Recesja oczyma polskiego konsumenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Recesja oczyma polskiego konsumenta"

Transkrypt

1 Recesja oczyma polskiego konsumenta Podsumowanie badania jakościowego Opracowanie: Arkadiusz Wódkowski i Artur Nierychlewski

2 Opis badania: Cele badania: podsumowanie doświadczeń badaczy, gromadzonych podczas róŝnych projektów badawczych, często jako tło lub wyjaśnienie podejmowanych działań i zachowań konsumenckich. Metodologa: 2 dyskusje grupowe FGI; charakter swobodny o otwartym scenariuszu; czas trwania ok. 2 godzin kaŝda. Dobór próby: badacze jakościowi, moderatorzy, osoby prowadzące badania z konsumentami indywidualnymi w obszarach: wartości, stylów Ŝycia, myślenia o sobie (i rodzinie), w dłuŝszej perspektywie czasowej.

3 Uczestnicy: Marcin Idzik Krzysztof Kamil Jurków Tomasz Karoń Małgorzata Kiljańska Łukasz Mazurkiewicz Sebastian Nowacki Krzysztof Presz Iza Rudak Marek Sawejko Agata Wiszniewska Robert Zydel Prowadzenie dyskusji: Pentor TNS OBOP Millward Brown SMG KRC Freelancer ARC AMPS Freelancer Pentor GfK Polonia EEI Market Research NUQ Research Grupa IQS Arkadiusz Wódkowski, Artur Nierychlewski

4 Kluczowe pytania badawcze: Pytanie pierwsze Czy w Polsce jest kryzys? Pytanie drugie Kogo dotyczy kryzys? Pytanie trzecie Jakie są efekty kryzysu? spodziewane zachowania konsumentów?

5 Specyfika polskiego konsumenta kształtuje percepcjękryzysu

6 Pojęcia kryzysu i recesji Słownikowe Kryzys: Recesja: Załamanie się procesu wzrostu gospodarczego i regres w rozwoju ekonomicznym państwa. (Słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN) Okres spadku i zastoju w rozwoju gospodarczym. (Słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN) Potoczne Odczuwalne pogorszenie stopy Ŝyciowej własnej lub rodziny, bliskich znajomych Większości ludzi standard Ŝycia z roku na rok się poprawia. I oni godzą się z tym, Ŝe e przez rok czy dwa moŝe e przestać rosnąć ąć,, bo i tak jest nieporównanie wyŝszy, niŝ kiedyś.

7 Konsument a kryzys Percepcja kryzysu jest determinowana przez przeszłość i specyfikę polskiego konsumenta: Pokoleniowe doświadczenie kryzysu Potrzebę nadrobienia zaległości w konsumpcji Nieufność i zacofanie finansowe Mentalność narodową Brak czystych typów konsumenckich Umiejętność radzenia sobie w róŝnych sytuacjach

8 Specyfika polskiego konsumenta: Pokoleniowe doświadczenie kryzysu W W pamięci zbiorowej jest kryzys polegający na tym, Ŝe e w sklepie jest tylko ocet i to jest głód, wielka bieda, kaloryfery nie grzeją, poniewaŝ dalecy jesteśmy od takich zjawisk, więc myślę, Ŝe taki kryzys jest odległy Nadrabianie zaległości w konsumpcji Od 2005 roku rósłr optymizm konsumencki i aspiracje Polaków, którzy poczuli, Ŝe e będąb mogli Ŝyć i pracować jak mieszkańcy starych krajów w UE Dopiero po 1989 ludzie w tym kraju mogą korzystać z rzeczy, które w Europie sąs normalności cią od pokoleń.. I to jest pierwsze pokolenie, dla którego wyjazd za granicę,, czy zakup samochodu to coś normalnego, a nie lata wyrzeczeń.. A kiedyś trzeba kupić te pralki, zmywarki i zrobić sobie zdjęcie ze Sfinksem. I te potrzeby nie sąs jeszcze zaspokojone.

9 Specyfika polskiego konsumenta: Kryzys to w duŝym stopniu nastawienie ludzi. Gazety piszą, Ŝe jest kryzys ale ludzie nie wierzą w to co czytają, dopóki to nie spotka ich szwagra czy kumpla Nieufność Były y takie pomysły weź kredyt na 100% a nadwyŝkami graj na giełdzie, to odsetki same się spłac acą ale mało o kto im zaufał i dlatego teraz śpi spokojnie Zacofanie Około o połowy owy ludzi w tym kraju nie ma konta w banku, co tutaj mówim wić o jakiś bardziej zaawansowanych finansach.

10 Specyfika polskiego konsumenta: Mentalność narodowa Polacy generalnie, w większości wychodzą z załoŝenia, Ŝe e dopóki im się nie zacznie pogarszać,, to jest dobrze. To, Ŝe ludzie nie mają podwyŝek, to nie jest dla nich symptom, Ŝe dzieje się coś niepokojącego. Polak nie myśli co będzie b za dwa miesiące, tylko bierze drugie tyle 5000 ale nigdy o tym nie myśli. My mamy w genotypie, to, Ŝe kochamy sytuację chaosu i niedomówie wień i w tym się odnajdujemy. Jesteśmy przez tyle pokoleń przyzwyczajeni, na róŝnego rodzaju polach od cinkciarza (...) po konika z biletami.

11 Specyfika polskiego konsumenta: I co człowiek w markecie ma w koszyku? Produkty z bardzo róŝnych półek coś z najwyŝszej, coś z najniŝszej. I wcale nie czuje się z tym źle. Brak czystych typów konsumenckich Umiejętność radzenia sobie Strategia jest taka: kremy Vichy na półce w łazience, do mycia podłogi ogi najtańszy płyn p z biedronki. W końcu i tak wszędzie jest Ludwik. I to jest konsument Premium czy nie? Zobaczcie, co się dzieje na ulicach, znowu się pojawiają stoliki. Jakieś bazary, jakieś, w internecie patrzcie na ilość aukcji na Allegro, co ludzie sprzedają, właściwie wszystko. Ja wierzę w handel, w tym narodzie. Często się rozmawia z takimi ludźmi, którzy mówią, jak mnie zwolnią to pójdę na bezrobocie, dwa razy w miesiącu komuś płytki ułoŝę i wyciągnę tyle samo

12 I nie opuszcza go poczucia humoru

13 Czy w Polsce jest kryzys?

14 Czy w Polsce jest kryzys? Nie ma prostej odpowiedzi: Kryzys nie jest powszechnie doświadczany, opinie zaleŝą od wielu czynników (branŝy, sytuacji zawodowej, posiadania kredytów ) Zdarza się (nieświadome lub celowe) mylenie trendów z kryzysem lub usprawiedliwianie niepopularnych decyzji i niepowodzeń kryzysem

15 W Polsce nie ma kryzysu: Kryzys jest faktem medialnym konsument postrzega kryzys przez pryzmat prawd głoszonych w mediach; w rzeczywistości nie odczuwa go we własnym portfelu, wśród znajomych Polski konsument w znacznym stopniu róŝni się od konsumenta zachodnioeuropejskiego czy amerykańskiego kryzys postrzega przez pryzmat historii narodowej i polskiej mentalności mając inne doświadczenia (np. lata osiemdziesiąte XX wieku) Zbyt duŝe zacofanie kraju (mała ilość kredytów, niskie zadłuŝenie) paradoksalnie chroni konsumenta przed kryzysem gospodarczym Część zjawisk, które postrzegane są jako przejawy kryzysu mogą być trendami konsumenckimi, np. poprawa jakości produktów PL, smart buyer, wzrost zainteresowania ofertą sklepów dyskontowych, znuŝenie bełkotem marketingowym typu manualnie regulowane lusterka boczne, ręcznie selekcjonowane diamenty zmiana sposobu konsumpcji mediów Kryzys jest dla firm dobrym usprawiedliwieniem dla podejmowania niepopularnych decyzji (jak zamroŝenie wzrostu płac, zwolnienia pracowników, redukcja programów szkoleniowych) Powrót do realnej wartości w przewartościowanych branŝach np. mieszkaniowej

16 W Polsce jest kryzys: Kryzys finansowy dotyka przede wszystkim obszaru bankowości i powiązanych z nim branŝ np. firmy developerskie Zmiana zasad udzielania kredytów Małe firmy, działające na rynku B2B, odczuwają coraz większe zatory płatnicze Polska gospodarka i polski biznes podlegają wpływom zachodnich państw będących w kryzysie gospodarczym W róŝnym stopniu dotyczy i przejawia się w poszczególnych branŝach i grupach polskiego społeczeństwa: Zwolnienia w niektórych firmach (szukanie oszczędności w działach marketingu, PR-u), redukcja programów szkoleniowych spadek bądź zahamowanie wzrostu niektórych branŝ gospodarki lokowanie środków w bezpieczniejszych formach oszczędzania (lokaty, obligacje) mniejsza ilość reklamodawców w gazetach (dodatek Praca w GW) popularność sklepów dyskontowych np. Lidl

17 Cytaty: Ludzie nie zauwaŝają kryzysu w sferze małych zakupów codziennych. Jak kupowali serek jakiejś marki, to nie schodzą o połowę ceny niŝej. Nie czuje się, Ŝeby były puste miejsca w knajpie. Jest raczej odwrotnie, raczej się nie da usiąść w knajpie. Dopóki nie wzrośnie cena wódki i piwa w sposób zauwaŝalny dla polskiego konsumenta (...) Dopóty nie będzie kryzysu, a przynajmniej naród nie uwierzy. Naszemu społeczeństwu daleko jest jeszcze do tego stopnia zadłuŝenia, jakie mają społeczeństwa na Zachodzie. O ile tam kryzys odczuwają, to my tego jeszcze nie odczuwamy. Bo jesteśmy 20 lat za... nimi. Media zagoniły się w sensacjach, w tabloidyzacji. To juŝ dawno nie jest domena brukowców. I muszą się przebijać, czy w zabitych w Afganistanie, czy w kryzysie. Ty mówisz, Ŝe będzie źle to ja mówię, Ŝe tragicznie. Ten kryzys nie jest gospodarczy, jest to kryzys u podstaw, którego są jakieś zaburzenia finansowe i tak naprawdę mamy tutaj klasyczny przykład jak działa psychologia rynku. Ludzie, o zarobkach, od 3000 do 7000, którzy mają własne mieszkanie, a nie Ŝyją na kredycie. W tej chwili przygotowują się do kryzysu, w taki sposób, Ŝe przesunęli finanse w lokaty. Więcej osób chodzi do dyskontów i to jest efekt kryzysu, ale moŝe teŝ powiedzieć halo, dyskonty się zmieniły, bo są zupełnie inne produkty, inaczej to wygląda.

18 Kogo dotyczy kryzys?

19 Branże:!!!!! Budownictwo Developerzy Banki, giełda!!! Motoryzacja!!!! Szkolenia, usługi B2B Kryzys? Recesja?!! BranŜa meblarska! OdzieŜ!! -!!! Firmy eksportowe BranŜa spoŝywcza, gastronomia, FMCG wybór niŝej półki (Tesco zamiast Piotr i Paweł) BranŜa turystyczna i hotelarska syndrom chorwacki (Chorwacja zamiast Dominikany) Zmiana zachowań konsumenckich

20 Branże: developerzy, budownictwo: Developerzy Nieruchomości stanęły. A developer mówi, Ŝe nie chce marnować gruntu i stawiać mieszkań po 5 tysięcy za metr, jak wie, Ŝe poczeka 2 3 lata i znowu będzie sprzedawał za 8 Developerzy ciągn gną za sobą innych zwłaszcza firmy budowlane, ale teŝ meble czy AGD. Banki zwiększyły wymogi wobec kredytów i ludzie ich nie biorą. Ale jak ktoś ma własne środki to teraz jest najlepszy czas na zakupy Skończyły się złote czasy, kiedy developer mówił buduję i przez trzy dni sprzedawał wszystkie mieszkania. Robi się taki rynek jak inne klienta trzeba znaleźć, wysłuchać i przekonać

21 Branże: szkolenia, hotelarstwo: Szkolenia, usługi B2B Firmy często nie mają zatwierdzonych budŝetów na A jako, Ŝe czasy są dziwne, to nikt się nie chce wychylać i nie wyda ani złotówki, póki nie ma dobrej podkładki BudŜet szkoleniowy jest prosto zachomikować.. I jak juŝ wiadomo Ŝe moŝna, to się go ruszy. Podsumowanie roku moŝna zrobić w trzy dni w Zakopanem lub w trzy godziny na sali konferencyjnej. A Ŝe jest kryzys, to kaŝdy rozumie, Ŝe wyjazdu z piciem nie będzie Szkoleń sprzedaje się znacznie mniej. I to się szybko przekłada na te wszystkie ośrodki, które w sezonie Ŝyją z narciarzy czy Ŝeglarzy, ale przez resztą roku ze szkoleń, sal i imprez firmowych

22 Status ekonomiczny Odczuwanie kryzysu Dochody! top class brak kryzysu, dywersyfikacja kapitału managment zmiany stylu Ŝycia, relokowania top management od 100 tys. PLN od tys. PLN!!! SOHO zwolnienia pracowników i powrót do samodzielnej pracy korporacyjni odczują kryzys, szczególnie przyjezdni i z kredytami SOHO korporacyjni od 5-7 tys. PLN EMIGRACJA!! najemni zagroŝeni utratą pracy lawiranci relokacja budŝetówka bezpieczni pracownicy najemni SOHO lawiranci budŝetówka, emeryci od 1-3 tys. PLN do ok. 5 tys. PLN najbiedniejsi permanentny kryzys, nie odczują zmian najbiedniejsi: m.in. bezrobotni, renciści do 800 PLN

23 Grupy szczególnie odczuwające kryzys lub zagrożenie Pracownicy korporacji ZłoŜona polityka firmowa, poczucie, Ŝe nawet jeśli biznes w Polsce idzie dobrze, to wystarczy jeden mail, Ŝeby zacząć cięcie kosztów czy zwolnienia pracowników. Wynagrodzenie prowizyjne Kredytobiorcy Właściciele firm usług B2B Pracownicy firm eksportowych Osoby, których znaczna część wynagrodzenia jest płacona prowizyjnie a pracują w trudnych branŝach usługi finansowe, szkolenia, nieruchomości. Osoby, które wzięły kredyty na styk swoich moŝliwości finansowych (często w CHF), budŝet domowy moŝe nie wytrzymać wzrostu wysokości rat, nie mają rezerw finansowych w razie obniŝki płacy / utraty pracy; juŝ odczuwają zmiany kursów walut (zwłaszcza CHF) Obawa przed zatorami płatniczymi, które mogą doprowadzić ich firmy do utraty płynności finansowej DuŜe obawy w związku z recesją na świecie, zmniejszają się w miarę spadku kursu PLN do głównych walut

24 Grupy widzące swojąszansę Usługi B2C WydłuŜenie cyklu Ŝycia produktu (np. pralki czy TV), wzrost importu uŝywanych samochodów itd. Odrodzenie się zawodów typu krawcowa, szewc. Agroturystyka, mała gastronomia Wzrost zainteresowania tańszym sposobem spędzania czasu, wakacje w kraju. Klienci z gotówką Kantory, niekonwencjonalne lokaty Dobry czas na zakupy moŝliwość negocjacji cen przy zakupie mieszkania, samochodu. Ucieczka z lokatami w waluty, złoto; niekonwencjonalne formy lokat (np. antyki)

25 Kryzys dotyka liderów opinii Poprzedni mały kryzys końca lat teŝbyłgłęboki, ale nie nadano mu statusu katastrofy gdyŝ: W małym stopniu uderzył w osoby o statusie średnim / wyŝszym, Dotykałaktywnych na rynku zawodowym osób, które miały doświadczenia PRLui okresu transformacji Obecnie to właśnie w osoby z klasy średniej jako pierwsze miały y okazję zapoznać sięz jego objawami np.. poprzez: Ograniczenia budŝet etów Wzrost rat kredytów Poprzedni kryzys był odległy y dla osób b zawiadujących zbiorową wyobraźni nią, dodatkowo obecny kryzys nałoŝył się na zawirowania w mediach np.. spadek znaczenia mediów w drukowanych, ekspansja ilości kanałów w TV co powoduje zmiany w budŝetach reklamowych.

26 Efekty kryzysu. Zmiany zachowańkonsumenckich

27 Spodziewane zachowania konsumenckie róŝne zachowania konsumenckie w zaleŝności od zasobności portfela i statusu społecznego wynikającego z miejsca pracy odmienne strategie działania management SOHO Pracownicy najemni lawiranci zmiany stylu Ŝycia wynikające np. ze zmiany miejsca zamieszkania a nie poszukiwania oszczędności duŝe zdolności adaptacyjne, moŝliwy powrót za ladę (poprawa jakości usług) rezygnacja z większych zakupów (samochód, meble) częstszy wybór sklepów z niŝszej półki czy tańszych wczasów zakupy produktów codziennego uŝytku bez większych zmian najbiedniejsi top class budŝetówka, emeryci Brak wyraźnych zmian zachowań konsumenckich Pracownicy korporacyjni grupa najbardziej zagroŝona; korporacje (szczególnie z zachodnim kapitałem) szukają oszczędności zwolnienia pracowników, brak prowizji wycofywanie dodatkowych przywilejów (samochód słuŝbowy, telefon); dodatkowym obciąŝeniem są duŝe kredyty oraz degradacja społecznopsychologiczna zachowania stresowe

28 Spodziewane zachowania konsumenckie Zmiany wybieranych produktów są w większości łatwo akceptowalne i wytłumaczalne, gdyŝ: Konsumenci nie konstytuują się wokół jednej półki cenowej, doskonale sobie radzą wybierając produkty z róŝnych półek Produkty PL są coraz częściej postrzegane jako dobre jakościowo; marki PL są postrzegane jako równoprawne marki Spodziewane przesunięcia są w obrębie półki (Piotr i Paweł -> Tesco; Tesco -> Lidl), nie jest to przesunięcie radykalne typu Piotr i Paweł -> bazar Nie uderzają w styl Ŝycia ( syndrom chorwacki jak co roku wyjadę na dwutygodniowe wakacje za granicę, w tym roku to nie będzie to Dominikana tylko Chorwacja) ObniŜenie jakości konsumpcji codziennej będzie rekompensowane przyjemnością produktem o bardziej luksusowym charakterze, którym wedle preferencji i moŝliwości konsumenta moŝe być np. kosmetyk, dobra kawa, słodycze, wyjście na obiad do restauracji

29 Cytaty Soho,, wróci z powrotem do pracy za ladą przysłowiow owiową. Co bardzo przysporzy podniesieniu poziomu jakości obsługi. Właściciel znów zacznie być właścicielem, a nie juŝ panem dyrektorem w swojej małej firmie. Najgorzej na tym wyjdą na tym pracownicy najemni duŝych, mniejszych firm, bo oni będąb pierwsi odstrzeleni i to ich dotkną wszystkie ruchy z płacami. p acami. Ten kryzys tak naprawdę to jest kryzys niedokończonej polskiej klasy średniej, to znaczy ludzi, którzy osiągnęli pewien pułap i teraz boją się czy utrzymają ten poziom Ŝycia. ycia. (korporacyjni) Główna dyskusja to jest taka, czy opłaca się pójść na bezrobocie za 450 zł czy pracować za 800 zł, czy zrobić dwie fuchy po 300 pracując c po dwa dni. (lawiranci) Oni (najbiedniejsi) są świetnie przystosowani, mają strategię radzenia sobie z brakiem pieniędzy, taki ma problem ta nowa klasa średnia która nie odziedziczyła po nich. Ja mam jednego pracownika, mającego tyle lat prawie co my, który dopiero w tym roku pojechał do Krakowa po raz pierwszy, natomiast był w Brazylii, Australii.

30 Inne spodziewane efekty kryzysu Czystki kadrowe pracodawcy (SOHO, management ) mogą wykorzystać atmosferę kryzysu do przeprowadzenia redukcji zatrudnienia Bal na Tytaniku jeszcze większe wydatki na konsumpcję przez osoby posiadające zasoby finansowe Urealnienie cen spadek cen wybranych produktów np. Nieruchomości Jeszcze większe zorientowanie na promocje Bezpieczeństwo jako wytrych marketingowy Brak zmiany podejścia konsumentów do polskich marek

31 Szanse i wyzwania dla marketingu

32 Szanse i wyzwania dla marketingu 1.Kryzys najbardziej odczuwa środek klasa średnia, produkty ze średnich półek. 2.Klienci nie są czystymi typami skaczą pomiędzy półkami produktów, potrafią łatwo oswoić się z ich obniŝeniem chcielibyśmy, Ŝeby niŝszy produkt teŝ pochodził od nas. 3.Czas zmian - szukanie oszczędności przyśpiesza zmianę produktów i usług, z których korzystano przez własną inercję. 4.Czas doradztwa rozwija się rynek konsultacji, doradztwa zarówno dla biznesu jak i klientów w indywidualnych. 5.Na znaczeniu zyskuje rewizja portfolio produktów w i jednoznaczne określenie ich cech i uŝytkowników produkty dla wszystkich mogą szybko okazać się produktami dla nikogo. 6.Obni ObniŜanie cen produktów, jeśli odbije się na ich pozycjonowaniu lub jakości moŝe ułatwić klientom podjęcie (łatwiejszej( niŝ w innym czasie) decyzji o przejściu do produktów w tańszych / PL. 7.PL w potocznej percepcji teŝ są markami nie likwidujmy pochopnie wsparcia dla tanich marek.

33 Szanse i wyzwania dla marketingu 8.Marka pomagająca oszczędza dzać, np. premiowanie lojalnych klientów Bundle packs Oferta chorwacka marka rozumie, Ŝe e wolę oszczędzi dzić Pomóc c w obniŝeniu kosztów np.. konsolidacje, dzięki korzystaniu z produktu oszczędzam (inne koszty, nie muszę jeździ dzić ). 9.Marki premium są niezbędne dla zachowania konsumenckiej równowagi muszą być przesycone luksusem, radością, nadzwyczajnością ale i wzmacniać poczucie stabilności. 10.Zmiany na rynku pracy mogą szybko poprawić jakość obsługi klienta. 11. Silver market to ludzie o stałych dochodach, nie obciąŝeni takimi zobowiązaniami jak młodzi konsumenci moŝe czas znowu przyjrzeć się swojej grupie docelowej?

34 Szanse i wyzwania dla marketingu 13.Gdzie w grę wchodzą finanse sprawdzona i tradycyjna marka znacznie zyskuje na znaczeniu. 14.Popularność mogą zyskać usługi typu pre-paid bez długoletniej umowy i zobowiązań w nowych obszarach. 15.Czy moja lista trackowanych atrybutów marki zawiera wymiary istotne w czasie kryzysu? 16.Dobry czas dla polskich firm nie obciąŝonych międzynarodowymi zobowiązaniami, będących bliŝej klientów i mogących szybciej reagować mogą teraz walczyć o udziały w rynku.

35 Dziękujemy za uwagę!

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pomysł na FutureNet Start FutureNet Nowy wygląd strony 2012 2014 2015 FUTUREADPRO START KWIECIEŃ 2016 REKLAMA ONLINE - POTENCJAŁ Rynek

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Inflacja zjada wartość pieniądza.

Inflacja zjada wartość pieniądza. Inflacja, deflacja Inflacja oznacza wzrost cen. Inflacja jest wysoka, gdy ceny kupowanych dóbr i towarów rosną szybko; gdy ceny rosną powoli, wówczas inflacja jest niska. Inflacja jest to trwały wzrost

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy

Makroekonomia 1. Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Plan wykładu 2. Rachunek dochodu narodowego w gospodarce zamkniętej i otwartej (SNA) Tożsamość oszczędności i inwestycji

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej Finansowanie działalności gospodarczej Kapitał własny o wkład założycielski właścicieli (pieniężny lub rzeczowy) o dopłaty właścicieli o sprzedaż nowych udziałów lub akcji na rynku niepublicznym o emisja

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. 1. Spółka prowadzi działalność sponsoringową w formach: umów sponsoringowych, darowizn i stypendiów. Budżet na te działania ustalany

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiębiorczość to czyjaś w miarę stała cecha, czy umiejętność, którą można nabyć?

Czy przedsiębiorczość to czyjaś w miarę stała cecha, czy umiejętność, którą można nabyć? Przedsiębiorczość Czy Wielkopolanie są przedsiębiorczy? Pewne wnioski na ten temat płyną z badania, jakie przeprowadził TNS OBOP, badanie pt. WLKP. Tacy jesteśmy". Zostało ono przeprowadzone w lutym 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Jak zachęcić polskie rodziny do oszczędzania? dr Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Radio jest słuchane przez cały dzień, a do godziny 16 jest medium o najwyższym zasięgu.

Radio jest słuchane przez cały dzień, a do godziny 16 jest medium o najwyższym zasięgu. Raport Radio 2009 RADIO Radio jest powszechne 81% Polaków w wieku 15-75 lat słucha radia każdego dnia. Zasięg dzienny radia w 2009 roku zwiększył się w porównaniu z latami poprzednimi. Radio jest słuchane

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT BARCELONA Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT Barcelona Tourism/ Hospitality Education & Research, jednocząca Uniwersytety w Barcelonie. Został utworzony w 1969 roku, zyskała znaczącą

Bardziej szczegółowo

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście RAPORT2015 Rynek najmu w Polsce Kredyt na mieszkanie w 2016 roku Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów MdM w dużym mieście strona 16 Podsumowanie rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku Za nami rok

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R)

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R) 1. W ostatnich latach w Polsce dochody podatkowe (bez cła) stanowiły A. Około 60% dochodów budżetu B. Około 30% dochodów budżetu C. Około 90% dochodów budżetu D. Około 99% dochodów budżetu E. Żadne z powyższych

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE Wiodące na świecie giełdy prowadzą obrót nie tylko akcjami,

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Świadomość, która obala stereotypy. Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie

Świadomość, która obala stereotypy. Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie Świadomość, która obala stereotypy Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie Plan prezentacji 1. Jak to się zaczęło? 2. Komu to pomoże? 3. Choroby psychiczne stereotypy. 4. Opinie Polaków

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo