PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PROWADZONEJ NA KIERUNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PROWADZONEJ NA KIERUNKU"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie KATALOG PRZEDMIOTÓW DLA SPCJALNOŚCI PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PROWADZONEJ NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA na semestr zimowy roku akademickiego 2010/2011 STUDIA II STOPNIA (STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE) Rzeszów, wrzesień 2010

2 SPIS TREŚCI UZASADNIENIE WPROWADZENIA SPECJALNOŚCI 3 PRZYGOTOWANIE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE DO PROWADZENIA SPECJALNOŚCI "PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ". 7 PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI 15 PRZEDMIOT 1: CORPORATE IDENTITY 15 PRZEDMIOT 2:PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 15 PRZEDMIOT 3:PROJEKTOWANIE I MODELOWANIE 3 D 17 PRZEDMIOT 4:KOMUNIKACJA WIZUALNA 18 PRZEDMIOT 5:ILUSTRACJA 19 PRZEDMIOT 6:ILUSTRACJA DŹWIĘKIEM 20 PRZEDMIOT 7:ILUSTRACJA PRZESTRZENIĄ 21 PRZEDMIOT 8:ANIMACJA 2D I 3D 22 PRZEDMIOT 9:FOTOGRAFIA PRASOWA I REKLAMOWA 23 PRZEDMIOT 10:KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI 24 SEMINARIUM MAGISTERSKIE 25

3 UZASADNIENIE WPROWADZENIA SPECJALNOŚCI Celem specjalności Projektowania Przestrzeni Wirtualnej jest wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę praktyczną i teoretyczną w takich dziedzinach jak: multimedia, film, efekty specjalne, animacja komputerowa, wizualizacja. Gwałtowny rozwój nowych mediów powoduje brak wystarczającej ilości pracowników posiadających kompetencje z zakresu innowacyjnych technik graficznych i cyfrowej obróbki obrazu; kreacji 2D i 3D oraz projektowania przestrzeni wirtualnej. Proponowana specjalność Projektowanie przestrzeni wirtualnej odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Brakuje osób przygotowanych do kreacji projektowych w mediach i reklamie, kreatorów cyberprzestrzeni ; osób realizujących działania związane z użytkową grafiką cyfrową i projektowaniem multimedialnym. W odróżnieniu od specjalizacji takich jak Grafika komputerowa, czy Multimedia na kierunku Informatyka, proponowany nowy kierunek Projektowanie przestrzeni wirtualnej będzie nie tylko przygotowywał do korzystania z narzędzi i aplikacji graficznych, ale przede wszystkim będzie kierunkiem kształcącym umiejętności zastosowania tych narzędzi w pracy kreatywnej i twórczej, związanej ze sztukami wizualnymi, grafiką użytkową oraz organizacją produkcji form wizualnego przekazu w cyberprzestrzeni. Kształcenie na kierunku Projektowanie przestrzeni wirtualnej obejmować będzie takie m.in. obszary jak: Sztuka cyfrowa, Projektowanie i modelowanie 3D, Animacja komputerowa 2D i 3D, a także inne, pokrewne obszary zidentyfikowane, jako kluczowe w trakcie przeprowadzonych badań.

4 Dynamiczna gałąź gospodarki, jaką jest przemysł medialny i komunikacja internetowa wymaga wsparcia kadrą osób kreatywnych, tworzących w sposób świadomy i odpowiedzialny przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi oraz technik graficznych i animacyjnych. Potrzebne jest wyznaczenie nowych standardów w kształceniu z zakresu projektowania cyberprzestrzeni, tworzenia nowych przestrzeni społecznych, nowych rodzajów i standardów komunikacji. Z dnia na dzień powstaje nowa rzeczywistość wirtualna - gry sieciowe, wirtualne muzea, miasta, transarchitektura, turystyka sieciowa. Budowana jest wirtualna architektura dla potrzeb rekreacyjnych (scenografia gier), edukacyjnych (biblioteki, muzea wirtualne, nawigacja, rekonstrukcja itp.) przemysłu muzycznego i rozrywkowego (VJ, scenografia dla potrzeb muzycznych). Kształcenie na kierunku Projektowanie przestrzeni wirtualnej będzie zaznajamiało z różnymi aspektami wykorzystania mediów cyfrowych we współczesnym świecie w zakresie teorii i zastosowań praktycznych. Absolwenci kierunku będą przygotowani do działania w obszarze użytkowej sztuki cyfrowej, mediów elektronicznych, animacji komputerowej, cyfrowego montażu i efektów specjalnych, przestrzeni wirtualnych, reklamy, wizualizacji przestrzeni ekspozycyjnych i scenicznych oraz wizualizacji przestrzeni architektonicznych.

5 Grupa docelowa: młodzi ludzie, chcący rozwijać swe umiejętności w projektowaniu 3D dla potrzeb przestrzeni wirtualnej przyszli projektanci gier komputerowych i symulacji wirtualnej; muzealnicy i archeolodzy, chcący zająć się rekonstrukcją i wizualizacją czasu przeszłego wizjonerzy i kreatorzy 3D czasu przyszłego; osoby zajmujące się turystyką wirtualną; animatorzy i specjaliści od efektów specjalnych; pracownicy działów promocji sektora małych i średnich przedsiębiorstw pracownicy agencji reklamowych i agencji promocyjnych pracownicy mediów obsługujący programy graficzne Rozwój przestrzeni wirtualnej, mediów, gier i reklamy w sieci stwarza nowe możliwości i otwiera rynek pracy. Ludzie po ukończeniu specjalności Projektowanie przestrzeni wirtualnej spełnią wymagania stawiane we wszystkich zawodach opartych na pracy medialnej i dziennikarskiej.

6 Program studiów kładzie nacisk na następujące zagadnienia: - kompozycje przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej - wirtualna rzeczywistość i programowanie interakcji człowiek-komputer - projektowanie grafiki oraz skład i montaż komputerowy - modelowanie i animacja komputerowa - realizacja filmowa i telewizyjna - tworzenie interfejsów - aplikacji graficznych - projektowanie i programowanie aplikacji multimedialnych profesor Andrzej Głowacki

7 PRZYGOTOWANIE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE DO PROWADENIA SPECJALNOŚCI "PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIZUALNEJ". Uczelnia dysponuje nowoczesną, szybko rozwijającą się bazą naukowodydaktyczną. Podstawowy kompleks obiektów, obejmujący liczne sale dydaktyczne i laboratoria specjalistyczne, zlokalizowany jest w Rzeszowie na 70-arowej działce. Tu także znajduje się siedziba Uczelni. W Kielnarowej koło Rzeszowa znajduje się Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ - zespół obiektów dydaktycznych i rekreacyjno-sportowych zlokalizowany na 12-hektarowej działce w malowniczym pasie Pogórza Dynowskiego. W związku z przyłączeniem w 2008 roku WSSG do WSIiZ, Uczelnia zwiększyła swoją infrastrukturę dydaktyczną o budynki usytuowane na 3-hektarowej działce. Łącznie Uczelnia dysponuje własną bazą naukowo-dydaktyczną o powierzchni ok m 2. W skład powierzchni dydaktycznej WSIiZ w Rzeszowie wchodzą: nowoczesna sala audytoryjna, 10 sal wykładowych, mieszczących średnio po 120 osób, 3 duże laboratoria komputerowe na 70, 90 i 110 stanowisk (dostępne dla studentów przez 12 godzin na dobę), 12 laboratoriów komputerowych,

8 10 sal językowych, wyposażonych w sprzęt audiowizualny, spełniających wymogi standardów International Certificate Conference, 19 sal ćwiczeniowych, specjalistyczne laboratoria komputerowe: - 2 laboratoria komputerowe CISCO SYSTEMS, umożliwiające kształcenie na poziomie CCNA, - 1 laboratorium komputerowe CISCO SYSTEMS, umożliwiające kształcenie na poziomie CCNP, - 1 laboratorium komputerowe CISCO SYSTEMS, umożliwiające kształcenie na poziomie Fundamentals of Security, Wireless, VoIP, - 1 laboratorium PANDUIT, umożliwiające kształcenie w dziedzinie wykonywania i projektowania okablowania światłowodowego, - 1 laboratorium komputerowe SUN MICROSYSTEMS, - 1 laboratorium komputerowe HEWLETT-PACKARD, - 1 laboratorium komputerowe Oracle (Oracle Academy Iniciative), - 1 laboratorium komputerowe NOVELL, - 2 laboratoria komputerowe MICROSOFT, - Laboratorium Fizyki, - Laboratorium Podstaw elektroniki, - Laboratorium Projektowania systemów mikroprocesorowych, - Laboratorium Programowalnych Układów cyfrowych, - Laboratorium Optoelektroniki, - Laboratorium Podstaw automatyki robotyki, - Laboratorium Systemów wirtualnej rzeczywistości, - Laboratorium Architektury komputerów i procesorów, - Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Prometric, - Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE

9 Siedziba Uczelni przy ulicy H. Sucharskiego W części laboratoriów komputerowych oprócz standardowych urządzeń znajdują się również urządzenia specjalistyczne (ploter, skanery, kamery, video, itp.). Wszystkie pracownie posiadają stały dostęp do Internetu. Wyposażenie laboratoriów komputerowych pozwala na realizację autoryzowanych szkoleń informatycznych.

10 Funkcjonujący w Uczelni Zakład Poligrafii (wyposażony w nowoczesne urządzenia kserograficzne) zabezpiecza potrzeby pracowników i studentów. W skrzydle północno-zachodnim budynku w Rzeszowie znajdują się zlokalizowane na dwóch poziomach pomieszczenia biblioteki i czytelni. W obiektach Uczelni prowadzi działalność 5 punktów gastronomicznych. Klub Akademicki mieszczący się w budynku w Rzeszowie, to około 400 m 2 powierzchni zaadaptowanej dla wypoczynku, organizacji imprez kulturalnych, konferencji itp. W lipcu 2003 roku uruchomiono Klub Studencki Index Pub, mieszczący się w jednej z kamienic w Rynku Rzeszowa. Powierzchnia Indexu liczy ponad 250 m 2 - jest to jedyny tak duży Klub Studencki w Rzeszowie. W obiektach Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej znajdują się: hala rekreacyjno-sportowa (jedna z największych w Polsce, z areną główną liczącą ponad m 2 ), 4 sale wykładowe mieszczące odpowiednio 200, 169,140 i 80 osób, 4 sale ćwiczeniowe mieszczące odpowiednio, 5 sal językowych, 2 laboratoria komputerowe liczące po 35 stanowisk komputerowych, 11 specjalistycznych laboratoriów, w tym: - 2 laboratoria anatomii i fizjologii wysiłku, - 2 laboratoria ratownictwa medycznego, - 1 laboratorium kinezyterapii, - 1 laboratorium fizykoterapii,

11 - 1 laboratorium kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, - 1 laboratorium chemii kosmetycznej, - 1 laboratorium zdrowego stylu życia i fizjoterapii, - 1 laboratorium mikrobiologii i histologii, - 1 laboratorium geografii. dobrze wyposażone siłownia i sauna, boisko otwarte do zajęć z koszykówki i piłki siatkowej, pomieszczenia dla kadry i obsługi dydaktycznej (dziekanat). W czerwcu 2006 roku w kompleksie CTiR została uruchomiona karczma staropolska - Taberna pod sosnami. Do użytku oddane zostały także 2 budynki mieszkalne dla studentów obcokrajowców z 22 miejscami noclegowymi, a w grudniu ośrodek jeździecki z krytą ujeżdżalnią. W listopadzie 2007 roku został oddany do użytku akademik z 94 miejscami noclegowymi dla studentów. W budynku przygotowano również kolejne sale wykładowe oraz laboratoria. W lipcu 2009 roku rozpoczęto prace przy budowie nowego budynku dydaktycznego, który powstanie w ramach projektu Centrum Edukacji Międzynarodowej. Budynek będzie miał ponad m 2 powierzchni i znajdować się w nim będą: sala audytoryjna dla 300 studentów, 2 sale wykładowe (konferencyjne), sale ćwiczeniowe, biblioteka multimedialna, 15 laboratoriów nowoczesnych technologii:

12 - Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki, - Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki, - Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Rzeczywistości Wirtualnej, - Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Telekomunikacyjnymi, - Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektowych Technologiach Informatycznych, - Laboratorium Architektury Przetwarzania Równoległego i Programowania Równoległego, - Laboratorium Inżynierii Oprogramowania, - Laboratorium Fizyki, Optoelektroniki i Miernictwa Telekomunikacyjnego, - Laboratorium Zaawansowanych Technologii Sieciowych, - Laboratorium Inteligentnych Systemów Informacyjnych Diagnostyka Obrazowa, - Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej, - Laboratorium Technik Magazynowania Danych Składnica Informacji, - Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej, - Laboratorium Projektowania Sieci Komputerowych i Teleinformatycznych, - Laboratorium Technologii Bezprzewodowych.

13 Wizualizacja Centrum Edukacji Międzynarodowej Obecnie w budynku CEM realizowane są prace związane z montażem sieci elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Rozpoczęto także prace związane z przygotowywaniem procedury przetargowej na dostawę sprzętu i wyposażenia do laboratoriów i innych pomieszczeń zaplanowanych w obiekcie CEM. Planowany termin oddania budynku do użytku grudzień 2011 roku. W skład infrastruktury dydaktycznej Wydziału Zamiejscowego WSIiZ w Tyczynie wchodzi obiekt Za Pałacem przy ul. Orkana, zlokalizowany na 1,5-hektarowej działce, o powierzchni 3007 m 2 (w tym hotelowej 238 m 2 ). W obiekcie znajdują się: 3 sale wykładowe na 266, 230 i 135 miejsc,

14 9 sal ćwiczeniowych, 3 sale językowe, 2 laboratoria komputerowe. Wszystkie komputery WSIiZ połączone są w uczelnianą sieć komputerową z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń infrastruktury sieciowej firm CISCO. W roku 2007/2008 Uczelnia zakończyła realizację projektu Podkarpackie Miasteczko Informatyczne w ramach ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informatycznego (wartość projektu około 5 milionów złoty). W ramach projektu powstało miedzy innymi 7 węzłów sieciowych zbudowanych w oparciu o najnowocześniejsze przełączniki Cisco Catalyst serii 6500 (1650 punktów dostępowych do sieci LAN), kompletna modernizacja sieci LAN

15 PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI PRZEDMIOT 1: CORPORATE IDENTITY Semestr studiów:3 (przejściowo) Liczba godzin: 20 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (W-10, C-10) Punkty ECTS: 3 Zalecana forma egzaminu: test Przedmiot realizowany po raz pierwszy. Nie jest objęty standardami kształcenia. PRZEDMIOT 2: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Semestr studiów: 3 (przejściowo) Liczba godzin: 60 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (L-40, P-20) Punkty ECTS: 5 Zalecana forma zaliczenia: projekt Student potrzebuje wiadomości z następujących przedmiotów, realizowanych na kierunku: Wprowadzenie do Grafiki Komputerowej

16 Cele i założenia przedmiotu: Celem pracowni jest poznanie zasad tworzenia przekazu wizualnego i budujących go elementów. Kształtowanie graficznej interpretacji pojęć. Łączenie funkcji estetycznej i informacyjnej w grafice. Przyswojenie przez studentów Technik i metod kreacji graficznej przydatnych w projektowaniu. Ważnym elementem kursu jest przyswojenie umiejętności operowania obrazem i tekstem jako komponentami komunikatu wizualnego. Minimalne treści przedmiotu: Pogłębianie indywidualnych umiejętności warsztatowych Umiejętność trafnego doboru elementów tworzących obraz Analiza celów i środków wchodzących w skład ostatecznej wypowiedzi. Kompozycja brył Liternictwo i typografia Wykłady z Pracowni Projektowania Graficznego Efekty kształcenia: Student powinien wykazać umiejętność twórczej obserwacji, otwartość na inspirację, umiejętność komunikowania się poprzez obraz, stosowania graficznych metafor, umiejętność komponowania obrazu za pomocą struktury, światła, materii, koloru oraz mieć świadomość potrzeby weryfikacji pomysłów oraz potrzeby poszukiwania indywidualnego języka wyrazu i formy przekazu.

17 PRZEDMIOT 3: PROJEKTOWANIE I MODELOWANIE 3 D Semestr studiów: 3 Liczba godzin: 50 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (L-40, P-10) Punkty ECTS: 5 Zalecana forma egzaminu: praktyczny projekt Student potrzebuje wiadomości z następujących przedmiotów, realizowanych na kierunku: Znajomość programu 3D Max i Maya Cele i założenia przedmiotu: Założeniem przedmiotu jest nauka twórczego podejścia do modelowania i projektowania w programie 3D Max opartego na modelowaniu, texturowaniu oraz tworzeniu światła w obrazie. Nauka operownia światłem oraz strukturą w tworzeniu emocji w obrazie. Analiza i selekcja treści przekazu. Dobór indywidualnych środków ekspresji i przekazu. Przyswojenie praktycznej wiedzy o warsztacie komputerowym w programach 3D. Określanie relacji między treścią i formą przekazu. Porządkowanie obrazów w struktury znaczeniowe. Zajęcia prowadzone są w formie laboratoryjnej to jest ćwiczeń praktycznych, poprzedzonych krótkim wprowadzeniem. Studenci otrzymują zadania zróżnicowane tematycznie, funkcjonalnie i formalnie. Minimalne treści przedmiotu: Opanowanie przez studenta programu 3D Max Program Maya V-RAY, Mental-ray, Maxwell RENDER Efekty kształcenia: Umiejętność opanowania warsztatu projektowego dla potrzeb oprogramowania 3D

18 PRZEDMIOT 4: KOMUNIKACJA WIZUALNA Semestr studiów: 3 Liczba godzin: 20 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (W-10, L-10) Punkty ECTS: 3 Zalecana forma egzaminu: opis Student potrzebuje wiadomości z następujących przedmiotów, realizowanych na kierunku: Nie dotyczy Cele i założenia przedmiotu: Twórcze interpretowanie formy dzieła plastycznego obrazów i zjawisk. Aranżacja elementów graficznych na płaszczyźnie i w przestrzeni otwartej. Interdyscyplinarne i multimedialne działania plastyczne. Fizjologia i psychologia widzenia. Minimalne treści przedmiotu: Podstawy komunikacji wizualnej, znaki i symbole Komunikacja a media Zasady budowania i percepcji budowania przekazu Reklama jako komunikacja wizualna Efekty kształcenia: Poznanie podstaw komunikacji wizualnej. Obraz i tekst, jako komponenty komunikatu wizualnego- rodzaje komunikatu wizualnego. Umiejętności w zakresie: realizowania dzieł z uwzględnieniem podstawowych elementów plastycznych, struktur wizualnych oraz fotografii; realizowania dzieł w oparciu o techniki elektronicznego przetwarzania obrazu; tworzenia kompozycji plastycznych i struktur wizualnych; komponowania przestrzeni i kreowania dzieła plastycznego; kreacji artystycznej z uwzględnieniem szerokiej tradycji oraz nowych mediów; korzystania z podstawowych technik kreacji wizualnej.

19 PRZEDMIOT 5: ILUSTRACJA Semestr studiów: 4 Liczba godzin: 60 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (L-40, P-20) Punkty ECTS: 5 Zalecana forma zaliczenia: Cele i założenia przedmiotu: Celem pracowni jest nauczenie studentów zobrazowania ilustracją problemu jak również umiejętnego posługiwania się odpowiednimi środkami wyrazu. Nauka narracji przy wykorzystaniu elementów służących do obrazowania: rysunek, fotografia, grafika itd. Minimalne treści przedmiotu: Umiejętność obróbki cyfrowej obrazu Biegłe posługiwanie się narzędziem ( komputer, aparat cyfrowy, tablet) Poznanie historii ilustracji Efekty kształcenia: Poznawanie różnorodnych technik i technologii rysunkowych i graficznych. Praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności.

20 PRZEDMIOT 6: ILUSTRACJA DŹWIĘKIEM Semestr studiów:4 Liczba godzin: 50 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (L-40, P-10) Punkty ECTS: 3 Zalecana forma egzaminu: projekt praktyczny Przedmiot realizowany po raz pierwszy. Nie jest objęty standardami kształcenia. Cele i założenia przedmiotu: Umiejętność posługiwania się kontrastem, sygnałem barwnym, dźwiękowym, skalą i rytmem, jako nośnikami emocji, oraz porządkowania ich w struktury znaczeniowe. Program zajęć będzie indywidualizowany Porządkowanie obrazów i dźwięków w struktury znaczeniowe. Celem pracowni jest poznanie zasad tworzenia obrazu opartego na ruchu, ścieżce dźwiękowej oraz określonym czasem i przestrzenią Minimalne treści przedmiotu: Poznanie muzyki, jako efektu uzupełniającego strukturę obrazu, nadającego mu tempo i nowego znaczenia w percepcji. Efekty kształcenia: Umiejętność opanowania myślenia dźwiękiem podczas budowania struktury scenariuszowej do animacji.

21 PRZEDMIOT 7: ILUSTRACJA PRZESTRZENIĄ Semestr studiów: 4 Liczba godzin: 50 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (L-40, P-10) Punkty ECTS: 3 Zalecana forma egzaminu: projekt praktyczny Student potrzebuje wiadomości z następujących przedmiotów, realizowanych na kierunku: Znajomość programu 3D Max, Maya Cele i założenia przedmiotu: Celem pracowni jest poznanie zasad tworzenia przekazu wizualnego i budujących go elementów. Kształtowanie graficznej interpretacji pojęć, przeniesienie tekstu scenariusza na obraz. Łączenie funkcji estetycznej i informacyjnej w grafice. Przyswojenie przez studentów technik i metod kreacji graficznej przydatnych w projektowaniu dla potrzeb przestrzeni wirtualnej. Ważnym elementem kursu jest przyswojenie umiejętności operowania obrazem i tekstem jako komponentami komunikatu wizualnego. Minimalne treści przedmiotu: Opanowanie przez studenta programu 3D Max Program Maya V-RAY, Mental-ray, Poznanie zasad budowania prtzestrzeni architektonicznej dla potrzeb przestrzeni wirtualnej. Efekty kształcenia: Umiejętność opanowania warsztatu projektowego dla potrzeb oprogramowania 3D

22 PRZEDMIOT 8: ANIMACJA 2D I 3D Semestr studiów: 3 Liczba godzin: 50 projekt praktyczny Punkty ECTS: 3 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (L-40, P-10) Zalecana forma egzaminu: projekt praktyczny Student potrzebuje wiadomości z następujących przedmiotów, realizowanych na kierunku: Znajomość Photoshopa Extended, 3DMax, After Effects, Premier Pro, Premier Pro, Cinema 4D, After Effects Poser, Vue 6 Esprit, Mirage Studio, Flash, Storyboard, FinalCut Cele i założenia przedmiotu: Przekazanie w praktyce studentom podstawowych zasad animacji - elementy, z których składa się film, fazy ruchu, tempo animacji, montaż, udźwiękowienie a także pokazanie specyfiki pracy nad animacją. Celem pracowni jest poznanie zasad tworzenia obrazu opartego na ruchu, ścieżce dźwiękowej oraz określonym czasem i przestrzenią Nauka myślenia filmowego od kadru przez płynność ruchu po spójną całość, swobodna integracja obrazu dwu i trzy wymairowego Minimalne treści przedmiotu: Poznanie technik i sposobów animacji od 2D do 3D Efekty kształcenia: Opanowanie przez studenta najważniejszych zasad animacji komputerowej.student zdobędzie potrzebną wiedzę do pracy związanej z efektami specjalnymi 2d i 3d oraz montażem na potrzeby produkcji telewizyjnej, internetowej i multimedialnej, oraz gier komputerowych

23 PRZEDMIOT 9: FOTOGRAFIA PRASOWA I REKLAMOWA Semestr studiów: 4 Liczba godzin: 20 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (W-10, L-10) Punkty ECTS: 3 Zalecana forma egzaminu: projekt Cele i założenia przedmiotu: Celem pracowni jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat zasad budowy obrazu, podstawowych środków wyrazu. Zapoznanie się z najważniejszymi tematami realizowanymi przez fotoreporterów i fotoedytorów prasowych, a także nauka dostosowania ilustracji do potrzeb danego wydawnictwa. Minimalne treści przedmiotu: Rola zdjęcia jako ilustracji prasowej. Rodzaje zdjęć w różnych wydawnictwach. Fotoreporter prasowy fotograf specjalista, fotograf uniwersalny Podstawy budowy obrazu fotograficznego. Efekty kształcenia: Nauczenie odróżniania zdjęć reporterskich od pozostałych rodzajów fotografii. Zwrócenie uwagi na prawidłową kompozycję obrazu i jej wpływ na odbiór przekazu ilustracji przez czytelnika. Przygotowanie do samodzielnej realizacji fotograficznego materiału dziennikarskiego.

24 PRZEDMIOT 10: KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Semestr studiów: 4 Łączna liczba godzin: 20 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (W-10, L-10) Punkty ECTS: niestacjonarne 5 pkt Zalecana forma zaliczenia: opisowa Cele i założenia przedmiotu: Przedmiot ukazuje tematykę zarządzania kapitałem ludzkim wraz z aspektami praktycznymi. Ukierunkowany jest na zwiększenie świadomości roli gospodarowania kapitałem ludzkim i wykształcenie umiejętności stosowania zasad zarządzania tym zasobem. Studenci powinni zapoznać się ze znaczeniem tego zasobu dla organizacji i całej gospodarki. Istotne jest poznanie koncepcji i metod analizy kapitału ludzkiego, zasad zarządzania wiedzą i form wspierania kapitału ludzkiego Minimalne treści przedmiotu: Powstanie i ewolucja koncepcji kapitału ludzkiego. Koncepcje i analizy kapitału ludzkiego w różnych obszarach ekonomii. Prywatne i publiczne inwestycje w kapitał ludzki. Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. Źródła i metody rekrutacji pracowników. Wartość kapitału ludzkiego dla pracodawcy. Pojęcie funkcji personalnej w organizacji. Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji. Systemy motywacyjne w organizacjach. Przywództwo i kierowanie personelem. Decyzje kierownicze. Struktura kapitału ludzkiego a segmentacja rynku pracy. Mobilność kapitału ludzkiego. Zarządzanie wiedzą. Zarządzanie przez efekty i zarządzanie talentami. Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki a polityka edukacyjna i kształceniowa. Programy wsparcia kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej

25 Efekty kształcenia Student powinien nabyć następujące umiejętności i kompetencje: - umiejętność uzasadnienia znaczenia koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim dla rozwoju organizacji, - rozumienie zasad zarządzania kapitałem ludzkim, - sprawne posługiwanie się terminologią z zakresu zarządzania i gospodarowania kapitałem ludzkim, - umiejętność stosowania metod analizy kapitału ludzkiego, - zdolność dokonania pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego, - umiejętność oceny systemów zarządzania wiedzą w organizacjach, - rozpoznawanie i kształtowanie zdolności wykorzystywania kapitału ludzkiego, - stosowanie podstawowych zasad zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce funkcjonowania administracji publicznej. SEMINARIUM MAGISTERSKIE Semestr studiów: 3, 4 Liczba godzin: 30 Punkty ECTS: 15 Zalecana forma zaliczenia: Student potrzebuje wiadomości z następujących przedmiotów, realizowanych na kierunku: W zależności od wybranego seminarium i tematu pracy Cele i założenia przedmiotu: Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Efekty kształcenia: Przygotowanie pracy magisterskiej.

26 Literatura; Digital Architecture Now Neil Spiller Verb - archiyecture boogazine Teoria koloru w filmie Patti Bellantoni Opowiadanie obrazem Bruce Block Wrzuć film - Web video Jennie Bourne Adobe Flash Professional, Biblia Robert Reinhardt 3ds Max, Biblia Kelly L. Murdock Photoshop, Biblia Stacy Cates

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane.

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane. biuro rekrutacji szkoła wyższa psychologii społecznej wydział zamiejscowy we wrocławiu ul. ostrowskiego 30 53-238 wrocław tel. 71 750 72 72 faks 71 750 72 70 gadu gadu: 12574469 czynne: poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej Ogólna prezentacja kierunku PJWSTK - Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu - http://bytom.pjwstk.edu.pl 1 Kogo chcemy uczyć? Studia adresowane są do osób

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: stacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

w agencjach corporate identity i agencjach reklamowych, zarówno w dziale kreatywnym jak i w doradztwie czy planowaniu strategicznym,

w agencjach corporate identity i agencjach reklamowych, zarówno w dziale kreatywnym jak i w doradztwie czy planowaniu strategicznym, PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU:

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (communication design, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA, REKLAMOWA I ARTYSTYCZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA, REKLAMOWA I ARTYSTYCZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Rok immatrykulacji 2016 Edukacja Techniczno Informatyczna Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Struktury wizualne 45 45 E 4 Wiedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego

PLAN STUDIÓW. Struktury wizualne 45 45 E 4 Wiedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego PLAN STUDIÓ DIGITAL DESIGN Studia II stopnia stacjonarne semestr 1 Struktury wizualne 45 45 E 4 iedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego 30 30 ZO 3 Liternictwo i typografia 45

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: DZIENNIKARSTWO RADIOWE

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Techniki multimedialne I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Grafika 3D i multimedia

Grafika 3D i multimedia Grafika 3D i multimedia Specjalność "Multimedia" jest odpowiedzią na stale zwiększający się popyt na specjalistów w zakresie projektowania i realizacji projektów multimedialnych. Multimedia przenikają

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Studia drugiego stopnia Kierunek: INFORMATYKA Profil: ogólnoakademicki Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 (od semestru zimowego) Formy studiów: Stacjonarne (ścieżka 4-semestralna)

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 41 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Techniki multimedialne Multimedia techniques

Techniki multimedialne Multimedia techniques Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/6 Nazwa modułu Techniki multimedialne Multimedia techniques Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Moduł wiedzy uzupełniającej (obowiązkowy) Nauka o komunikacji 3 E, Zo Psychologia społeczna I 1 E

Moduł wiedzy uzupełniającej (obowiązkowy) Nauka o komunikacji 3 E, Zo Psychologia społeczna I 1 E Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław Kierunek - Grafika reklama k.wizualna reklama k.wizualna treści przedmiot ects zal. wyk. ćw praca wł. praca wł. e-learning e-learning semestr 1 Moduł propedeutyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 3 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. I Formy zajęć, liczba godzin. Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. IV Forma zaliczenia

I. KARTA PRZEDMIOTU. I Formy zajęć, liczba godzin. Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. IV Forma zaliczenia I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Techniki multimedialne. Multimedia techniques Edukacja techniczno-informatyczna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia

Program studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Rok studiów: I Nazwa przedmiotu rogram studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Forma zajęć- liczba godzin W K S Ć L Wr r

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS Jednolite studia magisterskie 5-letnie wersja z 05 04 2014 3.600 godz. i 0 pkt. ECTS - do wyboru 1.200 godz. i 105 pkt. ECTS Kierunek: Sztuka mediów i edukacja wizualna Specjalności: Multimedia i fotografia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne. 2. KIERUNEK: mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne. 2. KIERUNEK: mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne 2. KIERUNEK: mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I / 1,2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

Część ogólna programu studiów

Część ogólna programu studiów Część ogólna programu studiów. Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.. Specjalności: a) nauczycielska: Edukacja plastyczna z informatyką, b) nienauczycielska: Sztuki wizualne i cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Fotografia - opis przedmiotu

Fotografia - opis przedmiotu Fotografia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fotografia Kod przedmiotu 03.4-WA-EASPP-FOTO-Ć-S14_genRGG2L Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Sztuki wizualne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Metrologia Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5 razem razem INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( U K Ł A D Z I R O C Z N Y M ) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 20 25 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu

Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rysunek prezentacyjny Kod przedmiotu 03.5-WA-AWP-RYSP-Ć-S14_pNadGenFAGFN Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz

Bardziej szczegółowo

Rzeźba - opis przedmiotu

Rzeźba - opis przedmiotu Rzeźba - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rzeźba Kod przedmiotu 03.1-WA-AWP-RZBA-Ć-S14_pNadGenJK25U Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Konferencję stażystów z pracodawcami, z cyklu Realia rynku pracy IV Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Jarosław Hermaszewski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Legnica, 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Techniki multimedialne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RIA-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne. 2. KIERUNEK: bezpieczeństwo narodowe. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne. 2. KIERUNEK: bezpieczeństwo narodowe. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne 2. KIERUNEK: bezpieczeństwo narodowe 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I / 1,2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Grafika reklamowa D1_13

KARTA PRZEDMIOTU. Grafika reklamowa D1_13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa, fotografia i multimedia

Grafika komputerowa, fotografia i multimedia Grafika komputerowa, fotografia i multimedia WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Grafika komputerowa, fotografia i multimedia - studia w WSB we Wrocławiu Studia podyplomowe pozwalają na zdobycie

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017. Rok I - Semestr 2

KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017. Rok I - Semestr 2 KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017 Kulturoznawstwo studia stacjonarne II stopień Teoria i historia kultury Lp. Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ Seminaria Laboratorium/

Bardziej szczegółowo

A. Prace indywidualne - dwie do wyboru z trzech: B. Prace indywidualne lub zespołowe - dwie do wyboru z trzech:

A. Prace indywidualne - dwie do wyboru z trzech: B. Prace indywidualne lub zespołowe - dwie do wyboru z trzech: Nazwa przedmiotu KREACJA DŹWIĘKU W FORMACH AUDIOWIZUALNYCH * Forma zajęć wykład grupy Zajęcia indywidualne godz. 120 liczba semestrów 4 rok I; II forma zaliczenia egzamin Cel nauczania Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16 Rok I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015-16 Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 15 25 40 5 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania. 1 15 1 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo