JAK SIĘ UCZYĆ? STRATEGIE I MOTYWACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK SIĘ UCZYĆ? STRATEGIE I MOTYWACJE"

Transkrypt

1 JAK SIĘ UCZYĆ? STRATEGIE I MOTYWACJE UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI JAN PRZEWOŹNIK

2 PSYCHOLOGIA... PODEJŚCIE NOMOTETYCZNE PRAWA PODEJŚCIE IDIOGRAFICZNE JESTEŚ JEDYNYM W CAŁYM WSZECHŚWIECIE, NIEPOWTARZALNYM ISTNIENIEM

3 DOŚWIADCZENIA Uczenie się w psychologii biznesu i sportu 20 (32) lat na rynku szkoleniowym uczestników kursów Przedstawiciel naukowy i handlowy Podejście: mistrzostwo osobiste

4 MOTYWACJA: DLACZEGO WARTO

5 DEFINICJA POJĘCIA MOTYWACJA Motywacja najczęściej pod tym pojęciem rozumie się stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania

6 Procenty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Becker B., Huselid M., Ulrich D. 2002

7 WZROST KRZYWA S CZAS

8 JAK PODEJMUJEMY DECYZJE Mało informacji zbieranych Wiele informacji zbieranych Jedna opcja rozważana STYL STANOWCZY Ten styl podejmowania decyzji charakteryzują: bezpośredniość, szybkość, skuteczność, stanowczość. Styl skupiony na działaniu i wykonywaniu zadań. STYL HIERARCHICZNY Rezultaty decyzji będą ostateczne i przetrwają próbę czasu. Styl nieco intelektualny. Kilka opcji rozważanych STYL ELASTYCZNY Szybkość i zdolność adaptacji. Decyzja jest szybko podejmowana i równie szybko może być zmieniony kierunek działania, by dotrzymać kroku zmieniającym się okolicznościom. Styl zorientowany na reagowanie na okoliczności. STYL INTEGRUJĄCY Postrzeganie problemów z szerokiej perspektywy. Informacje pochodzą z wielu źródeł, decyzje mogą dotyczyć wielu kierunków działania. Styl partycypacyjny. Wg: K. Brousseau, M. Driver, G. Hourihan, R. Larsson, 2006

9 TWOJA KARIERA + WIEDZA = + INTELIGENCJA EMOCJONALNA + INNOWACYJNOŚĆ

10 STRATEGIE

11 POKORA W CZASACH CHAOSU I ODKRYWANIA TAJEMNIC

12 Atrakcyjność zajęć Kompetencje Przydatność wiedzy Słowność Punktualność Dopasowalność wymagań Gradacja zadań Udostępnienie materiałów Przystępność Planowanie rozwoju ZASPO- POŻĄDANE KOJENIE REZULTATY WAGA POTRZEBY MOŻLIWOŚĆ R W ZP M

13 DEFINICJA POJĘCIA UCZENIE SIĘ Uczenie się to proces prowadzący do modyfikacji zachowania jednostki w wyniku jej uprzednich doświadczeń.

14 UCZENIE SIĘ NOWYCH TREŚCI WYNIKI CZAS

15 DEFINICJA POJĘCIA STRATEGIA STRATEGIA TO OGÓLNY PROGRAM DZIAŁANIA UKIERUNKOWANY NA WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU DLA OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓW.

16 STRATEGIA ORIENTACJA NA DŁUGOFALOWE CELE KONKRETNE WYNIKI WAŻNY WYBÓR KIERUNKU ZWIĄZANA Z MISJĄ OKREŚLONY ZASIĘG OPARCIE SIĘ NA SZCZEGÓLNYCH KOMPETENCJACH

17 STRATEGIA: ORIENTACJA NA CELE + ZARZĄDZANIE CZASEM

18

19 OBRAZ SIEBIE Wysoka samoocena Przekonanie o własnej skuteczności Nadzieja Optymizm Cele! Układ siatkowaty! Poziom aspiracji!!! WIEDZA MOTYWACJA UMIEJĘTNOŚCI

20 KUMULACYJNY EFEKT... DZIEŃ TYDZIEŃ ROK GODZ GODZ GODZ GODZ (45 OŚMIOGODZINNYCH DNI PRACY)

21 WYDAJNOŚĆ CZAS

22 CZAS godziny dziennie godzin tygodniowo godzin miesięcznie godzin rocznie...

23 CZAS WOLNY... 8 godzin dziennie czasu wolnego godzin tygodniowo godzin miesięcznie godzin rocznie...

24 MÓJ OSOBISTY KAPITAŁ X lat potencjału: mój wiek emerytalny minus obecny wiek w latach = x 2024 (253 dni pracy x 8 godzin) =... godz. To mój zasób czasu efektywnej pracy aż do emerytury... x 759 (253 dni pracy x 3 godziny) =... godz x 1344 (112 dni wolne x 12 godz.) =... godz. =... godz. Mój zasób czasu wolnego do emerytury.

25 SZACUNKI NOWOJORSKICH NAUCZYCIELI MUZYKI UMIEJĘTNOŚĆ GODZINY Harmonijka 50 Czytanie nut 150 Gitara 150 Trąbka 300 Fortepian 450 Puzon 600 Saksofon altowy 600 Kung Fu 600 Śpiew 900 Wioloczela 900 Flet 1200 Skrzypce 1900

26

27 PSYCHOLOGIA SUKCESU JEŚLI CHCESZ BYĆ ZWYCIĘZCĄ MYŚL I DZIAŁAJ JAK ZWYCIĘZCA

28 STRATEGIA MODEL DAVIDA KOLBA

29 1. DOŚWIADCZENIE MODEL 4. ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE KOLBA 2. REFLEKSJA 3. WNIOSKI

30 STRATEGIA POSTRZEGANIE CZASU

31 Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość Przyszłość transcendentalna Wyrażaj wdzięczność Ćwicz bycie uprzejmym Kultywuj optymizm Dbaj o duchowość Unikaj rozpamiętywania negatywnego Podtrzymuj relacje Wytwarzaj strategie radzenia sobie Naucz się przebaczać Zwiększaj doświadczenie zaangażowania Wyznaczaj oraz realizuj cele życiowe Smakuj radości życia Dbaj o swoje ciało (ćwiczenia) Dbaj o swoje ciało (medytacja)

32 STRATEGIA: CODA

33

34 OSOBISTA STRATEGICZNA KARTA WWYNIKÓW Data Ćwiczenia T. Hejda Lekcje Komentarze

35 ŁAMAŃCE JĘZYKOWE DOES THIS SMALL SHOP SORT SHORT SOCKS, SIR?

36 STRATEGIA: WARTOŚĆ CZASU

37 WARTOŚĆ CZASU CHRONOS KAIROS AION

38 CZAS... Chronos Czas Chronologiczny Kairos Czas Wartości Aion Czas Całego Życia, Nieskończoności W zarządzaniu czasem ważne jest nie tylko to, co robisz, ale także to, kim jesteś!!!

39

40 MISJA Wspieram rozwój ludzi.

41 WIZJA Uważnie słucham i mądrze doradzam, aby wspomagać rozwój.

42 WARTOŚCI Wiedza Słuchanie Innowacyjność Rozwój rozmówcy

43 STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Rola: Słuchacz Akcja: Pytania Cel: Inni mówią Wskaźnik: Ilość pytań

44 STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Kierunek strategiczny Orientacja na potrzeby ukryte klienta Skrócenie drogi od projektu do produkcji tych pomysłów, które w szczególności spodobały się klientom. Cel akcji Akcja Wskaźnik Poprzez szczegółowe rozeznanie potrzeb klientów, rozwinąć z nimi nowe sposoby współpracy. Rozwój nowych produktów we współpracy z klientami. Gromadzenie w banku wiedzy listy oczekiwań, jawnych i ukrytych potrzeb klientów. Zaproszenie na wspólne spotkania, mające na celu poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Liczba wdrożonych nowych sposobów obsługi klientów. Pomiar: liczba nowych pomysłów, w oparciu o sugestie klientów. Liczba uczestników. Sposób pomiaru: mierzyć liczbę uczestników, mierzyć liczbę uczestników chcących wziąć udział w takich warsztatach.

45 OSOBISTA STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW FRAGMENT TRENER LITERATURA - PLAN I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII

46 Cztery perspektywy osobistej strategicznej karty wyników Plan Wykonanie Perspektywa rodziny 1. Rozmowy z żoną Rozmowy z dziećmi Wspólne jedzenie Wycieczki rodzinne 2 1 Perspektywa pracy 5. Dni komunikacji zespołowej Delegowanie uprawnień Wyszukiwanie talentów Kształcenie współpracowników 2 2 Perspektywa przyjaciół 9. Spotkania Teatr Wyjazdy za miasto Wspólne hobby 1 1 Perspektywa zdrowia 13. Grupa gimnastyczna km jogging Weekend bez Firmy Dzień skończony o

47 Osobista Strategiczna Karta Wyników 16. Dzień skończony o Rozmowy z żoną 2. Rozmowy z dziećmi 15. Weekend bez Firmy 3. Wspólne jedzenie km jogging 4. Wycieczki rodzinne 13. Grupa gimnastyczna 5. Dni komunikacji zespołowej 12. Wspólne hobby 6. Delegowanie uprawnień 11. Wyjazdy za miasto 10. Teatr 9. Spotkania 7. Wyszukiwanie talentów 8. Kształcenie współpracowników

48 STRATEGIA: PODWÓJNIE INTELIGENTNE PYTANIA

49 INTELIGENCJA Inteligencja to zdolność przystosowania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi.

50 INTELIGENCJA Adekwatnie do koncepcji Piageta możemy rozważać inteligentną adaptację do zmian jako wypadkową asymilacji i akomodacji. Asymilacja co z nowego środowiska warto przystosować do siebie, do swoich postaw, zachowań? Osoba inteligentna potrafi w procesie zmian dostrzec w nowym środowisku takie elementy, które warto i można zmienić i dopasować do siebie, do swojej koncepcji życia. Akomodacja do czego w nowym środowisku warto się przystosować i przyjąć to? Osoba inteligentna potrafi w procesie zmian dostrzec, do czego warto się nagiąć, dopasować, zmieniając przy tym swoje zachowania. Wie na przykład, że nie warto walczyć z tym obszarem, bo i tak niczego to nie zmieni.

51 INTELIGENCJA W nowej sytuacji: Asymilacja zmieniam i dopasowuję świat do siebie. Akomodacja zmieniam siebie i dopasowuję się do świata.

52 INTELIGENCJA EMOCJONALNA Inteligencja emocjonalna to zdolność do postrzegania emocji, dostępu do nich i takiego ich aktywowania, by dobrze towarzyszyły myśleniu.

53 INTELIGENCJA EMOCJONALNA Zdolność do rozumienia emocji i posiadanie emocjonalnej wiedzy, by regulować emocje i sprzyjać rozwojowi emocjonalnemu oraz intelektualnemu.

54 DROGA UCZĄCEGO SIĘ KŁADKA JAMA WYROKUJĄCEGO

55 DROGA WYROKUJĄCEGO Na jaką cholerę mi nauka tańca!? DROGA UCZĄCEGO SIĘ Jakie korzyści może mi przynieść taniec?

56 DROGA WYROKUJĄCEGO 1. Co to za głupoty, kompletnie nie dla mnie? 2. Kto wymyśla takie bzdury? 3. Czemu wcześniej się tego nie uczyłam/em? 4. Na kogo mógłbym zwalić to zadanie? 5. Ile na tym można stracić? 6. Jak się od tego wymigać?

57 DROGA UCZĄCEGO SIĘ 1. Przed jakimi wyzwaniami mogę stanąć? 2. Czego mogę nauczyć się z tego doświadczenia? 3. Jakimi talentami mogę się wykazać? 4. Jakie talenty mogę rozwinąć? 5. Jak z tego można skorzystać? 6. Jaki optymalny pierwszy krok należy zrobić?

58 REAKCJA STRESOWA Stresujące myśli Przekaz z podwzgórza kortykoliberyna hormon uwalniający kortykotropinę CRH Przysadka mózgowa kortykotropina ACTH Kora nadnerczy glikokortykoidy Reakcja organizmu zagrożenie chorobą

59 REAKCJA ANTYSTRESOWA ŚMIECH Zwiększenie liczby i aktywności limfocytu T i naturalnych zabójców komórek żernych Zwiększenie poziomu interferonu białka wyzwalającego reakcję obronną przed wirusami Wzrost immunoglobuliny A, antyciała, które walczy z infekcjami górnych dróg oddechowych Zwiększenie liczby immunoglobulin G i M, które pomagają zwalczać inne infekcje Zwiększenie wydzielania się endorfin Organizm, w tym mózg, jest lepiej dotleniony Szybciej bije serce WEWNĘTRZNE POCZUCIE KONTROLI WEWNĘTRZNE MONOLOGI

60 Zachowane w pamięci na następny raz, gdy pojawi się podobna sytuacja Sytuacja rozpoznawana w bazie danych Zachowane w pamięci na następny raz, gdy pojawi się podobna sytuacja Negatywna ocena Negatywny monolog wewnętrzny Negatywne oczekiwania Nieadekwatne zachowanie Niezadowalający wynik Pozytywny monolog wewnętrzny Pozytywne oczekiwania Adekwatne zachowanie Zadawalający wynik Pozytywne przekonanie

61 STRATEGIA: CZTERY TYPY UMYSŁOWOŚCI

62 CZTERY TYPY UMYSŁOWOŚCI A. TYP ANALITYCZNY D. TYP WYOBRAŻENIOWY B. TYP SEKWENCYJNY C. TYP INTERPERSONALNY

63 LOGIKA WIZUALIZACJA A D TYP FAKTY HOLISTYCZNIE TYP ANALITYCZNY KRYTYKA INTUICJA WYOBRAŻENIOWY TECHNIKA INNOWACYJNOŚĆ ANALIZA ILOŚĆ PLANY STRUKTURA SEKWENCYJNOŚĆ ARTYZM WYOBRAŹNIA MIĘDZYLUDZKIE KINESTETYCZNE EMOCJE TYP ZORGANIZOWANIE DUCHOWE TYP SEKWENCYJNY SZCZEGÓŁY ZMYSŁOWE INTER- PERSONALNY B KONSERWATYZM WSPÓŁCZUCIE C

64 UCZENIE SIĘ ANALITYCZNE 1. Ucz się zbierania informacji na temat problemu. 2. Kategoryzuj informacje według określonych kategorii. 3. Wizualizuj informacje przez rysunki, wykresy, grafikę. 4. Postrzegaj całości i części w ich wzajemnym powiązaniu. 5. Analizuj istotę części i istotę funkcjonowania całości. 6. Analizuj zachowania różnych decydentów: polityków, graczy giełdowych, szachistów. 7. Rozwiązuj łamigłówki, zadania logiczne, itp. 8. Wykorzystuj komputerowe programy do rozwiązywania różnych problemów. 9. Graj role adwokata diabła w procesach grupowego podejmowania decyzji. 10. Pisz krytyczne artykuły na interesujące cię tematy.

65 UCZENIE SIĘ SEKWENCYJNE 1. Planuj wykonywanie różnych zadań w różny sposób. 2. W oparciu o program komputerowy, realizujący zasady programowego uczenia się, zapoznaj się z jakąś nową dziedziną wiedzy. 3. Zaprojektuj wykonanie jakiegoś zadania krok po kroku i zrealizuj go. 4. Zrób plan budżetowy na miesiąc i zrealizuj go. 5. Zorganizuj systematycznie swoją biblioteczkę domową, płyty, nagrania, itd.

66 UCZENIE SIĘ INTERPERSONALNE 1. Dziel się swoimi myślami, ideami, odczuciami z przyjaciółmi. 2. Ucz się słuchać innych. 3. Ucz się komunikacji w grupie. 4. Znajdź czas na wspólne spożywanie posiłków w rodzinie, pracy. 5. Ucz się i pracuj w grupie, jeśli to możliwe. 6. Skomponuj piosenkę i poproś kogoś o jej zaśpiewanie. 7. Weź udział w jakiejś imprezie sportowej. 8. Baw się z dzieckiem według reguł przez niego ustalonych. 9. Zaadoptuj jakieś zwierzę domowe. 10. Przemyśl, co ludzie zrobili dla ciebie i jak mógłbyś się odwdzięczyć. 11. Ucz innych jakiegoś przedmiotu.

67 UCZENIE SIĘ WYOBRAŻENIOWE 1. Patrz na problemy, obrazy, sytuacje, całościowo. 2. Badaj aktualne trendy w dowolnych dziedzinach i staraj się przewidzieć kilka możliwych kierunków dalszego rozwoju. 3. Zadawaj pytania typu a gdyby tak... i udzielaj wielu odpowiedzi. 4. Pozwalaj sobie na snucie marzeń, myślenie życzeniowe. 5. Szkicuj obrazami własne pomysły. 6. Stosuj często burzę mózgów. 7. Dostrzegaj piękno wzorców: budynków, teorii. 8. Staraj się określić, kiedy jesteś najbardziej twórczy w ciągu dnia. Właśnie wtedy rozwiązuj problemy.

68 STRATEGIA: WIELOKANAŁOWOŚĆ

69

70

71

72 STRATEGIA: MAPY UMYSŁU

73 MAPY UMYSŁU! Pozioma, biała kartka papieru formatu A-4 lub A-3. Kolorowe długopisy niebieski, czerwony, zielony, czarny. W środku temat mapy obraz i tekst (6 cm). Stosowane: słowa klucze (główne skojarzenia), obrazy, symbole, kody. Im dalej od centrum, tym cieńsze linie. Wykreuj swój własny styl tworzenia Map Myśli. Wyróżniaj i zaznaczaj asocjacje jednego elementu z drugim. Aby Twoje Mapy były przejrzyste, używaj promienistej hierarchii, numeruj.

74

75

76 STRATEGIA: NASZE NAWYKI

77 EFEKTY POPRZEDNICH LAT NAUKI? TO BYŁA INWESTYCJA!

78

79 ŻYJ! FIZYCZNE KOCHAJ! IV. TEORIE SPOŁECZNE ZWERYFIKOWANE OPERACYJNIE ENERGIA UCZ SIĘ! INTELEKTUALNE TWÓRZ TRWAŁE DZIEŁA! DUCHOWE

80

81 STRATEGIA: TECHNIKI

82 TECHNIKA MNEMOTECHNICZNA PODRÓŻ SZYBSZE ZAPAMIĘTYWANIE I ODTWARZANIE 82

83

84 T I L K N M O P F EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ TECHNIKA ZDAŃ ZNACZĄCYCH ZAPAMIĘTYWANIE CIĄGÓW WYRAZÓW I

85 CECHY ROMANTYZMU I L K N M O P F I T INDYWIDUALIZM LUDOWOŚĆ KULT UCZUCIA NASTROJOWOŚĆ MISTYCYZM ORIENTALIZM PATRIOTYZM FANTASTYKA IDEOWOŚĆ TRAGIZM

86 PLANETY MOJA WIECZNIE ZAPRACOWANA MAMA JUTRO SAMA USMAŻY NAM PLACKI

87 STRATEGIA: DOBRE RADY

88 Organ nie używany zanika! Szczury w stymulującym środowisku 3 lata życia Odpowiednik 90 lat życia człowieka! Zakonnice aktywne umysłowo żyją dłużej. Władysław Tatarkiewicz, Czesław Miłosz Wniosek: Mózg pracuje podobnie jak mięsień. Im więcej go ćwiczymy, tym więcej się rozwija. Za mało ćwiczenia, to sflaczały mózg.

89 Najlepiej zapamiętujemy to, czemu towarzyszą silne emocje. Adrenalina Noradrenalina Wyraźniejsze obrazy w mózgu Lepsza pamięć

90 Jedzmy pełnowartościowe śniadania! Korelacja z długowiecznością. Mózg pracuje na większych obrotach. Grupa I: Czarna kawa. Spadek poziomu cukru we krwi, rozdrażnienie, nerwowość, gniew, zmęczenie, wyczerpanie i ból głowy. Grupa II: Kawa z cukrem, śmietaną i dwoma pączkami. Wzrost poziomu cukru w ciągu pierwszej godziny, potem spadek. Grupa III: Szklanka soku, dwa plasterki bekonu, dwa jajka, grzanka, dżem i kawa ze śmietaną i cukrem. Wzrost poziomu cukru i sprawność aż do południa.

91 CATS... Te cztery czynniki mogą osłabić nasze zdrowie i umysł. Coffee Kawa Alcohol Alkohol Tea Herbata Sugar Cukier Papierosy Witamina B1, ukrwienie mózgu

92 ZAPAMIĘTUJEMY... 90% tego, co widzimy, słyszymy, mówimy i robimy Przeciętnie zapamiętujemy: 20% tego, co czytamy 30% tego, co słyszymy 40% tego, co widzimy 50% tego, co mówimy 60% tego, co zrobimy 90% tego, co widzimy, słyszymy, mówimy i robimy

93 70% tego, czego się uczysz, może być zapomniane w ciągu doby! POWTÓRKI!!! Przed snem! KRZYWA ZAPOMINANIA EBBINGHAUSA

94 UCZENIE SIĘ Pierwszym istotnym pojęciem, kluczowym dla rozumienia uczenia się jest zmiana. I to zmiana względnie trwała, nie będąca wynikiem dojrzewania. Uczenie się zatem, to wywoływanie i utrwalenie określonych zmian organizmu. Warto zwrócić uwagę na drugi istotny aspekt - aktywną rolę podmiotu w tym procesie, czyli osoby uczącej się! W niniejszym wykładzie nacisk kładziony jest szczególnie na ten element, jako istotny wyznacznik nowoczesnego podejścia do nauczania i uczenia się. Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że istnieje ścisły związek uczenia się i pamięci. Pamięć i uczenie się to dwie strony tego samego procesu nabywania nowych doświadczeń przez jednostkę. Na nic byłoby uczenie się, gdyby wyuczone umiejętności nie zostały zapamiętane, przechowane i odtworzone w stosownym czasie. Dlatego uczący się musi zwracać szczególną uwagę na organizację materiału i procesów uczenia się.

95 UCZENIE SIĘ 1. Powtórzenia materiału. 2. Rozłożenie powtórzeń w czasie. 3. Sposoby powtarzania metody kombinowane. 4. Informacje o wynikach. 5. Organizacja percepcji. 6. Aktywność jednostki.

96 SPOSOBY UCZENIA SIĘ 1. Zawsze wg modelu Wysoka Samoocena + Wiara w Siebie. 2. Techniki relaksacyjne stan czujnej gotowości! 3. Wysokie oczekiwania stawiaj w sposób umiarkowany. 4. Posługuj się pozytywnym, afirmującym językiem. 5. Pamiętaj o właściwym wprowadzeniu do tematu lekcji. 6. Przedstawiaj uczącym się najpierw ogólny zarys tematu. 7. Dziel temat lekcji na kilka zagadnień 8. Pobudzaj do pracy obydwie półkule mózgowe (WAK). 9. Wykorzystuj osiem typów inteligencji. 10. Stosuj ćwiczenia indywidualne, w parach i grupach. 11. Wykorzystuj dodatkowe pomoce dydaktyczne.

97 SPOSOBY UCZENIA SIĘ 12. Proces uczenia się przebiega wielokanałowo (WAK). 13. Wprowadzaj stopniowo opanowywanie nowych zagadnień. 14. Dostarczaj okazji do zaprezentowania nowej wiedzy. 15. Uczyń z powtórek codzienną praktykę. 16. Stosuj mapy pamięci do sporządzania notatek. 17. Pobudzaj podświadomość w przypominaniu informacji. 18. Gospodarowanie czasem i koncentracja na priorytetach. 19. Kotwicz pozytywne stany świadomości. 20. Stosuj kreatywną wizualizację. 21. Uczyń z nauki zabawę.

98 NISKOINFORMACYJNA DIETA Podobnie jak współczesny człowiek zjada zbyt dużo kalorii, osoby pracujące z informacjami pożerają je w nadmiarze.

99 NISKOINFORMACYJNA DIETA Czytanie nagłówków gazet Wiele informacji jest nieistotnych z punktu widzenia Twoich celów.

100 NISKOINFORMACYJNA DIETA Wyrób sobie nawyk pytania: Czy na pewno wykorzystam tę informację do czegoś pilnego i ważnego?

101 PRZEKSZTAŁCENIE NIE GROMADZIĆ, LECZ ELIMINOWAĆ.

102 LITERATURA Koncepcja czterech typów uczenia się: Lumsdaine E., Lumsdaine M.: Creative Problem Solving. Nowy Jork Wyniki neuroobrazowania: Amen D.: Zmień swój mózg, zmień swoje ciało. Warszawa Small G., Vorgan G.: imózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań Spitzer M.: Jak uczy się mózg. Warszawa Vetulani J.: Jak usprawnić pamięć. Warszawa, 1993.

103 LITERATURA Becker B., Huselid M., Ulrich D.: Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi. Kraków Kaplan R., Norton D.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie. Warszawa Kaplan R., Norton D.: Strategiczna karta wyników. Balanced Scorecard. Praktyka. Warszawa Kaplan R., Norton D.: Strategiczna karta wyników: Mierniki, które wpływają na wzrost efektywności firmy. Warszawa, Harvard Business Review, październik 2007, ss Kaplan R., Norton D.: Strategiczna karta wyników: co się zmieniło po 15 latach. Warszawa, Harvard Business Review, październik 2007, ss Rampersad H.: Kompleksowa karta wyników. Warszawa 2004.

104 LITERATURA Wyniki badań nad zarządzaniem czasem: Seiwert L.: Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu. Warszawa Zimbardo P., Boyd J.: Paradoks czasu. Warszawa Powiązanie nawyków z uczeniem się i długością życia: Paster Z.: Kod długowieczności. Warszawa Zarządzanie wiedzą: Brousseau K., Driver M., Hourihan G., Larsson R.: Jak doświadczeni menedżerowie podejmują decyzje. Harvard Business Review, wrzesień 2006, Warszawa 2006, ss

105 LITERATURA Wspomaganie komunikacji i projektowanie kariery: Adams M.: Myślenie pytaniami. Warszawa Gardner H.: Inteligencje wielorakie. Warszawa Lanthaler W., Zuckman J.: Akcja Ja. Warszawa Łaguna M.: Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Lublin Jeśli chcesz zdiagnozować stan mózgu i ciała :

106 LITERATURA INTERNET Partnerzy projektu MindWellness Improvement of the Learning Capacities and Mental Health of Elder People. Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych. Stopińska Pająk A. (red.): Edukacja wobec starości tradycja i współczesność. Chowanna, tom 2 (33). Katowice Craik F., Salthouse T. (red.): Hanbook of aging and cognition. Nowy Jork HtP8C&oi=fnd&pg=PR7&dq=cognitive+aging+research&ots= h4uqrrte3y&sig=vxetuewwlgdvq2lhvyhi9h5u78i#v= onepage&q=cognitive%20aging%20research&f=false

107 DZIĘKUJĘ I DO WIDZENIA!

OD STRESU DO SIŁY MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE JAN PRZEWOŹNIK

OD STRESU DO SIŁY MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE JAN PRZEWOŹNIK OD STRESU DO SIŁY MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE JAN PRZEWOŹNIK 1. WPROWADZENIE NASTAWIENIE CZAS WOLNY TO SZKOLENIE MOŻE BYĆ INWESTYCJĄ!!! TWOJE: ZDROWIE ENERGIA SENS PRZEDSTAW SIĘ SPOSÓB ROZUMOWANIA WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE. Jan Przewoźnik

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE. Jan Przewoźnik ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Jan Przewoźnik I. WPROWADZENIE DOŚWIADCZENIA Psychologia biznesu i sportu 22 (34) lata na rynku szkoleniowym 12.000 uczestników kursów Mistrz międzynarodowy, MP 1979 Podejście:

Bardziej szczegółowo

Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka

Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie I

Bardziej szczegółowo

TRENING MISTRZOSTWA OSOBISTEGO KURS INSTRUKTORA SPORTOWEGO

TRENING MISTRZOSTWA OSOBISTEGO KURS INSTRUKTORA SPORTOWEGO TRENING MISTRZOSTWA OSOBISTEGO KURS INSTRUKTORA SPORTOWEGO Jan Przewoźnik CO BYŚ ZROBIŁ, GDYBY TWÓJ ROK MIAŁ 13 MIESIĘCY!? KUMULACYJNY EFEKT... DZIEŃ TYDZIEŃ ROK 5 35 30 GODZ. 10 70 60 GODZ. 30 210 182

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK TRENERSKI. ZAWODOWE DO PRACY Z OSOBAMI SŁABOWIDZĄCYMI I NIEWIDOMYMI PWP DO PRZODU

PODRĘCZNIK TRENERSKI. ZAWODOWE DO PRACY Z OSOBAMI SŁABOWIDZĄCYMI I NIEWIDOMYMI PWP DO PRZODU DO PRZODU! PODRĘCZNIK TRENERSKI. DLA TRENERÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH RÓŻNE GRUPY ZAWODOWE DO PRACY Z OSOBAMI SŁABOWIDZĄCYMI I NIEWIDOMYMI PWP DO PRZODU Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie w pracy z dzieckiem dyslektycznym map mentalnych w oparciu o najnowsze badania nad mózgiem i inteligencją.

Zastosowanie w pracy z dzieckiem dyslektycznym map mentalnych w oparciu o najnowsze badania nad mózgiem i inteligencją. Zastosowanie w pracy z dzieckiem dyslektycznym map mentalnych w oparciu o najnowsze badania nad mózgiem i inteligencją Barbara Oparka Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który

Bardziej szczegółowo

Joanna Smolińska, Łukasz Szychowski TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

Joanna Smolińska, Łukasz Szychowski TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Joanna Smolińska, Łukasz Szychowski TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ ELITMAT 2011 TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Autorzy: Joanna Smolińska, Łukasz Szychowski ELITMAT, 2011 Wydanie 1 Wydawca: Firma Edukacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny

egzemplarz bezpłatny AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI ŚCIEŻKI WSPARCIA egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kreatywność, rozwój inteligencji emocjonalnej

Kreatywność, rozwój inteligencji emocjonalnej Competence development straight way to your success! Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu: NAUKA Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka Kreatywność, rozwój inteligencji

Bardziej szczegółowo

Scenariusze zajęć z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów w praktyce szkolnej

Scenariusze zajęć z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów w praktyce szkolnej Scenariusze zajęć z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów w praktyce szkolnej prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek, Izabella Lutze, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁACZNIK NR 4 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA 4 SESJE INDYWIDUALNE Z PODOPIECZNYM 8 Coaching jako metoda pracy opiekuna 9 Zasady

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Norwegii. Zeszyt Metodyczny

Doradztwo zawodowe w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Norwegii. Zeszyt Metodyczny Doradztwo zawodowe w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Norwegii Zeszyt Metodyczny Doradztwo zawodowe w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Norwegii Zeszyt Metodyczny Publikacja została opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Modułowy system szkoleń Moduły szkoleniowe Ramowe programy i plany szkoleń

Modułowy system szkoleń Moduły szkoleniowe Ramowe programy i plany szkoleń Komunikacja Współpraca Przedsiębiorczość Elastyczność Orientacja na klienta Efektywność Niezależność Rozwiązywanie problemów Planowanie i organizowanie pracy Uczenie się przez całe życie Odporność na stres

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY Autor: MAŁGORZATA WOJNAROWSKA Program zweryfikowany przez Autorkę

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE BLOK TEMATYCZNY EDUKACJA ZDROWOTNA

MATERIAŁY EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE BLOK TEMATYCZNY EDUKACJA ZDROWOTNA BLOK TEMATYCZNY EDUKACJA ZDROWOTNA prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska profesor, lekarz pediatra, specjalista medycyny szkolnej, Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji na

Bardziej szczegółowo

Wspieramy finansową i personalną funkcję przedsiębiorstwa

Wspieramy finansową i personalną funkcję przedsiębiorstwa strona 1 Wspieramy finansową i personalną funkcję przedsiębiorstwa Wspieramy zarządy i dyrektorów HR w trafnym doborze i rozwoju personelu. Świadczymy również kompleksowe usługi outsourcingowe w zakresie

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Zofia Domaradzka-Grochowalska WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI COACHING, MENTORING I INNE FORMY PRACY MATERIAŁY SZKOLENIOWE Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Praca zbiorowa Projekt: Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY CZĘŚĆ I PRZEWODNIK METODYCZNY DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY GIER DIAGNOSTYCZNO-SYMULACYJNYCH

PRZEWODNIK METODYCZNY CZĘŚĆ I PRZEWODNIK METODYCZNY DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY GIER DIAGNOSTYCZNO-SYMULACYJNYCH PRZEWODNIK METODYCZNY CZĘŚĆ I PRZEWODNIK METODYCZNY DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY GIER DIAGNOSTYCZNO-SYMULACYJNYCH Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Materiały dla Uczestników/czek praktyk doskonalenia zawodowego Praktyki+

Materiały dla Uczestników/czek praktyk doskonalenia zawodowego Praktyki+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Materiały dla Uczestników/czek praktyk doskonalenia zawodowego dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna.

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. 1 Razem i osobno Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania z uwzględnieniem pracy w grupach mieszanych wiekowo Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Nr projektu 502647-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Produkt Nr: 4 Lipiec 2011 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MYŚLENIA PODKARPACKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

SZKOŁA MYŚLENIA PODKARPACKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Królewska gra SZACHY Dlaczego warto wprowadzać szachy do szkół SZKOŁA MYŚLENIA PODKARPACKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI dr Jan Przewoźnik WPROWADZENIE ZAKTYWIZUJ W SOBIE WEWNĘTRZNE DZIECKO Rodzic

Bardziej szczegółowo