Fuzje i przejęcia: światowe perspektywy wzrostu. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fuzje i przejęcia: światowe perspektywy wzrostu. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2011"

Transkrypt

1 Fuzje i przejęcia: światowe perspektywy wzrostu Międzynarodowy Raport Biznesowy 2011

2 Spis treści 01 Wstęp 02 Sytuacja na świecie 05 Ameryka Północna 06 Europa 08 BRIC 10 Reszta świata 12 Nasz potencjał M&A Nasza organizacja Zawarte w niniejszej publikacji odniesienia do "Grant Thornton", "my" i "nasz", odnoszą się do International Ltd, światowej organizacji firm członkowskich, lub też do jednej lub więcej poszczególnych firm członkowskich globalnej organizacji, z których każda jest odrębną osobą prawną i nie ponosi odpowiedzialności za czyny lub zaniedbania innych.

3 Wstęp Wraz z stopniowym wyłanianiem się gospodarki światowej z kryzysu, prywatne przedsiębiorstwa (PHB Privately Held Businesses) wspierane przez silniejszy rynek kredytowy i kapitałowy, wkraczając w 2011 r. wykazują powracającą pewność, co do swoich planów związanych z fuzjami i przejściami. Co istotne, na rynku opartym w tak znacznym stopniu na oczekiwaniach co do przyszłości, znacząca liczba przedsiębiorstw prywatnych wierzy, że inwestorzy branżowi i/lub finansowi są skłonni do współpracy ze sprzedającymi. Wraz z powracaniem przedsiębiorstw prywatnych na rynek M&A, międzynarodowa organizacja składająca się z ponad 100 firm członkowskich, oferuje profesjonalne doradztwo w dziedzinie M&A w każdej z ważniejszych gospodarek na świecie. International, poprzez International Business Report (IBR), już od 19 lat bada zamiary zapatrywań przedsiębiorstw prywatnych. Z najnowszych badań przeprowadzonych w grudniu 2010 r., wnika, że 34 procent z 6000 respondentów z 39 gospodarek planuje przejęcia, co oznacza wzrost o osiem punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. W okresie poprawy koniunktury gospodarczej i warunków finansowych, w wyniku zmiany nastawienia - z chęci przetrwania - do chęci wzrostu strategicznego, PHB ponownie szykują się do przejęć. Ambitne przedsiębiorstwa wyczuwają, że stabilniejsza gospodarka i większe otwarcie sprzedających stwarzają ciekawe możliwości przejęć. Ponadto fundusze private equity, wyposażone w znaczne zasoby kapitału, również wykazują duży apetyt na transakcje. Firmy członkowskie wskazują na znaczące ożywienie na rynku M&A. Zmiany widoczne są zarówno w liczbie zakończonych transakcji jak i w ogólnej zmianie nastrojów, co sugeruje, że tendencja ta będzie trwała przez cały 2011 rok.. Mike Hughes Global service line leader - mergers & Global acquisitions service line Grant leader Thornton mergers & acquisitions International International 1

4 Sytuacja na świecie Jako, że globalna gospodarka wychodzi ze spowolnienia, badania wykazują oznaki wzrostu zaufania przedsiębiorstw prywatnych. Nasze badania sugerują, iż w 2011 nastąpi poprawa na rynku fuzji i przejęć, ponieważ około 34 procent respondentów twierdzi, że planuje rozwijać się poprzez nabycia. Należy podkreślić, iż w badaniu przeprowadzonym w ubiegłym roku zaledwie 26 procent respondentów planowało aktywnie działać na rynku fuzji przejęć (patrz wykres 1). Prywatne przedsiębiorstwa w każdym większym regionie świata są w tym roku pozytywniej nastawione do przejęć niż w roku poprzednim. Liderem są tutaj Kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) z 44 procentami twierdzących, że zamierzają rozwijać się przez fuzje i przejęcia co jest znaczącym wzrostem w stosunku do ubiegłego roku, gdy tylko 27 procent odpowiedziało w ten sposób. W Ameryce Północnej 41 procent przedsiębiorstw prywatnych rozważa przejęcia (2010: 32 procent), podobnie jak 36 procent przedsiębiorstw prywatnych w Wielkiej Brytanii (2010: 26 procent). PHB w Europie kontynentalnej także planują być bardziej agresywne - 28 procent chce rozwijać swoją działalność poprzez przejęcia w porównaniu do 25 procent Wykres 1: Planowany wzrost poprzez przejęcia Średni procent przedsiębiorstw BRIC Ameryka Pólnocna Wielka Brytania i Irlandia Europa kontynentalna Reszta świata Cały świat Źródło: IBR 2011 w 2010 roku. Perspektywy są równie optymistyczne w innych częściach świata, z 23 procentami tamtejszych przedsiębiorstw prywatnych rozważających przejęcia (2010: 20 procent). Przez ostatnie 18 do 24 miesięcy, większość firm dokonujących przejęć koncentrowała się na osiąganiu efektów synergii poprzez redukcję kosztów, by móc łatwiej prosperować w trudnym środowisku gospodarczym. Obecnie, na początku 2011 r., gdy wiele przedsiębiorstw wychodzi z globalnego spowolnienia, wzrost strategiczny, a nie cięcie kosztów i chęć przetrwania, wysuwają się na pierwszy plan Z przedsiębiorstw prywatnych, skłonnych do przejęć, około 66 procent twierdzi, że jednym z kluczowych czynników w ich planie rozwoju jest dążenie do rozwijania skali: tylko procent wymieniło ten powód w 2010 r. 66 procent wymienia również dostęp do nowych rynków w porównaniu do 57 procent w roku ubiegłym. Dla gospodarek BRIC, nabycie nowych technologii lub umacnianie marki jest równie ważne skoro 63 proc. wymieniło je jako bodziec rozwoju (2010: 44 procent). W poszukiwaniu wzrostu, około 32 procent firm planuje rozwój poprzez akwizycje za granicą, w porównaniu z 28 procent w zeszłym roku. Zachowania 2

5 te są szczególnie silne w Europie, gdzie 41 procent respondentów planujących zakup twierdzi, że biorą pod uwagę międzynarodowe oferty (2010: 34 procent), co być może odzwierciedla ograniczone możliwości wzrostu krajowego. Co istotne, nastąpiła niewielka rok roczna zmiana w liczbie przedsiębiorstw prywatnych przewidujących zmianę w własności (patrz rysunek 3). Jednak na ważnych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, kontynentalne Chiny i Indie zauważono wzrost liczby właścicieli chcących sprzedać udziały inwestorowi strategicznemu lub funduszowi private equity. Komentując wyniki, Mike Hughes, stwierdza: "Dobrze zarządzane przedsiębiorstwa stanowią naturalny cel przejęć i będą przyciągać duże zainteresowanie. Obserwujemy ostatnio, iż firmy dobrej jakości ponownie otrzymują wyższe ceny od inwestorów korporacyjnych. Dzięki znacznej ilości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach przedsiębiorstw oraz w funduszach private equity chętnych lokować kapitał, PHB mają wszelkie powody, aby bardziej optymistycznie patrzyć na perspektywy sprzedaży Wykres 2: Główne przesłanki planowanych przejęć Dostęp do nowych rynków Wzrost skali działania Zdobywanie nowych technologii Osiągnięcie niższych kosztów operacyjnych Źródło: IBR 2011 przedsiębiorstwa inwestorowi branżowemu lub finansowemu." Wykres 3: Przewidywani nabywcy w przypadku zmiany własności Nabywca branżowy Inwestor finansowy Zarząd Rodzina Źródło: IBR

6 Tymczasem nasza ankieta pokazuje, iż 69 procent respondentów planuje rozwój z zysków zatrzymanych, 54 procent z finansowania bankowego, a 18 procent zamierza wykorzystać private equity. Zainteresowanie wejściem na giełdę nieznacznie spadło - tylko pięć procent twierdzi, że planuje ofertę publiczną w ciągu najbliższych trzech lat w porównaniu do siedmiu procent w 2010 roku. W Chinach, będących jednym z najbardziej wzrostowych rynków, 24 proc PHB planuje zadebiutować na rynku publicznym, w porównaniu do 13 procent w ubiegłym roku, co odzwierciedla możliwości wzrostu obecne w tym kraju. Na początku 2011 r. PHB wykazują oznaki prawdziwego optymizmu zarówno w kwestii akwizycji jak i przekonania, że tradycyjne drogi wyjścia z rynku są ponownie otwarte. Naturalnie, dopiero po pewnym czasie to zaufanie przełoży się na liczbę transakcji, ale rok 2011 powinien być rokiem wzrostu liczby transakcji fuzji i przejęć. Dzięki wzrostowi zaufania i poprawie sytuacji firm wynikającej z lepszych warunków gospodarczych i dostępu do źródeł bardziej stabilnego finansowania, globalne perspektywy są coraz bardziej pozytywne. Wykres 4: Plany wejścia na giełdę BRIC Reszta świata Ameryka Północna Europa kontynentalna Wielka Brytania i Irlandia Świat Źródło: IBR Obserwujemy ostatnio, iż firmy dobrej jakości ponownie otrzymują wyższe ceny od inwestorów korporacyjnych. Mike Hughes Global service line leader mergers & acquisitions International 4

7 Ameryka północna Wykres 5: Planowany wzrost poprzez przejęcia Kanada Stany Zjednoczone Świat Istnieje znaczny, skryty popyt na przejęcia Źródło: IBR 2011 Stephen McGee, Stany Zjednoczone Wykres 6: Przewidywani nabywcy w przypadku zmiany własności Inwestor finansowy Nabywca branżowy Zarząd Rodzina Źródło: IBR 2011 Przejęcia są silnie zakorzenione w strategii firm w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, nie dziwi więc fakt, że 41 procent przedsiębiorstw prywatnych w tym regionie (zdecydowanie powyżej średniej światowej) planuje przejęcia. Wzrost o dziewięć punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku oraz rosnące zaufanie w regionie znajduje odzwierciedlenie w fakcie, że zdecydowanie największą siłą napędową jest chęć rozwoju skali działalności, wskazywana przez 70 procent respondentów w tym roku w porównaniu z tylko 51 procent w roku ubiegłym. Stephen McGee, National Practice Leader w Corporate Finance w Grant Thornton USA zauważa: "Po dwóch latach zastoju, wraz z poprawą gospodarki i złagodzeniem rynku kredytowego, istnieje znaczny, skryty popyt na przejęcia. Kupujący - zarówno korporacyjni jak i private equity, wracają na rynek szukając rozwoju poprzez akwizycje w okresie anemicznego wzrostu PKB. " Co ciekawe badanie pokazuje, że 50 procent poszukujących kupca wierzy, że inwestor finansowy jest najbardziej prawdopodobnym kupującym jest to dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Komentując wyniki, Stephen dodaje: "Wiele funduszy private equity zgromadziło środki jeszcze przed kryzysem i miało trudności z ich alokacją. Wzrost akcji kredytowej, a i zapewne pewna presja czasu, by inwestować środki, spowodowała, że większość funduszy private equity rozkręca swoją działalność inwestycyjną. Wraz z poprawiającymi się wynikami finansowymi i wyższymi wycenami, można spodziewać się więcej sprzedających na rynku, zwłaszcza, że Waszyngton przewiduje reformy kodeksu podatkowego i wzrost stawki opodatkowania zysków kapitałowych w 2013 r. lub nawet wcześniej. 5

8 Europa Europejskie dane zasadniczo odzwierciedlają globalne średnie, tym niemniej między krajami europejskimi występują pewne interesujące różnice. Badanie wykazało, że PHB w Wielkiej Brytanii są bardziej otwarte na pomysł sprzedaży: 16 procent przewiduje zmianę właściciela w porównaniu do 9 procent w Europie kontynentalnej. W przypadku przedsiębiorstw prywatnych w Wielkiej Brytanii, które przewidują wyjście z rynku, zauważalny jest wzrost liczby tych, które uważają, że najbardziej prawdopodobny jako kupujący jest inwestor strategiczny (56 procent w tym roku w porównaniu do jedynie 36 procent w 2010 roku). Zastanawiając się nad wynikami, Geoff Davies, partner w UK zauważa: "W ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano poprawę apetytu i możliwości finansowych inwestorów strategicznych. Spodziewamy się wzrostu transakcji w 2011 r., z silną konkurencją o najlepsze przedsiębiorstwa. Wyceny M&A rosną, ale raczej nie dotrą do punktu, w którym będą w stanie zdusić rynek. W sumie jest to rynek sprzyjający podejmowaniu transakcji. " W wielu krajach europejskich PHB w coraz większym stopniu rozważają przejęcia jako metodę wzrostu. Na przykład 39 procent francuskich przedsiębiorstw planuje przejęcia, w porównaniu z 27 procent w roku ubiegłym. Podobna tendencja obserwowana jest w Wielkiej Brytanii, gdzie 36 procent ankietowanych planuje wzrost poprzez akwizycje. Polska, która zanotował jeden z najwyższych odsetków PHB zamierzających dokonać przejęć w 2010 roku, w 2011 r. ponownie znalazła się górnej części tabeli, z 59 procent przedsiębiorstw, twierdzących, że zamierza rosnąć poprzez przejęcia. Maciej Richter, partner w Polska, wyjaśnia: "Przejęcia pozostają kluczowym narzędziem w strategii polskich przedsiębiorstw, szczególnie w sytuacjach, w których mogą uzyskać synergie kosztowe poprzez przemieszczanie do Polski działalności wytwórczej z gospodarek o wyższych kosztach." Co ciekawe w Irlandii, która biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, stoi w obliczu wyzwań gospodarczych, więcej przedsiębiorstw prywatnych przewiduje nabycia w porównaniu do roku Michael Neary, partner w Grant Thornton Ireland, zauważa: "Jest kilka głównych motywów na irlandzkim rynku, ale przede wszystkim PHB uważają, że mimo niskiego przewidywanego wzrostu PKB w 2011 r., pojawiły się także pozytywne sygnały jak na przykład rekordowe wyniki irlandzkich eksporterów w 2010 roku. Wierzymy, że w 2011 roku zobaczymy dobrze prowadzone i dokapitalizowane PHB nabywające Spodziewam się ożywienia w transakcjach w 2011 roku, jak tylko właściciele zaczną realizować zyski Kai Bartels, Germany 6

9 potencjalnie niedowartościowane aktywa. Ponadto możemy spodziewać się wielu konsolidacji w związku z chęcią zwiększania skali przez przedsiębiorstwa, by poprawić wydajność i zwiększyć marże." W Europie wśród PHB poszukujących wzrostu poprzez akwizycje, 41 procent rozważa inwestycje zagraniczne, w porównaniu do 34 procent w roku ubiegłym. W przeszłości działalność transgraniczna wśród przedsiębiorstw prywatnych często zakłócana była brakiem wiedzy na temat potencjalnych celów. W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja zmieniła się znacząco dzięki współpracy międzynarodowych doradców M&A. Z 48 procentami przedsiębiorstw prywatnych w Holandii planujących międzynarodowe nabycia, Peter den Hertog, partner w Grant Thornton Netherlands stwierdza: "Coraz łatwiej prowadzić firmom działalności w skali globalnej. Ja i mój zespół regularnie rozmawiamy z naszymi kolegami z firm na całym świecie w celu przedyskutowania w imieniu klientów odpowiednich celów przejęcia lub znalezienia nabywców. " Wyjątkiem wśród większości krajów są Niemcy, gdzie tylko 11 procent PHB planuje rozwój poprzez akwizycje. Kai Bartels, partner w Niemcy zauważa: "Spadkiem po kulturze niemieckiej firmy rodzinnej jest to, że wielu przedsiębiorców jest z natury ostrożnych, jeśli chodzi o M&A. Jednakże z sukcesją jako głównym czynnikiem transakcji na niemieckim rynku spodziewam się ożywienia w 2011 roku, jak tylko właściciele zaczną realizować zyski. W przypadku francuskich PHB, private equity jest wysoko na liście priorytetów z 47 procentami wskazujących je, jako środek finansowania wzrostu, w porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej 22 procent. Komentując wyniki, Arnaud Limal, partner w GrantThornton Francja, zauważa: "Nabywcy private equity powracają, ponieważ finansowanie staje się bardziej dostępne i jest niżej oprocentowane. Sponsorzy są chętni do inwestowania w dobrej jakości przedsiębiorstwa, w których dobre perspektywy wzrostu są wspierane przez rosnącą gospodarkę." Arnaud dodaje, że private equity znajdą się również po stronie sprzedaży. "Jednocześnie w rękach sponsorów występuje skumulowany zapas dawno nabytych aktywów finansowych, a dla instytucji finansowych, które podjęły inwestycje w latach boomu 2006 i 2007, zbliża się bariera refinansowania długu w latach W warunkach niższej dźwigni finansowej, nie będzie wystarczająco dużo długu na refinansowanie wszystkiego, więc instytucje będą musiały rozważyć wyjścia z inwestycji raczej wcześniej niż później." Wykres 7: Planowany wzrost poprzez przejęcia Polska Holandia Francja Dania Wielka Brytania Irlandia Szwecja Włochy Niemcy UE Świat Źródło: IBR Sponsorzy są chętni do inwestowania w dobrej jakości przedsiębiorstwa, w których dobre perspektywy wzrostu są wspierane przez rosnącą gospodarkę." Arnaud Limal, France 7

10 BRIC PHB w Brazylii, Rosji Indiach i Chinach należą do najbardziej agresywnych na świecie, średnio 44 procent z nich rozważa przejęcia, co stanowi wzrost o około 17 punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem. Dongdong Liu, partner w Grant Thornton China, zauważa: "Podczas gdy inwestycje przychodzące rosną, rynek krajowy jest również bardzo aktywny. Nadal pozostaje ogromny niewykorzystany potencjał w zakresie M&A w regionie Chin. Chińskie firmy są bardzo pewne siebie, optymistycznie oceniają swoje perspektywy rozwoju i poważnie podchodzą do kwestii M&A " Przejęcia w gospodarkach krajów BRIC są napędzane głównie przez chęć dostępu do nowych rynków, budowanie skali i zdobywanie nowych technologii lub rozwijanie marki. Indyjskie PHB należą do najchętniej przeprowadzających inwestycje za granicą - aż 40 procent spodziewa się przejęć mających charakter międzynarodowy. Indyjskie firmy mają duże doświadczenie w kontaktach z zagranicznymi rynkami M&A i są z powrotem na ścieżce przejęć po ciszy wywołanej kryzysem finansowym. Wykres 8: Planowany wzrost poprzez przejęcia Brazylia Chiny kontynentalne Indie Rosja BRIC średnio Świat Źródło: IBR 2011 Wykres 9: Główne przesłanki planowanych przejęć Dostęp do nowych rynków Wzrost skali działania Zdobywanie nowych technologii Osiągnięcie niższych kosztów operacyjnych Źródło: IBR

11 Chociaż wiele przedsiębiorstw prywatnych w gospodarkach krajów BRIC koncentruje się na budowaniu wartości, a nie jej realizacji na tym etapie, badanie w 2011 r. pokazuje, iż nastąpił zauważalny wzrost podmiotów przewidujących zmianę własności, a 14 procent z nich rozważa sprzedaż - w porównaniu do dziewięciu procent w roku ubiegłym. Mahad Narayanamoni, partner w India, zauważa: "Od dawna wyzwaniem w Indiach był brak sprzedających, sytuacja poprawia się, ponieważ indyjskie firmy są coraz bardziej otwarte na zmiany własności. Sytuacja ta w połączeniu z ograniczonymi możliwościami wzrostu firm międzynarodowych na rynkach krajowych powoduje napływ kapitału, jako że kupujący dążą do ustanowienia lub zwiększenia swojej pozycji na rynku w Indiach." Firmy w krajach BRIC również przewidują konieczność pozyskania kapitału na finansowanie wzrostu. 16 procent, znacznie powyżej średniej światowej, planuje finansowanie rozwoju poprzez giełdę. Około 24 procent firm w Chinach wymieniło to źródło, w porównaniu do 11 procent w zeszłym roku, jednakże mniej indyjskich PHB ujawniło w tegorocznej ankiecie plany wejścia na giełdę. Mahad komentuje: "Jestem nieco zaskoczony tym wynikiem, jako że pierwsza połowa 2011 roku może być dobrym czasem dla firm, aby zebrać pieniądze w drodze publicznej emisji. Faktem jest jednak, iż kilka istotnych emisji zostało przełożonych na koniec 2010 r., co mogło ostudzić entuzjazm w bardzo krótkim okresie i sprowokować ostrożne odpowiedzi. Widzimy także coraz więcej firm poszukujących finansowania typu private equity lub planujących ofertę prywatną, jako przygotowanie do wejścia do obrotu publicznego na początku 2012 roku. " Indyjskie firmy są coraz bardziej otwarte na zmiany własności. Mahad Narayanamoni, India 9

12 Reszta świata Wykres 10: Planowany wzrost poprzez przejęcia Chile Meksyk Filipiny Wiele organizacji na Bliskim Wschodzie ma duże pozycje gotówkowe i jest dobrze przygotowane do realizacji krajowych i międzynarodowych ofert. RPA ZEA* Nowa Zelandia Malezja Australia Argentyna Tajlandia David Fisher, Middle East Advisory Services Japonia Świat *dane za 2010 niedostępne Źródło: IBR 2010 PHB w pozostałej części świata prezentują zróżnicowany obraz - począwszy od dynamicznych przedsiębiorstw Ameryki Łacińskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aż do bardziej ostrożnych w Japonii. Analizując prognozy M&A w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, David Fisher w Middle East Advisory Services, stwierdza: "W dużej części regionu majątek jest w rękach organizacji rządowych, dlatego kluczem do wzrostu gospodarczego jest ich wizja regionu. 10

13 Dokonawszy niedawno kilku istotnych przejęć organizacje te są obecnie bardziej ostrożnie w podejściu do inwestowania i koncentrują się na inwestycjach w infrastrukturę, które mają kluczowe znaczenie w regionie. Duzi inwestorzy rodzinni nie postrzegają już funduszy inwestycyjnych, jako przeboju sezonu, zamiast tego zwracają się ku bardziej bezpośrednim inwestycjom. W Afryce w następstwie dynamicznego roku mistrzostw świata FIFA World Cup 2010 i wezwań, aby uznać ją za jeden z wiodących rynków wschodzących, takich jak gospodarki BRIC, nastroje w biznesie są pozytywne, zwłaszcza na ważnym rynku Republiki Południowej Afryki, gdzie 41 procent PHB poszukuje przejęć (37 procent 2010). Co ciekawe, 27 procent, w porównaniu do średniej światowej wynoszącej 18 proc., firm z RPA rozważa wykorzystanie private equity. Jeanette Hern w South Africa stwierdza: "Na rynku istnieje silna konkurencja pomiędzy różnymi lokalnymi i globalnymi funduszami private equity chcącymi wdrożyć kapitał w Republice Południowej Afryki. Wiele z nich uważa RPA za bramę do reszty Afryki. Sprawia to, że private equity jest coraz bardziej atrakcyjną opcją dla firm z RPA poszukujących możliwości wzrostu. " W krajach azjatyckich, nawet poza szybko rosnącymi rynkami Chin i Indii, PHB są gotowe do zwiększenia zainteresowania przejęciami. Około 46 procent firm z Filipin planuje Wykres 11: Plany pozyskania kapitału przez private equity i i wejście na giełdę wejście na giełdę Filipiny Wietnam RPA Meksyk ZEA Malezja Tajlandia Japonia Świat 3 2 transakcje, w porównaniu z 27 procentami w 2010 roku, i około 33 procent w Malezji, w porównaniu z 19 procent w zeszłym roku. Coraz większy udział (20 procent w porównaniu do 12 procent w 2010 r.) z PHB ankietowanych w Wietnamie spodziewa się zmiany właściciela, co nie stanowi w sumie zaskoczenia, gdy procent planuje finansowanie rozwoju poprzez private equity. Ken Atkinson partner w Vietnam komentuje: "Ogólne zainteresowanie private equity w Wietnamie jest wysokie, z wieloma inwestorami pozyskującymi nowe środki - dlatego wartość transakcji powinna w dalszym ciągu wzrastać." Wejście na giełdę Źródło: IBR Private equity Wielu postrzega RPA jako bramę do reszty Afryki. Jeanette Hern, South Africa 11

14 Nasze możliwości M&A International jest jedną z wiodących organizacji światowych, zrzeszającą niezależnie zarządzane firmy księgowe i doradcze oferujące usługi poświadczające, doradztwa podatkowego, a także udzielające specjalistycznych porad dla przedsiębiorstw prywatnych i jednostek interesu publicznego. Ponad 2600 firm partnerskich dostarcza klientom zindywidualizowane usługi wysokiej jakości w ponad 100 krajach. Daje to możliwość działania zarówno jako globalny i lokalny partner, oferując swoją wiedzę, umiejętności i zasoby klientom korporacyjnym i przedsiębiorcom z całego świata. Nasze zespoły Corporate Finance oferują usługi: M&A, usługi transakcyjne, wycen oraz doradztwo w zakresie rynku kapitałowego w ponad 60 krajach. Szczegółowy wykaz listy członków International można znaleźć pod adresem: 12

15 Kontakt M&A Argentina Alejandro Chiappe T E Dominican Republic, República Dominicana, S.A. José Luis De Ramón T (809) E Israel Fahn Kanne Consulting Ltd Shlomi Bartov T E Singapore Kon Yin Tong T E Armenia Amyot LLC Gagik Gyulbudaghyan T +374 (0) E Egypt Mohamed Hilal Hossam El Besher T +2 (02) E Italy Bernoni & Partners Stefano Salvadeo T E South Africa Jeanette Hern T E Australia Scott Griffin T +61 (0) E France Arnaud Limal T +33 (0) E Lebanon Leila Hammoud T E Spain Ramón Galcerán T E Austria Walter Platzer T E Finland Kari Niemenoja T E Macedonia Slavco Filipcev T E Sweden Isac Stenborg T E Botswana Vijay Kalyanaraman T E Brazil Link Costa T E Germany Warth & Klein AG Kai Bartels T E Greece Greece George Deligiannis T E Mexico Salles, Sáinz S.C. Miguel Quintero T E Netherlands Peter den Hertog T E Thailand Ian Pascoe T E United Arab Emirates Middle East Advisory Services David Fisher T E Canada Troy MacDonald T E Raymond Chabot Jean-Paul David T E China Dongdong Liu T E Denmark Jan Hetland Møller Denmark T E Hong Kong Alison Wong T E India Mahad Narayanamoni T E Indonesia Hendrawinata Renato Leuterio T E Ireland Micheal Neary T E New Zealand Brendan Lyne T E Pakistan Anjum Asim Shahid Rahman Kamran Hafeez T E Poland Frąckowiak Maciej Richter T E Russia Ivan Sapronov T E United Kingdom Geoff Davies T E United States Stephen McGee T E Vietnam Ken Atkinson T E Zambia Victor Mweene T E 13

16 International Ltd. All rights reserved. References in this publication to, we and our refer to either International Ltd, a global organisation of member firms, or one or more of the individual member firms of the global organisation, each of which is a separate legal entity and has no liability for each other s acts or omissions. International Ltd, a UK private company limited by guarantee, does not provide services to clients. Services are delivered independently by the member firms. International Ltd and the member firms are not a worldwide partnership. Printed on 50% recycled content paper. 14

Fuzje i przejęcia: perspektywy poprawy koniunktury na świecie. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2010

Fuzje i przejęcia: perspektywy poprawy koniunktury na świecie. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2010 Fuzje i przejęcia: perspektywy poprawy koniunktury na świecie Międzynarodowy Raport Biznesowy 2010 1 Spis treści 3 Wprowadzenie Przegląd ogólny 7 Ameryka Północna 8 Wielka Brytania, Irlandia i Europa Kontynentalna

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, 103 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, Plan prezentacji 1. Strategia Lizbońska plany a wykonanie 2. Integracja rynków kapitałowych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 69--69; 68-7-0 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 69-6-9, 6-76- 00-0 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower

Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower podaż popyt Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower Spis treści Badanie Mobilność zawodowa 1 Wyniki globalne 2 Aneks 10 Badanie Mobilność zawodowa Badanie Manpower Mobilność zawodowa zostało

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Barometr płatności na świecie 2015

Barometr płatności na świecie 2015 Zaległości płatnicze nie są specyfiką tylko naszego kraju. W mniejszym lub większym stopniu odczuwalne są niemal we wszystkich krajach. Pod względem moralności płatniczej sytuacja w Azji jest mocno zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY KONFERENCJA W GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W KATOWICACH Przygotowała: Agnieszka Kolanowska Data: 29 maja 2014r. 2 Do tanga trzeba dwóch rynków: kandydata i pracodawcy Monitor

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 9. lipiec 2011 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie

Bardziej szczegółowo

Czy to dobry czas na sprzedaż spółek?

Czy to dobry czas na sprzedaż spółek? Czy to dobry czas na sprzedaż spółek? Rafał Błędowski, Partner Holon Consultants 22 września 2010 Warszawa 1 2 Dlaczego Holon Consultants Czy to dobry czas na sprzedaŝ spółek 2 Dlaczego Holon Consultants?

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W GLOBALNEJ GOSPODARCE

ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W GLOBALNEJ GOSPODARCE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 17 Anna Bielawa Józef Frąś Historia systemów zarządzania sięga końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy zaczęły powstawać w USA pierwsze

Bardziej szczegółowo

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC Autor: Marcin Ługowski 05/12/2014 Rozwiązania CFC na Świecie Pierwszy raz wprowadzona już w 1962r. w USA Tendencja do wprowadzania regulacji regulacji

Bardziej szczegółowo

Outsourcing to uzależnia

Outsourcing to uzależnia Outsourcing to uzależnia Raport o rynku outsourcingu rachunkowości, płac i kadr w Polsce i na świecie Na podstawie badania International Business Report przeprowadzonego przez Grant Thornton International

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Warszawa / 29 / 03 / 2012 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Inwestorzy zadowoleni z Polski 95% inwestorów zagranicznych w Polsce ponownie wybrałoby nasz kraj na lokalizację

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

Globalne badanie nastrojów inwestorów

Globalne badanie nastrojów inwestorów 2014 Globalne badanie nastrojów inwestorów K L U C Z O W E W N I O S K I - P O L S K A Globalne badanie nastrojów inwestorów 2014 r. Wyniki naszego globalnego badania nastrojów inwestorów w 2014 r. wskazują

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku 26 listopada 2009 Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku Według raportu Annual review of institutional users of ETFs in 2008 opracowanego przez Barclays Global Investors przy współpracy z

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EDYCJA POLSKA 2013 / Skrót

EDYCJA POLSKA 2013 / Skrót EDYCJA POLSKA 2013 / Skrót BRAK ZAUFANIA ZAUFANIE NEUTRALOŚD INDEKS ZAUFANIA EDELMAN: PO ROKU NISKIEGO ZAUFANIA W 2012 R. W 2013 R. NASTĄPIŁ POWRÓT DO NEUTRALNOŚCI. 2 2011 2012 2013 ŚREDNIA 55 Brazylia

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Hongkong: Miejsce na Twój biznes

Hongkong: Miejsce na Twój biznes Hongkong: Miejsce na Twój biznes Marcin Mitko data: wrzesień 2014 Corporate Banking Manager, HSBC Bank Polska S.A. HK: Miejsce na Twój biznes Dynamiczne centrum gospodarcze Regionalny i globalny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI mgr Anna Górska Doktorant SGH referat nt. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach -2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. POJĘCIE I FORMY BIZ... 2 2. BIZ NA ŚWIECIE... 3 WNIOSKI...

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r.

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Sustainable zarządzanie realizacja strategii biznesowej, transparentność działań, przestrzeganie standardów etycznych, dbałość o wysoką jakość produktów Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Badanie: Talenty w Bankowości 2014 Raport dla Polski

Badanie: Talenty w Bankowości 2014 Raport dla Polski Badanie: Talenty w Bankowości 2014 Raport dla Polski Lista czterech najpopularniejszych sektorów, z którymi swoją przyszłość zawodową chcieliby związać polscy studenci nie zmieniła się od roku 2008, ale

Bardziej szczegółowo

Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów

Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów Samochód służbowy stanowi istotny składnik pakietu wynagrodzenia i jest potężnym argumentem dla przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014

PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014 PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014 JANUSZ PIECHOCIŃSKI Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki 2 EKSPORT MOTOR WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska.

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Czy Pana zdaniem polskie spółki powinny się obawiać wrogich przejęć w najbliższym czasie? Uważam,

Bardziej szczegółowo

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy 20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy prof. Bożena Werner Prodziekan ds.oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawski Uniwersytet Medyczny Radźsięprzeszłości,

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2009 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2009 roku Barometr Manpower Q3 9 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower III kwartał 9 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q3/9 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Polska. Agencja nieruchomości komercyjnych. Wynajem powierzchni biurowych. Doradztwo w zakresie nieruchomości komercyjnych. gvapropertypartners.

Polska. Agencja nieruchomości komercyjnych. Wynajem powierzchni biurowych. Doradztwo w zakresie nieruchomości komercyjnych. gvapropertypartners. Polska Agencja komercyjnych Wynajem powierzchni biurowych Doradztwo w zakresie komercyjnych gvapropertypartners.pl Szanowni Państwo, Niniejszym pragniemy zaprezentować naszą firmę i nasze usługi związane

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wzrostu przez venture capital

Finansowanie wzrostu przez venture capital Finansowanie wzrostu przez venture capital Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CAMBRIDGE PYTHON Warszawa 22, 23 maja 2007r. PE/VC - Definicje Private equity dostarcza kapitału

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY adw. Piotr Wojciechowski Szanowni Państwo, Inwestycja w rozwój ludzi to w dzisiejszych czasach inwestycja w rozwój biznesu. Droga do mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie KOMUNIKAT PRASOWY Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ / POTĘGA KRAJÓW WSCHODZĄCYCH

PRZYSZŁOŚĆ / POTĘGA KRAJÓW WSCHODZĄCYCH PRZYSZŁOŚĆ / POTĘGA KRAJÓW WSCHODZĄCYCH 50 % światowego produktu brutto generowane jest w ramach krajów wschodzących. Wnioski same się nasuwają. Warto inwestować w rosnące przedsiębiorstwa oraz przybierające

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2008 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2008 roku Barometr Manpower Q2 28 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower II kwartał 28 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q2/8 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Smurfit Kappa Group: najważniejsze dane

Smurfit Kappa Group: najważniejsze dane Smurfit Kappa Group Smurfit Kappa Group: najważniejsze dane Ilość pracowników 38,000 Obecność Kraje w Europie 21 Kraje w Ameryce Łacińskiej 9 Jednostki operacyjne 332 włączając 1 BIB w Kanadzie Rok 2010

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze ("Energia Gigawat" - 9/2015) Wydawany od 64 lat Raport BP Statistical Review of World Energy jest najbardziej wyczekiwanym

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf Strefę euro czeka kolejny rok pod znakiem spadku PKB perspektywy wzrostu gospodarczego państw strefy euro wg zimowej prognozy KE i ich znaczenie dla polskiej gospodarki Strefa euro prawdopodobnie pozostanie

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa 1 Jak oszacować potencjał rynku? MicroTest w branży finansowej Krzysztof Siekierski MicroTest sm MicroTest sm to narzędzie badawcze opracowane przez Research International do szacowania wielkości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Fakt #1: Dużo nas łączy

Fakt #1: Dużo nas łączy Trendy 2013: Co gotują i jedzą rodziny na całym świecie Portal Allrecipes przeprowadził ankietę wśród tysięcy miłośników gotowania na całym świecie, aby poznać globalne trendy dotyczące jedzenia i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Kolejny rekordowy dla Audi AG rok ponad 1,74 mln sprzedanych w 2014 samochodów

Kolejny rekordowy dla Audi AG rok ponad 1,74 mln sprzedanych w 2014 samochodów Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Leszek Kempiński Public Relations Telefon: +48 (61) 62 73 108 E-Mail: Leszek.Kempinski@audi.pl Kolejny rekordowy dla Audi AG rok ponad 1,74 mln sprzedanych w 2014 samochodów

Bardziej szczegółowo

P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce

P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY data, miejsce Sonepar w liczbach 41 KRAJÓW NA 5 KONTYNENTACH 40 000 PRACOWNIKÓW SPRZEDAŻ 2 600 17,2 ODDZIAŁÓW 219 000 ZAMÓWIEŃ / DZIEŃ MILIARDÓW EURO Sieć

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zgodnie z przewidywaniami w roku 2013 Internet Wszechrzeczy wygeneruje co najmniej 613 mld USD globalnych dochodów firm

Wprowadzenie. Zgodnie z przewidywaniami w roku 2013 Internet Wszechrzeczy wygeneruje co najmniej 613 mld USD globalnych dochodów firm Internet Wszechrzeczy 10 najważniejszych wniosków z badania przeprowadzonego przez firmę Cisco Wskaźnik wartości Internetu Wszechrzeczy z udziałem 7500 osób podejmujących decyzje z 12 krajów Joseph Bradley

Bardziej szczegółowo

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012 MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE Logroño - Maj 2012 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: zgłoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i

Bardziej szczegółowo