Agata Olszanecka. Analiza stron internetowych polskich eurodeputowanych kadencji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agata Olszanecka. Analiza stron internetowych polskich eurodeputowanych kadencji 2009-2014"

Transkrypt

1 DOI: /m9.figshare Agata Olszanecka Analiza stron internetowych polskich eurodeputowanych kadencji Wprowadzenie Od kilkunastu lat obserwujemy stały wzrost roli Internetu w komunikowaniu politycznym. Medium to doskonale łączy dwie rozłączne do tej pory funkcje komunikowania. Po pierwsze, pełni rolę kanału komunikacyjnego o nieograniczonych możliwościach informacyjnych. Po drugie zaś, pozwala na aktywną wymianę opinii na temat przyswojonych informacji. Jak żadne inne medium, Internet oferuje również łatwość zmiany ról nadawców i odbiorców, w tym przypadku polityków i wyborców. Dzięki licznym udogodnieniom (czatom, forom i grupom dyskusyjnym czy portalom społecznościowym) daje wyborcom takie same możliwości wypowiedzi, jak i politykom. W tym względzie możemy mówić o obustronnym przepływie informacji. Na szeroką skalę zaistniała dzięki Internetowi również komunikacja między wyborcami [Turska-Kawa, Wojtasik 2013: 42]. Za początek ery otwarcia polityków na ten środek komunikacji uważa się amerykańską debatę prezydencką z 1996 roku, podczas której kandydat republikanów Robert J. Dole ogłosił adres swojej strony internetowej [Kolczyński 2007: 175]. Od tamtej pory rzeczą oczywistą stało się posiadanie własnych stron internetowych przez partie polityczne i poszczególnych polityków. Jednak dopiero kampania prezydencka Baracka Obamy z 2008 roku zdaniem wielu badaczy była pierwszą, w której główną rolę odgrywał Internet. Obok tradycyjnej strony internetowej sztab kandydata demokratów zastosował zupełnie nowe narzędzia takie jak: social networking 1, telewizję internetową, blogi, mobilny marketing [Kancik 2013:147]. W Polsce Internet jako kanał komunikacji z wyborcami został wykorzystany w kampanii parlamentarnej z 1997 roku [Piasecki 2004:76]. Większość liczących się wówczas ugrupowań posiadało strony WWW. Ich wspólną cechą była jednak słaba struktura. Dotyczyło to zarówno jednorodnej szarej kolorystyki, jak i niewielkiego wykorzystania grafiki czy zdjęć [Żurawski 2010: 125]. Cztery lata później nastąpił zarówno jakościowy, jak 1 Barack Obama miał konto niemal na wszystkich istotnych portalach społecznościowych. 58

2 i ilościowy rozwój stron internetowych. Witryny zawierały już liczne materiały audiowizualne czy animacje. Prowadzono również działania zmierzające do jak najszerszego rozpropagowania adresów tych stron na plakatach, ulotkach, billboardach i w innych formach reklamy politycznej. Kampania parlamentarna z 2001 roku była również pierwszą, podczas której pojawiły się strony pojedynczych kandydatów [Tamże: 140]. Podwójna elekcja z 2005 roku spowodowała wzrost poziomu zaawansowania witryn internetowych w stosunku do poprzedniej. Nastąpił postęp w kwestii komunikowania z wyborcami poprzez zastosowanie for dyskusyjnych, kalkulatorów podatkowych oraz formularzy, za pomocą których można było zadać interaktywne pytanie. Jednak dopiero prezydencka kampania z 2010 roku przyniosła istotną zmianę w sposobie wykorzystywania Internetu przez polskich polityków. Kandydaci nie tylko posiadali strony internetowe, ale usiłowali być obecni na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Nasza Klasa, Twitter, blip [Dobek Ostrowska, Baranowski 2011: 113]. Trzeba jednak dodać, że czynili to z różnym skutkiem. Liczne badania [Dobek Ostrowska, Baranowski 2011; Batorski, Nagraba, Zając, Zbieranek 2011; Żurawski 2010] wskazują na słabe wykorzystanie przez polskie partie polityczne i polityków potencjału, jaki daje Internet. Strony internetowe w komunikowaniu politycznym Przejawem komunikacji politycznej w Internecie jest przede wszystkim obecność na własnych stronach WWW polityków i partii politycznych. Strony internetowe jako kanał komunikowania politycznego pełnią cztery podstawowe funkcje: informowanie, łączenie, angażowanie i mobilizowanie [Foot, Schneider 2006]. Służą one niewątpliwie budowaniu wspólnoty opartej na silnych więzach emocjonalnych zarówno między politykiem a jego zwolennikami, jak i wśród samych zwolenników [Cwalina 2001: 430]. Sergiusz Trzeciak [2010: 37] wskazuje na następujące zalety wykorzystywania stron internetowych: niski koszt dostarczenia informacji, zapewnienie nadawcy pełnej kontroli nad przekazem, możliwość stałej aktualizacji publikowanych informacji oraz możliwość interaktywnej komunikacji z nieograniczonym gronem odbiorców, co ułatwia pozyskiwanie zwolenników i współpracowników. Dziś trudno sobie wyobrazić by znaczący polityk nie posiadał własnej strony internetowej, tym bardziej, jeżeli mówimy o politykach reprezentujących nas w PE. W końcówce kadencji własne witryny internetowe posiadają wszyscy polscy 59

3 eurodeputowani 2. W poprzedniej kadencji jedynie dwóch europarlamentarzystów nie posiadało strony WWW: Andrzej Wielowieyski wybrany z list Unii Wolności oraz Witold Tomczak z Ligi Polskich Rodzin [Szczepanik, Kaca, Łada 2009: ]. Metodologia Dane do badania, opisane w niniejszym raporcie, gromadzono na przełomie stycznia i lutego 2014 roku na próbie 51 polskich posłów do Parlamentu Europejskiego 3. Kryterium dopasowania eurodeputowanego do ugrupowania stanowi w tym przypadku lista, z której dostał się do europarlamentu w 2009 roku. W celu dokładnego sprawdzenia sposobów komunikacji i treści poruszanych na stronach internetowych polskich eurodeputowanych stworzono klucze kategoryzacyjne, umożliwiające obiektywne przeprowadzenie analizy oraz zbiorcze przedstawienie wyników. Klucze kodowe składały się z pytań dotyczących elementów składających się na interaktywność strony, hipertekstowość (rodzaje odnośników), linki do serwisów społecznościowych oraz dane kontaktowe. W celu zbadania interaktywności wyróżniono 9 kategorii: istnienie forum dyskusyjnego, obecność czatów z kandydatami, możliwość otrzymywania elektronicznego newslettera, obecność wyszukiwarki informacji, prowadzenie sond i ankiet, możliwość dopasowania witryny dla potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość odbierania plików dźwiękowych i audiowizualnych, dostępność technologii RSS (korzystają z niej osoby, które używają telefonu komórkowego do przeglądania stron internetowych) oraz dostępność strony w wersji obcojęzycznej. Hipertekstowość została zbadana poprzez wyodrębnienie 4 kategorii: dostępności hiperłączy kierujących na strony Parlamentu Europejskiego; dostępności hiperłączy kierujących na strony grupy parlamentarnej, której członkiem jest polityk; obecności odnośników do podstron związanych ze stażami, pracą czy wolontariatem w Parlamencie Europejskim i wreszcie obecności odnośników do inicjatyw podejmowanych przez eurodeputowanego. Odrębnej analizie zostały poddane linki do portali społecznościowych (Facebook, Nk.pl, Twitter, Youtube). Ostatnią badaną zmienną była możliwość kontaktu z politykiem. W tym celu zbadano dostępność danych mailowych, adresowych, a także możliwość kontaktu poprzez formularz zapytania. 2 Na początku kadencji witryny internetowej nie posiadała Joanna Senyszyn [Łada, Fałkowska-Warska 2012: 35]. 3 Do badania zostały włączone również strony Tadeusza Rossa i Zbigniewa Zaleskiego, którzy objęli mandaty 17 grudnia 2013 roku w wyniku powołania do rządu Rafała Trzaskowskiego i Leny Kolarskiej Bobińskiej. 60

4 Następną fazą badań było przeanalizowanie i przyporządkowanie powyższych funkcji i informacji do odpowiednich kategorii. Tabele przedstawiające wyniki zawierają znak + w przypadku obecności danej opcji i znak - w przypadku jej braku. Celem niniejszej analizy jest sprawdzenie, w jakim stopniu strony internetowe eurodeputowanych wykorzystują możliwości wynikające z potencjału, jaki niosą za sobą nowe media. Interaktywność stron WWW polskich eurodeputowanych Interaktywność strony jest jedną z najważniejszych jej cech, pozwala bowiem na utrwalenie więzi polityka z wyborcą, łatwą i szybką wymianę informacji oraz stworzenie wspólnoty pomiędzy użytkownikami. Z tego względu należy ją uznać za kluczową w budowaniu poparcia w stosunku do polityka oraz jego inicjatyw. W wyniku analizy stwierdzono jednak, że żadna z badanych witryn nie cechuje się bardzo wysoką interaktywnością (według kryteriów przyjętych w badaniu). Tylko kilku polityków wypadło w tej kategorii dobrze. Było to czterech posłów Platformy Obywatelskiej: Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Thun, Artur Zasada oraz jeden poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Bogusław Liberadzki. Większość stron internetowych cechuje się średnią i małą interaktywnością (tabele 1-4). Żaden z posłów nie korzysta z czatów na swojej stronie. Nikt nie umieścił również forum dyskusyjnego dla użytkowników. Zapewne jest to celowe posunięcie, aby uniknąć spamu czy inwektyw. Jednocześnie brak tych narzędzi w znacznej mierze uniemożliwia politykom zapoznanie się z poglądami obywateli. Skutkuje to zatem zaburzeniem kontaktu oddolnego na linii wyborca-polityk. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że główną grupą docelową posłów są obywatele polscy, z racji słabego zaangażowania w komunikację w językach obcych. Tylko 20 z 51 posłów posiada obcojęzyczną wersję swojej strony internetowej. W niniejszym badaniu wersja obcojęzyczna strony to taka, która umożliwia zmianę języka poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę na stronie startowej. Nie wzięto pod uwagę stron, gdzie przetłumaczona została tylko zakładka zawierająca biogram eurodeputowanego. Strona w wersji obcojęzycznej najczęściej jest mocno okrojona w stosunku do polskiej. Zawiera zazwyczaj życiorys, kontakt, przydatne linki. Zaledwie kilku polityków posiada wersję strony internetowej w języku innym niż angielski. Najczęściej są to niemiecki i francuski. Ewenementem jest niewątpliwie Ryszard Czarnecki, którego stronę możemy przeglądać w kilkunastu różnych językach (w tym przypadku zawarte są jednak szczątkowe informacje). 61

5 Ciekawej inicjatywy podjęli się Lidia Geringer de Oedenberg i Marek Siwiec, którzy na swoich stronach posiadają odnośniki do blogów prowadzonych po angielsku. Oba te blogi są na bieżąco aktualizowane, cieszą się również dużą popularnością. Możliwość zapisania się do newslettera, na bieżąco informującego o działalności posła, jest kolejnym elementem struktury stron WWW. Głównym celem stosowania newslettera jest informowanie odbiorców o pracy deputowanego. Pozwala on także związać internautów ze stroną poselską. Dziwić może zatem fakt, że takie rozwiązanie na swojej stronie zaproponowało jedynie 21 osób, gdyż jest to jeden z najprostszych sposobów na trwający w czasie kontakt z wyborcą. Ciekawe rozwiązanie w tym względzie zaproponował Marek Migalski, ponieważ równie łatwo dostępna jest na jego stronie funkcja otrzymywania newslettera, jak i rezygnacji z niego. Dostępność plików multimedialnych powoduje z jednej strony aktywizację użytkownika na stronie, z drugiej natomiast pełni funkcję perswazyjną. Podstawową jednostką w tej kategorii są zamieszczane na stronie zdjęcia. Na wszystkich poselskich stronach możemy znaleźć zdjęcia, zarówno samych deputowanych, ich rodzin, jak i innych polityków. Zdecydowana większość posłów zamieszcza na swoich stronach również materiały dźwiękowe i materiały video (fragmenty programów telewizyjnych, wywiady oraz filmy nagrane specjalnie na potrzeby strony internetowej). Elementem ułatwiającym szybkie odnalezienie interesujących nas zagadnień jest wyszukiwarka informacji. Jest ona szczególnie istotna w przypadku rozbudowanej strony. Takie rozwiązania proponuje 32 eurodeputowanych. Zaledwie 6 polityków zdecydowało się na zamieszczenie sond lub ankiet dla odwiedzających stronę. Byli to: Elżbieta Łukacijewska, Adam Bielan, Marek Gróbarczyk, Tomasz Poręba, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke. Sondy zamieszczone przez tych polityków dotyczyły najczęściej spraw nad jakimi pracują w PE lub ogólnego zadowolenia z członkowstwa Polski w UE. Taka inicjatywa zasługuje na szczególną uwagę, gdyż kształtuje ona zarówno poczucie wyborcy, że eurodeputowany liczy się z jego opinią, jak i pozwala uzyskać samym posłom informację zwrotną na temat ich działalności. Niezmiernie ważnym elementem wydaje się być również możliwość dostosowania strony internetowej dla osób słabo widzących (poprzez możliwość zmiany wielkości czcionki i dostosowanie kontrastu) oraz niesłyszących (poprzez zamieszczanie filmów wideo z napisami lub w języku migowym). Jeśli chodzi o obecność tego elementu to zdecydowanie najlepiej wypadają politycy Platformy Obywatelskiej (ułatwienia posiadają czterej posłowie) oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej (jeden poseł - Bogusław Liberadzki). Najwięcej 62

6 ułatwień zapewnia na swojej stronie Jacek Saryusz Wolski, bo są to zarówno udogodnienia dla słabo widzących, jak i niesłyszących. Pozostali politycy nie posiadają materiałów ułatwiających dostęp do strony osobom niesłyszącym. Ostatnim badanym elementem w tej kategorii była dostępność technologii RSS. Kanał ten zawiera w streszczonej formie wiadomości z danej strony WWW lub ich pełny tekst. Użytkownik pobiera jedynie nagłówki wiadomości, a następnie może wczytać te informacje ze strony, które go interesują [Trzeciak 2010:152]. Na zastosowanie tej technologii zdecydowało się jedynie 11 eurodeputowanych, w większości reprezentujących Platformę Obywatelską. 63

7 Tabela 1. Interaktywność stron internetowych posłów do PE wybranych z list PO Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji Grafika multimedia na stronie posła do PE ograniczały się jedynie do plików graficznych.+* posiadanie co najmniej dwóch rodzajów ułatwień dla użytkowników niepełnosprawnych (możliwość zmiany wielkości czcionki, możliwość zmiany kontrastu, wideo z napisami bądź językiem migowym).

8 Tabela 2. Interaktywność stron internetowych posłów do PE wybranych z list PiS 65

9 Tabela 3. Interaktywność stron internetowych posłów do PE wybranych z list SLD-UP 66 Tabela 4. Interaktywność stron internetowych posłów do PE wybranych z list PSL Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji

10 Hipertekstowość witryn WWW Hipertekstowość w niniejszej analizie jest rozumiana dwojako. Po pierwsze, jako obecność odnośników kierujących do innych stron zewnętrznych. Po drugie natomiast, jako ułatwienie użytkownikowi poruszanie się po stronie. Witryny osiemnastu polityków wykazują się wysoką hipertekstowością, posiadając odnośniki do wszystkich badanych kategorii (tabele 5-8). Po raz kolejny najlepiej wypadli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Aż 12 stron eurodeputowanych wywodzących się z tej partii cechuje się wysokim poziomem hipertekstowości. Słabo pod tym względem wypadają natomiast strony polityków wywodzących się z Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Biorąc pod uwagę wyniki konkretnych posłów, niską hipertekstowością (obecnością tylko jednego odnośnika) cechują się strony sześciu z nich: Jana Olbrychta, Jarosława Wałęsy, Tadeusza Cymańskiego, Jacka Włosowicza, Zbigniewa Ziobry i Marka Siwca. Jeśli chodzi o pierwszą z analizowanych kategorii, czyli hiperłączy kierujących na strony Parlamentu Europejskiego, to odnośników takich nie posiada ośmiu polityków: Jan Olbrycht, Tadeusz Zwiefka, Tadeusz Cymański, Paweł Kowal, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Adam Gierek oraz Marek Siwiec. Odnośniki do stron frakcji politycznej, w której znajduje się dany polityk zamieściła na swoich stronach zdecydowana większość eurodeputowanych. Danych takich nie zawierają strony jedynie pięciu polityków: Jana Olbrychta, Tadeusza Zwiefki, Tadeusza Cymańskiego, Jacka Włosowicza i Zbigniewa Ziobry. Dziwić może fakt, że kilku wymienionych powyżej posłów sprawuje mandat już drugą kadencję. Należałoby zatem sądzić, że będą oni promować zarówno działalność i funkcjonowanie instytucji UE, jak i inicjatywy grup politycznych. Z punktu widzenia odwiedzającego stronę, a szczególnie ludzi młodych, ważne wydają się być widoczne odnośniki do podstron związanych z różnego rodzaju konkursami, stażami czy wolontariatem. W ten sposób można również pozyskać również wolontariuszy, przydatnych w czasie kampanii wyborczej oraz wyselekcjonować grupę przyszłych aktywistów partyjnych. Łatwy dostęp do tych informacji możemy znaleźć na stronach jedynie 19 polskich eurodeputowanych. Strony internetowe stanowią doskonały i stosunkowo tani kanał, za pośrednictwem którego polityk może zaprezentować rezultaty swojej działalności. Witryny umożliwiają zatem permanentną kampanię i wpływają na ukształtowanie wizerunku aktywnego posła. Tym dziwniejszy jest fakt, że odnośniki przedstawiające podejmowane przez polityka inicjatywy nie pojawiły się na stronach 13 polskich eurodeputowanych. 67

11 Tabela 5. Hipertekstowość stron internetowych posłów do PE wybranych z list PO 68

12 Tabela 6. Hipertekstowość stron internetowych posłów do PE wybranych z list PiS 69

13 Tabela 7. Hipertekstowość stron internetowych posłów do PE wybranych z list SLD-UP 70 Tabela 8. Hipertekstowość stron internetowych posłów do PE wybranych z list PSL Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji

14 Odnośniki do social media Wszelkie przejawy działalności w Internecie powinny się wzajemnie propagować, dlatego też na swojej stronie warto podać linki do portali społecznościowych. Umieszczane są one zazwyczaj na stronie głównej albo w zakładce kontakt. Polscy posłowie dosyć chętnie zamieszczają linki do swoich profili na portalach społecznościowych (tabele 9-12). Jak wskazuje analiza odnośników do social media, jedynie witryny dwóch polityków (Wojciecha Olejniczaka i Andrzeja Grzyba) charakteryzują się ich bardzo wysoką obecnością, co oznacza, że posiadają one odnośniki do wszystkich badanych portali społecznościowych. Na drugim biegunie znaleźli się politycy, którzy nie zamieścili ani jednego odnośnika. Są to: Adam Gierek, Andrzej Bratkowski, Zbigniew Ziobro, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Zbigniew Zaleski, Sławomir Nitras. Najpopularniejszym portalem społecznościowym wśród polskich eurodeputowanych jest Facebook. Tylko 11 z 51 badanych posłów nie umieściło na swojej stronie odnośnika do tego medium społecznościowego. Warto podkreślić, że sześciu posłów z tego grona w ogóle nie posiada konta na tym portalu. Są to: Adam Gierek, Michał Kamiński, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański oraz Janusz Wojciechowski. Twitter był kolejnym portalem, do którego zostały zbadane odnośniki. W przypadku tego kanału komunikacji liczba odnośników jest jeszcze niższa. Jedynie 27 eurodeputowanych zaproponowało odbiorcom swojej strony możliwość przejścia na twitterowy profil. Ciekawie przedstawia się w tym aspekcie witryna Marka Migalskiego, który kreuje się na polityka korzystającego z mediów społecznościowych, ale próżno szukać na niej odnośnika do konta na Twitterze czy Facebooka tego śląskiego polityka. Badania wykazały, że portal Nk.pl (dawniej Nasza Klasa) zdecydowanie stracił na popularności wśród polskich polityków. Odnośnik do konta na tym portalu możemy znaleźć zaledwie na stronach trzech eurodeputowanych: Elżbiety Łukacijewskiej, Wojciecha Olejniczaka i Andrzeja Grzyba. 71

15 Tabela 9. Odnośniki do social media na stronach internetowych posłów do PE wybranych z list PO SOCIAL MEDIA Poseł do PE Facebook Twitter NK Youtube PODSUMOWANIE P. Borys Niska J. Buzek Średnia M. Handzlik Niska J. Hibner Niska D. Hübner Niska D. Jazłowiecka Wysoka S. Jędrzejewska Wysoka F. Kaczmarek Średnia J. Kozłowski Niska K. Lisek Wysoka E. Łukacijewska Wysoka B. Marcinkiewicz Niska S. Nitras Brak J. Olbrycht Wysoka J. Protasiewicz Średnia T. Ross Wysoka J. Saryusz-Wolski Wysoka J. Skrzydlewska Wysoka B. Sonik Wysoka R. Thun Wysoka J. Wałęsa Niska Z. Zaleski Brak P. Zalewski Wysoka A. Zasada Niska T. Zwiefka Niska Tabela 10. Odnośniki do social media na stronach internetowych posłów do PE wybranych z list PiS SOCIAL MEDIA Poseł do PE Facebook Twitter NK Youtube PODSUMOWANIE A. Bielan Niska T. Cymański Średnia R. Czarnecki Średnia M. Gróbarczyk Wysoka M. Kamiński Średnia P. Kowal Średnia J. Kurski Średnia R. Legutko Niska M. Migalski Niska M. Piotrowski Wysoka T. Poręba Średnia K. Szymański Brak J. Włosowicz Brak J. Wojciechowski Brak Z. Ziobro Brak 72

16 Tabela 11. Odnośniki do social media na stronach internetowych posłów do PE wybranych z list SLD SOCIAL MEDIA Poseł do PE Facebook Twitter NK Youtube PODSUMOWANIE L. Geringer de Oedenberg Wysoka A. Gierek Brak B. Liberadzki Średnia W. Olejniczak Bardzo wysoka J. Senyszyn Średnia M. Siwiec Średnia J. Zemke Niska Tabela 12. Odnośniki do social media na stronach internetowych posłów do PE wybranych z list PSL SOCIAL MEDIA Poseł do PE Facebook Twitter NK Youtube PODSUMOWANIE A. Bratkowski Niska A. Grzyb Bardzo wysoka J. Kalinowski Niska Cz. Siekierski Średnia Dane kontaktowe Szybki kontakt pomiędzy nadawcą a odbiorcą jest jedną z cech sieciowości. Jak wynika z przeprowadzonej analizy stron internetowych, nie wszyscy politycy zamieszczają na swoich stronach dane kontaktowe, szczególnie te, które są związane z komunikacją online (tabele 13-16). Dane adresowe do biura posła w Brukseli, jak i biur terenowych w Polsce znalazły się na wszystkich badanych witrynach. Adresu mailowego 1 nie zamieściło natomiast 2 polityków: Janusz Wojciechowski i Joanna Senyszyn. Na zamieszczenie formularza kontaktowego (formularza zapytania) nie zdecydowało się aż 27 eurodeputowanych. Tabela 13. Dane kontaktowe na stronach internetowych posłów do PE wybranych z list PO KONTAKT Poseł do PE Formularz zapytania Adres PODSUMOWANIE P. Borys Średnia J. Buzek Średnia M. Handzlik Wysoka J. Hibner Średnia D. Hübner Wysoka 1 Pod uwagę brany był zarówno adres do samego eurodeputowanego, jak i do jego asystentów. 73

17 D. Jazłowiecka Średnia S. Jędrzejewska Średnia F. Kaczmarek Wysoka J. Kozłowski Średnia K. Lisek Wysoka E. Łukacijewska Wysoka B. Marcinkiewicz Wysoka S. Nitras Średnia J. Olbrycht Wysoka J. Protasiewicz Średnia T. Ross Średnia J. Saryusz-Wolski Wysoka J. Skrzydlewska Wysoka B. Sonik Wysoka R. Thun Średnia J. Wałęsa Średnia Z. Zaleski Wysoka P. Zalewski Wysoka A. Zasada Wysoka T. Zwiefka Wysoka Tabela 14. Dane kontaktowe na stronach internetowych posłów do PE wybranych z list PiS KONTAKT Poseł do PE Formularz zapytania Adres PODSUMOWANIE A. Bielan Średnia T. Cymański Wysoka R. Czarnecki Średnia M. Gróbarczyk Średnia M. Kamiński Wysoka P. Kowal Wysoka J. Kurski Średnia R. Legutko Wysoka M. Migalski Wysoka M. Piotrowski Wysoka T. Poręba Średnia K. Szymański Średnia J. Włosowicz Średnia J. Wojciechowski Niska Z. Ziobro Wysoka 74

18 Tabela 15. Dane kontaktowe na stronach internetowych posłów do PE wybranych z list SLD KONTAKT Poseł do PE Formularz zapytania Adres PODSUMOWANIE L. Geringer de Oedenberg Wysoka A. Gierek Średnia B. Liberadzki Wysoka W. Olejniczak Średnia J. Senyszyn Średnia M. Siwiec Średnia J. Zemke Wysoka Tabela 16. Dane kontaktowe na stronach internetowych posłów do PE wybranych z list PSL KONTAKT Poseł do PE Formularz zapytania Adres PODSUMOWANIE A. Bratkowski Średnia A. Grzyb Średnia J. Kalinowski Średnia Cz. Siekierski Wysoka Jakość stron internetowych W celu przedstawienia zbiorczych wyników analizy połączone zostały wszystkie elementy składające się na cztery badane kategorie (interaktywność, hipertekstowość, odnośniki do social media, kontakt). W ten sposób uzyskany został wskaźnik określający jakość analizowanych stron internetowych. Maksymalny wynik, jaki mogła uzyskać witryna wynosił 20 (suma wszystkich badanych elementów). W pierwszej kolejności obliczona została średnia dla wszystkich 51 eurodeputowanych, która wyniosła 10,02. Wynika z tego, że ich strony zawierały przeciętnie połowę elementów składających się na badane kategorie. Następnie wyliczone zostały średnie dla poszczególnych partii politycznych, do jakich obecnie przynależą posłowie do PE (tabela 17). Z analizy wykluczony został Michał Kamiński, który jest obecnie posłem niezależnym. Rezultat Twojego Ruchu i Unii Pracy jest odzwierciedleniem wyników jedynych posłów, zasiadających w europarlamencie z ramienia tych ugrupowań (odpowiednio: Marek Siwiec i Adam Gierek). 75

19 Tabela 17. Średni wynik przedstawicieli partii zasiadających w Parlamencie Europejskim Partia Liczba posłów Średnia Sojusz Lewicy Demokratycznej 5 11,60 Platforma Obywatelska 24 11,00 Polska Razem Jarosława Gowina 4 10,50 Prawo i Sprawiedliwość 7 8,86 Polskie Stronnictwo Ludowe 4 8,25 Twój Ruch 1 7,00 Solidarna Polska 4 7,00 Unia Pracy 1 5,00 Najlepiej w tym badaniu wypadły strony internetowe przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej (średnio 11,6 analizowanych elementów dostępnych na stronie). Wyniki powyżej średniej zanotowały również Platforma Obywatelska (11) oraz Polska Razem Jarosława Gowina (10,5). Na przeciwległym biegunie znalazły się Twój Ruch i Solidarna Polska (obie 7) oraz Unia Pracy (5). Biorąc pod uwagę indywidualne wyniki (tabela 18), najlepiej wypadło czterech przedstawicieli Platformy Obywatelskiej (Elżbieta Łukacijewska, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Joanna Skrzydlewska) oraz dwóch posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej (Lidia Geringer de Oedenberg i Bogusław Liberadzki). Posiadali oni na swoich stronach 14 z 20 badanych elementów. Najgorzej zaprezentowali się natomiast Arkadiusz Bratkowski z PSL, Adam Gierek z UP, Zbigniew Ziobro i Jacek Włosowicz (obaj SP). Jednostkowe wyniki uzyskane przez posłów potwierdzają zatem średnie wskaźniki dla partii. Tabela 18. Łączny wynik stron internetowych polskich eurodeputowanych Poseł do PE Partia Łączny wynik E. Łukacijewska PO 14 J. Protasiewicz PO 14 J. Saryusz-Wolski PO 14 J. Skrzydlewska PO 14 L. Geringer de Oedenberg SLD 14 B. Liberadzki SLD 14 A. Bratkowski PSL 5 A. Gierek UP 5 Z. Ziobro SP 5 J. Włosowicz SP 4 76

20 Wnioski Wszyscy posłowie do europarlamentu posiadają własne strony internetowe, jednak, jak wykazały badania, znacząco różnią się one funkcjonalnością. Polscy eurodeputowani z reguły słabo wykorzystują to narzędzie komunikacji z wyborcami, szczególnie jeśli chodzi o interaktywność. Żaden z nich nie umieścił na stronie czatu czy forum, jedynie nieliczni w celu komunikacji z wyborcami posłużyli się sondami i ankietami. Wynika z tego, że politycy reprezentujący nas w PE nie wykorzystują potencjału narzędzi, jakimi może dysponować strona internetowa, w celu komunikowania się z obywatelami lub angażowania ich politycznie. Witryny większości eurodeputowanych spełniają przede wszystkim funkcję informacyjną, a sami politycy ograniczają się do istnienia, nie zaś do działania w sieci. Bibliografia Batorski Dominik, Nagraba Marcin, Zając Jan, Zbieranek Jarosław (2011), Internet w kampanii wyborczej 2011, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Cwalina Wojciech (2001) Internet: nowy multi-kanał marketingu politycznego [w:] T. Zasępa (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa: Święty Paweł. Dobek Ostrowska Bogusława, Baranowski Paweł (2011), Witryny internetowe kandydatów jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, Studia politologiczne, nr 24. Foot Kirsten, Schneider Steven (2006), Web Campaigning, London: MIT Press. Kancik Ewelina (2013), Internetowe kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych jako przykład nowoczesnego marketingu wyborczego, [w:] P. Jakubowski, E. Kancik (red.), Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, Lublin: Wydawnictwo UMCS. Kolczyński Mariusz (2007), Strategie komunikowania politycznego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Łada Agnieszka, Fałkowska-Warska Małgorzata (2012), Europoseł w sieci, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Piasecki Andrzej K. (2004), Wybory. Parlamentarne, samorządowe, prezydenckie , Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Szczepanik Melchior, Kaca Elżbieta, Łada Agnieszka (2009), Bilans aktywności polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Cele, osiągnięcia, wnioski na przyszłość, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. 77

21 Trzeciak Sergiusz (2010), Marketing polityczny w Internecie, Warszawa: Wydawnictwo Muza SA. Turska-Kawa Agnieszka, Wojtasik Waldemar (2013), Communication Function of Elections, Communication Today 1(4)/2013. Żurawski Jakub (2010), Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej, Kraków: Księgarnia Akademicka 78

Parlament Europejski

Parlament Europejski Parlament Europejski Czym jest Parlament Europejski? Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach. Reprezentuje obywateli państw

Bardziej szczegółowo

Europosłowie na Facebooku

Europosłowie na Facebooku Europosłowie na Facebooku Opracowanie: Aleksandra Wronowska, Magdalena Wnuk Warszawa, luty 2014 Na pół roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego aktywność polskich europosłów na Facebooku rośnie.

Bardziej szczegółowo

Karolina Cięszczyk. Aktywność polskich eurodeputowanych kadencji w trakcie posiedzeń plenarnych

Karolina Cięszczyk. Aktywność polskich eurodeputowanych kadencji w trakcie posiedzeń plenarnych DOI: 10.6084/m9.figshare.988249 Karolina Cięszczyk Aktywność polskich eurodeputowanych kadencji 2009-2014 w trakcie posiedzeń plenarnych W wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2009 roku w ławach

Bardziej szczegółowo

Paulina Kubczak. Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie

Paulina Kubczak. Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie DOI: Paulina Kubczak Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie Wprowadzenie Komunikowanie polityczne jest procesem, który zachodzi w konkretnym otoczeniu społecznym, politycznym, medialnym oraz

Bardziej szczegółowo

Paulina Kubczak. Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie

Paulina Kubczak. Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie DOI: 10.6084/m9.figshare.988252 Paulina Kubczak Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie Wprowadzenie Komunikowanie polityczne jest procesem, który zachodzi w konkretnym otoczeniu społecznym, politycznym,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI BEZ TAJEMNIC

PARLAMENT EUROPEJSKI BEZ TAJEMNIC PARLAMENT EUROPEJSKI BEZ TAJEMNIC E-LEARNING W RAMACH PROJEKTU MOJA GMINA: EUROPA WYKŁAD 4 Europosłowie Liczba europosłów W obecnej kadencji 2009 2014 Parlament Europejski liczy 736 eurodeputowanych, pochodzących

Bardziej szczegółowo

Europoseł w sieci. Wykorzystanie narzędzi internetowych przez polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Małgorzata Fałkowska-Warska Agnieszka Łada

Europoseł w sieci. Wykorzystanie narzędzi internetowych przez polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Małgorzata Fałkowska-Warska Agnieszka Łada Małgorzata Fałkowska-Warska Agnieszka Łada Europoseł w sieci Wykorzystanie narzędzi internetowych przez polskich posłów do Parlamentu Europejskiego Raport z badań Instytutu Spraw Publicznych Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji

Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2009-2014 Raport pod redakcją Agaty Olszaneckiej i Macieja Marmoli Katowice 2014 Recenzent: dr Agnieszka Turska-Kawa Skład i korekta: Maciej

Bardziej szczegółowo

Siedziba Regionalnego. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO

Siedziba Regionalnego. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO Okręg wyborczy Imię i nazwisko Adres do korespondencji 1 Janusz Lewandowski ul. Grunwaldzka 82 80-244 Gdańsk 2 Tadeusz Zwiefka ul. Gdańska 31/6 85-005 Bydgoszcz 3 Krzysztof Lisek ul. Bałtycka 2 10-136

Bardziej szczegółowo

Maciej Marmola. Aktywność plenarna a reelekcja polskich posłów do Parlamentu Europejskiego

Maciej Marmola. Aktywność plenarna a reelekcja polskich posłów do Parlamentu Europejskiego DOI: 10.6084/m9.figshare.988251 Maciej Marmola Aktywność plenarna a reelekcja polskich posłów do Parlamentu Europejskiego Wprowadzenie W maju 2014 roku nastąpią dwa ważne wydarzenia w historii integracji

Bardziej szczegółowo

Internet w Kampanii wyborczej 2011

Internet w Kampanii wyborczej 2011 Internet w Kampanii wyborczej 2011 Warszawa, 2012/02/29 Dr Jan Zając & Marcin Nagraba 1 Czemu internet? Korzysta z niego 60% dorosłych Polaków Dla 87% z nich jest jednym z najważniejszych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski w nowej kadencji Podstawowe informacje

Parlament Europejski w nowej kadencji Podstawowe informacje Bruksela, dnia 14 lipca 2009 r. Sprawozdanie nr 37/2009 Parlament Europejski w nowej kadencji Podstawowe informacje 1) Wykaz posłów do PE wybranych w Polsce (wg liczby uzyskanych głosów). Informacja Państwowej

Bardziej szczegółowo

Damian Orłowicz. Lojalność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego wobec frakcji i partii

Damian Orłowicz. Lojalność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego wobec frakcji i partii DOI: 10.6084/m9.figshare.988248 Damian Orłowicz Lojalność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego wobec frakcji i partii Wprowadzenie Wybory, poza wieloma innymi funkcjami, są instrumentem budowania

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Nowa polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim

Nowa polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim Nowa polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim Raport, 10 czerwca 2014 RAFAŁ MATYJA 2 Wybory do Parlamentu Europejskiego nie przyniosły jak te sprzed 10 lat wstrząsu na polskiej scenie politycznej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2015 ISSN NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU

Warszawa, marzec 2015 ISSN NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA WYBORCZA W MAJU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

KAMPANIA WYBORCZA W MAJU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej KAMPANIA WYBORCZA W MAJU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 8. czerwca 2005 r., jedna z wiodących firm na rynku monitoringu prasy i Internetu przygotowała raport, w którym przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN NR 98/2014 PREFERENCJE PARTYJNE W LIPCU

Warszawa, lipiec 2014 ISSN NR 98/2014 PREFERENCJE PARTYJNE W LIPCU Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 98/2014 PREFERENCJE PARTYJNE W LIPCU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2014 BS/5/2014 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2014 BS/5/2014 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2014 BS/5/2014 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNA DRUŻYNA Z MAŁYMI WYJĄTKAMI POWYBORCZA ANALIZA SKŁADU POLSKIEJ DELEGACJI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

KOMPETENTNA DRUŻYNA Z MAŁYMI WYJĄTKAMI POWYBORCZA ANALIZA SKŁADU POLSKIEJ DELEGACJI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGNIESZKA ŁADA, MARIA MAJKOWSKA KOMPETENTNA DRUŻYNA Z MAŁYMI WYJĄTKAMI POWYBORCZA ANALIZA SKŁADU POLSKIEJ DELEGACJI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 2014-2019 Kompetentna drużyna

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ilościowego Jedynki

Raport z badania ilościowego Jedynki koordynator badania: Patrycja Brąglewicz Joanna Badura Maciej Banaszak Kamil Sikora Raport z badania ilościowego Jedynki Kandydaci z pierwszych miejsc list wyborczych do Parlamentu Europejskiego Kraków-Stambuł

Bardziej szczegółowo

Polacy w Parlamencie Europejskim

Polacy w Parlamencie Europejskim 1 Polacy w Parlamencie Europejskim Europosłanki i europosłowie, wybierani co 5 lat w wyborach bezpośrednich, współtworzą politykę europejską i europejskie prawo. Skuteczność ich działania jest wypadkową

Bardziej szczegółowo

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej wystąpienie przygotowała Karolina Donosewicz studentka II roku na kierunku Informacja w Instytucjach espołeczeństwa Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA maj 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Jak działa? Pytania, które chcielibyście zadać, ale nie wiecie kogo zapytać...

Parlament Europejski. Jak działa? Pytania, które chcielibyście zadać, ale nie wiecie kogo zapytać... Parlament Europejski Jak działa? Pytania, które chcielibyście zadać, ale nie wiecie kogo zapytać... 2 PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE ZADAĆ Spis treści 1. Parlament Europejski jako instytucja...

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną

Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną Prezentacja raportu: Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną Warszawa, 6 lipca 2007 r. Sponsor Programu Europejskiego ISP Cele badania Identyfikacja form

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce r.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce r. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 25.05.2014r. Liczba uprawnionych do głosowania: 6.172 Liczba wydanych kart do głosowania: 854 Liczba oddanych głosów ważnych:

Bardziej szczegółowo

Rafał Waśko "Walka na wrażenia", Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Warszawa 2007 : [recenzja] Przestrzeń Społeczna (Social Space) 1/2,

Rafał Waśko Walka na wrażenia, Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Warszawa 2007 : [recenzja] Przestrzeń Społeczna (Social Space) 1/2, Rafał Waśko "Walka na wrażenia", Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Warszawa 2007 : [recenzja] Przestrzeń Społeczna (Social Space) 1/2, 135-138 2011 Recenzje Book reviews Walka na wrażenia Rafał Waśko Instytut

Bardziej szczegółowo

RECENZJE. Sergiusz Trzeciak, Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory, Sopot 2014, s. 284. Bartłomiej Biskup

RECENZJE. Sergiusz Trzeciak, Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory, Sopot 2014, s. 284. Bartłomiej Biskup RECENZJE Bartłomiej Biskup Sergiusz Trzeciak, Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory, Sopot 2014, s. 284 Książka Sergiusza Trzeciaka jest już kolejną z serii, w której prezentuje on porady dla

Bardziej szczegółowo

Badanie serwisów wyborczych najpopularniejszych partii w Polsce

Badanie serwisów wyborczych najpopularniejszych partii w Polsce Badanie serwisów wyborczych najpopularniejszych partii w Polsce Dane adresowe Symetria Agencja e-biznes ul. Wyspiańskiego 1060-749 Poznań Kontakt tel.: 061 864 36 55 Faks: 061 864 36 55 e-mail: symetria@symetria.pl

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Internet jako źródło informacji dla wyborców. dr Jarosław Zbieranek Instytut Spraw Publicznych 29 lutego 2012

Internet jako źródło informacji dla wyborców. dr Jarosław Zbieranek Instytut Spraw Publicznych 29 lutego 2012 Internet jako źródło informacji dla wyborców dr Jarosław Zbieranek Instytut Spraw Publicznych 29 lutego 2012 Skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) informacje na temat kandydatek i kandydatów w wyborach

Bardziej szczegółowo

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Katarzyna Misiak Analiza, którą dokonałam, obejmuje cztery województwa: lubuskie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji POLITYCY I WYBORCY W SIECI RAZEM CZY OSOBNO?

Sprawozdanie z konferencji POLITYCY I WYBORCY W SIECI RAZEM CZY OSOBNO? Sprawozdanie z konferencji POLITYCY I WYBORCY W SIECI RAZEM CZY OSOBNO? INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Program Prawa i Instytucji Demokratycznych Raport został przygotowany w ramach projektu Internet w kampanii

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/80/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W CZERWCU

Warszawa, czerwiec 2013 BS/80/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W CZERWCU Warszawa, czerwiec 2013 BS/80/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W CZERWCU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/143/2012 KTO POWINIEN ZOSTAĆ PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW 21 KRAJÓW

Warszawa, październik 2012 BS/143/2012 KTO POWINIEN ZOSTAĆ PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW 21 KRAJÓW Warszawa, październik 2012 BS/143/2012 KTO POWINIEN ZOSTAĆ PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW 21 KRAJÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA lipiec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Joanna Sawicka analityk ds. politycznych

Joanna Sawicka analityk ds. politycznych Joanna Sawicka analityk ds. politycznych Kto wydał najwięcej w 2013 r. Każdy poseł dostaje miesięcznie z kancelarii Sejmu do 12 tys. zł na prowadzenie biura. Sam decyduje o tym, ile z tego przeznaczyć

Bardziej szczegółowo

Polacy w Parlamencie Europejskim Podsumowanie pierwszej połowy 7. kadencji

Polacy w Parlamencie Europejskim Podsumowanie pierwszej połowy 7. kadencji Melchior Szczepanik Polacy w Parlamencie Europejskim Podsumowanie pierwszej połowy 7. kadencji Raport z badań Instytutu Spraw Publicznych Główne wnioski: Posłowie polscy rozpoczęli 7. kadencję Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 BS/54/2011 PREFERENCJE PARTYJNE W MAJU

Warszawa, maj 2011 BS/54/2011 PREFERENCJE PARTYJNE W MAJU Warszawa, maj 2011 BS/54/2011 PREFERENCJE PARTYJNE W MAJU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami parlamentarnymi NR 164/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami parlamentarnymi NR 164/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 164/2015 ISSN 2353-5822 Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami parlamentarnymi Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 ISSN NR 33/2014 POLSCY EURODEPUTOWANI I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Warszawa, marzec 2014 ISSN NR 33/2014 POLSCY EURODEPUTOWANI I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Warszawa, marzec 2014 ISSN 2353-5822 NR 33/2014 POLSCY EURODEPUTOWANI I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI

Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 28/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w marcu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Dostępne multimedia w polityce Monika Szczygielska

Dostępne multimedia w polityce Monika Szczygielska Dostępne multimedia w polityce Monika Szczygielska Dostępne multimedia w polityce Jeśli opatrzysz film wideo napisami i tłumaczeniem migowym zwiększasz grono swoich odbiorców i zasięg oddziaływania. Tak

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Cel: Zaprojektowanie nowej strony dla Fundacji Zwiększenie ruchu i ilości realnych odsłon strony w celu lepszego propagowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2009 BS/67/2009 KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Warszawa, maj 2009 BS/67/2009 KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Warszawa, maj 2009 BS/67/2009 KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Na wybory do Parlamentu Europejskiego wybiera się według ich własnych deklaracji co najmniej dwie piąte zwolenników poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro

KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro Rekrutacja i selekcja pracowników w mediach społecznościowych Wałbrzych, 18.10.2012 r. Martyna Dąbrowska Menedżer projektów Human Partner Sp. z o.o. Zakres

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 21 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Kultura polityczna polskich Internautów..................... 13 Bartłomiej Biskup

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA styczeń 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. search engine optimization, SEO; zwana także pozycjonowaniem) są to procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Grudzień 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w grudniu 2015 roku, a

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA LISTOPAD 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Listopad 2017

SCENA POLITYCZNA LISTOPAD 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Listopad 2017 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Listopad 2017 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w listopadzie 2017 roku,

Bardziej szczegółowo

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. za okres maja 2014

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. za okres maja 2014 KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 214 EUROWYBORY Analiza medialności lokomotyw wyborczych za okres 13-19 maja 214 KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 214 METODOLOGIA Monitoring

Bardziej szczegółowo

RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński. OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski. Na okładce zamieszczono fotografię: istockphoto.

RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński. OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski. Na okładce zamieszczono fotografię: istockphoto. Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2016

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Czerwiec 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w czerwcu 2016 roku, a

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 BS/157/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2013 BS/157/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad 2013 BS/157/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2011 BS/156/2011 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE

Warszawa, grudzień 2011 BS/156/2011 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Warszawa, grudzień 2011 BS/156/2011 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe

Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe Badanie przeprowadzone przez: Warszawa, marzec 2017 2 WSTĘP Celem badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 4d76-76f c2-6f f523-6f2e

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 4d76-76f c2-6f f523-6f2e WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Sejmiku Województwa Śląskiego sporządzony dnia 23 listopada 2010 r. przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Katowicach. I. Dla wyboru Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Agencje, takie jak Twoja, prowadzą zwykle wiele działań związanych z promowaniem marki klientów,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w sierpniu NR 106/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w sierpniu NR 106/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 106/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w sierpniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, kilkudziesięcioosobowa grupa samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego przybyła w sobotę do Golubia-Dobrzynia, by wziąć udział w dwudniowej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA grudzień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 8 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Dane o głosach oddanych na listę i na kandydatów Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego Gmina Andrychów

Dane o głosach oddanych na listę i na kandydatów Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego Gmina Andrychów Lista nr - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro ZIOBRO Zbigniew WŁOSOWICZ Jacek Władysław MULARCZYK Arkadiusz SIARKA Edward MALEC Lucyna KIJ Beata Elżbieta GILARSKI Mirosław Jan GŁOZAK- ZEMAN

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA LUTY 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2017

SCENA POLITYCZNA LUTY 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2017 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Luty 2017 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w lutym 2017 roku, a traktujących

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez

Badanie zrealizowane przez Badanie zrealizowane przez Partnerem badania jest Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek supermarketów w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 23 tysiące publicznych wzmianek pochodzących

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2017

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2017 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2017 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Czerwiec 217 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w czerwiec 217 roku, a traktujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-18/13 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opis Przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. O czym Polacy chcieliby się wypowiedzieć w referendum? NR 97/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. O czym Polacy chcieliby się wypowiedzieć w referendum? NR 97/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 97/2017 ISSN 2353-5822 O czym Polacy chcieliby się wypowiedzieć w referendum? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Bileciki do kontroli CASE STUDY. Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010

Bileciki do kontroli CASE STUDY. Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010 Bileciki do kontroli CASE STUDY Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010 Akcja promocyjna dla klientów marki Cropp - połączenie kanałów on i offline STRATEGIA kampanii: Cele kampanii: Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Media online NR 53/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Media online NR 53/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 5/017 ISSN 5-58 Media online Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

Akcja Opiekun rodzinny samotny bohater? Poradnik dla organizacji uczestniczących

Akcja Opiekun rodzinny samotny bohater? Poradnik dla organizacji uczestniczących Akcja Opiekun rodzinny samotny bohater? Poradnik dla organizacji uczestniczących Spis treści Wstęp... 1 O akcji... 2 Nazwa... 2 Hashtag... 2 Spot... 3 Grafika... 3 Plakat... 3 Cover photo... 5 Strona HOSPICJA.PL...

Bardziej szczegółowo