KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMI NAUK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMI NAUK"

Transkrypt

1 KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMI NAUK XV KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA METALURGIA 2010 P R O G R A M K R Y N I C A

2

3 Przewodniczący Konferencji Prof. dr hab. inz. Krzysztof FITZNER Przewodniczący Komitetu Metalurgii PAN Komitet Organizacyjny Przewodniczący Prof. dr hab. inż. Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI Sekretarz Komitetu Metalurgii PAN Sekcja Teorii Procesów Metalurgicznych Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Leszek BLACHA Sekretariat - Dr inż. Jerzy ŁABAJ Sekcja Metalurgii Proszków Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR Sekretariat - Dr inż. Marek NYKIEL Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Józef DAŃKO Sekretariat - Dr inż. Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Maciej PIETRZYK Sekretariat - Dr inż. Wiesław MADEJ Sekcja Metaloznawstwa Przewodniczący Sekcji Prof. dr hab. inż. Jan DUTKIEWICZ Sekretariat - Dr inż. Wojciech MAZIARZ

4 Sekretariat Konferencji Prof. dr hab. inż. Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Al. Mickiewicza 30, Kraków Tel.: Fax.: Miejsce Konferencji: O.R.W. PANORAMA ul. Wysoka Krynica-Zdrój Tel.: Fax: Czas prezentacji: Monografie w Sesji Plenarnej: 15 min. wygłaszanie + 5 min. dyskusja, Monografie w Sekcjach: 15 min. wygłaszanie + 5 min. dyskusja, Referaty w Sekcjach: 12 min. wygłaszanie + 3 min. dyskusja. Do dyspozycji prelegentów: rzutnik pisma, rzutnik multimedialny, flipchart, tablice magnetyczne, ekrany. Każda sala wyposażona jest w łącze internetowe.

5 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI Recepcja uczestników od godz. 14:00 18:00 Kolacja 21:00 Spotkanie integracyjne Środa Czwartek 8:00 9:30 Śniadanie 9:30 9:40 Otwarcie Konferencji K. FITZNER Informacja o działalności naukowej Komitetu Metalurgii PAN w kadencji :40 12:50 SESJA PLENARNA SALA 1 9:40-10:00 10:00-10:20 10:20-10:40 10:40-11:00 11:00-11:30 F. GROSMAN, Ł. MADEJ, S. ZIÓŁKIEWICZ, J. NOWAK The new incremental forming process E.S. DZIDOWSKI The present state and the perspective of development and application of mesomechanics of failure and fracture in metal working processes A. ŁĘDZKI, R. STACHURA, A. KLIMCZYK, M. BERNASOWSKI Development and implementation of a computer-aided support system for AGH s blast-furnace technology T. PIECZONKA Powder metallurgy processing of aluminium ~ 5 ~

6 11:30-11:50 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 13:00-14:30 M. PERZYK, R. BIERNACKI, J. KOZŁOWSKI, A. SOROCZYNSKI Applications of computational intelligence methods to control of foundry processes J. LELITO, J.S. SUCHY, P. ŻAK, W. KRAJEWSKI, L. GREER, P. SCHUMACHER, H. KRAWIEC Micro-macro modelling of the AZ91/SiC composite solidification M.S. SZCZERBA Transformations of slip and twinning in tensile fcc single crystals of metals and alloys L. LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA, J. DUTKIEWICZ The effect of scandium and zirconium addition on the microstructure and properties of Al-Mg-Si-(Cu) alloys Obiad OBRADY W SEKCJACH SEKCJA METALURGII PROSZKÓW SALA 2 11:00-11:30 13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 Obiad H. DYBIEC Wpływ parametrów proszku z aluminium przewodowego na proces konsolidacji plastycznej J. GRZONKA, R. MANIA, J. MORGIEL Warunki spiekania i mikrostruktura magnetronowych katod CrSi L. JAWORSKA, B. SMUK, P. KLIMCZYK, M. ROZMUS, A. KALINKA Wpływ faz nanometrycznych na właściwości tworzyw narzędziowych D. BIAŁO, A. SKALSKI, J. TOMASIK Struktura i chropowatość formowanych wtryskowo mikroelementów z proszków żelaza M. HEBDA, J. KAZIOR Wpływ stopowania mechanicznego na zjawiska towarzyszące spiekaniu proszków astaloy CrM ~ 6 ~

7 15:45-16:00 16:00-16:30 19:30 M. BYRDY, T. PIECZONKA, J. KAZIOR Spiekane stale fosforowo-molibdenowe o powdyższonych właściwościach plastycznych Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) SEKCJA TEORII PROCESÓW METALURGICZNYCH SALA 2 11:00-11:30 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45 17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 19:30 J. WILLNER, G. SIWIEC, J. BOTOR Modeling and surface tension measurement of liquid Cu-Fe-Sb alloys L. BLACHA, R. PRZYŁUCKI, S. GOLAK Wypływ częstotliwości zasialnia indukcyjnego pieca tyglowego na pole przepływu ciekłego metalu M. KARBOWNICZEK, E. KAWECKA-CEBULA, A. MICHALSZYN, J. REICHEL Badania możliwości odfosforowania ciekłej surówki zawierającej chrom i nikiel M. BERNASOWSKI, A. ŁĘDZKI, R. STACHURA, A. KLIMCZYK, P. MIGAS, Z. WCISŁO Zastosowanie tradycyjnych i niekonwencjonalnych paliw zastępczych w wielkim piecu J. BUZEK, B. MACHULEC Zastosowanie odwrotnego zagadnienia Fouriera-Kirchoffa do estymacji profilu wewnętrznego wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu wielkiego pieca A. DĘBSKI, W. GĄSIOR, Z. MOSER Entalpia tworzenia faz międzymetalicnych w układzie Au Sn P. FIMA, W. GĄSIOR, Z. MOSER Zwilżanie miedzi stopami Bi-Ag-Sn i Bi-Ag-Zn Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) ~ 7 ~

8 SEKCJA TEORII PROCESÓW ODLEWNICZYCH SALA 3 14:30-14:50 14:50-15:10 15:10-15:25 15:25-15:40 15:40-15:55 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45 17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 19:30 M. CHOLEWA, M. KONDRACKI, A. DULĘBA, T. SZUTER Properties of aluminium alloys composites reinforced with carbide phases with some aspects of composite manufacturing technology W. KAPTURKIEWICZ, A. BURBELKO, E. FRAŚ, M. GÓRNY, D. GURGUL Modelling of ductile iron solidification using the cellular aut P. ŻAK, J. LELITO, J.S. SUCHY, W. KRAJEWSKI Poprawa dokładności przybliżonego rozwiązania problemu transportu ciepła poprzez zastosowanie metody kwadratur różniczkowych sterowanego rzędu J. SZAJNAR, D. BARTOCHA, T. WRÓBEL, A. WALASEK Rozkład pierwiastków i struktura powierzchniowych warstw stopowych na odlewach staliwnych E. GUZIK, D. KOPYCIŃSKI Struktura, właściwości i zastosowanie żeliwa z grafitem wermiklarnym J. ZYCH Badania właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego metodą ultradźwiękową Z. KONOPKA, M. ŁĄGIEWKA, M. NADOLSKI, A. ZYSKA Wpływ parametrów odlewania ciśnieniowego na rozmieszczenie cząstek SiC w odlewach kompozytowych na osnowie stopu AlSi 13 Cu 2 S. RZADKOSZ, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. KRANC Analiza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie J. DAŃKO, R. DAŃKO Obliczanie efektywnej powierzchni przekroju poprzecznego zaworu w strzelarkach do rdzeni T. PACYNIAK, P. JUST Wykonywanie modeli z spienionych tworzyw wielocząsteczkowych z wykorzystaniem plotera termicznego P 60 S firmy Megaplot Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) ~ 8 ~

9 SEKCJA TEORII PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ SALA 4 14:30-14:50 14:50-15:10 15:10-15:30 15:30-15:30 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45 17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 19:30 M. PIETRZYK, R. KUZIAK, V. PIDVYSOTSKYY, J. NOWAK, S. WĘGLARCZYK K. DROZDOWSKI Computer aided technology design for forging of CuCr alloys M. GLOWACKI, M. HOJNY Investigation of mushy steel rheological properties at temperatures close to solidus level K. MUSZKA, J. MAJTA Study of the effect of ultrafine-grained microstructure on mechanical behavior of microalloyed steels R.E. ŚLIWA Structural and mechanical aspects of metal composites obtained in deformation processes W. BOCHNIAK, A. KORBEL, A. BRZOSTOWICZ Nadplastyczne płynięcie stopu aluminium 7075 K. ŻABA, W. MUZYKIEWICZ Wybrane problemy kształtowania plastycznego obrobionych cieplnie aluminiowanych taśm stalowych K. ŻABA Badanie wpływu wielkości odkształcenia plastycznego na wybrane właściwości powłoki aluminiowo-krzemowej na podłożu stalowym J. GRZYB, W. LIBURA, A. RĘKAS Wyciskanie prętów aluminiowych o dużych przekrojach poprzecznych H. WOŹNIAK Siły i odkształcenia plastyczne w procesie spajania aluminium i miedzi metodą doczołowego spęczania na zimno Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) ~ 9 ~

10 SEKCJA METALOZNAWSTWA SALA 1 14:30-14:50 14:50-15:10 15:10-15:30 15:30-15:50 16:00-16:30 16:30-16:50 16:50 17:05 17:05-17:20 17:20-17:35 17:35-17:50 19:30 J. SIENIAWSKI, K. KUBIAK, A. NOWOTNIK Ni-based superalloys for the elements in high-performance aircraft engines S. DYMEK Friction stir welding of heat-treatable aluminum alloys B. MIKUŁOWSKI, G. BOCZKAL, B.J. BONARSKI, M.J. ZEHETBAUER, W. SKROTZKI, I. ALEKSANDROV, E. SCHAFLER, C.-G. OERTEL, W. WOŁCZYŃSKI Modeling of structure and properties of certain hexagonal metals Ł. MAJOR, M. KOT, J.M. LACKNER, B. MAJOR Tribological coatings on the basis of multilaer systems M. LEWANDOWSKA Perspectives for industrial applications of nanometals A. BIBORSKI, R. KOZUBSKI, Ł. ZOSIAK, V. PIERRON-BOHNES Kinetyka porządkowania atomowego w układzie nial z defektami potrójnymisymulacje Monte Carlo T. CZEPPE, Z. ŚWIĄTEK, G. KORZNIKOVA, A. SYPIEŃ, A. KORZNIKOV, M. MICHALEC Mikrostruktura i własności mechaniczne szybko chłodzonych stopów NiAlV A. ONYSZKO, J. SIENIAWSKI, K.KUBIAK Wytwarzanie monokrystalicznych odlewów z nadstopu niklu CMSX-4 R. KOLANO, A. KOLANO-BURIAN, J. SZYNOWSKI, M. KOWALCZYK, M. POLAK, P. ZACKIEWICZ, M. STECZKOWSKA-KEMPKA Taśmy amorficzne na bazie niklu jako elementy oporowe do energooszczędnych mat grzewczych Uroczysta kolacja (Bankiet konferencyjny) ~ 10 ~

11 Piątek 8:00 9:30 Śniadanie OBRADY W SEKCJACH SEKCJA TEORII PROCESÓW METALURGICZNYCH SALA 2 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 W. GĄSIOR, Z. MOSER Modelowanie lepkości stopów metali analiza porównawcza T. GANCARZ, Z. MOSER, W. GĄSIOR, J. PSTRUŚ Porównanie napięcia powierzchniowego, lepkości i gęstości Sn i stopów Sn-Ag przy użyciu różnych technik pomiarowych S. GOLAK, L. BLACHA, R. PRZYŁUCKI Wpływ częstotliwości roboczej pieca indukcyjnego na Wielkość powierzchni kąpieli metalicznej I. JAROSZ, S. MAŁECKI,C. MALINOWSKI Usuwanie indu i talu z ołowiu oraz hydrome-talurgiczny przerób zgarów K. ROGÓŻ, M. KUCHARSKI Kinetyka redukcji żużla z procesu zawiesinowego z zastosowaniem różnych postaci reduktora grafitowego J. JOWSA, A. CWUDZIŃSKI Modelowanie matematyczne zachowania się wtrąceń niemetalicznych (WN) w kadzi pośredniej Z. KUDLIŃSKI, J. LIPIŃSKI Badania laboratoryjne pirometalurgicznej redukcji tlenków żelaza z szlamu konwertorowego K. JANISZEWSKI Badania przemysłowe rafinacji ciekłej stali filtrami ceramicznymi J. MRÓZ, A. KONSTANCIAK, P. FRANCIK Produkcja surówki żelaza i stali Chiny i świat M. LITWIŃCZYK-KWAŚNICKA, J. SIWKA Główne czynniki termicznego usuwania powłok zdobniczych ze złomu puszek aluminiowych w warunkach utleniających ~ 11 ~

12 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:30 18:00-19:00 20:00 P. OZGA Modele termodynamiczne kąpieli kompleksowych do osadzania stopów cynku oraz cyny B. PANIC, J. DANKMEYER-ŁĄCZNY Badania modelowe przepływu gazu z pyłem przez warstwy kawałkowe w piecach szybowych J. PSTRUŚ, Z. MOSER, W. GĄSIOR Własności fizykochemiczne ciekłych stopów z układu Sn-Zn In M. SATERNUS, J. BOTOR Modelowanie procesów rafinacji aluminium i jego stopów Obiad A. ZAJĄCZKOWSKI, J. BOTOR, J. CZERNECKI Równoczesny opis termodynamicznych właściwości fazy gazowej antymonu i układów Cu-Sb oraz In-Sb A. ZAJĄCZKOWSKI, S. BRATEK, J. BOTOR, J. CZERNECKI Wpływ zamiany kamienia wapiennego substancjami zawierającymi siarczany wapnia na proces odmiedziowania żużla zawiesinowego W. ZAKULSKI, W. GĄSIOR, A. DĘBSKI Właściwości termodynamiczne stopów Ca-Li ciepło tworzenia fazy stałej CaLi 2 A. SOREK, Z. KUDLIŃSKI Strefa przymeniskowa w krystalizatorze COS Z. MOSER, W. GĄSIOR, A. DĘBSKI Modyfikacja bazy SURDAT L.A. ZABDYR Polski udział w projekcie europejskim COST 531: Lead-Free Solder Materials Kolacja Ognisko ~ 12 ~

13 SEKCJA TEORII PROCESÓW ODLEWNICZYCH SALA 3 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 12:15-12:30 J. JACKOWSKI, P. SZYMAŃSKI Warunki recyklingu zawiesinowych materiałów kompozytowych A. KOCHAŃSKI, J. KOZŁOWSKI, M. KŁĘBCZYK, P. PERZYŃSKI Modelowanie własności żeliwa sferoidalnego ADI za pomocą danych literaturowych opracowanych z wykorzystaniem metodyki przygotowania danych D. NAGOLSKA Ocena możliwości rozdzielenia składników kompozytów z nasycanym zbrojeniem drogą doboru ośrodka recyklingowego A. FEDORYSZYN, J. ZYCH Właściwości reologiczne masy z bentontem poddanej intensywnemu mieszaniu B. GRABOWSKA Opracowanie i charakterystyka spoiw biopolimerowych K. MAJOR-GABRYŚ, S.M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI Sypkie masy samoutwardzalne z uwodnionym krzemianem sodu i ciekłymi utwardzaczami estrowymi M. PAWLAK Zdolność wypełniania wnęki formy gipsowej przez silumin AlSi11 podczas zalewania z zastosowaniem podciśnienia E. HETMANIOK, D. SŁOTA, A. ZIELONKA Zastosowanie iteracyjnej metody picarda do rozwiązania zagadnienia krzepnięcia E. HETMANIOK, D. SŁOTA, A. ZIELONKA Porównanie zastosowania ADM I VIM w rozwiązaniu zagadnienia krzepnięcia S. RZADKOSZ Kształtowanie struktury i właściwości stopów na osnowie magnezu I. IZDEBSKA-SZANDA, A. BALIŃSKI Zmiany potencjału zeta układu wiążącego uwodniony krzemian sodu dioctan glikolu etylenowego D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK Budowa powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni odlewów z żeliwa sferoidalnego ~ 13 ~

14 12:30-12:45 13:00-14:30 A. BYLICA, A. DZIEDZIC, W. BOCHNOWSKI, S. ADAMIAK Odporność tribologiczna wybranych stali po nadtopieniu laserowym Obiad 18:00-19:00 20:00 Kolacja Ognisko SEKCJA TEORII PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ SALA 4 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 W. BOCHNIAK, A. KORBEL, P. OSTACHOWSKI, W. SUDER Analiza własności mechanicznych i struktury stopu miedzi Cu6,5P wyciśniętego metodą KoBo B. PAWŁOWSKA, R.E. ŚLIWA Plastyczne płynięcie lotniczych stopów aluminium w procesie wyciskania wyrobów o złożonym kształcie przekroju poprzecznego H. DYBIEC Alternatywny proces recyklingu trudno przerabianych złomów z metali lekkich D. POCIECHA, J. OSIKA, K. ŚWIĄTKOWSKI, H. PALKOWSKI Zastosowanie modelowania fizycznego do wyznaczania pola odkształceń w procesie pielgrzymowego walcowania rur na zimno P. SKUBISZ, J. SIŃCZAK Dobór warunków kontrolowanego chłodzenia odkuwek matrycowych bezposrednio po kuciu Z. GRONOSTAJSKI, M. HAWRYLUK, D. JABŁOŃSKI, S. WALCZAK Problemy przy kuciu precyzyjnym przegubów homokinetycznych A. BĄCZKOWSKI Kształtowanie wyrobów cylindrycznych z wybranych stopów aluminium metodą zgniatania obrotowego A. GONTARZ Porównanie efektywności procesów kucia korpusu noża obrotowego Z. PATER Walcowanie poprzeczno-klinowe korpusów noży obrotowych ~ 14 ~

15 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 H. DYJA, S. MRÓZ, S. SAWICKI, P. SZOTA, A. STEFANIK Teoretyczna i doświadczalna analiza procesu walcowania prętów żebrowanych platerowanych stalą odporną na korozję W. MATYSIAK, K. ŚWIĄTKOWSKI Wpływ cięcia laserowego na przebieg procesu wywijania obrzeży otworów w blachach grubych J. ROJEK, M. HYRCZA-MICHALSKA, A. BOKOTA, W. PIEKARSKA Doświadczalne i numeryczne wyznaczanie właściwości mechanicznych złącz wsadów do tłoczenia spawanych techniką laserową M. HYRCZA-MICHALSKA Badania podatności blach i rur spawanych laserowo do kształtowania cieczą W. MUZYKIEWICZ Implementacja niekonwencjonalnych wysokoenergetycznych technik cięcia do gęstej perforacji blachy M. HYRCZA-MICHALSKA, P. PŁONKA, T. MRUGAŁA Analiza podatności do tłoczenia stali żarowytrzymałych i żaroodpornych stopów niklu stosowanych na konstrukcje silników lotniczych Obiad S. KUT Zastosowanie funkcji odkształcalności granicznej w prognozowaniu jakości geometrycznej wykrojek M. KNAPIŃSKI, H. DYJA, A. KAWAŁEK, M. KWAPISZ Zmiana wielkości ziarna austenitu podczas nagrzewania wsadu i walcowania wstępnego blach grubych ze stali S460NL1 H. PAUL, Ł. MADEJ, M. BIJAK, L. TRĘBACZ, W. WAJDA, M. MISZCZYK Modelowanie rozwoju mikrostruktury stopu AA1050 wyciskanego w procesie ECAP W. WAJDA, H. PAUL, K. PERZYŃSKI, Ł. MADEJ Wpływ orientacji sąsiadujących krystalitów na zmiany tekstury i zachowanie umocnieniowe w pobliżu granicy ziaren A. MILENIN, P. KUSTRA, M. PAĆKO, J.-M. SEITZ, F.W. BACH, D. BORMANN Numeryczne modelowanie procesów wyciskania oraz ciągnienia cienkich drutów ze stopów magnezu do zastosowania w chirurgii A. MILENIN, M. PIETRZYK, W. WALCZYK Numeryczna symulacja kucia wykorbień wałów korbowych metodą TR ~ 15 ~

16 16:00-16:30 18:00-19:00 20:00 Kolacja Ognisko SEKCJA METALOZNAWSTWA SALA 1 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:30 M. LECH-GREGA, A. KŁYSZEWSKI, M. OPYRCHAŁ, W. SZYMAŃSKI, J. ŻELECHOWSKI Charakteryzacja blach ze stopów AlSi7 z dodatkiem Sc i Mg przeznaczonych do głębokiego tłoczenia B. LESZCZYŃSKA MADEJ, H. DYBIEC Wpływ sposobu rozpylania proszku na wielkość ziarna i wybrane własności aluminium J. SENDERSKI, B. PŁONKA, S. BOCZKAL Wybrane zagadnienia wytwarzania ultra-drobnoziarnistych stopów aluminium metodami Rapid Soldification J. SOBOTA, H. DYBIEC Umocnienie odkształceniowe aluminium przewodowego konsolidowanego plastycznie z proszków G. WŁOCH, H. DYBIEC Kalorymetryczne badania skonsolidowanych plastycznie proszków aluminium przewodowego J. WOJEWODA-BUDKA, J. MORGIEL, R. NOWAK Wysokotemperaturowa reaktywność ciekłego aluminium z podłożami tlenkowymi ZnO i Y 2 O 3 Z. ZAMKOTOWICZ, J. ŻELECHOWSKI, M. LECH-GREGA, J. SENDERSKI, B. PŁONKA, B. AUGUSTYN Zróżnicowanie struktury wlewków odlewanych metodą tradycyjną i jej wpływ na własności prętów po wyciskaniu K. MROCZKA, J. DUTKIEWICZ, A. PIETRAS Zastosowanie metody friction stir welding do zgrzewania stopów aluminium serii 2000, 6000 i 7000 ~ 16 ~

17 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13::00-13:15 13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 H. PAUL, M. MISZCZYK Wpływ bimodalnej struktury wydzieleń fazowych na ewolucję mikrostruktury i tekstury stopu AA3104 J. BONARSKI, L. TARKOWSKI, S. PAWLAK, J. GUŚPIEL, K. KUDŁACZ Profil głębokościowy naprężeń własnych badany techniką dyfrakcji rentgenowskiej H. PAUL, M. MISZCZYK, M. PRAŻMOWSKI, Z. SZULC Zmiany struktury w warstwie połączenia w spajanych wybuchowo platerach Al-Cu M. RICHERT, J. RICHERT, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. HOTLOŚ, M. MAŚLANKA, M. MROCZKOWSKI Wpływ intensywnych odkształceń plastycznych na zmiany struktury metali i stopów o sieci A1 M.S. SZCZERBA, P. PAŁKA Ilościowa analiza transformacji dominującego systemu poślizgu w kryształach RSC M.S. SZCZERBA, M. PEREK Bliźniakowanie mechaniczne drugiego rzędu w kryształach RSC K. SZTWIERTNIA, M. BIEDA-NIEMIEC, T. CZEPPE, A. KORNEVA Ultra-drobnokrystaliczne mikrostruktury uzyskiwane w procesie konwencjonalnego walcowania. Stopy aluminium o bimodalnym rozkładzie wydzieleń Obiad A. KORNEVA, G. KORZNIKOVA, M. BIEDA-NIEMIEC, A. KORZNIKOV, M. FARYNA, K. SZTWIERTNIA Rozwój gradientowej mikrostruktury magnetycznie twardego stopu FeCr30Co8 po intensywnym odkształceniu przez rozciąganie i skręcanie w temperaturze 750ºC A. LIS, C. KOLAN, J. LIS Wpływ szybkości odkształcania podczas ocp na wydzielanie boru w niskowęglowej, niskostopowej stali Ł. ROGAL, J. DUTKIEWICZ Opracowanie technologii i charakterystyka mikrostruktury stali narzędziowych W. WOŁCZYŃSKI, R. MARTYNOWSKI, W. WAJDA, J. KOWALSKI, B. KANIA Konkurencja strukturalna w trakcie krystalizacji wlewka kuziennego J. ROMANOWSKA Termodynamiczna, mikrostrukturalna i termiczna analiza stopów Cu-Ni-Sn-Zn ~ 17 ~

