CAFE EUROPE LIPIEC Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAFE EUROPE LIPIEC 2011. Ministerstwo Spraw Zagranicznych"

Transkrypt

1 CAFE EUROPE LIPIEC 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Poglądy wyrażone w publikacji są poglądami autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych

2 Najnowsze aktualności Grecja uratowana? Włochy na krawędzi Nieformalnymi spotkaniami Prezydencja stoi Europejska odpowiedź na głód w Afryce Polska potępia zamachy w Norwegii

3 Źródło: Grecja uratowana? 21 lipca br. przywódcy krajów strefy euro uzgodnili kształt pakietu pomocowego dla Grecji. Ma on pomóc w powstrzymaniu kryzysu długu, który grozi całej strefie. Ustalono, że do połowy 2014 r. Grecja otrzyma dodatkowe 109 mld euro z funduszu stabilizacyjnego EFSF (2/3) i od MFW (wstępnie 1/3). Suma ta zostanie wykorzystana na: potrzeby greckiego budżetu, zachęcanie inwestorów do zmiany 30-letnich obligacji na nowe obligacje, oceniane na AAA, wykupienie części greckiego długu oraz zasilenie kapitałem greckich banków. Terminy wykupu papierów dłużnych Grecji, Irlandii i Portugalii zostaną wydłużone dwukrotnie do minimum 15 lat, a maksymalnie do 30 lat, z terminem karencji 10 lat. Grecja otrzymała zaledwie 4,9 mld z 20,2 mld euro z funduszy rozwojowych Unii przewidzianych na lata W tygodniu poprzedzającym ten nadzwyczajny szczyt osiągnęła porozumienie z Komisją Europejską o przyspieszeniu wykorzystywania tych środków. Polska prezydencja z zadowoleniem przyjmuje ustalenia przyjęte na czwartkowym spotkaniu szefów państw rządów eurogrupy.

4 Włochy na krawędzi Przez ostatni rok oczy wszystkich zainteresowanych euro zwrócone były na Grecję, Irlandię, Portugalię i znów Grecję. W połowie lipca Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaapelował do Włoch o zapewnienie stanowczego wdrażania cięć w wydatkach. Rosną obawy, że kraj z Półwyspu Apenińskiego może być kolejnym krajem ze strefy euro, który zostanie dotknięty kryzysem. Wydarzenia z Rzymu szybko wpłynęły na światowe giełdy. W Hongkongu indeks giełdowy stracił 2%. W Tokio 1,5%. Jednocześnie rząd obniżył prognozę dotyczącą rozwoju gospodarczego na 2011 rok. Spadki od jednego do dwóch procent odnotowały też giełdy w USA, Brazylii i Argentynie. Problem Włoch przekracza możliwości finansowe jakiejkolwiek pomocy ze strony krajów Unii Europejskiej. Poza tym prognozy zadłużenia, które przedstawia włoski rząd, Komisja Europejska czy MFW przestały być wiarygodne. Uwzględniają one niepewne plany oszczędnościowe słabnącego rządu Berlusconiego oraz nierealny w świetle dokonań ostatniej dekady wzrost gospodarczy. Źródło:

5 Nieformalnymi spotkaniami prezydencja stoi W dniach 5-6 lipca w Sopocie odbyło się nieformalne spotkanie ministrów zdrowia Unii Europejskiej. Główny punkt pierwszego dnia spotkania stanowiły rozmowy poświęcone jednemu z polskich priorytetów w obszarze polityki zdrowotnej, czyli walki z zaburzeniami komunikacyjnymi u dzieci. 18 lipca w Sopocie odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej także organizowane w ramach polskiej prezydencji. Ministrowie spraw wewnętrznych dyskutowali na temat Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, przyszłości funkcjonowania Strefy Schengen, zwiększenia efektywności zarządzania granicami, oraz polityki antynarkotykowej lipca odbyła się konferencja ministerialna poświęcona tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a także nieformalna Rada ds. Konkurencyjności są to jedne z najważniejszych wydarzeń prezydencji w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. W dniach lipca 2011 r. odbyło się Nieformalne Spotkanie Zastępców Stałych Przedstawicieli w Komitecie Coreper I. Jednym z punktów był pobyt dyplomatów w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie Źródło:

6 Europejska odpowiedź na głód w Afryce Przedstawiciel prezydencji, podsekretarz stanu w MSZ Krzysztof Stanowski, udał się wraz z Komisarz UE ds. pomocy humanitarnej Kristaliną Georgiewą, w region ogarniętego klęską głodu Rogu Afryki. Chciałabym podziękować polskiej prezydencji - polski minister ds. współpracy na rzecz rozwoju podróżował ze mną i była to bardzo dobra okazja, by Unia Europejska razem stawiła czoło bardzo trudnej sytuacji w regionie Rogu Afryki - powiedziała komisarz Georgiewa. Polska prezydencja powinna nadal odgrywać wiodącą rolę, którą odgrywała do tej pory w kwestii pomocy na poziomie europejskim zaznaczyła. 27 lipca w Mogadiszu wylądował pierwszy transport z żywnością. W pierwszej kolejności ma on pomóc w walce z niedożywieniem dzieci. Wiele osób twierdzi, że pomoc przychodzi za późno. Po klęsce głodu w 1985 r. założono Famine Early Warning Systems Network, agencję która miała zajmować się kwestią bezpieczeństwa żywnościowego. Przewidziała ona zbliżający się głód w Rogu Afryki już w listopadzie. Gunter Nooke, niemiecki koordynator ds. Afryki, winą za katastrofę w Etiopii obwinia Chiny, które kupują duże obszary etiopskiej ziemi potrzebne do rolnictwa przemysłowego. Podkreśla, że lepszym rozwiązaniem dla Etiopii byłoby stworzenia własnego systemu uprawy ziemi, z którego profity czerpali by mieszkańcy a nie tylko elity tego kraju. Źródło:

7 Źródło: Polska potępia zamachy w Norwegii Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępia zamachy terrorystyczne w Norwegii, w których śmierć ponieśli niewinni ludzie. W atakach 23 lipca zginęło aż 76 osób. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu napisało, że uważa ataki terrorystyczne za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Polska, sprawująca obecnie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, pozostaje aktywnym uczestnikiem działań społeczności międzynarodowej w walce z terroryzmem. Wiadomość o atakach i prawicowych poglądach zamachowca były zaskoczeniem dla całej Europy. W przeciwieństwie do innych północnych państw, radykalna prawica norweska jest niespójna i brak jej politycznych struktur partyjnych.

8 Warto zapamiętać Źródło: The Economist

9 Najciekawsze cytaty Trzeba pamiętać, że kraje, które są obecnie poza strefą euro, zobowiązały się przyjąć wspólną walutę, gdy przystąpiły do UE. Sądzę więc, że jest politycznie nie fair zmieniać zasady gry i wciąż wymagać przystąpienia do strefy euro Fabian Zuleega, European Policy Center 21 lat - ponoć maximum w Norwegii - to za mało dla zimnego drania. On sam wykonał egzekucję. Czy nie powinniśmy mu sprawiedliwie odpłacić? Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych Polski

10 Ciekawe pojęcia Esperanto najbardziej rozpowszechniony na świecie międzynarodowy język pomocniczy. Jego nazwa pochodzi od pseudonimu "Dr. Esperanto", pod którym żydowski lekarz Ludwik Zamenhof opublikował w 1887 podstawy języka. Jego celem było stworzenie neutralnego i łatwego do nauki języka, przydatnego do międzynarodowej komunikacji, nie zastępującego jednak innych, narodowych języków. W tym roku obchodzimy 124 rocznicę powstania esperanto Europejski Bank Centralny - z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) zarządza euro wspólną walutą UE i zapewnia ochronę stabilności cen w UE. EBC odpowiada również za kształtowanie i wdrażanie polityki gospodarczej i pieniężnej UE. EBC jest instytucją w pełni niezależną. Prezesem Banku jest Francuz Jean-Claude Trichet

11 Kalendarium wybranych wydarzeń europejskich 1-2 sierpnia 2011 Obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Obchody mają na celu upamiętnienie ofiar i upowszechnienie wiedzy o zagładzie Romów, w kontekście edukacji antyrasistowskiej i antydyskryminacyjnej sierpnia 2011 Spotkanie grupy roboczej przygotowującej Trzecią Sesję Międzynarodowej Konferencji w Sprawie Zarządzania Chemikaliami. SAICM to międzynarodowa, dobrowolna inicjatywa, której podstawowym celem jest zapewnienie odpowiedniego zarządzania chemikaliami na poziomie globalnym. 30 sierpnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC). PSC odgrywa wiodącą rolę w monitorowaniu sytuacji międzynarodowej oraz definiowania polityki UE w ramach WPZiB i WPBiO. Czuwa również nad wprowadzaniem w życie uzgodnionych polityk.

12 Polecane artykuły Europosłowie w Tunezji o problemie imigracji i uchodźców UE, Rosja, energia i polska prezydencja Turcja zrywa z Unią na sześć miesięcy Ostatni kat Bałkan zatrzymany. Serbia na drodze do Unii Ukraińskie pożegnanie z Rosją

13 Działalność RCIE Rzeszów lipiec Ruszyła Polska prezydencja, a wraz z nią rozpoczął się szereg działań promujących to historyczne dla naszego kraju wydarzenie. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie w ciągu mijające miesiąca przeprowadziło cykl spotkań i lekcji poświęconych polskiemu przewodnictwu w Radzie UE. Podejmowane przedsięwzięcia realizowane były zarówno w siedzibie ośrodka jak i instytucjach zewnętrznych. Do najważniejszych spotkań i lekcji zaliczyć należy m.in.: Dyżury konsultantów prowadzone pod hasłem Z Prezydencją na Ty. W każdy czwartek miesiąca spotkania realizowane były w filii nr 15 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz siedzibie ośrodka Enterprise Europe Network przy WSIiZ w Rzeszowie. Spotkania środowiskowe w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Lekcja europejska zrealizowana w siedzibie ośrodka z udziałem uczestników półkolonii ze Szkoły Zarządzania i Języków Promar. Wykład otwarty poświęcony wizycie zastępców stałych przedstawicieli przy UE na Podkarpaciu. W wykładzie udział wzięła społeczność lokalna i akademicka.

14 RCIE Rzeszów w roku polskiej prezydencji Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie jest głównym punktem informacyjnym ds. prezydencji na terenie Polski południowo-wschodniej. Od lipca do grudnia br. Centrum jest realizatorem zadania publicznego Informacja o prezydencji Polski w Radzie UE wsparcie działań RCIE w Rzeszowie. W ramach wykonywanego projektu RCIE zorganizuje m.in.: Konferencję informacyjną nt. polskiej prezydencji, skierowaną głównie do środowiska akademickiego i lokalnego. W trakcie spotkania poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego przewodnictwa w Radzie UE (17 października). Konkurs na esej Polska prezydencja w Radzie UE, a jej wizerunek na arenie międzynarodowej. Inicjatywa ta skierowana jest głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów, a główną nagrodą jest wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim (wrzesień-listopad). Debatę, skierowaną do podkarpackiej młodzieży, a jej tematem przewodnim będzie realizacja priorytetów polskiej prezydencji oraz ich ocena (listopad). Wojewódzki Konkurs Artystyczny dla szkół podstawowych, przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Rzeszowie. Uczniowie mają za zadanie przygotować w formie programu artystycznego element promocyjny naszego regionu w kontekście polskiej prezydencji (wrzesień-listopad).

15 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Dziękujemy za uwagę Zespół RCIE Działalność biura RCIE współfinansowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

CAFE EUROPE CZERWIEC 2011. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Działalność biura RCIE współfinansowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

CAFE EUROPE CZERWIEC 2011. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Działalność biura RCIE współfinansowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych CAFE EUROPE CZERWIEC 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Działalność biura RCIE współfinansowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Najnowsze aktualności Wizerunek Polski podczas prezydencji

Bardziej szczegółowo

CAFE EUROPE LISTOPAD 2011. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

CAFE EUROPE LISTOPAD 2011. Ministerstwo Spraw Zagranicznych CAFE EUROPE LISTOPAD 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Poglądy wyrażone w publikacji są poglądami autorów i nie muszą odzwierciedlać

Bardziej szczegółowo

polska współpraca rozwojowa

polska współpraca rozwojowa polska współpraca rozwojowa raport 2011 polska współpraca rozwojowa raport 2011 raport polska współpraca rozwojowa 2011 Niezależny raport organizacji pozarządowych jest efektem pracy grupy roboczej ds.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 lipca 2011 r. Numer 7

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 lipca 2011 r. Numer 7 Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 lipca 2011 r. Numer 7 W tym numerze: Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

POLSKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU POLSKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH RP Departament Współpracy Rozwojowej POLSKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU Raport roczny 2009 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH RP Departament

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Programu Europejskiego federacji organizacji Pozarządowych centrum szpitalna

Biuletyn Programu Europejskiego federacji organizacji Pozarządowych centrum szpitalna 8 (31) lipiec sierpień 2010 Biuletyn Programu Europejskiego federacji organizacji Pozarządowych centrum szpitalna Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszej EUlotki. Jak zwykle chcemy Państwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za rok 2006

Sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za rok 2006 I. Wprowadzenie Mijający rok 2006 jest trzecim z kolei, w którym Rzeczpospolita Polska konsekwentnie korzysta z możliwości, jakie stworzyło członkostwo w Unii Europejskiej Europejskiej. Po niedawnym uchwaleniu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN EUROPE DIRECT - POZNAŃ 10/2011. Pomoc humanitarna i rozwojowa Unii Europejskiej

BIULETYN EUROPE DIRECT - POZNAŃ 10/2011. Pomoc humanitarna i rozwojowa Unii Europejskiej Pomoc humanitarna i rozwojowa Unii Europejskiej Komisja Europejska i państwa członkowskie, wspólnie są największym na świecie darczyńcą pomocy humanitarnej. Pomocy humanitarna odbywa się dziś na całym

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej

Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej Raport końcowy z przygotowania i sprawowania prezydencji złożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 31 sierpnia 2011 r. Numer 8

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 31 sierpnia 2011 r. Numer 8 Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 31 sierpnia 2011 r. Numer 8 W tym numerze: Zapraszamy na wystawę "Nasz Świat w Twoim mieście" 2-3 Hołd dla ofiar totalitaryzmu 4-5 Rok 2013

Bardziej szczegółowo

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej ISSN 75-695X Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej Komisja Europejska Komisja Europejska Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 008 Bruksela Luksemburg, 009

Bardziej szczegółowo

Re-thinking. Europe. Kadencja. wielkich zmian. Prof. Jerzy Buzek RE-THINKING EUROPE. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009 2011

Re-thinking. Europe. Kadencja. wielkich zmian. Prof. Jerzy Buzek RE-THINKING EUROPE. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009 2011 Re-thinking Europe RE-THINKING EUROPE Prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009 2011 Kadencja wielkich zmian There s no us and you. We can say loud and clear, Nie ma nas i was. Możemy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej październik 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej październik 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 15 listopada 2010 r. Sprawozdanie nr 79/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej październik 2010 (wybrane) 1. SPRAWY INSTYTUCJONALNE - Komisja i Parlament podpisują zmienione porozumienie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Danuta Jońca. Problemy strukturalne na rynku pracy w UE

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Danuta Jońca. Problemy strukturalne na rynku pracy w UE Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów studia podyplomowe MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Danuta Jońca Problemy strukturalne na rynku pracy w UE praca końcowa

Bardziej szczegółowo

newsletter czerwiec 2011 Białystok

newsletter czerwiec 2011 Białystok Podróż za jeden bilet rozwiązaniem lepszym nie tylko dla środowiska, lecz również dla naszych portfeli. Konkurs jest otwarty dla wszystkich: od przedsiębiorstw i organizacji po osoby lubiące podróżować.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH W ROKU 2006 1 Spis treści: Program: Polska w Unii Europejskiej... 4 Program: Nowy kształt bezpieczeństwa euroatlantyckiego... 14 Program: Polska

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Druk nr 106

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Druk nr 106 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Druk nr 106 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Sekretarz Stanu Sekretarz do Spraw Europejskich Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie zatrudnienia, integracji i polityki społecznej jako inwestycji na przyszłość Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne W Europie bez pracy pozostaje

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 25 września 2013 r.

Bruksela, 25 września 2013 r. Bruksela, dnia 12 października 2013 r. Sprawozdanie nr 94/2013 Sprawozdanie z posiedzenia międzyparlamentarnego nt. Wdrożenie ram strategicznych i planu działania w obszarze praw człowieka i demokracji

Bardziej szczegółowo

Edukacja globalna w Polsce

Edukacja globalna w Polsce Edukacja globalna w Polsce 67 Europejski proces partnerskiego przeglądu edukacji globalnej Krajowy raport na temat edukacji globalnej w Polsce Edukacja globalna w Polsce Europejski proces partnerskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja i plan działań. Posłanki do Parlamentu Europejskiego DANUTY JAZŁOWIECKIEJ. w I półroczu trzeciego roku kadencji.

Realizacja i plan działań. Posłanki do Parlamentu Europejskiego DANUTY JAZŁOWIECKIEJ. w I półroczu trzeciego roku kadencji. Realizacja i plan działań Posłanki do Parlamentu Europejskiego DANUTY JAZŁOWIECKIEJ w I półroczu trzeciego roku kadencji grudzień 2011 Szanowni Państwo, minął drugi rok mojej pracy w PE. Ważny tym bardziej,

Bardziej szczegółowo

Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej

Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej Jak kształtowana jest polityka młodzieżowa UE 2 Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej 2 Otwarta metoda koordynacji 2 Wspólne cele 3 Europejski Pakt na rzecz Młodzieży

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Druk nr 429

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Druk nr 429 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Druk nr 429 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Sekretarz Stanu Piotr SERAFIN Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

w 12 lekcjach Pascal Fontaine Unia Europejska

w 12 lekcjach Pascal Fontaine Unia Europejska Europa w 12 lekcjach Pascal Fontaine Unia Europejska Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications/. Komisja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. POMOC HUMANITARNA NA ŚWIECIE 3 2. POLSKI SYSTEM POMOCY HUMANITARNEJ 8

SPIS TREŚCI 1. POMOC HUMANITARNA NA ŚWIECIE 3 2. POLSKI SYSTEM POMOCY HUMANITARNEJ 8 SPIS TREŚCI 1. POMOC HUMANITARNA NA ŚWIECIE 3 2. POLSKI SYSTEM POMOCY HUMANITARNEJ 8 3. UDZIAŁ POLSKI W MIĘDZYNARODOWEJ POLITYCE HUMANITARNEJ 12 3.1. POLSKA W UNIJNEJ POLITYCE HUMANITARNEJ 12 3.2. WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo