Seria III: epublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr : Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria III: epublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 6 2009: Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się..."

Transkrypt

1 Urszula Długaj * Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej Gliwice PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA DARMOWYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI W INTERNECIE ANALIZA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH STRON WWW [PRACTICAL ASPECTS OF SOCIAL CIRCULATION OF FREE INFORMATION RESOURCES REVIEW OF SELECTED WEBSITES] Abstrakt: W niezmiernej ilości danych, informacji i wiedzy, które znajdują się w zasobach WWW, biblioteki główne uczelni starają się być instytucjami, które zanim przekażą użytkownikowi informację, najpierw ją porządkują, zwracając uwagę na jej wartość merytoryczną. Przeprowadzono analizę stron WWW wybranych bibliotek głównych szkół wyższych pod kątem udostępniania/promowania darmowych, ogólnodostępnych źródeł informacji. Łącza skierowujące do wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych, bezpłatnych źródeł informacji oraz wszystkich typów baz danych otwierają użytkownikowi biblioteki ogromne możliwości wyszukiwawcze. BAZY DANYCH BIBLIOTEKI AKADEMICKIE E-INFORMACJA INTERNET ŹRÓDŁA INFORMACJI Abstract: Dealing with a huge realm of data, information and knowledge abounding in the World Wide Web, central academic libraries strive to fulfill the role of regulatory institutions which, before handling it to users, first arrange, classify and filter the information by pondering its essential value. The article relates the results of the review carried out on the websites run by the libraries of leading Polish universities, with the aim of checking out the ways in which they offer/promote free, publicly available information resources. The author focuses on observing hyperlinks directing the users to free information resources and databases of all kinds, which offer a wide array of search possibilities. ACADEMIC LIBRARIES DATABASES E-INFORMATION INFORMATION RESOURCES INTERNET * * * Wstęp W wiek 2. wkroczyliśmy jako społeczeństwo informacyjne, a tym samym masowe zapotrzebowanie na informację, a równocześnie masowy sposób jej wykorzystywania, jest codziennością. Posiadamy techniczne możliwości gromadzenia i nieograniczonego magazynowania informacji oraz opracowywania technologii i standardów umożliwiających opis i wymianę, głównie związaną z funkcjonowaniem sieci Internet. W społeczeństwie informacyjnym usługa www stała się powszechnym, otwartym i nielimitowanym źródłem informacji. Niestety, masowość, powszechność, nielimitowanie, o ile są zjawiskami na pozór szlachetnymi, to pociągają za * Kust. mgr URSZULA DŁUGAJ, pracownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Studia na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w Uniwersytecie Śląskim. Adres elektr.: 75

2 sobą niebezpieczeństwo bylejakości, populizmu i niekotrolowania. Choć powszechnie mogłoby się wydawać inaczej, to zbiór danych nie jest informacją, zbiór informacji nie jest wiedzą, zbiór wiedzy nie stanowi mądrości, a zbiór mądrości nie daje prawdy, dopóki pomiędzy twórcą danych a odbiorcą prawdy nie będzie ogniwa porządkującego po kolei cały algorytm dojścia do prawdy [Cempel 2002, s. 2]. Temat wartości merytorycznej danych oraz informacji znajdowanych w sieci Internet jest podejmowany w wielu dyskusjach, nie tylko naukowych. Intuicyjnie wyczuwamy, że informacja o charakterze naukowym powinna, mimo masowości, pozostać elitarną częścią informacji powszechnej. Niejednokrotne sami twórcy e-informacji, zakładając jej użyteczność naukową, starają się o utrzymanie wysokich standardów. Znakomicie w rzeczywistość społeczeństwa informacyjnego wpisały się instytucje komercyjne, które najczęściej po prostu zmieniły sposób komunikacji z odbiorcą. Doskonałym przykładem są czasopisma w postaci elektronicznej (ukazujące się równocześnie z wydawaną postacią tradycyjną), elektroniczne książki (np. wydawnictw Springer, Elsevier, Wiley), elektroniczne bazy danych, które są kontynuacją serwisów drukowanych (SCI- Expanded). Nie ma wątpliwości co do wartości prezentowanej informacji w serwisach komercyjnych, które starając się o klientów, pilnują jakości sprzedawanej informacji. Niestety, komercjalizacja w tej sferze wiąże się z ograniczeniem dostępu dla wybranej (czytaj opłacającej dostęp ) liczby użytkowników. Jednak rzeczywistość wynikająca nie tylko z (miejmy nadzieję krótkotrwałego) światowego kryzysu finansowego, ale także powszechnego dążenia do obniżania kosztów, skłania do szukania konkurencyjnych form uzyskania danych i informacji. Różnorodność danych W zasobach www jest wiele ogólnodostępnych, bezpłatnych zasobów informacyjnych, które są recenzowane, autoryzowane bądź z założenia tworzone z myślą o powszechnym przeznaczeniu, gdyż w już wspominanej formie tradycyjnej również pełniły funkcję bezpłatnych źródeł informacji naukowej (najlepszym przykładem są katalogi biblioteczne). Trzeba je jednak znaleźć, właściwie nazwać, sklasyfikować, pogrupować i w odpowiedni sposób zaproponować członkom społeczeństwa informacyjnego. Trzeba stanowić owo ogniwo porządkujące po kolei cały algorytm dojścia do prawdy. Rysuje się tutaj ważne zadanie dla bibliotek, które zawsze były instytucjami, w których w sposób uporządkowany przechowywano i przekazywano informacje. W e-świecie mamy do czynienia z różnorodnymi typami danych, z reguły chaotycznie rozproszonych w Internecie. Jako bibliotekarze musimy przede wszystkim dokonać próby ich klasyfikacji. Bez względu na to, czy czynnikiem porządkującym będzie zakres, zasięg czy też inne kryterium, na bibliotecznych stronach www serwisy zasobów internetowych powinny być posegregowane w sposób przemyślany i przejrzysty. Wśród dostępnych ma www rodzajów informacji naukowej możemy znaleźć m.in.: bibliograficzne źródła informacji (m.in. bibliografia narodowa, bibliografie regionalne), biblioteczne źródła informacji (centralne katalogi czasopism i książek zagranicznych, elektroniczne katalogi OPAC), faktograficzne źródła informacji (encyklopedie, słowniki), bazy danych (bibliograficzne, faktograficzne, pełnotekstowe), dokumenty hipertekstowe i multimedialne, serwisy informacyjne i strony www. 76

3 Serwis DIALOG, który jest niekwestionowanym liderem w świecie tworzenia, gromadzenia i dystrybucji informacji niemal z każdej dziedziny: od wiadomości bieżących, poprzez biznes, do nauki, dzieli swoje bazy danych na: bibliograficzne gromadzące formalne i treściowe charakterystyki dokumentów, a także analizy dokumentacyjne (abstrakty, analizy deskryptorowe) dokumentów pierwotnych, pełnotekstowe zawierające pełne teksty artykułów z czasopism lub obszerne, spójne fragmenty z innych materiałów źródłowych, informatorowe, bazy-informatory zawierające wykazy opisów obiektów, np. słowników, encyklopedii, opisy osób i instytucji itp., numeryczne zawierające głównie dane liczbowe pochodzące ze statystyk, tabel, danych ekonomicznych itp., hybrydowe zawierające różne typu rekordów i danych [Introduction, p. 0]. Podstawy architektury informacji Czytelnik korzystając ze strony www swojej biblioteki, jako typowy użytkownik Internetu, zamierza w jak najkrótszym czasie znaleźć jak najwięcej przydatnych informacji. Z tego powodu, umieszczając linki do wybranych zasobów należy stosować zasady wypracowane przez architektów informacji. Pamiętajmy, że nikt nie czyta stron internetowych, tylko je przegląda, bynajmniej nie wybierając optymalnie, a tylko się zadowalając. Aby strona była łatwa do ogarnięcia dla zawsze spieszącego się użytkownika, należy utworzyć czytelną hierarchię elementów. Bardzo ważne jest podzielenie strony na funkcjonalne obszary. Czytelnik od razu orientuje się, na których częściach powinien się skupić, a które może ominąć [Krug 2005, s. 27]. Wyraźne oznaczenie elementów, które należy kliknąć (np. logo bazy danych, jej nazwa, a nie opis zawartości) znacznie przyspieszy użytkownikowi podjęcie decyzji o kolejnym ruchu. Wprowadzenie tzw. menu rozwijalnego z pewnością ograniczy niebezpieczeństwo chaosu na stronie głównej. Niestety, potrzeba zbyt głębokiego wchodzenia w kolejne podkategorie to już balansowanie na granicy tolerancji czytelnika [Krug 2005, s. 7]. Wybór bibliotek Biblioteki szkół wyższych już od dawna nie są tylko miejscem przechowywania książek, ale stanowią system biblioteczno-informacyjny uczelni. Niniejsze opracowanie ma pokazać, jak w praktyce użytkownicy bibliotek mogą uzyskać informację na temat ogólnodostępnych, bezpłatnych źródeł informacji. Jako próbę badawczą wybrano strony www bibliotek głównych szkół politechnicznych. Podstawowym kryterium rozważań jest niekomercyjność dostępu do wiedzy, dlatego też nie brano pod uwagę szkół prywatnych, które z założenia są instytucjami komercyjnymi. W analizie zasobów informacyjnych bibliotek uniwersyteckich, ekonomicznych, pedagogicznych, medycznych czy politechnik powinno się zastosować różne kryteria, stosownie do profilu uczelni. Podjęcie tak szerokiego tematu może być przyczynkiem do stworzenia większego opracowania. Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w naszym kraju jest obecnie 7 politechnik [MENIS, dok. elektr.]: 77

4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Śląska (Gliwice), Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska. Analiza Spostrzeżenia nasuwają się już po pierwszym wyświetleniu stron internetowych bibliotek głównych. Każda z bibliotek tworzy swoją stroną www tak, by była ona jak najlepszym źródłem informacji faktograficznych o bibliotece: godzinach otwarcia, czytelniach, historii, nowych nabytkach itd. Wszystkie biblioteki politechniczne w Polsce tworzą i udostępniają przez usługę www katalog zbiorów bibliotecznych; 6 bibliotek udostępnia również bibliograficzną bazę publikacji pracowników macierzystej uczelni. Linki do katalogu i bazy publikacji są zazwyczaj umieszczone na stronie głównej, przy czym można je jednocześnie znaleźć w innych miejscach (np. katalogi bibliotek polskich czy bazy online). Architekci informacji mówią tutaj o właściwie pojętej hierarchii elementów, zaś zjawisko powtarzania linków w kilku miejscach ma charakter informacyjnego, pozytywnego déjà vu. Na rys. i 2 przedstawiono ilościowo, w jakich miejscach strony www biblioteki można odnaleźć katalog online oraz bazę bibliografii publikacji pracowników uczelni. 78

5 Rys.. Położenie wejścia do katalogów online bibliotek Katalog online wejście do katalogu bezpośrednio na pierwszej stronie wejście do katalogu z innego miejsca strony wejście do katalogu z co najmniej dwóch miejsc Rys. 2. Położenie wejścia do baz publikacji pracowników uczelni Baza publikacji pracowników uczelni wejście do bazy bezpośrednio na pierwszej stronie wejście do bazy z innego miejsca strony wejście do bazy z co najmniej dwóch miejsc Należy przy tym zaznaczyć, że wszystkie wejścia z innego miejsca polegają na kliknięciu w menu rozwijalne znajdujące się na stronie głównej. 7

6 Na stronach internetowych znajdujemy również łącza do katalogów innych bibliotek oraz do katalogów KARO i NUKAT. Najbardziej rozwiniętym działem na stronach www i tym samym najciekawszym w analizach, są informacje o ogólnodostępnych, bezpłatnych bazach danych oraz wyszukiwarkach naukowych. Biblioteki główne politechnik polskich są ogromnym źródłem informacji o bezpłatnych bazach danych. Przekazują bezpośrednio linki do kilkudziesięciu ogólnodostępnych baz zarówno krajowych i zagranicznych. Rys.. Najpopularniejsze ogólnodostępne bazy krajowe linkowane na stronach bibliotek Najpopularniejsze polskie bazy danych Bazy Biblioteki Narodowej 6 BAZTECH Bazy OPI SYMPOnet Katalog Polskich Norm Bibliografia Geologiczna Polski 7 Polish Scientific Journals Contents Bibliografia Geografii Polskiej Kolekcje ICM SAWIOS Bazy Biblioteki Narodowej, baza zawartości polskich czasopism technicznych BAZTECH, bazy Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz baza danych o materiałach konferencyjnych SYMPOnet są indeksowane na stronach prawie wszystkich bibliotek. Należy zaznaczyć, że Katalog Polskich Norm występuje na wykresie tylko w wartości 7, ponieważ na tylu stronach znajduje się bezpośredni link do katalogu PN w zakładce bazy danych, katalogi lub linki, pominięte zaś zostały te biblioteki, w których jest osobny link: Informacja Normalizacyjna lub Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej. Istotne miejsce zajmują kolekcje związane z regionem. Oprócz baz typowych (BAZTECH, OPI, Bazy Biblioteki Narodowej), niemal każda z bibliotek proponuje bazy dotyczące tematów lokalnych (np. baza WANDA w AGH). Ponadto bibliotek umieszcza linki do serwisów związanych z regionem (np. strony urzędów wojewódzkich). Znajdujemy również łącza prowadzące do portali obejmujących zagadnienia pomocnicze jak: prawo, Unia Europejska, słowniki online, encyklopedie, organizacje i instytucje publiczne (Główny Urząd Statystyczny, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Nauk). Zagraniczne źródła informacji to strony www instytucji naukowych (najczęściej Instytut Filadelfijski ISI), katalogi bibliotek (Copac National, Academic, and Specialist Library Catalogue, Karlsruher Virtuelle Katalog KVK, Library of Congress Catalogue), także repozytoria otwarte Open Access (najpopularniejszym jest DOAJ Directory of Open Access Journals). Z pozostałych źródeł należy wymienić bazę PubMed (A serv- 80

7 ice of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health) oraz MatWeb (Online Materials Information Resource). Osobnym zagadnieniem są biblioteki cyfrowe. Aktualnie 5 bibliotek współtworzy regionalne biblioteki cyfrowe, zaś 7 prowadzi swoje biblioteki instytucjonalne, wszystkie one są związane z Federacją Bibliotek Cyfrowych. Należy zaznaczyć, że przynależność do Federacji jest jednoznaczna z umożliwieniem czytelnikowi przeszukiwania zasobów 6 bibliotek cyfrowych w Polsce. Oprócz linków kierujących bezpośrednio do konkretnych źródeł informacji, wiele bibliotek poleca swoim użytkownikom wyszukiwarki naukowe. Najczęściej wymieniane to: Galaxy, Google Scholar, Scirus, SCI Central, Google Book Search. Dla pracowników nauki ważna jest ocena parametryczna czasopism, dlatego też strony bibliotek kierują do Listy Filadelfijskiej ISI oraz punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spostrzeżenia Choć każda z witryn www analizowana osobno wydaje się logiczna i przejrzysta, to kiedy porównamy je ze sobą, zauważyć można, jak różnie zostały sklasyfikowane informacje i jak bardzo różni się nazewnictwo poszczególnych zakładek menu, które mają kierować do baz danych, katalogów, wyszukiwarek lub portali tematycznych. Oto kilka przykładów, jak zostały nazwane zakładki na stronie głównej, o których można przypuszczać, że skierują do zasobów cyfrowych. Biblioteka : Katalog, SYMPOnet, BazTech, Lista tytułów e-źródeł, E-bazy. Biblioteka 2: Katalogi, Bazy danych, E -czasopisma, Słowniki, Linki Biblioteka : Katalogi, e-źródła, przydatne linki. Przy czym wejście do Baztech-u w pierwszej bibliotece znajdowało się bezpośrednio na pierwszej stronie, w drugiej w zakładce Linki, a w trzeciej w e-źródła. Rys.. Najczęściej używane tytuły zakładek na stronie głównej kierujących do bezpłatnych źródeł informacji katalogi linki (także przydatne linki, ciekawe linki) bazy danych e-źródła (lub źródła elektroniczne) czasopisma elektroniczne (lub e-czasopisma) inne biblioteki katalogi i bazy źródła informacji nasze zasoby użyteczne skróty zbiory e-bazy czasopisma elektroniczne (lub e-czasopisma) ciekawe miejsca polecane adresy e-zasoby 7 8

8 Podobny brak standardów odczuwa się przy zaszeregowaniu poszczególnych źródeł, np. serwis OAIster można było znaleźć zarówno w repozytoriach, jak i w wyszukiwarkach naukowych, a nawet wśród baz danych. Z pewnością usprawiedliwia nas hybrydowość tego typu źródeł internetowych, wiele z nich posiada bowiem cechy zarówno np. bazy, katalogu, jak i wyszukiwarki. Częstym zwyczajem jest brak zaznaczenia w ogólnym spisie źródeł informacji, czy dane docelowe są dostępne bezpłatnie, czy też z pewnymi ograniczeniami. Przemieszane są bazy ogólnodostępne z dostępnymi, np. wyłącznie z komputerów uczelnianych. Bywają również strony, na których nawet ważne zasoby ogólnodostępne w ogóle nie są umieszczone w zakładce typu bazy, tylko np. w innych linkach. Dobrym rozwiązaniem jest tutaj powtórzenie tych samych informacji w różnych miejscach strony, w różnych zakładkach. Kilka bibliotek zastosowało rozwiązania warte naśladowania. Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej z zakładce Linki podaje ukryte zasoby Internetu, gdzie po krótkim wyjaśnieniu zagadnienia znajduje się wyszukiwarki indeksujące tzw. ukryty Internet. Z kolei Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej proponuje Zakładki dla wydziałów, w których zestawy adresów URL i informacje zostały skompletowane specjalnie dla potrzeb poszczególnych wydziałów. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej wśród Przydatnych linków wyróżnia specjalne dla inżynierów według zagadnień: architektura, elektronika itp. Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej w zakładce Przydatne linki do wyszukiwania czasopism podaje m.in. serwis wydawnictwa Wiley czy American Institute of Physics, które bezpłatnie udostępniają spisy treści oraz streszczenia, dając tym samym bibliograficzną bazę danych. Również inne biblioteki jako bezpłatną bazę bibliograficzną polecają dostęp do spisów treści płatnych serwisów czasopism elektronicznych. Zakończenie Współczesne biblioteki rozszerzyły zakres działalności informacyjnej o zasoby elektroniczne. Łącza skierowujące do wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych, bezpłatnych źródeł e-informacji oraz wszystkich typów baz danych otwierają czytelnikowi ogromne możliwości wyszukiwawcze.. W niezmiernej ilości danych, informacji i wiedzy, która znajduje się w zasobach www, biblioteki główne naszych uczelni starają się być instytucjami, które zanim przekażą użytkownikowi informację, najpierw ją porządkują, zwracając uwagę na jej wartość merytoryczną. Wykorzystane źródła i opracowania Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej. [odczyt: ]. 82

9 Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.. [odczyt: ]. Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej. [odczyt: ]. Cempel, C., dok. elektr. (2002). Społeczeństwo wiedzy a wizja i misja szkół wyższych i bibliotek próba określenia. [odczyt: ]. Introduction to Dialog for Information Professionals. The value of information education. The value of Dialog, dok. elektr. [odczyt:.0.200]. Krug, S. (2005). Nie każ mi myśleć. O życiowym podejściu do funkcjonowania stron internetowych. Gliwice: Helion, s. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. [odczyt: ]. Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dok. elektr. =60&layout=2&page=text [odczyt: ]. 8

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r.

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r. Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, 24-25 października 2013 r. Po pierwsze Primo! Doświadczenia z wdrożenia mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechnika

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt Halina Ganińska Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej Plan prezentacji I. Koncepcja informatora

Bardziej szczegółowo

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Wymiana informacji

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy II seminarium z cyklu INFOBROKER: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/2013 (10) (Marzec-Kwiecień)

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/2013 (10) (Marzec-Kwiecień) Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/2013 (10) (Marzec-Kwiecień) Ze względu na okres składania sprawozdań i wniosków, bieżące wydanie Newslettera

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT

Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT Nasze wczoraj, dziś i jutro. Konferencja poznańskich bibliotek naukowych. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań, 10 września 2014 Iwona

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek-piątek w soboty i niedziele - nieczynna II piętro Gmachu Głównego, pok. 310

Poniedziałek-piątek w soboty i niedziele - nieczynna II piętro Gmachu Głównego, pok. 310 Poniedziałek-piątek 9.00-14.45 w soboty i niedziele - nieczynna II piętro Gmachu Głównego, pok. 310 Jak korzystać z baz danych i katalogów*? Osobiście w Pracowni Komputerowej lub Czytelni Ogólnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Iwona Sójkowska Barbara Barańska-Malinowska Tematy/zagadnienia podejmowane w referacie Przydatność

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

W KATALOGACH OPAC I NA STRONACH WWW BIBLIOTEK WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH ROZPOZNANIE WSTĘPNE

W KATALOGACH OPAC I NA STRONACH WWW BIBLIOTEK WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH ROZPOZNANIE WSTĘPNE BIBLIOTHECA NOSTRA. ŚLĄSKI KWARTALNIK NAUKOWY NR 1 (35) 2014, S. 62-72 URSZULA KNOP Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej POLSKIE CZASOPISMA OGÓLNODOSTĘPNE ONLINE W KATALOGACH OPAC I NA STRONACH

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0?

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Marcin Mystkowski warszawski oddział firmy MOL 1 Nauczanie (e-learning) o katalogach czyli wyważanie otwartych drzwi. OPAC Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego. dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego. dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Open Access znaczy Otwarty Dostęp do Wiedzy Open Access Koncepcja wiedzy i kultury jako dóbr wspólnych

Bardziej szczegółowo

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych Iwona Socik, Anna Tonakiewicz-Kołosowska Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Oddział Informacji Naukowej Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. internetowe źródła

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMACJI NAUKOWEJ

PODSTAWY INFORMACJI NAUKOWEJ UWAGA! Na zaliczenie, oprócz materiałów zamieszczonych w tym pliku, obowiązują również informacje zawarte w zakładce: Przysposobienie biblioteczne > Materiały szkoleniowe, a dotyczące funkcjonowania Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej]

Jak przetrwać w wieku informacji? [sieciowej] II Forum Wiedzy Interdyscyplinarnej im. J. J. Śniadeckich Bydgoszcz - Żnin, 28-29.04.2004 Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej] Żyć i działać we współczesnym świecie to znaczy korzystać z informacji

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne. Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej

Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne. Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej Olsztyn 20-22.09.2010 Społeczeństwo informacyjne - definicje

Bardziej szczegółowo

Joanna Kamińska Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl

Joanna Kamińska Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl 2 0 0 8. I N F O R M A C J A D L A N A U K I A ŚWIAT ZASOBÓW C Y F R O W Y C H Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl Otwarte zasoby wiedzy na stronach internetowych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT agnieszka.wolanska@pwr.wroc.pl

Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT agnieszka.wolanska@pwr.wroc.pl KURS CZASOPISMA ELEKTRONICZNE JAKO PRZYKŁAD EFEKTYWNEJ FORMY EDUKACJI ZAWODOWEJ BIBLIOTEKARZY. 11 LAT DOŚWIADCZEŃ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ I OINT POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Lublin, grudzień 2015 Informacje podstawowe Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie

Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie Z czasem coraz częściej będziesz zaglądał Są to: bazy danych (Lista e-baz), e-czasopisma i e-książki (Lista tytułów e-źródeł) o głównie anglojęzyczne, ale również

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa - Pracownia Komputerowa Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa - Pracownia Komputerowa Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Dostęp do wszystkich baz z komputerów uczelnianych lub zarejestrowanych w Centrum Informatycznym Uczelni. Wejście na stronę Zagraniczne bazy danych z adresu: http://www.awf.edu.pl/biblioteka/bazy-danych/zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Próba porównania obu baz pod kątem wykonywania analizy cytowań. Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Próba porównania obu baz pod kątem wykonywania analizy cytowań. Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej Próba porównania obu baz pod kątem wykonywania analizy cytowań Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (ebipol) Vademecum Użytkownika rok akademicki 2010/2011

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (ebipol) Vademecum Użytkownika rok akademicki 2010/2011 Vademecum Użytkownika rok akademicki 2010/2011 Vademecum Użytkownika - Wprowadzenie jest biblioteką udostępniającą zbiory elektroniczne o szerokim przekroju dziedzinowym odpowiadającym głównym profilom

Bardziej szczegółowo

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Komputeryzacja poprzedza informatyzację polega na wprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie II Ogólnopolskie Seminarium użytkowników oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR Warszawa, 20-21 października 2015 r. Agnieszka Celej Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe.

Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe. Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe. Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 2008-02-28 Plan prezentacji Metainformacja

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań. Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej

O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań. Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej Trzech uczonych, trzy bazy jeden bibliotekarz. O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej IX KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ pod

Bardziej szczegółowo

Ukryty internet (Web)

Ukryty internet (Web) Ukryty internet (Web) Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Pomorski Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,

Bardziej szczegółowo

EBSCO Discovery Service - przewodnik

EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka... 1 O multiwyszukiwarce... 2 Przeszukiwane źródła... 2 Jak rozpocząć korzystanie?... 2 Wyszukiwanie zaawansowane... 3 Zawężanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access

Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access X Konferencja Wirtualny Uniwersytet - model, narzędzia, praktyka 16-18 18 czerwca 2010 Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access Teresa Gumołowska owska Biblioteka Główna G Politechniki

Bardziej szczegółowo

odpowiednia prezentacja na stronie domowej Biblioteki promocja w postaci drukowanych materiałów informacyjnych (ulotki, foldery)

odpowiednia prezentacja na stronie domowej Biblioteki promocja w postaci drukowanych materiałów informacyjnych (ulotki, foldery) dostępność odpowiednia prezentacja na stronie domowej Biblioteki promocja w postaci drukowanych materiałów informacyjnych (ulotki, foldery) szkolenia dla studentów, pracowników naukowych i bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka daje możliwość jednoczesnego przeszukania większości baz udostępnianych w Politechnice Lubelskiej oraz katalogu Biblioteki PL. Przeszukiwane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2013 z 6 maja 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2013 z 6 maja 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2013 z 6 maja 2013 r. w sprawie: regulaminu organizacyjnego biblioteki uczelnianej Politechniki Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CZASOPISMA INFORMACYJNE W KATALOGACH OPAC, BIBLIOTEKACH CYFROWYCH I NA STRONACH WWW BIBLIOTEK WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH

AKADEMICKIE CZASOPISMA INFORMACYJNE W KATALOGACH OPAC, BIBLIOTEKACH CYFROWYCH I NA STRONACH WWW BIBLIOTEK WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH Urszula Knop uknop@bg.pcz.pl Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej http://dx.doi.org/10.18778/8088-191-4.17 AKADEMICKIE CZASOPISMA INFORMACYJNE W KATALOGACH OPAC, BIBLIOTEKACH CYFROWYCH I NA STRONACH

Bardziej szczegółowo

PAIR Portal to Asian Internet Resources

PAIR Portal to Asian Internet Resources PAIR Portal to Asian Internet Resources Portal Azjatyckich Zasobów Internetowych http://digicoll.library.wisc.edu/pair/ 1. Zawartość serwisu PAIR to amerykańska rozproszona biblioteka cyfrowa prezentująca

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Otwarty Dostęp do publikacji naukowych

Otwarty Dostęp do publikacji naukowych Otwarty Dostęp do publikacji naukowych Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH 16 czerwca 2015 Otwarty dostęp (ang. Open Access) to model, w którym prace naukowe, wyniki badań i materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Kształcenie użytkowników elektronicznych źródeł informacji w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy

Kształcenie użytkowników elektronicznych źródeł informacji w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy Maciej Weryho Kształcenie użytkowników elektronicznych źródeł informacji w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy Trudno byłoby dzisiaj przecenić wpływ technologii komputerowych oraz sieci globalnej na obraz

Bardziej szczegółowo

Użytkownik biblioteki akademickiej wobec oferty elektronicznych usług bibliotecznych

Użytkownik biblioteki akademickiej wobec oferty elektronicznych usług bibliotecznych Użytkownik biblioteki akademickiej wobec oferty elektronicznych usług bibliotecznych Łucja Maciejewska Barbara Urbańczyk X Krajowe FORUM Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane 22-25 września 2009 O

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej Wydawnictwo w bibliotece biblioteka cyfrowa w wydawnictwie? Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej E. Bendyk (2008) część

Bardziej szczegółowo

Katalogi i bazy danych innych bibliotek

Katalogi i bazy danych innych bibliotek Katalogi i bazy danych innych bibliotek Biblioteka udostępnia linki do stron wszystkich bibliotek akademii wychowania fizycznego oraz wielu innych, których zbiory mogą być interesujące dla naszych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Najpierw użytkownik, potem technologia, czyli zadania architekta informacji w bibliotece

Najpierw użytkownik, potem technologia, czyli zadania architekta informacji w bibliotece Najpierw użytkownik, potem technologia, czyli zadania architekta informacji w bibliotece dr Stanisław Skórka Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie Architektura

Bardziej szczegółowo

CZEGO OCZEKUJĄ OD BIBLIOTEKI

CZEGO OCZEKUJĄ OD BIBLIOTEKI CZEGO OCZEKUJĄ OD BIBLIOTEKI MŁODZI NAUKOWCY A CZEGO MOGLIBY OCZEKIWAĆ? NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ GUMED Paulina Biczkowska Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Dział Otwartej Nauki Bud. D-21, pok. 230-233, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy i Informacji

Bardziej szczegółowo

Polskie biblioteki cyfrowe z punktu widzenia internauty

Polskie biblioteki cyfrowe z punktu widzenia internauty Polskie biblioteki cyfrowe z punktu widzenia internauty dr inż. Krakowska Akademia mszepski@afm.edu.pl 2 Biblioteki cyfrowe szansą nauki Minister Barbara Kudrycka w liście do naukowców: WBN to: prawdziwy

Bardziej szczegółowo

Naukowe zasoby elektroniczne. Biblioteka Collegium Da Vinci

Naukowe zasoby elektroniczne. Biblioteka Collegium Da Vinci Naukowe zasoby elektroniczne. Biblioteka Collegium Da Vinci 15.09.2016 r ZAWARTOŚĆ: BAZY DOSTĘPNE NA TERENIE UCZELNI... 3 EBSCOHOST... 3 ELSEVIER - ScienceDirect... 5 IBUK.pl... 5 NASBI... 6 SCOPUS...

Bardziej szczegółowo

Jak i gdzie szukać literatury do pracy dyplomowej? Joanna Gola Marta Sadowska-Hinc

Jak i gdzie szukać literatury do pracy dyplomowej? Joanna Gola Marta Sadowska-Hinc Jak i gdzie szukać literatury do pracy dyplomowej? Joanna Gola Marta Sadowska-Hinc Etapy pracy Przygotowanie do wyszukiwania. Jak sformułować pytania badawcze oraz słowa kluczowe? Strategia wyszukiwania.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce. Cezary Mazurek Tomasz Parkoła Marcin Werla

Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce. Cezary Mazurek Tomasz Parkoła Marcin Werla Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce Cezary Mazurek Tomasz Parkoła Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Założone w 1993 roku Afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Obecnie

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Dr Scholastyka Baran Olsztyn - UWM WARSZTAT DYDAKTYCZNY I BADAWCZY Z ZAKRESU NAUK MEDYCZNYCH PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Głównym zadaniem każdej biblioteki akademickiej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Bud. D-21, pok. 130-133, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Integracja wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych

Integracja wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych 1 Integracja wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych Dr hab. Marek Nahotko 2 Dotychczasowe prace dla integracji Potrzeba współdziałania (interoperability) na wielu poziomach: Celem współdziałania jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Działania Biblioteki Głównej AGH na rzecz społeczności akademickiej macierzystej uczelni w zakresie oceny pracowników i jednostek

Działania Biblioteki Głównej AGH na rzecz społeczności akademickiej macierzystej uczelni w zakresie oceny pracowników i jednostek Działania Biblioteki Głównej AGH na rzecz społeczności akademickiej macierzystej uczelni w zakresie oceny pracowników i jednostek 1 Bibliografia publikacji pracowników AGH - historia rejestracja publikacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Biblioteki cyfrowe w pracy biblioteki muzycznej Maciej Dynkowski Biblioteka Główna Akademii Muzycznej Im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Zalety dokumentów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Ośrodka INT Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

Bibliograficzne bazy danych Ośrodka INT Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie Maria BłaŜejewska, Joanna Kapusta, ElŜbieta Karpińska-Pawlak Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Bibliograficzne bazy danych Ośrodka INT Instytutu

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO Iwona Sójkowska Seminarium PolBit, 24-25 marca 2015 Ośrodki PatLib w Polsce Wg danych Urzędu Patentowego

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy. Open resources of knowledge the offer of Polish research libraries

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy. Open resources of knowledge the offer of Polish research libraries Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Open resources of knowledge the offer of

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie

Wyszukiwanie informacji w Internecie Wyszukiwanie informacji w Internecie Definicje Wyszukiwanie informacji: proces odnajdywania informacji (dokumentów, wiadomości) w zbiorze informacyjnym Poszukiwanie informacji polega na pogłębianiu wiedzy

Bardziej szczegółowo

IBUK LIBRA rewolucja w pracy z e-książką

IBUK LIBRA rewolucja w pracy z e-książką IBUK LIBRA rewolucja w pracy z e-książką Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E Smołki w Opolu Nowe technologie w bibliotekach. E-booki na e-regałach. Opole, 6.03.2013 r. IBUK platforma w dwóch wersjach

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Publikacji Pracowników. Politechniki Krakowskiej. próba stworzenia nowoczesnej bazy danych

Bibliografia Publikacji Pracowników. Politechniki Krakowskiej. próba stworzenia nowoczesnej bazy danych Bibliografia Publikacji Pracowników próba stworzenia nowoczesnej bazy danych Ewa Lang Joanna Radzicka Biblioteka Bibliograficzne bazy danych, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. Bibliografia Publikacji Pracowników

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

CO NIECO O PRAWIE AUTORSKIM W SIECI

CO NIECO O PRAWIE AUTORSKIM W SIECI WARSZTATY NAUKOWCA czyli jak uprawiać naukę w świecie cyfrowym ZRÓDŁA WIEDZY W INTERNECIE CO NIECO O PRAWIE AUTORSKIM W SIECI KES 28.03.2015 r. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych Koordynator - Alina Rodak TREŚCI KSZTAŁCENIA CELE EDUKACYJNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Anna Wałek. Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Anna Wałek. Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej Anna Wałek Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej Biblioteka cyfrowa jako typ otwartego repozytorium (na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej) Biblioteki cyfrowe - typologia instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Analiza cytowań - źródła. WEB of SCIENCE (WOS) SCOPUS GOOGLE SCHOLAR PUBLISH OR PERISH

Analiza cytowań - źródła. WEB of SCIENCE (WOS) SCOPUS GOOGLE SCHOLAR PUBLISH OR PERISH Wykorzystanie bibliografii do analizy cytowań publikacji pracowników uczelni CZĘŚĆ I Analiza cytowań pracowników Politechniki Łódzkiej na podstawie bazy Web of Science Justyna Pawlina Analiza cytowań -

Bardziej szczegółowo