Budżet 2016 analiza gliwickich rozwiązań dotyczących budżetu obywatelskiego. Gliwice czerwiec 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budżet 2016 analiza gliwickich rozwiązań dotyczących budżetu obywatelskiego. Gliwice czerwiec 2015 r."

Transkrypt

1 Budżet 2016 analiza gliwickich rozwiązań dotyczących budżetu obywatelskiego Gliwice czerwiec 2015 r.

2 Budżet obywatelski 2016 w Gliwicach Po raz kolejny w naszym mieście zainaugurowano głosowanie na projekty jednoroczne zaproponowane przez wąskie grono obywateli. W celu wyciszenia kontrowersji, organizowanej ankiety nie nazywa się już budżetem obywatelskim. Gliwice są w tej chwili jednym z ostatnich dużych miast w Polsce, które nie posiadają prawdziwego budżetu obywatelskiego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zarzuty wobec istniejącego modelu oraz propozycję jego zmiany. 1. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta, wnioski do budżetu mogą składać wyłącznie radni, Rady Osiedlowe i Młodzieżowa Rada Miasta. Nie widzimy żadnego uzasadnionego powodu, żeby w taki sposób zawężać krąg osób i instytucji mogących składać wnioski budżetowe. Każdy obywatel płacący w mieście podatki, który nie ma czasu na pracę w Radzie Osiedlowej, powinien móc angażować się w tego rodzaju inicjatywy. Model ten docelowo powinien pozwalać na internetowe zgłaszanie wniosków przez wszystkich obywateli naszego miasta - tylko wtedy możemy mówić o szerokiej konsultacji i realnym otwarciu się władz na pomysły mieszkańców. Takie rozwiązanie skutecznie funkcjonuje w kilkudziesięciu miastach Polski - dlaczego ma nie zadziałać w Gliwicach? 2. Zgłaszanie wniosków budżetowych za pomocą skomplikowanego formularza. Poza wąskim gronem osób mogących zgłaszać wnioski budżetowe, problematyczny jest także formularz wniosku, który na początku naborów funkcjonował wyłącznie w formacie pdf. Nie widzimy żadnego powodu, aby tego rodzaju wnioski nie mogły mieć formy elektronicznego formularza. Takie rozwiązanie jest bowiem powszechnie stosowane. Miasto chcące być polską doliną krzemową powinno unikać archaicznych systemów i korzystać z nowoczesnych sposobów nawiązywania kontaktu z mieszkańcami. Utworzenie specjalnej strony internetowej (np.: takiej jak zastosowana w Warszawie), dzięki której wszystkie nadesłane propozycje mogą być przeglądane i komentowane, a po ich weryfikacji opisywane stosownym uzasadnieniem, można uznać za realne wychodzenie naprzeciw potrzebom gliwiczan. 3. Bardzo mała ilość pieniędzy przekazywana na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców. Prognozowane wydatki Gliwic w 2015 roku wyniosą prawie 1,5 mld zł, a na realizację zadań wskazanych bezpośrednio przez mieszkańców przeznaczono zaledwie 2,5 mln zł. W mniejszym od Gliwic Rybniku na takie zadania zarezerwowano ponad 3 mln złotych. Jeszcze dalej nam do Katowic (20 mln zł) czy

3 Łodzi (40 mln zł). Optymalnym rozwiązaniem byłoby przekazywanie 1% wydatków na zadania bezpośrednio wskazane przez mieszkańców - w przypadku Gliwic kwota ta wyniosłaby ok. 15 mln zł. Ideałem byłoby przeznaczanie całego wpływu z podatku PIT, niech mieszkańcy sami decydują o swoich pieniądzach. 4. Największym szokiem związanym z głosowaniem Budżet 2016 jest charakter poddanych pod głosowanie projektów (https://gliwice.eu/ankieta_budzet/). Taki wybór projektów do dalszych konsultacji społecznych spowodował całkowite wypaczenie idei budżetu obywatelskiego - idei polegającej na dopuszczeniu mieszkańców do współdecydowania o zagospodarowaniu pewnej puli środków budżetowych. Z 36 poddanych pod głosowanie wniosków aż 27 spraw dotyczy remontu lub budowy dróg i chodnikówi. Tylko 9 wniosków z 36 dotyczy spraw przeważnie pojawiających się w BO. Utrzymywanie dobrego stanu dróg czy nawierzchni jest ustawowym obowiązkiem gminy i nie można poddawać go pod żadne plebiscyty, a mieszkańcy nie powinni walczyć w głosowaniu o to, co im się należy. Budżet Obywatelski nie może polegać na walce między mieszkańcami o remonty ulic w poszczególnych dzielnicach. Nie powinien być również pretekstem do odwlekania w czasie niecierpiących zwłoki inwestycji wyłącznie dlatego, że we wspomnianym głosowaniu przegrały z innymi propozycjami. Taki budżet zniechęca do prawdziwie obywatelskiej postawy i rodzi niepotrzebne antagonizmy dzielnicowe. Budżet Obywatelski stworzony został po to, by wyzwolić wśród mieszkańców aktywność na rzecz realizacji innowacyjnych, oddolnych projektów społecznych i infrastrukturalnych. Obywatele naszego miasta to fantastyczni, kreatywni ludzie, którzy w niczym nie ustępują mieszkańcom Łodzi, Katowic czy Dąbrowy Górniczej. Jeżeli tam udało się zrealizować prawdziwy budżet obywatelski to i u nas się uda. Drodzy mieszkańcy, drodzy decydenci, połączmy siły, abyśmy w następny roku nie musieli się wstydzić naszego Budżetu Obywatelskiego. Budżet obywatelski - dobre praktyki Nie sztuką jest przejąć jakiś pomysł, traktowany hasłowo, i wprowadzić go na własnym podwórku według własnych, wymyślonych od nowa zasad. Sztuką jest przejąć pomysł, korzystając równocześnie ze wszystkich najlepszych praktyk innych miast, wzbogacając procedurę o nowe, usprawnione rozwiązania. Budżet Obywatelski (a raczej partycypacyjny) z powodzeniem stosowany jest w wielu miastach na całym świecie. Doczekał się przeróżnych publikacji - zbiorów zasad funkcjonowania, opisów dobrych praktyk, opracowań naukowych.

4 "Badacze budżetu partycypacyjnego np. Giovanni Allegretti, Sergio Baierle, Gianpaolo Baiocchi, es abannes i es Sintomer wyodrębniają kilka podstawowych i kluczowych, s cis le powiązanych kryterio w, które odróżniają go od innych praktyk angażujących mieszkańców. Po pierwsze, jego integralną częścią jest publiczna dyskusja pomiędzy mieszkańcami, którzy na przynajmniej jednym z etapów inicjatywy spotykają się i deliberują na specjalnie do tego celu powołanych zebraniach czy forach. W tym celu budżet partycypacyjny nie opiera się (jedynie) na istniejących ciałach politycznych (np. poprzez zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa w posiedzeniach rady miasta czy rad osiedli) i nie wykorzystuje narzędzi niepozwalających mieszkańcom na wymianę poglądów (np. ankiet wysyłanych pocztą lub przez Internet). Dialog pomiędzy mieszkańcami jest kluczowy dla ich późniejszej współpracy z urzędnikami. Po drugie, dyskusja w ramach budżetu partycypacyjnego dotyczy jasno określonych, ograniczonych środków finansowych. Po trzecie, budżet partycypacyjny nie jest ograniczony do poziomu dzielnicy, osiedla lub instytucji na przynajmniej jednym z etapów dotyczy również poziomu ogólnomiejskiego. Projekty działające na poziomie zbyt lokalnym mogą szczególnie łatwo ulec dominacji partykularnych interesów pojedynczych grup społecznych lub opcji politycznych. Rzadko udaje im się określić i zaspokoić wspólne potrzeby mieszkańców, i sformułować racjonalne propozycje, zamiast koncentrować się na ogólnych żądaniach lub proteście. Po czwarte, jego wyniki są wiążące (co wyraźnie odróżnia budżet partycypacyjny od konsultacji społecznych). Propozycje inwestycyjne wybrane przez mieszkańców są realizowane. Mieszkańcy otrzymują informację zwrotną dotyczącą zarówno projektów wybranych w ramach dyskusji, jak i tych, które zostały odrzucone. Proces wdrażania inwestycji wynikających z budżetu partycypacyjnego jest monitorowany. Po piąte, budżet partycypacyjny nie jest procesem jednorazowym, ale długofalowym jest organizowany rokrocznie przez lata." (W. Kłębowski, Budżet Partycypacyjny Krótka Instrukcja Obsługi) Zdarza się, że włodarze miast nieufnie podchodzą do idei budżetu partycypacyjnego. Autor przytoczonego opracowania jasno wskazuje jednak zalety i korzyści wynikające z jego wprowadzenia. Wśród nich te najbardziej oczywiste. A więc, budżet partycypacyjny:

5 - skutecznie legitymizuje instytucje samorządowe wśród mieszkańców; - promuje innowacyjność i przedsiębiorczość; - pozwala wraz z mieszkańcami podejmować trudne, kontrowersyjne decyzje (szczególnie dotyczące cięć budżetowych); - pozwala uzyskać od mieszkańców szereg szczegółowych informacji dotyczących tego, jak dane miasto funkcjonuje; - wspiera proces decentralizacji władzy; - jest odpowiedzią na rosnący dystans pomiędzy rządzącymi i mieszkańcami; - buduje zaufanie mieszkańców do samorządu i jego przedstawicieli; - potencjalnie zwiększa popularność polityków, którzy się weń angażują. Ale to nie wszystko. Budżet partycypacyjny może być z powodzeniem traktowany jako narzędzie do zmiany wybranych aspektów polityki miejskiej: - aktywizuje mieszkańców, którzy regularnie i aktywnie współdecydują o wybranych aspektach rozwoju miasta; - ma widoczny wpływ na proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego; - służy demokratyzacji procesu decyzyjnego, dając wyraźną odpowiedź na pogłębiający się kryzys demokracji reprezentatywnej; - pozwala nawiązać dialog pomiędzy urzędnikami a organizacjami pozarządowymi i tzw. ruchami miejskimi oddolnymi inicjatywami, które nierzadko wskazują na szereg często pomijanych problemów miasta i proponują alternatywne rozwiązania dotyczące jego funkcjonowania i zarządzania nim; - zwiększa przejrzystość procesu zarządzania środkami publicznymi i ma wyraźny wpływ na zmniejszenie korupcji. Jak widać, wprowadzenie prawdziwego budżetu partycypacyjnego daje korzyści zarówno władzom samorządowym jak i mieszkańcom miast. Dla jednych będzie to narzędzie pozwalające kreować politykę miejską, aktywizować mieszkańców, gromadzić ich wokół idei ale też korzystać z ich zakumulowanej kreatywności, dla drugich będzie to szansa na upodmiotowienie i wzięcie na siebie części odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Wszystko to sprzyja budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a to przecież jest jedną z najważniejszych idei w roku 25-lecia samorządności z Polsce. Autorzy: OSOM Gliwice Petros Tovmasyan Bartosz Rybczak Andrzej Wawrzycek

6 Ewa Lutogniewska Natalia Wójcik Paweł Harlender Konsultacja - Michał Dulak

WOJCIECH KĘBŁOWSKI PARTYCYPACYJNY KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

WOJCIECH KĘBŁOWSKI PARTYCYPACYJNY KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI WOJCIECH KĘBŁOWSKI PARTYCYPACYJNY KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 WOJCIECH KĘBŁOWSKI PARTYCYPACYJNY KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Copyright by Instytut Obywatelski Warszawa 2013 Publikacja dostępna na stronie:

Bardziej szczegółowo

Metody prowadzenia konsultacji społecznych

Metody prowadzenia konsultacji społecznych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek Metody prowadzenia konsultacji społecznych Częstochowa 2014 Recenzent JERZY MIZGALSKI Redaktor naczelny Wydawnictwa ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Narzędzie zwiększające partycypację w zarządzaniu miastem

Narzędzie zwiększające partycypację w zarządzaniu miastem Narzędzie zwiększające partycypację w zarządzaniu miastem Redakcja: dr Anna Koch dr Tomasz Potkański Centrum Rozwiązań Systemowych Redakcja dr A. Koch dr T. Potkański Autorzy tekstów G. Grimsson Ł. Jarząbek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE DĘBNO

BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE DĘBNO BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE DĘBNO Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS Broszura powstała w ramach projektu Budżet obywatelski w Gminie Dębno, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny.

Budżet partycypacyjny. Budżet partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o budżecie miasta? dr Marta Szaranowicz-Kusz Fundacja Pole Dialogu Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie. Warszawa, czerwiec 2014 r. ISBN: 978-83-937684-6-2

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DLA PROCESÓW BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W POLSCE

STANDARDY DLA PROCESÓW BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W POLSCE STANDARDY DLA PROCESÓW BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W POLSCE SPIS TREŚCI 1. Założenia dokumentu 2. Idea i cele budżetu partycypacyjnego 3. Etapy budżetu partycypacyjnego: Przygotowanie procesu tzw. faza zero

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

im. S T E F A N A B AT O R E G O

im. S T E F A N A B AT O R E G O F U N D A C J A im. S T E F A N A B AT O R E G O Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. (48 22) 536 02 00 fax (48 22) 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Witryna obywatelska

Współpraca na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Witryna obywatelska Współpraca na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Witryna obywatelska Współpraca na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Witryna obywatelska Szanowni Państwo, współpraca stanowi fundament dobrze prosperującego

Bardziej szczegółowo

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Wydawca: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, www.stocznia.org.pl Redakcja

Bardziej szczegółowo

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Wydawca: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, www.stocznia.org.pl Redakcja

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PARTYCYPACYJNY STUDIA PRZYPADKÓW Z MIAST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA

BUDŻET PARTYCYPACYJNY STUDIA PRZYPADKÓW Z MIAST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA BUDŻET PARTYCYPACYJNY STUDIA PRZYPADKÓW Z MIAST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA BIURO OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS WSPIERAJĄC, INICJUJĄC, ŁĄCZĄC, AKTYWIZUJĄC

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk europejskich z zakresu zarządzania partycypacyjnego (w samorządzie)

Katalog dobrych praktyk europejskich z zakresu zarządzania partycypacyjnego (w samorządzie) Katalog dobrych praktyk europejskich z zakresu zarządzania partycypacyjnego (w samorządzie) Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato S.r.l. Via XX Settembre 17 REA 1131253 10121 Torino TO Tel.:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Obywatelski Warszawa 2014 Publikacja dostępna na stronie: www.instytutobywatelski.pl. Redakcja: Magdalena Jankowska

Copyright by Instytut Obywatelski Warszawa 2014 Publikacja dostępna na stronie: www.instytutobywatelski.pl. Redakcja: Magdalena Jankowska Copyright by Instytut Obywatelski Warszawa 2014 Publikacja dostępna na stronie: www.instytutobywatelski.pl Redakcja: Magdalena Jankowska Projekt graficzny, skład i łamanie: Marcin Tas Druk: Drukarnia EFEKT

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk europejskich z zakresu zarządzania partycypacyjnego w samorządzie

Katalog dobrych praktyk europejskich z zakresu zarządzania partycypacyjnego w samorządzie Katalog dobrych praktyk europejskich z zakresu zarządzania partycypacyjnego w samorządzie egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z

Bardziej szczegółowo

Liczy się Twój głos! Mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego im trzeba. Decyduj sam gmina to także Twój głos!

Liczy się Twój głos! Mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego im trzeba. Decyduj sam gmina to także Twój głos! nr 1 marzec 2014 Publikacja bezpłatna Liczy się Twój głos! Biuletyn konsultacyjny wydany we współpracy Urzędu Miasta i Gminy Żarki i Centrum Inicjatyw Lokalnych Mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego im trzeba

Bardziej szczegółowo

Jak działa budżet partycypacyjny w Wielkiej Brytanii. Publikację sfinansowano ze środków Unii Europejskiej

Jak działa budżet partycypacyjny w Wielkiej Brytanii. Publikację sfinansowano ze środków Unii Europejskiej Jak działa budżet partycypacyjny w Wielkiej Brytanii Publikację sfinansowano ze środków Unii Europejskiej Wprowadzenie Idea wprowadzenia budżetu partycypacyjnego, czyli przekazywania mieszkańcom decyzji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

WYNIKI KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK WYNIKI KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK Podczas konsultacji społecznych dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław

Projekt Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław WŁĄCZENIE NOWYCH TECHNIK KONSULTACYJNYCH DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU Projekt WŁĄCZENIE NOWYCH TECHNIK KONSULTACYJNYCH DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PORADNIK Wrocław 2015 2 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring realizacji budżetu obywatelskiego Raport z pilotażowego etapu badania w 6 gminach województwa śląskiego

Monitoring realizacji budżetu obywatelskiego Raport z pilotażowego etapu badania w 6 gminach województwa śląskiego Monitoring realizacji budżetu obywatelskiego Raport z pilotażowego etapu badania w 6 gminach województwa śląskiego Opracowanie: Dariusz Kraszewski Ryszard Skrzypiec Grzegorz Wójkowski Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski, ale czy partycypacyjny?

Budżet obywatelski, ale czy partycypacyjny? Budżet obywatelski, ale czy partycypacyjny? Ryszard Skrzypiec Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej obal.rskrzypiec@gmail.com W ostatnim czasie zapanowała w naszym kraju moda na budżety obywatelskie. Co

Bardziej szczegółowo

JAK ZWIĘKSZYĆ UDZIAŁ OBYWATELI W ZARZĄDZANIU GMINĄ? FORMY PARTYCYPACJI I DOBRE PRAKTYKI

JAK ZWIĘKSZYĆ UDZIAŁ OBYWATELI W ZARZĄDZANIU GMINĄ? FORMY PARTYCYPACJI I DOBRE PRAKTYKI dr Dawid Sześciło Zakład Nauki Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski dawid.szescilo@uw.edu.pl JAK ZWIĘKSZYĆ UDZIAŁ OBYWATELI W ZARZĄDZANIU GMINĄ? FORMY PARTYCYPACJI I DOBRE

Bardziej szczegółowo

KANON LOKALNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

KANON LOKALNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH KANON LOKALNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH wersja robocza styczeń 2014 7 ZASAD KONSULTACJI 1. DOBRA WIARA Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Warszawa 2015 Spis treści: Geneza i założenia Strategii.. s. 2 Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

Częstochowaznikające AKTYWNOŚC OBYWATELSKA. Karol Wałachowski- redakcja Krzysztof Jankowski Łukasz Lizoń Michał Róg. Częstochowa, czerwiec 2014 r.

Częstochowaznikające AKTYWNOŚC OBYWATELSKA. Karol Wałachowski- redakcja Krzysztof Jankowski Łukasz Lizoń Michał Róg. Częstochowa, czerwiec 2014 r. Częstochowaznikające miasto AKTYWNOŚC OBYWATELSKA Karol Wałachowski- redakcja Krzysztof Jankowski Łukasz Lizoń Michał Róg Częstochowa, czerwiec 2014 r. I. UWAGI WPROWADZAJĄCE Kapitał społeczny obok kapitałów

Bardziej szczegółowo

KANON LOKALNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

KANON LOKALNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH KANON LOKALNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WSTĘP Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych. Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim. Omówienie przypadków dobrych praktyk i rekomendacje

Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim. Omówienie przypadków dobrych praktyk i rekomendacje Strona1 Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim. Omówienie przypadków dobrych praktyk i rekomendacje Przemysław Sadura Analiza przygotowana na zlecenie Federacji MAZOWIA w ramach projektu Budujemy

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA W LUBLINIE. Wyniki badań fokusowych ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA W LUBLINIE. Wyniki badań fokusowych ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA W LUBLINIE Wyniki badań fokusowych ANDRZEJ JUROS, ARKADIUSZ BIAŁY 2013 L U B L I N 2013 1

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy w wybranych miastach województwa śląskiego

Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy w wybranych miastach województwa śląskiego Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy w wybranych miastach województwa śląskiego -raport z monitoringu Opracowanie raportu: Joanna Podgórska Rykała Ewa Cofur - Machura Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy

Bardziej szczegółowo