Fuzje i przejęcia: światowe perspektywy wzrostu. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fuzje i przejęcia: światowe perspektywy wzrostu. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2011"

Transkrypt

1 Fuzje i przejęcia: światowe perspektywy wzrostu Międzynarodowy Raport Biznesowy 2011

2 Spis treści 01 Wstęp 02 Sytuacja na świecie 05 Ameryka Północna 06 Europa 08 BRIC 10 Reszta świata 12 Nasz potencjał M&A Nasza organizacja Zawarte w niniejszej publikacji odniesienia do "Grant Thornton", "my" i "nasz", odnoszą się do International Ltd, światowej organizacji firm członkowskich, lub też do jednej lub więcej poszczególnych firm członkowskich globalnej organizacji, z których każda jest odrębną osobą prawną i nie ponosi odpowiedzialności za czyny lub zaniedbania innych.

3 Wstęp Wraz z stopniowym wyłanianiem się gospodarki światowej z kryzysu, prywatne przedsiębiorstwa (PHB Privately Held Businesses) wspierane przez silniejszy rynek kredytowy i kapitałowy, wkraczając w 2011 r. wykazują powracającą pewność, co do swoich planów związanych z fuzjami i przejściami. Co istotne, na rynku opartym w tak znacznym stopniu na oczekiwaniach co do przyszłości, znacząca liczba przedsiębiorstw prywatnych wierzy, że inwestorzy branżowi i/lub finansowi są skłonni do współpracy ze sprzedającymi. Wraz z powracaniem przedsiębiorstw prywatnych na rynek M&A, międzynarodowa organizacja składająca się z ponad 100 firm członkowskich, oferuje profesjonalne doradztwo w dziedzinie M&A w każdej z ważniejszych gospodarek na świecie. International, poprzez International Business Report (IBR), już od 19 lat bada zamiary zapatrywań przedsiębiorstw prywatnych. Z najnowszych badań przeprowadzonych w grudniu 2010 r., wnika, że 34 procent z 6000 respondentów z 39 gospodarek planuje przejęcia, co oznacza wzrost o osiem punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. W okresie poprawy koniunktury gospodarczej i warunków finansowych, w wyniku zmiany nastawienia - z chęci przetrwania - do chęci wzrostu strategicznego, PHB ponownie szykują się do przejęć. Ambitne przedsiębiorstwa wyczuwają, że stabilniejsza gospodarka i większe otwarcie sprzedających stwarzają ciekawe możliwości przejęć. Ponadto fundusze private equity, wyposażone w znaczne zasoby kapitału, również wykazują duży apetyt na transakcje. Firmy członkowskie wskazują na znaczące ożywienie na rynku M&A. Zmiany widoczne są zarówno w liczbie zakończonych transakcji jak i w ogólnej zmianie nastrojów, co sugeruje, że tendencja ta będzie trwała przez cały 2011 rok.. Mike Hughes Global service line leader - mergers & Global acquisitions service line Grant leader Thornton mergers & acquisitions International International 1

4 Sytuacja na świecie Jako, że globalna gospodarka wychodzi ze spowolnienia, badania wykazują oznaki wzrostu zaufania przedsiębiorstw prywatnych. Nasze badania sugerują, iż w 2011 nastąpi poprawa na rynku fuzji i przejęć, ponieważ około 34 procent respondentów twierdzi, że planuje rozwijać się poprzez nabycia. Należy podkreślić, iż w badaniu przeprowadzonym w ubiegłym roku zaledwie 26 procent respondentów planowało aktywnie działać na rynku fuzji przejęć (patrz wykres 1). Prywatne przedsiębiorstwa w każdym większym regionie świata są w tym roku pozytywniej nastawione do przejęć niż w roku poprzednim. Liderem są tutaj Kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) z 44 procentami twierdzących, że zamierzają rozwijać się przez fuzje i przejęcia co jest znaczącym wzrostem w stosunku do ubiegłego roku, gdy tylko 27 procent odpowiedziało w ten sposób. W Ameryce Północnej 41 procent przedsiębiorstw prywatnych rozważa przejęcia (2010: 32 procent), podobnie jak 36 procent przedsiębiorstw prywatnych w Wielkiej Brytanii (2010: 26 procent). PHB w Europie kontynentalnej także planują być bardziej agresywne - 28 procent chce rozwijać swoją działalność poprzez przejęcia w porównaniu do 25 procent Wykres 1: Planowany wzrost poprzez przejęcia Średni procent przedsiębiorstw BRIC Ameryka Pólnocna Wielka Brytania i Irlandia Europa kontynentalna Reszta świata Cały świat Źródło: IBR 2011 w 2010 roku. Perspektywy są równie optymistyczne w innych częściach świata, z 23 procentami tamtejszych przedsiębiorstw prywatnych rozważających przejęcia (2010: 20 procent). Przez ostatnie 18 do 24 miesięcy, większość firm dokonujących przejęć koncentrowała się na osiąganiu efektów synergii poprzez redukcję kosztów, by móc łatwiej prosperować w trudnym środowisku gospodarczym. Obecnie, na początku 2011 r., gdy wiele przedsiębiorstw wychodzi z globalnego spowolnienia, wzrost strategiczny, a nie cięcie kosztów i chęć przetrwania, wysuwają się na pierwszy plan Z przedsiębiorstw prywatnych, skłonnych do przejęć, około 66 procent twierdzi, że jednym z kluczowych czynników w ich planie rozwoju jest dążenie do rozwijania skali: tylko procent wymieniło ten powód w 2010 r. 66 procent wymienia również dostęp do nowych rynków w porównaniu do 57 procent w roku ubiegłym. Dla gospodarek BRIC, nabycie nowych technologii lub umacnianie marki jest równie ważne skoro 63 proc. wymieniło je jako bodziec rozwoju (2010: 44 procent). W poszukiwaniu wzrostu, około 32 procent firm planuje rozwój poprzez akwizycje za granicą, w porównaniu z 28 procent w zeszłym roku. Zachowania 2

5 te są szczególnie silne w Europie, gdzie 41 procent respondentów planujących zakup twierdzi, że biorą pod uwagę międzynarodowe oferty (2010: 34 procent), co być może odzwierciedla ograniczone możliwości wzrostu krajowego. Co istotne, nastąpiła niewielka rok roczna zmiana w liczbie przedsiębiorstw prywatnych przewidujących zmianę w własności (patrz rysunek 3). Jednak na ważnych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, kontynentalne Chiny i Indie zauważono wzrost liczby właścicieli chcących sprzedać udziały inwestorowi strategicznemu lub funduszowi private equity. Komentując wyniki, Mike Hughes, stwierdza: "Dobrze zarządzane przedsiębiorstwa stanowią naturalny cel przejęć i będą przyciągać duże zainteresowanie. Obserwujemy ostatnio, iż firmy dobrej jakości ponownie otrzymują wyższe ceny od inwestorów korporacyjnych. Dzięki znacznej ilości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach przedsiębiorstw oraz w funduszach private equity chętnych lokować kapitał, PHB mają wszelkie powody, aby bardziej optymistycznie patrzyć na perspektywy sprzedaży Wykres 2: Główne przesłanki planowanych przejęć Dostęp do nowych rynków Wzrost skali działania Zdobywanie nowych technologii Osiągnięcie niższych kosztów operacyjnych Źródło: IBR 2011 przedsiębiorstwa inwestorowi branżowemu lub finansowemu." Wykres 3: Przewidywani nabywcy w przypadku zmiany własności Nabywca branżowy Inwestor finansowy Zarząd Rodzina Źródło: IBR

6 Tymczasem nasza ankieta pokazuje, iż 69 procent respondentów planuje rozwój z zysków zatrzymanych, 54 procent z finansowania bankowego, a 18 procent zamierza wykorzystać private equity. Zainteresowanie wejściem na giełdę nieznacznie spadło - tylko pięć procent twierdzi, że planuje ofertę publiczną w ciągu najbliższych trzech lat w porównaniu do siedmiu procent w 2010 roku. W Chinach, będących jednym z najbardziej wzrostowych rynków, 24 proc PHB planuje zadebiutować na rynku publicznym, w porównaniu do 13 procent w ubiegłym roku, co odzwierciedla możliwości wzrostu obecne w tym kraju. Na początku 2011 r. PHB wykazują oznaki prawdziwego optymizmu zarówno w kwestii akwizycji jak i przekonania, że tradycyjne drogi wyjścia z rynku są ponownie otwarte. Naturalnie, dopiero po pewnym czasie to zaufanie przełoży się na liczbę transakcji, ale rok 2011 powinien być rokiem wzrostu liczby transakcji fuzji i przejęć. Dzięki wzrostowi zaufania i poprawie sytuacji firm wynikającej z lepszych warunków gospodarczych i dostępu do źródeł bardziej stabilnego finansowania, globalne perspektywy są coraz bardziej pozytywne. Wykres 4: Plany wejścia na giełdę BRIC Reszta świata Ameryka Północna Europa kontynentalna Wielka Brytania i Irlandia Świat Źródło: IBR Obserwujemy ostatnio, iż firmy dobrej jakości ponownie otrzymują wyższe ceny od inwestorów korporacyjnych. Mike Hughes Global service line leader mergers & acquisitions International 4

7 Ameryka północna Wykres 5: Planowany wzrost poprzez przejęcia Kanada Stany Zjednoczone Świat Istnieje znaczny, skryty popyt na przejęcia Źródło: IBR 2011 Stephen McGee, Stany Zjednoczone Wykres 6: Przewidywani nabywcy w przypadku zmiany własności Inwestor finansowy Nabywca branżowy Zarząd Rodzina Źródło: IBR 2011 Przejęcia są silnie zakorzenione w strategii firm w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, nie dziwi więc fakt, że 41 procent przedsiębiorstw prywatnych w tym regionie (zdecydowanie powyżej średniej światowej) planuje przejęcia. Wzrost o dziewięć punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku oraz rosnące zaufanie w regionie znajduje odzwierciedlenie w fakcie, że zdecydowanie największą siłą napędową jest chęć rozwoju skali działalności, wskazywana przez 70 procent respondentów w tym roku w porównaniu z tylko 51 procent w roku ubiegłym. Stephen McGee, National Practice Leader w Corporate Finance w Grant Thornton USA zauważa: "Po dwóch latach zastoju, wraz z poprawą gospodarki i złagodzeniem rynku kredytowego, istnieje znaczny, skryty popyt na przejęcia. Kupujący - zarówno korporacyjni jak i private equity, wracają na rynek szukając rozwoju poprzez akwizycje w okresie anemicznego wzrostu PKB. " Co ciekawe badanie pokazuje, że 50 procent poszukujących kupca wierzy, że inwestor finansowy jest najbardziej prawdopodobnym kupującym jest to dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Komentując wyniki, Stephen dodaje: "Wiele funduszy private equity zgromadziło środki jeszcze przed kryzysem i miało trudności z ich alokacją. Wzrost akcji kredytowej, a i zapewne pewna presja czasu, by inwestować środki, spowodowała, że większość funduszy private equity rozkręca swoją działalność inwestycyjną. Wraz z poprawiającymi się wynikami finansowymi i wyższymi wycenami, można spodziewać się więcej sprzedających na rynku, zwłaszcza, że Waszyngton przewiduje reformy kodeksu podatkowego i wzrost stawki opodatkowania zysków kapitałowych w 2013 r. lub nawet wcześniej. 5

8 Europa Europejskie dane zasadniczo odzwierciedlają globalne średnie, tym niemniej między krajami europejskimi występują pewne interesujące różnice. Badanie wykazało, że PHB w Wielkiej Brytanii są bardziej otwarte na pomysł sprzedaży: 16 procent przewiduje zmianę właściciela w porównaniu do 9 procent w Europie kontynentalnej. W przypadku przedsiębiorstw prywatnych w Wielkiej Brytanii, które przewidują wyjście z rynku, zauważalny jest wzrost liczby tych, które uważają, że najbardziej prawdopodobny jako kupujący jest inwestor strategiczny (56 procent w tym roku w porównaniu do jedynie 36 procent w 2010 roku). Zastanawiając się nad wynikami, Geoff Davies, partner w UK zauważa: "W ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano poprawę apetytu i możliwości finansowych inwestorów strategicznych. Spodziewamy się wzrostu transakcji w 2011 r., z silną konkurencją o najlepsze przedsiębiorstwa. Wyceny M&A rosną, ale raczej nie dotrą do punktu, w którym będą w stanie zdusić rynek. W sumie jest to rynek sprzyjający podejmowaniu transakcji. " W wielu krajach europejskich PHB w coraz większym stopniu rozważają przejęcia jako metodę wzrostu. Na przykład 39 procent francuskich przedsiębiorstw planuje przejęcia, w porównaniu z 27 procent w roku ubiegłym. Podobna tendencja obserwowana jest w Wielkiej Brytanii, gdzie 36 procent ankietowanych planuje wzrost poprzez akwizycje. Polska, która zanotował jeden z najwyższych odsetków PHB zamierzających dokonać przejęć w 2010 roku, w 2011 r. ponownie znalazła się górnej części tabeli, z 59 procent przedsiębiorstw, twierdzących, że zamierza rosnąć poprzez przejęcia. Maciej Richter, partner w Polska, wyjaśnia: "Przejęcia pozostają kluczowym narzędziem w strategii polskich przedsiębiorstw, szczególnie w sytuacjach, w których mogą uzyskać synergie kosztowe poprzez przemieszczanie do Polski działalności wytwórczej z gospodarek o wyższych kosztach." Co ciekawe w Irlandii, która biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, stoi w obliczu wyzwań gospodarczych, więcej przedsiębiorstw prywatnych przewiduje nabycia w porównaniu do roku Michael Neary, partner w Grant Thornton Ireland, zauważa: "Jest kilka głównych motywów na irlandzkim rynku, ale przede wszystkim PHB uważają, że mimo niskiego przewidywanego wzrostu PKB w 2011 r., pojawiły się także pozytywne sygnały jak na przykład rekordowe wyniki irlandzkich eksporterów w 2010 roku. Wierzymy, że w 2011 roku zobaczymy dobrze prowadzone i dokapitalizowane PHB nabywające Spodziewam się ożywienia w transakcjach w 2011 roku, jak tylko właściciele zaczną realizować zyski Kai Bartels, Germany 6

9 potencjalnie niedowartościowane aktywa. Ponadto możemy spodziewać się wielu konsolidacji w związku z chęcią zwiększania skali przez przedsiębiorstwa, by poprawić wydajność i zwiększyć marże." W Europie wśród PHB poszukujących wzrostu poprzez akwizycje, 41 procent rozważa inwestycje zagraniczne, w porównaniu do 34 procent w roku ubiegłym. W przeszłości działalność transgraniczna wśród przedsiębiorstw prywatnych często zakłócana była brakiem wiedzy na temat potencjalnych celów. W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja zmieniła się znacząco dzięki współpracy międzynarodowych doradców M&A. Z 48 procentami przedsiębiorstw prywatnych w Holandii planujących międzynarodowe nabycia, Peter den Hertog, partner w Grant Thornton Netherlands stwierdza: "Coraz łatwiej prowadzić firmom działalności w skali globalnej. Ja i mój zespół regularnie rozmawiamy z naszymi kolegami z firm na całym świecie w celu przedyskutowania w imieniu klientów odpowiednich celów przejęcia lub znalezienia nabywców. " Wyjątkiem wśród większości krajów są Niemcy, gdzie tylko 11 procent PHB planuje rozwój poprzez akwizycje. Kai Bartels, partner w Niemcy zauważa: "Spadkiem po kulturze niemieckiej firmy rodzinnej jest to, że wielu przedsiębiorców jest z natury ostrożnych, jeśli chodzi o M&A. Jednakże z sukcesją jako głównym czynnikiem transakcji na niemieckim rynku spodziewam się ożywienia w 2011 roku, jak tylko właściciele zaczną realizować zyski. W przypadku francuskich PHB, private equity jest wysoko na liście priorytetów z 47 procentami wskazujących je, jako środek finansowania wzrostu, w porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej 22 procent. Komentując wyniki, Arnaud Limal, partner w GrantThornton Francja, zauważa: "Nabywcy private equity powracają, ponieważ finansowanie staje się bardziej dostępne i jest niżej oprocentowane. Sponsorzy są chętni do inwestowania w dobrej jakości przedsiębiorstwa, w których dobre perspektywy wzrostu są wspierane przez rosnącą gospodarkę." Arnaud dodaje, że private equity znajdą się również po stronie sprzedaży. "Jednocześnie w rękach sponsorów występuje skumulowany zapas dawno nabytych aktywów finansowych, a dla instytucji finansowych, które podjęły inwestycje w latach boomu 2006 i 2007, zbliża się bariera refinansowania długu w latach W warunkach niższej dźwigni finansowej, nie będzie wystarczająco dużo długu na refinansowanie wszystkiego, więc instytucje będą musiały rozważyć wyjścia z inwestycji raczej wcześniej niż później." Wykres 7: Planowany wzrost poprzez przejęcia Polska Holandia Francja Dania Wielka Brytania Irlandia Szwecja Włochy Niemcy UE Świat Źródło: IBR Sponsorzy są chętni do inwestowania w dobrej jakości przedsiębiorstwa, w których dobre perspektywy wzrostu są wspierane przez rosnącą gospodarkę." Arnaud Limal, France 7

10 BRIC PHB w Brazylii, Rosji Indiach i Chinach należą do najbardziej agresywnych na świecie, średnio 44 procent z nich rozważa przejęcia, co stanowi wzrost o około 17 punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem. Dongdong Liu, partner w Grant Thornton China, zauważa: "Podczas gdy inwestycje przychodzące rosną, rynek krajowy jest również bardzo aktywny. Nadal pozostaje ogromny niewykorzystany potencjał w zakresie M&A w regionie Chin. Chińskie firmy są bardzo pewne siebie, optymistycznie oceniają swoje perspektywy rozwoju i poważnie podchodzą do kwestii M&A " Przejęcia w gospodarkach krajów BRIC są napędzane głównie przez chęć dostępu do nowych rynków, budowanie skali i zdobywanie nowych technologii lub rozwijanie marki. Indyjskie PHB należą do najchętniej przeprowadzających inwestycje za granicą - aż 40 procent spodziewa się przejęć mających charakter międzynarodowy. Indyjskie firmy mają duże doświadczenie w kontaktach z zagranicznymi rynkami M&A i są z powrotem na ścieżce przejęć po ciszy wywołanej kryzysem finansowym. Wykres 8: Planowany wzrost poprzez przejęcia Brazylia Chiny kontynentalne Indie Rosja BRIC średnio Świat Źródło: IBR 2011 Wykres 9: Główne przesłanki planowanych przejęć Dostęp do nowych rynków Wzrost skali działania Zdobywanie nowych technologii Osiągnięcie niższych kosztów operacyjnych Źródło: IBR

11 Chociaż wiele przedsiębiorstw prywatnych w gospodarkach krajów BRIC koncentruje się na budowaniu wartości, a nie jej realizacji na tym etapie, badanie w 2011 r. pokazuje, iż nastąpił zauważalny wzrost podmiotów przewidujących zmianę własności, a 14 procent z nich rozważa sprzedaż - w porównaniu do dziewięciu procent w roku ubiegłym. Mahad Narayanamoni, partner w India, zauważa: "Od dawna wyzwaniem w Indiach był brak sprzedających, sytuacja poprawia się, ponieważ indyjskie firmy są coraz bardziej otwarte na zmiany własności. Sytuacja ta w połączeniu z ograniczonymi możliwościami wzrostu firm międzynarodowych na rynkach krajowych powoduje napływ kapitału, jako że kupujący dążą do ustanowienia lub zwiększenia swojej pozycji na rynku w Indiach." Firmy w krajach BRIC również przewidują konieczność pozyskania kapitału na finansowanie wzrostu. 16 procent, znacznie powyżej średniej światowej, planuje finansowanie rozwoju poprzez giełdę. Około 24 procent firm w Chinach wymieniło to źródło, w porównaniu do 11 procent w zeszłym roku, jednakże mniej indyjskich PHB ujawniło w tegorocznej ankiecie plany wejścia na giełdę. Mahad komentuje: "Jestem nieco zaskoczony tym wynikiem, jako że pierwsza połowa 2011 roku może być dobrym czasem dla firm, aby zebrać pieniądze w drodze publicznej emisji. Faktem jest jednak, iż kilka istotnych emisji zostało przełożonych na koniec 2010 r., co mogło ostudzić entuzjazm w bardzo krótkim okresie i sprowokować ostrożne odpowiedzi. Widzimy także coraz więcej firm poszukujących finansowania typu private equity lub planujących ofertę prywatną, jako przygotowanie do wejścia do obrotu publicznego na początku 2012 roku. " Indyjskie firmy są coraz bardziej otwarte na zmiany własności. Mahad Narayanamoni, India 9

12 Reszta świata Wykres 10: Planowany wzrost poprzez przejęcia Chile Meksyk Filipiny Wiele organizacji na Bliskim Wschodzie ma duże pozycje gotówkowe i jest dobrze przygotowane do realizacji krajowych i międzynarodowych ofert. RPA ZEA* Nowa Zelandia Malezja Australia Argentyna Tajlandia David Fisher, Middle East Advisory Services Japonia Świat *dane za 2010 niedostępne Źródło: IBR 2010 PHB w pozostałej części świata prezentują zróżnicowany obraz - począwszy od dynamicznych przedsiębiorstw Ameryki Łacińskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aż do bardziej ostrożnych w Japonii. Analizując prognozy M&A w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, David Fisher w Middle East Advisory Services, stwierdza: "W dużej części regionu majątek jest w rękach organizacji rządowych, dlatego kluczem do wzrostu gospodarczego jest ich wizja regionu. 10

13 Dokonawszy niedawno kilku istotnych przejęć organizacje te są obecnie bardziej ostrożnie w podejściu do inwestowania i koncentrują się na inwestycjach w infrastrukturę, które mają kluczowe znaczenie w regionie. Duzi inwestorzy rodzinni nie postrzegają już funduszy inwestycyjnych, jako przeboju sezonu, zamiast tego zwracają się ku bardziej bezpośrednim inwestycjom. W Afryce w następstwie dynamicznego roku mistrzostw świata FIFA World Cup 2010 i wezwań, aby uznać ją za jeden z wiodących rynków wschodzących, takich jak gospodarki BRIC, nastroje w biznesie są pozytywne, zwłaszcza na ważnym rynku Republiki Południowej Afryki, gdzie 41 procent PHB poszukuje przejęć (37 procent 2010). Co ciekawe, 27 procent, w porównaniu do średniej światowej wynoszącej 18 proc., firm z RPA rozważa wykorzystanie private equity. Jeanette Hern w South Africa stwierdza: "Na rynku istnieje silna konkurencja pomiędzy różnymi lokalnymi i globalnymi funduszami private equity chcącymi wdrożyć kapitał w Republice Południowej Afryki. Wiele z nich uważa RPA za bramę do reszty Afryki. Sprawia to, że private equity jest coraz bardziej atrakcyjną opcją dla firm z RPA poszukujących możliwości wzrostu. " W krajach azjatyckich, nawet poza szybko rosnącymi rynkami Chin i Indii, PHB są gotowe do zwiększenia zainteresowania przejęciami. Około 46 procent firm z Filipin planuje Wykres 11: Plany pozyskania kapitału przez private equity i i wejście na giełdę wejście na giełdę Filipiny Wietnam RPA Meksyk ZEA Malezja Tajlandia Japonia Świat 3 2 transakcje, w porównaniu z 27 procentami w 2010 roku, i około 33 procent w Malezji, w porównaniu z 19 procent w zeszłym roku. Coraz większy udział (20 procent w porównaniu do 12 procent w 2010 r.) z PHB ankietowanych w Wietnamie spodziewa się zmiany właściciela, co nie stanowi w sumie zaskoczenia, gdy procent planuje finansowanie rozwoju poprzez private equity. Ken Atkinson partner w Vietnam komentuje: "Ogólne zainteresowanie private equity w Wietnamie jest wysokie, z wieloma inwestorami pozyskującymi nowe środki - dlatego wartość transakcji powinna w dalszym ciągu wzrastać." Wejście na giełdę Źródło: IBR Private equity Wielu postrzega RPA jako bramę do reszty Afryki. Jeanette Hern, South Africa 11

14 Nasze możliwości M&A International jest jedną z wiodących organizacji światowych, zrzeszającą niezależnie zarządzane firmy księgowe i doradcze oferujące usługi poświadczające, doradztwa podatkowego, a także udzielające specjalistycznych porad dla przedsiębiorstw prywatnych i jednostek interesu publicznego. Ponad 2600 firm partnerskich dostarcza klientom zindywidualizowane usługi wysokiej jakości w ponad 100 krajach. Daje to możliwość działania zarówno jako globalny i lokalny partner, oferując swoją wiedzę, umiejętności i zasoby klientom korporacyjnym i przedsiębiorcom z całego świata. Nasze zespoły Corporate Finance oferują usługi: M&A, usługi transakcyjne, wycen oraz doradztwo w zakresie rynku kapitałowego w ponad 60 krajach. Szczegółowy wykaz listy członków International można znaleźć pod adresem: 12

15 Kontakt M&A Argentina Alejandro Chiappe T E Dominican Republic, República Dominicana, S.A. José Luis De Ramón T (809) E Israel Fahn Kanne Consulting Ltd Shlomi Bartov T E Singapore Kon Yin Tong T E Armenia Amyot LLC Gagik Gyulbudaghyan T +374 (0) E Egypt Mohamed Hilal Hossam El Besher T +2 (02) E Italy Bernoni & Partners Stefano Salvadeo T E South Africa Jeanette Hern T E Australia Scott Griffin T +61 (0) E France Arnaud Limal T +33 (0) E Lebanon Leila Hammoud T E Spain Ramón Galcerán T E Austria Walter Platzer T E Finland Kari Niemenoja T E Macedonia Slavco Filipcev T E Sweden Isac Stenborg T E Botswana Vijay Kalyanaraman T E Brazil Link Costa T E Germany Warth & Klein AG Kai Bartels T E Greece Greece George Deligiannis T E Mexico Salles, Sáinz S.C. Miguel Quintero T E Netherlands Peter den Hertog T E Thailand Ian Pascoe T E United Arab Emirates Middle East Advisory Services David Fisher T E Canada Troy MacDonald T E Raymond Chabot Jean-Paul David T E China Dongdong Liu T E Denmark Jan Hetland Møller Denmark T E Hong Kong Alison Wong T E India Mahad Narayanamoni T E Indonesia Hendrawinata Renato Leuterio T E Ireland Micheal Neary T E New Zealand Brendan Lyne T E Pakistan Anjum Asim Shahid Rahman Kamran Hafeez T E Poland Frąckowiak Maciej Richter T E Russia Ivan Sapronov T E United Kingdom Geoff Davies T E United States Stephen McGee T E Vietnam Ken Atkinson T E Zambia Victor Mweene T E 13

16 International Ltd. All rights reserved. References in this publication to, we and our refer to either International Ltd, a global organisation of member firms, or one or more of the individual member firms of the global organisation, each of which is a separate legal entity and has no liability for each other s acts or omissions. International Ltd, a UK private company limited by guarantee, does not provide services to clients. Services are delivered independently by the member firms. International Ltd and the member firms are not a worldwide partnership. Printed on 50% recycled content paper. 14

Fuzje i przejęcia: perspektywy poprawy koniunktury na świecie. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2010

Fuzje i przejęcia: perspektywy poprawy koniunktury na świecie. Międzynarodowy Raport Biznesowy 2010 Fuzje i przejęcia: perspektywy poprawy koniunktury na świecie Międzynarodowy Raport Biznesowy 2010 1 Spis treści 3 Wprowadzenie Przegląd ogólny 7 Ameryka Północna 8 Wielka Brytania, Irlandia i Europa Kontynentalna

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach www.pwc.com 17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach Śniadanie prasowe 22 stycznia 2014 r. O badaniu 17 edycja globalnego badania przeprowadzona w czwartym kwartale 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne)

Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne) Page 1 of 6 Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne) Na podstawie opracowania EURATEX'u przedstawiamy w tabelach stan prawny dotyczący oznaczania odzieży i produktów

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, 103 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, Plan prezentacji 1. Strategia Lizbońska plany a wykonanie 2. Integracja rynków kapitałowych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 69--69; 68-7-0 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 69-6-9, 6-76- 00-0 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6

Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6 Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6 2,2% 7 Russia 1 615,2 15,6% 8 Switzerland 1 040,0 5,8%

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy nie chcą rozwijać nowych produktów

Polskie firmy nie chcą rozwijać nowych produktów Polskie firmy nie chcą rozwijać nowych produktów Prezentacja wyników badania prowadzonego w ramach cyklu International Business Report Listopad 2017 Wprowadzenie Firma, aby się rozwijać, musi stale wprowadzać

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Fot. Jan Witkowski - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Wielkość globalnej produkcji odlewów 99,2 mln ton Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Barometr płatności na świecie 2015

Barometr płatności na świecie 2015 Zaległości płatnicze nie są specyfiką tylko naszego kraju. W mniejszym lub większym stopniu odczuwalne są niemal we wszystkich krajach. Pod względem moralności płatniczej sytuacja w Azji jest mocno zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych 1.1 Godziny graniczne czas przekazywania instrukcji rozrachunkowych na rynku polskim Tablica. Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower

Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower podaż popyt Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower Spis treści Badanie Mobilność zawodowa 1 Wyniki globalne 2 Aneks 10 Badanie Mobilność zawodowa Badanie Manpower Mobilność zawodowa zostało

Bardziej szczegółowo

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A.

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A. i krajów - Rating krajów KUKE S.A. Aktualizacja październik 2011 r. Przygotował Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A. Warszawa 21 październik 2011 r. i krajów Rating krajów KUKE S.A. Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PMI. Wiodący na rynku wskaźnik gospodarczy

PMI. Wiodący na rynku wskaźnik gospodarczy PMI Wiodący na rynku wskaźnik gospodarczy Wskaźnik Managerów Logistyki (PMI ) opiera się na comiesięcznych badaniach starannie wyselekcjonowanych firm reprezentujących największe i rozwijające się gospodarki

Bardziej szczegółowo

Globalny Barometr Innowacji GE na rok 2013 Wyniki dla Polski

Globalny Barometr Innowacji GE na rok 2013 Wyniki dla Polski Kanada Wielka Szwecja Irlandia Holandia Brytania Polska Niemcy Rosja USA Meksyk Nigeria Turcja Izrael Arabia ZEA Saudyjska Indie Chiny Korea Japonia Połud niowa Wietnam Malezja Singapur Brazylia Afryka

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski

Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC. Autor: Marcin Ługowski Nowe konstrukcje minimalizujące skutki ustawy o CFC Autor: Marcin Ługowski 05/12/2014 Rozwiązania CFC na Świecie Pierwszy raz wprowadzona już w 1962r. w USA Tendencja do wprowadzania regulacji regulacji

Bardziej szczegółowo

Informacja Prasowa. continued. 1 Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. 2 Meksyk, Indonezja, Korea Południa i Turcja

Informacja Prasowa. continued. 1 Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. 2 Meksyk, Indonezja, Korea Południa i Turcja Informacja Prasowa Polska najbardziej transparentnym rynkiem nieruchomości w Europie Środkowo - Wschodniej Z Globalnego Indeksu Transparentności 2014 wynika, że kraje Europy Środkowo Wschodniej wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania eksportu

Instrumenty finansowania eksportu 1 Instrumenty finansowania eksportu MOŻLIWE ROZWIĄZANIA FINANSOWANIA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH Polski producent urządzeń dla przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE DOT. NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Prezentacja DLA Piper

ZMIANY W PRAWIE DOT. NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Prezentacja DLA Piper ZMIANY W PRAWIE DOT. NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Prezentacja DLA Piper 7 czerwiec 2016 www.dlapiper.com 6 czerwiec 2016 0 Kancelaria prawna o globalnym zasięgu DLA PIPER OFFICES Australia Austria Bahrain Belgium

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

BBC WORLD SERVICE GLOBESCAN INCORPORATED PIPA - THE PROGRAM ON INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

BBC WORLD SERVICE GLOBESCAN INCORPORATED PIPA - THE PROGRAM ON INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ BBC WORLD SERVICE GLOBESCAN INCORPORATED PIPA - THE PROGRAM ON INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69; 628-37-04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT. 24 OŚRODEK INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 9. lipiec 2011 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014

PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014 PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014 JANUSZ PIECHOCIŃSKI Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki 2 EKSPORT MOTOR WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Warszawa / 29 / 03 / 2012 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Inwestorzy zadowoleni z Polski 95% inwestorów zagranicznych w Polsce ponownie wybrałoby nasz kraj na lokalizację

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki Dr inż. Krzysztof Zieliński Dr inż. Arkadiusz Klimczyk PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Hongkong: Miejsce na Twój biznes

Hongkong: Miejsce na Twój biznes Hongkong: Miejsce na Twój biznes Marcin Mitko data: wrzesień 2014 Corporate Banking Manager, HSBC Bank Polska S.A. HK: Miejsce na Twój biznes Dynamiczne centrum gospodarcze Regionalny i globalny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Czy to dobry czas na sprzedaż spółek?

Czy to dobry czas na sprzedaż spółek? Czy to dobry czas na sprzedaż spółek? Rafał Błędowski, Partner Holon Consultants 22 września 2010 Warszawa 1 2 Dlaczego Holon Consultants Czy to dobry czas na sprzedaŝ spółek 2 Dlaczego Holon Consultants?

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

W lipcu sprzedaż Audi wzrosła do niespotykanego wcześniej w tym miesiącu poziomu

W lipcu sprzedaż Audi wzrosła do niespotykanego wcześniej w tym miesiącu poziomu Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Leszek Kempiński Public Relations Telefon: +48 (61) 62 73 108 E-Mail: Leszek.Kempinski@audi.pl www.audi.press-bank.pl W lipcu sprzedaż Audi wzrosła do niespotykanego

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Outsourcing to uzależnia

Outsourcing to uzależnia Outsourcing to uzależnia Raport o rynku outsourcingu rachunkowości, płac i kadr w Polsce i na świecie Na podstawie badania International Business Report przeprowadzonego przez Grant Thornton International

Bardziej szczegółowo

Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy Prezentacja wyników badania International Business Report

Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy Prezentacja wyników badania International Business Report Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy Prezentacja wyników badania International Business Report Wrzesień 2017 Dwie trzecie firm ma problemy rekrutacyjne Już proc. polskich firm deklaruje, że nie jest

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku 26 listopada 2009 Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku Według raportu Annual review of institutional users of ETFs in 2008 opracowanego przez Barclays Global Investors przy współpracy z

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku Private Equity Skończył się kryzys, ale czy transakcje dojdą do skutku?

Trendy na rynku Private Equity Skończył się kryzys, ale czy transakcje dojdą do skutku? Trendy na rynku Private Equity Skończył się kryzys, ale czy transakcje dojdą do skutku? Oliver Murphy Partner w Dziale Doradztwa Finansowego Agnieszka Zielińska Menedżer w Dziale Doradztwa Finansowego

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI mgr Anna Górska Doktorant SGH referat nt. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach -2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. POJĘCIE I FORMY BIZ... 2 2. BIZ NA ŚWIECIE... 3 WNIOSKI...

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

BBC WORLD SERVICE GLOBESCAN INCORPORATED PIPA - THE PROGRAM ON INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

BBC WORLD SERVICE GLOBESCAN INCORPORATED PIPA - THE PROGRAM ON INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ BBC WORLD SERVICE GLOBESCAN INCORPORATED PIPA - THE PROGRAM ON INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69; 628-37-04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT. 24 OŚRODEK INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Michał Dembinski, główny doradca Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) SGGW, WARSZAWA, r.

Michał Dembinski, główny doradca Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) SGGW, WARSZAWA, r. Dynamika relacji handlowych między Polską i Wlk Brytanią (w świetle brexitu ); analiza brytyjskiego rynku pod kątem popytu na polskie produkty; usługi handlowe Michał Dembinski, główny doradca Brytyjsko-Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r.

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Sustainable zarządzanie realizacja strategii biznesowej, transparentność działań, przestrzeganie standardów etycznych, dbałość o wysoką jakość produktów Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 26 kwietnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wzrostu przez venture capital

Finansowanie wzrostu przez venture capital Finansowanie wzrostu przez venture capital Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CAMBRIDGE PYTHON Warszawa 22, 23 maja 2007r. PE/VC - Definicje Private equity dostarcza kapitału

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W GLOBALNEJ GOSPODARCE

ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W GLOBALNEJ GOSPODARCE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 17 Anna Bielawa Józef Frąś Historia systemów zarządzania sięga końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy zaczęły powstawać w USA pierwsze

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

EDYCJA POLSKA 2013 / Skrót

EDYCJA POLSKA 2013 / Skrót EDYCJA POLSKA 2013 / Skrót BRAK ZAUFANIA ZAUFANIE NEUTRALOŚD INDEKS ZAUFANIA EDELMAN: PO ROKU NISKIEGO ZAUFANIA W 2012 R. W 2013 R. NASTĄPIŁ POWRÓT DO NEUTRALNOŚCI. 2 2011 2012 2013 ŚREDNIA 55 Brazylia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Globalne badanie nastrojów inwestorów

Globalne badanie nastrojów inwestorów 2014 Globalne badanie nastrojów inwestorów K L U C Z O W E W N I O S K I - P O L S K A Globalne badanie nastrojów inwestorów 2014 r. Wyniki naszego globalnego badania nastrojów inwestorów w 2014 r. wskazują

Bardziej szczegółowo

Jak przeciwdziałać nadużywaniu zwolnień lekarskich w branży produkcyjnej? adw. Paweł Sobol

Jak przeciwdziałać nadużywaniu zwolnień lekarskich w branży produkcyjnej? adw. Paweł Sobol Jak przeciwdziałać nadużywaniu zwolnień lekarskich w branży produkcyjnej? adw. Paweł Sobol Warszawa, 7 marca 2017 r. SKALA PROBLEMU zgodnie ze statystykami ZUS ok. 15% zwolnień chorobowych oraz ok. 30%

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe. Dr Carlos Jorge Lenczewski Martins 6,0000 5,5000 5,0000 4,5000 4,0000 3,5000 3,0000 2,5000 2,

Kursy walutowe. Dr Carlos Jorge Lenczewski Martins 6,0000 5,5000 5,0000 4,5000 4,0000 3,5000 3,0000 2,5000 2, 1,0000 1995-05-16 1995-09-16 1996-01-16 1996-05-16 1996-09-16 1997-01-16 1997-05-16 1997-09-16 1998-01-16 1998-05-16 1998-09-16 1999-01-16 1999-05-16 1999-09-16 2000-01-16 2000-05-16 2000-09-16 2001-01-16

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 30 czerwca 2009 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży 67 214 tys. zł - spadek o 16,81%

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna

Prezentacja korporacyjna Prezentacja korporacyjna Kim jesteśmy? W skład DFCM, z Jarosławem Dąbrowskim na czele, wchodzą eksperci specjalizujący się w usługach doradczych bankowości inwestycyjnej Kładziemy specjalny nacisk na analizę

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce

P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY data, miejsce Sonepar w liczbach 44 KRAJE NA 5 KONTYNENTACH NR 1 W 14 KRAJACH 43,000 PRACOWNIKÓW SPRZEDAŻ 20.2 MILIARDÓW EURO 2,800 ODDZIAŁÓW Sieć Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Makroekonomiczne prognozy produkcji wieprzowiny: bez nowych graczy na rynku

Makroekonomiczne prognozy produkcji wieprzowiny: bez nowych graczy na rynku .pl https://www..pl Makroekonomiczne prognozy produkcji wieprzowiny: bez nowych graczy na rynku Autor: Ewa Ploplis Data: 5 października 2016 W br. produkcja wieprzowiny w Unii Europejskiej (UE) ma osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara. Ci spośród nielicznych

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY KONFERENCJA W GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W KATOWICACH Przygotowała: Agnieszka Kolanowska Data: 29 maja 2014r. 2 Do tanga trzeba dwóch rynków: kandydata i pracodawcy Monitor

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo