TECHNOLOGIE W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ Materiał powstał na zlecenie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności

2 01 Wstęp Polskie programy ICT Teoria zmiany System wsparcia Moduły... 16

3 01 Wstęp Niniejszy dokument powstał w ramach projektu badawczo analitycznego Technologie dla trzeciego sektora/społeczności lokalnych realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia na zlecenie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności w 2011 roku. Zawiera on rekomendacje i propozycje dotyczące różnorodnych form wsparcia związanego z technologiami, które można by zaproponować lokalnie działającym organizacjom społecznym. Rekomendacje te są oparte na zrealizowanych przez Stocznię badaniach, które zostały podsumowane w innych dokumentach. W niniejszym opracowaniu są one tylko przywoływane. Rekomendacje, tak jak cały projekt badawczy, dotyczą głównie organizacji społecznych (przede wszystkim fundacji i stowarzyszeń, ale nie tylko) działających na terenach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców. Część elementów, które w nim opisano została wykorzystana w nowym programie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Nowe Technologie Lokalnie prowadzonym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dokument ma charakter roboczy, co odzwierciedla jego forma. Mamy jednak nadzieję, że zawarte w nim pomysły będą użyteczne dla Czytelników. W razie pytań prosimy o kontakt z Hubertem Borowskim lub Marią Wiśnicką *** Zmiany technologiczne oraz związane z nimi zmiany społeczne są, jak się zdaje, szczególnie ważne właśnie dla organizacji pozarządowych (w szczególności stowarzyszeń i organizacji wzajemnościowych). To te właśnie organizacje dotychczas tworzyły instytucjonalną bazę dla tworzenia się związków osób połączonych jakąś wspólną pasją. Nowoczesne technologie pozwalają jednak na tworzenie tego rodzaju związków niejako z pominięciem tradycyjnych instytucji i tym samym mogą uczynić je zbędnymi. Prawda ta jest widoczna zarówno w prostych codziennych sprawach, w których np. szukamy pomocy czy informacji, jak i wtedy, gdy wykluwają się ruchy społeczna a nawet (jak pokazują to ostatnie wydarzenia) rewolucje. Dla wielu organizacji zignorowanie tych zmian może oznaczać skazanie się na zbędność i marginalizację działań. System wsparcia Przedstawione pomysły mają dwojaki charakter. Po pierwsze dotyczą one całościowo rozumianego systemu wsparcia, który należy zaprojektować. Nie ulega wątpliwości, że kwestia wzmocnienia lokalnych społeczności poprzez zmianę stosunku organizacji pozarządowych do technologii, jest bardzo skomplikowana i wymaga 3

4 skoordynowanych działań wielu podmiotów należy myśleć o rozwiązaniach systemowych opartych o specyficznie rozumianą teorię zmiany. Przeprowadzone badania i analizy wskazują na szereg powodów, dla których organizacje pozarządowe nie korzystają z technologii. W przeszłości i obecnie prowadzone były działania zorientowane na to, aby zmienić ten stan rzeczy. Są one ważnym źródłem doświadczeń i potencjalnie stanowić mogą istotny element w projektowanym systemie. Organizacje i programy posiadają zasoby (m.in. wiedzę i kontakty), które często są unikalne i których ponowne tworzenie wydaje się bezcelowe. Znacznie lepszą strategią wydaje się takie projektowanie systemu, aby znalazło się w nim miejsce dla przynajmniej niektórych instytucji spośród tych, które są obecnie aktywne w tym obszarze. Moduły Oprócz rekomendacji dotyczących ogólnego systemu wsparcia niniejszy dokument zawiera także opisy poszczególnych modułów, z których możliwe jest ułożenie kompleksowego wieloaspektowego systemu. Każdy z nich to w istocie pomysł na pojedynczy program, albo też element takiego programu. Moduły te opierają się przede wszystkim na, zidentyfikowanych w trakcie analiz, potrzebach lokalnych organizacji społecznych i problemów, które mają. Powody, dla których organizacje pozarządowe nie korzystają z technologii można podzielić z grubsza na trzy obszary. Po pierwsze - brak sprzętu komputerowego, często zbyt kosztownego oprogramowania czy dostępu do internetu. Druga grupa związana jest z kompetencjami, a właściwie brakami w kompetencjach związanych z technologiami. Wreszcie trzeci, najtrudniejszy do pokonania, ale być może najważniejszy powód, dla których organizacje nie korzystają z technologii, to fakt, że nie widzą ich związku ze swoją działalnością, mają problem z dostrzeżeniem wartości, jaką mogą w ich działaniach przynieść technologie. Jak argumentowaliśmy w raporcie z badania 1, jest to w istocie najważniejsza bariera. Ani brak sprzętu ani umiejętności nie jest bowiem problemem z punktu widzenia organizacji niekorzystających z technologii a przynajmniej tak długo, dopóki nie widzą w jaki sposób mogłyby z technologii korzystać. Innymi słowy podstawowe zagadnienie to zagadnienie motywacji. Jeśli one się pojawią reszta okaże się znacznie prostsza. Moduły zostały zaprojektowane tak, aby odpowiadać na wymienione wyżej typy problemów. Oczywiście są one ze sobą powiązane, dlatego niektóre z modułów odpowiadają na więcej niż jeden. Kilka spośród proponowanych modułów adresowanych jest nie tylko do organizacji pozarządowych, ale szerzej do lokalnych społeczności. Wydają się one wartościowym uzupełnieniem głównego nurtu działań. 1 Raport dostępny na poecznoci_lokalnych_raport.pdf 4

5 Słownik W niniejszym dokumencie używamy trzech pojęć odnoszących się do kształtu programu. Przez elementy systemu wsparcia, rozumiemy takiej części programu, które są jego uniwersalną strukturą. Każdy z tych elementów musi się pojawić choć w różnej formie, w każdym programie. System wsparcia opisany jest w rozdziale 04. Moduły to mini- programy. Są to merytoryczne klocki, z których można złożyć system wsparcia może zostać skonfigurowany. Moduły są mniej abstrakcyjne, odpowiadają na konkretne potrzeby lokalnych społeczności czy organizacji. Zostały opisane w rozdziale 05 oraz w dodatkowym dokumencie Opis modułów. Scenariusze to układy kilku modułów, które nawzajem się uzupełniają. Przykładowe scenariusze zostały opisane w rozdziale 06. 5

