OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH HUMANEO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH HUMANEO"

Transkrypt

1 OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH Już dziś zapisz się na szkolenie otwarte!

2 Aplikowanie o środki pomocowe Tytuł szkolenia: Aplikowanie o środki pomocowe Miejsce szkolenia: ul. Nawojowska 12, Nowy Sącz Liczba godzin szkoleniowych: 40 godz. wykład 60 godz. ćwiczenia projektowe Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadać będzie umiejętności: samodzielnego wyszukiwania informacji o źródłach finansowania projektów oraz o zasadach aplikowania, nt. podstawowych metod tworzenia projektów oraz wypełniania wniosków, samodzielnego opracowania projektów społecznych lub inwestycyjnych Program szkolenia: Definicja i cechy projektu Podstawowe reguły myślenia projektowego Źródła finansowania pomysłów projektowych Podstawowe definicje związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne Przegląd aktualnych, planowanych konkursów Metodyka zarządzania cyklem projektu (pcm) Analiza interesariuszy Drzewo problemów Drzewo celów Wybór strategii Matryca logiczna projektu Prezentacja wybranych zasad kwalifikowania wydatków

3 Podstawowe akty prawne Analiza wybranych przypadków problemowych Wprowadzenie do zagadnień monitoringu i ewaluacji Przygotowanie koncepcji ewaluacji dla wybranych przedmiotów badania Wprowadzenie do metod badawczych stosowanych w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych Budowanie metodologii do badania ewaluacyjnego Analiza wskaźników projektu dla działań monitoringowych Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikacja ryzyka Analiza jakościowa ryzyka Analiza ilościowa ryzyka Reakcja na ryzyko Monitorowanie i kontrola ryzyka Metoda walidacji efektów szkolenia: test końcowy przygotowanie wniosku o dofinansowanie Trener: mgr Marek Rogóz Opis kwalifikacji trenera: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia podyplomowe o specjalnościach: e-biznes, zarządzanie firmą, zarządzanie badaniami naukowymi i technologie multimedialne. Od 2002 roku pracuje na stanowiskach projektowych, m.in. w Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, Stowarzyszeniu Groupe One w Brukseli oraz Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PO KL. Autor kilkudziesięciu projektów społecznych i inwestycyjnych. Kilkuletnie doświadczenie trenerskie w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne (szkolenia, studia podyplomowe).

4 Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe Tytuł szkolenia: Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe Miejsce szkolenia: ul. Nawojowska 12, Nowy Sącz Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin (4 godziny teorii, 12 godzin praktycznych) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadał będzie: większą świadomość swoich planów i celów zawodowych, umiejętność realnej oceny posiadanego doświadczenia i kompetencji, umiejętność profesjonalnego przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, świadomość swoich mocnych stron, talentów i możliwości ich wykorzystania na rynku pracy, informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy, umiejętność i znajomość skutecznych metod poszukiwania pracy. Program szkolenia: I dzień: DORADZTWO ZAWODOWE ZAJĘCIA GRUPOWE Metody poszukiwania pracy Zalety i wady oraz skuteczność poszczególnych metod poszukiwania pracy Twórcze myślenie w poszukiwaniu pracy - odkrywanie nowych metod poszukiwania pracy, - stworzenie przez każdego uczestnika mapy poszukiwania pracy, - gra grupowa z wykorzystaniem burzy mózgów i myślenia przez analogię, - CV i list motywacyjny jako podstawowe dokumenty aplikacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna - jak przygotować się do rozmowy. - na co zwraca uwagę pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej. - rola pierwszego wrażenia.

5 - pytania i odpowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej. - jak przekonać pracodawcę żeby zatrudnił właśnie mnie. II dzień - DORADZTWO ZAWODOWE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Analiza potrzeb uczestnika - określenie trudności zawodowych, - rozpoznanie celów zawodowych, - ocena postawy w stosunku do przyszłości Samopoznanie uczestnika autoportret - określenie mocnych i słabych stron Indywidualna Ocena Zawodowa Omówienie problematyki: - zainteresowań, wartości i celów, - doświadczenia zawodowego i umiejętności, - wykształcenia i przebytych szkoleń, uzdolnień Kwestionariusz predyspozycji zawodowych Opracowanie Indywidualnego Planu Działania z uwzględnieniem celów, planów, rodzaju podjętej aktywności i perspektywy czasowej Opracowanie dokumentów aplikacyjnych Metoda walidacji efektów szkolenia: Przygotowanie wybranych dokumentów aplikacyjnych Zadania praktyczne symulacja rozmowy kwalifikacyjnej Trener: mgr Monika Jabłońska Opis kwalifikacji trenera: Absolwentka Wydziału Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Zarządzania Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University. Studia podyplomowe o specjalnościach: doradztwo zawodowe. Trener, praktyk z zakresów HR. Zajmuje się głównie tematyką związaną z: zarządzaniem personelem, aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, doskonaleniem kompetencji interpersonalnych, a także wypaleniem zawodowym.

6 Trener: mgr Elżbieta Liwosz Opis kwalifikacji trenera: Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego (Uniwersytet Warszawski), zarządzania potencjałem społecznym i doradztwa personalnego (Wyższa Szkoła Handlu i Finansów w Warszawie), zarządzania projektami Europejskiego Funduszu Społecznego (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) oraz zawodoznawstwo (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Od 20 lat pracownik publicznych służb zatrudnienia, pełniła funkcje kierownika pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń, doradcy zawodowego II stopnia. Posiada uprawnienia do szkolenia kadr urzędów pracy certyfikat, uprawnienia do szkolenia liderów klubu pracy oba wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Posiada 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Jest autorem szeregu opracowań, w tym współautorem podręczników dla liderów klubu pracy: Klub Pracy program szkolenia i Szukam pracy wydanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymała wiele wyróżnień, między innymi: nagroda i stopnia Prezesa Krajowego Urzędu Pracy za osiągnięcia w opracowywaniu programów przeciwdziałających bezrobociu, nagroda i stopnia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy za osiągnięcia w dziedzinie współpracy z samorządami i innymi partnerami społecznymi. Trener rekomendowany przez MPiPS wpis w bazie kadry trenerskiej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Autorka programów modułowych w wersji blended learning (2011).

7 Zarządzanie Projektami Tytuł szkolenia: Zarządzanie Projektami Miejsce szkolenia: ul. Nawojowska 12, Nowy Sącz Liczba godzin szkoleniowych: 40 godz. wykład 60 godz. ćwiczenia projektowe Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadać będzie umiejętności: samodzielnego wyszukiwania informacji o źródłach finansowania projektów oraz o zasadach aplikowania, wiedza nt. zarządzania projektami. Program szkolenia: Umowa i wniosek o dofinansowanie projektu podstawowe dokumenty w realizacji projektu Zabezpieczenie środków na realizację projektu Przekazywanie środków na realizację projektu Podział środków w budżecie projektu zasady wydatkowania Budżet projektu a harmonogram płatności Planowanie i wydatkowanie środków w projekcie w ujęciu rocznym Budowa budżetu projektu: koszty bezpośrednie oraz pośrednie Podział kosztów bezpośrednich na zadania Zarządzanie projektem zadanie Rekrutacja w projekcie Koszty związane z zaangażowaniem personelu Zlecanie zadań merytorycznych Cross financing Zasady dokumentowania wydatków w ramach projektu Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków w ramach projektu

8 Dokumenty oraz zasady potwierdzające poniesienie wydatków w projekcie Przejrzystość i konkurencyjność wydatków Prawo zamówień publicznych Zasada konkurencyjności Zasada efektownego zarządzania finansami Reguła proporcjonalności Zasady ochrony danych osobowych w projekcie Zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji Postęp rzeczowy realizacji projektu część merytoryczna wniosku o płatność oraz formularz PEFS Promocja projektu Realizacja szkoleń Podsumowanie, zamknięcie projektu. Archiwizacja dokumentów. Kontrole. Metoda walidacji efektów szkolenia: test końcowy przygotowanie wniosku o płatność Trener: mgr Monika Jabłońska Opis kwalifikacji trenera: Absolwentka Wydziału Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Zarządzania Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University. Studia podyplomowe o specjalnościach: doradztwo zawodowe. Od 2009 roku pracuje na stanowiskach projektowych. Koordynator i organizator kilkudziesięciu projektów społecznych. Kilkuletnie doświadczenie trenerskie w zakresie zarządzania projektami POKL (szkolenia).

9 Programowanie sterowników PLC Tytuł szkolenia: Programowanie sterowników PLC Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Liczba godzin szkoleniowych: 60 godzin (60 godzin teorii) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadać będzie: wiedzę z zakresu współczesnych technik sterownia, wiedzę z zakresu budowy oraz funkcjonowania sterowników PLC, wiedzę z zakresu przepisów BHP przy pracach spawalniczych, umiejętności programowania zgodnie z normą IEC 1131, umiejętność obsługi sterownika swobodnie programowalnego oraz panelu operatorskiego. Program szkolenia: Teoria (60 godzin) Rola sterownika PLC w technice. Układy i sposoby sterownia. historia. Sterownik PLC i jego Ogólne właściwości i zastosowania sterowników PLC. Tendencję rozwoju sterowników swobodnie programowalnych. Panele operatorskie i ich zastosowanie. Języki programowania sterowników. Budowa sterowników PLC. Zasady działania układu PLC. Zasady adresacji wejść i wyjść. Konfiguracja połączenia ze sterownikiem SIEMENCE S7. Podstawy obsługi jednostki centralnej. Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami oprogramowania. Zasady pisania programów. Podstawowe funkcje logiczne. Panele operatorskie w praktyce. Proste narzędzia monitorowania i testowania programu. Rola karty pamięci w sterowniku. Program sterujący pracą siłownika.

10 Sterowanie sterownikiem pneumatycznym dwustronnego działania. Sterowanie rozruchem silnika elektrycznego. Sterowanie bramą garażową podnoszoną. Sterowanie bramą przesuwną. Sterowanie dźwigiem windy. Proste programy z wykorzystaniem panelu operatorskiego. Sterowanie poziomem cieczy w zbiorniku, panel operatorski. Sterowanie światłami na skrzyżowaniu. Metoda walidacji efektów szkolenia: Obserwacja postępu jakości i ilości wykonywanej pracy Test teoretyczny Trener: Tomasz Sułkowski Opis kwalifikacji trenera: Wykształcenie: Wyższe magisterskie (kierunek: wychowanie techniczne, specjalność: technika z informatyką), Kursy: Kurs z zakresu obsługi systemu sterowania FANUC 0i z funkcją MANUAL GUIDE na centrum pionowym CNC R550 HARNAS Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, prowadzenie kursów Programowanie sterowników PLC, Budowa nowoczesnych instalacji elektrycznych, Technologie mobilne ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj).

11 Cięcia plazmowe Tytuł szkolenia: Cięcie plazmowe Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Liczba godzin szkoleniowych: 20 godzin (5 godzin teorii, 15 godzin praktyki) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadać będzie: wiedzę z zakresu technik cięcia termicznego, wiedzę z zakresu obowiązującej dokumentacji spawalniczej, wiedzę z zakresu przepisów BHP przy pracach spawalniczych, umiejętności praktyczne przy cięciu ręcznym plazmowym, umiejętność obsługi stanowiska i urządzeń do cięcia plazmowego. Program szkolenia: Teoria (5 godzin) Zagadnienia BHP przy cięciu plazmowym. Zasada procesu cięcia plazmowego. Budowa i zasady działania urządzeń do cięcia plazmowego. Gazy stosowane przy cięciu plazmowym. Technika ręcznego cięcia plazmowego. Ogólne warunki technologiczne cięcia plazmowego. Ocena jakości powierzchni po cięciu plazmowym. Praktyka (15 godzin) Metoda walidacji efektów szkolenia: Ankieta, egzamin przed komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Trener: Andrzej Figura teoria, Dariusz Dudzik praktyka

12 Opis kwalifikacji trenera: Andrzej Figura Wykształcenie: Wyższe magisterskie (kierunek: Metalurgia), Kursy: Kurs pedagogiczny, Kurs spawacza (uprawnienia spawalnicze wydane przez Instytut Spawalnictwa); Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (20 lat stażu pracy), prowadzenie kursów z zakresu cięcia plazmowego, spawania różnymi metodami, Obsługi obrabiarek numerycznych CNC w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj), - Trener kursów z zakresu spawania różnymi metodami dla osób dorosłych (zajęcia teoretyczne) Dariusz Dudzik: Wykształcenie: średnie techniczne Kursy: Kurs pedagogiczny, Kurs spawacza (uprawnienia spawalnicze wydane przez Instytut Spawalnictwa),Kurs montażysty rusztowań budowlano montażowe metalowe - Książeczka wydana przez IMBiGS Doświadczenie: - Nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej 26 letni staż pracy - prowadzenie kursów z zakresu cięcia plazmowego, spawania różnymi metodami zajęcia praktyczne, w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj), - Trener kursów z zakresu spawani różnymi metodami dla osób dorosłych (zajęcia praktyczne)

13 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Tytuł szkolenia: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Liczba godzin szkoleniowych: 120 godzin zajęć (60 godzin teoretycznych, 60 godzin praktycznych) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadał będzie umiejętności: programowania obrabiarek sterowanych numerycznie na sterownikach Siemens, Fanuc oraz CNC ECS872, obsługi symulatorów sterowników Siemens, Fanuc oraz CNC ECS872, generowania kodów maszynowych dla sterowników Siemens, Fanuc oraz CNC ECS872, obsługi programów typu CAM, np. Edge CAM. Program szkolenia: Zasady bhp podczas pracy na maszynach do cięcia termicznego i obróbki sterowanych numerycznie CNC, konserwacja i obsługa. Wprowadzenie do techniki CNC (układy współrzędnych w odniesieniu do obrabiarki, punkty zerowe i referencyjne obrabiarki, wyznaczenie punktu zerowego przedmiotu obrabianego). Systemy narzędziowe (uchwyty i oprawki narzędziowe, systemy mocowania narzędzi, płytki wieloostrzowe rodzaje oznaczenia i zastosowanie). Ustawienie technologii i konfiguracji cięcia. Ustawienie parametrów i dobór części do cięcia plazmowego. Ustawienie parametrów i dobór części do cięcia tlenowego. Wykorzystanie makr w procesie cięcia. Namierzanie narzędzi za pomocą sondy. Wyznaczanie punktu zerowego w detalu. Obsługa kompresora śrubowego. Mocowanie materiału na frezarce.

14 Napisanie programu na pulpicie. Programowanie frezarki z użyciem cyklu planowania powierzchni czołowej. Programowanie konturów (praca po prostej, po skosie i po okręgu). Programowanie frezarki z użyciem cykli dla kieszeni prostokątnych o okrągłych oraz rowków. Programowanie cykli wiercenia i gwintowania na frezarce. Metoda walidacji efektów szkolenia: Test teoretyczny Zadanie praktyczne z zakresu programowania Trener: Bogdan Ślósarz, Andrzej Figura, Adam Nieckula Opis kwalifikacji trenera: Bogdan Ślósarz Wykształcenie: wyższe magisterskie Akademia Pedagogiczna w Krakowie Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna Specjalność: wychowanie techniczne Kursy: - kurs z zakresu obsługi systemu sterowania FANUC 0 i z funkcją MANUAL GUIDE na centrum pionowym CNC R550 HARNAS, - kurs obsługi oprogramowania EdgeCAM Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (staż pracy 21 lat), - prowadzenie kursów w ramach projektu POKL Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj) - Programowanie obrabiarek numerycznych CNC, Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, - prowadzenie zajęć dla osób dorosłych (PUP Limanowa) - Obsługa obrabiarek numerycznych CNC Andrzej Figura: Wykształcenia: wyższe magisterskie - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

15 Kierunek: Metalurgia, Wydział Metali Nieżelaznych Specjalność: przeróbka plastyczna Kursy: - kurs pedagogiczny - kurs spawacza (uprawnienia spawalnicze wydane przez Instytut Spawalnictwa) Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (staż pracy 20 lat), - prowadzenie kursów z zakresu cięcia plazmowego, spawania różnymi metodami, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w ramach projektu POKL Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj), - prowadzenie kursów z zakresu spawania różnymi metodami dla osób dorosłych (zajęcia teoretyczne) Adam Nieckula Wykształcenie: wyższe magisterskie - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna, Specjalność: technika z informatyką Studia podyplomowe: Odnawialne źródła energii Kursy: - kurs z zakresu instalacji i praktycznej obsługi programu cnccut, - kurs z zakresu praktycznej obsługi przecinarek sterowanych numerycznie AGAT SPEED, - kurs z zakresu obsługi oprogramowania EdgeCAM - kurs z zakresu obsługi systemu sterowania FANUC 0 i z funkcją MANUAL GUIDE na centrum pionowym CNC R550 HARNAS - kurs z zakresu programowania sterowników PLC Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (staż pracy 5 lat) - prowadzenie kursów: Budowa i eksploatacja nowoczesnych instalacji elektrycznych, Programowanie obrabiarek numerycznie sterowanych CNC w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj)

16 Montaż rusztowań Tytuł szkolenia: Montaż rusztowań Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Liczba godzin szkoleniowych: 90 godzin (48 godzin zajęć teoretycznych, 32 godziny zajęć praktycznych) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na przystąpienie do egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Zdobycie uprawnień montażysty rusztowań budowlanych Program szkolenia: Teoria (48 godzin) Podstawowe zasady BHP i P poż. Zasady BHP przy montażu rusztowań Dokumentacja techniczna Użytkowanie rusztowań budowlanych Ogólna charakterystyka rusztowań Konstrukcja rusztowań z rur stalowych Konstrukcja rusztowań budowlanych systemowych Technologia montażu Zajęcia praktyczne (32 godziny) Prace przygotowawcze do stawiania rusztowań Konstrukcja rusztowań Metoda walidacji efektów szkolenia: Egzamin końcowy wewnętrzny i/lub zewnętrzny przed komisją IMBiGS Trener: Grzegorz Lekki (teoria), Stanisław Żądło (praktyka), Piotr Piątkowski (praktyka)

17 Opis kwalifikacji trenera: Grzegorz Lekki Wykształcenie: wyższe magisterskie Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, specjalność Technologia i organizacja budownictwa; Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych, Doświadczenie: - Nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej 6 lat stażu pracy w ZSTI - prowadzenie zajęć teoretycznych w kursach: Montaż rusztowań, Projektowanie dwuwymiarowe w budownictwie CAD 2D w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj), Piotr Piątkowski Wykształcenie: średnie techniczne Kursy: Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (wydane przez Instytut Spawalniczy), Świadectwo wydane przez IMBiGS uprawnienia montażysty rusztowania budowlano montażowe metalowe. Doświadczenie: - Nauczyciel zawodów technicznych w Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych w Mszanie Dolnej - 23 lata stażu pracy, - prowadzenie zajęć praktycznych w kursie montaż rusztowań w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj), Stanisław Żądło Wykształcenie: średnie techniczne Kursy: Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (wydane przez Instytut Spawalniczy), Świadectwo wydane przez IMBiGS uprawnienia montażysty rusztowania budowlano montażowe metalowe Doświadczenie: - Nauczyciel zawodów technicznych w Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych w Mszanie Dolnej - 27 lat stażu pracy w ZSTI, - prowadzenie zajęć praktycznych w kursie montaż rusztowań w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do dzisiaj)

18 Obsługa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych do 1kV SEP Tytuł szkolenia: Obsługa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych do 1kV SEP Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Liczba godzin szkoleniowych: 15 godzin (szkolenie teoretyczne) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadać będzie: wiedzę z zasad ochrony przeciwporażeniowej, wiedzę z zasad eksploatacji i napraw urządzeń elektrycznych, wiedzę z zakresu obowiązujących procedur postępowania podczas, wykonywania instalacji elektrycznych i pomiarów, wiedzę z zakresu zasad postępowania. Program szkolenia: Omówienie zasad i procedury egzaminu kwalifikacyjnego SEP typ E. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Zasady i warunki wykonania prac kontrolno- pomiarowych. Omówienie podstawowych rodzajów pomiarów instalacji. Zasady i wymagania BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Instrukcje w razie awarii, pożaru i innych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu. Omówienie przykładowych zestawów pytań z egzaminu klasyfikacyjnego. Metoda walidacji efektów szkolenia: Egzamin końcowy przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich

19 Trener: Marcin Stożek Opis kwalifikacji trenera: Wykształcenie: - wyższe magisterskie, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektronicznej i Komputerowej, Specjalność Inżynieria systemów elektrycznych - studia podyplomowe z zakresu informatyki - studia podyplomowe nauczanie matematyki w zreformowanej szkole Kursy: - Certyfikat trenera ECCC Projektowanie dwuwymiarowe CAD 2D (poziom zaawansowany) - Certyfikat trenera ECCC Projektowanie dwuwymiarowe CAD 3D (poziom zaawansowany) - Certyfikat trenera ECCC z zakresu: IT M2C, IT M3C, IT M4C, IT M8C, IT M5C, CS M2C - kurs z zakresu programowania sterowników PLC - szkolenie z zakresu Microsoft Visual Studio.NET - kurs doskonalący CAD dla elektryków - kurs zastosowania programu Elcom i nakładki POLO dla AutoCada w kształceniu zawodowy - kurs wykorzystania Internetu w dydaktyce - certyfikat trenera VCC z zakresu zagospodarowania przestrzeni zielonych - studium pedagogiczne Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (staż pracy 15 lat) - prowadzenie kursów z zakresu SEP, Projektowanie dwuwymiarowe dla elektryków CAD 2D w ramach projektu POKL Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (od 2011 roku do teraz)

20 Operator wózka jezdniowego Bezpieczna wymiana butli Tytuł szkolenia: Operator wózka jezdniowego. Bezpieczna wymiana butli. Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Liczba godzin szkoleniowych: 67 godzin zajęć (45 godzin teoretycznych, 22 godziny praktyczne) Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadał będzie: umiejętności poruszania się wózkiem jezdniowym, umiejętność przewozu ładunku, umiejętność bezpiecznej wymiany butli, wiedzę i umiejętności pozwalające na przystąpienie do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Program szkolenia: Teoria (45 godzin) Typy stosowanych wózków jezdniowych Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa BHP Wiadomości o dozorze technicznym Przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli Wymiana butli pokaz instruktażowy Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika szkolenia Zajęcia praktyczne Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy Bezpieczny przewóz ładunków Wymiana butli

21 Metoda walidacji efektów szkolenia: Egzamin końcowy wewnętrzny i/lub zewnętrzny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego Trener: Stanisław Stożek Opis kwalifikacji trenera: Wykształcenie: - średnie techniczne Kursy: - kurs kwalifikacyjny pedagogiczny - seminarium dla instruktorów wykładowców na kursach dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz instruktorów ds. bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych łącznie z programem nauczania Doświadczenie: - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej (staż pracy - 22 lata) - prowadzenie kursów z zakresu wózków jezdniowych z uwzględnieniem bezpiecznej wymiany butli dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej

22 Projektowanie dwuwymiarowe w środowisku CAD Tytuł szkolenia: Projektowanie dwuwymiarowe w środowisku CAD Miejsce szkolenia: ul. Nawojowska 12, Nowy Sącz Liczba godzin szkoleniowych: 10 godz. wykład 30 godz. ćwiczenia projektowe Efekty kształcenia założone do osiągnięcia: Uczestnik szkolenia po zakończeniu procesu kształcenia posiadać będzie umiejętności: przygotowania środowiska CAD w zależności od sporządzanej dokumentacji technicznej, wykorzystywania pojęć i poleceń do tworzenia obiektów płaskich w programie AutoCAD, szybkiego projektowania rysunków konstrukcyjnych elementów części maszyn i urządzeń, korzystania z arkusza papieru w celu prawidłowego przygotowania rysunku do wydruku (drukarka, ploter), zastosowania aplikacji AutoCAD w Internecie, stosowania zaawansowanych technik rysunkowych Program szkolenia: Wykład 10 godz. 1. Wprowadzenie do projektowania dwuwymiarowego: globalny i lokalny układ współrzędnych, wykorzystanie podstawowych pasków narzędzi, rysowanie precyzyjne, właściwości obiektów, wymiarowanie, tworzenie tekstu i tabel. 2. Modyfikacja obiektów 2D: podstawowe polecenia do modyfikacji obiektów, rzuty i przekroje, operacje na uchwytach, zaawansowane elementy edycji. 3. Zaawansowane techniki rysunkowe: tworzenie bloków i atrybutów, zaawansowane sposoby wydruku,

23 technologie OLE, narzędzie Express Tools, otwieranie i oglądanie rysunków DWF w Internecie, publikacja rysunków w sieci. Ćwiczenia projektowe 30 godz. 1. Podstawowe funkcje programu AutoCAD: zastosowanie programu do rysowania precyzyjnego, otwieranie i zapisywanie rysunku, paski narzędzi, sposób wyboru i ustawień na ekranie, przygotowanie środowiska AutoCAD do pracy 2D, zapisywanie rysunków w podstawowych formatach.dwg,.dwt (tworzenie dokumentacji), pojęcia: przestrzeń modelu i arkusza, opcje ustawień rysunkowych. 2. Podstawowe pojęcia w AutoCAD: globalny i lokalny układ współrzędnych, wprowadzanie współrzędnych w układzie płaskim, ustawienia trybów lokalizacji i śledzenia względem obiektów, skala i siatka w przestrzeni modelu, granice rysunku, jednostki rysunkowe, pasek narzędzi stanu. 3. Wykorzystanie podstawowych pasków narzędzi, rysowanie precyzyjne: pasek narzędziowy rysuj: odcinek, linia konstrukcyjna polilinia, łuk, splajn, itp., tworzenie podstawowych obiektów rysunkowych: okrąg, prostokąt, wielobok, elipsa, wypełnianie zamkniętych obiektów rysunkowych przez polecenia: kreskuj, wypełnienie, tworzenie i zastosowanie warstw na rysunku, właściwości warstw, narzędzia obróbki warstw. 4. Tworzenie i modyfikacja obiektów: pasek narzędziowy zmiana: wymaż, lustro, skalowanie obiektów, przesuń, obrót, polecenie od, utnij, wydłuż, rozciągnij, przerwij, fazowanie i zaokrąglanie krawędzi obiektów, operacje na uchwytach, zaawansowane elementy edycji. 5. Właściwości obiektów: nadawanie cech obiektom, zmiana właściwości obiektów, polecenie filtr i szybki wybór

24 6. Wymiarowanie rysunków: wymiar: liniowy, normalny, łuku, współrzędne punktu, średnicy, promienia, kątowy itp., wymiarowanie od bazy i szybki wymiar, tolerancja rysunkowa, modyfikacja i edycja wymiarów, tworzenie stylów wymiarowania, tworzenie stylów linii odniesienia. 7. Tworzenie tekstu: tekst jedno i wielowierszowy, opis tabel rysunkowych, formatowanie tekstu, tworzenie stylów tekstu. 8. Tworzenie tabel: właściwości wstawianych tabel, import i export tabel rysunkowych, tworzenie stylów tabel, modyfikacja tabel rysunkowych. 9. Tworzenie złożonych obiektów rysunkowych: definiowanie i wstawianie bloków rysunkowych, zapisywanie bloków jako plików zewnętrznych, tworzenie atrybutów, zmiana właściwości bloków, edycja atrybutów, wyciąganie atrybutów z bloków w formacie.xls,.csv, paleta Design Center, tworzenie biblioteki bloków. 10. Pomiary rysunkowe: mierzenie długości, kąta, pomiar pola powierzchni, pomiar objętości, parametry fizyczne obiektów. 11. Narzędzia do szybkiego oglądania rysunku: powiększanie i pomniejszanie rysunków, szybki zoom, nfragm, orbita, kamera, spacer i przelot. 12. Wydruk: przestrzeń papieru i arkusze, rzutnie w przestrzeni modelu, przygotowanie obszaru drukowania rysunku w obszarze arkusza, przegląd ustawień strony, wybór drukarki lub plotera, ustawienia skali wydruki do obszaru papieru, tabela stylów wydruku, obszar drukowania: ekran, okno, układ, zakres, drukowanie składane. 13. Zaawansowane techniki rysunkowe: technologie OLE, praca na plikach rastrowych, mapy bitowe, narzędzia Express Tools. 14. Zaawansowane aplikacje AutoCAD przez Internet:

25 otwieranie i oglądanie rysunków DWF w Internecie, publikacja rysunków w sieci, publikowanie zastawów arkuszy, tworzenie przesyłki służącej do elektronicznej transmisji rysunków, ustawienia opcji publikowania. Metoda walidacji efektów szkolenia: test teoretyczny, zadania praktyczne Trener: dr inż. Mariusz Cygnar Opis kwalifikacji trenera: kwalifikacje w zakresie projektowania inżynierskiego w środowisku CAD 2D i 3D nauczyciel akademicki

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad PROGRAM NAUCZANIA Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad Obejmującego 80 godzin zajęć realizowanych metodą wykładu, ćwiczeń praktycznych i pokazu z wyjaśnieniem. Program podzielony jest na dwa stopnie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych

PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych www.zsme.edu.pl www.bit.ly/zsm-e PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Zespół Szkół Mechaniczno Elektronicznych ul. Toszecka 25B

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

KURS CNC. UWAGA - NOWY NABÓR na kurs: OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC

KURS CNC. UWAGA - NOWY NABÓR na kurs: OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC KURS CNC UWAGA - NOWY NABÓR na kurs: OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC zakres kursu obejmuje: programowanie i obsługę obrabiarek CNC (tokarka, frezarka, centrum obróbkowe) wszystkie zainteresowane

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursową PCKZiU na rok 2016/2017 Placówka może przygotować kurs dostosowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych PROGRAM NAUCZANIA Kursu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych I. Wymagania wstępne dla uczestników

Bardziej szczegółowo

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe Osoby pełniące odpowiedzialne funkcje projektowe powinny mieć moŝliwość stałego rozwoju swojej wiedzy oraz dostęp do narzędzi wspomagających

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego PZ.533. 8.MO. Przemyśl 28.05.r. Źródła finansowania : Projekt Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku.

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna (w tym symulacje

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor Bazowy

Autodesk Inventor Bazowy Autodesk Inventor Bazowy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/15/7154/3888 Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 353,00 zł Cena netto za godzinę 61,11 zł Cena brutto za godzinę 75,17 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Profesjonalny doradca klienta instytucjonalnego - metodyka nawiązywania i utrzymywania współpracy z pracodawcami pod kątem

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415zz Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B dla 90 uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat

Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Operator obrabiarek CNC z oprogramowaniem i elementami rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lista szkoleń zawodowych

Lista szkoleń zawodowych OFERTA DARMOWYCH SZKOLEŃ PO GODZINACH PRACY dla pracowników zamieszkałych w woj. kujawsko pomorskim z max. średnim wykształceniem w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.1.1.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Realizacja projektów POWER DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę o nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r.

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r. AKTUALIZACJA 2014 17.11.2014 r. Lp. Nazwa Zakres Charakterystyka osób, ukończenie DZIAŁ 1 finansowane ze środków Funduszu Pracy 1 2 Szukam pracy w klubie pracy w Świdnicy Szukam pracy w klubie pracy w

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych warsztat

Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych warsztat Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych warsztat Dlaczego warto? Niniejsze szkolenie ujmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 45 osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 204662-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Wykorzystanie informacji zawodowej DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Informacja zawodowa jest podstawą w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia kursu dokształcającego

Program kształcenia kursu dokształcającego Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH W 2011 R. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 września 2010r w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Skuteczny pracownik kluczowy publicznych służb zatrudnienia DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest propozycją

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI DROGA DO AKTYWNOŚCI projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Pracownia Komputerowa WIŚGiE mgr Robert Piekoszewski Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

Wydziałowa Pracownia Komputerowa WIŚGiE mgr Robert Piekoszewski Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Informatyczne Podstawy Projektowania 1 Nazwa modułu w języku angielskim Computer standards of design 1 Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym dla 22 osób I. Kurs dla 22 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. II. Pożądany termin rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r.

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r. PLAN SZKOLEŃ r. Stan na 06.01.r. Lp Nazwa i zakres szkoleń Liczba miejsc: W g r u p i e O g ó ł e m Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia Liczba godzin Liczba dni roboczych Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pośrednik pracy i doradca zawodowy DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest wynikiem nowego rozwiązania przyjętego

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione)

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) o Menu programu o Obszar modelu o Paski i palety narzędzi (wstążka) o Wiersz poleceo o Kursor Bezpieczeostwo rysunku,

Bardziej szczegółowo

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014 PLAN SZKOLEŃ Projekt pn., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Dokument opracowały: Aldona Ratajczak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PARTNERÓW PROJEKTU PARTNERTSWO NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY.

OFERTA EDUKACYJNA PARTNERÓW PROJEKTU PARTNERTSWO NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY. Nazwa i siedziba instytucji /organizacji Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Rodzaj informacji, np. o kierunku kształcenia, o kursach, szkoleniach itp. Program dla osób

Bardziej szczegółowo

Cel szczegółowy projektu: Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego.

Cel szczegółowy projektu: Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i druk 3D

Projektowanie i druk 3D Projektowanie i druk 3D WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Projektowanie i druk 3D - studia w WSB we Wrocławiu Druk 3D to technika wytwarzania zyskująca coraz większą popularność, zarówno w

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowani LOGISTYCY. podejmą zatrudnienie

Wykwalifikowani LOGISTYCY. podejmą zatrudnienie LOGISTYCY się 19 osób, które 25 listopada 2014 r. ukończyły szkolenie "Pracownik działu logistyki + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym wymiarze czasu pracy)". Szkolenie było organizowane i finansowane

Bardziej szczegółowo

Zarząd Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. w składzie: mgr Ewa Pawlak Kanclerz. mgr Tomasz Chodór Wicekanclerz. dr Maria Wójtowicz Rektor

Zarząd Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. w składzie: mgr Ewa Pawlak Kanclerz. mgr Tomasz Chodór Wicekanclerz. dr Maria Wójtowicz Rektor Zarząd Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. w składzie: mgr Ewa Pawlak Kanclerz mgr Tomasz Chodór Wicekanclerz dr Maria Wójtowicz Rektor w związku z realizacją projektu Gospodarka Przestrzenna kierunek

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej. 37 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Akademia menedżerów IT

Akademia menedżerów IT Akademia menedżerów IT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8729/24634 Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł Cena netto za godzinę 21,50 zł Cena brutto za godzinę 21,50 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo