Coraz więcej danych. Prognoza rynku storage do 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Coraz więcej danych. Prognoza rynku storage do 2010 roku"

Transkrypt

1

2 Prognoza rynku storage do 2010 roku Coraz więcej danych Zarówno Gartner, jak i IDC przewidują w najbliższych latach wzrost rynku pamięci masowych. Analitycy Gartnera prognozują stały wzrost zainteresowania zakupami urządzeń i usług, natomiast IDC koncentruje się na rosnącej ilości przechowywanych danych. Zdaniem Gartnera, w 2006 r. światowy rynek usług związanych z pamięciami masowymi wart był 25 mld USD, z czego prawie 10 mld USD stanowiły usługi wsparcia sprzętowego. Porównując te liczby z wynikami z ubiegłego roku, oznacza to roczny wzrost o 8% twierdzą twórcy raportu Magic Quadrant for Storage Services. Analitycy prognozują wzrost rynku w 2010 r. do 33 mld USD. Konkurencja i kooperacja Autorzy analiz podkreślają, że w ciągu ostatnich pięciu lat rynek usług storage bardzo się rozwinął. Pozycję liderów rynku utrzymują trzy firmy: HP, IBM i EMC. Analitycy podkreślają, że rynek usług związanych z pamięciami masowymi wchodzi w dojrzałą fazę. Prawie wszyscy gracze w gartnerowskim kwadracie umieszczeni zostali w kategoriach Leaders oraz Challengers, a jedynie Brocade sklasyfikowany został jako gracz niszowy. Firma ta w styczniu 2007 r. kupiła przedsiębiorstwo McData, specjalizujące się w zaawansowanych usługach replikacji danych na duże odległości w rozległych sieciach SAN, i w swojej strategii zakłada dalszy rozwój tego rodzaju oprogramowania. Dalszy rozwój rynku stymulowany jest nie tylko przez konkurencję, ale też poprzez współpracę. W czerwcu 2007 r. firmy Hitachi Data Systems i HP rozszerzyły porozumienie OEM dotyczące oprogramowania do zarządzania zasobami pamięci masowych. Na mocy umowy Hitachi połączył pakiet HP Storage Essentials z własnym oprogramowaniem. Big Bang informacji IDC przygotowało raport prognozujący wzrost ilości przetwarzanych danych w ciągu najbliższych kilku lat. Z opracowania The Expanding Digital Universe: A Forecast of Worldwide Information Growth Through 2010 wynika, że w 2010 r. na świecie będzie przetwarzanych prawie bilion gigabajtów cyfrowych danych. Według szacunków analityków, w 2006 r. na wszystkich nośnikach na świecie przechowywanych było 161 exabajtów danych (161 mld gigabajtów). Gdyby wielkość tę porównać do liczby napisanych i wydrukowanych kiedykolwiek książek, to okazałoby się, że zgromadzonych elektronicznie danych jest ok. 3 mln razy więcej. Aby jeszcze bardziej uzmysłowić tę wielkość, analitycy użyli porównania ilości danych z liczbą książek ustawioną jedna na drugiej. Otóż, gdyby gromadzone elektronicznie dane zapisać na tradycyjnym papierze, to wysokość woluminów jeden na drugim sięgnęłaby 12 odległości z Ziemi do Słońca, która równa jest 150 mln km. Według IDC, najszybciej rosnąć będą informacje elektroniczne przechowywane przez osoby prywatne. Przesłanką do tego twierdzenia jest nie tylko lawinowy w ostatnim czasie wzrost liczby posiadanych urządzeń do cyfrowego zapisu obrazu i dźwięku, ale także wzrost popularności serwisów przechowujących te dane. Z drugiej strony ilość informacji składowana przez przedsiębiorstwa i instytucje użytku publicz-

3 Wirtualizacja macierzy dyskowych nego także przyrasta lawinowo. Na wzrost ten wpływa nie tylko powiększająca się liczba danych przechowywanych przez systemy klasy ERP, CRM i e-commerce, ale także składowane w bazach danych skany dokumentów, zdjęć np. w medycynie czy zapisów rozmów telefonicznych. Przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na dalszą ekspansję wolumenu danych wynikającą z konieczności gromadzenia cech i zachowań klientów przechowywanych w systemach transakcyjnych i systemach finansowo-księgowych. Działające we współpracy z tymi systemami hurtownie danych wymagać będą coraz więcej miejsca na przechowywane informacje. Korzystać z nich będą systemy klasy Business Intelligence i Data Minig najbardziej innowacyjnych firm. Każde przedsiębiorstwo od firm z sektora MSP po duże korporacje potrzebuje także coraz więcej miejsca na dyskach do przechowywania poczty elektronicznej. W ubiegłym roku pokaźnym generatorem danych były także komunikatory internetowe i poczta elektroniczna. em przekazywane są obecnie nie tylko dokumenty, ale także prezentacje multimedialne, filmy i nagrane rozmowy telefoniczne. Liczbę samych skrzynek pocztowych IDC szacuje na 1,6 mld. Objętość przesłanych w 2006 r. wiadomości (bez spamu) sięga 6 mld GB. Mniej taśmy Na tle optymistycznych prognoz rozwoju dla całego rynku pamięci masowych, gorsze wyniki notują producenci bibliotek taśmowych. Firma Freeman Reports, specjalizująca się w analizie rynku pamięci masowych, podaje, że sprzedaż bibliotek taśmowych zmniejszyła się o 4,5%, a przychody producentów spadły o ponad 15% i osiągnęły poziom 1,81 mld USD. Eksperci Freeman Reports twierdzą, że efekt ten jest konsekwencją pojawienia się w ofercie tanich macierzy zawierających dyski ATA (SATA). Spadek popytu na biblioteki taśmowe jest znaczący, szczególnie w odniesieniu do obserwowanych na przestrzeni ostatnich lat wzrostów wynoszących ok. 10% rocznie. Wspólna przestrzeń Umieszczenie zasobów w jednej wirtualnej przestrzeni dyskowej ułatwia planowanie rozwoju infrastruktury i bardziej racjonalne zarządzanie inwestycjami informatycznymi. Podnosi wydajność systemów i zwiększa ich dostępność dla użytkowników. Według powszechnie stosowanej definicji wirtualizacja pamięci masowych oznacza przezroczystość transferu danych na poziomie zapisu/odczytu bloków. W skrócie oznacza to odmiejscowienie zasobów i sprowadzenie wszystkich fizycznych nośników informacji do jednej puli, z której poszczególne systemy i aplikacje firmy mogą korzystać zgodnie z polityką wyznaczoną przez administratora. Proces ten ułatwia oddzielenie dostępu logicznego do danych od dostępu do fizycznych nośników. Katalog korzyści płynących z wirtualizacji otwierają niższe koszty rozbudowy systemów pamięci masowych i zarządzania nimi. Jednocześnie wirtualizacja sprzyja lepszemu wykorzystaniu istniejących zasobów dyskowych, a przede wszystkim podniesieniu bezpieczeństwa danych. Dostawcy promują wirtualizację pamięci masowych jako rozwiązanie działające na wielu platformach. Technologie wirtualizacji istotnie wpływają na skalowalność, zwiększając użyteczność systemów pamięci mówi Bob Passmore, wiceprezes Gartner Research. W niedawnym badaniu IDC dotyczącym wirtualizacji Storage Virtualization Survey, którego wyniki opublikowane zostały w grudniu 2006 r., Laura DuBois, dyrektor działu Storage Software stwierdza, że wirtualizacja pamięci wchodzi w okres swojego największego rozwoju. Analitycy IDC podkreślają, że aż 49% respondentów z całego świata jest w trakcie ewaluacji wdrożenia wirtualizacji, natomiast 34% już zaimplementowało wirtualizację pamięci masowych w swoich przedsiębiorstwach. Zarządzanie dyskami logicznymi Wirtualizacja zasobów dyskowych pozwala na dokonywanie dowolnych operacji na fizycznych blokach danych w urządzeniach dyskowych w sposób niewidoczny, przezroczysty dla aplikacji, np. przenoszenie bloków pomiędzy napędami, łączenie bloków (fizycznych LUN) znajdujących się na różnych urządzeniach dyskowych w ramach jednego wirtualnego dysku logicznego i dzielenie fizycznych LUN na mniejsze, wirtualne dyski logiczne. Producenci rozwiązań wirtualizacyjnych dążą do tego, by zasoby dyskowe dostępne na różnych typach sieciowych pamięci masowych, czyli urządzeniach SAN, NAS, a także systemach pamięci masowej dołączonych bezpośrednio do serwera, stanowiły jedną wspólną przestrzeń. Dla dużych i średnich firm wirtualizacja może być najlepszym sposobem na obniżenie rosnących kosztów utrzymania zasobów: ułatwia zarządzanie już istniejącymi zasobami i podłączanie nowych zasobów dyskowych, umożliwia łączenie starych pamięci dyskowych z nowymi. Dostęp do wszystkich dysków HP od wielu lat wdraża unikalne rozwiązanie w zakresie wirtualizacji. Rozwiązaniem działającym w heterogenicznym środowisku SAN jest SVS200. Oprogramowanie StorageWorks External Storage XP umożliwia podłączenie do SVS200 zewnętrznych macierzy HP MSA, EVA i XP oraz macierzy firm EMC, HDS i IBM. Urządzenie to, dzięki wirtualizacji, umożliwia replikację danych między macierzami różnych producentów i migrację danych z drogich systemów pamięci masowej do bardziej ekonomicznych macierzy modułowych. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie wirtualizacyjne na poziomie macierzy dyskowej zaimplementowane w HP StorageWorks Enterprise Virtual Array (EVA).

4 Wirtualizacja macierzy dyskowych Cechą wyróżniającą ten produkt na tle konkurencji są właśnie rozwiązania wirtualizacyjne. Według producenta, wykorzystanie wirtualizacji w sieciach SAN z użyciem macierzy EVA pozwala zminimalizować koszty posiadania zasobów informatycznych, zarówno dla dużych systemów, jak i mniejszych. W macierzy dyskowej EVA wszystkie dyski grupowane są w ramach jednej przestrzeni dyskowej (disk pool). Organizacja dysków logicznych przygotowana została w taki sposób, by każdy z nich złożony był z wielu dysków fizycznych. Dzięki temu możemy przykładowo utworzyć jeden dysk logiczny używając do tego wszystkich fizycznych dysków macierzy. Za proces ten odpowiada oprogramowanie wirtualizacyjne macierzy. Rozwiązanie to zwiększa zarówno bezpieczeństwo danych, jak i przyspiesza wykonywanie operacji odczytu i zapisu dane mogą być pobierane z wielu źródeł (I/O) jednocześnie. Dzięki rozproszeniu informacji po wielu dyskach fizycznych szybciej następuje także odbudowa danych w przypadku awarii. Dane są zapisywane jednocześnie na wielu dyskach, co powoduje znaczne przyspieszenie operacji odtworzenia danych z macierzy RAID. Dodatkowo, odtwarzane są tylko te obszary dysku, które zapisane były danymi, co łącznie z opisanymi wcześniej cechami macierzy EVA powoduje, że odtwarzanie danych po uszkodzeniu dysku fizycznego na dysk zapasowy odbywa się znacznie szybciej niż w innych rozwiązaniach macierzowych. Dużo prostsza jest także rozbudowa macierzy. Dodanie każdego dysku fizycznego oznacza nie tylko większą powierzchnię macierzy (disk pool), którą można dowolnie zarządzać, ale także przyspieszenie operacji zapisu i odczytu, co oprócz zwiększenia bezpieczeństwa danych jest ważną zaletą wirtualizacji w macierzach HP. Wirtualizacja wraz z technologią SAN pozwalają na realizację wielu zadań związanych z zarządzaniem pamięcią masową poprzez ukrycie złożoności i różnorodności zasobów oraz udostępnienie serwerom istniejących logicznie zasobów. Wszystkie zmiany polegające na usunięciu, aktualizacji lub wymianie urządzenia są możliwe bez powiadamiania o tym systemu operacyjnego i wymiany sterowników. Z jednej strony mamy zasoby pamięci masowych firmy, z drugiej serwery, którym administratorzy, korzystając z narzędzi z wygodnym interfejsem użytkownika, mogą te zasoby swobodnie przydzielać. Użycie starszych macierzy dyskowych oraz lepsze wykorzystanie powierzchni dyskowej, dzięki przyporządkowaniu różnych serwerów do różnych zasobów dyskowych, znacznie zmniejsza koszty utrzymania infrastruktury informatycznej. W tradycyjnej macierzy dyskowej dyski zapasowe to napędy śpiące firma zapłaciła za nie, ale podczas normalnej pracy nie wykorzystuje ich możliwości. Tymczasem wirtualizacja HP od wielu lat wdraża unikalne rozwiązanie w zakresie wirtualizacji. pozwala uruchomić niewykorzystywane zasoby. W puli dostępnych dysków wirtualnych dysk zapasowy tworzony jest spośród wszystkich napędów zainstalowanych w macierzy. Dzięki temu wszystkie napędy fizyczne biorą udział w pracy produkcyjnej, co zwiększa szybkość dostępu do danych i w rezultacie poprawia ogólną wydajność systemów firmowych. Zwirtualizowana macierz dyskowa tak samo dobrze radzi sobie z przydzielaniem powierzchni dla tzw. snapshotów, czyli obrazów stanu systemu na daną chwilę. Miejsce na snapshot nie jest rezerwowane na stałe, lecz przydzielane dynamicznie przez oprogramowanie wirtualizujące. Mając gotowy snapshot bardzo łatwo jest odtworzyć dane z momentu jego zapisu w przypadku awarii lub prowadzić testy systemów informatycznych, wykorzystując rzeczywiste dane zapisane w snapshotach. Ułatwienia dla administratora Bardzo ważną zaletą wirtualizacji jest możliwość automatycznej, bez udziału administratora i procedur wspomagających, dystrybucji danych na jak największej liczbie napędów dyskowych. Gdy w tradycyjnej macierzy dyskowej zaczyna brakować miejsca, konieczne jest dodanie nowych napędów i ich konfiguracja, obejmująca backup i odtworzenie danych. Zaś w zasobach zwirtualizowanych po prostu dodajemy dysk do wspólnej puli zasobów, a macierz EVA zajmuje się resztą czynności administracyjnych. Oprogramowanie wirtualizacyjne potrafi także w lepszy sposób gospodarować zasobami dyskowymi zorganizowanymi w systemie RAID zabezpieczającym przed utratą danych i zoptymalizowanym pod kątem wydajności. W tradycyjnej macierzy dyskowej konieczne jest zdefiniowanie tzw. RAID Set, czyli grupy fizycznych, konkretnych dysków twardych. Dla każdego RAID taka grupa posiada minimalną wielkość. Nawet

5 Pamięci masowe: przegląd rozwiązań jeżeli nie potrzebujemy tak dużej przestrzeni, konieczne jest zarezerwowanie odpowiedniej liczby napędów. W przestrzeni zwirtualizowanej, w której w jednej grupie dyskowej możemy definiować dowolnej wielkości obszary LUN, nie marnujemy przestrzeni dyskowej na same tylko zabezpieczenia, lecz efektywnie wykorzystujemy całą dostępną pojemność. W zależności od potrzeb możemy stosować dowolne poziomy zabezpieczeń RAID. Oferowana przez HP macierz dyskowa EVA wspiera różne rodzaje zabezpieczeń RAID dostępne dla różnych systemów w ramach tej samej, wspólnej przestrzeni dyskowej. Dodatkowo wszystkie wirtualne dyski we wspólnej przestrzeni mogą odwoływać się do wszystkich dostępnych dysków fizycznych. Czynności związane z podłączaniem i odłączaniem nowych zasobów są wykonywane w locie, w sposób niezauważalny dla działania firmowych aplikacji i systemów. Procesy te działają na poziomie Vraid i uaktywniają się zawsze, gdy EVA rozpozna możliwość poprawy wydajności. Zwiększenie dostępności danych i zachowanie elastyczności w stosowaniu technologii RAID przekłada się bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa. Oprogramowanie wirtualizujące na bieżąco monitoruje stan techniczny dysków, a dzięki redundancji wirtualnych dysków awaria pojedynczego dysku fizycznego nie powoduje utraty danych. Zwirtualizowane napędy dyskowe różnych rozmiarów mogą być łatwo dołączane do wspólnej puli zasobów. Oprogramowanie wirtualizujące umożliwia podłączenie fizycznych LUN-ów, które są następnie mapowane (LUN wirtualny = LUN fizyczny), sklejane lub dzielone. Jeden LUN wirtualny może być sklejony z kilku fizycznych LUN-ów lub odwrotnie jeden fizyczny LUN może być podzielony na kilka LUN-ów wirtualnych. Zwirtualizowane zasoby dyskowe możemy podłączać do różnych systemów firmy i udostępniać różnym systemom operacyjnym. Możemy także w prosty sposób replikować dane do LUN-ów znajdujących się w innej, odległej lokalizacji. Wystarczy w tym celu wykorzystać rozwiązanie wirtualizujące i szybką sieć. Różnorodność macierzy Nigdy wcześniej na rynku nie było dostępnych tak wiele rodzajów urządzeń, począwszy od najprostszych rozwiązań NAS, a skończywszy na zaawansowanych pamięciach masowych klasy FC pracujących w środowisku sieci SAN (Storage Area Network). Rozwiązania określane terminem storage to obecnie bardzo szerokie spektrum urządzeń. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwo może wybrać urządzenia typu FC (Fibre Channel) dołączone poprzez sieć SAN (Storage Area Network), NAS (Network Attached Storage) lub najtańsze w implementacji DAS (Direct Attached Storage). W przyszłości będzie mogło także wykorzystywać sieci plików FAN (File Area Network). FAN: dostęp przez pliki Rozwiązanie FAN to koncepcja relatywnie świeża. W 2006 r. Brad O Neill z firmy analitycznej The Taneja Group zaproponował koncepcję uporządkowanej architektury sieci SAN, w których logika odseparowana jest od zarządzania przechowywaniem i zabezpieczaniem plików. Oznacza to zarządzanie kontrolą dostępu, zasobami, synchronizacją, usuwaniem duplikatów, przestrzenią nazw, indeksowaniem i wyszukiwanie treści oraz szyfrowaniem danych poprzez pliki, a nie jak ma to miejsce w typowej sieci SAN bloki danych. Koncepcja ta, choć tkwi w niej duży potencjał zastosowań, wymaga dostosowania do obecnie istniejących rozwiązań programowych i sprzętowych. Jej twórca spo-

6 Pamięci masowe: przegląd rozwiązań dziewa się, że FAN zwiększy rzeczywistą kontrolę nad dostępem do informacji i uprości zarządzanie nią przez kontekstowe połączenie różnych usług, które dotychczas działały rozdzielnie. Architekturę FAN da się zbudować za pomocą istniejących rozwiązań, takich jak oprogramowanie wirtualizacyjne działające na przełącznikach Brocade czy Cisco, albo w ramach usług DFS systemu Windows Storage Server. Z drugiej strony należy pamiętać, że użytkownicy nie zrezygnują natychmiast z już wdrożonych architektur, nawet jeśli nowa spełniać będzie ich oczekiwania funkcjonalne. W ramach prac koncepcyjnych rozwijany jest także nowy system plików dostosowany do architektury FAN. Najbardziej zaawansowany jest system plików Lustre, wspierany przez HP. Wysoka skalowalność tego systemu wynika z hierarchicznego modelu sterowników logicznych, które komunikują się ze sterownikami bezpośrednimi (sprzętowymi) lub też innymi sterownikami obiektowymi. Pierwsze z nich mogą realizować równoległy zapis, komunikując się z wieloma logicznymi sterownikami inicjującymi (initiator) i docelowymi (target). Koncepcja ta jest zatem trochę innym podejściem do idei wirtualizacji i rozwinięciem jej na obszar wymiany plików. Najnowsze trzy modele HP EVA charakteryzują się dużą wydajnością, pojemnością i wysoką dostępnością. SAN kontra NAS Technologia FAN pozostaje wciąż na etapie koncepcji. Znacznie więcej konkretów można powiedzieć o najnowszych urządzeniach NAS i macierzach dyskowych FC pracujących w sieciach SAN. SAN umożliwia wzajemną komunikację systemów pamięci masowych i serwerów. Rozwiązaniem komplementarnym jest NAS podłączony do sieci LAN, za pomocą której komunikują się z serwerami, a także stacjami klienckimi. SAN dzięki dostępowi poprzez bloki danych zapewnia wyższą wydajność transferu danych niż rozwiązania NAS. Dzięki koncepcji sieciowej SAN jest też konstrukcją bardziej elastyczną niż NAS, bo w jej budowę wpisana została heterogeniczność. W sieci SAN serwery działające w różnych systemach mogą odwoływać się do danych rozproszonych w sieci pamięci masowych. Zaletą jest możliwość zarządzania zasobami dyskowymi z jednego miejsca. SAN umożliwia konsolidację zasobów rozproszonych po różnych macierzach, dzięki czemu można przydzielać pamięć masową w zależności od potrzeb w sposób dynamiczny, minimalizując koszty niewykorzystanej, zapasowej pamięci dyskowej. Macierze dyskowe W segmencie macierzy dyskowych FC bardzo popularne są macierze klasy HP EVA. Najnowsze trzy modele tych urządzeń charakteryzują się dużą wydajnością, pojemnością i wysoką dostępnością. Oprócz (opisanych w artykule Wspólna przestrzeń ) zalet wirtualizacyjnych, macierze klasy EVA cechuje duża niezawodność. W architekturze EBA wykorzystywane są redundantne łącza FC zamiast backplane. Kontrolery w macierzy pracują w trybie active-active. Oznacza to, że pojedynczy dysk logiczny (LUN) jest równocześnie obsługiwany przez oba kontrolery, co z jednej strony poprawia szybkość transferu danych, z drugiej zaś zapewnia redundancję tego elementu i odporność na awarię pojedynczego układu. W jednej grupie dyskowej macierzy można umieścić dowolnie dużo dysków, co pozytywnie wpływa na wydajność i upraszcza zarządzanie. Natomiast mechanizm przełączania między kanałami I/O Path failover zapewnia ciągłość pracy macierzy w przypadku awarii w ścieżce dostępu do danych. Po ewentualnej awarii dysku, podczas odbudowy danych, brane są pod uwagę tylko zajęte bloki, dzięki czemu macierz szybko powraca do pierwotnej konfiguracji. Zgodnie z wymaganiami Oracle, EVA jest macierzą, która ma sprzętowo zaimplementowany mechanizm Auto-SAME (Stripe and mirror everywhere). Dba on o optymalny rozkład baz danych na zasoby dyskowe,

7 Pamięci masowe: przegląd rozwiązań co dodatkowo poprawia wydajność w rozwiązaniach bazodanowych. Poprawie wydajności służy także mechanizm wyrównywania obciążenia (load balancing) zapewniający dynamiczne równoważenie zajętości pojedynczego dysku logicznego pomiędzy wiele kanałów I/O. Rozwiązania hybrydowe Poza oczywistym przyspieszeniem transferu danych, zaletą sieci SAN jest łatwość tworzenia backupu, najlepiej z tymczasowej kopii zapasowej (snapshot) i odciążającej sieć LAN (tzw. LAN free backup). Często jest to najlepsza metoda zmieszczenia się w bardzo wąskim tzw. oknie backupowym, choć nie jedyna. Koronnym argumentem przemawiającym za siecią SAN jest możliwość replikacji danych z macierzy produkcyjnej na macierz zapasową w centrum zapasowym i zwiększenie w ten sposób bezpieczeństwa danych. Zunifikowane systemy pamięci masowych cechują się większą elastycznością w zarządzaniu i osiąganiu wyższych poziomów wykorzystania przestrzeni dyskowych oraz całych systemów. Rozwiązanie łączące zalety NAS i SAN wymaga odpowiedniego oprogramowania. Przykładem może być Parametry techniczne macierzy EVA Konstrukcja macierzy dyskowej EVA oparta jest na obudowie typu rack, dwa kontrolery macierzowe wyposażone są w pamięć Cache o pojemności 2GB lub 4 GB (w zależności od modelu). Każdy z kontrolerów posiada 2 porty FC 4Gb/s do podłączenia do sieci SAN. Najnowsza seria urządzeń HP StorageWorks Enterprise Virtual Array zawiera modele 4100, 6100 oraz Odpowiednio pozwalają one na obsługę 56, 112, 240 dysków FC i FATA. W porównaniu z poprzednimi nowe macierze pobierają o 45% mniej energii i działają średnio o 24% wydajniej. Dzięki wykorzystaniu technologii EVA Dynamic Capacity Management (DCM) oraz Vsnap możliwe jest lepsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej oraz zredukowanie poboru energii. pakiet Microsoft iscsi Software Target. Produkt ten umożliwia dodanie funkcjonalności iscsi do rozwiązań typu NAS przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Stworzony w ten sposób storage może być jednocześnie serwerem plików, wydruków i może serwować wolumeny danych dla innych serwerów z wykorzystaniem protokołu iscsi. Uwspólnienie zasobów plików, wydruków, poczty elektronicznej i baz danych na jednej platformie pozwala łatwiej i taniej zarządzać zasobami. Umożliwia też uzyskanie wysokiej skalowalności i scentralizowanego backupu. Wszystko to prowadzi do obniżenia kosztów posiadania infrastruktury IT, dzięki wykorzystaniu już istniejącej sieci ethernetowej do stworzenia zaawansowanego technologicznie rozwiązania iscsi. Coraz więcej producentów dostarcza macierze dyskowe, które mogą pełnić rolę zarówno serwerów plików NAS, jak i oferować blokowy zapis danych. Tego rodzaju pamięci masowe mogą być podłączone do serwerów przetwarzających bazy danych, jednocześnie udostępniając pliki pracownikom firmy. Takim właśnie rozwiązaniem jest EVA File Services (EVA FS), umożliwiające przechowywanie danych zarówno w postaci bloków, jak i plików. Dzięki tej funkcjonalności EVA FS doskonale nadaje się do integrowania przez średnie i duże przedsiębiorstwa zasobów dyskowych, umożliwiając osiągnięcie elastyczności i redukcję kosztów. Rozwiązanie umożliwia współdzielenie plików, wykorzystując protokół CIFS (Windows) oraz NFS. Oferowane jest w oparciu o nowe macierze EVA 4100/6100/8100. Prekonfigurowane macierze EVA wraz z usługami File Services opierającymi się na oprogramowaniu PolyServe wraz z dwuwęzłowym klastrem serwerów. W konfiguracji startowej oferowane są 2 węzły urządzenia, a docelowo możliwa jest rozbudowa do 16. Każdy z węzłów zawiera przeinstalowaną dystrybucję SUSE Linux oraz oprogramowanie HP StorageWorks Clustered File System. Zaletą rozwiązania jest nie tylko możliwość łatwej rozbudowy urządzenia, ale też niski koszt startowy. Integracja wszystkich elementów pamięci masowych pozwala usprawnić środowisko informatyczne przedsiębiorstw. StorageWorks Enterprise File Services (EFS) umożliwia przedsiębiorstwu konsolidację i wirtualizację całej posiadanej sieciowej pamięci masowej oraz efektywne zarządzanie potrzebami w zakresie serwerów plików przy niskim koszcie inwestycyjnym. HP oferuje prekonfigurowane macierze EVA wraz z usługami File Services opierającymi się na oprogramowaniu PolyServe z dwuwęzłowym klastrem serwerów. Każdy tradycyjny serwer plików w rozwiązaniu NAS cechuje się ograniczoną wydajnością. Dodatkową barierą wykorzystania tradycyjnych rozwiązań NAS jest istnienie pojedynczych punktów awarii. EVA File Services pozbawione jest tych wad. Pozwala na działanie protokołów CIFS i NFS oraz liniowe skalowanie połączonych rozwiązań storage wraz z liniowym wzrostem wydajności wejść/wyjść (I/O), zapewniając jednocześnie odporność na pojedyncze punkty awarii. HP Enterpise File Serices wykorzystuje oprogramowanie firmy PolyServe, od bieżącego roku należącej do HP. Oprogramowanie działa na platformach Linux i Windows oraz pozwala na konsolidację serwerów plików, a także baz danych. Przeznaczone jest dla rozwiązań NAS i SAN oraz służy do tworzenia współdzielonych zasobów danych i świadczenia usług o wysokiej dostępności. PolyServe umożliwia maksymalnie 16 serwerom Windows lub Linux dostęp do tej samej puli zasobów dyskowych. W tak przygotowanym do pracy środowisku zachowanie równomierności obciążenia (load balancing) jest automatycznie kontrolowane przez software HP. Podłączanie praktycznie dowolnej liczby nowych elementów storage oznacza dla klienta dużą skalowalność. Rozwiązania SAN wsparte przez PolyServe umożliwiają tworzenie relacji każdy do każdego między serwerami a macierzami dyskowymi, co daje niespotykaną w podobnych rozwiązaniach elastyczność.

8 Technologie i polski rynek Doganiamy światową czołówkę Z Dariuszem Dobkowskim, Business Managerem w dziale HP StorageWorks rozmawiamy o najnowszych technologiach w storage, nowinkach z dziedziny sprzętu i oprogramowania oraz o tym, jak reaguje na nie polski rynek. Jakie są Pana zdaniem najważniejsze kierunki rozwoju rozwiązań storage? Jednym z podstawowych zagadnień jest z pewnością konsolidacja zasobów pamięci masowych. Pozwala ona na znaczne usprawnienie obsługi całego środowiska poprzez zastosowanie mniejszej ilości, ale bardziej wydajnych i niezawodnych rozwiązań. Dzięki temu uzyskujemy też znaczne oszczędności kosztów zarządzania całym środowiskiem, dlatego też producenci koncentrują się na dostarczaniu nowych technologii adresujących to zagadnienie. Kolejnym, bardzo istotnym kierunkiem jest wirtualizacja i to na wielu poziomach przetwarzania danych. W przypadku pamięci masowych należy zwrócić uwagę na wirtualizacje sieci SAN, wirtualizacje zasobów dyskowych a także wirtualizacje w procesie tworzenia kopii bezpieczeństwa. Zastosowanie rozwiązań wirtualizacyjnych pozwala na znaczne usprawnienie procesów z jednoczesnym oderwaniem się od problemów i ograniczeń jakie są generowane przez tradycyjne rozwiązania. Ze względu na przewidywany gwałtowny wzrost sprzedaży pamięci masowych na rynku MSP istotnym zagadnieniem będą rozwiązania Storage projektowane od samego początku właśnie z myślą o potrzebach klienta z tego segmentu. A jakie zagadnienia stają się coraz bardziej istotne dla klientów? Obecnie ważnym tematem jest archiwizacja danych. Liczba danych stale wzrasta i przedsiębiorstwa szukają oszczędności, np. w sytuacji, gdy dane już nie muszą być dostępne online, ale powinny być składowane na wypadek, gdy zaistnieje potrzeba powrotu do nich. Do tego dochodzą uwarunkowania zewnętrzne, przepisy prawa nakazujące HP była pierwszą firmą, która zaczęła mówić o wirtualizacji w pamięciach masowych, wtedy gdy inni dostawcy nie rozumieli jeszcze wagi tego zagadnienia. przechowywanie określonych danych przez ustawowy czas. Rozwiązaniem jest ILM (Information Lifecycle Management). Najważniejszym z tej grupy rozwiązań jest RISS (Reference Information Storage System), przeznaczonych do archiwizacji poczty elektronicznej i dokumentów. RISS dzięki oprogramowaniu rozpoznaje zawartość plików, które są archiwizowane i pozwala na ich indeksowanie nie tylko z uwzględnieniem tytułów, ale również ze względu na ich zawartość. Ułatwia to późniejsze wyszukiwanie informacji. Pojawia się tu także miejsce dla rozwiązań służących do deduplikacji danych. Ze względu na gwałtowny przyrost przechowywanych danych klienci będą zmuszeni do implementowania technologii, które pozwolą im odnaleźć te same dane występujące często kilka lub kilkanaście razy w systemie informatycznym. Przez zmniejszenie ilości ich kopii w pewnym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na konsumpcję zasobów w wykorzystywanych rozwiązaniach. Czy innowacje pojawiają się także w zakresie oprogramowania? Zdecydowanie tak. Warto przede wszystkim wspomnieć o oprogramowaniu RIM for Databases służącym do archiwizacji baz danych. Oprogramowanie to integruje się z bazą danych, odciążając ją od przetwarzania i przechowywania informacji, które po analizie optymalizacyjnej okazują się być rzadko wykorzystywane. Dane te mogą być składowane na nieco wolniejszych macierzach, natomiast dane, do których użytkownicy sięgają najczęściej, będą znajdować się na najszybciej dostępnych nośnikach. Czy zauważa pan nasilającą się tendencję do konwergencji? Tak, z pewnością konwergencja serwerów i pamięci masowych jest zagadnieniem wartym uwagi. Rozwiązania tego typu pozwalają na znaczne ograniczenie stopnia złożoności środowiska IT. Mamy w swojej ofercie tego rodzaju rozwiązania, ale w chwili obecnej są one dedykowane głównie na rynek małych i średnich przedsiębiorstw. Najlepszym przykładem jest rozwiązanie All-in-one, które zaspokaja jednocześnie kilka potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych dopiero startujących. Urządzenie to łączy w sobie funkcjonalność serwera plików, macierzy dyskowej i ochrony danych. Rozwiązanie to, mimo że przeznaczone na rynek SMB, znajduje także swoich nabywców w bardzo dużych firmach. Ostatnio mieliśmy zamówienie na kilkadziesiąt tego rodzaju urządzeń od dużej firmy, która zdecydowała się wyposażyć w nie wszystkie swoje oddziały. Zauważalna jest również konwergencja dotycząca technologii blade jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek rozwiązania storage blade, które doskonale uzupełniają funkcjonalność architektury serwerów blade. Na razie jest jeszcze za wcześnie, by ostatecznie decydować o przyszłości tego typu rozwiązań, ale wydaje się to być interesującą propozycją

9 Technologie i polski rynek kolejne rozwiązania tego typu już wkrótce pojawią się na rynku. W jakim kierunku zmierzają innowacje związane z wirtualizacją, gdzie obecnie koncentrują się wysiłki dostawców rozwiązań? Wirtualizacja to bardzo modne pojęcie o bardzo szerokim zakresie. Możemy mieć do czynienia z wirtualizacją na poziomie serwerów, urządzeń pamięci masowych jak i samych sieci SAN. O ile technologie związane z wirtualizacją serwerów czy pamięci masowych są już stosunkowo dobrze rozwinięte, to na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia jeśli chodzi o wirtualizację samych sieci SAN. Kiedyś bardzo modna była idea Open SAN, pozwalająca łączyć wszystkie urządzenia ze wszystkimi dowolny serwer z dowolną macierzą od dowolnego producenta. Praktyka zweryfikowała tę koncepcję dość brutalnie, ponieważ zazwyczaj okazywało się, że nie wszystkie urządzenia ze sobą współpracują. Czasami wystarczyła inna wersja firmware u i już urządzenia odmawiały współdziałania. Dostawcy rozwiązań mają jeszcze wiele do zrobienia, w obszarze zapewnienia heterogeniczności sieć SAN i przewiduję, że właśnie w tym segmencie będzie się dużo działo w najbliższej przyszłości. Czy same firmy są zainteresowane tworzeniem rozwiązań heterogenicznych? Absolutnie tak. Gdyby było inaczej, to rozwiązania te by nie powstawały. Problemem nie są chęci, a raczej złożoność problemu na styku wszystkich światów systemów operacyjnych, producentów macierzy, bibliotek taśmowych, kontrolerów, dysków i oprogramowania. Gdybyśmy mieli platformę łączącą wszystko ze wszystkim, na pewno udałoby się obniżyć koszty posiadania infrastruktury storage. Pomimo wielu ograniczeń jakie niosą ze sobą środowiska heterogeniczne mają też jedną podstawową zaletę. Umożliwiają one użytkownikom wybór najlepszych wg nich komponentów składowych całego środowiska i nie zamykają ich w świecie rozwiązań jednego producenta. Wadą jest to, że jeśli coś nie działa to ustalenie firmy odpowiedzialnej za ewentualny problem jest procesem bardziej bardziej złożonym, no i nie można zapominać o tym, ze często producenci całego portfolio produktów udostępniają rozwiązania pozwalające na zarządzanie całym środowiskiem z jednej konsoli administratora, co w znaczny sposób upraszcza cały proces. Dużo nowości pojawiło się w macierzach dyskowych w ostatnim czasie. Na co przedsiębiorstwa powinny zwrócić szczególną uwagę? Zwracam uwagę na technologię WORM stosowaną w macierzach klasy wyższej np. XP. Oznacza to, że dane zasoby zostaną Dariuszem Dobkowskim, Business Managerem w dziale HP StorageWorks zapisane na dysk tylko raz i nie możemy ich potem ani skasować, ani zapisać czegokolwiek w tym samym miejscu, aż do upłynięcia okresu jaki został wcześniej określony. Rozwiązania te wymagane są w zastosowaniach, dotyczących archiwizacji i długoterminowego przechowywania danych, określonych przepisami prawa lub standardami korporacyjnymi. Z kolei w macierzy EVA możemy w ramach tej samej półki dyskowej instalować zarówno drogie, bardzo wydajne dyski Fibre Channel, jak i dyski FATA, o niższym koszcie zakupu i charakteryzujące się mniej wydajnymi parametrami transferu danych. Na dyskach tańszych możemy przechowywać zarówno dane tymczasowe, takie jak kopie migawkowe, jak i te mniej istotne dla działania przedsiębiorstwa. Ta funkcjonalność w połączeniu z zastosowanie wirtualizacji pomoże firmom obniżyć koszty posiadania macierzy dyskowych i uelastycznić zarządzanie nimi. Jedną z nowości jest także thin provisioning umożliwiającym dynamiczne alokowanie zasobów macierzy w te miejsca, w których zasoby te są najbardziej potrzebne. Na ile nasz polski rynek nadąża za światowymi standardami w dziedzinie pamięci masowych? To, co się obecnie dzieje w Polsce, jest powtórzeniem procesów, które miały miejsce kilka lat temu w krajach najbardziej rozwiniętych technologicznie, takich jak Stany Zjednoczone, Wlk. Brytania czy Niemcy. Należy jednak zauważyć, ze ta rozbieżność w ostatnim czasie bardzo się zmniejszyła. Przykładem mogą być rozwiązania Disaster Recovery. W krajach rozwiniętych DR są już zaimplementowane w zdecydowanej większości dużych i średnich firm, u nas wtedy dopiero zaczynało się o tym mówić. Obecnie nie tylko duże przedsiębiorstwa posiadają tego typu rozwiązania, ale także firmy średnie już je implementują lub przynajmniej są świadome potrzeby posiadania centrów zapasowych. Jak zawsze pozostaje tylko kwestią czasu i zasobów finansowych, kiedy te rozwiązania staną się standardem także dla firm średniej wielkości. Już teraz można podać pozytywne przykłady firm średniej wielkości zdeterminowanych w implementacji rozwiązania Disaster Recovery. Świadomie rezygnują z innych inwestycji, żeby zapewnić bezpieczeństwo danych firmowych, których utrata może wiązać się z poważnymi problemami całego przedsiębiorstwa. Sądzę, że zaawansowane rozwiązania klasy NAS są w Polsce ciągle jeszcze mniej popularne niż w innych krajach i dlatego spodziewam się koncentracji uwagi w tym zakresie. Dlatego też HP zakupiło firmę Polyserve światowego potentata w zaawansowanym i dynamicznie skalowalnym udostępnianiu plików.

10 Cyfronet: studium przypadku Gridowe centrum regionu Krakowski Cyfronet, w oparciu o macierze HP EVA 8000, tworzy efektywne rozwiązanie do obsługi bardzo dużych ilości danych. Będzie ono wykorzystywane m.in. w procesie przetwarzania wyników eksperymentów płynących z akceleratora cząstek w CERN. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, jednostka działająca pod egidą Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, od kilku lat poszukiwało rozwiązania do zarządzania dużymi ilościami danych. Są one gromadzone w związku z bieżącymi potrzebami pracowników naukowych oraz badaniami i eksperymentami prowadzonymi przez użytkowników Cyfronetu. Krakowskie centrum zostało także wyznaczone jako ośrodek koordynujący w Europie Środkowej program EGEE (Enabling Grids for E-sciencE). Właśnie tego typu projekty, prowadzone we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i superkomputerowymi, stawiają w praktyce największe wymagania dotyczące zarządzania danymi. W związku z planowanym wzrostem zapotrzebowania Cyfronet zdecydował się na wdrożenie macierzy dyskowej HP EVA 8000 o pojemności ok. 120 TB. System sprawdził się zarówno pod względem niezawodności i wydajności, jak również jako rozwiązanie elastyczne, przeznaczone do konfiguracji i ergonomiczne w administrowaniu. Dlatego centrum podjęło decyzję o zakupie kolejnej macierzy EVA wyposażonej w nowsze, wydajniejsze kontrolery. Współpraca cząstek EGEE to jedna z inicjatyw związanych z przetwarzaniem danych pochodzących z wielkiego akceleratora cząstek elementarnych budowanego pod Genewą w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN. Już wstępne analizy i testy CERN wykazały, że potrzeby w dziedzinie mocy obliczeniowej i pojemności na dane będą po uruchomieniu akceleratora znacząco przewyższać możli- wości jednego, a nawet kilku dużych ośrodków obliczeniowych. Szacowane potrzeby na moc obliczeniową to ok. 100 tys. procesorów klasy Pentium, zaś przewidywana pojemność na dane ok. 20 PB rocznie. Tylko fakty: Cel: budowa infrastruktury do bezpiecznego przetwarzania, składowania i udostępniania dużych ilości danych na użytek polskich i zagranicznych środowisk naukowych Zastosowane rozwiązania: macierz HP EVA 8000, 240 dysków FATA 500 GB, dwa kontrolery (4 GB pamięci buforowej każdy), 4 interfejsy Fibre Channel 2 Gb/s oprogramowanie HSM HP StorageWorks File System Extender oprogramowanie HP Data Protector biblioteka taśmowa HP StorageWorks ESL 712e (napędy Ultrium 460 LTO3; 698 slotów) Efekty: wysoka wydajność zapisu i odczytu danych przez wiele aplikacji jednocześnie bardzo dobry stosunek wydajności do ceny łatwość dostosowania parametrów pracy macierzy możliwość zdefiniowania wirtualnych zasobów przy jednoczesnym oszczędnym wykorzystaniu rzeczywistej pojemności. W związku z tym CERN zachęcił do współpracy ośrodki naukowe i centra obliczeniowe z całego świata, co doprowadziło do fali rozbudowy infrastruktury superkomputerowej, m.in. w ramach programów DataGrid i CrossGrid. Równocześnie powstawać zaczęły międzynarodowe środowiska naukowe zainteresowane wykorzystaniem powstających zasobów mocy, także na potrzeby inne niż obróbka danych pochodzących z akceleratora budowanego przez CERN. Na tym etapie nauka jest podstawowym odbiorcą usług superkomputerowych i tak zapewne będzie jeszcze przez wiele lat. Powoli mamy jednak do czynienia z budzeniem się świadomości, że dzięki obliczeniom można osiągnąć więcej w krótszym okresie w wielu dziedzinach życia. Rozwój współpracy z różnymi i różnorodnymi podmiotami wymaga czasu, dlatego w najbliższej przyszłości będziemy skupiać się na rozwoju infrastruktury do przetwarzania i składowania danych oraz doskonaleniu zarządzania nią na potrzeby nauki. Gdy pozostali użytkownicy dojrzeją, my na pewno będziemy gotowi podkreśla prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, dyrektor ACK Cyfronet AGH w Krakowie. Porządkowanie danych Program EGEE skupia się nie tylko na projektowaniu i budowie infrastruktury na potrzeby przetwarzania danych, ale dąży również do zwiększenia możliwości zarządzania nimi. Oprogramowanie grid spełnia rolę inteligentnej warstwy pośredniej (middleware), zarządzającej planowaniem obliczeń, zabezpieczaniem na ich potrzeby zasobów aplikacyjnych i sprzętowych, udostępnianiem aplikacji 10

11 Cyfronet: studium przypadku użytkownikom pracującym lokalnie lub w innych ośrodkach, śledzeniem postępu obliczeń, raportowaniem wyników itp. Aplikacje modelujące, obliczeniowe i inne działające w środowisku grid middleware wykorzystują ogromne ilości danych, jednak ani one, ani środowisko grid nie zarządzają danymi na poziomie operacyjnym. Zaprojektowanie środowiska do przetwarzania dużych ilości danych, a zwłaszcza, jak ma to miejsce u nas, praktycznie w trybie ciągłym, nie sprowadza się jedynie do zakupu urządzeń o pewnych parametrach. Potrzeba dużej wyobraźni i doświadczenia, aby całość środowiska, a nie tylko jego poszczególne elementy, działała sprawnie. Innymi słowy, najpierw architektura, potem rozwiązania podkreśla mgr inż. Karol Krawentek, zastępca dyrektora ACK Cyfronet AGH. W Cyfronecie wiele aplikacji działa równolegle, jednocześnie zapisując i odczytując dane w macierzy dyskowej. Zapisy i odczyty są w większości przypadków sekwencyjne, ale ponieważ równolegle odbywa się ich bardzo dużo na rzecz wielu aplikacji i użytkowników, z punktu widzenia centrum danych jako całości możemy mówić o obciążeniu quasi-transakcyjnym. Obsłużenie obciążeń o takiej charakterystyce wymaga bardzo wydajnej macierzy klasy korporacyjnej, na którą jednak nie mogliśmy sobie pozwolić dodaje mgr inż. Maciej Twardy, kierownik Działu Archiwizacji i Bezpieczeństwa Danych w Cyfronecie. Jednym z ważniejszych czynników podczas rozważań nad wyborem architektury dla podsystemu dyskowego był niski koszt zarządzania i utrzymania. Zmiany w konfiguracji grup RAID, wielkości wolumenów czy podział pasma na interfejsach muszą być dokonywane praktycznie codziennie. Ważnym zagadnieniem był także rzeczywisty poziom wykorzystania zasobów macierzy. Wcześniejsze doświadczenia pokazywały, że po zdefiniowaniu grup RAID będzie możliwe zapełnienie jedynie ok % zakupionej pojemności. Wydajnie i tanio Macierz HP EVA 8000 pojawiła się w Cyfronecie w marcu 2006 r. Wcześniej specjaliści Cyfronetu starali się sprawdzić jej możliwości. Testy wydajnościowe z aplikacjami wykorzystywanymi na co dzień przez użytkowników Cyfronetu i próby z aplikacjami gridowymi wypadły nadzwyczaj dobrze. W testach, a także podczas późniejszej eksploatacji udało się nam uzyskać stałą wydajność rzędu MB/s na każdym z ośmiu interfejsów Fibre Channel 2 Gb/s. To zasługa równoległego przetwarzania na wszystkie dyski jednocześnie, realizowane przez wewnętrzne mechanizmy wirtualizujące macierzy mówi mgr inż. Maciej Twardy. Wydajność EVA jest tym bardziej godna uwagi, że wewnątrz działają relatywnie tanie dyski FATA z interfejsami komunikacyjnymi w standardzie Fibre Channel. Mitem jak przekonują specjaliści z Cyfronetu jest ich awaryjność. Przy okazji testów okazało się także, że obawy związane z wysokimi kosztami wsparcia technicznego są nieuzasadnione. Przyzwyczajeni do wiersza poleceń specjaliści byli zaskoczeni eleganckim, graficznym interfejsem. Za pomocą konsoli graficznej można zarządzać dowolnym aspektem działania macierzy: definiować grupy RAID, dodawać do nich nowe dyski, tworzyć pule, zwiększać ich pojemność, zarządzać uprawnieniami itp. Wygodny i czytelny graficzny interfejs pozwala na pełne zarządzanie funkcjonowaniem macierzy, a przede wszystkim na zdecydowanie szybsze i efektywniejsze realizowanie bieżących zadań przez administratorów pamięci masowych. Niezwykle cenna okazała się funkcja Thin Provisioning, umożliwiająca przydzielenie aplikacjom dowolnej pojemności, przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko takiej pojemności, jaka aktualnie jest rzeczywiście potrzebna. Eliminuje to zagrożenie, że w kluczowym momencie skończy się miejsce na dysku dla aplikacji. Kolejna EVA Bieżące zabezpieczenie danych przetwarzanych w macierzy realizowane jest w Cyfronecie z wykorzystaniem oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa HP Data Protector i oprogramowania typu HSM HP StorageWorks File System Extender. Natomiast do wykonywania bieżących kopii i archiwizowania danych jest wykorzystywana biblioteka taśmowa HP StorageWorks ESL 712e. Backup i archiwizacja odbywają się poprzez sieć SAN, zbudowaną w oparciu o rozwiązania HP StorageWorks SAN Switch: dwa 32-portowe przełączniki Fibre Channel 2 Gb/s HP StorageWorks SAN Switch oraz dwa 32-portowe przełączniki Fibre Channel 4 Gb/s, działające redundantnie (w konfiguracji lustrzanej). W tym roku infrastruktura Cyfronetu wzbogacona zostanie o nową macierz EVA, zawierającą nowsze wersje kontrolerów z portami Fibre Channel 4 Gb/s. 11

12

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Cele RAID. RAID z ang. Redundant Array of Independent Disks, Nadmiarowa macierz niezależnych dysków.

Cele RAID. RAID z ang. Redundant Array of Independent Disks, Nadmiarowa macierz niezależnych dysków. Macierze RAID Cele RAID RAID z ang. Redundant Array of Independent Disks, Nadmiarowa macierz niezależnych dysków. - zwiększenie niezawodności (odporność na awarie), - zwiększenie wydajności transmisji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk Krzysztof Jamiołkowski HP Storage Solutions Architect Bezpieczeństwo Danych Bezpieczeństwo danych to Dane podlegają wielu zagrożeniom Jakie problemy miałeś ostatnio?

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów.

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Jakub Młynarczyk Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Hardware RAID polega na zastosowaniu odpowiednich kontrolerów do których

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Produkty Tivoli dla każdego Wybrane przykłady wdrożeń

Produkty Tivoli dla każdego Wybrane przykłady wdrożeń Produkty Tivoli dla każdego Wybrane przykłady wdrożeń michał.zygowski@comparex.pl 2009 IBM Corporation 2 Tivoli - rozwiązania skalowalne Implementacja produktów Tivoli doświadczenia Comparex Polska Skalowalne

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

High Performance Computers in Cyfronet. Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009

High Performance Computers in Cyfronet. Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009 High Performance Computers in Cyfronet Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009 Plan Podział komputerów dużej mocy Podstawowe informacje użytkowe Opis poszczególnych komputerów Systemy składowania danych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści

Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści Krzysztof Góźdź, HP 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Rafał

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC WIRTUALIZACJA STACJI ROBOCZYCH W SEKTORZE MŚP Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC 1 Agenda Wspólna droga BZ WBK i EMC do chmury Zapotrzebowanie na stacje robocze w biznesie Wyzwania

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NetApp. Łukasz Grzesiak ArrowECS

Rozwiązania NetApp. Łukasz Grzesiak ArrowECS Rozwiązania NetApp Łukasz Grzesiak ArrowECS 1 Przyrost danych 2015 > 50GB 1985 1991 1998 2004 17KB 1MB 450MB 3.5GB Firma NetApp 15 lat w Polsce, 24 lata na świecie NetApp specjalizuje się w innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Pamięci masowe. ATA (Advanced Technology Attachments)

Pamięci masowe. ATA (Advanced Technology Attachments) Pamięci masowe ATA (Advanced Technology Attachments) interfejs systemowy w komputerach klasy PC i Amiga przeznaczony do komunikacji z dyskami twardymi zaproponowany w 1983 przez firmę Compaq. Używa się

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Spis treści 1 Wykorzystany sprzęt i systemy... 3 1.1 Sprzęt serwerowy... 3 1.2 Oprogramowanie systemowe i sterowniki... 3 1.3 Na serwerach fizycznych... 3 1.4 Na maszynach

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

www.s4e.pl Ochrona Danych Wrocław 7 marzec 2007

www.s4e.pl Ochrona Danych Wrocław 7 marzec 2007 www.s4e.pl Ochrona Danych Wrocław 7 marzec 2007 W centrum uwagi - dane Jakie problemy napotykali główni bohaterowie filmy? Zgromadzenie właściwych informacji Ochrona danych Blokowanie dostępu do informacji

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

HP StoreOnce B6200 Przykład wdrożenia

HP StoreOnce B6200 Przykład wdrożenia HP StoreOnce B6200 Przykład wdrożenia TS Consulting usługi HP dla rozwiązań infrastrukturalnych Marcin Bartoszek / 23 kwietnia 2014 Różnorodność danych i założenia Środowiska Bazy danych Oracle SQL Server

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource. Piotr Klimek. piko@piko.homelinux.net

Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource. Piotr Klimek. piko@piko.homelinux.net Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource Piotr Klimek piko@piko.homelinux.net Agenda Wstęp Po co to wszystko? Warstwa WWW Warstwa SQL Warstwa zasobów dyskowych Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager 2.0. Przegląd systemu

Video Recording Manager 2.0. Przegląd systemu Video Recording Manager 2.0 Przegląd systemu 1 VRM 1.x Dostępne wersje 2 VRM v1 - QA4 VRM 1.0 Funkcjonalność VRM oferuje szeroki wachlarz możliwości zapisu strumieni wizyjnych z kamer IP i/lub enkoderów

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Temat: (Nie)zawodność sprzętu komputerowego. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot:

Wykład 2. Temat: (Nie)zawodność sprzętu komputerowego. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: Wykład 2 Przedmiot: Zabezpieczenie systemów i usług sieciowych Temat: (Nie)zawodność sprzętu komputerowego 1 Niezawodność w świecie komputerów Przedmiot: Zabezpieczenie systemów i usług sieciowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER KinoSerwer Zewnętrzna biblioteka filmowa KINOSERWER do przechowywania plików filmowych DCP, o pojemności minimalnej 12TB z możliwością rozbudowy do 42TB. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys TSMBOX Backup Appliance Build for Recovery Speed Przemysław Jagoda Architekt Systemów Informatycznych Infonet Projekt S.A. Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych mail: p.jagoda@infonet-projekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Macierz dyskowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Model (oznacze producenta), producent Lp Opis Wymagania minimalne Oferowane przez Wykonawcę 1 1Obudowa Do montażu w szafie typu RACK 19 wraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC Avamar

Szybki przewodnik po produkcie. EMC Avamar Szybki przewodnik po produkcie EMC Avamar Szybki przewodnik po produkcie EMC Avamar OPIS ROZWIĄZANIA Avamar to kompletne rozwiązanie do backupu: oprogramowanie i system (tzw. Appliance) do tworzenia kopii

Bardziej szczegółowo

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Radosław Batarowski/Jerzy Konefał Architekci Systemów, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Platforma sprzętowa CPD MPiPS Serwer Call-manager Serwery Backupu/Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności?

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności? Budowanie środowisk wysokiej dostępności w oparciu o nową wersję IDS 11 Artur Wroński IBM Information Management Technical Team Leader artur.wronski@pl.ibm.com Od czego zacząć przy budowaniu środowisk

Bardziej szczegółowo

Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki

Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki Renata Słota 1,2, Darin Nikolow 1,2, Marek Pogoda 1, Stanisław Polak 2 and Jacek Kitowski 1,2 1 Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet

Bardziej szczegółowo

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER KinoSerwer Zewnętrzna biblioteka filmowa KINOSERWER do przechowywania plików filmowych DCP, o pojemności minimalnej 12TB z możliwością rozbudowy do 42TB. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Mirosław Pura Sławomir Rysak Senior IT Specialist Client Technical Architect Agenda Współczesne wyzwania:

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Czy Software-Defined Storage oznacza kres rozwiązań sprzętowych HP StoreOnce? Marek Kozicki / Mariusz Grabowski Wyzwania IT, 14 kwietnia 2015r.

Czy Software-Defined Storage oznacza kres rozwiązań sprzętowych HP StoreOnce? Marek Kozicki / Mariusz Grabowski Wyzwania IT, 14 kwietnia 2015r. Czy Software-Defined Storage oznacza kres rozwiązań sprzętowych HP StoreOnce? Marek Kozicki / Mariusz Grabowski Wyzwania IT, 14 kwietnia 2015r. Zmiany w świecie danych Jak są konsekwencje? Eksplozja danych:

Bardziej szczegółowo

Jeden partner wiele rozwiązań, jak wybrać to właściwe

Jeden partner wiele rozwiązań, jak wybrać to właściwe Dell EMC Forum 2017 Jeden partner, wiele rozwiązań Jeden partner wiele rozwiązań, jak wybrać to właściwe Maciej Kałużyński Paweł Szymczak Piotr Trzeciak Nasze wartości Mamy świadomość, że każdego dnia

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kopie zapasowe tak szybko, że nie poczujesz

Kopie zapasowe tak szybko, że nie poczujesz Backup plików (NAS) Kopie zapasowe tak szybko, że nie poczujesz Daniel Olkowski Technology Consultant EMEA EAST EMC Backup Recovery Systems 1 Agenda NAS Klasyczny backup NAS Architektura: Avamar i backup

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania systemów pamięci masowej połączonych firm Overland Storage i Tandberg Data

Nowe rozwiązania systemów pamięci masowej połączonych firm Overland Storage i Tandberg Data Nowe rozwiązania systemów pamięci masowej połączonych firm Overland Storage i Tandberg Data Jerzy Adamiak Storage Systems Consultant Alstor Sp.J 1 Ujednolicona, unowocześniona oferta rozwiązań automatyki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Linux

Administracja systemem Linux Administracja systemem Linux mgr inż. Łukasz Kuczyński lkucz@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Administracja systemem Linux p. 1 Urzadzenia Blokowe Administracja systemem Linux

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo