SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BUDZIWOJÓW W GMINIE CHOJNÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BUDZIWOJÓW W GMINIE CHOJNÓW"

Transkrypt

1 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BUDZIWOJÓW W GMINIE CHOJNÓW AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Budziwojów w składzie: Bartosz Chwałek Tomasz Ostrowski Jacek Sokół Anna Sokół Leszek Chmielowski Małgorzata Chmielowska Jadwiga Sowińska Justyna Grabka Grzegorz Rudziak Roman Aleksander Małgorzata Radzięta marzec maj 2015 r

2 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 2 SPIS TREŚCI ANALIZA ZASOBÓW... 3 ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJU WSI... 9 WIZJA PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zał. 1 Ankietyzacja mieszkańców sołectwa Zał. 2 System komunikacji w sołectwie Koordynator gminny Regionalnej Odnowy Wsi Dolnośląskiej - Marta Kucfir Na podstawie dokumentu Sołeckiej Strategii opracowanego i uchwalonego przez mieszkańców w 2009 r. Sołecka Strategia Rozwoju wsi opracowana w ramach projektu Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi, realizowanego przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja. Kontakt : tel. (76) Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

3 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 3 ANALIZA ZASOBÓW Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje Znaczenie zasobu Małe Duże Wyróż niające Przyrodniczy walory krajobrazu, rzeźby terenu - teren nizinny; - park zabytkowy; stan środowiska - dobry stan środowiska; walory klimatu - klimat umiarkowany walory szaty roślinnej - wieś otoczona jest łąkami i polami cenne przyrodniczo obszary lub obiekty - ponad trzystuletnie dwa zabytkowe dęby (Protazy i Gerwazy); - aleja kasztanowa; świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) - łabędzie; - czapla biała; - kaczki; - bociany; - zwierzyna łowna; wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) - stawy; wody podziemne gleby - grunty III-IV klasy, gleby średniozwięzłe kopaliny walory geotechniczne Kulturowy walory architektury walory przestrzeni wiejskiej publicznej walory przestrzeni wiejskiej prywatnej zabytki i pamiątki historyczne osobliwości kulturowe - pałac z XIX wieku; - kościół; - kompleks budynków wokół pałacu (folwark); -kompleks sportowo-rekreacyjny (w tym wiata grillowa); Oprócz domów jednorodzinnych posadowionych przy drodze jest we wsi osiedle (bloki postpegerowskie); - kompleks pałacowy; - pomnik upamiętniający 200-lecie bitwy pod Chojnowem; miejsca, osoby i przedmioty kultu - kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego; - krzyż przydrożny

4 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 4 święta, odpusty, pielgrzymki tradycje, obrzędy, gwara legendy, podania i fakty historyczne przekazy literackie - odpust - II niedziela wielkanocna ku czci Miłosierdzia Bożego; - kolędowanie; - bramy weselne; - wykonywanie wieńca dożynkowego; - starcie wojsk napoleońskich z Prusakami, maj 1813 roku na polach pomiędzy Budziwojowem a Michowem; ważne postacie i przekazy historyczne specyficzne nazwy specyficzne potrawy - kutia; dawne zawody zespoły artystyczne, twórcy Obiekty i tereny działki pod zabudowę mieszkaniową działki pod domy letniskowe działki pod zakłady usługowe i przemysł pustostany mieszkaniowe pustostany poprzemysłowe tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) - w środku i na obrzeżach wsi znajdują się działki pod zabudowę mieszkaniową - działka przemysłowa w środku wsi oraz usługowa w okolicach istniejącego sklepu; - Teren Aktywizacji Gospodarczej; - budynki (stodoły) przy pałacu; Infrastruktura społeczna place publicznych spotkań, festynów - boisko sportowe wraz z przyległym placem; sale spotkań, świetlice, kluby - świetlica (nie spełnia oczekiwań, własność Spółdzielni Mieszkaniowo Administracyjnej); miejsca uprawiania sportu - kompleks boisk sportowych (dwa boiska do piłki nożnej i jedno do siatki); miejsca rekreacji - plac zabaw na osiedlu; - wiata grillowa; ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne szkoły przedszkola biblioteki placówki opieki społecznej placówki służby zdrowia - szkoła podstawowa im. J. Brzechwy z oddziałem przedszkolnym; Infrastruktura techniczna wodociąg - wodociąg kanalizacja - kanalizacja dla całej wsi w planach (funkcjonuje kanalizacja i oczyszczalnia ścieków dla osiedla stan bardzo zły); drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) - asfaltowa droga gminna do osiedla standobry; - gruntowa droga gminna do kościoła stan

5 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 5 bardzo zły; - droga powiatowa idąca przez wieś stan zły; - częściowe oświetlenie; chodniki, parkingi przystanki sieć telefoniczna i dostępność internetu - chodnik przy drodze powiatowej; - chodniki na osiedlu; - parkingi na osiedlu; - cztery przystanki (2 wiaty, 2 punkty), dobra jakość połączeń na trasie Złotoryja- Budziwojów-Chojnów; - sieć telefoniczna stacjonarna b. dobra - Internet radiowy (brak możliwości podłączenia kablowego Internetu typu Neostrada) telefonia komórkowa - telefonia komórkowa dostępność dobra; inne - wodociąg Gospodarka, rolnictwo Miejsca pracy (gdzie, ile? ) znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i ich produkty gastronomia miejsca noclegowe gospodarstwa rolne uprawy hodowle możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne zasoby odnawialnych energii - sklep wielobranżowy; - szkoła podstawowa; - spółdzielnia Mieszkaniowo Administracyjna Budziwojów; - gospodarstwa rolne; - ferma drobiu; - na terenie wsi funkcjonuje dziewięć gospodarstw rolnych; - uprawy: pszenica, rzepak, jęczmień, kukurydza, owies, ziemniaki, buraki; - hodowle: świnie, kury, krowy, byki, kaczki, króliki; - wykorzystywanie słomy jako biomasy; Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy środki udostępniane przez gminę - fundusz sołecki środki wypracowywane - sprzedaż domowych wypieków na festynach wiejskich; Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) Autorytety i znane postacie we wsi - sołtys wsi Grzegorz Rudziak - Grupa odnowy wsi Bartosz Chwałek, Tomasz Ostrowski, Jacek Sokół, Anna Sokół, Leszek Chmielowski, Małgorzata Chmielowska, Jadwiga Sowińska, Justyna Grabka, Grzegorz Rudziak, Roman Aleksander, Małgorzata Radzięta; - - Stowarzyszenie Budziwojów Wieś Inicjatyw Możliwych aktualnie 18 członków, (zarząd: B. Chwałek, T. Ostrowski, J. Sokół, M. Chmielowska, J. Sowińska)

6 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 6 Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci Przedsiębiorcy, sponsorzy Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych Pracownicy nauki - Marcin Rudziak od 2007 r. reprezentant kraju w akrobatyce sportowej; - emerytowani nauczyciele: N. Rudziak, W. Śliwińska; - studenci; - młodzież uzdolniona muzycznie (I. Sabady, A Paryś); - uczestnicy nieistniejącego już kabaretu Budziwojów Show : N. Rudziak (założycielka i prowadząca), M. Kołtuniak, G. Rudziak, A. Rudziak, B. Walczak, J. Butryn, J. Paryś, M. Radzięta, T. Cześników, G. Lenart, B. Chwałek, J. Sowińska, K. Aleksander; - młodzi twórcy muzyki nowoczesnej, tzw. DJ A. Walczak, R. Antoniak; Związki i stowarzyszenia - klub sportowy LZS Budziwojów, klasa B ; Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) - współpraca z wsią sąsiednią (zespół Albinki); Współpraca zagraniczna i krajowa - współpraca z ODR; - współpraca z Urzędem Gminy ; Publikatory, lokalna prasa Książki, przewodniki - publikacje o Gminie Chojnów; - gazeta gminna - Wiadomości Gminy Chojnów; Strony www - strona internetowa Gminy Chojnów

7 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 7 Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT) MOCNE STRONY 1. Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym; - S 2. Duży kompleks sportowo rekreacyjny (kompleks boisk, miejsca na parking, wiata grillowa); - S 3. Zabytkowy kompleks parkowy z wodami stojącymi, pałacem i folwarkiem; - T 4. Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego; - T 5. Sieć wodociągowa; - S 6. Dużo działek pod budownictwo mieszkaniowe; - B 7. Klub sportowy LZS Premium Budziwojów; - J 8. Świetlica środowiskowa; - S 9. Młodzież uzdolniona artystycznie i sportowo; - J 10. Chodnik przez większą część wsi; - S 11. Plac zabaw dla dzieci; - S SŁABE STRONY 1. Brak świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań integracyjnych i organizowania zebrań wiejskich; - S 2. Zły stan rowów melioracyjnych; - J 3. Brak chodników w kierunku kościoła oraz zły stan chodników na osiedlu mieszkaniowym; - S 4. Zły stan dróg we wsi; - S 5. Brak kanalizacji i gazociągu; - S 6. Emigracja młodych ludzi ze wsi; - J 7. Braki w oświetleniu wsi; - S 8. Brak możliwości podłączenia szerokopasmowego Internetu; - J 9. Niewystarczająca ilość gruntów gminnych dla realizacji zadań; - B 10. Niszczejące zabytki; - T 11. Brak patriotyzmu lokalnego; - T 12. Grupa odnowy wsi; - J 13. Internet radiowy; - J 14. Rzadkie gatunki zwierząt (czapla biała); T 15. Pomnik upamiętniający 200 lecie bitwy pod Chojnowem; - T 16. Punkt handlowy; J 17. Aleja kasztanowa biegnąca wzdłuż kompleksu sportowego; - T

8 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów Stowarzyszenie Budziwojów Wieś Inicjatyw Możliwych - J SZANSE 1. Położenie w pobliżu węzła autostradowego, Teren Aktywizacji Gospodarczej TAG (możliwość tworzenia miejsc obsługi podróżnych, przyciągnięcia przemysłu); - T 2. Fundusz sołecki; - B 3. Współpraca z Urzędem Gminy, Urzędem Marszałkowskim (udział w programie Odnowa Wsi ) oraz ODR; - J 4. Bliskość autostrady A4 (rozwój przedsiębiorczości); - B 5. Bliskość drogi krajowej nr 94 (rozwój przedsiębiorczości); - B ZAGROŻENIA 1. Emigracja młodych ludzi ze wsi; - J 2. Bliskość autostrady A4 (zatrucie środowiska, hałas); - J 3. Bezrobocie; - B 4. Zły stan rolnictwa niskie dochody; - B 5. Słabnąca aktywność; - J 6. Degradacja środowiska (zagrożenie dla zdrowia); - J 7. Trudny dostęp do funduszy zewnętrznych; - B 6. Bliskość miast Legnica, Chojnów, Złotoryja (możliwości zarobkowe); - B

9 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 9 ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJU WSI SILNE STRONY SZANSE SŁABE STRONY ZAGROŻENIA Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego (+)= 3,4,14,15,17-10,11 - Wnioski: Obszar MOCNY, otoczenie OBOJĘTNE Zalecenia: Należy wykorzystać silne strony w procesie odnowy wsi niwelując słabe strony Standard życia (warunki materialne) (+) = 1,2,5,8,10, ,3,4,5,7 - Wnioski: Obszar MOCNY, otoczenie OBOJĘTNE Zalecenia: Należy wykorzystać silne strony i szanse w procesie odnowy wsi niwelując słabe strony. Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe) (+)- 7,9,12,13,16,18 3, 2,6,8, 1,5 Wnioski: Obszar MOCNY otoczenie NIEKORZYSTNE Zalecenia: Należy wykorzystać silne strony i szanse w procesie odnowy wsi niwelując słabe strony i zagrożenia Byt (warunki ekonomiczne) (=)+ 6, 2,4,5,6 9 3,4,7 Wnioski: Obszar NEUTRALNY, otocznie KORZYSTNE Zalecenia: Należy wykorzystać silne strony i szanse w procesie odnowy wsi niwelując słabe strony i zagrożenia

10 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 10 WIZJA Wizja hasłowa BUDZIWOJÓW - Budzi mieszkańców do pozytywnego działania. Wizja opisowa Budziwojów jest wsią estetyczną, bezpieczną oraz przyjazną dla mieszkańców. Wysokorozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna pozwala mieszkańcom na rozwój intelektualny oraz sportowy. Społeczność Budziwojowa bardzo chętnie integruje się wokół istniejących ośrodków kulturalnych takich jak kościół, szkoła, świetlica wiejska aktywnie uczestnicząc w życiu wsi. Dzięki powyższym walorom oraz korzystnemu położeniu komunikacyjnemu do wsi napływają nowi mieszkańcy.

11 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 11 PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI Wizja: Budziwojów jest wsią estetyczną, bezpieczną oraz przyjazną dla mieszkańców. Wysokorozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna pozwala mieszkańcom na rozwój intelektualny oraz sportowy. Społeczność Budziwojowa bardzo chętnie integruje się wokół istniejących ośrodków kulturalnych takich jak kościół, szkoła, świetlica wiejska aktywnie uczestnicząc w życiu wsi. Dzięki powyższym walorom oraz korzystnemu położeniu komunikacyjnemu do wsi napływają nowi mieszkańcy. Cele jakie musimy osiągnąć Projekty, przedsięwzięcia służące osiągnięciu celów Termin Źródła finansowania* realizacji* A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 1. zachowanie dziedzictwa wsi 1.1 Wykonanie kroniki wsi Środki UE, UMWD, Gminy Chojnów, własne, sponsorzy 1.2 Organizacja imprez tematycznych, związanych z historią wsi; Środki UE, UMWD, Gminy Chojnów, praca własna 1.3 Wykonanie prac porządkowych przy naszych zabytkach; 1.4 Kultywowanie wiejskich tradycji: kolędowanie, wykonywanie wieńca dożynkowego; 1.5 Wykonanie tablic informacyjnych o wsi i jej historii oraz zabytkach Środki UE, UMWD, Gminy Chojnów Na bieżąco Środki UE, UMWD, Gminy Chojnów, praca własna Środki UE, UMWD, Gminy Chojnów, praca własna B. STANDARD ŻYCIA 1. Poprawa infrastruktury wsi 1.1 Budowa świetlicy wiejskiej; Środki UE, UMWD, Gminy Chojnów, 1.2 Rozbudowa placu zabaw; Środki UE, UMWD, Gminy Chojnów, Fundusz Sołecki 1.3 Budowa kanalizacji i gazociągu; Środki UE, UMWD, Gminy Chojnów,

12 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów Poprawa wizerunku i przestrzeni wiejskiej 1.4 Remont dróg gminnych i powiatowych Środki UE, UMWD, 1.5 Budowa sieci szerokopasmowego Internetu; Środki UE, UMWD, Gminy Chojnów, 1,6 Budowa sceny Środki UE, UMWD, 2. 1 konkurs na najładniejsze ogródki przydomowe cyklicznie Fundusz sołecki, własne środki 2. 2 pozyskiwanie terenów na place zielone wg potrzeb własne środki 2. 3 Nasadzenie kwiatów i drzew; Środki UE, UMWD, 2. 4 Oczyszczanie i udrażnianie rowów Środki UE, UMWD, 2. 5 Oznakowanie atrakcji miejscowości Środki UE, UMWD, C. JAKOŚĆ ŻYCIA 1 Poprawa bezpieczeństwa 1.1 Budowa chodnika w kierunku kościoła oraz wymiana chodników na osiedlu 2 Stworzenie oferty wypoczynku i rekreacji D. BYT 1. Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych Środki UE, UMWD, 1.2 Uzupełnienie oświetlenia we wsi Środki UE, UMWD, 2.1 Organizacja imprez integrujących mieszkańców np. festyn wiejski, powitanie lata, grille, walnetynki, sylwester, spotkania pokoleń 2.2 organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży na feriach i w okresie wakacyjnym 1.1. udział w szkoleniach dot. przedsiębiorczości wiejskiej i ekonomii społecznej Środki UE, UMWD, 2015 Środki UE, UMWD, Środki własne

13 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów Promocja wsi 2.1 stworzenie strony internetowej 2015 Środki UE, UMWD, 2.2 Przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych o sołectwie (ulotki, gadżety, itp.) 2015 Środki UE, UMWD, 2.3 Przygotowanie witaczy Środki UE, UMWD, 2.4 Oznakowanie atrakcji w miejscowości Środki UE, UMWD,

14 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 14 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

15 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 15 Zał. 1 Ankietyzacja mieszkańców sołectwa

16 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 16

17 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 17

18 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 18

19 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 19

20 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 20

21 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 21 Zał. 2 System komunikacji w sołectwie W sołectwie Budziwojów zaplanowano następujące narzędzia komunikacji między mieszkańcami Strona www sołectwa Fanapage na Facebooku Tablice ogłoszeń Ogłoszenie podczas mszy Smsy Biuletyn wiejski Poczta tradycyjna Marekting szeptany

22 Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 22

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KONRADÓWKA - PIOTROWICE W GMINIE CHOJNÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KONRADÓWKA - PIOTROWICE W GMINIE CHOJNÓW Sołecka Strategia Rozwoju Konradówka - Piotrowice w Gminie Chojnów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KONRADÓWKA - PIOTROWICE W GMINIE CHOJNÓW AUTORZY - Grupa

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRUNÓW NA LATA 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRUNÓW NA LATA 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Brunów w Gminie Chocianów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRUNÓW NA LATA 2015-2020 położonej w gminie Chocianów na Dolnym Śląsku

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Mała Wieś Górna w Gminie Sulików 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów w Gminie Olesno SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 położonej w gminie Olesno na Opolszczyźnie Autorzy Grupa Odnowy Wsi oraz mieszkańcy:

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Osiecznica- AUTORZY - Grupa Odnowy

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Jelna Zawadzki Michał - lider Chojnacki Andrzej Fil Stanisław Kowal Krzysztof Miazga Dariusz Nicpoń Józef Zawadzki Henryk Zawadzki

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Boroszów NA LATA 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Boroszów NA LATA 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Boroszów w Gminie Olesno 1 SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Boroszów NA LATA 2015-2020 położonej w gminie Olesno Moderator Piotr Bębenek Styczeń - kwiecień 2015 Sołecka Strategia

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW. Gmina Jerzmanowa

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW. Gmina Jerzmanowa Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW Gmina Jerzmanowa Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 8 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 10 4. Wizja 11 5. Program krótkoterminowy 12 6. Program

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Osiecznica- miejscowość turystyczna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr I/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LUBIĄŻ W GMINIE WOŁÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LUBIĄŻ W GMINIE WOŁÓW Sołecka Strategia Rozwoju wsi Lubiąż w Gminie Wołów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LUBIĄŻ W GMINIE WOŁÓW Lubiąż - turystyczna wieś z ekomuzeum cysterskim

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DUBIECKO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DUBIECKO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DUBIECKO MARZEC 2013 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania odnowy wsi... 4 3. Analiza zasobów... 6 4. Analiza SWOT... 9 5. Analiza potencjału rozwojowego

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LUDWIKOWICE KŁODZKIE na lata 2009-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LUDWIKOWICE KŁODZKIE na lata 2009-2020 Załącznik do Uchwały Nr 298/VII/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2010 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LUDWIKOWICE KŁODZKIE na lata 2009-2020 Gmina Nowa Ruda Ludwikowice Kłodzkie, październik 2009

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi PROSZOWA

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi PROSZOWA Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr./14 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia.. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi PROSZOWA Gmina Mirsk Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 8 3. Analiza potencjału rozwojowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/63/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz

UCHWAŁA NR X/63/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz UCHWAŁA NR X/63/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/172/10 Rady Gminy Cisek z dnia 8 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/172/10 Rady Gminy Cisek z dnia 8 marca 2010 r. UCHWAŁA NR III/172/10 Rady Gminy Cisek z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszowicki Las na lata 2010-2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/242/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/242/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LII/242/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dzierzków oraz Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gniewków Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Kocury luty 2008 rok zm. maj 2011 rok

Kocury luty 2008 rok zm. maj 2011 rok Kocury luty 2008 rok zm. maj 2011 rok Kocury luty 2008 rok zm. maj 2011 rok 2 Wizja Wsi Kocury:,, KOCURY LEŚNY RAJ NATURY Wieś zjednoczona aktywnymi mieszkańcami. Zadbane domostwa, kolorowe obejścia. Dla

Bardziej szczegółowo

Zał. do Uchwały nr XXXIX/401/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dn. 6 lipca 2010 r. Gmina Trzebnica

Zał. do Uchwały nr XXXIX/401/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dn. 6 lipca 2010 r. Gmina Trzebnica Zał. do Uchwały nr XXXIX/401/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dn. 6 lipca 2010 r. Gmina Trzebnica Kwiecie 2010 W opracowaniu dokumentu udział wzi li: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Cerekwica Edward Sikora-

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KOPICE

Plan Odnowy Miejscowości KOPICE 1 Załącznik do Uchwały Zebrania Wiejskiego w Kopicach z dnia 18-05-2008 r. Plan Odnowy Miejscowości KOPICE na lata 2007-2015 Spis treści: I. Wstęp II. Charakterystyka miejscowości III. Inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy. Miejscowości. Wrąbczynkowskie Holendry

Plan Odnowy. Miejscowości. Wrąbczynkowskie Holendry Załącznik do Uchwały Nr IV/237/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 marca 2010 roku Plan Odnowy Miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry na lata 2010-2017 Gmina Pyzdry Powiat Wrzesiński Województwo Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

ŻY TN A (GMINA LYSKI)

ŻY TN A (GMINA LYSKI) Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/8/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 2 marca 2009 roku ŻY TN A (GMINA LYSKI) PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Dokument opracowany na podstawie wyników warsztatu z udziałem przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy wsi Malinowice

Plan odnowy wsi Malinowice Załącznik do Uchwały Nr XX/137/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 roku GMINA PSARY Plan odnowy wsi Malinowice Maj 2008 WSTĘP Gmina Psary, jako jedna z uboższych gmin Województwa Śląskiego, potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Solecka Strategia Rozwqju Wsi

Solecka Strategia Rozwqju Wsi Solecka Strategia Rozwqju Wsi Wojcieszyn Polozonej w gminie Pielgrzymka na Dolnym Sl^sku Wojcieszyn, 2009 r. W opracowaniu dokumentu udzial wzieji mieszkancy wsi Wojcieszyn (czlonkowie Grupy Odnowy Wsi):

Bardziej szczegółowo

RZUCHÓW (GMINA KORNOWAC)

RZUCHÓW (GMINA KORNOWAC) RZUCHÓW (GMINA KORNOWAC) PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Dokument opracowany na podstawie wyników z udziałem przedstawicieli społeczności wsi Rzuchów, który odbył się w dniu 15lipca 2008r. W świetlicy OSP w Rzuchowie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 30 czerwca 2008r.

UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 30 czerwca 2008r. UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dachów" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY miejscowości TRZEBIECHÓW na lata 2009-2016 z perspektywą do 2020 roku

PLAN ODNOWY miejscowości TRZEBIECHÓW na lata 2009-2016 z perspektywą do 2020 roku Załącznik do uchwały Nr I/173/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 listopada 2009r. PLAN ODNOWY miejscowości TRZEBIECHÓW na lata 2009-2016 z perspektywą do 2020 roku OPRACOWANY PRZEZ: LOKALNA GRUPĘ

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa

Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa Załącznik do Uchwały Nr XLVI/212/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 16 lutego 2010 r. Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa Dąbrowa 2010 1 Spis treści Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa 2010-2017 Wstęp 4 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo