KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMI NAUK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMI NAUK"

Transkrypt

1 KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMI NAUK XV KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA METALURGIA 2010 P R O G R A M K R Y N I C A

2

3 Przewodniczący Konferencji Prof. dr hab. inz. Krzysztof FITZNER Przewodniczący Komitetu Metalurgii PAN Komitet Organizacyjny Przewodniczący Prof. dr hab. inż. Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI Sekretarz Komitetu Metalurgii PAN Sekcja Teorii Procesów Metalurgicznych Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Leszek BLACHA Sekretariat - Dr inż. Jerzy ŁABAJ Sekcja Metalurgii Proszków Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR Sekretariat - Dr inż. Marek NYKIEL Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Józef DAŃKO Sekretariat - Dr inż. Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Maciej PIETRZYK Sekretariat - Dr inż. Wiesław MADEJ Sekcja Metaloznawstwa Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Jan DUTKIEWICZ Sekretariat - Dr inż. Wojciech MAZIARZ

4 Sekretariat Konferencji Prof. dr hab. inż. Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Al. Mickiewicza 30, Kraków Tel.: Fax.: Miejsce Konferencji: O.R.W. PANORAMA ul. Wysoka Krynica-Zdrój Tel.: Fax: Czas prezentacji: Monografie w Sesji Plenarnej: 15 min. wygłaszanie + 5 min. dyskusja, Monografie w Sekcjach: 15 min. wygłaszanie + 5 min. dyskusja, Referaty w Sekcjach: 12 min. wygłaszanie + 3 min. dyskusja. Do dyspozycji prelegentów: rzutnik pisma, rzutnik multimedialny, flipchart, tablice magnetyczne, ekrany. Każda sala wyposażona jest w łącze internetowe.

5 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI Recepcja uczestników od godz. 14:00 18:00 Kolacja 21:00 Spotkanie integracyjne Środa Czwartek 8:00 9:30 Śniadanie 9:30 9:40 Otwarcie Konferencji K. FITZNER Informacja o działalności naukowej Komitetu Metalurgii PAN w kadencji :40 12:50 SESJA PLENARNA SALA 1 9:40-10:00 10:00-10:20 10:20-10:40 10:40-11:00 11:00-11:30 F. GROSMAN, Ł. MADEJ, S. ZIÓŁKIEWICZ, J. NOWAK The new incremental forming process E.S. DZIDOWSKI The present state and the perspective of development and application of mesomechanics of failure and fracture in metal working processes A. ŁĘDZKI, R. STACHURA, A. KLIMCZYK, M. BERNASOWSKI Development and implementation of a computer-aided support system for AGH s blast-furnace technology T. PIECZONKA Powder metallurgy processing of aluminium ~ 5 ~

6 11:30-11:50 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 13:00-14:30 M. PERZYK, R. BIERNACKI, J. KOZŁOWSKI, A. SOROCZYNSKI Applications of computational intelligence methods to control of foundry processes J. LELITO, J.S. SUCHY, P. ŻAK, W. KRAJEWSKI, L. GREER, P. SCHUMACHER, H. KRAWIEC Micro-macro modelling of the AZ91/SiC composite solidification M.S. SZCZERBA Transformations of slip and twinning in tensile fcc single crystals of metals and alloys L. LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA, J. DUTKIEWICZ The effect of scandium and zirconium addition on the microstructure and properties of Al-Mg-Si-(Cu) alloys Obiad OBRADY W SEKCJACH SEKCJA METALURGII PROSZKÓW SALA 2 11:00-11:30 13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 Obiad H. DYBIEC Wpływ parametrów proszku z aluminium przewodowego na proces konsolidacji plastycznej J. GRZONKA, R. MANIA, J. MORGIEL Warunki spiekania i mikrostruktura magnetronowych katod CrSi L. JAWORSKA, B. SMUK, P. KLIMCZYK, M. ROZMUS, A. KALINKA Wpływ faz nanometrycznych na właściwości tworzyw narzędziowych D. BIAŁO, A. SKALSKI, J. TOMASIK Struktura i chropowatość formowanych wtryskowo mikroelementów z proszków żelaza M. HEBDA, J. KAZIOR Wpływ stopowania mechanicznego na zjawiska towarzyszące spiekaniu proszków astaloy CrM ~ 6 ~

7 15:45-16:00 16:00-16:30 19:30 M. BYRDY, T. PIECZONKA, J. KAZIOR Spiekane stale fosforowo-molibdenowe o powdyższonych właściwościach plastycznych Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) SEKCJA TEORII PROCESÓW METALURGICZNYCH SALA 2 11:00-11:30 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45 17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 19:30 J. WILLNER, G. SIWIEC, J. BOTOR Modeling and surface tension measurement of liquid Cu-Fe-Sb alloys L. BLACHA, R. PRZYŁUCKI, S. GOLAK Wypływ częstotliwości zasialnia indukcyjnego pieca tyglowego na pole przepływu ciekłego metalu M. KARBOWNICZEK, E. KAWECKA-CEBULA, A. MICHALSZYN, J. REICHEL Badania możliwości odfosforowania ciekłej surówki zawierającej chrom i nikiel M. BERNASOWSKI, A. ŁĘDZKI, R. STACHURA, A. KLIMCZYK, P. MIGAS, Z. WCISŁO Zastosowanie tradycyjnych i niekonwencjonalnych paliw zastępczych w wielkim piecu J. BUZEK, B. MACHULEC Zastosowanie odwrotnego zagadnienia Fouriera-Kirchoffa do estymacji profilu wewnętrznego wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu wielkiego pieca A. DĘBSKI, W. GĄSIOR, Z. MOSER Entalpia tworzenia faz międzymetalicnych w układzie Au Sn P. FIMA, W. GĄSIOR, Z. MOSER Zwilżanie miedzi stopami Bi-Ag-Sn i Bi-Ag-Zn Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) ~ 7 ~

8 SEKCJA TEORII PROCESÓW ODLEWNICZYCH SALA 3 14:30-14:50 14:50-15:10 15:10-15:25 15:25-15:40 15:40-15:55 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45 17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 19:30 M. CHOLEWA, M. KONDRACKI, A. DULĘBA, T. SZUTER Properties of aluminium alloys composites reinforced with carbide phases with some aspects of composite manufacturing technology W. KAPTURKIEWICZ, A. BURBELKO, E. FRAŚ, M. GÓRNY, D. GURGUL Modelling of ductile iron solidification using the cellular aut P. ŻAK, J. LELITO, J.S. SUCHY, W. KRAJEWSKI Poprawa dokładności przybliżonego rozwiązania problemu transportu ciepła poprzez zastosowanie metody kwadratur różniczkowych sterowanego rzędu J. SZAJNAR, D. BARTOCHA, T. WRÓBEL, A. WALASEK Rozkład pierwiastków i struktura powierzchniowych warstw stopowych na odlewach staliwnych E. GUZIK, D. KOPYCIŃSKI Struktura, właściwości i zastosowanie żeliwa z grafitem wermiklarnym J. ZYCH Badania właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego metodą ultradźwiękową Z. KONOPKA, M. ŁĄGIEWKA, M. NADOLSKI, A. ZYSKA Wpływ parametrów odlewania ciśnieniowego na rozmieszczenie cząstek SiC w odlewach kompozytowych na osnowie stopu AlSi 13 Cu 2 S. RZADKOSZ, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. KRANC Analiza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie J. DAŃKO, R. DAŃKO Obliczanie efektywnej powierzchni przekroju poprzecznego zaworu w strzelarkach do rdzeni T. PACYNIAK, P. JUST Wykonywanie modeli z spienionych tworzyw wielocząsteczkowych z wykorzystaniem plotera termicznego P 60 S firmy Megaplot Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) ~ 8 ~

9 SEKCJA TEORII PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ SALA 4 14:30-14:50 14:50-15:10 15:10-15:30 15:30-15:30 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45 17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 19:30 M. PIETRZYK, R. KUZIAK, V. PIDVYSOTSKYY, J. NOWAK, S. WĘGLARCZYK K. DROZDOWSKI Computer aided technology design for forging of CuCr alloys M. GLOWACKI, M. HOJNY Investigation of mushy steel rheological properties at temperatures close to solidus level K. MUSZKA, J. MAJTA Study of the effect of ultrafine-grained microstructure on mechanical behavior of microalloyed steels R.E. ŚLIWA Structural and mechanical aspects of metal composites obtained in deformation processes W. BOCHNIAK, A. KORBEL, A. BRZOSTOWICZ Nadplastyczne płynięcie stopu aluminium 7075 K. ŻABA, W. MUZYKIEWICZ Wybrane problemy kształtowania plastycznego obrobionych cieplnie aluminiowanych taśm stalowych K. ŻABA Badanie wpływu wielkości odkształcenia plastycznego na wybrane właściwości powłoki aluminiowo-krzemowej na podłożu stalowym J. GRZYB, W. LIBURA, A. RĘKAS Wyciskanie prętów aluminiowych o dużych przekrojach poprzecznych H. WOŹNIAK Siły i odkształcenia plastyczne w procesie spajania aluminium i miedzi metodą doczołowego spęczania na zimno Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) ~ 9 ~

10 SEKCJA METALOZNAWSTWA SALA 1 14:30-14:50 14:50-15:10 15:10-15:30 15:30-15:50 16:00-16:30 16:30-16:50 16:50 17:05 17:05-17:20 17:20-17:35 17:35-17:50 19:30 J. SIENIAWSKI, K. KUBIAK, A. NOWOTNIK Ni-based superalloys for the elements in high-performance aircraft engines S. DYMEK Friction stir welding of heat-treatable aluminum alloys B. MIKUŁOWSKI, G. BOCZKAL, B.J. BONARSKI, M.J. ZEHETBAUER, W. SKROTZKI, I. ALEKSANDROV, E. SCHAFLER, C.-G. OERTEL, W. WOŁCZYŃSKI Modeling of structure and properties of certain hexagonal metals Ł. MAJOR, M. KOT, J.M. LACKNER, B. MAJOR Tribological coatings on the basis of multilaer systems M. LEWANDOWSKA Perspectives for industrial applications of nanometals A. BIBORSKI, R. KOZUBSKI, Ł. ZOSIAK, V. PIERRON-BOHNES Kinetyka porządkowania atomowego w układzie nial z defektami potrójnymisymulacje Monte Carlo T. CZEPPE, Z. ŚWIĄTEK, G. KORZNIKOVA, A. SYPIEŃ, A. KORZNIKOV, M. MICHALEC Mikrostruktura i własności mechaniczne szybko chłodzonych stopów NiAlV A. ONYSZKO, J. SIENIAWSKI, K.KUBIAK Wytwarzanie monokrystalicznych odlewów z nadstopu niklu CMSX-4 R. KOLANO, A. KOLANO-BURIAN, J. SZYNOWSKI, M. KOWALCZYK, M. POLAK, P. ZACKIEWICZ, M. STECZKOWSKA-KEMPKA Taśmy amorficzne na bazie niklu jako elementy oporowe do energooszczędnych mat grzewczych Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) ~ 10 ~

11 Piątek 8:00 9:30 Śniadanie OBRADY W SEKCJACH SEKCJA TEORII PROCESÓW METALURGICZNYCH SALA 2 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 W. GĄSIOR, Z. MOSER Modelowanie lepkości stopów metali analiza porównawcza T. GANCARZ, Z. MOSER, W. GĄSIOR, J. PSTRUŚ Porównanie napięcia powierzchniowego, lepkości i gęstości Sn i stopów Sn-Ag przy użyciu różnych technik pomiarowych S. GOLAK, L. BLACHA, R. PRZYŁUCKI Wpływ częstotliwości roboczej pieca indukcyjnego na Wielkość powierzchni kąpieli metalicznej I. JAROSZ, S. MAŁECKI,C. MALINOWSKI Usuwanie indu i talu z ołowiu oraz hydrome-talurgiczny przerób zgarów K. ROGÓŻ, M. KUCHARSKI Kinetyka redukcji żużla z procesu zawiesinowego z zastosowaniem różnych postaci reduktora grafitowego J. JOWSA, A. CWUDZIŃSKI Modelowanie matematyczne zachowania się wtrąceń niemetalicznych (WN) w kadzi pośredniej Z. KUDLIŃSKI, J. LIPIŃSKI Badania laboratoryjne pirometalurgicznej redukcji tlenków żelaza z szlamu konwertorowego K. JANISZEWSKI Badania przemysłowe rafinacji ciekłej stali filtrami ceramicznymi J. MRÓZ, A. KONSTANCIAK, P. FRANCIK Produkcja surówki żelaza i stali Chiny i świat M. LITWIŃCZYK-KWAŚNICKA, J. SIWKA Główne czynniki termicznego usuwania powłok zdobniczych ze złomu puszek aluminiowych w warunkach utleniających ~ 11 ~

12 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:30 18:00-19:00 20:00 P. OZGA Modele termodynamiczne kąpieli kompleksowych do osadzania stopów cynku oraz cyny B. PANIC, J. DANKMEYER-ŁĄCZNY Badania modelowe przepływu gazu z pyłem przez warstwy kawałkowe w piecach szybowych J. PSTRUŚ, Z. MOSER, W. GĄSIOR Własności fizykochemiczne ciekłych stopów z układu Sn-Zn In M. SATERNUS, J. BOTOR Modelowanie procesów rafinacji aluminium i jego stopów Obiad A. ZAJĄCZKOWSKI, J. BOTOR, J. CZERNECKI Równoczesny opis termodynamicznych właściwości fazy gazowej antymonu i układów Cu-Sb oraz In-Sb A. ZAJĄCZKOWSKI, S. BRATEK, J. BOTOR, J. CZERNECKI Wpływ zamiany kamienia wapiennego substancjami zawierającymi siarczany wapnia na proces odmiedziowania żużla zawiesinowego W. ZAKULSKI, W. GĄSIOR, A. DĘBSKI Właściwości termodynamiczne stopów Ca-Li ciepło tworzenia fazy stałej CaLi 2 A. SOREK, Z. KUDLIŃSKI Strefa przymeniskowa w krystalizatorze COS Z. MOSER, W. GĄSIOR, A. DĘBSKI Modyfikacja bazy SURDAT L.A. ZABDYR Polski udział w projekcie europejskim COST 531: Lead-Free Solder Materials Kolacja Ognisko ~ 12 ~

13 SEKCJA TEORII PROCESÓW ODLEWNICZYCH SALA 3 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 12:15-12:30 J. JACKOWSKI, P. SZYMAŃSKI Warunki recyklingu zawiesinowych materiałów kompozytowych A. KOCHAŃSKI, J. KOZŁOWSKI, M. KŁĘBCZYK, P. PERZYŃSKI Modelowanie własności żeliwa sferoidalnego ADI za pomocą danych literaturowych opracowanych z wykorzystaniem metodyki przygotowania danych D. NAGOLSKA Ocena możliwości rozdzielenia składników kompozytów z nasycanym zbrojeniem drogą doboru ośrodka recyklingowego A. FEDORYSZYN, J. ZYCH Właściwości reologiczne masy z bentontem poddanej intensywnemu mieszaniu B. GRABOWSKA Opracowanie i charakterystyka spoiw biopolimerowych K. MAJOR-GABRYŚ, S.M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI Sypkie masy samoutwardzalne z uwodnionym krzemianem sodu i ciekłymi utwardzaczami estrowymi M. PAWLAK Zdolność wypełniania wnęki formy gipsowej przez silumin AlSi11 podczas zalewania z zastosowaniem podciśnienia E. HETMANIOK, D. SŁOTA, A. ZIELONKA Zastosowanie iteracyjnej metody picarda do rozwiązania zagadnienia krzepnięcia E. HETMANIOK, D. SŁOTA, A. ZIELONKA Porównanie zastosowania ADM I VIM w rozwiązaniu zagadnienia krzepnięcia S. RZADKOSZ Kształtowanie struktury i właściwości stopów na osnowie magnezu I. IZDEBSKA-SZANDA, A. BALIŃSKI Zmiany potencjału zeta układu wiążącego uwodniony krzemian sodu dioctan glikolu etylenowego D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK Budowa powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni odlewów z żeliwa sferoidalnego ~ 13 ~

14 12:30-12:45 13:00-14:30 A. BYLICA, A. DZIEDZIC, W. BOCHNOWSKI, S. ADAMIAK Odporność tribologiczna wybranych stali po nadtopieniu laserowym Obiad 18:00-19:00 20:00 Kolacja Ognisko SEKCJA TEORII PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ SALA 4 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 W. BOCHNIAK, A. KORBEL, P. OSTACHOWSKI, W. SUDER Analiza własności mechanicznych i struktury stopu miedzi Cu6,5P wyciśniętego metodą KoBo B. PAWŁOWSKA, R.E. ŚLIWA Plastyczne płynięcie lotniczych stopów aluminium w procesie wyciskania wyrobów o złożonym kształcie przekroju poprzecznego H. DYBIEC Alternatywny proces recyklingu trudno przerabianych złomów z metali lekkich D. POCIECHA, J. OSIKA, K. ŚWIĄTKOWSKI, H. PALKOWSKI Zastosowanie modelowania fizycznego do wyznaczania pola odkształceń w procesie pielgrzymowego walcowania rur na zimno P. SKUBISZ, J. SIŃCZAK Dobór warunków kontrolowanego chłodzenia odkuwek matrycowych bezposrednio po kuciu Z. GRONOSTAJSKI, M. HAWRYLUK, D. JABŁOŃSKI, S. WALCZAK Problemy przy kuciu precyzyjnym przegubów homokinetycznych A. BĄCZKOWSKI Kształtowanie wyrobów cylindrycznych z wybranych stopów aluminium metodą zgniatania obrotowego A. GONTARZ Porównanie efektywności procesów kucia korpusu noża obrotowego Z. PATER Walcowanie poprzeczno-klinowe korpusów noży obrotowych ~ 14 ~

15 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 H. DYJA, S. MRÓZ, S. SAWICKI, P. SZOTA, A. STEFANIK Teoretyczna i doświadczalna analiza procesu walcowania prętów żebrowanych platerowanych stalą odporną na korozję W. MATYSIAK, K. ŚWIĄTKOWSKI Wpływ cięcia laserowego na przebieg procesu wywijania obrzeży otworów w blachach grubych J. ROJEK, M. HYRCZA-MICHALSKA, A. BOKOTA, W. PIEKARSKA Doświadczalne i numeryczne wyznaczanie właściwości mechanicznych złącz wsadów do tłoczenia spawanych techniką laserową M. HYRCZA-MICHALSKA Badania podatności blach i rur spawanych laserowo do kształtowania cieczą W. MUZYKIEWICZ Implementacja niekonwencjonalnych wysokoenergetycznych technik cięcia do gęstej perforacji blachy M. HYRCZA-MICHALSKA, P. PŁONKA, T. MRUGAŁA Analiza podatności do tłoczenia stali żarowytrzymałych i żaroodpornych stopów niklu stosowanych na konstrukcje silników lotniczych Obiad S. KUT Zastosowanie funkcji odkształcalności granicznej w prognozowaniu jakości geometrycznej wykrojek M. KNAPIŃSKI, H. DYJA, A. KAWAŁEK, M. KWAPISZ Zmiana wielkości ziarna austenitu podczas nagrzewania wsadu i walcowania wstępnego blach grubych ze stali S460NL1 H. PAUL, Ł. MADEJ, M. BIJAK, L. TRĘBACZ, W. WAJDA, M. MISZCZYK Modelowanie rozwoju mikrostruktury stopu AA1050 wyciskanego w procesie ECAP W. WAJDA, H. PAUL, K. PERZYŃSKI, Ł. MADEJ Wpływ orientacji sąsiadujących krystalitów na zmiany tekstury i zachowanie umocnieniowe w pobliżu granicy ziaren A. MILENIN, P. KUSTRA, M. PAĆKO, J.-M. SEITZ, F.W. BACH, D. BORMANN Numeryczne modelowanie procesów wyciskania oraz ciągnienia cienkich drutów ze stopów magnezu do zastosowania w chirurgii A. MILENIN, M. PIETRZYK, W. WALCZYK Numeryczna symulacja kucia wykorbień wałów korbowych metodą TR ~ 15 ~

16 16:00-16:30 18:00-19:00 20:00 Kolacja Ognisko SEKCJA METALOZNAWSTWA SALA 1 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 M. LECH-GREGA, A. KŁYSZEWSKI, M. OPYRCHAŁ, W. SZYMAŃSKI, J. ŻELECHOWSKI Charakteryzacja blach ze stopów AlSi7 z dodatkiem Sc i Mg przeznaczonych do głębokiego tłoczenia B. LESZCZYŃSKA MADEJ, H. DYBIEC Wpływ sposobu rozpylania proszku na wielkość ziarna i wybrane własności aluminium J. SENDERSKI, B. PŁONKA, S. BOCZKAL Wybrane zagadnienia wytwarzania ultra-drobnoziarnistych stopów aluminium metodami Rapid Soldification J. SOBOTA, H. DYBIEC Umocnienie odkształceniowe aluminium przewodowego konsolidowanego plastycznie z proszków G. WŁOCH, H. DYBIEC Kalorymetryczne badania skonsolidowanych plastycznie proszków aluminium przewodowego J. WOJEWODA-BUDKA, J. MORGIEL, R. NOWAK Wysokotemperaturowa reaktywność ciekłego aluminium z podłożami tlenkowymi ZnO i Y 2 O 3 Z. ZAMKOTOWICZ, J. ŻELECHOWSKI, M. LECH-GREGA, J. SENDERSKI, B. PŁONKA, B. AUGUSTYN Zróżnicowanie struktury wlewków odlewanych metodą tradycyjną i jej wpływ na własności prętów po wyciskaniu K. MROCZKA, J. DUTKIEWICZ, A. PIETRAS Zastosowanie metody friction stir welding do zgrzewania stopów aluminium serii 2000, 6000 i 7000 ~ 16 ~

17 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13::00-13:15 13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 H. PAUL, M. MISZCZYK Wpływ bimodalnej struktury wydzieleń fazowych na ewolucję mikrostruktury i tekstury stopu AA3104 J. BONARSKI, L. TARKOWSKI, S. PAWLAK, J. GUŚPIEL, K. KUDŁACZ Profil głębokościowy naprężeń własnych badany techniką dyfrakcji rentgenowskiej H. PAUL, M. MISZCZYK, M. PRAŻMOWSKI, Z. SZULC Zmiany struktury w warstwie połączenia w spajanych wybuchowo platerach Al-Cu M. RICHERT, J. RICHERT, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. HOTLOŚ, M. MAŚLANKA, M. MROCZKOWSKI Wpływ intensywnych odkształceń plastycznych na zmiany struktury metali i stopów o sieci A1 M.S. SZCZERBA, P. PAŁKA Ilościowa analiza transformacji dominującego systemu poślizgu w kryształach RSC M.S. SZCZERBA, M. PEREK Bliźniakowanie mechaniczne drugiego rzędu w kryształach RSC K. SZTWIERTNIA, M. BIEDA-NIEMIEC, T. CZEPPE, A. KORNEVA Ultra-drobnokrystaliczne mikrostruktury uzyskiwane w procesie konwencjonalnego walcowania. Stopy aluminium o bimodalnym rozkładzie wydzieleń Obiad A. KORNEVA, G. KORZNIKOVA, M. BIEDA-NIEMIEC, A. KORZNIKOV, M. FARYNA, K. SZTWIERTNIA Rozwój gradientowej mikrostruktury magnetycznie twardego stopu FeCr30Co8 po intensywnym odkształceniu przez rozciąganie i skręcanie w temperaturze 750ºC A. LIS, C. KOLAN, J. LIS Wpływ szybkości odkształcania podczas ocp na wydzielanie boru w niskowęglowej, niskostopowej stali Ł. ROGAL, J. DUTKIEWICZ Opracowanie technologii i charakterystyka mikrostruktury stali narzędziowych W. WOŁCZYŃSKI, R. MARTYNOWSKI, W. WAJDA, J. KOWALSKI, B. KANIA Konkurencja strukturalna w trakcie krystalizacji wlewka kuziennego J. ROMANOWSKA Termodynamiczna, mikrostrukturalna i termiczna analiza stopów Cu-Ni-Sn-Zn ~ 17 ~

18 15:45-16:00 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45-17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 18:00-19:00 20:00 W. MAZIARZ Ewaluacja struktury i przemiana martenzytyczna w dwufazowych + stopach z układu Co-Ni-Al W. GŁUCHOWSKI, Z. RDZAWSKI Mikrostruktura stopów srebra z dodatkiem metali ziem rzadkich J. DUTKIEWICZ, W. MAZIARZ, L. LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA, T. CZEPPE, A. GÓRAL Struktura eutektycznych stopów na osnowie niklu i cyrkonu uzyskanych drogą szybkiego chłodzenia lub mechanicznej syntezy D. OLESZAK Masywne stopy amorficzne na osnowie niklu wytwarzane metodą mechanicznej syntezy i zagęszczania proszków H. DYBIEC Synteza materiałów o submikrometrycznej strukturze ziaren ze stopu AlSiFeCuMg A. PAWEŁEK, S. KÚDELA, J. MIZERA, J. ZDUNEK, Z. RANACHOWSKI, A. PIĄTKOWSKI, S. KÚDELA JR., Z. JASIEŃSKI, P. RANACHOWSKI Emisja akustyczna w stopach i kompozytach poddanych próbom ściskania przed i po przetwarzaniu metodami intensywnego odkształcania Kolacja Ognisko ~ 18 ~

19 Sobota 8:00-9:00 Śniadanie 9:00-10:45 Zebrania w Sekcjach 10:45-11:00 Zamknięcie Konferencji 12: 00-13:00 Obiad ~ 19 ~

20 Ramowy program Konferencji Metalurgia Środa Czwartek Piątek Sobota Recepcja uczestników konferencji od 14:00 Śniadanie 8:00 9:30 8:00 9:00 8:00 9:00 (kawa, herbata) 11:00 11:30 11:00 11:30 Obiad 13:00 14:30 13:00 14:30 12:00 13:00 (kawa, herbata) 16:00 16:30 16:00 16:30 Kolacja 18:00 19:00 18:00 19:00 Spotkanie integracyjne 21:00 Uroczysta kolacja 19:30 Ognisko 20:00 Otwarcie 9:30.9:40 Sesja plenarna s. 1 9:40 13:00 Sesje specjalistyczne I. Sekcja Metalurgii Proszków s. 2 14:30 16:00 - II. Sekcja Teorii Procesów Metalurgicznych s. 2 14:30 18:15 9:00 16:00 III. Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych s. 3 14:30 17:45 9:00 12:45 IV. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej s. 4 14:30 17:45 9:00 16:00 V. Sekcja Metaloznawstwa s. 1 14:30 17:50 9:00 17:45 Zebrania w Sekcjach 9:00 10:45 Zamknięcie Konferencji 10:45 11:00 ~ 20 ~

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji Adres do korespondencji 8 Konferencja Naukowa Inżynieria Powierzchni 2011 Surface Engineering 2011 PROGRAM KONFERENCJI Częstochowa / Wisła Jawornik Hotel Stok 20 23 września 2011 8 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INVITATION. Inżynieria Powierzchni Surface Engineering. VII Konferencja Naukowa. Sześćdziesięciolecie Politechniki Częstochowskiej

PROGRAM INVITATION. Inżynieria Powierzchni Surface Engineering. VII Konferencja Naukowa. Sześćdziesięciolecie Politechniki Częstochowskiej VII Konferencja Naukowa VII Scientific Conference KOMITET NAUKOWY SCIENTIFIC COMMITTEE Przewodniczący Honorowy: Leopold Jeziorski Przewodniczący: Józef Jasiński V-ce przewodniczący: Zygmunt Nitkiewicz

Bardziej szczegółowo

Poradnik Odlewnika. Odlewnictwo Współczesne. Tom 1 MATERIAŁY. Pod redakcją Jerzego J. Sobczaka

Poradnik Odlewnika. Odlewnictwo Współczesne. Tom 1 MATERIAŁY. Pod redakcją Jerzego J. Sobczaka Odlewnictwo Współczesne Poradnik Odlewnika Pod redakcją Jerzego J. Sobczaka Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich Tom 1 MATERIAŁY Redaktor naczelny: Redaktor techniczny: Patronat

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji naukowych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN za rok 2012

Wykaz publikacji naukowych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN za rok 2012 Wykaz publikacji naukowych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN za rok 0. Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej. Lp. Nazwa czasopisma Tytuł Autor

Bardziej szczegółowo

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tytan i jego stopy - 2015" Zawiercie, 11-14 października 2015. 11 października niedziela

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytan i jego stopy - 2015 Zawiercie, 11-14 października 2015. 11 października niedziela PROGRAM KONFERENCJI 11 października niedziela Od 14.00 Rejestracja uczestników konferencji 16.00-18.00 Otwarcie Konferencji powitanie gości Jubileusz 55-lecia działalności naukowej prof. dr hab. inż. Moniki

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion]

Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Vademecum of cast metal matrix composite materials - a set of basic concepts Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych

Bardziej szczegółowo

Materiał y Konstrukcyjne

Materiał y Konstrukcyjne Specjalność Materiał y Konstrukcyjne (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Materiały VII VIII IX X Konstrukcyjne w c l p

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok CZASOPISMA KRAJOWE L.p. Autor Dane o publikacji BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ SONIC TESTING IN ASSESSMENT OF CASTING QUALITY. 2. HARATYM ROMAN ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE;

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MIĘDZYUCZELNIANE STUDIA PODYPLOMOWE

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MIĘDZYUCZELNIANE STUDIA PODYPLOMOWE LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MIĘDZYUCZELNIANE STUDIA PODYPLOMOWE 1 Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia matematyki stosowanej Forma zajęć: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

Bogusław Major. Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Bogusław Major. Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej PAN w Krakowie Wykład Wstęp p do inŝynierii materiałowej Bogusław Major Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej PAN w Krakowie Program wykładów 1. Materiały inŝynierskie metale i ich stopy, materiały ceramiczne,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

METALE I STOPY METALICZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ W POLSCE Adolf Maciejny

METALE I STOPY METALICZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ W POLSCE Adolf Maciejny METALE I STOPY METALICZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ W POLSCE Adolf Maciejny Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechnika Śląska e-mail: knom@polsl.pl 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza 51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza POSTĘP W SPAWALNICTWIE Bezpieczeństwo Techniczne, Materiały, Urządzenia, Technologie Dębe k. Warszawy 22-24 października 2009 Wydawca F O R U M S

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

Laserowa modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej wspomagana nagniataniem

Laserowa modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej wspomagana nagniataniem PRACE IPPT IFTR REPORTS 3/2011 Joanna Radziejewska Laserowa modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej wspomagana nagniataniem INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Sylabusy. Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik

Sylabusy. Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik Sylabusy Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek 5, p. 017 edumobile@pk.edu.pl EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA SŁUCHACZY

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5 Spis treści Streszczenie... 12 Abstract... 14 Słowo wstępne... 16 1. Wyznaczanie własno ci mechanicznych stali... 20 2. Statyczna próba rozciągania w temperaturze podwyższonej... 24 3. Badania mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu. redakcja Józef Kuczmaszewski Kazimierz Zaleski

Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu. redakcja Józef Kuczmaszewski Kazimierz Zaleski Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu redakcja Józef Kuczmaszewski Kazimierz Zaleski Lublin 2015 Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu Monografie Politechnika Lubelska Badania realizowane

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

Potencjał i zakres działalności podstawowej

Potencjał i zakres działalności podstawowej Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica (Stanisław Staszic Institute for Ferrous Metallurgy) Potencjał i zakres działalności podstawowej Potential and Scope of Core Activity ul. Karola Miarki

Bardziej szczegółowo

5.1. Ogólna klasyfikacja technologii nanoszenia powłok metodami spawalniczymi

5.1. Ogólna klasyfikacja technologii nanoszenia powłok metodami spawalniczymi 5. Technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich z wykorzystaniem promieniowania laserowego i innych technologii spawalniczych 5.1. Ogólna klasyfikacja technologii

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Wiosna 2014

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Wiosna 2014 KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Wiosna 2014 Zapraszamy do księgarni Wydawnictwa Wydział Górnictwa i Geologii ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice Tel. 32-237-17-87 oraz do Księgarni Internetowej

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Hejwowski. Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie ścierne i erozyjne

Tadeusz Hejwowski. Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie ścierne i erozyjne Tadeusz Hejwowski Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie ścierne i erozyjne Lublin 2013 Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie ścierne i erozyjne Monografie Politechnika

Bardziej szczegółowo

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.):

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): 1. Tendencje rozwojowe metalowych materiałów kompozytowych w budowie samochodu. J. Sobczak, A. Wojciechowski. s. 26-29.

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Pojazdy izotermiczne i chłodnicze : teoria, konstrukcja, badania / Stanisław Kwaśniowski (red.) ; [aut.: Wojciech Ambroszko et al.]. Wrocław

Bardziej szczegółowo

KRÓTKOTRWAŁA ULTRAWYSOKOTEMPERATUROWA SFEROIDYZACYJNA OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINÓW

KRÓTKOTRWAŁA ULTRAWYSOKOTEMPERATUROWA SFEROIDYZACYJNA OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINÓW 5/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 KRÓTKOTRWAŁA ULTRAWYSOKOTEMPERATUROWA SFEROIDYZACYJNA OBRÓBKA CIEPLNA

Bardziej szczegółowo