18 15:45-16:00 16:00-16:30 16:30-16:45 16:45-17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 18:00-19:00 20:00 W. MAZIARZ Ewaluacja struktury i przemiana martenzytyczna w dwufazowych + stopach z układu Co-Ni-Al W. GŁUCHOWSKI, Z. RDZAWSKI Mikrostruktura stopów srebra z dodatkiem metali ziem rzadkich J. DUTKIEWICZ, W. MAZIARZ, L. LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA, T. CZEPPE, A. GÓRAL Struktura eutektycznych stopów na osnowie niklu i cyrkonu uzyskanych drogą szybkiego chłodzenia lub mechanicznej syntezy D. OLESZAK Masywne stopy amorficzne na osnowie niklu wytwarzane metodą mechanicznej syntezy i zagęszczania proszków H. DYBIEC Synteza materiałów o submikrometrycznej strukturze ziaren ze stopu AlSiFeCuMg A. PAWEŁEK, S. KÚDELA, J. MIZERA, J. ZDUNEK, Z. RANACHOWSKI, A. PIĄTKOWSKI, S. KÚDELA JR., Z. JASIEŃSKI, P. RANACHOWSKI Emisja akustyczna w stopach i kompozytach poddanych próbom ściskania przed i po przetwarzaniu metodami intensywnego odkształcania Kolacja Ognisko ~ 18 ~

19 Sobota 8:00-9:00 Śniadanie 9:00-10:45 Zebrania w Sekcjach 10:45-11:00 Zamknięcie Konferencji 12: 00-13:00 Obiad ~ 19 ~

20 Ramowy program Konferencji Metalurgia Środa Czwartek Piątek Sobota Recepcja uczestników konferencji od 14:00 Śniadanie 8:00 9:30 8:00 9:00 8:00 9:00 (kawa, herbata) 11:00 11:30 11:00 11:30 Obiad 13:00 14:30 13:00 14:30 12:00 13:00 (kawa, herbata) 16:00 16:30 16:00 16:30 Kolacja 18:00 19:00 18:00 19:00 Spotkanie integracyjne 21:00 Uroczysta kolacja 19:30 Ognisko 20:00 Otwarcie 9:30.9:40 Sesja plenarna s. 1 9:40 13:00 Sesje specjalistyczne I. Sekcja Metalurgii Proszków s. 2 14:30 16:00 - II. Sekcja Teorii Procesów Metalurgicznych s. 2 14:30 18:15 9:00 16:00 III. Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych s. 3 14:30 17:45 9:00 12:45 IV. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej s. 4 14:30 17:45 9:00 16:00 V. Sekcja Metaloznawstwa s. 1 14:30 17:50 9:00 17:45 Zebrania w Sekcjach 9:00 10:45 Zamknięcie Konferencji 10:45 11:00 ~ 20 ~

LISTA MONOGRAFII ANGIELSKOJEZYCZNYCH I PRAC W POLSKOJEZYCZNEJ MONOGRAFII NA KONFERENCJE METALURGIA 2010.

LISTA MONOGRAFII ANGIELSKOJEZYCZNYCH I PRAC W POLSKOJEZYCZNEJ MONOGRAFII NA KONFERENCJE METALURGIA 2010. LISTA MONOGRAFII ANGIELSKOJEZYCZNYCH I PRAC W POLSKOJEZYCZNEJ MONOGRAFII NA KONFERENCJE METALURGIA 2010. A. MONOGRAFIE ANGIELSKOJEZYCZNE 1. Perzyk M., Biernacki R., Kozlowski J., Soroczynski A.: Applications

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2015-2016 Tematy Prac magisterskich Technologii Formy 2015-2016 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2016-2017 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Badania stanu powierzchni surowej odlewów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, walcowanie itp.) Autorzy i liderzy merytoryczni

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Metalurgia - Tematy Prac inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 05-06 Tematy Prac Inżynierskich y 05-06 3 5 Zespół dwuosobowy 6 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 62-2012 SPIS TREŚCI nr 1/2 10 Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie - stan aktualny i prognozy / J. J. Sobczak, E. Balcer, A. Kryczek 28 Jakie są perspektywy rynku metali ziem

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy Tematy Prac Inżynierskich y 2014-2015 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Opiekun pracy Miejsce praktyki 1 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych metodą rezystancyjną 2 Marta Zmarzła

Bardziej szczegółowo

dr inż. Cezary SENDEROWSKI

dr inż. Cezary SENDEROWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Nowych Technologii i Chemii Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii Rodzaj studiów: studia inżynierskie Kierunek: mechanika i budowa maszyn Specjalność: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Wstęp 11

Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Wstęp 11 Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 11 1. Wytwarzanie stali 13 1.1. Wstęp 13 1.2. Wsad do wielkiego pieca 15 1.3. Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wstêp Od epoki br¹zu do in ynierii materia³owej Przedmowa Rozdzia³ 1 Budowa atomowa metali Rozdzia³ 2 Krzepniêcie metali

Spis treœci Wstêp Od epoki br¹zu do in ynierii materia³owej Przedmowa Rozdzia³ 1 Budowa atomowa metali Rozdzia³ 2 Krzepniêcie metali 5 Spis treœci Wstêp Od epoki br¹zu do in ynierii materia³owej Adolf Maciejny... 17 Przedmowa Znaczenie metali w rozwoju cywilizacji... 31 Rozdzia³ 1 Budowa atomowa metali Karol Przyby³owicz... 37 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Przetwórstwo stopów i materiałów spiekanych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM-2-206-SM-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie

Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie Anna Kula Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH

PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH TECHNOLOGIE URZĄDZENIA MATERIAŁY - ZASTOSOWANIA 178 Kwartalna Konferencja Naukowo Techniczna SITMN WROCŁAW, 28-30 MAJA 2012 HOTEL WROCŁAW ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień 15.12.2016 Numer PN Odlewy PN-EN 1559-1:2011P PN-EN 1559-1:2011E PN-EN 1559-2:2014-12E PN-EN

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się

Bardziej szczegółowo

Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych

Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych XXIII Walne Zgromadzenie Izby 8-9 czerwca 20017 w Krakowie. Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/tydzień:

Liczba godzin/tydzień: Nazwa przedmiotu: Zaawansowane procesy pirometalurgiczne Advanced pyrometallurgical processes Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and manufacture engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach plastycznych i jej interpretacja strukturalna

Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach plastycznych i jej interpretacja strukturalna AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH ROZPRAWA DOKTORSKA Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach plastycznych i jej interpretacja strukturalna

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów 0-0 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Opiekun pracy Miejsce Algorytm bilansowania

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki

Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki Przykład wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym: Wytłoczki CEL PROJEKTU Opracowanie technologii przeróbki plastycznej stopów magnezu : walcowania cienkich blach po odlewaniu metodą twin roll

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: OTRZYMYWANIE STOPÓW ŻELAZA Z WĘGLEM. 2016-01-24 1 1. Stopy metali. 2. Odmiany alotropowe żelaza. 3.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Dużych Odkształceń Plastycznych CWS

Laboratorium Dużych Odkształceń Plastycznych CWS Laboratorium Dużych Odkształceń Plastycznych CWS W Katedrze Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych AGH utworzono nowoczesne laboratorium, które wyposażono w oryginalną w skali światowej

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki

Bardziej szczegółowo

ODKSZTAŁCALNOŚĆ BLACH PERFOROWANYCH

ODKSZTAŁCALNOŚĆ BLACH PERFOROWANYCH SERIA MONOGRAFIE NR 6/2013 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH MONOGRAFIA HABILITACYJNA ODKSZTAŁCALNOŚĆ BLACH PERFOROWANYCH Wacław Muzykiewicz Kraków

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna 1. Badania własności materiałów i próby technologiczne 2. Stany naprężenia, kierunki, składowe stanu naprężenia 3. Porównywanie stanów

Bardziej szczegółowo

Korozja stopów Fe-Cr w wodnych roztworach H 2 S. Badania na elektrodzie dyskowej Banaś

Korozja stopów Fe-Cr w wodnych roztworach H 2 S. Badania na elektrodzie dyskowej Banaś Tematy prac dyplomowych, magisterskich dla studentów V roku w roku 2010/2011 Nazwisko i Imię Temat pracy Promotor pracy Miejsce praktyki 1 Korozja stopów Fe-Cr w wodnych roztworach H 2 S. Badania na elektrodzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si 53/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Liderzy merytorycznii: Prof. Dr hab. Inż. Franciszek Grosman Dr hab. inż. Romana Śliwa Rzeszów 10 11.02.2009 r. Uszczegółowione plany

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH

PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH TECHNOLOGIE URZĄDZENIA MATERIAŁY - ZASTOSOWANIA Międzynarodowa Konferencja Przetwórstwo Metali Nieżelaznych Technologie Urządzenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne Technologia obróbki cieplnej Grzanie i ośrodki grzejne Grzanie: nagrzewanie i wygrzewanie Dobór czasu grzania Rodzaje ośrodków grzejnych Powietrze Ośrodki gazowe Złoża fluidalne Kąpiele solne: sole chlorkowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE mgr inż. Marzena Tkaczyk Promotorzy: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr dr hab. Wanda

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY STOPÓW Al-Si

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY STOPÓW Al-Si 29/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY STOPÓW Al-Si J. PIĄTKOWSKI

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6 12/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM Produkcja i budowa stali Produkcja stali ŻELAZO (Fe) - pierwiastek chemiczny, w stanie czystym miękki i plastyczny metal o niezbyt dużej wytrzymałości STAL - stop żelaza

Bardziej szczegółowo

Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności tlenu w ciekłym stopie i wybrane parametry krzywej krystalizacji

Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności tlenu w ciekłym stopie i wybrane parametry krzywej krystalizacji PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3.

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3. PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3. WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE Definicja obróbki cieplnej Dziedzina

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAŁ METALI LEKKICH W SKAWINIE. Innowacyjne technologie i materiały na bazie metali lekkich

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAŁ METALI LEKKICH W SKAWINIE. Innowacyjne technologie i materiały na bazie metali lekkich INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAŁ METALI LEKKICH W SKAWINIE Innowacyjne technologie i materiały na bazie metali lekkich Dr inż. Sonia Boczkal Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Nauka o materiałach II Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MME-1-303-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Techniki wytwarzania - odlewnictwo

Techniki wytwarzania - odlewnictwo Techniki wytwarzania - odlewnictwo Główne elementy układu wlewowego Układy wlewowe Struga metalu Przekrój minimalny Produkcja odlewów na świecie Odbieranie ciepła od odlewów przez formę Krystalizacja Schematyczne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody Friction Stir Welding do spajania elementów odlewanych z przerobionymi plastycznie

Zastosowanie metody Friction Stir Welding do spajania elementów odlewanych z przerobionymi plastycznie Zebranie Komisji Metalurgiczno Odlewniczej Polskiej Akademii Nauk 1 grudnia 2010 r. Temat referatu: Zastosowanie metody Friction Stir Welding do spajania elementów odlewanych z przerobionymi plastycznie

Bardziej szczegółowo

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn 1. WSTĘP Przedwojenny Polski pistolet VIS skomplikowana i czasochłonna obróbka skrawaniem Elementy składowe pistoletu podzespoły

Bardziej szczegółowo

Badania mechaniczne PN-EN ISO : Wersja angielska Data publikacji: Zastępuje:

Badania mechaniczne PN-EN ISO : Wersja angielska Data publikacji: Zastępuje: 19.060 Badania mechaniczne PN-EN ISO 7500-1:2016-02 Wersja angielska Metale - Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych - Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające

Bardziej szczegółowo

Wiktor WODECKI. Wydział Odlewnictwa. Akademia Górniczo-Hutnicza, ul.reymonta 23, Kraków

Wiktor WODECKI. Wydział Odlewnictwa. Akademia Górniczo-Hutnicza, ul.reymonta 23, Kraków 7/42 Solidification o f Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No 42 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 42 PAN- Katowice, PL ISSN 0208-9386 ANALIZA STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Odlewnictwo stopów metali nieżelaznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MME n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MME n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Procesy przeróbki plastycznej I Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MME-1-505-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Materiały konstrukcyjne otrzymane w procesach obróbki plastycznej wyprasek z proszków stopów aluminium

Materiały konstrukcyjne otrzymane w procesach obróbki plastycznej wyprasek z proszków stopów aluminium Obróbka Plastyczna Metali t. XVII nr 4 (2006) prof. dr hab. inŝ. Stefan SZCZEPANIK Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Kraków Materiały konstrukcyjne otrzymane

Bardziej szczegółowo

STOPY ŻELAZA. Cz. I. Stale niestopowe konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach, staliwa i żeliwa niestopowe

STOPY ŻELAZA. Cz. I. Stale niestopowe konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach, staliwa i żeliwa niestopowe STOPY ŻELAZA Cz. I. Stale niestopowe konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach, staliwa i żeliwa niestopowe STALE Stal stop żelaza z węglem i innymi dodatkami stopowymi, zawierający do ok. 2 % węgla,

Bardziej szczegółowo

Badania stopów Al-Zr odlewanych w sposób ciągły

Badania stopów Al-Zr odlewanych w sposób ciągły A R C H I V E S of F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 13 Special Issue 3/2013 63 68

Bardziej szczegółowo

Stany utwardzenia wg normy EN 515

Stany utwardzenia wg normy EN 515 F O O1 O2 O3 H12 H14 H16 H18 H19 Hxx4 Hxx5 H111 H112 H116 H22 H24 H26 H28 H32 H34 H36 H38 H42 H44 H46 H48 W W51 Jak wyprodukowano (nie podano granicznych wartości parametrów mechanicznych) WyŜarzone produkty,

Bardziej szczegółowo

KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK XIV KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA METALURGIA 2006 11-14.10.2006 K R Y N I C A

KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK XIV KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA METALURGIA 2006 11-14.10.2006 K R Y N I C A KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK XIV KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA METALURGIA 2006 1114.10.2006 K R Y N I C A Przewodniczcy Konferencji Prof. dr hab. in. Józef ZASADZISKI Przewodniczcy Komitetu Metalurgii

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. MECHANIKA / Politechnika Warszawska 2009

PRACE NAUKOWE. MECHANIKA / Politechnika Warszawska 2009 PRACE NAUKOWE. MECHANIKA / Politechnika Warszawska 2009 SPIS TREŚCI z. 224 - monografia Modele charakterystyk materiałów magnetycznych miekkich stosowanych w budowie czujników / Roman Szewczyk Wykaz waŝniejszych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY ODLEWANIA NA INTENSYWNOŚĆ PRZEPŁYWU STOPÓW Al-Si W KANALE PRÓBY SPIRALNEJ BINCZYK F., PIĄTKOWSKI J., SMOLIŃSKI A.

WPŁYW TEMPERATURY ODLEWANIA NA INTENSYWNOŚĆ PRZEPŁYWU STOPÓW Al-Si W KANALE PRÓBY SPIRALNEJ BINCZYK F., PIĄTKOWSKI J., SMOLIŃSKI A. 31/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 WPŁYW TEMPERATURY ODLEWANIA NA INTENSYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Współczesne materiały inżynierskie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM-2-205-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Definicja OC

Definicja OC OBRÓBKA CIEPLNA Podstawy teoretyczne Zakres tematyczny 1 Definicja OC Obróbka cieplna jest to zespół zabiegów wywołujących polepszenie właściwości mechanicznych oraz fizyko-chemicznych metali i stopów,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego

Sytuacja odlewnictwa światowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego Trendy i prognozy - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów - 2010 Wielkość globalnej produkcji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 14

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 14 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 14 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Pełzanie Zjawisko powolnego odkształcania

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

O naszej konkurencyjności decydują: wysokie parametry jakościowe produktów, rzetelna obsługa, terminowość realizacji zamówień.

O naszej konkurencyjności decydują: wysokie parametry jakościowe produktów, rzetelna obsługa, terminowość realizacji zamówień. IMPEXMETAL S.A. Huta Aluminium Konin jest obecna na rynku europejskim od wielu lat. Łączymy w sobie cechy doświadczonego producenta i dostawcy otwartego na rynek oraz potrzeby klientów. Nasza strategia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria teriałowa 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa szyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 i 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 1 DEFINICJA KOMPOZYTU KOMPOZYTEM NAZYWA SIĘ MATERIAL BĘDĄCY KOMBINACJA DWÓCH LUB WIĘCEJ ROŻNYCH MATERIAŁÓW 2 Kompozyt: Włókna węglowe ciągłe (preforma 3D) Osnowa : Al-Si METALE I

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZABIEGÓW USZLACHETNIANIA NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW ZABIEGÓW USZLACHETNIANIA NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH ODDZIAŁ KRAKOWSKI STOP XXXII KONFERENCJA NAUKOWA z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 Kraków, 11 grudnia 2009 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH Zbigniew Bonderek, Stefan Chromik Kraków 2006 r. WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT Recenzenci: Prof. Dr hab. Inż. Józef Dańko Prof. Dr

Bardziej szczegółowo

STOPY CYNKU Z ALUMINIUM Rodzaje, właściwości, zastosowanie

STOPY CYNKU Z ALUMINIUM Rodzaje, właściwości, zastosowanie AGH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Witold K. Krajewski STOPY CYNKU Z ALUMINIUM Rodzaje, właściwości, zastosowanie Kraków 2013 Wydawnictwo Naukowe AKAPIT Opiniodawcy:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 19 O zespole autorskim 21. Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23. Literatura... 35

Przedmowa 19 O zespole autorskim 21. Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23. Literatura... 35 Spis treści Przedmowa 19 O zespole autorskim 21 1 Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23 Literatura... 35 2 Przetwarzanie energii do celów spawalniczych [1] 37 2.0. Wstęp... 37

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę 1. Omówić budowę atomu. 2. Co to jest masa atomowa? 3. Omówić budowę układu okresowego pierwiastków. 4. Wyjaśnić strukturę

Bardziej szczegółowo

w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych

w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych Spoiwa krzemianowe Kompozyty krzemianowe (silikatowe) kity, zaprawy, farby szkło wodne Na 2 SiO 3 + 2H 2 O H 2 SiO 3 +

Bardziej szczegółowo

Iwona Kargulewicz, Krzysztof Olendrzyński, Bogusław Dębski, Jacek Skoskiewicz

Iwona Kargulewicz, Krzysztof Olendrzyński, Bogusław Dębski, Jacek Skoskiewicz Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa; tel. (22) 832 33 01; fax. (22) 833 69 28; e-mail: kcie@ios.edu.pl; www: emissions.ios.edu.pl/kcie Inwentaryzacja emisje misji dioksyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW1 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące Lex norma badania nieniszczące - Lex norma badania nieniszczące L.p. Numer normy Tytuł Status 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PN-B-06264:1978 Wersja PN-B-19320:1999 Wersja PN-C-82055-4:1999

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w. dr Kwapisz AM6

Informatyka. w. dr Kwapisz AM6 2009 Sobota Semestr I Studia Inżynierskie Fizyka w. dr Olszewski AM6 Sobota Semestr I Studia Magisterskie Fizyka w. dr Borowska AM1 ćw. AM2 Fizyka ćw. AM2 Fizyka s. AM2 ćw. AM1 Informatyka ćw. AM1 Marketing

Bardziej szczegółowo

Wady wyrobów metalowych

Wady wyrobów metalowych Wady wyrobów metalowych Marta Wojas Urząd Dozoru Technicznego 1. WSTĘP Wiadomości o wyrobach metalowych, procesach ich wytwarzania oraz wadach mogących występować w wyrobach są niesłychanie istotnym obszarem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Obróbka Cieplna Odlewów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA BRĄZU CuSn8 I JEJ WPŁYW NA SEGREGACJĘ CYNY

MODYFIKACJA BRĄZU CuSn8 I JEJ WPŁYW NA SEGREGACJĘ CYNY 42/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA BRĄZU CuSn8 I JEJ WPŁYW NA SEGREGACJĘ CYNY J. SZAJNAR 1, M.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MODYFIKACJI NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI, STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CYNOWO-FOSFOROWEGO CuSn10P

WPŁYW MODYFIKACJI NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI, STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CYNOWO-FOSFOROWEGO CuSn10P 17/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW MODYFIKACJI NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI, STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA CHARAKTERYSTYCZNYCH TEMPERATUR KRZEPNIĘCIA ŻELIWA CHROMOWEGO

IDENTYFIKACJA CHARAKTERYSTYCZNYCH TEMPERATUR KRZEPNIĘCIA ŻELIWA CHROMOWEGO 22/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 IDENTYFIKACJA CHARAKTERYSTYCZNYCH TEMPERATUR

Bardziej szczegółowo

Indywidualny projekt kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle

Indywidualny projekt kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle Indywidualny projekt kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle ZB13. Opracowanie technologii przetapiania stopów niklu z zastosowaniem modyfikowania nanocząstkami proszków Liderzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy Recyklingu Żelaza Recykling Processe of Iron and Steel Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Kierunkowyfakultatywny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5 Spis treści Streszczenie... 12 Abstract... 14 Słowo wstępne... 16 1. Wyznaczanie własno ci mechanicznych stali... 20 2. Statyczna próba rozciągania w temperaturze podwyższonej... 24 3. Badania mechaniczne

Bardziej szczegółowo

I Wymagania techniczne dla projektowania:

I Wymagania techniczne dla projektowania: Rzeszów, 28.05.2015 Adamet Witold Gajdek, Adam Pęczar sp. jawna ul. Chmaja 4 35-021 Rzeszów Dot. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wyrobów ze stopów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład IV. Polikryształy I. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład IV. Polikryształy I. Jerzy Lis Wykład IV Polikryształy I Jerzy Lis Treść wykładu I i II: 1. Budowa polikryształów - wiadomości wstępne. 2. Budowa polikryształów: jednofazowych porowatych z fazą ciekłą 3. Metody otrzymywania polikryształów

Bardziej szczegółowo

BADANIA DYFRAKCYJNE WARSTWY ALFINOWANEJ NA STOPACH ŻELAZA

BADANIA DYFRAKCYJNE WARSTWY ALFINOWANEJ NA STOPACH ŻELAZA 56/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 16425308 BADANIA DYFRAKCYJNE WARSTWY ALFINOWANEJ NA STOPACH ŻELAZA S. PIETROWSKI

Bardziej szczegółowo