Pokłosie arterii »13-15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pokłosie arterii »13-15"

Transkrypt

1 london June (183) free issn Polski londyn»3 Dajmy szansę Ognisku Ognisko może być również, tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu, miejscem spotkań polskiej emigracji wciąż, o czym często się zapomina, rozdrobnionej i zatomizowanej. Energia młodych emigrantów i doświadczenie ich starszych rodaków potrzebują tego miejsca, tak samo jak potrzebuje go polska wspólnota polityczna. Mogłoby stać się siedzibą aktywnego polskiego ośrodka naukowego. fawley court»7 Achtung! Elektrozaun! Kto, komu, gdzie, kiedy, co niby sprzedał? Tylko licho wie. A za ile, nie warto nawet pytać. Kto, komu, ile i co naobiecywał? Lepiej zapomnieć o tym. Niech się dalej latami procesują. Kto, z kim, o kogo, o co? czy to nas powinno obchodzić? Ważne, że sędziowie mają zajęcie, a adwokaci pieniądze. O cud zakrawa to, skąd się biorą te pieniądze. euro 2012» 8 Tonight I m Irish Przed stadionem kolorowy tłum, którego w takiej tonacji nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Są szczęśliwcy, którzy nadmiar biletów próbują upchnąć na przystadionowym pniu, ale są też poszukiwacze wejściówek, którzy jakoś nie za bardzo mogą albo nie chcą spotkać tych pierwszych. reportaż»18-19 Stadion Narodowy na cudzym stoi Pokłosie arterii»13-15 Nie wszyscy wiedzą, że teren, na którym zbudowano Stadion Narodowy w Warszawie, to nie tylko wcześniejsze miejsce perły architektury komunistycznej rozebranego Stadionu X-lecia (symbolizować miał dziesięciolecie władzy ludowej), ale że to prywatne grunty, należące przed wojną do znanego warszawskiego kuśnierza Arpada Chowańczaka.

2 2 czerwiec 2012 nowy czas Czas jest zawsze aktualny Sławomir Mrożek Imię i Nazwisko... Adres Kod pocztowy... Tel... Liczba wydań... Prenumerata od numeru...(włącznie) Prenumeratę zamówić można na dowolny adres w UK bądź też w krajach Unii. Aby dokonosć zamówienia należy wypełnić i odesłać formularz na adres wydawcy wraz z załączonym czekiem lub postal order Gazeta wysyłana jest w dniu wydania. Czeki prosimy wystawiać na: CZAS PUBLISHERS LTD. 63 Kings Grove London SE15 2NA Uniwersytet Jagiello ski POLSKI O RODEKoraz NAUKOWY UJ PUNO Polski Uniwersytet na Obczy nie w Londynie Szanowna Redakcjo! W dzisiejszych czasach ludziom się wiele wydaje. Nie chodzi tu jednak o wydawanie pieniędzy ani przyjęć. Otóż ludziom wydaje się, że mają poczucie humoru... Widać to zwłaszcza wtedy, gdy po raz pięćdziesiąty opowiadają ten sam dowcip utkany z przekleństw, uprzedzeń i stereotypów. Gawiedź się zaśmiewa, więc gawędziarz dochodzi do wniosku, że ma świetne poczucie humoru. Takiego delikwenta najchętniej wysłałabym na korepetycje... z poczucia humoru do Pani Krystyny Cywińskiej! Każdy kolejny numer Nowego Czasu zaczynam od felietonu Pani Cywińskiej, który wprawia mnie w doskonały nastrój na cały dzień. Jej mistrzowski dobór słów, rasowe poczucie humoru i błyskotliwość rozkładają na łopatki nie jeden kabaret, a wytrawnego czytelnika rzucają na kolana. Bo poczucie humoru to nie dobra pamięć do klepania dowcipów to spostrzegawczość, błyskotliwość właśnie i inteligencja, a felietonistka Nowego Czasu ma tych cech tyle, ze koszykami mogłaby rozdawać tym, którym się wydaje... Pani Krystyno, ma Pani rzesze wielbicieli ze starszego pokolenia to na pewno, ale też rzesze fanów wśród młodych. Z poważaniem MONiKa DOTT dr. Markowi Stella- SawickieMu prezesowi Polish Heritage Society gratulujemy przyznanego przez królową elżbietę ii tytułu Member of the Most excellent order of the British empire (MBe) za działalność na rzecz polskiej społeczności w wielkiej Brytanii. redakcja Nowego czasu 63 King s Grove, London SE15 2NA Tel.: , REDAKTOR NACZELNY: Grzegorz Małkiewicz REDAKCJA: Teresa Bazarnik Jacek Ozaist, Daniel Kowalski WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA: Lidia Aleksandrowicz, Krystyna Cywińska, Adam Dąbrowski, Włodzimierz Fenrych, Mikołaj Hęciak, Monika S. Jakubowska, Aleksandra Junga, Andrzej Krauze, Robert Małolepszy, Grażyna Maxwell, Wacław Lewandowski, Michał Opolski, Bartosz Rutkowski, Sławomir Orwat, Aleksandra Ptasińska, Michał Sędzikowski, Wojciech A. Sobczyński, Agnieszka Stando DZIAŁ MARKETINGU: tel./fax: , mobile: Marcin Rogoziński WYDAWCA: CZAS Publishers Ltd. nowyczas Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo niezamieszczenia ogłoszenia. zapraszaj do udzia u w llo k Letnim Seminarium Jagiello skim Szko a Liderów Polonijnych Termin: lipca 2012 r. Miejsce: Kraków, Zakopane,Warszawa Letnie Seminarium Jagiello skie Szko a Liderów Polonijnych to inicjatywa krakowskiego rodowiska naukowego skierowana do przedstawicieli emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii zainteresowanych budowaniem wi zi akademickich mi dzy Polsk a krajem osiedlenia oraz zdobyciem gruntownej wiedzy o wspó czesnej Polsce. Osoby zainteresowane udzia em w Seminarium proszone s o przes anie CV oraz listu motywacyjnego do 29 czerwca br. na adres Wyniki konkursu zostan przes ane drog mailow do wybranych uczestników 2 lipca br.

3 nowy czas czerwiec polskilondyn Dajmy szansę Ognisku Zapowiedź sprzedaży Ogniska Polskiego w Londynie wywołała poruszenie w środowisku londyńskiej emigracji. W kraju nie, ponieważ nikt nie wie, jakie znaczenie miał zakupiony wysiłkiem wielu Polaków, funkcjonujący od lat 40. budynek przy Exhibition Road. Sprzedaży takich pamiątek kultury nie mogą tłumaczyć jedynie względy ekonomiczne. Arkady Rzegocki Na świecie jest wiele miejsc związanych z Polską i jej historią. Londyn w tym archipelagu pozostaje wyspą szczególną. Po pierwsze, tam siedzibę znalazł podczas II wojny światowej polski rząd. Po drugie, Londyn dziś to skupisko Polaków najmłodszej generacji, dynamicznych, odnoszących swoje pierwsze zawodowe sukcesy poza krajem. Klub Ognisko Polskie stanowił centrum życia społecznego, kulturalnego i towarzyskiego emigracji niepodległościowej. To właśnie tu swój stolik miał generał Anders, tutaj regularnie przedstawienia wystawiał Marian Hemar. Oficjalne otwarcie odbyło się w rocznicę zwycięstwa grunwaldzkiego 15 lipca 1940 roku i zgromadziło znamienite nazwiska przecięcia wstęgi dokonał książę Kentu, brat króla Jerzego VI, a towarzyszyli mu m.in. prezydent Władysław Raczkiewicz i premier gen. Władysław Sikorski, rząd brytyjski reprezentował minister spraw zagranicznych lord Halifax. W grudniu 1991 roku historia politycznej Warszawy nad Tamizą zakończyła się, gdy prezydent RP Ryszard Kaczorowski przekazał Lechowi Wałęsie insygnia władzy, dokonując najbardziej symbolicznego aktu tamtych lat wielkich przemian. Jest to, niestety, wciąż ogromnie niedoceniane wydarzenie. Tak jak niedoceniana jest miara przeszło pół wieku trwającego wysiłku i upokorzeń poniesionych przez polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Pół wieku w polskim Londynie symbolizują pogłębiona i nieskrępowana cenzurą refleksja nad państwem, wykształcone elity, gorący, bezkompromisowy patriotyzm. Wydawać by się mogło, że kiedy z Londynu wróciły prezydenckie insygnia, wraz z nimi wróci ten właśnie ładunek poświęcenia, dojrzałości i wiary w Polskę. Dorobek polskiej elity w Wielkiej Brytanii wciąż jednak stanowi wartość, która domaga się zauważenia. A rzesza emigrantów najmłodszego pokolenia ma oczekiwania wobec polskiego rządu. Na czym miałyby one polegać? Nie odbierając wartości wszelkim inicjatywom upamiętniającym walkę i martyrologię, trzeba bardzo wyraźnie stwierdzić, że to nie one stanowią esencję marzenia polskich emigrantów marzenia o silnym i podmiotowym państwie. Materialnym uosobieniem tego marzenia było zdobycie ogromnym wysiłkiem, również finansowym, nieruchomości mieszczącej się w samym sercu Londynu Ogniska Polskiego. Mury miejsca, w którym odbywała się niemal każda znacząca uroczystość powojennej emigracji, stanowią może jeden z ostatnich widomych symboli przypominających o istnieniu tego wielkiego niespłaconego długu, jaki ma kraj wobec emigracji. To budynek, który dla polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii znaczy co najmniej tyle samo, ile Hotel Lambert dla Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym. Podobny jest ładunek symboliczny obu budynków stanowiły materialny przejaw ambicji i dumy Polaków bez Polski. (...) przyszłość ogniska Ognisko, mimo wielkiej historii, której było świadkiem, w ostatnich latach świeciło pustkami. Młoda polska emigracja najczęściej nie była świadoma nie tylko roli i znaczenia tego miejsca, ale nawet nie wiedziała o jego istnieniu. Spośród 30 osób absolwentów polskich i brytyjskich uczelni, które zgłosiły się na pierwsze zagraniczne studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, jedynie trzy były kiedyś w Ognisku. W ostatnich latach wzrastającej obecności Pola- Miejsce, które obecnie skazane jest na powolne umieranie, Może stać się symbolem podjęcia przez polskę ogromnego wyzwania. to coś znacznie więcej niż oddanie sprawiedliwości i szacunku politycznym wizjom emigracji. ków w Londynie i na Wyspach towarzyszy zwiększające się zainteresowanie Polską wśród Brytyjczyków. W samym Londynie jest około tys. Polaków, a w Wielkiej Brytanii liczba naszych rodaków prawdopodobnie osiągnęła już milion. W Londynie rzadko się zdarza, aby w autobusie lub metrze nie usłyszeć języka polskiego. Zauważyli to Anglicy, umieszczając coraz więcej polskich napisów w miejscach publicznych. W ostatnim roku Polki w Wielkiej Brytanii urodziły ponad 20 tys. dzieci, zajmując pierwsze miejsce wśród grup etnicznych. 80 proc. odwiedzających nasz kraj Wyspiarzy deklaruje, że o Polsce dowiedziało się od swoich polskich znajomych. Polacy na Wyspach Brytyjskich są więc najlepszymi ambasadorami naszego kraju. Jednak przez kilkadziesiąt lat polskiej obecności na Wyspach nie udało się dotrzeć w zadowalającym stopniu do świadomości Brytyjczyków. Wciąż wiedza elit brytyjskich o Polsce i Europie Środkowej jest kompromitująco niska. Dlatego też placówka naukowa prezentująca polski dorobek, prowadząca studia, kursy, debaty, wykłady otwarte, informująca o możliwości studiowania i prowadzenia badań naukowych w Polsce jest w Londynie potrzebą chwili. Londyn stanowi wciąż jedno z najważniej- dokończenie na str. 4

4 4 polskilondyn czerwiec 2012 nowy czas Dajmy szansę Ognisku dokończenie ze str. 3 szych miejsc na mapie światowej nauki. Nieobecność polskiej nauki w Londynie oznacza minimalną obecność polskiej nauki w świecie anglosaskim. Ognisko mogłoby stać się siedzibą aktywnego polskiego ośrodka naukowego. Współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego z najstarszą polską uczelnią emigracyjną, Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w mijającym roku akademickim dowodzi, że prężnie działająca placówka naukowa i edukacyjna, oferująca ciekawe zajęcia z wybitnymi ekspertami z Polski, i nie tylko, jest w Londynie potrzebna. Konferencje w Krakowie i Londynie, studia podyplomowe na Wyspach wspierane przez MSZ, pod patronatem MNiSW, studia dla nauczycieli języka polskiego, seminarium doktoranckie to tylko skromny początek, który udało się zrealizować w tym roku. Mimo ograniczonych środków i zaplecza organizacyjnego oferta ta skupiła wybitnych słuchaczy. W nowym roku akademickim Uniwersytet Jagielloński zdecydował o kontynuacji i rozszerzeniu programu. Po doświadczeniach ze sprzedażą Hotel Lambert, po utracie wielu polskich nieruchomości w Anglii jedno wydaje się pewne: Ognisko musi pozostać w polskich rękach. Zbyt wiele zabytków polskiej kultury straciliśmy w XX wieku. Ognisko musi także pozostać miejscem otwartym dla starszej i młodszej emigracji oraz dla Brytyjczyków. Musi łączyć potencjały emigracji wojennej i powojennej z Polakami, którzy znaleźli się na Wyspach po 2004 roku. Musi być miejscem promującym polską naukę i przyciągającym Brytyjczyków. Miejsce, które obecnie skazane jest na powolne umie- ranie, może stać się symbolem podjęcia przez Polskę ogromnego wyzwania. To coś znacznie więcej niż oddanie sprawiedliwości i szacunku politycznym wizjom emigracji. To początek ich urzeczywistniania. Stworzenie ośrodka naukowego i kulturalnego z prawdziwego zdarzenia, który ma szansę stać się nie tylko polskim ambasadorem wśród Brytyjczyków, wciąż często kojarzących nasz kraj wyłącznie z weekendowymi wypadami na tanie piwo, to tylko cząstka możliwości tkwiących w tym przedsięwzięciu. Ognisko może być również, tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu, miejscem spotkań polskiej emigracji wciąż, o czym często się zapomina, rozdrobnionej i zatomizowanej. Energia młodych emigrantów i doświadczenie ich starszych rodaków potrzebują tego miejsca, tak samo jak potrzebuje go polska wspólnota polityczna. Jestem przekonany, że polską dyplomację stać dziś na aktywną placówkę naukowo-edukacyjną prezentującą polski dorobek naukowy, polskie dziedzictwo, pracującą nad świadomością elit brytyjskich. Wystarczy trochę wysiłku, by Polska z jej kulturą, historią i nauką stały się modne w stolicy Albionu. Spłaćmy choć część naszego długu wobec emigracji niezłomnych. Nie przegapmy tej okazji, której nie wybaczą nam nasze dzieci i wnuki. A już za kilka lat możemy nie wybaczyć sami sobie zmarnowania szansy. dr hab. Ar ka dy Rze goc ki, pro fe sor kra jo wy Pol skie go Uni - wer sy te tu na Ob czyź nie z sie dzi bą w Lon dy nie, peł no moc - nik rek to ra UJ ds. współ pra cy z PU NO. Artykuł ukazał się 20 maja w Rzeczypospolitej, Czy Ognisko da im szansę? Etap pierwszy: ZWYCIĘSTWO! Teresa Bazarnik Pomysł sprzedaży Ogniska Polskiego przedstawiony w przesłanym przez zarząd liście do członków klubu wywołał istną burzę wśród polskiej społeczności w Londynie tym razem bez podziałów na emigrację niepodległościową i tych z PRL-u. Podziały kto skąd same się zatarły, kiedy na dwa dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Nowy Czas otrzymał potwierdzenie z IPN-u, że Andrzej Morawicz, prezes Ogniska od ponad 20 lat, był tajnym współpracownikiem peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa. Jak ponura ironia brzmią w tym kontekście słowa w jubileuszowym wydawnictwie poświęconym Ognisku, w którym z dumą pisze się, że jednemu z pracowników Ambasady PRL w Londynie odmówiono wejścia do tego budynku. Do boju o Ognisko ruszyli więc starsi emigranci i młodzi imigranci (jak się ich teraz określa) także ci, którzy wcześniej o tym miejscu nigdy nie słyszeli, a dla których tak zwane dziedzictwo (elokwentnie wykpione przez redaktora naczelnego Gońca Polskiego ) jest rzeczą ważną. Tak samo ważną, jak niemodny (a wręcz obciachowy! używając języka tego pokolenia) patriotyzm, narodowa duma i identyfikacja, nie wiadomo dlaczego ustawiona w tak niewygodnej opozycji do bycia Europejczykiem. Są jednak młodzi ludzie, dla których wzorce lansowane przez kreatorów jedynie obowiązujących wizerunków nie są przymusowym, jedynym uniformem, w którym można czuć się cool. Ci młodzi może nie tworzą tłumów, ale jednak są. Z drugiej strony czy awangardę, elitę, forpocztę tworzą tłumy? No więc tłumy, w niedzielę 27 maja która z pewnością przejdzie do historii polskiego Londynu pod Ognisko nie przybyły, ale przybyło tam ponad sto osób z flagami, transparentami, megafonami. Chcieli pokazać członkom tego klubu, że jest on ważnym miejscem nie tylko dla tych, którzy mieliby głosować przeciwko jego sprzedaży. Jest ważnym miejscem dla naszej identyfikacji kulturowej i ciągłości tradycji. Dynamicznie prowadzona przez Krzysztofa Ruszczyńskiego i Sławomira Wróbla akcja protestacyjna elektryzowała wchodzących do Ogniska. Były brawa dla Do boju o Ognisko ruszyli więc starsi emigranci i młodzi imigranci tych,którzyotwarciesprzeciwilisięsprzedaży jakna przykładdlawłaścicielaprzezwieledziałającejwlondynie księgarniorbis,panajerzegokulczyckiego.byłyteżbrawaau re bo urs jaknaprzykładdlaprezesapolskiej FundacjiKulturalnejSzymonaZaremby,któregozarząd miałwytypowaćnaprzewodniczącegozebrania.plotkikuluarowemówiłyozastrzykufinansowymposprzedaży Ogniska,jakimiałbyutrzymaćprzyżyciuemigracyjnyorgan DziennikPolskiiDziennikŻołnierza,wydawany przeztęwłaśniefundację.czylijaklogikawskazuje prezeszarembaniebyłbybezstronnymprzewodniczącym zebraniamającegorozstrzygnąć,czyogniskozostanie sprzedaneczynie,iczyfunduszezesprzedażyzasiląwybraneorganizacjeiinstytucjeemigracjiniepodległościowej. PrzedOgniskiemskwar,granitowanawierzchniaExhibitionRoadbije żarem,podgrzewagojeszczebardziejdeterminacjademonstrantów: Ogniskojestnasze!Nieoddamynaszegodziedzictwa!!! WOgnisku,wSaliHemarowskiejcorazciaśniej,stawiająsięcorazliczniejczłonkowieklubu.Przybyłoichprawiestu,mimoniefortunnejdaty zebrania,kolidującejzodbywającymsięwtymsamymczasiekoncertem zorganizowanymprzezthechopinsociety(któregowiększośćczłonkówto równieżczłonkowieogniska). Zebranieodbywałosięzazamkniętymidrzwiami,prasaaniobserwatorzyniemieliwstępu.Wsalirestauracyjnejikawiarnianejrównieżgęstood tych,którzywolelichłódstarychmurówlubkuluarowerozgrywki.niektórzynawetsugerowali,bydemonstracjęprzenieśćnaprzeciwnąstronęulicy, podboguduchawinnyimperialcollege,doczegooczywiścieniedoszło, choćcoruszktośzdemonstrującychchowałsięnachwilępodocienione wejściedotegobudynku.oczekiwanienadecyzjęuczestnikównadzwyczajnegowalnegozebraniawypełniaływiecoweprzerywniki.rozdawano ulotki:po wiedz NIE!,którejtreśćwbardzoklarownysposóbzbijałaargumentyzasprzedażątegobudynku.DominikaZachmanzaśpiewała Czer wo ne ma ki FeliksaKonarskiegoRef-Rena,członkazespołuteatruMarianaHemara,którykiedyśwOgniskumiałswojąsiedzibę. WtajnymgłosowaniuprzeciwkosprzedażyOgniskaoddano88głosów, zasprzedażągłosowały3osoby,7wstrzymałosięodgłosu,jedengłosbył nieważny.popodliczeniugłosówwynikogłoszonoprotestującymzbalkonu napierwszympiętrze.zestanowiskaprezesaustąpiłandrzejmorawiczijegozastępcalucynaquirke. PierwszyetapwalkioOgniskowygrany,spektakularnie.Takiejfrekwencjiniktsięniespodziewał,nawetrebelianci,niemówiącoprezesiei jegonajbliższychwspółpracownikach,którzyliczylinagłosowaniew bardzowąskimgronie.dlanichstawkabyładuża.zmienionezapisyw statuciepozwalałyudziałowcomogniskolimitednagratyfikację finansową.terazrodzisięoczywiściewielepytańiproblemów,którepowinnybyćrozwiązane(przedewszystkimktomaprawodowłasności budynku!),bytemumiejscuzapewnićbezpiecznąprzyszłośćifinansową stabilność.byniezaprzepaszczaćtakprestiżowychiintratnychokazji, jaknaprzykładorganizacjaolimpijskiegocentruminformacyjnego.do zadańpierwszorzędnychnależyoczywiścieodwołaniestaregozarządu, wybórnowegoorazplandziałaniananajbliższemiesiące.nadzwyczajnewalnezebranie,któremapowołaćtymczasowyzarząd,odbędziesię wniedzielę24czerwca.miejmynadzieję,żemałeprywatneinteresynie wezmągóry,bynieokazałosię,żezajakiśczasznówstaniemyprzed tymsamymzagrożeniem.wtedywskrzeszonyporazdrugipłomieńz pewnościąniebędziemiałjużtakiegożaru.

5 15 na * ROZMOWY GRATIS MHĤOL SU]HQLHVLHV] VZyM QXPHU GR VLHFL /\FDPRELOH 3000 minut za darmo Z UK do PL Offers valid from 20/6/2012 to 31/7/2012 * This promotion gives up to 15 free mobile top-up credit when you bring your mobile phone number from a different UK mobile phone network to Lycamobile UK between DQG )UHH FUHGLW LV JLYHQ ZKHQ WKH FXVWRPHU QXPEHU LV SRUWHG DQG OLYH RQ /\FDPRELOH 8. DQG WKH UVW WRS XS LV PDGH 7KH DPRXQW RI IUHH FUHGLW JLYHQ LV GHSHQGHQW RQ WKH YDOXH RI WKH UVW WRS XS,I WKH UVW WRS XS LV XS WR IUHH FUHGLW LV DZDUGHG LI WKH UVW WRS XS LV IUHH FUHGLW LV DZDUGHG DQG LI WKH UVW WRS XS LV IUHH FUHGLW LV DZDUGHG &XVWRPHUV FDQ EULQJ WKHLU PRELOH SKRQH QXPEHU IURP DQ\ 8. QHWZRUN DSDUW IURP *7 0RELOH 7RJJOH 0RELOH RU /\FDPRELOH %\ WDNLQJ SDUW LQ WKH 3URPRWLRQ FXVWRPHUV ZLOO EH GHHPHG GHHP PHG WR KDYH DFFHSWHG DQG DJUHH DJUUHH H WR EH ERXQG E\ WKHVH WHUPV DQG FRQGLWLRQV 7KH EHQH WV JLYHQ LQ Q WKLV 3URPRWLRQ FDQQRW EH WUDQVIHUUHG

6 6 nasze dziedzictwo na wyspach!!! czerwiec 2012 nowy czas FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO In a unique show of émigré Polish solidarity enforced by a united voice of protest Ognisko club members, and the club committee voted overwhelmingly 88 to 3 against the proposed sale of our Ognisko building FAWL EY COURT OLD BOYS WHO Cares WINS 82 PORTOBELLO ROAD, NOTTING HILL, LONDON W11 2QD tel Fax: Well, that really was fun. At long last, the stench of corruption is punctured by the righteous, sweet smell of SUCCESS! In a unique show of émigré Polish solidarity enforced by a united voice of protest Ognisko club members, and the club committee voted overwhelmingly 88 to 3, (who are the three villains?), against the proposed sale of our Ognisko building. Thus bringing to a shuddering halt the alarming (often secretive) trend of needless land-grabs and property disposals by our self-serving and lay (vulture) trusts. On 27 May, Whit Sunday, (Zielone Świątki), on a hot afternoon, in blazing sunshine, with near 30 degree temperatures, the gathered Anglo- Polish protesters their temperatures certainly rising were in defiant, and uncompromising mood. Outside, in front of the building s famous London Polish Ognisko entrance steps, and two pillars on which in black lettering, and brass plates is enshrined our address 55 Prince s Gate, Exhibition Road the agitated crowd amidst crusading flags, banners, song and speeches, vented their anger, contempt, and dissent over the proposed sale. Inside, the affectionate oldie-worldy club building was a flurry of animated activity. Against its wonderful tapestry of 72 years of Polish emigre history, various groups, and canvassers were anxiously number crunching. The most prominent was coordinator extraordinaire Teresa Stella-Sawicka of Polish Heritage, tirelessly marshalling votes against the sale. The vote to save the, OUR, building was on! Would Teresa s many weeks of arithmetic add up to a NO vote? You felt that at any moment she would even be joined by the reputable figures of Generals Anders, and Sikorski; President Raczynski; one-time Chairman Count Eugeniusz Lubomirski de Vaux; all ready to pop out from the famous Ognisko walls to the tunes and cabaret of Marian Hemar, all coming to the rescue, calling in unison for law and order, and a halt to this preposterous proposal to sell! The first step was to ensure an independent Chairman for the EGM, (Extraordinary General Meeting), held in the big ballroom Sala Hemara. In the event Szymon Zaremba, good friend of Andrzej Morawicz, was voted down in favour of Jan Brodzki who was seen as a safe pair of hands and so chosen to chair events. Round one to the NO sale vote. The news filtered fast to those scattered around inside the building, and the (protesters) outside. To prevent any possible skullduggery yes, such was the suspicion of a rigged vote that a TRANSPARENT ballot box was provided. But there was still more business to conduct before the crucial vote, and the meeting which in the words of Lady Belhaven and Stenton was; highly charged and very emotional, still had a moment of drama. On 27 May the gathered Anglo-Polish protesters their temperatures certainly rising were in defiant, and uncompromising mood Seated at the back of the packed hall, Lady Belhaven recalls what she describes as; The most dramatic moment. It came, namely when Andrzej Morawicz tendered his resignation both as Club Chairman and from the Club Committee. Lady Belhaven adds; Morawicz did this with some dignity. He remained at the meeting impassive. Lady Belhaven is less kind to the rest of the club committee, all of whom she feels ought to go. Of Tamara Solecka, a Inside, the affectionate oldie-worldy club building was a flurry of animated activity solicitor, she is full of praise as someone who as a committee member resigned a week before the EGM on principle and in vehement protest against the proposal to sell. Diplomatically, Lady Belhaven counsels caution, and keeps to herself what she thinks of the remaining club committee members. What she has heard, and what she knows are two different issues. She expresses however great delight at the democratic process allowing matters to progress at the Polish Hearth Club. Outside, the protesters led by cheerleaders Sławek Wróbel and Kris Ruszczyński are still loudly making their displeasure felt to the point that someone for the EGM meeting confronts them to tone down their boisterous behaviour. Miraculously, peace breaks out. A polite request asking the demonstrators to tone things down is accepted. The vote takes some half an hour. The transparent ballot box is passed around the congregation of voters by Jane Whewell like a tacka (donation plate) in church. Ballot papers are slipped into the transparent box until ready for the count. The result, and the news spread like wildfire! It is eighty eight AGAINST the sale, seven abstentions, and three for the sale. The Ognisko building is saved or is it? The various rooms with various interested parties are exaltant. Dotted around the ballroom, bar, restaurant, tent, magnificent Victorian staircase and hallways, it is a carnival atmosphere. The relief is a delight to behold. The almost musical clinking of brimming champagne glasses accompanied

7 nowy czas czerwiec nasze dziedzictwo na wyspach By the Marian Hemar ballroom distinguished looking actress Irena Delmar-Czarnecka is fondly reminiscing about bygone days by excited victorious chattering is everywhere heard. There you can see Barbara Kaczmarowska-Hamilton instigator of the now famous 11 May meeting leading to the Ognisko 27 Rejtans new members, chatting away with various interested groups. By the Marian Hemar ballroom distinguished looking actress Irena Delmar- Czarnecka is fondly reminiscing about bygone days, the Marian Hemar cabaret, and her own late husband s huge early input into starting and supporting the Ognisko club and building. Elsewhere perhaps not all is joy. Andrzej Morawicz, the now gone Chairman, cuts a forlorn, even isolated figure in the corner of the Ognisko tent restaurant. There is also something he foresaw a lot of mopping up to do. Here the current Ognisko secretary Wlodek Mier- Jedrzejowicz is now processing the new memberships, and as ably as he can, preserves and paves the path for a new continuity. There is now (not unusually), a mini power struggle going on with both healthy and less desirable vested interests at play For a few weeks hundreds of émigré Poles watched the same SAVE OGNISKO TV programme: even though each had his own remote control, there was a united aspiration, a consensus. Well, it begins to look as if the remote controls might now be thrown away, subject to a free for all what s that about throwing the baby away with the bathwater? Perhaps the final word should go to the historian, and author of God s Playground A History of Poland (Clarendon Press, Oxford, 1985), Norman Davies. He writes in chapter eleven, Emigracja: The Polish-University-Abroad, though much diminished, still functions. The Church of Andrzej Bobola provides the focal point of Roman Catholic life. Elsewhere in the United Kingdom, there are large Polish communities in Glasgow, Manchester, Bradford, and Coventry. There are Polish boarding schools at Fawley Court (Oxon.), for boys, and at Pitsford (Leics.), for girls. In all major centres there are Polish Parishes, Polish clubs, and Polish Saturday schools. The tone is gradually changing as the new British-born generation comes to the fore. But if the spirit of pre-war Warsaw, Wilno, or Lwow has survived anywhere it is in the ROOMS OF THE OGNISKO POLSKIE (THE POLISH HEARTH) IN KENSINGTON. Well, there is certainly much food for thought here. The political map of Wilno and Lwow (Lviv) as we well know has been re-written. But what of the United Kingdom? And particularly what of Zielone Świątki this year at FAWLEY COURT? Mirek Malevski Chairman, Fawley Court Old Boys, FCOB Ltd., (and new Ognisko Club member, Membership No: 4291) Crusading flags, banners, song and speeches vented the protesters anger, contempt, and dissent over the proposed sale ACHTUNG! ELEKTROZAUN! Zielone Świątki w Fawley Court W tym roku, w niedzielę 27 maja (kiedy Polacy protestowali pod Ogniskiem Polskim), Zielone Świątki w Fawley Court wyglądały zupełnie inaczej niż przez ostatnie pięćdziesiąt pięć lat! Po pierwsze, nie było księży. Nie widać było ołtarza. Nie było mszy świętej. Nie było komunii świętej. Nie było uczniów Divine Mercy College ani z sobotnich szkół polskich. Nie było harcerzy. Nigdzie nie było widać białych namiotów, w których można było kupić piwo, bigos lub kiełbasę. Ani jednej żywej duszy, może są tam tylko dusze księdza Józefa Jarzębowskiego, założyciela Fawley Court i księcia Stanisława Radziwiłła, fundatora kościoła św. Anny, i jego syna Albrechta. Gdzie zwykle słychać było polskie chóry, śpiewy, wesołe głosy, starszych i młodych, lub radosny pisk dzieci teraz przeklęta cisza. Gdzie zwykle tańczono mazurka czy polkę teraz chochole ruchy. Gdzie zwykle rozlegały się dźwięki pianina, gitary lub skrzypek, słychać tylko martwe nuty. Zimne, szare słońce, mimo że prawie lato, nie ma tu czego ogrzewać. Nawet cienia nie ma. Brak ludzi, gdzie bywały tysiące. Tak od trzech lat wygląda Fawley Court. Pustynia rozpaczy w zielonej Anglii. Kto jest temu winien? Pieniądz! 32 mln? 18 mln? 16,5 mln? 13 mln? 10 mln? 5 mln? Cena Fawley Court z każdym dniem maleje. A wartość naszego dziedzictwa wzrasta z każdym dniem, kiedy coraz więcej i więcej ludzi patrzy z przerażeniem na coraz bardziej powikłany, tymczasowy los tego naszego 60-letniego dziedzictwa. Do akcji ratunkowej włącza ich się coraz więcej. Kto, komu, gdzie, kiedy, co niby sprzedał? Tylko licho wie. A za ile, nie warto nawet pytać. Kto, komu, ile i co naobiecywał? Lepiej zapomnieć o tym. Niech się dalej latami procesują. Kto, z kim, o kogo, o co? czy to nas powinno obchodzić? Ważne, że sędziowie mają zajęcie, a adwokaci pieniądze. O cud zakrawa to, skąd się biorą te pieniądze. Kto za to płaci? Czy ktoś coś wie? Czy ktoś naprawdę wie? Szare pieniądze. Szara cisza. Kościół czy to polski na Wyspach lub w kraju, czy angielski Diocese of Westminster, czy sam Watykan, razem odwrócili się plecami. Jak gdyby sprawa Fawley Court (The Fawley Affair), w ogóle nie istniała. Władze polskie, prawda, bardzo się niepokoją. Ambasada RP wyraziła dużą ochotę na budynek Ogniska, (muzea, restauracje i Harrod s, wszystko tuż pod nosem, przecież to Knightsbridge ). Ale czy zainteresował ich Fawley Court? Za daleko, 35km!? W głównym gmachu Fawley Court rozpadające się kominy podpierane rusztowaniem. Na szczycie kominów kruki i inne ptactwo buduje sobie gniazda. Pod dachami nietoperze aurelis pectoris, niby chronione, dostały wymówienie. Ale bronią się i nie poddają się groźbom eksmisji. Tak ja my ludzie. Z wnętrza pałacu Sir Christophera Wrena, z szlachetnych pokoi, nocą aż księżyc się ukrył ze wstydu wywieziono najcenniejsze zbiory emigracyjne na świecie! Rury i kaloryfery zimą zamarzają, pękają i powodują zalewanie słynnych pokoi Jamesa Wyatta, i Grinlinga Gibbons. Po schodach leje się woda i zalewa sutereny. Grade I Listed Building. Ale na utrzymanie budynku nie ma PIENIĘDZY! Mirek Malevski

8 8 czerwiec 2012 nowy czas euro 2012 W ten niedzielny wieczór byliśmy świadkami święta futbolu Z komunikacją miejską poradziliśmy sobie bez problemu. Jadąc tramwajem pomiędzy rozśpiewanym tłumem naszych ekonomicznych wzorców z Zielonej Wyspy a fanatyczną, jakby bardziej uporządkowaną grupą bałkańską, czuliśmy się wyśmienicie. Żadnych pseudowojenek kibicowskich, atmosfera pikniku piłkarskiego, ale z poszanowaniem barw narodowych w rozkołysanym tramwaju MPK. Przed stadionem kolorowy tłum, którego w takiej tonacji nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Są szczęśliwcy, którzy nadmiar biletów próbują upchnąć na przystadionowym pniu, ale są też poszukiwacze wejściówek, którzy jakoś nie za bardzo mogą albo nie chcą spotkać tych pierwszych. Szczegółowe kontrole przy wejściach pierwsza na płocie okalającym teren stadionowy, druga, tzw. lotniskowa (co nie przeszkodziło Chorwatom wnieść środki pirotechniczne). Sama bramka kontrolna to już tylko formalność (chociaż i tu ku naszemu zdziwieniu widzimy ogrodzeniowych skoczków chorwackich, którzy pokonując dwumetrowy płot otwierają sobie bezbiletową drogę na trybuny). I oto wita nas dobrze znany, ale jakże dzisiaj inny obiekt przy Bułgarskiej w Poznaniu. Sektor, w którym siedzimy, to typowy mix przebierańców dopingujący kibice poubierani w barwy irlandzkie i chorwackie, tylko jakoś wszyscy biegle władają polskim. Gołym okiem widać, że trybuny wzdłuż boiska zostały wykupione przez kibiców rodzimych federacji. Czerwono-białe i zielone barwy jakby linijką zostały przecięte w połowie głównej trybuny. Rozpoczyna się spektakl najbardziej znani aktorzy po stronie irlandzkiej to Shay Given i Robbie Keane oraz Spite Pletikosa i Luka Modric po stronie chorwackiej. I to właśnie ostatni z wymienionych gra dzisiaj główną rolę. Irlandia przegrywa 1:3, ale dla nas dzisiaj nie wynik ma znaczenie. W ten jeden niedzielny wieczór byliśmy świadkami święta futbolu na imprezie sportowej, której rangę mamy okazję poznać i przeżywać własnymi zmysłami po raz pierwszy. Ogrom inwestycji budowlanych, zaangażowanie tysięcy wolontariuszy, postawienie na baczność służb porządkowych oraz wycieszenie na czas Euro pozbawionych sensu miałkich sporów politycznych wszystko to razem sprawiło, że dziś skonsumowaliśmy naszą wisienkę na trocie, a jej smak pamiętać będziemy jeszcze długo. Tonight I m Irish Paweł Rosolski Wszystko zaczęło się, kiedy Michel Platini 18 kwietnia 2007 roku wyciągnął kartkę z napisem: Poland Ukraine. Byłem jeszcze napływowym mieszkańcem Londynu. Dzieląc się radością w sieci z przyjaciółmi w Polsce, cieszyłem się jak małe dziecko, bo taka impreza to absolutny rarytas godny pomnika w postaci wzniosłej dumy narodowej. Pomyślałem wtedy, że byłoby fantastycznie zdobyć bilety na chociażby jeden mecz. I nieważne jaki to mecz ważne, żeby być częścią tego sportowego wydarzenia chociaż przez kilka godzin. Pomyślałem o tym w mieście, w którym siedem klubów z Premiership wypuszczało praktycznie co tydzień szlagier, który przewyższał poziomem niejeden mecz międzypaństwowy. Pomyślałem o tym, kiedy w Polsce nie wmurowano jeszcze nawet jednego kamienia węgielnego pod żaden z trzech nowych stadionów na Euro 2012 (budowa obiektu w Poznaniu ślimaczyła się wtedy jak korki w centrum tego miasta). Pomyślałem o tym jako kibic 4-ligowego Brentford FC z zachodniego Londynu, w którym swój młodzieńczy bramkarski warsztat kilka lat później szlifował Wojciech Szczęsny bramkarz numer jeden reprezentacji Polski na Euro 2012 Procedura rejestracji na portalu internetowym UEFA rozpoczęła się jeszcze w marcu 2011 roku. Zamówienia złożyła prawie cała moja najbliższa rodzina (nawet niektórzy jej członkowie, którzy nie byli sportem zainteresowani). Kto nigdy w życiu nie miał adresu mailowego, to taki został mu nadany w trybie natychmiastowym. Kiedy sprawdzaliśmy rezultaty losowania biletów (szanse były jak 1: 12), prawie każdy z nas otrzymał lakoniczne powiadomienie: Sorry, not this time Ale prawie każdy nie znaczy każdy cztery bilety na mecz w Poznaniu 10 czerwca 2012 znalazły się w naszym posiadaniu. Radość wielka! Dzień meczu. Czekaliśmy na to cały rok. Drużyny może nie z najwyższej półki, ale sentyment do ludzi poznanych na Wyspach nakazuje mi na klika godzin stać się Irlandczykiem w konfrontacji z biało-czerwoną szachownicą chorwackiej reprezentacji. Mistrzostwami żyliśmy już od kilku dni, ale mecz w Poznaniu jest pierwszym sprawdzianem nowo wybudowanego stadionu na tak wielkiej imprezie. Czerwono-białe i zielone barwy jakby linijką zostały przecięte w połowie głównej trybuny

9 nowy czas czerwiec euro 2012 Na przekór BBC Jacek Ozaist W ostatnim czasie spotkały nas dwie wielkie przykrości dyplomatyczne. Amerykański prezydent zjeżył nam włosy na głowie, wspominając polskie obozy śmierci, zaś szacowna BBC w programie Panorama wyemitowała film dokumentalny pt. Stadiony nienawiści (Stadiums of Hate). Reportaż wyemitowany w paśmie największej oglądalności 28 maja o godz , na kilkanaście dni przed oficjalnym otwarciem Euro Przez trzy miesiące ekipa BBC odwiedzała stadiony piłkarskie w Polsce i na Ukrainie, obserwując mecze ligowe oraz kibiców, wielokrotnie będąc świadkami aktów rasizmu, antysemityzmu oraz stadionowej przemocy. W materiale najbardziej szokują sceny pobicia kibiców z Azji przez ukraińskich kiboli. W Polsce autor reportażu zaczyna od odnotowania objawów antysemityzmu w Łodzi, potyczkę kiboli z policją i wojnę graficiarzy. Później przenosi się do Warszawy, by prześledzić symbolikę używaną przez kiboli ruchów. Rozmawia też z czarnoskórymi piłkarzami oraz mieszkającymi w Polsce Żydami. Oburzony tym co widzi, były kapitan reprezentacji Albionu nie posiada się ze zdziwienia, że UEFA przyznała organizację mistrzostw krajom, gdzie panuje rasizm i nienawiść. I ostrzega Anglików: zostańcie w domu, obejrzyjcie to w telewizji, inaczej wrócicie w trumnach. Reportaż został również wyemitowany 5 czerwca przez Program 2 TVP. Z portalu YouTube z powodu wywołanych kontrowersji został już usunięty. Pierwsze zdarzenie, czyli wpadkę Baracka Obamy udało się bardzo szybko przekuć w sukces, bo sprostowania i przeprosiny sprawiły, że wiele osób usłyszało o gafie prezydenta, a więc i o tym, że owe obozy wcale polskie nie były. Za to film pokazany przez BBC wyraźnie naszemu wizerunkowi zaszkodził. Nie chodzi o jego kłamliwość, lecz arogancką wręcz jednostronność. Nie można oczywiście twierdzić, że incydenty pokazane w programie nie mają miejsca, ale sedno sprawy tkwi w sposobie, w jaki zostały ukazane. Wszystko zależy od stopnia złej woli i kontekstu, w jakim zostały użyte. Idąc tą drogą, pokażmy więzienia i udowodnijmy, że Polska to kraj kryminalistów. Pokażmy zakłady psychiatryczne i dajmy obraz kraju zamieszkałego przez wariatów. Pokażmy wycinek i próbujmy wmówić światu, że to całość. Takie rzeczy, jak te z polskiego podwórka pokazane w Panoramie dzieją się w wielu krajach i dziać się będą. Zdumiewa, że pokazano to w przeddzień EURO, niczym propagandę na czyjeś zamówienie. Dotychczas BBC nie była wrogiem Polaków, nie poddawała się ogólnej tabloidyzacji. Lecz po tym programie trudno uwierzyć w jej obiektywizm. Przy odrobinie złej woli można było zrealizować podobny program przy okazji zeszłorocznych zamieszek w Londynie i pokazać to światu tuż przed Olimpiadą. Przyjechać z kamerą, nakręcić ludzi plądrujących sklepy i walczących z policją, a potem zmontować według dobranej tezy i zrobić show. Tylko po co? Ktoś w BBC miał zamiar nas skrzywdzić. Może nawet bardziej Ukrainę, a nam się dostało niejako w pakiecie. Nie wiem, co Sol Cambel miał na myśli, ostrzegając rodaków, by nie jechali tam, bo wrócą w trumnie. Przecież setki Anglików lata codziennie kilkoma samolotami do Krakowa, weryfikując słowa byłego piłkarza jako totalną fikcję. Robią tam różne, często karygodne rzeczy, ale nie słyszałem, by któryś wrócił w trumnie nawet na skutek przedawkowania alkoholu, narkotyków czy niefortunnej kąpieli w fontannie. Nie chcę lamentować, ale dla nas, emigrantów, wydźwięk filmu ma znacznie większe znaczenie niż dla rodaków w Polsce. EURO 2012 się skończy, kibice wrócą do domów. My tu mieszkamy, współżyjąc z milionami Brytyjczyków, którzy mogą teraz patrzeć na nas inaczej niż byśmy sobie tego życzyli. Niektórzy spośród Polaków jeżdżących po londyńskich ulicach z flagami naszego kraju na samochodach już ujrzeli środkowy palec i wysłuchali kilku pogardliwych słów. Co będzie dalej? Emisja Stadionów nienawiści w BBC zachęciła do inicjatywy także prasę, nie tylko brukową, ale dziennik The Times. I tak ruszyła cała machina propagandowa, której jedynym celem było zdyskredytowanie i wyszydzenie Polski w przeddzień największego święta w jej najnowszej historii. Uznajmy, że ktoś nam po prostu zazdrości, że wbrew wszelkiej logice, wbrew atawistycznym kompleksom i słabościom, jednak daliśmy radę i pokazaliśmy Europie, że my też potrafimy zorganizować duży turniej. Na przekór BBC Polacy sami pokazują, że są dużym, liczącym się narodem Unii Europejskiej i marna propaganda po prostu po nich spływa. Witają gości serdecznie, bawią się razem z nimi w fanzonach, piją i śpiewają (nie zmieni tego nawet warszawska zadyma z kibolami z Rosji 12 czerwca). Tak samo jest na Ukrainie. Tak było też dwa lata temu podczas mundialu w Republice Południowej Afryki, kraju o sporym potencjale straszenia, jak echa pokonanego apartheidu, rekiny ludojady i choroby tropikalne. Ktoś mógł zrobić o tym wszystkim kompromitujący ten kraj film propagandowy, lecz na szczęście nie zrobił. BBC nie zachowała się zbyt etycznie, ale nie jest to czyn karalny. Możemy protestować, słać listy i petycje. Wydaje mi się jednak, że tym razem rozsądniej byłoby zachować milczenie. Zignorować i pójść dalej. Pamiętam pokazywane na kanale Discovery futbolowe podróże Danny ego Dryera (Wojny stadionowe). Angielski aktor jeździł z ekipą po stadionach Europy, pokazując jak kibicują i walczą ze sobą fanatycy zwaśnionych klubów. Zawsze pokazywał racje obu stron oraz rozmawiał z przedstawicielami jednych i drugich. Niby to standard, ale skoro po tanie chwyty sięga nawet BBC, kto się przed tym obroni? Po polsko-rosyjskiej zadymie reporter niemieckiego pisma Der Spiegel wypytuje łysego półgłówka osiedlowego o historyczne konteksty bijatyki, a ten powtarza zasłyszane pod blokiem banały. W świat idzie informacja o tym, jak zadymia polska skrajna prawica. To pewnie teraz Polska zapisze się w pamięci milionów telewidzów jako skrajnie prawicowe państwo narodowe... PROMY DO Euro 2012 FRANCJI DOVER - FRANCJA AUTO BILET POWROTNY OD ZAOSZCZĘDŹ 10* W DWIE STRONY KOD ZNIŻKI: 2012 *Warunki i obowiązujące zasady można znaleźć na naszej stronie internetowej. Koszt połączenia wynosi 10p za minutę plus opłaty operatora.

10 10 felietony opinie czerwiec 2012 nowy czas nowyczas King s Grove London SE15 2NA Pokłonu nie złożono Krystyna Cywińska Mieszkam w tym kraju dłużej niż mieszkałam w Polsce, gdzie się urodziłam. Jest nas dłużej tu żyjących niż na ojczystej ziemi jeszcze spora grupa. I dla niektórych z nas czy się to komu podoba, czy nie Wielka Brytania jest drugą ojczyzną. Nie ziemią ognistą, nie glebą ciernistą ani jałową, nie obcym światem, ale krajem nam bliskim. Nie zamierzam pisać o tym, co myśmy dla tego kraju zrobili i czego od tego kraju oczekiwaliśmy. I dlaczego (czy też dlaczego nie) czujemy się historycznie zawiedzeni. Większość z nas w tę brytyjską ziemię wsiąkła, wrosła, zakorzeniła się i tu rozrosła. I żadne aroganckie gadanie o durnych Angolach nie umniejsza naszego do tej ziemi przywiązania. Ani pewnego skrywanego podziwu dla tychże Angoli. Z czasem, po kolejnych falach polskiego tu najazdu, tumultu rozrabiania, i dorabiania się należałoby w końcu tej ziemi się pokłonić. Uchylić czapki murarskiej, zasalutować jej kielnią czy zdjąć przed nią kapelusz i wydusić z siebie dziękujemy. Dziękujemy za to, żeście nas prawie bez szemrania tu przyjęli, żeście nam pozwolili na stworzenie tu namiastki polskości potrzebnej do psychicznego przetrwania po wojnie. Żeście nawet różne nasze fanaberie, fantazje, organizacje i pomysły dotowali. Niektórym patronowali. I że nadal nas tu znosicie, a nawet skrycie doceniacie. Więc może wypadałoby wreszcie się pokłonić? Nadarzyła się okazja. Diamentowy jubileusz miłościwie nam panującej Królowej. Niektórzy z nas, ci, którzy przeżyli i dożyli tego jubileuszu, byli żywymi świadkami koronacji i ze wzruszeniem i zdumieniem śledzili wspaniałość, okazałość, misterium namaszczenia i historyczną powagę tej uroczystości. No i teraz ten jubileusz. Flotylla na Tamizie, zatrzęsienie chorągiewek i chorągwi na falach. Ale nie polskich. Jakby nas w tym kraju w ogóle nie było. Jakby Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii nie było. Ani indywidualnych jego członków. A myśmy byli i nawet przekazaliśmy rodzinnie kilkaset funtów. Więc pytam nieśmiało, czy nie warto było wystawić jakiejś szalupy, krypy, łódki czy kajaku? I zorganizować grupę wioślarzy i popłynąć w deszczu w tej wodnej monarszej procesji? Może nawet z napisem na chorągwi: The Poles cheer the Queen! I niech antymonarchiści i salonowi republikanie nie zgrzytają zębami. W tym brytyjskim diamentowym święcie Polacy też powinni byli być widoczni i wyraziście w nim uczestniczyć. Z wdzięczności za tę ziemię, no i licząc przy okazji na zauważenie przez media. Strzępiło się i bez ustanku strzępi języki na temat potrzeby pozytywnego zaistnienia w tutejszych mediach. No i co? No i nic. A nadarzyła się okazja. Lecz, jak zwykle, przeoczona. Następnego dnia po głównych diamentowych uroczystościach, w poniedziałek 28 maja, biorę do ręki Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, historycznie niby organ polskości, w tym kraju nas reprezentujący. Niby strażnik naszych ideałów i interesów. Otwieram, i co widzę? Ani jednego słowa, ani wzmianki nawet o tym olbrzymim świętowaniu. Dyżurny dziennikarz pewnie się upił albo zaspał, albo redakcyjny telewizor wysiadł myślę. No trudno. Następnego dnia, czyli we wtorek, otwieram Dziennik podniecona na myśl o tym, co przeczytam. I oczom nie wierzę. Ani jednego słowa. O świętowaniu diamentowym. Pewnie poczta konna nie dotarła, wiadomości na czas nie doniesiono albo ktoś trąbki pocztyliona nie dosłyszał. A ja nosiłam się z zamiarem zgłoszenia się do redakcji Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu czeladnika dziennikarskiego. Zgodnie z zasadą, że nigdy nie jest za późno, by się czegoś nauczyć. Postanowiłam sobie nawet parę lat ująć. Wcześniej wysłałam 50 funtów na fundusz Dziennika, żeby się przypodobać działowi księgowości. Pokwitowania ani podziękowania nie dostałam, ale ducha nie straciłam. Aż ktoś mi powiedział, że wobec tysiąca funtów daru od upadającego Ogniska Polskiego ja na odnotowanie za te swoje grosze żadnych szans nie mam. Nie to, co prezes Ogniska! Już nie mówiąc o wywiadzie ze mną i fotografii, czym się Dziennik odwdzięczył prezesowi Andrzejowi Morawiczowi za te hojne srebrniki. Ten stojący na straży polskiego patriotyzmu organ okazał się patronem ochotniczego współpracownika ubecji. Oddanego peerelowskiej służbie na emigracji bez reszty, jeśli wierzyć famie. Andrzej Morawicz przez lata, mimo swojej arogancji, złego wychowania i hucpy był rzecznikiem, strażnikiem i działaczem na niepodległościowej niwie. Kogo za to winić? Nas wszystkich. Bierną masę zmartwiałych członków w cherlawych organizmach. Potakiewiczów, oklaskiewiczów, klakierów klik, którym się nic nie chce poza ględzeniem i przelewaniem z pustego w próżne. Rolą dziennikarza jest dochodzenie prawdy. A nie jej omijanie, oszczędne dawkowanie albo przykrywanie konfabulacjami. Takie konfabulacje dotyczące Ogniska wkradły się na szpalty listów do redakcji Dziennika. Nieładnie tak konfabulować! Szczególnie na temat kasy. Miałam zamiar zapisać się na członka Ogniska, ale się pewnie nie zapiszę, bo mnie pewnie nie przyjmą. Bo nie należę do żadnej kliki, koterii ani towarzystwa wzajemnej adoracji. Ergo, skazana jestem na banicję po wsze czasy. Honor starej emigracji uratował i może ratował będzie Grzegorz Małkiewicz. Dotrze, tam gdzie trzeba i opisze, co potrzeba. A Dziennik salwował się świetnym listem Wojciecha Płazaka o roli królowej, roli monarchii i brytyjskim diamentowym święcie. Ucieranie nosa jest przywilejem niezależnie myślących. No i jaka to przyjemność na dodatek. PS. Panu Andrzejowi Krauzemu dziękuję za miłe słowa i kartkę z rysunkiem głowy przeszytej szpadami niepewności i lęku. Poczułam, że może to być też moja głowa. Schowałam kartkę na pamiątkę Nasze Euro Oglądałem ten ostatni mecz polskiej reprezentacji i muszę się przyznać, że wcale nie jestem rozczarowany. Oczywiście, mogliśmy ten mecz wygrać, bo jakby na to nie patrzeć przecież kopać potrafimy. Kopiemy nawet bardzo dobrze. No, ale Czesi byli zdecydowanie lepsi. I to oni przeszli do następnej tury, co wcale nie znaczy, że... przegraliśmy. Zanim jeszcze zaczęło się to całe piłkarskie szaleństwo, nie brakowało sceptyków, którzy przewidywali, że będzie to kompletna klapa. Po co wydawać miliony na futbol krzyczały media. Inni tylko dopisywali się do tego smutnego potoku narzekań. I jak na przysłowiowych Polaków przystało kopali, kogo popadnie: nie chcemy dopłacać do biletów, nas piłka nożna nie interesuje, nic na tym jako kraj nie zyskamy. Inni dodawali, że w Polsce przecież aż tak fajnie nie jest fani przyjadą i wyjadą, a my zostaniemy z rachunkami do zapłacenia. Tuż przez pierwszym gwizdkiem tylko ponad 40 proc. ankietowanych Polaków przyznawało, że ich jeszcze cokolwiek w tym Euro interesuje. Narzekania, a właściwie kopania (bo w tym przecież jesteśmy dobrzy) nie brakowało... A dzisiaj? Tuż przed ostatnim meczem naszej reprezentacji w Polsce doszło jakby do nowego narodzenia. Wszyscy mówili tylko o jednym ogromnej biało-czerwonej fladze, którą zamierzali przygotować na rozpoczęcie tego ostatniego, najważniejszego meczu. Mówiły o tym nie tylko polskie stacje telewizyjne, wiadomość obiegła niemal cały piłkarski świat. I gdy w końcu zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego flagę rozwinięto na trybunach. Wyglądała imponująco. I już wygraliśmy. My, Polacy. Nagle okazało się, że jakby na nowo odzyskaliśmy naszą biało-czerwoną flagę. Stała się ona znów symbolem, który połączył wszystkich. I to za sprawą futbolu, sportu, którym przecież nie każdy się interesuje. Ale Euro przywróciło nam nie tylko naszą flagę. Wygraliśmy znacznie więcej. Śledząc relacje z Polski w zagranicznych mediach odnoszę wrażenie, że wreszcie staliśmy się pełnoprawnymi członkami nowoczesnej Europy i że Europa dopiero teraz nas odkryła. I jest zachwycona tym, co zobaczyła. Jeśli Polska wcześniej pojawiała się w zagranicznych mediach, to przeważnie dlatego, że coś tam się wydarzyło najczęściej jakiś wypadek czy inna katastrofa. Z politycznego punktu widzenia mało kogo interesują kulisy polskiej polityki, bo i tak mało kto jest ją w stanie zrozumieć, a jeśli nawet zrozumie, to nie ma ona żadnego wpływu na to, czym żyje się i interesuje się reszta kontynentu. A teraz okazało się, że Polska to kraj, w którym można normalnie żyć, poznać normalnych ludzi lub jak irlandzcy kibice rozpocząć poszukiwanie żon. Nawet sceptyczni brytyjscy dziennikarze czy emerytowani piłkarze komentujący mecze przyznają, że jest to dla nich prawdziwa przyjemność być w Polsce. I tego naprawdę bardzo miło się słucha, szczególnie w Londynie, szczególnie po napastliwym ataku BBC. Jeśli ktoś miał wątpliwości co do tego, czy warto było organizować Euro, to mam nadzieję, że teraz już ich nie ma. Nigdy wcześniej Polska nie miała takiej okazji do promocji, jak właśnie przy okazji Euro Z komentarzy, które do tej pory słyszałem w mediach brytyjskich, wiem, że przynajmniej tę okazję wykorzystaliśmy znakomicie. Nieważne, która drużyna wygra turniej. To tylko sport, o meczach ludzie szybko zapomną. O pobycie w Polsce nie. I nie jeden raz jeszcze tam wrócą. Jestem tego pewien. V. Valdi nowyczas.co.uk

not for »3-5,10-11 13-20

not for »3-5,10-11 13-20 13-20 LONDON 15 maja 14 czerwca 2012 5 (182) FREE ISSN 1752-0339 not for sale Walne zebranie członków Ogniska Polskiego ma przegłosować 27 maja propozycję sprzedaży posesji w Kensington (wycenianej na

Bardziej szczegółowo

czas to PieNiąDz»14 Brazylijski cud

czas to PieNiąDz»14 Brazylijski cud LoNDoN 17 November 2011 18 (175) free issn 1752-0339 Remembrance Day w Londynie. Przemarsz polskich kombantantów. 11 listopada nie jest w tym kraju dniem politycznych porachunków i rozliczeń. Nowy wspaniały

Bardziej szczegółowo

Reductio ad absurdum

Reductio ad absurdum london 3 november 2011 17 (174) free issn 1752-0339 Czas na wyspie»3 Sir Leszek z Cambridge University Jest Polakiem zajmującym jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk na Wyspiach Brytyjskich. Ostatnio

Bardziej szczegółowo

ludzie i miejsca»12-13 Pan o niezłomnej naturze i sercu wielkim jak słońce Tak można określić charakter i dobroć

ludzie i miejsca»12-13 Pan o niezłomnej naturze i sercu wielkim jak słońce Tak można określić charakter i dobroć london 12 april 14 may 2012 4 (181) Free issn 1752-0339 Drogi Panie Krauze!»10 takie czasy»3,6 W drugą rocznicę Dwa lata po tragedii smoleńskiej niewiele wiemy na temat jej przyczyn. Paradoksalnie, wiemy

Bardziej szczegółowo

W londynie powstaje Polski ośrodek naukowy uniwersytetu jagiellońskiego, str. 3

W londynie powstaje Polski ośrodek naukowy uniwersytetu jagiellońskiego, str. 3 london october 2012 7 (185) Free issn 1752-0339 W londynie powstaje Polski ośrodek naukowy uniwersytetu jagiellońskiego, str. 3 nasz czas»4 Jak feniks z popiołów Gdy dowiedziałem się o projekcie Letniego

Bardziej szczegółowo

»14-15. LONDON 1 December 2011 19 (176) FREE ISSN 1752-0339 LUDZIE I MIEJSCA»17. TAkIE CZASy»13

»14-15. LONDON 1 December 2011 19 (176) FREE ISSN 1752-0339 LUDZIE I MIEJSCA»17. TAkIE CZASy»13 LONDON 1 December 2011 19 (176) FREE ISSN 1752-0339 Właściwie to jest to, co zobaczyłam. To znaczy technika jest drugorzędna, podporządkowana zdjęciu, nie odwrotnie. Ula Wiznerowicz (na zdjęciu)»14-15

Bardziej szczegółowo

OGNISKO. Kolejne zwycięstwo!!! »4,14. KINOTEKA numer 11. Zapomniana stolica Polski

OGNISKO. Kolejne zwycięstwo!!! »4,14. KINOTEKA numer 11. Zapomniana stolica Polski london February 2013 2 (188) Free ISSN 1752-0339 czas Na wyspie»3 KINOTEKA numer 11 Bezsprzecznie najlepszym filmem w tegorocznym festiwalowym menu jest Róża Smarzowskiego, ale Obława Kryształowicza niewiele

Bardziej szczegółowo

The Peckham Thing» 16-17

The Peckham Thing» 16-17 london january 2013 1 (187) Free issn 1752-0339 The Peckham Thing» 16-17 wielcy Polacy»3 Witold Lutosławski Jako osoba niezwykle skromna, nigdy nie zabiegał o rozgłos. Wręcz przeciwnie kiedy odbierał prestiżową

Bardziej szczegółowo

LONDON SEPTEMBER 2013 9 (195) FREE ISSN 1752-0339 W OGNISKU. nowy czas

LONDON SEPTEMBER 2013 9 (195) FREE ISSN 1752-0339 W OGNISKU. nowy czas LONDON SEPTEMBER 2013 9 (195) FREE ISSN 1752-0339 W OGNISKU nowy czas 2 wrzesień 2013 nowy czas Dużo ludzi nie wie, co robić z Czasem. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu. Magdalena Samozwaniec 12 30 60

Bardziej szczegółowo

Sztorm pokonał Fryderyka

Sztorm pokonał Fryderyka LoNdoN 6-19 November 010 17 (153) FrEE ISSN 175-0339 CZAS NA WYSPIE»4 Przy grobie ojca Józefa Nowi właściciele Fawley Court nadal zatrudniają Polaków. Na moją prośbę ochroniarz zawołał jednego z nich,

Bardziej szczegółowo

Muzyczny archeolog »17. Dlaczego czcimy 11 Listopada. Polityczny. Główną ofiarą. Agatha. As I am. Od Wschodu do Zachodu

Muzyczny archeolog »17. Dlaczego czcimy 11 Listopada. Polityczny. Główną ofiarą. Agatha. As I am. Od Wschodu do Zachodu LONDON November 2012 8 (185) FREE ISSN 1752-0339 CZAS NA WYSPIE»3 Dlaczego czcimy 11 Listopada Listopad, dla Polaków niebezpieczna pora te słowa Wyspiańskiego z ukończonej w 1904 Nocy listopadowej, padające

Bardziej szczegółowo

LONDON JUNE 2013 6 (192) FREE ISSN 1752-0339. Rys. Andrzej Krauze

LONDON JUNE 2013 6 (192) FREE ISSN 1752-0339. Rys. Andrzej Krauze LONDON JUNE 2013 6 (192) FREE ISSN 1752-0339 Rys. Andrzej Krauze 2 czerwiec 2013 nowy czas Dużo ludzi nie wie, co robić z Czasem. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu. Magdalena Samozwaniec 12 30 60 Drogi

Bardziej szczegółowo

Jesienna zima. Zapuściliśmy korzenie. Polski znicz na polskim grobie. Kapelusze z głów. Wilhelm Sasnal w Whitechapel Gallery.

Jesienna zima. Zapuściliśmy korzenie. Polski znicz na polskim grobie. Kapelusze z głów. Wilhelm Sasnal w Whitechapel Gallery. london 20 october 2011 16 (173) Free issn 1752-0339 na bieżąco»3 Zapuściliśmy korzenie Najnowsze dane o Polach, którzy pracują i mieszkają na Wyspach Brytyjskich powinny dać wiele do myślenia politykom.

Bardziej szczegółowo

Alleluja! Przeżyjmy to razem! RetRansmisja mszy Świętej. 1 maja, westminster cathedral»4. Siła naszego jazzu. ekskomunika.

Alleluja! Przeżyjmy to razem! RetRansmisja mszy Świętej. 1 maja, westminster cathedral»4. Siła naszego jazzu. ekskomunika. Przeżyjmy to razem! RetRansmisja mszy Świętej beatyfikacyjnej jana Pawła ii 1 maja, westminster cathedral»4 london 18 april 2011 7 (164) free issn 1752-0339 Alleluja! takie czasy»13 ekskomunika Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Miło szaleć, kiedy czas po temu

Miło szaleć, kiedy czas po temu london 6 June 2011 10 (167) free issn 1752-0339 Miło szaleć, kiedy czas po temu»3 Polacy już drugi rok z rzędu czynnie zaznaczyli swoją obecność podczas Luton Carnival. W tym roku polska grupa zaprezentowała

Bardziej szczegółowo

FELIETON»13. Na Czasie. No to mamy pięciolatka. Gazeta, tak jak dziecko, stara się wybić na dojrzałość,

FELIETON»13. Na Czasie. No to mamy pięciolatka. Gazeta, tak jak dziecko, stara się wybić na dojrzałość, LONDON 6 October 2011 15 (172) FREE ISSN 1752-0339 Tak, pięć lat minęło, od kiedy Nowy Czas trafia do rąk polskich czytelników na Wyspach Brytyjskich»15-17 WyBORy W polsce»4, 6 Jedyny kandydat z Londynu

Bardziej szczegółowo

LONDON NOVEMBER 2013 11 (197) FREE ISSN 1752-0339. working with ORLA.fm. w jesiennej Alei PArku. Fot. wojciech A. sobczyński

LONDON NOVEMBER 2013 11 (197) FREE ISSN 1752-0339. working with ORLA.fm. w jesiennej Alei PArku. Fot. wojciech A. sobczyński LONDON NOVEMBER 2013 11 (197) FREE ISSN 1752-0339 working with ORLA.fm Arteria 2013 Od OgniskA do hyde PArku instalacja caroliny khouri PO zakończeniu wystawy znalazła swoje nowe tymczasowe miejsce w jesiennej

Bardziej szczegółowo

Wizyta Benedykta XVI»4-5. Tragedy and Triumph»6-7

Wizyta Benedykta XVI»4-5. Tragedy and Triumph»6-7 LONDON 21 September 2010 14 (150) FREE ISSN 1752-0339 Punktem kulminacyjnym wizyty papieża Benedykta XVI na Wyspach była beatyfikacja XIX-wiecznego słynnego teologa i duszpasterza, kardynała Johna Henry

Bardziej szczegółowo

STREFA 0 2001-2011 »6-7. Jeden POSK,

STREFA 0 2001-2011 »6-7. Jeden POSK, london 8 September 2011 14 (171) FREE issn 1752-0339 2001-2011 STREFA 0 czas na wyspie»3 Jeden POSK, tyle trosk Intencje szlachetne, ale sam pomysł ma wiele wad. Trzeba rozważyć, bez uprzedzeń, wszystkie

Bardziej szczegółowo

LONDON 2014 02 (200) FREE ISSN 1752-0339. workingwith DOWNING STREET DEMO > 03

LONDON 2014 02 (200) FREE ISSN 1752-0339. workingwith DOWNING STREET DEMO > 03 [200] LONDON 2014 02 (200) FREE ISSN 1752-0339 workingwith ORLA.fm DOWNING STREET DEMO > 03 2 02 (200) 2014 nowy czas Nie ma wartości równej wartości czasu. Johann Wolfgang Goethe listy@nowyczas.co.uk

Bardziej szczegółowo

Byliśmy razem. wkatedrzewestminster BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II »4-5. Na czasie. Pozostaniesz w naszej pamięci. Dżem z płatków różanych

Byliśmy razem. wkatedrzewestminster BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II »4-5. Na czasie. Pozostaniesz w naszej pamięci. Dżem z płatków różanych london 7 May 2011 8 (165) Free issn 1752-0339 BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II Byliśmy razem wkatedrzewestminster Felieton»13 Na czasie grzegorz Małkiewicz: George W. Bush tak zareagował na zaproszenie Obamy:

Bardziej szczegółowo

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339 working with ORLA.fm POSK 50 lat i jeszcze więcej Stanisław Frenkiel Ucieczka Kwika ok. 1970 olej na płótnie 2 01 (199) 2014 nowy czas Czas pozostanie ludożercą.

Bardziej szczegółowo

Santo subito. MAK udowodnił, co chciał udowodnić: WINA PILOTÓW. ..here even the dead fear for their lives!

Santo subito. MAK udowodnił, co chciał udowodnić: WINA PILOTÓW. ..here even the dead fear for their lives! london 15-28 january 2011 01 (158) free issn 1752-0339 katastrofa SMoleŃSka»3, 11 MAK udowodnił, co chciał udowodnić: WINA PILOTÓW Grzegorz Małkiewicz: Premier Putin zachował bezpieczny dystans, zwalniający

Bardziej szczegółowo

Londyn okiem fotografa

Londyn okiem fotografa london 5 July 2011 12 (169) Free issn 1752-0339 Londyn okiem fotografa Fotografowie uliczni nie mają łatwego życia Na skutek legislacji zakazujących robienia zdjęć w miejscach publicznych i narastającej

Bardziej szczegółowo

Podarujmy dzieciom dwujęzyczność. Inwigilacja na nowo. All you need is love ZAWSZE. Viva Las Vegas! 23 May 2011 9 (166) issn 1752-0339

Podarujmy dzieciom dwujęzyczność. Inwigilacja na nowo. All you need is love ZAWSZE. Viva Las Vegas! 23 May 2011 9 (166) issn 1752-0339 london 23 May 2011 9 (166) free issn 1752-0339 czas na WySPie»4-5 Podarujmy dzieciom dwujęzyczność Marzena Odzimek: Rolą rodziców jest wspieranie języka ojczystego dzieci, aby umożliwić im kontakt z rodziną,

Bardziej szczegółowo

fawley court»12 Is this really Christian value England?

fawley court»12 Is this really Christian value England? london 19 january 2012 1 (178) free issn 1752-0339 Odajemy pierwszą stronę Nowego Czasu artystom. Przeznaczamy to prestiżowe miejsce na prezentację ich prac. Chcemy promować ich twórczość, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

www.nowyczas.co.uk RepORtaŻ»12 Żywoty grzesznych Kim bę dę w mo im ulicz nym wcie le - niu, jesz cze nie wiem. I nie wiem, jak

www.nowyczas.co.uk RepORtaŻ»12 Żywoty grzesznych Kim bę dę w mo im ulicz nym wcie le - niu, jesz cze nie wiem. I nie wiem, jak london 1-14 marca 2010 4 (140) FRee issn 1752-0339 NEW TIME www.nowyczas.co.uk Książę Karol w POSK-u Czy ja też zostanę kiedyś królem? Nie udało nam się ustalić, czy książę Karol podczas wizyty w Polskim

Bardziej szczegółowo

Ruszyła 9. KINOTEKA. Komu ufać. Czają się na czatach. Nottingham. Specjalny dodatek dotyczący śledztwa w sprawie tragedii smoleńskiej

Ruszyła 9. KINOTEKA. Komu ufać. Czają się na czatach. Nottingham. Specjalny dodatek dotyczący śledztwa w sprawie tragedii smoleńskiej LONDON 26 March 2011 6 (163) FREE ISSN 1752-0339 Ruszyła 9. KINOTEKA Na otwarcie święta polskiego kina na Wyspach pokazano Essential Killing Jerzego Skolimowskiego (na zdjęciu). Reżyser, obecny na premierowym

Bardziej szczegółowo

LONDON 16 December 2011 20 (177) FREE ISSN 1752-0339

LONDON 16 December 2011 20 (177) FREE ISSN 1752-0339 LONDON 16 December 2011 20 (177) FREE ISSN 1752-0339 Naszym wiernym czytelnikom, współpracownikom i ogłoszeniodawcom radosnych świąt Bożego Narodzenia, duchowej odnowy i chwili refleksji przed wejściem

Bardziej szczegółowo

LONDON 2014 03 (201) FREE ISSN 1752-0339. Lady Panufnik na tle portretu swojego męża Andrzeja Panufnika ROK PANUFNIKA > 16

LONDON 2014 03 (201) FREE ISSN 1752-0339. Lady Panufnik na tle portretu swojego męża Andrzeja Panufnika ROK PANUFNIKA > 16 LONDON 2014 03 (201) FREE ISSN 1752-0339 Fot. Joanna Ciechanowska Lady Panufnik na tle portretu swojego męża Andrzeja Panufnika ROK PANUFNIKA > 16 2 03 (201) 2014 nowy czas I ja mam chwile filozoficznej

Bardziej szczegółowo