PROGRAM XXIV. ZJAZDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZKÓŁ PRACY SOCJALNEJ połączonego z Seminarium Naukowym pt. Rodzina w pracy socjalnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM XXIV. ZJAZDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZKÓŁ PRACY SOCJALNEJ połączonego z Seminarium Naukowym pt. Rodzina w pracy socjalnej"

Transkrypt

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Toruń, ul. Gagarina 9 (056) , , fax PROGRAM XXIV. ZJAZDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZKÓŁ PRACY SOCJALNEJ połączonego z Seminarium Naukowym pt. Rodzina w pracy socjalnej 5-7 listopada 2014 r. Toruń, Hotel FILMAR, ul. Grudziądzka 45 Współorganizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Słowackiego 114, Toruń; t: ; fax

2 PROGRAM OBRAD Środa, 5 listopada 2014 r Zebranie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej Rejestracja Uczestników Zjazdu i Seminarium Uroczyste otwarcie XXIV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Seminarium Naukowego pt. Rodzina w pracy socjalnej (Sala Kujawsko-Pomorska). Wystąpienia zaproszonych Gości Obrady plenarne Sala Kujawsko- Pomorska dr hab. Anna Michalska, prof. UAM prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka (UŁ) Dorota Wróblewska, dyrektor ROPS w Toruniu Reprezentant ROPS w Toruniu Przerwa kawowa Obrady plenarne Sala Kujawsko- Pomorska dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, prof. UŁ dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMK Reprezentant Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przewodniczący: dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMK Prezydium: dr hab. Anna Michalska, prof. UAM; dr hab. Barbara Kromolicka, prof US; dr hab. Tadeusz Kamiński (UKSW); dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM; dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. UJK; dr hab. Hubert Kaszyński (UJ); Dorota Wróblewska dyrektor ROPS w Toruniu Praca socjalna w rodzinie i rodzina w pracy socjalnej. Refleksje z perspektywy dotychczasowych zjazdów Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej W kierunku podejść mediacyjnych orientujących działanie/pracę z rodziną przydatność, znaczenie, zagrożenia Wpływ projektu systemowego ROPS w Toruniu na podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej województwa kujawskopomorskiego w obszarze wspierania rodziny Prezentacja wyników badań ROPS w Toruniu w zakresie asystentury rodziny Przewodniczący: dr hab. Anna Michalska, prof. UAM, Prezydium: dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US; dr hab. Tadeusz Kamiński (UKSW); dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM; dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. UJK; dr hab. Hubert Kaszyński (UJ); dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMK; Dorota Wróblewska dyrektor ROPS w Toruniu W poszukiwaniu nowych modeli pracy socjalnej z rodziną Rodzina w przestrzeni namysłu teoretycznego i praktyce działania służb społecznych Rodzina w pracy socjalnej. Od praktyki bezpośredniej do makropraktyki: dylematy polskiej pracy socjalnej Przemiany rodziny jako wyzwanie dla pracy socjalnej i kształcenia pracowników socjalnych Prezentacja Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata

3 SEKCJA I: Teoretyczne konteksty pracy socjalnej z rodziną Sala Pomorska Moderatorzy sekcji: dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. UJK dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP dr hab. Tadeusz Kamiński (UKSW) Rodzina jako wartość w pracy socjalnej aksjologiczne aspekty przemian rodziny dr Janusz Maj (KPSS, Wrocław) Wartość wolności i autonomii rodziny w pracy socjalnej dr Anna Kola (UMK) Pomoc rodzinie w perspektywie historycznej i antropologicznej. Wprowadzenie dr Mirosława Gawęcka (UJK) Praca socjalna nad, w, z rodziną podejście eudajmonistyczno-felicytologiczne dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun (UWM) Teoria przywiązania i jej zastosowanie w pracy socjalnej z rodziną dr Monika Frąckowiak-Sochańska (UAM) Płeć społeczno-kulturowa w pracy socjalnej z rodziną i terapii rodzinnej dr Jan Malinowski (UMK) Czas wolny jako przestrzeń pracy socjalnej z rodziną SEKCJA II: Praca socjalna z osobami starszymi i ich rodzinami Sala Piernikowa Moderatorzy sekcji: dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk (UMK) dr hab. Barbara Kromolicka, prof. USz Wsparcie w starości w polityce społecznej miasta Szczecina dr hab. Anna Kanios (UMCS) dr Agata Chabior (UJK) dr Beata Bugajska (USz) dr Dorota Rynkowska (URz) dr Anna Szafranek (UWB) dr Emilia Kramkowska (UWB) dr Ewelina Zdebska (UP) Społeczno-osobowościowe uwarunkowania pracowników służb pomocowych wobec osob starszych i ich rodzin analiza badawcza Człowiek stary w rodzinie problemy opieki i wsparcia Praca socjalna z osobą starszą i jego rodziną w perspektywie autorskiej koncepcji geragogiki odwagi Praca socjalna w świetle aktywizacji osob starszych Relacje rodzinne osób starszych mieszkańców domów pomocy społecznej w kontekście pracy socjalnej Sprawowanie opieki nad osobami starszymi w rodzinie (na podstawie badań w województwie podlaskim) Wizerunek osob starszych w opinii dzieci. Rola seniora w rodzinie SEKCJA III: Polityka społeczna a praca socjalna z rodziną: wyzwania, kierunki, rezultaty Sala Wisła Moderatorzy sekcji: dr hab. Krzysztof Piątek, prof. UMK dr hab. Hubert Kaszyński (UJ) dr hab. Mirosław Grewiński, prof. WSP Organizowanie społeczności lokalnej jako usługa społeczna 3

4 dr Arkadiusz Durasiewicz (WSP) dr Jarosław Przeperski (Fundacja Nadzieja dla Rodzin) dr Teresa Zbyrad (UP) dr Monika Zawartka-Czekaj (PWSZ, Racibórz) dr Paweł Walawender (BD Center Sp. z o.o.) dr Katarzyna Błaszczuk (URz) mgr Ewelina Cazottes (Université Paris 8) Usługi społeczne na rzecz rodziny jako nowe wyzwanie polskiej polityki społecznej Integratywny model pracy z rodziną na przykładzie Centrów dla Rodzin Opiekun społeczny służba społeczna praca społeczna. O kształtowaniu się zrębów pracy socjalnej w systemie opieki społecznej Analiza porównawcza dysfunkcji indywidualnych i problemów społecznych rodzin i ich członków w wybranych miastach województwa śląskiego Wpływ uczestnictwa w projektach unijnych członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na funkcjonowanie ich rodzin. Działalność Oddziału Rejonowego PCK w Rzeszowie na rzecz pomocy rodzinie zagrożonej wykluczeniem Historyczne uwarunkowania pracy socjalnej i usługi na rzecz rodziny we Francji SEKCJA IV: Dobre praktyki w asystenturze rodziny na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Sala Kujawska Moderatorzy sekcji: Elżbieta Pawłowska, dyrektor MOPS w Szklarskiej Porębie Uroczyste rozdanie certyfikatów absolwentom kursu kwalifikacyjnego pn. Asystent rodziny - zrealizowanego w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w latach Elżbieta Pawłowska, dyrektor MOPS Asystent rodziny jako narzędzie pracy z rodziną w Szklarskiej Porębie Małgorzata Suchomska, kierownik Działu Motywowanie rodziny do zmian na przykładzie działań asystentów Wspierania Rodziny i Interwencji rodziny w Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Kryzysowej MOPR w Grudziądzu Anna Wolf, asystent rodziny GOPS Praca asystenta rodziny w środowisku wiejskim (na przykładzie w Osielsku Agnieszka Gibas, asystent rodziny MOPS w Brodnicy gminy Osielsko) Asystent rodziny jako forma wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych rodziny (na przykładzie miasta Brodnicy) SEKCJA IV A: Dobre praktyki w zakresie wspierania osób starszych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Sala Kopernika Moderatorzy sekcji: Julita Jakubowska, dyrektor MOPS w Tczewie Julita Jakubowska, dyrektor MOPS w Tczewie Tomasz Siekiera, dyrektor MGOPS w Więcborku Izabela Szmaglińska, z-ca dyrektora MGOPS w Więcborku Honorata Wilk, Prezes Stowarzyszenia Z Potrzeby Serca Mirosława Olczak, kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego DPS w Inowrocławiu Wsparcie osob starszych działania i usługi skierowane do seniorów oraz osób zależnych Klub Seniora przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku Dom Dziennego Pobytu Senior w Bydgoszczy Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu PRZERWA OBIADOWA 4

5 SEKCJA V: Rodzinna piecza zastępcza w praktyce pracy socjalnej Sala Pomorska Moderatorzy sekcji: dr hab. Izabela Krasiejko (AJD) dr Anna Rutkowska (UKW) prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka (UKW) Dziecko w pieczy zastępczej a zdolność instytucji pomocy społecznej do wykrywania patologii i ochrony życia dr Elżebieta Skoczylas-Namielska (UŁ), dr Katarzyna Gajek (UŁ), mgr Monika Wojtczak (UŁ) Piecza zastępcza z perspektywy rodzin biologicznych, zastępczych i przedstawicieli profesji społecznych (na przykładzie projektu FALEFOS) dr Magdalena Zmysłowska (UWM) Działania na rzecz pieczy zastępczej w województwie warmińskomazurskim dr Lidia Willan-Horla (UWM) Podział obowiązków domowych w środowiskach objętych wsparciem asystentów rodzin refleksje posuperwizyjne dr Iwona Dąbrowska-Jabłońska (UO) Lokalne inicjatywy tworzenia standardów usług społecznych na rzecz opieki zastępczej dr Józefa Matejek (UP) Praca socjalna z rodziną zastępczą w działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mgr Magdalena Zając (UMK) Wielkopolskie doświadczenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej SEKCJA VI: Praca socjalna z rodzinami doświadczającymi przemocy Sala Piernikowa Moderatorzy sekcji: dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun (UWM) dr Jan Malinowski (UMK) prof. dr hab. Małgorzata Halicka (UWB), Przemoc kobiet wobec mężczyzn jako wyzwanie dla pracy socjalnej Anna Krystowczyk (UWB) dr Joanna Borowik (UWB) Praca z rodzinami doświadczającymi przemocy z perspektywy pracownika socjalnego dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska Praca socjalna z rodziną w kryzysie według założeń terapii (UMK) poszukiwania bezpieczeństwa dr Anna Witkowska-Paleń (KUL) Praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą domową możliwości, wyzwania, perspektywy dr Monika Kowalczyk-Gnyp (AJD) Pracownicy socjalni wobec przemocy w rodzinie doniesienia z badań (przykład Radomska) mgr Agnieszka Sobolewska-Popko (UWB) Agresja i przemoc zagrożeniem współczesnej rodziny. Dylematy mgr Emilia Zielińska (System Dozoru Elektronicznego) wokół profilaktyki Sytuacja rodzin patologicznych na terenie województwa kujawskopomorskiego. Badania wśród rodzin będących środowiskiem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego SEKCJA VII: Innowacyjne metody i techniki pracy socjalnej z rodziną Sala Wisła Moderatorzy sekcji: dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMK dr Katarzyna Kuziak (UMK) dr hab. Joanna Truszkowska (UKSW) Innowacyjne narzędzia i metody pracy z rodziną 5

6 dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO dr Jacek Szczepkowski (UMK) dr Ewa Leśniak-Berek (UŚl) dr Mariola Mirowska (AJD) dr Marta Łuczyńska (UW) dr Małgorzata Porąbaniec (UJK) Poradnictwo socjalne dla rodzin niezdefiniowany obszar pracy socjalnej Współ(praca) z rodziną wyzwania i dylematy z perspektywy Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Coaching w pracy socjalnej z rodziną Case management w pracy z rodziną Metafory w pracy socjalnej Diagnoza i kompensacja osób i rodzin z problemem alkoholowym SEKCJA VIII: Dobre praktyki w zakresie programów aktywności lokalnej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Sala Kujawska Moderatorzy sekcji: Joanna Augustowska, dyrektor OPS w Słupnie Joanna Augustowska, dyrektor OPS w Słupnie Anna Sikora, kierownik GOPS w Lubiczu Inga Tylicka-Grzywacz, animator Klubu Aktywności Lokalnej MOPS w Brodnicy przedstawiciel MOPR w Toruniu Program aktywności lokalnej jako metoda środowiskowa wspierająca pracę z rodziną Aktywni i zintegrowani PAL w gminie Lubicz Klub Aktywności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy Programy aktywności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Podsumowanie obrad w sekcji IV, IVA i VIII (dobre praktyki ROPS w Toruniu) Przerwa kawowa Występ grupy wokalno-aktorskiej Teatru R. Bezimienni Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu Walne Zebranie Członków PSSPS Uroczysta kolacja Piątek, 7 listopada 2014 r SEKCJA IX: Dyskusja nad reformą w kształceniu pracowników socjalnych w związku z Założeniami do zmian ustawy o pomocy społecznej Sala Wisła Moderatorzy sekcji dr. hab. Hubert Kaszyński (UJ) ks. dr hab. Janusz Jan Mierzwa, prof. UPJPII SEKCJA X: Dziecko w pracy socjalnej Sala Pomorska Moderatorzy sekcji dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, prof. UŁ dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska (UMK) dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. UJK Dziecko podmiot czy przedmiot pomocy społecznej prof. dr hab. Jerzy Halicki (UWB) dr Ilona Kość (USz) dr Urszula Kempińska (WSHE) Problemy życiowe dorosłych dzieci pochodzących z rodzin alkoholików Pomoc dziecku doświadczonemu przemocą psychiczną w rodzinie Pomoc społeczna nastoletnim matkom 6

7 dr Joanna Szymanowska (UWB) Rola spostrzeganego i otrzymywanego wsparcia społecznego w funkcjonowaniu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym dr Marek Banach (UP) Funkcjonowanie dziecka z Alkoholowym Zespołem Płodu FAS dr Jolanta Sokołowska (UG) dr Izabela Rybka (APS) Praca socjalna z rodzinami dzieci ulicy Współpraca placówek wsparcia dziennego z rodzinami, służbami socjalnymi i władzami lokalnymi na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Piątek, 7 listopada 2014 r SEKCJA XI: Rodzina z osobą zależną w pracy socjalnej Sala Kujawska Moderatorzy sekcji dr hab. Barbara Kromolicka, prof. USz dr Jan Malinowski (UMK) dr hab. Hubert Kaszyński (UJ), dr Katarzyna Ornacka (UJ) Eugenika w XXI wieku. Implikacje dla pracy socjalnej z rodziną dr hab. Piotr Krakowiak (UMK) Potrzeba integracji opieki rodzinnej nad przewlekle chorymi i starszymi z siłami społecznymi w środowisku lokalnym dr Elżbieta Bojanowska (UKSW) Rodzina z osobą niesamodzielną w obliczu zmian społeczno-demograficznych dr Anna Rutkowska (UKW) Wsparcie socjalne dla rodziny opiekującej się osobą zależną dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk (UMK) Koszty emocjonalne rodzin w opiece nad osobami chorymi u kresu życia mgr Anna Janowicz (Fundacja Lubię Pomagać) Problemy opiekunów rodzinnych osób chorych jako wyzwanie dla pracy socjalnej mgr Karolina Kramkowska (UKW) Poprawa jakości opieki osób u kresu życia przez włączenie rodziny w działania opiekuńcze mgr Małgorzata Olszewska (UMK) Wolontariat hospicyjny formą wsparcia rodziny z osobą u kresu życia Przerwa kawowa Piątek, 7 listopada 2014 r SEKCJA XII: Rodzina niepełna w pracy socjalnej Sala Pomorska Moderatorzy sekcji dr hab. Anna Michalska, prof. UAM dr Lidia Willan-Horla (UWM) dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW Praca na rzecz rodziny doświadczającej problemów związanych z izolacją więzienną jednego z jej członków prof. dr hab. Małgorzata Halicka (UWB), Pogorszenie relacji w rodzinie jako przyczyna i skutek zaginięć Ewa Wrona (UWB) dr hab. Beata Szluz, prof. URz Bezdomność rodzin monoparentalnych dr hab. Anna Dudak (UMCS) Promowanie zaangażowanego ojcostwa jako nowe rozwiązanie w zakresie pomocy i wsparcia samotnych ojców 7

8 dr Krzysztof Czykier (UWB) Wdowieństwo wyzwanie w pracy socjalnej (?) stud. Ewa Wrona (we współpracy z prof. dr hab. Małgorzatą Halicką UWB) Rodziny osób zaginionych jako nowa kategoria beneficjentów pomocy społecznej Piątek, 7 listopada 2014 r SEKCJA XIII: Empiryczne konteksty pracy socjalnej z rodziną Sala Kujawska Moderatorzy sekcji dr hab. Tadeusz Kamiński (UKSW), dr. hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP dr hab. Iwona Taranowicz (UWr) dr hab. Izabela Krasiejko (AJD) Modele rodziny funkcjonujące w świadomości studentów pracy socjalnej Między wsparciem a kontrolą dylematy asystentów rodziny dr Anna Olech (UW) Postawy i przekonania pracowników socjalnych AD 2013 konsekwencje dla pracy socjalnej z rodziną dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska (AJD) Świadomość i zachowania zdrowotne pracowników socjalnych na podstawie badań z terenu województwa śląskiego dr Martyna Kawińska (UKSW) Współczesna rodzina polska wobec kryzysu demograficznego i gospodarczego dr Aleksandra Sander (USz) Rodzina w opinii młodych Niemców w kontekście badań Shell mgr Martyna Plucińska (UAM) mgr Jarosław Bochenek (UMK) Mediacje w pracy socjalnej. Pierwsze doświadczenia Nowe zadania pracy socjalnej wobec problemów rodzin zagrożonych wykluczeniem Sala Kujawsko-Pomorska Sala Kujawsko-Pomorska Wykład niespodzianka na zakończenie XXIV. Zjazdu PSSPS i Seminarium Naukowego pt. Rodzina w pracy socjalnej Debata podsumowująca obrady w sekcjach oraz oficjalne zamknięcie XXIV Zjazdu PSSPS. Organizatorzy i moderatorzy sekcji Obiad i pożegnanie Uczestników Zjazdu 8

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych 87-100 Toruń, ul. Gagarina 9 (056) 611-31-13, 611-31-15, fax. 611-31-25 Komunikat nr 2 Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Rodzina w pracy socjalnej aktualne wyzwania i rozwiązania

Rodzina w pracy socjalnej aktualne wyzwania i rozwiązania Rodzina w pracy socjalnej aktualne wyzwania i rozwiązania SERIA WYDAWNICZA pod patronatem Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ Rada Programowa Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rodzina w pracy socjalnej pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Rodzina w pracy socjalnej pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych Rodzina w pracy socjalnej pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych SERIA WYDAWNICZA pod patronatem Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ Rada Programowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXV ZJAZDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZKÓŁ PRACY SOCJALNEJ. Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa

PROGRAM XXV ZJAZDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZKÓŁ PRACY SOCJALNEJ. Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa PROGRAM XXV ZJAZDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZKÓŁ PRACY SOCJALNEJ i seminarium naukowego pt. Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa Środa, 21 października 2015 r. 18.00-20.00 Zebranie

Bardziej szczegółowo

RODZINA W PRACY SOCJALNEJ

RODZINA W PRACY SOCJALNEJ XXIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej połączony z seminarium naukowym i dobrymi praktykami RODZINA W PRACY SOCJALNEJ Toruń, 5-7 listopada 2014 roku Hotel FILMAR, ul. Grudziądzka 45

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE SZKÓŁ PRACY SOCJALNEJ oraz WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE

POLSKIE STOWARZYSZENIE SZKÓŁ PRACY SOCJALNEJ oraz WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE POLSKIE STOWARZYSZENIE SZKÓŁ PRACY SOCJALNEJ oraz WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE zapraszają na Jubileuszowy XXV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Teoretyczno-praktyczne perspektywy badania i działania w pracy socjalnej

Spis treści. Część I Teoretyczno-praktyczne perspektywy badania i działania w pracy socjalnej Spis treści Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński Wstęp... 11 Część I Teoretyczno-praktyczne perspektywy badania i działania w pracy socjalnej Ewa Marynowicz-Hetka Ramy instytucjonalne działania społecznego.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA POMOC SPOŁECZNA ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

AKTYWNA POMOC SPOŁECZNA ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH AKTYWNA POMOC SPOŁECZNA ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Adres: Hotel Rest, ul. Poznaoska 33, Mory k. Warszawy (kierunek Poznao) Data: 27 29 października 2010 Organizator: Stowarzyszenie Centrum Aktywności

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI. Warszawa 21 listopada 2014 roku

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI. Warszawa 21 listopada 2014 roku SPOŁECZNOŚCI LOKALNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI Warszawa 21 listopada 2014 roku Miejsce konferencji: Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr VIII, sala nr 112 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej.

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pracy Socjalnej Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy os. Stalowe 17 31-922 Kraków tel. 12 622 79 50 www.ipsoc.up.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Pracy Socjalnej

Instytut Pracy Socjalnej UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

3 grudnia 2014 r. UKSW Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24 s. 008

3 grudnia 2014 r. UKSW Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24 s. 008 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Niepełnosprawność. Praca. Rodzina pod Honorowym Patronatem JM Rektora UKSW ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

I Naukowo-Metodyczna Konferencja. pt. Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

I Naukowo-Metodyczna Konferencja. pt. Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi I Naukowo-Metodyczna Konferencja pt. Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 24 maja 2017 roku Lubicz Górny Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa

Bardziej szczegółowo

Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku

Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku redakcja naukowa Małgorzata Ciczkowska-Giedziun Ewa Kantowicz Toruń 2010 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Coaching i mentoring drogą do kształtowania osobowości 12-13 maja 2016 r. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn Konferencja pod Honorowym

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

XXI Zjazd. Ewaluacja w pracy socjalnej - - znaczenie dla rozwoju badań, kształcenia, praktyki

XXI Zjazd. Ewaluacja w pracy socjalnej - - znaczenie dla rozwoju badań, kształcenia, praktyki XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej i seminarium naukowe na temat: Ewaluacja w pracy socjalnej - - znaczenie dla rozwoju badań, kształcenia, praktyki Białystok, 25-26 października

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym Instytut Teologiczno-Pastoralny ul. 17 Pułku Piechoty 5, 35-020 Rzeszów 10 maja 2011 r. - aula 9 30-10 00 Otwarcie Konferencji,

Bardziej szczegółowo

PANELE DYSKUSYJNE Czwartek, 19 października, 15:30 17:15 Piątek, 20 października, 9:30 10:45

PANELE DYSKUSYJNE Czwartek, 19 października, 15:30 17:15 Piątek, 20 października, 9:30 10:45 PANELE DYSKUSYJNE Czwartek, 19 października, 15:30 17:15 Piątek, 20 października, 9:30 10:45 Panel I Praca środowiskowa z wybranymi kategoriami osób Moderatorzy: dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM dr hab.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bergmann POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC PROBLEMÓW POLSKICH KOBIET W OKRESIE PRZEMIAN TRANSFORMACYJNYCH PRÓBA CHARAKTERYSTYKI 75 Katarzyna

Magdalena Bergmann POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC PROBLEMÓW POLSKICH KOBIET W OKRESIE PRZEMIAN TRANSFORMACYJNYCH PRÓBA CHARAKTERYSTYKI 75 Katarzyna SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I Nauki społeczne wobec problemów społecznych, polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce 11 Krzysztof Frysztacki, Hubert Kaszyński SOCJOLOGICZNA PRACA

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl POMOC SPOŁECZNA Zestawienie literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Program ogólnopolskiej konferencji naukowej Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Kielce, 7-8 marca 2016 roku Patronat Honorowy Zespół Historii Wychowania Komitetu

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych Pod Patronatem Pana dr Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich Termin i miejsce: 17-18.03.2010 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk Społecznych, ul.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PROGRAM ORGANIZATORZY Zakład Demografii Katedry Statystyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

II OGÓLOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT ASYSTENTÓW RODZINY

II OGÓLOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT ASYSTENTÓW RODZINY II OGÓLOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT ASYSTENTÓW RODZINY oraz I OGÓLOPOLSKA KONFERENCJA DLA ASYSTENTÓW RODZINY AKADEMIA TOLERANCJI PRACA Z RODZINĄ Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH w dniu 23 stycznia 2016 roku w Warszawie

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH w dniu 23 stycznia 2016 roku w Warszawie PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH w dniu 23 stycznia 2016 roku w Warszawie Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Forum Uniwersytetów Polskich odbyło się w dniu 23

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji:

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Instytut Socjologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Instytut Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytut Socjologii Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne.

Bardziej szczegółowo

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy)

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy) X Konferencja sieci Centrów w Polsce (plan ramowy) Czwartek 08.10.2009 12:30-14:00 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie osób spoza Warszawy w pokojach i obiad (A2) 14:00-14:15 Otwarcie konferencji,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KATEDRA TEORII I METOD PRACY SOCJALNEJ INSTYTUTU SOCJOLOGII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA RAZEM WOBEC WYZWAŃ OPIEKI U KRESU ŻYCIA pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Ks. Prof. dra

Bardziej szczegółowo

Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych

Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych Pułtusk-Warszawa 2015 redakcja naukowa Marta Petrykowska Dariusz Sarzała Recenzenci: dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

III Tydzień Pracy Socjalnej w Poznaniu 3-8 kwietnia 2017 roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej PSSPS

III Tydzień Pracy Socjalnej w Poznaniu 3-8 kwietnia 2017 roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej PSSPS Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej objęła patronatem honorowym Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Strona 1 Komitet Naukowy

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

Program wizyty studyjnej. Cieszyn, 10 12 września 2012 r.

Program wizyty studyjnej. Cieszyn, 10 12 września 2012 r. Program wizyty studyjnej Ośrodek Pomocy Społecznej jako centrum animacji lokalnej, 10 12 września 2012 r. Dzień I 10 września 2012 Około 06.00 15.00 15.45 15.45 17.15 17.15 17.30 17.30 18.15 18.15 19.00

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN S z c z e c i n H u m a n i s t y c z n y i K a t e d r a W c z e s n e j E d u k a c j i I P serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: Dziecko i filozofia w kontekście wczesnej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE Program Ustroń 19-21 maja 2009 r. 19 maja 2009 (wtorek) Godzina do 13 00 Rejestracja i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję naukową

zapraszają na konferencję naukową Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową

Bardziej szczegółowo

TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R.

TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R. TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R. Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Program opracowany przez zespół autorski w składzie: Beata Sulima Marek

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA PERSPEKTYWA RYNKU PRACY I POMOCY SPOŁECZNEJ. pod redakcją Joanny Staręgi-Piasek

EKONOMIA SPOŁECZNA PERSPEKTYWA RYNKU PRACY I POMOCY SPOŁECZNEJ. pod redakcją Joanny Staręgi-Piasek EKONOMIA SPOŁECZNA PERSPEKTYWA RYNKU PRACY I POMOCY SPOŁECZNEJ pod redakcją Joanny Staręgi-Piasek Instytut %gzzvoju STuż6 SpoTecznych Warszawa 2007 Część pierwsza 11 Joanna Staręga-Piasek Ekonomia społeczna

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Zaproszenie WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK HISTORYCZNYCH PAN KOMISJA HISTORII KOBIET INSTYTUT STUDIÓW KOBIECYCH

Bardziej szczegółowo

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katedra Nauk o Rodzinie Zaprasza na konferencję EWOLUCJA SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY - PRIORYTETY I WYZWANIA Katowice, 1 grudnia 2016 Aula Wydziału

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

Uniwerstetet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytut Socjologii

Uniwerstetet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytut Socjologii Uniwerstetet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytut Socjologii Szanowni Państwo, Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r.

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r. UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia 22.03.2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Świercze na lata 2012 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+

KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+ SCHEMAT PROGRAMU * 4. KONGRESU MEDYCZNEGO KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+ Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, Warszawa DZIEŃ PIERWSZY (17 LISTOPADA 2017, PIĄTEK) SALA A - SALA PLENARNA OD 7:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Konferencja Naukowa Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz nowatorskie metody terapeutyczne Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych

Bardziej szczegółowo

SESJA I prowadzący: ks. mgr Piotr Ochotny (UKSW), mgr Kamil Bomber (UKSW)

SESJA I prowadzący: ks. mgr Piotr Ochotny (UKSW), mgr Kamil Bomber (UKSW) 8.30 8.45 9.05 Rozpoczęcie konferencji Uroczyste otwarcie konferencji JM Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński Wykład inauguracyjny ks. prof. dr hab. Jan K. Przybyłowski (UKSW) Nadzieja w

Bardziej szczegółowo

Czas i jego znaczenie w prawie karnym

Czas i jego znaczenie w prawie karnym UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej ul. J. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk; Szczegółowy program konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 marca 2014

Czwartek, 27 marca 2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Czwartek, 27 marca 2014 SALA 110 12:00 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego Daniel Kukla

WSTĘP Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego Daniel Kukla SPIS TREŚCI: WSTĘP Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego Daniel Kukla 1. W kręgu wyjaśnień terminologicznych związanych z poradnictwem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ORGANIZATORZY Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Partner Merytoryczny Patronat Medialny PROGRAM KONFERENCJI 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Równość szans w sferze pomocy i integracji społecznej

Program szkolenia Równość szans w sferze pomocy i integracji społecznej Efektywnie, Fachowo, Skutecznie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DZIAŁANIE 7.1 PODDZIALANIE 7.1.3 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Program szkolenia Równość szans w sferze pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 1: Zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem Realizator

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ W PEDAGOGICE. Program konferencji:

PAMIĘĆ W PEDAGOGICE. Program konferencji: Program konferencji: Organizatorzy konferencji: KATEDRA HISTORII MYŚLI PEDAGOGICZNEJ i KATEDRA TEORII WYCHOWANIA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Sekretariat konferencji:

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna 17 listopada 2010r. CENTRUM TRENINGU I SYMULACJI RATUNKOWYCH W TORUNIU, UL. ŁAZIENNA 24/2 1. Dybska Magdalena ROPS Toruń 2. Wojciechowski Janusz ROPS Toruń 3. Kwiesielewicz Tomasz ROPS Toruń 4. Dąbrowska

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

1. Mariola Postek MOPS Olsztyn 2. Agnieszka Iwanowska OPS Gołdap 3. Aneta Ruszczyk GOPS Ełk 4. Dr Małgorzata Ciczkowska - Giedziun 5.

1. Mariola Postek MOPS Olsztyn 2. Agnieszka Iwanowska OPS Gołdap 3. Aneta Ruszczyk GOPS Ełk 4. Dr Małgorzata Ciczkowska - Giedziun 5. ZMIANY NA LEPSZE 1. Mariola Postek MOPS Olsztyn 2. Agnieszka Iwanowska OPS Gołdap 3. Aneta Ruszczyk GOPS Ełk 4. Dr Małgorzata Ciczkowska - Giedziun 5. Justyna Pudlis MOPS Olsztyn (asystent rodziny) 6.

Bardziej szczegółowo

4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności; INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - kod 341202 Opiekun osoby starszej to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 roku klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Tczew na lata 2016 2018 uchwala, co następuje:

w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Tczew na lata 2016 2018 uchwala, co następuje: Uchwała Nr XXIII/109/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Tczew na lata 2016 2018 Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Konferencja Niepełnosprawni na rynku pracy 21-22 listopada 2014 r.

Konferencja Niepełnosprawni na rynku pracy 21-22 listopada 2014 r. Konferencja Niepełnosprawni na rynku pracy 21-22 listopada 2014 r. 21.11.2014 (PIĄTEK) 11.30 Briefing prasowy 11.30 Rejestracja uczestników 12.00 Oficjalne otwarcie i wystąpienia zaproszonych gości. Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I OBSZAR Miejsce: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Cieszyn Grupa nr 1: Terminy: 2.01, 3.01, 9.01, 10.01, 16.01.2012 N. Róża 721 K. Krystyna, Joanna 824

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO KOBIETY - KOBIETY I BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO KOBIETY - KOBIETY I BEZPIECZEŃSTWO KONFERENCJA NAUKOWA BEZPIECZEŃSTWO KOBIETY - KOBIETY I BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZATOR: Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji WSPÓŁORGANIZATOR: Stowarzyszenie Ewa Maria Krystyna Kobiety dla Kobiet

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA

KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA Konferencja naukowa PROGRAM ORGANIZATORZY: Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia, rok akademicki 2016/2017

Program kształcenia na studiach I stopnia, rok akademicki 2016/2017 Program kształcenia na studiach I stopnia, rok akademicki 2016/2017 Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Praca socjalna Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Program konferencji I dzień 27.06.2012 środa 10.00 12.00 Rejestracja uczestników (serwis kawowy) Otwarcie konferencji 12.00 Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Priorytet VII Promocja integracji społecznej Cel Priorytetu

Bardziej szczegółowo

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania Patronat medialny nad wydarzeniem: Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

PCPR w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice. CTU ul. Szpitalna 10A. 38-300 Gorlice. MGOPS ul. Tysiąclecia 5, 38-340 Biecz

PCPR w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice. CTU ul. Szpitalna 10A. 38-300 Gorlice. MGOPS ul. Tysiąclecia 5, 38-340 Biecz DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA RZECZ OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach 1. poradnictwo psychologiczne 2. poradnictwo prawne PCPR w

Bardziej szczegółowo

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej.

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Program III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Specyfika działań pomocowych wobec osadzonych kobiet i ich rodzin Dzień pierwszy, Kraków- 27 kwietnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 1: Zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem Realizator

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 12:50:23 Numer KRS: 0000410895

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 12:50:23 Numer KRS: 0000410895 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.08.2015 godz. 12:50:23 Numer KRS: 0000410895 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Czwartek (16 czerwca 2016)

Czwartek (16 czerwca 2016) PROGRAM XXV OKPR Czwartek (16 czerwca 2016) od 8 30 Rejestracja uczestników parter przy wejściu do Instytutu Psychologii 9 15-10 15 Uroczyste otwarcie XXV Jubileuszowej Konferencji Psychologii Rozwojowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI PODEJŚCIE LEADER W POLSCE. 1-2 grudnia 2016 r. Hotel Ossa Congress & Spa, Ossa 1, Rawa Mazowiecka

PROGRAM KONFERENCJI PODEJŚCIE LEADER W POLSCE. 1-2 grudnia 2016 r. Hotel Ossa Congress & Spa, Ossa 1, Rawa Mazowiecka PROGRAM KONFERENCJI PODEJŚCIE LEADER W POLSCE 1-2 grudnia 2016 r. Hotel Ossa Congress & Spa, Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka 1 grudnia 2016 roku (czwartek) Czas Program Wykonawcy Informacje techniczne 9:30

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROLA PRACY SOCJALNEJ W PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROLA PRACY SOCJALNEJ W PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROLA PRACY SOCJALNEJ W PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROLA

Bardziej szczegółowo

I KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH. Honorowy Patronat

I KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH. Honorowy Patronat str. 1 Szanowni Państwo! W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Kongres Mediatorów Szkolnych odbywający się w Uczelni Korczaka w dniach 10-12 grudnia 2014 r. pod Honorowym Patronatem

Bardziej szczegółowo

AGENDA 1 Warszawa, 1 2 grudnia 2015

AGENDA 1 Warszawa, 1 2 grudnia 2015 AGENDA 1 Warszawa, 1 2 grudnia 2015 POSIEDZENIE PLENARNE Polskiej Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju oraz The European Network of Environmental Authorities - Managing Authorities (ENEA-MA) 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie powołania Gdańskiego Zespołu ds. Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego

w sprawie powołania Gdańskiego Zespołu ds. Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego Zarządzenie Nr 1784/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gdańskiego Zespołu ds. Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMY RECYKLINGU 2011. Holiday Inn Józefów k. Otwocka 5-8 października 2011 r.

KONFERENCJA PROBLEMY RECYKLINGU 2011. Holiday Inn Józefów k. Otwocka 5-8 października 2011 r. KONFERENCJA PROBLEMY RECYKLINGU 2011 Holiday Inn Józefów k. Otwocka 5-8 października 2011 r. W dniach 5-8 października 2011 r. Instytut Transportu Samochodowego wraz z Instytutem Chemii Przemysłowej przy

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

VI FORUM REGIONÓW POLSKI I CHORWACJI Października 2017, TORUŃ

VI FORUM REGIONÓW POLSKI I CHORWACJI Października 2017, TORUŃ VI FORUM REGIONÓW POLSKI I CHORWACJI 11 14 Października 2017, TORUŃ Proponowany program VI Forum Regionów Polski i Chorwacji 11-14 października 2017 r. Toruń Pod patronatem honorowym: Ministerstwa Spraw

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Regionalnej Platformy Współpracy. Kraków, 15 grudnia 2014 r.

Posiedzenie Rady Regionalnej Platformy Współpracy. Kraków, 15 grudnia 2014 r. Posiedzenie Rady Regionalnej Platformy Współpracy Kraków, 15 grudnia 2014 r. Agenda posiedzenia Standardy Pracy Socjalnej WRZOS na przykładzie MOPS Kraków Geneza i działalności Konwentu Dyrektorów PCPR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie Czernikowo, dnia 2014.03.09 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 179 ustawy

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 9. Andrzej Kowal, Grażyna Borowik Arteterapia w medycynie i edukacji... 15. Krzysztof Klajs Zdrowie, choroba i kreatywność...

Słowo wstępne... 9. Andrzej Kowal, Grażyna Borowik Arteterapia w medycynie i edukacji... 15. Krzysztof Klajs Zdrowie, choroba i kreatywność... Spis treści Słowo wstępne... 9 Rozdział 1. Rozważania ogólne Andrzej Kowal, Grażyna Borowik Arteterapia w medycynie i edukacji... 15 Krzysztof Klajs Zdrowie, choroba i kreatywność... 21 Joanna Gładyszewska-Cylulko

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo