Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim"

Transkrypt

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2 Informator ten stanowi prezentację kierunków kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Pszczyńskiego. W placówkach tych powstało łącznie trzynaście nowoczesnych pracowni zawodowych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. Pracownie te są efektem realizacji projektu pt.: Utworzenie pracowni szkolnictwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Pszczyńskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

3 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie ul. Poniatowskiego Pszczyna Tel./Fax (32) (32) Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie posiada dobrze rozwiniętą bazę dydaktyczną sale lekcyjne, pracownię językową i informatyczną, a także nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe: fryzjerską, gastronomiczną oraz pracownie mieszczące się w Warsztatach Szkolnych. W szkole działa również biblioteka szkolna z czytelnią wyposażoną w multimedialne centrum informatyczne z dostępem do Internetu. W odnowionych w ramach projektu Warsztatach Szkolnych powstało 9 pracowni zawodowych: Pracownie spajania metali: spawanie metodą MAG, spawanie gazowe oraz spawanie metodą TIG i elektrodami otulonymi. Zespół trzech pracowni przystosowanych do nauki spawania metali metodami MAG, TIG, GAZ, ELEKTRODA, wyposażonych w nowoczesne spawarki, półautomaty spawalnicze oraz zespół urządzeń wentylacji nawiewnej i wyciągowej. W pracowniach tych odbywają naukę zawodu uczniowie szkolący się w zawodach: ślusarz, mechanik, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych. Pracownia obróbki skrawaniem. Pracownia wyposażona jest w nowoczesne tokarki i frezarki. W pracowni tej szkolą się uczniowie w zawodzie: mechanik, ślusarz-mechanik, operator maszyn skrawających, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych. Pracownia obróbki ręcznej metali i ślusarstwa. Wyposażenie tej pracowni stanowią maszyny do obróbki blach oraz maszyny powszechnie wykorzystywane przez ślusarzy. Maszyny te wraz z wieloma narzędziami ręcznymi i przyrządami specjalistycznymi wykorzystywane są do nauki zawodu: mechanik, ślusarz oraz technik mechanik.

4 Pracownia naprawy i obsługi podwozi pojazdów samochodowych. Wyposażenie tej pracowni to trzy nowoczesne podnośniki samochodowe dwukolumnowe oraz szereg narzędzi specjalistycznych niezbędnych w pracach obsługowo-naprawczych przy współczesnych pojazdach. W pracowni prowadzone są zajęcia praktyczne dla przyszłych mechaników samochodowych oraz techników. Pracownia naprawy i obsługi silników i podzespołów pojazdów samochodowych. Uczniowie - wykorzystując m.in. nowoczesne programy diagnostyczne, skanery umożliwiające odczyty usterek silnika oraz aktualne parametry pracy silnika, stanowiące wyposażenie pracowni - zdobywają tu praktyczną wiedzę niezbędną w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. Pracownia diagnostyki układu jezdnego i mechatroniki. Pracownia dysponuje nowoczesnym podnośnikiem diagnostycznym, urządzeniem do pomiaru parametrów ustawienia kół i osi pojazdu oraz tablicą demonstracyjną układów jezdnych. Podczas zajęć uczniowie szkolą się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. Pracownia elektrotechniczna. Wyposażenie pracowni stanowią stanowiska do nauki podstaw elektrotechniki i elektroniki. W pracowni tej uczą się przyszli mechanicy i technicy pojazdów samochodowych. Szkoła zapewnia uczniom szeroką ofertę edukacyjną. Szkoła kształci uczniów w następujących zawodach/kierunkach: TECHNIKUM NR I technik pojazdów samochodowych technik urządzeń sanitarnych ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 mechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy lakiernik elektromechanik pojazdów samochodowych

5 elektromechanik elektromonter malarz - tapeciarz murarz stolarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych ślusarz fryzjer kucharz małej gastronomii cukiernik piekarz sprzedawca klasa wielozawodowa TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH technik pojazdów samochodowych technik handlowiec technik usług fryzjerskich SZKOŁA POLICEALNA mechanik pojazdów samochodowych technik logistyk technik mechanik technik spedytor technik usług fryzjerskich technik usług kosmetycznych technik BHP

6

7 Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie ul. Szymanowskiego Pszczyna Tel./Fax (32) zsrpszczyna.edu.pl Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie to szkoła z wieloletnią tradycją. Powstała ona w 1945 r. na bazie szkoły rolniczej, a następnie przekształciła się w Zespół Szkół Rolniczych i pod tą nazwą funkcjonowała do roku Obecnie w placówce mieści się IV Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 3 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Atutem szkoły jest bardzo dobra baza dydaktyczna i sportowa. Uczniowie mają również możliwość korzystania z pracowni komputerowych oraz centrum multimedialnego. Realizacja projektu przyczyniła się do powstania na terenie placówki pracowni technologii żywienia, w której utworzono stanowiska pracy wyposażone w nowoczesny sprzęt technologiczny i funkcjonalne meble. Zastosowane materiały konstrukcyjne i wykończeniowe w pełni spełniają wysokie standardy sanitarne obowiązujące w gastronomii. W nowej pracowni młodzież zdobywa praktyczną wiedzę w zawodzie m.in.: technik kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz kucharz małej gastronomii. Pracownia ta umożliwia uczniom również rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowych umiejętności praktycznych w ramach tematycznych zajęć pozalekcyjnych. Ponadto szkoła posiada także własną bazę i kadrę pracowników uprawnionych do nauki jazdy samochodem, ciągnikiem i kombajnem. Dodatkowym atutem szkoły jest to, iż oferuje ona uczniom zamiejscowym pobyt w internacie pod opieką wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej.

8 Szkoła kształci uczniów w następujących zawodach/kierunkach: TECHNIKUM NR 3 technik rolnik technik ogrodnik technik architektury krajobrazu technik geodeta technik informatyk technik żywienia i gospodarstwa domowego technik technologii żywności technik hotelarstwa technik kucharz ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych rolnik ogrodnik kucharz małej gastronomii IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

9 9

10 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Powstańców Śląskich w Pszczynie ul. ks. bpa Bogedaina Pszczyna Tel./Fax (32) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Powstańców Śląskich daje możliwość kontynuowania edukacji w Technikum nr 2 (4-letnim) oraz II Liceum Profilowanym (3-letnim). W technikum uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności w zawodzie: technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik handlowiec oraz technik logistyk. Po zakończeniu nauki absolwenci będą mogli podjąć pracę w takich instytucjach jak: banki, urzędy oraz małe i duże firmy zajmujące się produkcją, handlem lub usługami, a także będą posiadali odpowiednie kwalifikacje, by rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną na własny rachunek. Z kolei nauka w liceum pozwoli opanować wiedzę w następujących profilach: - ekonomiczno administracyjnym (jest innym wariantem kształcenia przyszłych ekonomistów oraz pracowników szeroko rozumianej biurowości); - socjalnym (to propozycja dla uczniów, którzy swą przyszłość pragną związać z opieką społeczną, medyczną czy ratownictwem); - zarządzanie informacją (ten profil uwzględnia konieczność stosowania technologii informatycznej ze szczególnym uwzględnianiem wykorzystania Internetu i projektowania baz danych). W szkole nauczane są trzy języki obce: angielski, niemiecki i francuski. Od lat rozwijana jest współpraca ze szkołami partnerskimi w Niemczech, Francji, we Włoszech oraz Izraelu, a młodzież uczestniczy w licznych programach międzynarodowych. Dodatkowo uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w różnych instytucjach i zakładach pracy. 10

11 Szkoła dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną i zatrudnia doświadczoną i znakomicie wykształconą kadrę pedagogiczną. W ramach projektu w Zespole Szkół Ekonomicznych powstała nowoczesna pracownia logistyczna - laboratorium symulacyjne firmy logistycznej, w której uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania procesów logistycznych i spedycyjnych. Szkoła kształci uczniów w następujących zawodach/kierunkach: TECHNIKUM NR 2 technik ekonomista technik handlowiec technik logistyk technik organizacji reklamy II LICEUM PROFILOWANE profil ekonomiczno administracyjny profil socjalny profil zarządzanie informacją 11

12 12

13 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli ul. Poprzeczna 1a Wola Tel. (32) Fax (32) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli posiada bogatą bazę dydaktyczną m.in. specjalistyczną pracownię do nauki języków obcych, pracownię elektryczną oraz cztery pracownie komputerowe z dostępem do Internetu wraz z serwerownią. Młodzież może również korzystać z obiektów sportowych, takich jak basen czy boiska Orlik. Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaciła się o pracownię logistyczną laboratorium symulacyjne firmy spedycyjnej, logistycznej, handlowej oraz pracownię mechatroniczną. Nowo powstałe pracownie zapewniają kształcenie na najwyższym poziomie w zawodach: technik mechatronik, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, operator maszyn CNC. Uczniowie po zakończeniu nauki będą wyposażeni w kompetencje, które są wymagane przez pracodawców, co w konsekwencji ułatwi im wejście na rynek pracy. Placówka posiada uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych z przygotowania zawodowego, a także zapewnia uczniom praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne, dzięki czemu absolwenci mają ułatwiony start zawodowy. Szkoła współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi za granicą zajmującymi się kształceniem zawodowym. Organizuje wyjazdy stażowe uczniów i nauczycieli w ramach programu Leonardo da Vinci na praktyki zawodowe m. in. do Niemiec, Hiszpanii. Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjne, takich jak: kółko mechatroniczne, kółko informatyczne oraz zajęcia SKS. 13

14 Szkoła kształci uczniów w następujących zawodach/kierunkach: TECHNIKUM technik elektronik technik elektryk technik mechatronik technik spedytor technik informatyk technik handlowiec technik logistyk technik mechanik ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA mechanik - monter maszyn i urządzeń elektryk monter elektronik ślusarz sprzedawca klasa wielozawodowa LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM PROFILOWANE zarządzanie informacją socjalny SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH technik informatyk technik elektronik technik spedytor 14

15 technik mechatronik technik handlowiec technik BHP technik logistyk opiekun w domu pomocy społecznej opiekunka dziecięca mechanik-monter maszyn i urządzeń technik mechanik TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH technik informatyk technik elektronik technik handlowiec LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 15

16 Starostwo Powiatowe w Pszczynie Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej ul. 3 Maja Pszczyna ISBN: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata znajdują się na stronie

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 2015 2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 I. Podstawowe informacje o szkołach kształcących zawodowo w powiecie będzińskim... 5 1.1. Szkoły kształcące zawodowo w powiecie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ KARTUZY 09.04.2014r PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin 2014 r. SŁOWO WSTĘPNE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ NOWY ZESPÓŁ. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie

TWÓJ NOWY ZESPÓŁ. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie TWÓJ NOWY ZESPÓŁ Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie ul. Sikorskiego 9 63-500 Ostrzeszów tel./fax (0-62) 732-07-80 e-mail: sekr_zs1@ostrzeszow.pl www.zs1.ostrzeszow.pl dyrektor:

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Raport częściowy

CZAS ZAWODOWCÓW Raport częściowy CZAS ZAWODOWCÓW Raport częściowy Syntetyczny raport z analizy danych z Systemu Zawodowcy w ramach projektu "Czas zawodowców -wielkopolskie kształcenie zawodowe" SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SŁOWNIK POJĘĆ...

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014 Pabianice 2011 1 Spis treści I. PODSTAWA PRAWNA...3 II. ZAŁOŻENIA WSTEPNE...3 III. PREZENTACJA SZKOŁY...3 IV.

Bardziej szczegółowo