Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim"

Transkrypt

1 SZJ /10 Wodzisław Śl., r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie jakości obsługi klientów w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. Wyniki z ankietyzacji pomocne są w określeniu poziomu zadowolenia naszych klientów w związku z wdrożonym w Urzędzie Systemem Zarządzania Jakością według norm ISO. Metoda i próba badawcza Dane były zbierane za pomocą ankiety opracowanej przez Zespół ds. Jakości i Doskonalenia usług Starostwa, skierowanej do klienta w okresie od 30 marca 2010r. do 10 czerwca 2010r. Pobrać ją można było w formie papierowej w siedzibie Starostwa, jak również na stronie internetowej Przygotowanych zostało 18 urn, do których klient mógł wrzucać ankiety. Możliwe było również wypełnienie jej w formie elektronicznej i odesłanie na adres: Łącznie zebrano 257 ankiet: a) siedziba przy ul. Bogumińskiej 2 i Mendego 3 48 b) siedziba przy ul. Pszowskiej 92a 209 Analiza danych Zastosowane metody badawcze obejmują częstotliwość występowania odpowiedzi. Charakterystyka próby badawczej: 1. Płeć badanych respondentów: kobieta ,5 mężczyzna ,7 nie zaznaczono 2 0,8 1

2 Wśród wypełniających ankiety było 135 kobiet (52,5%) oraz 120 mężczyzn (46,7%), 2 osoby nie zaznaczyły w ankiecie swojej płci. 2. Wiek klientów wypełniających ankiety: lat 51 19, lat ,7 powyżej 50 lat 67 26,1 nie zaznaczono 1 0,4 Biorąc pod uwagę wiek osób wypełniających ankiety najwięcej było klientów w przedziale wiekowym od 31 do 50 lat 53,7%. Osoby powyżej 50 lat stanowili 26,1% ankietowanych, z kolei osoby w wieku od 18 do 30 lat stanowiły 19,8%. 1 osoba spośród biorących udział w ankiecie nie zaznaczyła swojego wieku. 3. Wykształcenie ankietowanych klientów: podstawowe 2 0,8 zasadnicze zawodowe 27 10,5 średnie 83 32,3 wyższe ,0 brak 1 0,4 2

3 Wśród mieszkańców, którzy zdecydowali się wypełnić ankietę najliczniejszą grupę stanowili klienci z wykształceniem wyższym (56,0%). Drugą co do liczności grupą były osoby z wykształceniem średnim 32,3% ankietowanych, natomiast z wykształceniem zasadniczym zawodowym 10,5%, a podstawowym 0,8%. 4. Opinia klientów o pracownikach Starostwa, którzy załatwiali sprawę: a) kompetencje i znajomość przepisów, procedur (fachowość urzędnika) bardzo dobra ,1 dobra 25 9,7 zadowalająca 12 4,7 niezadowalająca 7 2,7 brak oceny 2 0,8 Kompetencje i znajomość przepisów, procedur przez pracowników Starostwa oceniane są przez respondentów na wysokim poziomie bardzo dobrze i dobrze 91,8%. b) jakość i precyzja udzielonych informacji bardzo dobra ,0 dobra 26 10,1 zadowalająca 14 5,4 niezadowalająca 7 2,7 brak oceny 2 0,8 3

4 Ponad 230 klientów (91,0%) oceniło bardzo dobrze i dobrze jakość i precyzję udzielonych informacji. c) kultura osobista pracownika bardzo dobra ,6 dobra 17 6,6 zadowalająca 9 3,5 niezadowalająca 8 3,1 brak oceny 3 1,2 Kultura osobista pracowników została oceniona bardzo dobrze i dobrze przez 92,2% klientów. Ośmiu klientów (3,1%) spośród wypełniających ankietę oceniło w stopniu niezadowalającym w/w cechę pracownika. d) komunikatywność pracownika z interesantem bardzo dobra ,1 dobra 24 9,3 zadowalająca 11 4,3 niezadowalająca 8 3,1 brak oceny 3 1,2 Komunikatywność pracowników z interesantem została oceniona bardzo dobrze (82,1%) i dobrze (9,3%). 3,1% klientów Starostwa komunikatywność ocenia w stopniu niezadowalającym. Trzy osoby nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi. 4

5 5. Generalna ocena poziomu świadczonej usługi: a) terminowość załatwiana spraw bardzo dobra ,3 dobra 35 13,6 zadowalająca 17 6,6 niezadowalająca 12 4,7 brak oceny 2 0,8 Bardzo dobrze i dobrze pracę Starostwa pod kątem terminowości załatwiania spraw oceniło ponad 220 klientów (87,9%). 4,7% osób oceniło terminowość w stopniu niezadowalającym. b) sprawna obsługa klienta bardzo dobra ,0 dobra 26 10,1 zadowalająca 13 5,1 niezadowalająca 13 5,1 brak oceny 7 2,7 Obsługa klienta oceniona została bardzo dobrze i dobrze przez ponad 87% klientów biorących udział w ankiecie, 5,1% osób ankietowanych uważa, że poziom sprawności obsługi w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim jest niezadowalający. 5

6 c) dostępność do odpowiednich druków, wniosków, formularzy bardzo dobra ,3 dobra 28 11,0 zadowalająca 7 2,7 niezadowalająca 7 2,7 brak oceny 6 2,3 Ponad 90% osób wskazało, że dostępność do odpowiednich druków, wniosków i formularzy jest bardzo dobra i dobra. 6. Na pytanie: W jaki sposób uzyskał/a Pani/Pan informację o miejscu załatwienia sprawy klienci odpowiedzieli: w Punkcie Obsługi Klienta/ w Kancelarii Starostwa ,1 telefonicznie 31 12,1 ze strony internetowej Starostwa 32 12,4 z tablic informacyjnych 20 7,8 inne źródło 64 24,9 nie zaznaczono 7 2,7 6

7 103 osoby (40,1%) spośród ankietowanych o miejscu załatwienia sprawy dowiadywały się w Punkcie Obsługi Klienta/w Kancelarii Starostwa. Niemal 25% osób uzyskała informacje z innego źródła niż strona internetowa, tablice informacyjne, czy też kontakt telefoniczny. 7. Opinia klientów o pracy Punktu Obsługi Klienta/Kancelarii Starostwa: nie skorzystałam/em z pomocy POK / Kancelarii Starostwa, ponieważ znam Starostwo 94 36,6 uzyskałam/em informację ,8 nie udzielono mi informacji 6 2,3 nie zaznaczono 6 2,3 58,8% osób wypełniających ankiety skorzystało z informacji w Punkcie Obsługi Klienta / Kancelarii Starostwa. Sześciu klientom nie udzielono informacji, pozostali respondenci nie skorzystali z pomocy Punktu Obsługi Klienta, gdyż znają Starostwo. 8. Czas oczekiwania na obsługę: zostałam/em obsłużona/ny w wyznaczonym terminie ,4 czekałam/em tylko chwilę 81 31,5 czekałam/em długo ze względu na dużą ilość klientów 20 7,8 nie zaznaczono 6 2,3 7

8 Ponad 30% klientów wypełniających ankiety zostało obsłużonych po krótkiej chwili, 58,4% spośród respondentów wypowiadających się zostało obsłużonych w wyznaczonym terminie. Natomiast 7,8% klientów czekała długo ze względu na dużą ilość klientów. 9. Pozytywne opinie klientów na temat świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe to na przykład: 1) bez zastrzeżeń / bez zmian / nie ma potrzeby zmian/ brak / bez / nie mam uwag (26 odpowiedzi), 2) wszystko jest w należytym porządku (3 odpowiedzi), 3) jestem zadowolony z usług / świadczone usługi są na bardzo dobrym poziomie / wysoki poziom usług (10 odpowiedzi), 4) sprawy są załatwiane bardzo dobrze i terminowo (przyp. red. Wydział Oświaty), (2 odpowiedzi), 5) wysoka kultura osobista, miła obsługa (2 odpowiedzi), 6) życzliwość pracownika, 7) kompetencja pracownika na bardzo dobrym poziomie, 8) sprawna, kompetentna i uprzejma obsługa, wysoka kultura pracowników referatu edukacji, 9) wysoka jakość usług świadczonych przez pracowników Referatu Edukacji, 10) aby wszystkie urzędy funkcjonowały tak sprawnie, nie widzę potrzeby wprowadzania udoskonalenia, 11) obsługa i kompetencja pracowników wydziału (przyp. red. Wydział Oświaty) jest wysoce zadowalająca, nie mam żadnych propozycji udoskonalania tego, co funkcjonuje tak dobrze, 12) oceniam, że jest na bardzo dobrym poziomie, 13) starostwo świadczy usługi w sposób profesjonalny, 14) trzeba pochwalić kompetencje oraz podejście do swojej pracy pracowników, 15) sprawa załatwiona bardzo sprawnie, wysoka kultura osobista urzędniczki, 16) uzyskałam pełną informację dotyczącą zgłoszenia do ewidencji placówki, kompetentna, miła oraz pełna zaangażowania obsługa ze strony pracowników, 17) warta podkreślenia jest wysoka kultura osobista zarówno pracowników kancelarii, jak i pracowników Wydziału Oświaty, 18) pracownicy starostwa powiatowego pracują na bardzo wysokim poziomie, odznaczają się także wysoką kulturą osobistą, co jest bardzo ważne, 19) jestem w pełni usatysfakcjonowana jakością świadczenia usług, 20) wydział pracuje wzorowo (przyp. red. Wydział Oświaty), 21) zostałam bardzo dobrze potraktowana nic bym nie zmieniła, 22) uważam, że pracownicy Wydziału Oświaty bardzo dobrze obsługują petenta, zawsze uzyskałam pełne informacje i zostałam miło obsłużona, 23) strona internetowa jest bardzo dobrze rozbudowana. 10. Klienci Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim najczęściej zwracali uwagę na następujące kwestie lub proponowali zmiany takie jak: 1) zatrudnienie większej ilości pracowników do obsługi klientów (przyp. red. PRK), 2) brak kasy w budynku Geodezji (przyp. red. WG), (5 odpowiedzi), 3) długie terminy oraz czas oczekiwania, wydawanie dokumentów trwa zbyt długo (przyp. red. WG) (3 odpowiedzi), 4) zmienić godziny urzędowania kasy (przyp. red. WG), 5) proponuję przyjęcie nowego pracownika celem szybszego załatwiania spraw (przyp. red. WG), 6) brak miejsc parkingowych dla petentów (przyp. red. WKT) (11 odpowiedzi), 8

9 7) na ul. Pszowskiej ułatwić wjazd i wyjazd ze starostwa, 8) w Punkcie Obsługi Klienta niewystarczająca ilość osób, stąd duża kolejka i niedotrzymywanie godziny umówionej wizyty (przyp. red. WKT), 9) nieznajomość przepisów przez naczelnika wydziału (przyp. red. WKT), 10) należy udoskonalić sposób informowania petentów przez telefon/ jeden numer telefonu to za mało, ponieważ jest ciągle zajęty (3 odpowiedzi) (przyp. red. WKT), 11) poziom kultury pracowników, 12) łatwiejsze wyszukanie druków do pobrania na stronie internetowej, 13) winda dla osób niepełnosprawnych (4 odpowiedzi), 14) brak informacji o punkcie PKO (4 odpowiedzi), 15) brak informacji o wejściu klatką tylnią, obok PKO jest szybciej, nie trzeba przechodzić po całym budynku starostwa (4 odpowiedzi), 16) pracownicy mówią sprzeczne informacje odsyłając do innych wydziałów, 17) jestem kolejny raz oburzona, że czekanie w biurze paszportowym to 1,5 godziny (przyp. red. WOZ), 18) zmienić personel/ paszporty (2 odpowiedzi) (przyp. red. WOZ), 19) nie pełne udzielanie informacji co do kolejności załatwiania spraw, 20) zmienić obsługę klienta na bardziej kompetentną, 21) opisać jakie dokumenty są niezbędne, bo obecnie jest to wg uznania urzędnika, 22) uśmiech na twarzy pracownika. Podsumowanie: Wśród klientów, którzy zdecydowali się wypowiedzieć poprzez ankietę na temat poziomu usług świadczonych przez Starostwo było 52,5% kobiet oraz 46,7% mężczyzn. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku lat (53,7%), klienci z wykształceniem wyższym (56,3%) oraz wykształceniem średnim (32,4%). Najczęściej wypowiadali się klienci: Wydziału Oświaty, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Wydziału Administracji Architektoniczno Budowlanej oraz Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego, Kancelarii i Wydziału Komunikacji i Transportu. 11. Częstość załatwiania spraw w Starostwie sporadycznie ,0 często ,0 9

10 113 osób spośród 257 biorących udział w ankietyzacji (44%) wskazało, że sprawy w Starostwie załatwia często. Reszta ankietowanych sprawy załatwia sporadycznie. 12. Ankiety wypełniali najczęściej klienci następujących Wydziałów: Oceny bardzo dobre i dobre: kultura osobista 92,2% dostępność do odpowiednich druków 92,3% kompetencje i znajomość przepisów, procedur (fachowość urzędnika) 91,8% komunikatywność pracownika z interesantem 91,4% jakość i precyzja udzielonych informacji 91,1% terminowość 87,9% sprawna obsługa klienta 87,1% Biorąc pod uwagę wyniki ankiety z 2009 roku, w bieżącym roku wszystkie w/w kategorie zostały ocenione minimalnie niżej (mniejszy procent ocen bardzo dobrych i dobrych) niż w roku ubiegłym. Oceny bardzo dobre i dobre Rok 2009 Rok 2010 kompetencje i znajomość przepisów, procedur (fachowość urzędnika) 95,8% 91,8% jakość i precyzja udzielonych informacji 91,7% 91,1% kultura osobista 94,5% 92,2% komunikatywność pracownika z interesantem 95,2% 91,4% terminowość 91,1% 87,9% sprawna obsługa klienta 94,5% 87,1% dostępność do odpowiednich druków 91% 92,3% Jak zostało zaznaczone na początku analizy w roku bieżącym zebrano 257 ankiet, natomiast w roku ubiegłym 145. Opracowała: Renata Kościelak-Pełnomocnik ds.szj Małgorzata Bożek. Zatwierdził: Jerzy Rosół Starosta Powiatu Wodzisławskiego 10

BENCHMARKING URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU,

BENCHMARKING URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU, BENCHMARKING NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU, URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH Badanie Opinii Klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO F-OR/007_2 ANALIZA ANKIET Wydanie nr 04 z dnia 24.06.2009r. W ramach monitorowania informacji dotyczących satysfakcji klienta zewnętrznego w odniesieniu do poziomu jakości świadczonych usług w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami.

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami. WNIOSKI OGÓLNE: Badanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta przeprowadzone zostało w siedzibie Urzędu Skarbowego. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia Klientów z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Trzcianki

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Trzcianki RAPORT z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Trzcianki Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Dobry i przyjazny Urząd Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.2.1 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku FORMULARZ F-002-02/2 obowiązuje od 24.08.2011 WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miasta Czarnków

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miasta Czarnków RAPORT z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miasta Czarnków Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Dobry i przyjazny Urząd Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.2.1 Modernizacja zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2015

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2015 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2015 Danuta Trojan Kłodzko, 2015-06-16 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania ankietowego... 2 1.1 Dystrybucja ankiet i liczebność próby...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce 2013 r. Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach w ramach projektu,,krok do jakości Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce, grudzień 2011 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce, grudzień 2011 r. Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach w ramach projektu,,krok do jakości Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA OBSZARZE WSPARCIA PROJEKTU: ŚWIADOMY OBYWATEL

DIAGNOZA PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA OBSZARZE WSPARCIA PROJEKTU: ŚWIADOMY OBYWATEL DIAGNOZA PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA OBSZARZE WSPARCIA PROJEKTU: ŚWIADOMY OBYWATEL BEZPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO, LUBARTOWSKIEGO I MIASTA LUBLIN 1 Spis treści: Strona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENT POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU TORUŃSKIEGO. Rafał Haffer

INSTRUMENT POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU TORUŃSKIEGO. Rafał Haffer INSTRUMENT POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU TORUŃSKIEGO Rafał Haffer Toruń, grudzień 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie..... 3 2. Charakterystyka instrumentu pomiarowego....

Bardziej szczegółowo

Design do usług! Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Październik 2013

Design do usług! Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Październik 2013 Design do usług! Starostwo Powiatowe w Pszczynie Październik 2013 Dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Design Silesia ul. Ligonia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO OCENA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ((US)) Opracowanie: Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na przegląd zarządzania jakością w 2013 roku

Sprawozdanie na przegląd zarządzania jakością w 2013 roku Sprawozdanie na przegląd zarządzania jakością w 2013 roku Do oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy Łukta przyjęte zostały następujące dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Badanie ankietowe przeprowadzone na stronie internetowej OPS w miesiącu kwietniu 2015r. Dzierżoniów 2015 r. 1 W kwietniu 2015 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA BIUR OBSŁUGI INTERESANTÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH

RAPORT Z BADANIA BIUR OBSŁUGI INTERESANTÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGN I E SZKA ŁAD A RAPORT Z BADANIA BIUR OBSŁUGI INTERESANTÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH RAPORT Z BADANIA BIUR OBSŁUGI INTERESANTÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH Uzupełnienie do raportu

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr 1: Raport z konsultacji społecznych w ramach Strategii Rozwoju MOF Malborka na lata 2014 2020 Raport z konsultacji społecznych Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka

Bardziej szczegółowo

Raport zbiorczy z badań przeprowadzonych w ramach projektu Sprawny samorząd dane z lat 2011-2012

Raport zbiorczy z badań przeprowadzonych w ramach projektu Sprawny samorząd dane z lat 2011-2012 Raport zbiorczy z badań przeprowadzonych w ramach projektu Sprawny samorząd dane z lat 2011-2012 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wyciągi z poszczególnych raportów powstałych na podstawie badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonego badania A Ty, co myślisz o Rybniku? Rybnik - naprawdę miasto z ikrą? Czas realizacji badania: 19.03.2012 30.04.

Raport z przeprowadzonego badania A Ty, co myślisz o Rybniku? Rybnik - naprawdę miasto z ikrą? Czas realizacji badania: 19.03.2012 30.04. Raport z przeprowadzonego badania A Ty, co myślisz o Rybniku? Rybnik - naprawdę miasto z ikrą? Czas realizacji badania: 19.03.2012 30.04.2012 Koło Inicjatyw Studenckich 1. Wstęp Koło Inicjatyw Studenckich

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy nr 2 Raport przygotował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA w PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA w PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM Wydanie VI ZATWIERDZAM /-/ Ewa Wojewódko Dyrektor Generalny Urzędu Białystok, 2014.02.05 STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA w PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM Podlaski Urząd Wojewódzki posiada CERTYFIKAT SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Opracował: Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy Warszawa, 4 stycznia 2013 r. Wstęp Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009 ISO 9001:2008 Spis treści: strona Słowo wstępne 5 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OCENA WSPÓŁPRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK LOKALNY INDEKS JAKOŚCI WSPÓŁPRACY DLA POWIATU ZGORZELECKIEGO Wprowadzenie W ramach projektu realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

PRZYJAŹNIEJSZY URZĄD?

PRZYJAŹNIEJSZY URZĄD? PRZYJAŹNIEJSZY URZĄD? Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2012 roku pod redakcją Natalii Klorek i Witolda Klausa Warszawa 2013 01_Natalia_Badanie.indd

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu: realizowanego przez

w ramach projektu: realizowanego przez Raport z badania satysfakcji klientów Urząd Celny w Krakowie Zadanie D Badanie satysfakcji klientów 100 urzędów przeprowadzone w ramach projektu: Wdrożenie standardów zarządzania satysfakcją klienta we

Bardziej szczegółowo