6 02 Polskie programy ICT (za raportem Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów 2 ) W ciągu ostatnich kilku(nastu) lat zostało zrealizowanych wiele programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego. Część z nich była skierowanych do mieszkańców terenów wiejskich albo małych miast (czasem były to jedyne obszary, które były przez Programy objęte; niekiedy programy miały ogólnopolski zasięg, a wsie i małe miasta również mogły do nich aplikować). W różnych rolach zaangażowane w nie były zarówno organizacje pozarządowe (m.in. Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Wspomagania Wsi, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży Kana, Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Fundacja Billa i Melindy Gates, Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Trust for Civil Society, UNDP Polska i wiele innych), agendy rządowe (m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gospodarki, Edukacji, Ministerstwo Rolnictwa), a w niektórych programach w różnych rolach uczestniczyły także prywatne firmy (m.in. Microsoft, Cisco, Telekomunikacja Polska, w tym Fundacja TP i jej następczyni Fundacja Orange). Kwestia trwałości efektów nieuchronnie wywołuje pytanie o to, co faktycznie zostało po już zrealizowanych programach. W kontekście działań twardych (infrastrukturalnych) najbardziej interesujące są dalsze losy różnego rodzaju e- centrów, czyli publicznych miejsc dostępu do Internetu (PIAP: Public Internet Access Point). W wyniku analizowanych programów w Polsce powstało ponad 6 tysięcy PIAP- ów (niektóre szacunki mówią, że jest ich nawet dwukrotnie więcej) nie wiadomo jednak, ile z nich nadal funkcjonuje. Nawet jeśli połowa sprzętu nie nadaje się już do użytku, to i tak pozostała część e- centrów stanowi duży potencjał potencjał, który wart jest zagospodarowania. Niestety brakuje dostępnych publicznie systematycznych danych na temat tego, co dzieje się z punktami powstałymi w ramach któregokolwiek z analizowanych programów. Gdy chodzi o tzw. komponenty miękkie programów, pomiar ich trwałości jest jeszcze trudniejszy, jeśli nie zupełnie niemożliwy. Bez bardzo dokładnej ewaluacji każdego z programów trudno oceniać faktyczną zmianę 2 Monika Stec, Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów Analiza obejmowała programy z lat

7 w poziomie kompetencji ich odbiorców. Można pokusić się jednak o określenie, na ile trwałe i dostępne są źródła wiedzy powstałe w ramach analizowanych przedsięwzięć. Wiele z nich ma wbudowany komponent tworzenia zasobów wiedzy: kursów internetowych, baz dobrych praktyk, serwisów informacyjnych itp. Niewątpliwie największym pod względem zgromadzonych zasobów dedykowanych organizacjom pozarządowym jest portal ngo.pl Z punktu widzenie adresatów projektu istotne są także witrynawiejska.pl i wydzielony z niej serwis internetnawsi.pl oraz portal mwi.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Listę ową należałoby uzupełnić o portale, które zawierają konkretne wyspecjalizowane branżowe zasoby (kultura, pomoc społeczna, edukacja, bezrobocie), ale większość z nich nie jest dedykowana specyficznie obszarom wiejskim. Prócz publicznych portali wiedza jest także gromadzona na platformach edukacji on- line. Internetowe kursy powstały w ramach programów: Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, Microsoftu, Internetowe Centra Edukacyjno- Oświatowe na Wsi oraz Wioski Internetowej. Nie wydaje się, aby wszystkie te treści były wystarczająco wykorzystywane. Dlatego jednym z wyzwań jest ich zebranie oraz ponowne zastosowanie i promowanie. Na koniec warto podkreślić, że programów skierowanych bezpośrednio do organizacji społecznych jest niewiele. Po pierwsze, NGO- sy nie są uważane za specyficznego beneficjenta zakłada się, że mają takie same deficyty i potrzeby, jak inne grupy: potrzebują wiedzy i umiejętności, a także kontaktu z technologiami i przykładowymi zastosowaniami ICT, które uznają za użyteczne dla siebie. Ważne jest też przełamanie bariery psychologicznej. Przyjmuje się więc, że organizacje pozarządowe mogą skorzystać z programów dla wszystkich. Problemem jest również dotarcie z informacją do potencjalnych odbiorców. W programach, w których mogły brać udział między innymi organizacje pozarządowe, było ich relatywnie niewiele informacja dotarła do nielicznych i nie była dalej dystrybuowana. Brakuje dobrej promocji programów technologicznych skierowanych do NGO- sów i samej idei, że ICT może wesprzeć te organizacje w ich codziennej pracy. Do wyjątków należą wspomniane powyżej programy Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki wraz amerykańskim partnerem Fundacją TechSoup oraz Stowarzyszenia KLON/JAWOR skierowane ściśle do organizacji pozarządowych. 7

8 03 Teoria zmiany Przedstawione poniżej moduły oraz cały system wsparcia opierają się na kilku założeniach dotyczących tego, w jaki sposób możliwe jest dokonanie realnej zmiany w lokalnych społecznościach (w tym w lokalnych organizacjach społecznych). Przede wszystkim należy zaznaczyć, że opisane działania bazują na dwóch, rozłącznych, ale uzupełniających się do pewnego stopnia, sposobach myślenia o zmianie instytucji. Pierwsza z nich zakłada, że przedmiotem zmiany jest stosunkowo dużo podobnych pod jakimś względem instytucji i każdej z nich zostaje zaproponowane zestandaryzowane wsparcie. Oznacza to, że uznajemy, że lokalne organizacje społeczne mają podobną strukturę organizacyjną, działają w podobnych warunkach (lokalnym kontekście) oraz mają podobne potrzeby. Jest oczywiste, że organizacje różnią się między sobą, ale można uznać, że istnieje wspólny mianownik działania tych organizacji. Wynika on właśnie z podobieństwa instytucjonalnego (w większości są to stowarzyszenia, a więc ich działanie regulowane jest prawem dotyczących takich organizacji) czy z stałych elementów w kontekście lokalnym (ta sama konstelacja obowiązkowych gminnych instytucji). Wynika z tego, że możliwe jest zastosowanie takiego wsparcia, które będzie zestandaryzowane, będzie w podobnej lub identycznej formie oferowane organizacjom w każdej gminie (precyzyjniej - miejscowości objętej programem). Jeżeli bowiem ma ono odpowiadać na wspólne potrzeby możliwie wielu organizacji, to również wsparcie jest sprowadzane do tego wspólnego mianownika. Ten rodzaj filozofii towarzyszy np. wsparciu w ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizowanemu przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który skierowany jest do rozległej sieci bibliotek w różnych miejscowościach w Polsce. Oczywiście opisane powyżej podobieństwo jest ograniczone, a standaryzacja wsparcia nieuchronnie oznacza pewien brak elastyczności. Jednak o sensowności tego rozwiązana decyduje kaskadowy efekt skali. Jeżeli nawet oferowany program trafiałby tylko w potrzeby np. 25% instytucji / organizacji, z których 25% faktycznie z niego skorzysta, oznacza to kilkadziesiąt czy kilkaset podmiotów i gmin, które uda się zmienić. Zgodnie z tą logiką najlepiej jest, jeżeli takie programy są tak konstruowane, że kolejne podmioty korzystające z programu generują mały lub zgoła zerowy koszt dla prowadzącego program. Przykładem jest przygotowanie portalu zawierającego różne treści dla organizacji pozarządowych kolejne, korzystające z niego organizacje nie zwiększają (bądź zwiększają nieznacznie) koszt prowadzenia portalu. 8

9 Ten sposób budowania programów skierowanych na zmianę społeczną może wiązać się także z pewnymi niebezpieczeństwami. Jednym z nich jest groźba paternalizmu w stosunku do lokalnych organizacji, który objawia się w ten sposób, że realizatorzy programów wspierających zdają się lepiej wiedzieć, czego potrzebują odbiorcy ich działań, a kierując się swoim doświadczeniem forsują swoje pomysły modernizacyjne na siłę. Kolejnym niebezpieczeństwem może być stworzenie zbyt wielu struktur pośredniczących, co skutkuje tym, że brakuje bezpośredniej komunikacji między ostatecznymi odbiorcami wsparcia, a instytucją odpowiedzialną za jego organizowanie. By uniknąć tych niebezpieczeństw konieczne jest wbudowanie w program wsparcia mechanizmów zbierania opinii uczestników i dokonywanie przy ich pomocy korekty działań. Niezwykle ważne jest też aby zapewnić dobrą komunikację poziomą między uczestnikami (sieć uczestników, budowanie wspólnego poczucie tożsamości, tworzenie treści, wykroczenie poza technologię, wspólna troska o przyszłość przedsięwzięć itd.). Jest to konieczne aby, równoważyć relacje pionowe (operator lokalne instytucje) nieuchronne w fazie uruchamiania przedsięwzięcia. Historia porażek wielu projektów ICT w Polsce da się jak się zdaje wyjaśnić właśnie poprzez zaniechanie budowania więzi poziomych jako niezbędnego drugiego kroku po uruchomieniu centralnego programu. Zupełnie inna jest logika programów działających na mniejszą skalę, jeżeli chodzi o liczbę podmiotów (w tym wypadku organizacji), ale które jednocześnie dają większą możliwość dopasowania wsparcia do potrzeb konkretnych organizacji. Takie programy opierają się na założeniu, że jedynie pewne powierzchowne potrzeby można zaspokoić w ramach wystandaryzowanych działań, i że prawdziwa zmiana w organizacji może się dokonać tylko wtedy, gdy możliwie wiele szczegółów opracowanych jest razem z lokalną organizacją. Wymaga to dużo pracy z każdym odbiorcą wsparcia. Zmiana ta nie jest tak spektakularna, jeżeli pod uwagę bierze się tylko liczbę podmiotów, którym udaje się pomóc. Jednak dla każdej z organizacji z osobna, wsparcie jest bardziej kompleksowe i lepiej dopasowane do jej potrzeb. Co ważne, organizacje korzystające z takiego wsparcia, aktywniej komunikują się z koordynatorem / operatorem i mają większy wpływ na sam program. Argumentem za takimi programami jest także przekonanie, że wspomniany wyżej wspólny mianownik jest dla lokalnych organizacji dość niewielki. Zarówno struktura organizacyjna jak i kontekst wyglądają podobnie tylko na pierwszy rzut oka. Bardzo szybko okazuje się, że konfiguracja lokalnych aktorów oraz wynikające z tego warunki w jakich działa organizacja, są inaczej skonfigurowane. Doświadczenia innych programów potwierdzają, że taka zmiana w konkretnej organizacji jest większa oraz trwalsza. Większa jest także szansa, że promieniuje ona ma zewnątrz i zmienia także innych aktorów w społeczności, czy analogiczne instytucje w sąsiednich społecznościach. Szczególnym wariantem tego rodzaju programu jest tzw. podejście gniazdowe. Polega ona na zintegrowanym wspólnym działaniu na rzecz 9

10 określonego terytorium w celu poprawy jakości działań całej grupy lokalnych instytucji i synchronizacji działań pomiędzy nimi. Takie podejście może mieć szczególne znaczenie w fazie pilotażu określonych rozwiązań. Opisany w tym dokumencie system wsparcia łączy te dwie logiki, jest gotowy zarówno na przechylenie w kierunku jednego albo drugiego sposobu zmiany lokalnych społeczności. Prezentujemy zaś moduły z obu tych logik zarówno standaryzującej jak i bardziej szytej na miarę. 10

11 04 System wsparcia Opisany przez nas kompleksowy system technologicznego wsparcia składa się z wielu elementów. W zależności od tego, co będzie priorytetem tego rodzaju systemu, a więc który ze scenariuszy zostanie wybrany (por. 06 Przykładowe scenariusze - propozycja) poszczególne elementy (będą w nim obecne lub nie oraz zmieniać się będzie ich konfiguracja. Przykładowo, szkolenia występują równolegle w wielu modułach prezentowanych poniżej (por. 05 Moduły), a więc znajdą się w każdym z proponowanych przez nas scenariuszy., Jednak w każdym z nich będą one znaczyły coś innego będą skierowane do innych grup, będą mniej lub bardziej zaawansowane, będą dotyczyły różnych tematów, itd. Rysunek 1. Elementy systemu wsparcia F(H2A'A)'"#)7#2*+' <)=&%"0)45' >0&,#0,&+'!"#$%&' ()*"+&,#)-.' ;"#)7#2*)-201,'!$()/,012' 3#,45'6')78/01,')' &,9:0)/)7129:' A)"2=)-202'A)' *1=B1')#7201$29B1' C))#A.029B2' G)$-1I$2012' #,7+/29.B0,' J1020=)-2 01,' K01*)-201,' 4#)A)-1=(2' <$12H2012'-="1,#2BI9,' A.=&#.L+9B2' D)(2/01' "#$,-)A019.' E)#&2/' FFF' G)$72H%$129$,' D)(2/0,')#7201$29B,'=")H,9$0,' Niektóre z tych elementów proponowanego w różnych wariantach systemu wsparcia wprost odpowiadają na potrzeby i problemy organizacji wskazane powyżej. Należą do nich kwestie związane z dostępnością internetu oraz zaopatrzeniem organizacji lokalnych w sprzęt i oprogramowanie. Dostęp do internetu może oznaczać dwie rzeczy po pierwsze fizyczną zdolność do podłączenia się do sieci, bycie w zasięgu sieci 11

12 internetowej, po drugie zaś brak zasobów, aby móc z internetu korzystać (przede wszystkim zbyt drogie łącza). Jak argumentujemy w raporcie z badania terenowego znaczenie pierwszego z tych elementów spada wraz z rozbudową sieci stacjonarnej jak i dostępu internetu bezprzewodowego i za pomocą satelity. Zmiany na rynku oznaczają także znaczący spadek cen dostępu. Poza tym inwestycje w twardą infrastrukturę są zawsze bardzo kosztowne. Dlatego proponujemy tylko w niektórych scenariuszach finansowanie dostępu do internetu, ale nie pracę nad rozwojem sieci internetowej. Jedynym wyjątkiem mogłyby być działania na poziomie systemowym polegające na wsparciu postulatów dotyczących warunków dostępu do sieci na poziomie lokalnym (promocje publicznie dostępnych punktów dostępu bezprzewodowego, alternatywne formy dostarczania sygnału w tzw. sieciach rozproszonych np. jako lokalne przedsiębiorstwa społeczne etc.) Co innego sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie to ważne elementy wielu proponowanych modułów, choć tylko w jednym przypadku stanowią podstawę proponowanego modułu. Choć wiele organizacji cierpi na brak sprzętu, to jednocześnie wiele z nich nie ma potrzeby posiadania oddzielnego komputera należącego do organizacji sprawy z nią związane i tak są wykonywane na komputerze w domu lub w miejscu pracy (w szczególności oznacza to lokalny urząd). Pośrednim działaniem w obszarze poprawy dostępności sprzętu może być wsparcie dla portali takich jak daryrzeczowe.pl (serwis prowadzony przez BDR). Wsparcie takie mogłoby być oferowane w ramach jednego z proponowanych niżej modułów. Inaczej nieco sprawa ma się z oprogramowaniem, które jest rozumiane zarówno jako zapewnienie dostępu do oprogramowania płatnego, mającego ogólny charakter (np. pakiety biurowe oraz oprogramowanie księgowe), jak też płatnego oprogramowania specjalistycznego (np. programy do składu gazet, edycji materiałów audio i wideo). Oczywiście część oprogramowania jest dostępna bezpłatnie lub w ramach oferty TechSoup/BDR dostępna po bardzo przystępnej cenie. Problemem jest jednak niewystarczająca wiedza o istnieniu tego rodzaju ofert. W tym wypadku chodzi więc o promocje zasobów, które są dostępne bez opłat, albo na preferencyjnych warunkach. Nowym wyzwaniem, ale i niezwykłą szansą jest rozwój tzw. cloud computing, który fundamentalnie zmienia sposób myślenia o tworzeniu aplikacji, wymaganiach sprzętowych użytkowników etc. Rozwój tego rodzaju rozwiązań jest szczególnie ważny właśnie dla mniejszych instytucji niekomercyjnych i znakomicie upraszcza budowanie oferty kierowanej do nich. Koniecznym uzupełnieniem są oczywiście moduły szkoleniowe i edukacyjne dotyczące wykorzystania technologii. Wydaje się jednak, że popyt na generyczne szkolenia o komputerach nie jest wcale bardzo duży wśród lokalnych organizacji, a uczestnicy takich szkoleń często bywają dość przypadkowi. Dlatego sugerowane przez nas szkolenia albo towarzyszą innym działaniom, albo są obudowane rozwiązaniami mającymi zaangażować w specjalny sposób działaczy społecznych z małych miejscowości. 12

13 Wreszcie treść, czyli po pierwsze ogólna (generyczna) wiedza o technologiach w organizacjach pozarządowych i lokalnych społecznościach: dobre praktyki, opisy zastosowania technologii, przewodniki po oprogramowaniu itp. Gromadzenie i upowszechnianie tego rodzaju wiedzy (m.in. poprzez dedykowany portal) jest niezmiernie ważne. Nie jest związane tylko i wyłącznie z funkcją edukacyjną, ale poprzez prezentowanie wymiernych korzyści z zastosowania technologii działa także perswazyjnie poprzez interesujące treści ułatwia przekonywanie tych, którym brakuje wiedzy i motywacji. Taką funkcję pełnią także treści sprofilowane do misji organizacji i jej obszaru zainteresowania. W tym wypadku proporcje dwóch funkcji mogą być odwrotne. Z punktu widzenia programu nastawionego na technologiczny upgrade, treść dopasowana do profilu organizacji przede wszystkim ma przyciągnąć je do sieci i pokazać korzyści z jej stosowania. Niemniej i tu jest miejsce na wiedzę o technologiach dopasowanych do danego typu organizacji (np. oprogramowanie pozwalające korzystać czy niepełnosprawnym z komputera, czy ułatwiające to osobom starszym). Wierzymy jednak, że dla powodzenia i skuteczności programu nie wystarczy nawet najlepsze przygotowanie merytorycznego wkładu (contentu). Ważna jest jego instytucjonalna struktura, w tym kanały dystrybucji, kontaktu z lokalnymi organizacjami. Pierwszym sposobem jest portal internetowy zawierający m.in. treści wspomniane wyżej, ewentualnie materiały szkoleniowe, a być może będący także narzędziem dystrybucji sprzętu i oprogramowania. Funkcją tak rozumianego portalu jest też tworzenie szeroko rozumianego środowiska osób i instytucji identyfikujących się z zagadnieniem promocji ICT w działaniach organizacji pozarządowych. Jeden z proponowanych w dalszej części dokumentu modułów jest właśnie opisem takiego portalu. Trzeba jednak zaznaczyć, że kwestia portalu przewija się także w innych zaproponowanych przez nas modułach pełni on wówczas funkcje podporządkowane specyfice danego modułu. Pozostałe elementy programu to bardziej rzeczywiste sposoby kontaktu z lokalnymi organizacjami. Są to m.in. lokalni przewodnicy - osoby, których zadaniem jest przekonywać do technologii, pokazywać jej zastosowania i rozwiązywać kłopoty związane z komputerami. Są one dla programu kluczowe badanie terenowe wskazują jednoznacznie, że możliwość osobistego kontaktu bardzo podnosi szansę zainteresowania się technologią przez lokalne organizacje oraz pozwala przełamać obawy przed nią. Ostateczne określenie kim miałyby być te osoby, w jaki sposób je rekrutować a przede wszystkim czy rekrutować bardziej informatyków, czy działaczy społecznych jest na tym etapie niemożliwe i wymaga, naszym zdaniem, pilotażu. Innym sposobem na dystrybucję i promocję programu jest wykorzystanie sieci organizacji społecznych. W tym dokumencie nazywani są oni rozgałęziaczami. Mogą to być zarówno ogólnopolskie sieci organizacji 13

14 pozarządowych (takie jak SPLOT czy sieci CAL), lokalne sieci organizacji (np. Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych) jak i sieci łączące inne instytucje niż organizacje pozarządowe. To sieć Ochotniczych Straży Pożarnych czy sieć bibliotek. Oprócz tego do rozgałęziaczy można zaliczyć instytucje powtarzalne w lokalnych społecznościach, choć nie zawsze połączone formalnie w sieć, np. domy kultury, parafie, kluby sportowe, Orliki, LGD y etc. Szczególną rolę w tym schemacie zajmuje oczywiście organizacja koordynująca program i różne jego elementy. Oprócz pracy (choćby pośredniej) z lokalnymi organizacjami to jej zdaniem powinny być różne formy animowania środowiska, ale także zapewnienie finansowania przedsięwzięcia, które mogłoby zapewnić niezależność i stabilność programu w dłuższej perspektywie. Wśród zadań koordynatora znajduje się także monitorowanie kwestii regulacyjnych rynku usług telekomunikacyjnych i rzecznictwo w tym zakresie. Regulacje rynkowe wpływają bowiem na wspomniany na początku element, którym jest dostęp do internetu. Jakkolwiek trudno jest zakładać, że projektowany tu program będzie się na tym skupiał, to poprzez umiejętny dialog z regulatorem rynku może przyczynić się do podniesienia dostępności internetu na terenach niskozurbanizowanych. Nie wszystkie zadania koordynatora programu zostały opisane w proponowanych poniżej modułach są to raczej zadania, które stoją przed koordynatorem programu, niezależnie od tego jaki scenariusz zostanie wybrany do realizacji. Zanim przystąpimy do prezentacji poszczególnych modułów niezwykle istotne wydaje nam się podsumowanie, co w poszczególnych opisanych przez nas obszarach robią różne organizacje. Niektóre są to przywołania konkretnych programów już istniejących, a więc i doświadczeń w tej dziedzinie, a niekiedy konkretne plany działań. Wstępny szkic zasobów innych organizacji znajduje się w tabeli poniżej. Dostępność Internetu Zaangażowane organizacje Fundacja Wspomagania Wsi doświadczenie w budowaniu sieci komputerowych Fundacja Orange przyjazne planowanej tu inicjatywie, zapewniania dostępu do internetu Telewizja kablowa UPC zainteresowane działalnością społeczną, zapewnienie dostępu do internetu Stowarzyszenie Miasta w Internecie kontakty z regulatorem oraz samorządami i innymi zainteresowanymi budową i rozwojem sieci internetowej Sieci PIAP- ów omówione szczegółowo w raportach cząstkowych do raportu z badania Fundacja Matematyków i Informatyków Niepełnosprawnych Ruchowo (wspólnie z Microsoft) działania na rzecz tzw. e- centrów 14

15 Oprogramowanie Treść ogólnie o technologiach Treść specyficzna, dopasowana do misji organizacji Portal WWW Lokalni przewodnicy Rozgałęziacze Animowanie środowiska Microsoft zaangażowane w działalność społeczną, kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi. Możliwość przekazywania oprogramowania, ewentualnie zasoby ludzkie Fundacja TechSoup międzynarodowa umowa na dystrybucję oprogramowania Microsoft do NGO, ale także produkty Cisco Google ogólnie rzecz biorąc działania związane z rozwojem cloud computing. Póki co brak dedykowanych działań związanych z sektorem nonprofit (poza tzw. Google Grants). Fundacja TechSoup portal technologie.org.pl Projekt Polska: Centrum Cyfrowe Fundacja Wspomagania Wsi (serwis Internetnawsi.pl) Stowarzyszenie Miasta w Internecie (serwis mwi.pl) Przygotowanie listy takich portali to część samego programu, kierunki poszukiwań zależą od wybranych kierunków wsparcia Ngo.pl / Stowarzyszenie KLON/Jawor najpopularniejszy portal środowiska organizacji pozarządowych; pierwsze miejsce do promocji portalu Fundacja TechSoup - portalem o technologiach i NGO (technologie.org.pl). Mają przy tym wsparcie międzynarodowej sieci (know- how i zasoby) Fundacja Wspomagania Wsi (serwis Internetnawsi.pl) zasoby treści, baza użytkowników Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Polska Cyfrowa Równych Szans (Stowarzyszenie Miasta w Internecie) promują koncepcję latarników lokalnych przewodników technologicznych. Są to jednak osoby pracujące z mieszkańcami, niekoniecznie też zaangażowane w działalność organizacji. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę Latający Animatorzy i Socjologowie Biblioteki: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego / program Biblioteka+ Domy Kultury: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę / program Dom Kultury Plus Orliki Zarząd Główny OSP i Ochotnicze Straże Pożarne Parafie Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Sieć CAL Polska Zielona Sieć Microsoft konferencja NGO day Spotkania NET- WTOREK Działania Centrum Cyfrowego Seminaria Stowarzyszenia Miasta w Internecie Działania SLLGO (Transparency Camp) Działania Fundacji Polak 2.0 Konferencja Sektor

16 05 Moduły A B NAZWA MODUŁU Pensja/staż dla lokalnego informatyka Granty z komponentem technologicznym Wsparcie istniejących serwisów www SKRÓCONY OPIS Lokalnym organizacjom przekazywane byłyby środki na zatrudnienie informatyka w jednej z działających w gminie czy powiecie organizacji. Do zadań tej osoby należałoby jednak opiekowanie się wszystkimi organizacjami w gminie / powiecie. Przekazywane byłyby pieniądze na dwuletnie zatrudnienie takiej osoby. Informatyk uczestniczyłby także w cyklu dedykowanych tej grupie szkoleń. Wszyscy zatrudnieni w ramach programu informatycy byliby także sieciowani ze sobą mogliby wymieniać doświadczenie, rozwiązywać swoje problemy itp. Dwuetapowy program grantowy na działania służące lokalnej społeczności, przy czym dodatkowym kryterium i rzecz jasna koniecznym warunkiem wsparcia jest zastosowanie nowoczesnych technologii (internet, telefonia mobilna etc.) Do pierwszego etapu naboru projektów trzeba byłoby przygotować jedynie krótki opis swojego pomysłu na działanie. Organizacje, które przejdą do drugiego etapu są objęte wsparciem w pisaniu tego drugiego wniosku. Uczestniczą też wówczas w szkoleniu oraz osobistej konsultacji przeprowadzanej przez pracowników organizacji grantodawczej. Dopiero w kolejnym kroku składają pełny opis projektu. Celem modułu jest lepsze wykorzystanie istniejących w sieci zasobów wiedzy przydatnych organizacjom i osobom działającym społecznie na terenach niskozurbanizowanych (choć nie tylko). Moduł przewiduje powołanie zespołu składającego się ze specjalistów w dziecinie projektowania, programowania, pozycjonowania stron internetowych oraz działaczy III sektora. Zadaniem grupy jest wyszukanie wartościowych, ale z jakiegoś względu słabo widocznych w sieci zasobów związanych z działalnością społeczną i ich upgradowanie. W tej roli mogliby występować zarówno opłacanie pracownicy jak i tzw. tech- wolontariusze (także pracujący w zespołach). Wszystkie tam przebudowane strony stawałyby się także częścią centralnego serwisu (portfolio) ciekawych stron internetowych lokalnych organizacji. 16

17 C D Mikrogranty na upgrade technologiczny organizacji Wsparcie lokalnych mediów Portal Program ten polega na przyznawaniu grantów, które wprost i wyłącznie służyć mają wzmocnieniu organizacji pozarządowej w wykorzystywaniu przez nią nowych technologii. Zakładamy, że w dalszej perspektywie dzięki temu w sposób bardziej efektywny będzie działać na rzecz lokalnej społeczności. Granty są więc w tym module pewnego rodzaju nagrodą za zmianę w organizacji. Organizacja aby przystąpić do programu będzie musiała autodiagnozować (np. za pomocą formularza na stronie www) dotychczasowe sposoby korzystania z technologii ICT. Na tej podstawie zostaną wspólnie wyznaczone cele: np. założenie strony WWW albo jej rozwinięcie, założenie konta mailowego czy wewnątrz- organizacyjnego newslettera. Wypełnienie tych zadań świadczących o nabyciu jakiejś umiejętności będzie nagradzane mikrograntami. Model opiera się na wspierani istniejących mediów lokalnych powstawania nowych poprzez: - dostarczenie narzędzi do przygotowania lokalnego portalu / gazety internetowej (know- how, ewentualnie sprzęt i oprogramowanie, przewodniki oraz poradniki - kroku jak założyć gazetę lokalną oraz konkretne rady jak poradzić sobie z typowymi problemami. ) - mikro granty na wydanie gazety w wersji papierowej (media istniejące tylko w wersji elektronicznej mogą mieć w warunkach społeczności lokalnych charakter wykluczający). Stworzenie portalu internetowego poświęconego technologiom (komputerom, internetowi i innym) skierowanego do małych organizacji pozarządowych. Zawierałby on: (*) Informacje o przydatnym darmowym oprogramowaniu, lub podpowiedzi w jaki sposób taniej uzyskać oprogramowanie płatne (*) Porady jak wykorzystać komputery w organizacjach pozarządowych, (*) Kursy internetowe obsługi programów, (*) Możliwość zadania pytań konsultantom specjalistom od komputerów, (*) Opisy dobrych praktyk jak inne organizacje korzystają z komputerów 17

18 Animowanie środowiska Wszystkie działania w programie wymagają nie tylko pracy z lokalnymi organizacjami, ale także animowania środowiska organizacji zaangażowanych w różnym stopniu w realizację programu. Dotyczy to także rozgałęziaczy oraz lokalnych sieci a także innych organizacji, które są bardziej zaawansowane w myśleniu o technologiach. Działania obejmowałyby organizację kolejnych edycji konferencji Sektor 3.0, a także mniejszych seminariów dotyczących technologii organizacji z jakiegoś obszaru geograficznego i/lub posiadających podobną misję i rodzaj działalności. Mieszczą się tu także zamknięte elitarne seminaria dla liderów organizacji pozarządowych, które przekonywałyby do korzyści, jakie niesie technologia i pokazywały jej zastosowania. E Autobus Stworzeniu specjalnej mobilnej formy wsparcia społeczności lokalnych w korzystaniu z ICT, która mogłaby polegać na autobusie (być może więcej niż jednym) odwiedzającym gminy w całej Polsce i działające w nich organizacje pozarządowe. Załogę autobusu mogliby stanowić częściowo tech- wolontariusze. Autobus ten przyjeżdżałby do gminy na kilka dni. Można by w nim: zobaczyć różne sposoby używania komputerów i komórek w działalności społecznej, (pokonanie bariery motywacyjnej). porozmawiać z osobami zajmującymi się tym tematem uczestniczyć w kilkudniowych szkoleniach. uzyskać oprogramowanie po obniżonej cenie oraz używany (ale sprawny!) sprzęt komputerowy 18

19 Stworzenie względnie regularnych spotkań (serii spotkań), środowiska organizacji pozarządowych oraz programistów, w trakcie których prezentowane byłyb (dyskutowane, tworzone byłyby interesujące nowe projekty ICT adresowane do organizacji pozarządowych. Przestrzeń dla pisania oprogramowania Działacze organizacji pozarządowych (albo po prostu społecznicy) opowiadaliby albo o swoich pomysłach na aplikacje albo o swoich potrzebach związanych z technologiami. Pomysły te podlegałaby natychmiastowej dyskusji, w której zbierane byłyby opinie innych uczestników spotkania zarówno przedstawicieli trzeciego sektora jak i osób zajmujących się programowaniem. Z zebranych w ten sposób pomysłów i idei, organizator oraz uczestnicy wybieraliby kilka najciekawszych lub dla niego najważniejszych i oferował finansowanie przygotowania takiej aplikacji informatykom zaproszonym na spotkanie. Prostsze aplikacje mogłyby prawdopodobnie powstawać w ramach tzw. hackatonów, czyli intensywnej i szybkiej ale najwyżej kilkudniowej pracy informatyków, bardziej zaawansowane wymagałyby jednak procesu trwającego dłużej (kilka tygodni). Granty są w tym wypadku swego rodzaju przynętą, mającą przyciągnąć organizacje pozarządowe do szkoleń związanych z nowymi technologiami. Granty edukacyjne Granty są stosunkowo niewielkie i muszą zostać przeznaczone na sprawy związane z nowymi technologiami (zakup sprzętu, oprogramowania, przygotowanie strony WWW i inne). Po zaakceptowaniu wniosku, a przed otrzymaniem grantu, przedstawiciele organizacji (np. co najmniej 2 osoby) muszą uczestniczyć w intensywnym szkoleniu, mającym je przekonać do nowych technologii, pokazać jakie mają zastosowania oraz nauczyć korzystania. Później cała grupa spotyka się jeszcze raz, opowiada co udało się jej zrobić za przekazany grant. 19

20 Pomoc w rozwijaniu portali lokalnych prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne. Dwie drogi wsparcia: L Wtyczki do istniejących portali lokalnych Tworzenie szablonu portalu (hyper- local) - budowa widgetów wtyczek, fragmentów stron, które mogłyby aplikować u siebie lokalne portale (np. moduł do głosowania, prosty moduł do zbierania opinii, zapewniający anonimowość, ale zabezpieczony przed wielokrotnym głosowaniem; kalendarz lokalnych wydarzeń, ważne dane statystyczne o społeczności lokalnej, baza lokalnych organizacji, zagnieżdżenie portalu typu fixmystreet, narzędzia do konsultacji społecznych, kojarzenie wolontariuszy, bank czasu etc.). Wtyczki te byłyby również promowane na portalu programu. - przygotowanie portalu szablonu portalu lokalnego (ale czegoś innego niż oficjalna strona gminy). Pozwalałby on zakładać dla lokalnej społeczności stronę we wspólnej domenie, z prostym wykorzystaniem szeregu narzędzi przygotowanych przez realizatorów programu. Administratorzy mogliby łatwo włączać i wyłączać funkcje takiego portalu, dostosowując go do swoich potrzeb. E D Digital Story - telling Wtyczka do programu liderskiego Moduł polega na zachęceniu lokalnych organizacji pozarządowych do przygotowania za pomocą środków multimedialnych opowieści o sobie o swojej organizacji, o ludziach ją tworzących, o swojej miejscowości czy gminie. Opowieść taka korzystała by z możliwości jakie dają technologie cyfrowe w zakresie edycji i opracowania materiałów audiowizualnych. Zachęcanie polegałoby na realizację konkursu na najciekawszą opowieść / najciekawszą organizację / najlepiej formalnie przygotowany film. Zebrane filmy byłyby dostępne na portalu konkursu, ale zostałyby także umieszczone na popularnych serwisach wideo (np. youtube, vimeo i inne). Dzięki temu zostałby stworzona interesująca i atrakcyjna formalnie treść, która mogłaby zasilać lokalne strony, serwisy samorządu, organizacji czy nawet uzupełniać hasło na wikipedii. Lokalne organizacje dzięki temu programowi będą używały zawansowanych narzędzi, zobaczą konkretne zastosowania technologii. stworzony zostanie atrakcyjny dla lokalnej społeczności film. Celem modułu jest wzmocnienie kompetencji technologicznych wśród już zidentyfikowanych liderów lokalnych. W związku z tym został on zaplanowany jako uzupełnienie istniejących programów inwestujących w rozwój liderów. Moduł obejmuje przeprowadzenie wysokiej jakości warsztatów dotyczące wykorzystania ICT w działaniach społecznych oraz przygotowanie treści edukacyjnych i inspirujących do wykorzystywania ICT: publikacje, materiały wizualne itp. 20

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

P O Z N A Ń 2 0 1 2 W W W. L A T A R N I K. M W I. P L W W W. I N N O W A C J A I C Y F R Y Z A C J A. P L

P O Z N A Ń 2 0 1 2 W W W. L A T A R N I K. M W I. P L W W W. I N N O W A C J A I C Y F R Y Z A C J A. P L P O Z N A Ń 2 0 1 2 O PROJEKCIE Program Polska Cyfrowa Równych Szans jest finansowany w ramach Projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, Działanie 8.3 Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans - Partner Projektu Stowarzyszenia Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy mówić?

O czym będziemy mówić? Szkolenie Latarników PCRS SMWI, 2011 O czym będziemy mówić? 1. Dlaczego projekt PCRS jest potrzebny? 2. Założenia projektu 3. Kim są Latarnicy Polski Cyfrowej? 4. Co dostaną Latarnicy Polski Cyfrowej?

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Tarnów, 20 grudnia 2011r. SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data

Tarnów, 20 grudnia 2011r. SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data Wykluczenie cyfrowe kilkunastu mln dojrzałych Polaków to poważny problem gospodarczy i społeczny kraju korzyści z włączenia pokolenia 50+ to kilkanaście miliardów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badańi plany modernizacji

Wyniki badańi plany modernizacji Wyniki badańi plany modernizacji (FRSI) organizacja pozarządowa, cel: zwiększanie dostępu do internetu oraz do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku wypożyczalnia przed remontem Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku warsztaty partycypacyjne

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Celem projektu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

www.wolontariatrodzinny.pl

www.wolontariatrodzinny.pl Wolontariat rośnie w siłę! W porównaniu z wcześniejszymi badaniami odsetek wolontariuszy zwiększył się z 20 proc. w 2011 r. do aż 26 proc. w 2013 r.!!! Czapiński J., Błędowski P. (2013). Stan społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r.

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r. Optymalny model odnowy wsi Katowice 14.12.2012 r. Trzon programu stanowi oś URZĄD MARSZAŁKOWSKI GMINA SOŁECTWO Urząd Marszałkowski - Ustala zasady funkcjonowania, - Dokonuje naboru gmin, - Wprowadza elementy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce dr Dominik Batorski, ICM UW Plan wystąpienia Wykluczenie cyfrowe co to jest? dlaczego jest to zjawisko ważne? kogo dotyczy? jakie są powody wykluczenia? co się robi

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Program Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego - e-vita 2004-2011 r. Pilotażowe wdrożenia w 13 gminach Planowanie,

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Celem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Cel szkolenia Przygotowanie dyrektora, doradcy zawodowego/lidera doradztwa, nauczyciela do planowania i realizacji działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach

Opis zasobu: Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach Opis zasobu: Projekt Młodzi menedżerowie kultury w Projekt realizowany był przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych,,ę w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Opis zasobu: Twoje strony, mocne strony 2 Kontekst

Bardziej szczegółowo

POZNANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI RZETELNA DIAGNOZA

POZNANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI RZETELNA DIAGNOZA POZNANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI RZETELNA DIAGNOZA Pierwszym krokiem przygotowującym racjonalnie zaplanowaną zmianę powinna być zawsze diagnoza stanu posiadania, swoisty bilans otwarcia poprzedzający i wspomagający

Bardziej szczegółowo

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Katarzyna Misiak Analiza, którą dokonałam, obejmuje cztery województwa: lubuskie,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystajmy potencjał lokalnych bibliotek

Wykorzystajmy potencjał lokalnych bibliotek Wykorzystajmy potencjał lokalnych bibliotek Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Standardy organizatora pieczy zastępczej wypracowane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim i śląskim przy wsparciu sieci SPLOT. 1

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Miejska Platforma Internetowa

Miejska Platforma Internetowa Miejska Platforma Internetowa Bogactwo możliwości! Uniezależnienie od producenta! Możliwość dostosowania Platformy do potrzeb! Wyjątkowo korzystna cena! Głównym zadaniem tego serwisu jest publikowanie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. XV posiedzenie KST Dobre Rządzenie PO KL, Jachranka, 25 września 2012 r.

Tomasz Schimanek. XV posiedzenie KST Dobre Rządzenie PO KL, Jachranka, 25 września 2012 r. Tomasz Schimanek Komentarz do uwag eksperta dotyczących Strategii wdrażania projektu innowacyjnego "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie, Latający Animatorzy Cyfrowi dla Pracowni Orange

Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie, Latający Animatorzy Cyfrowi dla Pracowni Orange Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie, Latający Animatorzy Cyfrowi dla Pracowni Orange REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Cele projektu Głównym celem programu LAK/LAS/LAC dla Pracowni Orange

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne ZBIÓR ZASAD dotyczących udziału w projekcie Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach 1. Informacje ogólne 1.1 Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach prowadzony jest przez 1.2 Projekt jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ. 4. Koordynator - osoba odpowiedzialna za realizację projektu (tel., e-mail) ta sama, którą wpisano w kroku pierwszym.

WNIOSEK O DOTACJĘ. 4. Koordynator - osoba odpowiedzialna za realizację projektu (tel., e-mail) ta sama, którą wpisano w kroku pierwszym. Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2012 Regionalny Konkurs Grantowy Termin składania wniosków: do 10 października 2012 r. Zasady konkursu i formularz wniosku oraz informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK PRB - STOP

SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK PRB - STOP Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych Biuro: 00-375 Warszawa, ul. Smolna 16/7 Tel. 22 468 87 73, www.stowarzyszeniestop.pl biuro@stowarzyszeniestop.pl SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK

Bardziej szczegółowo

Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu

Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu 1 Warunkiem skutecznego uczenia się jest dobrowolność i świadomość celów podejmowanych działań, dlatego bardzo istotną kwestią, na którą kursanci

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami Raport specjalny 5 edycji Akademii Produktywności za nami Za nami 5 edycji Akademii Produktywności. Wystartowaliśmy 22-go lutego. Regularnie, co tydzień lub dwa, spotykaliśmy się z kilkunastoma firmami,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH

ZADANIA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH Jarosław Kordziński ZADANIA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe Obywatele dla Demokracji Projekty systemowe Projekty tematyczne i rozwój instytucjonalny Kwota przeznaczona na dotacje: 26,5 mln EUR i rozwój instytucjonalny Obywatele dla Demokracji Program finansowany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów realizacja projektu: 01.09.2013 31.03.2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju

Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju Diagnoza Po odzyskaniu przez Polskę wolności w 1989 r. nastąpił dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie I. Informacje podstawowe 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Trasa 78 ze śląskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Ankieta Microsoft Online - proste narzędzie dostępne bezpłatnie online przez przeglądarkę

Ankieta Microsoft Online - proste narzędzie dostępne bezpłatnie online przez przeglądarkę Ankieta Microsoft Online - proste narzędzie dostępne bezpłatnie online przez przeglądarkę internetową. Ankiety są częścią pakietu dokumentów online udostępnionych przez Microsoft za pośrednictwem dysku

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Poradnictwo zawodowe na stronach www Strony www http://www.doradca-zawodowy.pl Zakres Strona internetowa projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego Poradnictwo w Sieci realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo