Raport,,Zrównoważony rozwój biznesu gospodarstwa agroturystycznego,,hejtus oraz Ośrodka Rehabilitacji Ptaków i Małych Ssaków,,Ostoja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport,,Zrównoważony rozwój biznesu gospodarstwa agroturystycznego,,hejtus oraz Ośrodka Rehabilitacji Ptaków i Małych Ssaków,,Ostoja"

Transkrypt

1 2012 Raport,,Zrównoważony rozwój biznesu gospodarstwa agroturystycznego,,hejtus oraz Ośrodka Rehabilitacji Ptaków i Małych Ssaków,,Ostoja Autorzy: Barbara Stanek Adam Stępniewski Maryna Povitkina Inna Semenenko

2 Raport ten został przygotowany w ramach projektu,,zrównoważony rozwój biznesu, organizawanym w ramach XV Akademii Letniej,,Wyzwania zrównoważonego rozwoju organizawanej przez Fundację Sendzimira. 2

3 Spis treści Raport,,Zrównoważony rozwój biznesu...1 Raport ten został przygotowany w ramach projektu,,zrównoważony rozwój biznesu, organizawanym w ramach XV Akademii Letniej,,Wyzwania zrównoważonego rozwoju organizawanej przez Fundację Sendzimira...2 Spis treści Wstęp Działalność firmy Agroturystyka Ośrodek rehabilitacji Interesariusze Analiza SWOT Analiza SWOT agroturystyki Mocne i słabe strony agroturystyki Hejtus Szanse i zagrożenia agroturystyki Hejtus Analiza SWOT lecznicy Mocne i słabe strony lecznicy Szanse i zagrożenia lecznicy Promocja i reklama Promocja agroturystyki Hejtus Promocja lecznicy Współpraca Innowacje Innowacje dla gospodarstwa agroturystycznego Hejtus Innowacje dla ośrodka rehabilitacji ptaków i małych ssaków Innowacje dla gospodarstwa agroturystycznego i ośrodka rehabilitacji ptaków i małych ssaków Podsumowanie Źródła

4 1. Wstęp Hejtus zlokalizowany jest 18 km na północ od Kartuz na Kaszubach, w województwie Pomorskim. Działalność firmy opiera się na świadczeniu usług agroturystycznych wraz z budowaniem świadomości ekologicznej odwiedzających. Planuje się rozszerzenie działalności o ośrodek rehabilitacji ptaków i małych ssaków, którego powstanie jest w fazie przygotowawczej. Agroturystyka Hejtus podejmowała już działania na nowopowstającej rzecz lecznicy zrównoważonego zamierza się rozwoju dlatego przeprowadzić też zgodnie zbudowanie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Raport stanowi ocenę obecnej działalności firmy oraz zawiera sugestie mające na celu nastawić działalność firmy na zrównoważony rozwój oraz wykorzystanie stojących przed nią szans. 4

5 2.Działalność firmy Analizowano dwie gałęzie działalności firmy: gospodarstwo agroturystyczne oraz nowo powstającą lecznicę ptaków i małych ssaków Agroturystyka Agroturystyka oprócz standardowej oferty turystycznej oferuje również pakiet sportowy tj. wynajęcie kijków Nordic Walking, wypożyczalnię i wycieczki rowerowe, saunę/banię, boiska do siatkówki itd. Do pakietu sportowego planowane jest wprowadzenie trzech nowych pakietów turystycznych: edukacyjno - środowiskowego, kulturowego oraz geograficznego. Konsumentów tych pakietów można podzielić na dwie grupy : dzieci/młodzież oraz osoby dorosłe. Powiązania pomiędzy czterema pakietami a grupami docelowymi przedstawia Rycina 1. PAKIETY TURYSTYCZNE SPORTOWY: Nordic walking, rowery, sporty zimowe, sauna, siatkówka itd. DZIECI MŁODZIEŻ ŚRODOWISKOWY: lekcje ochrony środowiska, rozpoznawanie i lekcje o ptakach,badanie gleb itd. DOROŚLI GEOGRAFICZNY: zajęcia z kartografem, biegi na orientacje KULTUROWY: spotkania i warsztaty z lokalnymi twórcami, nauka języka i kultury kaszubskiej Główni konsumenci pakietu Potencjali konsumenci pakietu Istniejące pakiety turystyczne Planowane i nowe pakiety turystyczne Rycina 1 Powiązania pomiędzy grupami docelowymi a pakietami turystycznymi firmy1 1 Źródło: opracowanie własne 5

6 2.2. Ośrodek rehabilitacji Drugą dziedziną działalności firmy będzie, wciąż jeszcze w fazie przygotowania, ośrodek rehabilitacji ptaków i małych ssaków Ostoja. Lecznica będzie prowadzić działalność zarówno nastawioną jak i nienastawioną na zysk. Ilustruje to Rycina 2. Działalność lecznicy Nastawiona na zysk Usługi weterynaryjne dla zwierząt udomowionych Nienastawiona na zysk Leczenie rannych ptaków i małych ssaków Schronisko dla ptaków i małych ssaków Umożliwienie adopcji rannych ptaków i małych ssaków Rycina 2 Planowana działalność lecznicy2 3. Interesariusze Agroturystyka jak i lecznica zarządzane będą przez tę samą osobę oraz będą mieścić się na tej samej działce. Dlatego też są one interesariuszami dla siebie nawzajem. Oznacza to szansę na wspólną promocję firmy, wzajemne przyciąganie partnerów biznesowych oraz wykorzystanie wspólnej siły roboczej. Ptaki i małe ssaki leczone w lecznicy mogłyby stanowić dodatkową atrakcję dla odwiedzających oraz mogłyby przyczynić się do pociągnięcia turystów do pomocy przy ich leczeniu (w formie wolontariatu). Rycina 3 przedstawia powiązania pomiędzy dwoma gałęziami działalności firmy. 2 Źródło: opracowanie własne 6

7 PROMOCJA - REKLAMA PRACOWNICY MIEJSCE I ZASOBY WOLONTARIAT ODWIEDZIAJĄCYCH AGROTURYSTYKĘ LECZNICA AGROTURYSTYKA JEDEN WŁAŚCICIEL ATRAKCJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH Rycina 3 Powiązania pomiędzy gałęziami działalności firmy3 Konkurencja Firmy gotowe na współpracę Sponsorzy Sponsorzy WWF Lokalni twórcy Społeczność lokalna Przedsiębiorcy Topografo wie Zaproszeni specjaliści Ornitologo wie Agroturystyka Hejtus Lecznica Dostawcy usług i produktów Organy samorządowe Dorośli Istniejąca współpraca Źródło: opracowanie własne 4 Źródło: opracowanie własne Dostawcy leków Planowana potencjalna współpraca Rycina 4 Mapa interesariuszy firmy4 3 Uniwersytety (wydziały weterynaryjne) Klienci kliniki weterynaryjnej Dzieci Klienci Organizacja pozarządowe 7

8 Głównymi interesariuszami agroturystyki są klienci, dostawcy żywności oraz mediów, lokalna społeczność oraz organa samorządowe i przedsiębiorcy. Zaproszeni specjaliści topografowie oraz ornitolodzy stanowią potencjalnych interesariuszy ponieważ pakiety turystyczne, w które mogliby zostać zaangażowani są wciąż wfazie przygotowania. Wśród wskazanych interesariuszy z pola biznesu wyróżnia się konkurentów agroturystycznych, z którymi firma mogłaby nawiązać współpracę oraz przedsiębiorców prywatnych zainteresowanych biznesem odpowiedzialnym społecznie oraz sponsoringiem lecznicy. Wśród interesariuszy lecznicy wymienia się głównie potencjalnych klientów, dostawców leków i sprzętu, organa samorządowe, organizacje pozarządowe (w tym WWF, nadleśnictwa oraz sponsorów strategicznych) oraz uniwersytety zainteresowane podjęciem współpracy badawczo-rozwojowej oraz praktykami dla studentów. 8

9 4.Analiza SWOT Analiza SWOT obrazuje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia stojące przed firmą. Tabele prezentują obecną sytuację w jakiej znajduje się firma. Głównym celem analizy było znalezienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników kreujących działalność i potencjał firmy. 4.1 Analiza SWOT agroturystyki Tabela 1 przedstawia analizę SWOT dla agroturystycznej gałęzi działalności firmy. MOCNE STRONY 1. lokalizacja i krajobraz 2. brak sezonowości turystyki 3. jakość pokoi gościnnych 4. zróżnicowane produkty turystyczne SŁABE STRONY 1. przychody nie wystarczają na całkowite pokrycie kosztów utrzymania 2. słaba promocja 3. trudność z odnalezieniem ośrodka 5. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy 6. kreatywność i entuzjazm właścicielki SZANSE 1. pozyskanie funduszy z programów Unii Europejskiej 2. wykorzystanie lokalnej siły roboczej 3. powiększenie oferty turystycznej 4. stworzenie jeziora ZAGROŻENIA 1. konkurencja 2. brak pomocny od organów administracji oraz samorządu 3. niski popyt na nowe produkty turystyczne Tabela 1 Analiza SWOT agroturystyki Hejtus5 5 Źródło: opracowanie własne 9

10 4.1.1 Mocne i słabe strony agroturystyki Hejtus Mocne strony agroturystyki Hejtus można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich dotyczy lokalizacji i warunków panujących na miejscu. Agroturystyka mieści się na obrzeżach wsi Pomieczyno, to w połączeniu z walorami krajobrazu stanowi doskonały punkt startowy dla kulturowej jak i również sportowej turystyki. Zróżnicowanie produktów turystycznych oraz jakość pokoi gościnnych stanowią również mocne strony tej gałęzi firmy. Druga grupa mocnych stron dotyczy osobowości i doświadczenia właścicielki obiektu. Poziom zaangażowania w oferowanie najwyższej jakości usług turystycznych oraz znajomość lokalnych uwarunkowań stawiają agroturystykę Hejtus w czołówce tego typu placówek w regionie. Dołącza się do tego również znajomość i doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, szczególnie z programów Unii Europejskiej. Niemożliwość utrzymania agroturystyki tylko z wynajmowania pokoi stanowi najwyraźniejszą słabą stronę. Powodowane to jest niewystarczającą liczbą pokoi. Warto zaznaczyć, że działania mające na celu zwiększenie liczby pokoi zostały już podjęte. Pozostałe dwie słabe strony mają przyczynę w strategii reklamowej, która nie dała zamierzonych w niej efektów Szanse i zagrożenia agroturystyki Hejtus Firma stoi przed kilkoma szansami, których odpowiednie wykorzystanie może stać się motorem jej rozwoju. Firma korzystała już z dotacji unijnych dlatego też możliwość uzyskania kolejnych dotacji uważa się za szansę. Podobnie jest z lokalną siłą roboczą. Trzecią możliwością jest zwiększenie liczby oferowanych usług turystycznych oraz wybudowanie jeziorka, dzięki którym firma będzie mogła poszerzyć grupę potencjalnych klientów6. 6 Więcej na temat poszerzenia oferty turystycznej znajduje się w rozdziale 7 raportu. 10

11 4.2 Analiza SWOT lecznicy Na analizę SWOT lecznicy zdecydowano się pomimo tego, że znajduje się jeszcze w fazie przygotowawczej. Wyniki przedstawia Tabela 2. MOCNE STRONY SŁABE STRONY 1. jedyna tego typu klinika w regionie 1. niewystarczające fundusze 2. lokalizacja 2. brak wyspecjalizowanej jednostki 3. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zajmującej się administrowaniem i oraz zaangażowanie promocją obiektu 4. połączenie kliniki z standardową praktyką weterynaryjną 5. doświadczenie w branży weterynaryjnej SZANSE ZAGROŻENIA 1. pozyskanie funduszy z programów Unii 1. konkurencja w postaci klinik Europejskiej weterynaryjnych 2. pozyskanie lokalnej 2. biurokracja i formalności niewykwalifikowanej siły roboczej 3. brak pomocy i zaangażowania organów 3. współpraca z uniwersytetami i państwowych organizacjami pozarządowymi Tabela 2 Analiza SWOT dla ośrodka rehabilitacji ptaków i małych ssaków "Ostoja" Mocne i słabe strony lecznicy Brak ośrodków o podobnym charakterze i specjalzacji stanowi najwyraźniejszą mocną stronę kliniki. To powoduje duże zainteresowanie projektem w urzędach miast i gmin województwa. Znajomość kwestii zarządzania placówką podobnego typu oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy wzmacnia wyżej wspomniany brak konkurencji. Warto wspomnieć, że klinika połączona będzie ze standardową praktyką weterynaryjną przez co będzie mogła generować dodatkowe zyski. Kluczowymi mocnymi stronami lecznicy są również dogodna lokalizacja i krajobraz, które są niezmiernie istotne dla tego typu placówek. Słabą stronę kliniki stanowi głównie brak wewnętrznej wyspecjalizowanej jednostki zajmującej się promocją i administrowaniem obiektu po jego powstaniu Szanse i zagrożenia lecznicy Ze względu na swój charakter i unikatowość, lecznica będzie miała szansę pozyskiwać finansowanie zarówno z funduszy i programów unijnych jak i również od prywatnych sponsorów (w tym przedsiębiorców zainteresowanych Biznesem Odpowiedzialnym 7 Społecznie). Współpracę Źródło: opracowanie własne 11 nawiązać będzie można również

12 z organizacjami pozarządowymi oraz uniwersytetami, których studenci mogliby realizować badania i praktyki w lecznicy. Dostępność niewykwalifikowanej siły roboczej stanowi szansę zarówno dla lecznicy jak i lokalnej społeczności, gdyż realizacja projektu wymagać będzie zaangażowania wielu pracowników. Zagrożenia jakich może doświadczyć lecznica są typowymi dla przedsięwzięć w tej branży. Pierwsze zagrożenie to konkurencja ze strony istniejących praktyk weterynaryjnych. Dzieje się tak dlatego, że lecznica będzie również świadczyć usługi weterynaryjne na, już nasyconym, rynku. Pozostałe zagrożenia mogą wyraźnie spowolnić prace nad stworzeniem lecznicy. Są nimi: poziom formalności i biurokracja oraz brak przychylności i pomocy, w realizacji projektu, ze strony organów państwowych. 12

13 5. Promocja i reklama Analiza SWOT pokazała, że jedną z najważniejszych słabych stron agroturystyki jest jej niewielkie rozpromowanie. Rozdział ten skupi się na rozwiązaniach, które mogą polepszyć promocję zarówno agroturystyki jak i lecznicy Promocja agroturystyki Hejtus Agroturystyka Hejtus posiada stronę internetową oraz ogłasza się na kilku portalach ogólnopolskich. Potrzebuje jednak rozpoznania wśród społeczności lokalnej oraz osób mieszkających w regionie pomorskim. Zwiększenie atrakcyjności oraz promocję agroturystyki Hejtus można by osiągnąć poprzez: 1.reklamowanie się w lokalnych i regionalnych gazetach, 2.reklamowanie się na wyspecjalizowanych portalach zajmujących się rezerwacją online (np. agroturystyczny24.pl), 3.współpracę z agencjami turystycznymi (by poszerzyć bazę potencjalnych klientów), 4.reklamowanie się w sklepach zoologicznych, 5.reklamowanie się i branie udziału w imprezach kulturowych (np. Tydzień Kultury Kaszubskiej), 6.ustawienie bilbordów oraz plakatów w ruchliwych miejscach okolicznych miast Promocja lecznicy Proponowane rozwiązania reklamowe dla lecznicy to: 1.stworzenie strony internetowej lecznicy (jeśli możliwe w połączeniu ze stroną agroturystyki). wykorzystaniu Strona możliwości byłaby łatwa wyszukiwarek do zlokalizowania internetowych. dzięki Zawierałaby informacje o działalności, dane kontaktowe oraz procedury jakie należy dopełnić by pomóc rannym zwierzętom, 2.newsletter list z aktualnościami wysyłany pocztą elektroniczną każdemu kto wyrazi na to chęć, 13

14 3.stworzenie kanału na portalu YouTube, który zawierałby filmy dotyczące zwierząt leczonych w klinice jak i również działań kliniki w innych dziedzinach. Kanał mógłby być repliką kanałów takich jak kanał Pabianickiego Schroniska dla Zwierząt8, 4.zainstalowanie kamer internetowych w klatkach ptaków poddawanych leczeniu. To w połączeniu z akcją Zaadoptuj ptaka9 dałoby łatwy i efektowny sposób na rozpropagowanie działalności lecznicy oraz na monitorowanie postępów w leczeniu. 8 9 Źródło [7] Patrz rozdział 7.2 Wsparcie finansowe 14

15 6. Współpraca Jedną z szans na stanie się lokalnym liderem jest wykorzystanie znajomości potrzeb lokalnej społeczności i zapału właścicielki agroturystyki Hejtus do stworzenia sieci współpracy pomiędzy aktorami gospodarczymi, która mogłoby przysłużyć się do zwiększenia atrakcyjności i zainteresowania regionem jak i polepszenia warunków pracy w nim panujących. Właściciele gospodarstw agroturystycznych w regionie nie stanowią dla siebie bliskiego zagrożenia ze względu na odległość pomiędzy nimi oraz różnice w ich ofertach. Dzięki temu zawiązanie współpracy pomiędzy nimi dałoby wymierne korzyści wymiana doświadczeń, kontaktów z klientami i dostawcami oraz system przekierowywania turystów gdy nie posiadaliby wolnych pokoi. Uniwersytety Jednostki badawcze Przedsiębiorstwa Raport BOS Image Promocja jako sponsor Współpraca Pozostałe cele prywatne Informacja Polepszenie stanu zatrudnienia w regionie Samorząd lokalny Badania Praktyki Klienci Współpraca finansowa Informcje Usługi Praktyki zawodowe HEJTUS Działalność Org. pozarządowe Turyści Informacja Cele prywatne FRIMA A SIEĆ WSPÓŁPRACY Doświadczenie FIRMA C FIRMA B Specjaliści Finansowanie Informacja Badania Pomoc prawna Finansowanie Promocja Rycina 5 Proponowana sieć zależności10 10 Finansowanie Informacja Badania Źródło: opracowanie własne 15 Współpraca Informacja Cele prywatne UE

16 Do sieci tej zaliczałyby się agroturystyka Hejtus (w połączeniu z lecznicą) oraz pozostałe chętne do tego firmy świadczące usługi agroturystyczne. Do głównych interesariuszy sieci zaliczono samorządy, uniwersytety i jednostki badawcze, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz Unię Europejską. Strzałki na rycinie ukazują kierunki wymiany jaka zachodziłaby w sieci. Krokiem w stronę podjęcia współpracy mogłyby być spotkania z już znanymi interesariuszami (właścicielami gosp. agroturystycznych, przedstawicielami nadleśnictwa, lokalnymi politykami) w sprawach, których rozwiązanie jest zbyt kosztowne lub niemożliwe do osiągnięcia indywidualnie np. przygotowywanie strategii rozwoju gmin. Ważnym punktem w sieci byłaby współpraca z uniwersytetami. Lecznica mogłaby zaoferować miejsca do odbycia praktyk weterynaryjnych, co dawałoby lecznicy stały dostęp do specjalistycznej wiedzy i najnowszych technologii. Pozostałe gospodarstwa mogłyby oferować miejsce praktyk dla studentów kierunków takich jak turystyka i rekreacja. Uniwersytety i jednostki badawcze mogłyby nawiązać współpracę z siecią w kwestii prowadzenia badań naukowych jak i również prowadzenia szkoleń czy obozów integracyjnych dla pracowników lub studentów. W następnym rozdziale zaprezentowane zostaną proponowane rozwiązania i innowacje mające na celu wykorzystanie szans przed jakimi stoi firma. W głównej mierze oparte są na dobrych praktykach z wybranych miejsc Polski i świata. 16

17 7. Innowacje Opisane poniżej innowacje mogą zostać wprowadzone w celu poprawy funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego Hejtus oraz ośrodka rehabilitacji ptaków i małych ssaków. Wiele innowacyjnych rozwiązań można podjąć, bazując na dobrych praktykach i przykładach efektywnych rozwiązań znanych na świecie, niektóre z zaproponowanych są wynikiem przeprowadzonej analizy SWOT Innowacje dla gospodarstwa agroturystycznego Hejtus Brazylia i Syberia w sąsiedztwie Wenecja, niedaleko Żnina stała się popularnym celem turystów, tak samo jak i wiele innych miejscowości o ciekawych lub śmiesznych nazwach. Niedaleko gospodarstwa Hejtus znajdują się dwa przysiółki o nazwach: Brazylia i Syberia. Same nazwy miejscowości mogą stać się atrakcją turystyczną, znaki drogowe lub szyldy z nazwami miejscowości przyciągną turystów, którzy będą mogli sfotografować siebie na wczasach w odległych krajach. Rycina 6 Mapa przedstawiająca przysiółki11 11 Autor zdjęcia: Barbara Stanek 17

18 Czynnik ekonomiczny Nakład finansowy potrzebny jest jedynie do wykonania szyldów z nazwą miejscowości oraz krótkim wyjaśnieniem nadania temu miejscu tych nazw. Czynnik społeczny Braylia i Syberia zachęciłyby turystów do odwiedzin, co byłoby źródłem dodatkowej satysfakcji odwiedzających i pozwalałoby korzystać z rekreacyjnych usług ekosystemów. Czynnik przyrodniczy Działalność nie będzie miała negatywnego skutku na środowisko przyrodnicze. Szałasy w lesie Obszar zajęty przez gospodarstwo ma doskonałe możliwości rozwoju. Inspiracją dla omawianego projektu był szwedzki przykład eko-chat w Kolarbyn, gdzie drewniane szałasy ustawione są 3 km od najbliższej jednostki osadniczej, nie są zaopatrywane w prąd ani w wodę. Działalność prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, mając na celu umożliwić turystom doświadczenie powrotu do natury i zeroemisyjnego gospodarowania. Rycina 7 Szałas w Kolarbyn12 12 Źródłó: [6] 18

19 Szałasy takie byłyby ofertą wypełniającą niszę na rynku dla turystów pragnących obcowania z naturą. Czynnik ekonomiczny Budowa i utrzymanie szałasów nie wymaga dużych nakładów finansowych. Zagrożeniem mógłby być niewielki popyt na tego typu szałasy, wyjściem alternatywnym byłoby zezwolenie na rozkładanie namiotów na tym terenie. Czynnik społeczny Oferta wakacji w szałasie w lesie, wypełniłaby niszę na polskim rynku turystycznym dla turystów wymagających najmniej, chcących doświadczyć obcowania jedynie z naturą. Oferta taka byłaby tania do wprowadzenia a przez swoją unikatowość mogłaby przynieść wymierne korzyści finansowe, a tym samym być przyjazna środowisku. Czynnik przyrodniczy Zakwaterowanie w szałasach w niewielkim stopniu wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze, nie wymaga infrastruktury ani zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę. Obóz sportowy i wczasy odchudzające Rycina 8 Uczestniczki obozu odchudzającego13 13 Źródło [9] 19

20 Kolejną działalnością, jaką może się zająć gospodarstwo agroturystyczne są obozy sportowe oraz wczasy odchudzające dla osób pragnących stracenia na wadze lub po prostu aktywnie wypoczywać na łonie natury. Obozy mogą być przygotowywane dla określonej liczby uczestników i obejmowałyby serię przygotowanych ćwiczeń oraz specjalną dietę. Czynnik ekonomiczny Wdrożenie pomysłu nie wymaga dużego nakładu finansowego, ze względu na istniejąca już infrastrukturę (miejsca noclegowe, kuchnia, boiska do siatkówki, sauna). Nakładów wymaga natomiast zatrudnienie instruktora sportowego, kucharza oraz zorganizowanie salki sportowej, z której można by korzystać podczas niesprzyjającej pogody. Organizacja obozów przyczyniłaby się do wzmocnienia budżetu gospodarstwa. Czynnik społeczny Potrzebni pracownicy: instruktor, kucharz może być wyłoniony ze społeczności lokalnej, co przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia. W produkty spożywcze gospodarstwo zaopatrywać będą lokalni rolnicy. Czynnik przyrodniczy Obozy nie mają negatywnego wpływu na środowisko oraz uświadamiają uczestnikom wartości usług środowiskowych. Uczestnicy obozów mogą pomagać jako wolontariusze w prowadzeniu ptasiej kliniki. Ekoetykiety Etykiety ekologiczne są obecnie jedną z najbardziej skutecznym sposobem zdobywania nowych rynków jak i nowych potencjalnych klientów. Gospodarstwo agroturystyczne mogłoby nawiązać współpracę z fundacją Partnerstwo dla Środowiska14, która certyfikuje przedsiębiorstwa, które starają się zmniejszyć swoje negatywne oddziaływanie na środowisko. Certyfikat,,Czysta Turystyka przyznawany jest gospodarzom wdrażającym rozwiązania przyjazne środowisku. Fundacja prowadzi zarazem program zwany Greenways, czyli zielone drogi. Drogi te to przyrodnicze lub bogate w zabytki dziedzictwa kulturowego szlaki turystyczne, promujące ekoturystykę, zdrowy styl życia oraz zrównoważony transport. 14 Źródło [10] 20

21 Kolejnym projektem jest wspieranie rynków lokalnych, fundacja zapewnia niezbędny know-how dla przedsiębiorstwa w dziedzinie promocji produktów lokalnych. Współpraca gospodarstwa agroturystycznego z Fundacją byłaby uzasadniona, ze względu na profil jego działalności, przyczyniłaby się do obopólnych korzyści. Czynnik ekonomiczny Etykiety ekologiczne są drogie i mogłyby być wdrożone w perspektywie długoterminowej. Jakkolwiek, zachęciłyby odwiedzających zainteresowanych ekoturystyką. Czynnik społeczny Propagowanie zdrowego stylu życia oraz kultury kaszubskiej. Czynnik przyrodniczy Etykiety ekologiczne potwierdzałyby niski wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i zachęcałyby innych gospodarzy do wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku. Utworzenie sieci gospodarstw agroturystycznych Agroturystyka jest działalnością opartą na lokalnych zasobach naturalnych oraz rolnictwie, jest to jeden z najlepszych sposobów wykorzystania kulturowego krajobrazu Kaszub, który generuje niewielki negatywny wpływ na środowisko. Co więcej, agroturystyka przynosi korzyści społeczne, uwrażliwia na przyrodę, rozwija praktyczne umiejętności i rozumienie procesów zachodzących w przyrodzie oraz tradycyjnych metod stosowanych w rolnictwie. To udane przedsięwzięcie może być uznane jako wzór dla innych właścicieli gospodarstw w regionie, współpraca mogłaby doprowadzić do powstania sieci gospodarstw agroturystycznych. Biorąc pod uwagę jej zaangażowanie, doświadczenie oraz umiejętności, mogłaby ona stać się lokalnym liderem i zachęcać do współpracy. W ten sposób lokalny sektor turystyczny mógłby się rozwijać i generować duże korzyści ekonomiczne. Czynnik ekonomiczny współpraca w poszukiwaniu finansowania z zewnątrz dbałość o utrzymanie jakości usług dbałość o infrastrukturę lokalną wspólne prowadzenie promocji i marketingu zróżnicowanie oferty 21

22 Czynnik społeczny podział obowiązków i odpowiedzialności dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i informacji Czynnik przyrodniczy Korzyści płynące dla środowiska przyrodniczego z utworzenia sieci gospodarstw agroturystycznych to przede wszystkim lepsze zrozumienie procesów zachodzących w naturze, współpraca przy ochronie środowiska oraz promocja ekoturystyki Innowacje dla ośrodka rehabilitacji ptaków i małych ssaków Ośrodek rehabilitacji jest na etapie planowania, innowacje głównie zawierają rekomendacje, które mogą przynieść dodatkowe korzyści i nie zawierają szczegółowych informacji na temat czynników ekonomicznych, społecznych czy przyrodniczych. Informacja o zranionym ptaku W planowanej klinice, każde zwierzę powinno otrzymać imię, a na wolierach znajdować się informacje o nim tj. krótki opis, jakiemu wypadkowi uległo, jakie ma szanse na wyzdrowienie. Tak aby odwiedzający gospodarstwo agroturystyczne mogli lepiej poznać podopiecznych kliniki. Kamery internetowe w wolierach Kosztownym, lecz bardzo przydatnym narzędziem w diagnozie byłby monitoring zachowania i procesu zdrowienia zwierząt w wojlerach. Dostarczyłoby to informacje o stanie zdrowia zwierząt i ich zachowań. Nagrania mogłyby być zamieszczane na stronie internetowej, tak aby każdy mógł zaznajomić się z procesem leczenia. Wsparcie finansowe Planowany ośrodek rehabilitacji ptaków i małych ssaków nie ma zapewnionych źródeł finansowania. Utrzymanie ośrodka, może być kosztownym przedsięwzięciem, dlatego potrzebne jest pozyskanie środków z różnych źródeł. 22

23 Adopcja ptaków Pierwszym proponowanym rozwiązaniem tego problemu jest zachęcenie do adopcji okaleczonych zwierząt. Na istniejącej już stronie internetowej gospodarstwa agroturystycznego należy ogłosić możliwość zaadaptowania wybranego zwierzęcia i wsparcia finansowego procesu jego leczenia i pobytu w klinice. Ochotnicy będą mieli możliwość otrzymywania informacji o swoim podopiecznym a także dostęp do transmisji na żywo z kamery internetowej zamontowanej w klatkach. Co więcej, będą mieli możliwość odwiedzenia swoich podopiecznych podczas wakacji w gospodarstwie Hejtus. 1% podatku Kolejną możliwością jest pozyskiwanie wsparcia finansowego z 1% podatku, odprowadzanego corocznie przez podatników na organizację pożytku publicznego. Proponuje się (przy współpracy z prasą lokalną lub regionalną) zamieszczać formularze PIT w gazetach, wraz z uzupełnionym polem beneficjenta (numer konta oraz dane klinki dla ptaków i małych ssaków). Jest to możliwe ze względu na fakt, że druga gałąź działalności jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego. Współpraca z przedsiębiorstwami w znaczący sposób oddziałującymi na środowisko Sposobem na pozyskanie wsparcia finansowego byłaby współpraca z przedsiębiorstwami generującymi negatywny wpływ na środowisko. Ta współpraca dostarczyłaby nie tylko korzyści dla środowiska przyrodniczego, ale także dla społeczeństwa. Przedsiębiorstwo zyskałoby akceptację społeczną a także doskonałą reklamę. Kolejnym wynikiem współpracy mogłaby być specjalna oferta wakacyjna w gospodarstwie agroturystycznym dla pracowników czy organizacja imprez integracyjnych (wycieczki rowerowe, grillowanie, rekreacja). Dodatkowo, pracownicy mogliby współpracować z kliniką (jako wolontariusze) poprzez wykorzystanie ich umiejętności w zakresie zarządzania, prowadzenia negocjacji z interesariuszami czy nawet pielęgnacji poszkodowanych zwierząt w klinice. 23

24 Rzeczpospolita Ptasia Rzeczpospolita Ptasia powołana w Parku Narodowym Ujście Warty, której obszar obfituje w różnorodne siedliska i gatunki ptaków. Rzeczpospolita jest doskonałym miejscem prowadzenia obserwacji i badań. Prowadzone przez Rzeczpospolitą narzędzie do zachęcanie turystów do odwiedzin a równocześnie pozyskiwania wsparcia finansowego jest oferowanie ptasich paszportów. Turysta może stać się obywatelem Rzeczpospolitej Ptasiej oraz zakupić specjalny paszport, w którym zbiera pieczątki podczas wizyt (wzór pieczątki, przedstawia wybrany gatunek ptaka i zmienia się co roku). Ptasia klinika mogłaby współpracować z Rzeczpospolitą Ptasią i oferować pieczątki lub ptasie odznaki z odległej np. Rzeczpospolitej Ptasiej Hejtuskiej. Rycina 9 Paszport i znak Rzeczpospolitej Ptasiej15 15 Źródło [8] 24

25 Badania ornitologiczne16 Organizując współprace z uniwersytetami oraz jednostkami badawczymi można skorzystać Ptaków z praktyki Haparanda Obserwatorium Sandskär, gdzie prowadzi się liczenie liczby i gatunków ptaków z regionu. Badacze co pół godziny sprawdzają sieci rozstawione wokół wyspy po to by móc oznakować, monitorować oraz nieść pomoc choremu ptactwu. Ośrodek mógłby zainstalować siatki by monitorować czasie gdy stan zdrowia ptaków badacze w uniwersyteccy prowadziliby interesujące ich badania. Rycina 10 Badacz z Obserwatorium Ptaków Haparanda Sandskär17 Czynnik ekonomiczny Niski koszt wprowadzenia w życie, atrakcja dla wolontariuszy. Czynnik społeczny Możliwość znalezienia zatrudnienia (wśród lokalnej społeczności). Czynnik przyrodniczy Monitorowanie stanu zdrowia i liczebności ptaków w okolicy Innowacje dla gospodarstwa agroturystycznego i ośrodka rehabilitacji ptaków i małych ssaków Dzięki temu, że gospodarstwo agroturystyczne oraz ośrodek rehabilitacji będzie prowadzone przez tę samą osobę oraz będzie znajdowało się w swoim bliskim sąsiedztwie, oba przedsięwzięcia mogą z tego czerpać korzyści. 16 Źródło [1] 17 Źródło [8] 25

26 Drewniane, kolorowe ptaszki... ćwierkające!18 W Przemęckim Parku Krajobrazowym, w miejscowości Górsko znajduje się muzeum ptaków drewnianych założone przez Mariana Murka. Około 300 figurek wyrzeźbionych w lipowym drewnie, pomalowanych, umieszczonych na gałęziach lub na tle swoich siedlisk. Dodatkową atrakcją są odgłosy ptaków nagrane przez Zdzisława Pałczyńskiego. Współpraca gospodarstwa agroturystycznego Hejtus z tymi artystami mogłaby zaowocować powstaniem podobnego muzeum przy klinice, lub chociażby jego namiastki w planowanym nowym budynku dla turystów. Wystrój wnętrza,,bazy wypadowej podkreśli jego powiązania z ptasią kliniką a także pełnić będzie funkcję edukacyjną dla odwiedzających. Rycina 11 Zdjęcia przedstawiające eksponaty Muzeum19 18 Źródło: [3] i [4] 19 Źródło: [3] i [4] 26

27 Oznakowanie drogi Ze względu na trudności w znalezieniu drogi dojazdowej do gospodarstwa (numeracja posesji), proponuje się ustawienie znaków drogowych, w szczególności przy skrzyżowaniu w Pomieczynie oraz bezpośrednio przy drodze w miejscowości Hejtus. Znaki te mogłyby nawiązywać do,,ptasiej wyjątkowości tego miejsca. Mogłyby być zaprojektowane (w kształcie sylwetki ptaka lub skrzydeł) przez lokalnych artystów. Obie powyżej zaproponowane innowacje mają następujący wpływ: Czynnik ekonomiczny Nie wymagają dużych nakładów finansowych a zwiększyłyby dostępność gospodarstwa i wpłynęłyby na jego atrakcyjność. Czynnik społeczny Współpraca z nowymi interesariuszami, zdobycie nowych odwiedzających, poprawa funkcji edukacyjnej gospodarstwa agroturystycznego. Czynnik przyrodniczy Zaproponowane innowacje nie mają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, figurki czy znaki drogowe mogą być wykonane z materiałów przyjaznych środowisku. Zielone dachy jako sposób na odzyskanie powierzchni biologcznie czynnych Pomimo faktu, że idea,,zielonych budynków jest znana od wieków, projektowanie,,zielonych dachów rozpowszechniane jest dopiero od ok. 40 lat. Wykorzystanie współczesnych technologii w celu odzyskania obszarów biologicznie czynnych zdobywa coraz więcej zwolenników i jest z powodzeniem stosowane na wielu budynkach, budowlach i instalacjach na całym świecie. Zielone dachy dostarczają korzyści dwojakiego typu: publiczne i prywatne. Korzyści publiczne rozumiane są tak jak dobro publiczne (nikt nie jest z nich wykluczony), są to przede wszystkim: - poprawa estetyki: zielone dachy umożliwiają w łatwy i efektywny sposób poprawić estetykę miasta, 27

28 - zarządzanie wodą deszczową: zielone dachy retencjonują wodę deszczową powodując opóźnienie w odpływie powierzchniowym, co przyczynia się do zmniejszenia dostaw wody deszczowej do systemu kanalizacji, - zjawisko miejskiej wyspy ciepła: zjawisko to jest zmniejszone, ze wzgędu na absorpcję światła przez rośliny, a nie infrastrukturę miejską i nie przemieniania go w ciepło, - polepszenie jakości powietrza: rośliny na zielonych dachach absorbują zanieczyszczenia i filtrują powietrze, - tworzenie przestrzeni publicznych: zielone dachy mogą być użyte jako miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku, - cele edukacyjne: zielone dachy mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Korzyści prywatne wynikające z założenia zielonego dachu to: - oszczędność energii: zielone dachy zapewniają izolację budynków, co oznacza mniejsze zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania budynku zimą, - redukcja hałasu: zielone dachy zapewniają redukcję hałasu o ok. 40 decybeli, - marketing: zielone dachy podnoszą atrakcyjność budynku i wyróżniają je. Wymienione przykłady korzyści wynikających z założenia zielonych dachów mają znaczenie nie tylko dla człowieka, ale także dla przyrody np. zwiększenie bioróżnorodności w ekosystemach miejskich. Zielone dachy rekompensują zajętą przez budynek powierzchnię biologicznie czynną i stają się nowym siedliskiem. Proponuje się założenie zielonego dachu na projektowanym budynku ośrodka rehabilitacji oraz do utworzenia małych zielonych dachów na wolierach. Rycina 12 Przykład zielonego dachu20 20 Źródło [2] 28

29 Czynnik ekonomiczny Ten typ innowacji nie ma bezpośredniego wpływu na czynnik ekonomiczny, może natomiast przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności danego miejsca. Czynnik społeczny Zielone dachy mogłyby zachęcić sąsiadów/ innych lokalnych przedsiębiorców do naśladowania tejże praktyki. Czynnik przyrodniczy Zielone dachy są tylko i wyłącznie korzyścią dla środowiska przyrodniczego, dzięki tym działaniom odzyskuje się zabraną przez inwestycje powierzchnię i siedliska. 29

30 8. Podsumowanie Lokalizacja gospodarstwa agroturystycznego oraz ośrodka rehabilitacji ptaków i małych ssaków jest źródłem wielu możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i tworzenia możliwości na pomyślne wprowadzenie praktyk zrównoważonego rozwoju. Co więcej, połączenie tych dwóch przedsięwzięć przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej. Adopcja ptaków, monitoring w wolierach, oświecony ptakom wystrój i udogodnienia spowodują wzrost znaczenia tego miejsca na mapie turystycznej regionu. Dobre praktyki, takie jak obserwacje ptaków, ustanowienie ptasiej republiki, czy inne, mogą pomóc w rozwoju ośrodka rehabilitacyjnego, być źródłem dodatkowych atrakcji czy nowym sposobem na realizację swoich zamierzeń. Współpraca z przedsiębiorstwami, tworzenie sieci gospodarstw agroturystycznych, wzmocnienie współpracy z interesariuszami jest pomocne w utrzymaniu partnerstwa, pozyskania funduszy i zachęcenia wolontariuszy. Wykorzystanie zasobów pracy oraz angażowanie w działania lokalnej społeczności może zróżnicować grupy docelowe turystów i przyczynić się do efektywnego funkcjonowania przedsięwzięć. Dobre praktyki, takie jak etykiety ekologiczne, kempingi, czy doświadczenia powrotu do natury, zielone dachy byłyby pomocne w tworzeniu nowoczesnej oferty opartej na ekoturystyce. Promocja jest możliwa poprzez stosowanie etykiet ekologicznych, kanału na YouTube, ogłoszeniom w prasie lokalnej, newsletter, umieszczeniu plakatów w okolicy oraz prowadzenie stoiska na lokalnych jarmarkach czy festiwalach. 30

31 9. Źródła 1.Haparanda Sandskär Bird Observatory, 2.Green Roof Infrastructure Industry Association, 3.Głosy Ptaków, 4.Galeria Rzeźby Ptaków i Gospodarstwo Agroturystyczne, 5.Unitisviribus, 6.Kolarbyn eco-lodge, 7.Pabianickie Schornisko dla zwierząt, 8.Rzeczpospolita Ptasia 9.Ośrodek Rekreacyjny AGA, 10. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 31

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura dr Maria Palińska

Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura dr Maria Palińska Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata Załącznik do uchwały ZWM Nr 767/14 z dnia 10.07.2014 PROJEKT Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2014-2015 Kraków, dnia 10 lipca

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Witamy uczestników szkolenia: Zrównoważony rozwój turystyki a oferta turystyczna regionu BROK 17.11.2009 roku Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut

Bardziej szczegółowo

Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu.

Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu. Sieć Zielone Gościńce Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu. Idea powstania sieci Jest rok 2008... Stan agroturystyki w woj. opolskim

Bardziej szczegółowo

Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny

Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny Gmina Mircze Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny Globalne wyzwanie bioróżnorodność głos z Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 1 Rozwój agroturystyki wymaga zgodności z: warunkami przyrodniczymi: ochrona krajobrazu, uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Turystyka na terenach cennych przyrodniczo, w tym obszarach Natura 2000 Promocja ekoturystyki

Turystyka na terenach cennych przyrodniczo, w tym obszarach Natura 2000 Promocja ekoturystyki Turystyka na terenach cennych przyrodniczo, w tym obszarach Natura 2000 Promocja ekoturystyki Janina Kawałczewska I. Jak tworzyć rynek turystyki proekologicznej? 1. Wywołać popyt na turystykę proekologiczną

Bardziej szczegółowo

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Główne problemy i możliwości sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Grupa oferta atrakcji, rekreacja, natura, kultura. Brok 17 listopada Maciej Markiewicz

Grupa oferta atrakcji, rekreacja, natura, kultura. Brok 17 listopada Maciej Markiewicz Grupa oferta atrakcji, rekreacja, natura, kultura Brok 17 listopada 2009 Maciej Markiewicz Plan jest niczym Planowanie jest wszystkim Strategia Stymuluje komunikowanie się, buduje partnerstwo, inspiruje

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju. Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju. Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zrównoważony rozwój turystyki Oznacza gospodarowanie wszelkimi zasobami w taki sposób,

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA, A TURYSTYKA WIEJSKA

AGROTURYSTYKA, A TURYSTYKA WIEJSKA Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Spotkanie seminaryjne pt. Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia CZYNNIKI ROZWOJU ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW LUDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki szwajcarskie w ramach projektu Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania

Dobre praktyki szwajcarskie w ramach projektu Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania Dobre praktyki szwajcarskie w ramach projektu Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINY SŁOPNICE

PROJEKT GMINY SŁOPNICE PROJEKT GMINY SŁOPNICE Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Działanie 1.1 Spotkanie mieszkańców miast partnerskich, tytuł projektu "Upowszechnianie idei Zjednoczonej Europy"

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania zagród edukacyjnych jako innowacyjnej działalności na obszarach wiejskich

Ocena funkcjonowania zagród edukacyjnych jako innowacyjnej działalności na obszarach wiejskich fig{'html_ III OGÓLNOPOLSKI ZLOT ZAGRÓD EDUKACYJNYCH Ocena funkcjonowania zagród edukacyjnych jako innowacyjnej działalności na obszarach wiejskich Małgorzata Bogusz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce

Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce seminarium Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce Białowieża, 3 grudnia 2010 roku Dorota Ławreszuk Zakład Badania Ssaków PAN OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI I ROZWIJANIE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

W ramach wielofunkcyjnej działlności w gospodarstwie oferowane są:

W ramach wielofunkcyjnej działlności w gospodarstwie oferowane są: Gospodarstwo ekologiczno-agroturystyczne Pszczółki zlokalizowane jest w województwie małopolskim w gminie Pałecznica w miejscowości Niezwojowice. Gospodarstwo położone jest w sąsiedztwie stawów rybnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA WSPÓŁPRACA W SIECI. 25 października 2012 r.

AGROTURYSTYKA WSPÓŁPRACA W SIECI. 25 października 2012 r. AGROTURYSTYKA WSPÓŁPRACA W SIECI 25 października 2012 r. . Agroturystyka jest także coraz ważniejszym źródłem dochodów, jakie mieszkańcy obszarów rolniczych mogą pozyskiwać. dla których specjalizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

konferencja Planowanie przestrzenne a ochrona łączności ekologicznej w północnowschodniej Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 roku

konferencja Planowanie przestrzenne a ochrona łączności ekologicznej w północnowschodniej Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 roku konferencja Planowanie przestrzenne a ochrona łączności ekologicznej w północnowschodniej Polsce Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 roku Dorota Ławreszuk Instytut Biologii Ssaków PAN OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy

Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r.

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r. WARSZTATY STRATEGICZNE PT. POTENCJAŁ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI, EKOTURYSTYKI I INNYCH FORM TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POWIECIE KLUCZBORSKIM W RAMACH SEKTOROWEJ STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 a działalność gospodarcza możliwości i korzyści

NATURA 2000 a działalność gospodarcza możliwości i korzyści NATURA 2000 a działalność gospodarcza możliwości i korzyści Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Date 2 Możliwości Sieć

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Pakosław PLH140015 obszar potencjalnych możliwości

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Pakosław PLH140015 obszar potencjalnych możliwości Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Pakosław PLH140015 obszar potencjalnych możliwości dr Piotr Sikorski Katedra Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie NATURA 2000 szansa czy ograniczenie? -

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Panel ekspertów Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Uniwersytet Śląski w Katowicach 16 stycznia 2013 Natura 2000 Kłopot czy szansa dla samorządów? dr Andrzej Pasierbiński,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty

ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM PROJEKT WSPÓŁPRACY

NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM PROJEKT WSPÓŁPRACY NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM PROJEKT WSPÓŁPRACY Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie zrealizowanego projektu współpracy, jako przykładu dobrej praktyki. Informacja jest skierowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA 2015-2020 dr Marek Chrzanowski PROCES OPRACOWANIA STRATEGII Analiza danych źródłowych CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Spotkania warsztatowe Zespołu Ankieta przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta Etap 2: Analiza strategiczna Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta 2 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Celem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych,

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych, 82 MATRYCA LOGICZNA 2009 2015 I cel strategiczny / ogólny Wskaźniki oddziaływania Źródła weryfikacji Założenia / uwagi I. Poprawa jakości życia na terenie LGD Do końca 2015 roku wzrost odsetka mieszkańców

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Załącznik do uchwały nr / /13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn.... 2013 r. Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 w terenie

Natura 2000 w terenie Antoni Marczewski Natura 2000 w terenie Fot. W. Stepaniuk Doświadczenia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków OTOP Założone w 1991 Prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Budujemy sieć ekoturystyczną

Budujemy sieć ekoturystyczną Budujemy sieć ekoturystyczną Warsztat Prowadzący: Sonia Priwieziencew Marszałek Województwa Mazowieckiego PLAN 1. Podsumowanie dotychczasowej pracy i kolejne działania- przypomnienie naszych celów 2. Co

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ II Festiwal Promocji Warmii i Mazur 29-30 marca 2012 Elbląg, Ratusz Staromiejski Magdalena Roehrig, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo