Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN egzemplarz bezpłatny nr 1 (109) styczeń 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 1 (109) styczeń 2012"

Transkrypt

1 Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare Borne Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN egzemplarz bezpłatny nr 1 (109) styczeń 2012 Kolejne działania zostaną dofinansowane ze środków Unii Europejskiej Na zdjęciu od prawej: Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic i Beata Sempołowicz, skarbnik gminy. Ponad 514 tys. zł dofinansowania otrzyma bobolicki samorząd ze środków Unii Europejskiej. Zostaną one przeznaczone na realizację kilku zadań, których łączna wartość wynosi ,50 zł. Pod koniec ubiegłego roku, Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic podpisała dwie umowy na dofinansowanie wniosków złożonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejną podpisał dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach. Więcej na str2 Seniorzy z Wrzosa Plus zaprosili burmistrza Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała za zł Bobolickie legendy zostaną wydane O kolejną pozycję książkową wzbogacą się Bobolicę. Nowa publikacja związana jest z projektem pt. Promocja twórczości lokalnej małej bobolickiej ojczyzny poprzez wydanie legend bobolickich. Został on złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Środkowopomorska Grupę Działania fundusz małych projektów Leader i będzie realizowany w 2012 r. Umowę na jego realizację, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia (21 grudnia), podpisała Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic. Kwota dofinansowania wynosi 8500 zł ze środków Unii Europejskiej. Więcej na str2 Burmistrz i Rada Miejska zdecydowanie przeciwko Boboliccy samorządowcy wyrazili zdecydowany protest przeciwko wysokimi podwyżkami cen wody i ścieków dla mieszkańców Gminy, wprowadzonym przez Zarząd Spółki RWiK z Białogardu. Jednocześnie Burmistrz Bobolic i Rada Miejska w Bobolicach odmówiła zgody na podwyżki. Świadczy o tym brak w 2011 roku uchwały dotyczącej przyjęcia zarządzenia prezesa zarządu RWiK w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy od dnia r. do roku. Więcej na str3 Z rodzicami o piłkę O noworocznym spotkaniu z seniorami Czytaj na str2 O tym co działo się w gminie z okazji XX finału WOŚP Czytaj na str8 O doskonałej, rodzinnej zabawie jaką był Halowy Turniej Gramy o Piłkę z Rodzicami. Czytaj na str11

2 2 Wydarzenia Spotkanie noworoczne we Wrzosie Plus Kolejne działania zostaną dofinansowane ze środków Unii Europejskiej Klubowicze Klubu Aktywnego Seniora Wrzos Plus nowy 2012 rok rozpoczęli od spotkania noworocznego z przedstawicielami samorządu lokalnego. Spotkanie rozpoczęła Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic, która z ogromną radością przyjęła zaproszenie za spotkanie. Życząc seniorom wszystkiego, co najlepsze, wręczyła każdemu życzenia noworoczne i przepiękne widokówki promocyjne Gminy, do życzeń dołączyła się również Jolanta Stępień. dokończenie ze str 2 Celem projektu jest rozwijanie tożsamości kulturalnej i aktywności mieszkańców gminy poprzez promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i publikację Legend Bobolickich. Realizacja projektu pn. Promocja twórczości lokalnej małej bobolickiej ojczyzny poprzez wydanie Legend Bobolickich polega na publikacji, promocji i dystrybucji cennych pod względem kulturotwórczym zasobów gminy jakim są legendy bobolickie, które ze względów na ograniczone środki finansowe nie były dotąd wydane. Wydarzenie to głównie ma na celu kompleksową promocję twórczości lokalnej poprzez organizację spotkania z autorem i ilustratorem legend. Spotkanie to będzie realizowane we współpracy z partnerami projektu: Miejsko -Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bo- W imieniu seniorów składamy podziękowania dla władz samorządowych za wsparcie i pomoc. Zapraszamy seniorów do uczestnictwa w spotkania KAS Wrzos Plus. Seniorzy KAS Wrzos Plus Minigrant dla biblioteki We wrześniu minionego roku Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Projektu Rozwoju Bibliotek przyznało naszej bibliotece dotację z programu Minigrant - Podaj dalej w wysokości 1000 zł. Dofinansowanie wykorzystane zostało na zorganizowanie Bobolickie legendy czterech spotkań, w tym jednego wirtualnego, o charakterze szkoleniowym, z przedstawicielami bibliotek publicznych z Będzina, Biesiekierza i Polanowa (naszymi partnerskimi bibliotekami z PRB). Tematem przewodnim spotkań było: Wybranie obszarów współpracy w różnych przedsięwzięciach Rezultatem, które przyniosły zjazdy bibliotekarek było wypracowanie planu i wybranie obszarów współpracy. Wizyty bibliotekarek z powiatu były niezwykle inspirujące i motywujące do działania. Cenna inicjatywa zarówno dla nas, jak i naszych partnerek. Bobolickie Bibliotekarki bolicach, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną oraz Towarzystwem Ekologiczno-Kulturalnym w Bobolicach, który w swoich celach statutowych ma upowszechnianie i działalność na rzecz rozwoju kultury. Spotkanie autorskie odbędzie się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, planowana liczba uczestników to min. 40 osób. Przewidziany został poczęstunek dla przybyłych gości. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie treść Legend Bobolickich (odpowiednio przygotowana sala wraz z nagłośnieniem) oraz podarowane zostaną publikacje Legend. Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu będzie na każdej ulotce i plakacie, ponadto na stronie internetowej Urzędu miejskiego i wydaniach prasowych). W ramach projektu zostanie wydanych 300 szt. publikacji Legend Bobolickich - w tym 150 szt. w oprawie twardej i 150 szt. w oprawie miękkiej. Ponadto, jednym z zadań przewidzianych w projekcie jest opracowanie, wykonanie i dystrybucja na terenie całego obszaru działania LGD materiałów promocyjnych - maskotek na podstawie zwycięskiego projektu w konkursie (70 szt.), ulotek (1000 szt.) i plakatów (40 szt.) informujących o zakresie, celach, działaniach i oczekiwanych rezultatach projektu wraz zaproszeniem do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu autorskim. Halina Michalak W M-GOK-u, na III piętrze powstanie sala widowiskowa z widownią dla ok. 100 osób dokończenie ze str 1 Remont M-GOK Jedna z umów dotyczy wniosku złożonego przez Gminę na zadanie pt. Remont budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach. Realizacja tej inwestycji jest przewidziana w okresie: listopad 2012 styczeń Ze środków Unii Europejskiej otrzymamy dofinansowanie na to zadanie w wysokości ,68 zł (75% kosztów kawlifikowalnych). Całkowita wartość inwestycji wynosi: ,68 zł. Zakres prac obejmuje: - remont pomieszczeń II i III piętra budynku, w tym roboty remontowe, elektryczne, sanitarne, - naprawę dachu, - zakup wyposażenia meblowego. W wyniku adaptacji pomieszczeń II piętra powstaną: - sala tańca, - pokój instruktorów, - sala prób, - 3 sanitariaty, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, 4 - pokoje administracyjne. Na poziomie III piętra powstanie sala widowiskowa z widownią dla ok. 100 osób. Deptak w Kłaninie Kolejna umowa dotyczyła realizacji wniosku złożonego przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach pt. Rozwój tożsamości społeczno kulturalnej miejscowości Kłanino poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno sportowej. Całkowita wartość zadania wynosi: ,45 zł, natomiast kwot dofinansowania ,34 zł (dofinansowanie: 75% kosztów kwalifikowalnych). Realizacja zadania przewidziana w II kwartale 2013 r. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: - roboty montażowe na boisku, - budowę deptaka (chodnika), - utworzenie i wyposażenie placu zabaw. Ścieżka zdrowia w Bobolicach 12 stycznia 2012 r. w Szczecinie w Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostały kolejne umowy na dofinansowanie wniosków złożonych przez Gminę w ramach działania Odnowa i rozwój wsi dofinansowanych ze środków UE - PROW-u. Jedna umowa dotyczy realizacji projektu pt. Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej - ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw. Wartość całkowita Kłanino wzbogaci się o nową infrastrukturę rekreacyjno sportową zadania wynosi ,37zł, z czego dofinansowanie (80% kosztów kwalifikowanych) ,00 zł, a wkład własny (20% + VAT) ,37 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w II kwartale 2013 r. Zakres rzeczowy obejmuje następujące zadania: - niwelację terenu; - dostawę i montaż urządzeń - ścieżka zdrowia, czyli urządzenia siłowni zewnętrznej (kompleks sprawnościowy z ławeczką, rowerkiem i bieżnią, uchwyty, drabinki, drążki); - dostawę i montaż urządzeń - placu zabaw ( piaskownica i bujak). Ciąg komunikacyjny w Bobolicach Kolejna umowa dotyczy realizacji projektu pt. Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji w Bobolicach (łączącej ul. Szpitalną z ul. Głowackiego) - I etap budowy drogi Głowackiego/ Szpitalna). Wartość całkowita zadania to: ,00zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi 75% k. kwalifikowanych, tj ,00 zł. Wkład własny gminy wyniesie (25% + VAT): ,00zł. Realizacja zadania przewidziana jest w okresie: luty 2012 r. - sierpień 2012 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - budowę ścieżki pieszo-rowerowej, - budowę parkingu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, - budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Halina Michalak

3 O ceny wody ta awantura... Gmina dopłaci swoim mieszkańcom 7,53 zł do każdego metra sześciennego zużytej wody i wyprodukowanych ścieków. Będzie to kosztowało budżet gminy około 1,2 mln zł. W przedstawionych przez spółkę Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z Białogardu, administratora gminnych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, taryfach koszt jednego metra sześciennego ścieków i wody wynosi Samorządowcy Gminy zdecydowanie zaprotestowali przeciwko podniesieniu cen wody przez spółkę Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z Białogardu. Pismo w tej sprawie wysłali jeszcze w ubiegłym roku. Jego treść publikujemy poniżej. RWiK broni się twierdząc, że ceny i stawki opłat zostały skalkulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby zapewnić pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania majątku przekazanego spółce przez Gminę w 2006 r. oraz kosztów wynikających z inwestycji modernizująco-rozwojowych i ochrony środowiska zrealizowanych w projekcie Zintegrowana Gospodarka Wodno- Ściekowa w Dorzeczu Parsęty. Na 70 dni przed wprowadzeniem nowych taryf zostały one przedstawione Burmistrzowi Bobolic, który miał 45 dni na wniesienie zastrzeżeń do przedłożonego wniosku. Zarząd Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie Wydarzenia 3 Samorządowcy zdecydowanie protestują W związku z kolejnymi wysokimi podwyżkami cen wody i ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy, Burmistrz Bobolic i Rada Miejska w Bobolicach wyraża sprzeciw oraz odmawia zgody na podwyżki, o czym świadczy brak uchwały w 2011 dotyczącej przyjęcia Zarządzenia Nr 25/2011 Prezesa Zarządu Spółki RWiK w Białogardzie w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy od dnia r. do roku. Rada Miejska w Bobolicach podjęła jedynie uchwały o dopłatach do tych taryf. Rozumiemy, że Spółka RWiK w Białogardzie inwestuje i modernizuje, by osiągnąć zakładane w traktacie unijnym cele w zakresie ochrony środowiska i by w ten sposób uniknąć nałożenia kar za niedopełnienie tego obowiązku. Wiemy, że rosną koszty wykonawstwa, dostaw, co powoduje zwiększenie udziału własnego firm wodociągowych w projektach dofinansowywanych przez UE. Zdajemy sobie sprawę, że wysokość taryf powinna być utrzymana na takim poziomie, który gwarantuje sfinansowanie koniecznych wydatków firmy wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym kosztów utrzymania, rozwoju, modernizacji i inwestycji. Jednak nie możemy zaakceptować narzuconych nam taryf ze względu na to, że większość mieszkańców nie będzie w stanie ponieść tak wysokich kosztów. Cena wody i ścieków już w ubiegłym roku była wysoka, a tegoroczna tym bardziej nie jest akceptowalna przez gospodarstwa domowe. Wiemy, że zgodnie z Deklaracją Dublińską usługi uzdatniania i dystrybucji wody oraz odprowadzania ścieków nie mogą być dotowane przez budżet państwowy i że powinny być w całości pokrywane przez odbiorców. Inwestycje Spółki RWiK w Białogardzie są dofinansowane przez UE (wg założeń w 85%), a jedynie jej wkład własny jest pokrywany pieniędzmi uzyskanymi z podwyżek ceny za wodę i odprowadzane ścieki. Z badań przeprowadzonych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie wynika, że po osiągnięciu ceny 20 zł za m3 wody i ścieków, odsetek osób, dla których woda będzie za droga, wyniesie 40%. Informujemy, że taryfa ta w Bobolicach wynosi w 2012 roku 25,59 zł, a nawet po dopłacie Gminy do każdego m3 wody i ścieków osiąga kwotę 18,06 zł, czyli w przybliżeniu 20 zł. Deklaracja Dublińska uznaje wodę za dobro ekonomiczne, co oznacza odpłatność za jej używanie. Ta sama Deklaracja mówi także, ze woda jako dobro podstawowe, niezbędne do życia, powinna być dostępna dla każdego po osiągalnych cenach. Uznaje się, że wydatki związane z korzystaniem z wody nie powinny przekraczać 4% dochodów pozostających do dyspozycji gospodarstwa domowego. Obowiązkiem firm wodociągowo-kanalizacyjnych jest zatem analiza dostępności wody z uwzględnieniem co najmniej przeciętnych dochodów w rodzinie i prowadzenie polityki cenowej zgodnie z zasadą dostępności do czystej wody po osiągalnych cenach. Według GUS poziom przeciętnych wydatków w gospodarstwie domowym na osobę w 2010 roku wyniósł około 991 zł, miesięczny dochód rozporządzalny na osobę kształtował się na poziomie 1139 zł. Jest to dochód średni, nie wszyscy go osiągnęli. Przy cenie wody i ścieków 20 zł netto za m3 i średnim zużyciu wody na 1 osobę 3m3, miesięczny koszt wody i ścieków na jedną osobę wynosi w Gminie 60 zł. A zatem, by koszt ten mieścił się we wskaźniku 4%, dochód na jedną osobę w rodzinie powinien wynosić 1500 zł na osobę. Ustalenia cenowe RWiK nie realizują zatem wytycznych unijnych. Oczekujemy odpowiedzi, jakie starania poczynił Zarząd Spółki, by zmniejszyć udział wkładu własnego, a tym samym zahamować podwyżki cen wody i ścieków. Czy posiedzenia Rady Nadzorczej poświęcone były opracowaniu programu oszczędnościowego, co przełożyłoby się na ceny wody i ścieków dla mieszkańców? Na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Gminie pierwotnie planowane było wydatkowanie około 31 mln zł. Na spotkaniu z Panią Prezes Spółki dnia r. Radni Rady Miejskiej dowiedzieli się, że kwota ta wzrosła do 57 mln. Z czego wynika taki wzrost cen inwestycji w Gminie? Czy wpływ na to miały tylko wzrastające ceny usług Burmistrz Gminy nie wniósł zastrzeżeń do przedłożonego projektu, co zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało uznane za jego weryfikację. Zgodnie z przepisami Rada Gminy powinna zatwierdzić przedłożony wniosek taryfowy uchwałą Rady Gminy. Taka uchwała nie została podjęta, więc taryfy na mocy ustawy, po 70 dniach weszły w życie. Ponadto, jeżeli taryfy i stawki opłat są w opinii Rady Gminy zbyt wysokie, to jedynym sposobem wpłynięcia na ich wysokość jest podjęcie uchwały w sprawie dopłat w odpowiednie wielkości. Taka uchwała o dopłatach dla odbiorców Gminy do ceny taryfowej wody i ścieków została przez Radę Gminy podjęta. Stan techniczny eksploatowanego majątku wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki remontowo inwestycyjnej, co wiąże się z koniecznością zapewnienia w taryfach odpowiednich środków na ten cel. W szczególności dotyczy to Stacji Uzdatniania Wody i hydroforni (28) oraz sieci wodociągowych, które wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych niezbędnych do dostosowania ich stanu technicznego i sanitarnego do obowiązujących przepisów. Na taryfy ma też wpływ wzrost wartości inwestycji realizowanych w ramach projektu Zintegrowana Gospodarka Wodno- Ściekowa w Dorzeczu Parsęty. i materiałów budowlanych? Czy wzrosły one około 100% w okresie, kiedy dokonywano inwestycji w Bobolicach? Czy analizowano i selekcjonowano inwestycje w Gminie pod kątem realizacji tylko wymagalnych zobowiązań akcesyjnych? Czy wszystkie były konieczne w tak krótkim czasie? Czy pieniądze były wydatkowane racjonalnie? RWiK w Białogardzie, podejmując się dostosowania infrastruktury wodno-ściekowej do wymagań akcesyjnych, korzysta z pieniędzy unijnych w ramach programu operacyjnego Funduszu Spójności. Na spotkaniu z Panią Prezes Spółki dnia r. dowiedzieliśmy się, że RWiK do tej pory z planowanych 85% dofinansowania kosztów inwestycyjnych otrzymał 57% zwrotu. Z czego wynika ta różnica? Jakie podjęto środki, by uzyskać 85% zwrot nakładów, zgodnie z założeniami? Te starania również pozwoliłyby na zmniejszenie wkładu własnego i ograniczenie podwyżek. Czy RWiK zwracał się i z jakim skutkiem do NFOŚiGW, by projekt ten był dofinansowany korzystnym kredytem, z możliwością częściowego jego umorzenia? Czy wnioskował do właściwych instancji o możliwość ograniczenia podatków płaconych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne? Czy Zarząd RWiK w Białogardzie zainteresował problemem wzrostu cen wody i ścieków znacznie przekraczających możliwości przeciętnego gospodarstwa domowego władze powiatu, województwa, kraju? Być może wpłynęłoby to na rozwiązania systemowe mające wpływ na ograniczenie podwyżek cen, np. zwiększenie grantów unijnych, podjęcie starań o wydłużenie czasu realizacji zobowiązań unijnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej poza ramę roku Kolejne zagadnienie to szukanie oszczędności w zakresie wydatków. Czy Zarząd Spółki podjął starania, by pozyskać nowych klientów, zmniejszyć straty wody, zmienić strukturę zatrudnienia, dopasowywać wynagrodzenia do sytuacji finansowej Spółki? Czy relacja kosztów eksploatacyjnych (42%) i kosztów amortyzacji (58%) jest właściwa? Co zrobiła Spółka, aby nie naruszyć przepisów prawa ochrony konkurencji i konsumentów, a tym samym nie wykorzystywać swojej dominującej pozycji na rynku lokalnych usług? Niniejsze pismo nie formułuje zarzutów pod adresem Spółki, jest prośbą o wyjaśnienie kwestii znaczących dla polityki cenowej gospodarki wodno-kanalizacyjnej w odniesieniu do Gminy. Burmistrz Bobolic i Radni Rady Miejskiej rozumieją mechanizmy rynkowe, ale nie mogą też pozwolić, by mieszkańcy Gminy, mając uzasadnione problemy z płatnością zobowiązań wynikające z trudnej sytuacji finansowej, zostali pozbawieni wody, a takie rozwiązania są już stosowane przez Spółkę. Nie możemy na to pozwolić z powodów humanitarnych. Nasz sprzeciw wynika z osobistego przekonania, jest też odzwierciedleniem nastrojów mieszkańców otwarcie mówiących, że ceny wody i ścieków są nieakceptowane. Problem cen wody i ścieków nie jest wyłącznym problemem Gminy, wiele samorządów jest zaniepokojonych wzrostem cen, świadczy o tym brak uchwał akceptujących podwyżki. Zapewne potrzebne będą rozwiązania systemowe na szczeblu całego kraju. RWiK w Białogardzie powinien podjąć takie starania, by zgodnie z prawem pogodzić zasadę wody jako dobra ekonomicznego, a zarazem dostępnego po osiągalnych cenach. Wyrażamy nadzieję, że Zarząd Spółki odniesie się ze zrozumieniem do naszego pisma. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach: Zdzisław Czarnecki - Radni Rady Miejskiej w Bobolicach: Bożena Aksiutin Zofia Kęcel Małgorzata Piotrowska Justyna Terlecka Ireneusz Bednarczyk Krzysztof Czajkowski Marek Golas Zdzisław Kurta Zbigniew Oleksiak Radosław Serowski Zdzisław Strzelczak Artur Tomczak Mariusz Walaszczyk Jan Żwirbla Burmistrz Bobolic: Mieczysława Brzoza - Z pierwotnej kwoty 30,9 mln zł określonej w lutym 2005 r. wzrosła do kwoty 57 mln zł (bez przyłączy kanalizacyjnych). Wzrost ten wynika z kursu euro, wzrostu wartości materiałów i kosztów robót budowlanych na rynku krajowym oraz innych kosztów poza kontraktowych w kwocie 2,5 mln zł. (np. likwidacja środków trwałych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zakup gruntów pod przepompownie ścieków itd.). Wzrost cen jest problemem ogólnopolskim, na który ma przede wszystkim wpływ ogromny zakres inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych, mających na celu dostosowanie usług wodno-kanalizacyjnych do obowiązujących przepisów. Temat cen wody i ścieków był również tematem posiedzeń Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje koszty działalności. Ich struktura zależy między innymi od zakresu eksploatowanego majątku i jego stanu technicznego itd. Na terenie gminy w cenie wody amortyzacja stanowi 28 procent, a koszty eksploatacyjne 42 %. Natomiast w cenie ścieków jest to odpowiednio 32 % i 30 %. Amortyzacja na rok 2012 planowana jest w wysokości 1,7 mln zł. 58 % z niej zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek, natomiast zaledwie 42 % na odtworzenie majątku. Tymczasem pilne potrzeby modernizacyjno-inwestycyjne na terenie gminy są dużo większe niż zabezpieczone środki z amortyzacji. - Rozumiemy Państwa zaniepokojenie, również je podzielamy czytamy w piśmie wystosowanym przez Zarząd Spółki do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach. - Jednakże wykonując usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków musimy taryfy sporządzić zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, a działalność nasza musi być wykonywana zgodnie z wymaganiami stawianymi naszej działalności. (sim)

4 4 Przetargi Sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Uprzejmie Państwa informujemy, że w dniu 28 lutego 2012 r. przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Nieruchomości te położone są w Bobolicach naprzeciwko parku Na skarpie (teren byłej kolei wąskotorowej oraz składnicy drewna). Natomiast dzień później, tj. 29 lutego 2012 r. przeprowadzone zostaną przetargi na 9 działek położonych w Bobolicach na zapleczu ul. Traugutta. Nieruchomości te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (8 działek) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych (1 działka). Przetargi przeprowadzone zostaną w sali nr 5 (parter) Urzędu Miejskiego w Bobolicach. Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu oraz osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości zestawione zostały w poniżej tabeli. Dodatkowe informacje na temat przedmiotowych działek gruntu, a także warunków wzięcia udziału w przetargach uzyskacie Państwo w Urzędzie Miejskim w Bobolicach osoba do kontaktu: Marcin Pachołek, tel , Działki na zapleczu ul. Traugutta Działki naprzeciwko parku Na Skarpie!!!& '( )* +,,-,,!!!& '(!!" #$ % $& $&.*,..,/. & 0,, 10 1,,-,,.*,..,/. & 0,,!!!& '( 2, /,,-,,.*,..,/. & 0,,!!!& '( )1 +,,-,,.*,..,/. & 0,,!!!& '( 1),,,-,,.0,..,/. & 0,,! 1, /,,-,,.0,..,/. & /,,,!! 1,,,,-,,.0,..,/. & /,,,!! 1, 1,,-,,.0,..,/. & /,,,! 11.,,-,,.0,..,/. & /,,,!!.) ),,-,,.0,..,/. & /,,,

5 Ogłoszenie o dofinansowaniu AZBEST 2012 Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem przez WFOŚiGW w Szczecinie kolejnego naboru do konkursu na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu, uprzejmie Państwa informuję, iż śladami lat poprzednich, również w tym roku jesteśmy jako Gmina zainteresowani wzięciem w nim udziału. Wszystkich zainteresowanych realizacją zadania w roku 2012 (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), proszę o kontakt osobisty w tut. Urzędzie w pokoju nr 17 (II piętro) celem złożenia stosownych dokumentów w terminie do 29 lutego 2012 r. Dofinansowanie (do 100%) dot. kosztów: * demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, * transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia składowiska, * unieszkodliwiania odpadu niebezpiecznego na składowisku, * poniesionych po uzyskaniu decyzji Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie o dofinansowaniu (podpisanie umowy z Gminą). Osoba do kontaktu Maja Wiśniewska Inspektor ds. rozwoju, tel , BURMISTRZ BOBOLIC Mieczysława Brzoza Upłynął termin nadsyłania prac do konkursu na Hejnał Miasta 31 stycznia br. minął ostateczny termin nadsyłania prac do konkursu na Hejnał Miasta. Konkurs miał charakter otwarty i skierowany był do wszystkich osób, którym bliska jest tradycja, piękno, promocja i kultura naszego miasta. Samo zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania. Wpłynęło bowiem 41 zgłoszeń z różnych stron Polski, m.in.: Lublin, Poznań, Pyrzyce, Sanok, Brzeżno, Koszalin, Szczecin, Borne Sulinowo, Słupsk, Gdańsk, Kraków, Bydgoszcz i wiele innych. Przypomnijmy, że organizator Burmistrz Bobolic, przewidział dla zwycięzcy konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł, a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 15 marca 2012 r. Uroczyste odsłuchanie hejnału przez mieszkańców Bobolic oraz wręczenie nagrody laureatowi zaplanowane jest podczas otwarcia obchodów Dni Bobolic w dniach 20.O r. Sylwia Czarnecka Aktualności Gmina w swoim planie inwestycyjnym na rok 2012 duży nacisk położyła na podniesienie standardu życia swoich mieszkańców w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i estetyki komunikacyjnej na drogach i chodnikach nie tylko gminnych. Poprawę stanu tychże dróg zapewnić mają planowane w roku bieżącym następujące zadania: zakup ciągnika dla ZUKiO, dzięki któremu efektywniejsza będzie naprawa dróg, uzupełnienie i modernizacja oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i gminy, w tym m.in. montaż znaków drogowych przy ul. Świerczewskiego, Jagoszewskiego, Kowalskiego, Langiewicza, Kochanowskiego, Traugutta, budowa chodnika w m. Głodowa w ciągu drogi gminnej prowadzącej do kościoła oraz wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Bobolicach (przy figurce kościelnej). Rok 2012 r. to także kontynuacja rozpoczętej w 2011 r. przebudowy ul. Magazynowej w Bobolicach, której efektem finalnym mają być nowe nawierzchnie chodników z kostki granitowej, duży parking, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz towarzysząca zadaniu mała infrastruktura (ławki, kosze, kwietniki). Zadaniami bezpośrednio poprawiającymi standard infrastruktury komunikacyjno-parkingowej będą: kontynuacja rozpoczętych w 2011 r. prac modernizacyjnych polegających na stworzeniu dodatkowych miejsc parkingowych (zatok) przy ul. Pionierów w Bobolicach, a także budowa parkingu przy ul. Fabrycznej (naprzeciw bloków ul. Szkolnej). Na lata 2012 i 2013 wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Jutrzenka planowana jest także realizacja zadania polegającego na budowie chodnika wzdłuż bloków przy ul. Szkolnej. W 2012 r. zapoczątkowany zostanie także jeden z kilku etapów niezwykle kosztownej, ale niezbędnej inwestycji - budowy kanalizacji deszczowej w Bobolicach. Rok 2012 zakłada w tym zakresie opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla północnej części miasta, tj. ulic: Słowackiego, Traugutta, Leśnej, Gło- Gmina Planują dużo inwestycji w 2012 roku niepełnosprawnych, budowę dekoracyjnego oświetlenia, montaż ławek, koszy, tablic i kwietników (dofinansowanie w wysokości 295 tys. zł). Również remont budynku MGOK w Bobolicach realizowany będzie w 2013 r. dzięki środkom pochodzącym z PROW; wysokość dofinansowania to 160 tys. zł. Zadanie to realizowane będzie na przełomie 2012 i 2013 roku, a w jego zakres wchodzą: adaptacja nieużywanych pomieszczeń II i III piętra budynku, naprawa dachu oraz zakup wyposażenia. Rok 2012 i 2013 to także czas budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kłaninie obejmujący budowę Remont Magazynowej obejmuje także budowę dużego parkingu w tym miejscu wackiego, Świerczewskiego, Langiewicza, Kowalskiego, Jagoszewskiego, Tomeckiego, Kochanowskiego, Parkowej, Lipowej, Zielonej, Placu Chrobrego, Szpitalnej oraz części ul. Kolejowej. W wyniku realizacji inwestycji stopniowo eliminowane będą pojawiające się podczas gwałtownych deszczy podtopienia posesji mieszkańców. Zadaniem, które zmniejszy koszty związane z funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego w Bobolicach będzie wykonanie specjalistycznej instalacji nawadniająco odwadniającej płytę boiska. Ważnym zadaniem w 2012 r. będzie zakup i montaż wiaty do m. Ujazd pod organizację imprez sołectwa Chmielna. Rozpoczęte zostaną także inwestycje, na które udało się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Mowa tu o I etapie zadania dofinansowanego w wysokości 132 tys. zł, polegającego na budowie infrastruktury komunikacyjnej (chodniki, ścieżka rowerowo-spacerowa, parking, oświetlenie) na odcinku łączącym ul. Szpitalną z ul. Głowackiego. W 2012 r. rozpoczęte zostaną prace dokumentacyjne mające na celu realizację w 2013 r. ze środków w ramach PROW budowy tarasu widokowego polegającego w głównej mierze na gruntownej modernizacji ciągu schodów przy ul. Pionierów poprzez położenie kostki granitowej, stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej z przystosowaniem dla osób 5 boiska piłkarskiego z zapleczem socjalno-szatniowym, budowę chodnika oraz utworzenie placu zabaw. Zadanie to uzyskało dofinansowane w ramach PROW w wysokości 166 tys. zł. Z kolei uatrakcyjnienie spędzania czasu wolnego najmłodszym to, kontynuowana od kilku lat, budowa, modernizacja oraz wyposażenie placów zabaw dla dzieci. Gmina na ten cel przeznaczyła oraz zabezpieczyła środki z programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki własne. Miejscowości, w których zaplanowano budowę bądź doposażenie placów zabaw to: Kłanino, Boboliczki, Stare Borne, Chociwle, Janowiec, a także : przy Pl. Chrobrego oraz przy Szkole Podstawowej dla nowo otwartego (wrzesień 2011 r.) oddziału przedszkolaków oraz klas I-III szkoły podstawowej. Śladami lat poprzednich, planujemy także realizację zadania dofinansowywanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie polegającego na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu naszej gminy. W związku z tym prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych stron (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie) do siedziby tut. Urzędu (pokój nr 17) w terminie do końca lutego br. celem złożenia stosownego wniosku. Dzięki ogłoszeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, naboru dot. uzyskania dofinansowania na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, uprzejmie Państwa informuję, że o ile zebrana zostanie minimalna liczba wniosków, nasza gmina zamierza także przystąpić do Programu. Dzięki 45% dotacji oraz 45% pożyczce w ramach ww. Programu, wkład własny, jaki zapewnić miałby zainteresowany mieszkaniec gminy to 10% kosztów takiej inwestycji. Wszystkich zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania, prosimy o kontakt osobisty w tut. Urzędzie (pokój nr 17) bądź telefoniczny ( ) w terminie do 15 marca br. Maja Wiśniewska - Inspektor ds. rozwoju

6 6 Działo się Podsumowujemy Styczeń Kwiecień Wydarzeniem miesiąca był XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Główna impreza odbyła się w budynku Ośrodka Kultury a podczas koncertu na rzecz WOŚP w Bobolicach wystąpili artyści nieprofesjonalni - zespoły i soliści, dzieci, młodzież i dorośli. Zagrała - grupa instrumentalno - wokalna Strutter, zespół instrumentalno- wokalny Gośdziki Beand, solistki Karolina i Ola Nawrockie, Mariola Kuniszewska i Emilia Biazik, zespoły taneczne Mastakilers i Calineczki oraz zespół Sonore. Stowarzyszenie Aktywności Artystycznej Po Drodze przygotowało odjazdowe smakołyki, a członkinie zespołu Ziemia Boblicka sprzedawały owe pyszności w Kawiarence WOŚP znajdującej się na pierwszym piętrze M-GOK. Sztab w Bobolicach zebrał łącznie zł O planach inwestycyjnych na terenie miasta i gminy dyskutowano podczas spotkania władz miasta z biznesmenami branży budowlanej. Z zaproszenia Mieczysławy Brzozy, burmistrza Bobolic skorzystało 20 przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie. Celem tego pierwszego, roboczego spotkania było omówienie potrzeb w zakresie komunikowania się z gminą w temacie robót budowlanych oraz przekazanie informacji na temat rodzaju i zakresu robót ogólnobudowlanych planowanych do realizacji w roku budżetowym Aż 15% swojego budżetu gmina przeznacza na inwestycje. Są to inwestycje przede wszystkim z zakresu robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, drogowej i wodno kanalizacyjnej. - Uważam, że dyskusja z naszymi wykonawcami jest wręcz konieczna - stwierdziła Burmistrz Bobolic. Maj Luty Przez kilka tygodni trwała batalia samorządowców o zmianę rozporządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którego efektem miało być pozbawienie mieszkańców miasta i gminy opieki nocnej, weekendowej i świątecznej. Pomógł protest i działania podjęte przez Mieczysławę Brzozę, burmistrza Bobolic - Narodowy Fundusz Zdrowia wycofał się z absurdalnego pomysłu zmniejszenia ilości punktów pomocy całodobowej, weekendowej i świątecznej. Marzec W maju jubileusz 65-lecia działalności obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Poroście. Podniosłą uroczystość uświetniło wręczenie sztandaru. Pani Mieczysława Brzoza przewodnicząca Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru przekazała sztandar wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie druhowi Janowi Sachsowi. Czerwiec W marcu zakończyły się wybory sołeckie w gminie. Uczestniczyła w nich wyjątkowo duża ilość mieszkańców. 17 marca 2011 roku na specjalne zaproszenie Burmistrza Bobolic Mieczysławy Brzozy odbyło się spotkanie z nowo wybranymi sołtysami. Celem było między innymi bliższe poznanie się i omówienie wzajemnej współpracy. Z okazji Dnia Sołtysa, które obchodzone jest 11 marca zebranym sołtysom zostały wręczone symboliczne róże oraz gratulacje z okazji wyboru. Delegacja artystów i sportowców z Gminy gościła na 20 Jubileuszu Obchodów Święta Rzeki Peene - Peenefest w partnerskim mieście Demmin w Niemczech. Młodzi artyści z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - zespół Sonore, solistki i grupa break dance porwała niemiecką publiczność do zabawy. Grupa piłkarzy zdobyła w sumie 5 pucharów: za II i III miejsce w rozgrywkach drużynowych oraz puchar dla najlepszego piłkarza i najlepszego strzelca (Kamil Jesionowski) oraz dla najlepszego bramkarza (Zbigniew Oleksiak).

7 Działo się 7 miniony 2011 rok Lipiec Październik XXI Dni Bobolic. Część ubiegłorocznych działań było realizowanych pod hasłem Polsko Niemieckie spotkanie pokoleń. Stało się to dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia (Fundusz Małych Projektów Interreg IV Euroregionu Pomerania) oraz budżetu państwa. Całkowity koszt projektu to: EURO, a kwota dofinansowania: EURO. Sierpień Gimnazjum w Bobolicach to kolejna szkoła w Polsce, która nosi imię nieżyjącej już, polskiej siatkarki, Agaty Mróz- Olszewskiej. Nadanie imienia miało miejsce 7 X 2011 r. Dzień ten na zawsze zapisze się w kronice gimnazjum oraz w pamięci uczniów, rodziców, nauczycieli jako jeden z ważniejszych. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, rodzice, uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy Bobolic, a także poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłaninie, Zakładu Karnego w Starem Bornem i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobolicach. Listopad Sierpniowy Jarmark Odpustowy powoli staje się tradycją. W Bobolicach jest on twórczym połączeniem dawnego Jarmarku Kupieckiego oraz współczesnego Jarmarku Kulturalnego. Udział w imprezie wzięli: artyści rzemieślnicy z gminy, powiatu koszalińskiego, Kołobrzegu, oraz Wałcza Na scenie zaprezentował się zespół Sekret z Polanowa, oraz gwiazda Jarmarku. Duet Modern Talking polski cover-show. Po czterdziestce zaczyna się starość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych - tą myślą Viktora Hugo Jolanta Stępień, opiekun BUTW-u z ramienia Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, rozpoczęła uroczystość zorganizowaną z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wrzesień Grudzień W Bobolicach bardzo uroczyście świętowano XIII Dożynki Powiatu Koszalińskiego. Obchody Święta Plonów rozpoczęła uroczysta msza święta celebrowana przez ks. Biskupa Pawła Cieślika. Podczas mszy Jego Eminencja ks. Biskup poświęcił wieńce dożynkowe, przywiezione przez delegacje wszystkich gmin z Powiatu Koszalińskiego oraz miasta Koszalin. Potem była świetna zabawa, konkursy, występy, które na długo utkwiły w pamięci uczestników. Tradycją Bobolic stały się już Bożonarodzeniowe spotkanie wigilijne. Tegoroczne miało miejsce w czwartek 15 grudnia. Zostali na nią zaproszeni wszyscy mieszkańcy miasta i gminy. Po raz pierwszy spotkanie zostało zorganizowane w samym centrum Bobolic na Rynku Miejskim. Na szczęście pogoda dopisała i mieszkańcy także nie zawiedli, bo przybyli tłumnie na tą uroczystość.

8 8 WOŚP/Programy Włożyli w to całe serce W niedzielę,8 stycznia 2012 roku w Miejsko Gminny Ośrodku Kultury w Bobolicach odbył się XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już od rana grupa młodych wolontariuszy kwestowała na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka. Główna impreza odbyła się w budynku Ośrodka Kultury w godzinach od do Podczas tegorocznego koncertu na rzecz WOŚP w Bobolicach wystąpili artyści amatorzy zespoły i soliści, dzieci, młodzież i dorośli. Nasza Publiczność miała możliwość obejrzenia i wysłuchania różnych form muzycznych: tradycyjnych, współczesnych i innowacyjnych. Zespoły przedstawiły w swoich programach muzykę, która poruszyła serca i tchnęła tę odrobinę nadziei. Tym samym wypełniliśmy misję, którą wytyczył nam Jurek Owsiak. Uczniowie ze szkoły Podstawowej w Bobolicach pokazali Jasełka - Misterium Bożego Narodzenia Z całego serca zagrał zespół instrumentalno- wokalny Goździki oraz solistki: Mariola Kuniszewska, Natalia Katolik, Kamila Kordek, Emilia Biazik, Julia Olearczyk, Martyna Kulig, Katarzyna Mirankiewicz, Patrycja Jaworska oraz Wychowankowie świetlicy Tafla Wielką Aukcję poprowadzili: Pani Zofia Kęcel i Pan Tadeusz Zych oraz Pani Justyna Terlecka i Pan Zbigniew Oleksiak. Bobolicki Uniwersytet III Wieku przygotował pyszne ciasta i serwował je w Kawiarence WOŚP. Około godz. 19:00 organizatorzy zaprosili wszystkich przed budynek MGOK, na światełko do nieba, będące symbolem światła dobrych aniołów, które spłyną do nas na ziemię, aby wszystkich obdarzać szczęściem i radością. Oprawą światełka zajęła się jak zwykle niezawodna Straż Pożarna z Bobolic pod kierownictwem Pana Zdzisława Kurty. Graliśmy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Sztab w Bobolicach podczas tegorocznego finału WOŚP zebrał ,34 zł Aukcja ,00 Kiermasz - 600,80 Kawiarenka - 540,50 SP.Kłanino - 658,35 SP. Kurowo - 609,42 ZSP. Dargiń - 425,27 Sp. Drzewiany - 791,80 Przedszkole Samorządowe 261,36 SP ,18 Gimnazjum ,24 Zespół Placówek Specjalistycznych w Bobolicach 91,01 Zakład Karny w Starym Bornem - 116,75 W tym roku najwięcej do puszek zebrały: Alicja Stanisławska i Paula Turkowska 1030,32 złotych. Organizatorzy akcji w Bobolicach serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom, osobom które uczestniczyły w kwestowaniu, artystom amatorom, wszystkim, którzy przybyli do nas, właśnie w tym dniu, tym, którzy dzielnie wspierali działania Sztabu WOŚP w Bobolicach w szczególności pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki w Bobolicach oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej w Bobolicach i Gimnazjum Publicznego w Bobolicach. Szef sztabu w Bobolicach Marzena Kordek Kłanino W szkole Podstawowej w Kłaninie XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął się już w czwartek, tj.5 stycznia. Tego dnia cała społeczność szkolna wzięła udział w loterii fantowej "I ty możesz pomóc". Za złotówkę można było stać się posiadaczem Kurowo,,Ciągle zapominamy, że człowiek nieustannie musi korzystać z pomocy innych ludzi. Mikołaj Gogol Dobrze, że o tym nie zapomina Jurek Owsiak i wszyscy, którzy SWIS Regionalnym Liderem Innowacji i Rozwoju 2011 Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011 w kategorii Innowacyjna Organizacja to kolejne wyróżnienie, które otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach. płyty, książki, maskotki, plakatu, biżuterii, kosmetyków, słodyczy i innego "cennego" przedmiotu. Cały zysk z loterii zasilił fundację WOŚP. W niedzielę mieszkańcy Kłanina i okolic nie żałowali "grosza" i hojnie wsparli wielkie przedsięwzięcie Jurka Owsiaka, wrzucając wolontariuszom do puszki cenne złotówki. W sumie z obu tych akcji zebraliśmy kwotę 658,35 zł. Wszystkim, którzy "zagrali" w tegorocznym Finale - bardzo dziękujemy. Małgorzata Bielecka biorą udział w jego przedsięwzięciu. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ilu ludzi żyje dziś dzięki jego pomocy, a naszej ofiarności. Chwała takim ludziom - ludziom, którzy swoje marzenia, chęć pomagania bliźnim dokumentują czynami, a nie czczym gadaniem. Swoją pasją Jurek Owsiak zaraża wielu ludzi: dzieci i dorosłych, także nas. Swoją cegiełkę do XX już akcji Jurka Owsiaka dorzucili również uczniowie SP w Kurowie. Agata Barczyńska, Karolina Bartoszek, Justyna Szeląg, Dominika Zimnicka, Jakub i Łukasz Pałasińscy oraz Przemysław Ławniczak kwestując w miejscowościach Kurowo, Cybulino, Gozd i Boboliczki, zebrali łącznie 609,42 zł oraz 4,23 euro i 1 pens. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! Piotr Grzybowski Działania na rzecz społeczności lokalnej zostały dostrzeżone już nie tylko na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim, ale ogólnopolskim. Jest to ogromny zaszczyt dla Gminy. Nagrodę w imieniu stowarzyszenia odebrała Jolanta Stępień - Członek Zarządu SWIS w obecności wolontariuszy Renaty Jarzyńskiej i Ingi Lewickiej. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju. Główną ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym. Patronat nad konkursem sprawują: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Biuro Komisji Europejskiej - Przedstawicielstwo w Polsce, Związek Banków Polskich, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków poszczególnych województw z terenu kraju. Partnerami IV edycji konkursu są: Bank Pekao S.A., IBM Polska, Asseco Business Solutions S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. W imieniu Zarządu SWIS pragnę serdecznie podziękować Mieczysławie Brzozie za wsparcie, członkom stowarzyszenia za pracę, a wolontariuszom za serce i wkład pracy.

9 Kurowo Babciom i Dziadkom Uroczystość związana z obchodami dnia Babci i Dziadka, to już tradycja w naszej szkole, o czym świadczy ogromna ilość gości. W tym roku dzień ten był obchodzony 12 stycznia 2012 r. Oddział zerowy, klasa I, II i III, przygotowywały się bardzo długo. Występy, na które składały się wiersze, piosenki i tańce były prowadzone pod bacznym okiem wychowawczyni p. Emilii Rączka i p. Marzeny Kowalczyk. Dodatkowo w czasie zajęć dzieci wykonały przepiękne upominki, w których pracę włożyły dużo serca i poświęcenia. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień. Od samego rana w szkole panowało ogromne poruszenie, mamy pomagały w przygotowaniu sali, dzieci odświętnie ubrane recytowały wiersze. Na gości czekały suto zastawione stoły (ciasta upieczone przez mamy), owoce oraz kawa i herbata. Uroczystość uświetniona była liczną obecnością babć i dziadków, rodziców, pani sekretarz gminy Krystyny Dobrzańskiej, pani dyrektor Grażyny Sikorskiej oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu, którzy jak zawsze przywożą do placówki pięknie wykonane, własnoręcznie, prace. Impreza udała się, o czym świadczyły gromkie brawa i podziękowania za miłą uroczystość. Marzena Kowalczyk Emilia Rączka Szkolne sprawy W grudniowe noce zimowe noce Dzieciątko Boże z zimna dygoce. Idzie przez pola pokryte szronem, wiatr Mu wydzwania piosnki znajome Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas. Kto ogrzeje rączęta kto schronienie mu da? A dookoła okna się srebrzą Przy sutych stołach piją i jedzą I Dobrą Nowinę świętują wszędzie O tej Dziecinie, o tej kolędzie. Tymi słowami 22 grudnia 2011 roku rozpoczęły się Jasełka w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W rolę aktorów, przedstawiających historię narodzenia Jezusa Zbawiciela świata, wcielili się uczniowie klas I, II, III, IV i V, pod opieką pani Sabiny Wisłockiej, Anny Malazdry, Małgorzaty Dziubak oraz Moniki Pachołek. Inscenizacja była tradycyjna. Maryja wraz z Józefem pochylona nad Synem Bożym, aniołowie uskrzydlający wszystkich obecnych anielskim śpiewem kolęd i pastorałek, pasterze pierwsi z pokłonem u Jezusa, a także Mędrcy ze Wschodu z darami: złotem, wyrażającym, Drzewiany Cztery pory roku w ogrodzie 9 Jasełka w Szkole Podstawowej że Nowo Narodzony jest Królem całego świata, kadzidłem, potwierdzającym Bóstwo Jezusa i mirrą, symbolizującą człowieczeństwo Chrystusa. Były także król Herod, diabeł i śmierć, symbolizujący los człowieka żądnego władzy i o zatwardziałym sercu. Prezentacja multimedialna z tekstem kolęd pani Moniki Pachołek służyła jako część scenografii przygotowanej przez organizatorki oraz panią Aleksandrę Wełnę. Po występach uczniów zastępca dyrektora pani Agnieszka Borkowska wręczyła nagrody laureatom bożonarodzeniowego konkursu organizowanego przez Samorządzik Szkolny pod opieką pani Jolanty Turkowskiej i Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Moniki Pachołek. Na zakończenie uroczystości pani Zofia Kęcel podziękowała za zaproszenie i przygotowanie inscenizacji jak również złożyła życzenia bożonarodzeniowe. Dyrektor Szkoły pani Renata Kowalska pogratulowała naszym aktorom wspaniałego występu, przekazała podziękowania za zaproszenie i życzenia Burmistrz Bobolic pani Mieczysławy Brzozy oraz złożyła serdeczne życzenia rodzicom, uczniom, pracownikom Szkoły i całemu gronu pedagogicznemu. W inscenizacji brały udział dzieci, które korzystają z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie-zajęcia recytatorskie i doskonalące technikę czytania dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia te prowadzone są w ramach realizacji projektu pt. Pierwsze wsparcie na starcie indywidualizacja szansą dla uczniów klas I III z gminy. Monika Pachołek Drzewiany Pierwsze wsparcie na starcie Jak wygląda ogród botaniczny w różnych porach roku? Jakie gatunki roślin zachwycają w poszczególnych miesiącach i które zwierzęta najchętniej odwiedzają ogród? Na te i na wiele innych pytań uczniowie Szkoły Podstawowej w Drzewianach oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie otrzymali odpowiedzi od Pani Grażyny Zyber. Właścicielka Ogrodu Botanicznego Wiciokrzew we Włokach przygotowała niezwykle interesującą, pełną ciekawostek prezentację multimedialną Cztery pory roku w ogrodzie. Pokaz slajdów opatrywała zajmującymi komentarzami, które poszerzały wiedzę uczniów na temat fauny i flory. W sposób konsekwentny namawiała do rozwijania zainteresowań przyrodniczych, bycia ciekawskim podróżnikiem, dociekliwym obserwatorem. W tej lekcji przyrody udział brali także pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Wszyscy razem przygotowywali także kiermasz zdrowej żywności. Kiedy to starsi uczniowie robili sałatki owocowe i warzywne, serwowali twarogowe pasty z jarzynami i zdrowe soki, najmłodsi rozwiązywali zagadki dotyczące zdrowego odżywiania, wyklejali sylwety owoców i warzyw, tworząc dekorację do stoiska z pysznymi i zdrowymi przekąskami. Organizowane przedsięwzięcie zgromadziło wielu chętnych do skosztowania zdrowej żywności, do poznawania bogactwa otaczającego nas świata przyrody i wreszcie tych, którzy chcą go podziwiać razem z niepełnosprawnymi przyjaciółmi. Spotkanie to miało miejsce w Szkole Podstawowej w Drzewianach dnia 15 grudnia 2011r. i było ostatnim, podsumowującym realizację projektu Wspólna praca i zabawa integracja świetna sprawa, dofinansowanego ze środków Programu Działaj Lokalnie VII Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Nauka dla Środowiska. Koordynator projektu Renata Bobowicz Pod tą nazwą realizowany jest w Szkole Podstawowej w Drzewianach projekt, przeznaczony dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Spośród kilku przygotowanych w ofercie, uczniowie uczestniczą także w zajęciach rozwijających ich zainteresowania polonistyczne recytatorskich i doskonalących technikę czytania. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie między innymi: czytają głośno, z podziałem na role, doskonalą dykcję, uczą się właściwej modulacji głosu, recytują poezję dla dzieci, przygotowują inscenizacje. Pierwszą inscenizację przygotowali i przedstawili na forum szkoły z okazji mikołajek- imprezy środowiskowej. Tego dnia zaprezentowali skrupulatnie wybrane i tworzące spójną całość najpiękniejsze utwory poetyckie o tematyce zimowo świątecznej. Recytowali humorystyczne wiersze o świętym Mikołaju. Swoim wystąpieniem wprowadzili w wesoły nastrój wszystkich czekających na prezenty. Publiczne wystąpienie pomogło uczniom pokonać nieśmiałość i tremę, pozwoliło na prezentację własnych uzdolnień. Choć wymagało opanowania pamięciowego dłuższych tekstów, właściwej ich interpretacji i recytacji, uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami. To z pewnością zmobilizowało ich do dalszej pracy, bowiem chętnie brali udział także w szkolnych jasełkach. W ramach prowadzonych zajęć przygotowali poetyckie wprowadzenie, ujmujące nastrojowe wiersze o najpiękniejszych świętach Bożym Narodzeniu. Zajęcia recytatorskie i doskonalące technikę czytania pozwalają dzieciom na rozwój ich zainteresowań, doskonalenie umiejętności, rozbudzanie potrzeby kontaktu z literaturą. Pomagają stwarzać warunki do prezentacji swoich możliwości i osiągnięć. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SP Drzewiany

Bal Zamkowy X X B A L Z A M K O W Y

Bal Zamkowy X X B A L Z A M K O W Y Bal Zamkowy Szanowni Państwo, Mam przyjemność przedstawić dobre wieści Powracamy do szczecińskiej tradycji, która swoim zasięgiem obejmowała całe nasze Województwo. Zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice Listopad 2011 1

Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice Listopad 2011 1 Listopad 2011 1 I. Infrastruktury drogowej 161.766,00 zł; II. Doposażenia sprzętowego ZUKiO w Bobolicach 806.287,00 zł; III. Placów zabaw (miasto i wieś) 48.240,29 zł; IV. Obiektów kubaturowych 126.828,57

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak Szkolny Klub Wolontariusza Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak IX ogólnopolski program edukacyjny Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-07/2011 P/11/002 Pani Violetta Rudzka Wójt Gminy Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Opis- harmonogram przebiegu programu Dzwonek na obiad" i akcji. konkursowej Grosz do grosza" w roku szkolnym 2016/17

Opis- harmonogram przebiegu programu Dzwonek na obiad i akcji. konkursowej Grosz do grosza w roku szkolnym 2016/17 Opis- harmonogram przebiegu programu Dzwonek na obiad" i akcji konkursowej Grosz do grosza" w roku szkolnym 2016/17 Czerwiec Nabór wniosków - możliwość złożenia aplikacji - przez rodziny ubiegające się

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/260/14 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 października 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r. UCHWAŁA NR XXI.144.16 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystywania funduszy unijnych w naszej gminie. Justyna Kępińska, Przemek Kojtych i Sylwia Wójcik

Sposoby wykorzystywania funduszy unijnych w naszej gminie. Justyna Kępińska, Przemek Kojtych i Sylwia Wójcik Sposoby wykorzystywania funduszy unijnych w naszej gminie. Justyna Kępińska, Przemek Kojtych i Sylwia Wójcik Fundusze unijne wszędzie. Jak każda z gmin, nasza Gmina Borki, korzysta również z funduszy unijnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r.

Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r. Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r. Autor: Administrator 03.01.2017 r. Gmina Fabianki - Gminny Serwis Informacyjny Rok 2016 upłynął w gminie Fabianki pod znakiem licznych zadań inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2006 rok. UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Miesiąc Tematyka Uwagi Styczeń- Luty 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok. 3. Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje:

W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje: W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje: 1. Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie roku

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie roku Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie 20.07. 05.09.2016 roku NIERUCHOMOŚCI podpisano porozumienie z właścicielem działki nr 289/4 w Szczepanowie w związku z wejściem z jezdnią

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp.

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH. 2013/2014 rok

WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH. 2013/2014 rok WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH 2013/2014 rok Człowiek sam jest tyle wart, ile robi dla innych We wrześniu 2013 roku w naszej szkole powstało Szkolne Koło Wolontariatu. Jego

Bardziej szczegółowo

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy we współpracy ze Szkołą Podstawową i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 ROK GMINA ZBLEWO

KALENDARZ IMPREZ 2016 ROK GMINA ZBLEWO STYCZEŃ KALENDARZ IMPREZ 2016 ROK GMINA ZBLEWO 1. Pokłon Trzech Króli 05.01.2016 Świetlica wiejska Semlin Radni sołectwa Semlin, Radna Rady Gminy 2. XXIV Finał WOŚP 10.01.2016 ZSP Bytonia ZKiW Pinczyn

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OD INSPIRACJI DO KREACJI

OD INSPIRACJI DO KREACJI Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego OD INSPIRACJI DO KREACJI Publiczne Publiczne Przedszkole Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2012 rok

Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2012 rok Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2012 rok Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/195/2012 Rady Miejskiej w z dnia 25 października 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2002-2006 1. Budowa i modernizacja dróg i ulic: dokończenie modernizacji drogi Piątek Wielki - Stawiszyn (II etap); wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo