Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN egzemplarz bezpłatny nr 1 (109) styczeń 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 1 (109) styczeń 2012"

Transkrypt

1 Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare Borne Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN egzemplarz bezpłatny nr 1 (109) styczeń 2012 Kolejne działania zostaną dofinansowane ze środków Unii Europejskiej Na zdjęciu od prawej: Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic i Beata Sempołowicz, skarbnik gminy. Ponad 514 tys. zł dofinansowania otrzyma bobolicki samorząd ze środków Unii Europejskiej. Zostaną one przeznaczone na realizację kilku zadań, których łączna wartość wynosi ,50 zł. Pod koniec ubiegłego roku, Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic podpisała dwie umowy na dofinansowanie wniosków złożonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejną podpisał dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach. Więcej na str2 Seniorzy z Wrzosa Plus zaprosili burmistrza Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała za zł Bobolickie legendy zostaną wydane O kolejną pozycję książkową wzbogacą się Bobolicę. Nowa publikacja związana jest z projektem pt. Promocja twórczości lokalnej małej bobolickiej ojczyzny poprzez wydanie legend bobolickich. Został on złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Środkowopomorska Grupę Działania fundusz małych projektów Leader i będzie realizowany w 2012 r. Umowę na jego realizację, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia (21 grudnia), podpisała Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic. Kwota dofinansowania wynosi 8500 zł ze środków Unii Europejskiej. Więcej na str2 Burmistrz i Rada Miejska zdecydowanie przeciwko Boboliccy samorządowcy wyrazili zdecydowany protest przeciwko wysokimi podwyżkami cen wody i ścieków dla mieszkańców Gminy, wprowadzonym przez Zarząd Spółki RWiK z Białogardu. Jednocześnie Burmistrz Bobolic i Rada Miejska w Bobolicach odmówiła zgody na podwyżki. Świadczy o tym brak w 2011 roku uchwały dotyczącej przyjęcia zarządzenia prezesa zarządu RWiK w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy od dnia r. do roku. Więcej na str3 Z rodzicami o piłkę O noworocznym spotkaniu z seniorami Czytaj na str2 O tym co działo się w gminie z okazji XX finału WOŚP Czytaj na str8 O doskonałej, rodzinnej zabawie jaką był Halowy Turniej Gramy o Piłkę z Rodzicami. Czytaj na str11

2 2 Wydarzenia Spotkanie noworoczne we Wrzosie Plus Kolejne działania zostaną dofinansowane ze środków Unii Europejskiej Klubowicze Klubu Aktywnego Seniora Wrzos Plus nowy 2012 rok rozpoczęli od spotkania noworocznego z przedstawicielami samorządu lokalnego. Spotkanie rozpoczęła Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic, która z ogromną radością przyjęła zaproszenie za spotkanie. Życząc seniorom wszystkiego, co najlepsze, wręczyła każdemu życzenia noworoczne i przepiękne widokówki promocyjne Gminy, do życzeń dołączyła się również Jolanta Stępień. dokończenie ze str 2 Celem projektu jest rozwijanie tożsamości kulturalnej i aktywności mieszkańców gminy poprzez promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i publikację Legend Bobolickich. Realizacja projektu pn. Promocja twórczości lokalnej małej bobolickiej ojczyzny poprzez wydanie Legend Bobolickich polega na publikacji, promocji i dystrybucji cennych pod względem kulturotwórczym zasobów gminy jakim są legendy bobolickie, które ze względów na ograniczone środki finansowe nie były dotąd wydane. Wydarzenie to głównie ma na celu kompleksową promocję twórczości lokalnej poprzez organizację spotkania z autorem i ilustratorem legend. Spotkanie to będzie realizowane we współpracy z partnerami projektu: Miejsko -Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bo- W imieniu seniorów składamy podziękowania dla władz samorządowych za wsparcie i pomoc. Zapraszamy seniorów do uczestnictwa w spotkania KAS Wrzos Plus. Seniorzy KAS Wrzos Plus Minigrant dla biblioteki We wrześniu minionego roku Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Projektu Rozwoju Bibliotek przyznało naszej bibliotece dotację z programu Minigrant - Podaj dalej w wysokości 1000 zł. Dofinansowanie wykorzystane zostało na zorganizowanie Bobolickie legendy czterech spotkań, w tym jednego wirtualnego, o charakterze szkoleniowym, z przedstawicielami bibliotek publicznych z Będzina, Biesiekierza i Polanowa (naszymi partnerskimi bibliotekami z PRB). Tematem przewodnim spotkań było: Wybranie obszarów współpracy w różnych przedsięwzięciach Rezultatem, które przyniosły zjazdy bibliotekarek było wypracowanie planu i wybranie obszarów współpracy. Wizyty bibliotekarek z powiatu były niezwykle inspirujące i motywujące do działania. Cenna inicjatywa zarówno dla nas, jak i naszych partnerek. Bobolickie Bibliotekarki bolicach, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną oraz Towarzystwem Ekologiczno-Kulturalnym w Bobolicach, który w swoich celach statutowych ma upowszechnianie i działalność na rzecz rozwoju kultury. Spotkanie autorskie odbędzie się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, planowana liczba uczestników to min. 40 osób. Przewidziany został poczęstunek dla przybyłych gości. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie treść Legend Bobolickich (odpowiednio przygotowana sala wraz z nagłośnieniem) oraz podarowane zostaną publikacje Legend. Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu będzie na każdej ulotce i plakacie, ponadto na stronie internetowej Urzędu miejskiego i wydaniach prasowych). W ramach projektu zostanie wydanych 300 szt. publikacji Legend Bobolickich - w tym 150 szt. w oprawie twardej i 150 szt. w oprawie miękkiej. Ponadto, jednym z zadań przewidzianych w projekcie jest opracowanie, wykonanie i dystrybucja na terenie całego obszaru działania LGD materiałów promocyjnych - maskotek na podstawie zwycięskiego projektu w konkursie (70 szt.), ulotek (1000 szt.) i plakatów (40 szt.) informujących o zakresie, celach, działaniach i oczekiwanych rezultatach projektu wraz zaproszeniem do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu autorskim. Halina Michalak W M-GOK-u, na III piętrze powstanie sala widowiskowa z widownią dla ok. 100 osób dokończenie ze str 1 Remont M-GOK Jedna z umów dotyczy wniosku złożonego przez Gminę na zadanie pt. Remont budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach. Realizacja tej inwestycji jest przewidziana w okresie: listopad 2012 styczeń Ze środków Unii Europejskiej otrzymamy dofinansowanie na to zadanie w wysokości ,68 zł (75% kosztów kawlifikowalnych). Całkowita wartość inwestycji wynosi: ,68 zł. Zakres prac obejmuje: - remont pomieszczeń II i III piętra budynku, w tym roboty remontowe, elektryczne, sanitarne, - naprawę dachu, - zakup wyposażenia meblowego. W wyniku adaptacji pomieszczeń II piętra powstaną: - sala tańca, - pokój instruktorów, - sala prób, - 3 sanitariaty, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, 4 - pokoje administracyjne. Na poziomie III piętra powstanie sala widowiskowa z widownią dla ok. 100 osób. Deptak w Kłaninie Kolejna umowa dotyczyła realizacji wniosku złożonego przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach pt. Rozwój tożsamości społeczno kulturalnej miejscowości Kłanino poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno sportowej. Całkowita wartość zadania wynosi: ,45 zł, natomiast kwot dofinansowania ,34 zł (dofinansowanie: 75% kosztów kwalifikowalnych). Realizacja zadania przewidziana w II kwartale 2013 r. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: - roboty montażowe na boisku, - budowę deptaka (chodnika), - utworzenie i wyposażenie placu zabaw. Ścieżka zdrowia w Bobolicach 12 stycznia 2012 r. w Szczecinie w Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostały kolejne umowy na dofinansowanie wniosków złożonych przez Gminę w ramach działania Odnowa i rozwój wsi dofinansowanych ze środków UE - PROW-u. Jedna umowa dotyczy realizacji projektu pt. Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej - ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw. Wartość całkowita Kłanino wzbogaci się o nową infrastrukturę rekreacyjno sportową zadania wynosi ,37zł, z czego dofinansowanie (80% kosztów kwalifikowanych) ,00 zł, a wkład własny (20% + VAT) ,37 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w II kwartale 2013 r. Zakres rzeczowy obejmuje następujące zadania: - niwelację terenu; - dostawę i montaż urządzeń - ścieżka zdrowia, czyli urządzenia siłowni zewnętrznej (kompleks sprawnościowy z ławeczką, rowerkiem i bieżnią, uchwyty, drabinki, drążki); - dostawę i montaż urządzeń - placu zabaw ( piaskownica i bujak). Ciąg komunikacyjny w Bobolicach Kolejna umowa dotyczy realizacji projektu pt. Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji w Bobolicach (łączącej ul. Szpitalną z ul. Głowackiego) - I etap budowy drogi Głowackiego/ Szpitalna). Wartość całkowita zadania to: ,00zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi 75% k. kwalifikowanych, tj ,00 zł. Wkład własny gminy wyniesie (25% + VAT): ,00zł. Realizacja zadania przewidziana jest w okresie: luty 2012 r. - sierpień 2012 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - budowę ścieżki pieszo-rowerowej, - budowę parkingu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, - budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Halina Michalak

3 O ceny wody ta awantura... Gmina dopłaci swoim mieszkańcom 7,53 zł do każdego metra sześciennego zużytej wody i wyprodukowanych ścieków. Będzie to kosztowało budżet gminy około 1,2 mln zł. W przedstawionych przez spółkę Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z Białogardu, administratora gminnych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, taryfach koszt jednego metra sześciennego ścieków i wody wynosi Samorządowcy Gminy zdecydowanie zaprotestowali przeciwko podniesieniu cen wody przez spółkę Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z Białogardu. Pismo w tej sprawie wysłali jeszcze w ubiegłym roku. Jego treść publikujemy poniżej. RWiK broni się twierdząc, że ceny i stawki opłat zostały skalkulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby zapewnić pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania majątku przekazanego spółce przez Gminę w 2006 r. oraz kosztów wynikających z inwestycji modernizująco-rozwojowych i ochrony środowiska zrealizowanych w projekcie Zintegrowana Gospodarka Wodno- Ściekowa w Dorzeczu Parsęty. Na 70 dni przed wprowadzeniem nowych taryf zostały one przedstawione Burmistrzowi Bobolic, który miał 45 dni na wniesienie zastrzeżeń do przedłożonego wniosku. Zarząd Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie Wydarzenia 3 Samorządowcy zdecydowanie protestują W związku z kolejnymi wysokimi podwyżkami cen wody i ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy, Burmistrz Bobolic i Rada Miejska w Bobolicach wyraża sprzeciw oraz odmawia zgody na podwyżki, o czym świadczy brak uchwały w 2011 dotyczącej przyjęcia Zarządzenia Nr 25/2011 Prezesa Zarządu Spółki RWiK w Białogardzie w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy od dnia r. do roku. Rada Miejska w Bobolicach podjęła jedynie uchwały o dopłatach do tych taryf. Rozumiemy, że Spółka RWiK w Białogardzie inwestuje i modernizuje, by osiągnąć zakładane w traktacie unijnym cele w zakresie ochrony środowiska i by w ten sposób uniknąć nałożenia kar za niedopełnienie tego obowiązku. Wiemy, że rosną koszty wykonawstwa, dostaw, co powoduje zwiększenie udziału własnego firm wodociągowych w projektach dofinansowywanych przez UE. Zdajemy sobie sprawę, że wysokość taryf powinna być utrzymana na takim poziomie, który gwarantuje sfinansowanie koniecznych wydatków firmy wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym kosztów utrzymania, rozwoju, modernizacji i inwestycji. Jednak nie możemy zaakceptować narzuconych nam taryf ze względu na to, że większość mieszkańców nie będzie w stanie ponieść tak wysokich kosztów. Cena wody i ścieków już w ubiegłym roku była wysoka, a tegoroczna tym bardziej nie jest akceptowalna przez gospodarstwa domowe. Wiemy, że zgodnie z Deklaracją Dublińską usługi uzdatniania i dystrybucji wody oraz odprowadzania ścieków nie mogą być dotowane przez budżet państwowy i że powinny być w całości pokrywane przez odbiorców. Inwestycje Spółki RWiK w Białogardzie są dofinansowane przez UE (wg założeń w 85%), a jedynie jej wkład własny jest pokrywany pieniędzmi uzyskanymi z podwyżek ceny za wodę i odprowadzane ścieki. Z badań przeprowadzonych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie wynika, że po osiągnięciu ceny 20 zł za m3 wody i ścieków, odsetek osób, dla których woda będzie za droga, wyniesie 40%. Informujemy, że taryfa ta w Bobolicach wynosi w 2012 roku 25,59 zł, a nawet po dopłacie Gminy do każdego m3 wody i ścieków osiąga kwotę 18,06 zł, czyli w przybliżeniu 20 zł. Deklaracja Dublińska uznaje wodę za dobro ekonomiczne, co oznacza odpłatność za jej używanie. Ta sama Deklaracja mówi także, ze woda jako dobro podstawowe, niezbędne do życia, powinna być dostępna dla każdego po osiągalnych cenach. Uznaje się, że wydatki związane z korzystaniem z wody nie powinny przekraczać 4% dochodów pozostających do dyspozycji gospodarstwa domowego. Obowiązkiem firm wodociągowo-kanalizacyjnych jest zatem analiza dostępności wody z uwzględnieniem co najmniej przeciętnych dochodów w rodzinie i prowadzenie polityki cenowej zgodnie z zasadą dostępności do czystej wody po osiągalnych cenach. Według GUS poziom przeciętnych wydatków w gospodarstwie domowym na osobę w 2010 roku wyniósł około 991 zł, miesięczny dochód rozporządzalny na osobę kształtował się na poziomie 1139 zł. Jest to dochód średni, nie wszyscy go osiągnęli. Przy cenie wody i ścieków 20 zł netto za m3 i średnim zużyciu wody na 1 osobę 3m3, miesięczny koszt wody i ścieków na jedną osobę wynosi w Gminie 60 zł. A zatem, by koszt ten mieścił się we wskaźniku 4%, dochód na jedną osobę w rodzinie powinien wynosić 1500 zł na osobę. Ustalenia cenowe RWiK nie realizują zatem wytycznych unijnych. Oczekujemy odpowiedzi, jakie starania poczynił Zarząd Spółki, by zmniejszyć udział wkładu własnego, a tym samym zahamować podwyżki cen wody i ścieków. Czy posiedzenia Rady Nadzorczej poświęcone były opracowaniu programu oszczędnościowego, co przełożyłoby się na ceny wody i ścieków dla mieszkańców? Na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Gminie pierwotnie planowane było wydatkowanie około 31 mln zł. Na spotkaniu z Panią Prezes Spółki dnia r. Radni Rady Miejskiej dowiedzieli się, że kwota ta wzrosła do 57 mln. Z czego wynika taki wzrost cen inwestycji w Gminie? Czy wpływ na to miały tylko wzrastające ceny usług Burmistrz Gminy nie wniósł zastrzeżeń do przedłożonego projektu, co zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało uznane za jego weryfikację. Zgodnie z przepisami Rada Gminy powinna zatwierdzić przedłożony wniosek taryfowy uchwałą Rady Gminy. Taka uchwała nie została podjęta, więc taryfy na mocy ustawy, po 70 dniach weszły w życie. Ponadto, jeżeli taryfy i stawki opłat są w opinii Rady Gminy zbyt wysokie, to jedynym sposobem wpłynięcia na ich wysokość jest podjęcie uchwały w sprawie dopłat w odpowiednie wielkości. Taka uchwała o dopłatach dla odbiorców Gminy do ceny taryfowej wody i ścieków została przez Radę Gminy podjęta. Stan techniczny eksploatowanego majątku wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki remontowo inwestycyjnej, co wiąże się z koniecznością zapewnienia w taryfach odpowiednich środków na ten cel. W szczególności dotyczy to Stacji Uzdatniania Wody i hydroforni (28) oraz sieci wodociągowych, które wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych niezbędnych do dostosowania ich stanu technicznego i sanitarnego do obowiązujących przepisów. Na taryfy ma też wpływ wzrost wartości inwestycji realizowanych w ramach projektu Zintegrowana Gospodarka Wodno- Ściekowa w Dorzeczu Parsęty. i materiałów budowlanych? Czy wzrosły one około 100% w okresie, kiedy dokonywano inwestycji w Bobolicach? Czy analizowano i selekcjonowano inwestycje w Gminie pod kątem realizacji tylko wymagalnych zobowiązań akcesyjnych? Czy wszystkie były konieczne w tak krótkim czasie? Czy pieniądze były wydatkowane racjonalnie? RWiK w Białogardzie, podejmując się dostosowania infrastruktury wodno-ściekowej do wymagań akcesyjnych, korzysta z pieniędzy unijnych w ramach programu operacyjnego Funduszu Spójności. Na spotkaniu z Panią Prezes Spółki dnia r. dowiedzieliśmy się, że RWiK do tej pory z planowanych 85% dofinansowania kosztów inwestycyjnych otrzymał 57% zwrotu. Z czego wynika ta różnica? Jakie podjęto środki, by uzyskać 85% zwrot nakładów, zgodnie z założeniami? Te starania również pozwoliłyby na zmniejszenie wkładu własnego i ograniczenie podwyżek. Czy RWiK zwracał się i z jakim skutkiem do NFOŚiGW, by projekt ten był dofinansowany korzystnym kredytem, z możliwością częściowego jego umorzenia? Czy wnioskował do właściwych instancji o możliwość ograniczenia podatków płaconych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne? Czy Zarząd RWiK w Białogardzie zainteresował problemem wzrostu cen wody i ścieków znacznie przekraczających możliwości przeciętnego gospodarstwa domowego władze powiatu, województwa, kraju? Być może wpłynęłoby to na rozwiązania systemowe mające wpływ na ograniczenie podwyżek cen, np. zwiększenie grantów unijnych, podjęcie starań o wydłużenie czasu realizacji zobowiązań unijnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej poza ramę roku Kolejne zagadnienie to szukanie oszczędności w zakresie wydatków. Czy Zarząd Spółki podjął starania, by pozyskać nowych klientów, zmniejszyć straty wody, zmienić strukturę zatrudnienia, dopasowywać wynagrodzenia do sytuacji finansowej Spółki? Czy relacja kosztów eksploatacyjnych (42%) i kosztów amortyzacji (58%) jest właściwa? Co zrobiła Spółka, aby nie naruszyć przepisów prawa ochrony konkurencji i konsumentów, a tym samym nie wykorzystywać swojej dominującej pozycji na rynku lokalnych usług? Niniejsze pismo nie formułuje zarzutów pod adresem Spółki, jest prośbą o wyjaśnienie kwestii znaczących dla polityki cenowej gospodarki wodno-kanalizacyjnej w odniesieniu do Gminy. Burmistrz Bobolic i Radni Rady Miejskiej rozumieją mechanizmy rynkowe, ale nie mogą też pozwolić, by mieszkańcy Gminy, mając uzasadnione problemy z płatnością zobowiązań wynikające z trudnej sytuacji finansowej, zostali pozbawieni wody, a takie rozwiązania są już stosowane przez Spółkę. Nie możemy na to pozwolić z powodów humanitarnych. Nasz sprzeciw wynika z osobistego przekonania, jest też odzwierciedleniem nastrojów mieszkańców otwarcie mówiących, że ceny wody i ścieków są nieakceptowane. Problem cen wody i ścieków nie jest wyłącznym problemem Gminy, wiele samorządów jest zaniepokojonych wzrostem cen, świadczy o tym brak uchwał akceptujących podwyżki. Zapewne potrzebne będą rozwiązania systemowe na szczeblu całego kraju. RWiK w Białogardzie powinien podjąć takie starania, by zgodnie z prawem pogodzić zasadę wody jako dobra ekonomicznego, a zarazem dostępnego po osiągalnych cenach. Wyrażamy nadzieję, że Zarząd Spółki odniesie się ze zrozumieniem do naszego pisma. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach: Zdzisław Czarnecki - Radni Rady Miejskiej w Bobolicach: Bożena Aksiutin Zofia Kęcel Małgorzata Piotrowska Justyna Terlecka Ireneusz Bednarczyk Krzysztof Czajkowski Marek Golas Zdzisław Kurta Zbigniew Oleksiak Radosław Serowski Zdzisław Strzelczak Artur Tomczak Mariusz Walaszczyk Jan Żwirbla Burmistrz Bobolic: Mieczysława Brzoza - Z pierwotnej kwoty 30,9 mln zł określonej w lutym 2005 r. wzrosła do kwoty 57 mln zł (bez przyłączy kanalizacyjnych). Wzrost ten wynika z kursu euro, wzrostu wartości materiałów i kosztów robót budowlanych na rynku krajowym oraz innych kosztów poza kontraktowych w kwocie 2,5 mln zł. (np. likwidacja środków trwałych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zakup gruntów pod przepompownie ścieków itd.). Wzrost cen jest problemem ogólnopolskim, na który ma przede wszystkim wpływ ogromny zakres inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych, mających na celu dostosowanie usług wodno-kanalizacyjnych do obowiązujących przepisów. Temat cen wody i ścieków był również tematem posiedzeń Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje koszty działalności. Ich struktura zależy między innymi od zakresu eksploatowanego majątku i jego stanu technicznego itd. Na terenie gminy w cenie wody amortyzacja stanowi 28 procent, a koszty eksploatacyjne 42 %. Natomiast w cenie ścieków jest to odpowiednio 32 % i 30 %. Amortyzacja na rok 2012 planowana jest w wysokości 1,7 mln zł. 58 % z niej zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek, natomiast zaledwie 42 % na odtworzenie majątku. Tymczasem pilne potrzeby modernizacyjno-inwestycyjne na terenie gminy są dużo większe niż zabezpieczone środki z amortyzacji. - Rozumiemy Państwa zaniepokojenie, również je podzielamy czytamy w piśmie wystosowanym przez Zarząd Spółki do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach. - Jednakże wykonując usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków musimy taryfy sporządzić zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, a działalność nasza musi być wykonywana zgodnie z wymaganiami stawianymi naszej działalności. (sim)

4 4 Przetargi Sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Uprzejmie Państwa informujemy, że w dniu 28 lutego 2012 r. przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Nieruchomości te położone są w Bobolicach naprzeciwko parku Na skarpie (teren byłej kolei wąskotorowej oraz składnicy drewna). Natomiast dzień później, tj. 29 lutego 2012 r. przeprowadzone zostaną przetargi na 9 działek położonych w Bobolicach na zapleczu ul. Traugutta. Nieruchomości te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (8 działek) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych (1 działka). Przetargi przeprowadzone zostaną w sali nr 5 (parter) Urzędu Miejskiego w Bobolicach. Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu oraz osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości zestawione zostały w poniżej tabeli. Dodatkowe informacje na temat przedmiotowych działek gruntu, a także warunków wzięcia udziału w przetargach uzyskacie Państwo w Urzędzie Miejskim w Bobolicach osoba do kontaktu: Marcin Pachołek, tel , Działki na zapleczu ul. Traugutta Działki naprzeciwko parku Na Skarpie!!!& '( )* +,,-,,!!!& '(!!" #$ % $& $&.*,..,/. & 0,, 10 1,,-,,.*,..,/. & 0,,!!!& '( 2, /,,-,,.*,..,/. & 0,,!!!& '( )1 +,,-,,.*,..,/. & 0,,!!!& '( 1),,,-,,.0,..,/. & 0,,! 1, /,,-,,.0,..,/. & /,,,!! 1,,,,-,,.0,..,/. & /,,,!! 1, 1,,-,,.0,..,/. & /,,,! 11.,,-,,.0,..,/. & /,,,!!.) ),,-,,.0,..,/. & /,,,

5 Ogłoszenie o dofinansowaniu AZBEST 2012 Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem przez WFOŚiGW w Szczecinie kolejnego naboru do konkursu na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu, uprzejmie Państwa informuję, iż śladami lat poprzednich, również w tym roku jesteśmy jako Gmina zainteresowani wzięciem w nim udziału. Wszystkich zainteresowanych realizacją zadania w roku 2012 (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), proszę o kontakt osobisty w tut. Urzędzie w pokoju nr 17 (II piętro) celem złożenia stosownych dokumentów w terminie do 29 lutego 2012 r. Dofinansowanie (do 100%) dot. kosztów: * demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, * transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia składowiska, * unieszkodliwiania odpadu niebezpiecznego na składowisku, * poniesionych po uzyskaniu decyzji Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie o dofinansowaniu (podpisanie umowy z Gminą). Osoba do kontaktu Maja Wiśniewska Inspektor ds. rozwoju, tel , BURMISTRZ BOBOLIC Mieczysława Brzoza Upłynął termin nadsyłania prac do konkursu na Hejnał Miasta 31 stycznia br. minął ostateczny termin nadsyłania prac do konkursu na Hejnał Miasta. Konkurs miał charakter otwarty i skierowany był do wszystkich osób, którym bliska jest tradycja, piękno, promocja i kultura naszego miasta. Samo zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania. Wpłynęło bowiem 41 zgłoszeń z różnych stron Polski, m.in.: Lublin, Poznań, Pyrzyce, Sanok, Brzeżno, Koszalin, Szczecin, Borne Sulinowo, Słupsk, Gdańsk, Kraków, Bydgoszcz i wiele innych. Przypomnijmy, że organizator Burmistrz Bobolic, przewidział dla zwycięzcy konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł, a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 15 marca 2012 r. Uroczyste odsłuchanie hejnału przez mieszkańców Bobolic oraz wręczenie nagrody laureatowi zaplanowane jest podczas otwarcia obchodów Dni Bobolic w dniach 20.O r. Sylwia Czarnecka Aktualności Gmina w swoim planie inwestycyjnym na rok 2012 duży nacisk położyła na podniesienie standardu życia swoich mieszkańców w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i estetyki komunikacyjnej na drogach i chodnikach nie tylko gminnych. Poprawę stanu tychże dróg zapewnić mają planowane w roku bieżącym następujące zadania: zakup ciągnika dla ZUKiO, dzięki któremu efektywniejsza będzie naprawa dróg, uzupełnienie i modernizacja oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i gminy, w tym m.in. montaż znaków drogowych przy ul. Świerczewskiego, Jagoszewskiego, Kowalskiego, Langiewicza, Kochanowskiego, Traugutta, budowa chodnika w m. Głodowa w ciągu drogi gminnej prowadzącej do kościoła oraz wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Bobolicach (przy figurce kościelnej). Rok 2012 r. to także kontynuacja rozpoczętej w 2011 r. przebudowy ul. Magazynowej w Bobolicach, której efektem finalnym mają być nowe nawierzchnie chodników z kostki granitowej, duży parking, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz towarzysząca zadaniu mała infrastruktura (ławki, kosze, kwietniki). Zadaniami bezpośrednio poprawiającymi standard infrastruktury komunikacyjno-parkingowej będą: kontynuacja rozpoczętych w 2011 r. prac modernizacyjnych polegających na stworzeniu dodatkowych miejsc parkingowych (zatok) przy ul. Pionierów w Bobolicach, a także budowa parkingu przy ul. Fabrycznej (naprzeciw bloków ul. Szkolnej). Na lata 2012 i 2013 wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Jutrzenka planowana jest także realizacja zadania polegającego na budowie chodnika wzdłuż bloków przy ul. Szkolnej. W 2012 r. zapoczątkowany zostanie także jeden z kilku etapów niezwykle kosztownej, ale niezbędnej inwestycji - budowy kanalizacji deszczowej w Bobolicach. Rok 2012 zakłada w tym zakresie opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla północnej części miasta, tj. ulic: Słowackiego, Traugutta, Leśnej, Gło- Gmina Planują dużo inwestycji w 2012 roku niepełnosprawnych, budowę dekoracyjnego oświetlenia, montaż ławek, koszy, tablic i kwietników (dofinansowanie w wysokości 295 tys. zł). Również remont budynku MGOK w Bobolicach realizowany będzie w 2013 r. dzięki środkom pochodzącym z PROW; wysokość dofinansowania to 160 tys. zł. Zadanie to realizowane będzie na przełomie 2012 i 2013 roku, a w jego zakres wchodzą: adaptacja nieużywanych pomieszczeń II i III piętra budynku, naprawa dachu oraz zakup wyposażenia. Rok 2012 i 2013 to także czas budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kłaninie obejmujący budowę Remont Magazynowej obejmuje także budowę dużego parkingu w tym miejscu wackiego, Świerczewskiego, Langiewicza, Kowalskiego, Jagoszewskiego, Tomeckiego, Kochanowskiego, Parkowej, Lipowej, Zielonej, Placu Chrobrego, Szpitalnej oraz części ul. Kolejowej. W wyniku realizacji inwestycji stopniowo eliminowane będą pojawiające się podczas gwałtownych deszczy podtopienia posesji mieszkańców. Zadaniem, które zmniejszy koszty związane z funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego w Bobolicach będzie wykonanie specjalistycznej instalacji nawadniająco odwadniającej płytę boiska. Ważnym zadaniem w 2012 r. będzie zakup i montaż wiaty do m. Ujazd pod organizację imprez sołectwa Chmielna. Rozpoczęte zostaną także inwestycje, na które udało się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Mowa tu o I etapie zadania dofinansowanego w wysokości 132 tys. zł, polegającego na budowie infrastruktury komunikacyjnej (chodniki, ścieżka rowerowo-spacerowa, parking, oświetlenie) na odcinku łączącym ul. Szpitalną z ul. Głowackiego. W 2012 r. rozpoczęte zostaną prace dokumentacyjne mające na celu realizację w 2013 r. ze środków w ramach PROW budowy tarasu widokowego polegającego w głównej mierze na gruntownej modernizacji ciągu schodów przy ul. Pionierów poprzez położenie kostki granitowej, stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej z przystosowaniem dla osób 5 boiska piłkarskiego z zapleczem socjalno-szatniowym, budowę chodnika oraz utworzenie placu zabaw. Zadanie to uzyskało dofinansowane w ramach PROW w wysokości 166 tys. zł. Z kolei uatrakcyjnienie spędzania czasu wolnego najmłodszym to, kontynuowana od kilku lat, budowa, modernizacja oraz wyposażenie placów zabaw dla dzieci. Gmina na ten cel przeznaczyła oraz zabezpieczyła środki z programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki własne. Miejscowości, w których zaplanowano budowę bądź doposażenie placów zabaw to: Kłanino, Boboliczki, Stare Borne, Chociwle, Janowiec, a także : przy Pl. Chrobrego oraz przy Szkole Podstawowej dla nowo otwartego (wrzesień 2011 r.) oddziału przedszkolaków oraz klas I-III szkoły podstawowej. Śladami lat poprzednich, planujemy także realizację zadania dofinansowywanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie polegającego na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu naszej gminy. W związku z tym prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych stron (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie) do siedziby tut. Urzędu (pokój nr 17) w terminie do końca lutego br. celem złożenia stosownego wniosku. Dzięki ogłoszeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, naboru dot. uzyskania dofinansowania na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, uprzejmie Państwa informuję, że o ile zebrana zostanie minimalna liczba wniosków, nasza gmina zamierza także przystąpić do Programu. Dzięki 45% dotacji oraz 45% pożyczce w ramach ww. Programu, wkład własny, jaki zapewnić miałby zainteresowany mieszkaniec gminy to 10% kosztów takiej inwestycji. Wszystkich zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania, prosimy o kontakt osobisty w tut. Urzędzie (pokój nr 17) bądź telefoniczny ( ) w terminie do 15 marca br. Maja Wiśniewska - Inspektor ds. rozwoju

6 6 Działo się Podsumowujemy Styczeń Kwiecień Wydarzeniem miesiąca był XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Główna impreza odbyła się w budynku Ośrodka Kultury a podczas koncertu na rzecz WOŚP w Bobolicach wystąpili artyści nieprofesjonalni - zespoły i soliści, dzieci, młodzież i dorośli. Zagrała - grupa instrumentalno - wokalna Strutter, zespół instrumentalno- wokalny Gośdziki Beand, solistki Karolina i Ola Nawrockie, Mariola Kuniszewska i Emilia Biazik, zespoły taneczne Mastakilers i Calineczki oraz zespół Sonore. Stowarzyszenie Aktywności Artystycznej Po Drodze przygotowało odjazdowe smakołyki, a członkinie zespołu Ziemia Boblicka sprzedawały owe pyszności w Kawiarence WOŚP znajdującej się na pierwszym piętrze M-GOK. Sztab w Bobolicach zebrał łącznie zł O planach inwestycyjnych na terenie miasta i gminy dyskutowano podczas spotkania władz miasta z biznesmenami branży budowlanej. Z zaproszenia Mieczysławy Brzozy, burmistrza Bobolic skorzystało 20 przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie. Celem tego pierwszego, roboczego spotkania było omówienie potrzeb w zakresie komunikowania się z gminą w temacie robót budowlanych oraz przekazanie informacji na temat rodzaju i zakresu robót ogólnobudowlanych planowanych do realizacji w roku budżetowym Aż 15% swojego budżetu gmina przeznacza na inwestycje. Są to inwestycje przede wszystkim z zakresu robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, drogowej i wodno kanalizacyjnej. - Uważam, że dyskusja z naszymi wykonawcami jest wręcz konieczna - stwierdziła Burmistrz Bobolic. Maj Luty Przez kilka tygodni trwała batalia samorządowców o zmianę rozporządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którego efektem miało być pozbawienie mieszkańców miasta i gminy opieki nocnej, weekendowej i świątecznej. Pomógł protest i działania podjęte przez Mieczysławę Brzozę, burmistrza Bobolic - Narodowy Fundusz Zdrowia wycofał się z absurdalnego pomysłu zmniejszenia ilości punktów pomocy całodobowej, weekendowej i świątecznej. Marzec W maju jubileusz 65-lecia działalności obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Poroście. Podniosłą uroczystość uświetniło wręczenie sztandaru. Pani Mieczysława Brzoza przewodnicząca Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru przekazała sztandar wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie druhowi Janowi Sachsowi. Czerwiec W marcu zakończyły się wybory sołeckie w gminie. Uczestniczyła w nich wyjątkowo duża ilość mieszkańców. 17 marca 2011 roku na specjalne zaproszenie Burmistrza Bobolic Mieczysławy Brzozy odbyło się spotkanie z nowo wybranymi sołtysami. Celem było między innymi bliższe poznanie się i omówienie wzajemnej współpracy. Z okazji Dnia Sołtysa, które obchodzone jest 11 marca zebranym sołtysom zostały wręczone symboliczne róże oraz gratulacje z okazji wyboru. Delegacja artystów i sportowców z Gminy gościła na 20 Jubileuszu Obchodów Święta Rzeki Peene - Peenefest w partnerskim mieście Demmin w Niemczech. Młodzi artyści z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - zespół Sonore, solistki i grupa break dance porwała niemiecką publiczność do zabawy. Grupa piłkarzy zdobyła w sumie 5 pucharów: za II i III miejsce w rozgrywkach drużynowych oraz puchar dla najlepszego piłkarza i najlepszego strzelca (Kamil Jesionowski) oraz dla najlepszego bramkarza (Zbigniew Oleksiak).

7 Działo się 7 miniony 2011 rok Lipiec Październik XXI Dni Bobolic. Część ubiegłorocznych działań było realizowanych pod hasłem Polsko Niemieckie spotkanie pokoleń. Stało się to dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia (Fundusz Małych Projektów Interreg IV Euroregionu Pomerania) oraz budżetu państwa. Całkowity koszt projektu to: EURO, a kwota dofinansowania: EURO. Sierpień Gimnazjum w Bobolicach to kolejna szkoła w Polsce, która nosi imię nieżyjącej już, polskiej siatkarki, Agaty Mróz- Olszewskiej. Nadanie imienia miało miejsce 7 X 2011 r. Dzień ten na zawsze zapisze się w kronice gimnazjum oraz w pamięci uczniów, rodziców, nauczycieli jako jeden z ważniejszych. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, rodzice, uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy Bobolic, a także poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłaninie, Zakładu Karnego w Starem Bornem i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobolicach. Listopad Sierpniowy Jarmark Odpustowy powoli staje się tradycją. W Bobolicach jest on twórczym połączeniem dawnego Jarmarku Kupieckiego oraz współczesnego Jarmarku Kulturalnego. Udział w imprezie wzięli: artyści rzemieślnicy z gminy, powiatu koszalińskiego, Kołobrzegu, oraz Wałcza Na scenie zaprezentował się zespół Sekret z Polanowa, oraz gwiazda Jarmarku. Duet Modern Talking polski cover-show. Po czterdziestce zaczyna się starość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych - tą myślą Viktora Hugo Jolanta Stępień, opiekun BUTW-u z ramienia Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, rozpoczęła uroczystość zorganizowaną z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wrzesień Grudzień W Bobolicach bardzo uroczyście świętowano XIII Dożynki Powiatu Koszalińskiego. Obchody Święta Plonów rozpoczęła uroczysta msza święta celebrowana przez ks. Biskupa Pawła Cieślika. Podczas mszy Jego Eminencja ks. Biskup poświęcił wieńce dożynkowe, przywiezione przez delegacje wszystkich gmin z Powiatu Koszalińskiego oraz miasta Koszalin. Potem była świetna zabawa, konkursy, występy, które na długo utkwiły w pamięci uczestników. Tradycją Bobolic stały się już Bożonarodzeniowe spotkanie wigilijne. Tegoroczne miało miejsce w czwartek 15 grudnia. Zostali na nią zaproszeni wszyscy mieszkańcy miasta i gminy. Po raz pierwszy spotkanie zostało zorganizowane w samym centrum Bobolic na Rynku Miejskim. Na szczęście pogoda dopisała i mieszkańcy także nie zawiedli, bo przybyli tłumnie na tą uroczystość.

8 8 WOŚP/Programy Włożyli w to całe serce W niedzielę,8 stycznia 2012 roku w Miejsko Gminny Ośrodku Kultury w Bobolicach odbył się XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już od rana grupa młodych wolontariuszy kwestowała na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka. Główna impreza odbyła się w budynku Ośrodka Kultury w godzinach od do Podczas tegorocznego koncertu na rzecz WOŚP w Bobolicach wystąpili artyści amatorzy zespoły i soliści, dzieci, młodzież i dorośli. Nasza Publiczność miała możliwość obejrzenia i wysłuchania różnych form muzycznych: tradycyjnych, współczesnych i innowacyjnych. Zespoły przedstawiły w swoich programach muzykę, która poruszyła serca i tchnęła tę odrobinę nadziei. Tym samym wypełniliśmy misję, którą wytyczył nam Jurek Owsiak. Uczniowie ze szkoły Podstawowej w Bobolicach pokazali Jasełka - Misterium Bożego Narodzenia Z całego serca zagrał zespół instrumentalno- wokalny Goździki oraz solistki: Mariola Kuniszewska, Natalia Katolik, Kamila Kordek, Emilia Biazik, Julia Olearczyk, Martyna Kulig, Katarzyna Mirankiewicz, Patrycja Jaworska oraz Wychowankowie świetlicy Tafla Wielką Aukcję poprowadzili: Pani Zofia Kęcel i Pan Tadeusz Zych oraz Pani Justyna Terlecka i Pan Zbigniew Oleksiak. Bobolicki Uniwersytet III Wieku przygotował pyszne ciasta i serwował je w Kawiarence WOŚP. Około godz. 19:00 organizatorzy zaprosili wszystkich przed budynek MGOK, na światełko do nieba, będące symbolem światła dobrych aniołów, które spłyną do nas na ziemię, aby wszystkich obdarzać szczęściem i radością. Oprawą światełka zajęła się jak zwykle niezawodna Straż Pożarna z Bobolic pod kierownictwem Pana Zdzisława Kurty. Graliśmy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Sztab w Bobolicach podczas tegorocznego finału WOŚP zebrał ,34 zł Aukcja ,00 Kiermasz - 600,80 Kawiarenka - 540,50 SP.Kłanino - 658,35 SP. Kurowo - 609,42 ZSP. Dargiń - 425,27 Sp. Drzewiany - 791,80 Przedszkole Samorządowe 261,36 SP ,18 Gimnazjum ,24 Zespół Placówek Specjalistycznych w Bobolicach 91,01 Zakład Karny w Starym Bornem - 116,75 W tym roku najwięcej do puszek zebrały: Alicja Stanisławska i Paula Turkowska 1030,32 złotych. Organizatorzy akcji w Bobolicach serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom, osobom które uczestniczyły w kwestowaniu, artystom amatorom, wszystkim, którzy przybyli do nas, właśnie w tym dniu, tym, którzy dzielnie wspierali działania Sztabu WOŚP w Bobolicach w szczególności pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki w Bobolicach oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej w Bobolicach i Gimnazjum Publicznego w Bobolicach. Szef sztabu w Bobolicach Marzena Kordek Kłanino W szkole Podstawowej w Kłaninie XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął się już w czwartek, tj.5 stycznia. Tego dnia cała społeczność szkolna wzięła udział w loterii fantowej "I ty możesz pomóc". Za złotówkę można było stać się posiadaczem Kurowo,,Ciągle zapominamy, że człowiek nieustannie musi korzystać z pomocy innych ludzi. Mikołaj Gogol Dobrze, że o tym nie zapomina Jurek Owsiak i wszyscy, którzy SWIS Regionalnym Liderem Innowacji i Rozwoju 2011 Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011 w kategorii Innowacyjna Organizacja to kolejne wyróżnienie, które otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach. płyty, książki, maskotki, plakatu, biżuterii, kosmetyków, słodyczy i innego "cennego" przedmiotu. Cały zysk z loterii zasilił fundację WOŚP. W niedzielę mieszkańcy Kłanina i okolic nie żałowali "grosza" i hojnie wsparli wielkie przedsięwzięcie Jurka Owsiaka, wrzucając wolontariuszom do puszki cenne złotówki. W sumie z obu tych akcji zebraliśmy kwotę 658,35 zł. Wszystkim, którzy "zagrali" w tegorocznym Finale - bardzo dziękujemy. Małgorzata Bielecka biorą udział w jego przedsięwzięciu. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ilu ludzi żyje dziś dzięki jego pomocy, a naszej ofiarności. Chwała takim ludziom - ludziom, którzy swoje marzenia, chęć pomagania bliźnim dokumentują czynami, a nie czczym gadaniem. Swoją pasją Jurek Owsiak zaraża wielu ludzi: dzieci i dorosłych, także nas. Swoją cegiełkę do XX już akcji Jurka Owsiaka dorzucili również uczniowie SP w Kurowie. Agata Barczyńska, Karolina Bartoszek, Justyna Szeląg, Dominika Zimnicka, Jakub i Łukasz Pałasińscy oraz Przemysław Ławniczak kwestując w miejscowościach Kurowo, Cybulino, Gozd i Boboliczki, zebrali łącznie 609,42 zł oraz 4,23 euro i 1 pens. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! Piotr Grzybowski Działania na rzecz społeczności lokalnej zostały dostrzeżone już nie tylko na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim, ale ogólnopolskim. Jest to ogromny zaszczyt dla Gminy. Nagrodę w imieniu stowarzyszenia odebrała Jolanta Stępień - Członek Zarządu SWIS w obecności wolontariuszy Renaty Jarzyńskiej i Ingi Lewickiej. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju. Główną ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym. Patronat nad konkursem sprawują: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Biuro Komisji Europejskiej - Przedstawicielstwo w Polsce, Związek Banków Polskich, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków poszczególnych województw z terenu kraju. Partnerami IV edycji konkursu są: Bank Pekao S.A., IBM Polska, Asseco Business Solutions S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. W imieniu Zarządu SWIS pragnę serdecznie podziękować Mieczysławie Brzozie za wsparcie, członkom stowarzyszenia za pracę, a wolontariuszom za serce i wkład pracy.

9 Kurowo Babciom i Dziadkom Uroczystość związana z obchodami dnia Babci i Dziadka, to już tradycja w naszej szkole, o czym świadczy ogromna ilość gości. W tym roku dzień ten był obchodzony 12 stycznia 2012 r. Oddział zerowy, klasa I, II i III, przygotowywały się bardzo długo. Występy, na które składały się wiersze, piosenki i tańce były prowadzone pod bacznym okiem wychowawczyni p. Emilii Rączka i p. Marzeny Kowalczyk. Dodatkowo w czasie zajęć dzieci wykonały przepiękne upominki, w których pracę włożyły dużo serca i poświęcenia. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień. Od samego rana w szkole panowało ogromne poruszenie, mamy pomagały w przygotowaniu sali, dzieci odświętnie ubrane recytowały wiersze. Na gości czekały suto zastawione stoły (ciasta upieczone przez mamy), owoce oraz kawa i herbata. Uroczystość uświetniona była liczną obecnością babć i dziadków, rodziców, pani sekretarz gminy Krystyny Dobrzańskiej, pani dyrektor Grażyny Sikorskiej oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu, którzy jak zawsze przywożą do placówki pięknie wykonane, własnoręcznie, prace. Impreza udała się, o czym świadczyły gromkie brawa i podziękowania za miłą uroczystość. Marzena Kowalczyk Emilia Rączka Szkolne sprawy W grudniowe noce zimowe noce Dzieciątko Boże z zimna dygoce. Idzie przez pola pokryte szronem, wiatr Mu wydzwania piosnki znajome Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas. Kto ogrzeje rączęta kto schronienie mu da? A dookoła okna się srebrzą Przy sutych stołach piją i jedzą I Dobrą Nowinę świętują wszędzie O tej Dziecinie, o tej kolędzie. Tymi słowami 22 grudnia 2011 roku rozpoczęły się Jasełka w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W rolę aktorów, przedstawiających historię narodzenia Jezusa Zbawiciela świata, wcielili się uczniowie klas I, II, III, IV i V, pod opieką pani Sabiny Wisłockiej, Anny Malazdry, Małgorzaty Dziubak oraz Moniki Pachołek. Inscenizacja była tradycyjna. Maryja wraz z Józefem pochylona nad Synem Bożym, aniołowie uskrzydlający wszystkich obecnych anielskim śpiewem kolęd i pastorałek, pasterze pierwsi z pokłonem u Jezusa, a także Mędrcy ze Wschodu z darami: złotem, wyrażającym, Drzewiany Cztery pory roku w ogrodzie 9 Jasełka w Szkole Podstawowej że Nowo Narodzony jest Królem całego świata, kadzidłem, potwierdzającym Bóstwo Jezusa i mirrą, symbolizującą człowieczeństwo Chrystusa. Były także król Herod, diabeł i śmierć, symbolizujący los człowieka żądnego władzy i o zatwardziałym sercu. Prezentacja multimedialna z tekstem kolęd pani Moniki Pachołek służyła jako część scenografii przygotowanej przez organizatorki oraz panią Aleksandrę Wełnę. Po występach uczniów zastępca dyrektora pani Agnieszka Borkowska wręczyła nagrody laureatom bożonarodzeniowego konkursu organizowanego przez Samorządzik Szkolny pod opieką pani Jolanty Turkowskiej i Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Moniki Pachołek. Na zakończenie uroczystości pani Zofia Kęcel podziękowała za zaproszenie i przygotowanie inscenizacji jak również złożyła życzenia bożonarodzeniowe. Dyrektor Szkoły pani Renata Kowalska pogratulowała naszym aktorom wspaniałego występu, przekazała podziękowania za zaproszenie i życzenia Burmistrz Bobolic pani Mieczysławy Brzozy oraz złożyła serdeczne życzenia rodzicom, uczniom, pracownikom Szkoły i całemu gronu pedagogicznemu. W inscenizacji brały udział dzieci, które korzystają z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie-zajęcia recytatorskie i doskonalące technikę czytania dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia te prowadzone są w ramach realizacji projektu pt. Pierwsze wsparcie na starcie indywidualizacja szansą dla uczniów klas I III z gminy. Monika Pachołek Drzewiany Pierwsze wsparcie na starcie Jak wygląda ogród botaniczny w różnych porach roku? Jakie gatunki roślin zachwycają w poszczególnych miesiącach i które zwierzęta najchętniej odwiedzają ogród? Na te i na wiele innych pytań uczniowie Szkoły Podstawowej w Drzewianach oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie otrzymali odpowiedzi od Pani Grażyny Zyber. Właścicielka Ogrodu Botanicznego Wiciokrzew we Włokach przygotowała niezwykle interesującą, pełną ciekawostek prezentację multimedialną Cztery pory roku w ogrodzie. Pokaz slajdów opatrywała zajmującymi komentarzami, które poszerzały wiedzę uczniów na temat fauny i flory. W sposób konsekwentny namawiała do rozwijania zainteresowań przyrodniczych, bycia ciekawskim podróżnikiem, dociekliwym obserwatorem. W tej lekcji przyrody udział brali także pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Wszyscy razem przygotowywali także kiermasz zdrowej żywności. Kiedy to starsi uczniowie robili sałatki owocowe i warzywne, serwowali twarogowe pasty z jarzynami i zdrowe soki, najmłodsi rozwiązywali zagadki dotyczące zdrowego odżywiania, wyklejali sylwety owoców i warzyw, tworząc dekorację do stoiska z pysznymi i zdrowymi przekąskami. Organizowane przedsięwzięcie zgromadziło wielu chętnych do skosztowania zdrowej żywności, do poznawania bogactwa otaczającego nas świata przyrody i wreszcie tych, którzy chcą go podziwiać razem z niepełnosprawnymi przyjaciółmi. Spotkanie to miało miejsce w Szkole Podstawowej w Drzewianach dnia 15 grudnia 2011r. i było ostatnim, podsumowującym realizację projektu Wspólna praca i zabawa integracja świetna sprawa, dofinansowanego ze środków Programu Działaj Lokalnie VII Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Nauka dla Środowiska. Koordynator projektu Renata Bobowicz Pod tą nazwą realizowany jest w Szkole Podstawowej w Drzewianach projekt, przeznaczony dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Spośród kilku przygotowanych w ofercie, uczniowie uczestniczą także w zajęciach rozwijających ich zainteresowania polonistyczne recytatorskich i doskonalących technikę czytania. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie między innymi: czytają głośno, z podziałem na role, doskonalą dykcję, uczą się właściwej modulacji głosu, recytują poezję dla dzieci, przygotowują inscenizacje. Pierwszą inscenizację przygotowali i przedstawili na forum szkoły z okazji mikołajek- imprezy środowiskowej. Tego dnia zaprezentowali skrupulatnie wybrane i tworzące spójną całość najpiękniejsze utwory poetyckie o tematyce zimowo świątecznej. Recytowali humorystyczne wiersze o świętym Mikołaju. Swoim wystąpieniem wprowadzili w wesoły nastrój wszystkich czekających na prezenty. Publiczne wystąpienie pomogło uczniom pokonać nieśmiałość i tremę, pozwoliło na prezentację własnych uzdolnień. Choć wymagało opanowania pamięciowego dłuższych tekstów, właściwej ich interpretacji i recytacji, uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami. To z pewnością zmobilizowało ich do dalszej pracy, bowiem chętnie brali udział także w szkolnych jasełkach. W ramach prowadzonych zajęć przygotowali poetyckie wprowadzenie, ujmujące nastrojowe wiersze o najpiękniejszych świętach Bożym Narodzeniu. Zajęcia recytatorskie i doskonalące technikę czytania pozwalają dzieciom na rozwój ich zainteresowań, doskonalenie umiejętności, rozbudzanie potrzeby kontaktu z literaturą. Pomagają stwarzać warunki do prezentacji swoich możliwości i osiągnięć. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SP Drzewiany

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 11 (119) listopad 2012

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 11 (119) listopad 2012 Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 1 (122) styczeń 2013

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 1 (122) styczeń 2013 Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Morsy powitały wiosnę w Poroście

Morsy powitały wiosnę w Poroście Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Strona 2 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

Strona 2 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE Strona 2 GMINNE INFORMACJE Inwestujemy w 20 Strona 6 WYDARZENIA WOŚP - 30tyś od Łaz... PROMAX Profesjonalizm w wykonywaniu zadań gminnych Już dziś Gmina może pochwalić się niejako swoim dzieckiem, czyli

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 2 (136) luty 2014

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 2 (136) luty 2014 Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Przygotowania idą pełną parą

Przygotowania idą pełną parą Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 8 (129) sierpień 2013. Bobolice Turniej Piłki Siatkowej

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 8 (129) sierpień 2013. Bobolice Turniej Piłki Siatkowej Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny Grudzień 2011, nr 2

egzemplarz bezpłatny Grudzień 2011, nr 2 Biuletyn Informacyjny Gminy Dobromierz egzemplarz bezpłatny Grudzień 2011, nr 2 Szanowni Mieszkańcy! Minął rok od kiedy po niem i rozliczeniem dotacji. Z korzystać. ubiegłorocznych wyborach powodu rozbieżności

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 6 (114) czerwiec 2012 Młodzi strażacy doskonalili umiejętności

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 6 (114) czerwiec 2012 Młodzi strażacy doskonalili umiejętności Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

wieści nr 1 / 2015 Z najlepszymi życzeniami świątecznymi

wieści nr 1 / 2015 Z najlepszymi życzeniami świątecznymi Urząd Gminy Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej 1 66-433 Lubiszyn www.lubiszyn.pl urzad@lubiszyn.pl lubiszynskie-wiesci@lubiszyn.pl EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Niech Święta Wielkiej Nocy napełnią Wasze serca nadzieją

Bardziej szczegółowo

wyżej, uczestniczył Ryszard Kalisz przewodniczący

wyżej, uczestniczył Ryszard Kalisz przewodniczący Jawor - STR. 2-10 Budżet Gminy Jawor na rok 2013 przyjęty Rada Miejska w Jaworze, na sesji w dn. 20 grudnia ub. r., przyjęła projekt uchwały budżetowej dla Gminy Jawor na rok 2013. Do przedłożonego projektu

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDOWE Styczeń/Luty 2015 nr 1 (259) Fot. Maciej Piłat

PISMO SAMORZĄDOWE Styczeń/Luty 2015 nr 1 (259) Fot. Maciej Piłat PISMO SAMORZĄDOWE Styczeń/Luty 2015 nr 1 (259) Fot. Maciej Piłat Przy Sienkiewicza 2 znów będzie szkoła! str. 2 Budżet na 2015 r. w pigułce str. 3 Jakie plany mają komisje Rady Miasta str. 4 5 Szkoły samorządowe

Bardziej szczegółowo

Artykułów wykonanych z tworzyw sztucznych w połaczeniu z innymi materiałami Zużytych akumulatorów i baterii

Artykułów wykonanych z tworzyw sztucznych w połaczeniu z innymi materiałami Zużytych akumulatorów i baterii gazeta nr 1 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Bobrowice Bobrowiczki Boleszewo Brzeście Gwiazdowo Janiewice Kwasowo Łętowo Noskowo Pomiłowo Radosław Żukowo Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

wieści nr 1 / 2013 W numerze:

wieści nr 1 / 2013 W numerze: Urząd Gminy Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej 1 66-433 Lubiszyn www.lubiszyn.pl urzad@lubiszyn.pl lubiszynskie-wiesci@lubiszyn.pl EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 9 (130) wrzesień 2013. podziękowań za plony

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 9 (130) wrzesień 2013. podziękowań za plony Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 1 (173) Styczeń 2012 ISSN 1506-1957 Samochód dla strażaków Patrz str. 5 Czas zebrań wiejskich W terminie od 30 stycznia do 07 marca br. zaplanowany został cykl spotkań przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 nr 1 (135) KONCERT NOWOROCZNY 2014 STR. 3 KWALIFIKACJA WOJSKOWA STR. 9. Bezpłatny Informator Gminy Zelów / ISSN 1640-727X www.zelow.

Luty 2014 nr 1 (135) KONCERT NOWOROCZNY 2014 STR. 3 KWALIFIKACJA WOJSKOWA STR. 9. Bezpłatny Informator Gminy Zelów / ISSN 1640-727X www.zelow. Luty 2014 nr 1 (135) KONCERT NOWOROCZNY 2014 STR. 3 KWALIFIKACJA WOJSKOWA STR. 9 Bezpłatny Informator Gminy Zelów / ISSN 1640-727X www.zelow.pl WYDARZENIA Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013 to tytuł

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja dla Gminy

Kanalizacja dla Gminy Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 27, 22.10.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 05.11.2013 r. STRZEGOM Strzegom łączy siły Gmina Strzegom będzie w Aglomeracji Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminne Centrum Kultury. Choroszczy zapraszają na wieczór historyczny z ekspertem - dr. Markiem Kietlińskim dyrektorem

Miejsko-Gminne Centrum Kultury. Choroszczy zapraszają na wieczór historyczny z ekspertem - dr. Markiem Kietlińskim dyrektorem luty - marzec 2014, nr 138, cena: 0 zł Oddając krew, ratujesz życie! Choroszczański Oddział Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi prowadzący przy ul. H. Sienkiewicza 29 na I piętrze Klub Krwiodawców zaprasza

Bardziej szczegółowo

POMAGALIŚMY ORKIESTRZE OWSIAKA

POMAGALIŚMY ORKIESTRZE OWSIAKA Egzemplarz bezpłatny. ISSN 1734-6150 Nr 1/09 (28) SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY MALANÓW STYCZEŃ 2009 Obchody rocznicowe w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie roczystość jubileuszowa

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

N r 1 / 2 0 1 2 (STYCZEŃ) W Y D A N I E B E Z P Ł A T N E

N r 1 / 2 0 1 2 (STYCZEŃ) W Y D A N I E B E Z P Ł A T N E N r 1 / 2 0 1 2 (STYCZEŃ) W Y D A N I E B E Z P Ł A T N E D R O D Z Y M I E S Z K A Ń C Y! Mam przyjemność oddać w Państwa ręce pierwszy numer GAZETY WIDAWSKIEJ, zawierającej najważniejsze informacje z

Bardziej szczegółowo

Milionowe inwestycje przyszłością gminy str. 3-4

Milionowe inwestycje przyszłością gminy str. 3-4 Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny ZAGNAŃSK IN BLACK & WHITE str. 14 Numer 2/215 Luty 2014 II Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek str. 11 Najsympatyczniejsze pierwszaki tumlińskie str. 13 Milionowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Ach!!! To był bal KWARTALNIK MORSOWY. Za szybko odszedłeś, Janku! IX Mieleński Karnawałowy Bal Charytatywny UNITRAL 10.01.2009r.

Ach!!! To był bal KWARTALNIK MORSOWY. Za szybko odszedłeś, Janku! IX Mieleński Karnawałowy Bal Charytatywny UNITRAL 10.01.2009r. Luty 2009 1 Ach!!! To był bal IX Mieleński Karnawałowy Bal Charytatywny UNITRAL 10.01.2009r. 10 stycznia br. Forum Samorządowe Nasza Gmina w Mielnie już po raz dziewiąty zorganizowało Bal Charytatywny.

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 28/Czerwiec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 3 str. 10

www.jedlinsk.pl Nr 28/Czerwiec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 3 str. 10 www.jedlinsk.pl Nr 28/Czerwiec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 3 str. 10 1 Drodzy Państwo Pierwsza połowa roku za nami a to oznacza, że przynajmniej w telegraficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

Wiosna, ach to Ty... Wesołych Świąt!!! W numerze m.in.: Kompozycja: Danuta Kabath-Wiśniewska. Kultura - str. 7-8; 12; 18-19; 27-28

Wiosna, ach to Ty... Wesołych Świąt!!! W numerze m.in.: Kompozycja: Danuta Kabath-Wiśniewska. Kultura - str. 7-8; 12; 18-19; 27-28 BIULETYN KRAJEŃSKI Kwartalnik Nr 1 (8) Marzec 2013 biuletyn bezpłatny ISSN 2083-1250 Kompozycja: Danuta Kabath-Wiśniewska Wesołych Świąt!!! Wiosna, ach to Ty... W numerze m.in.: Wydarzenia - str. 7-10;

Bardziej szczegółowo

ZBASZYNECKI KWARTALNIK

ZBASZYNECKI KWARTALNIK Nr (16) 4/2012 * ZBĄSZYNEK * GRUDZIEŃ 2012 ROK Egzemplarz bezpłatny ISSN 2080-2390 w numerze: Inwestycje 2012 r. str.2 Co każdy wiedzieć powinien Burmistrz Zbąszynka informuje str.3 Urzędnik radzi Gospodarka

Bardziej szczegółowo