OPIS KURSU Języki programowania stron internetowych Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS KURSU Języki programowania stron internetowych Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium"

Transkrypt

1 OPIS KURSU Nazwa kursu: Języki programowania stron internetowych Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test Rozwiązanie zadań. Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Podstawowy Wymagania wstępne: Umiejętność programowania w stopniu podstawowym, umiejętność posługiwania się dowolnym programem graficznym w stopniu podstawowym. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Krzysztof Chudzik, dr inŝ. Rok: I Semestr: zimowy Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie programowania stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML, styli kaskadowych CSS oraz języka JavaScript wraz umiejętnością osadzania multimediów. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych technologii projektowania i konstruowania stron internetowych. W tym celu przedstawione zostaną: - narzędzia wspomagające tworzenie stron internetowych, - język HTML (w tym jego wersja HTML5), - style kaskadowe CSS (w tym wersja styli CSS3), - język JavaScript. Wykład (podać z dokładnością do lub godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Prezentacja programu przedmiotu oraz omówienie zalecanej literatury. Podanie warunków zaliczenia. Prezentacja wybranych programów narzędziowych wspierających tworzenie stron internetowych.. Podstawy języka HTML i styli kaskadowych CSS: struktura i formatowanie tekstu, odsyłacze, listy, tabele, formularze, ramki, włączanie plików styli CSS do dokumentu HTML. 3. Formatowanie strony z podziałem na nagłówki, stopki i kolumny. Strukturalizacja zawartości strony i nawigacja na stronach Liczba godzin

2 internetowych. Metadane stron internetowych. 4. Formatowanie strony wizualnej oraz obrazy, audio i wideo na stronach internetowych. 5. Wprowadzenie do JavaScript. 6. Formatowanie stron z wykorzystaniem styli kaskadowych CSS3. 7. HTML5 - nowości w języku. Multimedia w HTML5. 8. Przygotowanie stron internetowych dla urządzeń mobilnych. Sprawdzian zaliczeniowy. Laboratorium - zawartość tematyczna w kolejności realizacji: Literatura podstawowa:. Wybrane narzędzia tworzenia stron internetowych.. Praktyczne zapoznanie ze strukturą dokumentów HTML oraz włączanie styli kaskadowych. Przygotowanie i modyfikacja prostych stron napisanych w html i z uŝyciem styli kaskadowych. 3. Przygotowanie i modyfikacja stron internetowych o złoŝonej strukturze blokowej. Tworzenie nawigacji dla stron internetowych. 4. Zaawansowane formatowanie i zamieszczanie plików medialnych na stronach internetowych. 5. Pisanie i modyfikowanie prostych skryptów JavaScript. 6. Formatowanie stron internetowych z wykorzystaniem CSS3. 7. Praktyczne wykorzystanie nowych elementów HTML5. 8. Przygotowanie i testowanie stron internetowych dla urządzeń mobilnych.. Bartosz Danowski, "Wstęp do HTML5 i CSS3", Helion, 00.. Matthew David, "HTML5. Designing Rich Internet Applications", Focal Press, 00. Literatura uzupełniająca:. Adobe Creative Team, "Adobe Dreamweaver CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik", Helion, 0. Warunki zaliczenia: Wykład Test. Laboratorium Przygotowanie strony internetowej z wykorzystaniem umiejętności praktycznych zdobytych na laboratorium.

3 OPIS KURSU Kurs Programowanie w systemie ios Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test Rozwiązanie zadań. Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Wymagania wstępne: Imię, nazwisko i tytuł, stopień prowadzącego: Rok i semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): Cele zajęć (efekty kształcenia): Podstawowy Umiejętność programowania w stopniu podstawowym. Mgr Maciej Stramski, inŝ. Krzysztof Łoza 00/0, semestr zimowy Obowiązkowy Zdobycie wiedzy na temat podstaw programowania aplikacji dla systemu ios. Zdobycie praktycznych umiejętności programowania w języku Objective-C z wykorzystaniem framework ucocoatouch. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): Krótki opis zawartości całego kursu: Tradycyjna Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat programowania urządzeń działających w oparciu o system ios. W tym celu przedstawione zostaną: Składnia i wykorzystanie języka Objective-C. Środowisko programistyczne XCode i zestaw narzędzi do analizowania działania aplikacji Instruments. Kontrolki interfejsu dostępne w systemie ios ich przeznaczenie i sposób wykorzystania. Wykorzystanie sprzętu dostępnego w urządzeniach z systemem ios modułu wifi, gps, akcelerometru, kamery. Zagadnienia związane ze specyfiką tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne obsługiwane za 3

4 pomocą ekranu dotykowego. Wykład: Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Prezentacja programu przedmiotu oraz omówienie zalecanej literatury. Podanie warunków zaliczenia. Prezentacja przykładowych aplikacji przeznaczonych dla systemu ios.. Zapoznanie z językiem Objective-C oraz środowiskiem dewloperskimxcode. 3. Podstawowe kontrolki interfejsu dostępne w systemie ios. Komunikacja między warstwą prezentacji a warstwą logiki aplikacji. Wzorzec projektowy MVC. 4. Kontrolkinawigacji UITabBar, UINavigatioControllerorazUISplitViewController. Wykorzystanie ich przy projektowaniu interfejsu aplikacji. 5. Kontrolka UITableView. Tworzenie tabel i wypełnianie ich danymi, edytowanie tabel (dodawanie, usuwanie i reorganizacja elementów), tworzenie własnych komórek dla tabel. 6. Programowanie sieciowe. Tworzenie i kontrolowanie połączeń HTTP (synchronicznych i asynchronicznych), obsługa połączeń HTTPS. Parsowanie plików w formacie XML i JSON. 7. Rozpoznawanie gestów. Zapoznanie z klasą UIGestureRecogniseri jej pochodnymi. 8. Zapisywanie i wczytywanie danych z prywatnego folderu aplikacji. 9. Obsługa multimediów w systemie ios. Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku i obrazu obsługa kamery i mikrofonu. 0. Wykorzystanie modułu gps. Określanie lokalizacji urządzenia. Wykorzystanie kontrolki MKMapView do prezentacji połoŝenia na mapie. Liczba godzin. Wstęp do programowania współbieŝnego. Tworzenie i kontrolowanie wątków w systemie ios. Laboratorium Zawartość tematyczna w kolejności realizacji Zapoznanie z programowaniem aplikacji dla systemu ios przy uŝyciu języka Objective-C. 4

5 Tworzenie interfejsu i reakcja na zdarzenia ze strony uŝytkownika. Stworzenie interfejsu aplikacji w oparciu o kontrolki UITabBar i UINavigationController. Wykorzystanie tabel w aplikacji. Komunikacja z zewnętrznymi serwisami za pomocą połączeń HTTP. Ściąganie danych i parsowanieplików XML. Przechwytywanie i obsługa gestów. Zapis i odczyt danych z prywatnego folderu aplikacji. Nagrywanie dźwięku i obsługa kamery. Odtwarzanie filmów za pomocą systemowego odtwarzacza. Lokalizacja urządzenia za pomocą modułu gps. Obsługa kontrolki MKMapView. Literatura podstawowa: D.Mark, J. LaMarche - Beginning iphone 4 Development: Exploring the iphone SDK, Apress 0 Literatura uzupełniająca: Neuburg M. - "Programming ios 4", O'Reilly 0 Warunki zaliczenia: Backlin G. - "Professional iphone and ipad Application Development", Wrox 00 Wykład test. Laboratorium rozwój aplikacji wykorzystującej omawiane w trakcie wykładów technologie; rezultatem będzie aplikacja pozwalająca na wykonywanie zdjęć i notatek głosowych, zachowywanie ich w pamięci urządzenia, zapisywanie lokalizacji ich wykonania oraz wysyłanie na zewnętrzny serwer 8 zadań. 5

6 OPIS KURSU Nazwa kursu: SERWERY MEDIOWE DLA REALIZACJI MULTIMEDIALNYCH APLIKACJI KOMUNIKACJI AUDIO-VIDEO CZASU RZECZYWSITEGO Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 liczba godzin Forma zaliczenia Rozwiązanie zadań Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Podstawowy Wymagania wstępne: Umiejętność programowania w stopniu podstawowym. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Paweł Cichoń, dr inŝ. Rok: 0/0 Semestr: zimowy Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): wybieralny Cele zajęć (efekty kształcenia): Zdobycie wiedzy na temat współczesnych serwerów mediowych, transmisji strumieniu audio-video oraz tworzenia aplikacji zorientowanych na komunikację audio-video. Opanowanie podstaw posługiwania się środowiskiem Adobe Flash Media Server 4 (Interactive/Enterprise) oraz Adobe Flash Builder 4.5 Premium w kontekście tworzenia/konfiguracji infrastruktury serwerów mediowych oraz aplikacji pozwalających na komunikację audio-video (w czasie rzeczywistym). Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych serwerów mediowych i konstruowania aplikacji multimedialnych (pozwalających na komunikację audio-video w czasie rzeczywistym). W tym celu przedstawione zostaną: - nomenklatura w kontekście technologii serwerów mediowych, - współczesne protokoły przesyłu danych strumieniowych, formaty mediów czasu rzeczywistego oraz technologie serwerów mediowych, - zasady tworzenia infrastruktury serwerów mediowych wraz z ich konfiguracją, - zasady projektowania aplikacji multimedialnej do komunikacji audio-video czasu rzeczywistego w kontekście infrastruktury serwerów mediowych, - charakterystyka wybranych serwerów mediowych, w szczególności serwera Adobe Flash Media Server 4 (Interactive/Enterprise), - charakterystyka wybranych środowisk programistycznych przeznaczonych do konstruowania aplikacji multimedialnych czasu rzeczywistego, w szczególności środowiska Adobe Flash Builder 4.5 Premium, 6

7 - podstawy opracowywania aplikacji komunikacji audio-video czasu rzeczywistego na bazie technologii Adobe Flex 4.5 oraz środowisk uruchomieniowych Adobe Flash Player 0.3 oraz Adobe AIR.7. Laboratorium (podać z dokładnością do lub godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin laboratoryjnych. Prezentacja programu przedmiotu Serwery mediowe oraz omówienie zalecanej literatury. Podanie warunków zaliczenia. Prezentacja oraz charakterystyka nomenklatury słownej w kontekście przedmiotu (streaming, broadcasting, echo akustyczne, SIP, PP, unicast, multicast, obiekt dzielony, kodek (H63, H64, H33, G.7, MP3, etc ), enkoder, strumień, aplikacja multimedialna czasu rzeczywistego, protokoły przesyłu danych strumieniowych, etc.), przegląd popularnych serwerów mediowych (producentów Adobe, Microsoft, Cisco, Wowza, Red5) oraz zaprezentowanie przykładów aplikacji multimedialnych w obszarze komunikacji audio-video (z ukierunkowaniem na serwer mediowy Adobe Flash Media Server 4 i technologię Adobe).. Charakterystyka serwera mediowego Adobe Flash Media Server 4. Obsługiwane formaty, instalacja oraz konfiguracja (klastrowanie, formuła origin (serwer centralny) + edge (serwery satelitarne)). Przedstawienie typowych problemów, na które naleŝy zwracać uwagę podczas tworzenia infrastruktury serwerów mediowych. 3. Prezentacja środowiska programistycznego Adobe Flash Builder 4.5 Premium w kontekście środowisk uruchomieniowych Adobe Flash Player 0.3 (aplikacje uruchamiane w oknie przeglądarki internetowej) oraz Adobe AIR.7 (aplikacje desktopwe/stand-alone (uruchamiane z pulpitu uŝytkownika) oraz mobilne). Testowanie i uruchamianie prostej aplikacji do komunikacji audio-video na bazie przygotowanych przykładów. Przedstawienie typowych problemów, na które naleŝy zwracać uwagę podczas opracowywania aplikacji multimedialnych czasu rzeczywistego do komunikacji audio-video. 4. Realizacja prostej aplikacji do komunikacji tekstowej na bazie obiektów dzielonych (dokładne omówienie obiektów dzielonych). Dodatkowo dla bardziej ambitnych zawarcie funkcji przesyłania plików między uŝytkownikami w realizowanej przykładowej aplikacji. 5.Realizacja prostej aplikacji do broadcastingu strumienia mediowego (protokóły RTMP + RTMFP oraz format FLV) w formule jeden do wielu. 6. Realizacja prostej aplikacji do komunikacji audio-video w czasie rzeczywistym w formule jeden do jednego. 7. Podsumowanie laboratorium oraz zrealizowanych ćwiczeń (aplikacji) w kontekście ich moŝliwej rozbudowy. Liczba godzin 4 6 Laboratorium - zawartość tematyczna omówiona powyŝej. 7

8 Literatura podstawowa:. Learning Flash Media Server 3, William Sanders, O'Reilly Media / Adobe Dev Library 008. Web Video and Flash Media Server, Stefan Richter, Jan Ozer, Focal Press Adobe Flex 4. Oficjalny podręcznik, Michael Labriola, Jeff Tapper, Matthew Boles, Helion 0 4. Adobe Flash Builder 4 and Flex 4 Bible, David Gassner, John Wiley & Sons 009 Warunki zaliczenia: Laboratorium zakończenie i modyfikacja fragmentów kodu ActionScript 3.0 (Flex 4.5) w środowisku Adobe Flash Builder 4.5 w kontekście serwera mediowego Adobe Flash Media Server 4 6 zadań w kontekście 3 aplikacji omówionych w tabeli. 8

9 OPIS KURSU Nazwa kursu: Podstawy Silverlight4 Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test Rozwiązanie zadań. Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Podstawowy Wymagania wstępne: Umiejętność programowania obiektowego w stopniu podstawowym, znajomość języka HTML i XML, podstawowa znajomość środowiska Visual Studio 00. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Zbigniew Fryźlewicz, dr inŝ. / adiunkt Rok: 0/0 Semestr: letni Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Zdobycie wiedzy na temat konstruowania aplikacji multimedialnych w technologii Silverlight. Opanowanie podstaw posługiwania się środowiskiem Visual Studio oraz językiem C# i XAML. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat projektowania i konstruowania aplikacji multimedialnych na platformie Silverlight. W tym celu przedstawione zostaną: - zasady osadzania na stronie WWW aplikacji Silverlight i przekazywania parametrów, - komponenty wizualne i podstawy manipulacji własnościami komponentów z uŝyciem składni XAML, - koncepcje programowania z wykorzystaniem systemu zdarzeń i komend, - wzorzec własności zaleŝnej oraz doczepianej na bazie własności komponentów istniejących w Silverlight, - sposoby współpracy komponentów Silverlight przy pomocy wiązania danych, - techniki animowania własnościami komponentów, - style Silverlight jako metody zapewniające spójność wizualną aplikacji, - kontrolowanie odtwarzaniem dźwięku i wideo w Silverlight i zarządzanie prawami autorskimi. 9

10 Wykład (podać z dokładnością do lub godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Współczesne interfejsy aplikacji; aplikacje internetowe klasy RIA. Budowa i dystrybucja aplikacji Silverlight z uŝyciem Visual Studio Komponenty wizualne i XAML 4. System zdarzeń wyzwalanie i nadsłuchiwanie 5. Własności zaleŝne i doczepiane 6. Zasoby i wiązanie danych 7. Animatory i scenariusze 8. Style i komponenty wspierające automatyzację 9. Odtwarzanie audio i video 0. Integracja i wsparcie dla urządzeń. Kontrolki uŝytkownika. Wsparcie dla drukowania 3. Podsumowanie wykładu. 4. Test Ćwiczenia - zawartość tematyczna: - Seminarium - zawartość tematyczna: - Laboratorium - zawartość tematyczna:pokrywa się z zawartością wykładów Liczba godzin Literatura podstawowa: 5. Beginning Silverlight 4 in C#, Robert Lair, APRESS 00, ISBN: Silverlight 4 w działaniu, Pate Brown, 0 APN PROMISE SA, ISBN: Literatura uzupełniająca:. Pro Silverlight 4 in C#,Matthew MacDonald, APRESS 00, ISBN: Warunki zaliczenia: Wykład test, Laboratorium średnia waŝona z 8 zadań laboratoryjnych.

11 OPIS KURSU Nazwa kursu: Modelowanie i animacja 3D Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Kolokwium Rozwiązanie zadań Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany):podstawowy Wymagania wstępne: Ogólna znajomość środowiska komputerowego i geometrii wykreślnej. Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: Joanna Jabłońska/dr inŝ. arch. Rok: 0/0 Semestr: zimowy Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia):. Umiejętność obsługi programu 3ds Max Design 00pod kątem modelowania trójwymiarowego i tworzenia animacji, a w szczególności: - tworzenie brył prostych i złoŝonych w oparciu o figury geometryczne podstawowe i splajny oraz ich modyfikacje; - samodzielna zdolność tworzenia zaawansowanych modeliprzedmiotów codziennego uŝytku; - umiejętność tworzeniawizualizacji i opracowywania fotorealistycznych animacji. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat zaawansowanej obsługi programu 3ds Max Design 00 i zadań z zakresu tworzenia grafiki i animacji trójwymiarowej, jakie moŝna zrealizować przy jego uŝyciu. W cyklu zajęć zostaną omówione: - interface i narzędzia programu oraz tworzenie i modyfikacja brył prostych oraz złoŝonych; - zastosowanie modyfikatorów podstawowych i zaawansowanych w edycji obiektów trójwymiarowych modeli bryłowych i siatkowych, edycja elementów składowych brył na róŝnych poziomach; - sposoby oświetlania i rodzaje scen; - metody tworzenia materiałów i ich nakładania; - opcje i paramenty renderingu;

12 - podstawowe funkcje animacji. Wykład (podać z dokładnością do lub godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Przekazanie słuchaczom informacji na temat kursu oraz warunków zaliczenia. Zapoznanie uczestników z interface'm programu 3ds Max Design 00, środowiskiem pracy i rodzajem narzędzi oraz palet, rodzajami i trybami widoków, menu rozwijalnym i narzędziami do oglądania obiektów. Przypomnienie podstawowych informacji z zakresu geometrii wykreślnej niezbędnych do obsługi programu.. Informacje dotyczące tworzenia i edycji atrybutów obiektów d, tj.: figur geometrycznych, ścieŝek i splajnów. Omówienie poleceń wytłaczania kształtów w celu tworzenia podstawowych brył trójwymiarowych, w tym brył obrotowych. Formaty i sposoby zapisu sceny. 3. Omówienie brył podstawowych z palety tworzenia i zastosowania komend dodawania, odejmowania, cięcia w celu tworzenia brył złoŝonych.budowanie obiektów w oparciu o narzędzia precyzyjne i modyfikatory. Edycja stosu modyfikacji, wprowadzanie korekt, wybiórcze dodawanie i odejmowanie transformacji. Liczba godzin 4.Edycja obiektówna poziomach: wierzchołków, krawędzi, granic, poligonów i elementów. Komendy dla kaŝdego z trybów.przedstawienie metod i sposobów tworzenia obiektów złoŝonych (w tym tkanin) w oparciu o ww. metody. Edycja, korekta i optymalizacja siatki. Tekst. 5. Zapoznanie uczestników zaawansowanymi moŝliwościami opracowania sceny z typami i ustawieniami: kamer, świateł, systemu oświetlenia dziennego, ustawień kaustycznych, cieni, parametrów środowiska (w tym tła). Efekty specjalne. RóŜnice pomiędzy scenami nocnymi, dziennymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi. Oświetlenie dla animacji. 6.Prezentacja i opcje okna edycji materiałów. Rodzaje, typy tworzyw ich parametry i zastosowanie. Omówienie zastosowania map bitowych i ich edycji, przezroczystości, wypukłości, odbić, rozproszenia, etc. Nakładanie materiałów i korekty ich ustawień w obrębie obiektu. Rodzaje mapowania. Materiały specjalne lampy, płaszczyzny świecące, woda, szkło i lustra (dzbanki, lustra, listwy świetlne, plafoniery, szyby, itp.). Mapowanie dla animacji. 7. Ustawienia renderingu sposoby i rodzaje prezentacji (rozmiar papieru, kadr i rozdzielczość). Ustawienia renderera mental ray Renderer pod kątem ustawień statycznych i dynamicznych. 8. Parametry animacji: ruch kamery, punkty kluczowe, ścieŝki. Edytowanie animacji (track view). Zastosowanie systemów cząstek do uzyskania efektów deszczu, czy śniegu (mapowanie cząstek). Zapis animacji, formaty i kompresja.

13 Laboratorium - zawartość tematyczna:. Trening posługiwania się interface'm programu. Wykonanie prostych ćwiczeń z zakresu modelowania trójwymiarowego.. W oparciu o znajomość tworzenia brył obrotowych uczestnicy wykonują podstawy do kompletu zastawy stołowej oraz tacy. 3. Uczestnicy kursu uzupełniają i wykonują detale dla kompletu zastawy stołowej i tacy, stosując modyfikatory i komendy typu boolean. 4. W oparciu o zdobytą do tej pory wiedzę z zakresu modelowania i edycji studenci przygotowują "body" modelu telefonu komórkowego. 5. Stosując modyfikację obiektów na poziomach, uczestniczy modelują złoŝone elementy telefonu, w tym klawiaturę, obiektyw aparatu itp. część I 6. Dopracowanie modelu, uzupełnienie detali część II. 7. Przygotowanie sceny do animacji: ustawienie obiektów, oświetlenie ich, opracowanie właściwych kadrów (kamery). 8. Studenci wykonują ćwiczenie polegające na przygotowaniu map podstawowych i specjalnych oraz precyzyjnym rozłoŝeniu map na modelach. Literatura podstawowa: 7. Mastering Autodesk 3ds Max Design 0, Gerhard M., Harper J. M., Wiley Publishing, 00 (uwaga pozycja jedynie po angielsku). 8. 3ds Max 00. Biblia, Kelly M., L., Wydawnictwo HELION, "Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 0 i 3ds Max Design 0, PasekJ., Wydawnictwo HELION, ds max 9. Ćwiczenia Praktyczne, PasekJ., Wydawnictwo HELION, ds max 9. Animacja 3D od podstaw, Pasek J., Wydawnictwo HELION, 007. Literatura uzupełniająca:. 3D Studio MAX. Czarna księga animatora KennedyS., MaestriG., Frantz R.,Wydawnictwo HELION, 998. Warunki zaliczenia: Wykład kolokwiumsprawdzające wiedzę o modelowaniu wprogramie 3ds Max Design 00. Laboratorium ocena wykonanych przez studentów ćwiczeń, przeprowadzonych w programie 3ds Max Design 00.

14 OPIS KURSU Nazwa kursu: WINDOWS MOBILE PHONE Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test Rozwiązanie zadań. Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Podstawowy Wymagania wstępne: Umiejętność programowania w języku C# Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Urszula Staszak, mgr / starszy wykładowca Rok: 0/0 Semestr: zimowy Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Zdobycie wiedzy na temat programowania aplikacji dla urządzeń mobilnych i systemu Windows Phone 7. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych technologii projektowania i konstruowania aplikacji mobilnych. W tym celu przedstawione zostaną: - Środowisko programistyczne i uruchomieniowe. Pakiet narzędzi: Windows Phone 7 Developer Tools (Visual Studio 00 Express for Windows Phone, Windows Phone Emulator, Silverlight for Windows Phone) - Język XAML, tworzenie aplikacji Windows Phone - Emulator Windows Phone 7, uruchamianie aplikacji - Elementy interfejsu uŝytkownika - kontrolki - Elementy obsługi chooserów - Zasady przechowywania danych

15 Wykład (podać z dokładnością do lub godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Prezentacja programu przedmiotu Windows Mobile Phone oraz omówienie zalecanej literatury. Podanie warunków zaliczenia. Prezentacja oraz charakterystyka wybranych przykładów aplikacji mobilnych.. Wprowadzenie do programowania Windows Phone 7. Wymagania sprzętowe i programowe. Unifikacja sprzętu: rozdzielczość, ekran, sensory, aparat, przyciski, multimedia, pamięć, akceleracja DirectX9, radio FM. 3.. Emulator Windows Phone 7, ustawienia dla aplikacji i systemu. Nowe API: C#,.NET, Silverlight, XNA. WaŜne pliki (WMAppManifest.xml, Background.png, ApplicationIcon.png / GameThumbnail.png, SplashScreenImage.jpg). Tworzenie i uruchamianie nowego projektu. Analiza kodu aplikacji, metody zdarzeniowe. 4. Język XAML. 5. Style i kontrolki: podstawy, zasoby, style, dziedziczenie właściwości 6. Omówienie kontrolek: (Border, Button, Canvas, CheckBox, ContentControl, ContentPresenter, Control, Grid, HyperlinkButton, Image, InkPresenter, ListBox, MediaElement, MultiScaleImage, Panel, PasswordBox, ProgressBar, RadioButton, ScrollViewer, Slider, StackPanel, TextBlock, TextBox, UserControl, AppBar, ToggleSwitch, DatePicker i TimerPicker, TextBox i PasswordBox 7. Kontrolki Pivot i Panorama. Przetwarzanie dotyku i gestów. Lokalizacja kontrolka Bing Maps dla WP7. 8. Wiązanie danych - data binding: podstawowe właściwości. Przechowywanie danych lokalnych - Isolated Storage. 9. Mechanizm Chooserów 0. Cykl Ŝycia aplikacji. Liczba godzin 3 Ćwiczenia - zawartość tematyczna: Seminarium - zawartość tematyczna:

16 Laboratorium - zawartość tematyczna w kolejności realizacji: - Zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym i uruchomieniowym (Visual Studio 00 Express for Windows Phone, Windows Phone Emulator, Silverlight for Windows Phone). - Pierwsza aplikacja w Windows Phone 7 - Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem kontrolek: TextBlock, kolory, czcionka, style, zasoby: lokalne, globalne, telefonu - Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem kontrolek: AppBar, ToggleSwitch, DatePicker i TimerPicker, TextBox i PasswordBox - Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem kontrolek: Grid, Canvas, StackPanel, ItemControl, ComboBox - Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem kontrolek: Panorama i Pivot. Oprogramowanie usługi lokalizacyjnej, kontrolki: Map i Bing Maps - Synchronizacja danych z kontrolkami, działanie data bindingu - Oprogramowanie cyklu Ŝycia aplikacji Projekt - zawartość tematyczna: Literatura podstawowa: 3. Programming Windows Phone 7, Charles Petzold, ebook. 4. "Silverlight. Od podstaw", Paweł Maciejewski, Paweł Redmerski, Helion Visual Studio 00 dla programistów C#, Jacek Matulewski i inni, Helion 0 Literatura uzupełniająca:. Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile, Jacek Matulewski, Bartosz Turowski, Helion C#. Programowanie, Jesse Liberty, Helion 005 Warunki zaliczenia: Wykład test, Laboratorium 8 zadań.

17 OPIS KURSU Nazwa kursu: Podstawy systemu Android 3.0 Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test Realizacja małych projektów programistycznych. Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Podstawowy Wymagania wstępne: Umiejętność programowania w języku Java. Znajomość środowiska Eclipse. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Wojciech Thomas, dr inŝ. / starszy wykładowca Rok: 0/0 Semestr: letni Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Poznanie środowiska systemu Android. Opanowanie umiejętności tworzenia prostych aplikacji w tym środowisku. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest prezentacja platformy Android 3.0 wraz z podstawami programowania systemu w języku Java: - przygotowanie środowiska programistycznego do tworzenia aplikacji, - podstawowe pojęcia wykorzystywane przy tworzeniu aplikacji (intent, content provider, activity), - tworzenie interfejsu uŝytkownika (okien, list), - przechowywanie informacji przez aplikację w postaci preferencji, zasobów, baz danych, - dostęp przy zasobów sprzętowych przy pomocy podstawowych interfejsów API, - omówienie elementów specyficznych dla urządzeń typu Tablet z systemem Android 3.0, - wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa aplikacji.

18 Wykład (podać z dokładnością do lub godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Architektura i specyfika środowiska Android.. Konfiguracja środowiska programistycznego i symulatora. Uruchamianie, testowanie prostej aplikacji. 3. Budowa interfejsu uŝytkownika: okna, menu. 4. Elementy aplikacji: dostawcy, zasoby aplikacji, intencje. 5. Zapisywanie danych przez aplikację (zapisywanie w plikach konfiguracyjnych, zapisywanie stanu aplikacji, dostęp do bazy danych SQL Lite). 6. Tworzenie, udostępnianie i korzystanie z usług. Obsługa operacji trwających dłuŝszy czas. Wykorzystanie podstawowych API systemu. 7. Pakiety. Podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa aplikacji. 8. Szkielety dostępu do usług systemu (animacja, grafika D, odtwarzanie dźwięku). 9. Elementy środowiska dostępne w wersji 3.0: m.in. Action Bar, mechanizm przeciągnij i upuść. 0. Zaliczenie. Liczba godzin Ćwiczenia - zawartość tematyczna: - Seminarium - zawartość tematyczna: - Laboratorium - zawartość tematyczna w kolejności realizacji: - konfiguracja środowiska programistycznego, utworzenie prostej aplikacji, uruchomienie aplikacji na symulatorze i w urządzeniu, - tworzenie prostej aplikacji zawierającej okienka, - tworzenie aplikacji zapamiętujących swoją konfigurację, - aplikacja zapisująca dane w bazie danych, - aplikacja korzystająca z zasobów systemu Android (karta SD, kamera, telefon), - aplikacja wykorzystująca elementy specyficzne dla tabletów (np. ActionBar). Projekt - zawartość tematyczna: - Literatura podstawowa: Android. Tworzenie aplikacji, S. Hashimi, S. Komatineni, D. MacLean, Helion, 0 Literatura uzupełniająca: 4. Pro Android 3, S. Komatineni, D. MacLean; S.Y. Hashimi, Apress, The Definitive Guide to SQLite, Second Edition, G. Allen; M. Owens, Apress, 00 Warunki zaliczenia:

19 Wykład test, Laboratorium uzupełnienie istniejących projektów lub tworzenie własnych aplikacji 5 do 7 zadań.

20 OPIS KURSU Nazwa kursu: Multimedia. Podstawy ActionScript 3.0 Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test Rozwiązanie zadań. Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Podstawowy Wymagania wstępne: Umiejętność programowania w stopniu podstawowym, umiejętność posługiwania się dowolnym programem graficznym w stopniu podstawowym. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Krzysztof Waśko, dr inŝ. / docent starszy wykładowca Rok I Semestr: zimowy 0/0 Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Zdobycie wiedzy na temat współczesnych technologii konstruowania aplikacji multimedialnych. Opanowanie podstaw posługiwania się środowiskiem Adobe Flash Professional CS5.5 oraz językiem ActionScript 3.0. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych technologii projektowania i konstruowania aplikacji multimedialnych. W tym celu przedstawione zostaną: - zasady kompletowania danych medialnych oraz projektowania aplikacji multimedialnej, - zasady konstruowania multimedialnych mechanizmów interakcji oraz nawigacji po zawartości aplikacji multimedialnej, - mechanizmy tworzenia animacji, - technologie przetwarzania multimedialnych komponentów aplikacji multimedialnych, - charakterystyka wybranych środowisk programistycznych przeznaczonych do konstruowania aplikacji multimedialnych, w szczególności środowiska Adobe Flash CS5.5 Professional, - charakterystyka wybranych programów przeznaczonych do tworzenia i przetwarzania danych medialnych, - podstawy programowania w języku ActionScript 3.0,

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów. Szczegółowe programy modułów tematycznych

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów. Szczegółowe programy modułów tematycznych Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów Szczegółowe programy modułów tematycznych Sekcja Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy.net (studia pod patronatem Microsoft) Moduł

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji

Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe

Technologie internetowe Kod przedmiotu: MG2 Rodzaj przedmiotu: specjaln.; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Technologie internetowe Internetowe technologie multimedialne (ITM) Projektowanie serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Katedra Baz Danych Łukasz ANDRZEJOWSKI Numer albumu 5557 Analiza porównawcza metod wizualizacji informacji w szkoleniach e-learningowych Praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie specjalistyczne dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo