KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMI NAUK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMI NAUK"

Transkrypt

1 KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMI NAUK XV KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA METALURGIA 2010 P R O G R A M K R Y N I C A

2

3 Przewodniczący Konferencji Prof. dr hab. inz. Krzysztof FITZNER Przewodniczący Komitetu Metalurgii PAN Komitet Organizacyjny Przewodniczący Prof. dr hab. inż. Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI Sekretarz Komitetu Metalurgii PAN Sekcja Teorii Procesów Metalurgicznych Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Leszek BLACHA Sekretariat - Dr inż. Jerzy ŁABAJ Sekcja Metalurgii Proszków Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR Sekretariat - Dr inż. Marek NYKIEL Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Józef DAŃKO Sekretariat - Dr inż. Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Maciej PIETRZYK Sekretariat - Dr inż. Wiesław MADEJ Sekcja Metaloznawstwa Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Jan DUTKIEWICZ Sekretariat - Dr inż. Wojciech MAZIARZ

4 Sekretariat Konferencji Prof. dr hab. inż. Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Al. Mickiewicza 30, Kraków Tel.: Fax.: Miejsce Konferencji: O.R.W. PANORAMA ul. Wysoka Krynica-Zdrój Tel.: Fax: Czas prezentacji: Monografie w Sesji Plenarnej: 15 min. wygłaszanie + 5 min. dyskusja, Monografie w Sekcjach: 15 min. wygłaszanie + 5 min. dyskusja, Referaty w Sekcjach: 12 min. wygłaszanie + 3 min. dyskusja. Do dyspozycji prelegentów: rzutnik pisma, rzutnik multimedialny, flipchart, tablice magnetyczne, ekrany. Każda sala wyposażona jest w łącze internetowe.

5 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI Recepcja uczestników od godz. 14:00 18:00 Kolacja 21:00 Spotkanie integracyjne Środa Czwartek 8:00 9:30 Śniadanie 9:30 9:40 Otwarcie Konferencji K. FITZNER Informacja o działalności naukowej Komitetu Metalurgii PAN w kadencji :40 12:50 SESJA PLENARNA SALA 1 9:40-10:00 10:00-10:20 10:20-10:40 10:40-11:00 11:00-11:30 F. GROSMAN, Ł. MADEJ, S. ZIÓŁKIEWICZ, J. NOWAK The new incremental forming process E.S. DZIDOWSKI The present state and the perspective of development and application of mesomechanics of failure and fracture in metal working processes A. ŁĘDZKI, R. STACHURA, A. KLIMCZYK, M. BERNASOWSKI Development and implementation of a computer-aided support system for AGH s blast-furnace technology T. PIECZONKA Powder metallurgy processing of aluminium ~ 5 ~

6 11:30-11:50 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 13:00-14:30 M. PERZYK, R. BIERNACKI, J. KOZŁOWSKI, A. SOROCZYNSKI Applications of computational intelligence methods to control of foundry processes J. LELITO, J.S. SUCHY, P. ŻAK, W. KRAJEWSKI, L. GREER, P. SCHUMACHER, H. KRAWIEC Micro-macro modelling of the AZ91/SiC composite solidification M.S. SZCZERBA Transformations of slip and twinning in tensile fcc single crystals of metals and alloys L. LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA, J. DUTKIEWICZ The effect of scandium and zirconium addition on the microstructure and properties of Al-Mg-Si-(Cu) alloys Obiad OBRADY W SEKCJACH SEKCJA METALURGII PROSZKÓW SALA 2 11:00-11:30 13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 Obiad H. DYBIEC Wpływ parametrów proszku z aluminium przewodowego na proces konsolidacji plastycznej J. GRZONKA, R. MANIA, J. MORGIEL Warunki spiekania i mikrostruktura magnetronowych katod CrSi L. JAWORSKA, B. SMUK, P. KLIMCZYK, M. ROZMUS, A. KALINKA Wpływ faz nanometrycznych na właściwości tworzyw narzędziowych D. BIAŁO, A. SKALSKI, J. TOMASIK Struktura i chropowatość formowanych wtryskowo mikroelementów z proszków żelaza M. HEBDA, J. KAZIOR Wpływ stopowania mechanicznego na zjawiska towarzyszące spiekaniu proszków astaloy CrM ~ 6 ~

7 15:45-16:00 16:00-16:30 19:30 M. BYRDY, T. PIECZONKA, J. KAZIOR Spiekane stale fosforowo-molibdenowe o powdyższonych właściwościach plastycznych Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) SEKCJA TEORII PROCESÓW METALURGICZNYCH SALA 2 11:00-11:30 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45 17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 19:30 J. WILLNER, G. SIWIEC, J. BOTOR Modeling and surface tension measurement of liquid Cu-Fe-Sb alloys L. BLACHA, R. PRZYŁUCKI, S. GOLAK Wypływ częstotliwości zasialnia indukcyjnego pieca tyglowego na pole przepływu ciekłego metalu M. KARBOWNICZEK, E. KAWECKA-CEBULA, A. MICHALSZYN, J. REICHEL Badania możliwości odfosforowania ciekłej surówki zawierającej chrom i nikiel M. BERNASOWSKI, A. ŁĘDZKI, R. STACHURA, A. KLIMCZYK, P. MIGAS, Z. WCISŁO Zastosowanie tradycyjnych i niekonwencjonalnych paliw zastępczych w wielkim piecu J. BUZEK, B. MACHULEC Zastosowanie odwrotnego zagadnienia Fouriera-Kirchoffa do estymacji profilu wewnętrznego wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu wielkiego pieca A. DĘBSKI, W. GĄSIOR, Z. MOSER Entalpia tworzenia faz międzymetalicnych w układzie Au Sn P. FIMA, W. GĄSIOR, Z. MOSER Zwilżanie miedzi stopami Bi-Ag-Sn i Bi-Ag-Zn Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) ~ 7 ~

8 SEKCJA TEORII PROCESÓW ODLEWNICZYCH SALA 3 14:30-14:50 14:50-15:10 15:10-15:25 15:25-15:40 15:40-15:55 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45 17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 19:30 M. CHOLEWA, M. KONDRACKI, A. DULĘBA, T. SZUTER Properties of aluminium alloys composites reinforced with carbide phases with some aspects of composite manufacturing technology W. KAPTURKIEWICZ, A. BURBELKO, E. FRAŚ, M. GÓRNY, D. GURGUL Modelling of ductile iron solidification using the cellular aut P. ŻAK, J. LELITO, J.S. SUCHY, W. KRAJEWSKI Poprawa dokładności przybliżonego rozwiązania problemu transportu ciepła poprzez zastosowanie metody kwadratur różniczkowych sterowanego rzędu J. SZAJNAR, D. BARTOCHA, T. WRÓBEL, A. WALASEK Rozkład pierwiastków i struktura powierzchniowych warstw stopowych na odlewach staliwnych E. GUZIK, D. KOPYCIŃSKI Struktura, właściwości i zastosowanie żeliwa z grafitem wermiklarnym J. ZYCH Badania właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego metodą ultradźwiękową Z. KONOPKA, M. ŁĄGIEWKA, M. NADOLSKI, A. ZYSKA Wpływ parametrów odlewania ciśnieniowego na rozmieszczenie cząstek SiC w odlewach kompozytowych na osnowie stopu AlSi 13 Cu 2 S. RZADKOSZ, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. KRANC Analiza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie J. DAŃKO, R. DAŃKO Obliczanie efektywnej powierzchni przekroju poprzecznego zaworu w strzelarkach do rdzeni T. PACYNIAK, P. JUST Wykonywanie modeli z spienionych tworzyw wielocząsteczkowych z wykorzystaniem plotera termicznego P 60 S firmy Megaplot Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) ~ 8 ~

9 SEKCJA TEORII PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ SALA 4 14:30-14:50 14:50-15:10 15:10-15:30 15:30-15:30 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45 17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 19:30 M. PIETRZYK, R. KUZIAK, V. PIDVYSOTSKYY, J. NOWAK, S. WĘGLARCZYK K. DROZDOWSKI Computer aided technology design for forging of CuCr alloys M. GLOWACKI, M. HOJNY Investigation of mushy steel rheological properties at temperatures close to solidus level K. MUSZKA, J. MAJTA Study of the effect of ultrafine-grained microstructure on mechanical behavior of microalloyed steels R.E. ŚLIWA Structural and mechanical aspects of metal composites obtained in deformation processes W. BOCHNIAK, A. KORBEL, A. BRZOSTOWICZ Nadplastyczne płynięcie stopu aluminium 7075 K. ŻABA, W. MUZYKIEWICZ Wybrane problemy kształtowania plastycznego obrobionych cieplnie aluminiowanych taśm stalowych K. ŻABA Badanie wpływu wielkości odkształcenia plastycznego na wybrane właściwości powłoki aluminiowo-krzemowej na podłożu stalowym J. GRZYB, W. LIBURA, A. RĘKAS Wyciskanie prętów aluminiowych o dużych przekrojach poprzecznych H. WOŹNIAK Siły i odkształcenia plastyczne w procesie spajania aluminium i miedzi metodą doczołowego spęczania na zimno Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) ~ 9 ~

10 SEKCJA METALOZNAWSTWA SALA 1 14:30-14:50 14:50-15:10 15:10-15:30 15:30-15:50 16:00-16:30 16:30-16:50 16:50 17:05 17:05-17:20 17:20-17:35 17:35-17:50 19:30 J. SIENIAWSKI, K. KUBIAK, A. NOWOTNIK Ni-based superalloys for the elements in high-performance aircraft engines S. DYMEK Friction stir welding of heat-treatable aluminum alloys B. MIKUŁOWSKI, G. BOCZKAL, B.J. BONARSKI, M.J. ZEHETBAUER, W. SKROTZKI, I. ALEKSANDROV, E. SCHAFLER, C.-G. OERTEL, W. WOŁCZYŃSKI Modeling of structure and properties of certain hexagonal metals Ł. MAJOR, M. KOT, J.M. LACKNER, B. MAJOR Tribological coatings on the basis of multilaer systems M. LEWANDOWSKA Perspectives for industrial applications of nanometals A. BIBORSKI, R. KOZUBSKI, Ł. ZOSIAK, V. PIERRON-BOHNES Kinetyka porządkowania atomowego w układzie nial z defektami potrójnymisymulacje Monte Carlo T. CZEPPE, Z. ŚWIĄTEK, G. KORZNIKOVA, A. SYPIEŃ, A. KORZNIKOV, M. MICHALEC Mikrostruktura i własności mechaniczne szybko chłodzonych stopów NiAlV A. ONYSZKO, J. SIENIAWSKI, K.KUBIAK Wytwarzanie monokrystalicznych odlewów z nadstopu niklu CMSX-4 R. KOLANO, A. KOLANO-BURIAN, J. SZYNOWSKI, M. KOWALCZYK, M. POLAK, P. ZACKIEWICZ, M. STECZKOWSKA-KEMPKA Taśmy amorficzne na bazie niklu jako elementy oporowe do energooszczędnych mat grzewczych Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) ~ 10 ~

11 Piątek 8:00 9:30 Śniadanie OBRADY W SEKCJACH SEKCJA TEORII PROCESÓW METALURGICZNYCH SALA 2 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 W. GĄSIOR, Z. MOSER Modelowanie lepkości stopów metali analiza porównawcza T. GANCARZ, Z. MOSER, W. GĄSIOR, J. PSTRUŚ Porównanie napięcia powierzchniowego, lepkości i gęstości Sn i stopów Sn-Ag przy użyciu różnych technik pomiarowych S. GOLAK, L. BLACHA, R. PRZYŁUCKI Wpływ częstotliwości roboczej pieca indukcyjnego na Wielkość powierzchni kąpieli metalicznej I. JAROSZ, S. MAŁECKI,C. MALINOWSKI Usuwanie indu i talu z ołowiu oraz hydrome-talurgiczny przerób zgarów K. ROGÓŻ, M. KUCHARSKI Kinetyka redukcji żużla z procesu zawiesinowego z zastosowaniem różnych postaci reduktora grafitowego J. JOWSA, A. CWUDZIŃSKI Modelowanie matematyczne zachowania się wtrąceń niemetalicznych (WN) w kadzi pośredniej Z. KUDLIŃSKI, J. LIPIŃSKI Badania laboratoryjne pirometalurgicznej redukcji tlenków żelaza z szlamu konwertorowego K. JANISZEWSKI Badania przemysłowe rafinacji ciekłej stali filtrami ceramicznymi J. MRÓZ, A. KONSTANCIAK, P. FRANCIK Produkcja surówki żelaza i stali Chiny i świat M. LITWIŃCZYK-KWAŚNICKA, J. SIWKA Główne czynniki termicznego usuwania powłok zdobniczych ze złomu puszek aluminiowych w warunkach utleniających ~ 11 ~

12 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:30 18:00-19:00 20:00 P. OZGA Modele termodynamiczne kąpieli kompleksowych do osadzania stopów cynku oraz cyny B. PANIC, J. DANKMEYER-ŁĄCZNY Badania modelowe przepływu gazu z pyłem przez warstwy kawałkowe w piecach szybowych J. PSTRUŚ, Z. MOSER, W. GĄSIOR Własności fizykochemiczne ciekłych stopów z układu Sn-Zn In M. SATERNUS, J. BOTOR Modelowanie procesów rafinacji aluminium i jego stopów Obiad A. ZAJĄCZKOWSKI, J. BOTOR, J. CZERNECKI Równoczesny opis termodynamicznych właściwości fazy gazowej antymonu i układów Cu-Sb oraz In-Sb A. ZAJĄCZKOWSKI, S. BRATEK, J. BOTOR, J. CZERNECKI Wpływ zamiany kamienia wapiennego substancjami zawierającymi siarczany wapnia na proces odmiedziowania żużla zawiesinowego W. ZAKULSKI, W. GĄSIOR, A. DĘBSKI Właściwości termodynamiczne stopów Ca-Li ciepło tworzenia fazy stałej CaLi 2 A. SOREK, Z. KUDLIŃSKI Strefa przymeniskowa w krystalizatorze COS Z. MOSER, W. GĄSIOR, A. DĘBSKI Modyfikacja bazy SURDAT L.A. ZABDYR Polski udział w projekcie europejskim COST 531: Lead-Free Solder Materials Kolacja Ognisko ~ 12 ~

13 SEKCJA TEORII PROCESÓW ODLEWNICZYCH SALA 3 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 12:15-12:30 J. JACKOWSKI, P. SZYMAŃSKI Warunki recyklingu zawiesinowych materiałów kompozytowych A. KOCHAŃSKI, J. KOZŁOWSKI, M. KŁĘBCZYK, P. PERZYŃSKI Modelowanie własności żeliwa sferoidalnego ADI za pomocą danych literaturowych opracowanych z wykorzystaniem metodyki przygotowania danych D. NAGOLSKA Ocena możliwości rozdzielenia składników kompozytów z nasycanym zbrojeniem drogą doboru ośrodka recyklingowego A. FEDORYSZYN, J. ZYCH Właściwości reologiczne masy z bentontem poddanej intensywnemu mieszaniu B. GRABOWSKA Opracowanie i charakterystyka spoiw biopolimerowych K. MAJOR-GABRYŚ, S.M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI Sypkie masy samoutwardzalne z uwodnionym krzemianem sodu i ciekłymi utwardzaczami estrowymi M. PAWLAK Zdolność wypełniania wnęki formy gipsowej przez silumin AlSi11 podczas zalewania z zastosowaniem podciśnienia E. HETMANIOK, D. SŁOTA, A. ZIELONKA Zastosowanie iteracyjnej metody picarda do rozwiązania zagadnienia krzepnięcia E. HETMANIOK, D. SŁOTA, A. ZIELONKA Porównanie zastosowania ADM I VIM w rozwiązaniu zagadnienia krzepnięcia S. RZADKOSZ Kształtowanie struktury i właściwości stopów na osnowie magnezu I. IZDEBSKA-SZANDA, A. BALIŃSKI Zmiany potencjału zeta układu wiążącego uwodniony krzemian sodu dioctan glikolu etylenowego D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK Budowa powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni odlewów z żeliwa sferoidalnego ~ 13 ~

14 12:30-12:45 13:00-14:30 A. BYLICA, A. DZIEDZIC, W. BOCHNOWSKI, S. ADAMIAK Odporność tribologiczna wybranych stali po nadtopieniu laserowym Obiad 18:00-19:00 20:00 Kolacja Ognisko SEKCJA TEORII PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ SALA 4 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 W. BOCHNIAK, A. KORBEL, P. OSTACHOWSKI, W. SUDER Analiza własności mechanicznych i struktury stopu miedzi Cu6,5P wyciśniętego metodą KoBo B. PAWŁOWSKA, R.E. ŚLIWA Plastyczne płynięcie lotniczych stopów aluminium w procesie wyciskania wyrobów o złożonym kształcie przekroju poprzecznego H. DYBIEC Alternatywny proces recyklingu trudno przerabianych złomów z metali lekkich D. POCIECHA, J. OSIKA, K. ŚWIĄTKOWSKI, H. PALKOWSKI Zastosowanie modelowania fizycznego do wyznaczania pola odkształceń w procesie pielgrzymowego walcowania rur na zimno P. SKUBISZ, J. SIŃCZAK Dobór warunków kontrolowanego chłodzenia odkuwek matrycowych bezposrednio po kuciu Z. GRONOSTAJSKI, M. HAWRYLUK, D. JABŁOŃSKI, S. WALCZAK Problemy przy kuciu precyzyjnym przegubów homokinetycznych A. BĄCZKOWSKI Kształtowanie wyrobów cylindrycznych z wybranych stopów aluminium metodą zgniatania obrotowego A. GONTARZ Porównanie efektywności procesów kucia korpusu noża obrotowego Z. PATER Walcowanie poprzeczno-klinowe korpusów noży obrotowych ~ 14 ~

15 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 H. DYJA, S. MRÓZ, S. SAWICKI, P. SZOTA, A. STEFANIK Teoretyczna i doświadczalna analiza procesu walcowania prętów żebrowanych platerowanych stalą odporną na korozję W. MATYSIAK, K. ŚWIĄTKOWSKI Wpływ cięcia laserowego na przebieg procesu wywijania obrzeży otworów w blachach grubych J. ROJEK, M. HYRCZA-MICHALSKA, A. BOKOTA, W. PIEKARSKA Doświadczalne i numeryczne wyznaczanie właściwości mechanicznych złącz wsadów do tłoczenia spawanych techniką laserową M. HYRCZA-MICHALSKA Badania podatności blach i rur spawanych laserowo do kształtowania cieczą W. MUZYKIEWICZ Implementacja niekonwencjonalnych wysokoenergetycznych technik cięcia do gęstej perforacji blachy M. HYRCZA-MICHALSKA, P. PŁONKA, T. MRUGAŁA Analiza podatności do tłoczenia stali żarowytrzymałych i żaroodpornych stopów niklu stosowanych na konstrukcje silników lotniczych Obiad S. KUT Zastosowanie funkcji odkształcalności granicznej w prognozowaniu jakości geometrycznej wykrojek M. KNAPIŃSKI, H. DYJA, A. KAWAŁEK, M. KWAPISZ Zmiana wielkości ziarna austenitu podczas nagrzewania wsadu i walcowania wstępnego blach grubych ze stali S460NL1 H. PAUL, Ł. MADEJ, M. BIJAK, L. TRĘBACZ, W. WAJDA, M. MISZCZYK Modelowanie rozwoju mikrostruktury stopu AA1050 wyciskanego w procesie ECAP W. WAJDA, H. PAUL, K. PERZYŃSKI, Ł. MADEJ Wpływ orientacji sąsiadujących krystalitów na zmiany tekstury i zachowanie umocnieniowe w pobliżu granicy ziaren A. MILENIN, P. KUSTRA, M. PAĆKO, J.-M. SEITZ, F.W. BACH, D. BORMANN Numeryczne modelowanie procesów wyciskania oraz ciągnienia cienkich drutów ze stopów magnezu do zastosowania w chirurgii A. MILENIN, M. PIETRZYK, W. WALCZYK Numeryczna symulacja kucia wykorbień wałów korbowych metodą TR ~ 15 ~

16 16:00-16:30 18:00-19:00 20:00 Kolacja Ognisko SEKCJA METALOZNAWSTWA SALA 1 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 M. LECH-GREGA, A. KŁYSZEWSKI, M. OPYRCHAŁ, W. SZYMAŃSKI, J. ŻELECHOWSKI Charakteryzacja blach ze stopów AlSi7 z dodatkiem Sc i Mg przeznaczonych do głębokiego tłoczenia B. LESZCZYŃSKA MADEJ, H. DYBIEC Wpływ sposobu rozpylania proszku na wielkość ziarna i wybrane własności aluminium J. SENDERSKI, B. PŁONKA, S. BOCZKAL Wybrane zagadnienia wytwarzania ultra-drobnoziarnistych stopów aluminium metodami Rapid Soldification J. SOBOTA, H. DYBIEC Umocnienie odkształceniowe aluminium przewodowego konsolidowanego plastycznie z proszków G. WŁOCH, H. DYBIEC Kalorymetryczne badania skonsolidowanych plastycznie proszków aluminium przewodowego J. WOJEWODA-BUDKA, J. MORGIEL, R. NOWAK Wysokotemperaturowa reaktywność ciekłego aluminium z podłożami tlenkowymi ZnO i Y 2 O 3 Z. ZAMKOTOWICZ, J. ŻELECHOWSKI, M. LECH-GREGA, J. SENDERSKI, B. PŁONKA, B. AUGUSTYN Zróżnicowanie struktury wlewków odlewanych metodą tradycyjną i jej wpływ na własności prętów po wyciskaniu K. MROCZKA, J. DUTKIEWICZ, A. PIETRAS Zastosowanie metody friction stir welding do zgrzewania stopów aluminium serii 2000, 6000 i 7000 ~ 16 ~

17 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13::00-13:15 13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 H. PAUL, M. MISZCZYK Wpływ bimodalnej struktury wydzieleń fazowych na ewolucję mikrostruktury i tekstury stopu AA3104 J. BONARSKI, L. TARKOWSKI, S. PAWLAK, J. GUŚPIEL, K. KUDŁACZ Profil głębokościowy naprężeń własnych badany techniką dyfrakcji rentgenowskiej H. PAUL, M. MISZCZYK, M. PRAŻMOWSKI, Z. SZULC Zmiany struktury w warstwie połączenia w spajanych wybuchowo platerach Al-Cu M. RICHERT, J. RICHERT, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. HOTLOŚ, M. MAŚLANKA, M. MROCZKOWSKI Wpływ intensywnych odkształceń plastycznych na zmiany struktury metali i stopów o sieci A1 M.S. SZCZERBA, P. PAŁKA Ilościowa analiza transformacji dominującego systemu poślizgu w kryształach RSC M.S. SZCZERBA, M. PEREK Bliźniakowanie mechaniczne drugiego rzędu w kryształach RSC K. SZTWIERTNIA, M. BIEDA-NIEMIEC, T. CZEPPE, A. KORNEVA Ultra-drobnokrystaliczne mikrostruktury uzyskiwane w procesie konwencjonalnego walcowania. Stopy aluminium o bimodalnym rozkładzie wydzieleń Obiad A. KORNEVA, G. KORZNIKOVA, M. BIEDA-NIEMIEC, A. KORZNIKOV, M. FARYNA, K. SZTWIERTNIA Rozwój gradientowej mikrostruktury magnetycznie twardego stopu FeCr30Co8 po intensywnym odkształceniu przez rozciąganie i skręcanie w temperaturze 750ºC A. LIS, C. KOLAN, J. LIS Wpływ szybkości odkształcania podczas ocp na wydzielanie boru w niskowęglowej, niskostopowej stali Ł. ROGAL, J. DUTKIEWICZ Opracowanie technologii i charakterystyka mikrostruktury stali narzędziowych W. WOŁCZYŃSKI, R. MARTYNOWSKI, W. WAJDA, J. KOWALSKI, B. KANIA Konkurencja strukturalna w trakcie krystalizacji wlewka kuziennego J. ROMANOWSKA Termodynamiczna, mikrostrukturalna i termiczna analiza stopów Cu-Ni-Sn-Zn ~ 17 ~

18 15:45-16:00 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45-17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 18:00-19:00 20:00 W. MAZIARZ Ewaluacja struktury i przemiana martenzytyczna w dwufazowych + stopach z układu Co-Ni-Al W. GŁUCHOWSKI, Z. RDZAWSKI Mikrostruktura stopów srebra z dodatkiem metali ziem rzadkich J. DUTKIEWICZ, W. MAZIARZ, L. LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA, T. CZEPPE, A. GÓRAL Struktura eutektycznych stopów na osnowie niklu i cyrkonu uzyskanych drogą szybkiego chłodzenia lub mechanicznej syntezy D. OLESZAK Masywne stopy amorficzne na osnowie niklu wytwarzane metodą mechanicznej syntezy i zagęszczania proszków H. DYBIEC Synteza materiałów o submikrometrycznej strukturze ziaren ze stopu AlSiFeCuMg A. PAWEŁEK, S. KÚDELA, J. MIZERA, J. ZDUNEK, Z. RANACHOWSKI, A. PIĄTKOWSKI, S. KÚDELA JR., Z. JASIEŃSKI, P. RANACHOWSKI Emisja akustyczna w stopach i kompozytach poddanych próbom ściskania przed i po przetwarzaniu metodami intensywnego odkształcania Kolacja Ognisko ~ 18 ~

19 Sobota 8:00-9:00 Śniadanie 9:00-10:45 Zebrania w Sekcjach 10:45-11:00 Zamknięcie Konferencji 12: 00-13:00 Obiad ~ 19 ~

20 Ramowy program Konferencji Metalurgia Środa Czwartek Piątek Sobota Recepcja uczestników konferencji od 14:00 Śniadanie 8:00 9:30 8:00 9:00 8:00 9:00 (kawa, herbata) 11:00 11:30 11:00 11:30 Obiad 13:00 14:30 13:00 14:30 12:00 13:00 (kawa, herbata) 16:00 16:30 16:00 16:30 Kolacja 18:00 19:00 18:00 19:00 Spotkanie integracyjne 21:00 Uroczysta kolacja 19:30 Ognisko 20:00 Otwarcie 9:30.9:40 Sesja plenarna s. 1 9:40 13:00 Sesje specjalistyczne I. Sekcja Metalurgii Proszków s. 2 14:30 16:00 - II. Sekcja Teorii Procesów Metalurgicznych s. 2 14:30 18:15 9:00 16:00 III. Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych s. 3 14:30 17:45 9:00 12:45 IV. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej s. 4 14:30 17:45 9:00 16:00 V. Sekcja Metaloznawstwa s. 1 14:30 17:50 9:00 17:45 Zebrania w Sekcjach 9:00 10:45 Zamknięcie Konferencji 10:45 11:00 ~ 20 ~

LISTA MONOGRAFII ANGIELSKOJEZYCZNYCH I PRAC W POLSKOJEZYCZNEJ MONOGRAFII NA KONFERENCJE METALURGIA 2010.

LISTA MONOGRAFII ANGIELSKOJEZYCZNYCH I PRAC W POLSKOJEZYCZNEJ MONOGRAFII NA KONFERENCJE METALURGIA 2010. LISTA MONOGRAFII ANGIELSKOJEZYCZNYCH I PRAC W POLSKOJEZYCZNEJ MONOGRAFII NA KONFERENCJE METALURGIA 2010. A. MONOGRAFIE ANGIELSKOJEZYCZNE 1. Perzyk M., Biernacki R., Kozlowski J., Soroczynski A.: Applications

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, walcowanie itp.) Autorzy i liderzy merytoryczni

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH

PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH TECHNOLOGIE URZĄDZENIA MATERIAŁY - ZASTOSOWANIA 178 Kwartalna Konferencja Naukowo Techniczna SITMN WROCŁAW, 28-30 MAJA 2012 HOTEL WROCŁAW ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wstêp Od epoki br¹zu do in ynierii materia³owej Przedmowa Rozdzia³ 1 Budowa atomowa metali Rozdzia³ 2 Krzepniêcie metali

Spis treœci Wstêp Od epoki br¹zu do in ynierii materia³owej Przedmowa Rozdzia³ 1 Budowa atomowa metali Rozdzia³ 2 Krzepniêcie metali 5 Spis treœci Wstêp Od epoki br¹zu do in ynierii materia³owej Adolf Maciejny... 17 Przedmowa Znaczenie metali w rozwoju cywilizacji... 31 Rozdzia³ 1 Budowa atomowa metali Karol Przyby³owicz... 37 1.1.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/tydzień:

Liczba godzin/tydzień: Nazwa przedmiotu: Zaawansowane procesy pirometalurgiczne Advanced pyrometallurgical processes Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and manufacture engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si 53/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna 1. Badania własności materiałów i próby technologiczne 2. Stany naprężenia, kierunki, składowe stanu naprężenia 3. Porównywanie stanów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Liderzy merytorycznii: Prof. Dr hab. Inż. Franciszek Grosman Dr hab. inż. Romana Śliwa Rzeszów 10 11.02.2009 r. Uszczegółowione plany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne Technologia obróbki cieplnej Grzanie i ośrodki grzejne Grzanie: nagrzewanie i wygrzewanie Dobór czasu grzania Rodzaje ośrodków grzejnych Powietrze Ośrodki gazowe Złoża fluidalne Kąpiele solne: sole chlorkowe

Bardziej szczegółowo

STOPY ŻELAZA. Cz. I. Stale niestopowe konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach, staliwa i żeliwa niestopowe

STOPY ŻELAZA. Cz. I. Stale niestopowe konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach, staliwa i żeliwa niestopowe STOPY ŻELAZA Cz. I. Stale niestopowe konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach, staliwa i żeliwa niestopowe STALE Stal stop żelaza z węglem i innymi dodatkami stopowymi, zawierający do ok. 2 % węgla,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn 1. WSTĘP Przedwojenny Polski pistolet VIS skomplikowana i czasochłonna obróbka skrawaniem Elementy składowe pistoletu podzespoły

Bardziej szczegółowo

KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK XIV KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA METALURGIA 2006 11-14.10.2006 K R Y N I C A

KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK XIV KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA METALURGIA 2006 11-14.10.2006 K R Y N I C A KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK XIV KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA METALURGIA 2006 1114.10.2006 K R Y N I C A Przewodniczcy Konferencji Prof. dr hab. in. Józef ZASADZISKI Przewodniczcy Komitetu Metalurgii

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

O naszej konkurencyjności decydują: wysokie parametry jakościowe produktów, rzetelna obsługa, terminowość realizacji zamówień.

O naszej konkurencyjności decydują: wysokie parametry jakościowe produktów, rzetelna obsługa, terminowość realizacji zamówień. IMPEXMETAL S.A. Huta Aluminium Konin jest obecna na rynku europejskim od wielu lat. Łączymy w sobie cechy doświadczonego producenta i dostawcy otwartego na rynek oraz potrzeby klientów. Nasza strategia

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria teriałowa 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa szyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 i 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5 Spis treści Streszczenie... 12 Abstract... 14 Słowo wstępne... 16 1. Wyznaczanie własno ci mechanicznych stali... 20 2. Statyczna próba rozciągania w temperaturze podwyższonej... 24 3. Badania mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 19 O zespole autorskim 21. Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23. Literatura... 35

Przedmowa 19 O zespole autorskim 21. Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23. Literatura... 35 Spis treści Przedmowa 19 O zespole autorskim 21 1 Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23 Literatura... 35 2 Przetwarzanie energii do celów spawalniczych [1] 37 2.0. Wstęp... 37

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH Zbigniew Bonderek, Stefan Chromik Kraków 2006 r. WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT Recenzenci: Prof. Dr hab. Inż. Józef Dańko Prof. Dr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące Lex norma badania nieniszczące - Lex norma badania nieniszczące L.p. Numer normy Tytuł Status 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PN-B-06264:1978 Wersja PN-B-19320:1999 Wersja PN-C-82055-4:1999

Bardziej szczegółowo

Wady wyrobów metalowych

Wady wyrobów metalowych Wady wyrobów metalowych Marta Wojas Urząd Dozoru Technicznego 1. WSTĘP Wiadomości o wyrobach metalowych, procesach ich wytwarzania oraz wadach mogących występować w wyrobach są niesłychanie istotnym obszarem

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w. dr Kwapisz AM6

Informatyka. w. dr Kwapisz AM6 2009 Sobota Semestr I Studia Inżynierskie Fizyka w. dr Olszewski AM6 Sobota Semestr I Studia Magisterskie Fizyka w. dr Borowska AM1 ćw. AM2 Fizyka ćw. AM2 Fizyka s. AM2 ćw. AM1 Informatyka ćw. AM1 Marketing

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład IV. Polikryształy I. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład IV. Polikryształy I. Jerzy Lis Wykład IV Polikryształy I Jerzy Lis Treść wykładu I i II: 1. Budowa polikryształów - wiadomości wstępne. 2. Budowa polikryształów: jednofazowych porowatych z fazą ciekłą 3. Metody otrzymywania polikryształów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WPROWADZENIE 1. GENEZA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 2. KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

5.11. Przerób z³omu elektronicznego... 213 5.12. Przerób z³omów niskomiedziowych i odpadów w piecu szybowym... 214 5.13. Maksymalizacja odzysku

5.11. Przerób z³omu elektronicznego... 213 5.12. Przerób z³omów niskomiedziowych i odpadów w piecu szybowym... 214 5.13. Maksymalizacja odzysku Spis treœci 1. Wiadomoœci wstêpne... 13 1.1. Wzrost liczby ludnoœci a recykling... 14 1.2. Recykling a oszczêdnoœæ energii i redukcja emisji CO 2... 16 1.3. Recykling a minimalizacja sk³adowanych odpadów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

I Wymagania techniczne dla projektowania:

I Wymagania techniczne dla projektowania: Rzeszów, 28.05.2015 Adamet Witold Gajdek, Adam Pęczar sp. jawna ul. Chmaja 4 35-021 Rzeszów Dot. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wyrobów ze stopów

Bardziej szczegółowo

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji PROJEKT NR: POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Bardziej szczegółowo

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 Praca została realizowana w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, finansowanego przez Europejski fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia. Metale - Próba rozciągania - Metoda badania w podwyższonej temperaturze

Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia. Metale - Próba rozciągania - Metoda badania w podwyższonej temperaturze Wykaz opublikowanych PN-EN (ECISS i CEN/TC 187) ICS 77.*, 81.080, 23.100.40,.030 Stan na 5.04.2005 Lp TC EN PN TYTUŁ DYREKTYWA ICS ZN KT CENA 1 ECISS/TC 5 EN 10001:1990 PN-EN 10001:1996 Surówka żelaza

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA NONOCZĄSTEK WĘGLIKA WANADU W ŻELIWIE SFEROIDALNYM. Wydział Metalurgii AGH, 30-059 Kraków ul. Mickiewicza 30

SYNTEZA NONOCZĄSTEK WĘGLIKA WANADU W ŻELIWIE SFEROIDALNYM. Wydział Metalurgii AGH, 30-059 Kraków ul. Mickiewicza 30 94/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SYNTEZA NONOCZĄSTEK WĘGLIKA WANADU W ŻELIWIE SFEROIDALNYM

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość PROJEKT LANAMATE Budowa Laboratorium Finansowany w ramach PO IiŚ Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Kierownik Projektu: Prof. Leszek A. Dobrzański ROZBUDOWA BAZY LABORATORYJNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 (21) Numer zgłoszenia: 331212 ( 13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.07.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Tel.: (17) 854 47 91 Fax: (17) 854 48 32 E-mail: jansien@prz.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

2012-04-04. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka

2012-04-04. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka STAL NIESTOPOWA, STALIWO I ŻELIWO Zakres tematyczny 1 KLASYFIKACJA I SYSTEMY OZNACZANIA STALI 2 1 Klasyfikacja stopów żelaza Podział czynników determinujących mikrostrukturę iwłaściwości użytkowe stopów

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1009I Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques - I

Z-LOG-1009I Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques - I KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1009I Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques - I A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI PL0400058 STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI Mariusz Prażmowski 1, Henryk Paul 1,2, Fabian Żok 1,3, Aleksander Gałka 3, Zygmunt Szulc 3 1 Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, Opole. 2 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 17 Przedmiot: Nauka o materiałach I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Formy aktywności CZT AERONET

Formy aktywności CZT AERONET Formy aktywności CZT AERONET - Przygotowywanie i realizacja projektów w z udziałem partnerów w CZT związanych zanych umową konsorcjum ( dane w prezentacjach indywidualnych partnerów), - Przygotowanie i

Bardziej szczegółowo

METALURGIA MIEDZI Jubileusz 50-lecia KGHM Polska Miedź S.A.

METALURGIA MIEDZI Jubileusz 50-lecia KGHM Polska Miedź S.A. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA METALURGIA MIEDZI Jubileusz 50-lecia KGHM Polska Miedź S.A. Pod patronatem: Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. dr Herberta Wirtha KRAKÓW 26-28 października 2011 Hotel HILTON Garden

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁASNOŚCI KOMPOZYTÓW ALUMINIUM-CZĄSTKI WĘGLIKA KRZEMU OTRZYMANYCH Z PROSZKÓW W PROCESIE KUCIA NA GORĄCO I PO ODKSZTAŁCANIU NA ZIMNO

WYBRANE WŁASNOŚCI KOMPOZYTÓW ALUMINIUM-CZĄSTKI WĘGLIKA KRZEMU OTRZYMANYCH Z PROSZKÓW W PROCESIE KUCIA NA GORĄCO I PO ODKSZTAŁCANIU NA ZIMNO KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(25)3 Marek Wojtaszek 1, Stefan Szczepanik 2 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, al. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków WYBRANE WŁASNOŚCI KOMPOZYTÓW

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INśYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium InŜynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 8 Opracowali: dr

Bardziej szczegółowo

Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu

Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu METALURGIA /procesy: metalurgiczne, rafinacyjne, urządzenia stosowane w metalurgii; metalurgia: stali, metali nieżelaznych/ 1. W

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

IKiFP im. J. Habera PAN

IKiFP im. J. Habera PAN IKiFP im. J. Habera PAN Określenie parametrów technologicznych procesu wykonywania odlewów ze stopów Ti z udziałem materiałów cyrkonowych i itrowych oraz wykonanie modelowych odlewów 15.04.2014 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Co to jest stal nierdzewna? Stop żelaza zawierający 10,5% chromu i 1,2% węgla - pierwiastki, przyczyniające się do powstania warstwy wierzchniej (pasywnej) o skłonności do samoczynnego

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYTWARZANIA

TECHNIKI WYTWARZANIA TECHNIKI WYTWARZANIA Metalurgia i odlewnictwo TW-01 V W1, L2 (3 pkt.) Semestr V WYKŁADY: Ogólna charakterystyka technologii odlewów. Charakterystyka surowców i materiałów niemetalowych. Surowce podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO

OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO 43/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO T. SZYKOWNY 1, K.CIECHACKI

Bardziej szczegółowo

Łączenie metali techniką zgrzewania wybuchowego

Łączenie metali techniką zgrzewania wybuchowego POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Łączenie metali techniką zgrzewania wybuchowego 09.10.2014 dr inż. Michał Gloc Wybrane techniki łączenia metali 2 Połączenia spawane Połączenia poprawne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x. MATERIAŁ ELWOM 25.! ELWOM 25 jest dwufazowym materiałem kompozytowym wolfram-miedź, przeznaczonym do obróbki elektroerozyjnej węglików spiekanych. Kompozyt ten jest wykonany z drobnoziarnistego proszku

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Skład chemiczny wybranych stopów niklu do obróbki plastycznej

Skład chemiczny wybranych stopów niklu do obróbki plastycznej Stopy innych metali Stopy niklu Konstrukcyjne (monele) Oporowe (chromel, alumel, nichromy, kanthal) O szczególnych własnościach fizycznych (inwar, kowar, elinwar, permalloy) Odporne na korozję(hastelloy)

Bardziej szczegółowo

6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA

6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA 6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA 6.1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rodzajami obróbki cieplno plastycznej i ich wpływem na własności metali. 6.2. Wprowadzenie Obróbką cieplno-plastyczną, zwaną potocznie

Bardziej szczegółowo

19 stycznia 2014, NIEDZIELA. 20 stycznia 2014, PONIEDZIAŁEK

19 stycznia 2014, NIEDZIELA. 20 stycznia 2014, PONIEDZIAŁEK PROGRAM KONFERENCJI KOMPLASTECH 2014 19 stycznia 2014, NIEDZIELA od 15:00 Rejestracja uczestników, Zakwaterowanie 18:30 Kolacja 7:30 9:00 Śniadanie 20 stycznia 2014, PONIEDZIAŁEK 9:00 9:30 Otwarcie konferencji:

Bardziej szczegółowo

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1 Stopy tytanu Stopy tytanu i niklu 1 Tytan i jego stopy Al Ti Cu Ni liczba at. 13 22 29 28 struktura kryst. A1 αa3/βa2 A1 A1 ρ, kg m -3 2700 4500 8930 8900 T t, C 660 1668 1085 1453 α, 10-6 K -1 18 8,4

Bardziej szczegółowo

METALURGIA METALI NIEŻELAZNYCH

METALURGIA METALI NIEŻELAZNYCH KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA METALURGIA METALI NIEŻELAZNYCH POD PATRONATEM: PREZESA KGHM P. M. S.A. HERBERTA WIRTHA KRAKÓW, 17-19 LISTOPADA 2014 HOTEL NOVOTEL KOMUNIKAT PIERWSZY ORGANIZATORZY: 1. CEL I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

Seminarium. pt. NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE DLA ELEKTROENERGETYKI

Seminarium. pt. NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE DLA ELEKTROENERGETYKI Akademia Górniczo-Hutnicza Seminarium im. Stanisława pt. Staszica w Krakowie NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE DLA ELEKTROENERGETYKI Oferta współpracy WMN AGH - Przemysł 26 września 2014 r. Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I. dr inż. Hanna Smoleńska

MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I. dr inż. Hanna Smoleńska MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I dr inż. Hanna Smoleńska UKŁADY RÓWNOWAGI FAZOWEJ Równowaga termodynamiczna pojęcie stosowane w termodynamice. Oznacza stan, w którym makroskopowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁASNOŚCI KOMPOZYTU ALUMINIUM-CZĄSTKI WĘGLIKA KRZEMU OTRZYMANEGO PRZEZ WYCISKANIE WYPRASEK Z PROSZKU

WYBRANE WŁASNOŚCI KOMPOZYTU ALUMINIUM-CZĄSTKI WĘGLIKA KRZEMU OTRZYMANEGO PRZEZ WYCISKANIE WYPRASEK Z PROSZKU KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(2003)8 Marek Wojtaszek 1, Stefan Szczepanik 2 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków WYBRANE WŁASNOŚCI KOMPOZYTU

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ

PODSTAWY PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ PODSTAWY PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inò. JANA SIÑCZAKA Wydawnictwo Naukowe AKAPIT Kraków 2010 2 Podstawy procesów przeróbki plastycznej Recenzent naukowy Prof.

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład VI Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Statyczna próba rozciągania.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Polski Wschodniej Misja Gospodarcza Czechy (29.09.2014 03.10.2014) III Misja Gospodarcza członków Wschodniego Klastra Odlewniczego KOM-CAST odbyła się do Czech. W misji gospodarczej wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw:

Bardziej szczegółowo

2013-06-12. Konsolidacja Nanoproszków I - Formowanie. Zastosowanie Nanoproszków. Konsolidacja. Konsolidacja Nanoproszków - Formowanie

2013-06-12. Konsolidacja Nanoproszków I - Formowanie. Zastosowanie Nanoproszków. Konsolidacja. Konsolidacja Nanoproszków - Formowanie Konsolidacja Nanoproszków I - Formowanie Zastosowanie Nanoproszków w stanie zdyspergowanym katalizatory, farby, wypełniacze w stanie zestalonym(?): układy porowate katalizatory, sensory, elektrody, układy

Bardziej szczegółowo

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.)

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.) Prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Inżynierii Materiałowej Poznań, 2014-06-02 Recenzja rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Sebastiana Garusa

Bardziej szczegółowo

33/15 Solidiiikation of Metlłls and Alloys, No. 33, 1997 Krzejlnięcic Metali i Stopów, Nr JJ, 1997

33/15 Solidiiikation of Metlłls and Alloys, No. 33, 1997 Krzejlnięcic Metali i Stopów, Nr JJ, 1997 33/15 Solidiiikation of Metlłls and Alloys, No. 33, 1997 Krzejlnięcic Metali i Stopów, Nr JJ, 1997 ł'an - OddziHI h:htowice PL ISSN 02011-93!J6 WPL YW MODYFIKACJI NA JAKOŚĆ PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW AJ-Si

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali: stale spawalne o podwyższonej

Bardziej szczegółowo

S PAWA L N I C ZE T S

S PAWA L N I C ZE T S IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Naukowo-Techniczna Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła P POWERWELDING 2015 T S P O L S K I E

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA BIMETALU AL-CU PODCZAS PROCESU ECAE

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA BIMETALU AL-CU PODCZAS PROCESU ECAE PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SERIA: Edukacja Techniczna i Informatyczna 2012 z. VII Szymon Berski, Katarzyna Sechman Politechnika Częstochowska ANALIZA ODKSZTAŁCENIA BIMETALU

Bardziej szczegółowo

STALE NARZĘDZIOWE DO PRACY NA GORĄCO

STALE NARZĘDZIOWE DO PRACY NA GORĄCO Ćwiczenie 9 Stale narzędziowe STALE NARZĘDZIOWE DO PRACY NA ZIMNO DO PRACY NA GORĄCO SZYBKOTNĄCE NIESTOPOWE STOPOWE Rysunek 1. Klasyfikacja stali narzędziowej. Ze stali narzędziowej wykonuje się narzędzia

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Wpływ róŝnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 5/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 5/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

ZB nr 12: Odlewanie precyzyjne stopów Ni na krytyczne części. silników lotniczych

ZB nr 12: Odlewanie precyzyjne stopów Ni na krytyczne części. silników lotniczych NARODOWA NARODOWA STRATEGIA STRATEGIA SPÓJNOŚCI SPÓJNOŚCI II II KONFERENCJA Indywidualnego projektu kluczowego Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB nr 12: Odlewanie precyzyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Henryk DYJA, Sebastian MRÓZ, Anna KAWAŁEK, Piotr SZOTA, Andrzej STEFANIK

Henryk DYJA, Sebastian MRÓZ, Anna KAWAŁEK, Piotr SZOTA, Andrzej STEFANIK Prace IMŻ 1 (2012) 89 Henryk DYJA, Sebastian MRÓZ, Anna KAWAŁEK, Piotr SZOTA, Andrzej STEFANIK Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej WERYFIKACJA NUMERYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice Stale szybkotnce to takie stale stopowe, które maj zastosowanie na narzdzia tnce do obróbki skrawaniem, na narzdzia wykrojnikowe, a take na narzdzia do obróbki plastycznej na zimno i na gorco. Stale te

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne stale bainityczne

Nowoczesne stale bainityczne Nowoczesne stale bainityczne Klasyfikacja, projektowanie, mikrostruktura, właściwości oraz przykłady zastosowania Wykład opracował: dr hab. inż. Zdzisław Ławrynowicz, prof. nadzw. UTP Zakład Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4 Zadanie: 1 Do niebieskiego, wodnego roztworu soli miedzi wrzucono żelazny gwóźdź i odstawiono na pewien czas. Opisz zmiany zachodzące w wyglądzie: roztworu żelaznego gwoździa Zadanie 2. Przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2001 Z PODZIAŁEM OBEJMUJĄCYM: I. Publikacje Recenzowane

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2001 Z PODZIAŁEM OBEJMUJĄCYM: I. Publikacje Recenzowane PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2001 Z PODZIAŁEM OBEJMUJĄCYM: I. Publikacje Recenzowane 1.c. Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie

Bardziej szczegółowo