podzespołów pojazdów M ) 5 Posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami - Naprawy nadwozi pojazdów samochodowych.

10 służącymi do obsługi i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów M ) 6 Dokonać wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów pojazdów M ) 7 Zidentyfikować sposób połączenia elementu z nadwoziem; M ) 8 Posłużyć się instrukcją obsługi i naprawy w zakresie demontażu zespołów i podzespołów pojazdów M ) 9 Posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do konserwacji zespołów i podzespołów pojazdów M ) 1 Scharakteryzować materiały eksploatacyjne do zespołów i podzespołów pojazdów M ) 2 Wyjaśnić zasady eksploatacji układów pojazdów M ) 3 Dobrać materiały eksploatacyjne do układów pojazdów M ) 1 Rozróżnić elementy osprzętu silników spalinowych; M.12.1(2)1. rozpoznać elementy elektryczne pojazdów M.12.1(2)2. rozpoznać elementy elektroniczne pojazdów DZIAŁ.4.5 : ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE ELEMENTY I UKŁADY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. (opracował Witold Kopeć, Sławomir Słapek) M.12.1(2)1. rozpoznać elementy elektryczne pojazdów M.12.1(2)2. rozpoznać elementy elektroniczne pojazdów Kompatybilność elektromagnetyczna. Symbole, schematy. Oznaczenie zacisków. Przykłady obwodów. Złącze przyczepy. Reflektory, lampy. Źródła światła. Akumulator, oznakowanie. Generator prądu, budowa, lokalizacja uszkodzeń.

11 5. DIAGNOZOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Opracował Robert Wołowiec) M ) 1 Sporządzić dokumentację przyjęcia pojazdu do diagnostyki; M ) 2 Zidentyfikować pojazd samochodowy na podstawie tabliczki znamionowej i VIN; M ) 3 Zidentyfikować silnik na podstawie numerów fabrycznych; M ) 4 Rozpoznać usterki i uszkodzenie pojazdu na podstawie opisu objawów niesprawności; M ) 5 Posłużyć się programami komputerowymi wspomagającymi przygotowanie dokumentacji przyjęcia pojazdu do diagnostyki; M ) 6 Zidentyfikować elementy silnika podlegające diagnostyce; M ) 7 Dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układów i elementów silnika silników spalinowych; M ) 8 Dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu jezdnego; M ) 9 Dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu napędowego; M ) 10 Dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu hamulcowego; M ) 11 Dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu kierowniczego; M ) 12 Dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki nadwozia pojazdu; M ) 13 Określić zakres i metody diagnostyki stanu technicznego układów i elementów silnika spalinowego; M ) 14 Określić zakres i metody diagnostyki stanu technicznego elementów układu jezdnego; M ) 15 Określić zakres i metody diagnostyki stanu technicznego elementów zespołu napędowego; M ) 16. Określić zakres i metody diagnostyki stanu technicznego elementów układu hamulcowego; M ) 17 Określić zakres i metody diagnostyki stanu technicznego elementów układu kierowniczego; M ) 18 Określić zakres i metody diagnostyki stanu technicznego nadwozia pojazdu; M ) 1 Posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do diagnostyki zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych po wykonanej naprawie; M ) 2 Przeprowadzić próbę pracy układów pojazdów samochodowych po naprawie; M ) 3 Zinterpretować wyniki badań uzyskane podczas próby pracy po naprawie; M ) 4 Ocenić jakość wykonanej naprawy na podstawie uzyskanych wyników badań podczas próby pracy; M ) 5 Ustawić pojazd na stanowisku diagnostycznym; M ) 6 Zabezpieczyć pojazd przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesunięciem; M ) 7 Posłużyć się narzędziami, przyrządami i urządzeniami diagnostycznymi; -Diagnostyka silników pojazdów samochodowych. Diagnostyka układów podwozia pojazdów samochodowych. Diagnostyka nadwozia pojazdu samochodowego

12 M ) 8 Rozpoznać programy komputerowe wspomagające proces diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów M ) 9 Posłużyć się programami komputerowymi w zakresie diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów M )10 Wykonać pomiary i badania diagnostyczne silników spalinowych; M ) 11 Wykonać pomiary i badania diagnostyczne układu jezdnego pojazdu; M ) 12 Wykonać pomiary i badania diagnostyczne elementów zespołu napędowego; M ) 13 Wykonać pomiary i badania diagnostyczne elementów układu hamulcowego; M ) 14 Wykonać pomiary i badania diagnostyczne układu kierowniczego; M ) 15 Wykonać pomiary i badania diagnostyczne nadwozia pojazdu; M )16 Zinterpretować wyniki pomiarów i badań diagnostycznych; M ) 17 Posłużyć się dokumentacją konstrukcyjną technologiczną i eksploatacyjną w procesie diagnozowania; M )18 rozpoznać usterki i uszkodzenia podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników diagnozy; M ) 19 Ocenić na podstawie wykonanych pomiarów i badań diagnostycznych stan techniczny podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 6. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (opracował Witold Kopeć, Sławomir Słapek) 6.1. Podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki 6.2. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 6.1. Podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki PKZ(E.a)(1)1. rozpoznać i dobrać materiały stosowane w elektrotechnice PKZ(E.a)(1)2. -posługiwać się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice PKZ(E.a)(1)3. posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów obwodu elektrycznego PKZ(E.a)(2)1. określić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym PKZ(E.a)(2)2. wyjaśnić zjawiska zachodzące w półprzewodnikach PKZ(E.a)(2)3. określić zjawiska zachodzące przy przepływie prądu stałego; PKZ(E.a)(2)4. określić zjawiska zachodzące przy przepływie prądu zmienne PKZ(E.a)(3)1. określić wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego PKZ(E.a)(3)2. obliczać wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego PKZ(E.a)(3)3. opisywać zjawiska w obwodach prądu zmiennego PKZ(E.a)(4)2. wyznaczyć wartości przesunięcia fazowego przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia; Podstawowe wielkości elektryczne i ich jednostki. Ładunek elektryczny. Napięcie elektryczne. Wytwarzanie napięcia elektrycznego. Rodzaje napięcia elektrycznego. Prąd elektryczny. Pole elektryczne. Pole magnetyczne. Wielkości charakteryzujące pole magnetyczne. Materiały magnetyczne. Obwody magnetyczne. Indukcja elektromagnetyczna. Elementy i budowa obwodu prądu stałego. Rezystor w obwodzie prądu stałego. Budowa rezystorów, ich właściwości i oznaczenia. Łączenie szeregowe rezystorów. Łączenie równoległe rezystorów. Szeregowe i równoległe łączenie rezystorów. Kondensator w obwodzie prądu stałego. Budowa kondensatorów, właściwości i oznaczenia.

13 PKZ(E.a)(4)3. wykonać działania matematyczne na przebiegach sinusoidalnych; PKZ(E.a)(5)1. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem prawa Ohma; PKZ(E.a)(5)2. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem praw Kirchhoffa; PKZ(E.a)(6)1. rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie symbolu graficznego i parametrów; PKZ(E.a)(6)2. wyjaśniać oznaczenie elementów i układów elektrycznych ; PKZ(E.a)(7)1. opisać działanie układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; PKZ(E.a)(7)2. odczytać schematy elektryczne i mechaniczne, stosowane w dokumentacji technicznej ; PKZ(E.a)(7)3. sporządzić schematy układów elektrycznych; PKZ(E.a)(8)1. rozróżnić parametry elementów elektrycznych; PKZ(E.a)(8)2. rozróżnić parametry układów elektrycznych; PKZ(E.a)(12)1. określić funkcje elementów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; PKZ(E.a)(12)2. określić funkcje układów elektrycznych i elektronicznych, na podstawie dokumentacji technicznej; PKZ(E.a)(14)1 zastosować przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i elektronicznych; PKZ(E.a)(14)2 zastosować metody pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i elektronicznych; PKZ(E.a)(14)3 analizować wyniki pomiaru; PKZ(E.a)(17)1. dobierać elementy i układy elektrycznych i elektronicznych z katalogów; PKZ(E.a)(17)2. użytkować elementy i urządzenie elektryczne i elektroniczne zgodnie z instrukcjami obsługi, dokumentacją techniczną i normami; PKZ(E.a)(18)1. zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów. Cewka w obwodzie prądu stałego. Obliczanie parametrów obwodów prądu stałego z jednym lub kilkoma źródłami napięcia. Stany nieustalone w obwodach prądu stałego. Wytwarzanie napięcia przemiennego. Podstawowe zjawiska, wielkości i parametry obwodów prądu zmiennego. Przebiegi sinusoidalne. Przebiegi niesinusoidalne. Moce obwodów prądu zmiennego. Kondensator w obwodzie prądu zmiennego. Cewka w obwodzie prądu zmiennego. Budowa cewek i ich właściwości. Reaktancja indukcyjna cewek. Szeregowe i równoległe łączenie cewek. Obliczanie parametrów obwodów prądu zmiennego z rezystorami, kondensatorami i cewkami. Obwody szeregowe RC i RL. Obwody równoległe RC i RL. Straty w kondensatorze. Straty w cewce. Filtry RC i RL. Obwody rezonansowe. Wytwarzanie napięcia trójfazowego. Podstawowe połączenia w obwodach prądu trójfazowego. Układ gwiazdy. Układ trójkąta. Zastosowanie układu gwiazdy i trójkąta. Układy kompensacji mocy biernej. Mierniki wielkości elektrycznych. Podstawowe zasady pomiaru wielkości elektrycznych. Ocena błędu pomiaru Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.12.1(1)1. rozróżnić metody diagnostyki elementów elektrycznych pojazdów M.12.1(1)2. rozróżnić metody diagnostyki elementów elektronicznych pojazdów M.12.1(2)1. rozpoznać elementy elektryczne pojazdów M.12.1(2)2. rozpoznać elementy elektroniczne pojazdów M.12.1(4)1. określać zakres diagnostyki elementów elektrycznych pojazdów M.12.1(4)2. określać zakres diagnostyki elementów elektronicznych pojazdów M.12.2.(1)1. zanalizować schematy elektryczne pojazdów M.12.2.(3)1. dobrać metody naprawy układów elektrycznych pojazdów M.12.2.(3)2. dobrać metody naprawy układów elektronicznych pojazdów Kompatybilność elektromagnetyczna. Symbole, schematy. Oznaczenie zacisków. Przykłady obwodów. Złącze przyczepy. Reflektory, lampy. Źródła światła. Akumulator, oznakowanie. Generator prądu, budowa, lokalizacja uszkodzeń. Rozrusznik, rodzaje, lokalizacja uszkodzeń. Instalacje zapłonowe, budowa, rodzaje. Instalacja tranzystorowa. Instalacja elektroniczna. Świece zapłonowe. Czujniki, siłowniki.

14 7. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SAMOCHODOWYM (opracował Piotr Zemła) 7.1. Podstawy działalności gospodarczej 7.2. Działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej 7.1. Podstawy działalności gospodarczej PDG(1)1. rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; PDG(1)2. zdefiniować pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo; PDG(1)3. zastosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej w wykonywaniu zadań zawodowych; PDG(2)1. zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa podatkowego i prawa autorskiego; PDG(2)2. dokonać analizy przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego; PDG(2)3. zastosować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa podatkowego i prawa autorskiego; PDG(3)1. zastosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; PDG(4)1. rozróżnić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w samochodowej; PDG(4)2. wskazywać powiązania między przedsiębiorstwami i instytucjami branży samochodowej; PDG(5)1. wskazywać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży samochodowej; PDG(5)2. analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży samochodowej; PDG(5)3. porównać działania prowadzone przez różne przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży samochodowej; PDG(6)1. zaplanować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży samochodowej; PDG(6)2. zorganizować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży samochodowej; PDG(6)3. podsumować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży samochodowej; PDG(7)1. analizować dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; PDG(7)2. zebrać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; PDG(7)3. przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; PDG(8)2. sporządzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; Przepisy prawa regulujące podejmowanie działalności gospodarczej. Rodzaje przedsiębiorstw. Dokumentacja dotycząca podejmowania i zamykania działalności gospodarczej. Rejestrowanie firmy. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Szkolenia pracowników. Opodatkowanie działalności gospodarczej. Ochrona danych osobowych. Tajemnica służbowa. Etyka zawodowa. Odpowiedzialność służbowa i karna. Przedsiębiorstwa w branży samochodowej. Charakterystyka przedsiębiorstwa samochodowego. Marketing w przedsiębiorstwie samochodowym. Optymalizacja działalności przedsiębiorstwa. Przykłady współpracy przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej. PDG(8)3. nadać korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; PDG(9)1. rozróżnić urządzenia biurowe oraz programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; PDG(9)2. obsługiwać urządzenia biurowe oraz programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; PDG(10)1. rozróżnić działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; PDG(10)2. zaplanować działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; PDG(10)3. podejmować działania marketingowe prowadzonej działalności

15 gospodarczej; PDG(11)1. optymalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej; PDG(11)2. zwiększać przychody prowadzonej działalności gospodarczej; 7.2. Działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej KPS(1)2. przestrzegać zasad etyki; KPS(2)1. wykazywać kreatywność w realizacji zadań; KPS(2)2. postępować konsekwentnie w realizacji zadań; KPS(3)1. przewidywać skutki podejmowanych działań; KPS(3)2. dokonywać analizy przypadków działań podejmowanych niezgodnie z zasadami; KPS(4)1. przyjmować nowe rozwiązania zadań zawodowych; KPS(4)2. zweryfikować postępowanie uwzględniając nowe założenia w rozwiązywaniu zadań zawodowych; KPS(5)1. poradzić sobie ze stresem; KPS(5)2. zastosować metody pracy ułatwiające wykonywanie zadań zawodowych KPS(6)1. aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe; KPS(6)2. wyszukiwać samodzielnie wiadomości powodujących samokształcenie; KPS(7)1. wskazywać informacje objęte tajemnicą zawodową; KPS(7)2. przestrzegać tajemnicy zawodowej; KPS(8)1. ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; KPS(8)1. ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; KPS(8)2. przewidywać skutki podejmowanych decyzji; KPS(9)1. negocjować warunki porozumień; KPS(9)2. optymalizować uzyskiwane efekty działań; KPS(10)1. współpracować w zespole; KPS(10)2. wykonać zadania zawodowe zespołowo; OMZ(1)1. zaplanować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; OMZ(1)2. przewidywać skutki pracy zespołu; OMZ(2)1. określić zadania dla osób do wykonujących przydzielone zadania; OMZ(2)2. dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań; KPS(8)2. przewidywać skutki podejmowanych decyzji; OMZ(3)1. kierować wykonaniem przydzielonych zadań; OMZ(3)2. przewidywać skutki wydawanych dyspozycji; OMZ(4)1. określić efekty wykonania przydzielonych zadań; OMZ(4)2. ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań; OMZ(5)1. rozróżnić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; OMZ(5)2. zastosować rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; OMZ(6)1. rozróżnić sposoby komunikacji ze współpracownikami. OMZ(6)2. zastosować różne sposoby komunikacji ze współpracownikami. M.42.1(2)1. rozpoznać zasady gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów M.42.1(2)2. przestrzegać zasady gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów M.42.1(5)1. zanalizować zasady recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi; M.42.1(5)2. zastosować zasady recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi; M.42.1(7)1. wykonać kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów

16 M.42.1(7)2. zinterpretować kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów M.42.2(1)1. rozróżnić zasady kontaktów z klientami; M.42.2(1)2. zastosować zasady kontaktów z klientami; 8. JĘZYK OBCY ZAWODOWY (opracował Piotr Zemła) JOZ(1)1. posłużyć się zasobem środków językowych w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w branży samochodowej; JOZ(1)2. zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu dotyczącego podstawowych zadań zawodowych; JOZ(1)3. odczytać informacje sporządzone w języku obcym, zamieszczone w fachowej literaturze zawodowej; JOZ(2)1. posłużyć się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywane zadań zawodowych, JOZ(2)2. sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu dotyczącego branży samochodowej; JOZ(3)1. streścić krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; JOZ(3)2. zinterpretować krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; JOZ(3)3. przeczytać i przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej, JOZ(4)1. określić podstawowe zadania zawodowe dotyczące obsługi klienta w języku obcym; JOZ(4)2. porozumiewać się z zespołem współpracowników w języku obcym zawodowym; JOZ(5)1. wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące branży samochodowej, JOZ(5)2. skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu podstawowych pojęć i określeń stosowanych w motoryzacji. Terminologia nazw i pojęć z branży samochodowej. Zwroty grzecznościowe stosowane podczas rozmowy z klientami. Rozmowy dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w języku obcym. Zasady prowadzenia i utrzymywania kontaktów z klientami i kontrahentami w języku obcym. Korespondencja dotycząca zadań zawodowych. Dokumentacja pojazdu samochodowego w języku obcym. Zasady posługiwania się słownikami technicznymi. Objaśnianie poleceń stosowanych w przyrządach diagnostycznych wyrażanych w języku obcym. Opracowywanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania zadań zawodowych. Wypełnianie dokumentów urzędowych związanych z wykonywaniem zadań zawodowych. Obcojęzyczne źródła informacji zawodowych. 9. PRACOWNIA PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (opracował Jacek Król) 9.1. Podstawy rysunku technicznego 9.2. Podstawy materiałoznawstwa 9.3. Maszynoznawstwo 9.4. Techniki wytwarzania części maszyn i urządzeń 9.1. Podstawy rysunku technicznego PKZ(M.a)(1)1. scharakteryzować zasady sporządzania rysunku Rodzaje rysunków.

17 technicznego maszynowego; PKZ(M.a)(1)2. rozróżnić zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego; PKZ(M.a)(1)3. zastosować zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego; PKZ(M.a)(1)4. posłużyć się obowiązującymi normami dotyczącymi sporządzania rysunku technicznego maszynowego; PKZ(M.a)(2)1. scharakteryzować zasady sporządzania szkiców części maszyn; PKZ(M.a)(2)2. sporządzić szkice części maszyn; PKZ(M.a)(3)1. wykonać rysunki techniczne wykorzystując programy do wspomagania projektowania typu CAD; PKZ(M.a)(3)2. sporządzić rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych; PKZ(M.a)(3)3. edytować rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych; PKZ(M.a)(6)1. scharakteryzować podstawowe wielkości tolerancji i pasowań; PKZ(M.a)(6)2. wyznaczać podstawowe wielkości tolerancji i pasowań; PKZ(M.a)(6)3. zastosować zasady tolerancji i pasowań w budowie maszyn i urządzeń; PKZ(M.a)(17)1. rozpoznać rodzaje maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej; PKZ(M.a)(17)2. scharakteryzować rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń; PKZ(M.a)(17)3. posłużyć się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń; PKZ(M.a)(17)4. przestrzegać normy dotyczące rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; PKZ(M.a)(18)1. scharakteryzować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; PKZ(M.a)(18)2. zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Normy obowiązujące dla rysunków technicznych. Arkusze rysunkowe. Pismo techniczne. Linie rysunkowe. Zasady rzutowania aksonometrycznego i prostokątnego. Przekroje i widoki. Zasady wymiarowania rysunków. Uproszczenia rysunkowe. Rysunek wykonawczy i złożeniowy. Programy komputerowe do wykonywania rysunków. Tolerancje i pasowania. Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń Podstawy materiałoznawstwa PKZ(M.a)(5)1. sklasyfikować rodzaje połączeń; PKZ(M.a)(5)2. scharakteryzować rodzaje połączeń; PKZ(M.a)(5)3. rozróżnić rodzaje połączeń; PKZ(M.a)(7)1. rozróżnić materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; PKZ(M.a)(7)2. scharakteryzować własności i właściwości materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; PKZ(M.a)(7)3. scharakteryzować zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; Klasyfikacja i charakterystyka części maszyn. Połączenia nierozłączne. Połączenia rozłączne. Charakterystyka, zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych Maszynoznawstwo PKZ(M.b)(1)1. zastosować prawa mechaniki technicznej; PKZ(M.b)(1)2. przestrzegać zasad mechaniki technicznej; PKZ(M.b)(4)1. scharakteryzować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; PKZ(M.b)(4)2. zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Podstawy mechaniki technicznej. Warunki równowagi dla płaskiego zbieżnego układu sił. Reakcje w podporach. Tarcie. Środek masy ciała. Warunki wytrzymałościowe materiałów.

18 9.4. Techniki wytwarzania części maszyn i urządzeń PKZ(M.a)(4)1. rozróżnić przeznaczenie części maszyn i urządzeń; PKZ(M.a)(4)2. sklasyfikować części maszyn; PKZ(M.a)(8)1. rozróżnić środki transportu wewnętrznego; PKZ(M.a)(8)2. sklasyfikować środki transportu wewnętrznego; PKZ(M.a)(8)3. określić zastosowanie środków transportu wewnętrznego; PKZ(M.a)(9)1. dobrać sposób transportu w zależności od kształtu, gabarytów, ciężaru materiału; PKZ(M.a)(9)2. dobrać sposób składowania materiałów uwzględniając wymogi warunków składowania wskazanych przez producenta; PKZ(M.a)(16)1. określić budowę maszyn i urządzeń; PKZ(M.a)(16)2. scharakteryzować zasadę działania maszyn i urządzeń; PKZ(M.a)(16)3. skorzystać z dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urządzeń; PKZ(M.a)(16)4. przestrzegać zasad działania maszyn i urządzeń wskazanych przez producenta. Maszyny i urządzenia transportowe. Sposoby składowania materiałów. Techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń. Obróbka ręczna. Obróbka maszynowa. Obróbka plastyczna. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna. Specjalne metody wytwarzania części maszyn i urządzeń. Klasyfikacja i charakterystyka części maszyn i urządzeń. Zasady użytkowania maszyn i urządzeń. Kontrola jakości wykonywanych prac. Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń. 10. PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI (opracował Witold Kopeć, Sławomir Słapek) Pracownia elektrotechniki i elektroniki Pracownia elektrotechniki i elektroniki BHP(7)1. organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi; BHP(8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi; BHP(9)1. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi; BHP(10)1. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; PKZ(E.a)(1)1. rozpoznać i dobrać materiały stosowane w elektrotechnice; PKZ(E.a)(1)2. -posługiwać się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice ; PKZ(E.a)(1)3. posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów obwodu elektrycznego; Przyczyny przepływu prądu elektrycznego przez człowieka. Skutki rażenia elektrycznego. Prądy progowe. Dopuszczalne napięcia. Zapobieganie wypadkom porażenia elektrycznego. Bardzo niskie napięcie jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim(ochrona podstawowa). Ochrona przed dotykiem pośrednim(ochrona dodatkowa). Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Ratowanie człowieka rażonego prądem elektrycznym. Podstawowe wielkości elektryczne i ich jednostki. Ładunek elektryczny. Napięcie elektryczne. Wytwarzanie napięcia elektrycznego. Rodzaje napięcia elektrycznego. Prąd elektryczny.

19 PKZ(E.a)(2)1. określić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym; PKZ(E.a)(2)2. wyjaśnić zjawiska zachodzące w półprzewodnikach; PKZ(E.a)(2)3. określić zjawiska zachodzące przy przepływie prądu stałego; PKZ(E.a)(2)4. określić zjawiska zachodzące przy przepływie prądu zmiennego; PKZ(E.a)(3)1. określić wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego; PKZ(E.a)(3)2. obliczać wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego; PKZ(E.a)(3)3. opisywać zjawiska w obwodach prądu zmiennego; PKZ(E.a)(4)1. obliczać wartości wielkości opisujące przebiegi sinusoidalne; PKZ(E.a)(4)2. wyznaczyć wartości przesunięcia fazowego przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia; PKZ(E.a)(4)3. wykonać działania matematyczne na przebiegach sinusoidalnych; PKZ(E.a)(5)1. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem prawa Ohma; PKZ(E.a)(5)2. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem praw Kirchhoffa; PKZ(E.a)(6)1. rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie symbolu graficznego i parametrów; PKZ(E.a)(6)2. wyjaśniać oznaczenie elementów i układów elektrycznych ; PKZ(E.a)(7)1. opisać działanie układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; PKZ(E.a)(7)2. odczytać schematy elektryczne i mechaniczne, stosowane w dokumentacji technicznej ; PKZ(E.a)(7)3. sporządzić schematy układów elektrycznych; PKZ(E.a)(8)1. rozróżnić parametry elementów elektrycznych; PKZ(E.a)(8)2. rozróżnić parametry układów elektrycznych; PKZ(E.a)(12)1. określić funkcje elementów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; PKZ(E.a)(12)2. określić funkcje układów elektrycznych i elektronicznych, na podstawie dokumentacji technicznej; PKZ E.a 13) 1 wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; PKZ E.a 13)2 wykonuje połączenia elementów i układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; Pole elektryczne. Pole magnetyczne. Wielkości charakteryzujące pole magnetyczne. Materiały magnetyczne. Obwody magnetyczne. Indukcja elektromagnetyczna. Elementy i budowa obwodu prądu stałego. Rezystor w obwodzie prądu stałego. Budowa rezystorów, ich właściwości i oznaczenia. Łączenie szeregowe rezystorów. Łączenie równoległe rezystorów. Szeregowe i równoległe łączenie rezystorów. Kondensator w obwodzie prądu stałego. Budowa kondensatorów, właściwości i oznaczenia. Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów. Cewka w obwodzie prądu stałego. Obliczanie parametrów obwodów prądu stałego z jednym lub kilkoma źródłami napięcia. Stany nieustalone w obwodach prądu stałego. Wytwarzanie napięcia przemiennego. Podstawowe zjawiska, wielkości i parametry obwodów prądu zmiennego. Przebiegi sinusoidalne. Przebiegi niesinusoidalne. Moce obwodów prądu zmiennego. Kondensator w obwodzie prądu zmiennego. Cewka w obwodzie prądu zmiennego. Budowa cewek i ich właściwości. Reaktancja indukcyjna cewek. Szeregowe i równoległe łączenie cewek. Obliczanie parametrów obwodów prądu zmiennego z rezystorami, kondensatorami i cewkami. Obwody szeregowe RC i RL. Obwody równoległe RC i RL. Straty w kondensatorze. Straty w cewce. Filtry RC i RL. Obwody rezonansowe. Wytwarzanie napięcia trójfazowego. Podstawowe połączenia w obwodach prądu trójfazowego. Układ gwiazdy. Układ trójkąta. Zastosowanie układu gwiazdy i trójkąta. Układy kompensacji mocy biernej. Mierniki wielkości elektrycznych. Podstawowe zasady pomiaru wielkości elektrycznych. Ocena błędu pomiaru. Elementy bierne i czynne układów elektronicznych. Układy analogowe, binarne i cyfrowe. Układy kombinacyjne i sekwencyjne.

20 PKZ(E.a)(14)1 zastosować przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i elektronicznych; PKZ(E.a)(14)2 zastosować metody pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i elektronicznych; PKZ(E.a)(14)3 analizować wyniki pomiaru; PKZ E.a 15)1 wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; PKZ E.a 16)1 przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów; PKZ(E.a)(17)1. dobierać elementy i układy elektrycznych i elektronicznych z katalogów; PKZ(E.a)(17)2. użytkować elementy i urządzenie elektryczne i elektroniczne zgodnie z instrukcjami obsługi, dokumentacją techniczną i normami; PKZ(E.a)(18)1. zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; PKZ(M.b)(1)1. zastosować podstawowe pojęcia, prawa i zasady elektrotechniki ; M.12.1(2)1.rozpoznać elementy elektryczne pojazdów M.12.1(2)2.rozpoznać elementy elektroniczne pojazdów M.12.1(5)1.stosować programy komputerowe do diagnostyki elementów elektrycznych pojazdów M.12.1(5)2.stosować programy komputerowe do diagnostyki elementów elektronicznych pojazdów M.12.1(6)1.wykonywać pomiary diagnostyczne elementów elektrycznych pojazdów M.12.1(6)2.wykonywać pomiary diagnostyczne elementów elektronicznych pojazdów M.12.1(7)1.interpretować wyniki pomiarów elementów elektrycznych i elektronicznych pojazdów M.12.1(7)2.interpretować wyniki pomiarów elementów elektrycznych pojazdów M.12.1(8)1.oceniać stan techniczny elementów elektrycznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych; M.12.1(8)2.oceniać stan techniczny elementów elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych; M.12.1(9)1.sporządzać dokumentację wykonanych pomiarów elementów elektrycznych pojazdów M.12.1(9)2.sporządzać dokumentację wykonanych pomiarów elementów elektronicznych pojazdów Układy o stałym programie oraz układy programowalne. Półprzewodniki. Przepływ prądu w metalach i półprzewodnikach. Właściwości półprzewodników typu P i N. Właściwości złącza PN. Diody półprzewodnikowe. Budowa diod półprzewodnikowych i ich oznaczenia. Diody Zenera i Schottky'ego. Lasery półprzewodnikowe. Tranzystory. Tranzystory bipolarne typu NPN i PNP. Tranzystory unipolarne. Obudowy tranzystorów i ich oznaczenia. Tranzystor jako łącznik elektroniczny. Tranzystor jako wzmacniacz niskich częstotliwości. Tyrystory. Triaki. Diaki. Elementy optoelektroniczne. Chłodzenie elementów półprzewodnikowych. Układy scalone. Układy prostownikowe. Układy stabilizacji napięć i prądów. Układy wzmacniające. Kompatybilność elektromagnetyczna. Symbole, schematy. Oznaczenie zacisków. Przykłady obwodów. Złącze przyczepy. Reflektory, lampy. Źródła światła. Akumulator, oznakowanie. Generator prądu, budowa, lokalizacja uszkodzeń. Rozrusznik, rodzaje, lokalizacja uszkodzeń. Instalacje zapłonowe, budowa, rodzaje. Instalacja tranzystorowa. Instalacja elektroniczna. Świece zapłonowe. Czujniki, siłowniki. Sieci, magistrale. Systemy sieci elektrycznych i optycznych. Systemy zapewnienia komfortu. Przyrządy pomiarowe i diagnostyczne. Rodzaje sieci transmisji danych. Podstawy cyfrowej transmisji danych. Magistrala CAN. Transmisja sygnałów. Diagnostyka. Magistrala LIN. Optyczne sieci transmisji danych. Przesyłanie sygnałów światłowodami. Magistrala MOST. Diagnostyka Magistrali MOST. Magistrala Byteflight. Sieć Bluetooth. Sieć Flex Ray. Bezstykowe sterowanie zapłonu-budowa

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa BHP podczas diagnozowania i naprania pojazdów Diagnozowanie i naprawianie

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Symbol zawodu: 311513 Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godz.) 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

II semestr. I semestr. I semestr

II semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych (ZSP ) zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych (ZSP ) zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 (ZSP-63-2012) zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych Lp. Obowiązkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA; symbol 311512 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanizacji rolnictwa; symbol 311512 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator obrabiarek skrawających; symbol 722307 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik budowy fortepianów i pianin; symbol 311934 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : M.12.2 podręcznik do kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Paweł Fabiś,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ 1. CELE EDUKACYJNE PRZEDMIOTU Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52]

STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52] STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52] Burzyński Marek Jabczyński Janusz Fronckiewicz Bolesław 1 Spis treści I. Ogólny opis zawodu w zakresie praktyki zawodowej....

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń:

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 62 POZ. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarzplecionkarz,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje) MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 (zawód ma jedną kwalifikacje) I. CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń odlewniczych; symbol 812107

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii odzieży; symbol 311924 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Mechanik motocyklowy 723107

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Mechanik motocyklowy 723107 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT Mechanik motocyklowy 723107 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje)

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fax.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik elektroniki i informatyki medycznej;

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY SYMBOL CYFROWY 731[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Klasa: 1 (1TEA) Technikum, Technik Elektryk Program: Program nauczania dla zawodu Technik Elektryk, 311303, o strukturze przedmiotowej, z

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Blacharz samochodowy nr indeksu 721306 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.44. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ

SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.44. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ Przedmiot nauczania PKM PSM konstrukcji sterowania i regulacji Dział programowy Części i

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; symbol 712905 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: dekarz; symbol: 712101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Spis treści I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1. Organizacja pracy i zasady bhp 12 1.1. Organizowanie stanowiska pracy 13 1.1.1. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik usług fryzjerskich 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1)

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Ślusarz numer indeksu 722204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ; symbol

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 834103

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 834103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 834103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. mechanik-operator

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektronik 311408 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im Św. Józefa w Białymstoku

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im Św. Józefa w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla zawodu Mechanik pojazdów samochodowych z przedmiotu ZAJĘCIA PRAKTYCZNE wydział

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Złotnik-jubiler numer indeksu 731305 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Zawód: fryzjer 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektronik 311408 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo