XLII i XLIV Sesja Rady Dzielnicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XLII i XLIV Sesja Rady Dzielnicy"

Transkrypt

1

2 2 W URZĄD XLII i XLIV Sesja Rady Dzielnicy yjątkowo, marcowa sesja Rady Dzielnicy Bielany została podzielona na dwie części. Pierwsza część odbyła się 2 marca, zaś część druga w dniu 5 marca. Pierwsza część została poświęcona powołaniu dwóch zastępców burmistrza. Przyjęty przez Radę Warszawy nowy Statut Dzielnicy Bielany nie przewiduje istniejących dotychczas stanowisk Członków Zarządu Dzielnicy, wprowadzając w ich miejsce Zastępców Burmistrza. Ta czysto formalna zmiana spowodowała konieczność uzupełnienia składu Zarządu. Na stanowiska Zastępców Burmistrza powołani zostali dotychczasowi członkowie Zarządu: Grzegorz Pietruczuk i Ryszard Modzelewski. Ich dotychczasowy zakres obowiązków nie uległ żadnym zmianom. Również z zapisów nowego Statutu wynikała konieczność powołania nowych składów komisji Rady Dzielnicy, czemu poświęcona była druga części sesji. Ponadto radni zdecydowali o zmianach w budżecie bielańskim polegających na przesunięciu środków między poszczególnymi paragrafami. Zwiększeniu uległy zadania na ochronę zdrowia i pomoc społeczną. Dodatkowe 400 tys. zł radni przeznaczyli także na utrzymanie dróg i chodników oraz czystości.. M.D. Z prac Zarządu Dzielnicy W okresie od 30 marca do kwietnia br. Zarząd Dzielnicy odbył 3 posiedzenia, w trakcie których omówił 96 spraw, w tym podjął 78 uchwał. Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej w zakładce BIP oraz w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy (ul. Żeromskiego 29, pok. 313, tel ). Radni i Zarząd Dzielnicy podczas uroczystej Sesji 14 kwietnia br. minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem Fot. M. Podczaski Z wielkim poruszeniem i smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Prof. Lecha Kaczyńskiego oraz Jego Małżonki Pani Marii Kaczyńskiej W katastrofie w podsmoleńskim lesie Polska utraciła Prezydenta, Wielkiego Patriotę i Wybitnego Człowieka. Pogrążeni w żałobie składamy wyrazy największego żalu i współczucia Rodzinie Pana Prezydenta oraz Rodzinom i Bliskim Wszystkich Ofiar Katastrofy Zastępca Burmistrza Marek Keller Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Zbigniew Dubiel Zastępca Burmistrza Ryszard Modzelewski Zastępca Burmistrza Grzegorz Pietruczuk W obliczu tragedii, jaka wydarzyła się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. składam najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Prof. Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Pani Marii Kaczyńskiej oraz Wszystkich Ofiar tego tragicznego wydarzenia Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Robert Wróbel Zastępca Burmistrza Kacper Pietrusiński Głęboko dotknięta tragedią naszej Ojczyzny łączę się w bólu z Rodzinami i Bliskimi ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Z największym żalem wspominam Gospodarza naszej bielańskiej uczelni Ś.P. ks. prof. Ryszarda Rumianka Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Joanna Fabisiak Poseł na Sejm RP W imieniu dzielnicy Ealing pragnę łączyć się z mieszkańcami Bielan w żałobie narodowej po śmierci tylu ważnych osób w państwie na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim W ratuszu na Ealingu wisi polski sztandar na znak naszego współczucia. Wystawiliśmy księgę kondolencyjną, żeby ludzie mogli wpisać się do niej. Później księgę tę wyślemy do Ambasady Polskiej w Londynie. Osobiście byłam w Ambasadzie, żeby w imieniu mieszkańców Ealing wpisać kondolencje. Byłam także w kościele św. Andrzeja Boboli na mszy w intencji wszystkich, którzy zginęli. 25 kwietnia odbyły się uroczystości w Londynie ku czci zamordowanych w Katyniu. Wasz ból jest naszym bólem i wszyscy w Ealingu wyrażamy nasze współczucie. Barbara Yerolemou (z domu Czarniecki) Burmistrz

3 3 URZĄD Bielany oddały hołd Niezmiernie trudno jest mówić o stracie, którą poniosła Polska 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem. Na analizę hipotez i wyjaśnienie sprawy przyjdzie czas. Dziś czujemy się w obowiązku oddać hołd tragicznie zmarłym, wspominać ich i być w zadumie, być razem. Takie intencje przyświecały uczestnikom mszy św. w kościele św. Zygmunta oraz XLIV uroczystej sesji Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 14 kwietnia. O godz. 18:00 w kościele św. Zygmunta modlono się o wieczny odpoczynek dla ofiar tragicznego lotu, o 19:00 zaś oddano im hołd i cześć na uroczystej sesji. Wydarzenie to prowadzone przez Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Marię Mossakowską, zebrało wszystkich radnych Bielan, zaproszonych gości z UKSW, z BOR, dyrektorów bielańskich placówek i mieszkańców. Zebrani uczcili zmarłych minutą ciszy oraz wystąpieniami przywołującymi postaci związane z Bielanami. Burmistrz Zbigniew Dubiel w swoim wystąpieniu wspominał Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, Prorektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka, mjr. Marek Perzyna, funkcjonariusz BOR, wspominał zaś swojego kolegę Dariusza Michałowskiego. Sesja zakończyła się odśpiewaniem hymnu. Fot. Arch. UKSW * * * Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, goście, mieszkańcy Bielan. Wspominamy dzisiaj ofiary sobotniej tragedii. Las smoleński stał się miejscem polskiego dramatu. Zginęli ludzie bardzo wartościowi i dla wielu z nas bardzo ważni. Ważni dla Polski. Prywatny, rodzinny wymiar tej tragedii dotyczy każdej z osób, która zginęła. Ale ma ona też wymiar symboliczny. W momencie, kiedy się zamknął pewien etap walki o prawdę o Katyniu, ginie tam wielu z tych, którzy o tę prawdę walczyli. Jechali tam po to, by dalej troszczyć się o pamięć. Nad ich grobami pochylimy głowy z szacunkiem i nadzieją, że także i ta tragedia chronić nas będzie przed pogardą i nienawiścią. Zwłaszcza w najtrudniejszych chwilach. Jestem wdzięczny moim rodakom za taką postawę, skupienie, wyciszenie, zapalenie światła, wywieszenie flag. Odsłoniła się ludzka wspólnota, której na co dzień nie widzimy. Odczuwamy i dajemy wyraz ogromnej tęsknocie za potrzebą mądrego współdziałania, mądrą jednością. Bądźmy razem nie tylko w tych trudnych chwilach. Żegnamy wszystkich, którzy zginęli. W szczególny sposób chcemy oddać hołd i pożegnać związanych z Bielanami: prof. Lecha Kaczyńskiego, wielkiego patriotę, Prezydenta RP, mieszkańca pobliskiego Żoliborza i ucznia dwóch bielańskich liceów: XLI LO im. Joachima Lelewela i XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego oraz jego małżonkę Marię, Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, ks. prof. Ryszarda Rumianka, rektora naszego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kpt. Dariusza Michałowskiego, fukcjonariusza BOR, naszego mieszkańca, Mariusza Kazana, dyrektora Protokołu dyplomatycznego MSZ, mieszkańca Bielan, ppłk. Czesława Cywińskiego, prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK, przyjaciela naszych Akowców, który często nas odwiedzał. Tydzień temu przywiózł mi medal poświęcony pamięci ludności cywilnej Powstania Warszawskiego. Łączymy się w bólu z rodzinami. Zbigniew Dubiel, Burmistrz Dzielnicy Bielany * * * Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek Ksiądz Ryszard Rumianek urodził się 7 listopada 1947 r. w Warszawie. Po uzyskaniu w 1966 roku matury, wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Maria i Lech Kaczyńscy Jednocześnie rozpoczął studia teologiczne w Akademii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1971 roku uzyskał magisterium z teologii w zakresie biblistyki. W 1972 roku dnia 28 maja otrzymał święcenia kapłańskie z rąk J. E. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. W latach pracował jako wikariusz w Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Konstancinie. Po dwóch latach pracy katechetycznej i kaznodziejskiej w tej Parafii został skierowany na specjalistyczne studia biblijne do Rzymu na Papieski Instytut Biblijny. Rektorem był wówczas jezuita Carlo Martini, specjalista od krytyki tekstualnej, potem sławny kardynał Mediolanu. Tytuł licencjata nauk biblijnych otrzymał w 1977 roku. Potem przez jeden semestr studiował w Jerozolimie w Studium Biblicum Franciscanum. Zamieszkał w Instytucie franciszkańskim przy Via Dolorsa. Z okien mógł obserwować dziedziniec Antonii, na którym Piłat prowadził proces przeciw Panu Jezusowi. To z tego okresu pozostała ks. Rumiankowi fascynacja Ziemią Świętą, co znajduje wyraz w jakże częstych pielgrzymkach śladami Chrystusa w charakterze przewodnika. W tym samym czasie rozpoczął ks. Rumianek rok doktorancki na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (słynna Gregoriana), gdzie w 1979 r. uzyskał stopień doktora teologii, specjalizacja biblijna. Temat rozprawy doktorskiej brzmiał: Dio Pastore d Israele secondo Ezechiele 34 e l applicazione messianica nel Yangelo di Matteo. W tym Fot. Arch. Kancelaria Prezydenta RP samym roku ks. Rumianek rozpoczął pracę w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach był prefektem diakonów, a w latach wicerektorem tegoż Seminarium. W ramach formacji zajmował się m.in. przygotowaniem kleryków do posługi wśród chorych, z którą się udawali regularnie do domów i szpitali na terenie Warszawy, a podczas wakacji na turnusy z chorymi do Łaźniewa. Jako adiunkt prowadził wykłady z dziedziny Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Warszawskim, a także w Akademickim Studium Teologii Katolickiej, przekształconym następnie w Papieski Wydział Teologiczny w. Warszawie. W 1987 r. został mianowany zastępcą profesora na tymże Wydziale. W roku 1991 rozpoczął wykłady w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, która w 1999 r. przekształciła się następnie w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na tymże uniwersytecie ks. Rumianek wykładał do dnia tragicznej śmierci. Rozprawę habilitacyjną przedstawił w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i w 1995 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. Rozprawa habilitacyjna pt. Motyw miłości cudzołożnej w Ez 16 i 23. Niebawem otrzymał nominację na stanowisko docenta w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (1996 r.), a po wymaganym upływie trzech lat nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2000 r.). Natomiast dnia r. otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zaś w dniu r otrzymał tytuł naukowy profesora już jako pracownik Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako książkę profesorską przedstawił rozprawę pt. Wizje pomyślności w Księdze Ezechiela, Warszawa: Fundacja im. Prymasa Tysiąclecia Od 1 stycznia 2005 r. ks. Rumianek został profesorem zwyczajnym UKSW w Warszawie. Wachlarz zainteresowań naukowych ks. Rumianka był wyraźny. Od wielu lat przedmiotem jego zainteresowań i badań naukowych była historia biblijna oraz księgi prorockie, zwłaszcza Księga Ezechiela. Począwszy od doktoratu ks. Rumianek pozostał wierny temu prorokowi i w większości swych publikacji i rozpraw podejmował problematykę tej Księgi. Owoce pracy naukowej ks. Rumianka są znaczące. Napisał 10 książek, kilka skryptów, kilkadziesiąt artykułów naukowych i wiele artykułów popularnonaukowych. Ponadto dokonał tłumaczenia Księgi Ozeasza do nowej Biblii w edycji św. Pawła (w druku) oraz był konsultantem przy poprawianiu tłumaczenia Księgi Ezechiela w Towarzystwie Brytyjskim (Biblia Ekumeniczna - w druku). Dokonał interlinearnego przekładu Księgi Ezechiela (Vocatio). Przetłumaczył także kilka apokryfów. Napisał również wiele komentarzy biblijnych i recenzji. dokończenie na str. 4

4 4 N URZĄD dokończenie ze str. 3 Od swojego doktoratu i zatrudnienia w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie ks. Rumianek prowadził nieprzerwanie i intensywnie bogatą i różnorodną pracę dydaktyczną. Były to wykłady, ćwiczenia, lektoraty i seminaria prowadzone z klerykami a potem ze studentami ATK i UKSW. W latach był kierownikiem Katedry Filologii Biblijnej, a roku 2005 został wybrany na rektora tegoż Uniwersytetu. Od 2008 roku trwała druga kadencja Księdza Profesora Rumianka na tym stanowisku. Wystrój sali konferencyjnej w czasie uroczystej Sesji od 2001 r. jest kierownikiem Katedry Historii 1. Promotor: 8 doktoratów, 13 licencjatów, Biblijnej. Uczestniczy aktywnie we wszystkich 38 magisteriów. Sympozjach Biblistów Polskich. Znalazł się też 2. Recenzent: do stanowiska prof. nadzw. w grupie polskich kapłanów zaproszonych na - l, habilitacji - l, doktoratów - 20, licencjatów seminarium naukowe w Spertus College of - 27, magisteriów Judaica w Chicago (29.VI - 18.VIII. 1989). Od 3. Uczestnictwo w seminarium naukowym wielu lat był licencjonowanym przewodnikiem w Spertus College of Judaica w Chicago (29. po Ziemi Świętej. VI-18.VIII r.) J. E. Ks. Kard. Józef Glemp mianował go w 4. Uczestnictwo w Sympozjach Biblistów 1994 roku Ekonomem Archidiecezji Warszawskiej. Jako Ekonom uporządkował wiele spraw 5. Prowadzenie 3 doktoratów. Polskich. majątkowych Archidiecezji Warszawskiej. 6. Udział w 20 audycjach radiowych o Biblii Powołał zespół świeckich współpracowników, i w audycji radiowej na Boże Narodzenie. którzy jako specjaliści w różnych dziedzinach 7. Wygłoszenie wielu konferencji i wykładów biblijnych dla świeckich. mogli skutecznie pomagać w rozwiązywaniu wielu problemów. Przy ich pomocy wybudował 8. Prowadzenie Grupy Biblijnej dwa biurowce w centrum Warszawy. Pracę 9. Wykłady z Pisma Świętego w ATK/ ekonoma zakończył w 2005 r. UKSW i PWTW. Ks. Rumianek aktywnie i przez wiele 10. Oprowadzanie kilkunastu grup po lat uczestniczył w pracach Prymasowskiej Ziemi Świętej (licencja przewodnika). Komisji do utworzenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. masowskiej do utworzenia Uniwersytetu Kar- 11. Uczestnictwo w pracach Komisji Pry- W tej pracy szczególnie Mu się poszczęściło, dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. bo w roku 2002 został prorektorem, a w Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski ie wiem. Jak ubrać w słowa chwilę Historię, która przeorała nasze serca. Ona się dzieje. Tu i teraz. Czy możliwe jest, by uniknąć patosu? Nie wiem. Boli. Bardzo. Piątek. 9 kwietnia. Wieczór. Syn dzwoni, Bielany oddały hołd Sobota, 10 kwietnia 2010 r. Ul. Kasprowicza Fot. L. Rudnicki pytając czy na szachy bym nie wpadł. Więc idę. Herbatę pijemy w ciepłym kręgu lampy. Rozmawiamy. Jakoś mimowolnie skręciliśmy na politykę bezpieczeństwa państwa. To jego pasja, ale też i zawód. Na wysokim szczeblu. Ratownictwo medyczne. Koordynacja działań poszczególnych służb, istniejące procedury W sytuacjach nadzwyczajnych. Gdybamy, rozpatrujemy różne warianty. Co się stanie, jeśli wydarzy się coś nagłego. Na masową skalę. I jeszcze o flocie powietrznej dla VIP-ów III RP. Że pora najwyższa ją wymienić. Gdyż urąga to wszelkim cywilizowanym standardom i zdrowemu rozsądkowi. Szach i mat. Dama na F - 7. Przerywamy rozmowę. Jak to? Patrzy na mnie i na szachownicę. To już? Tak szybko mnie ograłeś, tato? Dłoń mi ściska. Mocno. Serdecznie. Herbatę dopijamy, dochodzi. Czas na mnie. Dobrej nocy. Fajnie, że wpadłeś, stary. Odegrasz się, synu. Następnym razem. Wracam. Ktoś jeszcze tylko psa wyprowadza. Bielany z wolna do snu się szykują. Pusto. Deszcz pada. Sobota. 10 kwietnia. Późny poranek. Tuż po Po wodę oligoceńską wychodzę. W radiu strzęp informacji, że samolot rządowy ma awarię. Że brak szczegółów, ale na bieżąco będą informować Pół godziny później. Już wiadomo. Co wydarzyło się naprawdę. Pod Fot. M. Podczaski Smoleńskiem. Nieopodal Katynia. Miejsca świętego dla każdego z nas. Gdzie na obchody 70 rocznicy wydarzeń leciał Prezydent Rzeczypospolitej - Lech Kaczyński z małżonką. A także towarzyszące Mu osoby: personel kancelarii, ostatni prezydent II RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, posłowie, senatorowie, liczni przedstawiciele Rodzin Katyńskich, kombatanci, najwyżsi rangą dowódcy Wojska Polskiego, księża; w tym rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Ks. Ryszard * * * Kpt. Dariusz Michałowski Dariusz Michałowski urodził się w Warszawie. 24 lipca skończyłby 35 lat. Był chłopakiem z Bielan, podobnie jak ja. Swoją przygodę w służbie rozpoczął w latach w Szkole Chorążych. W roku 1996 został powołany do zawodowej służby wojskowej w Ministerstwie Obrony Narodowej na stanowisko Dowódcy Grupy w l Pułku Specjalnym. W kwietniu 1997 r. za wybitne osiągnięcia został skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej w Biurze Ochrony Rządu. W latach pełnił służbę na stanowiskach Oficer, Młodszy Ekspert Ochrony, Chorąży i Ekspert Ochrony. Darek w 2002 r. ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, był w tym czasie w ochronie Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i nosił przydomek Moskwa. W czerwcu 2002 r. mianowany został na stopień oficerski. W czasie swojej służby był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, w 2005 r. odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi. Po wygranych wyborach przez Pana Lecha Kaczyńskiego trafił do grupy ochronnej Pana Prezydenta. W 2009 r. Wyższej Szkole Menedżerskiej otrzymaliśmy tytuł magistra w zakresie bezpieczeństwa publicznego. W grupie ochronnej Prezydenta Dariusz był dowódcą zmiany, a ja byłem jego przełożonym. Nasza grupa tworzyła bardzo zgrany zespół, rozumieliśmy się bez słów. Darek uprawiał wschodnie sztuki walki, był zapalonym biegaczem, biegał między innymi w Maratonie Warszawskim; jak tylko miał wolną chwilę, szedł na matę czy na siłownię. Znał dobrze angielski i rosyjski. Był bardzo dobrym ojcem i uczynnym kolegą, zawsze uśmiechniętym i kochającym życie człowiekiem. Darek odszedł 10 kwietnia jak prawdziwy patriota. Był do końca na posterunku przy boku Prezydenta. Niech Twoja śmierć, przyjacielu, będzie dla innych przykładem bohaterstwa i oddania dla ojczyzny, a Twój syn Wiktor może głośno i odważnie powiedzieć, że jego tata swoje młode życie stracił na służbie dla dobra naszego kraju. Bardzo żałuję Moskwa, że Cię już nie ma i nie będzie, ale kto by przepuszczał, że los tak pokieruje fabułą Twojego życia. mjr. Marek Perzyna, oficer Biura Ochrony Rządu Kpt. Dariusz Michałowski Rumianek, funkcjonariusze BOR-u, wśród których był Bielańczyk kpt. Dariusz Michałowski Ta lista jest długa. Porażająco długa. Za długa. O 96 osób. Polacy. Warszawiacy. Bielańczycy. Wstrzymali oddech. Świat również. Największe agencje oraz stacje radiowo-telewizyjne przerywają programy. Relacjonują wydarzenie, które uderza w każdego z nas. Nieporównywalne. Z niczym. Obowiązki głowy państwa, w myśl zapisów konstytucyjnych, przejmuje marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski. Ogłasza 7-dniową żałobę narodową, przedłużoną o ko- Pl. Konfederacji Fot. L. Rudnicki Fot. Arch. BOR

5 lejne 2 dni. Odwołano wszystkie imprezy masowe. Zewsząd napływają do kraju kondolencje. I staje się rzecz niezwykła, bez precedensu w dziejach świata. Rosja ogłasza 1-dniową żałobę narodową, a także: Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Mołdawia, Serbia, Turcja, Hiszpania, Kanada, Brazylia (3 dni!) i wiele innych krajów. Premier Donald Tusk udaje się na miejsce katastrofy. Tam czeka na niego premier Rosji - Władimir Putin. Nie odstępuje na krok. Jest wyraźnie poruszony, tym, co się wydarzyło. Wykracza to poza zwyczajowy protokół dyplomatyczny. Tak. Rosja ma od lat olbrzymi problem z własną tożsamością. Jak również z uznaniem prawdy historycznej. I właśnie teraz, na ich ziemi, przesiąkniętej krwią zamordowanych polskich oficerów, giną tragicznie najwyżsi rangą przedstawiciele Rzeczypospolitej. Na pokładzie samolotu TU M. Rosyjskiej produkcji. Ironia historii? Jakiej jeszcze bolesnej próbie poddane zostaną oba narody, aby doszło do zamknięcia tego rozdziału? Niedziela. 11 kwietnia. Godz Docierają kolejne, sprzeczne szczegóły. Rodzące liczne pytania. Jest zbyt wcześnie, aby wyciągać pochopne wnioski. Bielany budzą się jak z koszmarnego snu. Lecz to dzieje się. Naprawdę. Kościoły wypełnione wiernymi. Msze za tragicznie zmarłych. Płacz. Milczenie. Niemoc. Modlitwa. W południe, na 2 minuty wyją syreny. W hołdzie. Zamknięto wszelkie sklepy. Nie tylko u nas. W całej Polsce. Poniedziałek 12 kwietnia - niedziela 18 kwietnia rok. Wychodzę na słonecznie bielańskie ulice. Chciałem porozmawiać z mieszkańcami. Nie udało się. Usłyszałem: hiena. Zamilkłem. Zrozumiałem. Że każdy zmaga się z własnymi myślami i emocjami. Zadaje sobie pytania, na które nie znajduje odpowiedzi. I pomyślałem wówczas, że może od słów sugestywniejsze będą obrazy? Nie musiałem szukać daleko. Wielu kierowców na znak żałoby przypięło do anten chorągiewki z kirem. Tak. Dopiero teraz, w komputerze, zauważyłem zbieżną symbolikę. Przypadkowy napis na murze, w tle. I obok, barwy narodowe Każda chwila nie pozwala zapomnieć, co się wydarzyło. Wokół. W nas także. Przechodzę obok BOK-u na Goldoniego. Wszystkie imprezy rozrywkowe zostały odwołane. Rozmyślałem chwilę. Nie pamiętam już, o czym. Przeszedłem na drugą stronę i stanąłem jak wryty. Oniemiałem. Blok przy ul. Dantego pokryły liczne flagi, wywieszone spontanicznie przez mieszkańców. Krótka lekcja patriotyzmu. Na elewacji pawilonu sklepowego, ktoś sprayem zrobił napis: Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek? I znów myśli dziwne, nieuporządkowane w głowie mi się kłębią. Dochodzę do Kasprowicza. Mijam milczących, zamyślonych bielańczyków. Podnoszę głowę i znów, po raz kolejny ulegam wzruszeniu. Spontaniczność, która budzi wiarę, że może będziemy odmienieni. Nie tylko dziś. Że słowo: społeczeństwo obywatelskie, nie będzie pustym sloganem. Może. Krótka modlitwa w kościele św. Zygmunta. Schodząc ze schodów świątyni, spojrzałem na kamienice Pl. Konfederacji. Słońce. Krokusy na trawniku. I cisza. Przejmująca. A przecież jest środek dnia, tygodnia! Nawet ptaki, które śpiewają zazwyczaj na pobliskich drzewach, zamilkły W autobus 116 chciałem wsiąść, by wrócić, ale właśnie odjechał. Pusty przystanek. Nawet on nie pozwala zapomnieć. Podszedł starszy, nobliwy pan. Patrzył z niedowierzaniem, niemocą na plakat, co chwila łzy ocierając. Nie byłem w stanie zrobić zdjęcia. To tak, jakbym naruszał czyjąś intymność. * * * Niczym bumerang, wciąż powracają ostatnie słowa, pomiędzy wieżą kontroli lotów Okęcia, a załogą prezydenckiego TU-154 M, numer burtowy: 101. Jest 10 kwietnia 2010 r. Godz. 7:23. Start. 7:27 (rozmowa po angielsku, z polskimi grzecznościowymi formami) PLF 101: Dzień dobry, po starcie przecinamy stóp (wysokość lotu) Kontrola: PLF 101 zbliżanie, zidentyfikowani, wznoście do poziomu 210 (wys stóp) PLF 101: Wznosimy do poziomu 210 Kontrola: PLF 101 skręć w prawo bezpośrednio na BAMSO (punkt orientacyjny) PLF 101: W prawo bezpośrednio na BAM- SO, dziękujemy Kontrola: PLF 101 skontaktujcie się z radarem na (częstotliwość radia), do miłego PLF 101: dziękujemy, do miłego W tym miejscu kończy się rozmowa wieży kontroli lotów z samolotem. 8:56 Smoleńsk * * * Sobota. 17 kwietnia. 8:56 i 12:00. Po raz kolejny zawyły syreny. Ich jęk chwyta za gardło. Warszawa. Pl. Józefa Piłsudskiego. Oficjalne uroczystości żałobne ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Około wypełniło cały plac, przyległe ulice oraz Ogród Saski. To, przedostatni już pożegnalny akord. Niedziela. 18 kwietnia. Kraków. Na prezydencki pogrzeb dotarła zaledwie połowa zagranicznych delegacji. Gdyż erupcja islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull sparaliżowała ruch lotniczy całej Europy. Obrzymia chmura popiołu zawisła (jak cień złowróżebny) nad kontynentem. Zamknięto lotniska oraz przestrzeń powietrzną, także nad Polską. Mimo to, przybyli m.in. prezydenci: Rosji - Dmitrij Miedwiediew, Niemiec - Horst Köhler, Litwy 5 URZĄD - Dalia Grybauskaite, Czech - Vaclav Klaus czy Ukrainy - Wiktor Janukowycz. Odwołali swój udział m.in. prezydenci: USA - Barack Obama, Francji - Nicolas Sarkozy, król Hiszpanii - Juan Carlos, król Szwecji - Karol Gustaw, królowa Danii - Małgorzata i wielu innych. Po mszy świętej w Bazylice Mariackiej i na Rynku, kondukt przeszedł ulicami na Wawel. Tu, w sarkofagu pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, spoczął prezydent RP - Lech Kaczyński, wraz z żoną, Marią. Zadrżało serce dzwonu Zygmunta, wypełniając brzmieniem cały kraj * * * Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon; bije on Tobie. (John Donne, poeta) L.R. Wstrząśnięci tragedią, jaka dotknęła nasz Naród z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonkę Marię Kaczyńską Ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego Posłów i Senatorów RP Krystynę Bochenek, Grzegorza Dolniaka, Sebastiana Karpiniuka, Macieja Płażyńskiego, Arkadiusza Rybickiego Rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Rumianka oraz Wszystkie Osoby, które straciły życie w tragicznej katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Odeszli Wspaniali Ludzie, Wielcy Polacy, Nasi Koledzy i Koleżanki Żegnamy Was Radni Klubu Platformy Obywatelskiej Dzielnicy Bielany Poruszeni i wstrząśnięci tragiczną katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem składamy wyrazy serdecznego współczucia RODZINOM I NAJBLIŻSZYM Jolanty Szymanek-Deresz Izabeli Jarugi-Nowackiej Jerzego Szmajdzińskiego oraz Rodzinom wszystkich ofiar tragicznego wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy W obliczu Narodowej tragedii, która spotkała Rzeczypospolitą Polską składamy hołd Ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodźstwie ŚP. Ryszardowi Kaczorowskiemu oraz Wybitnym Przedstawicielom życia politycznego i społecznego, Posłom i Senatorom RP, Ministrom Kancelarii Prezydenta RP i Rządu RP, Duchowieństwu, Dowódcom Wojska Polskiego, Prezesom i Kierownikom najważniejszych instytucji państwowych, Reprezentantom środowisk Rodzin Katyńskich i Kombatantów, a także wszystkim Tym, którzy zginęli w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem, w drodze na uroczystości 70-lecia Zbrodni Katyńskiej. Rodzinom i Bliskim przekazujemy wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość Dzielnicy Bielany 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości 70-lecia Zbrodni Katyńskiej zginęli w katastrofie lotniczej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ŚP. Lech Kaczyński i Jego Małżonka ŚP. Maria Kaczyńska Składamy hołd, żegnając Wielkiego Polaka i Patriotę, dla którego dobro Ojczyzny było najwyższym nakazem a jednocześnie wspaniałego, wrażliwego i serdecznego Człowieka. Pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Łączymy się w bólu i modlitwie z Rodziną i Bliskimi przekazując wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość Dzielnicy Bielany

6 6 OŚWIATA Lekcja patriotyzmu Dzieci i młodzież oddały hołd Polakom, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem Przedszkolaki będą pamiętać P nr 240 Tragedia, która wydarzyła się 10 kwietnia pozostawiła swój ślad także w pamięci dzieci z Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków. Przez kilka dni dzieci rozmawiały z nauczycielkami i miedzy sobą, dzieliły się swoimi odczuciami i myślami. Minutą ciszy uczciły pamięć wszystkich tragicznie zmarłych osób. Dzieci spontanicznie wykonywały prace plastyczne związane z symbolami narodowymi. Dzieci z Przedszkola nr kwietnia reprezentacja przedszkolaków udała się pod Grób Nieznanego Żołnierza oraz pod Pałac Prezydencki, by złożyć hołd, zapalić znicze i przekazać swoje rysunki. Ten dzień na pewno zostanie w ich pamięci. Ewa Skwarka Król Maciuś I witał dzieci w żałobnej pelerynie P nr kwietnia 2010 r. w Przedszkolu nr 409 Królestwo Maciusia I przy ul. Tołstoja 2. Dekoracja w Przedszkolu nr 409 Przedszkolaki w tym dniu w wielkim skupieniu i ciszy wraz z całym personelem oddały cześć ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. Lekcja patriotyzmu SP nr kwietnia 2010 r. godz W Szkole Podstawowej nr 53 na Bielanach dzwonek wzywa uczniów na lekcję. Poniedziałek - dzień jakich wiele w roku szkolnym. Wszystko przebiega w zwykłym rytmie. A jednak nauczyciele nie rozpoczynają zajęć. Klasy wraz z wychowawcami gromadzą się w holu drugiego piętra. Pan dyrektor wygłasza krótką mowę, a potem na jedną minutę zapada cisza. Nikt nie jest zaskoczony, wszyscy spodziewali się tego, a nawet wyczekiwali chwili, kiedy oficjalnie zjednoczeni i solidarni oddamy hołd Fot. Arch. Przedszkola Fot. Arch. Przedszkola ofiarom katastrofy lotniczej sprzed zaledwie dwóch dni. Na parterze, przy samym wejściu wisi plakat wykonany przez pana Andrzeja Pągowskiego. Pamiętamy Prosty napis, nic więcej dodawać nie trzeba. Biało-czerwone barwy kontrastują z żałobną czernią. Wieści o katastrofie dotarły do polskich domów w sobotę rano. Samolot prezydencki z 96 osobami na pokładzie rozbił się w pobliżu lotniska w Smoleńsku. Lech Kaczyński, Pierwszy Obywatel Rzeczpospolitej, wraz z małżonką, Marią Kaczyńską, Ryszard Kaczorowski - ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie oraz delegacje polityków, dowódców wojskowych, duchowni, przedstawiciele rodzin katyńskich, najważniejsi urzędnicy państwowi zmierzali na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Nikt nie przeżył. Na półpiętrze i przed gabinetem dyrektora stoją tablice z wizerunkiem Pary Prezydenckiej równie ascetyczne jak plakat. Pod biało-czerwoną szarfą kondolencje. Uczniowie rozmawiają o tragicznych wydarzeniach. Trudno zrozumieć, co tak naprawdę się stało, trudno się z tym pogodzić, trudno odnaleźć w tym wszystkim sens. W piątek 16 kwietnia klasa szósta wraz z wychowawcą wybrała się na Krakowskie Przedmieście, aby przed pałacem prezydenckim zapalić znicz, złożyć kwiaty. Byli również w Belwederze, aby oddać hołd zmarłemu tragicznie Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Takich chwil się nie zapomina. Nikt nie wstydził się manifestować uczuć patriotycznych. Wręcz przeciwnie. Na dziedzińcu Belwederu dziennikarka zapytała wychodzących, czemu służy ich obecność w tym miejscu. Odpowiedź nasunęła się natychmiast. To potrzeba serca, serca, które Okolicznościowa gazetka w SP nr 79 mocniej zabiło dla ojczyzny, serca, które jednoczy się w smutku z powodu tragedii tak wielu ludzi, ludzi zasłużonych dla całego narodu. Okres żałoby narodowej trwający od 10 do 18 kwietnia 2010 r. był dla Polaków lekcją patriotyzmu, solidarności, wrażliwości ludzkiej. Uczniowie szkół warszawskich także wzięli w tej lekcji udział i miejmy nadzieję, że to, co z niej wynieśli, wzbogaci ich na dłużej. Małgorzata Frankowska Żałoba Narodowa SP nr kwietnia 2010 r. ta data zapadła w pamięci wszystkich Polaków. Tego dnia w lesie pod Smoleńskiem zginęło 96 naszych rodaków, Okolicznościowa gazetka w SP nr 247 wśród nich Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński ze swoją małżonką Marią Kaczyńską. List Pani Dyrektor odczytany przez wychowawców w poniedziałkowy poranek 12 kwietnia 2010 r. przed rozpoczęciem lekcji, a także minuta ciszy dla upamiętnienia ofiar katastrofy wywołały łzy i niedowierzanie na twarzach uczniów i pracowników. Kolejne dni żałoby narodowej były pełne powagi i skupienia. Dzieci spontanicznie pisały listy do pary prezydenckiej, ozdabiały je zdjęciami, biało-czerwonymi kwiatami i chorągiewkami z kirem. Prace uczniów tworzyły na korytarzach i w salach lekcyjnych ściany pamięci o ofiarach spod Smoleńska. Katastrofa lotnicza polskiej delegacji udającej się do Rosji na obchody siedemdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej sprawiła, że na nowo odżyły w naszej świadomości takie wartości jak: ojczyzna, patriotyzm, pamięć, szacunek, pojednanie. O tym rozmawiali nauczyciele z uczniami na środowych godzinach wychowawczych. I choć temat tych rozmów nie jest łatwy, to jednak wierzymy, że ci młodzi wychowankowie naszej szkoły zrozumieją, co to znaczy być Polakiem i patriotą. Uczniowie Fot. Arch. Szkoły Fot. Arch. Szkoły pisali później o tym na lekcjach języka polskiego. Smutek, żal i poczucie przynależności narodowej powodowały też, że dzieci mobilizowały rodziców do wywieszenia na swoich domach flag biało-czerwonych przewiązanych kirem. Niektórzy uczniowie byli również wraz ze swoimi rodzicami w Pałacu Prezydenckim, oddając hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi i jego małżonce. Zebrania z rodzicami 12 kwietnia były inne niż zawsze. W wielu klasach rozpoczęły się od minuty ciszy i podziękowań złożonych przez wychowawców rodzicom za właściwe przygotowanie dzieci do żałoby narodowej i wspólnego przeżywanie trudnych dla naszego kraju dni. Jeden z uczniów napisał w swoim liście...10 kwietnia pod Smoleńskiem zgasło 96 świateł, ale my nie pozwolimy, żeby zgasły w naszej pamięci. Przyłączamy się do tych słów i obiecujemy, że NIE ZAPOMNIMY!!!. Uczniowie, Dyrekcja i wszyscy pracownicy SP z O. I. Nr 223 W poniedziałek 12 kwietnia 2010 r. w SP z O. I. Nr 223 lekcje we wszystkich klasach rozpoczęły się minutą ciszy, dla uczczenia tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Nauczycielka historii Ewa Kotkowska przeprowadziła apel dla wszystkich klas poświęcony tym wydarzeniom. Na tablicach szkolnych korytarzy i w salach lekcyjnych pojawiły się plansze informacyjne poświęcone tragediom katyńskiej i smoleńskiej. Uczniowie na lekcjach religii w intencjach tragicznie zmarłych i ich Rodzin przez cały kwiecień odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zobowiązali się też do wykonania albumów upamiętniających życie i działalność tragicznie zmarłych Polaków. Poruszeni i wstrząśnięci w poczuciu niepowetowanej straty Rodzinom i Bliskim Ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem Społeczność SP z O.I. Nr 223 składa wyrazy głębokiego współczucia. Małgorzata Zielińska SP nr 247 Cała społeczność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka połączyła się w bólu z rodzinami ofiar katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem. W poniedziałek minutą ciszy rozpoczęły się zajęcia w naszej szkole. Dla upamiętnienia ofiar, pod tablicą naszego patrona zostało umieszczone zdjęcie Lecha i Marii Kaczyńskich oraz nazwiska tych, którzy odeszli służąc Ojczyźnie. W piątek odbył się apel, na którym została przypomniana sylwetka prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz wielu znanych i cenionych Polaków. Szczególny nacisk został położony na kwestię wartości oraz patriotyzm. W obecności sztandaru szkoły został odśpiewany hymn narodowy. Beata Zielińska Gimnazjum nr 71 uczciło śmierć 16 kwietnia 2010 r. uczciliśmy śmierć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej oraz wszystkich osób poległych 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Gimnazjum nr 71 im. K. K. Baczyń-

7 skiego dnia 16 kwietnia 2010 wzięli udział w uroczystym apelu ku czci wielkich Polaków, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Uświadomiliśmy sobie prawdę zawartą w przysłowiu Historia lubi się powtarzać... To był najbardziej uroczysty i wzruszający apel, przeprowadzony w naszej szkole, w ciszy i skupieniu... Niektórzy płakali... i zadawali sobie pytania - dlaczego?... Tego dnia wszyscy strojem galowym lub żałobnym podkreślili wagę sytuacji. Apel prowadziła dyrektorka szkoły Aleksandra Malik. W wymownej ciszy i ze ściśniętym gardłem przypomniała tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku. Odczytała też przemówienie Prezydenta, które miało być wygłoszone na cmentarzu w Katyniu. Pamięć wielkich Polaków uczciliśmy minutą ciszy. Pani dyrektor uczy w naszej szkole historii, a o wydarzeniach z 1940 roku mogłaby opowiadać długo... Pomimo tylu przeprowadzonych lekcji o strasznych momentach w naszej historii, głos jej się łamał. Opowiadała o wymordowaniu polskich oficerów w Katyniu w 1940 roku. W poprzednich dniach wielu uczniów obejrzało film pt. Katyń Andrzeja Wajdy. Wiedzieli, o jakich wydarzeniach opowiada ich dyrektorka. Spod wielkiej biało-czerwonej flagi przepasanej kirem uśmiechał się do nas pan Prezydent. Była piosenka o Smoleńsku śpiewana przez nauczyciela religii Stańczuka i wiersz Zbigniewa Herberta o Katyniu i o tym, że niezniszczalne okazały się tylko miedziane guziki mundurów polskich. Uczennice z koła teatralnego w przejmujący sposób wygłosiły wiersz księdza poety - Romana Indrzejczyka kapelana Prezydenta. Zapadły w pamięć słowa z tego utworu: To już nie jest ten świat, teraz jest inaczej... Nie bój się być sobą, o swą godność walczyć i dobro ocalać... Tylko czy wytrzymasz taką próbę losu? Centralnym punktem naszej uroczystości było wyczytywanie nazwisk tych, którzy zginęli 10 kwietnia br. pod Smoleńskiem. Uczniowie wychodzili z pierwszych rzędów na scenę, mówili głośno imię, nazwisko i funkcję osoby, która leciała samolotem, by uczcić pamięć polskich oficerów poległych w Katyniu. Symboliczne pierwsze rzędy opustoszały i wszyscy zobaczyli, jak tłoczno zrobiło się na scenie. Stanęło przed nami 96 osób. Wniesiono kwiaty, zapłonęły znicze, rozległa się muzyka Marsza żałobnego Fryderyka Szopena i słowa wiersza napisanego w tych dniach przez o. Mateusza Stachowskiego: Po czym Ty ich poznasz dobry Panie Boże kiedy czas już nadejdzie stawić się przed Tobą? Płomienie dokładnie zlizały ich twarze Nową lasy smoleńskie nękając żałobą. Niektórzy płakali, w ciszy rozeszliśmy się do klas... Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Gimnazjum nr 71 im. K. K. Baczyńskiego na Bielanach oddali hołd nowym ofiarom Katynia... Elżbieta Kmiecińska-Pawłowska Prezydent Lech Kaczyński był absolwentem XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego Oddaliśmy cześć, złożyliśmy hołd Panu Prezydentowi, pokłoniliśmy się przed Jego trumną. Śmierć i biografia człowieka z jednej strony skłania do refleksji nad upływem czasu, z drugiej jest wyrazem dążeń człowieka do nieśmiertelności, pozostawienia po sobie trwałego śladu. Pan Prezydent Lech Kaczyński pozostawił po sobie trwały ślad w naszej pamięci przede wszystkim - to absolwent XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego. Jako Prezydent Warszawy podtrzymywał więź ze swoją szkołą. Był zapraszany na różne uroczystości, w których z obiektywnych przyczyn, z nadmiaru obowiązków nie mógł uczestniczyć, jednak zawsze pamiętał o przesłaniu życzeń, ciepłych słów, pozdrowień. Jego dzieło Muzeum Powstania Warszawskiego przyjęliśmy jako redutę polskości i patriotyzmu. W hołdzie powstańcom i w celu wyrażenia wdzięczności Panu Prezydentowi za ten pomnik powstania, przygotowaliśmy na rozpoczęcie roku szkolnego 2004/2005 wzruszającą uroczystość pt. Powstanie Warszawskie, bo priorytetem naszej szkoły było i jest wychowanie patriotyczne. Wawel, pomnik sławy tam złożono ciało Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i stamtąd będziemy czerpać to co najcenniejsze i najpiękniejsze w życiu: godność, dumę, odwagę, wierność i sprawiedliwość. Pamięć o naszym prezydencie będziemy przechowywać w słowach wielkiego dumnego poety Juliusza Słowackiego: Lecz wy coście mnie znali, w podaniach przekażcie Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode; A póki okręt walczył siedziałem na maszcie, A gdy tonął z okrętem poszedłem pod wodę ZSS nr 50 W sobotę 10 kwietnia 2010 r. całą Polskę obiegła tragiczna wiadomość. Wszyscy zamarli, gdy dowiedzieli się, iż rządowy samolot Tu -154 M, na pokładzie którego znajdowała się Para Prezydencka, Lech i Maria Kaczyńscy, liczni przedstawiciele władzy państwowej oraz rodzin katyńskich rozbił się pod Smoleńskiem. Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego przeżyły osobistą tragedię, gdy dotarło do nich, iż wśród pasażerów znalazł się także Piotr Nurowski, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, z którym nasza placówka współpracowała od wielu lat. Łącząc się w bólu z rodzinami tragicznie zmarłych przygotowaliśmy apel upamiętniający tragiczne wydarzenia katyńskie sprzed 70 lat oraz te ostatnie z soboty 10 kwietnia br. Wspominaliśmy sylwetki osób, które straciły życie w smoleńskiej katastrofie. Zarówno Pani Dyrektor Jolanta Zielińska, jak też i ks. Paweł Białkowski oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego wygłosili płynące prosto z serca przemówienia oddając hołd wszystkim poległym na ziemi katyńskiej. Apel zakończył się minutą ciszy i modlitwą za Zmarłych. W ZSS nr 50 przy ul. Lindego 20 nie mogło zabraknąć wystawy upamiętniającej ofiary Katynia z 1940 oraz 2010 r. Nie zapomnieliśmy też o Prezesie PKOL Piotrze Nurowskim, którego zasługi i fotografie znalazły się na naszej tablicy wspomnień. W poczuciu jedności z rodzinami tragicznie Zmarłych daliśmy wyraz naszym emocjom przelewając je na papier i składając w formie kondolencji. Nauczyciele wraz z uczniami złożyli je w Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sobotnia katastrofa lotnicza zabrała nam także ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Wyrazem szacunku dla zmarłego Prezydenta było pożegnanie Go przez nauczycieli i uczniów ZSS nr 50 w Belwederze. Tradycja wspominania Katynia kultywowana jest w ZSS nr 50 od wielu lat. W tym roku także przygotowywaliśmy się do obchodów rocznicy od dłuższego czasu. Wyrazem tego był udział uczniów w konkursie zorganizowanym przez NSZZ Solidarność Żoliborz i Bielany pt Katyń Prawda i Pamięć, w którym zwyciężyły także dwie nasze uczennice Justyna Kąpińska z klasy 3a Gimnazjum oraz Martyna Kopcińska z klasy 2a Liceum. Nagrodą za ich wkład pracy jest udział w IX Warszawskiej Pielgrzymce do Katynia, która wyrusza z Warszawy w dniu 19 kwietnia br. W ramach akcji Katyń...ocalić od zapomnienia przed siedzibą ZSS nr 50 posadzono dwa dęby upamiętniające Janusza Kusocińskiego oraz Henryka Levittoux zamordowanego w Katyniu w 1940 r. Marta Rzeczkowska, Magdalena Kiliś ZS nr 10 Poczet Sztandarowy ZS nr 10 Cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica z ogromnym żalem i smutkiem przyjęła wiadomość o katastrofie pod Smoleńskiem. Naród poniósł bardzo dotkliwą stratę, po raz kolejny w swojej trudnej historii tracąc współczesne elity polityczne. Oddając hołd pamięci ofiarom tragedii smoleńskiej w poniedziałek 12 kwietnia o godzinie 8.00 przed rozpoczęciem zajęć uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły uczcili minutą ciszy tych, którzy zginęli. Kilka minut później młodzieży zostało odczytane, wydane przez dyrekcję szkoły oświadczenie o Tragedii Smoleńskiej. W tym samym dniu samorząd szkolny przygotował okolicznościową tablicę pamiątkową o wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Pod portretem Pary Prezydenckiej zapłonęły znicze, które płoną do dziś. W południe delegacja uczniów ZS Nr 10 pod opieką 7 OŚWIATA Fot. Arch. Szkoły nauczyciela historii, katechety i psychologa udała się pod Pałac Prezydencki, aby oddać hołd Panu Prezydentowi, składając kwiaty i zapalając znicze. Uczniowie i nauczyciele wpisali się również do Księgi Kondolencyjnej. W całym tygodniu zajęć smutek, refleksja i zaduma towarzyszyły codziennej pracy szkoły. W środę odbyła się msza święta w intencji Pary Prezydenckiej i wszystkich ofiar w kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie, celebrowana przez nauczyciela religii w szkole, ks. Romana. Msza święta odbyła się z udziałem Pocztu Sztandarowego Zespołu Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica. W całym tygodniu nauczyciele, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, na godzinach wychowawczych rozmawiali z młodzieżą o ostatnich zdarzeniach i ich uczuciach z nimi związanych. Na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie analizowano Konstytucję i omawiano bieżący stan prawny państwa. W ostatnich dniach uczniowie samodzielnie, bądź z rodzicami, oddawali hołd wystawionym trumnom Pary Prezydenckiej w Pałacu oraz ostatniemu Prezydentowi na Uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu. Cała społeczność szkolna łączy się w tych trudnych chwilach i wspomnieniu o Zmarłych z rodzinami, przyjaciółmi, najbliższymi i jak pisał ks. Jan Twardowski: Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście przychodzi jednocześnie jak patos i humor jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon żeby widzieć naprawdę zamykają oczy chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć kochamy wciąż za mało i stale za późno Samorząd Szkolny, Rada Pedagogiczna ZS nr 35 W Zespole Szkół Nr 35 w Warszawie w dniu 13 kwietnia 2010 r. odbył się apel związany z tragicznymi wydarzeniami w naszej ojczyźnie. Połączył nas wielki smutek, refleksja i wspólna modlitwa. Tragedia, która miała miejsce w Smoleńsku skłoniła nas, zarówno uczniów, jak i nauczycieli do refleksji na temat życia ludzkiego, patriotyzmu, wielkości człowieka. Po wspólnej modlitwie z księdzem przemówił dyrektor szkoły Sławomir Sawicki, mówiąc o tragicznych dziejach polskiej historii, której jesteśmy uczestnikami. Na zakończenie z przesłaniem do naszych uczniów wystąpił Jan Rujner katecheta, mówiąc m.in. że młodzi ludzie zafascynowani młodością często nie uświadamiają sobie jak wielkim darem jest życie, czym jest patriotyzm, na czym polega wielkość człowieka. Współczesny człowiek patriotyzm powinien rozumieć jako sumienne i odpowiedzialne wykonywanie swoich obowiązków. Małgorzata Lewandowska Uroczysty apel w ZS nr 35 Fot. Arch. Szkoły

8 8 KULTURA Warsztaty cyrkowe, plastyczne, muzyczne i kulinarne W tym roku na bielańskie obchody Dnia Dziecka zapraszamy w sobotę 29 maja. Na terenach rekreacyjnych osiedla Chomiczówka przy ul. Pabla Nerudy 1 już od g czekać będzie na wszystkie dzieci wraz z rodzicami mnóstwo atrakcji! Zapraszamy na warsztaty cyrkowe, plastyczne, muzyczne i kulinarne. Ciekawostką dla dzieci, która może okazać się cenna i ważna również dla ich opiekunów, będzie możliwość zbadania umiejętności i skłonności dzieci, na specjalnie przygotowa- J 14 W hołdzie Kaczmarskiemu maja (piątek), godz , bilety 10 zł Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1. Zapraszamy na wieczór zatytułowany Lot Ikara poświęcony wybitnemu Polakowi poecie, bardowi Solidarności Jackowi Kaczmarskiemu. W programie koncert zespołu LIRNIK I TŁUM w składzie Renata Birska i Jerzy Dołżyk, połączony z pokazem multimedialnym Jerzego Dołżyka. Punktem wyjścia do powstania projektu były obrazy z cyklu Lot Ikara, które namalowałem w latach do piosenek Jacka Kaczmarskiego. W projekcie wykorzystuję zdjęcia tych obrazów, które przekształcam komputerowo tak, aby ukazać emocje towarzyszące mi w trakcie słuchania danych piosenek a także podczas przekładania ich na płótno. Wspomniane piosenki wykonujemy w trakcie pokazu jako nieodłączne dopełnienie prezentacji. Jerzy Dołżyk BOK Dzień Dziecka na Chomiczówce nych stanowiskach z niecodziennymi warsztatami i konkurencjami. Na scenie zaprezentują się laureaci XVI Bielańskiego Przeglądu Tanecznego Taneczny Krąg 2009 oraz VIII Bielańskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Mikrofon dla Każdego. Niemałą atrakcją dla wielbicieli hip-hopu i nie tylko będzie zapewne występ rapera MEZO. Wieczorem zaś zapraszamy całe rodziny na koncert grupy Pod Budą. Oprócz powyższych atrakcji tradycyjnie otwieramy pneumatyczne Wesołe Miasteczko, Zbigniew Namysłowski Quintet jami jazzowymi oraz zostały uznane Płytami Wszechczasów w Polskim jazzie. Namysłowski jest kompozytorem wielu utworów inspirowanych folklorem. Piątawka, Siódmawka, Zabłąkana Owiecka, , W to Mi Graj, Bop-Berek, to niektóre z nich. Z najbardziej znanych kompozycji to: eden z najwybitniejszych polskich jazzmanów, multiinstrumentalista z wykształcenia wiolonczelista, z wyboru puzonista, saksofonista altowy i sopranowy, flecista a także wyśmienity kompozytor i aranżer: Zbigniew Namysłowski wystąpi w czw. 20 maja o godz w Podziemiu Kamedulskim przy ul. Dewajtis 3. Wraz z nim zagrają niezwykle utalentowani młodzi muzycy, stanowiący absolutną czołówkę jazzową w Polsce: Jacek Namysłowski puzon, Sławomir Jaskułke fortepian, Michał Barański kontrabas, Grzegorz Grzyb bębny. W programie koncertu: kompozycje autorskie Zbigniewa Namysłowskiego m.in. z jego ostatniej płyty Nice & Easy. Zbigniew Namysłowski naukę gry na fortepianie, a później na wiolonczeli pobierał w szkołach muzycznych Krakowa i Warszawy. I właśnie wiolonczela była pierwszym instrumentem, na którym wystartował jako jazzman. Było to w 1957 r. w Klubie Studenckim Hybrydy i później na Festiwalu Muzyki Jazzowej w Sopocie. Początkowo fascynował go jazz tradycyjny, a puzon już nie wiolonczela był instrumentem, na którym grał w znanych polskich zespołach dixielandowych. Był liderem Modern Dixielanders. Koncertował na całym świecie, w krajach Europy, w Afryce oraz USA. Wkrótce odkrył jazz nowoczesny i rozpoczął karierę saksofonisty. Nagrał około 30 płyt autorskich. Wiele z nich wydanych za granicą. W Anglii Lola pierwsza polska płyta wydana poza granicami kraju, Song Of The Pterodactil ze słynnym Tonym Williamsem (Miles Davis Quintet) na bębnach, we Włoszech 1,2,3,4..., w Niemczech Jasmin Lady, Live In Balver Hoehle, w USA Namyslovski i Air Condition. Płyty takie jak Winobranie, Kuyaviak Goes Funky, stały się w Polsce super przebobielańskich bibliotekach nie brakuje interesujących inicjatyw. Kolejne wystawy plastyczne prezentują róźnorodne dziedziny sztuki. Po wystawie przedstawiającej oryginalną fotografię, 9 kwietnia 2010 r. do Biblioteki przy ulicy Duracza 19 zawitała sztuka na wskroś nowoczesna. Autorzy prac młodzi studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pokazali malarstwo i grafikę. Wystawa nosi nazwę ZGRZYT. Różnorodność wyrazu artystycznego autorów prac oraz odmienność ich zainteresowań artystycznych sprawiły, że nazwa ta jest jak najbardziej uzasadniona. W rezultacie wystąpiło czterech artystów plastyków i cztery sposoby prezentacji sztuki. W rozmowie z twórcami dowiadujemy się co ich inspiruje do takiej twórczości. I tak PAULINA BUŹNIAK, studentka IV roku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mówi, że lubi cofać się do dzieciństwa i szczerego dziecięcego postrzegania świata. Lubi bezkarnie eksperymentować. Lubi szyć, potem pruć, drzeć i od nowa szyć, tupać i krzyczeć. Istnieje tu i teraz i z tym, z czym teraz się zmaga. MICHAŁ CHOJECKI, doktorant na wydziale grafiki ASP w Warszawie stara się w swojej twórczości przekraczać codzienność. Uważa, że powszechnie postrzegamy to, co znamy, gdy tymczasem on stara się malować rzeczy, których w rzeczywistości nie ma, ale które według artysty mogłyby być. KAMIL GORGOŃ student IV roku ASP w Warszawie w twórczości inspiruje się geometrią jako wy- miasteczko sportowe z różnorodnymi konkurencjami sportowo-rekreacyjnymi, będzie też możliwość przejażdżek konnych i na kucyku. Specjalne pokazy dla dzieci przygotuje również Straż Pożarna. Szczegółowy program zamieścimy w następnym numerze Naszych Bielan oraz na stronie: Już teraz serdecznie zapraszam wszystkie dzieci do wspólnego świętowania! Grzegorz Pietruczuk, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany Der Schmalz Tango, Jasmin Lady, Double Trouble Blues, Western Ballad, Quiet Afternoon, Sprzedaj mnie Wiatrowi. Wstęp na koncert po okazaniu bezpłatnej wejściówki. Rezerwacja i odbiór wejściówek od 13 maja w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, Referat Kultury pok. 312, tel lub , P.Sz.-J. ZGRZYT W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W miarem rysunkowym, nie matematycznym. Dąży do poszukiwania przestrzeni opartej na intuicyjnych punktach. ERNEST ZIEMIA- NOWICZ, student IV roku ASP w Warszawie w swojej twórczości poszukuje wymarzonych form wyrazu. Z powodzeniem wykorzystuje wideo, tworzy instalacje. Uważa, że te środki wyrazu artystycznego, po które sięga w swojej pracy twórczej, są nie do wyczerpania. ZGRZYT to bardzo interesująca wystawa. Odważna kolorystyka i oryginalność pomysłów przyciąga uwagę, a znawcy przedmiotu z uznaniem wyrażają się o artystach. Niektóre z prezentowanych prac były nagrodzone na prestiżowych konkursach. Wernisaż uświetnił koncert Zespołu DAKTARI, dowodzonego przez znakomitego trębacza OLGIERDA DOKALSKIEGO. Muzycy dali koncert pełen ekspresji po prostu,,dali czadu. Improwizowali, grali folk, muzykę etniczną z elementami rocka i improwizacjami jazzowymi. Muzyka świetnie korespondowała z zaprezentowanymi na wystawie pracami plastycznymi. Można stwierdzić, że była dopełnieniem doznań i uniesień artystycznych dla młodszej, ale i też dojrzałej naszej publiczności. To był bardzo ciekawy wieczór w Bibliotece. Wystawę ZGRZYT można oglądać do 29 kwietnia w Bibliotece Publicznej ul. Duracza 19. Serdecznie zapraszamy. Halina Szerszeń, radna, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Fot. Arch. Biblioteki Teatr na Bielanach zaprasza KŁANIA SIĘ PRL (niedziela), godz Spektakl satyryczny z przebojami z tamtych lat, oparty na znakomitych felietonach Stefanii Grodzieńskiej. To pierwszy spektakl złożony z utworów tej znakomitej pisarki, dzielnej warszawianki i aktorki. Oprócz humoru najwyższej klasy, pięknej polszczyzny, siłą spektaklu jest kalejdoskop postaci i zaskakujące komiczne sytuacje rodem z PRL-u. Piosenki znane przeboje w nowej interpretacji, śpiewane przez Danutę Borowiecką (aktorkę związaną wcześniej z teatrem Rampa, a która pracowała również w teatrach twórców takich jak: I. Cywińska, J. Grzegorzewski, M. Prus, K. Braun), tworzą niepowtarzalny nastrój i zabawnie pointują poszczególne części (wyjazdy na wycieczkę i na handel, bar mleczny, biuro, zakupy, itp.) tego wesołego, mądrego i wzruszającego przedstawienia, które widzowi stawia pytanie: Czy i dziś jeszcze nie straszą nas widma PRL-u? Występuje: Danuta Borowiecka, scenariusz: Danuta Borowiecka, akompaniament i aranżacja: Mateusz Wachowiak, Konrad Wantrych, współpraca reż. Alicja Choińska. KOBIETA Z WYDM (sobota), godz , (niedziela), godz , (piątek), godz , (sobota), godz Spektakl jest adaptacją powieści jednego z największych japońskich pisarzy Abe Kobo. Jest to historia mężczyzny, którego pasja poszukiwania rzadkich okazów owadów, prowadzi na wydmy, a potem do tajemniczej, piaskowej wsi. Gdy zapada zmierzch, entomolog zmuszony jest przenocować w jednej z piaszczystych jam, będącej domem młodej wdowy. Staję się więźniem w sypiącym się zewsząd domostwie i za wszelką cenę usiłuje wydostać się z pułapki...surrealistyczna wyprawa w głąb ludzkiej natury... Autor: Abe Kobo, adaptacja: Piotr Wojewódzki, reżyseria: Piotr Wojewódzki, występują: Katarzyna Maternowska, Dominik Bąk, Jerzy Frydrych, muzyka: Waldemar Osiecki. Ceny biletów: 15 zł (ulgowy), 20 zł (normalny). Bilety do nabycia: pon.- piąt. w godz , sob.-niedz., bezpośrednio przed przedstawieniem. Bielański Ośrodek Kultury, Goldoniego 1 (stacja metra Wawrzyszew), tel.(22) , op.pl. BOK Terminy teatrzyków zaplanowanych na maj w bibliotece bielańskiej 10 maja, godzina 17.00, Teatr Złoty Dukat, spektakl: Chatka Chałupeńka, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 27, al. Zjednoczenia 19, 12 maja, godzina 17.00, Teatr Wariacja, musical: Koty, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, ul. Duracza maja, godzina 17.30, Teatrzyk Te- Art, spektakl: Bajka o Ani zwanej Czerwonym Kapturkiem, Biblioteka dla Dorosłych i Młodzieży nr 49, al. Reymonta 6, 20 maja, godzina 17.30, Agencja Dur- Moll, spektakl: O skrzacie, gąsce i Kasi, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 43, ul. Perzyńskiego 3 26 maja, godzina 17.00, Teatr Wariacja, spektakl: Za króla Piasta Polska wyrasta, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 21, ul. Wrzeciono 48 Katarzyna Potapowicz

9 Wiosenne skarby Wolumenu Zaczęło się przypadkiem, że tak powiem. Podczas porządków świątecznych bardziej, palec mnie się letko omsknął. Na przedmiot raczej zabytkowy, co półkę przyozdabiał. Zaraz, zaraz, skąd ja go mam? Z Wolumenu, oczywiście! Leszek Rudnicki Od razu klapki w głowie mi się poroztwierały. Jak brama do tego, no, Sezamu. Jak ta księga baśni z 1001 nocy! Przecie my tutej posiadamy kawałek świeckiej tradycji. Ten bazar Wolumen jeden. Z którego możemy być dumni na Polskie całą, absolutnie. Uważam ja szczerze, że nie bardzo umiemy go wylansować. Bo tera takie czasy nastały, że bez pijaru, ani rusz. Tym bardziej, że un ciekawy, konieczny zapoznania jest. Tu, retrospekcja na wstecznym biegu bendzie, by rzecz w pełnej krasie zapodać. Bazarowe dzieje (szczególnie dla młodszych czytelników), ciut prehistorycznych czasów sięgają. Drugiej połowy XX w. Gdyż w latach 60 działał tam zieleniak. Największy na Żoliborzu, bo naonczas nie było Bielan jako dzielnicy, zresztą. Wtorki i piątki to dzień targowy. Zza Łomianek, a nawet Nowego Dworu jechały z towarem chłopskie furmanki, ciągnięte przez żylaste wałachy. Samo zdrowie za grosze: nać z pietruszką, ziemniak, kapusta, pomidor, ogórek, cebula i inne witaminy, co se z ziemi wyrosły. Do tego mleko od krowy, śmietana własnej roboty, jaja wsiowe prima sort, a nawet żywa kura co ją dla sianownego klienta na miejscu za baraczkiem w łeb i jeszcze z piór skubano. Taka jatka! Potem jak osiedla Wrzeciono i Wawrzyszew zrobiono, to nawet kultura przybyła. Bo na placyku bazarowym w letnie wieczory, prawdziwe kino pod chmurką filmy wyświetlało. Oj, miała ferajna okoliczna radochę na trzy fajerki. Jedni - z dziewczynami się tulili bynajmniej zakochani, lukając czasem na ekran. Inni - od zaplecza bardziej, cichcem Alpagę z gwinta ciągnęli, coby se obciachu nie narobić, ponieważ kierownik projektora jak ten bulterier, miguniem nygusów gonił. Tak, że gites było i porządek też. Na początku lat 70 dziennik Express Wieczorny dał pomysł, żeby zrobić giełdę wszystkiego dla ludności. Nawet konkurs rozpisano jak ma się nazywać i tak powstał Perski jarmark. Początkowo na Mariensztacie on egzystował. Istny raj dla hobbystów fajansu wszelkiego: kupić - sprzedać - pozamieniać. Modne zachodnie ciuchy, starocie, porcelana, mapy, militaria, płyty, a także lokalne rarytasy typu pańska skórka, wata cukrowa + wystany po nocach cymes, czyli chałwa i ptasie mleczko. Do czasu. Okoliczny naród miał dość tego bajzlu, hałasu, śmieci, obtegowanych klatek schodowych itepe. W związku z tem, w połowie lat 70 Perski jarmark niczym latający dywan u nas wylądował. Pamiętam, bo na hucie żem robił i się zrywałem, żeby longa Hendrixa zabezpieczyć. Po przeprowadzce większe gabaryty Fot. L. Rudnicki na Koło pojszły, mniejszy drobiazg tutej pozostał. Do wyboru do koloru: świeczniki, moździerze, żelazka z duszą, monidła, książki, muzykalia, sprzęt foto i co tam każden jeden wyczaił. Kwitło światowe życie. Niestety, nasze Eldorado nagle się skończyło w grudniu 81. Z telewizora, pewien mundurowy w czarnych okularach, wojnę wziął ogłosił. Akurat niedziela nastała, to i poszedłem na bazar. Patrzę, a tu bryndza, jak cię mogę. Tylko płota ZOMO broniło, żeby się nie zbierać publicznie. Potem kombinacje - aberracje wokół bazaru się zaczęły. Że go zmniejszą, zlikwidują, bo mieszkańcy protestują i inne bajki z mchu i paproci wymyślano. W połowie lat 80 zawędrował więc na Marymont obok Spójni. O, jeny! Klepisko het się ciągło, aż do nadwiślańskich krzaków. I tak trwało kilka Okładka książki Lodzia Tramwajarka lat. Tuż przed 90 r., przeniesiono go na Skrę przy Wawelskiej. Na moment, bo chwilę po wyborach historycznych, gdy III RP faktem się stała, Perski jarmark, także Pchlim targiem zwany, ostatecznie wrócił na nasze bielańskie łono. Czyli Wolumen. I jakoś się trzyma. Fachury mówią, że to największa giełda elektroniczna w Europie. Kiedyś, może tak. Ale dziś kabelków, anten, pstryczków elektryczków, części rtv też nie brakuje. Za to drobiazgu pamiątkowego od groma jasnego wytropić se można, szczególnie w niedzielę. Stwierdziłem to osobiście, dopiero co. Bo akurat mejla przysłali znajomi z Włoch, że przyjeżdżają (po latach) odwiedzić rodzinę na Wielkanoc. Przy okazji Wolumen chcą zwiedzić, ale się nieco cykają i takie tam. Luz! Zbiórkę z rana zarządziłem. Machnęliśmy kawkę, rozkazy wydałem: bagażu nie brać, portfel głęboko pod kataną trzymać, oczy z tyłu głowy, a będzie gut. I było. Samochód zostawili na zewnątrz pod opieką tych co pilnują. Za tyle, co łaska. Weszliśmy frontem, od Kasprowicza. Tuż po prawej, 3 małe alejki między pawilonami są. Podobno nędzy i rozpaczy zwane, ze względu na repertuar towaru. Rzeczywiście; na kartonach rozłożone rzeczy, a każda z innej planety. Mix na maxa: książki, kawałki armatur, kasety magnetofonowe, pocztówki, żelaźniaki, części pecetów, stare gazety, dzbanuszki, ciuszki i inne, których wyliczenie zajęłoby pół strony. Oczy zabłysły moim friends na widok tego niewiadomoczego. Szybko wypatrzyli landszaft zachodzącego słońca, tak obleśny w swej brzydocie, że aż piękny. Za piątaka. Kopłem ich subtelnie w kostkę, żeby się targowali. Bo wypada, a nawet trzeba, w dobrem warszawskiem stylu. Inaczej w butach frajera zjedzą, a tak, pełen szacun jest oraz poważka obustronna. Taki sznyt. Ostatecznie za trzy zeta kupili. Niespodziewanie na atrakcję się załapali, czyli policję konfiskującą sprzęt rtv niewiadomego pochodzenia. Wraz ze sprzedawcą i busem jego. Duże chłopy były, na schwał, budzące respekt, z bronią plus krótkofalówką. Zupełnie jak u nas w Palermo, carabinieri w akcji - rzekli pełni podziwu. No, masz, my też Europa przecież! Środkowy, duży plac, zatłoczony był, lecz nie budził u nich żadnego entuzjazmu. Tam części różne elektroniczne królują: anteny, talerze, przewody, piloty, baterie itede. Obeszliśmy go, właściwie kółko zrobiliśmy. Zeszło się troszkę w tym tłoku. Zgłodnieli nieco. Do miejscowego konsumu ich zaprowadziłem, gdzie smaczne pierożki zjedliśmy i colą przepchnęliśmy. Po czym, wdychali długo, chłonęli sobą, zapachy nasze orientalne. Przemieszane z budek przyklejonych do siebie. Chyba się wzruszyli całościowo. Na koniec deser im zostawiłem: plac za administracją targowiska. Ze sprzętem audio: nowym / używanym, hi - endowym & classic. I znów jakby podnieceni byli. Na widok kultowych magnetofonów z kryształowymi głowicami, korektorów, wzmacniaczy z powerem, kolumn, markowych adapterów z napędem direct drive... A vinyl records tutaj są? - zapytali. Chwila, zaraz dojdziemy. I doszliśmy. Dosłownie 10 metrów. Kilka stoisk stało z kompaktami i oczywiście longplejami, pamiętającymi niejedną szaloną prywatkę. Czego tam nie było? Wszystko było! Co tylko dusza zapragnie. Od klasyki batuty typu: H. v Karajan, L. Bernstein, Z. Mehta, przez jazz: M. Davis, H. Hancock, P. Metheny, po rock: The Rolling Stones, King Crimson czy Pink Floyd. Kupili kilka sztuk, ale... z poszukiwanej i cenionej w świecie serii Polish Jazz. Miły, patriotyczny gest, nie powiem. Odprowadziłem ich do auta. Jechać nie chciałem, bo mieszkam 9 FELIETON Z notatnika Miejskiego Strażnika W miesiącu marcu 2010 roku po roztopach śniegu w sposób szczególny uwidoczniło się zjawisko niesprzątanych kup po naszych pupilach i tym samym pokazało skalę istniejącego problemu. Dlatego tylko w miesiącu marcu strażnicy musieli interweniować wobec 239 właścicieli psów nie stosujących się do swoich obowiązków. Wśród naszej społeczności niestety znajdują się osoby, które nie szanują mienia należącego do innych i trudno im przejść obojętnie nawet obok radiowozu Straży Miejskiej. Taka sytuacja miała miejsce w dniu 24 marca na ul. Estrady, kiedy mężczyzna zdewastował nasz pojazd. Niestety, stan upojenia alkoholowego był tak znaczny, że nie zdołał nawet odejść z miejsca zdarzenia. Teraz zajmie się nim Policja. Sytuacje, w których strażnicy udzielają pomocy innym osobom stał się już naszą codziennością i tak na przykład w dniu 14 marca na ul. Marymonckiej strażnicy udzielili pomocy kobiecie z zanikami pamięci przewożąc ją do szpitala Bielańskiego, powiadamiając jednocześnie rodzinę o miejscu jej pobytu. W dniu 12 marca na ul. Wólczyńskiej 15 strażnicy udzielili pomocy przedmedycznej kobiecie potrąconej przez samochód, którego kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Kobieta trafiła pod troskliwą opiekę lekarza Pogotowia Ratunkowego, a kierowca na rzut beretem. Może dwa. Jeszcze skarby złowione obejrzeliśmy szybko plus tulipany & żonkile co se kupili na święta. I ciao! Ok., też się pochwalę. W końcu należy się rzetelna informacja, co też Wasz wiosenny reporter zdobył. Ano, rzeczy z tzw. duszą. Chronologicznie. Dagerotyp przodka sprzed 100 lat, znaczy się prawuja, niby. Na tekturze dodatkowo klejony. Kiedyś elegancka moda była: melonik i laseczka, nie to co dzisiaj. Z tyłu ozdobny nadruk: Zakład Artystyczno - Fotograficzny Józefa Sebalda (dawniej Walerego Rzewuskiego) w Krakowie, ulica Kolejowa No 27 B. Sigm Bondy, Wien. Dalej. Przecudnej urody pudełko na pióra znanej przedwojennej warszawskiej firmy Stanisława Majewskiego. Z nieużywanymi, oryginalnymi stalówkami w środku! Na każdej grawerowane napisy: Pióro bankowe Korona - Warszawa, William Mitchell s Elongated Stub - England, Trust Proof + nieco młodsze, sprzed pół wieku: Delfin oraz Spółdzielnia Pracy - Pruszków. Idealne do kaligrafowania i rysowania tuszem. Dalej. Zauroczył mnie... projekt graficzny okładki = książka pt. Lodzia tramwajarka, z serii opowiadania Złotej Podkowy rok. Rzecz o konspiracji, jak to dzielna warszawska Lodzia, broń i pewno będzie zaskoczony widokiem policjantów w progu swojego domu, gdyż numer rejestracyjny jego pojazdu zapamiętał strażnik miejski wracający po pracy do domu. Nikt z nas nie przechodzi obojętnie obok sytuacji, w których bohaterami są małe dzieci, a tym bardziej w wieku 3 i 6 lat i ubrane jedynie w pidżamy i buty. Tak było w dniu 26 marca na ul. Broniewskiego przy trasie AK, gdy sytuację taką ujawnił patrol szkolny współpracujący z policjantem. Jak się okazało, ich ojciec wyszedł na chwilę do piwnicy, a dzieci z mieszkania oddaliły się same. Na szczęście nie doszło do żadnej tragedii. W dniu 8 marca chwilę grozy mogli przeżyć mieszkańcy budynku ul. Podczaszyńskiego 31, przy którym zaparkowany był pojazd z uszkodzoną instalacją gazową i intensywnym wyciekiem tego paliwa. Wezwana na miejsce Straż Pożarna zneutralizowała zagrożenie, a uszkodzony pojazd Straż Miejska odholowała na parking, na którym nikomu on już nie zagrozi. Pozostając w tematyce paliw gazowych, strażnicy w dniu 2 marca przy ul. Wólczyńskiej 171 ujawnili przypadek napełniania 11 kilogramowej butli gazem z dystrybutora do tankowania pojazdów, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Sprawą teraz zajmą się kompetentne w tym zakresie instytucje. Maciej Świątek bomby odważnie woziła w wagonie. A, że Feluś, Cichy i Mechanik przy okazji tajną miętę do niej czuli (bo śliczna była), to już inna para kaloszy. Na koniec, rarytas kolekcjonerski. Podwójny zestaw CD Led Zeppelin - Physical Graffiti ze słynnym Kashmirem w roli głównej. Niezwykle cenna zdobycz (dosłownie), bo jest to limitowana, japońska, minireplika prawdziwego lonplaya! Z wysztancowanymi okienkami, przez które widać wewnętrzne koperty. Marzenie, nie jednego zbieracza. A tu proszę, trafiło się. Przysłowie mówi: szukajcie, a znajdziecie. Bo prawdę mówiąc, bazar pod nosem mamy, lecz nie zauważamy jego uroków. I miłych skarbów do wytropienia. Pozornie szary, nieco zaniedbany, kryje nie jedną tajemnicę do odkrycia. Chcecie sprawdzić? Okładka płyty CD Led Zeppelin Fot. L. Rudnicki

10 10 D NAUKA nia 26 marca 2010 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się konferencja teoretyczno-metodyczna dla dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego nt. Wychowanie fizyczne i zdrowotne w świetle nowej podstawy programowej. Współorganizatorami konferencji były: Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Patronatem honorowym objęli konferencję: prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydent Warszawy, mgr inż. Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W konferencji wzięło udział ponad 200 dyrektorów szkół i nauczycieli, ale także, co niewątpliwie miało wpływ na nobilitację przedsięwzięcia, koryfeusze i protagoniści teorii i metodyki wychowania fizycznego w osobach: prof. Macieja Demela, prof. Ryszarda Przewędy i prof. Zygmunta Jaworskiego. W ramach konferencji wyodrębniono trzy integralne i komplementarne wobec siebie części: oficjalna, plenarna oraz panel z udziałem dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego oraz ekspertów w osobach prof. Janusza Bielskiego, prof. Tadeusza Maszczaka, prof. Antoniego Szymańskiego oraz doc. Alicji Zarychty. W części pierwszej powitał uczestników konferencji prorektor AWF Zbigniew Dziubiński. Następnie w kolejności głos zabierali: Mirosław Sielatycki wicedyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty. Prorektor Zbigniew Dziubiński w swym wystąpieniu zatytułowanym 80 lat Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w sposób holograficzny i syntetyczny zarazem dokonał rekapitulacji 80-lecia powołanej przez marszałka Józefa Piłsudskiego Akademii (wówczas CIWF). Zwrócił uwagę, że dzisiejsza Akademia jest nowoczesną uczelnią, w której proces kształcenia jest dostosowany do zmieniających się potrzeb współczesnego rynku pracy w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Czerpie z najlepszych tradycji uniwersytetu, ale jednocześnie sięga po najnowsze zdobycze w zakresie badań przyrodniczych, społecznych i związanych z pragmatyką wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu i rehabilitacji ruchowej. Żywo uczestniczy w procesie generowania kapitału kulturowego i intelektualnego naszego społeczeństwa i w charakterystyczny dla siebie sposób bierze udział w procesie budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Podkreślił również, że dzisiejsze spotkanie stanowi swoiste nawiązanie do wspaniałej tradycji tej Uczelni, w której rozwój teorii i metodyki wychowania fizycznego naznaczony jest takimi wspaniałymi nazwiskami jak: dr Władysław Osmolski, prof. Zygmunt Gilewicz, prof. Roman Trześniowski, prof. Maciej Demel, prof. Ryszard Przewęda, prof. Andrzej Pawłucki, prof. Tadeusz Maszczak, doc. Krzysztof Zuchora. Z tą Uczelnią związany jest proces ewolucji teorii wychowania fizycznego: od wersji naturalistycznej, poprzez wersję kulturową, do wersji pedagogicznej. W części drugiej, plenarnej uczestnicy mogli wysłuchać referatów najwybitniejszych teoretyków i metodyków wychowania fizycznego, którzy prezentowali różnorodne kwestie związane w sposób bezpośredni lub pośredni z nowymi podstawami wychowania fizycznego i zdrowotnego. Najpierw prof. Czesława Tukiendorf, wybitny teoretyk i praktyk wychowania fizycznego, w referacie zatytułowanym Reforma programowa: istota, cele i oczekiwania w sposób syntetyczny przedstawiła założenia nowej podstawy programowej, zwracając jednocześnie uwagę na jej mocne i słabe strony, ale także na wielką szansę jej wykorzystania dla zmiany sposobu podejścia do spraw omawianej dziedziny wychowania. Konferencja w bielańskiej AWF O wychowaniu fizycznym i zdrowotnym w kontekście nowej podstawy programowej Mgr Ewa Czerska, wieloletni nauczyciel i metodyk wychowania fizycznego, w swoim wystąpieniu zatytułowanym Logistyka obowiązkowych zajęć do wyboru przedstawiła intencje i sens wprowadzenia tych zajęć. Podała też sposoby organizowania zajęć sportowych, rekreacyjno-zdrowotnych, tanecznych i turystycznych. Zwróciła uwagę, że przez zajęcia do wyboru uczeń uzyskuje tak ważną z punktu widzenia procesu edukacji podmiotowość, która odgrywa decydującą rolę w przygotowaniu ucznia do życia w społeczeństwie obywatelskim. Red. Zbigniew Cendrowski, honorowy prezes SZS i wielki popularyzator idei zdrowego stylu życia, przedstawił założenia reformy odnośnie edukacji zdrowotnej w referacie zatytułowanym Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej. Zwrócił uwagę, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest realizowanie edukacji zdrowotnej w ramach godzin do wyboru z wychowania fizycznego w dowolnie przez szkołę wybranym semestrze w ciągu całego III i IV etapu edukacji. Podkreślił ważność i wyjątkowe znaczenie edukacji zdrowotnej zarówno z jednostkowego, jak i społecznego punktu widzenia. Kwestie zdrowotności omawiał w kontekście zagrożeń cywilizacyjnych, Raportu Polska 2030, przygotowywanej ustawy o sporcie, a także niewydolności służby zdrowia. Prof. Wiesław Osiński, wybitny teoretyk wychowania fizycznego, w referacie zatytułowanym Wychowanie fizyczne w kształtowaniu obyczaju aktywności fizycznej i troski o zdrowie oraz w wychowaniu do wspólnego świata wartości zwrócił uwagę na niemal fundamentalną rolę wychowania fizycznego w przygotowaniu do świadomego uczestnictwa w aktywnych formach kultury fizycznej. Omówienia kwestii wychowania fizycznego w kontekście nowych podstaw programowych dokonał na tle szerokiego materiału empirycznego dotyczącego krajów cywilizowanych i społeczeństw nowoczesnych, zarówno europejskich jak i amerykańskich. Dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną nie powinna wyłącznie polegać na rezygnacji np. z palenia papierosów czy picia alkoholu, ale winna uwzględniać uczestnictwo w różnorodnych ruchowych formach kultury fizycznej. Doc. Krzysztof Zuchora, wybitny teoretyk wychowania fizycznego, poeta, w referacie zatytułowanym Wychowanie fizyczne fundament kultury fizycznej przedstawił bardzo osobisty i wysublimowany punkt widzenia odnośnie zapisów w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego. Zwrócił uwagę, że najważniejszym zadaniem nauczyciela jest poznanie swoich podopiecznych, zrozumienie ich, znalezienie płaszczyzny porozumienia i współpracy, ponadto odkrycie w nich pokładów dobra i na nich budowanie ich człowieczeństwa w wymiarze nie tylko somatycznym, psychicznym, ale przede wszystkim duchowym. Podkreślił znaczenie wolności w procesie wychowania fizycznego. Chodzi zarówno o wolność nauczyciela jak i ucznia, wolność wypełnioną kreatywnością, w ramach której toczy się proces świadomego wychowania fizycznego. W części trzeciej odbyła się dyskusja panelowa zatytułowana Pierwsze doświadczenia Przemawia prof. Zbigniew Dziubiński i refleksje dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego nt. nowych podstaw programowych. Z przebiegu bardzo żywej i często emocjonalnej dyskusji, w której uczestniczyło wielu dyrektorów i nauczycieli oraz ekspertów, wynikają liczne obawy w związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej. Zwracano uwagę, że narzuca się nauczycielowi formy realizacji zajęć, ogranicza się ich możliwości organizacyjne w zakresie wychowania fizycznego, że nowa podstawa powoduje liczne trudności z ułożeniem siatki godzin, że założenia nowej podstawy w żaden sposób nie przystają do warunków, w jakich pracują nauczyciele wychowania fizycznego (brak sali, mały korytarz itp.). Były też wypowiedzi, w których z jednej strony zwracano uwagę, że uczniowie szkoły podstawowej nie są przygotowani do podejmowania decyzji o wyborze sportu całego życia, z drugiej natomiast, że danie wolności wyboru spowoduje dalsze obniżenie prestiżu przedmiotu, wpłynie także na obniżenie sprawności fizycznej uczniów, która już dzisiaj jest na bardzo niskim poziomie. Głos w dyskusji zabrał prof. Maciej Demel, który podjął wątek wizerunku Akademii i traktowania jej jako uczelni sportowej. Uczelnia nie jest klubem sportowym, mówił, którego zadaniem jest przygotowanie do osiągania najwyższych wyników sportowych. Jest uczelnią akademicką, która przygotowuje wysokokwalifikowanych nauczycieli. Nie chodzi o wysokie kwalifikacje sportowe, ale o kompetencje intelektualne, J ezioro TECHIRGHIOL powstało przed tysiącami lat. Zatoka Morza Czarnego, położona kilkanaście kilometrów na południe od Konstancy została oddzielona mierzeją od morza. Powstałe w ten sposób jezioro ma obecnie duże zasolenie ok. 8%. Ta słona woda i muł gromadzący się na dnie mają własności lecznicze. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie w końcu roku 2007 zorganizował konferencję dla lekarzy ortopedów, reumatologów i lekarzy rodzinnych. Zaproszona dr Liliana SANDU, naczelny lekarz Szpitala Ortopedycznego w Eforii, wygłosiła referat podkreślając, że właściwości lecznicze błot wydobywanych z jeziora zwanej BIOLITEM i to właśnie jest substancją leczącą. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ub. stulecia zbudowano wiele hoteli i sanatoriów, specjalizujących się w leczeniu schorzeń ortopedycznych i reumatologicznych. W Eforii leczone SA przede wszystkim zespoły bólowe kręgosłupa i choroby reumatyczne. Nad brzegiem jeziora zbudowano łazienki do kuracji błotnych. Błoto lecznicze wydobywane z dna jeziora wystawiane jest w kadziach na plaży i tam kuracjusze smarują całe ciało, po czym wysycha ono na skórze, a w ciepłym (28 C) jeziorze zmywamy je. Zabieg jest nieskomplikowany, ale zbawienne skutki kuracji zwykle odczuwa się już po 6 8 tygodniach. Działanie lecznicze podobne jest do działania naszych borowin ale o wiele, wiele skuteczniejsze! Fot. Arch. AWF kulturowe i moralne. Zwrócił także uwagę na kwestię przeszacowania roli sprawności fizycznej w stosunku do sprawności intelektualnych w kryteriach rekrutacji na studia w Akademii. Podsumowania dokonał przewodniczący konferencji, wybitny teoretyk i metodyk wychowania fizycznego, prof. Tadeusz Maszczak. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę implementacji nowych, nowoczesnych rozwiązań teoretycznych i metodycznych do wychowania fizycznego i zdrowotnego. Podkreślił też rolę i znaczenie inkluzyjności wychowania fizycznego w kontekście niepełnosprawności i upośledzenia umysłowego. Podsumowania dokonał także dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Arkadiusz Walczak, który zwrócił uwagę na potrzebę zmiany sposobu myślenia o wychowaniu fizycznym. Podkreślił, że nowa podstawa programowa stwarza możliwości realizacji w pełni autorskich programów, niejako generuje obszary wolności dla nauczycieli i uczniów, ale także jest szansą na spełnienie oczekiwań uczniów i realizacji zawodowych pasji nauczycieli. Jest także szansą lepszego przygotowania do życia w nowoczesnym społeczeństwie, w którym kluczową rolę odgrywa umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, w tym także decyzji w sprawach dbałości o sprawność fizyczną i zdrowie. Prof. Zbigniew Dziubiński dziękując uczestnikom konferencji za aktywny udział zwrócił uwagę na potrzebę organizacji tego typu spotkań. Z dyskusji bowiem wynikało, że istnieje wiele niezrozumienia odnośnie nowych podstaw programowych. To co jest największym walorem nowej podstawy, a mianowicie: wolność nauczyciela w doborze treści, wolność i podmiotowość ucznia, możliwość dostosowania organizacji zajęć do możliwości personalnych, warunków infrastrukturalnych i tradycji szkoły w zakresie kultury fizycznej jest czasami odbierane jako ograniczenie kreacyjnych możliwości nauczyciela, obniżenie statusu przedmiotu i pozycji nauczyciela wychowania fizycznego w szkole i społeczeństwie. Prof. Zbigniew Dziubiński Fenomen natury Rumuńskie błota lecznicze Na zakończenie swojego wystąpienia dr Sandu przedstawiła zastosowanie błot zimnych. Jest to przede wszystkim profilaktyka i leczenie stanów lekkich, czyli zapobieganie rozwojowi choroby. Błota zimne stosuje się przy bólach reumatycznych, bólach kręgosłupa, bólach stawów, pleców i barku. Taką kurację profilaktyczną powinny odbywać osoby długotrwale pracujące w pozycji siedzącej lub stojącej. W Polsce jest wiele znanych przypadków znacznej poprawy zdrowia i ustąpienia bólów po kuracji w Eforii. Znany jest przypadek lekarki dentystki, która wyjeżdżając na kuracje do Eforii uniknęła operacji kręgosłupa. Dr n. med. Ryszard GOLNIK, Ordynator Oddz. Ortopedii i Traumatologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA Wyjazdom leczniczym na kuracje organizowanym do EFORII patronuje Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a organizuje je Biuro Podróży KWATOUR, s.c. Bliższe informacje: op.pl tel Planowane wyjazdy 15-dniowe samolotem z W-wy: i Zakwaterowanie hotelu 3* w Eforii Sud, pok. z łaz. klimatyzacja, TV, lodówką, wyżywienie, ubezpieczenie, pilot. Cena ok zł / os.

11 11 URZĄD Urząd Dzielnicy Bielany prezentuje... S iedziba Wydziału Kadr znajduje się w gmachu Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, na III piętrze. Telefony: (naczelnik), , 305, 306, 321 (pracownicy). W Wydziale Kadr zatrudnionych jest 5 osób, co stanowi 4,5 etatu. Wydział realizuje swoje zdania współpracując z Biurem Kadr i Szkoleń Urzędu m. st. Warszawy. Ponadto współpracuje z Urzędem Pracy, firmami szkoleniowymi, Uczelniami, Szkołami. Do najważniejszych zadań Wydziału należy: realizacja polityki personalnej prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy oraz kierowników jednostek organizacyjnych prowadzenie zagadnień ZFŚS planowanie i organizacja szkoleń, do- Wydział Kadr (WKD) Wydział Kadr kształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników organizowanie praktyk studenckich oraz staży dla bezrobotnych we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy opracowywanie projektu planu wydatków budżetu m. st. Warszawy dotyczącego wynagrodzeń, szkoleń i wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników Urzędu Dzielnicy sporządzanie planu ocen pracowniczych i nadzór nad ich przeprowadzaniem współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy Biura Kadr i Szkoleń w zakresie realizacji w Urzędzie Dzielnicy Bielany przepisów BHP organizowanie ślubowania dla pracowników Naczelnikiem Wydziału Kadr jest Ewa Zalewska. Fot. T. Olechowski Rozmowa z naczelnikiem WKD Ewą Zalewską Jak długo pracuje Pani na tym stanowisku i co należy do najważniejszych obowiązków? Naczelnikiem Wydziału Kadr jestem od 15 grudnia 2008 r. Moja dotychczasowa praca zawodowa związana jest z pracą w samorządzie i prowadzeniem spraw personalnych pracowników. Do moich najważniejszych obowiązków należy realizacja polityki personalnej Urzędu Dzielnicy Bielany w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu szkoleń i systemu ocen, gospodarowanie etatami i funduszem płac w zakresie udzielonych pełnomocnictw oraz nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych pracowników, a także zapewnienie sprawnej organizacji pracy Wydziału. Jakie zadania są obecnie realizowane przez Wydział? Obecnie przez Wydział realizowane są na bieżąco zadania związane z prowadzeniem spraw kadrowych pracowników. Ponadto finalizujemy organizację szkoleń wewnętrznych dla pracowników z zakresu Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz cykl szkoleń dla pracowników pracujących przy bezpośredniej obsłudze interesantów. Co daje Pani najwięcej satysfakcji? Najwięcej satysfakcji daje praca w doświadczonym zespole oraz współpraca z ludźmi zaangażowanymi w to, co wykonują. Jak wygląda struktura zatrudnienia w naszym Urzędzie? Struktura Urzędu to 18 Wydziałów i 3 samodzielne wieloosobowe stanowiska. Ilość zadań realizowanych przez Urząd stale wzrasta ale mimo to nie zwiększamy zatrudnienia, chociaż mile widziani są w naszym ratuszu praktykanci i stażyści. Czy planowane jest wprowadzenie w najbliższym czasie jakiś zmian w pracy Urzędu? Od dnia 1 maja 2010 r. zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu m. st. Warszawy dla części pracowników zostaje wprowadzony równoważny czas pracy. Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy przygotowujemy się do wdrożenia Projektu Optymalizacji Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, który ma na celu wdrożenie polityki personalnej zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Z jakimi wydziałami naszego Urzędu współpracuje Wydział Kadr i czego ta współpraca dotyczy? Współpracujemy ze wszystkimi Wydziałami w Urzędzie. Współpraca ta ma bardzo szeroki zakres np. przy opracowywaniu planu szkoleń, w zakresie dyscypliny czasu pracy i całokształtu spraw pracowniczych, (a także rozstrzygnięć w sprawach pracowniczych). Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał Tadeusz Olechowski Druga linia metra zmieni oblicze Warszawy W kilka minut z ul. Marszałkowskiej na Pragę? Już niebawem będzie to możliwe w maju rozpocznie się budowa centralnego odcinka II linii metra łączącej dwa brzegi Wisły. W arszawa to dziś największy plac budowy w Polsce. Powstaje m.in. Most Północny, ważne węzły drogowe (na ul. Marsa i ul. Łopuszańskiej), Centrum Nauki Kopernik, miejski stadion przy ul. Łazienkowskiej. Ale największym przedsięwzięciem będzie budowa drugiej linii podziemnej kolejki. Wygodne przesiadki Centralny odcinek II linii metra będzie miał 6,3 km długości i 7 stacji i połączy Wolę z Pragą Północ. Wszystkie przystanki, tj. Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński znajdą się pod największymi węzłami komunikacyjnymi na trasie, a wyjścia z nich będą we wszystkich ważnych punktach na przystankach komunikacji miejskiej i po każdej stronie ulicy. Przy Świętokrzyskiej będzie można się przesiąść do pociągów metra jeżdżących I linią stacja II linii powstanie na styku z obecną stacją Świętokrzyska. Tutaj też wybudowany zostanie tunel łączący tory dwóch linii, bo pociągi z nowej linii będą nocowały na Kabatach. Stacja Powiśle ulokowana jest pod tunelem Wisłostrady, a jedno w wyjść prowadzi wprost nad Wisłę, tuż obok warszawskiej Syrenki. Na stacji Stadion przewidziane jest miejsce na planowane odgałęzienie podziemnej kolejki w kierunku Gocławka. W przyszłości II linia z Ronda Daszyńskiego wybudowana zostanie na Bemowo, a z Dworca Wileńskiego na Bródno. Mechaniczne krety Kontrakt na zaprojektowanie i wybudowanie centralnego odcinka został podpisany w październiku 2009 r. Wykonawcą jest konsorcjum firm z Włoch, Turcji i Polski: Astaldi, Gülermak i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów. Wykonawca ma 48 miesięcy na całość prac, pociągi pojadą pod Wisłą na przełomie 2013 i 2014 r. To największa samorządowa inwestycja w Polsce kontrakt opiewa na 4,117 mld zł. To także przedsięwzięcie o najwyższym dofinansowaniu z Unii Europejskiej, sięgnie ono 2,7 mld zł. Dodatkowo Unia dołoży się do zakupu wagonów zwróci 254 mln zł z 658 mln zł potrzebnych na tabor. Budowa rozpocznie się od Ronda Daszyńskiego oraz stacji Powiśle. Dwie specjalne tarcze drążące tunele pod ziemią, tzw. TBM (z ang. Tunnel Boring Machines), ruszą z Woli w kierunku Wisły. Jedna z nich wydrąży dodatkowo łącznik z I linią, obydwie zakończą prace nad rzeką. Trzecia TBM wydrąży odbywa tunele pomiędzy Powiślem a Dworcem Wileńskim. Tunele metra przejdą pod I linią metra, tunelem Wisłostrady oraz pod dnem Wisły. Trasa kolejki zacznie się obniżać już pomiędzy Rondem ONZ a Świętokrzyską. Stacja pod rondem będzie na głębokości ok. 12 metrów a Nowy Świat już ok. 27 m. Trudne lata dla kierowców Budowa stacji (metodą odkrywkową) oraz szybów koniecznych do montażu tarcz drążących (TBM) oznacza duże utrudnienia w ruchu w samym centrum miasta. W lewobrzeżnej części miasta nieprzejezdny będzie ciąg ulic Prosta-Świętokrzyska (od ul. Karolkowej do ul. Nowy Świat) niemożliwy będzie przejazd nimi pomiędzy Wolą a Śródmieściem, ponieważ w kilku miejscach będą tam wykopy. Placem budowy staną się odcinki: na ul. Prostej od ul. Karolkowej do ul. Towarowej, od ul. Twardej do Ronda ONZ na ul. Świętokrzyskiej od Ronda ONZ do ul. Emilii Plater, od ul. Emilii Plater do ul. Marszałkowskiej, od. ul. Marszałkowskiej do ul. Jasnej, w okolicy ul. Mazowieckiej, od ul. Czackiego do ul. Nowy Świat. Ruch na głównych ciągach poprzecznych tj. ul. Karolkowej, Towarowej, Żelaznej, Al. Jana Pawła II, Emilii Plater, Marszałkowskiej (z wyłączeniem na ok. 2 3 miesiące) będzie utrzymany. Na prawym brzegu Wisły w wielki plac budowy zamieni się plac Wileński. Konsekwencją tego będą duże utrudnienia dla kierowców pojazdów indywidualnych w poruszaniu się po centrum Pragi. Nieprzejezdne będzie skrzyżowanie al. Solidarności i ul. Targowej w ciągu ul. Targowej, zamknięta zostanie ul. Sokola. Mocno ograniczony będzie ruch w al. Solidarności na linii wschód-zachód. Przejezdne pozostaną ul. Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie i Zamoyskiego. Skrzyżowanie ul. Targowej i al. Solidarności ma być czynne już w kwietniu 2012 r. Na czynnych ulicach będą jeździły autobusy komunikacji miejskiej, utrzymany pozostanie ruch tramwajów. Marcin Ochmański, zastępca rzecznika prasowego Urzędu m. st. Warszawy Fot. T. Olechowski Fot. Arch. Urząd m. st. Warszawy

12 12 GŁOS SENIORA Seniorzy świętowali Spotkania przy jajeczku Irma Wieczorkowska- Bednarek N ie zabrakło okazji do środowiskowych spotkań, bo trwały przecież jajeczka, jak na przedświąteczny czas przystało. Uroczyste były i pełne radosnego skupienia, jak nakazuje liturgia tych świąt: Hallelu-Jach, więc chwaliliśmy Pana. Zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Grzegorz Pietruczuk i prezes WSBM Chomiczówka Edward Młynarczyk zaprosili seniorów na jajeczko do klubu mieszkańców przy ul. Pabla Nerudy 1. Przebiegało ono pod znakiem wspomnień o Janie Pawle II, z racji kwietniowej rocznicy śmierci naszego papieża. Słuchaliśmy pięknego koncertu, a występ chomiczowskiego chóru uświadomił nam, jak wielkie jest zaangażowanie członkiń i członków, bo dzięki systematycznej pracy śpiewają coraz lepiej. Do Domu Nauki zaprosił gości Ośrodek Pomocy Społecznej, a trud organizacji dzielnie pokonał zespół Ośrodka Wsparcia Nr 1, z kierowniczką Grażyną Parkot. Na długo przed tym spotkaniem panie z ośrodka, podczas zajęć plastycznych, przygotowały piękne dekoracje i przy nakryciach czekały na nas artystyczne wręcz pisanki, oklejone wstążkami, pasmanterią, koralikami... Imprezy okolicznościowe zawsze poprzedzają miesiące prac zajmujących umysły i usprawniających manualne, a efektem jest wystrój sali i rozmaite arcydzieła. Życzenia składała pani dyrektor OPS Ewa Flaszyńska i przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej dr Wojciech Borkowski. Podopieczne ośrodka wystąpiły z równie długo przygotowanym, przedstawieniem wielkanocnym, do którego scenariusz napisała pracownica OWDS1 Złote Gody 2010 Burmistrz Dzielnicy Bielany zaprasza Czcigodnych Jubilatówmieszkańców Dzielnicy Bielany, obchodzących w roku bieżącym pięćdziesiątą lub sześćdziesiątą rocznicę ślubu, do udziału w bielańskich uroczystościach długoletniego pożycia małżeńskiego,,złote Gody. Deklaracje uczestnictwa w obchodach przyjmowane będą do dnia 6 września 2010 r. w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29, pok.116 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do Każda para małżeńska powinna okazać dowody osobiste oraz dokument poświadczający zawarcie związku małżeńskiego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału pod numerem telefonu Maria Rokita. Trzeba podkreślić doskonałe przygotowanie aktorów, bo słuchając uważnie nie zauważyliśmy żadnej pomyłki w recytacji z pamięci! Trzeba też podkreślić zapał i zaangażowanie młodych zespołów obu ośrodków w pracę z podopiecznymi, i tę codzienną, i związaną z przygotowaniem imprez okolicznościowych, jak wiadomo nienajłatwiejszych UTW w Warszawie miała szczęście, że mógł odegrać w naszym kraju rolę pionierską. Już w 1975r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie rozpoczęło szkolenia w zakresie gerontologii klinicznej, eksperymentalnej i społecznej i nie mnie jako kierownika Zakładu Gerontologicznego CMKP spadł obowiązek zorganizowania pierwszych kursów doskonalących dla lekarzy. Dowiedziawszy się dzięki rozmowie z prof. Vellas o sukcesie pierwszego na świecie uniwersytetów dla seniorów, udało mi się pól roku później doprowadzić do otwarcia naszego UTW. Warszawski UTW od początku swego istnienia spotkał się ze zrozumieniem Uczelni, przy której powstał (Halina Szwarc, Warszawa 1995 r.). Określeniem trzeci wiek przyjęto nazywać lata życia następujące po osiągnięciu przez człowieka wieku emerytalnego i wycofaniu się z intensywnego życia zawodowego. Zmiana warunków życia i nieumiejętność korzystania z czasu wolnego, to dwa istotne czynniki ryzyka, które wymienia profilaktyka gerontologiczna. Są to czynniki, które zagrażają zdrowiu psychofizycznemu w starszym wieku a często prowadzą do nudy i monotonii, do izolacji społecznej i w końcu do depresji a więc zagrażają zdrowiu i fizjologicznemu przebiegowi starzenia. Wielu ludzi starszych posiada tak cenioną potrzebę aktywnej działalności w różnych dziedzinach społecznych, kulturalnych, politycznych, oświatowych i innych, jak również tendencję do rozwijania wielu zainteresowań. Potrzeby te świetnie rozumiał Pierre Vellas profesor Instytutu Nauk Społecznych w Tuluzie (Francja) i w 1973 roku założył tam pierwszy na świecie Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). Idea powstania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce zrodziła się w czasie spotkania prof. gerontologa Fot. Arch. Redakcja do wykonania, a opracowanych poprawnie, bluzki pań, żółte stroiki przy bluzkach i marynarkach panów wzmagały nastrój odświętności. Zaś Ewa Szemińska-Morsakowska, jak zwykle, życzyła swoim wierszem:...podzielmy się jajkiem, życia symbolem... Kluby mają swoją specyfikę i bywalcy wiedzą, co przeżyją. To dobrze, bo zapoznana tradycja głębiej w człowieka zapada niż ciągła improwizacja. Wiadomo na przykład, że u Renaty, czyli w stowarzyszeniu Vis Major prowadzonym przez naszą Radną Renatę Banasiak uroczystość rozpoczynasz odśpiewaniem Barki, a potem chłoniesz program muzyczno - poetycko - refleksyjny. Zaserwowano nam więc piękny koncert fortepianowy, potem pieśni okołowielkanocne i pasyjne w wykonaniu chóru Surma, a w przerwach między wokalistyką fragmenty prozy i poezji. U Zbyszka i w klubie Pod podłogą z jadłem też było tradycyjnie i urokliwie. Mieści się tu siedziba Żoliborskiego Zespołu Społeczno-Charytatywnego, na którą użycza swojej piwnicy pani Krystyna Sienkiewicz, a okolicznościowe imprezy dla seniorów urządzane są m. in. dzięki sponsorom: WSS Społem Żoliborz, cukierni Bon-Bon, cukierni Józef i Syn Ziółek, sklepowi U Mirka, sklepom Trio i Hetman itp. Także 35 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, im. Haliny Szwarc Haliny Szwarc z prof. Pierre Vellas w dniu 2 kwietnia 1975r. w Mediolanie na posiedzeniu ekspertów do spraw gerontologii. W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany początkowo Studium III Wieku) powstał w 1975r. przy życzliwej akceptacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, z inicjatywy prof. Haliny Szwarc, która wyznaczyła główne cele jego działalności: włączenie osób starszych do sytemu kształcenia ustawicznego, aktywizację intelektualna, psychiczna i fizyczną słuchaczy, prowadzenie obserwacji i badań naukowych, opracowanie metod dalszej edukacji osób starszych i wdrożenia profilaktyki gerontologicznej. Prof. Halina Szwarc to: założycielka w 1975 roku i prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, co stało się początkiem ruchu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce. Organizatorka i przewodnicząca sekcji Uniwersytetów Trzeciego Wieku przy Polskim Towarzystwie Gerontologicznym. Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddziału Warszawskiego. Organizatorka i kierownik Zakładu Gerontologicznego z Oddziałem Rehabilitacji Gerontologicznej. Profesor zwyczajny Katedry Gerontologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Członek licznych Towarzystw w kraju i za granicą. Autorka ponad 200 publikacji naukowych. W czasie II wojny światowej działająca w wywiadzie antyhitlerowskim w ZWZ AK. Za działalność okupacyjną, pracę naukową i społeczną otrzymała wiele odznaczeń: Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych, Order Virtuti Militari, Krzyże: Kawalerski, Oficerski i Komandorski i Order Odrodzenia Polski oraz jedno z najwyższych odznaczeń państwowych Krzyż Komandorski z Gwiazdą dzięki restauracyjnym gościom, którzy wrzucają składki do skarbonki. W okresach okołoświątecznych organizuje się tu dwa spotkania dla członków klubu i dla osób samotnych. Wielkanocne jajeczka też były dwa samotni przyszli w Wielką Niedzielę na godz Jak zwykle, pani Krystyna zeszła złożyć im serdeczne życzenia, a jadło poświęcił ksiądz Longin seniorski kapelan. W tym roku przyjechała telewizja i w trójce ukazał się krótki film o świątecznym spotkaniu seniorów. W tę Niedzielę siedzi się z rodzinami przy odświętnym stole, dzieli się jajeczkiem, kultywuje czas serdeczności. Ale różne są seniorskie losy. Jedna z koleżanek opowiedziała, że Boże Narodzenie przepłakała w pustych czterech ścianach, a przed Wielkanocą dowiedziała się, że można wybrać się do takiego klubu na świąteczne śniadanie: -Jedynego takiego miejsca na Bielanach. Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta. Od początku istnienia naszego UTW korzystaliśmy z pięknej Sali wykładowej CMKP, w której odbywały się 2 wykłady w tygodniu: jeden z zakresu nauk medycznych i biologicznych, drugi z zakresu nauk humanistycznych. Wśród wykładowców znaleźli się najwybitniejsi profesorowie z CMKP, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz innych wyższych uczelni warszawskich i krajowych. Byli wśród nich: Aleksander Geysztor, Józef Chałasiński, Stefan Kieniewicz, Henryk Kieniewicz, Henryk Samsonowicz, Andrzej Wyczański, Andrzej Zahorski, Klemens Szaniawski, Jan Białostocki, Janusz Tazbir, Edward Rużyłło, Andrzej Danysz, Aleksander Ożarowski, Stefan Zgliczyński i wielu innych, również znakomitych. Wykładowcami byli również kolejni dyrektorzy CMKP, a mianowicie: Walerian Staszkiewicz, Jadwiga Słowińska Sprzednicka i Joanna Jędrzejczak. Od początku istnienia nasz UTW nie zaprzestaje swej działalności fl w okresie wakacyjnym. Nasi słuchacze odbywają wówczas wycieczki piesze, autokarowe, wycieczki zagraniczne, jeżdżą na wczasy i obozy górskie. Nowością są letnie warsztaty językowe, cieszące się ogromnym powodzeniem. Również biblioteka pełni dyżury w lecie. 35 lat to dużo. Ale nie tylko lat. Z jednej strony to ogrom pracy, wysiłku i serdecznej troski, aby ludzie starsi mieli swoje miejsce na ziemi. Z drugiej dużo zdrowia, radości i ciepłych więzi międzyludzkich dla słuchaczy, którzy chcą tu przychodzić. Od wielu lat mówi się, że styl życia człowieka ma większe znaczenie niż leczenie farmakologiczne. Każde spotkanie z ludźmi, każdy rodzaj aktywności sprawia, że człowiek czuje się dobrze. Słuchacze UTW to wielka rodzina ludzi, których łączy silne poczucie więzi, stanowiące dla nich wsparcie psychiczne. Działalność UTW opiera się na pracy wolontariuszy. To wspaniali ludzie, którzy nie szczędząc swoich sił ani czasu organizują zajęcia, sekcje zainteresowań, wycieczki, imprezy czy akcje charytatywne. Nie sposób wymienić tu z imienia i nazwiska wszystkich osób, które na to zasługują. Należy im się jednak gorące podziękowanie za ich serce i mrówczą pracę. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił lawinowy rozwój nowych uniwersytetów (jest ich już ponad 250 w Polsce!). Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku stanowią zbiorowość osób wyróżniających się spośród ogółu osób starszych swoim dążeniem do zachowania, a nawet wzmagania swej aktywności społecznej, w tym aktywności na rzecz środowiska lokalnego. Naszą działalność wspiera nie tylko CMKP. Również Dzielnica Bielany nam pomaga r. zostało zawarte porozumienie na rok 2009/2010 między Dzielnicą Bielany a naszym Uniwersytetem, w którym strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji zadań statutowych UTW na rzecz seniorów - mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st Warszawy. W dniach br. odbędzie się nasz Koralowy Jubileusz - 35 lat działalności pierwszego w Polsce UTW. Patronat honorowy objęły: Hanna Gronkiewicz-Waltz - prezydent m.st. Warszawy i dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Jędrzejczak - Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Działamy dla naszych słuchaczy i dzięki nim wiemy, że jesteśmy potrzebni, a to co robimy, ma głęboki sens. Odnieśliśmy sukces, którym jest nasze 35-letnie istnienie i praca dla ludzi starszych. Irena Moskal, Prezes UTW

13 13 DYŻURY RADNYCH W MAJU Dyżury Radnych Okręgu nr I Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany (granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, ul. Grodeckiego ul. Oczapowskiego, ul. Kasprowicza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyńskim, do rzeki Wisły granica z Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego 1. Teresa Renata Banasiak PO Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Siedziba Klubu Kultury Barka ul. Klaudyny 18a, godz maja. Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), godz maja. 2. Elżbieta Grabczak Przedstawicielka UP Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Inwestycyjno- Budżetowej i Działalności Gospodarczej Siedziba Unii Pracy tel , ul. Marymoncka 35, godz maja. 3. Leszek Kujawa PO Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycyjno- Budżetowej i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, godz , 25 maja. Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), godz maja. 4. Ryszard Podczaski PiS Członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz maja. 5. Jan Zaniewski Przewodniczący Klubu PiS Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz , 28 maja. Dyżury Radnych Okręgu nr II Osiedla: Piaski, Olszyna (granica biegnie ul. Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy z Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią Trasy AK do granicy z Dzielnicą Bemowo, ul. Rudnickiego, ul. Kochanowskiego, ul. Galla Anonima, ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego Wólczyńska) 1. Waldemar Kamiński PiS członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej; członek Komisji ds. Rodziny Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, godz , 24 maja. 2. Maria Mossakowska Klub Radnych Lewicy Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, godz w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w czwarty poniedziałek miesiąca. 3. Ilona Soja-Kozłowska PO Przewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Rewizyjnej Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), godz maja. 4. Szczepan Szczepański PiS członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek Komisji Rewizyjnej; Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz , 11 maja. 5. Jadwiga Wnuk PO Członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Mieszkaniowej; Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29, parter pok. 56 godz maja, V p., pok. 513 godz maja, tel Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), godz maja. Dyżury Radnych Okręgu nr III Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzyżowania ul. Wólczyńskiej Conrada i Sokratesa granica biegnie ul. Wólczyńską, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnickiego, po granicy Dzielnicy Bemowo, ul. Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej) 1. Anna Czajkowska PiS Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej; członek Komisji ds. Rodziny Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz maja. 2. Marek Goleń PO Członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Indywidualnie: kom i 3. Waldemar Maciejewski Klub Radnych Lewicy Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz maja. 4. Elżbieta Neska PO Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), godz maja. 5. Kamil Tyszkiewicz PiS Członek członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz , 27 maja. Dyżury Radnych Okręgu nr IV Osiedla: Wrzeciono, Młocin (od styku granic Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem rzeki Wisły po granicy Dzielnicy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul. Lindego, ul. Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji i dalej między Osiedlem Młociny a granicą Huty do ul. Wóycickiego, ul. Dziekanowską, dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z Gminą Izabelin do granicy: Łomianki, Białołęka i Bielany) 1. Wojciech Borkowski PO Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), godz maja. 2. Anna Czarnecka Klub Radnych Lewicy Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Klub Pod Zdrówkiem, ul. Wrzeciono 10c, godz maja. 3. Jacek Jeżewski PiS Członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz , 27 kwietnia. 4. Irena Komorek PiS Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny; członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek Komisji Mieszkaniowej; Komisji Inwestycyjno- Budżetowej i Działalności Gospodarczej Przychodnia Zdrowia SPZZLO, ul. Wrzeciono 10c, godz maja. 5. Michał Sikorski PO Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), godz maja. Dyżury Radnych Okręgu nr V Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka (granica biegnie od granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem leśnym, ul. Dziekanowską, między osiedlem Młociny o granica Huty ul. Improwizacji i Encyklopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapowskiego, ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul. Wólczyńską, ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady, po granicy Stare Babice i dalej po granicy Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV) 1. Joanna Radziejewska PO Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), godz maja. 2. Halina Szerszeń Przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz maja. 3. Łukasz Świderski PiS Członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Rewizyjnej; członek Komisji ds. Rodziny Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz , 12, 19, 26 maja. 4. Waldemar Wasiewicz PiS Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny; członek Komisji Mieszkaniowej Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, godz , 17 maja. Siedziba Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych, al. Zjednoczenia 11, godz maja. 5. Robert Wróbel Przewodniczący Klubu PO Przewodniczący Rady, Członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509 ul. Żeromskiego 29, godz w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w drugi poniedziałek miesiąca. Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), godz maja.

14 14 PRZYRODA Jeźdźcy w Katyniu Dyscyplina wojskowa, rywalizacja sportowa, atmosfera niepokoju światowego XX-lecia międzywojennego oraz ich waleczność i odwaga spowodowały, że pokonywali reprezentacje bogatsze i dysponujące końmi z lepszymi rodowodami. Nigdy przedtem ani nigdy potem polscy jeźdźcy nie zdobyli tylu medali olimpijskich. Bez szans na walkę wielu z tych dzielnych zawodników zostało jednak bestialsko zamordowanych. Od kuli w łeb skończyło swą ziemską egzystencję w Katyniu dwóch olimpijczyków startujących w konkurencjach hipicznych. To pułkownik Zdzisław Dziadulski i major Zdzisław Kawecki-Szczęsny herbu Gozdawa. Jacek Brański, właściciel klubu Agmaja, syn porucznika zamordowanego w Katyniu Na warszawskich Bielanach, przy gmachu głównym Akademii Wychowania Fizycznego, znajduje się tablica upamiętniająca olimpijczyków, którzy w latach polegli albo zostali zamordowani. Są tam nazwiska czterech jeźdźców, w tym Dziadulskiego i Kaweckiego. Ci dwaj dwukrotnie przyczynili się do zdobycia w klasyfikacji drużynowej srebrnych medali olimpijskich. Srebro w Amsterdamie W trakcie drużynowej rywalizacji, czyli konkursie skokowym Prix de Nations, rozgrywanym podczas VIII Igrzysk Olimpijskich (Paryż 1924) jechał m.in. Zdzisław Dziadulski na Zeferze. W tej konkurencji Polacy zajęli 6 miejsce. W następnych Igrzyskach (Amsterdam 1928) pułkownik Dziadulski z koniem o imieniu The Lad tworzył rezerwową parę wystawioną do konkursu skoków. Cała drużyna zdobyła w tej konkurencji srebrne medale ulegając jedynie Hiszpanom, a pokonując zawodników m.in. ze: Szwecji, Włoch, Portugalii, Francji, Niemiec i USA. Polscy jeźdźcy odnotowali na igrzyskach w 1928 r. podwójny triumf, ponieważ w drużynowej rywalizacji Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego (WKKW) Polacy wywalczyli III miejsce. W sumie, w Amsterdamie, do rywalizacji hipicznej przystąpiło 21 państw. Warte odnotowania jest także to, że polska hipika swój pierwszy medal olimpijski zdobyła podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Był nim brąz wywalczony w konkursie skoków przez przeszkody przez parę porucznik Adam Królikiewicz i Picador. Srebro w Berlinie Z kolei rotmistrz Zdzisław Kawecki (pośmiertnie mianowany do stopnia majora) wraz z koniem o imieniu Bambino reprezentował Polskę podczas XI Igrzysk Olimpijskich (Berlin 1936 r.) w konkursach WKKW. W polskiej drużynie WKKW byli oprócz Kaweckiego: rotmistrz Seweryn Kulesza z Ben Hurem i rotmistrz Henryk Roycewicz z Arlekinem III. Gdzieś rżą do nich konie Fot. O. Gajda Start tej drużyny zapoczątkowała próba wytrzymałości w terenie, którą obserwatorzy i zawodnicy ocenili ją jako najtrudniejszą z dotychczas pokonywanych. Polscy rotmistrzowie pojechali świetnie i w efekcie zaliczyli się do czterech drużyn, spośród których wszyscy zawodnicy ukończyli przejazdy. To, z jakim robili to poświęceniem, najlepiej świadczy ten fragment relacji z 1936 r.:... Zdzisław Kawecki upadł jednak na 23 przeszkodzie, uderzył się o drąg i złamał dwa żebra. Pomimo to siadł z trudem na konia i pogalopował dalej, pokonując na razie pomyślnie przeszkody. Na ostatniej 35-ej, upadł ponownie z koniem. Mimo wielkiego bólu i ogromnego zmęczenia, z trudem dosiadł raz jeszcze konia i bieg ukończył, ratując tym los drużyny Za dzielną postawę drużyna polskich WKKW-istów nagrodzona została srebrnymi medalami. W tej rywalizacji przegrali jedynie z Niemcami. Gustaw Rau, generalny sekretarz jeździeckiego komitetu olimpijskiego, tak pisał o koniu rotmistrza Kaweckiego: Bambino. Elegancki koń o długich liniach tułowia. W stępie kryje dużo terenu, w kłusie i galopie wybija wyraźnie takt....bambino sadzi w polu z długą wyciągniętą szyją i sprężynującym grzbietem.... Podczas tych igrzysk do rywalizacji jeździeckiej przystąpiło 21 narodów. Całej polskiej reprezentacji szefował pułkownik Tadeusz Komorowski. Z listy katyńskiej Naszym olimpijczykom przyszło żyć w wojennej rzeczywistości. Zdzisław Dziadulski żył tylko 44 lata. Pochodził z Krakowa, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Od 1912 r. był członkiem Drużyn Strzeleckich a w 1914 r. wstąpił do Oddziału Józefa Piłsudskiego i służył w II batalionie. Przeszedł do szwadronu jazdy Beliny-Prażmowskiego, który w 1915 r. przemianowano na 1 pułk ułanów. Brał udział we wszystkich walkach pułku. W 1917 r. został wcielony do pułku kawalerii armii austriackiej. Brał udział w walkach na froncie włoskim. Od 1918 r. służył w Wojsku Polskim. Walczył podczas wojny polsko-bolszewickiej W trakcie zawieruchy wojennej był wielokrotnie ranny. W latach pełnił funkcję kwatermistrza 1 pułku szwoleżerów. W marcu 1939 r. awansowany do stopnia podpułkownika. W nieznanych okolicznościach dostał się jednak do niewoli sowieckiej i był więziony w obozie w Starobielsku. Zamordowali go funkcjonariusze NKWD w Charkowie w kwietniu 1940 r. Pośmiertnie decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej z 2007 r. został mianowany na pułkownika kawalerii 2. Tablica na terenie AWF upamiętniająca olimpijczyków poległych i pomordowanych w latach Fot. O. Gajda Bestialski mord Major Kawecki urodził się na Podolu w 1902 r. Żył tylko 38 lat. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Uczył się w gimnazjach w Husiatynie, Wiedniu i Kołomyi, a świadectwo dojrzałości uzyskał w 1921 r. w Stanisławowie. Od czerwca 1919 r. do śmierci służył w Wojsku Polskim, kolejno w: 18 Pułku Ułanów, 26 Pułku Ułanów, 10 Pułku Strzelców Konnych, Centrum Wyszkolenia Kawalerii (był instruktorem jazdy konnej) i w 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. W 1931 r. ukończył Wyższy Kurs Instruktorów Jazdy Konnej i do 1938 r. był etatowym instruktorem jazdy konnej w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W kampanii wrześniowej walczył w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w stopniu rotmistrza. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach trafił do Kozielska. Znajduje się na liście NKWD nr 022/2 z , poz. 73, tp. 1744, na podstawie której został wywieziony do Katynia i tam zamordowany. Aby oddać hołd ofiarom Katynia i uczcić pamięć sportowców, do Smoleńska leciał Piotr Nurowski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Spotkałam go raz w życiu podczas hipicznych zawodów skokowych, jakie rozegrano w marcu tego roku, w Warszawie. Nie wiem, czy znał historię rodziny Brańskich. Z pewnością wszystko wiedział o Zdzisławie Dziadulskim i Zdzisławie Kaweckim. Olga Gajda 1 Dzieje konkursów hipicznych w Polsce Witold Pruski. 2 Informacje z internetowej strony PKOL. DAM PRACĘ Zatrudnię pracowników do prac remontowych, gładzie, malowanie, glazura terakota, wymiana okien, tel Zatrudnimy ekspedientkę do sklepu z bielizną. Praca na Bielanach. tel Potrzebny emeryt lubiący pracę na działce w celach rekreacyjnych, tel Zatrudnię fryzjera od zaraz (pływalnia przy ul. Conrada 6), tel SZUKAM PRACY Małżeństwo w średnim wieku podejmie pracę w domu i w ogrodzie, z posiadaniem prawa jazdy, tel Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą od rana do godz. 14 mam doświadczenie i referencje do wglądu tel Emerytka zaopiekuje się dzieckiem doświadczenie i referencje, tel Księgowa na wagę złota z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość, tel Zaopiekuję się osobą starszą 4-5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Referencje. Tel Zaopiekuję się osobą starszą lub dzieckiem, zakupy, sprzątanie, pomoc w kuchni, opiekunka z doświadczeniem, bez nałogów, tel , dzwonić po Kobieta w średnim wieku podejmie się sprzątania mieszkań lub małych biur. Tel. (22) lub Kobieta w średnim wieku zaopiekuje się osobą starszą (zakupy, gotowanie, sprzątanie, spacery) chętnie w niepełnym wymiarze godziny tel. (22) lub SPRZEDAM Sprzedam tanio opony zimowe MICHELIN ALPIN A2 175/65 R14 82T, Tel , Broniewskiego 97 m. 105 WELEW Komplet garnków do gotowania na parze firmy Kochersena. Tel Sprzedam używaną pralkę AMICA line oraz lodówkę Ariston w bardzo dobrym stanie Bielany Tel lub Biurko i regał ze szklaną witryną i lustrami na drzwiczkach bocznych, kolor czarny, 150 zł, tel , dzwonić po Elektryczną farelkę, ramę do tkania gobelinów + włóczka rozmiar 95 x 115 cm, sweter męski, wełniany, rozpinany rozmiar 3XL, kożuch męski, beżowy rozmiar XL, biurko pod komputer, olcha nowe. Tel Biurko pod komputer, olcha, nowe; torba garderobiana, czarna 60x60 cm, po rozłożeniu 120 cm; opona letnia z felgą Fulda 175x65x14, szt. 1, opony letnie Dunlop 175x65x14 szt. 2 tel Sprzedam nowe części do malucha Fiat 126 p. Tel , KUPIĘ Kupię lodówkę używaną za symboliczną opłatą, tel , Samochód Opel Corsa lub Skoda Fabia po 2000 r. od pierwszego właściciela tel Kupę Matiza lub podobny (mały). Tel Kupię ekonomicznego fiata lub daewoo po 2000 roku pierwszy właściciel. Tel Wydawca Naszych Bielan : Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, Warszawa Redakcja: ul. Żeromskiego 29, p. 317, tel./fax (22) , ga ze la ny.waw.pl Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski Redaktorzy: Katarzyna Białczyk i Maciej Podczaski Korekta: Agnieszka Stawiarska Ogłoszenia drobne Potomkowie tych z Katynia Przy granicy Bielan z Żoliborzem znajduje się Stowarzyszenie Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja. Mieści się przy Wisłostradzie, w dół od Placu Wilsona (ul. Wybrzeże Gdyńskie 2) przy budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezesem jeździeckiego stowarzyszenia jest Jacek Brański. Wielu jego przodków bardzo silnie związanych było z końmi. Między innymi babcia, która świetnie jeździła konno oraz dziadek podporucznik Zygmunt Wojciech Brański (urodzony 23 IV 1895 r. w Warszawie), wojskowy lekarz, który został zastrzelony w Katyniu. W moich latach szkolnych wspomina pan Jacek nie mówiono głośno o Katyniu. Jakiekolwiek wzmianki o tym, że mordu na polskich oficerach dokonali radzieccy oprawcy, nauczyciele uciszali, przekonując, że tej zbrodni dokonali Niemcy. Tragedia z 10 kwietnia 2010 r. spowodowała, że o prawdzie katyńskiej dowiedział się cały świat mówi Jacek Brański. Tak się złożyło, że dotychczas prezes stowarzyszenia nigdy nie był w pobliżu Smoleńska, w Lesie Katyńskim. Atmosfera ostatnich dni dała jednak taki impuls, że niebawem wielu Polaków znajdzie czas i siły na to, by w Lesie Katyńskim złożyć hołd zastrzelonym tam przodkom i rodakom. Stajnia Agmaja działa już 12 lat i dzięki współpracy z Urzędem Dzielnicy Żoliborz oferuje żoliborzanom bezpłatne zajęcia z hipoterapii. Tamtejsze konie często uczestniczą w różnorodnych imprezach organizowanych również dla mieszkańców Bielan. Ten ośrodek jest prawdopodobnie jedyną ofertą jeździecką dla naszej dzielnicy. Karnet na 4 godziny jazdy kosztuje 150 zł a w kursie skokowym 240 zł. Godzina przygody z koniem w terenie to koszt 70 zł a na ujeżdżalni 40 zł. Do wyboru jest tam 15 mniejszych i większych koni. Jedną z dodatkowych atrakcji jest prosiaczek Albert a w rzeczywistości świnia wietnamska, której obserwowanie podczas jedzenia pozostawia w pamięci wiele niezapomnianych wrażeń. To namacalny dowód wietnamskich manier stołowych. O tym, jaki wpływ mają zwierzęta na zdrowych, chorych, sprawnych i niepełnosprawnych ludzi oraz o innych śladach koni na Bielanach przeczytacie państwo w kolejnych wydaniach miesięcznika. Olga Gajda LOKALE Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu, tel Działkę w gminie Załuski pow. Płońsk 3200 m2, tel Zamienię kawalerkę 27 m2, ul. Popiełuszki blisko Hali Marymonckiej, na większe w tej okolicy. Tel Zamienię mieszkanie trzypokojowe, własnościowe, rozkładowe, ładne, I piętro w czteropiętrowym budynku, Metro Słodowiec, balkon zieleń, na mniejsze, chętnie Bielany, niskie piętro, blok, tel USŁUGI Remonty oraz wykończenia: glazura, terakota, gładzie, malowanie, elektryka, hydraulika, zabudowy gips karton, szafy wnękowe, meble na wymiar, kowalstwo artystyczne tel Gładzie gipsowe, sufity, ścianki karton gips, glazura, terakota, panele podłogowe, malowanie i osadzanie drzwi. Tel Złota Rączka, drobne naprawy domowe, malowanie, odnawianie mieszkań, hydraulika. Tel Maria Fukś Wynajem pokoi w Centrum Białki Tatrzańskiej. Pokoje z łazienkami, TV, domowa kuchnia i atmosfera. Tel Naprawa telewizorów w domu klienta. Tel ADWOKAT - porady, sprawy sądowe: cywilne, rodzinne, karne. Ul. Marszałkowska 85 lok.2, tel , kom Pranie dywanów i tapicerki meblowej. Tel Przeprowadzki, transport solidnie, bezstresowo, faktury VAT. Tel , Serwis komputerowy. Naprawy i modernizacje sprzętu komputerowego, usuwanie wirusów, faktury VAT, tel Dezynsekcja mieszkań i pomieszczeń użytkowych. Tel Ubezpieczenia PZU: mieszkań i domów, komunikacyjne. Umów się z agentem PZU tel Firma wykonuje usługi remontowe: hydraulika, elektryka, glazura oraz inne wykończenia. Wieloletnie doświadczenie. Warszawa, tel NAUKA Chemia, matematyka. Tel Fortepian i flet prosty nauka od podstaw bez limitu wieku. Doświadczony pedagog. Tel lub Angielski przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Tel Chemia korepetycje dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich; absolwentka UW; możliwość dojazdu do ucznia na terenie Warszawy. Tel St. Szerm. Legia Warszawa zaprasza chętne dzieci w wieku 9 14 lat na zajęcia z szermierki sportowej. Zajęcia odbywają się przy ul. Powązkowskie 59. Dodatkowe informacje pod nr tel Studentka udzieli lekcji angielskiego. Dzielnica Bielany 30 zł za godzinę. Tel Korepetycje z matematyki. Tel Chemia intensywny kurs przed maturą. Tel Niemiecki, absolwentka lingwistyki UW, doświadczenie, tanio i solidnie, tel INNE Oddam za darmo monitor komputerowy 17, 10-letni, tel Ogłoszenia przyj mo wa ne są w re dak cji. Za treść ogło szeń redakcja nie ponosi od po wie dzial no ści. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany ty tu łów, śródtytułów oraz skra ca nia nieza mó wio nych tekstów.

15 T akiej tragedii w historii powojennej Polski jeszcze nie było - 10 kwietnia kilka minut przed godziną 9:00 czasu polskiego, niedaleko lotniska wojskowego w Smoleńsku rozbił się samolot z parą prezydencką. Oprócz Lecha i Marii Kaczyńskich na pokładzie polskiej maszyny były jeszcze 94 osoby. Zginęli ludzie niezwykli - politycy, piloci, wojskowi, księża czy oficerowie Biura Ochrony Rządu. Wśród nich osoby, które zawodowo lub prywatnie były mocno związane z Bielanami. Lech Kaczyński w latach był prezydentem stolicy. Warszawianie miło wspominają swojego byłego prezydenta i mieszkańca. Kaczyński razem z bratem Jarosławem dorastał w bloku przy ulicy Lisa-Kuli. Dzisiaj mieszczą się tu głównie biura. Przed wejściem do domu przy ulicy Mickiewicza mnóstwo kwiatów i palących się zniczy. Kiedy podszedłem pod ogrodzenie, żeby zapalić znicz, nietrudno było usłyszeć wspomnienia okolicznych mieszkańców - mimo że Lech Kaczyński nigdy tam nie mieszkał, tylko pojawiał się tam od czasu do czasu. Mieszka tam jego matka Jadwiga i brat Jarosław. Gdy Lech odwiedzał rodzinę, ulica była zastawiona samochodami kolumny prezydenckiej, a okolica domu otoczona przez borowików. Panie Prezydencie, który lata młode spędziłeś w murach naszej placówki wtedy Szkoły Podstawowej nr 194 żegnamy Cię słowami wiersza Juliusza Słowackiego Testament mój - można przeczytać na stronie internetowej obecnego gimnazjum, a w latach młodości prezydenta szkoły podstawowej. Kaczyński naukę kontynuował w Liceum im. Joachima Lelewela, później w XXXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Lotnictwa Polskiego. Przyszły prezydent Polski wyprowadził się do Trójmiasta. Po powrocie zamieszkał na Powiślu. Kaczyński był profesorem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W jednym z wywiadów, rzecznik uczelni tak wspominał profesora Kaczyńskiego: Był specjalistą od prawa pracy. Często słyszałem od studentów, że profesor prowadził W Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwietnia 2010 roku, zmarł w wieku 90 lat Jerzy Regulski, porucznik Armii Krajowej Grupy Kampinos, pseud. Grzmot. Pożegnaliśmy Go w sobotę, 10 kwietnia 2010 roku, po Mszy św. Żałobnej w Kościele św. Małgorzaty w Łomiankach, po której nastąpiło odprowadzenie trumny do grobu rodzinnego na Cmentarzu Parafialnym w Kiełpinie. Przypomnijmy kilka fragmentów Jego życiorysu. Urodził się w 1920 roku w Łomiankach, jako najmłodszy z pięciorga rodzństwa. Ojciec posiadał duże gospodarstwo rolne i jednocześnie był ławnikiem w Sądzie w Babicach Starych. Miał sześć lat, gdy zmarł ojciec, a dziesięć lat, gdy stracił matkę. Wychowywało go starsze rodzeństwo. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Łomiankach. Zamierzał kontynuować naukę w Szkole Rzemiosł im. M. Konarskiego w Warszawie, ale ze względu na słaby stan zdrowia nie został przyjęty. Podjął pracę jako rekwizytor w Wytwórni Filmów Fabularnych Falanga, gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji niemieckiej mocno zaangażował się w ruch oporu. Należał do kompanii młodzieżowej podlegającej AK Grupa Kampinos. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego brał udział w walkach Smoleńsk 2010 Straciliśmy wiele ważnych osób niezwykle interesujące wykłady. Całe półtorej godziny słuchali go z otwartymi ustami, nie dowierzając, że rzuca z pamięci danymi statystycznymi i szczegółami z poszczególnych artykułów. Raz chcieli go sprawdzić, zanotowali cały wykład i porównali z kodeksem pracy, wszystko się zgadzało. Prezydent Kaczyński ostatni raz na UKSW pojawił się w październiku zeszłego roku. Wręczał wtedy indeksy studentom pierwszego roku. Ciało prezydenta zidentyfikował na miejscu tragedii jego brat, w nocy z soboty na niedzielę. Samolot z ciałem Lecha Kaczyńskiego wylądował na lotnisku Okęcie w niedzielę po godzinie 15:00. Po modlitwie trumna z jego ciałem wyruszyła w kondukcie żałobnym do Pałacu Prezydenckiego. Na trasie ustawiło się tysiące warszawiaków, aby oddać hołd prezydentowi. Dwa dni później, we wtorek do Polski przyleciał samolot z ciałem małżonki prezydenta - Marii Kaczyńskiej. We wtorek, 13 kwietnia po godzinie 14:00 w Sali Kolumnowej, gdzie prezydent przyjmował Pożegnaliśmy weterana najważniejsze osoby na świecie na widok publiczny wystawiono trumny z ciałami pary prezydenckiej. Tydzień po tragedii pod Smoleńskiem na placu Piłsudskiego odbyły się uroczystości pożegnalne wszystkich ofiar katastrofy lotniczej. W uroczystości wzięło udział kilkaset tysięcy polaków. Pogrzeb pary prezydenckiej odbył się dzień później, w niedzielę w Krakowie na Wawelu. Miejsce zostało wybrane przez rodzinę. 14 kwietnia Lech Kaczyński otrzymał tytuł honorowego obywatela Warszawy. Tego dnia również na Bielanach odbyła się uroczysta sesja rady dzielnicy poświecona pamięci ofiar katastrofy lotniczej. Zginął wspaniały gospodarz UKSW W katastrofie zginął rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ksiądz profesor Ryszard Rumianek. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studiował na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) oraz w W wieku 90 lat zmarł Jerzy Regulski, porucznik AK Grupy Kampinos, pseud. Grzmot o lotnisko bielańskie. Po wojnie, ukrywając swą partyzancką przeszłość, rozpoczął pracę w Milicji Obywatelskiej, skąd po dekonspiracji został wyrzucony. Od maja 1947 roku podjął pracę w Samopomocy Chłopskiej. Po czterdziestu latach przeszedł na emeryturę. Jerzy Regulski nie unikał działalności społecznej. Jeszcze przed II wojną światową należał do Związku Młodzieży Wiejskiej Wici, a po wojnie do Polskiego Stronnictwa Ludowego (S. Mokołajczyka), a po jego przekształceniu do ZSL. Brał aktywny udział w agitacji przeciw komunistom przed pierwszymi wyborami do Sejmu w styczniu 1947 roku. Wybory i tak sfałszowano, a agitatora na czas wyborów zatrzymano w areszcie w Płocku. Od sierpnia 1951 roku do 1994 roku pełnił (z przerwami) funkcję prezesa zarządu Gminnej Kasy Spółdzielczej. Szczególnie aktywnie działał w Łomiankach w kole Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Brał zawsze czynny udział w patriotycznych uroczystościach. Za swoją działalność otrzymał ponad trzydzieści odznaczeń państwowych i honorowych (w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i seria medali Za zasługi... ). Fragmenty samolotu TU-154 po katastrofie pod Smoleńskiem Rodzinie i przyjaciołom Zmarłego pozwolę sobie wyrazić wyrazy głębokiego współczucia od siebie oraz od członków Bielańskiego Klubu Kombatanta. Mieczysław Pierzchała 15 MŁODZIEŻ Fot. L. Rudnicki Fot. M. Pierzchała Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie zdobył licencjat nauk biblijnych. Studiował też we Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie, na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie obronił doktorat z teologii. W 2003 roku był Protektorem bielańskiej uczelni, a od 2005 roku był Rektorem UKSW. Ciało prof. Rumianka zidentyfikowano w Moskwie po dwóch dniach od katastrofy. 12 kwietnia w samo południe w kościele przy ulicy Dewajtis odbyła się msza w intencji Rektora - studenci, wykładowcy i pracownicy uczcili pamięć ks. prof. Ryszarda Rumianka. We mszy wzięły udział setki osób. Warszawa straciła wiele cenionych osób Wśród ofiar katastrofy było wielu polityków kiedyś piastujących stanowiska w Warszawie. Paweł Wypych był sekretarzem stanu w Kancelarii prezydenta, a przez 13 lat był radnym Pragi Południe. Katarzyna Doraczyńska, z kancelarii prezydenta również przez wiele lat była radną Pragi Południe. W katastrofie zginał również aktor Janusz Zakrzeński, który był łudząco podobny do marszałka Józefa Piłsudskiego. Co roku wcielał się w jego rolę w czasie Święta Niepodległości. Wśród pasażerów feralnego lotu do Smoleńska był kapelan Federacji Rodzin Katyńskich ksiądz Andrzej Kwaśnik. Stolica straciła również byłych wiceprezydentów Władysława Stasiaka i Sławomira Skrzypka. Do załogi samolotu należały m.in. Justyna Moniuszko, która w 2006 r. zdobyła tytuł miss Politechniki Warszawskiej. Studiowała na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Natalia Januszko, studentka zootechniki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wśród ofiar był ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, który został pochowany w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Miasto utonęło w kwiatach i zniczach Ludzie w całej Polsce na wieść o tragicznym wydarzeniu pod Smoleńskiem bardzo spontanicznie na budynkach wywiesili flagi z czarnym kirem. W kościołach były odprawiane msze w intencji ofiar. W sobotę po południu wierni modlili się w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, w Katedrze Warszawsko- Praskiej, w kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu, a w Archikatedrze św. Jana na Starym Mieście mszy w archikatedrze przewodniczył Metropolita Warszawski Arcybiskup Kazimierz Nycz. W niedzielę, dzień po tragedii punktualnie w samo południe Polska zamilkła na dwie minuty. Było słychać tylko ryk syren. Przechodziłem wtedy ulicą Kasprowicza. Samochody się zatrzymały, przechodnie stanęli w miejscu. Tego dnia msze były odprawiane: na Woli u zbiegu ulic Górczewskiej i Deotymy przy figurze Jezusa Miłosiernego. Wierni modlili się również w Kościele św. Anny. Warszawscy Żydzi modlili się w Synagodze im. Małżonków Nożyków. W Cerkwi grekokatolickiej przy Miodowej odbyła się Święta Liturgia. Spod Muzeum Wojska Polskiego wyruszył trzeci Katyński Marsz Cieni. W poniedziałek w kościele Wszystkich Świętych odprawiono mszę za Janusza Kurtykę, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W kościele św. Tadeusza Apostoła odprawiona została msza w intencji księdza Andrzeja Kwaśnika. W kościele św. Krzyża w Warszawie wierni modlili się w intencji Grażyny Gęsickiej. Wieczorem ulicami warszawy przeszedł Marsz Pamięci. Wiele osób niosło ze sobą krzyż, flagi, znicze i zdjęcia tragicznie zmarłych osób. W marszu wzięło udział tysiące studentów. W następnych dniach po katastrofie w warszawskich kościołach odbywały się msze za kolejne ofiary katastrofy. Opr. baf

16 16 Nasze Bielany nr 2-3/2010 SPOŁECZNE Wielka moc 1% Nie zapomnij o przekazaniu 1% swojego podatku dla potrzebujących!!! N adszedł czas rozliczenia dochodów za ubiegły rok. Przy tej okazji, jak już od kilku lat, gorąco zachęcam Państwa do przekazania 1% podatku od dochodu za 2009 rok na rzecz wybranej przez Państwa warszawskiej organizacji pożytku publicznego. Procedura ta jest niezwykle prosta, a Państwa 1% podatku z pewnością pomoże stołecznym organizacjom w realizacji zadań zaspokajających potrzeby mieszkańców naszego Miasta. To od Państwa zależy, na co zostaną przeznaczone pieniądze pochodzące z części Państwa podatków. Proszę nie pozwolić, aby ktoś inny podjął za Państwa tę decyzję. Szczegóły dotyczące procedury przekazania 1% podatku znajdą Państwo na stronie internetowej Marcin Wojdat, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi * * * Nasze Bielany, kierując się zasadami patriotyzmu lokalnego, publikują w tabeli poniżej listę najważniejszych Organizacji Pożytku Publicznego, które mają swoje siedziby na Bielanach. Wyszukiwarka pozostałych OPP, których obecnie zarejestrowanych jest w Krajowym Rejestrze Sądowym 6769, jest m.in. dostępna w Internecie pod adresem Ministerstwa Sprawiedliwości: Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, tel , KRS Kwiat Kobiecości Ogólnopolska Organizacja Na Rzecz Walki Z Rakiem Szyjki Macicy, tel , KRS Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, KRS Fundacja Malwa, tel , KRS Fundacja Nauka I Praca Sióstr Imienia Jezus, tel , KRS Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, KRS Fundacja Pro Musica Viva, tel , KRS Fundacja Przygoda z Edukacją, tel , KRS Fundacja Cultura Animi, cultura.org.pl, tel , KRS Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, tel , KRS Fundacja Ewy Błaszczyk A kogo?, tel , KRS Fundacja im. Karola Eugeniusza Lewakowskiego, tel , , KRS Fundacja Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, tel , KRS Fundacja Pomocy Bliźniemu CREDO, dopisek: Hospicjum, pl, tel , KRS Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, tel , KRS Fundacja Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej Dla Niepełnosprawnych SCOLAR, tel , KRS Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo Dom, pl, tel , KRS Fundacja Światło: Oddział Warszawa, tel , KRS Fundacja św. Mikołaja, tel , KRS Fundacja Świat na TAK, tel , KRS Inicjatywa Wolna Białoruś, tel , KRS Instytut Inicjatyw Pozarządowych, tel , KRS Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu, tel , KRS Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, tel , KRS Przekazanie podatku na rzecz odpowiednich organizacji jest bardzo proste. Wystarczy, że we własnym zeznaniu podatkowym, po dokonaniu wyliczenia, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (zatytułowanych: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP ) wpisujemy nazwę OPP oraz numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. Potem wyliczamy jeszcze i wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP. UWAGA! Nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. W składanym zeznaniu podatkowym możemy wskazać konkretny cel, który chcemy w ramach wybranego OPP finansować. Informację tę wówczas trzeba zamieścić w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt Bielańskie organizacje pożytku publicznego Nazwa organizacji pożytku publicznego, WWW, , tel., Numer KRS z podatnikiem. Klauzula ta zostanie przesłana organizacji pożytku publicznego, jako uszczegółowienie przekazanej kwoty. Kwotę na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekaże w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. M. D. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, www. tepis.org.pl KRS Polski Związek Niewidomych: Koło Terenowe Żoliborz-Bielany, tel , KRS Prymasowska Fundacja im. Kardynała Augusta Hlonda, tel , KRS Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciele Tygryska, tel , KRS Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, tel , KRS Stowarzyszenie Druga Strefa, tel , KRS Stowarzyszenie Otwarte Drzwi : Centrum Inicjatyw Lokalnych, tel , KRS Stowarzyszenie Pomocy dla Starszej Generacji VIS MAJOR, pl, tel , KRS Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, spdgniazdo.pl, tel , KRS Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, tel , KRS Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu,,Usłyszeć Świat : Ośrodek Terapii Rodzin Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, www. uslyszecswiat.org.pl, tel , KRS Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, tel , KRS Szczep Rzeka, dopisek: szczep 126, KRS: Towarzystwo Nasz Dom, towarzystwonaszdom.pl, tel , KRS Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, tel , KRS Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ognisko Wychowawcze,,Bielany, tel , KRS Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego Dziadka : Klub ZIS lub Klub Wrzeciono, tel , KRS Warszawskie Hospicjum Społeczne, tel , KRS Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, tel , KRS Związek Chórów Kościelnych Caecilianum, tel , KRS Więcej informacji na temat wymienionych w tabeli działalności organizacji pożytku publicznego można znaleźć pod podanymi numerami telefonów lub też na stronach internetowych.

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

10 18 KWIETNIA 2010 KRAKÓW W ŻAŁOBIE

10 18 KWIETNIA 2010 KRAKÓW W ŻAŁOBIE 10 18 KWIETNIA 2010 KRAKÓW W ŻAŁOBIE 4 ALMA MATER nr 125 WSPÓLNE MILCZENIE Jakich słów użyć na opisanie takiej tragedii? Wszystkie brzmią płasko. Lepsze jest milczenie. Ale chcemy milczeć razem. Chcemy

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/10

Protokół Nr XXXVI/10 Protokół Nr XXXVI/10 XXXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się w dniu 16.04.2010r.,w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach w godz. od 13.30 do 14.30. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Wycieczka młodzieży do Sejmu

Wycieczka młodzieży do Sejmu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-29 10:38:28 Wycieczka młodzieży do Sejmu Dnia 23 czerwca 2009 roku członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości W sobotę 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W związku z przypadającym 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy,

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim W 1918 r., po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. W sobotę, 11 listopada przypada 99. rocznica tego wydarzenia uroczystości

Bardziej szczegółowo

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY MIELEC [FOTO] :16:23

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY MIELEC [FOTO] :16:23 OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY MIELEC [FOTO] 2015-11-16 11:16:23 Listopada w Polskie Narodowe Święto Niepodległości, w Chorzelowie odbyły się uroczyści gminne dla uczczenia 97

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287

Marcin Witkowski Wystawa Katyń Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 2010 Marcin Witkowski Wystawa Katyń W dniach 9 kwietnia 14 maja 2010 roku na wadowickim Rynku prezentowaliśmy wystawę

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

dlaczego kompleks nazywany jest najszczęśliwszym miejscem w Warszawie.

dlaczego kompleks nazywany jest najszczęśliwszym miejscem w Warszawie. 20 października 2016 roku wczesnym rankiem grupa 45 uczniów Zespołu Szkół w Przedczu wraz z opiekunami: Panią Grażyną Kołodziejek, Panią Katarzyną Osińską, Panią Magdaleną Sobańską oraz Panem Zbigniewem

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Prowadzący Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić! (gra werbel) Do hymnu państwowego! Hymn Prowadzący Po hymnie!

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r. C Y K L I CZNE I M P REZY S Z KO L NE DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2011r. KOCHAM CIĘ POLSKO - pod takim hasłem odbył się w naszej szkole turniej nauczycielski zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Jan Zabłocki W imię wspólnych wartości : Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ( ) Zeszyty Prawnicze 11/3, 9-12

Jan Zabłocki W imię wspólnych wartości : Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ( ) Zeszyty Prawnicze 11/3, 9-12 Jan Zabłocki W imię wspólnych wartości : Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (1949-2010) Zeszyty Prawnicze 11/3, 9-12 2011 Zeszyty Prawnicze UKSW 11.3 (2011) Jan Zabłocki Uniwersytet Kardynała

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/110876,75-rocznica-zbrodni-katynskiej.html Wygenerowano: Środa, 15 marca 2017, 18:15 Strona znajduje się w archiwum. 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

Prawda i kłamstwo o Katyniu

Prawda i kłamstwo o Katyniu Zofia Szczepańczyk opiekunowie : mgr Ewa Lenartowicz mgr Zbigniew Poloczek Prawda i kłamstwo o Katyniu Ilustrowany Kurier polski Warszawa,17.04.1943r. Oficerowie polscy ofiarami okrucieństw bolszewickich

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

Korespondencja osobista Życzenia

Korespondencja osobista Życzenia - Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Używane, gdy gratulujemy młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Używane, gdy gratulujemy młodej parze Gratulujemy! Życzymy

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Każdej jesieni w naszej szkole odbywa się impreza środowiskowa Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem podopiecznych Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie 1

Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie 1 Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie 1 28 kwietnia 2016 r. to najważniejsza data w historii Publicznego Zespołu Szkól w Łoniowie. Po kilku latach starań nasza szkoła otrzymała upragnione

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM:

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM: PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM: SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM TWORZĄCYM ZESPÓŁ SZKÓŁ W STADNICKIEJ WOLI Cel i uzasadnienie powstania procedury 1. Historia podjętych działań w związku z nadaniem szkole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu szkoły CEREMONIAŁ SZKOLNY. Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

Załącznik nr 1 do Statutu szkoły CEREMONIAŁ SZKOLNY. Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni Załącznik nr 1 do Statutu szkoły CEREMONIAŁ SZKOLNY Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni SPIS TREŚCI Rozdział 1. SZTANDAR SZKOŁY -----------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ JAN PAWEŁ II Spis treści Życie przed wyborem na papieża Pontyfikat Zwyczaje Jana Pawła II Nagrody i wyróżnienia Ostatnie Dni Podsumowanie Dlaczego powinien być patronem naszej szkoły? Życie przed wyborem

Bardziej szczegółowo

Temat wydarzenia: Polska moja Ojczyzna obchody Narodowego Święta Niepodległości. Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach

Temat wydarzenia: Polska moja Ojczyzna obchody Narodowego Święta Niepodległości. Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach Temat wydarzenia: Polska moja Ojczyzna obchody Narodowego Święta Niepodległości Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Żaneta Szczepaniak Osoba

Bardziej szczegółowo

Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. 35 lat NSZZ Solidarność i 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego

Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. 35 lat NSZZ Solidarność i 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. 35 lat NSZZ Solidarność i 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego W 2015 r mija 35 lat od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność,

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Mocne uderzenie. Quebec w Polsce.

Mocne uderzenie. Quebec w Polsce. Mocne uderzenie. Quebec w Polsce. Mocne uderzenie. Quebec w Polsce, wydarzenie muzyczno-filmowe połączone z wizytą studyjną w Polsce dziennikarza quebeckiego Stanleya Peana i montrealskiego trębacza o

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

,,Ziemio ojczysta ( ) Codziennie mocniej w Ciebie wrastam

,,Ziemio ojczysta ( ) Codziennie mocniej w Ciebie wrastam ,,Ziemio ojczysta ( ) Codziennie mocniej w Ciebie wrastam CYKL DZIAŁAŃ PATRIOTYCZNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ANDRYCHOWIE 11 listopada to dzień mający duŝe znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE POŚWIĘCONE JANUSZOWI KORCZAKOWI W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Stefana Żeromskiego w Łodzi

PRZEDSIĘWZIĘCIE POŚWIĘCONE JANUSZOWI KORCZAKOWI W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Stefana Żeromskiego w Łodzi PRZEDSIĘWZIĘCIE POŚWIĘCONE JANUSZOWI KORCZAKOWI W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Stefana Żeromskiego w Łodzi JANUSZ KORCZAK NASZYM AUTORYTETEM Dziś widziałem Janusza Korczaka Jak szedł z dziećmi w ostatnim

Bardziej szczegółowo

CEREMONIAŁ SZKOLNY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI

CEREMONIAŁ SZKOLNY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI CEREMONIAŁ SZKOLNY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI I SZTANDAR SZKOŁY 1. Szkoła posiada sztandar, który jest głównym symbolem dla społeczności szkolnej. 2. Sztandar jest przechowywany w

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/11980,mazowieckie-obchody-dnia-edukacji-narodo wej.html Wygenerowano: Wtorek, 12 grudnia 2017, 08:50 Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Współczesny świat potrzebuje autorytetów, które uczą, jak godnie żyć i przywracają wiarę w prawdziwe wartości. Jednym z największych autorytetów naszych czasów jest

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera VII Liceum Ogólnokształcące i V Liceum Profilowane WYCIECZKI I WIZYTY STUDYJNE

Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera VII Liceum Ogólnokształcące i V Liceum Profilowane WYCIECZKI I WIZYTY STUDYJNE Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera VII Liceum Ogólnokształcące i V Liceum Profilowane WYCIECZKI I WIZYTY STUDYJNE 2010 OPIEKUNOWIE Pani Ewa Jakubiak Pani Danuta Trybuś Ksiądz Grzegorz

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY PROJEKT REALIZOWANY OD 2010 Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie Adam Mickiewicz Dziady Człowiek nie może pozwolić, żeby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir. Marcelina Skalna Anna Rączkiewicz Mateusz Sudół opiekun Joanna Kupisz

Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir. Marcelina Skalna Anna Rączkiewicz Mateusz Sudół opiekun Joanna Kupisz Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir Marcelina Skalna Anna Rączkiewicz Mateusz Sudół opiekun Joanna Kupisz Maria Niemczuk Stefania Wakuła Ewa Szajwaj Radek Kalamarz Barbara Chrościak

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/11980,mazowieckie-obchody-dnia-edukacji-narodo wej.html Wygenerowano: Środa, 25 października 2017, 16:11 Mazowieckie obchody Dnia Edukacji

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Obchody Roku Tadeusza Kościuszki w Szkole Podstawowej nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Obchody Roku Tadeusza Kościuszki w Szkole Podstawowej nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie O Kościuszko, piękny wzorze Obchody Roku Tadeusza Kościuszki w Szkole Podstawowej nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki, w związku

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Planowany przebieg: 1. Spotkanie przed kościołem, uformowanie szyku, 2.Uroczysta Msza Święta z poświęceniem

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

StaszicÓwka. Ślubowanie klas I. Rok 2011/2012

StaszicÓwka. Ślubowanie klas I. Rok 2011/2012 Rok 2011/2012 Październik 2011 Numer 4 Ślubowanie klas I Dnia 12.10.2011 odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Moment ważny dla każdego "pierwszaka", jego rodziców, wychowawców klas pierwszych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska mgr Elżbieta Szczepańska Lp. Co jest do zrobienia? Realizowane cele Termin Odpowiedzialni realizacji 1. I i II wojna

Bardziej szczegółowo

Kto Ty jesteś Polak mały jaki znak Twój Orzeł Biały...

Kto Ty jesteś Polak mały jaki znak Twój Orzeł Biały... PROJEKT EDUKACYJNY MALI PATRIOCI KOCHAMY NASZĄ OJCZYZNĘ Kto Ty jesteś Polak mały jaki znak Twój Orzeł Biały... autorzy projektu: mgr Paula Mazur mgr Izabela Błaszczyńska Wprowadzenie Wychowanie patriotyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU Rok szkolny 2016/2017 Sławić wszystko, co polskie, Kochać swój Naród, Czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy Katowice 10.09 2016r. Wychowanie patriotyczne Plan pracy Założeniem programu jest przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do obywatelskiej i patriotycznej aktywności w społeczeństwie obywatelskim i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL LUBUSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL LUBUSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130786,lubuskie-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 września 2017, 04:46 Strona znajduje się w archiwum. LUBUSKIE OBCHODY

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza. 23 maja 1 czerwca 2012 roku

TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza. 23 maja 1 czerwca 2012 roku TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza 23 maja 1 czerwca 2012 roku 23 maja 2012 r. godz. 10.00, Inauguracja Tygodnia Janusza Korczaka w Zgierzu w

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 XXXIV TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 BYDGOSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ Rodzina pierwszą szkołą cnót społecznych św. Jan Paweł II Familiaris Consortio (n. 36) PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA Scenariusz i prowadzenie - Elżbieta Bełz Dekoracje - Lidia Zasada, Justyna Goch Opracowanie muzyczne - Magdalena Witkowska Pokaz slajdów

Bardziej szczegółowo

XVI JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO

XVI JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/148915,xvi-jasnogorskie-spotkania-srodowiska-policyjnego.html Wygenerowano: Sobota, 7 października 2017, 12:08 XVI JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej.

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. 1 20 czerwca 2015 roku Na szlaku Polski Walczącej Na 19-20 czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. Biwakowaliśmy w Szkole Podstawowej im. AK w Jabłonnie, w której gościliśmy

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły. Historia szkoły

Historia Szkoły. Historia szkoły Historia szkoły Powstanie Szkoły Podstawowej nr 27 w Rzeszowie podyktowane zostało warunkami rozwoju przestrzennego miasta. Architektoniczny projekt szkoły opracowany został przez inż. Z. Kłodkowskiego,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE WIGILIJNE SŁUŻB PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

SPOTKANIE WIGILIJNE SŁUŻB PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/152832,spotkanie-wigilijne-sluzb-podleglych-ministrowi-spraw-wewnetrznych-i-administ rac.html Wygenerowano: Wtorek, 26 grudnia 2017, 00:03 SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje z okazji wypowiedzenia sakramentalnego "tak"! najlepsze na nadchodzącej drodze życia

Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje z okazji wypowiedzenia sakramentalnego tak! najlepsze na nadchodzącej drodze życia 祝 福 : 结 婚 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu!

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 1. Dziś przeżywamy Światową Niedzielę Misyjną. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele. Modlimy się, by Ewangelia docierała do

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Umarłych wieczność dotąd trwa, Dokąd pamięcią się im płaci ( ).

Umarłych wieczność dotąd trwa, Dokąd pamięcią się im płaci ( ). Umarłych wieczność dotąd trwa, Dokąd pamięcią się im płaci ( ). Wiesława Szymborska W związku z tragicznymi wydarzeniami z dnia 10 kwietnia 2010 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie uczczono pamięć ofiar

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach

Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946 1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski

Bardziej szczegółowo

-AMATOR- ...Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę, jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia...

-AMATOR- ...Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę, jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia... NUMER 23 KATASTROFA POD SMOLEŃSKIEM ŚMIERĆ PREZYDENTA -AMATOR-...Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę, jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia... Kwiecień 2010 1 Wszyscy jesteśmy poruszeni wydarzeniem

Bardziej szczegółowo

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina...

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina... 1 Budzik dzwonił coraz głośniej i głośniej, a słońce jakby za wszelką cenę chciało się wedrzeć do mojego pokoju. Niedali mi spać już dłużej;wstałam. Wtedy właśnie uswiadomiłam sobie, że jest dzień 11 listopada

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu 24 czerwca odbyły się uroczystości nadania ulicy im. Zbigniewa Romaszewskiego oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy umieszczonej na budynku Dyrekcji Lasów Państwowych

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/17446,nadwislanski-oddzial-sg-uczcil-25-lecie-powola nia-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

ŚWIATYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ OTWARTA

ŚWIATYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ OTWARTA ŚWIATYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ OTWARTA Kilka tysięcy osób, w tym najważniejsi przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych i samorządowych zgromadziła uroczysta msza święta za Ojczyznę z okazji otwarcia

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo