RAPORT Z PORÓWNANIA OFERT NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z PORÓWNANIA OFERT NA ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 RAPORT Z PORÓWNANIA OFERT NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA SZKOŁY PRZYGOTOWANY PRZEZ: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Ul. Kiełbaśnicza Wrocław OSOBY DO KONTAKTU: Paulina Bednarek Natalia Jackowiak telefon: w. 29 telefon w. 32 e mail: Treść zawarta w niniejszym dokumencie jest poufna, przeznaczona wyłącznie dla Dyrektora i/lub Rady Rodziców do zapoznania się z porównaniem ofert ubezpieczeniowych przedstawionych przez Ubezpieczycieli oraz podjęcia decyzji o wyborze oferty. Raport nie może być ujawniany osobom trzecim bez zgody WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, transmitowanie, publikowanie, sprzedawanie oraz wykorzystywanie fragmentów lub całości tego dokumentu do tworzenia nowych treści lub wizualizacji innych niż związanych z przygotowaniem oferty jest zabronione bez uzyskania wcześniejszej zgody. Ze względu na prawa autorskie zabroniona jest publikacja RAPORTU na stronach internetowych placówek oświatowych. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. NIP REGON KRS Ul. Kiełbaśnicza 28 T: SR dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy Wrocław F: Kapitał zakładowy: zł (opłacony w całości)

2 Szanowni Państwo, Już po raz siódmy, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ma przyjemność zaprezentować Państwu wyjątkową ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej dedykowaną na rok szkolny 2014/2015. Nasza kancelaria negocjuje dla Państwa warunki programu ubezpieczeniowego, z którego korzysta już setki szkół i ponad dwieście dwadzieścia tysięcy uczniów oraz nauczycieli. W roku szkolnym 2014/2015 proponujemy pięć programów ubezpieczeniowych, w ramach których oprócz standardowych świadczeń dotyczących ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczyciele przygotowali także atrakcyjne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej personelu dydaktycznego, odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej oraz ubezpieczenia mienia placówki oświatowej. Główną zaletą zaprezentowanych programów ubezpieczeniowych jest możliwość dostosowania umowy pod względem zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych, do potrzeb i możliwości finansowych ubezpieczonych. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy programy ubezpieczenia przygotowane dla placówek oświatowych, które nawiązały lub nawiążą współpracę w zakresie wdrożenia i użytkowania e Dziennika Librus lub e-nauczania Librus. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. złożyło zapytanie ofertowe działającym na polskim rynku Towarzystwom Ubezpieczeniowym tj. AXA TUiR S.A., InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, AIG Europe Limited Sp. z o.o., Signal Iduna Polska TU S.A., TUW SKOK, TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, TUiR Warta S.A., Generali TU S.A., STU Ergo Hestia S.A., Gothaer TU S.A., PZU TU S.A., AVIVA TU S.A., Uniqua TU S.A., TU InterPolska S.A., TU Allianz Życie Polska S.A., Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Concorida Polska TUW, ACE European Group Limited Sp. z o.o., MetLife Amplico TUiR S.A., TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group. W toku prowadzonych negocjacji, oferty przedstawiły następujące firmy ubezpieczeniowe AXA TUiR S.A., InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, AIG Europe Limited Sp. z o.o., Signal Iduna Polska TU S.A., TUW SKOK, TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Z poważaniem, Krzysztof Cichecki Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 2 S t r o n a

3 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...4 II. TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE.5 III. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW OPIS SKRÓCONY 7 IV. OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.8 1. AXA 8 2. INTERRISK AIG SIGNAL IDUNA SKOK 25 V. WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU VI. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW. 29 VII. UBZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZKOŁY VIII. PORÓWNANIE OFERT NNW IX. REKOMENDACJA X. INFORMACJE O BROKERZE. 49 XI. INFORMACJE O AGENCIE.50 3 S t r o n a

4 I. INFORMACJE OGÓLNE Ubezpieczający: Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ubezpieczeni: Uczniowie i nauczyciele oraz personel Placówek Oświatowych Zakres ubezpieczenia: Ochrona obowiązuje 24h/365 dni w roku, w życiu szkolnym/zawodowym oraz prywatnym, tj.: a. w czasie zajęć szkolnych b. poza szkołą Okres ubezpieczenia: (ochrona 12-sto miesięczna) (ochrona 13-sto miesięczna) w wybranych TU (ochrona 12-sto miesięczna) Płatność składki: Płatnikiem składki jest Ubezpieczający 4 S t r o n a

5 II. TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE W roku szkolnym 2014/2015 proponujemy Państwu pięć programów ubezpieczeniowych, przygotowanych przez działające na polskim rynku Towarzystwa Ubezpieczeniowe, specjalizujące się między innymi w ubezpieczeniach szkolnych. AXA TUiR S.A. - W Polsce AXA rozpoczęła działalność pod koniec 2006 r. od oferty ubezpieczeń komunikacyjnych dla osób fizycznych oferowanych w modelu direct. W 2006 w wyniku zakupu Grupy Winterthur rozszerzono działalność o ubezpieczenia majątkowe, korporacyjne, zdrowotne, pracownicze emerytalne, na życie oraz zarządzania aktywami i majątkiem. W roku 2011 AXA została uznana najbardziej znaną marką ubezpieczeniową świata oraz za jedną z najsilniejszych marek w Polsce, za co otrzymała statuetkę Superbrands. Oferta przygotowana została na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Klasowy Wybór, indeks NNWS/08/05/15. OWU zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 1/15/05/2008 z dnia 15 maja 2008 r. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group - na rynku polskim od ponad 20 lat. Firma ubezpiecza ponad 20 % polskich wyższych uczelni. Program EDU PLUS InterRisk to kompleksowa oferta dla placówek oświatowych z szerokim zakresem ubezpieczenia i preferencyjnie skalkulowaną składką. W ramach oferty istnieje możliwość poszerzenia zakresu o usługi Assistance. Oferta przygotowana została na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, uchwałą nr 05/04/03/2014 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia r. AIG Europe Limited Sp. z o.o. - ma status zagranicznego zakładu ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej i prowadzi działalność ubezpieczeniową w Rzeczpospolitej Polskiej w formie i za pośrednictwem Oddziału, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do realizacji podjętych zobowiązań ubezpieczeniowych. Europejska spółka AIG posiada rating A wg. S&P i AM Best, jak również A1 wg. Moody s. Jest to jeden z najwyższych ratingów pośród firm ubezpieczeniowych działających na rynku polskim. Oferta przygotowana została na podstawie Ogólnych warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPECIALITY Solutions, zatwierdzonych przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 30 listopada 2012 r. oraz wprowadzonych do obrotu z dniem 1 grudnia 2012 r. i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie. Signal Iduna Polska TU S.A. - obecna jest w Polsce od 2001 roku, oferując kompleksowe pakiety ubezpieczeń zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i grupowych. Jako firma z ponad 100- letnią tradycją oraz ponad 10-letnim doświadczeniem na polskim rynku ubezpieczeniowym, troszczy się m.in. o: wysoką jakość świadczonych usług, kompleksowość oferty, bezpieczeństwo finansowe w trudnych sytuacjach życiowych, edukację w zakresie prywatnych ubezpieczeń, uwzględnienie indywidualnych potrzeb i życzeń. Oferta przygotowana została na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Klienta Grupowego przyjętych Uchwałą Zarządu Signal Iduna Polska TU SA nr 47/Z/2012 z dnia 03 lipca 2012r oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 5 S t r o n a

6 Odpowiedzialności Cywilnej zatwierdzonych uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 44/Z/2007 z dnia r. TUW SKOK - to renomowana marka obecna na rynku od 2006 roku, która zdobyła zaufanie już ponad miliona klientów. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK znalazło się na czwartym miejscu w rankingu najlepszych Towarzystw Ubezpieczeń Majątkowych Rzeczpospolitej. Oferta przygotowana została na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uchwalonych w dniu 27 maja 2013 roku przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 27 maja 2013 roku oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej uchwalonych w dniu 8 listopada 2013 roku przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 8 listopada 2013 roku. 6 S t r o n a

7 III. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW OPIS SKRÓCONY WARUNKI UBEZPIECZENIA AXA InterRisk AIG Signal Iduna* SKOK ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKŁADKI NNW * DOFINANSOWANIE DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ UBEZPIECZENIE NNW WARIANT I UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II UBEZPIECZENIE NNW WARIANT III Do 10 % liczby uczniów opłacających składkę. - Bez wymogu 90 % partycypacji. Możliwość uzyskania dofinansowania - umowa darowizny - umowa o współpracy UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 22,00 zł 28,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 26,00 zł 33,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 40,00 zł 50,00 zł (sport) Do 10 % liczby uczniów opłacających składkę. - Bez wymogu 90 % partycypacji. Możliwość uzyskania dofinansowania - umowa darowizny z opcją kompensaty w składce Do 5 % liczby uczniów opłacających składkę. - Bez wymogu 90 % partycypacji. Brak Do 10 % liczby uczniów opłacających składkę. - Bez wymogu 90 % partycypacji. Możliwość uzyskania dofinansowania - umowa darowizny OFERTA ZAWIERA DOFINANSOWANIE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 23,00 zł 32,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 27,00 zł 38,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 41,00 zł 54,00 zł (sport) Brak Brak Brak UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 26,00 zł / 35,00 zł * 39,00 zł / 52,50 zł * (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 31,00zł / 45,00 zł * 46,50 zł / 67,50 zł * (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 50,00 zł / 70,00 zł * 75,00 zł /105,00 zł * (sport) OFERTA NIE ZAWIERA DOFINANSOWANIA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Do 10 % liczby uczniów opłacających składkę. - Bez wymogu 90 % partycypacji. Możliwość uzyskania dofinansowania - umowa darowizny UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 59,00 zł 74,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 69,00 zł 86,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 107,00 zł 134,00 zł (sport) UBEZPIECZENIE NNW WARIANT I UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 19,50 zł 24,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 26,00 zł 33,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 21,00 zł 30,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 26,00 zł 37,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 42,00 zł 56,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 84,00 zł 111,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 38,00 zł / 54,00 zł * 57,00 zł / 81,00 zł * (sport) Brak UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 47,00 zł 59,00 zł (sport) UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 58,00 zł 73,00 zł (sport) UBEZPIECZENIE NNW WARIANT III Brak Brak UBEZPIECZENIA: zł SKŁADKA: 155,00 zł 206,00 zł (sport) Brak Brak *Oferta Signal Iduna zakłada podział placówek na gimnazja oraz pozostałe Placówki Oświatowe. Wyższe składki dotyczą gimnazjów. 7 S t r o n a

8 IV. OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - AXA OFERTA UBEZPIECZENIA ZAWIERAJĄCA DOFINANSOWANIE DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź krwotoku mózgu Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego Trwały uszczerbek w wyniku NNW (1 % SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków OWU) Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania Oparzenia (II i III stopień) SU SU SU Odmrożenia (II i III stopień) SU SU SU Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW ( płatne od pierwszego dnia pobytu) Pogryzienie lub ukąszenie Ubezpieczonego przez zwierzęta Całkowita utrata zębów stałych w wyniku NNW jednorazowo za ząb Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NNW - 10 / dzień 10 / dzień jednorazowo jednorazowo jednorazowo ASSISTANCE Bezskładkowo Bezskładkowo Bezskładkowo SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT PODSTAWOWY SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT SPORT * 28 * 33 * 50 * * Wyższa składka opłacana będzie przez dzieci z typowo definiowanych klas sportowych, dzieci przynależne do klubów sportowych poza szkolnych. Udział w sks-ach, zajęciach wychowania fizycznego oraz przynależenie do szkolnych klubów sportowych - ochrona w ramach składki podstawowej. 8 S t r o n a

9 OFERTA UBEZPIECZENIA NIE ZAWIERAJĄCA DOFINANSOWANIA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź krwotoku mózgu Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego Trwały uszczerbek w wyniku NNW (1 % SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków OWU) Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania Oparzenia (II i III stopień) SU SU Odmrożenia ( II i III stopień) SU SU Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW ( płatne od pierwszego dnia pobytu) Pogryzienie lub ukąszenie Ubezpieczonego przez zwierzęta Całkowita utrata zębów stałych w wyniku NNW jednorazowo za ząb Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NNW - 10 / dzień jednorazowo jednorazowo ASSISTANCE Bezskładkowo Bezskładkowo SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT PODSTAWOWY 19,50 26 SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT SPORT * 24* 33* *Wyższa składka opłacana będzie przez dzieci z typowo definiowanych klas sportowych, dzieci przynależne do klubów sportowych poza szkolnych. Udział w sks-ach, zajęciach wychowania fizycznego oraz przynależenie do szkolnych klubów sportowych - ochrona w ramach składki podstawowej. 9 S t r o n a

10 Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem i nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym oraz śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANA NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM W WYNIKU ZDARZENIA KOMUNIKACYJNEGO - w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w zdarzeniu komunikacyjnym zaistniałym w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w zdarzeniu komunikacyjnym. USZCZERBEK NA ZDROWIU - fizyczne uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, wymienione w Tabeli uszczerbków, stanowiącej załącznik do OWU. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK - przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego oraz odpowiednio rodzica Ubezpieczonego; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się następstw zdrowotnych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia, pochylenia itp., a także zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle. POWAŻNE ZACHOROWANIE - jedna z niżej wymienionych chorób: a) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami b) niewydolność nerek c) niewydolność wątroby d) cukrzyca e) dystrofia mięśniowa f) guzy śródczaszkowe g) śpiączka h) sepsa (sepsis) i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP) j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych POBYT W SZPITALU* - potwierdzony dokumentacją medyczną pobyt w szpitalu, trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała; w rozumieniu niniejszych OWU okres pobytu w szpitalu rozpoczyna się w dniu przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala, a kończy w dniu wypisania Ubezpieczonego ze szpitala. *SZPITAL - działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, kraju, na terytorium którego jest zlokalizowany, zakład opieki lecznictwa zamkniętego, którego zadaniem jest świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej opieki medycznej, leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych. Za szpital nie uważa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka uzdrowiskowego, a także placówki rehabilitacyjnej. POGRYZIENIE LUB UKĄSZENIE UBEZPIECZONEGO PRZEZ ZWIERZĘTA - jeśli Ubezpieczony w okresie ochrony ubezpieczeniowej określonej w zawartej umowie zostanie pogryziony lub ukąszony przez zwierzęta, AXA wypłaci świadczenie w wysokości określonej w zawartej umowie ubezpieczenia. 10 S t r o n a

11 Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że w związku z pogryzieniem lub ukąszeniem przez zwierzęta Ubezpieczony przebywał w szpitalu nieprzerwanie minimum 24 godziny. WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU U UBEZPIECZONEGO - jeżeli zostanie ustalone, że u Ubezpieczonego stwierdzono lub podejrzewano wstrząśnienie mózgu w okresie ochrony ubezpieczeniowej określonej w zawartej umowie ubezpieczenia, AXA wypłaci świadczenie w wysokości określonej w zawartej umowie. Stwierdzenie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu musi zostać jednoznacznie potwierdzone dokumentacją medyczną. W związku ze stwierdzeniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu Ubezpieczony musi przebywać w szpitalu nieprzerwanie powyżej 24 godzin. WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTÓW - forma działalności Ubezpieczonego podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych pod opieką trenera, z wyłączeniem działalności prowadzonej w ramach szkolnych klubów sportowych zrzeszających dzieci do lat 18. ZAKRES UBEZPIECZENIA ASSISTANCE OBEJMUJE: 1. Organizację i pokrycie kosztów korepetycji w przypadku nieobecności w szkole. 2. Organizację i pomoc w poszukiwaniu kursów wyrównawczych i uzupełniających, w przypadku gdy Ubezpieczony nie został przyjęty do wybranej placówki oświatowo-wychowawczej. 3. Telefoniczne udzielanie informacji o: uzdrowiskach, ośrodkach rehabilitacyjnych, koloniach zdrowotnych, przedszkolach, szkołach, uczelniach, księgarniach, bibliotekach. Nieobecność w szkole - spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, trwający co najmniej 10 dni brak możliwości uczęszczania Ubezpieczonego na zajęcia dydaktyczne w placówce oświatowowychowawczej, wynikający z zaleceń medycznych, związany z hospitalizacją Ubezpieczonego lub koniecznością jego pobytu w miejscu zamieszkania z zaleceniem medycznym zachowania pozycji leżącej. Świadczenie, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje: 1) sprawdzenie przez Operatora zakresu bieżącego programu nauczania w placówce oświatowowychowawczej Ubezpieczonego w okresie nieobecności w szkole. 2) organizację i pokrycie kosztów korepetycji, obejmujących dojazd korepetytora do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub miejsca jego hospitalizacji oraz przeprowadzenie korepetycji z wybranych przedmiotów. Zakresem ubezpieczenia objęte jest przeprowadzenie maksymalnie 6 godzin korepetycji z 2 przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych. 3) korepetycje udzielane są w wymiarze maksymalnie 2 godzin w ramach jednego przyjazdu korepetytora. 11 S t r o n a

12 IV. OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW INTERRISK OFERTA UBEZPIECZENIA ZAWIERAJĄCA DOFINANSOWANIE DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź krwotoku mózgu Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego Trwały uszczerbek w wyniku NNW (1 % SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków OWU) Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 7 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki 8 Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 9 Pogryzienie Ubezpieczonego przez psa 10 Oparzenia w wyniku NNW (II stopień -10 % SU, III stopień 30 % SU, IV stopień 50 % SU) Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w 11 wyniku NNW (świadczenie płatne od 4 dnia pobytu w szpitalu pod warunkiem, że pobyt trwał minimum 7 dni) Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w 12 wyniku choroby (świadczenie płatne od 4 dnia pobytu w szpitalu pod warunkiem, że pobyt trwał minimum 7 dni) 13 Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT PODSTAWOWY SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT SPORT * Do 30 % SU Do 30 % SU Do 30 % SU Do 30 % SU Do 30 % SU Do 30 % SU jednorazowo jednorazowo jednorazowo 1 % SU 1 % SU 1 % SU jednorazowo jednorazowo jednorazowo 10 % SU 10 % SU 10 % SU jednorazowo jednorazowo jednorazowo 1 % SU 1 % SU 1 % SU SU SU SU / dzień 30 PLN / dzień 30 PLN / dzień - 30 PLN / dzień 30 PLN / dzień * 38* 54* * Zapłata wyższej składki odnosi się do osób wyczynowo uprawiających sport. 12 S t r o n a

13 OFERTA UBEZPIECZENIA NIE ZAWIERAJĄCA DOFINANSOWANIA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź krwotoku mózgu Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego Trwały uszczerbek w wyniku NNW (1 % SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków OWU) Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 7 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki 8 Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 9 Pogryzienie Ubezpieczonego przez psa 10 Oparzenia w wyniku NNW (II stopień -10 % SU, III stopień 30 % SU, IV stopień 50 % SU) Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w 11 wyniku NNW (świadczenie płatne od 4 dnia pobytu w szpitalu pod warunkiem, że pobyt trwał minimum 7 dni) Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w 12 wyniku choroby (świadczenie płatne od 4 dnia pobytu w szpitalu pod warunkiem, że pobyt trwał minimum 7 dni) 13 Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT PODSTAWOWY Do 30 % SU Do 30 % SU Do 30 % SU Do 30 % SU jednorazowo jednorazowo 1 % SU 1 % SU jednorazowo jednorazowo 10 % SU 10 % SU jednorazowo jednorazowo 1 % SU 1 % SU SU SU PLN / dzień 30 PLN / dzień 30 PLN / dzień 30 PLN / dzień SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT SPORT 30* 37* * Zapłata wyższej składki odnosi się do osób wyczynowo uprawiających sport. 13 S t r o n a

14 NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. ZAWAŁ SERCA rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I21-I22. UDAR MÓZGU - rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I64. WYPADEK KOMUNIKACYJNY - nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. USZCZERBEK NA ZDROWIU - naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu. WYROBY MEDYCZNE, BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH a) wyłącznie wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia , w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. b) wyłącznie środki pomocnicze wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia , w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeszkolenie zawodowe osoby, w stosunku do której Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub powiatowy (wojewódzki) zespół ds. orzekania o niepełnosprawności orzekł celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy Ubezpieczonego w jego dotychczas wykonywanym zawodzie. PADACZKA choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G40-G40.9. SEPSA - zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez lekarza specjalistę. OPARZENIE uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych), prądu elektrycznego, promieni słonecznych UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Stopień oparzenia określany jest według Reguły dziesiątek lub tabeli Lunda i Brondera przez lekarza prowadzącego leczenie. 14 S t r o n a

15 SZPITAL - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w rozumieniu ustawy z dnia o działalności leczniczej. POBYT W SZPITALU - pobyt na oddziale szpitalnym służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. DZIEŃ POBYTU W SZPITALU - pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są łącznie jako jeden dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. CHOROBA - zaburzenia w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała Ubezpieczonego, niezależnie od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii, co do której lekarz może postawić diagnozę. WADA WRODZONA nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (kod ICD:Q00-Q99). REKREACYJNE UPRAWIANIE SPORTU podejmowana dobrowolnie, nie w celach zarobkowych, forma aktywności fizycznej Ubezpieczonego, polegająca na uprawianiu SPORTU w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwiązana z uczestniczeniem w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych organizowanych przez kluby, związki, organizacje sportowe oraz szkolne (uczniowskie) kluby sportowe, wykonywana w czasie wolnym od pracy/nauki. WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU (ZA KTÓRE TU PONOSI ODPOWIEDZIELNOŚĆ POD WARUNKIEM WYKUPIENIA WARIANTU SPORT ) forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu: a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych. b) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych. c) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych. W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na: a) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej. b) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej lub uczestnicy w/w zawodach jako przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego. c) Rekreacyjnym uprawianiu sportu. 15 S t r o n a

16 SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA (ZA KTÓRE TU NIE PONOSI ODPOWIEDZIELNOŚCI) bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freewide, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykiting, windsurfing, kłady, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymiw w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, jeździectwo, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboard, freefall, downhill, b.a.s.e.jumping, dreamjumping oraz zjady na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz skeleton, hokej na lodzie, jazda figurowa na lodzie, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, biatlon, skibob, sporty w których wykorzystywane są skutery śnieżne przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie. 16 S t r o n a

17 IV. OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW AIG OFERTA UBEZPIECZENIA NIE ZAWIERAJĄCA DOFINANSOWANIA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III 1 Śmierć Ubezpieczonego na skutek NNW Całkowite i trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego Częściowe trwałe inwalidztwo (1 % SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków ZUS) Okaleczenie i oszpecenie twarzy Świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu Koszty leczenia skutków NNW Koszty zabiegów fizjoterapeutycznych Świadczenie szpitalne z tytułu NNW (minimalny pobyt w szpitalu musi przekroczyć 3 pełne doby) Uszkodzenie zębów na skutek NNW (max 300 / ząb) / dzień Uszkodzenie akcesoriów optycznych Świadczenie z tytułu porażenia / paraliżu SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT PODSTAWOWY SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT SPORT 56* 111* 206* * Zapłata wyższej składki odnosi się do osób wyczynowo uprawiających sport. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK - nagłe, spowodowane czynnikami zewnętrznymi i nieoczekiwane zdarzenie powodujące uszkodzenie ciała. W przypadku, gdy nagłe i nieoczekiwane zdarzenie było spowodowane występowaniem choroby bądź choroby przewlekłej, ochronie podlegają jedynie obrażenia bądź śmierć będąca bezpośrednim skutkiem tego zdarzenia. ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU - Ubezpieczyciel wypłaci kwotę wskazaną w polisie, jeśli osoba ubezpieczona umrze w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku na skutek uszkodzenia ciała spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. 17 S t r o n a

18 DODATEK DLA OSOBY RATUJĄCEJ ŻYCIE - Ubezpieczyciel wypłaci na wypadek zajścia śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenie w wysokości zł, dla osoby nie będącej ubezpieczającym ani osobą ubezpieczoną, która zginie próbując uratować życie osoby ubezpieczonej. CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO - niniejszy zakres ochrony ma zastosowanie do aktywności objętych ochroną i mających miejsce w okresie ochrony. Podlega on wszelkim warunkom, postanowieniom, ograniczeniom oraz wyłączeniom zawartym w umowie ubezpieczenia, chyba że niniejszy zakres ochrony wyraźnie stanowi inaczej. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona dozna uszkodzenia ciała, które jako jedyna i niezależna od innych czynników przyczyna doprowadzi do całkowitego trwałego inwalidztwa, ubezpieczyciel wypłaci osobie ubezpieczonej świadczenie określone w polisie. CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO - oznacza, że w wyniku uszkodzenia ciała osoba ubezpieczona dozna całkowitej bądź częściowej utraty anatomicznej lub utraty funkcji części ciała, bądź też częściowej utraty funkcji całego ciała. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona dozna uszkodzenia ciała, które jako jedyna i niezależna od innych czynników przyczyna doprowadzi do częściowego trwałego inwalidztwa, Ubezpieczyciel wypłaci osobie ubezpieczonej świadczenie określone w poniższej Tabeli Świadczeń, z zastrzeżeniem poniższych warunków oraz do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie. OKALECZENIE I OSZPECENIE TWARZY - niniejszy zakres ochrony ma zastosowanie do aktywności objętych ochroną mających miejsce w okresie ochrony. Podlega on wszelkim warunkom, postanowieniom, ograniczeniom oraz wyłączeniom zawartym w umowie ubezpieczenia, chyba że niniejszy zakres ochrony wyraźnie stanowi inaczej. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona dozna uszkodzenia ciała, które w ciągu 90 dni jako jedyna i niezależna od innych czynników przyczyna doprowadzi do okaleczenia lub oszpecenia jej twarzy, Ubezpieczyciel wypłaci osobie ubezpieczonej określoną poniżej procentowo część zapisanej w polisie sumy ubezpieczenia z tytułu okaleczenia i oszpecenia twarzy. ŚWIADECZENIE Z TYTUŁU PRZEBUDOWY DOMU ORAZ MODYFIKACJI POJAZDU - niniejszy zakres ochrony ma zastosowanie do aktywności objętych ochroną mających miejsce w okresie ochrony. Podlega on wszelkim warunkom, postanowieniom, ograniczeniom oraz wyłączeniom zawartym w umowie ubezpieczenia, chyba że niniejszy zakres ochrony wyraźnie stanowi inaczej. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona dozna objętego ochroną ubezpieczeniową nieszczęśliwego wypadku, skutkującego całkowitym trwałym inwalidztwem, Ubezpieczyciel pokryje koszty z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu poniesione w ciągu jednego roku od daty nieszczęśliwego wypadku powodującego powstanie takiej szkody/szkód, do wysokości Sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie dla tego zakresu. KOSZTY LECZENIA SKUTKÓW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU - niniejszy zakres ochrony ma zastosowanie do aktywności objętych ochroną mających miejsce w okresie ochrony. Podlega on wszelkim warunkom, postanowieniom, ograniczeniom oraz wyłączeniom zawartym w umowie ubezpieczenia, chyba że niniejszy zakres ochrony wyraźnie stanowi inaczej. Niniejszy zakres ochrony dotyczy kosztów leczenia związanych z leczeniem uszkodzenia ciała będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu poniesienia zwykłych i uzasadnionych kosztów, z zastrzeżeniem możliwości potrącenia udziału własnego oraz do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, dla objętych ochroną kosztów leczenia, 18 S t r o n a

19 jeżeli na skutek uszkodzenia ciała, stan zdrowia osoby ubezpieczonej wymaga natychmiastowego leczenia. ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z TYTUŁU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU - niniejszy zakres ochrony ma zastosowanie do aktywności objętych ochroną mających miejsce w okresie ochrony. Podlega on wszelkim warunkom, postanowieniom, ograniczeniom oraz wyłączeniom zawartym w umowie ubezpieczenia, chyba że niniejszy zakres ochrony wyraźnie stanowi inaczej. Jeżeli na skutek doznania uszkodzenia ciała osoba ubezpieczona zostanie przyjęta do szpitala w charakterze pacjenta, Ubezpieczyciel wypłaci osobie ubezpieczonej świadczenie dzienne w wysokości określonej w polisie ( Świadczenie szpitalne z tytułu nieszczęśliwego wypadku ) za każdy dzień spędzony w szpitalu, do maksymalnej liczby dni określonej w polisie pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał co najmniej trzy pełne doby. USZKODZENIE ZĘBÓW NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU - niniejszy zakres ochrony ma zastosowanie do aktywności objętych ochroną mających miejsce w okresie ochrony. Podlega on wszelkim warunkom, postanowieniom, ograniczeniom oraz wyłączeniom zawartym w umowie ubezpieczenia, chyba że niniejszy zakres ochrony wyraźnie stanowi inaczej. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona dozna objętego ochroną ubezpieczeniową nieszczęśliwego wypadku, który jako jedyna i niezależna od innych czynników przyczyna doprowadzi do uszkodzenia zębów, Ubezpieczyciel wypłaci osobie ubezpieczonej kwotę odpowiadającą świadczeniu wskazanemu w polisie w sekcji Uszkodzenie zębów na skutek nieszczęśliwego wypadku. USZKODZENIE AKCESORIÓW OPTYCZNYCH - niniejszy zakres ochrony ma zastosowanie do aktywności objętych ochroną mających miejsce w okresie ochrony. Podlega on wszelkim warunkom, postanowieniom, ograniczeniom oraz wyłączeniom zawartym w umowie ubezpieczenia, chyba że niniejszy zakres ochrony wyraźnie stanowi inaczej. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona dozna objętego ochroną ubezpieczeniową nieszczęśliwego wypadku, który jako jedyna i niezależna od innych czynników przyczyna doprowadzi do uszkodzenia akcesoriów optycznych, Ubezpieczyciel wypłaci osobie ubezpieczonej świadczenie do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie w sekcji uszkodzenie akcesoriów optycznych. ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PORAŻENIA LUB PARALIŻU - niniejszy zakres ochrony ma zastosowanie do aktywności objętych ochroną mających miejsce w okresie ochrony. Podlega on wszelkim warunkom, postanowieniom, ograniczeniom oraz wyłączeniom zawartym w umowie ubezpieczenia, chyba że niniejszy zakres ochrony wyraźnie stanowi inaczej. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona na skutek uszkodzenia ciała dozna porażenia bądź paraliżu w ciągu 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku, które to porażenie bądź paraliż będzie trwać nieprzerwanie przez sześć miesięcy, zaś na koniec tego okresu zostanie uznane/uznana przez lekarza za stan trwały i nieodwracalny, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie określone poniżej, z zastrzeżeniem poniższych warunków oraz do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie dla tego zakresu. ZAKRES OCHRONY UBEZPECZENIOWEJ ZOSTAJE ROZSZERZONY O NASTĘPSTWA AKTÓW TERRORYSTYCZNYCH 19 S t r o n a

20 IV. OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SIGNAL IDUNA OFERTA UBEZPIECZENIA ZAWIERAJĄCA DOFINANSOWANIE DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź krwotoku mózgu Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego Trwały uszczerbek w wyniku NNW (1 % SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków OWU) Świadczenie z tytułu ran wymagających interwencji chirurgicznej Świadczenie z tytułu złamań kości i skręceń stawów % sumy ubezpieczenie zgodnie z załączoną poniżej tabelą 6 Świadczenie z tytułu oparzeń i odmrożeń % sumy ubezpieczenie zgodnie z załączoną poniżej tabelą Świadczenie z tytułu pogryzienia / pokąsania przez zwierzęta bądź ukąszenia przez owady Świadczenie z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi oraz porażenia prądem Świadczenie z tytułu urazu kończyny górnej lub dolnej innego niż złamanie Świadczenie z tytułu następstw urazów ciała na skutek jednego wypadku Refundacja kosztów operacji kosmetycznych Refundacja kosztów napraw i nabycia protez lub innych środków pomocniczych Min. 10 % SU Min. 10 % SU Min. 10 % SU Min. 2% Min. 2 % Min. 2 % Świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT PODSTAWOWY - GIMNAZJA SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT SPORT * - GIMNAZJA SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT PODSTAWOWY - POZOSTAŁE PLACÓWKI SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT SPORT * - POZOSTAŁE PLACÓWKI ,50* 67,50* 105* * 46,50* 75* *W przypadku dzieci i młodzieży uczących się w szkołach sportowych składka jest o 50 % większa w porównaniu do składki podstawowej. Zwyżka nie dotyczy klas o profilu sportowym w szkołach innych niż szkoły sportowe. 20 S t r o n a

21 OFERTA UBEZPIECZENIA NIE ZAWIERAJĄCA DOFINANSOWANIA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź krwotoku mózgu WARIANT I Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego Trwały uszczerbek w wyniku NNW (1 % SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków OWU) Świadczenie z tytułu ran wymagających interwencji chirurgicznej Świadczenie z tytułu pogryzienia / pokąsania przez zwierzęta bądź ukąszenia przez owady Świadczenie z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi oraz porażenia prądem Min 10 % SU Świadczenie z tytułu złamań kości i skręceń stawów 8 Świadczenie z tytułu oparzeń i odmrożeń % sumy ubezpieczenia zgodnie z załączoną poniżej tabelą % sumy ubezpieczenia zgodnie z załączoną poniżej tabelą 9 Świadczenie z tytułu następstw urazów ciała na skutek jednego wypadku Świadczenie z tytułu urazu kończyny górnej lub dolnej innego niż złamanie Min. 2% 11 Refundacja kosztów operacji kosmetycznych Refundacja kosztów napraw i nabycia protez lub innych środków pomocniczych Świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT PODSTAWOWY 54 GIMNAZJA SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT SPORT * 81* GIMNAZJA SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT PODSTAWOWY 38 POZOSTAŁE PLACÓWKI SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT SPORT * 57* POZOSTAŁE PLACÓWKI *W przypadku dzieci i młodzieży uczących się w szkołach sportowych składka jest o 50 % większa w porównaniu do składki podstawowej. Zwyżka nie dotyczy klas o profilu sportowym w szkołach innych niż szkoły sportowe. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną niezależne od woli Ubezpieczonego, w następstwie którego Ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Nieszczęśliwym wypadkiem nie jest zawał serca oraz udar mózgu 21 S t r o n a

22 TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU - trwały ubytek struktury i funkcji narządu lub kończyny. Naruszenie sprawności organizmu, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące upośledzenie czynności organizmu. Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaca świadczenie według wariantu określonego w umowie ubezpieczenia. ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO W WYNIKU ZAWAŁU SERCA LUB UDARU MÓZGU 1) Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu pod warunkiem, że zawał serca lub udar mózgu wystąpił w okresie ubezpieczenia oraz śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 30 dni od daty zawału serca lub udaru mózgu będącego bezpośrednią przyczyną śmierci. 2) Wysokość świadczenia z tytułu śmierci w wyniku zawału serca lub udaru mózgu wynosi 50% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. 3) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu wygasa w dniu, w którym Ubezpieczony kończy 60 rok życia. REFUNDACJA KOSZTÓW NIEZBĘDNYCH OPERACJI KOSMETYCZNYCH - w przypadku uszkodzenia lub deformacji powłoki ciała (skóra) wskutek nieszczęśliwego wypadku powodującego trwałe zeszpecenie Ubezpieczonego. Niezbędne koszty obejmują honoraria lekarskie, koszty pobytu w szpitalu, koszty lekarstw, materiałów opatrunkowych lub innych środków zaleconych i przepisanych przez lekarza. Wysokość świadczenia zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia. Refundacja nie obejmuje kosztów protetyki stomatologicznej oraz kosztów pokrytych w ramach ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia. REFUNDACJA KOSZTÓW NAPRAWY I NABYCIA PROTEZ I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH - refundacja kosztów napraw lub nabycia protez poniesionych związku z nieszczęśliwy wypadkiem do wysokości zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia. Refundacja nie obejmuje kosztów protetyki stomatologicznej oraz kosztów pokrytych w ramach ubezpieczenia społecznego lub innych umów ubezpieczenia. ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU WSTRZĄŚNIENIA MÓZGU - świadczenie wypłacane w związku z doznaniem przez Ubezpieczonego wstrząśnienia mózgu ( tj. pourazowych zaburzeń czynności mózgu, charakteryzujących się utrata przytomności z towarzyszącą niepamięcią wsteczną) w następstwie nieszczęśliwego wypadku, potwierdzonego stosowną dokumentacją medyczną- świadczenie wypłacane jest w następujących wysokościach. Okres pobytu w szpitalu % sumy ubezpieczenia określonej w umowie 1) powyżej 1 doby 2,0 2) powyżej 2 dób 4,0 3) powyżej 3 dób 6,0 4) powyżej 4 dób 8,0 5) powyżej 5 dób 10,0 22 S t r o n a

23 ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZŁAMAŃ KOŚCI I ZWICHNIĘĆ STAWÓW - tabela procentowa Rodzaj złamania % sumy ubezpieczenia określonej w umowie 1) Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki 2) Złamania kości twarzoczaszki 3) Złamania łopatki, obojczyka, mostka 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 5,0 4,0 4,5 - za każdą kość 1,0 - za każde żebro, Złamania żebra, żeber 10,0 maks. z tytułu złamania wielu Złamania kości ramiennej żeber 7,0 Zwichnięcie stawu barkowego 7,0 Złamania w obrębie kości przedramienia (jednej lub obu) 4,0 Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego 5,0 Złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców 3,0 Złamania w obrębie kości palców ręki II-V Zwichnięcia stawów w obrębie palców II-V 1,5 za każdy palec 2,0 za każdy palec Złamania w obrębie kciuka 3,0 Zwichnięcie kciuka 3,0 Niestabilne złamania miednicy 10,0 Stabilne złamania miednicy 4,5 Zwichnięcie stawu biodrowego 10,0 Złamania kości udowej 10,5 Złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu) 7,0 Złamania rzepki 4,0 Zwichnięcie stawu kolanowego 5,0 Złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców 4,0 Złamania w obrębie palucha 2,5 Złamania w obrębie kości palców stopy II-V 1,0 za każdy palec Zwichnięcie w stawach skokowych 4,0 Złamania w obrębie kręgosłupa dotyczy trzonów, łuków kręgów 11,0 - za każdy krąg (z wyłączeniem kości ogonowej) Złamania w obrębie kręgosłupa dotyczy wyrostków 2,5 - za każdy krąg poprzecznych, kolczystych kręgów Złamania kości ogonowej 3,5 28) Złamania zębów stałych 0,5 - za każdy ząb, max. 5% 23 S t r o n a

24 ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POPARZEŃ I ODMROŻEŃ tabela procentowa Rodzaj i rozległość oparzenia/odmrożenia % sumy ubezpieczenia określonej w umowie 1) Oparzenie II st. do 1 % powierzchni ciała 1,0 2) Oparzenie II st. powyżej 1% do 15% powierzchni ciała 4,0 3) Oparzenie II st. powyżej 15% do 30% powierzchni ciała 7,0 4) Oparzenie II st. powyżej 30% powierzchni ciała 20,0 5) Oparzenie III st. do 5% powierzchni ciała 4,0 6) Oparzenie III st. powyżej 5% do 10% powierzchni ciała 10,0 7) Oparzenie III st. powyżej 10% powierzchni ciała 20,0 8) Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu 20,0 9) Odmrożenie II st. albo wyższy - jednego palca ręki lub stopy 1,0 10) Odmrożenie II st. albo wyższy - więcej niż jednego palca ręki lub palca stopy, odmrożenie nosa lub ucha 4,0 ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POGRYZIENIA/POKĄSANIA PRZEZ ZWIERZĘTA ORAZ UKĄSZENIA PRZEZ OWADY - minimum 10% sumy ubezpieczenia, gdy poszkodowany przebywa w szpitalu powyżej 2 dób, o ile szkoda nie została pokryta z uszczerbku. ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URAZU KOŃCZYNY GÓREJ LUB DOLNEJ - innego niż złamanie kości, które wymagało co najmniej 7 dni unieruchomienia w opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewnętrznych: -2 % sumy ubezpieczenia, o ile szkoda nie została pokryta z uszczerbku W przypadku braku zapłaty świadczenia z tytułu następstw wymienionych powyżej, poszkodowany może otrzymać świadczenie z tytułu: - nagłego zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji 5% sumy ubezpieczenia, - następstwa urazów ciała z jednego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej 1% sumy ubezpieczenia. 24 S t r o n a

25 IV. OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SKOK OFERTA UBEZPIECZENIA ZAWIERAJĄCA DOFINANSOWANIE DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III 1 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego Trwały uszczerbek w wyniku NNW (1 % SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków OWU) Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w / dzień wyniku NNW Koszty leczenia NNW ( w tym zakup protez, środków pomocniczych i przedmiotów - - Nie więcej niż 500 ortopedycznych) Zachorowanie Ubezpieczonego na sepsę SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT PODSTAWOWY SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT 74* 86* 134* SPORT * * Zapłata wyższej składki odnosi się do osób wyczynowo uprawiających sport. OFERTA UBEZPIECZENIA NIE ZAWIERAJĄCA DOFINANSOWANIA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II 1 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego Trwały uszczerbek w wyniku NNW (1 % SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków OWU) Koszty leczenia NNW ( w tym zakup protez, środków pomocniczych i przedmiotów - Nie więcej niż 400 ortopedycznych) Zachorowanie Ubezpieczonego na sepsę SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT PODSTAWOWY SKŁADKA ROCZNA ZA WARIANT 59* 73* SPORT * * Zapłata wyższej składki odnosi się do osób wyczynowo uprawiających sport. 25 S t r o n a

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus Spis treści Postanowienia początkowe... 1 Co oznaczają określenia użyte w OWU? - DEFINICJE... 1 Jaką ochronę zapewnia Ubezpieczenie? - PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus Spis treści Postanowienia początkowe... 1 Co oznaczają określenia użyte w OWU? - DEFINICJE... 1 Jaką ochronę zapewnia Ubezpieczenie? - PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 4

Bardziej szczegółowo

OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 2 Co oznaczają określenia użyte w OWU? 2 DEFINICJE 2 JAKĄ OCHRONĘ zapewnia UBEZPIECZENIE? 9 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 9 Jaką Opcję ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Kierunków EDU PLUS 2013 EDU PLUS UBEZPIECZENIE SZKOLNE

Załącznik nr 1 do Kierunków EDU PLUS 2013 EDU PLUS UBEZPIECZENIE SZKOLNE Załącznik nr 1 do Kierunków EDU PLUS 2013 EDU PLUS UBEZPIECZENIE SZKOLNE POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 2 Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 2 DEFINICJE 2 JAKĄ OCHRONĘ zapewnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE O GÓLN E W AR U NKI UB EZ P IEC ZEN IA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE...1 DEFINICJE...2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA...6 ZAKRES UBEZPIECZENIA...6 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI...7

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Plus, zwane dalej OWU, mają

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIE SZKOLNE

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIE SZKOLNE NAJLEPSZE UBEZPIECZENIE SZKOLNE POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 2 Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 2 DEFINICJE 2 JAKĄ OCHRONĘ zapewnia UBEZPIECZENIE? 4 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW PRZYJAZNA SZKOŁA

PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW PRZYJAZNA SZKOŁA PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW PRZYJAZNA SZKOŁA UBEZPIECZYCIEL INTERRISK TU SA STU ERGO HESTIA SA WARIANT STANDARD STANDARD+ PREMIUM STANDARD STANDARD+ PREMIUM SUMA UBEZPIECZENIA (GŁÓWNA) 10.000

Bardziej szczegółowo

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA RODZINA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOJA RODZINA, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS

Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS Przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013

Bardziej szczegółowo

PZU AL. JANA PAWŁA II 00-133 WARSZAWA ODDZIAŁ KOSZALIN FILIA SŁAWNO

PZU AL. JANA PAWŁA II 00-133 WARSZAWA ODDZIAŁ KOSZALIN FILIA SŁAWNO DRODZY RODZICE PONIŻEJ PODAJEMY DANE AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ, W KTÓREJ MOŻNA ZGŁASZAĆ SZKODY W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NUMER NASZEGO UBEZPIECZENIA: HGB 11781074 WARIANTT II KWOTA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

b) trwałe i poważne naruszenie, względnie utratę funkcji ważnego narządu lub narządów: ślepotę jednooczną, poważne obustronne upośledzenie wzroku,

b) trwałe i poważne naruszenie, względnie utratę funkcji ważnego narządu lub narządów: ślepotę jednooczną, poważne obustronne upośledzenie wzroku, OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH ZAKŁADACH ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ze zmianami

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARU NK I U BEZP I ECZENI A PROG RAM UBEZPIECZE Ń P RACO WNICZYC H BB EE N EE FF I TT CC O M PP LL EE XX PP LL U SS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE... 1 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

BENEFIT COMPLEX PLUS

BENEFIT COMPLEX PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZEŃ PRACOWNICZYCH BENEFIT COMPLEX PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 10 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 11 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia wynikające z zapisów SIWZ i złożonej oferty. 1. Definicje

Warunki ubezpieczenia wynikające z zapisów SIWZ i złożonej oferty. 1. Definicje UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI I DYREKTORA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KOBYŁKA - INFORMATOR 1 Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Postanowienia początkowe. Definicje

Postanowienia początkowe. Definicje OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MedCasco Spis treści Postanowienia początkowe 1 Definicje.. 1 Przedmiot ubezpieczenia 3 Zakres ubezpieczenia 3 Wyłączenia odpowiedzialności 4 Suma ubezpieczenia i warunki jej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 2. DEFINICJE... str. 2 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... str. 3 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA... str.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH LEW UCZEŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH LEW UCZEŃ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH LEW UCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRESJA PLUS O G ÓLN E W ARU NKI U B EZ P IEC Z EN IA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

PROGRESJA PLUS O G ÓLN E W ARU NKI U B EZ P IEC Z EN IA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW O G ÓLN E W ARU NKI U B EZ P IEC Z EN IA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PROGRESJA PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE... 1 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 4 ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo-wychowawczych indeks NNWS/08/05/15 Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIE SZKOLNE

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIE SZKOLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS NAJLEPSZE UBEZPIECZENIE SZKOLNE SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w

Bardziej szczegółowo