Wyszukiwanie przez uczniów stron internetowych o tematyce erotycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyszukiwanie przez uczniów stron internetowych o tematyce erotycznej"

Transkrypt

1 Wyszukiwanie przez uczniów stron internetowych o tematyce erotycznej - analiza i opis przypadku problemu wychowawczego w pracowni komputerowej. Copyright 2005 ROMAN ROŻEK

2 Identyfikacja problemu Uczniowie korzystający z Internetu w bibliotece multimedialnej i kółku informatycznym łamią regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych, w którym znajduje się punkt mówiący o tym, że uczniowie nie mogą wchodzić na strony o treściach erotycznych. Zdarzają się jednak użytkownicy, którzy wyszukują strony internetowe zawierające treści o tematyce erotycznej. Uczniowie, których to zjawisko dotyczy (sporadycznie), to głównie chłopcy, uczniowie klas gimnazjalnych. Geneza i dynamika zjawiska Dostęp do Internetu w bibliotece multimedialnej to niewątpliwie atrakcja dla uczniów i szybki dostęp do wielu informacji w nim zawartych. Jest to również nowa rola i dodatkowe obowiązki dla nauczyciela, gospodarza takiej pracowni. Młodzież wykorzystując swoje umiejętności obsługi komputera, stara się maskować przeszukiwane treści w Internecie. Ponieważ w czytelni znajduje się 8 stanowisk komputerowych nauczyciel nie jest w stanie kontrolować całego czasu pracy przy komputerze każdego ucznia. Wychwytywane osoby, a także przeglądanie folderu Historia w przeglądarce internetowej, w którym znajdują się adresy stron przeglądanych świadczą o zaistniałym problemie. Program Internet Explorer umożliwia kilka sposobów wprowadzania adresów URL. Jednym z popularniejszych jest wybranie adresu z listy ostatnio odwiedzanych witryn dostępnej na pasku adresu. Jest to wygodny i często używany sposób wybierania adresów internetowych. Jest to również przyczyną przypadkowego trafiania na określone adresy, które były wykorzystywane przez poprzednich użytkowników danego komputera. Niektóre witryny internetowe o treściach pornograficznych są tak skonstruowane, iż bez wiedzy użytkownika instalują na dysku twardym komputera programy łączące z wieloma innymi stronami tego typu. Niedoświadczony użytkownik komputera nie jest w stanie samodzielnie usunąć ich ze swojego komputera (np. programy te dokonują zmian w Rejestrze komputera). Znaczenie problemu Problem ten poruszany jest dość często w literaturze fachowej dotyczącej korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Musimy pamiętać, że oprócz wartościowych informacji, Internet zawiera wiele treści szkodliwych dla młodego człowieka. Dostępne są w nim strony pornograficzne, pedofilskie, o narkomanii, sektach i inne, których przeglądanie przez osoby nieletnie lub nieprzygotowane psychicznie może odnieść fatalne skutki dla ich późniejszego dorosłego życia. Wpływ Internetu na psychikę ludzi 2

3 (zwłaszcza młodych) jest bardzo zróżnicowany i zdeterminowany przez wiele czynników, które jeszcze nie są do końca znane. Musimy zdać sobie sprawę, że młodzież starsza jest mniej podatna na działanie czynników wychowawczych, ma prawie zawsze z reguły własne zdanie w sprawach dotyczących płci i życia płciowego, a ponadto jest już w jakiś sposób czynnie zaangażowana w życiu erotycznym. Należy zwrócić również uwagę na to, iż zdarzają się przypadki uczniów, którzy odnoszą się wulgarnie lub wręcz wyzywająco do wszystkiego, co szkoła mówi na temat płci. Młodzież w wieku dorastania potrzebuje przede wszystkim oddziaływania korekcyjnego, które umiejętnie skieruje rozbudzoną już erotykę na właściwe tory. Pornografia dostępna przez Internet może ten proces bardzo poważnie zaburzyć. Pornografia, szczególnie u młodych ludzi, może wywoływać szkody polegające na tym, że życiu seksualnemu przyznają oni zbyt wielką rolę, że uznają je za sprawę nadrzędna w stosunku do innych, że przejaskrawione pożądanie erotyczne stępi ich wrażliwość na inne uczucia. 1 Należałoby się zastanowić nad samym pojęciem pornografii. Aleksander Radwański w swoim artykule zamieszczonym w EBIB podejmuje tę tematykę, pisząc : Pomimo wytężonego wysiłku prawników i seksuologów nie dopracowano się jednolitej definicji, która mogłaby rozstrzygać co jest już pornografią, a co tylko śmiałą erotyką. Zwykle przyjmuje się definicję operacyjną, która za pornografię uznaje obraz, tekst lub wypowiedź wywołującą podniecenie seksualne. Słabości takiej definicji są aż nadto oczywiste. 2 Internet jako nowe medium XXI wieku pomimo 30-letniej historii nie jest jeszcze do końca poznane. O zagrożeniach jakie ze sobą niesie mówi się coraz więcej. Ogrom wysiłku wychowawczego, jaki przypada w udziale szkole, nieustannie się zwiększa i problemy wychowawcze związane z wykorzystywaniem Internetu jako źródła informacji do nich dołączyły. Nowoczesna szkoła przejęła od rodziny dużą część obowiązków, które mają wpływ na kształtowanie się charakteru człowieka. Problem pornografii w Internecie to kolejny obowiązek szkoły, gdyż większość uczniów nie posiada dostępu do Internetu w domu i w większości przypadków szkoła jest często jedynym miejscem gdzie uczeń może korzystać z zasobów Internetu. Prognoza Chęć zdobywania informacji i poznawania zagadnień związanych z życiem seksualnym człowieka, tak przecież normalna u młodzieży, a pogłębiona, często występującym, brakiem rzetelnego i prawidłowego uświadomienia, jest przyczyną 1 Jaczewski A., Żmijewski J., O dorastaniu i dojrzewaniu Warszawa 1981 s.65 2 Radwański A., Internet - źródło informacji czy narzędzie rozpowszechniania pornografii? EBIB, 1999:02 [maj] 3

4 gonitwy za erotycznymi sensacjami. W tych okolicznościach łatwo młodemu chłopakowi zetknąć się z pornografią 3 Należałoby się zastanowić, czy chcemy chronić młodzież przed takimi wpływami, czy też raczej przygotować je na zetknięcie się nimi. Jest w tej chwili szereg rozwiązań software'owych (np. NetNanny), które potrafią blokować dostęp do pornografii na poziomie pojedynczego komputera (mechanizm filtrowania jest też wbudowany w Internet Explorer) lub całej sieci lokalnej (zapewnia to np. Border Manager). Dokonuje się to przez informowanie o niebezpiecznych rewirach, zamykanie dostępu do nich albo zatrzymywanie stron zawierających np. wulgarne słowa, bądź inne. Internet Explorer ma wbudowane opcje Klasyfikator treści i Zabezpieczenia (Narzędzia/Opcje internetowe), które mogą ograniczać dostęp, stosując system oceny zawartości. Internet Explorer, korzysta z PICS (Platrofm for Internet Content Selection, czyli platformy wyboru treści internetowych). Zakazem można objąć język, nagość, przemoc, wybierając jedną z tych dziedzin w Opcjach internetowych z menu Zawartość. Jednak skuteczność takiego działania jest doraźna, poza tym stosując te ograniczenia blokujemy dostęp do większości stron, nawet tych wartościowych. Należy rozpatrzyć również fakt, że bariera dostępu do jakiejkolwiek strony może tylko zwiększyć jej atrakcyjność, na zasadzie zakazanego owocu. Stosowanie całkowitego zakazu w szkole nie gwarantuje rozwiązania problemu nie gwarantuje nam sukcesu, gdyż część młodzieży ma niekontrolowany dostęp do Internetu w domu i kawiarenkach internetowych. Dlatego też należałoby zastanowić się nad podjęciem działań mających na celu uświadomienie młodzieży o zagrożeniach, o których na razie nie zdają sobie sprawy i tu działania winny być podjęte zarówno przez różnych nauczycieli jak i wychowawców, pedagogów szkolnych, itp. Tak więc aby rozwiązać zaistniały problem należy zastosować zarówno oddziaływania wychowawcze zmierzające do uświadomienia młodzieży o negatywnym wpływie pornografii na psychikę młodego człowieka i wypaczenie poglądu na sprawy życia seksualnego jak również zabezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania komputerów. Zabezpieczenia te możemy wprowadzić w szkolnej sieci i w ten sposób ograniczyć czy też uniemożliwić dostęp do zakazanych treści. Jednak, podkreślam raz jeszcze nie mamy możliwości kontrolowania korzystania z Internetu przez młodzież w kawiarenkach internetowych czy w domu. Koniecznym w tej sytuacji staje się również fakt nawiązania współpracy z rodzicami, którzy często sami nie korzystają z Internetu. W wielu przypadkach nie korzystają z komputera i nie umieją się nim posługiwać. Często też nie są w pełni świadomi zagrożeń jakie za sobą niesie Internet i są zadowoleni, że ich dziecko wykorzystuje Internet do nauki i wiele czasu spędza przed komputerem. Dlatego też działaniami zmierzającymi do rozwiązania zaistniałego problemu należałoby objąć również rodziców. 3 Jaczewski A., Żmijewski J., O dorastaniu i dojrzewaniu Warszawa 1981 s. 64 4

5 Prognoza: przewidywania co do skuteczności oddziaływań Prognoza negatywna: wzrost tendencji negatywnych (wzrost liczby przeglądanych stron o wskazanej tematyce, a więc: wypaczenie poglądów na sprawy erotyki i życia seksualnego; wzrost negatywnych zachowań młodzieży wyzywających, wulgarnych, agresywnych... ), Prognoza pozytywna: świadome, mądre korzystanie z Internetu i równocześnie utrudniony dostęp do stron zawierających treści szkodliwe dla młodego użytkownika sieci Propozycje rozwiązania Cele: ograniczenie dostępu do stron zawierających treści pornograficzne i inne treści szkodliwe, wskazanie wartościowych miejsc w sieci. Zadania: Zadania naprawcze: pozyskanie, instalacja oraz konfiguracja oprogramowania blokującego dostęp do stron niepowołanych. Dokładna identyfikacja użytkowników Internetu w pracowni szkolnej mająca na celu wykluczenie anonimowości, kontrolowanie przebiegu sesji połączenia internetowego poprzez obserwacje. Zadania profilaktyczne: rozmowy indywidualne, cykl spotkań z młodzieżą i ich rodzicami mające na celu uświadomienie zaistniałego problemu. Plan oddziaływań: Wprowadzenie ograniczeń treściowych w dostępie do stron internetowych (oprogramowanie), Systematyczne kontrolowanie przebiegu sesji poprzez przegląd folderu Historia i zeszytów wpisów osób korzystających z komputerów w pracowni szkolnej w celu ustalenia osób łamiących regulamin korzystania z Internetu. Indywidualne rozmowy z uczniami łamiącymi regulamin korzystania z Internetu, a w razie konieczności kontakt z rodzicami tych uczniów. Współpraca z wychowawcami klas. Przeprowadzenie cyklu lekcji na temat zagrożeń płynących z Internetu w ramach edukacji czytelniczej i medialnej a także lekcji wychowawczych, ze szczególnym 5

6 uwzględnieniem klas w których ten problem został zidentyfikowany, szukanie odpowiedzi na pytanie : sztuka czy seks? Przeprowadzenie specjalnej Rady Pedagogicznej poświęconej tematyce treści szkodliwych w Internecie, aby uczulić na to zjawisko wszystkich nauczycieli, Zapoznanie rodziców z w/w problematyką na klasowych zebraniach rodziców. 6

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czarnkowie BEZPIECZNY INTERNET

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czarnkowie BEZPIECZNY INTERNET Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czarnkowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY W ZAKRESIE PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE BEZPIECZNY INTERNET Opracowanie: Krystyna Jęśko Anna Stróżyńska

Bardziej szczegółowo

1 ROLA I ZADANIA PRZEDMIOTU INFORMATYKA WE

1 ROLA I ZADANIA PRZEDMIOTU INFORMATYKA WE Poradnik metodyczny INFORMATYKA - GIMNAZJUM 1 ROLA I ZADANIA PRZEDMIOTU INFORMATYKA WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI Wiek XX oraz XXI to lata szybkiego rozwoju technologicznego. Jednak to nie przemysł zdominował

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Internet - program. Wstęp

Bezpieczny Internet - program. Wstęp Bezpieczny Internet - program Wstęp Rozwój nowoczesnych technologii i powszechne wykorzystywanie komputerów i Internetu w Ŝyciu osobistym i zawodowym pociąga za sobą znaczący wzrost zagroŝeń związanych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Szkolny Program Profilaktyki Bezpieczny komputer Koluszki, rok szkolny 2006/07 1 Program profilaktyczny Bezpieczny komputer jest jednym z elementów Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Czym jest zarządzanie zespołem?... 3. Zarządzanie zespołem dorosłych (rodzice)... 7

Spis treści. Czym jest zarządzanie zespołem?... 3. Zarządzanie zespołem dorosłych (rodzice)... 7 Spis treści Czym jest zarządzanie zespołem?................................. 3 Zarządzanie zespołem dorosłych (rodzice)....................... 7 Zarządzanie zespołem dorosłych (inni nauczyciele).............

Bardziej szczegółowo

Dziecko w Internecie zagrożenia i ochrona

Dziecko w Internecie zagrożenia i ochrona Agnieszka Olczak agnieszka.olczak@interia.pl Instytut Pedagogiki i Psychologii Rafał Olczak r.olczak@kmti.uz.zgora.pl Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ Szczecin 2009 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej www.razembezpieczniej.pl Skład komputerowy

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Edukacja medialna

Program profilaktyczny Edukacja medialna Zespó ł Szkó ł Publicznych w Czerniejewie Program profilaktyczny Edukacja medialna Opracowała: mgr Edyta Łachowska Wrzesień 2015 Wraz z intensywnym rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych pojawiają

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY INTERNET

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY INTERNET Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY INTERNET W wychowaniu nie tyle daje się ocenić korzyści dobrej edukacji, ile następstwa złej. A. Dygasiński

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 11 W RZESZOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 11 W RZESZOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 11 W RZESZOWIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 8, poz. 483 z późn. zm.). 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 24 STO w Warszawie BEZPIECZNY INTERNET. Program bezpieczeństwa w Internecie

Szkoła Podstawowa nr 24 STO w Warszawie BEZPIECZNY INTERNET. Program bezpieczeństwa w Internecie Szkoła Podstawowa nr 24 STO w Warszawie BEZPIECZNY INTERNET Program bezpieczeństwa w Internecie Warszawa 2005/2006 1 Spis treści 1. O programie 2. Cele 3. Treści 4. Realizacja programu 5. Plan pracy 6.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZEŃSTWO W SIECI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZEŃSTWO W SIECI W wychowaniu nie tyle daje się ocenić korzyści dobrej edukacji, ile następstwa złej. A. Dygasiński

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I MARKETING STUDIA ZAOCZNE

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I MARKETING STUDIA ZAOCZNE POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I MARKETING STUDIA ZAOCZNE Praca zaliczeniowa z przedmiotu: TEORIA I INŻYNIERIA SYSTEMÓW TEMAT: Cenzurowanie informacji w

Bardziej szczegółowo

Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online rekomendacje dla szkół

Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online rekomendacje dla szkół Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online rekomendacje dla szkół www.fdn.pl www.dzieckowsieci.fdn.pl Wstęp 2 Copyright 2013 Fundacja Dzieci Niczyje Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ mediów na wychowanie

Wpływ mediów na wychowanie Wpływ mediów na wychowanie 1. Media i wychowanie definiowanie pojęć. Żyjemy w wieku środków masowego przekazu. Radio, telewizja, gazety, reklamy nakłaniają nas do czegoś, ciągle pouczają, sugerują co jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ( uchwała Rady Rodziców ZSP w Suminie dnia 08.09.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ( uchwała Rady Rodziców ZSP w Suminie dnia 08.09. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ( uchwała Rady Rodziców ZSP w Suminie dnia 08.09.2014) Program profilaktyki ZSP w Suminie na rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Szkoła Bezpiecznego Internetu. Bez Cyberprzemocy i Fonoholizmu. Nasze szkolniaki bezpieczne sieciaki

Program profilaktyczny. Szkoła Bezpiecznego Internetu. Bez Cyberprzemocy i Fonoholizmu. Nasze szkolniaki bezpieczne sieciaki Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie Program profilaktyczny Szkoła Bezpiecznego Internetu Bez Cyberprzemocy i Fonoholizmu Nasze szkolniaki bezpieczne sieciaki Program na lata

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA FILTRUJĄCE NIEPO ĄDANE TREŚCI w INTERNECIE

ROZWIĄZANIA FILTRUJĄCE NIEPO ĄDANE TREŚCI w INTERNECIE RAPORT ROZWIĄZANIA FILTRUJĄCE NIEPO ĄDANE TREŚCI w INTERNECIE Dyżurnet.pl Warszawa 2009 Rozwiązania filtrujące niepo ądane treści w Internecie 1. Wstęp 1.1 Nielegalne i szkodliwe treści 1.2 Klasyfikacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w Sieci program profilaktyczny

Bezpieczeństwo w Sieci program profilaktyczny Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu Bezpieczeństwo w Sieci program profilaktyczny 2007-2009 Opracowała: Iwona Karczmarz Grabowiec 2007 1 Wstęp Program profilaktyczny Bezpieczeństwo w Sieci

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 SPIS TREŚCI 1 Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni 1 Cyberprzestrzeń wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Zakres podstawowy Program nauczania 1 dla szkół ponadgimnazjalnych zgodny z podstawą programową z 2008/2009 roku 2

INFORMATYKA Zakres podstawowy Program nauczania 1 dla szkół ponadgimnazjalnych zgodny z podstawą programową z 2008/2009 roku 2 INFORMATYKA Zakres podstawowy Program nauczania 1 dla szkół ponadgimnazjalnych zgodny z podstawą programową z 2008/2009 roku 2 AUTORZY: Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt-Olejniczak, Ewa Kołczyk Helena Krupicka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOERAPII im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 2012/2013 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 30.11.2012r. 1 WPROWADZENIE I. ZNACZENIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci. Autor: Bartosz Danowski, Alicja Krupiñska ISBN: 978-83-246-1057-0 Format: A5, stron: oko³o 160

Dziecko w sieci. Autor: Bartosz Danowski, Alicja Krupiñska ISBN: 978-83-246-1057-0 Format: A5, stron: oko³o 160 Dziecko w sieci Autor: Bartosz Danowski, Alicja Krupiñska ISBN: 978-83-246-1057-0 Format: A5, stron: oko³o 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEZ MEDIA REFERTAT WYGŁOSZONY DO RODZICÓW

WYCHOWANIE PRZEZ MEDIA REFERTAT WYGŁOSZONY DO RODZICÓW WYCHOWANIE PRZEZ MEDIA REFERTAT WYGŁOSZONY DO RODZICÓW W dzisiejszym krótkim referacie pragniemy zwrócić państwa uwagę na oddziaływanie tak zwanych mass mediów w procesie wychowawczym dzieci. Wpływ mediów

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

CYBERPRZEMOC W SZKOŁACH - ZOBACZ, ZROZUM, REAGUJ! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

CYBERPRZEMOC W SZKOŁACH - ZOBACZ, ZROZUM, REAGUJ! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW CYBERPRZEMOC W SZKOŁACH - ZOBACZ, ZROZUM, REAGUJ! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW Gdynia 2014 CYBERPRZEMOC W SZKOŁACH - ZOBACZ, ZROZUM, REAGUJ! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BYDGOSZCZY GIMNAZJUM NR 52. BYDGOSZCZ - wrzesień 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BYDGOSZCZY GIMNAZJUM NR 52. BYDGOSZCZ - wrzesień 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BYDGOSZCZY GIMNAZJUM NR 52 BYDGOSZCZ - wrzesień 2015 6 Wstęp. Wśród wielu istotnych zadań związanych z nauczaniem, szkoła nasza staje

Bardziej szczegółowo