Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 1,55 USA (DJIA) 1,45. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 1,55 USA (DJIA) 1,45. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75"

Transkrypt

1 Wiadomości z rynków finansowych Kluczowe wydarzenia Zaskakujące wieści z Grecji zdominowały rynki Niepewność dotycząca przyszłości Grecji doprowadziła do wzrostu awersji do ryzyka Zmiana w negocjacjach między Grecją a jej wierzycielami mocno uderzyła w rynki w ostatnim tygodniu czerwca, pozostawiając pozostałe czynniki w tle. Rezultatem był negatywny wynik akcyjnych i kredytowych rynków za cały miesiąc we wszystkich regionach. Podczas gdy indeks S&P 500 wzrósł o 1,6% i powrócił do poziomu z początku roku, europejski Stoxx Europe 600 spadł o 3,4%, a środkowoeuropejski CECEEUR stracił aż 6,5% swojej wartości. Indeks praskiej giełdy PX odnotował spadek o 4%, również w wyniku spadku akcji w ostatnim tygodniu miesiąca. Akcje Rynków Wschodzących w czerwcu spadły o 3,1%. Niepewność dotycząca Grecji znalazła odzwierciedlenie również w wynikach obligacji skarbowych, ponownie z związku z awersją do ryzyka. Wyniki obligacji rządowych w przypadku tzw. peryferii strefy euro pod koniec czerwca wzrosły (w przypadku Grecji stopy zwrotu obligacji wzrosły gwałtownie), do spadku doszło jednak w obligacjach skarbowych Niemiec. Niemniej jednak za cały czerwiec stopa zwrotu dziesięcioletniej niemieckiej obligacji Bund wzrosła o prawie 30 punktów bazowych i zakończyła miesiąc na poziomie 0,75%, ponieważ rynki nadal pochłaniają ożywiającą się inflację i mocne dane o wzroście gospodarczym w Europie. Stopa zwrotu dziesięcioletniej czeskiej obligacji rządowej wzrosła z 0,80% na poziom 1,25%. Również czeska gospodarka odnotowuje ożywienie aktywności gospodarczej oraz rynku pracy. Dane równocześnie potwierdzają, że fenomen deflacji nie zagraża krajowej gospodarce. Indeksy akcyjne 1M 3M 1R Aktualna wartość USA (DJIA) -2.17% -0.88% 4.71% Ropa (USD) Wyniki rynków finansowych 1,65 1,55 USA (DJIA) 1,45 Niemcy (Dax) 1,35 Europa Środkowa 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75 Wyniki ceny złota i ropy ,00 9,00 7,00 5,00 3,00 1,00-1,00-3,00 Ropa - Brent Złoto Zlato (po (v pravo) prawej) Roczna inflacja w Polsce (w %) Wyniki obligacji skarbowych Niemcy (Dax) -4.11% -8.53% 11.31% Europa Środkowa -5.40% -4.97% -1.90% Surowce 1M 3M 1R Aktualna wartość Złoto -1.41% -0.85% % Ropa Brent -3.00% 15.39% % 63,59 EM U A USA 2,5% 2,1% 1,7% 1,3% 0,9% 0,5% 0,1% -0,3% 1,62% 1,69% 1,99% 1,65% 2,74% 0,11% 0,01% -0,23% 0,08% -0,18% -0,18% 3M 6M 2Y 5Y 10Y USA EMU PLN 2,35% 3,31% 0,76% 3,20% 2,70% 2,20% 1,70% 1,20% PLN

2 strona 2 Wydarzenia, które poruszyły rynkiem Wydarzenie Wpływ na rynek Skutki Gospodarka europejska oraz zyski firm Gospodarka europejska kontynuuje ożywienie zainicjowane połączeniem polityki Europejskiego banku centralnego, osłabienia euro oraz spadku cen ropy. Ożywienie gospodarki przełoży się na wyższy wzrost zysków firm europejskich. Aktualny przewidywany wzrost zysków firm w tym i przyszłym roku przekracza +11%. Dane z gospodarki amerykańskiej Po słabym pierwszym kwartale, gdy PKB spadło w wyniku połączenia mroźnej zimy, redukcji inwestycji sektora energetycznego oraz szybkiego wzmocnienia dolara, gospodarka zaczęła się stabilizować. W maju pozytywnie zaskoczyło głównie tworzenie nowych miejsc pracy oraz działalność budowlana. Sytuacja na wschodniej Ukrainie Na początku czerwca konflikt na wschodniej Ukrainie znacznie się nasilił, następnie jednak doszło do uspokojenia a ostatnie tygodnie są całkowicie poza głównym nurtem wydarzeń. Cała uwaga inwestorów skupiona jest na sytuacji w Grecji. Sankcje ekonomiczne wobec Rosji zostały przedłużone, niemniej jednak było to do przewidzenia a wpływ na rosyjskie aktywa był minimalny. Sytuacja w Grecji Wierzyciele długu greckiego na czele z "Trójką" (MFW, EBC i przedstawiciele strefy euro) intensywnie starają się znaleźć kompromis z greckim rządem. Jednak odrzucenie warunków referendum znacznie zwiększyło ryzyko odejścia kraju ze strefy euro. Wzrost oczekiwania inflacyjnego w strefie euro Kampania przedwyborcza w Polsce Wraz z ożywieniem gospodarczym ustabilizowała się inflacja (inflacja bazowa w maju wzrosła o 0,03% na 0,9%), co zainicjowało wzrost średnioterminowych i długoterminowych stóp procentowych w strefie euro. Ceny obligacji (głównie skarbowych) z długim terminem zapadalności znacznie spadły. Tendencja ta utrzymywała się równieć w czerwcu. Cele gospodarcze nowowybranego prezydenta Dudy nie są korzystne dla polskich firm. Oprócz niechęci do przyjęcia euro, prezydent będzie wspierać zwiększenie opodatkowania banków, telekomonikacji i sieci handlowych, aby móc finansować większe wydatki z budżetu państwa. W związku z tym ważne będą jesienne wybory parlamentarne, które w przypadku zwycięstwa sojuszniczej partii Prawo i Sprawiedliwość umożliwią prezydentowi osiągnięcie celów gospodarczych. Partia opozycyjna wedlug sondaży przedwyborczych prowadzi. Sytuacja zaczyna przypominać Węgry kilka lat temu. Możliwości Zagrożenia Słabsze tempo wzrostu gospodarki amerykańskiej oddaliło moment pierwszego zwiększenia stóp procentowych oraz spowolniło ich tempo wzrostu, co jest korzystne dla cen aktywów. Do tego dochodzi niewyjaśniona sytuacja w sprawie Grecji, która zwiększa nacisk na amerykański Fed, aby nie spieszył się z zaostrzeniem polityki monetarnej. Globalny wskaźnik niewypłacalności obligacji ratingu nieinwestycyjnego obliczany przez agencję Moody s nadal waha się w pobliżu średnioterminowego minimum. Aktualny poziom 2,2% jest poniżej długoterminowej średniej 4,5%. Sytuacja finansowa obligacji korporacyjnych pozostaje zatem nadal korzystna. W Europie postępuje silne ożywienie gospodarcze oraz napływ pozytywnych zaskoczeń związanych z danymi makroekonomicznymi. Gospodarka europejska jest nadal słabsza w porównaniu z USA, ale m.in dzięki luzowaniu ilościowemu ze strony EBC perspektywy na przyszłość są obiecujące. Niska cena ropy zmniejsza wydatki firm oraz zwiększa siłę nabywczą obywateli. Wskaźnik skupu akcji własnych przez firmy amerykańskie w tym roku wzrośnie średnio do 3% ich kapitalizacji rynkowej, co w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu zysków firm oraz wesprze rynki akcyjne. Indeks giełdowy S&P 500 jest wyceniany na 18-krotność zysku, co jest powyżej średniej długoterminowej. Wyższe wyceny są w dużej mierze usprawiedliwione stopami zwrotu obligacji, które w wyniku polityki banku centralnego USA są na bardzo niskim poziomie. Wzrost oczekiwania inflacyjnego w strefie euro może przewyższyć pozytywny wpływ skupu obligacji ze strony EBC oraz pogłębić niedawny spadek cen długoterminowych obligacji skarbowych. Eskalacja konfliktu wojennego na wschodniej Ukrainie oraz dalsze napięcia relacji z Rosja. Pęknięcie chińskiej bańki akcyjnej i możliwe rozlanie się zleceń sprzedaży w otoczeniu giełdy azjatyckiej. Pertraktacje rządu greckiego z wierzycielami są w patowej sytuacji. Grecji ucieka czas, ponieważ wykorzystała już prawie wszystkie środki finansowe na spłatę długu. Ewentualne odejście Grecji ze strefy euro mogłoby spowodować turbulencje na rynkach finansowych, zwłaszcza w Europie. Światowa podaż ropy nadal przewyższa popyt. Cena ropy może w krótkim czasie przejściowo się obniżyć oraz spowodować zwiększoną zmienność na rynkach finansowych. W długoterminowym horyzoncie czasowym popyt, a wraz z nim cena ropy, stopniowo wzrośnie.

3 strona 3 Komentarze rynkowe Fundusz FKN FOK DFOK FOWE FZW FZD FMG FPN FGW FWE FSU Komentarz Fundusz Konserwatywny Fundusz konserwatywny inwestuje przeważnie w lokaty zaufanych banków oraz wiarygodnych obligacji. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 1 rok. Z powodu stagnacji gospodarki europejskiej i rozluźnienia polityki monetarnej ze strony EBC w ciągu 2014 roku doszło do obniżenia zysków obligacji skarbowych. To doprowadziło do wzrostu ich cen, co znalazło odzwierciedlenie w stopie zwrotu funduszu. Potencjał spadku stopy zwrotu obligacji skarbowych jest bardzo ograniczony, dlatego również potencjał funduszu konserwatywnego jest bardzo niski. W ciągu roku 2015 oczekuje się jego stagnacji. Fundusz Obligacji Korporacyjnych Fundusz obligacji inwestuje przeważnie w wysokiej jakości obligacje korporacyjne. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 3 lata. Główna taktyka inwestycyjna w roku 2014 zmierzała do redukcji ryzyka, głównie udziałów rosyjskich aktywów oraz średniego duration portfela w celu ograniczenia spadku związanego z konfliktem we wschodniej Ukrainie. W roku 2015 utrzymujemy defensywny portfel i jednocześnie zwiększamy dywersyfikację za pośrednictwem starannie dobranych obligacji z potencjałem wzrostu. W przypadku sprzyjających warunków jesteśmy gotowi przedłużyć średni duration oraz zwiększyć w ten sposób potencjał funduszu. Fundusz Dywidendowy Obligacji Korporacyjnych utrzymujemy duration Fundusz obligacji inwestuje przeważnie w wysokiej jakości obligacje korporacyjne. Odpowiedni dla klientów, którzy preferują regularną wypłatę zysku w formie dywidendy. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 3 lata. Prognozy takie same jak w FOK. Fundusz Obligacji Wschodzących Rynków Europejskich Fundusz obligacji, który w zdecydowanej większości inwestuje w obligacje rządowe krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Rosji. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 5 lat. Głównym celem funduszu jest inwestowanie w wysokiej jakości obligacje rządowe i korporacyjne oraz gromadzenie regularnych wypłat odsetek. Kolejnym celem jest długoterminowy wzrost rynkowej ceny obligacji, dzięki niższym premiom za ryzyko wybranych pozycji. Fundusz jest częściowo niezabezpieczony walutowo w związku z zamiarem konwergencji wybranych krajów regionu, a tym samym umacnianiem lokalnych walut, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na wyniki funduszu. Fundusz Zrównoważony Fundusz Zrównoważony, który inwestuje w szerokie spektrum papierów wartościowych. Optymalne połączenie uzyskuje się poprzez kombinację obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych oraz akcji. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 5 lat. Obligacyjna część portfela (około 1/4 majątku) skoncentrowana jest głównie na obligacjach skarbowych z naszego regionu. Obligacje korporacyjne stanowią około 1/3 majątku funduszu i są globalnie dywersyfikowane. Akcyjna część portfela (około 40% majątku) skierowana jest na akcje marek globalnych, wybranych na podstawie analizy fundamentalnej. Fundusz jest optymalnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy chcą mieć szeroko zróżnicowany i jednocześnie zrównoważony portfel. Fundusz jest aktywnie zarządzany, dzięki czemu inwestorzy mogą osiągnąć wyższe zyski. Fundusz Zrównoważony Dynamiczny Fundusz zrównoważony, który jest przeznaczony dla mniej konserwatywnych klientów, którzy chcą połączyć korzyści płynące z rynku akcji i niższej zmienności obligacji korporacyjnych. Wyższą stabilność funduszu w mniejszym stopniu będą zapewniać obligacje skarbowe. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 8 lat. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje, preferujemy głównie stabilne akcje marek globalnych, wybrane na podstawie analizy fundamentalnej. Mała część portfela (do 10% majątku) będzie inwestowana w akcje z rynków rozwijających się. Do obniżenia zmienności funduszu służą inwestycje obligacyjne, zarówno korporacyjne, jak i obligacyjne. Fundusz Marek Globalnych Fundusz akcyjny, który inwestuje w spółki na rynkach akcyjnych reprezentujące najlepsze marki na świecie. Zalecany horyzont inwestycyjny to 8 lat. Celem Funduszu Marek Globalnych jest wybór 50 pozycji z najbardziej wartościowych światowych marek znajdujących się w zestawieniu spółki Interbrand. Wykaz marek jest regularnie publikowany w czasopiśmie BusinessWeek. Lata 2012, 2013 i 2014 przyniosły ponadprzeciętną stopę zwrotu (prawie 48 procent). Perspektywy na rok 2015 nadal są pozytywne dzięki płynności ze strony banków centralnych oraz wzrostowi amerykańskiej gospodarki. Fundusz Przemysłu Naftowego & Sektora Energetycznego Fundusz akcyjny, który kieruje swoje inwestycje w przyszłościowe branże takie jak produkcja energii elektrycznej, wydobycie i przetwórstwo ropy, węgla i gazu ziemnego. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 8 lat. Sektor energetyczny jest bardzo cykliczny, rośnie i spada wraz z wydajnością gospodarki światowej. Gospodarka USA wykazuje oznaki wzrostu, Europa przynajmniej chwilowo wyszła z recesji, Chiny wykazują nadal głód na surowce, zwłaszcza na energię. Dlatego fundusz w roku 2013 wzrósł o ponad 13 procent. W roku 2014 pomimo wzrostu gospodarek nieco się osłabił przez spadek cen ropy. Z perspektywy średnioterminowej nie uważamy obecnej ceny za trwałą, dlatego również dzięki drobnym wahaniom funduszu w ubiegłym roku oczekujemy jego pozytywnego rozwoju. Fundusz Gospodarek Wschodzących Fundusz akcyjny koncentrujący się na krajach rozwijających się tzw. BRIC Brazylia, Rosja, Indie i Chiny + Korea Południowa. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 8 lat. Fundusz składa się z bardzo silnych akcji z krajów rozwijających, gdzie rentowność rynków akcyjnych pozostawała w tyle za rynkami rozwiniętymi. Główną przyczyną pozostawania w tyle były słabe wyniki surowców, z którymi powiązane są gospodarki rozwijające się. Także zmiany strukturalne w gospodarce Chin (zredukowane inwestycje w infrastrukturę i koncentracja na konsumpcji gospodarstw domowych) powoduje słabszy popyt na surowce. Obecnie gospodarki rozwijające się handlują ze znacznym dyskontem względem rynków rozwiniętych i tym samy dają potencjał do wzrostu. Z dłuższej perspektywy będzie to motorem światowej gospodarki. Fundusz Wschodzących Rynków Europejskich Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające przede wszystkim w środkowej i wschodniej Europie, Rosji i Turcji. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 8 lat. Rynki akcyjne Europy Wschodniej są w dużej mierze związane z rynkami zachodnioeuropejskimi. Oczekujemy ożywienia europejskiej gospodarki z powodu spadku cen energii, które obniżają wydatki firm oraz zwiększają siłę nabywczą konsumentów. Pozytywnym elementem jest również rozluźnienie polityki monetarnej ze strony EBC. Te czynniki będą miały wpływ na wzrost zysków firm w całej Europie, co może pozytywnie przejawić się we wzroście cen akcji. Konwergencja z UE doprowadzi również do wzmocnienia lokalnych walut. Fundusz jest niezabezpieczony walutowo, dlatego również ten czynnik będzie przez długi czas pozytywnie wpływać na stopę zwrotu funduszu. Fundusz Surowców Fundusz akcyjny, który inwestuje w papiery wartościowe odzwierciedlające ceny surowców. Odpowiedni, jako uzupełnienie klasycznych pozycji akcyjnych. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 8 lat. Szeroko zdywersyfikowany fundusz zawiera wszystkie rodzaje surowców. Surowce rolne mają potencjał z powodu wzrostu światowej populacji i ograniczonych gruntów ornych. Metale szlachetne służą do przechowywania wartości. Energia i metale przemysłowe są aktywami cyklicznymi, ich potencjał zależy od wyników światowej gospodarki. Z perspektywy długoterminowej jest to fundusz z ciekawym potencjałem, jednocześnie mogącym służyć jako uzupełnienie zrównoważonego portfela.

4 strona 4 Stopy zwrotu Funduszy Generali Invest CEE (PLN) Stopa zwrotu Nazwa funduszu 1 miesiąc 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat YTD PLN PLN PLN PLN PLN PLN Generali CEE Fundusz Konserwatywny 0.12% 2.00% 2.50% 15.47% N.A. 1.98% Generali CEE Fundusz Obligacji Korporacyjnych 0.00% 6.27% 1.02% 22.20% N.A. 6.17% Generali CEE Fundusz Marek Globalnych -3.01% 1.90% 7.14% 50.62% N.A. 2.41% Generali CEE Fundusz Gospodarek Wschodzących -3.46% -0.25% -4.15% 15.11% N.A % Generali CEE Fundusz Przemysłu Naftowego & Sektora Energetycznego -4.10% -3.33% % 13.97% N.A % Generali CEE Fundusz Surowców -1.12% -6.63% % % N.A % Generali CEE Fundusz Wschodzących Rynków Europejskich -4.49% 5.92% -0.51% 10.53% N.A. 5.92% Generali CEE Fundusz Dywidendowy Obligacji Korporacyjnych 0.02% 6.15% 0.95% 14.63% N.A. 6.15% Generali CEE Fundusz Obligacji Wschodzących Rynków Europejskich -2.27% N.A % N.A. N.A. 7.77% Generali CEE Fundusz Zrównoważony -0.89% 1.89% 1.28% N.A. N.A. 2.01% Generali CEE Fundusz Zrównoważony Dynamiczny -1.61% 1.33% 2.44% N.A. N.A. 1.54% Stopy zwrotu Funduszy Generali Invest CEE (EUR) Stopa zwrotu Nazwa funduszu 1 miesiąc 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat YTD EUR EUR EUR EUR EUR EUR Generali CEE Fundusz Konserwatywny -0.09% 1.09% 0.45% 7.53% 12.07% 1.09% Generali CEE Fundusz Obligacji Korporacyjnych -0.08% 5.52% -0.62% 13.17% 26.11% 5.44% Generali CEE Fundusz Marek Globalnych -3.14% 1.48% 5.74% 42.05% 57.78% 1.96% Generali CEE Fundusz Gospodarek Wschodzących -3.53% -0.69% -5.33% 9.17% 5.53% -0.78% Generali CEE Fundusz Przemysłu Naftowego & Sektora Energetycznego -4.11% -3.82% % 7.30% 7.05% -3.24% Generali CEE Fundusz Surowców -1.17% -7.02% % % % -6.77% Generali CEE Fundusz Wschodzących Rynków Europejskich -4.67% 5.58% -1.83% 3.55% N.A. 5.48% Generali CEE Fundusz Dywidendowy Obligacji Korporacyjnych -0.09% 5.50% -0.65% 5.70% N.A. 5.50% Generali CEE Fundusz Obligacji Wschodzących Rynków Europejskich -2.49% 4.47% -4.29% N.A. N.A. 5.60% Generali CEE Fundusz Zrównoważony -1.08% 1.20% -0.20% N.A. N.A. 1.30% Generali CEE Fundusz Zrównoważony Dynamiczny -2.49% 0.68% 0.98% N.A. N.A. 0.98%

5 strona 5 Porównanie konkurencji Porównanie funduszy konserwatywnych ( ) 105% 104% 103% Generali CEE Cash & Bond Fund A (EUR) BlackRock GF Euro Short Duration Bond E2 (EUR) Allianz Enhanced Short Term Euro IT (EUR) Generali CEE Cash & Bond Fund A 0,45% 7,53% 12,07% BlackRock GF Euro Short Duration Bond E2 0,41% 6,84% 10,46% Allianz Enhanced Short Term Euro IT 0,12% 1,52% 4,10% 102% 101% 99% Porównanie funduszy obligacji ( ) 116% 112% 108% 104% Generali CEE Corporate Bonds Fund A (EUR) Raiffeisen-Europa Wschodnia - Obligacje R (EUR) Templeton Global Bond (Euro) A (acc) (EUR) KBC Bonds Corporates Euro C1 (EUR) Generali CEE Corporate Bonds Fund A -0.62% 13.17% 26.11% Raiffeisen-Europa Wschodnia - Obligacje R 0.03% 10.58% 21.53% Templeton Global Bond (Euro) A (acc) -1.69% 6.71% 14.82% KBC Bonds Corporates Euro C1 (EUR) 1.23% 20.26% 28.45% 96% 92% Porównanie funduszy akcyjnych ( ) 165% 160% 155% 150% 145% 140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 95% Generali CEE Global Brands Fund A (EUR) BlackRock GF Global Equity A2 (EUR) Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund E (Acc) (EUR) (hedged) Templeton Global Equity Income A (acc) (EUR) Generali CEE Global Brands Fund A 5.74% 42.05% 58.95% Templeton Global Equity Income A (acc) 15.74% 59.27% 71.92% BlackRock GF Global Equity A % 51.86% 64.85% Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund E -5.83% 19.63% 33.06% Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Ważne informacje (tzw. disclaimer ) znajdują się na stronie internetowej twórcy niniejszego dokumentu Generali Invest CEE plc /disclaimer.

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 1,55 1,45. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75. Wyniki ceny złota i ropy

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 1,55 1,45. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75. Wyniki ceny złota i ropy Wiadomości z rynków finansowych Kluczowe wydarzenia Wyniki rynków finansowych Duża nerwowość na rynkach, tym razem za sprawą Chin Nieprzyjemne chwile dla akcji w sierpniu Chiny zdewaluowały juana, w następstwie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 USA (DJIA) 1,55. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 USA (DJIA) 1,55. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy Michal Valentik, główny strateg inwestycyjny Generali PPF Invest Wiadomości z rynków finansowych Kluczowe wydarzenia Wyniki rynków finansowych Kwiecień w znaku spokojnego sezonu zarobków. Spokój naruszają

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 1,55. Niemcy (Dax) 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy.

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 1,55. Niemcy (Dax) 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy. Michal Valentik, główny strateg inwestycyjny Generali PPF Invest Wiadomości z rynków finansowych Kluczowe wydarzenia Wyniki rynków finansowych Globalne rynki kapitałowe niemal całkowicie obojętne wobec

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,75 1,65 USA (DJIA) Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,45 1,55 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,75 1,65 USA (DJIA) Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,45 1,55 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy Michal Valentik, główny strateg inwestycyjny Generali PPF Invest Wiadomości z rynków finansowych Kluczowe wydarzenia Silny dolar miażdży surowce i złoto. Rynki akcyjne po zejściu z maksimów szukają swojego

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,75. 1,65 USA (DJIA) 1,55 Niemcy (Dax) 1,45. Europa Środkowa 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,75. 1,65 USA (DJIA) 1,55 Niemcy (Dax) 1,45. Europa Środkowa 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy Michal Valentik, główny strateg inwestycyjny Generali PPF Invest Wiadomości z rynków finansowych Kluczowe wydarzenia Ostatni dzień czerwca zestrzelił akcje amerykańskie z historycznych maksimów. Kolejne

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,35 1,25 1,15 1,05. 0,95 USA (DJIA) 0,85 Niemcy (Dax) Europa Środkowa 0,75 0,65. Wyniki ceny złota i ropy

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,35 1,25 1,15 1,05. 0,95 USA (DJIA) 0,85 Niemcy (Dax) Europa Środkowa 0,75 0,65. Wyniki ceny złota i ropy Michal Valentik, główny strateg inwestycyjny Generali PPF Invest Wiadomości z rynków finansowych Kluczowe wydarzenia Wyniki rynków finansowych Giełdy w USA rosną. Ponownie jesteśmy świadkami historycznego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Inwestycyjny AXA. Spis treści. W skrócie. Luty 2011

Biuletyn. Inwestycyjny AXA. Spis treści. W skrócie. Luty 2011 Luty 2011 Biuletyn Inwestycyjny AXA Spis treści W skrócie Gospodarka Polski Gospodarka światowa Rynek akcji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Rynki akcji na świecie Rynek obligacji w Polsce Rynek

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

2015: Rok dywergencji

2015: Rok dywergencji 2015: Rok dywergencji Barometr Inwestycyjny 5 stycznia 2015 r. 5 stycznia 2015 r. 1 Wstęp Szanowni Państwo, bez wątpienia mamy za sobą bardzo ciekawy, ale i burzliwy rok na globalnych rynkach finansowych.

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Banki pod presją wyników

Banki pod presją wyników Banki pod presją wyników Barometr Inwestycyjny 3 czerwca 2015 r. 1 Maj przyniósł dużą różnorodność jeżeli chodzi o stopy zwrotu osiągnięte z inwestycji na poszczególnych rynkach. Liderem wzrostów okazał

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny Wrzesień 2015

Raport Miesięczny Wrzesień 2015 Raport Miesięczny Wrzesień 2015 Spis treści 02 GOSPODARKA Europejska gospodarka rośnie wolno, ale solidnie 03 OBLIGACJE Przegląd sytuacji na rynku stopy procentowej 04 AKCJE Wysoka zmienność indeksów,

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik OPTI TFI. Biuletyn Kwartalny OPTI TFI (1) 2015. Dane do kontaktu. Szanowni Państwo,

Kwartalnik OPTI TFI. Biuletyn Kwartalny OPTI TFI (1) 2015. Dane do kontaktu. Szanowni Państwo, Biuletyn Kwartalny OPTI TFI (1) 2015 Kwartalnik OPTI TFI Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu Kwartalnego OPTI TFI. Głęboko wierzymy, że będzie użytecznym źródłem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w III kw. 2014 r. Wstęp Po trudnym początku roku w

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Obligacyjny renesans?

Obligacyjny renesans? Czerwiec 2014 21 stron Obligacyjny renesans? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Miniony miesiąc nie dał inwestorom zbyt wielu powodów do narzekań większość indeksów akcyjnych i obligacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. wrzesień 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. wrzesień 2015 RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2015 SŁOWO OD STRATEGA Czuć dwa nurty Niepewność nadal króluje nam na giełdach. Po dość znacznych korektach tego lata z kulminującym ruchem spadkowym 24 sierpnia, mieliśmy chwile

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo