Fuzje i przejęcia: światowe perspektywy wzrostu. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fuzje i przejęcia: światowe perspektywy wzrostu. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2011"

Transkrypt

1 Fuzje i przejęcia: światowe perspektywy wzrostu Międzynarodowy Raport Biznesowy 2011

2 Spis treści 01 Wstęp 02 Sytuacja na świecie 05 Ameryka Północna 06 Europa 08 BRIC 10 Reszta świata 12 Nasz potencjał M&A Nasza organizacja Zawarte w niniejszej publikacji odniesienia do "Grant Thornton", "my" i "nasz", odnoszą się do International Ltd, światowej organizacji firm członkowskich, lub też do jednej lub więcej poszczególnych firm członkowskich globalnej organizacji, z których każda jest odrębną osobą prawną i nie ponosi odpowiedzialności za czyny lub zaniedbania innych.

3 Wstęp Wraz z stopniowym wyłanianiem się gospodarki światowej z kryzysu, prywatne przedsiębiorstwa (PHB Privately Held Businesses) wspierane przez silniejszy rynek kredytowy i kapitałowy, wkraczając w 2011 r. wykazują powracającą pewność, co do swoich planów związanych z fuzjami i przejściami. Co istotne, na rynku opartym w tak znacznym stopniu na oczekiwaniach co do przyszłości, znacząca liczba przedsiębiorstw prywatnych wierzy, że inwestorzy branżowi i/lub finansowi są skłonni do współpracy ze sprzedającymi. Wraz z powracaniem przedsiębiorstw prywatnych na rynek M&A, międzynarodowa organizacja składająca się z ponad 100 firm członkowskich, oferuje profesjonalne doradztwo w dziedzinie M&A w każdej z ważniejszych gospodarek na świecie. International, poprzez International Business Report (IBR), już od 19 lat bada zamiary zapatrywań przedsiębiorstw prywatnych. Z najnowszych badań przeprowadzonych w grudniu 2010 r., wnika, że 34 procent z 6000 respondentów z 39 gospodarek planuje przejęcia, co oznacza wzrost o osiem punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. W okresie poprawy koniunktury gospodarczej i warunków finansowych, w wyniku zmiany nastawienia - z chęci przetrwania - do chęci wzrostu strategicznego, PHB ponownie szykują się do przejęć. Ambitne przedsiębiorstwa wyczuwają, że stabilniejsza gospodarka i większe otwarcie sprzedających stwarzają ciekawe możliwości przejęć. Ponadto fundusze private equity, wyposażone w znaczne zasoby kapitału, również wykazują duży apetyt na transakcje. Firmy członkowskie wskazują na znaczące ożywienie na rynku M&A. Zmiany widoczne są zarówno w liczbie zakończonych transakcji jak i w ogólnej zmianie nastrojów, co sugeruje, że tendencja ta będzie trwała przez cały 2011 rok.. Mike Hughes Global service line leader - mergers & Global acquisitions service line Grant leader Thornton mergers & acquisitions International International 1

4 Sytuacja na świecie Jako, że globalna gospodarka wychodzi ze spowolnienia, badania wykazują oznaki wzrostu zaufania przedsiębiorstw prywatnych. Nasze badania sugerują, iż w 2011 nastąpi poprawa na rynku fuzji i przejęć, ponieważ około 34 procent respondentów twierdzi, że planuje rozwijać się poprzez nabycia. Należy podkreślić, iż w badaniu przeprowadzonym w ubiegłym roku zaledwie 26 procent respondentów planowało aktywnie działać na rynku fuzji przejęć (patrz wykres 1). Prywatne przedsiębiorstwa w każdym większym regionie świata są w tym roku pozytywniej nastawione do przejęć niż w roku poprzednim. Liderem są tutaj Kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) z 44 procentami twierdzących, że zamierzają rozwijać się przez fuzje i przejęcia co jest znaczącym wzrostem w stosunku do ubiegłego roku, gdy tylko 27 procent odpowiedziało w ten sposób. W Ameryce Północnej 41 procent przedsiębiorstw prywatnych rozważa przejęcia (2010: 32 procent), podobnie jak 36 procent przedsiębiorstw prywatnych w Wielkiej Brytanii (2010: 26 procent). PHB w Europie kontynentalnej także planują być bardziej agresywne - 28 procent chce rozwijać swoją działalność poprzez przejęcia w porównaniu do 25 procent Wykres 1: Planowany wzrost poprzez przejęcia Średni procent przedsiębiorstw BRIC Ameryka Pólnocna Wielka Brytania i Irlandia Europa kontynentalna Reszta świata Cały świat Źródło: IBR 2011 w 2010 roku. Perspektywy są równie optymistyczne w innych częściach świata, z 23 procentami tamtejszych przedsiębiorstw prywatnych rozważających przejęcia (2010: 20 procent). Przez ostatnie 18 do 24 miesięcy, większość firm dokonujących przejęć koncentrowała się na osiąganiu efektów synergii poprzez redukcję kosztów, by móc łatwiej prosperować w trudnym środowisku gospodarczym. Obecnie, na początku 2011 r., gdy wiele przedsiębiorstw wychodzi z globalnego spowolnienia, wzrost strategiczny, a nie cięcie kosztów i chęć przetrwania, wysuwają się na pierwszy plan Z przedsiębiorstw prywatnych, skłonnych do przejęć, około 66 procent twierdzi, że jednym z kluczowych czynników w ich planie rozwoju jest dążenie do rozwijania skali: tylko procent wymieniło ten powód w 2010 r. 66 procent wymienia również dostęp do nowych rynków w porównaniu do 57 procent w roku ubiegłym. Dla gospodarek BRIC, nabycie nowych technologii lub umacnianie marki jest równie ważne skoro 63 proc. wymieniło je jako bodziec rozwoju (2010: 44 procent). W poszukiwaniu wzrostu, około 32 procent firm planuje rozwój poprzez akwizycje za granicą, w porównaniu z 28 procent w zeszłym roku. Zachowania 2

5 te są szczególnie silne w Europie, gdzie 41 procent respondentów planujących zakup twierdzi, że biorą pod uwagę międzynarodowe oferty (2010: 34 procent), co być może odzwierciedla ograniczone możliwości wzrostu krajowego. Co istotne, nastąpiła niewielka rok roczna zmiana w liczbie przedsiębiorstw prywatnych przewidujących zmianę w własności (patrz rysunek 3). Jednak na ważnych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, kontynentalne Chiny i Indie zauważono wzrost liczby właścicieli chcących sprzedać udziały inwestorowi strategicznemu lub funduszowi private equity. Komentując wyniki, Mike Hughes, stwierdza: "Dobrze zarządzane przedsiębiorstwa stanowią naturalny cel przejęć i będą przyciągać duże zainteresowanie. Obserwujemy ostatnio, iż firmy dobrej jakości ponownie otrzymują wyższe ceny od inwestorów korporacyjnych. Dzięki znacznej ilości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach przedsiębiorstw oraz w funduszach private equity chętnych lokować kapitał, PHB mają wszelkie powody, aby bardziej optymistycznie patrzyć na perspektywy sprzedaży Wykres 2: Główne przesłanki planowanych przejęć Dostęp do nowych rynków Wzrost skali działania Zdobywanie nowych technologii Osiągnięcie niższych kosztów operacyjnych Źródło: IBR 2011 przedsiębiorstwa inwestorowi branżowemu lub finansowemu." Wykres 3: Przewidywani nabywcy w przypadku zmiany własności Nabywca branżowy Inwestor finansowy Zarząd Rodzina Źródło: IBR

6 Tymczasem nasza ankieta pokazuje, iż 69 procent respondentów planuje rozwój z zysków zatrzymanych, 54 procent z finansowania bankowego, a 18 procent zamierza wykorzystać private equity. Zainteresowanie wejściem na giełdę nieznacznie spadło - tylko pięć procent twierdzi, że planuje ofertę publiczną w ciągu najbliższych trzech lat w porównaniu do siedmiu procent w 2010 roku. W Chinach, będących jednym z najbardziej wzrostowych rynków, 24 proc PHB planuje zadebiutować na rynku publicznym, w porównaniu do 13 procent w ubiegłym roku, co odzwierciedla możliwości wzrostu obecne w tym kraju. Na początku 2011 r. PHB wykazują oznaki prawdziwego optymizmu zarówno w kwestii akwizycji jak i przekonania, że tradycyjne drogi wyjścia z rynku są ponownie otwarte. Naturalnie, dopiero po pewnym czasie to zaufanie przełoży się na liczbę transakcji, ale rok 2011 powinien być rokiem wzrostu liczby transakcji fuzji i przejęć. Dzięki wzrostowi zaufania i poprawie sytuacji firm wynikającej z lepszych warunków gospodarczych i dostępu do źródeł bardziej stabilnego finansowania, globalne perspektywy są coraz bardziej pozytywne. Wykres 4: Plany wejścia na giełdę BRIC Reszta świata Ameryka Północna Europa kontynentalna Wielka Brytania i Irlandia Świat Źródło: IBR Obserwujemy ostatnio, iż firmy dobrej jakości ponownie otrzymują wyższe ceny od inwestorów korporacyjnych. Mike Hughes Global service line leader mergers & acquisitions International 4

7 Ameryka północna Wykres 5: Planowany wzrost poprzez przejęcia Kanada Stany Zjednoczone Świat Istnieje znaczny, skryty popyt na przejęcia Źródło: IBR 2011 Stephen McGee, Stany Zjednoczone Wykres 6: Przewidywani nabywcy w przypadku zmiany własności Inwestor finansowy Nabywca branżowy Zarząd Rodzina Źródło: IBR 2011 Przejęcia są silnie zakorzenione w strategii firm w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, nie dziwi więc fakt, że 41 procent przedsiębiorstw prywatnych w tym regionie (zdecydowanie powyżej średniej światowej) planuje przejęcia. Wzrost o dziewięć punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku oraz rosnące zaufanie w regionie znajduje odzwierciedlenie w fakcie, że zdecydowanie największą siłą napędową jest chęć rozwoju skali działalności, wskazywana przez 70 procent respondentów w tym roku w porównaniu z tylko 51 procent w roku ubiegłym. Stephen McGee, National Practice Leader w Corporate Finance w Grant Thornton USA zauważa: "Po dwóch latach zastoju, wraz z poprawą gospodarki i złagodzeniem rynku kredytowego, istnieje znaczny, skryty popyt na przejęcia. Kupujący - zarówno korporacyjni jak i private equity, wracają na rynek szukając rozwoju poprzez akwizycje w okresie anemicznego wzrostu PKB. " Co ciekawe badanie pokazuje, że 50 procent poszukujących kupca wierzy, że inwestor finansowy jest najbardziej prawdopodobnym kupującym jest to dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Komentując wyniki, Stephen dodaje: "Wiele funduszy private equity zgromadziło środki jeszcze przed kryzysem i miało trudności z ich alokacją. Wzrost akcji kredytowej, a i zapewne pewna presja czasu, by inwestować środki, spowodowała, że większość funduszy private equity rozkręca swoją działalność inwestycyjną. Wraz z poprawiającymi się wynikami finansowymi i wyższymi wycenami, można spodziewać się więcej sprzedających na rynku, zwłaszcza, że Waszyngton przewiduje reformy kodeksu podatkowego i wzrost stawki opodatkowania zysków kapitałowych w 2013 r. lub nawet wcześniej. 5

8 Europa Europejskie dane zasadniczo odzwierciedlają globalne średnie, tym niemniej między krajami europejskimi występują pewne interesujące różnice. Badanie wykazało, że PHB w Wielkiej Brytanii są bardziej otwarte na pomysł sprzedaży: 16 procent przewiduje zmianę właściciela w porównaniu do 9 procent w Europie kontynentalnej. W przypadku przedsiębiorstw prywatnych w Wielkiej Brytanii, które przewidują wyjście z rynku, zauważalny jest wzrost liczby tych, które uważają, że najbardziej prawdopodobny jako kupujący jest inwestor strategiczny (56 procent w tym roku w porównaniu do jedynie 36 procent w 2010 roku). Zastanawiając się nad wynikami, Geoff Davies, partner w UK zauważa: "W ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano poprawę apetytu i możliwości finansowych inwestorów strategicznych. Spodziewamy się wzrostu transakcji w 2011 r., z silną konkurencją o najlepsze przedsiębiorstwa. Wyceny M&A rosną, ale raczej nie dotrą do punktu, w którym będą w stanie zdusić rynek. W sumie jest to rynek sprzyjający podejmowaniu transakcji. " W wielu krajach europejskich PHB w coraz większym stopniu rozważają przejęcia jako metodę wzrostu. Na przykład 39 procent francuskich przedsiębiorstw planuje przejęcia, w porównaniu z 27 procent w roku ubiegłym. Podobna tendencja obserwowana jest w Wielkiej Brytanii, gdzie 36 procent ankietowanych planuje wzrost poprzez akwizycje. Polska, która zanotował jeden z najwyższych odsetków PHB zamierzających dokonać przejęć w 2010 roku, w 2011 r. ponownie znalazła się górnej części tabeli, z 59 procent przedsiębiorstw, twierdzących, że zamierza rosnąć poprzez przejęcia. Maciej Richter, partner w Polska, wyjaśnia: "Przejęcia pozostają kluczowym narzędziem w strategii polskich przedsiębiorstw, szczególnie w sytuacjach, w których mogą uzyskać synergie kosztowe poprzez przemieszczanie do Polski działalności wytwórczej z gospodarek o wyższych kosztach." Co ciekawe w Irlandii, która biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, stoi w obliczu wyzwań gospodarczych, więcej przedsiębiorstw prywatnych przewiduje nabycia w porównaniu do roku Michael Neary, partner w Grant Thornton Ireland, zauważa: "Jest kilka głównych motywów na irlandzkim rynku, ale przede wszystkim PHB uważają, że mimo niskiego przewidywanego wzrostu PKB w 2011 r., pojawiły się także pozytywne sygnały jak na przykład rekordowe wyniki irlandzkich eksporterów w 2010 roku. Wierzymy, że w 2011 roku zobaczymy dobrze prowadzone i dokapitalizowane PHB nabywające Spodziewam się ożywienia w transakcjach w 2011 roku, jak tylko właściciele zaczną realizować zyski Kai Bartels, Germany 6

9 potencjalnie niedowartościowane aktywa. Ponadto możemy spodziewać się wielu konsolidacji w związku z chęcią zwiększania skali przez przedsiębiorstwa, by poprawić wydajność i zwiększyć marże." W Europie wśród PHB poszukujących wzrostu poprzez akwizycje, 41 procent rozważa inwestycje zagraniczne, w porównaniu do 34 procent w roku ubiegłym. W przeszłości działalność transgraniczna wśród przedsiębiorstw prywatnych często zakłócana była brakiem wiedzy na temat potencjalnych celów. W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja zmieniła się znacząco dzięki współpracy międzynarodowych doradców M&A. Z 48 procentami przedsiębiorstw prywatnych w Holandii planujących międzynarodowe nabycia, Peter den Hertog, partner w Grant Thornton Netherlands stwierdza: "Coraz łatwiej prowadzić firmom działalności w skali globalnej. Ja i mój zespół regularnie rozmawiamy z naszymi kolegami z firm na całym świecie w celu przedyskutowania w imieniu klientów odpowiednich celów przejęcia lub znalezienia nabywców. " Wyjątkiem wśród większości krajów są Niemcy, gdzie tylko 11 procent PHB planuje rozwój poprzez akwizycje. Kai Bartels, partner w Niemcy zauważa: "Spadkiem po kulturze niemieckiej firmy rodzinnej jest to, że wielu przedsiębiorców jest z natury ostrożnych, jeśli chodzi o M&A. Jednakże z sukcesją jako głównym czynnikiem transakcji na niemieckim rynku spodziewam się ożywienia w 2011 roku, jak tylko właściciele zaczną realizować zyski. W przypadku francuskich PHB, private equity jest wysoko na liście priorytetów z 47 procentami wskazujących je, jako środek finansowania wzrostu, w porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej 22 procent. Komentując wyniki, Arnaud Limal, partner w GrantThornton Francja, zauważa: "Nabywcy private equity powracają, ponieważ finansowanie staje się bardziej dostępne i jest niżej oprocentowane. Sponsorzy są chętni do inwestowania w dobrej jakości przedsiębiorstwa, w których dobre perspektywy wzrostu są wspierane przez rosnącą gospodarkę." Arnaud dodaje, że private equity znajdą się również po stronie sprzedaży. "Jednocześnie w rękach sponsorów występuje skumulowany zapas dawno nabytych aktywów finansowych, a dla instytucji finansowych, które podjęły inwestycje w latach boomu 2006 i 2007, zbliża się bariera refinansowania długu w latach W warunkach niższej dźwigni finansowej, nie będzie wystarczająco dużo długu na refinansowanie wszystkiego, więc instytucje będą musiały rozważyć wyjścia z inwestycji raczej wcześniej niż później." Wykres 7: Planowany wzrost poprzez przejęcia Polska Holandia Francja Dania Wielka Brytania Irlandia Szwecja Włochy Niemcy UE Świat Źródło: IBR Sponsorzy są chętni do inwestowania w dobrej jakości przedsiębiorstwa, w których dobre perspektywy wzrostu są wspierane przez rosnącą gospodarkę." Arnaud Limal, France 7

10 BRIC PHB w Brazylii, Rosji Indiach i Chinach należą do najbardziej agresywnych na świecie, średnio 44 procent z nich rozważa przejęcia, co stanowi wzrost o około 17 punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem. Dongdong Liu, partner w Grant Thornton China, zauważa: "Podczas gdy inwestycje przychodzące rosną, rynek krajowy jest również bardzo aktywny. Nadal pozostaje ogromny niewykorzystany potencjał w zakresie M&A w regionie Chin. Chińskie firmy są bardzo pewne siebie, optymistycznie oceniają swoje perspektywy rozwoju i poważnie podchodzą do kwestii M&A " Przejęcia w gospodarkach krajów BRIC są napędzane głównie przez chęć dostępu do nowych rynków, budowanie skali i zdobywanie nowych technologii lub rozwijanie marki. Indyjskie PHB należą do najchętniej przeprowadzających inwestycje za granicą - aż 40 procent spodziewa się przejęć mających charakter międzynarodowy. Indyjskie firmy mają duże doświadczenie w kontaktach z zagranicznymi rynkami M&A i są z powrotem na ścieżce przejęć po ciszy wywołanej kryzysem finansowym. Wykres 8: Planowany wzrost poprzez przejęcia Brazylia Chiny kontynentalne Indie Rosja BRIC średnio Świat Źródło: IBR 2011 Wykres 9: Główne przesłanki planowanych przejęć Dostęp do nowych rynków Wzrost skali działania Zdobywanie nowych technologii Osiągnięcie niższych kosztów operacyjnych Źródło: IBR

11 Chociaż wiele przedsiębiorstw prywatnych w gospodarkach krajów BRIC koncentruje się na budowaniu wartości, a nie jej realizacji na tym etapie, badanie w 2011 r. pokazuje, iż nastąpił zauważalny wzrost podmiotów przewidujących zmianę własności, a 14 procent z nich rozważa sprzedaż - w porównaniu do dziewięciu procent w roku ubiegłym. Mahad Narayanamoni, partner w India, zauważa: "Od dawna wyzwaniem w Indiach był brak sprzedających, sytuacja poprawia się, ponieważ indyjskie firmy są coraz bardziej otwarte na zmiany własności. Sytuacja ta w połączeniu z ograniczonymi możliwościami wzrostu firm międzynarodowych na rynkach krajowych powoduje napływ kapitału, jako że kupujący dążą do ustanowienia lub zwiększenia swojej pozycji na rynku w Indiach." Firmy w krajach BRIC również przewidują konieczność pozyskania kapitału na finansowanie wzrostu. 16 procent, znacznie powyżej średniej światowej, planuje finansowanie rozwoju poprzez giełdę. Około 24 procent firm w Chinach wymieniło to źródło, w porównaniu do 11 procent w zeszłym roku, jednakże mniej indyjskich PHB ujawniło w tegorocznej ankiecie plany wejścia na giełdę. Mahad komentuje: "Jestem nieco zaskoczony tym wynikiem, jako że pierwsza połowa 2011 roku może być dobrym czasem dla firm, aby zebrać pieniądze w drodze publicznej emisji. Faktem jest jednak, iż kilka istotnych emisji zostało przełożonych na koniec 2010 r., co mogło ostudzić entuzjazm w bardzo krótkim okresie i sprowokować ostrożne odpowiedzi. Widzimy także coraz więcej firm poszukujących finansowania typu private equity lub planujących ofertę prywatną, jako przygotowanie do wejścia do obrotu publicznego na początku 2012 roku. " Indyjskie firmy są coraz bardziej otwarte na zmiany własności. Mahad Narayanamoni, India 9

12 Reszta świata Wykres 10: Planowany wzrost poprzez przejęcia Chile Meksyk Filipiny Wiele organizacji na Bliskim Wschodzie ma duże pozycje gotówkowe i jest dobrze przygotowane do realizacji krajowych i międzynarodowych ofert. RPA ZEA* Nowa Zelandia Malezja Australia Argentyna Tajlandia David Fisher, Middle East Advisory Services Japonia Świat *dane za 2010 niedostępne Źródło: IBR 2010 PHB w pozostałej części świata prezentują zróżnicowany obraz - począwszy od dynamicznych przedsiębiorstw Ameryki Łacińskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aż do bardziej ostrożnych w Japonii. Analizując prognozy M&A w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, David Fisher w Middle East Advisory Services, stwierdza: "W dużej części regionu majątek jest w rękach organizacji rządowych, dlatego kluczem do wzrostu gospodarczego jest ich wizja regionu. 10

13 Dokonawszy niedawno kilku istotnych przejęć organizacje te są obecnie bardziej ostrożnie w podejściu do inwestowania i koncentrują się na inwestycjach w infrastrukturę, które mają kluczowe znaczenie w regionie. Duzi inwestorzy rodzinni nie postrzegają już funduszy inwestycyjnych, jako przeboju sezonu, zamiast tego zwracają się ku bardziej bezpośrednim inwestycjom. W Afryce w następstwie dynamicznego roku mistrzostw świata FIFA World Cup 2010 i wezwań, aby uznać ją za jeden z wiodących rynków wschodzących, takich jak gospodarki BRIC, nastroje w biznesie są pozytywne, zwłaszcza na ważnym rynku Republiki Południowej Afryki, gdzie 41 procent PHB poszukuje przejęć (37 procent 2010). Co ciekawe, 27 procent, w porównaniu do średniej światowej wynoszącej 18 proc., firm z RPA rozważa wykorzystanie private equity. Jeanette Hern w South Africa stwierdza: "Na rynku istnieje silna konkurencja pomiędzy różnymi lokalnymi i globalnymi funduszami private equity chcącymi wdrożyć kapitał w Republice Południowej Afryki. Wiele z nich uważa RPA za bramę do reszty Afryki. Sprawia to, że private equity jest coraz bardziej atrakcyjną opcją dla firm z RPA poszukujących możliwości wzrostu. " W krajach azjatyckich, nawet poza szybko rosnącymi rynkami Chin i Indii, PHB są gotowe do zwiększenia zainteresowania przejęciami. Około 46 procent firm z Filipin planuje Wykres 11: Plany pozyskania kapitału przez private equity i i wejście na giełdę wejście na giełdę Filipiny Wietnam RPA Meksyk ZEA Malezja Tajlandia Japonia Świat 3 2 transakcje, w porównaniu z 27 procentami w 2010 roku, i około 33 procent w Malezji, w porównaniu z 19 procent w zeszłym roku. Coraz większy udział (20 procent w porównaniu do 12 procent w 2010 r.) z PHB ankietowanych w Wietnamie spodziewa się zmiany właściciela, co nie stanowi w sumie zaskoczenia, gdy procent planuje finansowanie rozwoju poprzez private equity. Ken Atkinson partner w Vietnam komentuje: "Ogólne zainteresowanie private equity w Wietnamie jest wysokie, z wieloma inwestorami pozyskującymi nowe środki - dlatego wartość transakcji powinna w dalszym ciągu wzrastać." Wejście na giełdę Źródło: IBR Private equity Wielu postrzega RPA jako bramę do reszty Afryki. Jeanette Hern, South Africa 11

14 Nasze możliwości M&A International jest jedną z wiodących organizacji światowych, zrzeszającą niezależnie zarządzane firmy księgowe i doradcze oferujące usługi poświadczające, doradztwa podatkowego, a także udzielające specjalistycznych porad dla przedsiębiorstw prywatnych i jednostek interesu publicznego. Ponad 2600 firm partnerskich dostarcza klientom zindywidualizowane usługi wysokiej jakości w ponad 100 krajach. Daje to możliwość działania zarówno jako globalny i lokalny partner, oferując swoją wiedzę, umiejętności i zasoby klientom korporacyjnym i przedsiębiorcom z całego świata. Nasze zespoły Corporate Finance oferują usługi: M&A, usługi transakcyjne, wycen oraz doradztwo w zakresie rynku kapitałowego w ponad 60 krajach. Szczegółowy wykaz listy członków International można znaleźć pod adresem: 12

15 Kontakt M&A Argentina Alejandro Chiappe T E Dominican Republic, República Dominicana, S.A. José Luis De Ramón T (809) E Israel Fahn Kanne Consulting Ltd Shlomi Bartov T E Singapore Kon Yin Tong T E Armenia Amyot LLC Gagik Gyulbudaghyan T +374 (0) E Egypt Mohamed Hilal Hossam El Besher T +2 (02) E Italy Bernoni & Partners Stefano Salvadeo T E South Africa Jeanette Hern T E Australia Scott Griffin T +61 (0) E France Arnaud Limal T +33 (0) E Lebanon Leila Hammoud T E Spain Ramón Galcerán T E Austria Walter Platzer T E Finland Kari Niemenoja T E Macedonia Slavco Filipcev T E Sweden Isac Stenborg T E Botswana Vijay Kalyanaraman T E Brazil Link Costa T E Germany Warth & Klein AG Kai Bartels T E Greece Greece George Deligiannis T E Mexico Salles, Sáinz S.C. Miguel Quintero T E Netherlands Peter den Hertog T E Thailand Ian Pascoe T E United Arab Emirates Middle East Advisory Services David Fisher T E Canada Troy MacDonald T E Raymond Chabot Jean-Paul David T E China Dongdong Liu T E Denmark Jan Hetland Møller Denmark T E Hong Kong Alison Wong T E India Mahad Narayanamoni T E Indonesia Hendrawinata Renato Leuterio T E Ireland Micheal Neary T E New Zealand Brendan Lyne T E Pakistan Anjum Asim Shahid Rahman Kamran Hafeez T E Poland Frąckowiak Maciej Richter T E Russia Ivan Sapronov T E United Kingdom Geoff Davies T E United States Stephen McGee T E Vietnam Ken Atkinson T E Zambia Victor Mweene T E 13

16 International Ltd. All rights reserved. References in this publication to, we and our refer to either International Ltd, a global organisation of member firms, or one or more of the individual member firms of the global organisation, each of which is a separate legal entity and has no liability for each other s acts or omissions. International Ltd, a UK private company limited by guarantee, does not provide services to clients. Services are delivered independently by the member firms. International Ltd and the member firms are not a worldwide partnership. Printed on 50% recycled content paper. 14

Fuzje i przejęcia: perspektywy poprawy koniunktury na świecie. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2010

Fuzje i przejęcia: perspektywy poprawy koniunktury na świecie. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2010 Fuzje i przejęcia: perspektywy poprawy koniunktury na świecie Międzynarodowy Raport Biznesowy 2010 1 Spis treści 3 Wprowadzenie Przegląd ogólny 7 Ameryka Północna 8 Wielka Brytania, Irlandia i Europa Kontynentalna

Bardziej szczegółowo

Październik 2011. Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe?

Październik 2011. Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe? Październik 2011 Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe? Wstęp do raportu Zabezpieczenie finansowania biznesów jest problemem, który spędza sen z powiek przedsiębiorcom i dyrektorom finansowym

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Wigor pośród zgiełku Ocena konkurencyjności branży IT w 2009 r.

Wigor pośród zgiełku Ocena konkurencyjności branży IT w 2009 r. Ocena konkurencyjności branży IT w 2009 r. Sponsorowany przez: Raport Economist Intelligence Unit Spis treści: Wstęp 2 Streszczenie 3 Trudne nowe środowisko 7 Utrzymanie tempa rozwoju infrastruktury 10

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 Rynek sztuki Sztuka rynku

kwiecień 2013 Rynek sztuki Sztuka rynku kwiecień 203 Rynek sztuki Sztuka rynku Spis treści Wprowadzenie 5 Wybrane wnioski z badania 6 Rynek sztuki 8 Sztuka jako inwestycja 0 Wyniki badania: Rynek sztuki 3 Wyniki badania: Bankowość prywatna

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWE TRENDY GLOBALNY BAROMETR DYREKTORÓW FINANSOWYCH

ŚWIATOWE TRENDY GLOBALNY BAROMETR DYREKTORÓW FINANSOWYCH Od zarządzającego finansami do lidera zmian Ewolucja roli i kompetencji współczesnych dyrektorów finansowych 2 SPIS TREŚCI Podsumowanie... 4 Redefinicja pojęcia kierownictwa finansowego. Co naprawdę wiemy?...

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ DANE OD WIEDZY DO WARTOŚCI. kpmg.com/data

ZROZUMIEĆ DANE OD WIEDZY DO WARTOŚCI. kpmg.com/data ZROZUMIEĆ DANE OD WIEDZY DO WARTOŚCI kpmg.com/data 2 ZROZUMIEĆ DANE: OD WIEDZY DO WARTOŚCI WSTĘP Dopiero w ostatnich latach Big Data stało się bardzo modnym hasłem, często niezrozumiałym, a dla wielu wręcz

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii 3 Lipca 14 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-) 768 696 Azad Zangana

Bardziej szczegółowo

Powrót do normalności Badanie Dyrektorów Finansowych dużych firm w Polsce i w Europie Środkowej

Powrót do normalności Badanie Dyrektorów Finansowych dużych firm w Polsce i w Europie Środkowej Powrót do normalności Badanie Dyrektorów Finansowych dużych firm w Polsce i w Europie Środkowej Q3 - Q4 2013 Edycja V, styczeń 2014 Większość prognoz CFO wskazuje na to, że do Polski wróciła normalność

Bardziej szczegółowo

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Spis treści Wprowadzenie Walka o talenty pozostaje największym globalnym wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 październik 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe?

Kwiecień 2013. Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe? Kwiecień 2013 Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe? 2 Wstęp do raportu Zabezpieczenie finansowania biznesów jest problemem, który spędza sen z powiek przedsiębiorcom i dyrektorom finansowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Luty 2012 r. Czy nadszedł czas, by wrzucić wyższy bieg? Badanie Deloitte

Luty 2012 r. Czy nadszedł czas, by wrzucić wyższy bieg? Badanie Deloitte Luty 2012 r. Czy nadszedł czas, by wrzucić wyższy bieg? Badanie Deloitte Spis treści Wstęp 5 Wyniki badania 6 Podsumowanie 17 Komentarze partnerów badania 18 Branża w oczach jej przedstawicieli 20 Kontakt

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (-)78 9 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (-)78 7 Świat: Ocena szoku naftowego Szoki naftowe

Bardziej szczegółowo

Barometr koniunktury na rynku finansowania sektora nieruchomości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 2013 roku

Barometr koniunktury na rynku finansowania sektora nieruchomości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 2013 roku ZESPÓŁ DORADZTWA DLA SEKTORA NIERUCHOMOŚCI W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ Barometr koniunktury na rynku finansowania sektora nieruchomości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 2013 roku Badanie

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

trendów, które trzeba obserwować

trendów, które trzeba obserwować trendów, które trzeba obserwować Erie Beinhocker, lan Davis, Lenny Mendonca Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY: Jacek Poświata a Dawid Rychlika P o CAŁYM ROKU działania w trud- ' nych warunkach kryzysowych menedżerowie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii. Aktualna prognoza i perspektywy dla światowej gospodarki (strona 2)

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii. Aktualna prognoza i perspektywy dla światowej gospodarki (strona 2) Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (-2) 758 29 Azad Zangana Starszy ekonomista ds. europejskich (-2) 758 271 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie. 12 Światowe badanie nadużyć gospodarczych

O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie. 12 Światowe badanie nadużyć gospodarczych O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie 12 Światowe badanie nadużyć gospodarczych Spis treści 1 Przedmowa 2 Streszczenie 4 Ryzyko rośnie, standardy zostają w tyle 8 Gotowość na nowe wyzwania 12 Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Trendy HR 2015. Nowy świat pracy

Trendy HR 2015. Nowy świat pracy Trendy HR 2015 Nowy świat pracy Magdalena Jończak Dyrektor Dział Konsultingu Deloitte Polska Natalia Pisarek Starszy Konsultant Dział Konsultingu Deloitte Polska Magdalena Bączyk Konsultant Dział Konsultingu

Bardziej szczegółowo

BAROMETR INWESTYCJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W EUROPIE

BAROMETR INWESTYCJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W EUROPIE GE Capital BAROMETR INWESTYCJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W EUROPIE Plany inwestycyjne i nastroje biznesu w oparciu o badanie przeprowadzone wśród właścicieli 1750 MŚP na siedmiu rynkach europejskich

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo