dialog przemiana synergia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dialog przemiana synergia"

Transkrypt

1 dialog przemiana synergia

2 ODPOWIEDZIALNY BIZNES. czym jest?

3 SYNERGENTIA. o odpowiedzialnym biznesie Odpowiedzialny biznes. (CR z ang. Corporate Responsibility lub CSR - Corporate Social Responsibility) to: NOWA KONCEPCJA W ZARZĄDZANIU która sprzyja Obniżaniu kosztów działalności Zwiększaniu sprzedaży & konkurencyjności Mitygacji ryzyka operacyjnego & reputacyjnego Podnoszenie standardów jakości obsługi poprzez Usprawnienia w politykach, procesach, działaniach Innowacje produktowe i usługowe w relacji z INTERESARIUSZAMI

4 SYNERGENTIA. interesariusze Interesariuszem. jest każda osoba, grupa lub podmiot, który ma wpływ na firmę i/lub na którego wpływa firma w wyniku podjętej lub zaniechanej przez siebie działalności. Za podstawowych interesariuszy każdej firmy uznaje się pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowyh, np.: korporacyjni MŚP indywidualni Firma nie podejmuje wszytskich oczekiwań otoczenia społecznego i biznesowego, a jedynie te kwesze, które są spójne ze startegią i kierunkami działań firmy, przedmiotem i sektorem jej działalności. Praktyki odpowiedzialnego biznesu dowodzą, że satys\acja i wartość dla akcjonariuszy wynika wprost z wartości relacji firmy z pozostałymi interesariuszami.

5 SYNERGENTIA. o odpowiedzialnym biznesie Odpowiedzialny biznes. polega na wsparciu realizacji strategii firmy poprzez łączenie celów i działań biznesowych z oczekiwaniami interesariuszy - m.in. pracowników, klientów, regulatorów, organizacji branżowych. Odpowiedzialny biznes. wywodzi się z działań filantropijnych, ewoluując od wydawania pieniędzy na cele społeczne w kierunku efektywności biznesowej: nowego podejścia do tworzenia i sprzedaży produktów; uzyskiwania efektywności kosztowej poprzez rozwiązania pro środowiskowe; tworzenia społecznej wartości marki; mitygacji ryzyka reputacyjnego i operacyjnego; kształtowania odpowiedzialnej kultury organizacyjnej. Współcześnie. odpowiedzialny biznes = odpowiedzialne zarabianie oraz inwestowanie środków finansowych firmy w relacji z jej kluczoywmi interesariuszami.

6 SYNERGENTIA. kluczowe obszary odpowiedzialnego biznesu Odpowiedzialny biznes. realizuje się poprzez zidentyfikowanie odpowiedzialności firmy względem jej kluczowych interesariuszy: OBSZAR INTERESARIUSZE KORZYŚĆ FIRMY 1. MIEJSCE PRACY Odpowiedzialność za pracowników Zarządzanie kapitałem ludzkim 2. RYNEK Relacje z klientami & dostawcami Konkurencyjność & innowacja 3. SPOŁECZNOŚĆ Relacje ze społecznością lokalną Reputacja/ marka/ zaufanie 4. ŚRODOWISKO Wpływ na środowisko naturalne Niskie koszty/ efektywność

7 SYNERGENTIA. kluczowe ZAGADNIENIA odpowiedzialnego biznesu MIEJSCE PRACY Edukacja i rozwój Równe szanse i różnorodność: - rodzice w miejscu pracy - osoby niepełnosprawne - gender index Work life balance Zdrowie i bezpieczeństwo Poprawa warunków pracy ŚRODOWISKO NATURALNE Pomiar wpływu na środowisko Eko- kultura organizacyjna Innowacje środowiskowe Edukacja otoczenia RYNEK Jakość i bezpieczeństwo produktów Etyczna działalność reklamowa MarkeZng zaangażowany społecznie Kampanie społeczne Relacje z dostawcami Promocja odpowiedzialnego biznesu SPOŁECZNOŚCI LOKALNE Programy zaangażowania społecznego Inicjatywy lokalne Sponsoring Działalność charytatywna / fundacje korporacyjne Wolontariat pracowniczy

8 ODPOWIEDZIALNY BIZNES. kluczowe obszary odpowiedzialności

9 MIEJSCE PRACY dobre praktyki

10 SYNERGENTIA. MIEJSCE PRACY dobra praktyka BZ WBK Potrzeba pracowników/kobiet: Z badań Fundacji Rodzić po Ludzku wynika, iż kobiety nie decydują się na macierzyństwo m.in. z uwagi na lęk przed utratą pracy, stanowiska, pogorszenia sytuacji materialnej. Efektywność po stronie firmy: Zatrudnienie, przeszkolenie i wdrożenie nowego pracownika jest bardziej kosztochłonne niż utrzymanie istniejącego miejsca pracy. [wyliczenia dep. HR]. BZWBK wprowadził politykę Banku Przyjaznego Mamom, która przyczyniła się do usprawnienia prac jednostek biznesowych: łatwiejsze znalezienie czasowego zastępstwa dyrektor jednostki wcześniej mógł zaplanować nieobecność pracownika; uwzględnienie pracownika w długofalowych planach szkoleniowych; z badań tzw. klienta wewnętrznego wynika, iż polityka zwiększyła motywację i zaangażowanie pracowników.

11 SYNERGENTIA. MIEJSCE PRACY dobra praktyka BZ WBK Cel: Równe szanse w miescu pracy Rozwiązania: dodatkowy płatny urlop; czasowe zastępstwo/możliwość powrotu na stanowisko pracy; biuletyn dla rodziców na czas nieobecności w pracy [zmiany w procedurach, z życia banku]; polityka szkoleniowa dla matek. Rezultaty: wzrost satysfakcji pracowników; obniżenie kosztów zatrudnienia; integracja zespołu; employer branding; zapewnienie ciągłości biznesowej.

12 RYNEK dobre praktyki

13 SYNERGENTIA. RYNEK dobra pratyk Lloyds TSB Cel społeczny: Zainspirować społeczność lokalną w całej Anglii - szkoły, biznes - do przygotowania się na Olimpiadę i Paraolimpiadę w 2012 r. w Londynie. Cel biznesowy: wzmocnienie świadomości marki, sprzedaż produktów. Rozwiązania: SportAids - wsparcie 250 młodych sportowców w społ. lokalnych [granty]; Przewodnik dla biznesu [MŚP] jak wykorzystać szansę na rozwój biznesu związanego z Olimpiadą; Pożyczki dla MŚP na dostosowanie firm [produkty/usługi] do obsługi Olimpiady; Karty debetowe [typu affinity], część dochodu wspiera Olimpiadę. Rezultaty: szkół w programie/1 milion dzieci z rodzicami [pikniki sportowe Lloyds] - 71% dzieci zadeklarowało dalsze trenowanie sportu - świadomość marki; 1 milion na pożyczki dla MŚP - sprzedaż produktu.

14 SYNERGENTIA. RYNEK Barclays Cel społeczny: walka ze zmianą klimatu. Cel biznesowy: sprzedaż produktu. Rozwiązania: Zniżki na proekologiczne produkty, przy płatnościach kartą Barclays; 5,9% zniżki na transport publiczny; część przychodów z karty przeznaczono na rozwój technologi związanych z odnawialną energią. Rezultaty: Środki z karty przekazywane są na obniżenie kosztów energii w szkołach poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych; Wzrost sprzedaży karty i produktów banku.

15 ŚRODOWISKO dobre praktyki

16 SYNERGENTIA. ŚRODOWISKO HSBC Cel środowiskowy: ochrona lasów tropikalnych. Cel biznesowy: budowa świadomości marki, wyróżnienie na tle konkurencji. Rozwiązanie: zielone konto: bez papierowych wyciągów; 5 za otwarcie każdego konta na ochornę lasów tropikalnych; konto tylko internetowe bez obsługi w oddziałach [niższe koszty banku]; 2 od każdej transakcji przekazywane na WWF. Rezultaty: redukcja kosztów banku; wzrost sprzedaży; budowa świadomości marki.

17 SPOŁECZNOŚCI LOKALNE dobre praktyki

18 SYNERGENTIA. SPOŁECZEŃSTWO RBS Royal Bank of Scotland - zaangażowanie społecznego jako instrument odbudowy reputacji w związku z kryzysem finansowm. Od 2009 Royal Bank of Scotland koncentruje swoją aktywności w społecznościach lokalnych na programach edukacyjnych. Jednym z priorytetów na 2011 Royal Bank of Scotland jest rozwój programu edukacyjnego: MoneySense jako największego finansowego bezpłatnego programu edukacyjnego w Wielkiej Brytanii.

19 SYNERGENTIA. SPOŁECZEŃSTWO RBS MoneySense obejmuje: młodzież MoneySense for Schools; dorosłych MoneySense for Adults. Cel programu: dostarczanie wiedzy, umożliwiającej podejmowanie świadomych decyzji finansowych/ poznanie usług i produktów fiansowych. Zaangażowanie firmy: finansowe & osobowe. Wolontariat: ok. 500 pracowników banku odwiedza szkoły i wspiera nauczycieli w kształceniu z zakresu finansów; Od 2008 roku 1100 specjalnie przeszkolonych doradców (MoneySense Advisers) udziela porad finansowych w lokalnych oddziałach banku; W placówkach banku odbywają się wieczorne seminaria.

20 SYNERGENTIA. SPOŁECZEŃSTWO RBS Rezultat: Wzorst wiedzy dot. finansów osobistych; Zaangażowanie i motywacja pracowników banku; Poprawa wizerunku i reputacji banku; Poprawa relacji z rządem brytyjskim.

21 dlaczego coraz więcej firm decyduje się integrować cele społeczne i środowiskowe z działaniami biznesowymi?

22 SYNERGENTIA. CR - kluczowe KORZYŚCI MIEJSCE PRACY Integracja pracowników Employer branding Obniżenie absencji i kosztów rekrutacji Utrzymanie najlepszej kadry Pozafinansowa motywacja Satysfakcja i zaangażowanie ŚRODOWISKO NATURALNE Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko Oszczędność kosztów Zaangażowanie pracowników Innowacje eko - produktowe RYNEK Pozyskanie nowych klientów Lojalność klientów Wzrost sprzedaży produktów Minimalizacja ryzyka operacyjnego Minimalizacja ryzyka reputacyjnego Innowacje biznesowe Wzrost zaufania interesariuszy SPOŁECZNOŚCI LOKALNE Tworzenie wartości społecznej Przyzwolenie na działalność Dialog społeczny Budowa reputacji marki Wzrost rozpoznawalności i zaufania

23 SYNERGENTIA. wzrost efektywności firmy Konkurencjność - 70% firm wdrażających CR ma lepsze wyniki finansowe od tych, które nie wdrażają takich rozwiązań, wg raportu Goldman Sachs. VI edycja McKinsey Global Survey, badania przeprowadzone na grupie reprezentantów zarządów firm, potwierdzają, że praktyki CSR są wdrażane głównie z uwagi na: kontynuację rozwoju firmy; efektywność procesów; wzmocnienie wartości firmy. Obszary, z którymi CSR został zintegrowany w badanych firmach to m.in.: Komunikacja zewnętrzna 60% Kultura korporacyjna 59% Komunikacyjna wewnętrzna 58% Działalność operacyjna 58% Planowanie strategiczne 57% MarkeZng 54% Zaangażowanie pracowników 50%

24 SYNERGENTIA. odpowiedzialny biznes to istota zarządzania firmą KPMG przebadało managerów celem poznania ich motywacji do wdrażania praktyk z zakresu odpowiedzialnego biznesu. MIEJSCE PRACY względy etyczne względy ekonomiczne udział w rynku RYNEK innowacja dostęp do kapitału motywacja pracowników zarządzanie ryzykiem, minimalizacja wzmocnienie relacji z dostawcami oszczędność kosztów reputacja & marka ŚRODOWISKO SPOŁECZNOŚĆ

25 SYNERGENTIA. o firmie

26 SYNERGENTIA. o nas SYNERGENTIA. świadczy usługi z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Naszą misją jest wspieranie klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczeń i rozwiązań z różnych sektorów. Doradzamy biznesowi, wspieramy w rozwoju organizacje pozarządowe i włączamy administrację lokalną w działania na rzecz realizacji wizji innowacyjnej i przedsiębiorczej Polski. Nasz zespół tworzą konsultanci, którzy wywodzą swoje doświadczenia m.in. z pracy dla sektora spożywczego, finansowego, informatycznego, telekomunikacyjnego, instytucji europejskich oraz organizacji pozarządowych.

27 SYNERGENTIA. nasi konsultanci pracowali m.in. z:

28 SYNERGENTIA. co robimy BUSINESS analiza wewnętrzna raportowanie benchmarking zaangażowanie społeczne dialog społeczny szkolenia strategia CR filantropia NGO kampanie społeczne programy grantowe strategia projekty autorskie fundraising warsztaty partnerstwa POKL ADMIN strategie zrównoważonego rozwoju warsztaty & szkolenia research & development dialog z interesariuszami

29 SYNERGENTIA. kontakt Anna Łuszcz partner T: E: W:

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Magdalena DASZKIEWICZ

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Magdalena DASZKIEWICZ BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.6 BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Magdalena DASZKIEWICZ Katedra Badan Marketingowych,

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE

RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE www.taxand.com 29.08.2012 AGENDA 1 1. Wprowadzenie 2. Prezentacja najważniejszych założeń ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki 3.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE TRZECICH

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe 2015 1 2 Deloitte Central Europe Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Zespół Sustainability Consulting Central Europe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS STAN OBECNY I MOŻLIWO ŚCI ROZWOJU AKADEMIA LETNIA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TORUŃ, LIPIEC 2013 Autorzy: Merita Mece, Zbigniew Szkop, Magdalena Lachowicz, Corina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LASY PAŃSTWOWE realizatorem i promotorem społecznej odpowiedzialności biznesu. Seminarium Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne Gdańsk, 30 sierpnia 2013r.

LASY PAŃSTWOWE realizatorem i promotorem społecznej odpowiedzialności biznesu. Seminarium Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne Gdańsk, 30 sierpnia 2013r. LASY PAŃSTWOWE realizatorem i promotorem społecznej odpowiedzialności biznesu Seminarium Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne Gdańsk, 30 sierpnia 2013r. PLAN PREZENTACJI Jak rozumiemy pojęcie społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ SPIS TREŚCI Czym jest CSR?...4 Ciekawe praktyki dobrego biznesu...5 Raportowanie CSR...6 CSR a kryzys finansowy...6 Promocja dobrych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) The business of business is business - to powiedzenie Miltona Friedmana, amerykańskiego ekonomisty, laureata nagrody Nobla, przez kilka dekad było mottem działalności

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Gdańsk 2013 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana

Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana Dołącz do prestiżowego grona firm, od których klienci kupują częściej, więcej i wobec których wykazują dużą lojalność konsumencką Partnerzy: Lista

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo