Zarządzanie kapitałem klientów (Customer Equity Management) nowy. paradygmat marketingowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie kapitałem klientów (Customer Equity Management) nowy. paradygmat marketingowy"

Transkrypt

1 Grzegorz Mizerski, Versus Consulting, Zarządzanie kapitałem klienta - nowy paradygmat marketingowy Warszawa, Zarządzanie kapitałem klientów (Customer Equity Management) nowy paradygmat marketingowy mgr Grzegorz Mizerski Warszawa, sierpień 2006

2 I. Od jakości do zarządzania kapitałem klienta: zarys ewolucji koncepcji marketingu W 2001 roku członkowie szacownej amerykańskiej instytucji Marketing Science Institute (MSI) uznali, że najbliższych latach najważniejszym wyzwaniem stojącym przed zarządami firm jest optymalizacja inwestycji marketingowych, zapewniająca maksymalizację wartości kapitału klientów. 1 Co takiego spowodowało, że dotychczasowe żelazne priorytety jak podnoszenie jakości, kreowanie i wzmacnianie marki, zdobywanie nowych klientów i zwiększanie ich zadowolenia ustąpiły miejsca nowemu pojęciu - kapitałowi klienta. Dlaczego maksymalizacji wartości kapitału okazuje się tak ważna? Czy dotychczasowe priorytety przestały mieć znaczenie? Pełna odpowiedź na pytania wymaga analizy trendów, które pojawiły się w zarządzaniu przedsiębiorstwem od drugiej połowy XX wieku. Ostatnie 50 lat to próba dostosowania metod zarządzania do nowych wyzwań rynkowych i nowego umiejscowienia klienta w relacjach z przedsiębiorstwem (tabela 1). Tabela 1: Od jakości produkcji do CEM: ewolucja koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem w XX wieku Nazwa koncepcji Okres rozwoju Główne elementy Główni przedstawiciele Jakość produkcji Kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management) Zarządzanie satysfakcją Lata XX w. Lata 80 XX w Koniec lat 80 Efektywność procesów produkcji, Dostosowanie się do norm Zasada raz a dobrze Redukowanie wskaźników błędów, poprawiania błędów Jakość jako filozofia działania, Wszyscy odpowiadają za jakość Wysoka jakość jako główny element zdobywania przewagi konkurencyjnej Podwyższenie jakości umożliwi zwiększenie udziału w rynku i podwyższenie rentowności Zrozumienie potrzeb klientów, J.M.Juran, J. M. Juran Philip Crosby, Edward Deming Malcolm Baldridge (Nagroda Baldridga) N. Kano (model klientów (customer care) tych i początek bliżej klienta, zadowolenie satysfakcji klienta) lat 90-tych klienta jako główny element przewagi konkurencyjnej, pomiar satysfakcji, im bardziej zadowolony klient, tym lepsze wyniki finansowe Zarządzanie wartością Lata 90- te przedsiębiorstwa Dostarczanie wartości klientowi a Raymond E. dla klientów (Customer XXw. nie produktów/usług; wartość to Kordupleski, 1 R.T. Rust., K.N.Lemon., D.Narayandas, Customer Equity Management, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2005.,s.60. 2

3 Value Management) Zarządzanie kapitałem klientów (Customer Equity Management) Koniec lat 90 tych/początek XXI w. pochodna jakości i ceny; jakość definiowana przez klienta; jakość usług firmy na tle jakości konkurencji; analiza elementów w ofercie decydujących o wartości; dostarczanie wyjątkowej wartości prowadzi do zadawalających wyników finansowych. Klient generuje sprzedaż dla przedsiębiorstwa/zysk w całym cyklu relacji: zysk z relacji jest policzalny (CLV); klient jako kapitał; optymalizacja marketingu Bradley T.Gale Blattberg dla maksymalizacji kapitału klienta; Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bradley T.Gale, Robert Ch. Wood Managing Customer Value The Free Press, 1994, s.9. Rust, Gupta, Lehmann Początek lat 50-tych ub. wieku to okres koncentrowania się na zmniejszaniu strat w czasie procesów produkcji poprzez przeniesienie metod produkcji z Japonii: zmniejszenie usterkowości produktów oraz liczby błędów zapewniało zwiększenie zysków (faza I). Koniec lat 70 tych to koncepcja jakości totalnej (Total Quality Management, faza II). Niestety okazało się, że nie wszystkie przedsiębiorstwa wdrażające zasady TQM osiągają sukces rynkowy. Produkty produkowane wg. filozofii zero pomyłek nie zawsze cieszyły się uznaniem klientów. 2 Pojawiły się opinie, że efektem jakości powinien być zadowolony klient (faza III). W tym czasie pojawiały się też inne koncepcje zarządzania, które miały być odpowiedzią firm na nieprzyjazne zmiany w otoczeniu: benchmarking, reengenering, budowanie lojalności, marketing partnerski, marketing relacyjny, CRM, zrównoważona karta wyników (BSC). Pomimo stosowania nowych metod zarządzania firmy nie do końca radziły sobie z konkurencją i spadającymi zyskami. Inflacja w mediach obniżała i tak często kwestionowaną ich efektywność. Luka pomiędzy efektywnością marketingu a nakładami na marketing zwiększała się. Na początku lat 90-tych w krajach rozwiniętych przetoczyła się fala krytyki marketingu. Publikacje w McKinsey Quarterly (np.: "Kryzys marketingu w wieku średnim") czy w Coopers & Lybrand ("Marketing na rozdrożu") zapowiadały śmierć naturalną marketingu za względu na jego małą przydatność i negatywny wpływ na rozwój firmy. W efekcie podważane były tradycyjne metody marketingu i przyjęte stereotypy działania. Marketing postawiony został w stan marginalizacji. Podobnie jak w krajach 2 BradleyT.Gale, R.Ch.Wood Managing Customer Value, The Free Press, 1994,s.8. 3

4 rozwiniętych, tak w Polsce niektórzy twierdzą, iż zakres działań marketingowych ulegać będzie ograniczeniu. Zadania związane z dystrybucją przekazywane będą logistyce, planowanie i realizacja strategii wejdzie na poziom zarządzania, obsługa klienta działom KAM (Key Account Management) czy CRM itd. Ponadto obok zarzutów o charakterze operacyjnym takich jak to, że marketing koncentruje się na tworzeniu wymyślnych nazw i przebijaniu się w promocjach cenowych, angażowaniu dużych środków w budowaniu znaków firmowych o nieistotnych różnicach, rozbudowywaniu działów marketingu itp., pojawiają się kwestie o charakterze fundamentalnym: podejmowanie działań o niezdefiniowanym charakterze, zbyt wysokie koszty marketingu, braku przełożenia działań marketingowych na rezultaty organizacji, generowanie konfliktów wewnątrz organizacyjnych, przecenianie roli menedżerów marketingu w organizacji, niechęć do podejmowania ryzyka. 3 Wszystkie podnoszone zarzuty zdawały się dotykać jednego fundamentalnego problemu: zmniejszającej się zdolności marketingu do wzmacniania pozycji rynkowej. Marketing nie potrafił dostarczyć racjonalnych argumentów (finansowych) usprawiedliwiających wydawanie ogromnych środków na działania marketingowe. 4 Brak było rzetelnych pomiarów efektów tych działań, a tradycyjne pomiary efektywności takie jak np. spontaniczna czy wspomagana znajomość marki nie mogły przekonywać dyrektorów finansowych o zasadności alokowanych budżetów na kampanie. Jednocześnie zarządy domagały się mierzalnych efektów, które pozytywnie wpływały na zyski firmy w krótkim okresie: szybki wzrost wyników sprzedaży, większa liczba nowych klientów, wzrost udziału w rynku (zazwyczaj w jednym roku obrachunkowym). Wskaźniki te decydowały o być albo nie być szefów marketingu. Efekty odłożone, jako że nie udokumentowane nie liczyły się. Produktocentryczne spojrzenie związane jest zazwyczaj z marketingiem kreowania i wzmacniania marek. Budżety przeznaczane są na kreowanie marek, firmy wykształciły struktury organizacyjne wokół brand, product i junior managerów, grup product dyrektorów etc., zapominając jakby, że zysk osiąga się nie z marki czy z produktu ale z relacji z klientami. 3 Robert Kozielski, "Marketing w praktyce", grudzień w 2002 roku firmy amerykańskie wydały na reklamę ponad 250 mld USD tj więcej, niż wynosił PKB takich krajów jak Tajlandia, Hong-Kong czy Indonezja., w S.Gupta, D.R.Lehmann., Managing Customers as Investments., Wharton School Publishing., 2005.s.4. 4

5 Każdy produkt (lub grupa produktów) oznaczona marką był analizowany pod kątem jego zdolności do generowania obroty i zysków dla firmy. Nowy produkt (shelf keeping unit) miał zapewnić lepszą ekspozycję na półkach, dodatkowy obrót i dodatkowe zyski. Dlatego też tak bardzo popularna stała się strategia różnicowania produktów i posiadanie setek różnych odmian produktów. Myślenie w kategoriach produkto-centrycznej prowadziło do upadku firm. Zarządy firm pod presją zwiększania zysków z działalności, zaczynają poszukiwać metod zwiększenia zysków. W tym celu zaczyna patrzeć się na produkty (lub elementy oferty w sferze usług) jak na nośniki kosztów: zazwyczaj oznacza to eliminację tych produktów (elementów oferty), które nie są odpowiednio rentowne lub w analizach efektywności przynoszą straty. Następuje zmniejszenie asortymentu (obniżenie jakości obsługi), zyski rosną. Jednocześnie rośnie niezadowolenie klientów, bowiem dostają oni od firmy mniej wartości. Narasta zjawisko odpływu klientów, utraty udziału w rynku: rośnie niezadowolenie klientów, najpierw niewidoczne lub trudne do zidentyfikowania w badaniach marketingowych. Przy zmniejszeniu sprzedaży i nie zmienionej strukturze kosztów stałych, kolejne elementy oferty produktowej przestają być rentowne lub są nośnikiem zbyt dużych kosztów. Pod ich presją zarządy poodejmują ponowne decyzje zmniejszenia asortymentu, obniżenia jakości obsługi - w efekcie tych działań klienci ponownie otrzymują mniejszą wartość: proces odpływu klientów jest już bardzo widoczny, udziały w rynku maleją: zaczyna się dla firmy walka o przeżycie. Rust, Zeithaml i Lemon nazwali to zjawisko produktową spiralą śmierci (the profitable product death spiral) 5. Ma ona miejsce wtedy, gdy zyskowność produktów staje się ważniejsza niż potrzeby klientów, a eliminacja niedochodowych produktów prowadzi do zmniejszenia wartości dla klientów. Katalizatorem zmian stał się dodatkowo internet. Zwiększył on transparentność biznesu, dostęp klientów do cenników zaostrzył konkurencję. Klient staje się coraz trudniejszy bowiem więcej informacji to większa świadomość, większa świadomość to większe wymagania. Dzięki możliwości porównywania kosztów klienci wymuszają obniżki i sprzedaż coraz większej ilości towarów, co zaczyna przypominać aukcje. Narastający konsumeryzm - ochrona praw klientowskich, tendencję tę umacnia. Należy spodziewać się jej wzmocnienia szczególnie w kontekście nowych produktów wynikających z postępu technicznego oraz z rozszerzenia skali usług transgranicznych. Podobne zjawisko występuje w USA, gdzie jak się prognozuje, do roku 2018 uchwalonych zostanie pomiędzy 350 a 450 nowych regulacji 5 R.T.Rust,V., A.Zeithaml, K.N.Lemon., op.cit,s.23. 5

6 prawnych wzmacniających pozycję konsumenta. 6 Firmy muszę się oswajać z myślą, że przestają być kreatorami cen i ofert, a zaczynają być ich biorcami, ze względu na wzrost pozycji klientów na rynku. 7 Klient (a dobry klient w szczególności) staje się dobrem rzadkim. Klasycznym przykładem marketingu masowego zdobywania klientów każdym kosztem, może być przypadek firmy Hoover. W 1992 roku ten światowy producent odkurzaczy (jego angielski oddział) podjął decyzję o zastosowaniu promocji konsumenckiej w celu szybkiego zdobycia nowej grupy klientów: w ramach zorganizowanej akcji każdy klient za zakup produktów firmy wartości 100 funtów upoważniał do bezpłatnych 2 przelotów samolotowych na dowolnej trasie pomiędzy UK a Europą kontynentalną. Efekty okazały się zadawalające. Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu nowej promocji: bezpłatnych 2 bilety - tym razem na trasie UK - USA za zakup produktów Hoovera o wartości 250 funtów. Odzew klientów był imponujący: ponad klientów zdecydowało się wziąć udział w promocji. Jednak finansowe koszty promocji dla firmy okazały się dramatyczne, wyniosły bowiem prawie 50 mln funtów powyżej osiągniętych zysków ze sprzedaży. W efekcie zarząd firmy musiał pożegnać się z pracą. 8 6 Molitor G.T, T.J. Plumb,(1989) Reading the Cycles of Consumerism, Mobius 8 (4,Fall),1989, s.8. 7 B. Dobiegała-Korona., w M.Panfil. A Szablewski Metody wyceny spółki: perspektywa klienta i inwestora.,wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005., s S.Gupta, D.R.Lehmann., Managing Customers as Investments., Wharton School Publishing., 2005.s.4. 6

7 II. Idea nowego paradygmatu - zarządzania kapitałem klienta Fundamentem, na którym zbudowano koncepcję zarządzania kapitałem klientów (Customer Equity Management - CEM) jest przekonanie, że filozofia budowania wartość wokół produktów i pojedynczych transakcji sprzedaży-zakupu jest nieskuteczna. Odejście od koncentrowania uwagi marketerów z jednostkowych transakcji na rzecz budowania wartości to fundament nowego paradygmatu. Jeżeli tak, to reklama służy nie tyle wzmacnianiu marki, ale przyciąganiu klientów, podobnie jak wysoka jakość obsługi. Promocje cenowe nie wyczerpują marki, ale prowadzą do zwiększenia częstotliwości zakupów i wzmacniania więzi z klientem (zwiększają wskaźnik retencji), jakość produktu prowadzi do zwiększenia prawdopodobieństwa ponownego zakupu produktu, poprawna segmentacja oparta jest na danych o zachowaniach zakupowych klienta zgromadzonych w bazach klientowskich, a nie na danych demograficznych (tabela 2). Tab.2 Cechy marketingu opartego na kapitale marki i na kapitale klienta Rodzaj działań marketingowych Stare podejście (kapitał Nowy paradygmat (kapitał marki) klienta) Jakość produktu i obsługi Kształtuje silne preferencje klienta Prowadzi do wysokich wskaźników utrzymywania, Reklama Tworzy wizerunek i pozycję marki Przyciąga klienta Promocja Wyczerpuje kapitał marki Prowadzi do powtarzanych zakupów i zwiększa całożyciową wartość klienta Opracowanie produktu Segmentacja Wykorzystywanie markowej nazwy w celu stworzenia produktów pokrewnych Oparta na charakterystykach klienta i korzyściach dla firmy Nabywanie produktów w celu ich odsprzedawania aktualnej klienteli (cross-selling i up-selling) Oparta na informacjach o zachowaniach klienta zgromadzonych w bazach Kanały dystrybucji Wielopoziomowy system dystrybucji Sprzedaż bezpośrednio klientowi Obsługa klienta Wzmacnia wizerunek marki Przyciąga klienta Źródło: R.C.Blattberg, G.Getz., J.S.Thomas., Klient jako kapitał: budowa cennego majątku relacji z klientemi zarządzanie nim., Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005., s.30. Stosowanie nowego paradygmatu marketingowego nie oznacza, że należy zignorować dotychczasowe kanony działań marketingowych. Dostarczanie wartości dla klientów jest wciąż najważniejsze. Jednakże to co jest nowe, to traktowanie wydatków marketingowych 7

8 jako inwestowanie w klientów. Filozofia wartości dla klienta i filozofia wartości klienta dla firmy to dwie strony tego samego medalu customer value dostarczanie przez firmę wartości dla klienta jest inwestycją, która musi się przynieść zadawalający zwrot w postaci odpowiedniej wartości kapitału klienta firmy. 9 Generalny postulat nowego paradygmatu brzmi: wartość dla firmy nie pochodzi od jednostkowej transakcji z klientem: wartość tworzy się przez cały czas życia klienta. Sztuką jest więc utrzymywać klienta i maksymalizować strumień przychodów/marży będący wynikiem tych relacji. Im większy strumień tych przychodów tym klient cenniejszy, tym wartość firmy większa. CEM dodaje także nowy element: przeświadczenie, że wielkość strumienia przychodów generowanych przez klientów firmy przez cały czas trwania relacji pomiędzy klientem a firmą może być policzalna, oraz, że ma ona bezpośredni wpływ na sytuację finansową i wartość rynkową. Klient jest więc aktywem firmy, takim jak nieruchomość, linia produkcyjna czy posiadane patenty. Od jakości tych aktywów czyli jakości klientów mierzonych poziomem przychodów w całym cyklu życia klienta tzn. całożyciowej wartości klienta (customer lifetime value - CLV) uzależniona jest siła rynkowa firmy, a jeżeli firma notowana jest na giełdzie papierów wartościowych - kurs jej akcji. CEM opiera się na badaniach, które potwierdziły hipotezę o silnej pozytywnej korelacji kapitału klienta z wyceną rynkową spółki. Do najbardziej znanych należy zaliczyć badania Bayona i Beckera 12 amerykańskich i europejskich spółek z sektora bankowego i telekomunikacyjnego przeprowadzone metodą jednokierunkowego modelu regresji liniowej. Badania dotyczyły 17 kwartałów od 2000 do Jednak - jak słusznie zauważa B. Dobiegała-Korona przełomem w pomiarze wartości klientów, a także w analizie wpływu wartości klientów na wartość firmy, były badania przeprowadzone przez zespół autorów środowiska naukowego Columbia Business School w 2001 roku. Badania dotyczyły 5 amerykańskich spółek giełdowych: Amazon, Ameritrade, E-Trade, E-bay, Capital One. Dokonano analizy wartości klientów tych firm metodą kapitału klientów a następnie dokonano porównań tej wyceny z wyceną giełdową tych firm. Stwierdzono, że wartość kapitału wszystkich klientów firmy Ameritrade, Capital-One i E-trade pokrywa się z wyceną 9 S.Gupta, D.R.Lehmann., Managing Customers as Investments., Wharton School Publishing., 2005.s T.Bayton, J. Becker Customer Equity and Stock Performance; Approach and First Results, International University im Germany, Working Paper 2004., No 25. za M.Panfil. A. Szablewski Metody wyceny spółki: perspektywa klienta i inwestora., Wydawnictwo Poltext, Warszawa

9 rynkową tych firm na giełdzie NASDAQ. 11 Istniejące różnice pomiędzy wycenami E - bay i Amazon związane były z ich fluktuacją kursów i z ich ogólnym przewartościowaniem lub z posiadaniem tych firm tzw. potencjału ukrytej wartości. 12 Blattberg, Getz i Thomas definują koncepcję zarządzania kapitałem klienta jako dynamiczny, zintegrowany system marketingowy wykorzystujący techniki wyceny finansowej oraz dane na temat klientów w celu optymalizacji ich pozyskiwania i utrzymywania oraz sprzedawania im dodatkowych produktów, a także maksymalizujący wartość, jaką dla firmy przedstawiają relacje z klientem w całym ich cyklu życia 13 Blattberg, Getz i Thomas postulują patrzenie na klienta przez pryzmat zysków z relacji biznesowych w długiej perspektywie (kilku kilkunastu lat w zależności od rodzaju branży) zamiast koncentrowania się na pojedynczej transakcji. Dodatkowo trzy rodzaje działań, które należą do kanonu praktyki gospodarczej: zdobywanie i utrzymywanie klienta i zwiększanie sprzedaży integrowane być powinny wokół jednego celu: maksymalizacji wartości (kapitału) jakim są potencjalne przychody (zyski) z tych wieloletnich relacji. Tworzenie marek jest ważne, o ile przyczynia się to do zwiększenia wartości wynikających z relacji z klientem. Rust, Zeithaml i Lemon definiują kapitał klienta (customer equity) jako sumę indywidualnych kapitałów wszystkich klientów firmy, zdyskontowane w czasie, przy czym tak samo ważne jest obecna jak i przyszła wartość strumieni zyskowności netto z relacji z klientem w czasie trwania tych relacji 14. Szczególnie ważnym elementem analizy jest posiadanie informacji o poziomie marży (zysku) na kliencie. Tradycyjny sposób liczenia i alokacji kosztów wg produktów, centrów kosztów lub wg. kategorii bilansowych jest niewystarczający. Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne przyporządkowanie wszystkich (większości) kosztów takich koszty pozyskania klienta, koszty obsługi, koszty utrzymania, to nie jest możliwe policzenie marży (zysku) na kliencie a tym samym cało życiowej wartości klienta. O ile w przypadku małej liczby klientów możliwe 11 B. Dobiegała-Korona., w M. Panfil. A Szablewski Metody wyceny spółki: perspektywa klienta i inwestora., Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005.,s S.Gupta.,D.R.Lehmann Managing Customers as Investments., Wharton School Publishing., 2005.,s R. C. Blattberg, G.Getz, J.S.Thomas Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim. Wydawnictwo MTBiznes.,Warszawa 2005, s R.T.Rust,V., A.Zeithaml, K.N.Lemon., op.cit,s.4 9

10 są szacunkowe obliczenia i CLV może nie być obarczona większym błędem (przy posiadaniu informacji dotyczących udziału w porfelu klienta i wskaźnika retencji) to w przypadku dużej liczby klientów (telekomunikacja, bankowość detaliczna) policzenie CLV klienta jest niemożliwe. Poprawną alokację kosztów wg indywidualnego klienta może zapewnić zastosowanie metody rachunku kosztów działań ABC (activity based costing). Metoda umożliwia alokowanie wszelkich kosztów do pojedynczego klienta (a nie tylko dzielenie kosztów ogólnych na liczbę klientów ogółem), dzięki czemu możliwe jest precyzyjne policzenie rentowności klienta. Model ABC nazywany też rozliczaniem kosztów pośrednich identyfikuje działania nierentowne, a zarządzanie strategiczne zmienia strukturę tych kosztów drogą redukcji czynników zwiększających ich koszty. 15 Tabela poniżej przedstawia rodzaj zmiany liczenia kosztów w usługach bankowości detalicznej jednego z największych detalicznych banków kanadyjskich RBC Royal Bank Tabela 3. Usługi bankowe: Stary versus nowy model liczenia zyskowności Dane pierwotne Stary model Nowy model Przychody z marży odsetkowej tzw. spreadu 16 (ceny transferu pieniądza) Średni przychód na produkt Bieżący (aktualny) przychód netto na każdy rachunek, używając wewnętrznych cen transferowych) Opłaty i prowizje Koszty bezpośrednie Średni przychód z opłat/prowizji na produkt Bieżący (aktualny) przychód na rachunek Średnie koszty wg działań Bieżące koszty transakcyjne przyporządkowane każdemu rachunkowi i każdemu klientowi Koszty pośrednie Alokacja wg produktów Alokacja wg produktów Koszty ryzyka Średni poziom ryzyka na produkt Projektowany poziom ryzyka (risk score) na każdy rachunek Źródło: R.T.Rust., K.N.Lemon, D.Narayandas Customer Equity Management, Pearson Prentice Hall, New Yersey 2005., s M. Capiga Kapitał klienta banku, Twigger, Warszawa 2005., s Spread: (marża, widełki) pomiędzy cenami kupna i sprzedaży w transakcjach rynku kapitałowego, pieniężnego i walutowego. Za 10

11 Koncepcja CEM staje się coraz bardziej popularna w praktyce bankowej. Liderem we wdrażaniu CEM stają się banki USA. Jak wynika z badań firmy Peppers & Rogers Group przeprowadzonych w roku 2005 wśród kilkudziesięciu banków w USA blisko 100% respondentów mierzy wartość klientów już od końca lat 90-tych, 67% członków tych banków używa CE w podejmowaniu decyzji strategicznych, dla 78% CE to element planowania strategicznego, ponad 50% banków zgadza się z tezą o kluczowej roli CEM w osiąganiu sukcesu rynkowego. 17 O ile banki amerykańskie mierzą kapitał klienta przez blisko dekadę, to ich konkurencja zza oceanu tkwi w starej ekonomii marki i produktowo - centrycznego zarządzania bankiem. Tezę tę potwierdzają najnowsze badania firmy McKinsey z 2005 roku wśród członków zarządów i wyróżniających się menedżerów wybranych kilkudziesięciu czołowych banków europejskich pokazują z kolei, że koncepcja zarządzania kapitałem klientów jest nieznana. Większość respondentów w badaniach McKinseya poprawę pozycji rynkowej upatruje w obniżaniu kosztów, zwiększeniu produktywności produktowej (eliminację produktów nie rentownych jak zrobił to np. włoski Bank Intensa pozbywając się 80 produktów), innowacjach produktowych, efektywności marketingu marki oraz podniesieniu jakości obsługi klientów. 18 W rekomendacjach dla banków europejskich konsultanci McKinseya zamiast reorientacji strategicznej w kierunku customer equity management zalecają podjęcie klasycznych działań związanych z osiąganiem krótkotrwałej poprawy operacyjnej: obniżanie kosztów, podniesienie jakości, innowacyjność produktową oraz umiejętne dostosowanie strategii do wprowadzanych regulacji prawnych w sektorze. 19 Zarządzanie wartością klienta, lojalność klientów, zyskowność klientów, maksymalizacja udziału banku w portfelu klientów stają się centralnymi zagadnienia wokół których budowane są strategie najlepszych banków amerykańskich. 20 Nowoczesne zarządzanie wydaje się jedną z przyczyn ich przewagi rynkowej. Wzrost banków amerykańskich mierzony udziałem procentowym wartości dodanej sektora usług finansowych w PKB jest w ostatnich latach zdecydowanie większy w USA niż banków komercyjnych z krajów EU M.Lengel., Measuring Customer Value in Retail Banking.,Peppers&Rogers Group webcast w bettermanagement.com., M.Beaujean, D.Reiche, Ch.Roxburgh, How Europe`s can win in tougher times, McKinsey Quartarly, June 2005.,s M.Beaujean, D.Reiche, Ch.Roxburgh.,op.cit.s Peppers & Rogers Group, SAS, Getting it Right: Turning Customers Value into Competitive Advantage in Retail Banking, white paper 2005,s M.Beaujean, D.Reiche, Ch.Roxburgh HowEurope`s banks can win in tougher times, McKinsey Quartarly June 2005.,s.1. 11

12 Klasycznym przykładem ewolucji od modelu, w którym centralnym elementem jest satysfakcja klienta do nowego modelu zarządzania wartością klienta może być Wachovia Corporation, bank znany w literaturze do tej pory jako jeden z liderów w sprzedaży typu cross-sell (ze wskaźnikiem cros-sell kilkakrotnie wyższym niż średnia bankowa). Jest to jeden z największych banków detalicznych w USA. Bank ten posiada ponad 13 mln klientów. Koncept satysfakcji klientów stał się centralnym zagadnieniem dla banku w 1999 roku, kiedy to podjęto decyzję o wdrożeniu stałego pomiaru wskaźnika satysfakcji klientowskiej opracowanej przez naukowców z Uniwersytetu Michigan. Wyniki tych badań były podstawą do konstruowania programów lojalnościowych w celu zwiększenia wskaźnik retencji. W 2006 roku, zdefiniowano nową strategię biznesową: nastąpiło w niej przesunięcie maksymalizowania satysfakcji klientowskiej na rzecz zarządzanie wartością klientów. Według D.Thorpa, wiceprezesa banku, Wachovia wprowadza pomiar zarządzanie wartością klientów w celu wzmocnienia przewagi konkurencyjnej. W tym celu przeprowadzono segmentację klientów według kryterium rodziny i cyklu jej życia. W celu oszacowania wartości każdej rodziny, która korzysta z usług banku wydzielono specjalną komórkę organizacyjną CART (Customer Analysis Research and Targeting Group),w której zatrudniono 10 analityków i statystyków. Planowany koniec oszacowania wartości klientów planowane jest na koniec 2006 roku. W pracach analitycznych używane są zaawansowane metody: data mining, analizy regresji modelowania wieloetapowego. Wg Thorpa tak jak satysfakcja klientów jest następnym krokiem na drodze do lojalności, tak zarządzanie wartością klientów staje się kluczem do wyższej rentowności banku SearchCRM.com, Wachovia shifts from customer satisfaction to customer equity, 08 June

13 III. Modele (koncepcje) kapitału klienta W literaturze przedmiotu można znaleźć trzy modele opisujące zarządzanie kapitałem klienta: 1. model Blattberga, Getza i Thomas 2. model Rusta, Zeithaml i Lemon 3. model Gupty i Lehmanna Model Blattberga,Getza i Thomas W modelu Blattberga podkreśla się działania statystyczne i analizę zachowań klientów. Autorzy ci definiują następujący algorytm obliczania kapitału klientów: - (1) ustalamy okres projekcji (zazwyczaj kilka lub kilkanaście lat) - (2) określamy poziom stopy dyskontowej - (3) obliczamy marżę na kliencie (przychody w czasie (np. rok) minus koszty w tym samym czasie - (4) obliczamy zysk z klientów dokonujących pierwszego zakupu jako iloczyn o liczby potencjalnych klientów, z którymi nawiązano kontakt, o prawdopodobieństwa pozyskania klienta oraz o marży zysku - (5) obliczamy koszt pozyskania klienta: jest to iloczyn liczby potencjalnych klientów oraz kosztu pozyskania klienta w przeliczeniu na pozyskanego klienta - (6) obliczamy oczekiwane zyski z przyszłej sprzedaży nowo pozyskanym klientom: jest to iloczyn wskaźnika utrzymywania klienta w każdym z przyszłych okresów analizy oraz zysków osiągniętych ze sprzedaży w tym okresie podzielone przez stopę dyskontową. Następnie sumujemy zdyskontowane zyski po wszystkich przyszłych okresach projekcji. CE pojedynczego klienta = ((4) (5)) + (6) CE firmy = CE pojedynczego klienta x liczba wszystkich klientów (obecnych i nowo zdobytych). 13

14 Całkowity kapitał klienta firmy równa się sumie zysków z pozyskiwania klientów, zysków z utrzymywania klientów i zysków ze sprzedaży dodatkowej, obliczonej w skali całego portfela klientów firmy z uwzględnieniem czasu. 23 W modelu Blattberga kapitał klienta tworzy trzy elementy: kapitał pozyskania klienta kapitał utrzymywania klienta kapitał sprzedaży dodatkowej klienta Celem strategicznym staje się umiejętna alokacja zasobów z segmentu klientów o niskim kapitale w kierunku tych klientów, których wycena kapitałów jest najwyższa. W celu zwiększenia kapitału klientów przedsiębiorstwo może podjąć różne działania marketingowe. W katalogu tych czynności znajdują się m i.in. działania typu sprzedaż krzyżowa (cross sell) oraz sprzedaż uzupełniająca (up-sell). Oba to działania mające na celu zwiększanie częstotliwości zakupów a tym samym zwiększania wskaźnika retencji. O ile cross-sell i up-sell dotyczy produktów firmy to postulat dosprzedawania powinien wiązać się także z oferowaniem klientowi innych produktów tylko luźno związanych z dotychczasowym portfolio produkowym. Ma to zapewnić realizację dwóch celów: 1. zwiększenie udziału w portfelu klienta (większy strumień marży) 2. zwiększenie wskaźnika retencji (prawdopodobieństwo utraty klienta jest mniejsze, jeżeli korzysta on z większej liczby klientów) 23 R. C. Blattberg, G. Getz, J.S. Thomas, s

15 Model Rusta, Zeithaml i Lemon Podejście Rusta, Zeithaml i Lemon ma wymiar stricte strategiczny. Kapitał klienta tworzą trzy sub-kapitały: 1. kapitał marki (brand equity): jak silna jest marka firmy i jak klient się z nią identyfikuje Jest to subiektywna ocena firmy i jej oferty 2. kapitał wartości (value equity ): jest to obiektywna (klientowska) ocena elementów oferty w następujących płaszczyznach: cena, jakość, udogodnienia w procesie zakupu (convenience) 3. kapitał lojalności (retention equity): klientowska ocena jakości długofalowych relacji z firmą (np. siła organizacji w przyciąganiu i utrzymywania klientów w czasie: np. poprzez programy lojalnościowe) 24 Rust i pozostali w odróżnieniu np. od modelu Blattberga uwzględnia wpływ działań marketingowych konkurencji na skalę oraz wysokość wydatków klienta (share of wallet). Wg Rusta udział firmy w portfelu klienta w dużym stopniu determinuje całożyciową wartość klienta. Projektowanie udziału w portfelu klienta nie jest skomplikowane: wymaga dokonania odpowiednich obliczeń 25. Załóżmy, że na rynku istnieje 3 marki: A,B i C A Marki wybierane w kolejnym przyszłym zakupie A B C A70% 20% 10% 70% 10% 80% 10% 25% 15% 60% Pionowo: Marki A,B C wybierane obecnie 24 R. T. Rust, V., A. Zeithaml, K. N. Lemon., op.cit,s jest to uproszczenie, bowiem rynek ma charakter bardziej dynamiczny i zazwyczaj w branży działa więcej firm i każda z nich może mieć kilka marek, na co zwracają uwagę Rust w następnej książce. R.T. Rust, K. N. Lemon D. Narayandas Customer Equity Management, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005.s

16 Klienci, którzy obecnie kupują markę A w kolejnym zakupie w 70% ponownie zakupią markę A., 20% z nich kupi markę B a 10% zdecyduje się na markę C. Taka sytuacja jest typowa dla wielu branż, gdyż oznacza, że marka A jest liderem. Dla marki B 10% klientów, którzy obecnie kupują markę B zmieni wybór na markę A, 80% zostanie przy następnym zakupie przy marce B. Kolejne 10% obecnych klientów marki B zdecyduje się na markę C. Wskaźniki retencji 26 przy kolejnym zakupie są najwyższe dla marki B (80% obecnych klientów kupi ponownie markę B), średnie dla marki A (70%) najniższy dla marki C (60%). Wskaźniki te oznaczają prawdopodobieństwo tego, że klient marki A zmieni przy kolejnym zakupie na markę B i ponownie przy drugim kolejnym zakupie wróci do marki B jest równe 20% (prawdopodobieństwo zmiany marki A na B) pomnożone przez 10% (prawdopodobieństwo zmiany marki B na A) = 2%. 27 Badania Rusta, Lemona i Zeithamla (2002) wskazują, że pomocną metodą statystyczną przy liczeniu LTV może być metoda łańcuchów Markova. 28. Model Rusta, Zeithaml i Lemon wyróżnia strategiczny kontekst oraz systemowe podejście do zarządzania wartością kapitału. Inwestowanie w zwiększenie wartości kapitału klientów może odbywać się poprzez różne działania: nie wszystkie one tak samo wpływają na wycenę kapitału klientów. Każdy z tych elementów różnie jest wyceniany ma różną siłę modelowania kapitału klienta w zależności od branży. Podstawą do skutecznego zarządzania kapitałem klientów w tym modelu jest kompleksowa analiza. Autorzy podkreślają wagę analizy branży w której działa firma (wagi poszczególnych kapitałów marki, wartości i lojalności w tworzeniu kapitału klienta) jak i poszczególnych elementów tych kapitałów z 26 jest to procentowy stosunek liczby klientów powtarzających zakupy na koniec ustalonego okresu (np. roku) do liczby klientów dokonujących zakupy w poprzednim okresie. Na podstawie tego wskaźnika można bezpośrednio wnioskować o tym jak dużo klientów przeszło do konkurencji, natomiast pośrednio daje nam on obraz grona tych klientów, którzy odnawiają zakupy w danej firmie R. Kozielski (red). Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna., Kraków s przykład opracowany na podstawie R. T. Rust, V., A. Zeithaml, K. N. Lemon., op.cit,s.3 28 łańcuchy Markova: Proces Markowa ciąg zdarzeń, w którym prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie od wyniku poprzedniego. W ujęciu matematycznym, procesy Markowa to takie procesy stochastyczne, które spełniają wartość Markova. Łańcuchy Markowa to takie procesy Markowa, które zdefiniowane są na tzw. dyskretnej przestrzeni stanów.. Łańcuch Markowa jest ciągiem X 1, X 2, zmiennych losowych. Dziedzinę tych zmiennych nazywamy przestrzenią stanów, a realizacje X n to stany w czasie n. Jeśli rozkład warunkowy X n+1 jest funkcją wyłącznie zmiennej X n : stochastyczny posiada własność Markova. to mówimy, że proces 16

17 perspektywy wewnętrznej (analiza benchmarkingowa pozycji firmy na wszystkich polach tworzących wartość dla klientów). Rola sub-kapitałów jest różna w zależności od branży. W sektorach stricte usługowych (np. bankowość detaliczna, ubezpieczenia) większą rolę odgrywa kapitał marki i kapitał wartości oferty (a w nim sub sub kapitały jakości i udogodnień) niż cena. W transporcie lotniczym większą wartość odgrywa sub-kapitał marki niż sub-kapitał lojalności, podobnie jak w branży produktów szybkorotujących (FMCG). Natomiast np. w przypadku branży wypożyczania samochodów największą rolę wydaje się odgrywać kapitał lojalności. Podstawą wyceny tych elementów jest przeprowadzenie badań marketingowych identyfikujących główne nośniki kapitału (equity drivers). Różnice w wadze poszczególnych sub-kapitałów dla branż mogą tłumaczyć brak pozytywnych efektów planów podnoszenia jakości popularnych w latach 80-i 90 ub. stulecia, kiedy to kosztowne zwiększenie jakości produktów nie przekładały się na poprawę wyników finansowych tych firm. W bankowości detalicznej inwestycje w plany poprawy jakości obsługi przynoszą zadawalający zwrot z kapitału dlatego, że jest to branża, w której sub-kapitał wartości (a jakość obsługi jest ważnym sub-sub-kapitałem) ma bardzo silny wpływ na kapitał klienta. Inwestowanie w zwiększenie wartości kapitału klientów może odbywać się poprzez różne działania: nie wszystkie one tak samo wpływają na wycenę kapitału klientów. Każdy z tych elementów różnie powinien być odpowiednio wyceniany bowiem ma różną siłę modelowania kapitału klienta w zależności od branży. Rust i inni autorzy postulują, aby plany działań i alokacja zasobów firmy powinna być kierowane w te elementy sub-kapitałów, które w największym stopniu będą generować przyrosty kapitału klientów. Podobną analizę należy przeprowadzić dla każdego składnika kapitałów marki, wartości oferty, lojalności. Rust zaleca pogłębioną analizę czynników tworzących poszczególne kapitały klienta (sub-drivers),do poziomu podstawowego, bo tylko wtedy można zbudować prawidłowy mix kapitału. Jeżeli w wyniku takiej analizy preferencje klientów są po stronie ceny to błędem jest inwestowanie w jakość; takie działanie obniżają wartość kapitału wartości oferty, a tym samym obniżają kapitał klienta. Różna waga kapitału wartości oferty (a w niej jakości) wg Rusta, Zeithaml i Lemon tłumaczy, dlaczego inwestowanie w poprawę jakości w różnych branżach przynosiło różny skutek. 29 Do katalogu działań, które wpływają na kapitał klienta Rusta, Zeithaml i Lemon zalicza: 29 R.T.Rust,V., A.Zeithaml, K.N.Lemon., op.cit,s

18 W obszarze kapitału marki: 1. zwiększenie rozpoznawalności marki (działania promocji-mix, zwiększenie wskaźnika spontanicznej i wspomaganej znajomości marki) 2. zmiana charakteru marki i nastawienia klienta do marki (kampania wizerunkowa, działania PR, eventy, co branding, product placement, rozszerzenie gwarancji) W obszarze kapitału wartości rekomendowane jest: 1. zaoferowanie więcej niż klient oczekuje 2. zredukowanie kosztów, które muszą być poniesione przez klienta w procesie zakupu produktu/usługi (zazwyczaj skrócenie czasu, który klient wydatkuje w procesie) 3. zredukowanie zaangażowania klienta (np. kosztów psychicznych, ryzyka) W obszarze kapitału lojalności liczy się natomiast: 1. opracowanie programu lojalnościowego dla klientów z uwzględnieniem najlepszych klientów (special recognition and treatment programs) 2. opracowanie programów apelujących do emocji i systemów wzorców klientów w celu wzmacniania sub-kapitałów wartości i marki 3. opracowanie programów wzmacniających więzi ze społecznościami lokalnymi 30 Zarządzanie kapitałem klienta w modelu Rusta można porównać do procesu formułowania strategii rynkowej.etapy zarządzania kapitałem klienta Rusta, Zeithaml i Lemon to: 1. analiza wagi sub - kapitałów marki, wartości, lojalności w branży i oszacowanie ich wpływu na kapitał klienta: zmiany w sub - kapitale, którego relatywna waga dla branży jest największa ma decydujący wpływ na kapitał klienta. Celem analizy jest identyfikacja czynników mających największy wpływ na kapitał klienta 2. oszacowanie pozycji sub - kapitałów klienta firmy w porównaniu z sub kapitałami klienta branży: pozwoli to firmie podjąć decyzję o priorytetach w planowaniu działań 3. analiza benchmarkingowa: ocena pozycji firmy versus pozycji głównych konkurentów 4. oszacowanie kapitału klientów firmy na podstawie oszacowania LTV każdego indywidualnego klienta: a. wyliczenie kosztów obsługi klienta b. oszacowanie poziomu strumienia zysków ( przychodów, marży) z klienta w czasie c. wyliczenie wskaźnika retencji d. wyliczenie wskaźnika zmiany/przejścia do innej marki 30 R.T.Rust,V., A.Zeithaml, K.N.Lemon., op.cit,s

19 e. oszacowanie udziału firmy w portfelu klienta (share of wallet) f. uzgodnienie okresu analizy g. uzgodnienie kosztu kapitału (wskaźnika dyskonta) h. obliczenie wskaźnika częstotliwości zakupów 5. porównanie udziału firmy w rynku vs. udziału firmy w kapitale klienta branży 6. analiza firmowego sub-kapitału marki a. identyfikacja i analiza czynników b. identyfikacja głównych elementów tworzących siłę marki: 7. analiza firmowego sub-kapitału wartości: a. analiza jakości i jej wpływu na wartość dla klienta, b. analizy ceny i jej wpływu na wartość dla klienta, c. analiza udogodnień w procesie zakupu i wpływu elementów tego kapitału na wartość dla klienta (lokalizacja, łatwość użycia, dostępność) d. analiza głównych czynników tworzących wartość dla klienta 8. analiza sub-kapitału lojalności a. analiza programu lojalnościowego w firmie b. analiza programów typu budowanie społeczności c. analiza działań konkurencji w tym obszarze 9. opracowanie zbioru działań zwiększających wagi sub-kapitałów 10. oszacowanie finansowego efektu planowanych działań 11. wybór działań, których wdrożenie przyniesie największe zwiększenie kapitału klientów Strategie zwiększania kapitału klienta nie muszą koncentrować się tylko na jednym subkapitale. W sytuacji gdy rola sub-kapitałów dla branży jest mniej więcej równa a pozycja firmy jest słaba w dwóch sub-kapitałach (np. wartości i relacji z klientem) wtedy potrzebna będzie strategia mieszana podnosząca pozycję firmy zarówno w sub-kapitale wartości jak i zwiększająca wskaźnik retencji klientów (sub-kapitał relacji). Autorzy podkreślają też rolę poprawnej wyceny możliwych do podjęcia działań marketingowych poprzez ocenę finansowego efektu inwestowanych środków (wskaźnik ROI). Np. jeżeli w katalogu możliwych działań marketingowych banku detalicznego będzie kilka możliwych scenariuszy strategicznych: zwiększenie jakości obsługi w oddziałach, przeprowadzenie kampanii wizerunkowej, otwarcie nowych oddziałów czy uruchomienie 19

20 programu lojalnościowego, to wg Rusta należy policzyć wpływ każdego z tych działań na wartość kapitału klientów oraz wybór scenariusza (scenariuszy) które maksymalnie zwiększą CLV klientów. Kalkulacje dla poszczególnych opcji będą łatwiejsze dzięki zastosowaniu oprogramowania opracowanego m.in. przez Rusta, Lemon i Narayandasa. 31 Tym, co wyróżnia model R. Rusta, Zeithaml i Lemon jest strategiczny wymiar. Optymalizację działań marketingowych zawsze poprzedza analiza strategiczna na trzech płaszczyznach: - branży (analiza siły sub - kapitałów) - pozycji firmy - konkurencji Warto też podkreślić wprowadzenie do koncepcji CLV problematyki udziału w portfelu klienta (share of wallet) oraz wpływu konkurencji (działań marketingowych) na zachowania klientów w kontekście możliwości zarówno utraty jak i odzyskania klienta. Należy zauważyć jednak, że o ile matryca zmiany marek i koncepcja udziału w portfelu klienta ma szczególne zastosowanie dla produktów sensu strice w branżach impulsowych (FMCG), gdzie zmiana marki jest bardzo łatwa i nie wymaga poniesienia kosztów przez klienta, to w przypadku gdy zmiana związana jest z poniesieniem wysokich kosztów (wypowiedzenie umowy, czas wypowiedzenia, dostarczenie dokumentów, utrata historii, przywilejów związanych z programem lojalnościowym) tzn. np. bankowość detaliczna, wprowadzenie tych wskaźników nie wydaje się aż tak istotne. Model Rusta nie wymaga też posiadania przez firmę w bazie danych historycznych, co niewątpliwie zwiększa atrakcyjność praktyczną koncepcji. Model Gupty i Lehmanna O ile w poprzednich modelach (szczególnie Blattberga) obliczenie LTV I CE związane było z wieloma zmiennymi, a tym samym posiadaniem przez firmę wielu informacji i wskaźników to model Gupty i Lehmanna wyróżnia się swoją prostotą. Wg. profesorów z Columbia University istnieje potrzeba uproszczenia formuł obliczania cało- życiowej wartości klienta, 31 R.T.Rust, Katherine N.Lemon,, D.Narayandas Customer Equity Management Pearson Prentice Hall, New Yersey

21 jeżeli chcemy, aby koncepcja została szybko zaimplementowana przez zarządy firm. Postulat ten dodatkowo wzmacnia fakt przyzwyczajenia menedżerów finansowych i analityków do posługiwania się prostymi wskaźnikami oceny kondycji rynkowej firmy typu udział w rynku zwrot z kapitału (ROI) czy wskaźnik giełdowy cena/zysk (P/E). W tym celu Gupta i Lehmann opracowali syntetyczny model LTV, w którym liczbę zmiennych zredukowano do trzech elementów: 1. marży (zysku) na kliencie 2. wskaźnika retencji 3. stopy dyskontowej Całożyciowa wartość klienta jest iloczynem marży na kliencie i tzw. mnożnika marży (margin multiple) CLV = M x (r/1+i-r), gdzie: CLV = całożyciowa wartość klienta M = marża (lub zysk) na klienta w danym okresie (np. w roku) r = wskaźnik retencji (np. 90% lub 0,9) i = stopa dyskonta (np. 12% lub 0,12) 32 Wartość kapitału klientów (CE) to suma zdyskontowanych wartości kohort klientów 33 pomniejszonej o koszty pozyskania tych kohort pomnożonych przez wskaźnik pozyskiwania. W przypadku gdy firma na kliencie zarabia 1000 zł w roku (marża), wskaźnik retencji (liczba klientów utraconych w okresie/liczba klientów w okresie plus liczba nowych klientów zdobytych w tym okresie) jest na poziomie np. 80% (tzn. 80 % klientów zostaje klientami firmy po roku, a 20% klientów firma traci), biznes jest np. młody lub branża nie jest zbytnio dochodowa (tzn. stopa dyskonta relatywnie wysoka np. na poziomie 14%) to całożyciowa wartość klienta tej firmy wynosi 340 zł: CLV = 1000zł x (0,8/1+ 0,14-0,8) =1000zł x (0,34) = 340 zł. Wartość klienta dla tego przykładu wydaje się mała. Należy jednak uwzględnić fakt, że przy założonym relatywnie niskim wskaźniku retencji (0,8) firma po 3 latach traci ok. połowy swoich klientów (tzn. 48,9%). Wielkość CLV w modelu Gupty i Lehmanna zależy od dwóch wskaźników: 1. wskaźnika retencji 2. poziomu stopy dyskontowej. 32 S.Gupta, D.R.Lehmann., Managing Customers as Investments., Wharton School Publishing., 2005.s kohorta to grupa klientów zdobyta przez przedsiębiorstwo w tym samym czasie. 21

22 Wskaźnik retencji (RR - retention rate) pozwala na oszacowanie okresu lojalności klientów przedsiębiorstwa.. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do tego, by RR był jak najwyższy, gdyż wyznacza on okres, w którym dany klient będzie przynosił sprzedaż (marżę) firmie. Np. jeżeli RR wynosi 60% to średni okres posiadania przez firmę (okres lojalności) tego klienta wynosi ok. 2,5 lat, a wzrost wskaźnika do poziomu 80% dwukrotnie (do 5 lat) wydłuża średni okres posiadania klientów. Wysokość wskaźnika retencji jest pochodną m.in. wartości dla klienta, jakości oferty, poziomu obsługi (dla branży usług), ceny, marki, umiejętności firmy w kształtowaniu lojalnością, atrakcyjności programu lojalnościowego, skuteczności działań marketingowych firmy. Jest więc oprócz wskaźników finansowych syntetycznym barometrem zdrowia firmy i jakości jego modelu biznesowego. Przy obliczaniu wskaźnika retencji można napotkać na trudności. Jest on relatywnie łatwo policzalny w branżach opartych na podawaniu danych klienta (abonament, subskrypcja, umowa) takich jak telekomunikacja, bankowość detaliczna lub gdzie jest baza danych o zachowaniach klienta (sieci supermarketów i programy lojalnościowe oparte o transakcje terminalowe pozwalające przeprowadzić analizy typu koszyka ticket analysis ). Dla branży FMCG policzenie wskaźnika retencji jest utrudnione (brak danych o zachowaniach klientów) i wymaga poniesienia nakładów na dodatkowego badania marketingowe. Branżą, która bardzo zyskuje na umiejętnym zarządzaniu wskaźnikiem retencji jest bankowość detaliczna. Jak wykazały badania McKinseya przeprowadzone wśród klientów detalicznych banków w Belgii, Niemczech i Włoch w 2004 roku, lojalny klient w wieku 55 lat w czasie trwania relacji z bankiem zwiększa zysk tego banku średnio o 548 euro/rocznie. Jednocześnie klient, który korzysta z usług kilku banków ale czas trwania relacji jest krótszy, zwiększa zysk banku średnio o 183 euro/rocznie. Badania ujawniły też inną zależność: im wskaźniki lojalności 34 są wyższe tym udział banku w portfelu takiego klienta wyższy 35. Zwiększenie zysku na lojalnym kliencie jest możliwe dzięki następującym czynnikom: 1. zwiększonym udziale banku w portfelu lojalnego klienta: klient korzysta z większej liczby produktów jednego banku: rachunku typu ROR, kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, produktów depozytowych, kart płatniczych, bankowości internetowej, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i innych. Często 34 wskaźniki lojalności to: skłonność do rekomendacji banku znajomym, przewyższanie oczekiwań klientów oraz skłonność do ponownych zakupów. 35 M.Beaujean, V.Cremers, F.P.G.Pereira How europe`s banks can profit from loyal customers, McKinsey Quartarly, Novemeber 2005.s

23 mamy więc do czynienia ze swoistym monopolem w obsługiwaniu finansowych potrzeb klienta. Jeżeli produkty są rentowne to wolumen marży się zwiększa gwałtownie. 2. wydłużenia liczby lat korzystania z banku: wolumen marż na kliencie, z którym relacje trwają np. 5 lat jest wielokrotnie mniejszy w przypadku klienta, który pozostaje z bankiem lat 20. Klient lojalny częściej rekomenduje bank rodzinie i znajomym Tak więc bank może zwielokrotnić wolumen marży obsługując rodzinę takiego klienta. Lojalny klient staje się też nieświadomym przedstawicielem handlowym banku (generuje pozytywny word-of-mouth i rekomendacje) 36. Dlatego też, wydaje się, że, ze względu na nieuwzględnienie wpływu pozytywnego word-of-mouth zyskowność banku z lojalności klientowskiej w badaniach McKinseya jest niedoszacowana. Zarządzając wskaźnikiem retencji klientów warto pamiętać o jednej regule: celem nie jest osiągnięcie 100% poziomu wskaźnika dla wszystkich klientów. Jeżeli znamy koszty obsługi klienta, wiemy jakie przychody generuje to łatwo obliczymy rentowność poszczególnych klientów. Dla przykładu w sektorze usług bankowych w USA banki detaliczne zarabiają średnio tylko na 50% klientów: tylko 20% z nich generuje aż 90% zysku banku. Na ponad 50% klientów detalicznych banki tracą pieniądze. 37 Fakt różnej zyskowności klientów powoduje, maksymalny wskaźnik utrzymywania klientów nie jest tożsamy z maksymalnymi poziomem zysku. Poziom zysku z klienta jest więc wyznacznikiem poziomu wskaźnika retencji: 100% poziom retencji jest więc zarezerwowany tylko dla najlepszych klientów, na których firma obecnie zarabia. Warto też zwrócić uwagę na grupę klientów, których obecnie całożyciowa wartość jest niska (są nierentowni), ale jest istnieje wysokie prawdopodobieństwo tego, że po zastosowaniu programów marketingowych CLV tych klientów wzrośnie. Optymalny wskaźnik utrzymywania klientów jest więc zawsze mniejszy niż 100%. Wg Blattberga i innych tak wysoki poziom wskaźnika jest jednym z mitów marketingowych. Celem zarządzania utrzymywaniem klienta nie jest zerowy poziom ucieczek. Firma powinna zarządzać wskaźnikiem retencji w taki sposób i wybierać takie strategie i środki taktyczne, które zapewnią optymalizację kapitału klienta. 38 W branżach 36 G. Mizerski, "Rola komunikacji nieformalnej (word-of-mouth) w budowaniu wizerunku banku", Bank 2, Wyniki badań First Manhattan Consulting Group& SAS w Peppers &Rogers, SAS Getting it Right: turning Customer Value into Competitive Advantage in Retail Banking, white paper 2005.s R. C. Blattberg, G. Getz, J. S. Thomas op.cit, s

24 gdzie klient jest anonimowy (np. producenci FMCG) lub gdy odstęp pomiędzy transakcjami jest duży (kilka lat np. co jest normą w branży B2B takich jak reklama w książkach telefonicznych, portalach internetowych B2B czy usług inwestycyjnych) to policzenie RR może być problematyczne. Czy klient, który kupił produkt w 2002 roku jest wciąż klientem? Czy może jest wciąż klientem, ale tak długi okres wynika z jego procesu inwestycyjnego? Szczególnie przed dużym wyzwaniem stoją producenci FMCG bowiem nie są oni w stanie uzyskać wiedzy o kliencie, której posiadanie wymusza model CLV. Formą pośrednią może być w ich przypadku traktowanie swoich dystrybutorów jak klientów końcowych i stosowanie metod wyceny do relacji z nimi. Istnieją, co prawda możliwości zdobywania wiedzy o kliencie w kontekście retencji (np. stosowanie modeli statystycznych opisujących zjawisko ucieczki od marki (brand attrition), ale ze względu na powyższe ograniczenia koncept zarządzania kapitałem klientów może napotkać w branży FMCG na bariery. Drugim nośnikiem LTV w modelu Gupty i Lehmanna jest stopa dyskontowa. Pojęcie to związane jest z wartością pieniądza w czasie. Wartość pieniądza w czasie odzwierciedla zasadę, że złotówka dzisiaj jest więcej warta niż złotówka za rok, dwa, lub trzy lata. Modele LTV uwzględniają czynnik czasu poprzez wykorzystanie technik dyskontowania. "Technika dyskontowa pozwala sprowadzić do porównywalności nakłady i efekty z różnych okresów poprzez określenie ich wartości teraźniejszej, to jest na moment przeprowadzenia oceny 39 ". Technika dyskontowa (analogicznie jak dla NPV - net present value) sprowadza się do podzielenia przyszłych zysków przez stopę dyskontową. Najczęściej stosowana formuła stopy dyskontowej wynosi: Stopa dyskonta = (1+stopa procentowa) rok lub Stopa dyskonta = ((1+stopa procentowa) x (współczynnik ryzyka) rok, gdy program obciążony jest ryzykiem np. z powodu małej przewidywalności zachowań klientów, ostrej walki konkurencyjnej lub niestabilności rynku 40. Oddziaływanie obu wskaźników na wycenę CLV jest różny, co pokazuje poniższy przykład. Załóżmy ze dla hipotetycznej firmy X marża M jest na poziomie 100 zł. Wykonajmy obliczenia wartości CLV dla różnych zmiennych. 1. Stała stopa 12%, różny poziom wskaźnika retencji (60% i 80%) Wartość CLV klienta dla wskaźnika retencji 60%: 39 Jachna T. Sierpińska M., Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy,p.w. Stabill, Kraków 1991, s.103.za Jacek Bazarnik., Wartość życiowa klienta (LTV), Modern Marketing, nr 3 (marzec) 2001.s Jacek Bazarnik.,op.cit s.3 24

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Artykuł pochodzi z publikacji: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Monika Kwil

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ SPIS TREŚCI Efektywne treasury.................................

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa

Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa 64 KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE 2012 / 2 Barbara Dobiegała-Korona Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa Koncepcja zarządzania wartością klienta wspiera jeden z trzech najważniejszych

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Zarządzanie kontaktami z klientami z wykorzystaniem Internetowego Systemu Obsługi Firmy - ISOF

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Zarządzanie kontaktami z klientami z wykorzystaniem Internetowego Systemu Obsługi Firmy - ISOF INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA Zakład Zintegrowanego Wytwarzania i Zarządzania Wydział Mechaniczny Technologiczny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Marketing w XXI wieku: Co robić i czego unikać?

Marketing w XXI wieku: Co robić i czego unikać? Raport specjalny Harvard Business Review Polska Marketing w XXI wieku: Co robić i czego unikać? Szanowni Państwo, szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga wprowadzania na każdym kroku innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

- kosmetyki - farmaceutyki - elektronika - materiały biurowe - e-commerce

- kosmetyki - farmaceutyki - elektronika - materiały biurowe - e-commerce edycja VI rok 2014 KATALOG MAREK RYNKU LOGISTYCZNEGO HIGH SPEED PICKING 1000 operacji/h - kosmetyki - farmaceutyki - elektronika - materiały biurowe - e-commerce Ekskluzywny dodatek do czasopism: Weilandt

Bardziej szczegółowo

CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 30 WRZESIEŃ 2008. W RELACJACH BIZNESOWYCH LICZY SIĘ INDYWIDUALIZM str. 8

CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 30 WRZESIEŃ 2008. W RELACJACH BIZNESOWYCH LICZY SIĘ INDYWIDUALIZM str. 8 30 WRZESIEŃ 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY CZY ZARZĄDOM SPÓŁEK POTRZEBNI SĄ DORADCY PODATKOWI? str. 4 W RELACJACH BIZNESOWYCH LICZY SIĘ INDYWIDUALIZM str. 8 BRANŻA FAKTORINGOWA

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 4 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny Harvard Business Review Polska. E-commerce: jak skutecznie sprzedawać PARTNER

Raport specjalny Harvard Business Review Polska. E-commerce: jak skutecznie sprzedawać PARTNER Raport specjalny E-commerce: jak skutecznie sprzedawać PARTNER Szanowni Państwo, Już 16 marca 2012 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Wyzwanie: e-commerce. Z tej okazji publikujemy raport specjalny,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka 14-400 Pasłęk ul. Sprzymierzonych 14 RAPORT Z BADAŃ

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka 14-400 Pasłęk ul. Sprzymierzonych 14  RAPORT Z BADAŃ Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka 14-400 Pasłęk ul. Sprzymierzonych 14 tel.: 55 248-10-91,92,93 fax: 55 248-10-90 www.screp.pl e-mail: screp@screp.pl RAPORT Z BADAŃ Projektu Venture

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie Lexim.

Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie Lexim. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek: ZIM/ZSF/TIZ Rok: V Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie Lexim. Sprawdzenie skonstruowanego narzędzia w innym

Bardziej szczegółowo