PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PROWADZONEJ NA KIERUNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PROWADZONEJ NA KIERUNKU"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie KATALOG PRZEDMIOTÓW DLA SPCJALNOŚCI PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PROWADZONEJ NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA na semestr zimowy roku akademickiego 2010/2011 STUDIA II STOPNIA (STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE) Rzeszów, wrzesień 2010

2 SPIS TREŚCI UZASADNIENIE WPROWADZENIA SPECJALNOŚCI 3 PRZYGOTOWANIE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE DO PROWADZENIA SPECJALNOŚCI "PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ". 7 PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI 15 PRZEDMIOT 1: CORPORATE IDENTITY 15 PRZEDMIOT 2:PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 15 PRZEDMIOT 3:PROJEKTOWANIE I MODELOWANIE 3 D 17 PRZEDMIOT 4:KOMUNIKACJA WIZUALNA 18 PRZEDMIOT 5:ILUSTRACJA 19 PRZEDMIOT 6:ILUSTRACJA DŹWIĘKIEM 20 PRZEDMIOT 7:ILUSTRACJA PRZESTRZENIĄ 21 PRZEDMIOT 8:ANIMACJA 2D I 3D 22 PRZEDMIOT 9:FOTOGRAFIA PRASOWA I REKLAMOWA 23 PRZEDMIOT 10:KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI 24 SEMINARIUM MAGISTERSKIE 25

3 UZASADNIENIE WPROWADZENIA SPECJALNOŚCI Celem specjalności Projektowania Przestrzeni Wirtualnej jest wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę praktyczną i teoretyczną w takich dziedzinach jak: multimedia, film, efekty specjalne, animacja komputerowa, wizualizacja. Gwałtowny rozwój nowych mediów powoduje brak wystarczającej ilości pracowników posiadających kompetencje z zakresu innowacyjnych technik graficznych i cyfrowej obróbki obrazu; kreacji 2D i 3D oraz projektowania przestrzeni wirtualnej. Proponowana specjalność Projektowanie przestrzeni wirtualnej odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Brakuje osób przygotowanych do kreacji projektowych w mediach i reklamie, kreatorów cyberprzestrzeni ; osób realizujących działania związane z użytkową grafiką cyfrową i projektowaniem multimedialnym. W odróżnieniu od specjalizacji takich jak Grafika komputerowa, czy Multimedia na kierunku Informatyka, proponowany nowy kierunek Projektowanie przestrzeni wirtualnej będzie nie tylko przygotowywał do korzystania z narzędzi i aplikacji graficznych, ale przede wszystkim będzie kierunkiem kształcącym umiejętności zastosowania tych narzędzi w pracy kreatywnej i twórczej, związanej ze sztukami wizualnymi, grafiką użytkową oraz organizacją produkcji form wizualnego przekazu w cyberprzestrzeni. Kształcenie na kierunku Projektowanie przestrzeni wirtualnej obejmować będzie takie m.in. obszary jak: Sztuka cyfrowa, Projektowanie i modelowanie 3D, Animacja komputerowa 2D i 3D, a także inne, pokrewne obszary zidentyfikowane, jako kluczowe w trakcie przeprowadzonych badań.

4 Dynamiczna gałąź gospodarki, jaką jest przemysł medialny i komunikacja internetowa wymaga wsparcia kadrą osób kreatywnych, tworzących w sposób świadomy i odpowiedzialny przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi oraz technik graficznych i animacyjnych. Potrzebne jest wyznaczenie nowych standardów w kształceniu z zakresu projektowania cyberprzestrzeni, tworzenia nowych przestrzeni społecznych, nowych rodzajów i standardów komunikacji. Z dnia na dzień powstaje nowa rzeczywistość wirtualna - gry sieciowe, wirtualne muzea, miasta, transarchitektura, turystyka sieciowa. Budowana jest wirtualna architektura dla potrzeb rekreacyjnych (scenografia gier), edukacyjnych (biblioteki, muzea wirtualne, nawigacja, rekonstrukcja itp.) przemysłu muzycznego i rozrywkowego (VJ, scenografia dla potrzeb muzycznych). Kształcenie na kierunku Projektowanie przestrzeni wirtualnej będzie zaznajamiało z różnymi aspektami wykorzystania mediów cyfrowych we współczesnym świecie w zakresie teorii i zastosowań praktycznych. Absolwenci kierunku będą przygotowani do działania w obszarze użytkowej sztuki cyfrowej, mediów elektronicznych, animacji komputerowej, cyfrowego montażu i efektów specjalnych, przestrzeni wirtualnych, reklamy, wizualizacji przestrzeni ekspozycyjnych i scenicznych oraz wizualizacji przestrzeni architektonicznych.

5 Grupa docelowa: młodzi ludzie, chcący rozwijać swe umiejętności w projektowaniu 3D dla potrzeb przestrzeni wirtualnej przyszli projektanci gier komputerowych i symulacji wirtualnej; muzealnicy i archeolodzy, chcący zająć się rekonstrukcją i wizualizacją czasu przeszłego wizjonerzy i kreatorzy 3D czasu przyszłego; osoby zajmujące się turystyką wirtualną; animatorzy i specjaliści od efektów specjalnych; pracownicy działów promocji sektora małych i średnich przedsiębiorstw pracownicy agencji reklamowych i agencji promocyjnych pracownicy mediów obsługujący programy graficzne Rozwój przestrzeni wirtualnej, mediów, gier i reklamy w sieci stwarza nowe możliwości i otwiera rynek pracy. Ludzie po ukończeniu specjalności Projektowanie przestrzeni wirtualnej spełnią wymagania stawiane we wszystkich zawodach opartych na pracy medialnej i dziennikarskiej.

6 Program studiów kładzie nacisk na następujące zagadnienia: - kompozycje przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej - wirtualna rzeczywistość i programowanie interakcji człowiek-komputer - projektowanie grafiki oraz skład i montaż komputerowy - modelowanie i animacja komputerowa - realizacja filmowa i telewizyjna - tworzenie interfejsów - aplikacji graficznych - projektowanie i programowanie aplikacji multimedialnych profesor Andrzej Głowacki

7 PRZYGOTOWANIE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE DO PROWADENIA SPECJALNOŚCI "PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIZUALNEJ". Uczelnia dysponuje nowoczesną, szybko rozwijającą się bazą naukowodydaktyczną. Podstawowy kompleks obiektów, obejmujący liczne sale dydaktyczne i laboratoria specjalistyczne, zlokalizowany jest w Rzeszowie na 70-arowej działce. Tu także znajduje się siedziba Uczelni. W Kielnarowej koło Rzeszowa znajduje się Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ - zespół obiektów dydaktycznych i rekreacyjno-sportowych zlokalizowany na 12-hektarowej działce w malowniczym pasie Pogórza Dynowskiego. W związku z przyłączeniem w 2008 roku WSSG do WSIiZ, Uczelnia zwiększyła swoją infrastrukturę dydaktyczną o budynki usytuowane na 3-hektarowej działce. Łącznie Uczelnia dysponuje własną bazą naukowo-dydaktyczną o powierzchni ok m 2. W skład powierzchni dydaktycznej WSIiZ w Rzeszowie wchodzą: nowoczesna sala audytoryjna, 10 sal wykładowych, mieszczących średnio po 120 osób, 3 duże laboratoria komputerowe na 70, 90 i 110 stanowisk (dostępne dla studentów przez 12 godzin na dobę), 12 laboratoriów komputerowych,

8 10 sal językowych, wyposażonych w sprzęt audiowizualny, spełniających wymogi standardów International Certificate Conference, 19 sal ćwiczeniowych, specjalistyczne laboratoria komputerowe: - 2 laboratoria komputerowe CISCO SYSTEMS, umożliwiające kształcenie na poziomie CCNA, - 1 laboratorium komputerowe CISCO SYSTEMS, umożliwiające kształcenie na poziomie CCNP, - 1 laboratorium komputerowe CISCO SYSTEMS, umożliwiające kształcenie na poziomie Fundamentals of Security, Wireless, VoIP, - 1 laboratorium PANDUIT, umożliwiające kształcenie w dziedzinie wykonywania i projektowania okablowania światłowodowego, - 1 laboratorium komputerowe SUN MICROSYSTEMS, - 1 laboratorium komputerowe HEWLETT-PACKARD, - 1 laboratorium komputerowe Oracle (Oracle Academy Iniciative), - 1 laboratorium komputerowe NOVELL, - 2 laboratoria komputerowe MICROSOFT, - Laboratorium Fizyki, - Laboratorium Podstaw elektroniki, - Laboratorium Projektowania systemów mikroprocesorowych, - Laboratorium Programowalnych Układów cyfrowych, - Laboratorium Optoelektroniki, - Laboratorium Podstaw automatyki robotyki, - Laboratorium Systemów wirtualnej rzeczywistości, - Laboratorium Architektury komputerów i procesorów, - Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Prometric, - Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE

9 Siedziba Uczelni przy ulicy H. Sucharskiego W części laboratoriów komputerowych oprócz standardowych urządzeń znajdują się również urządzenia specjalistyczne (ploter, skanery, kamery, video, itp.). Wszystkie pracownie posiadają stały dostęp do Internetu. Wyposażenie laboratoriów komputerowych pozwala na realizację autoryzowanych szkoleń informatycznych.

10 Funkcjonujący w Uczelni Zakład Poligrafii (wyposażony w nowoczesne urządzenia kserograficzne) zabezpiecza potrzeby pracowników i studentów. W skrzydle północno-zachodnim budynku w Rzeszowie znajdują się zlokalizowane na dwóch poziomach pomieszczenia biblioteki i czytelni. W obiektach Uczelni prowadzi działalność 5 punktów gastronomicznych. Klub Akademicki mieszczący się w budynku w Rzeszowie, to około 400 m 2 powierzchni zaadaptowanej dla wypoczynku, organizacji imprez kulturalnych, konferencji itp. W lipcu 2003 roku uruchomiono Klub Studencki Index Pub, mieszczący się w jednej z kamienic w Rynku Rzeszowa. Powierzchnia Indexu liczy ponad 250 m 2 - jest to jedyny tak duży Klub Studencki w Rzeszowie. W obiektach Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej znajdują się: hala rekreacyjno-sportowa (jedna z największych w Polsce, z areną główną liczącą ponad m 2 ), 4 sale wykładowe mieszczące odpowiednio 200, 169,140 i 80 osób, 4 sale ćwiczeniowe mieszczące odpowiednio, 5 sal językowych, 2 laboratoria komputerowe liczące po 35 stanowisk komputerowych, 11 specjalistycznych laboratoriów, w tym: - 2 laboratoria anatomii i fizjologii wysiłku, - 2 laboratoria ratownictwa medycznego, - 1 laboratorium kinezyterapii, - 1 laboratorium fizykoterapii,

11 - 1 laboratorium kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, - 1 laboratorium chemii kosmetycznej, - 1 laboratorium zdrowego stylu życia i fizjoterapii, - 1 laboratorium mikrobiologii i histologii, - 1 laboratorium geografii. dobrze wyposażone siłownia i sauna, boisko otwarte do zajęć z koszykówki i piłki siatkowej, pomieszczenia dla kadry i obsługi dydaktycznej (dziekanat). W czerwcu 2006 roku w kompleksie CTiR została uruchomiona karczma staropolska - Taberna pod sosnami. Do użytku oddane zostały także 2 budynki mieszkalne dla studentów obcokrajowców z 22 miejscami noclegowymi, a w grudniu ośrodek jeździecki z krytą ujeżdżalnią. W listopadzie 2007 roku został oddany do użytku akademik z 94 miejscami noclegowymi dla studentów. W budynku przygotowano również kolejne sale wykładowe oraz laboratoria. W lipcu 2009 roku rozpoczęto prace przy budowie nowego budynku dydaktycznego, który powstanie w ramach projektu Centrum Edukacji Międzynarodowej. Budynek będzie miał ponad m 2 powierzchni i znajdować się w nim będą: sala audytoryjna dla 300 studentów, 2 sale wykładowe (konferencyjne), sale ćwiczeniowe, biblioteka multimedialna, 15 laboratoriów nowoczesnych technologii:

12 - Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki, - Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki, - Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Rzeczywistości Wirtualnej, - Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Telekomunikacyjnymi, - Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektowych Technologiach Informatycznych, - Laboratorium Architektury Przetwarzania Równoległego i Programowania Równoległego, - Laboratorium Inżynierii Oprogramowania, - Laboratorium Fizyki, Optoelektroniki i Miernictwa Telekomunikacyjnego, - Laboratorium Zaawansowanych Technologii Sieciowych, - Laboratorium Inteligentnych Systemów Informacyjnych Diagnostyka Obrazowa, - Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej, - Laboratorium Technik Magazynowania Danych Składnica Informacji, - Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej, - Laboratorium Projektowania Sieci Komputerowych i Teleinformatycznych, - Laboratorium Technologii Bezprzewodowych.

13 Wizualizacja Centrum Edukacji Międzynarodowej Obecnie w budynku CEM realizowane są prace związane z montażem sieci elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Rozpoczęto także prace związane z przygotowywaniem procedury przetargowej na dostawę sprzętu i wyposażenia do laboratoriów i innych pomieszczeń zaplanowanych w obiekcie CEM. Planowany termin oddania budynku do użytku grudzień 2011 roku. W skład infrastruktury dydaktycznej Wydziału Zamiejscowego WSIiZ w Tyczynie wchodzi obiekt Za Pałacem przy ul. Orkana, zlokalizowany na 1,5-hektarowej działce, o powierzchni 3007 m 2 (w tym hotelowej 238 m 2 ). W obiekcie znajdują się: 3 sale wykładowe na 266, 230 i 135 miejsc,

14 9 sal ćwiczeniowych, 3 sale językowe, 2 laboratoria komputerowe. Wszystkie komputery WSIiZ połączone są w uczelnianą sieć komputerową z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń infrastruktury sieciowej firm CISCO. W roku 2007/2008 Uczelnia zakończyła realizację projektu Podkarpackie Miasteczko Informatyczne w ramach ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informatycznego (wartość projektu około 5 milionów złoty). W ramach projektu powstało miedzy innymi 7 węzłów sieciowych zbudowanych w oparciu o najnowocześniejsze przełączniki Cisco Catalyst serii 6500 (1650 punktów dostępowych do sieci LAN), kompletna modernizacja sieci LAN

15 PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI PRZEDMIOT 1: CORPORATE IDENTITY Semestr studiów:3 (przejściowo) Liczba godzin: 20 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (W-10, C-10) Punkty ECTS: 3 Zalecana forma egzaminu: test Przedmiot realizowany po raz pierwszy. Nie jest objęty standardami kształcenia. PRZEDMIOT 2: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Semestr studiów: 3 (przejściowo) Liczba godzin: 60 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (L-40, P-20) Punkty ECTS: 5 Zalecana forma zaliczenia: projekt Student potrzebuje wiadomości z następujących przedmiotów, realizowanych na kierunku: Wprowadzenie do Grafiki Komputerowej

16 Cele i założenia przedmiotu: Celem pracowni jest poznanie zasad tworzenia przekazu wizualnego i budujących go elementów. Kształtowanie graficznej interpretacji pojęć. Łączenie funkcji estetycznej i informacyjnej w grafice. Przyswojenie przez studentów Technik i metod kreacji graficznej przydatnych w projektowaniu. Ważnym elementem kursu jest przyswojenie umiejętności operowania obrazem i tekstem jako komponentami komunikatu wizualnego. Minimalne treści przedmiotu: Pogłębianie indywidualnych umiejętności warsztatowych Umiejętność trafnego doboru elementów tworzących obraz Analiza celów i środków wchodzących w skład ostatecznej wypowiedzi. Kompozycja brył Liternictwo i typografia Wykłady z Pracowni Projektowania Graficznego Efekty kształcenia: Student powinien wykazać umiejętność twórczej obserwacji, otwartość na inspirację, umiejętność komunikowania się poprzez obraz, stosowania graficznych metafor, umiejętność komponowania obrazu za pomocą struktury, światła, materii, koloru oraz mieć świadomość potrzeby weryfikacji pomysłów oraz potrzeby poszukiwania indywidualnego języka wyrazu i formy przekazu.

17 PRZEDMIOT 3: PROJEKTOWANIE I MODELOWANIE 3 D Semestr studiów: 3 Liczba godzin: 50 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (L-40, P-10) Punkty ECTS: 5 Zalecana forma egzaminu: praktyczny projekt Student potrzebuje wiadomości z następujących przedmiotów, realizowanych na kierunku: Znajomość programu 3D Max i Maya Cele i założenia przedmiotu: Założeniem przedmiotu jest nauka twórczego podejścia do modelowania i projektowania w programie 3D Max opartego na modelowaniu, texturowaniu oraz tworzeniu światła w obrazie. Nauka operownia światłem oraz strukturą w tworzeniu emocji w obrazie. Analiza i selekcja treści przekazu. Dobór indywidualnych środków ekspresji i przekazu. Przyswojenie praktycznej wiedzy o warsztacie komputerowym w programach 3D. Określanie relacji między treścią i formą przekazu. Porządkowanie obrazów w struktury znaczeniowe. Zajęcia prowadzone są w formie laboratoryjnej to jest ćwiczeń praktycznych, poprzedzonych krótkim wprowadzeniem. Studenci otrzymują zadania zróżnicowane tematycznie, funkcjonalnie i formalnie. Minimalne treści przedmiotu: Opanowanie przez studenta programu 3D Max Program Maya V-RAY, Mental-ray, Maxwell RENDER Efekty kształcenia: Umiejętność opanowania warsztatu projektowego dla potrzeb oprogramowania 3D

18 PRZEDMIOT 4: KOMUNIKACJA WIZUALNA Semestr studiów: 3 Liczba godzin: 20 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (W-10, L-10) Punkty ECTS: 3 Zalecana forma egzaminu: opis Student potrzebuje wiadomości z następujących przedmiotów, realizowanych na kierunku: Nie dotyczy Cele i założenia przedmiotu: Twórcze interpretowanie formy dzieła plastycznego obrazów i zjawisk. Aranżacja elementów graficznych na płaszczyźnie i w przestrzeni otwartej. Interdyscyplinarne i multimedialne działania plastyczne. Fizjologia i psychologia widzenia. Minimalne treści przedmiotu: Podstawy komunikacji wizualnej, znaki i symbole Komunikacja a media Zasady budowania i percepcji budowania przekazu Reklama jako komunikacja wizualna Efekty kształcenia: Poznanie podstaw komunikacji wizualnej. Obraz i tekst, jako komponenty komunikatu wizualnego- rodzaje komunikatu wizualnego. Umiejętności w zakresie: realizowania dzieł z uwzględnieniem podstawowych elementów plastycznych, struktur wizualnych oraz fotografii; realizowania dzieł w oparciu o techniki elektronicznego przetwarzania obrazu; tworzenia kompozycji plastycznych i struktur wizualnych; komponowania przestrzeni i kreowania dzieła plastycznego; kreacji artystycznej z uwzględnieniem szerokiej tradycji oraz nowych mediów; korzystania z podstawowych technik kreacji wizualnej.

19 PRZEDMIOT 5: ILUSTRACJA Semestr studiów: 4 Liczba godzin: 60 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (L-40, P-20) Punkty ECTS: 5 Zalecana forma zaliczenia: Cele i założenia przedmiotu: Celem pracowni jest nauczenie studentów zobrazowania ilustracją problemu jak również umiejętnego posługiwania się odpowiednimi środkami wyrazu. Nauka narracji przy wykorzystaniu elementów służących do obrazowania: rysunek, fotografia, grafika itd. Minimalne treści przedmiotu: Umiejętność obróbki cyfrowej obrazu Biegłe posługiwanie się narzędziem ( komputer, aparat cyfrowy, tablet) Poznanie historii ilustracji Efekty kształcenia: Poznawanie różnorodnych technik i technologii rysunkowych i graficznych. Praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności.

20 PRZEDMIOT 6: ILUSTRACJA DŹWIĘKIEM Semestr studiów:4 Liczba godzin: 50 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (L-40, P-10) Punkty ECTS: 3 Zalecana forma egzaminu: projekt praktyczny Przedmiot realizowany po raz pierwszy. Nie jest objęty standardami kształcenia. Cele i założenia przedmiotu: Umiejętność posługiwania się kontrastem, sygnałem barwnym, dźwiękowym, skalą i rytmem, jako nośnikami emocji, oraz porządkowania ich w struktury znaczeniowe. Program zajęć będzie indywidualizowany Porządkowanie obrazów i dźwięków w struktury znaczeniowe. Celem pracowni jest poznanie zasad tworzenia obrazu opartego na ruchu, ścieżce dźwiękowej oraz określonym czasem i przestrzenią Minimalne treści przedmiotu: Poznanie muzyki, jako efektu uzupełniającego strukturę obrazu, nadającego mu tempo i nowego znaczenia w percepcji. Efekty kształcenia: Umiejętność opanowania myślenia dźwiękiem podczas budowania struktury scenariuszowej do animacji.

21 PRZEDMIOT 7: ILUSTRACJA PRZESTRZENIĄ Semestr studiów: 4 Liczba godzin: 50 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (L-40, P-10) Punkty ECTS: 3 Zalecana forma egzaminu: projekt praktyczny Student potrzebuje wiadomości z następujących przedmiotów, realizowanych na kierunku: Znajomość programu 3D Max, Maya Cele i założenia przedmiotu: Celem pracowni jest poznanie zasad tworzenia przekazu wizualnego i budujących go elementów. Kształtowanie graficznej interpretacji pojęć, przeniesienie tekstu scenariusza na obraz. Łączenie funkcji estetycznej i informacyjnej w grafice. Przyswojenie przez studentów technik i metod kreacji graficznej przydatnych w projektowaniu dla potrzeb przestrzeni wirtualnej. Ważnym elementem kursu jest przyswojenie umiejętności operowania obrazem i tekstem jako komponentami komunikatu wizualnego. Minimalne treści przedmiotu: Opanowanie przez studenta programu 3D Max Program Maya V-RAY, Mental-ray, Poznanie zasad budowania prtzestrzeni architektonicznej dla potrzeb przestrzeni wirtualnej. Efekty kształcenia: Umiejętność opanowania warsztatu projektowego dla potrzeb oprogramowania 3D

22 PRZEDMIOT 8: ANIMACJA 2D I 3D Semestr studiów: 3 Liczba godzin: 50 projekt praktyczny Punkty ECTS: 3 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (L-40, P-10) Zalecana forma egzaminu: projekt praktyczny Student potrzebuje wiadomości z następujących przedmiotów, realizowanych na kierunku: Znajomość Photoshopa Extended, 3DMax, After Effects, Premier Pro, Premier Pro, Cinema 4D, After Effects Poser, Vue 6 Esprit, Mirage Studio, Flash, Storyboard, FinalCut Cele i założenia przedmiotu: Przekazanie w praktyce studentom podstawowych zasad animacji - elementy, z których składa się film, fazy ruchu, tempo animacji, montaż, udźwiękowienie a także pokazanie specyfiki pracy nad animacją. Celem pracowni jest poznanie zasad tworzenia obrazu opartego na ruchu, ścieżce dźwiękowej oraz określonym czasem i przestrzenią Nauka myślenia filmowego od kadru przez płynność ruchu po spójną całość, swobodna integracja obrazu dwu i trzy wymairowego Minimalne treści przedmiotu: Poznanie technik i sposobów animacji od 2D do 3D Efekty kształcenia: Opanowanie przez studenta najważniejszych zasad animacji komputerowej.student zdobędzie potrzebną wiedzę do pracy związanej z efektami specjalnymi 2d i 3d oraz montażem na potrzeby produkcji telewizyjnej, internetowej i multimedialnej, oraz gier komputerowych

23 PRZEDMIOT 9: FOTOGRAFIA PRASOWA I REKLAMOWA Semestr studiów: 4 Liczba godzin: 20 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (W-10, L-10) Punkty ECTS: 3 Zalecana forma egzaminu: projekt Cele i założenia przedmiotu: Celem pracowni jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat zasad budowy obrazu, podstawowych środków wyrazu. Zapoznanie się z najważniejszymi tematami realizowanymi przez fotoreporterów i fotoedytorów prasowych, a także nauka dostosowania ilustracji do potrzeb danego wydawnictwa. Minimalne treści przedmiotu: Rola zdjęcia jako ilustracji prasowej. Rodzaje zdjęć w różnych wydawnictwach. Fotoreporter prasowy fotograf specjalista, fotograf uniwersalny Podstawy budowy obrazu fotograficznego. Efekty kształcenia: Nauczenie odróżniania zdjęć reporterskich od pozostałych rodzajów fotografii. Zwrócenie uwagi na prawidłową kompozycję obrazu i jej wpływ na odbiór przekazu ilustracji przez czytelnika. Przygotowanie do samodzielnej realizacji fotograficznego materiału dziennikarskiego.

24 PRZEDMIOT 10: KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Semestr studiów: 4 Łączna liczba godzin: 20 Studia niestacjonarne: UDZ/2009/PPW (W-10, L-10) Punkty ECTS: niestacjonarne 5 pkt Zalecana forma zaliczenia: opisowa Cele i założenia przedmiotu: Przedmiot ukazuje tematykę zarządzania kapitałem ludzkim wraz z aspektami praktycznymi. Ukierunkowany jest na zwiększenie świadomości roli gospodarowania kapitałem ludzkim i wykształcenie umiejętności stosowania zasad zarządzania tym zasobem. Studenci powinni zapoznać się ze znaczeniem tego zasobu dla organizacji i całej gospodarki. Istotne jest poznanie koncepcji i metod analizy kapitału ludzkiego, zasad zarządzania wiedzą i form wspierania kapitału ludzkiego Minimalne treści przedmiotu: Powstanie i ewolucja koncepcji kapitału ludzkiego. Koncepcje i analizy kapitału ludzkiego w różnych obszarach ekonomii. Prywatne i publiczne inwestycje w kapitał ludzki. Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. Źródła i metody rekrutacji pracowników. Wartość kapitału ludzkiego dla pracodawcy. Pojęcie funkcji personalnej w organizacji. Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji. Systemy motywacyjne w organizacjach. Przywództwo i kierowanie personelem. Decyzje kierownicze. Struktura kapitału ludzkiego a segmentacja rynku pracy. Mobilność kapitału ludzkiego. Zarządzanie wiedzą. Zarządzanie przez efekty i zarządzanie talentami. Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki a polityka edukacyjna i kształceniowa. Programy wsparcia kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej

25 Efekty kształcenia Student powinien nabyć następujące umiejętności i kompetencje: - umiejętność uzasadnienia znaczenia koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim dla rozwoju organizacji, - rozumienie zasad zarządzania kapitałem ludzkim, - sprawne posługiwanie się terminologią z zakresu zarządzania i gospodarowania kapitałem ludzkim, - umiejętność stosowania metod analizy kapitału ludzkiego, - zdolność dokonania pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego, - umiejętność oceny systemów zarządzania wiedzą w organizacjach, - rozpoznawanie i kształtowanie zdolności wykorzystywania kapitału ludzkiego, - stosowanie podstawowych zasad zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce funkcjonowania administracji publicznej. SEMINARIUM MAGISTERSKIE Semestr studiów: 3, 4 Liczba godzin: 30 Punkty ECTS: 15 Zalecana forma zaliczenia: Student potrzebuje wiadomości z następujących przedmiotów, realizowanych na kierunku: W zależności od wybranego seminarium i tematu pracy Cele i założenia przedmiotu: Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Efekty kształcenia: Przygotowanie pracy magisterskiej.

26 Literatura; Digital Architecture Now Neil Spiller Verb - archiyecture boogazine Teoria koloru w filmie Patti Bellantoni Opowiadanie obrazem Bruce Block Wrzuć film - Web video Jennie Bourne Adobe Flash Professional, Biblia Robert Reinhardt 3ds Max, Biblia Kelly L. Murdock Photoshop, Biblia Stacy Cates

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Idea VCC

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. www.pwsz.nysa.pl DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

INFORMATOR. www.pwsz.nysa.pl DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 www.pwsz.nysa.pl 1 Spis treści NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów Kształcenie ustawiczne Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo