https://www.facebook.com/winforpb

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "https://www.facebook.com/winforpb"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ I roku studiów inżynierskich, licencjackich oraz I roku studiów II stopnia https://www.wi.pb.edu.pl https://www.facebook.com/winforpb

2 Witamy po wakacjach!!! Witamy studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wszystkim życzymy dobrych ocen i ciekawie spędzonego roku akademickiego. W przewodniku znajdziecie informacje na temat: DZIEKANATU i nieco informacji organizacyjnych dotyczących roku akademickiego. Systemu zaliczeń semestru. Samorządu studenckiego. Studenckich kół naukowych Wydziału Informatyki. Co to jest CEZ? Laboratoriów, komputerów i Edu-roam. Gdzie jest czytelnia i biblioteka. Kto jest kim na wydziale. Słownika pojęć podstawowych. Mapki sal dydaktycznych. Mapki Kampusu PB. Facebook WI i jak go nie polubić.

3 Początek roku akademickiego Rok akademicki 2014/15 rozpoczyna się w dniu 29 września 2014 r. Podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni. Semestr zimowy rozpoczyna się w dniu 29 września od razu zajęciami dydaktycznymi. Studenci muszą wcześniej poznać numer grupy, do której zostali przypisani oraz plan zajęć. Najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem semestru na korytarzu w gablotach umieszczonych przy Dziekanacie wywieszone zostaną listy studentów z numerami grup, np.: Nazwisko Imię Grupa wykładowa Grupa ćwiczeniowa Pracownia Specjalistyczna 1 Adamski Michał 1 W 1 CW 1 PS 2 Bagiński Jan 1 W 1 CW 1 PS 3 Kalinowski Grzegorz 1 W 2 CW 2 PS 4 Wesołkowska Maria 1 W 2 CW 3 PS Zapamiętajcie te numery! Najbardziej aktualny plan zajęć można znaleźć na stronie Wydziału Informatyki (www.wi.pb.edu.pl) i w gablocie znajdującej się w pobliżu Dziekanatu. Na początku semestru warto śledzić zmiany planu, które mogą następować często i bez uprzedzenia!!! W dalszej części przewodnika znajduje się mapa budynku, która ułatwi znalezienie sali, w której będą odbywały się zajęcia.

4 DZIEKANAT i co dalej Sprawy dotyczące procesu nauczania, dydaktyki, sprawy socjalne i organizacyjne oraz inne ważne dla studentów problemy pozostają w gestii pracowników Dziekanatu Wydziału Informatyki. Dziekanat znajduje się w budynku Rektoratu na I piętrze, pok. nr 121. Pierwsza wizyta w Dziekanacie to okazja do podpisania ślubowania, odebrania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, podpisania umowy o kształcenie, uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji oraz do poznania osoby odpowiedzialnej za I rok studiów. Można zgłaszać się do niej ze wszystkimi problemami i wątpliwościami za pomocą wiadomości , telefonicznie, osobiście. Po co komu legitymacja studencka? Legitymacja - dokument poświadczający status studenta. To taki dowód, który trzeba pokazać na żądanie Prowadzącego np. podczas egzaminu bądź kolokwium. Status studenta uprawnia Cię do ulgi na przejazdy komunikacją miejską czy też koleją, jest więc warunkiem zakupienia biletu z ulgą. Elektroniczna legitymacja studencka upoważnia do korzystania ze wszystkich agend bibliotecznych PB. Elektroniczna Legitymacja Studencka może być również Twoim biletem komunikacji miejskiej. Jak tego dokonać dowiesz się na stronie: GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU WI PB: STUDIA STACJONARNE: STUDIA NIESTACJONARNE: Poniedziałek: 10:00 13:00 Piątek: 14:00 18:00 Wtorek: 10:00 13:00 Sobota 10:00 14:00 Środa: 12:00 15:00 Czwartek: 10:00 13:00 Piątek: 12:00 15:00

5 Poniżej krótka prezentacja pracowników Dziekanatu WI PB: KIEROWNIK DZIEKANATU Lucyna Kowalczyk Tel matematyka studia I stopnia stacjonarne inż. Halina Butkiewicz Tel mail: -informatyka studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Teresa Guryn Tel mail: -informatyka, studia I stopnia niestacjonarne mgr Wioletta Obidzińska Tel mail: -informatyka, studia I stopnia, II, III i IV rok studiów - akademiki mgr Joanna Panasiuk Tel mail: -informatyka, studia I stopnia, I rok studiów -stypendia

6 Jak zaliczyć semestr i co to jest system punktowy? W tradycyjnym systemie kształcenia na wyższej uczelni zaliczenie semestru, roku, czy też uzyskanie określonego rodzaju dyplomu polega na zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem. W systemie punktowym natomiast student zobowiązany jest do zgromadzenia określonej liczby punktów przypadającej na kolejne okresy rozliczeniowe (semestry, lata czy całe studia). Założenia systemu punktowego: Każdy przedmiot ma przydzieloną liczbę punktów ECTS. Uzyskanie tych punktów następuje po zaliczeniu całego przedmiotu (np. ćwiczeń i wykładu). W każdym semestrze można uzyskać maksymalnie 30 punktów ECTS. Aby zaliczyć semestr i być wpisanym na semestr wyższy trzeba uzyskać 30 punktów ECTS. W przypadku uzyskania, co najmniej 20 punktów ECTS można być wpisanym na semestr wyższy, ale brakujące punkty należy uzupełnić w kolejnym roku akademickim poprzez odpłatne powtórzenie przedmiotu (tzw. warunek ). W przypadku uzyskania mniej niż 20 punktów ECTS można odpłatnie powtórzyć niezaliczone przedmioty w kolejnym roku akademickim (tzw. powtórka roku ). Co to jest USOSweb? Jest to elektroniczny system, w którym studenci sprawdzają swoje oceny wystawione przez nauczycieli. Znajdują się tam również opisy zajęć wraz z kryteriami zaliczenia i podstawową bibliografią znajdującą się w katalogu przedmiotów. Szukając na https://usosweb.pb.edu.pl/, należy użyć identyfikatora (PESEL) i hasła ustalonego podczas rekrutacji w systemie IRK.

7 Akademiki Studenci mieszkający na stałe poza Białymstokiem mogą ubiegać się o zamieszkanie w Domu Studenta. Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta należy złożyć w Dziekanacie (pok. nr 121). Wzór podania znajduje się na stronie internetowej Wydziału. Politechnika Białostocka dysponuje 4 akademikami zlokalizowanymi tuż przy Uczelni: 1. DOM STUDENTA nr 1 "Alfa" - ul. Zwierzyniecka 14, tel DOM STUDENTA nr 2 "Beta" - ul. Zwierzyniecka 12, tel DOM STUDENTA nr 3 "Gamma" - ul. Zwierzyniecka 8, tel DOM STUDENTA nr 4 "Delta" - ul. Zwierzyniecka 6, tel W każdym Domu Studenta są pokoje 2 lub 3-osobowe. Pokoje "połączone" są w tzw. segmenty po 2 pokoje 2-osobowe i 2 pokoje 3-osobowe. W każdym segmencie znajduje się 1 prysznic, 1 WC i 2 umywalki. Każdy pokój posiada podstawowe wyposażenie: tapczany, biurka, krzesła, półki i szafy. Na każdym piętrze znajduje się kuchnia (pomieszczenie z kuchenką gazową). W pokojach nie ma lodówek!!! Można przywieźć własną. W każdym z akademików jest dostęp do INTERNETU (w każdym pokoju - odpłatny). Kwaterowanie odbywa się zwykle 1-2 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Informacje o opłatach za dom studenta obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 znajdują na stronie internetowej Wydziału Informatyki 1. Opłaty za zakwaterowanie w DS-ach Politechniki Białostockiej można dokonywać we wszystkich bankach i urzędach pocztowych. 2. Numery kont: PekaO S.A. I O/Białystok DS DS DS DS-4 3. Dowód wpłaty stanowi podstawę do zakwaterowania.

8 Pomoc materialna dla studenta W ramach pomocy materialnej studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się o następujące świadczenia: stypendium socjalne (dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej); zwiększenie stypendium socjalnego (można ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim, pod warunkiem dołączenia do wniosku o stypendium socjalne, potwierdzenia zamieszkania wydanego przez odpowiedni dom studenta lub w przypadku zamieszkania na stancji - umowy najmu); stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; zapomoga (przyznawana w sytuacji losowej); UWAGA: Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie osiągnięć uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Informatyki: Wnioski o przyznanie stypendiów oraz miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2014/2015 można składać w pokoju nr 121 do 5 października 2014 r. Zachęcamy do skorzystania z Generatora spisu dokumentów dostępnego na stronie Prosimy o dokładne zapoznanie się z udostępnionymi informacjami.

9 O Samorządzie Czym jest Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej? Jak działa? Najprostszą odpowiedzią na to, czym jest Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej brzmi: są to wszyscy studenci tejże Uczelni. Jest pomostem pomiędzy wszystkimi studentami, a władzami Uczelni, pozwalający nam wpływać na sprawy uczelni (w tym wydziału) sprawy NAS WSZYSTKICH. Samorząd Studentów broni Waszych interesów na Uczelni stąd, zawsze czekamy na Wasze pytania i gotowi jesteśmy do pomocy! Biuro Samorządu znajduje się w sali nr 39C Informatyki Politechniki Białostockiej. Znajdziecie nas również w Internecie pod adresami: 1. sspb.pl 2. https://www.facebook.com/samorzadstudentowpb Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Piotr Burzyński Kuba Boguski Daniel Olszewski Tomasz Rudnik Marta Walenciej Jarosław Zbiejczuk na Wydziale

10 KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH OSÓB Z SAMORZĄDU: 1) DANIEL OLSZEWSKI - Przewodniczący tel ) JAROSŁAW ZBIEJCZUK tel ) PIOTR BURZYŃSKI tel Samorząd skupia się na dwóch dziedzinach działalności: 1. działalność uczelniana m.in.: kontrola i poprawa jakości kształcenia; podział funduszu pomocy materialnej; ustalanie harmonogramu akademickiego; dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku. 2. działalność kulturalno rozrywkowa; Dbamy o to, by studentom lepiej się studiowało. Jesteśmy organizatorami i współtworzymy wiele eventów ogólnouczelnianych jak i tych wydziałowych.

11 Nasze projekty: 1. Jesień Studencka Jesień może być równie gorąca, co ledwo zakończone wakacyjne szaleństwo! Na osłodę powrotu w akademickie mury, Samorząd Studentów PB corocznie przygotowuje projekt Jesień Studencka. Jest to cykl kolorowych imprez tematycznych, koncertów, konkurencji, konkursów iii... wiele POWERA, który pomoże rozkręcić nam najbliższe 9 miesięcy nauki! Start już w październiku :) 2. Mikołajki, czyli Politechnika Dzieciom Co roku Samorząd Studentów organizuje akcję charytatywną na rzecz organizacji, która wspiera dzieci potrzebujące pomocy. Oprócz aukcji przeprowadzono wśród studentów i pracowników Politechniki zbiórkę datków na rzecz potrzebujących. Imprezie towarzyszy wystawa prac dzieci na terenie, turniej futsalu oraz ciekawe warsztaty naukowe dla najmłodszych. 3. Wielka bitwa na śnieżki Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej w lutym 2012 po raz pierwszy zorganizował imprezę mającą na celu od-stresowania się przed nadchodzącą sesją pod hasłem Wielka bitwa na śnieżki. 4. Juwenalia Jak co roku, na końcu maja na Kampusie Politechniki Białostockiej odbywa się największe pod względem ilości uczestników wydarzenie kulturalne w województwie. Przez ponad tydzień tysiące studentów uczestniczy w imprezach towarzyszących oraz koncertach głównych, gdzie zaproszone zostały gwiazdy z kraju i zagranicy. 5. Dzień Informatyka Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej organizują imprezę wydziałową Dzień Informatyka. Jest to cykliczna impreza

12 zapoczątkowana w czerwcu 2011 roku mająca na celu utrwalenie pozytywnego wizerunku studenta Wydziału Informatyki w oczach studentów innych wydziałów. 6. Dzień Liczby Pi Święto obchodzone corocznie. Datę święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data "14 marca" zapisywana jest w USA jako "3.14". Organizowany przez Koło Miłośników Gier Logicznych oraz Math4You. Od 2013 roku będzie to Dzień Matematyka na WI.

13 Koła Naukowe WI PB Koła naukowe działające na Wydziale Informatyki: 1. Grupa. NET Podczas regularnych spotkań uczestnicy koła - studenci rozwijają swoje umiejętności w wykorzystaniu technologii firmy Microsoft(c). Koło może poszczycić się organizacją wielu imprez m.in. konferencji z cyklu "I.T. Academic Day" oraz aktywnym uczestnictwie w konkursie Imagine Cup. 2. Koło miłośników gier logicznych Podczas spotkań studenci poznają ciekawe i różnego typu gry o charakterze logiczno towarzyskim. Są to przeważnie przeróżne gry planszowe, czasem różne rekwizyty (jak karty, kości domina i inne), a czasem bez ich użycia (np. gry typu papier ołówek). Na zajęciach omawiamy ich zasady i strategie, gramy partie towarzyskie, urządzamy turnieje i rankingi, a przede wszystkim świetnie się bawimy. Klub przeznaczony jest dla wszystkich, którzy lubią myśleć i spędzać wolny czas przy łamaniu głowy w towarzystwie ludzi o podobnych zamiłowaniach. Wspólnie z kołem Popularyzacji Matematyki Math4You koło organizuje Święto Liczby PI i zawsze jest 14 marca, jako data w formacie daty z USA.

14 3. Mobilne Systemy Inteligentne (MSI) Misją koła jest popularyzacja robotyki wśród studentów i młodzieży. Koło odnosi ogromne sukcesy na arenie ogólnopolskiej w programowaniu robotów. W ostatnich trzech latach zawodnicy drużyny koła Mobilne Systemy Inteligentne (MSI) zajmowały co roku bardzo wysokie miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Robotyki dla studentów i młodzieży PozRobot, organizowanych w Poznaniu przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM. Rok 2010 (Pierwsza edycja zawodów) przyniósł dla zawodników koła czwarte miejsce, rok później studenci zdobyli miejsce drugie, a w roku 2012 obie drużyny koła MSI znalazły się bardzo wysoko - trzecie oraz czwarte miejsce. 24 marca 2012 r. duży sukces odniosła pierwsza edycja zawodów walk sumo robotów LEGO Eastrobo OPEN 2012, zorganizowana i przeprowadzona przez koło MSI. Pełne emocji kilkugodzinne widowisko walk robotów, w którym brali udział studenci i uczniowie z Białegostoku, Łap i Warszawy, można było oglądać na żywo dzięki transmisji, zapewnionej przez Naukową Interaktywną Telewizję HD Platon TV w Białymstoku. 4. Koło naukowe Algebry Studenckie Koło Naukowe Algebry powstało w 2013 roku. Koło stwarza studentom możliwość systematycznego poszerzania wiedzy na temat algebry i jej zastosowań, a także prowadzenia własnych badań i prezentacji ich wyników. W ramach Koła studenci nabywają umiejętność przygotowywania referatów naukowych i ich wygłaszania (na konferencjach naukowych i na forum Koła), a także przygotowywania tekstów matematycznych. Poza prowadzeniem działalności badawczej i samokształceniowej, członkowie Koła popularyzują wiedzę matematyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień algebraicznych.

15 5. Koło Naukowe Math4You Masz pomysły związane z matematyką, które chciałbyś wcielić w życie? Chcesz robić coś więcej niż tylko studiować? Szukasz ludzi, którzy podzielają Twoją pasję? Dołącz do nas, bo my: Popularyzujemy matematykę w społeczeństwie poprzez doświadczenia, obrazy, gry i zabawy. Organizujemy różne imprezy związane z matematyką w mieście, w szkołach, na Uczelni. Rozwijamy się naukowo, głównie w algebrze abstrakcyjnej oraz analizie matematycznej Poznajemy historię matematyki. Wymieniamy doświadczenia między członkami koła i gośćmi, również za granicą. Współpracujemy z Białostockim Uniwersytetem Dziecięcym Pomagamy przy organizacji Podlaskich Dni Matematyki, Dnia liczby π. 6. Grupa Technologii Mobilnych Grupa Technologii Mobilnych jest nowo powstałym Międzywydziałowym Kołem Naukowym, wspierającym współpracę pomiędzy Wydziałami - Mechanicznym oraz Informatyki. Celem utworzenia Koła jest rozwój tematyki technologii mobilnych na Politechnice Białostockiej. Studenci-członkowie Koła zajmują się zgłębianiem technik używanych do programowania aplikacji desktopowych, aplikacji na platformy mobilne oraz programowania mikrokontrolerów, które umożliwią realizację wielu ciekawych prac naukowych oraz pomoc

16 przy projektach dla innych Kół Naukowych na Politechnice Białostockiej. Grupa Technologii Mobilnych zawiązała się w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej. AIP czynnie wspiera Koła Naukowe Politechniki Białostockiej udostępniając salę konferencyjną do spotkań oraz pracownię komputerową do pracy. Partnerem naukowym od początków istnienia Grupy jest firma Transition Technologies. Grupa Technologii Mobilnych jest otwarta na współpracę z innymi Kołami Naukowymi Politechniki Białostockiej oraz zaawansowanymi technologicznie firmami zewnętrznymi, realizując wspólnie ciekawe i innowacyjne prace naukowe. 7. Koło Naukowe Studentów Wydziału Architektury i Studentów Wydziału Informatyki CAVE Cele działalności koła: -rozwój wiedzy w dziedzinie tworzenia przestrzeni 3D, animacji i interakcji architektury z przestrzeniami cyfrowymi, - poznawanie możliwości technologii CAVE, - przegląd istniejących wizualizacji historycznych oraz animacji z nimi związanych, -zastosowania sztuk multimedialnych w kontekście architektury, - udział w organizacjach konferencji warsztatów na Wydziale Architektury. 8. Towarzystwo Open Source

17 Kontakt do KÓŁ NAUKOWYCH WI PB KOŁA NAUKOWE Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej Nazwa Koła Przewodniczący Opiekun Naukowy 1 Grupa.NET 2 3 Koło miłośników gier logicznych Mobilne Systemy Inteligentne (MSI) Łukasz Paweł Zalewski ner.com Kamil Orłowski Mateusz Rogowski dr inż. Marek Tabędzki dr Marek Kępczyk dr inż. Teodora Dimitrowa- Grekov dr Ewa Girejko, 4 Math4You Magda Bielawska dr Marzena Filipowicz- Chomko 5 Koło Naukowe Algebry Adam Soroczyński dr Ryszard Mazurek 6 Towarzystwo OPEN SOURCE Paweł Wysocki dr inż. Tomasz Grześ 7 Koło Naukowe CAVE Małgorzata Budlewska dr inż. arch. Adam Jakimowicz (międzywydziałowe z WA) om dr inż. Marcin Skoczylas 8 Grupa Technologii Mobilnych (międzywydziałowe z WM) Marcin Joka dr inż. Mirosław Knodratiuk dr inż. Tomasz Grześ

18 Czas na agendy Życie studenckie to przede wszystkim zdobywanie cennej wiedzy, którą absolwenci wykorzystują w swojej pracy zawodowej. Należy jednak pamiętać, że są to piękne lata młodości lata nie tylko rozwoju naukowego i intelektualnego, ale także kulturalnego, artystycznego oraz sportowo-rekreacyjnego. Dlatego też władze Politechniki Białostockiej oraz Samorząd Studentów wspomagają działalność licznych agend studenckich działających na Uczelni. W ramach Politechniki Białostockiej działają następujące agendy studenckie: Chór Politechniki Białostockiej Niewątpliwie za najbardziej prestiżową agendę studencką uznaje się Chór Politechniki Białostockiej. Chór prezentuje swoje umiejętności podczas konkursów i festiwali zdobywając liczne nagrody. W skład zespołu wchodzą studenci różnych kierunków studiów Politechniki Białostockiej oraz jej absolwenci. Chór koncertuje w kraju i zagranicą (Czechy, Niemcy, Anglia, Francja, Kanada, Hiszpania, Grecja). Śpiewacy uczestniczą też w warsztatach wokalnych oraz wyjazdach zagranicznych na zaproszenie zaprzyjaźnionych uczelni wyższych. Studencka Agencja Fotograficzna (SAF) Agenda ta istnieje po to, by młodzi fotograficy z Politechniki Białostockiej mogli doskonalić umiejętności fotografowania uwieczniając życie studenckie, organizując plenery, wspólne wyjazdy, a następnie samodzielnie wywołując zdjęcia. Wystawiają też swoje prace w galeriach oraz organizują różnego rodzaju pokazy slajdów. Sekcja Jeździecka Politechniki Białostockiej Sekcja działa we współpracy z Klubem Jeździeckim Białystok w Ignatkach. Co roku Sekcja Jeździecka PB organizuje Akademickie Zawody w Skokach przez Przeszkody w ramach projektu Konie wierzchowe i konie mechaniczne.

19 Klub Tańca FENIKS" Uwielbiasz taniec - ta agenda jest dla Ciebie. FENIKS propaguje taniec, jako formę sportu i alternatywnego spędzania czasu. Uczestnictwo z zajęciach daje studentom możliwość współzawodnictwa, a także nawiązywania nowych znajomości jak również wymiany doświadczenia w tańcu - nie tylko towarzyskim. Klub Wysokogórski GRAŃ" Wymarzony dla miłośników gór i widoków, które można podziwiać z wysokości tysiąca i więcej metrów. Klubowicze organizują wyjazdy o charakterze szkoleniowo zapoznawczym, gdzie młodzi adepci mogą zapoznać się z różnorodnymi technikami wspinaczki skałkowej, uczą się wspinaczki z asekuracją, przy wykorzystaniu różnorodnego sprzętu asekuracyjnego. Program działania klubu obejmuje również spotkania na ściankach wspinaczkowych w celu rozwijania sprawności fizycznej. Sekcja Żeglarska PAGAJ" Studenci należący do tej agendy pływają po jeziorach, morzach i oceanach(!), na razie na pożyczonych łódkach, za to wspólnie z klubami żeglarskimi z całego kraju. Sekcja zapewnia szkolenie adeptom sztuki żeglarskiej, a starym wilkom morskim daje możliwość przeżycia nowych przygód. Studencki Klub Krótkofalowców SP4YPB Jego członkowie prowadzą szeroką działalność rozpowszechniającą ruch krótkofalowców, biorąc udział w zawodach krótkofalowców zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jego działalność polega nie tylko na prowadzeniu łączności radiowej, ale też na konstruowaniu i budowie nowych urządzeń techniki radiowej. Studenci zajmują się także konserwacją anten, rozbudowują stanowisko pracy radiostacji.

20 Uczelniany Klub AZS W 18 sekcjach trenuje około 300 studentów Politechniki Białostockiej. Sportowcy Klubu reprezentują naszą Uczelnię w rywalizacjach międzyuczelnianych w środowisku białostockim oraz na arenie ogólnopolskiej, biorąc udział w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych. Oprócz sportu wyczynowego, wspólnie ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Klub realizuje bogaty program rekreacji fizycznej w postaci rozgrywek międzywydziałowych, zawodów indywidualnych oraz sportowych obozów zimowych i letnich.

21 Co to jest CEZ? CEZ to Centrum Edukacji Zdalnej Na Wydziale Informatyki oparty o platformę Moodle. Prowadzący zajęcia poinformuje Cię, czy jego przedmiot ma założony kurs na cezie. Ogólnie fajna sprawa, często sporo materiałów dodatkowych do zajęć, często slajdy, testy wiedzy a nawet filmy, ale i wejściówki na laborki. Przed rozpoczęciem zabawy musisz się zarejestrować. Zapamiętać swoje hasło i już logować się na wskazane przez prowadzących zajęcia. Instrukcji szukaj na stronie: cez.wi.pb.edu.pl Laboratoria, komputery i Edu-roam Na poziomie II piętra Wydziału Informatyki PB dostępne są pracownie komputerowe przeznaczone do zajęć laboratoryjnych. Dostęp do sieci bezprzewodowej eduroam studenci mogą uzyskać posługując się danymi dostępowymi do systemu USOSweb. Konfiguracja sieci dostępna pod adresem: (http://eduroam.pb.edu.pl). W godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych studenci mogą korzystać ze sprzętu komputerowego w laboratorium ogólnodostępnym (sala nr 233), po pozostawieniu legitymacji studenckiej w pok. 217A. Studenci WI mogą pozyskać do celów edukacyjnych systemy operacyjne i oprogramowanie firmy Microsoft w ramach programu MS DreamSpark.

22 (http://www.wi.pb.edu.pl/studenci/msdn-aa), po wcześniejszej rejestracji w pok. 217A, okazując ważną legitymację studencką. W ramach licencji Site Licens studenci Wydziału Informatyki mogą pobrać program Statistica firmy StatSoft. Szczegóły pod adresem: Gdzie jest czytelnia i biblioteka? Zachęcamy do korzystania z Biblioteki Uczelni, która mieści się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. To budynek w rogu ulic Zwierzyniecka i Świerkowa na końcu tutejszego miasteczka. Po wyjściu z budynku Wydziału Informatyki należy iść w prawo antresolą aż do końca do budynku I na mapce kampusu. Jak zostać czytelnikiem? Informacje na stronie biblioteki:

23 Kto jest kim na Wydziale? Od roku akademickiego 2012/2013 Dziekanem Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej jest: prof. dr hab. Leon Bobrowski Prodziekanami są: ds. Nauki: dr hab. inż. Marek Krętowski, prof. PB ds. Studenckich i Dydaktyki: dr inż. Andrzej Chmielewski ds. Promocji i Współpracy: dr Dorota Mozyrska

24 SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ WIDZIANY OCZAMI STUDENTÓW Absolwent osoba, której jakoś udało się przeżyć na uczelni, a nawet dostać pisemne tego potwierdzenie i tajemniczy tytuł mgr/inż. Absolutorium legendarny stan, kiedy to student ma zaliczone wszystkie przedmioty i może stanąć do walki o tytuł Akademik miejsce noclegu i dobrych imprez Akadera lokalna rozgłośnia radiowa, bezcenne źródło dobrej muzyki i informacji o zbliżających się imprezach Adiunkt Ni to student ni to wykładowca, a tak naprawdę stanowisko doktora na uczelni Asystent ktoś, na kogo prowadzący może zwalić winę za nudne zajęcia, jedno ze stanowisk nauczycieli akademickich Aula miejsce spotkań i pogawędek studentów i słuchania wykładów CEZ Centrum Edukacji Zdalnej, brzmi egzotycznie, ale przywykniesz Ćwiczenia np. bieganie; na uczelni rozpowszechniona szczególna odmiana biegu z indeksem nasilające się z nadchodzącym końcem każdego semestru; albo forma zajęć Doktor kiedy czujemy się kiepsko idziemy do niego po dobrą radę, doktorzy uczelniani radzą zwykle, by zacząć się uczyć Dziekan Szef wszystkich szefów na Wydziale Dziekanat Wydziału, Panie, które zawsze wiedzą, co się dzieje przed ich drzwiami Dyplomant Ciężko powiedzieć, brzmi jak nazwa napoju wyskokowego, jednak stawiam, że to student, który stara się o otrzymanie dyplomu Egzamin dyplomowy po nim to już tylko robota, 15 minut wstydu, a tytuł na całe życie

25 Edu-roam - coś jak kafejka internetowa tylko za darmo Inauguracja sezon klubowy uważamy za otwarty Juwenalia impreza, której nie da się opisać Katedra dowód dobytku kulturowego, a tak naprawdę to podwyższenie pod tablicą lub inaczej część wydziału Kolokwium coś jak klasówka tylko ranga wyższa Kwadrans akademicki jak minie to zamiast na zajęcia idziesz na piwo (tradycja mówi: zegar wybił pełną godzinę, masz 15 min. aby z Akademika zdążyć na zajęcia) Laboratorium miejsce eksperymentów Lektor osoba przydatna przy oglądaniu filmu bez napisów lub ucząca czytać napisy Lektorat nauka języka obcego Magister część Twojego tytułu lub cały tytuł po ukończeniu studiów II stopnia Opiekun roku ktoś mało znany, ale zawsze możesz go spróbować poszukać i popłakać w rękaw Prodziekan prawa ręka Szefa wszystkich szefów Prorektor prawa ręka Władzy JM uczelni Profesor stanowisko lub tytuł, ale gościa/gościówy z habem, nie tytułuj tak kogo popadnie Przedmiot obieralny/wybieralny wybierz sobie, czego chcesz się uczyć Punkty ECTS coś jak noty w skokach narciarskich Rektor włodarz uczelni Rektorat miejsce pracy Rektora Rok akademicki o miesiąc krótszy niż szkolny Samorząd studencki ludzie do zadań specjalnych Semestr półroczna zabawa z odpoczynkiem na naukę

26 Seminarium zajęcia, na których opowiadasz kolegom o swojej pracy dyplomowej Studium W-Fu lub Języków Obcych Stypendium dodatkowa kasa System USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) wszystkie dane o Twoich ocenach, widzisz je Ty i Panie z Dziekanatu Wejściówka 5 minut intensywnego myślenia, co napisał kolega Wpis w skrócie autograf, relikt przeszłości odkąd wycofano indeksy Wydział część uczelni Wykład pogłębianie wiedzy poprzez rozwiązywanie krzyżówek Zaliczenie pokazanie prowadzącemu, że ma się niewykorzystany potencjał

27 Samorząd Studentów pomaga w zrozumieniu przedmiotów Analiza Matematyczna Zabawa polega na tym, że jest wiele zasad i trików pozwalających na obliczenie wyniku zadania bez danych na samym początku. Poza tym radzimy zaprzyjaźnić się z całkami, granicami, pochodnymi i innymi równie ciekawymi zagadnieniami. Radzimy uczyć się od początku systematycznie, gdyż na egzaminie jest co robić. Algebra liniowa z geometrią analityczną Przedmiot, na którym wykonuje się bardzo dużą liczbę obliczeń. Jest sporo wzorów i jeszcze więcej przeliczonych macierzy. Wiedza, jaką otrzymacie na wykładzie w praktyce zastosujecie na ćwiczeniach. Przedmiot prowadzony przez ulubieńca studentów. Logika dla informatyków Relacje, hipotezy, prawdopodobieństwa i zbiory to tylko niektóre przyjemności na tym przedmiocie. Matematyka dyskretna Grafy i drzewa, jak również metody przeszukiwań i jak na matematykę przystało sporo wzorów i twierdzeń. Przedmiot jest wstępem do Algorytmów i Struktur Danych. Podstawy programowania Jak sama nazwa wskazuje jest to wstęp do programowania. Zaczynamy od języka C. Nie trzeba umieć nic na początku, gdyż dowiecie się tu wszystkiego, co trzeba umieć. Radzimy jednak przykładać się do nauki, ponieważ to bardzo ułatwia studiowanie na dalszych semestrach. Język obcy Wybór jest spory i to już kwestia indywidualna, kto czego będzie się chciał uczyć. Najważniejsze jest to, żeby zaliczyć 5 semestrów i zdać egzamin.

28 Wychowanie fizyczne Tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Wprowadzenie do informatyki Przedmiot, na którym poznacie różne rodzaje systemów takich jak: dwójkowy, ósemkowy itd. Jak również jak je zamieniać i do czego służą. Przedmiot bardzo ciekawy i przyjemny do zaliczenia. Komputerowe narzędzia matematyki Nauczycie się obsługi programu Scilab, który będzie Wam służył do wszelkiego rodzaju obliczeń i rysowania wykresów. Metody probabilistyczne i statystyka Jak sama nazwa mówi przedmiot polega na obliczaniu różnego rodzaju prawdopodobieństw, analizie rozkładów, stawianiu odpowiednich hipotez itd. Radzimy uczyć się od początku. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Odwiecznym problemem studentów na tym przedmiocie są kable, druty, druciki, które przysparzają dużo trudności podczas budowy układów. Radzimy się sporo uczyć, gdyż egzamin jest trudny do zaliczenia. Fizyka dla informatyków Praktycznie to powtórka tego, co było w szkole średniej. Jednak jak na studia przystało powinno być troszkę trudniej, więc zadania rozwiązywane są na zasadzie całek i pochodnych. Technika cyfrowa Przedmiot czysto informatyczny tzn. projektujemy układ od samego początku używając do tego różnego rodzaju bramek logicznych a później go sprawdzamy symulując dany układ na komputerach. Mała rada, jeśli ktoś będzie się przykładał do budowy tych układów nie będzie miał problemów z zaliczeniem. Programowanie obiektowe Rozwinięta wersja podstaw programowania. Nauczycie się tu programowania obiektowego w językach C++; C#; Java. Egzamin ciężki do zaliczenia, więc trzeba się uczyć.

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, SCR Radiosupeł 1 Witamy serdecznie! Jeśli właśnie czytasz ten przewodnik, zapewne zostałeś, bądź jesteś

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki i Niniejszy przewodnik ma Państwu pomóc w przejściu ze znanego, ale należącego już do przeszłości świata szkoły średniej do świata akademickiego, w

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Słowo wstępne JM Rektora Władze Uczelni Historia Uczelni Baza dydaktyczno-sportowa

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

numer specjalny na koniec kadencji zarządu uczelni 2005-2008

numer specjalny na koniec kadencji zarządu uczelni 2005-2008 numer specjalny na koniec kadencji zarządu uczelni 2005-2008 Najważniejsze osiągnięcia kadencji 2005-2008 Nowa Biblioteka PB Fotoreportaż Młodzi, zdolni Życie Politechniki 1 W n u m e r z e : Siedem pytań

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ NA KONIEC ROKU... Drodzy czytelnicy, Kolejny rok akademicki dobiega końca. Semestr letni minął bardzo szybko i oto mamy kolejny numer magazynu C40. Bardzo cieszy nas, że ten debiutancki, sprzed trzech

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Pismo Politechniki Białostockiej 2/2010. życie politechniki

Pismo Politechniki Białostockiej 2/2010. życie politechniki Pismo Politechniki Białostockiej 2/2010 życie politechniki Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Sukcesy studentów Politechniki Białostockiej prof. Maciej Gutowski.

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. www.kpswjg.pl

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. www.kpswjg.pl Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze www.kpswjg.pl 2 3 Spis treści 1. Piętnaście lat działalności Uczelni 3 2. Tu jesteśmy 4 Kampus 8 3. Historia Uczelni w pigułce 10 4. Kierunki kształcenia

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo