OPIS KURSU Języki programowania stron internetowych Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS KURSU Języki programowania stron internetowych Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium"

Transkrypt

1 OPIS KURSU Nazwa kursu: Języki programowania stron internetowych Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test Rozwiązanie zadań. Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Podstawowy Wymagania wstępne: Umiejętność programowania w stopniu podstawowym, umiejętność posługiwania się dowolnym programem graficznym w stopniu podstawowym. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Krzysztof Chudzik, dr inŝ. Rok: I Semestr: zimowy Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie programowania stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML, styli kaskadowych CSS oraz języka JavaScript wraz umiejętnością osadzania multimediów. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych technologii projektowania i konstruowania stron internetowych. W tym celu przedstawione zostaną: - narzędzia wspomagające tworzenie stron internetowych, - język HTML (w tym jego wersja HTML5), - style kaskadowe CSS (w tym wersja styli CSS3), - język JavaScript. Wykład (podać z dokładnością do lub godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Prezentacja programu przedmiotu oraz omówienie zalecanej literatury. Podanie warunków zaliczenia. Prezentacja wybranych programów narzędziowych wspierających tworzenie stron internetowych.. Podstawy języka HTML i styli kaskadowych CSS: struktura i formatowanie tekstu, odsyłacze, listy, tabele, formularze, ramki, włączanie plików styli CSS do dokumentu HTML. 3. Formatowanie strony z podziałem na nagłówki, stopki i kolumny. Strukturalizacja zawartości strony i nawigacja na stronach Liczba godzin

2 internetowych. Metadane stron internetowych. 4. Formatowanie strony wizualnej oraz obrazy, audio i wideo na stronach internetowych. 5. Wprowadzenie do JavaScript. 6. Formatowanie stron z wykorzystaniem styli kaskadowych CSS3. 7. HTML5 - nowości w języku. Multimedia w HTML5. 8. Przygotowanie stron internetowych dla urządzeń mobilnych. Sprawdzian zaliczeniowy. Laboratorium - zawartość tematyczna w kolejności realizacji: Literatura podstawowa:. Wybrane narzędzia tworzenia stron internetowych.. Praktyczne zapoznanie ze strukturą dokumentów HTML oraz włączanie styli kaskadowych. Przygotowanie i modyfikacja prostych stron napisanych w html i z uŝyciem styli kaskadowych. 3. Przygotowanie i modyfikacja stron internetowych o złoŝonej strukturze blokowej. Tworzenie nawigacji dla stron internetowych. 4. Zaawansowane formatowanie i zamieszczanie plików medialnych na stronach internetowych. 5. Pisanie i modyfikowanie prostych skryptów JavaScript. 6. Formatowanie stron internetowych z wykorzystaniem CSS3. 7. Praktyczne wykorzystanie nowych elementów HTML5. 8. Przygotowanie i testowanie stron internetowych dla urządzeń mobilnych.. Bartosz Danowski, "Wstęp do HTML5 i CSS3", Helion, 00.. Matthew David, "HTML5. Designing Rich Internet Applications", Focal Press, 00. Literatura uzupełniająca:. Adobe Creative Team, "Adobe Dreamweaver CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik", Helion, 0. Warunki zaliczenia: Wykład Test. Laboratorium Przygotowanie strony internetowej z wykorzystaniem umiejętności praktycznych zdobytych na laboratorium.

3 OPIS KURSU Kurs Programowanie w systemie ios Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test Rozwiązanie zadań. Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Wymagania wstępne: Imię, nazwisko i tytuł, stopień prowadzącego: Rok i semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): Cele zajęć (efekty kształcenia): Podstawowy Umiejętność programowania w stopniu podstawowym. Mgr Maciej Stramski, inŝ. Krzysztof Łoza 00/0, semestr zimowy Obowiązkowy Zdobycie wiedzy na temat podstaw programowania aplikacji dla systemu ios. Zdobycie praktycznych umiejętności programowania w języku Objective-C z wykorzystaniem framework ucocoatouch. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): Krótki opis zawartości całego kursu: Tradycyjna Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat programowania urządzeń działających w oparciu o system ios. W tym celu przedstawione zostaną: Składnia i wykorzystanie języka Objective-C. Środowisko programistyczne XCode i zestaw narzędzi do analizowania działania aplikacji Instruments. Kontrolki interfejsu dostępne w systemie ios ich przeznaczenie i sposób wykorzystania. Wykorzystanie sprzętu dostępnego w urządzeniach z systemem ios modułu wifi, gps, akcelerometru, kamery. Zagadnienia związane ze specyfiką tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne obsługiwane za 3

4 pomocą ekranu dotykowego. Wykład: Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Prezentacja programu przedmiotu oraz omówienie zalecanej literatury. Podanie warunków zaliczenia. Prezentacja przykładowych aplikacji przeznaczonych dla systemu ios.. Zapoznanie z językiem Objective-C oraz środowiskiem dewloperskimxcode. 3. Podstawowe kontrolki interfejsu dostępne w systemie ios. Komunikacja między warstwą prezentacji a warstwą logiki aplikacji. Wzorzec projektowy MVC. 4. Kontrolkinawigacji UITabBar, UINavigatioControllerorazUISplitViewController. Wykorzystanie ich przy projektowaniu interfejsu aplikacji. 5. Kontrolka UITableView. Tworzenie tabel i wypełnianie ich danymi, edytowanie tabel (dodawanie, usuwanie i reorganizacja elementów), tworzenie własnych komórek dla tabel. 6. Programowanie sieciowe. Tworzenie i kontrolowanie połączeń HTTP (synchronicznych i asynchronicznych), obsługa połączeń HTTPS. Parsowanie plików w formacie XML i JSON. 7. Rozpoznawanie gestów. Zapoznanie z klasą UIGestureRecogniseri jej pochodnymi. 8. Zapisywanie i wczytywanie danych z prywatnego folderu aplikacji. 9. Obsługa multimediów w systemie ios. Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku i obrazu obsługa kamery i mikrofonu. 0. Wykorzystanie modułu gps. Określanie lokalizacji urządzenia. Wykorzystanie kontrolki MKMapView do prezentacji połoŝenia na mapie. Liczba godzin. Wstęp do programowania współbieŝnego. Tworzenie i kontrolowanie wątków w systemie ios. Laboratorium Zawartość tematyczna w kolejności realizacji Zapoznanie z programowaniem aplikacji dla systemu ios przy uŝyciu języka Objective-C. 4

5 Tworzenie interfejsu i reakcja na zdarzenia ze strony uŝytkownika. Stworzenie interfejsu aplikacji w oparciu o kontrolki UITabBar i UINavigationController. Wykorzystanie tabel w aplikacji. Komunikacja z zewnętrznymi serwisami za pomocą połączeń HTTP. Ściąganie danych i parsowanieplików XML. Przechwytywanie i obsługa gestów. Zapis i odczyt danych z prywatnego folderu aplikacji. Nagrywanie dźwięku i obsługa kamery. Odtwarzanie filmów za pomocą systemowego odtwarzacza. Lokalizacja urządzenia za pomocą modułu gps. Obsługa kontrolki MKMapView. Literatura podstawowa: D.Mark, J. LaMarche - Beginning iphone 4 Development: Exploring the iphone SDK, Apress 0 Literatura uzupełniająca: Neuburg M. - "Programming ios 4", O'Reilly 0 Warunki zaliczenia: Backlin G. - "Professional iphone and ipad Application Development", Wrox 00 Wykład test. Laboratorium rozwój aplikacji wykorzystującej omawiane w trakcie wykładów technologie; rezultatem będzie aplikacja pozwalająca na wykonywanie zdjęć i notatek głosowych, zachowywanie ich w pamięci urządzenia, zapisywanie lokalizacji ich wykonania oraz wysyłanie na zewnętrzny serwer 8 zadań. 5

6 OPIS KURSU Nazwa kursu: SERWERY MEDIOWE DLA REALIZACJI MULTIMEDIALNYCH APLIKACJI KOMUNIKACJI AUDIO-VIDEO CZASU RZECZYWSITEGO Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 liczba godzin Forma zaliczenia Rozwiązanie zadań Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Podstawowy Wymagania wstępne: Umiejętność programowania w stopniu podstawowym. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Paweł Cichoń, dr inŝ. Rok: 0/0 Semestr: zimowy Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): wybieralny Cele zajęć (efekty kształcenia): Zdobycie wiedzy na temat współczesnych serwerów mediowych, transmisji strumieniu audio-video oraz tworzenia aplikacji zorientowanych na komunikację audio-video. Opanowanie podstaw posługiwania się środowiskiem Adobe Flash Media Server 4 (Interactive/Enterprise) oraz Adobe Flash Builder 4.5 Premium w kontekście tworzenia/konfiguracji infrastruktury serwerów mediowych oraz aplikacji pozwalających na komunikację audio-video (w czasie rzeczywistym). Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych serwerów mediowych i konstruowania aplikacji multimedialnych (pozwalających na komunikację audio-video w czasie rzeczywistym). W tym celu przedstawione zostaną: - nomenklatura w kontekście technologii serwerów mediowych, - współczesne protokoły przesyłu danych strumieniowych, formaty mediów czasu rzeczywistego oraz technologie serwerów mediowych, - zasady tworzenia infrastruktury serwerów mediowych wraz z ich konfiguracją, - zasady projektowania aplikacji multimedialnej do komunikacji audio-video czasu rzeczywistego w kontekście infrastruktury serwerów mediowych, - charakterystyka wybranych serwerów mediowych, w szczególności serwera Adobe Flash Media Server 4 (Interactive/Enterprise), - charakterystyka wybranych środowisk programistycznych przeznaczonych do konstruowania aplikacji multimedialnych czasu rzeczywistego, w szczególności środowiska Adobe Flash Builder 4.5 Premium, 6

7 - podstawy opracowywania aplikacji komunikacji audio-video czasu rzeczywistego na bazie technologii Adobe Flex 4.5 oraz środowisk uruchomieniowych Adobe Flash Player 0.3 oraz Adobe AIR.7. Laboratorium (podać z dokładnością do lub godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin laboratoryjnych. Prezentacja programu przedmiotu Serwery mediowe oraz omówienie zalecanej literatury. Podanie warunków zaliczenia. Prezentacja oraz charakterystyka nomenklatury słownej w kontekście przedmiotu (streaming, broadcasting, echo akustyczne, SIP, PP, unicast, multicast, obiekt dzielony, kodek (H63, H64, H33, G.7, MP3, etc ), enkoder, strumień, aplikacja multimedialna czasu rzeczywistego, protokoły przesyłu danych strumieniowych, etc.), przegląd popularnych serwerów mediowych (producentów Adobe, Microsoft, Cisco, Wowza, Red5) oraz zaprezentowanie przykładów aplikacji multimedialnych w obszarze komunikacji audio-video (z ukierunkowaniem na serwer mediowy Adobe Flash Media Server 4 i technologię Adobe).. Charakterystyka serwera mediowego Adobe Flash Media Server 4. Obsługiwane formaty, instalacja oraz konfiguracja (klastrowanie, formuła origin (serwer centralny) + edge (serwery satelitarne)). Przedstawienie typowych problemów, na które naleŝy zwracać uwagę podczas tworzenia infrastruktury serwerów mediowych. 3. Prezentacja środowiska programistycznego Adobe Flash Builder 4.5 Premium w kontekście środowisk uruchomieniowych Adobe Flash Player 0.3 (aplikacje uruchamiane w oknie przeglądarki internetowej) oraz Adobe AIR.7 (aplikacje desktopwe/stand-alone (uruchamiane z pulpitu uŝytkownika) oraz mobilne). Testowanie i uruchamianie prostej aplikacji do komunikacji audio-video na bazie przygotowanych przykładów. Przedstawienie typowych problemów, na które naleŝy zwracać uwagę podczas opracowywania aplikacji multimedialnych czasu rzeczywistego do komunikacji audio-video. 4. Realizacja prostej aplikacji do komunikacji tekstowej na bazie obiektów dzielonych (dokładne omówienie obiektów dzielonych). Dodatkowo dla bardziej ambitnych zawarcie funkcji przesyłania plików między uŝytkownikami w realizowanej przykładowej aplikacji. 5.Realizacja prostej aplikacji do broadcastingu strumienia mediowego (protokóły RTMP + RTMFP oraz format FLV) w formule jeden do wielu. 6. Realizacja prostej aplikacji do komunikacji audio-video w czasie rzeczywistym w formule jeden do jednego. 7. Podsumowanie laboratorium oraz zrealizowanych ćwiczeń (aplikacji) w kontekście ich moŝliwej rozbudowy. Liczba godzin 4 6 Laboratorium - zawartość tematyczna omówiona powyŝej. 7

8 Literatura podstawowa:. Learning Flash Media Server 3, William Sanders, O'Reilly Media / Adobe Dev Library 008. Web Video and Flash Media Server, Stefan Richter, Jan Ozer, Focal Press Adobe Flex 4. Oficjalny podręcznik, Michael Labriola, Jeff Tapper, Matthew Boles, Helion 0 4. Adobe Flash Builder 4 and Flex 4 Bible, David Gassner, John Wiley & Sons 009 Warunki zaliczenia: Laboratorium zakończenie i modyfikacja fragmentów kodu ActionScript 3.0 (Flex 4.5) w środowisku Adobe Flash Builder 4.5 w kontekście serwera mediowego Adobe Flash Media Server 4 6 zadań w kontekście 3 aplikacji omówionych w tabeli. 8

9 OPIS KURSU Nazwa kursu: Podstawy Silverlight4 Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test Rozwiązanie zadań. Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Podstawowy Wymagania wstępne: Umiejętność programowania obiektowego w stopniu podstawowym, znajomość języka HTML i XML, podstawowa znajomość środowiska Visual Studio 00. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Zbigniew Fryźlewicz, dr inŝ. / adiunkt Rok: 0/0 Semestr: letni Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Zdobycie wiedzy na temat konstruowania aplikacji multimedialnych w technologii Silverlight. Opanowanie podstaw posługiwania się środowiskiem Visual Studio oraz językiem C# i XAML. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat projektowania i konstruowania aplikacji multimedialnych na platformie Silverlight. W tym celu przedstawione zostaną: - zasady osadzania na stronie WWW aplikacji Silverlight i przekazywania parametrów, - komponenty wizualne i podstawy manipulacji własnościami komponentów z uŝyciem składni XAML, - koncepcje programowania z wykorzystaniem systemu zdarzeń i komend, - wzorzec własności zaleŝnej oraz doczepianej na bazie własności komponentów istniejących w Silverlight, - sposoby współpracy komponentów Silverlight przy pomocy wiązania danych, - techniki animowania własnościami komponentów, - style Silverlight jako metody zapewniające spójność wizualną aplikacji, - kontrolowanie odtwarzaniem dźwięku i wideo w Silverlight i zarządzanie prawami autorskimi. 9

10 Wykład (podać z dokładnością do lub godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Współczesne interfejsy aplikacji; aplikacje internetowe klasy RIA. Budowa i dystrybucja aplikacji Silverlight z uŝyciem Visual Studio Komponenty wizualne i XAML 4. System zdarzeń wyzwalanie i nadsłuchiwanie 5. Własności zaleŝne i doczepiane 6. Zasoby i wiązanie danych 7. Animatory i scenariusze 8. Style i komponenty wspierające automatyzację 9. Odtwarzanie audio i video 0. Integracja i wsparcie dla urządzeń. Kontrolki uŝytkownika. Wsparcie dla drukowania 3. Podsumowanie wykładu. 4. Test Ćwiczenia - zawartość tematyczna: - Seminarium - zawartość tematyczna: - Laboratorium - zawartość tematyczna:pokrywa się z zawartością wykładów Liczba godzin Literatura podstawowa: 5. Beginning Silverlight 4 in C#, Robert Lair, APRESS 00, ISBN: Silverlight 4 w działaniu, Pate Brown, 0 APN PROMISE SA, ISBN: Literatura uzupełniająca:. Pro Silverlight 4 in C#,Matthew MacDonald, APRESS 00, ISBN: Warunki zaliczenia: Wykład test, Laboratorium średnia waŝona z 8 zadań laboratoryjnych.

11 OPIS KURSU Nazwa kursu: Modelowanie i animacja 3D Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Kolokwium Rozwiązanie zadań Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany):podstawowy Wymagania wstępne: Ogólna znajomość środowiska komputerowego i geometrii wykreślnej. Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: Joanna Jabłońska/dr inŝ. arch. Rok: 0/0 Semestr: zimowy Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia):. Umiejętność obsługi programu 3ds Max Design 00pod kątem modelowania trójwymiarowego i tworzenia animacji, a w szczególności: - tworzenie brył prostych i złoŝonych w oparciu o figury geometryczne podstawowe i splajny oraz ich modyfikacje; - samodzielna zdolność tworzenia zaawansowanych modeliprzedmiotów codziennego uŝytku; - umiejętność tworzeniawizualizacji i opracowywania fotorealistycznych animacji. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat zaawansowanej obsługi programu 3ds Max Design 00 i zadań z zakresu tworzenia grafiki i animacji trójwymiarowej, jakie moŝna zrealizować przy jego uŝyciu. W cyklu zajęć zostaną omówione: - interface i narzędzia programu oraz tworzenie i modyfikacja brył prostych oraz złoŝonych; - zastosowanie modyfikatorów podstawowych i zaawansowanych w edycji obiektów trójwymiarowych modeli bryłowych i siatkowych, edycja elementów składowych brył na róŝnych poziomach; - sposoby oświetlania i rodzaje scen; - metody tworzenia materiałów i ich nakładania; - opcje i paramenty renderingu;

12 - podstawowe funkcje animacji. Wykład (podać z dokładnością do lub godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Przekazanie słuchaczom informacji na temat kursu oraz warunków zaliczenia. Zapoznanie uczestników z interface'm programu 3ds Max Design 00, środowiskiem pracy i rodzajem narzędzi oraz palet, rodzajami i trybami widoków, menu rozwijalnym i narzędziami do oglądania obiektów. Przypomnienie podstawowych informacji z zakresu geometrii wykreślnej niezbędnych do obsługi programu.. Informacje dotyczące tworzenia i edycji atrybutów obiektów d, tj.: figur geometrycznych, ścieŝek i splajnów. Omówienie poleceń wytłaczania kształtów w celu tworzenia podstawowych brył trójwymiarowych, w tym brył obrotowych. Formaty i sposoby zapisu sceny. 3. Omówienie brył podstawowych z palety tworzenia i zastosowania komend dodawania, odejmowania, cięcia w celu tworzenia brył złoŝonych.budowanie obiektów w oparciu o narzędzia precyzyjne i modyfikatory. Edycja stosu modyfikacji, wprowadzanie korekt, wybiórcze dodawanie i odejmowanie transformacji. Liczba godzin 4.Edycja obiektówna poziomach: wierzchołków, krawędzi, granic, poligonów i elementów. Komendy dla kaŝdego z trybów.przedstawienie metod i sposobów tworzenia obiektów złoŝonych (w tym tkanin) w oparciu o ww. metody. Edycja, korekta i optymalizacja siatki. Tekst. 5. Zapoznanie uczestników zaawansowanymi moŝliwościami opracowania sceny z typami i ustawieniami: kamer, świateł, systemu oświetlenia dziennego, ustawień kaustycznych, cieni, parametrów środowiska (w tym tła). Efekty specjalne. RóŜnice pomiędzy scenami nocnymi, dziennymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi. Oświetlenie dla animacji. 6.Prezentacja i opcje okna edycji materiałów. Rodzaje, typy tworzyw ich parametry i zastosowanie. Omówienie zastosowania map bitowych i ich edycji, przezroczystości, wypukłości, odbić, rozproszenia, etc. Nakładanie materiałów i korekty ich ustawień w obrębie obiektu. Rodzaje mapowania. Materiały specjalne lampy, płaszczyzny świecące, woda, szkło i lustra (dzbanki, lustra, listwy świetlne, plafoniery, szyby, itp.). Mapowanie dla animacji. 7. Ustawienia renderingu sposoby i rodzaje prezentacji (rozmiar papieru, kadr i rozdzielczość). Ustawienia renderera mental ray Renderer pod kątem ustawień statycznych i dynamicznych. 8. Parametry animacji: ruch kamery, punkty kluczowe, ścieŝki. Edytowanie animacji (track view). Zastosowanie systemów cząstek do uzyskania efektów deszczu, czy śniegu (mapowanie cząstek). Zapis animacji, formaty i kompresja.

13 Laboratorium - zawartość tematyczna:. Trening posługiwania się interface'm programu. Wykonanie prostych ćwiczeń z zakresu modelowania trójwymiarowego.. W oparciu o znajomość tworzenia brył obrotowych uczestnicy wykonują podstawy do kompletu zastawy stołowej oraz tacy. 3. Uczestnicy kursu uzupełniają i wykonują detale dla kompletu zastawy stołowej i tacy, stosując modyfikatory i komendy typu boolean. 4. W oparciu o zdobytą do tej pory wiedzę z zakresu modelowania i edycji studenci przygotowują "body" modelu telefonu komórkowego. 5. Stosując modyfikację obiektów na poziomach, uczestniczy modelują złoŝone elementy telefonu, w tym klawiaturę, obiektyw aparatu itp. część I 6. Dopracowanie modelu, uzupełnienie detali część II. 7. Przygotowanie sceny do animacji: ustawienie obiektów, oświetlenie ich, opracowanie właściwych kadrów (kamery). 8. Studenci wykonują ćwiczenie polegające na przygotowaniu map podstawowych i specjalnych oraz precyzyjnym rozłoŝeniu map na modelach. Literatura podstawowa: 7. Mastering Autodesk 3ds Max Design 0, Gerhard M., Harper J. M., Wiley Publishing, 00 (uwaga pozycja jedynie po angielsku). 8. 3ds Max 00. Biblia, Kelly M., L., Wydawnictwo HELION, "Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 0 i 3ds Max Design 0, PasekJ., Wydawnictwo HELION, ds max 9. Ćwiczenia Praktyczne, PasekJ., Wydawnictwo HELION, ds max 9. Animacja 3D od podstaw, Pasek J., Wydawnictwo HELION, 007. Literatura uzupełniająca:. 3D Studio MAX. Czarna księga animatora KennedyS., MaestriG., Frantz R.,Wydawnictwo HELION, 998. Warunki zaliczenia: Wykład kolokwiumsprawdzające wiedzę o modelowaniu wprogramie 3ds Max Design 00. Laboratorium ocena wykonanych przez studentów ćwiczeń, przeprowadzonych w programie 3ds Max Design 00.

14 OPIS KURSU Nazwa kursu: WINDOWS MOBILE PHONE Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test Rozwiązanie zadań. Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Podstawowy Wymagania wstępne: Umiejętność programowania w języku C# Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Urszula Staszak, mgr / starszy wykładowca Rok: 0/0 Semestr: zimowy Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Zdobycie wiedzy na temat programowania aplikacji dla urządzeń mobilnych i systemu Windows Phone 7. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych technologii projektowania i konstruowania aplikacji mobilnych. W tym celu przedstawione zostaną: - Środowisko programistyczne i uruchomieniowe. Pakiet narzędzi: Windows Phone 7 Developer Tools (Visual Studio 00 Express for Windows Phone, Windows Phone Emulator, Silverlight for Windows Phone) - Język XAML, tworzenie aplikacji Windows Phone - Emulator Windows Phone 7, uruchamianie aplikacji - Elementy interfejsu uŝytkownika - kontrolki - Elementy obsługi chooserów - Zasady przechowywania danych

15 Wykład (podać z dokładnością do lub godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Prezentacja programu przedmiotu Windows Mobile Phone oraz omówienie zalecanej literatury. Podanie warunków zaliczenia. Prezentacja oraz charakterystyka wybranych przykładów aplikacji mobilnych.. Wprowadzenie do programowania Windows Phone 7. Wymagania sprzętowe i programowe. Unifikacja sprzętu: rozdzielczość, ekran, sensory, aparat, przyciski, multimedia, pamięć, akceleracja DirectX9, radio FM. 3.. Emulator Windows Phone 7, ustawienia dla aplikacji i systemu. Nowe API: C#,.NET, Silverlight, XNA. WaŜne pliki (WMAppManifest.xml, Background.png, ApplicationIcon.png / GameThumbnail.png, SplashScreenImage.jpg). Tworzenie i uruchamianie nowego projektu. Analiza kodu aplikacji, metody zdarzeniowe. 4. Język XAML. 5. Style i kontrolki: podstawy, zasoby, style, dziedziczenie właściwości 6. Omówienie kontrolek: (Border, Button, Canvas, CheckBox, ContentControl, ContentPresenter, Control, Grid, HyperlinkButton, Image, InkPresenter, ListBox, MediaElement, MultiScaleImage, Panel, PasswordBox, ProgressBar, RadioButton, ScrollViewer, Slider, StackPanel, TextBlock, TextBox, UserControl, AppBar, ToggleSwitch, DatePicker i TimerPicker, TextBox i PasswordBox 7. Kontrolki Pivot i Panorama. Przetwarzanie dotyku i gestów. Lokalizacja kontrolka Bing Maps dla WP7. 8. Wiązanie danych - data binding: podstawowe właściwości. Przechowywanie danych lokalnych - Isolated Storage. 9. Mechanizm Chooserów 0. Cykl Ŝycia aplikacji. Liczba godzin 3 Ćwiczenia - zawartość tematyczna: Seminarium - zawartość tematyczna:

16 Laboratorium - zawartość tematyczna w kolejności realizacji: - Zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym i uruchomieniowym (Visual Studio 00 Express for Windows Phone, Windows Phone Emulator, Silverlight for Windows Phone). - Pierwsza aplikacja w Windows Phone 7 - Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem kontrolek: TextBlock, kolory, czcionka, style, zasoby: lokalne, globalne, telefonu - Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem kontrolek: AppBar, ToggleSwitch, DatePicker i TimerPicker, TextBox i PasswordBox - Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem kontrolek: Grid, Canvas, StackPanel, ItemControl, ComboBox - Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem kontrolek: Panorama i Pivot. Oprogramowanie usługi lokalizacyjnej, kontrolki: Map i Bing Maps - Synchronizacja danych z kontrolkami, działanie data bindingu - Oprogramowanie cyklu Ŝycia aplikacji Projekt - zawartość tematyczna: Literatura podstawowa: 3. Programming Windows Phone 7, Charles Petzold, ebook. 4. "Silverlight. Od podstaw", Paweł Maciejewski, Paweł Redmerski, Helion Visual Studio 00 dla programistów C#, Jacek Matulewski i inni, Helion 0 Literatura uzupełniająca:. Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile, Jacek Matulewski, Bartosz Turowski, Helion C#. Programowanie, Jesse Liberty, Helion 005 Warunki zaliczenia: Wykład test, Laboratorium 8 zadań.

17 OPIS KURSU Nazwa kursu: Podstawy systemu Android 3.0 Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test Realizacja małych projektów programistycznych. Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Podstawowy Wymagania wstępne: Umiejętność programowania w języku Java. Znajomość środowiska Eclipse. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Wojciech Thomas, dr inŝ. / starszy wykładowca Rok: 0/0 Semestr: letni Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Poznanie środowiska systemu Android. Opanowanie umiejętności tworzenia prostych aplikacji w tym środowisku. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest prezentacja platformy Android 3.0 wraz z podstawami programowania systemu w języku Java: - przygotowanie środowiska programistycznego do tworzenia aplikacji, - podstawowe pojęcia wykorzystywane przy tworzeniu aplikacji (intent, content provider, activity), - tworzenie interfejsu uŝytkownika (okien, list), - przechowywanie informacji przez aplikację w postaci preferencji, zasobów, baz danych, - dostęp przy zasobów sprzętowych przy pomocy podstawowych interfejsów API, - omówienie elementów specyficznych dla urządzeń typu Tablet z systemem Android 3.0, - wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa aplikacji.

18 Wykład (podać z dokładnością do lub godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Architektura i specyfika środowiska Android.. Konfiguracja środowiska programistycznego i symulatora. Uruchamianie, testowanie prostej aplikacji. 3. Budowa interfejsu uŝytkownika: okna, menu. 4. Elementy aplikacji: dostawcy, zasoby aplikacji, intencje. 5. Zapisywanie danych przez aplikację (zapisywanie w plikach konfiguracyjnych, zapisywanie stanu aplikacji, dostęp do bazy danych SQL Lite). 6. Tworzenie, udostępnianie i korzystanie z usług. Obsługa operacji trwających dłuŝszy czas. Wykorzystanie podstawowych API systemu. 7. Pakiety. Podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa aplikacji. 8. Szkielety dostępu do usług systemu (animacja, grafika D, odtwarzanie dźwięku). 9. Elementy środowiska dostępne w wersji 3.0: m.in. Action Bar, mechanizm przeciągnij i upuść. 0. Zaliczenie. Liczba godzin Ćwiczenia - zawartość tematyczna: - Seminarium - zawartość tematyczna: - Laboratorium - zawartość tematyczna w kolejności realizacji: - konfiguracja środowiska programistycznego, utworzenie prostej aplikacji, uruchomienie aplikacji na symulatorze i w urządzeniu, - tworzenie prostej aplikacji zawierającej okienka, - tworzenie aplikacji zapamiętujących swoją konfigurację, - aplikacja zapisująca dane w bazie danych, - aplikacja korzystająca z zasobów systemu Android (karta SD, kamera, telefon), - aplikacja wykorzystująca elementy specyficzne dla tabletów (np. ActionBar). Projekt - zawartość tematyczna: - Literatura podstawowa: Android. Tworzenie aplikacji, S. Hashimi, S. Komatineni, D. MacLean, Helion, 0 Literatura uzupełniająca: 4. Pro Android 3, S. Komatineni, D. MacLean; S.Y. Hashimi, Apress, The Definitive Guide to SQLite, Second Edition, G. Allen; M. Owens, Apress, 00 Warunki zaliczenia:

19 Wykład test, Laboratorium uzupełnienie istniejących projektów lub tworzenie własnych aplikacji 5 do 7 zadań.

20 OPIS KURSU Nazwa kursu: Multimedia. Podstawy ActionScript 3.0 Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test Rozwiązanie zadań. Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Podstawowy Wymagania wstępne: Umiejętność programowania w stopniu podstawowym, umiejętność posługiwania się dowolnym programem graficznym w stopniu podstawowym. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Krzysztof Waśko, dr inŝ. / docent starszy wykładowca Rok I Semestr: zimowy 0/0 Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Zdobycie wiedzy na temat współczesnych technologii konstruowania aplikacji multimedialnych. Opanowanie podstaw posługiwania się środowiskiem Adobe Flash Professional CS5.5 oraz językiem ActionScript 3.0. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych technologii projektowania i konstruowania aplikacji multimedialnych. W tym celu przedstawione zostaną: - zasady kompletowania danych medialnych oraz projektowania aplikacji multimedialnej, - zasady konstruowania multimedialnych mechanizmów interakcji oraz nawigacji po zawartości aplikacji multimedialnej, - mechanizmy tworzenia animacji, - technologie przetwarzania multimedialnych komponentów aplikacji multimedialnych, - charakterystyka wybranych środowisk programistycznych przeznaczonych do konstruowania aplikacji multimedialnych, w szczególności środowiska Adobe Flash CS5.5 Professional, - charakterystyka wybranych programów przeznaczonych do tworzenia i przetwarzania danych medialnych, - podstawy programowania w języku ActionScript 3.0,

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE INTERAKTYWNEJ GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Przedmiot: Programowanie aplikacji Rok: 4 Semestr: 7 Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 4 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 7. Zacznij, Twórz, Zarabiaj. Paweł Żochowski. Action Centrum Edukacji

Windows Phone 7. Zacznij, Twórz, Zarabiaj. Paweł Żochowski. Action Centrum Edukacji Windows Phone 7 Zacznij, Twórz, Zarabiaj Paweł Żochowski Action Centrum Edukacji Zacznij, Twórz, Zarabiaj! Paweł Żochowski UI Designer/IT Consultant pawel.zochowski@action.com.pl Agenda Czym jest Windows

Bardziej szczegółowo

Podstawy Windows Phone 7.5

Podstawy Windows Phone 7.5 Podstawy Windows Phone 7.5 Projektowanie aplikacji przy użyciu Silverlight Shawn Wildermuth Przełożył Jakub Niedźwiedź APN Promise Warszawa, 2012 Spis treści Przedmowa xix Wstęp xxi Podziękowania xxiii

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: JIS-2-013-GK-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: JIS-2-013-GK-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Aplikacje mobilne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: JIS-2-013-GK-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: Grafika komputerowa i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OBC01/TOPMOB Projektowanie w języku Objective-C

OBC01/TOPMOB Projektowanie w języku Objective-C Szkolenie skierowane do: Programistów zaczynających pracę z platformą ios na urządzeniach iphone oraz ipad. Tematy zajęć: Dzień 1 1. Wprowadzenie Zarys historyczny NextStep oraz rozwój Apple ios Historia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT

Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT Integracja jest to całokształt działao zmierzających do scalenia różnych rozwiązao informatycznych. W miarę rozwoju nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Techniki multimedialne I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr SYLLABUS na rok akademicki 0/0 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Android tworzenie aplikacji mobilnych

Android tworzenie aplikacji mobilnych Android tworzenie aplikacji mobilnych Charakterystyka Szkolenie ma na celu zaznajomienie słuchaczy z tworzeniem aplikacji działających na systemie operacyjnym Android z naciskiem na przedstawienie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy HMI. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA Kierunek stopień Tryb język status

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE Programowanie dla ios 13 stycznia 2012 Urządzenia ios Urządzenie Data prezentacji iphone 9.01.2007/06.2007 ipod touch 5.09.2007 iphone 3G 9.06.2008

Bardziej szczegółowo

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HTML5/ANG Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla programistów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa : Kierunek: Informatyka Rodzaj : obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Internet Application Development

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET Studia podyplomowe Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET I. Charakterystyka kursów Aplikacje bazodanowe dla biznesu (Microsoft Visual Studio.NET 2008) (35 godz.) W ramach kursu słuchacze

Bardziej szczegółowo

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008 Flex 3 Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki Kraków, 2008 Flex 3 czyli co to jest? RIA (Rich Internet Application) Jest to aplikacja webowa posiadająca moŝliwości aplikacji desktopowej. UmoŜliwia

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. 1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 2. Wstęp do programowania obiektowego

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. 1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 2. Wstęp do programowania obiektowego Podstawy programowania w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Dzięki szkoleniu. Dni: 3. Opis: Adresaci szkolenia

Dzięki szkoleniu. Dni: 3. Opis: Adresaci szkolenia Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: IOS/START Programowanie ios - szybki start Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do programistów, którzy chcą od podstaw poznać język Objective- C oraz

Bardziej szczegółowo

Opis. Wykład: 30 Laboratorium: 30

Opis. Wykład: 30 Laboratorium: 30 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria systemów mobilnych

Inżynieria systemów mobilnych Przedmiot: Rok: 3 Inżynieria systemów mobilnych Semestr: VI Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Projektowanie aplikacji mobilnych

KARTA KURSU. Projektowanie aplikacji mobilnych KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Projektowanie aplikacji mobilnych Mobile application development Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Dariusz Pałka Zespół dydaktyczny: mgr Roman Czapla mgr Wojciech Nawalaniec

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Wprowadzenie Hierarcha klas dla aplikacji typu Silverlight tworzonej przez Visual Studio jest następująca: Obsługa ekranu W urządzeniach z Windows Phone 7

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria zaliczenia: Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów.

Zasady i kryteria zaliczenia: Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ studiów: inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów. Szczegółowe programy modułów tematycznych

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów. Szczegółowe programy modułów tematycznych Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów Szczegółowe programy modułów tematycznych Sekcja Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy.net (studia pod patronatem Microsoft) Moduł

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Systemy mobilne i teleinformatyczne sieci bezprzewodowe 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Tworzenie aplikacji i eksploatacja oprogramowania Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki Przedmioty:

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE APLIKACJI BAZODANOWYCH DATABASE APPLICATION PROGRAMMING Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie Auto Cad w wizualizacji przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i platformy programowania w Internecie

Narzędzia i platformy programowania w Internecie Narzędzia i platformy programowania w Internecie Flash mgr inż. Marek Downar RIA Rich Internet Applications Powinny dostarczać wydajny sposób wykonywania kodu, zawartości oraz komunikacji (ograniczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i

Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i Program szkolenia: Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i JFace Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Kompleksowe tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Nero 12 Platinum. Motywy filmowe retro Nowość - - Efekty filmowe Nowość Nowość -

Nero 12 Platinum. Motywy filmowe retro Nowość - - Efekty filmowe Nowość Nowość - Edycja i authoring wideo Nero 11 Obsługa natywnych AVCHD 2.0 50/60P dla wszystkich formatów Opcja SmartEncoding dla AVCHD 2.0 pozwalająca zaoszczędzić czas Optymalizacja dla formatu szerokoekranowego 16:10

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Technologie mobilne - opis przedmiotu

Technologie mobilne - opis przedmiotu Technologie mobilne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie mobilne Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-TME-L-S14_pNadGen04ZZM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu 3ds Max THEBRAIN

Wprowadzenie do programu 3ds Max THEBRAIN Szkolenie obejmuje zapoznanie się z interface m programu oraz zagadnieniami związanymi z modelowaniem w programie 3Ds Max. W trakcie szkolenia uczestnik będzie przyswajał wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń,

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod

Bardziej szczegółowo

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i Aleksandra Dębiecka To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych)

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) Spis treści Wstęp... xi Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) 1 Program SQL Server Management Studio oraz język Transact SQL... 3 Omówienie programu SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 2 Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-PO2-L-S14_pNadGenDGV9E Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo