SPIS TREŚCI TEORETYCZNE ASPEKTY E-BIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI TEORETYCZNE ASPEKTY E-BIZNESU"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI TEORETYCZNE ASPEKTY E-BIZNESU TOMASZ BOBER E-BUSINESS OUTSOURCING ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA ZMIANY W PRZEDSIĘBIORSTWACH FORMĄ ADAPTACJI DO E-GOSPODARKI BEATA GLINKOWSKA TENDENCJE ROZWOJOWE E-BIZNESU KRZYSZTOF HANKIEWICZ, WALDEMAR PRUSSAK JAKOŚĆ UŻYTKOWA INTERNETOWEGO SERWISU BIZNESOWEGO STUDIUM PRZYPADKU MARCIN KRZESAJ AKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W BIZNESIE INTERNETOWYM METODYKA ORAZ WYNIKI BADAŃ MIROSŁAW MOROZ WSPARCIE E-BIZNESU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA ISTOTA, ZASADY I REALIZACJA DZIAŁANIA ANITA MUTWIL WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI ZWIĄZANEJ ZE ŚWIADCZENIEM E-USŁUG MAGDALENA OLENDER-SKOREK, ROBERT CZARNECKI, BARBARA BARTOSZEWSKA CZYNNIKI HAMUJĄCE ROZWÓJ E-USŁUG W POLSCE KRZYSZTOF OŁPIŃSKI E-BIZNES ISTOTA I ZAKRES ZASTOSOWAŃ KATARZYNA ROSTEK, ARTUR GĄSIORKIEWICZ EKSPLORACJA DANYCH INTERNETOWYCH JAKO METODA ZWIĘKSZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ SYSTEMÓW HANDLU ELEKTRONICZNEGO B2C ANNA SCHEIBE MODELE BIZNESOWE W INTERNECIE ASPEKT TEORETYCZNY... 97

2 4 GRZEGORZ SZYMAŃSKI INTERNETOWE ZAKUPY GRUPOWE JAKO NOWY TREND W POLSCE MONIKA WAWER, PIOTR MURYJAS E-REKRUTACJA W REALIZACJI STRATEGII E-BIZNESU W POLSCE E-COMMERCE JOANNA DROBIAZGIEWICZ POZIOM ROZWOJU E-COMMERCE U W POLSCE BOGDAN GREGOR, MARCIN STAWISZYŃSKI E-COMMERCE WOBEC WYZWAŃ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH EWELINA IWANOWSKA, PAWEŁ MERŁO ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ HANDLU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE NA TLE KRAJÓW EUROPEJSKICH MARCIN CHOJNOWSKI, PIOTR ŁADNY RYNEK E-COMMERCE U W POLSCE. ANALIZA KORZYŚCI WYKORZYSTANIA SKLEPÓW INTERNETOWYCH W DOBIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ MATEUSZ PIWOWARSKI ANALIZA STABILNOŚCI WARIANTÓW DECYZYJNYCH W KONTEKŚCIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH NA POTRZEBY HANDLU ELEKTRONICZNEGO URSZULA SZULCZYŃSKA, ALICJA KUBICKA E-COMMERCE W POLSCE I W NIEMCZECH ANALIZA WYBRANYCH RÓŻNIC E-USŁUGI W ADMINISTRACJI I KSZTAŁCENIU PAWEŁ FAJFER SYSTEMY INFORMATYCZNE W SEKTORZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WOJCIECH FLIEGNER FUNKCJONOWANIE BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDÓW GMIN WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WNIOSKI Z BADAŃ

3 5 ARTUR GĄSIORKIEWICZ WYBRANE PROBLEMY BUDOWY SYSTEMÓW E-ADMINISTRACJI NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY E-USŁUG URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DANUTA GLAZA ZMIANY W PROCESIE CERTYFIKACJI ECDL W POLSCE MARCIN GOGOLEWSKI, MICHAŁ REN, ŁUKASZ NITSCHKE, TOMASZ TYKSIŃSKI BEZPIECZNE SYSTEMY ZDALNEGO EGZAMINOWANIA W E-LEARNINGU I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY KRZYSZTOF HANKIEWICZ, WALDEMAR PRUSSAK BADANIE EWOLUCJI STOPNIA WYKORZYSTANIA UCZELNIANYCH STRON INTERNETOWYCH DO OBSŁUGI STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH ROBERT KUTERA, PIOTR MACHURA ROLA E-EDUKACJI W DĄŻENIU DO E-INTEGRACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DOMINIKA LISIAK-FELICKA, MACIEJ SZMIT NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU URZĘDAMI WYBRANE ZAGADNIENIA ŁUKASZ ŁYSIK, ROBERT KUTERA WYKORZYSTANIE E-EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH UCZELNI WYŻSZYCH CELINA M. OLSZAK, EWA ZIEMBA ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI. RODZAJE I POZIOMY DOJRZAŁOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH W REGIONIE ŚLĄSKIM TOMASZ ORDYSIŃSKI E-LEARNING JAKO ELEMENT E-BIZNESU ADAM STECYK WYKORZYSTANIE MODELU KIRKPATRICKA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH AGNIESZKA TOMASZEWICZ POZIOM JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TYPY DANYCH I STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ICH W SYSTEMACH E-LEARNINGOWYCH

4 6 E-BIZNES W USŁUGACH I ROZLICZENIACH FINANSOWYCH MARIUSZ CZYŻAK PROWADZENIE GIER HAZARDOWYCH W INTERNECIE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA ALICJA MIKOŁAJEWICZ-WOŹNIAK URUCHOMIENIE PLATFORMY TARGET2-SECURITIES JAKO KOLEJNY ETAP TWORZENIA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO MARCIN PIGŁOWSKI AGENT ROZLICZENIOWY I OPŁATA INTERCHANGE W TRANSAKCJACH KARTĄ PŁATNICZĄ MICHAŁ POLASIK, EWA STAROGARSKA KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA KART ZBLIŻENIOWYCH JAKO ŚRODKA PŁATNICZEGO NA IMPREZACH MASOWYCH BADANIA EMPIRYCZNE ISTOTA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ KAROLINA BARTOS POZYSKIWANIE WIEDZY Z DANYCH ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH BOGUSŁAW BEMBENEK ZNACZENIE INFORMACJI DLA ROZWOJU KLASTRA ANNA CHOJNACKA-KOMOROWSKA, PIOTR WINNICKI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INTERNETOWYCH JOANNA KAŁKOWSKA, HANNA WŁODARKIEWICZ-KLIMEK WPŁYW ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY NA KSZTAŁTOWANIE STRATEGII I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH MAGDALENA KIERUZEL ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM PAWEŁ ŁUKASIK EWOLUCJA KONCEPCJI ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ KRZYSZTOF MACHACZKA ROZWÓJ ORGANIZACJI OPARTYCH NA WIEDZY W ASPEKCIE ZMIAN SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

5 7 TERESA MENDYK-KRAJEWSKA, ZYGMUNT MAZUR, HANNA MAZUR WYPŁYW DANYCH WRAŻLIWYCH Z INTERNETOWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH W ASPEKCIE BEZPIECZNEGO ZARZĄDZANIA WIEDZĄ JĘDRZEJ MUSIAŁ, JAKUB MARSZAŁKOWSKI PROPOZYCJA POPRAWY WYDAJNOŚCI BAZY DANYCH DLA NOWOCZESNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH CEZARY STĘPNIAK DESKRYPCJA WIEDZY Z ZASTOSOWANIEM METODOLOGII SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAROSŁAW WĄTRÓBSKI ASPEKTY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W OBSZARZE MODELOWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH JAROSŁAW WĄTRÓBSKI, AGNIESZKA KONYS ONTOLOGIA ROZWIĄZAŃ WEB WIEDZA W ZARZĄDZANIU PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI ANNA BAGIEŃSKA OCENA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ PRZEZ PRYZMAT WYDATKÓW NA KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW DAGMARA CHACHUŁA COMPETITIVE INTELLIGENCE JAKO NOWOCZESNY INSTRUMENT ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ W CONTROLLINGU STRATEGICZNYM WYNIKI BADAŃ IWONA CHOMIAK-ORSA KIERUNKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ HELENA DUDYCZ ZASTOSOWANIE MAPY POJĘĆ JAKO STANDARDU REPREZENTACJI WIEDZY W ANALIZIE WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH DAMIAN DZIEMBEK SYSTEMY CCC W FORMIE E-USŁUGI DLA WSPOMAGANIA PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ DAMIAN DZIEMBEK IDENTYFIKACJA PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ

6 8 JAROSŁAW A. KOWALSKI ZMIANY WE WSPÓŁCZESNEJ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W WARUNKACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO BOGUSŁAW KACZMAREK MENEDŻEROWIE WIEDZY, KADRA DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY ZARYS PROBLEMATYKI MONIKA LEŚNIK MOŻLIWOŚCI POMIARU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE MAŁGORZATA MACHACZKA ETAPY KIEROWANIA PROCESEM ZMIAN KULTURY W ORGANIZACJACH OPARTYCH NA WIEDZY MAREK MIŁOSZ DETERMINANTY WDROŻENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH ANNA PIETRUSZKA-ORTYL SZTUKA PRZEWODZENIA PRACOWNIKOM WIEDZY ILONA POLITOWICZ, EWA MARKOWIAK KOMUNIKACJA WIZUALNA W ZARZĄDZANIU E-BIZNESEM ARKADIUSZ POTOCKI ZNACZENIE ZESPOŁOWYCH METOD GENEROWANIA I WYKORZYSTANIA WIEDZY W ORGANIZACJI AGNIESZKA SOKOŁOWSKA ZNACZENIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE JAKUB SWACHA ANALIZA SIECI SPOŁECZNYCH JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O CZYNNIKACH RYZYKA DLA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI WERONIKA TOSZEWSKA ZAKRES WYKORZYSTANIA WIEDZY PRZEZ OPERATORA USŁUG POCZTOWYCH W KANADZIE I W POLSCE ANNA WALLIS SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE EWA WIĘCEK-JANKA ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH

7 9 WIESŁAW WOLNY PROCESY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIEDZA JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ MAGDALENA GORZELANY-DZIADKOWIEC WYKORZYSTANIE WIEDZY W PERSPEKTYWIE KLIENTA A UZYSKIWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEZ MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁGORZATA GRZEGORCZYK TRANSFORMACJA INFORMACJI O KLIENTACH W WIEDZĘ RYNKOWĄ ZASTOSOWANIE POMIARÓW W OBSZARZE ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI EWA KOZIEŃ OCHRONA WIEDZY JAKO CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ORGANIZACJI JAROSŁAW P. LENDZION, MICHAŁ SZCZEPANIK ZNACZENIE ZASOBÓW WIEDZY W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁÓDZKICH PRZEDSIĘBIORSTW TOMASZ NOREK INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W OBSZARZE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄDZANIE WIEDZĄ O KLIENTACH MAGDALENA BRZOZOWSKA-WOŚ SEARCH ENGINE MARKETING JAKO ISTOTNE NARZĘDZIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ DOROTA BUCHNOWSKA PROPOZYCJA MODELU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ O KLIENTACH TYMOTEUSZ DOLIGALSKI MODEL ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI W E-COMMERSIE ANNA DRAB-KUROWSKA WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

8 10 AGNIESZKA KONYS ONTOLOGIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM ALEKSANDRA RADZISZEWSKA POZYSKIWANIE INFORMACJI MARKETINGOWEJ Z ZASOBÓW INTERNETU ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ADMINISTRACJI, TURYSTYCE, HOTELARSTWIE I LOGISTYCE MICHAŁ FLIEGER DOJRZAŁOŚĆ PROCESOWA GMIN JAKO WARUNEK UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZARZĄDZANIU GMINĄ MAGDALENA K. GĄSOWSKA WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W OBSZARZE LOGISTYKI MARIANNA KOWALSKA, MAREK SKWARNIK PODSTAWY ANALIZY PORÓWNAWCZEJ GMINNYCH CENTRÓW INFORMACJI NA DOLNYM ŚLĄSKU HANNA MAZUR, ZYGMUNT MAZUR OCHRONA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W KONTEKŚCIE KORZYSTANIA Z SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH ALEKSANDER PANASIUK INFORMACJA TURYSTYCZNA JAKO OBSZAR AKTYWNOŚCI SAMORZĄDU GMINNEGO W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM MAREK SIEMIŃSKI KULTUROWE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ NA PRZYKŁADZIE URZĘDÓW MIAST MACIEJ SZAFRAŃSKI WYKORZYSTANIE METODY QFD W PROJEKTOWANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA DOSTĘPU DO INFORMACJI W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ EWA WSZENDYBYŁ-SKULSKA ISTOTA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W HOTELARSTWIE

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE EWA BADZIŃSKA KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I DYFUZJA WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM... 13 AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI E-MARKETING

SPIS TREŚCI E-MARKETING SPIS TREŚCI E-MARKETING KAROLINA BARTOS WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W BADANIACH ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW... 15 ELŻBIETA J. BIESAGA-SŁOMCZEWSKA, KRYSTYNA IWIŃSKA-KNOP INTERNET JAKO NARZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WIRTUALIZACJA GOSPODARKI SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE

SPIS TREŚCI WIRTUALIZACJA GOSPODARKI SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE SPIS TREŚCI WIRTUALIZACJA GOSPODARKI SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE E. JADWIGA BIESAGA-SŁOMCZEWSKA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ERZE CYFRYZACJI RAFAŁ BONIECKI, JÓZEF RAWŁUSZKO O PROBLEMACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TEORETYCZNE ASPEKTY INFORMACJI

SPIS TREŚCI TEORETYCZNE ASPEKTY INFORMACJI SPIS TREŚCI TEORETYCZNE ASPEKTY INFORMACJI JACEK BUKO WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH USŁUGOWYCH... 13 MACIEJ CZAPLEWSKI DOBRA INFORMACYJNE I ICH PODSTAWOWE CECHY EKONOMICZNE...

Bardziej szczegółowo

Tom 2. Bogusz Mikuła Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się przesiębiorstw

Tom 2. Bogusz Mikuła Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się przesiębiorstw Tom 2 Gabriel Lasiński, Piotr Głowicki, Sławomir Mędrek Koncepcja narzędzia informatycznego w procesie zarządzania pomysłami na przykładzie Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o Gabriel Lasiński, Ewa Korwek,

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych promotorów dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych 1 stopnia (seminarium rozpoczyna się w semestrze 4-2015/2016)

Wykaz proponowanych promotorów dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych 1 stopnia (seminarium rozpoczyna się w semestrze 4-2015/2016) Wykaz proponowanych promotorów dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych 1 stopnia (seminarium rozpoczyna się w semestrze 4-2015/2016) Dr Anna Adamus-Matuszyńska Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk

Bardziej szczegółowo

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL dr Anna Arent 220 81 538 4471 prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek Dr inż. Jakub Bis Pokój / nr telefonu Katedra Prowadzone

Bardziej szczegółowo

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL dr Anna Arent 220 81 538 4471 prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek Dr inż. Jakub Bis 23 81 538 4726 Dr inż. Blicharz Piotr

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MŚP NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MŚP NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MŚP NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM AGNIESZKA BEM PRAKTYKA LEKARSKA JAKO MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO... 13 MAREK BIAŁKOWSKI NADZÓR KORPORACYJNY NAD

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Giuseppe Cataldo... 15 A new way to understand marketing the Customer Relationship Management

Giuseppe Cataldo... 15 A new way to understand marketing the Customer Relationship Management Spis treści Wstęp... 11 Rozdział I Kierunki rozwoju działań marketingowych Giuseppe Cataldo... 15 A new way to understand marketing the Customer Relationship Management Stanisław Flejterski... 22 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Promotorzy prac. Specjalności dyplomowania* dydaktyczna BM MIwZ RP FiB M ZOrg. ZW ZOper. ZJiT IwB BnRW PF. Zakresy tematyczne prac dyplomowych. Lp.

Promotorzy prac. Specjalności dyplomowania* dydaktyczna BM MIwZ RP FiB M ZOrg. ZW ZOper. ZJiT IwB BnRW PF. Zakresy tematyczne prac dyplomowych. Lp. 1. dr hab. Krystyna Gomółka, prof. nadzw. PG 2. dr inż. Michał Szymański Lista promotorów i tematyka prac na studiach II stopnia Zarządzania - obowiązuje od semestru zimowego 2013/2014 (znakiem zaznaczone

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku ZARZĄDZANIE (Wydział

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ZARZĄDZANIE I MARKETING Z. 17-2010

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ZARZĄDZANIE I MARKETING Z. 17-2010 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ZARZĄDZANIE I MARKETING Z. 17-2010 SPIS TREŚCI Nr 1 11 Od Komitetu Redakcyjnego 13 Polska gospodarka wobec globalnego kryzysu / Jan Adamczyk 19 Zastosowanie macierzy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Część I Wieloaspektowe uwarunkowania rozwoju komunikacji marketingowej

Część I Wieloaspektowe uwarunkowania rozwoju komunikacji marketingowej Spis treści Wstęp... 9 Część I Wieloaspektowe uwarunkowania rozwoju komunikacji Robert Bęben... 13 Istota i cele polityki informacyjnej spółek notowanych na NewConnect Magdalena Brzozowska-Woś... 20 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu przez Internet: 1-7 czerwca 2015)

(termin zapisu przez Internet: 1-7 czerwca 2015) Oferta tematyczna seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego I roku studiów II stopnia magisterskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Marszałka Województwa Podkarpackiego. Rzeszów Preszów 22 24 września 2014 r.

Konferencja Naukowa. Marszałka Województwa Podkarpackiego. Rzeszów Preszów 22 24 września 2014 r. Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ REGIONALNYCH Rzeszów Preszów 22 24 września 2014

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości prof. UG, dr hab. Teresa Inwestycje finansowe i ryzyko 1 Czerwińska inwestycyjne 2 dr inż. Małgorzata Rymarzak

Bardziej szczegółowo

Książka jest oryginalnym opracowaniem interdyscyplinarnej tematyki szeroko rozumianego efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Książka jest oryginalnym opracowaniem interdyscyplinarnej tematyki szeroko rozumianego efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka jest oryginalnym opracowaniem interdyscyplinarnej tematyki szeroko rozumianego efektywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Biesaga-Słomczewska... 13 Negocjacje w budowaniu partnerstwa wewnętrznego

Jadwiga Biesaga-Słomczewska... 13 Negocjacje w budowaniu partnerstwa wewnętrznego Spis treści Wstęp... 9 Część I Ewolucja i formy relacji partnerskich Jadwiga Biesaga-Słomczewska... 13 Negocjacje w budowaniu partnerstwa wewnętrznego Monika Boguszewicz-Kreft... 21 Emocje w interakcjach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CZĘŚĆ I Rozdział I Obszary oddziaływania marketingu. Główne trendy w rozwoju marketingu

Spis treści. CZĘŚĆ I Rozdział I Obszary oddziaływania marketingu. Główne trendy w rozwoju marketingu Spis treści Wstęp....11 CZĘŚĆ I Rozdział I Obszary oddziaływania marketingu. Główne trendy w rozwoju marketingu dr Mirosław Antonowicz...15 Refleksje na temat przyszłych trendów w marketingu usług kolejowego

Bardziej szczegółowo