OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH HUMANEO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH HUMANEO"

Transkrypt

1 OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH Już dziś zapisz się na szkolenie otwarte!

2 Aplikowanie o środki pomocowe Tytuł szkolenia: Aplikowanie o środki pomocowe Miejsce szkolenia: ul. Nawojowska 12, Nowy Sącz Liczba godzin szkoleniowych: 40 godz. wykład 60 godz. ćwiczenia projektowe Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadać będzie umiejętności: samodzielnego wyszukiwania informacji o źródłach finansowania projektów oraz o zasadach aplikowania, nt. podstawowych metod tworzenia projektów oraz wypełniania wniosków, samodzielnego opracowania projektów społecznych lub inwestycyjnych Program szkolenia: Definicja i cechy projektu Podstawowe reguły myślenia projektowego Źródła finansowania pomysłów projektowych Podstawowe definicje związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne Przegląd aktualnych, planowanych konkursów Metodyka zarządzania cyklem projektu (pcm) Analiza interesariuszy Drzewo problemów Drzewo celów Wybór strategii Matryca logiczna projektu Prezentacja wybranych zasad kwalifikowania wydatków

3 Podstawowe akty prawne Analiza wybranych przypadków problemowych Wprowadzenie do zagadnień monitoringu i ewaluacji Przygotowanie koncepcji ewaluacji dla wybranych przedmiotów badania Wprowadzenie do metod badawczych stosowanych w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych Budowanie metodologii do badania ewaluacyjnego Analiza wskaźników projektu dla działań monitoringowych Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikacja ryzyka Analiza jakościowa ryzyka Analiza ilościowa ryzyka Reakcja na ryzyko Monitorowanie i kontrola ryzyka Metoda walidacji efektów szkolenia: test końcowy przygotowanie wniosku o dofinansowanie Trener: mgr Marek Rogóz Opis kwalifikacji trenera: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia podyplomowe o specjalnościach: e-biznes, zarządzanie firmą, zarządzanie badaniami naukowymi i technologie multimedialne. Od 2002 roku pracuje na stanowiskach projektowych, m.in. w Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, Stowarzyszeniu Groupe One w Brukseli oraz Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PO KL. Autor kilkudziesięciu projektów społecznych i inwestycyjnych. Kilkuletnie doświadczenie trenerskie w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne (szkolenia, studia podyplomowe).

4 Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe Tytuł szkolenia: Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe Miejsce szkolenia: ul. Nawojowska 12, Nowy Sącz Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin (4 godziny teorii, 12 godzin praktycznych) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadał będzie: większą świadomość swoich planów i celów zawodowych, umiejętność realnej oceny posiadanego doświadczenia i kompetencji, umiejętność profesjonalnego przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, świadomość swoich mocnych stron, talentów i możliwości ich wykorzystania na rynku pracy, informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy, umiejętność i znajomość skutecznych metod poszukiwania pracy. Program szkolenia: I dzień: DORADZTWO ZAWODOWE ZAJĘCIA GRUPOWE Metody poszukiwania pracy Zalety i wady oraz skuteczność poszczególnych metod poszukiwania pracy Twórcze myślenie w poszukiwaniu pracy - odkrywanie nowych metod poszukiwania pracy, - stworzenie przez każdego uczestnika mapy poszukiwania pracy, - gra grupowa z wykorzystaniem burzy mózgów i myślenia przez analogię, - CV i list motywacyjny jako podstawowe dokumenty aplikacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna - jak przygotować się do rozmowy. - na co zwraca uwagę pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej. - rola pierwszego wrażenia.

5 - pytania i odpowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej. - jak przekonać pracodawcę żeby zatrudnił właśnie mnie. II dzień - DORADZTWO ZAWODOWE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Analiza potrzeb uczestnika - określenie trudności zawodowych, - rozpoznanie celów zawodowych, - ocena postawy w stosunku do przyszłości Samopoznanie uczestnika autoportret - określenie mocnych i słabych stron Indywidualna Ocena Zawodowa Omówienie problematyki: - zainteresowań, wartości i celów, - doświadczenia zawodowego i umiejętności, - wykształcenia i przebytych szkoleń, uzdolnień Kwestionariusz predyspozycji zawodowych Opracowanie Indywidualnego Planu Działania z uwzględnieniem celów, planów, rodzaju podjętej aktywności i perspektywy czasowej Opracowanie dokumentów aplikacyjnych Metoda walidacji efektów szkolenia: Przygotowanie wybranych dokumentów aplikacyjnych Zadania praktyczne symulacja rozmowy kwalifikacyjnej Trener: mgr Monika Jabłońska Opis kwalifikacji trenera: Absolwentka Wydziału Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Zarządzania Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University. Studia podyplomowe o specjalnościach: doradztwo zawodowe. Trener, praktyk z zakresów HR. Zajmuje się głównie tematyką związaną z: zarządzaniem personelem, aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, doskonaleniem kompetencji interpersonalnych, a także wypaleniem zawodowym.

6 Trener: mgr Elżbieta Liwosz Opis kwalifikacji trenera: Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego (Uniwersytet Warszawski), zarządzania potencjałem społecznym i doradztwa personalnego (Wyższa Szkoła Handlu i Finansów w Warszawie), zarządzania projektami Europejskiego Funduszu Społecznego (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) oraz zawodoznawstwo (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Od 20 lat pracownik publicznych służb zatrudnienia, pełniła funkcje kierownika pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń, doradcy zawodowego II stopnia. Posiada uprawnienia do szkolenia kadr urzędów pracy certyfikat, uprawnienia do szkolenia liderów klubu pracy oba wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Posiada 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Jest autorem szeregu opracowań, w tym współautorem podręczników dla liderów klubu pracy: Klub Pracy program szkolenia i Szukam pracy wydanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymała wiele wyróżnień, między innymi: nagroda i stopnia Prezesa Krajowego Urzędu Pracy za osiągnięcia w opracowywaniu programów przeciwdziałających bezrobociu, nagroda i stopnia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy za osiągnięcia w dziedzinie współpracy z samorządami i innymi partnerami społecznymi. Trener rekomendowany przez MPiPS wpis w bazie kadry trenerskiej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Autorka programów modułowych w wersji blended learning (2011).

7 Zarządzanie Projektami Tytuł szkolenia: Zarządzanie Projektami Miejsce szkolenia: ul. Nawojowska 12, Nowy Sącz Liczba godzin szkoleniowych: 40 godz. wykład 60 godz. ćwiczenia projektowe Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadać będzie umiejętności: samodzielnego wyszukiwania informacji o źródłach finansowania projektów oraz o zasadach aplikowania, wiedza nt. zarządzania projektami. Program szkolenia: Umowa i wniosek o dofinansowanie projektu podstawowe dokumenty w realizacji projektu Zabezpieczenie środków na realizację projektu Przekazywanie środków na realizację projektu Podział środków w budżecie projektu zasady wydatkowania Budżet projektu a harmonogram płatności Planowanie i wydatkowanie środków w projekcie w ujęciu rocznym Budowa budżetu projektu: koszty bezpośrednie oraz pośrednie Podział kosztów bezpośrednich na zadania Zarządzanie projektem zadanie Rekrutacja w projekcie Koszty związane z zaangażowaniem personelu Zlecanie zadań merytorycznych Cross financing Zasady dokumentowania wydatków w ramach projektu Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków w ramach projektu

8 Dokumenty oraz zasady potwierdzające poniesienie wydatków w projekcie Przejrzystość i konkurencyjność wydatków Prawo zamówień publicznych Zasada konkurencyjności Zasada efektownego zarządzania finansami Reguła proporcjonalności Zasady ochrony danych osobowych w projekcie Zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji Postęp rzeczowy realizacji projektu część merytoryczna wniosku o płatność oraz formularz PEFS Promocja projektu Realizacja szkoleń Podsumowanie, zamknięcie projektu. Archiwizacja dokumentów. Kontrole. Metoda walidacji efektów szkolenia: test końcowy przygotowanie wniosku o płatność Trener: mgr Monika Jabłońska Opis kwalifikacji trenera: Absolwentka Wydziału Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Zarządzania Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University. Studia podyplomowe o specjalnościach: doradztwo zawodowe. Od 2009 roku pracuje na stanowiskach projektowych. Koordynator i organizator kilkudziesięciu projektów społecznych. Kilkuletnie doświadczenie trenerskie w zakresie zarządzania projektami POKL (szkolenia).

9 Programowanie sterowników PLC Tytuł szkolenia: Programowanie sterowników PLC Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Liczba godzin szkoleniowych: 60 godzin (60 godzin teorii) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadać będzie: wiedzę z zakresu współczesnych technik sterownia, wiedzę z zakresu budowy oraz funkcjonowania sterowników PLC, wiedzę z zakresu przepisów BHP przy pracach spawalniczych, umiejętności programowania zgodnie z normą IEC 1131, umiejętność obsługi sterownika swobodnie programowalnego oraz panelu operatorskiego. Program szkolenia: Teoria (60 godzin) Rola sterownika PLC w technice. Układy i sposoby sterownia. historia. Sterownik PLC i jego Ogólne właściwości i zastosowania sterowników PLC. Tendencję rozwoju sterowników swobodnie programowalnych. Panele operatorskie i ich zastosowanie. Języki programowania sterowników. Budowa sterowników PLC. Zasady działania układu PLC. Zasady adresacji wejść i wyjść. Konfiguracja połączenia ze sterownikiem SIEMENCE S7. Podstawy obsługi jednostki centralnej. Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami oprogramowania. Zasady pisania programów. Podstawowe funkcje logiczne. Panele operatorskie w praktyce. Proste narzędzia monitorowania i testowania programu. Rola karty pamięci w sterowniku. Program sterujący pracą siłownika.

10 Sterowanie sterownikiem pneumatycznym dwustronnego działania. Sterowanie rozruchem silnika elektrycznego. Sterowanie bramą garażową podnoszoną. Sterowanie bramą przesuwną. Sterowanie dźwigiem windy. Proste programy z wykorzystaniem panelu operatorskiego. Sterowanie poziomem cieczy w zbiorniku, panel operatorski. Sterowanie światłami na skrzyżowaniu. Metoda walidacji efektów szkolenia: Obserwacja postępu jakości i ilości wykonywanej pracy Test teoretyczny Trener: Tomasz Sułkowski Opis kwalifikacji trenera: Wykształcenie: Wyższe magisterskie (kierunek: wychowanie techniczne, specjalność: technika z informatyką), Kursy: Kurs z zakresu obsługi systemu sterowania FANUC 0i z funkcją MANUAL GUIDE na centrum pionowym CNC R550 HARNAS Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, prowadzenie kursów Programowanie sterowników PLC, Budowa nowoczesnych instalacji elektrycznych, Technologie mobilne ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj).

11 Cięcia plazmowe Tytuł szkolenia: Cięcie plazmowe Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Liczba godzin szkoleniowych: 20 godzin (5 godzin teorii, 15 godzin praktyki) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadać będzie: wiedzę z zakresu technik cięcia termicznego, wiedzę z zakresu obowiązującej dokumentacji spawalniczej, wiedzę z zakresu przepisów BHP przy pracach spawalniczych, umiejętności praktyczne przy cięciu ręcznym plazmowym, umiejętność obsługi stanowiska i urządzeń do cięcia plazmowego. Program szkolenia: Teoria (5 godzin) Zagadnienia BHP przy cięciu plazmowym. Zasada procesu cięcia plazmowego. Budowa i zasady działania urządzeń do cięcia plazmowego. Gazy stosowane przy cięciu plazmowym. Technika ręcznego cięcia plazmowego. Ogólne warunki technologiczne cięcia plazmowego. Ocena jakości powierzchni po cięciu plazmowym. Praktyka (15 godzin) Metoda walidacji efektów szkolenia: Ankieta, egzamin przed komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Trener: Andrzej Figura teoria, Dariusz Dudzik praktyka

12 Opis kwalifikacji trenera: Andrzej Figura Wykształcenie: Wyższe magisterskie (kierunek: Metalurgia), Kursy: Kurs pedagogiczny, Kurs spawacza (uprawnienia spawalnicze wydane przez Instytut Spawalnictwa); Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (20 lat stażu pracy), prowadzenie kursów z zakresu cięcia plazmowego, spawania różnymi metodami, Obsługi obrabiarek numerycznych CNC w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj), - Trener kursów z zakresu spawania różnymi metodami dla osób dorosłych (zajęcia teoretyczne) Dariusz Dudzik: Wykształcenie: średnie techniczne Kursy: Kurs pedagogiczny, Kurs spawacza (uprawnienia spawalnicze wydane przez Instytut Spawalnictwa),Kurs montażysty rusztowań budowlano montażowe metalowe - Książeczka wydana przez IMBiGS Doświadczenie: - Nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej 26 letni staż pracy - prowadzenie kursów z zakresu cięcia plazmowego, spawania różnymi metodami zajęcia praktyczne, w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj), - Trener kursów z zakresu spawani różnymi metodami dla osób dorosłych (zajęcia praktyczne)

13 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Tytuł szkolenia: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Liczba godzin szkoleniowych: 120 godzin zajęć (60 godzin teoretycznych, 60 godzin praktycznych) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadał będzie umiejętności: programowania obrabiarek sterowanych numerycznie na sterownikach Siemens, Fanuc oraz CNC ECS872, obsługi symulatorów sterowników Siemens, Fanuc oraz CNC ECS872, generowania kodów maszynowych dla sterowników Siemens, Fanuc oraz CNC ECS872, obsługi programów typu CAM, np. Edge CAM. Program szkolenia: Zasady bhp podczas pracy na maszynach do cięcia termicznego i obróbki sterowanych numerycznie CNC, konserwacja i obsługa. Wprowadzenie do techniki CNC (układy współrzędnych w odniesieniu do obrabiarki, punkty zerowe i referencyjne obrabiarki, wyznaczenie punktu zerowego przedmiotu obrabianego). Systemy narzędziowe (uchwyty i oprawki narzędziowe, systemy mocowania narzędzi, płytki wieloostrzowe rodzaje oznaczenia i zastosowanie). Ustawienie technologii i konfiguracji cięcia. Ustawienie parametrów i dobór części do cięcia plazmowego. Ustawienie parametrów i dobór części do cięcia tlenowego. Wykorzystanie makr w procesie cięcia. Namierzanie narzędzi za pomocą sondy. Wyznaczanie punktu zerowego w detalu. Obsługa kompresora śrubowego. Mocowanie materiału na frezarce.

14 Napisanie programu na pulpicie. Programowanie frezarki z użyciem cyklu planowania powierzchni czołowej. Programowanie konturów (praca po prostej, po skosie i po okręgu). Programowanie frezarki z użyciem cykli dla kieszeni prostokątnych o okrągłych oraz rowków. Programowanie cykli wiercenia i gwintowania na frezarce. Metoda walidacji efektów szkolenia: Test teoretyczny Zadanie praktyczne z zakresu programowania Trener: Bogdan Ślósarz, Andrzej Figura, Adam Nieckula Opis kwalifikacji trenera: Bogdan Ślósarz Wykształcenie: wyższe magisterskie Akademia Pedagogiczna w Krakowie Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna Specjalność: wychowanie techniczne Kursy: - kurs z zakresu obsługi systemu sterowania FANUC 0 i z funkcją MANUAL GUIDE na centrum pionowym CNC R550 HARNAS, - kurs obsługi oprogramowania EdgeCAM Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (staż pracy 21 lat), - prowadzenie kursów w ramach projektu POKL Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj) - Programowanie obrabiarek numerycznych CNC, Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, - prowadzenie zajęć dla osób dorosłych (PUP Limanowa) - Obsługa obrabiarek numerycznych CNC Andrzej Figura: Wykształcenia: wyższe magisterskie - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

15 Kierunek: Metalurgia, Wydział Metali Nieżelaznych Specjalność: przeróbka plastyczna Kursy: - kurs pedagogiczny - kurs spawacza (uprawnienia spawalnicze wydane przez Instytut Spawalnictwa) Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (staż pracy 20 lat), - prowadzenie kursów z zakresu cięcia plazmowego, spawania różnymi metodami, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w ramach projektu POKL Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj), - prowadzenie kursów z zakresu spawania różnymi metodami dla osób dorosłych (zajęcia teoretyczne) Adam Nieckula Wykształcenie: wyższe magisterskie - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna, Specjalność: technika z informatyką Studia podyplomowe: Odnawialne źródła energii Kursy: - kurs z zakresu instalacji i praktycznej obsługi programu cnccut, - kurs z zakresu praktycznej obsługi przecinarek sterowanych numerycznie AGAT SPEED, - kurs z zakresu obsługi oprogramowania EdgeCAM - kurs z zakresu obsługi systemu sterowania FANUC 0 i z funkcją MANUAL GUIDE na centrum pionowym CNC R550 HARNAS - kurs z zakresu programowania sterowników PLC Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (staż pracy 5 lat) - prowadzenie kursów: Budowa i eksploatacja nowoczesnych instalacji elektrycznych, Programowanie obrabiarek numerycznie sterowanych CNC w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj)

16 Montaż rusztowań Tytuł szkolenia: Montaż rusztowań Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Liczba godzin szkoleniowych: 90 godzin (48 godzin zajęć teoretycznych, 32 godziny zajęć praktycznych) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na przystąpienie do egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Zdobycie uprawnień montażysty rusztowań budowlanych Program szkolenia: Teoria (48 godzin) Podstawowe zasady BHP i P poż. Zasady BHP przy montażu rusztowań Dokumentacja techniczna Użytkowanie rusztowań budowlanych Ogólna charakterystyka rusztowań Konstrukcja rusztowań z rur stalowych Konstrukcja rusztowań budowlanych systemowych Technologia montażu Zajęcia praktyczne (32 godziny) Prace przygotowawcze do stawiania rusztowań Konstrukcja rusztowań Metoda walidacji efektów szkolenia: Egzamin końcowy wewnętrzny i/lub zewnętrzny przed komisją IMBiGS Trener: Grzegorz Lekki (teoria), Stanisław Żądło (praktyka), Piotr Piątkowski (praktyka)

17 Opis kwalifikacji trenera: Grzegorz Lekki Wykształcenie: wyższe magisterskie Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, specjalność Technologia i organizacja budownictwa; Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych, Doświadczenie: - Nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej 6 lat stażu pracy w ZSTI - prowadzenie zajęć teoretycznych w kursach: Montaż rusztowań, Projektowanie dwuwymiarowe w budownictwie CAD 2D w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj), Piotr Piątkowski Wykształcenie: średnie techniczne Kursy: Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (wydane przez Instytut Spawalniczy), Świadectwo wydane przez IMBiGS uprawnienia montażysty rusztowania budowlano montażowe metalowe. Doświadczenie: - Nauczyciel zawodów technicznych w Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych w Mszanie Dolnej - 23 lata stażu pracy, - prowadzenie zajęć praktycznych w kursie montaż rusztowań w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj), Stanisław Żądło Wykształcenie: średnie techniczne Kursy: Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (wydane przez Instytut Spawalniczy), Świadectwo wydane przez IMBiGS uprawnienia montażysty rusztowania budowlano montażowe metalowe Doświadczenie: - Nauczyciel zawodów technicznych w Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych w Mszanie Dolnej - 27 lat stażu pracy w ZSTI, - prowadzenie zajęć praktycznych w kursie montaż rusztowań w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj)

18 Obsługa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych do 1kV SEP Tytuł szkolenia: Obsługa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych do 1kV SEP Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Liczba godzin szkoleniowych: 15 godzin (szkolenie teoretyczne) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadać będzie: wiedzę z zasad ochrony przeciwporażeniowej, wiedzę z zasad eksploatacji i napraw urządzeń elektrycznych, wiedzę z zakresu obowiązujących procedur postępowania podczas, wykonywania instalacji elektrycznych i pomiarów, wiedzę z zakresu zasad postępowania. Program szkolenia: Omówienie zasad i procedury egzaminu kwalifikacyjnego SEP typ E. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Zasady i warunki wykonania prac kontrolno- pomiarowych. Omówienie podstawowych rodzajów pomiarów instalacji. Zasady i wymagania BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Instrukcje w razie awarii, pożaru i innych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu. Omówienie przykładowych zestawów pytań z egzaminu klasyfikacyjnego. Metoda walidacji efektów szkolenia: Egzamin końcowy przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich

19 Trener: Marcin Stożek Opis kwalifikacji trenera: Wykształcenie: - wyższe magisterskie, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektronicznej i Komputerowej, Specjalność Inżynieria systemów elektrycznych - studia podyplomowe z zakresu informatyki - studia podyplomowe nauczanie matematyki w zreformowanej szkole Kursy: - Certyfikat trenera ECCC Projektowanie dwuwymiarowe CAD 2D (poziom zaawansowany) - Certyfikat trenera ECCC Projektowanie dwuwymiarowe CAD 3D (poziom zaawansowany) - Certyfikat trenera ECCC z zakresu: IT M2C, IT M3C, IT M4C, IT M8C, IT M5C, CS M2C - kurs z zakresu programowania sterowników PLC - szkolenie z zakresu Microsoft Visual Studio.NET - kurs doskonalący CAD dla elektryków - kurs zastosowania programu Elcom i nakładki POLO dla AutoCada w kształceniu zawodowy - kurs wykorzystania Internetu w dydaktyce - certyfikat trenera VCC z zakresu zagospodarowania przestrzeni zielonych - studium pedagogiczne Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (staż pracy 15 lat) - prowadzenie kursów z zakresu SEP, Projektowanie dwuwymiarowe dla elektryków CAD 2D w ramach projektu POKL Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do teraz)

20 Operator wózka jezdniowego Bezpieczna wymiana butli Tytuł szkolenia: Operator wózka jezdniowego. Bezpieczna wymiana butli. Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Liczba godzin szkoleniowych: 67 godzin zajęć (45 godzin teoretycznych, 22 godziny praktyczne) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadał będzie: umiejętności poruszania się wózkiem jezdniowym, umiejętność przewozu ładunku, umiejętność bezpiecznej wymiany butli, wiedzę i umiejętności pozwalające na przystąpienie do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Program szkolenia: Teoria (45 godzin) Typy stosowanych wózków jezdniowych Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa BHP Wiadomości o dozorze technicznym Przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli Wymiana butli pokaz instruktażowy Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika szkolenia Zajęcia praktyczne Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy Bezpieczny przewóz ładunków Wymiana butli

21 Metoda walidacji efektów szkolenia: Egzamin końcowy wewnętrzny i/lub zewnętrzny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego Trener: Stanisław Stożek Opis kwalifikacji trenera: Wykształcenie: - średnie techniczne Kursy: - kurs kwalifikacyjny pedagogiczny - seminarium dla instruktorów wykładowców na kursach dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz instruktorów ds. bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych łącznie z programem nauczania Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (staż pracy - 22 lata) - prowadzenie kursów z zakresu wózków jezdniowych z uwzględnieniem bezpiecznej wymiany butli dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej

22 Projektowanie dwuwymiarowe w środowisku CAD Tytuł szkolenia: Projektowanie dwuwymiarowe w środowisku CAD Miejsce szkolenia: ul. Nawojowska 12, Nowy Sącz Liczba godzin szkoleniowych: 10 godz. wykład 30 godz. ćwiczenia projektowe Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadać będzie umiejętności: przygotowania środowiska CAD w zależności od sporządzanej dokumentacji technicznej, wykorzystywania pojęć i poleceń do tworzenia obiektów płaskich w programie AutoCAD, szybkiego projektowania rysunków konstrukcyjnych elementów części maszyn i urządzeń, korzystania z arkusza papieru w celu prawidłowego przygotowania rysunku do wydruku (drukarka, ploter), zastosowania aplikacji AutoCAD w Internecie, stosowania zaawansowanych technik rysunkowych Program szkolenia: Wykład 10 godz. 1. Wprowadzenie do projektowania dwuwymiarowego: globalny i lokalny układ współrzędnych, wykorzystanie podstawowych pasków narzędzi, rysowanie precyzyjne, właściwości obiektów, wymiarowanie, tworzenie tekstu i tabel. 2. Modyfikacja obiektów 2D: podstawowe polecenia do modyfikacji obiektów, rzuty i przekroje, operacje na uchwytach, zaawansowane elementy edycji. 3. Zaawansowane techniki rysunkowe: tworzenie bloków i atrybutów, zaawansowane sposoby wydruku,

23 technologie OLE, narzędzie Express Tools, otwieranie i oglądanie rysunków DWF w Internecie, publikacja rysunków w sieci. Ćwiczenia projektowe 30 godz. 1. Podstawowe funkcje programu AutoCAD: zastosowanie programu do rysowania precyzyjnego, otwieranie i zapisywanie rysunku, paski narzędzi, sposób wyboru i ustawień na ekranie, przygotowanie środowiska AutoCAD do pracy 2D, zapisywanie rysunków w podstawowych formatach.dwg,.dwt (tworzenie dokumentacji), pojęcia: przestrzeń modelu i arkusza, opcje ustawień rysunkowych. 2. Podstawowe pojęcia w AutoCAD: globalny i lokalny układ współrzędnych, wprowadzanie współrzędnych w układzie płaskim, ustawienia trybów lokalizacji i śledzenia względem obiektów, skala i siatka w przestrzeni modelu, granice rysunku, jednostki rysunkowe, pasek narzędzi stanu. 3. Wykorzystanie podstawowych pasków narzędzi, rysowanie precyzyjne: pasek narzędziowy rysuj: odcinek, linia konstrukcyjna polilinia, łuk, splajn, itp., tworzenie podstawowych obiektów rysunkowych: okrąg, prostokąt, wielobok, elipsa, wypełnianie zamkniętych obiektów rysunkowych przez polecenia: kreskuj, wypełnienie, tworzenie i zastosowanie warstw na rysunku, właściwości warstw, narzędzia obróbki warstw. 4. Tworzenie i modyfikacja obiektów: pasek narzędziowy zmiana: wymaż, lustro, skalowanie obiektów, przesuń, obrót, polecenie od, utnij, wydłuż, rozciągnij, przerwij, fazowanie i zaokrąglanie krawędzi obiektów, operacje na uchwytach, zaawansowane elementy edycji. 5. Właściwości obiektów: nadawanie cech obiektom, zmiana właściwości obiektów, polecenie filtr i szybki wybór

24 6. Wymiarowanie rysunków: wymiar: liniowy, normalny, łuku, współrzędne punktu, średnicy, promienia, kątowy itp., wymiarowanie od bazy i szybki wymiar, tolerancja rysunkowa, modyfikacja i edycja wymiarów, tworzenie stylów wymiarowania, tworzenie stylów linii odniesienia. 7. Tworzenie tekstu: tekst jedno i wielowierszowy, opis tabel rysunkowych, formatowanie tekstu, tworzenie stylów tekstu. 8. Tworzenie tabel: właściwości wstawianych tabel, import i export tabel rysunkowych, tworzenie stylów tabel, modyfikacja tabel rysunkowych. 9. Tworzenie złożonych obiektów rysunkowych: definiowanie i wstawianie bloków rysunkowych, zapisywanie bloków jako plików zewnętrznych, tworzenie atrybutów, zmiana właściwości bloków, edycja atrybutów, wyciąganie atrybutów z bloków w formacie.xls,.csv, paleta Design Center, tworzenie biblioteki bloków. 10. Pomiary rysunkowe: mierzenie długości, kąta, pomiar pola powierzchni, pomiar objętości, parametry fizyczne obiektów. 11. Narzędzia do szybkiego oglądania rysunku: powiększanie i pomniejszanie rysunków, szybki zoom, nfragm, orbita, kamera, spacer i przelot. 12. Wydruk: przestrzeń papieru i arkusze, rzutnie w przestrzeni modelu, przygotowanie obszaru drukowania rysunku w obszarze arkusza, przegląd ustawień strony, wybór drukarki lub plotera, ustawienia skali wydruki do obszaru papieru, tabela stylów wydruku, obszar drukowania: ekran, okno, układ, zakres, drukowanie składane. 13. Zaawansowane techniki rysunkowe: technologie OLE, praca na plikach rastrowych, mapy bitowe, narzędzia Express Tools. 14. Zaawansowane aplikacje AutoCAD przez Internet:

25 otwieranie i oglądanie rysunków DWF w Internecie, publikacja rysunków w sieci, publikowanie zastawów arkuszy, tworzenie przesyłki służącej do elektronicznej transmisji rysunków, ustawienia opcji publikowania. Metoda walidacji efektów szkolenia: test teoretyczny, zadania praktyczne Trener: dr inż. Mariusz Cygnar Opis kwalifikacji trenera: kwalifikacje w zakresie projektowania inżynierskiego w środowisku CAD 2D i 3D nauczyciel akademicki

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop 1. Kurs Adobe Photoshop poziom podstawowy ma na celu poznanie możliwości programu do obróbki obrazu osobom nie posiadających wykształcenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Program szkolenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Program szkolenia ZAŁ. NR 8. DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program szkolenia I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Administrowanie systemem Windows 7 1. Kurs Administrowanie systemem Windows

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta kursów

AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta kursów AKADEMIA PRAKTYKÓW Oferta kursów POZNAŃ, 2010 Spis treści O UCZELNI... 4 WPROWADZENIE... 5 PREZENTACJA I HARMONOGRAM KURSÓW... 6 KURSY BIZNESOWE... 9 KONSTRUOWANIE STRATEGII DLA PRZEDSIĘBIORSTWA... 9 EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie Warszawa, 08 lipca 2015 r. Członkowie Komisji Egzaminacyjnych: Michał Augustyniak Wyższe techniczne magisterskie Maszyny robocze ciężkie - w 1974r. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów Kształcenie ustawiczne Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo