Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee"

Transkrypt

1 Przygotowano dla Microsoft Corporation Listopad 2009 Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee

2 SPIS TREŚCI Streszczenie dla kierownictwa... 3 Cel... 3 Metodyka... 3 Procedura badawcza... 4 Najważniejsze ustalenia... 4 Zastrzeżenia... 5 Microsoft Exchange 2010: omówienie... 6 Analiza... 7 Rozmowy... 8 Schemat obliczania wskaźnika TEI Koszty Korzyści Ryzyko Elastyczność Schemat obliczania wskaźnika TEI: podsumowanie Wnioski z badania Dodatek A: całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) omówienie Dodatek B: słownik pojęć Załącznik C: informacje o kierowniku projektu , Forrester Research, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane wykonywanie kopii jest surowo zabronione. Przedstawione informacje są oparte na najlepszych dostępnych materiałach. Opinie są wyrazem osądu wydawanego w danym momencie i mogą ulegać zmianom. Forrester, Technographics, Forrester Wave, RoleView, TechRadar i Total Economic Impact są znakami towarowymi firmy Forrester Research, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie

3 Streszczenie dla kierownictwa W październiku 2009 roku firma Microsoft zleciła firmie Forrester Consulting zbadanie całkowitego efektu ekonomicznego i potencjalnego zwrotu z inwestycji (ROI), które można zrealizować dzięki zastosowaniu programu Microsoft Exchange Microsoft Exchange 2010 to najnowsza wersja serwerowego oprogramowania firmy Microsoft do obsługi współpracy i przesyłania wiadomości. Wyposażono je m.in. w funkcje poczty , poczty głosowej, kalendarza, kontaktów i zadań, mechanizmy dostępu do informacji z urządzeń przenośnych i przez internet oraz narzędzia obsługi systemów pamięci masowej. Analiza przedstawia efekt finansowy wdrożenia programu Microsoft Exchange 2010 w przedsiębiorstwie zajmującym się sprzedażą i dystrybucją towarów, które zatrudnia 1500 osób i osiąga roczne przychody w wysokości 450 mln. Podczas wnikliwych rozmów prowadzonych z dziewięcioma realnymi klientami firma Forrester jednoznacznie ustaliła, że osiągnęli oni wymierne oszczędności finansowe m.in. dzięki wyeliminowaniu nakładów na systemy pamięci masowej, obniżeniu kosztów zapewnienia wysokiej dostępności, wyeliminowaniu nakładów na systemy poczty głosowej, obniżeniu wydatków na systemy tworzenia kopii zapasowych, mniejszej liczbie zgłoszeń o pomoc techniczną, wyeliminowaniu kosztów budowy systemu obsługi pracy mobilnej, większemu bezpieczeństwu komunikacji oraz łatwiejszemu wyszukiwaniu informacji na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami i prowadzenia postępowań sądowych. Cel Celem analizy jest udostępnienie czytelnikom ogólnego szablonu umożliwiającego szacunkową ocenę finansowych skutków wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange 2010 we własnej firmie. Dołożono przy tym starań, aby wszelkie obliczenia i założenia wykorzystane w analizie były jak najbardziej czytelne. Na podstawie niniejszej analizy czytelnicy powinni lepiej rozumieć korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia programu Microsoft Exchange 2010 oraz być w stanie przekazać te informacje innym. Metodyka Wybranie firmy Forrester do tego projektu wynikało z jej branżowych doświadczeń w dziedzinie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz stosowanej metodyki obliczania całkowitego efektu ekonomicznego (Total Economic Impact, TEI). Wskaźnik TEI wykorzystywany jest nie tylko do pomiaru i redukcji kosztów (w typowych obszarach branych pod uwagę przy wdrażaniu systemów informatycznych), ale także uwzględnia wpływ wprowadzanych rozwiązań na całościowe usprawnienie funkcjonowania firmy. W niniejszym badaniu firma Forrester stworzyła model użytkowania programu Microsoft Exchange 2010, opierając się na czterech podstawowych składnikach metodyki TEI, takich jak: 1. Całkowity koszt użytkowania (TCO) 2. Bezpośrednie i pośrednie korzyści dla całej organizacji 3. Elastyczność 4. Ryzyko - 3 -

4 Wskaźnik TEI, opracowany przez firmę Forrester z uwzględnieniem coraz bardziej wyrafinowanych mechanizmów analizy kosztów inwestycji informatycznych stosowanych przez firmy, zapewnia bardzo przydatny kompleksowy obraz całkowitego kosztu ekonomicznego podejmowanych decyzji zakupowych. Dokładniejszy opis metodyki TEI zamieszczono w załączniku A. Procedura badawcza Procedura badawcza zastosowana przez firmę Forrester składa się z pięciu etapów: 1. Zebranie informacji z dotychczas przeprowadzonych analiz w zakresie oprogramowania Microsoft Exchange 2010 oraz ogólnie rynku produktów infrastrukturalnych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw. 2. Rozmowy z przedstawicielami firmy Microsoft odpowiedzialnymi za marketing i sprzedaż w celu jak najlepszego poznania potencjalnych (lub planowanych) zalet oprogramowania Microsoft Exchange Szczegółowe wywiady z przedstawicielami dziewięciu firm korzystających obecnie z oprogramowania Microsoft Exchange Opracowanie modelu finansowego ilustrującego wnioski z rozmów. Opis modelu znajduje się w podrozdziale Schemat obliczania wskaźnika TEI. 5. Stworzenie modelowej organizacji na podstawie wyników rozmów oraz wypełnienie schematu uzyskanymi danymi. Najważniejsze ustalenia Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester przyniosło trzy podstawowe wnioski: Zwrot z inwestycji (ROI). Na podstawie rozmów z dziewięcioma realnymi klientami firma Forrester opracowała schemat obliczania wskaźnika TEI dla modelowej organizacji oraz wskaźnika ROI pokazującego obszary, w których widoczne są finansowe skutki wdrożenia oprogramowania Exchange. Jak widać w tabeli 1, wskaźnik ROI dla modelowego przedsiębiorstwa (obliczony na podstawie korzyści bezpośrednich) sięga 48% przy okresie zwrotu (czasie wyjścia na zero ) wynoszącym niecałe sześć miesięcy od zakończenia wdrażania. Korzyści. Na podstawie informacji zebranych w trakcie rozmów z realnymi użytkownikami oprogramowania Microsoft Exchange 2010 firma Forrester ustaliła, że przedsiębiorstwa mogą osiągnąć wymierne korzyści m.in. dzięki wyeliminowaniu nakładów na systemy pamięci masowej, obniżeniu kosztów zapewnienia wysokiej dostępności, wyeliminowaniu nakładów na systemy poczty głosowej, obniżeniu wydatków na systemy tworzenia kopii zapasowych, mniejszej liczbie zgłoszeń o pomoc techniczną, wyeliminowaniu kosztów budowy systemu obsługi pracy mobilnej, większemu bezpieczeństwu komunikacji oraz łatwiejszemu wyszukiwaniu informacji na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami i prowadzenia postępowań sądowych. Łączna wartość bieżąca korzyści skorygowana o czynniki ryzyka wynosi za okres trzech lat. Koszty. Firma Forrester ustaliła, że najważniejsze składniki nakładów na wdrożenie oprogramowania Microsoft Exchange 2010 to koszty sprzętu, opłaty za licencje na oprogramowanie, koszty samego projektu wdrożeniowego, koszty administracji i bieżącego utrzymania oraz koszty szkoleń dla informatyków i przyszłego personelu pomocy technicznej. Łączna wartość bieżąca kosztów skorygowana o czynniki ryzyka wynosi za okres trzech lat

5 W tabeli 1 zostały przedstawione przepływy pieniężne dla modelowego przedsiębiorstwa skorygowane o ryzyko obliczone na podstawie danych i różnych cech poznanych w trakcie rozmów z badanymi podmiotami. Uzyskane wartości skorygowano o czynniki ryzyka, czyli potencjalną niepewność wkalkulowaną w szacunki kosztów i korzyści z wdrożenia systemu informatycznego. Korekta o ryzyko ma na celu uwzględnienie aspektu ostrożnościowego, tzn. wszelkich ewentualnych czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na pierwotne szacunki kosztów i zysków. Dokładniejsze omówienie ryzyka i korekt o czynniki ryzyka zastosowanych w niniejszej analizie można znaleźć w podrozdziale Ryzyko. Tabela 1. Wskaźnik ROI dla modelowego przedsiębiorstwa skorygowany o ryzyko Sumaryczne wyniki finansowe Szacunek bazowy Skorygowane o ryzyko ROI 103% 48% Okres zwrotu (w miesiącach) 2,4 5,2 Koszty razem (wartość bieżąca) Korzyści razem (wartość bieżąca) Ogółem (wartość bieżąca netto) Zastrzeżenia Czytelnik powinien pamiętać o następujących ograniczeniach: Badanie zostało zlecone przez firmę Microsoft i przeprowadzone przez grupę doradczą Forrester. Firma Microsoft zapoznała się z wynikami badania i przekazała firmie Forrester swoje uwagi, jednak to firma Forrester odpowiada za całość prac redakcyjnych nad badaniem i jego wynikami. Nie akceptuje ona żadnych modyfikacji badania, które zacierałyby jego znaczenie albo podważały dokonane przez nią ustalenia. Nazwy klientów na potrzeby ankiet zostały przekazane przez firmę Microsoft. Firma Forrester nie formułuje żadnych założeń w zakresie rentowności inwestycji, jaką mogą uzyskać inne podmioty. Zdecydowanie zachęca ona czytelników do przeprowadzania własnych szacunków na podstawie schematu udostępnionego w raporcie w celu ustalenia zasadności inwestowania w oprogramowanie Microsoft Exchange Niniejszego badania nie należy wykorzystywać jako analizy konkurencyjnych produktów

6 Microsoft Exchange 2010: omówienie Microsoft Exchange 2010 to najnowsza wersja oprogramowania do obsługi współpracy i przesyłania przygotowanego przez firmę Microsoft. W opinii przedstawicieli firmy Microsoft oprogramowanie Exchange 2010 jest zwiastunem nowej generacji oferowanych przez nią systemów ujednoliconej komunikacji, ponieważ jako pierwsze oprogramowanie serwerowe na rynku zostało opracowane jednocześnie do pracy lokalnej oraz jako internetowa usługa. Wyposażono je także w nowe funkcje pozwalające obniżać koszty użytkowania, chronić przesyłane informacje i optymalizować korzystanie z poczty . Niższe koszty infrastruktury informatycznej dzięki elastycznej i niezawodnej platformie obsługi wiadomości. Oprogramowanie Exchange Server 2010 zawiera elastyczne opcje umożliwiające dostosowanie struktury wdrożenia do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa oraz w prosty sposób pozwala zagwarantować ciągłość dostępu do poczty . o o o o Nowy, ujednolicony system zapewnienia wysokiej dostępności i przywracania po awarii, obejmujący m.in. funkcje grup dostępności baz danych czy przenoszenia do internetowych skrzynek pocztowych, pozwala zmniejszyć stopień komplikacji i koszty infrastruktury mającej zapewnić utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstwa. Ogromny wybór sprzętowych opcji pamięci masowej od tradycyjnych sieci magazynowania (SAN) do ekonomicznych magazynów podłączanych bezpośrednio do stacji roboczych (DAS) znacznie ułatwia indywidualizację infrastruktury programu Exchange. Nowoczesne rozwiązania administracyjne, takie jak nowy model zabezpieczeń opartych na rolach, funkcje samoobsługi czy internetowy panel sterowania programu Exchange, pozwalają zredukować koszty operacyjne dzięki odciążeniu personelu informatycznego. Dzięki zaprojektowaniu, opracowaniu i przetestowaniu ściśle według założeń strategii firmy Microsoft oprogramowanie plus usługi oprogramowanie Exchange 2010 oferuje elastyczne opcje wdrażania, takie jak: lokalne wdrożenie programu Exchange 2010, usługa Exchange Online świadczona na serwerach firmy Microsoft oraz kombinacja obu tych wariantów. Lepsze zarządzanie ryzykiem dzięki mechanizmom ochrony i egzekwowania zgodności z przepisami. Program Exchange 2010 zawiera wbudowane narzędzia ochrony informacji, kontroli i egzekwowania zgodności z przepisami, które umożliwiają ochronę i archiwizowanie wiadomości zgodnie z wymogami prawnymi oraz wewnętrznymi potrzebami organizacyjnymi. o Nowy wbudowany w pełni funkcjonalny moduł archiwizowania poczty zawiera narzędzia pozwalające zachowywać dane z wiadomości bez zakłócania pracy użytkowników ani personelu informatycznego

7 o o Nowe środowisko zasad przechowywania danych umożliwia personelowi informatycznemu konfigurowanie, wdrażanie i automatyzowanie procesów ustalania terminów ważności i archiwizowania wiadomości . Konkretne zasady można wybierać i stosować do indywidualnych wiadomości i folderów. Nowa funkcja reguł ochrony transportu pomaga chronić ważne informacje służbowe przez umożliwienie personelowi informatycznemu stosowania automatycznych zasad zarządzania prawami do informacji (IRM) zarówno do wiadomości , jak i wiadomości poczty głosowej. Poprawa wydajności dzięki dostępowi do służbowej komunikacji w dowolnym miejscu i czasie. Program Exchange Server 2010 umożliwia swobodny dostęp do całej firmowej komunikacji wiadomości , poczty głosowej, wiadomości błyskawicznych itd. praktycznie z każdej platformy, przeglądarki sieci Web i urządzenia, pozwalając na skuteczną pracę niezależnie od miejsca i czasu. o o o Narzędzia zarządzania skrzynkami odbiorczymi pozwalające oszczędzać czas, takie jak rozbudowany widok konwersacji i wskazówki poczty , znacznie ułatwiają porządkowanie zapisów komunikacji i ustalanie ich priorytetu. Przebudowany system poczty głosowej zawiera szereg udoskonaleń, takich jak głosowy dostęp do poczty , tekstowy podgląd otrzymanych wiadomości głosowych, możliwość tworzenia indywidualnych menu poczty głosowej przez użytkowników oraz reguły obsługi połączeń umożliwiające nadawanie rozmówcom odpowiedniego priorytetu. Najlepszy na rynku trójmodułowy zintegrowany system obsługi komunikacji: aplikacja Outlook dla komputerów stacjonarnych, aplikacja Outlook Web App w przeglądarkach sieci Web oraz program Exchange ActiveSync w praktyce branżowy standard dla urządzeń przenośnych. Analiza Jak już wspomniano w streszczeniu dla kierownictwa, ocena wpływu wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange 2010 została przygotowana przez firmę Forrester zgodnie z założoną wstępnie procedurą składającą się z poniższych elementów: Rozmowy z pracownikami firmy Microsoft odpowiedzialnymi za opracowywanie produktów, marketing i sprzedaż. Obszerne wywiady z przedstawicielami dziewięciu firm korzystających ze wstępnej wersji programu Microsoft Exchange Opracowanie wspólnego schematu obliczania efektów finansowych wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange Stworzenie modelowej organizacji na podstawie rozpoznanych cech badanych firm

8 Rozmowy Na potrzeby niniejszego badania przeprowadzono wywiady z przedstawicielami dziewięciu następujących firm (klientów firmy Microsoft z Ameryki Północnej i Europy): 1. Średniej wielkości podmiot zajmujący się bankowością inwestycyjną, działalnością maklerską, sprzedażą funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami, wchodzący w skład dużego banku giełdowego działającego w segmentach bankowości dla przedsiębiorstw, kredytów hipotecznych, leasingu, bankowości inwestycyjnej i ubezpieczeń. Dział ma ponad 450 placówek w 20 stanach, zatrudnia ponad 4000 osób, a jego kapitał własny przekracza 890 mln. Infrastruktura przesyłania wiadomości obsługuje 1200 użytkowników telefonów typu smartphone. 2. Duża firma prawnicza zatrudniająca ponad 600 adwokatów w 25 placówkach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Działa w 40 segmentach, w tym prawa handlowego, usług finansowych, sporów sądowych i prawa obrotu nieruchomościami. Wielu adwokatów korzysta z mobilnej wersji programu Exchange. 3. Kanadyjska filia międzynarodowego producenta części samochodowych należącego do japońskiego konglomeratu transportowego. Zatrudnia ok. 100 pracowników przetwarzających informacje, zgrupowanych w jednym ośrodku. Mobilnej wersji programu Exchange używa niecałe 10% z nich. 4. Publiczna szkoła wyższa w Stanach Zjednoczonych, zatrudniająca prawie 3000 pracowników, do której uczęszcza prawie studentów. Uniwersytet oferuje 152 programy licencjackie, 160 programów magisterskich, 75 programów doktoranckich i 20 specjalistycznych programów podyplomowych. Wszyscy pracownicy i studenci działają na terenie jednego kampusu. 5. Czołowa skandynawska szkoła wyższa, do której uczęszcza ponad studentów. Oferuje ponad 60 programów edukacyjnych, 1200 kursów w ok. 50 dziedzinach, a także profilowane usługi badawcze w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju firm, rynku pracy, leśnictwa, przemysłu drzewnego i energii odnawialnej. Wszyscy pracownicy i studenci działają na terenie jednego kampusu. 6. Czołowy międzynarodowy dostawca usług telekomunikacyjnych realizowanych za pośrednictwem zintegrowanej globalnej sieci internetowej (wykorzystującej protokół IP). Sieć łączy ponad 300 miast w 30 krajach oraz pozwala dostarczać usługi do ok. 700 miast w 60 krajach na sześciu kontynentach. Usługi oferowane przez firmę mają globalny zasięg. Łączą przedsiębiorstwa, organy administracji publicznej i operatorów z klientami, pracownikami oraz partnerami handlowymi na całym świecie w bezpiecznym środowisku przystosowanym do obsługi biznesowych aplikacji internetowych, a więc również rozwiązań handlu elektronicznego. Produkty firmy obejmują transmisję danych i głosu oraz właściwe zabezpieczenie komunikacji. Korzysta z nich wiele przedsiębiorstw z listy Fortune 500, a także ponad 700 operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usługodawców internetowych. Ogółem firma ma 6000 klientów, z których ok. 15% wymaga dostępu mobilnego

9 7. Czołowy dostawca usług informatycznych i konsultingowych, zatrudniający osób w 36 krajach, świadczy usługi z zakresu doradztwa biznesowego, integracji systemów oraz outsourcingu rozwiązań informatycznych i procesów biznesowych. Firma wdrożyła platformę komunikacyjną odporną na awarie w europejskim porcie lotniczym i u operatora ruchu powietrznego. Duży procent docelowych użytkowników programu Exchange ma telefony typu smartphone i wymaga dostępu do firmowej poczty. 8. Duży dostawca zaawansowanych rozwiązań komunikacji bezprzewodowej w europejskim kraju. Jego sieć GSM obejmuje swoim zasięgiem 99% ludności kraju, a sieć UMTS 74%. Działa z dwóch głównych placówek zatrudniających prawie 300 osób korzystających z programu Exchange. Dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi operatorami z całego świata zapewnia swoim użytkownikom najwyższej jakości usługi roamingowe. 9. Czołowy dostawca rozwiązań komunikacyjnych specjalizujący się w integracji przesyłania głosu, danych i wiadomości. Zatrudnia 400 osób. Najważniejsze funkcje realizowane w centrali to zarządzanie sprzedażą, finanse, pomoc techniczna dla produktów i usługi informatyczne. Firma jest spółką joint venture dwóch dużych międzynarodowych firm elektronicznych. Oferuje systemy ujednoliconej komunikacji oparte na technologiach firmy Microsoft, a także własne systemy transmisji danych i głosu. Spółka wchodzi w skład największej (pod względem udziału rynkowego) międzynarodowej firmy zajmującej się systemami komunikacji dla przedsiębiorstw. Przeprowadzenie dziewięciu wnikliwych rozmów z klientami ujawniło kilka ciekawych wniosków: O ile klienci byli bez wątpienia zadowoleni z podstawowych funkcji wcześniejszych wersji programu Microsoft Exchange, najczęstszym powodem migracji do nowej wersji było ich powolne działanie spowodowane dużą liczbą operacji zapisu/odczytu na sekundę, malejącą ilością wolnych zasobów pamięci masowej oraz dość skomplikowanymi procedurami konfigurowania programu na potrzeby zapewnienia wysokiej dostępności I przywracania po awarii. Po uaktualnieniu do wersji Microsoft Exchange 2010 prawie wszyscy klienci zgłaszali następujące korzyści obserwowane niemal od razu: o o o Sprawniejsze zarządzanie funkcjami pamięci masowej i ich większa niezawodność Możliwość używania znacznie większych skrzynek pocztowych Lepsza ochrona i poprawa zdolności przestrzegania przepisów O ile większość klientów nie dokonała konkretnej biznesowej analizy zasadności migracji do programu Microsoft Exchange 2010, zwrócili oni uwagę, że sama tylko zaobserwowana poprawa w dziedzinie niezawodności używanego systemu pamięci masowej usprawiedliwiałaby uaktualnienie. Bardzo ucieszyła ich możliwość korzystania z programu Microsoft Exchange 2010 bez konieczności stosowania mechanizmów klastrów systemu Windows, macierzy RAID ani profesjonalnych dysków. Większość klientów wspomniała o istotnych oszczędnościach w przypadku przechowywania baz danych skrzynek pocztowych oraz znacznie szybsze przywracanie skrzynek z kopii zapasowych w razie awarii

10 Z perspektywy niektórych klientów najważniejszą zaletą programu Microsoft Exchange 2010 jest obniżenie kosztów obsługi użytkowników mobilnych. Dotyczy to klientów o bardzo rozproszonej strukturze organizacyjnej lub dużym udziale pracowników mobilnych. Kilku klientów przykładało dużą rolę do niezawodności działania programu i maksymalnego uspójnienia interfejsów użytkownika. W związku z tym poza typowymi korzyściami o charakterze informatycznym zwracali oni uwagę na funkcje takie jak rozbudowany widok konwersacji ułatwiający klasyfikowanie wiadomości pocztowych, tekstowy podgląd otrzymanych wiadomości głosowych czy wskazówki poczty ułatwiające zarządzanie wiadomościami i zapobieganie wysyłaniu przypadkowych lub niechcianych wiadomości. Schemat obliczania wskaźnika TEI Wstęp Na podstawie informacji zgromadzonych podczas szczegółowych wywiadów firma Forrester skonstruowała schemat obliczania wskaźnika TEI z przeznaczeniem dla firm rozważających wdrożenie programu Microsoft Exchange Celem schematu jest określenie kosztów i korzyści oraz czynników elastyczności ryzyka, które wpływają na decyzję o ewentualnej inwestycji. Modelowe przedsiębiorstwo Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z dziewięcioma realnymi klientami firmy Microsoft firma Forrester opracowała strukturę modelowego przedsiębiorstwa, które nazwano Lorimer, Incorporated. Zdefiniowano dla niego finansowy schemat obliczania wskaźnika TEI oraz zasady obliczania wskaźnika ROI. Dzięki zebraniu wniosków uzyskanych w rozmowach z firmami oraz stworzeniu modelowej organizacji odnoszącej wymierne korzyści z wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange 2010 niniejsze badanie przeprowadzone przez firmę Forrester ilustruje finansowe zalety zaimplementowania programu u typowego klienta. Lorimer, Incorporated to rodzinna firma specjalizująca się w sprzedaży detalicznej produktów dla ogrodu, obecna na rynku od 40 lat. Obecnie zatrudnia 1500 pracowników biurowych. Wszyscy mają dostęp do poczty za pośrednictwem starszej wersji programu Microsoft Exchange, którą obecnie uaktualniają do wersji Microsoft Exchange Dodatkowo 4100 osób pracujących bezpośrednio w sklepach, magazynach i transporcie obecnie nie korzysta z firmowej poczty . Firma rozwijała się bardzo rozważnie, w dużej części organicznie. Kolejne stany, sklepy i linie produktów były dodawane z uwzględnieniem specyfiki klientów: mieszkańców przedmieść szukających możliwości zakupu wszystkich produktów ogrodniczych w jednym miejscu. Centrala firmy mieści się w Indianapolis, natomiast trzy centra dystrybucyjne i 70 sklepów jest rozlokowanych w pięciu stanach Środkowego Zachodu. Większość personelu zajmującego się przetwarzaniem informacji pracuje w centrali firmy w Indianapolis lub jednym z dwóch oddziałów regionalnych na wschodnim i zachodnim wybrzeżu

11 Modelowe przedsiębiorstwo opracowane przez firmę Forrester powinno być organizacją o następujących cechach: Trzecie pokolenie rodziny Lorimer największą uwagę zwraca na aspekty rentowności i racjonalności nakładów inwestycyjnych. W sprzedaży detalicznej, podobnie jak w wielu innych branżach, marże są niskie, a kluczowe znaczenie ma efektywne zarządzanie kapitałem. Wszelkie zakupy urządzeń i systemów informatycznych są dokonywane po uważnym zbadaniu rentowności takich inwestycji. W branży, w której działa firma, duże znaczenie mają najlepsze wypracowane rozwiązania. Z wiedzy zdobytej przez kierownika jednego ze sklepów podczas kwietniowego ataku chłodów na pewno skorzystają pracownicy w pozostałych 69 sklepach. Aby umożliwić dzielenie się takimi spostrzeżeniami i informacjami, w firmie Lorimer stworzono listy dystrybucyjne w systemie poczty . Poczta to prawdopodobnie najważniejsze narzędzie wzajemnego komunikowania się kierowników sklepów. Kierownicy sklepów oraz pozostały personel, w tym pracownicy działów zakupów, zaopatrzenia i zarządzania zapasami, wykorzystują skrzynki pocztowe jako podręczne archiwa miejsca, w których mogą trwale przechowywać i w razie potrzeby pobierać z nich materiały marketingowe, regulaminy, informacje o produktach oraz informacje prawne. Limit wielkości skrzynek wynoszący 250 MB zawsze sprawia trudności użytkownikom, którzy mają dość ciągłego monitowania o usunięcie załączników i starszych wiadomości. Możliwość dostępu do wiadomości i załączników z dala od swojego stacjonarnego komputera ma znaczenie dla 20% pracowników firmy Lorimer. Tych 300 pracowników przetwarzających informacje intensywnie korzysta z telefonów typu smartphone. Dzięki nim utrzymują kontakt ze współpracownikami i partnerami handlowymi oraz mają dostęp do najważniejszych informacji przez pocztę elektroniczną. W firmie Lorimer, Inc. środowisko obsługi aplikacji, w tym poczty , bazuje na oprogramowaniu Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Exchange Server Firma jest zadowolona z tych produktów, chociaż zaczynają się problemy z rosnącymi potrzebami w zakresie ilości pamięci masowej oraz kosztami systemu sieci magazynowania (SAN). Dodatkowo przy każdej nocnej sesji automatycznego wykonywania kopii zapasowych inżynierowie boją się, że zabraknie czasu na jej ukończenie. Jako firma podchodząca do swojej działalności z dużą starannością, Lorimer chce także poprawić dostępność systemu poczty na wypadek awarii zasilania lub grożących klęsk żywiołowych (Środkowy Zachód jest znany z gwałtownych burz i trąb powietrznych). Dlatego zamierza dodać w swojej infrastrukturze programu Exchange mechanizmy archiwizacji i wysokiej dostępności, wykorzystując do tego celu wbudowane funkcje programu Exchange Większość komputerów stacjonarnych/stacji roboczych w firmie Lorimer jest wyposażonych w systemy Windows XP i aplikacje Outlook Kilku pracowników technicznych i kierowników pilotażowo korzysta z programu Outlook Pracujący w centrali zespół odpowiedzialny za infrastrukturę informatyczną wspomagającą funkcjonowanie przedsiębiorstwa zatrudnia 9 inżynierów oraz 10 szeregowych pracowników pomocy technicznej i serwisantów. Zespół wykonuje wszystkie czynności związane z obsługą i utrzymaniem środowiska programu Microsoft Exchange, w tym m.in. dotyczące uprawnień w systemie poczty, przechowywania, tworzenia skrzynek pocztowych, szyfrowania, tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji

12 Założenia dotyczące schematu W tabeli 2 podano stopy dyskontowe użyte w obliczeniach wartości bieżącej i wartości bieżącej netto oraz horyzont czasowy, dla którego sporządzono model finansowy. Tabela 2. Założenia ogólne Nr ref. Założenia ogólne Wartość A1 Stopa dyskontowa 10% A2 Okres objęty analizą 3 lata Firmy stosują zazwyczaj stopę w przedziale 8 16%, zależnie od bieżących warunków. W odniesieniu do swojego konkretnego przedsiębiorstwa czytelnicy uzyskają informacje o właściwej stopie dyskontowej w dziale finansowym. Uzupełnieniem założeń finansowych, które posłużyły do sporządzenia analizy przepływu środków pieniężnych, jest tabela 3 zawierająca prognozowane wynagrodzenia personelu. Tabela 3. Założenia dotyczące wynagrodzeń Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania Wartość A1 Liczba godzin w tygodniu 40 A2 Liczba tygodni w roku 48 A3 Liczba godzin w roku (pn-pt, 9:00 17:00) 2080 A4 Liczba godzin w roku (całodobowo) 8736 A5 Średnie wynagrodzenie brutto pracownika A6 Stawka godzinowa (A5/A3) 45,67 Koszty Nasz system [obsługi wiadomości] kosztuje nas ok. 50 na jednego użytkownika. W przypadku zastosowania oprogramowaniu Exchange Unified Messaging koszty spadłyby do ok. 9 na użytkownika analityk techniczny, prywatna uczelnia wyższa

13 Wdrożenie oprogramowania Microsoft Exchange 2010 pociąga za sobą koszty, które można podzielić na następujące najważniejsze kategorie: 1) koszty sprzętu wynikające z konieczności zakupu nowych serwerów, 2) opłaty za licencje na oprogramowanie i konserwację oprogramowania oraz 3) koszty robocizny wynikające z powierzenia wewnętrznemu zespołowi obowiązków wdrożenia systemu, przeszkolenia użytkowników i administrowania systemem. Projekt jest analizowany w perspektywie 3-letniej. Poniżej wymieniono dane kosztowe uwzględnione w analizie finansowej. Koszty sprzętu Klienci wdrażający oprogramowanie Microsoft Exchange 2010 pozostawiają istniejące/ wcześniejsze wersje programu Microsoft Exchange. W związku z tym każdy z badanych klientów informował o zakupie dodatkowego sprzętu. Firma Forrester ocenia, że na potrzeby instalacji oprogramowania Microsoft Exchange 2010 przedsiębiorstwo Lorimer, Incorporated dokupiłoby 4 dodatkowe serwery z rozszerzoną pamięcią RAM, każdy w cenie Jednorazowy wydatek na sprzęt wynosiłby więc Tabela 4. Koszty sprzętu Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem A1 Koszty sprzętu 4000 A2 Liczba serwerów 4 At Koszty sprzętu A1 * A Ato Razem (szacunek pierwotny) ( ) ( ) Koszty oprogramowania Największą pozycją kosztową w tym wdrożeniu w firmie Lorimer są koszty oprogramowania, w tym programów Windows Server i Exchange Server oraz licencji dostępu klienta (CAL) dla tych programów. 1 W celu wdrożenia oprogramowania Exchange 2010 firma Lorimer zakupiła 4 nowe serwery, na których zostanie zainstalowany program wraz z kompletem funkcji archiwizacji i wysokiej dostępności. W celu zapewnienia wysokiej dostępności należy zastosować replikację serwerów, co oznacza konieczność użycia systemu Windows Server Enterprise Edition. Koszt tego rozwiązania to 1367 rocznie przez okres 3 lat. Podana cena obejmuje koszt licencji i udziału w programie Software Assurance. 1 W rzeczywistości żaden z ankietowanych klientów nie poniósł żadnych dodatkowych opłat za licencje na oprogramowanie, ponieważ wszyscy uczestniczyli w oferowanym przez firmę Microsoft programie szybkiego wdrażania (Rapid Deployment Program) i korzystali ze wstępnych wersji programu Microsoft Exchange Jednak klienci korporacyjni, tacy jak modelowe przedsiębiorstwo opisane w badaniu, najprawdopodobniej poniosą koszty licencji za wdrożenie i użytkowanie programu Microsoft Exchange Szacunki podane przez firmę Forrester bazują na standardowych cenach katalogowych dla klientów detalicznych udostępnionych przez Microsoft

14 Ponieważ funkcjonalność wysokiej dostępności i replikacji ciągłej jest realizowana przez wewnętrzne mechanizmy programu Exchange 2010 bez wykorzystywania funkcji obsługi klastrów zawartej w systemie Windows Server, odpowiedni poziom dostępności poczty w programie Exchange 2010 nie wymaga użycia środowiska Exchange Server Enterprise Edition. W związku z tym istniejące licencje na oprogramowanie Exchange Server Enterprise Edition firma Lorimer może zastąpić licencjami na oprogramowanie Exchange Server Standard Edition. Koszt tego rozwiązania to 411 za serwer rocznie przez okres 3 lat. W przypadku oprogramowania klienckiego zakładamy, że firma Lorimer, Incorporated ma już zawartą umowę Microsoft Select Agreement oraz odnowi licencje dostępu klienta dla oprogramowania Exchange Server Standard w cenie 17 /rok za licencję dla 1500 użytkowników. Licencje te są także dostępne w ramach pakietu podstawowych licencji dostępu klienta. Pakiet obejmuje zniżkowe licencje dla programów Windows Server Standard, Exchange Server Standard i Office SharePoint Server Standard oraz licencje na zarządzanie konfiguracją programu System Center Configuration Manager. Ponieważ firma Lorimer zamierza korzystać z zaawansowanych funkcji, w tym archiwizacji i poczty głosowej, do których prawo dają licencje dostępu klienta do programu Exchange Enterprise, dla każdego z 1500 użytkowników zostaną również wykupione te licencje wraz z udziałem w programie Software Assurance w cenie 40 za licencję. Na potrzeby niniejszej analizy koszty oprogramowania dotyczą autonomicznych licencji związanych wyłącznie z programem Exchange. Nie uwzględniają upustów ani rabatów, które są powszechne, ponieważ większość klientów kupuje oprogramowanie Exchange w ramach większych pakietów. Tabela 5. Opłaty za licencje na oprogramowanie Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem A1 Liczba zainstalowanych serwerów 4 A2 Liczba użytkowników 1500 A3 Koszty jednej licencji na oprogramowanie serwerowe: licencja i udział w programie SA dla oprogramowania Exchange Server Standard 411 A4 Koszty jednej licencji na oprogramowanie serwerowe: licencja i udział w programie SA dla oprogramowania Windows Server Enterprise

15 Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem A5 Koszty jednej licencji na oprogramowanie klienckie: licencja dostępu klienta i udział w programie SA dla oprogramowania Exchange Server 17 A6 Koszty jednej licencji na oprogramowanie klienckie: licencja dostępu klienta I udział w programie SA dla oprogramowania Exchange Enterprise 40 At Opłaty za licencje na oprogramowanie (A1 * A3) + (A1 * A4) + (A2 * A5) + (A2 * A6) Ato Razem (szacunek pierwotny) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty procesu wdrożeniowego Każdy klient ankietowany przez firmę Forrester deklarował różne okresy zaangażowania wewnętrznych zasobów do projektu wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange Czas trwania wdrożenia znacznie się wahał i zależał od priorytetu nadanego projektowi, liczby osób uczestniczących w projekcie, stopnia złożoności istniejącej infrastruktury informatycznej oraz poziomu znajomości aspektów technicznych dotyczących wdrożenia. Na podstawie ustaleń z rozmów firma Forrester oszacowała, że przedsiębiorstwo Lorimer, Incorporated oddeleguje do projektu dwóch inżynierów systemów i jednego inżyniera sieci na pół etatu przed okres trzech tygodni. Miesięcznie oznacza to 60 godzin pracy na jedną osobę, z wynagrodzeniem brutto rocznie (49 za godzinę)

16 Tabela 6. Koszty procesu wdrożeniowego Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem A1 Liczba osób 3 A2 Stawka godzinowa jednej osoby 49,48 A3 Liczba godzin 60,0 At Koszty procesu wdrożeniowego A1 * A2 * A Ato Razem (szacunek pierwotny) (8906 ) (8906 ) Koszty administracji i utrzymania Firma Forrester szacuje, że do zadań związanych wyłącznie ze standardowym administrowaniem I konserwacją oprogramowania Microsoft Exchange 2010 (np. instalowania poprawek) Lorimer oddeleguje jednego inżyniera systemów z rocznym wynagrodzeniem przez okres trzech dni w miesiącu. 2 Wynika to z faktu, że w odróżnieniu od badanych klientów firma nie zamierza wdrażać wstępnej wersji programu, w związku z czym otrzyma bardziej stabilny i dojrzały produkt o znacznie mniejszej liczbie niezbędnych zadań konserwacyjnych niż zgłaszane przez owych klientów. Tabela 7. Koszty administracji i utrzymania Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem A1 Liczba osób 1 A2 A3 Stawka godzinowa jednej osoby Procent czasu przeznaczony na zadania konserwacyjne 49,48 100% A4 Liczba godzin 288,0 2 Większość ankietowanych klientów oddelegowała do administrowania i utrzymania programu Microsoft Exchange 2010 znacznie więcej osób, niż początkowo planowano, a same czynności zajmowały więcej czasu

17 Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem At Koszty administracji i utrzymania A1 * A2 * A3 * A Ato Razem (szacunek pierwotny) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty szkoleń dla informatyków i przyszłego personelu pomocy technicznej Z powodu wielu istotnych zmian w porównaniu z poprzednimi wersjami programu Microsoft Exchange firma Forrester uważa, że w przedsiębiorstwie Lorimer powinny zostać zapewnione odpowiednie szkolenia wszystkim 19 informatykom i przyszłym operatorom centrum pomocy technicznej. Zrobiło tak kilku klientów, u których wdrożenie programu Microsoft Exchange 2010 przyniosło najlepsze rezultaty. Na podstawie rozpoznania rynku wskazującego, że koszt 4-godzinnego szkolenia informatycznego dla jednej osoby wynosi 60, firma Forrester oszacowała łączne koszty przeszkolenia w zakresie programu Microsoft Exchange 2010 na Tabela 8. Wskaźnik ROI dla modelowego przedsiębiorstwa skorygowany o ryzyko Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 1. rok 2. rok 3. rok Razem A1 Liczba osób 19 A2 Koszt 4-godzinnego szkolenia na jednego uczestnika 60 At Koszty szkoleń dla informatyków I przyszłego personelu pomocy technicznej A1 * A Ato Razem (szacunek pierwotny) (1140 ) (1140 )

18 Koszty razem W tabeli 9 zestawiono koszty, jakie poniesie firma Lorimer w okresie trzech lat z tytułu wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange Tabela 9. Wskaźnik ROI dla modelowego przedsiębiorstwa skorygowany o ryzyko Koszty Wstępne 1. rok 2. rok 3. rok Razem Wartość bieżąca Koszty sprzętu (16 000) (16 000) (16 000) Opłaty za licencje na oprogramowanie (92 612) (92 612) (92 612) ( ) ( ) Koszty procesu wdrożeniowego (8 906) (8 906) (8 906) Koszty administracji i utrzymania (14 250) (14 250) (14 250) (42 750) (35 438) Koszty szkoleń dla informatyków i przyszłego personelu pomocy technicznej (1 140) (1 140) (1 140) Razem Korzyści Klienci ankietowani przez firmę Forrester na potrzeby tego badania opisywali wiele podobnych bezpośrednich i pośrednich zalet wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange Najważniejsze z nich dotyczyły oszczędności finansowych w różnych obszarach, przy czym największe odnotowano w dziedzinie systemów pamięci masowej. Klienci często wspominali, jak udało im się zmniejszyć koszty składowania danych o 20 30%, a jednocześnie spełnić restrykcyjne wewnątrzfirmowe wymagania w zakresie wysokiej dostępności, przywracania sprawności systemów po awarii i archiwizacji. Jeszcze kilka lat temu wizja połączenia redukcji kosztów z poprawą funkcjonalności byłaby nie do pomyślenia, dlatego wielu klientów postrzega wprowadzenie na rynek oprogramowania Microsoft Exchange 2010 z jego rozbudowanymi, zaawansowanymi funkcjami jako prawdziwe dobrodziejstwo. Jak powiedział jeden z rozmówców: Policzyliśmy, że oszczędzimy 5,1 mln w ciągu trzech lat, głównie dzięki wyeliminowaniu konieczności archiwizowania informacji u zewnętrznych podmiotów i w sferze zapewnienia zgodności naszych procedur z przepisami, ale także... ograniczeniu nakładów na systemy pamięci masowej

19 Wyeliminowanie nakładów na systemy pamięci masowej W opinii ankietowanych klientów najważniejszą korzyścią z wdrożenia oprogramowania Microsoft Exchange 2010 jest możliwość udostępnienia użytkownikom większych skrzynek pocztowych bez konieczności zakupu drogich urządzeń pamięci masowej ani wprowadzania uciążliwych limitów rozmiarów. Ponadto członkowie kadry kierowniczej z niektórych organizacji zgłaszali działom informatycznym potrzebę zapewnienia obsługi większych skrzynek w reakcji na rosnącą liczbę wiadomości oraz rozmiarów samych wiadomości i ich załączników, ale bez odczuwalnego negatywnego wpływu na przepustowość sieci ani ilość wolnego miejsca na dyskach serwerów. Osiągnięcie tego celu byłoby nieporównanie bardziej kosztowne przy zastosowaniu istniejących wersji oprogramowania Microsoft, szczególnie programu Exchange 2003 z jego systemem sieci magazynowania (SAN). Zastąpienie tego drogiego rozwiązania systemami magazynów podłączanych bezpośrednio (DAS), wykorzystującymi niedrogie dyski SATA sprawiło, że klienci donosili o 10, a nawet 12-krotnie niższych kosztach infrastruktury pamięci masowej. Zdolność programu Microsoft Exchange 2010 do współpracy z tańszymi dyskami o dużych pojemnościach sprawiła, że nagle byli oni w stanie sprostać wymogom dotyczącym większych rozmiarów skrzynek pocztowych po znacznie atrakcyjniejszej cenie. W ocenie firmy Forrester przedsiębiorstwo Lorimer wymiernie skorzysta na zastosowaniu mniejszej liczby tańszych dysków SATA w miejsce dysków z interfejsami Fiber Channel lub SCSI (wraz z towarzyszącymi narzędziami do zarządzania sieciami SAN) wymaganymi przez program Exchange Mniejsza liczba dysków oznacza ograniczenie potrzeb w zakresie konserwacji, a więc oddelegowanie personelu do zadań przynoszących większą wartość dodaną. Ostrożne szacunki firmy Forrester określają roczne oszczędności w tej dziedzinie na Sposób obliczenia tej wartości przedstawiono w tabeli 10. Tabela 10. Wyeliminowanie nakładów na systemy pamięci masowej Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 2. rok 3. rok Razem A1 Liczba potrzebnych dysków Fibre Channel/SCSI o pojemności 150 GB 15 A2 Cena jednego dysku Fibre Channel/SCSI o pojemności 150 GB 1800 A3 Liczba zakupionych dysków SATA o pojemności 1 TB 2 A4 Cena jednego dysku SATA o pojemności 1 TB 200 A5 Liczba pełnoetatowych pracowników oddelegowanych do innych zadań 0,5-19 -

20 Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 2. rok 3. rok Razem A6 Roczne wynagrodzenie At Wyeliminowanie nakładów na systemy pamięci masowej [(A1 * A2) (A3 * A4)] + (A5 * A6) Ato Razem (szacunek pierwotny) Wyeliminowanie nakładów na program Exchange Server Enterprise Edition Oprogramowanie Exchange 2010 zawiera wbudowane funkcje replikacji ciągłej i zapewnienia wysokiej dostępności, w związku z czym nie musi korzystać z funkcji obsługi klastrów zawartej w systemie Windows Server. To ważne, ponieważ korzystanie z systemu Windows Server wymaga posiadania licencji na oprogramowanie Exchange Server Enterprise Edition. Oprogramowanie Exchange 2010 wymaga jedynie środowiska Exchange Server Standard Edition, co pozwoli firmie Lorimer oszczędzić rocznie 1938 na jednym serwerze (7752 za cztery serwery). Tabela 11. Wyeliminowanie nakładów na program Exchange Server Enterprise Edition Nr ref. Wskaźnik Wzór obliczania W okresie 2. rok 3. rok Razem A1 Liczba zainstalowanych serwerów 4 A2 Koszty jednej licencji na oprogramowanie serwerowe: licencja i udział w programie SA dla oprogramowania Exchange Server Enterprise 2349 A3 Koszty jednej licencji na oprogramowanie serwerowe: licencja I udział w programie SA dla oprogramowania Exchange Server Standard 411 A4 Różnica w cenie jednej licencji A2 A

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Premiera Exchange 2010

Premiera Exchange 2010 Premiera Exchange 2010 ADAM DOLEGA Partner Technology Advisor Microsoft Exchange Server 2010 Ochrona i zgodność Swobodny dostęp Niezawodność i elastyczność Archiwum użytkownika Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Total Economic Impact (TEI). Ocena efektywności technologii i projektów IT oczami klientów i użytkowników.

Total Economic Impact (TEI). Ocena efektywności technologii i projektów IT oczami klientów i użytkowników. . Ocena efektywności technologii i projektów IT oczami klientów i użytkowników. Tomasz Nowak Warszawa 2010 1 Ogólna charakterystyka Metoda opracowana przez Forrester Group przede wszystkim na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Dzięki niniejszemu poradnikowi można poznać metody udzielania licencji na urządzenie Symantec Backup Exec 3600. Confidence in a connected world.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem.

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem. TERMINY 1tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 1 2tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 2 3tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 3 4tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 4 JAK 4 WEBINARIA tematyczne, gdzie

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Czynniki biznesowe i ich wpływ na środowisko IT SPRAWNOŚĆ Bądź szybki, zwinny i elastyczny 66 proc. właścicieli firm uważa sprawność prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży usługi Poczta Microsoft Exchange

Cennik sprzedaży usługi Poczta Microsoft Exchange Cennik sprzedaży usługi Obowiązujący od dnia 03.02.2012 r. Zgodnie z uchwałą Zarządu 01/02/2012 Spis treści 1. Opłaty jednorazowe za uzyskanie dostępu do usługi... 2 2. Opłaty abonamentowe... 2 3. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Informatyczna obsługa firm

Informatyczna obsługa firm Informatyczna obsługa firm W ramach Outsourcingu IT firma A-BIT oferuje szeroką gamę usług znacznie usprawniających działanie firm i przedsiębiorstw. Zapewniamy świadczenie profesjonalnych usług, dzięki

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl Outsourcing IT Commerce Sp. z o.o. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3 mirek.domin@itcommerce.pl Agenda Historia informatyki Definicja Outsourcingu Korzyści Oferta IT Commerce Symulacja Podsumowanie Jeśli

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Warszawa, 2011-10-05 Szanowni Państwo Naszą misją jest świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej przygotowywanych

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

System automatycznego operatora

System automatycznego operatora System automatycznego operatora System automatycznego operatora stanowi wielofunkcyjne narzędzie o szerokich możliwościach, pozwalające na łatwe zarządzanie przychodzącymi do przedsiębiorstwa połączeniami

Bardziej szczegółowo

HIMALAYA-IT Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU. ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa

HIMALAYA-IT Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU. ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU HIMALAYA-IT ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa tel: +48 608 75.20.77 office@himalaya-it.com 1 W FUNKCJONOWANIU FIRMY Brak dostępu do aktualnych

Bardziej szczegółowo

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE CZYM JEST TELEMEETING? Telemeeting to innowacyjna usługa telekonferencyjna, która umożliwia prostą, szybką

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Odpowiedź Uwagi TAK. Odp. 1c

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Odpowiedź Uwagi TAK. Odp. 1c Firma: IT-TENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Ul. ZAKŁADOWA, nr 17, PLEWISKA, kod 62-064, Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Komputronik 1 Czy Państwa obecny produkt (produkty) spełniają

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi MS Office365 w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00 BPOS i Office 365 - rozpoczynamy o godz. 11.00 Agenda Microsoft Online Services Business Productivity Online Suite Przykładowe zastosowania BPOS -->> Office 365 Kolejne kroki Q & A Microsoft Online Services

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo