Komentarz tygodniowy Warszawa, 16 marca 2007 r. Doradców Finansowych Xelion

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz tygodniowy Warszawa, 16 marca 2007 r. Doradców Finansowych Xelion"

Transkrypt

1 Komentarz tygodniowy Warszawa, 16 marca 2007 r. Doradców Finansowych Xelion HUŚTAWKA NASTROJÓW Polska Tydzień na warszawskiej giełdzie zakończyliśmy na poziomie zbliŝonym do tego z przed siedmiu dni. W poniedziałek na WIG20 mieliśmy do czynienia z kolejną próbą zasłonięcia luki z ostatniego dnia lutego niestety, jak poprzednio, zakończoną niepowodzeniem. Kolejna sesja to spadek o 0,75%. Zdecydowanie najciekawszy dzień tygodnia na parkiecie to środa. Po fatalnej sesji w USA (S&P500 spadek -2%) oraz Azji (NIKKEI225-2,92%) i słabym otwarciu w Europie Zachodniej gdzie FTSE250 w pierwszych minutach stracił ponad 2% moŝna było się spodziewać duŝych spadków na rodzimej giełdzie. Otwarcie trzy punkty powyŝej wsparcia na poziomie 3150 potwierdziło przypuszczenia. Jednak takiego przebiegu sesji, a szczególnie jej końca nikt nie przewidywał. Indeks systematycznie przez cały dzień piął się ku górze, a ostatnie minuty przybrały znamiona manipulacji, bo na fixingu za sprawą duŝych transakcji na TP SA podciągnięto indeks o 54 pkt i sesja zakończyła się blisko 1% wzrostem. Czwartek to niewielki wzrost głównego indeksu o 0,3%. Piątek to wyczekiwanie na dane ze Stanów Zjednoczonych. Informacje o inflacji na poziomie konsumentów okazały się zbliŝone do oczekiwań analityków, z kolei dane o dynamice produkcji przemysłowej były na poziomie 1% wobec oczekiwań 0,3%. Po wczorajszych negatywnych informacjach rynek odebrał dane jako pozytywne i indeksy zaczęły piąć się ku górze. NajwaŜniejsze wsparcie to w dalszym ciągu poziom 3150, a opór to dołek z lutego W minionym tygodniu mieliśmy równieŝ 11 debiut w tym roku. Firma SEKO z branŝy przemysłu spoŝywczego stała się 293 spółką notowaną na GPW. Debiut zakończył się 4% spadkiem, jednak prezes Kustra przewiduje, Ŝe po opublikowaniu wyników za 2006 roku cena wzrośnie z około 15 do pln za akcję. Stany Zjednoczone Mijający tydzień na amerykańskim rynku pokazuje, Ŝe na wiosenne nastroje trzeba jeszcze poczekać. Dotyczy to zarówno inwestorów jak i konsumentów. Kłopoty na rynku nieruchomości dotyczą zarówno tych pierwszych jak i drugich, a problem niespłacanych kredytów hipotecznych na tym rynku to istotny element ewentualnej bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości. Taki negatywny scenariusz moŝe mieć ogromny wpływ na gospodarkę zarówno w USA jak i reszty świata. Ceny domów rosną nieprzerwanie na tym rynku od

2 początku lat 90-ych i na to trzeba zwrócić uwagę. Ciekawy będzie przyszły tydzień, gdyŝ przyniesie nam pokaźną porcję danych z tego rynku. Jeśli chodzi o istotne wskaźniki makro w mijającym tygodniu to naleŝy zwrócić uwagę na inflację w cenach konsumenckich (indeks CPI), jej wzrost (o 0,4 % w stosunku do stycznia) opublikowany dzisiaj sugeruje, Ŝe presja inflacyjna wciąŝ trwa i potrzeba czasu na jej wyhamowanie jak sugerował Ben Bernanke. Co prawda ten sam indeks nie zawierający chwiejnych cen Ŝywności i energii wzrósł o 0,2% i nie przekroczył nawet prognoz inwestorów i analityków. Sektor przemysłowy zanotował wzrost produkcji o 1% w stosunku do stycznia (największy wzrost od listopada 2005), sprzedaŝ detaliczna równieŝ zanotowała wzrost o 0,1%. Nastroje inwestorów w tym mijającym burzliwym tygodniu objawiły się zniŝką głównych indeksów giełdowych USA o ok. 1% (do piątku), natomiast ostatni dzień notowań w tym tygodniu to umiarkowany wzrost. Nastroje konsumentów wciąŝ są chłodne, uwidacznia to publikacja wstępna indeksu Uniwersytetu Michigan, którego wartość osiągnęła 88,8 pkt i jest niŝsza niŝ wartość z lutego oraz od prognoz. Japonia, Chiny, Indie, Brazylia Początek tygodnia na giełdzie w Tokio rozpoczął się od wzrostów kontynuując dobry nastrój panujący na parkiecie od końca zeszłego tygodnia. Na kolejnych dwóch sesjach odnotowaliśmy przecenę walorów głównych eksporterów Sony i Honda Motor Co. Główną tego przyczyną było wyraźne umocnienie się yena do poziomu USD/JPY oraz słabsze niŝ prognozowane dane płynące z rynku amerykańskiego. Pojawiające się potencjalne symptomy osłabienia kondycji gospodarczej USA negatywnie odbiły się na wycenie większości spółek, których zyski w blisko 3/4 pochodzą z operacji zagranicznych. Słabo zachowywały się spółki z sektora nieruchomości i metali cięŝkich, a indeks Nikkei 225 w środę obniŝył się o 2.92%. Ostatnie dwie sesje charakteryzowały się zmiennością notowań. W ślad za przeceną instytucji finansowych w USA, podczas piątkowej sesji giełdowej w Tokio, obniŝone zostały walory spółek bankowych. Bankowy Topix stracił 3.01%, najwięcej spośród wszystkich subindeksów branŝowych, a główny indeks Nikkei 225 w ujęciu całego tygodnia, obniŝył swoją wartość o 2.42%. Na innej azjatyckiej giełdzie w Shanghaiu tydzień notowań giełdowych przebiegał w podobnym tonie. Pierwsze sesje cechowała przewaga popytu, pod wpływem którego giełda znajduje się nieustannie od 5 marca. Środek tygodnia, zresztą jak w większości giełd tego regionu, stał pod znakiem wyraźnej wyprzedaŝy spowodowanej sytuacją na Wall Street. Ostatnie notowania tygodnia były próbą odreagowania środowej sesji. Shanghai Composite Index w ujęciu tygodniowym stracił zaledwie 0.22% i znalazł się na pułapie 2930 pkt z końca stycznia. Wzrastająca cena inflacji od początku roku do poziomu 2.9% w lutym, zwiększa presję podwyŝki stóp procentowych przez Bank Centralny Chin. Mimo, Ŝe w dalszym ciągu inflacja utrzymuje się poniŝej ustalonego celu

3 inflacyjnego 3%, to droŝejąca Ŝywność w najbliŝszym czasie moŝe spowodować przekroczenie tego celu. W południowej części Azji, na giełdzie w Bombaju inwestorzy przeŝywali zbliŝone emocje jak na całym kontynencie. W wyniku informacji o planach inwestycyjnych spółki Reliance, zmierzających do przejęcia jednej z globalnych sieci handlowych oraz lepszym notowaniom Oil&Natural Gas Corp., indeks Sensex zyskał na początku tygodnia 0.76%. Kolejna sesja, na której zanotowaliśmy spadek o 3.5%, była jedynie pochodną zachowania się inwestorów na rynkach światowych, w reakcji na sygnały spowolnienia gospodarczego największej gospodarki światowej USA. DuŜy udział w przecenie walorów odnotowały akcje z sektora bankowego, telekomunikacyjnego oraz eksporter oprogramowania komputerowego spółka Infosys Technologies Ltd. Koniec tygodnia charakteryzował się zmiennością popytu i podaŝy. Z jednej strony w dalszym ciągu w niełasce inwestorów znalazły się banki zaś z drugiej strony, największe blue chipy z koszyka indeksu BSE30 odrabiały straty. W zakończonych juŝ notowaniach tego tygodnia indeks obniŝył się o 3.5%. Na najwaŝniejszym w regionie Ameryki Łacińskiej parkiecie giełdowym w Sao Paulo, obserwowaliśmy duŝą zmienność notowanych walorów, na wraŝliwość których w duŝym stopniu miały napływające informacje ze Stanów Zjednoczonych. W pierwszej części tygodnia indeks Bovespa pociągnęły w dół mające w niej największy udział akcje giganta naftowego Petrobras i światowego lidera produkcji rudy Ŝelaza spółkę CVRD. Wzrost wartości brazylijskiego real do poziomu 2.10 USD/BRL w wyniku skupowania dolara na rynku kasowym i ogłoszone w czwartek lepsze od prognoz dane dotyczące sprzedaŝy detalicznej, spowodowały zwiększenie popytu na akcje i odreagowanie poprzedniej przeceny. Zyskiwały przede wszystkim walory z branŝy wydobywczej CVRD i Arcelor Brasil i spółka petrochemiczna Braskem. Wartość indeksu Bovespa w ujęciu tego tygodnia bez uwzględnienia rozpoczętej kilka minut temu piątkowej sesji, obniŝył się o 1.9%. Europa Zachodnia Miniony tydzień (zwłaszcza jego początek) na zachodnioeuropejskich parkietach przebiegał w nerwowej i raczej negatywnej atmosferze. Przyczyniły się do tego niepokojące informacje napływające z rynku nieruchomości w USA. Dopiero w czwartek nastąpiła poprawa nastrojów, głównie w wyniku informacji o planowanych fuzjach i przejęciach. W ujęciu tygodniowych główne indeksy Eurolandu spadły o około 1,5-2proc, najlepiej zachował się londyński FTSE250, który w czwartek odrobił znaczną cześć tygodniowych strat. Na początku tygodnia na pierwszy ogień poszły spółki z sektora bankowego, po niepokojących informacjach z amerykańskiej firmy finansującej poŝyczki na zakup nieruchomości New Century Financial o zbliŝającym się bankructwie. Spółki sektora naftowego traciły z powodu znacznego spadku cen ropy naftowej. We wtorek sytuacji nie poprawiły nawet lepsze od prognozowanych wieści makro, mianowicie bilans handlowy Anglii oraz indeks

4 instytutu ZEW opisujący koniunkturę w Niemczech (rosnący systematycznie od końca ubiegłego roku). Kumulacja złych nastrojów ujawniła się z środę, co było do przewidzenia po wtorkowej wyprzedaŝy akcji w USA. Główne indeksy Eurolandu zniŝkowały zgodnie o 2,6proc. Największe spadki dotknęły oczywiście spółki z sektora finansowego, akcje UBS, największego pod względem aktywów banku w Europie, spadły w środę o 3,9% do swojego siedmiomiesięcznego minimum. Było to pokłosie wtorkowej informacji amerykańskiej organizacji zrzeszającej spółki finansujące poŝyczki przeznaczone na zakup nieruchomości, która opublikowała niepokojący raport na temat stanu portfela poŝyczek hipotecznych. W związku z obawą inwestorów o stan amerykańskiej i zarazem globalnej gospodarki zniŝkował takŝe sektor wydobywczy, który mógłby ucierpieć na spadku popytu ze strony najwaŝniejszych światowych odbiorców. W czwartek nastąpiło odreagowanie, najlepiej zachowywała się giełda londyńska, napędzana przez sektor tytoniowy. Brytyjski koncern Imperial Tobacco poinformował, Ŝe jest zainteresowany przejęciem swego rywala, hiszpańsko-francuskiego Altadis, co podniosło akcje spółki aŝ o 8,5%. Dobrze w całym Eurolandzie zachowywał się takŝe sektor ubezpieczeniowy po informacjach o kilku fuzjach i przejęciach. Nastrojów nie popsuły spadki sektora motoryzacyjnego. SprzedaŜ nowych aut w Europie spadła bowiem w lutym o 2,5proc., w samych Niemczech nawet o 15proc. Na rynek szwajcarski nie wpłynęła natomiast zdyskontowana juŝ wcześniej podwyŝka głównej stopy procentowej o 25 p.b. do poziomu 2,25proc. W piątek pod koniec sesji główne zachodnioeuropejskie parkiety ostatecznie uniknęły minusów, głównie w wyniku nie gorszych od oczekiwanych danych z USA i pozytywnego otwarcia amerykańskich indeksów. Patrząc jednak na początek minionego tygodnia zalecałbym ostroŝność, rynki światowe - w tym Euroland - nie wybrały bowiem trwałego kierunku, za którym mogłyby podąŝać. Europejskie Rynki Wschodzące W kończącym się tygodniu mieliśmy do czynienia z huśtawką nastrojów. Indeksy nie podąŝały zgodnie w jednym kierunku. Poniedziałek i wtorek nie okazał się pomyślny dla inwestorów w Rosji, natomiast giełdy w Turcji i w Czechach dwukrotnie zamknęły się na plusie. Zmiany wszystkich indeksów nie przekraczały jednak jednego procenta. Najsłabszym dniem na europejskich rynkach wschodzących okazała się środa. Rosyjski RTS, turecki ISE 100 i czeski PX 50 zakończyły notowania z ponad 2 procentową stratą. Główną przyczyną takiego zachowania rynków były informacje płynące z amerykańskich spółek zajmujących się finansowaniem nieruchomości, iŝ coraz więcej kredytobiorców ma kłopoty ze spłatą zobowiązań. Czwartek przyniósł uspokojenie na rynkach, wszystkie giełdy starały się, przynajmniej częściowo, odrobić straty z dnia poprzedniego. Najwięcej wzrósł turecki ISE 100 (1,71%) i rosyjski RTS (1,69%). W piątek indeksy krąŝyły wokół zera, jednak udany początek notowań w USA zwiększył optymizm inwestorów, a to pociągnęło indeksy w górę.

5 Surowce Rynek surowcowy zachowywał się w tym tygodniu niejednorodnie. Najlepiej wygląda sytuacja na miedzi, na rynku której przewaga naleŝy do strony popytowej. Czwartek był dniem, podczas którego został zanotowany najwyŝszy wzrost (prawie 6%). Impulsem do tego była publikacja danych o zmniejszających się zapasach tego surowca i informacja o zwiększającym się popycie ze strony Chin. Cena kontraktów przekroczyła poziom 298 dol. Na rynku ropy i złota mieliśmy do czynienia z dziennymi wahaniami, które się wzajemnie zbilansowały. Kontrakty na ropę brent oscylują w okolicy 61 dolarów za baryłkę. Tydzień upłynął w oczekiwaniu na decyzje OPEC odnośnie poziomu dostaw (bez zmian). W środę Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) opublikowała prognozę wzrostu zapotrzebowania na ropę w tym roku o 1,8% do 85 milionów baryłek na dzień. Cena złota zbliŝyła się do dolnego ograniczenia kilkumiesięcznego trendu wzrostowego, osiągając w środę cenę 636,40 dol. za uncję. Dwie ostatnie sesje stojące pod znakiem silnego odbicia pozwoliły na pokonanie poziomu 652 dol Waluty Pierwsze skrzypce w tym tygodniu zagrały dane makroekonomiczne, które napłynęły z rynku amerykańskiego. Dodatkowym czynnikiem, który kształtował ceny walut były światowe giełdy. Te wszystkie informacje spowodowały wzrost kursu EUR/USD do poziomu 1,33. We wtorek chłodem powiało z USA w związku z informacją o kłopotach amerykańskich kredytobiorców. Dokładnie chodziło o problemy ze spłatą zaciągniętych kredytów. To w sposób jednoznaczny podziałało na inwestorów, którzy pozbywali się akcji, a to m.in. doprowadziło do wzrostu kursu EUR/USD. Innymi bardzo waŝnymi danymi były publikowane w czwartek informacje o inflacji cen producentów, które było o 0,8% wyŝsze od prognoz. Po tej informacji nie naleŝy spodziewać się obniŝek stóp procentowych, czego oczekiwała część inwestorów. W dobrym świetle zostały zaprezentowane dane na temat ilości noworejestrowanych bezrobotnych. Tutaj ich ilość zmniejszyła się i była lepsza nawet od prognoz. Jednak ta informacja nie miała duŝego wpływu na rynek walutowy. Bardzo słabo natomiast wypadł indeks NY Empire State oceniający perspektywy biznesu w regionie Nowego Jorku w najbliŝszych 6 miesiącach. Prognozowana wartość to 17 punktów, a ta która została opublikowana to 1,85. To nie jest dobra informacja na przyszłość. Nasza waluta naśladowała ruchy pary EUR/USD. Na przestrzeni całego tygodnia umocniła się do dolara i straciła w stosunku do euro. Informacje, które napływały z rynku polskiego nie miały Ŝadnego wpływu na notowania złotówki. Na koniec tygodnia dolar był notowany na poziomie 2,9250, a euro 3,8920.

6 Nieruchomości Miesiąc luty na pierwotnym rynku nieruchomości to uspokojenie cen w Warszawie i Krakowie oraz rekordowe wzrosty na Pomorzu. Stolica Małopolski podobnie jak w poprzednim miesiącu styczniu odnotowała spadek średniej ceny o 0,1% do poziomu 7189pln za m2. Wrocław zwiększa swoją przewagę cenową nad Krakowem drugi miesiąc z rzędu osiągając średnią wartość 7551pln za m2. Tylko w Warszawie jest wyŝsza cena m2 gdzie w lutym wzrosła o 1% do 7924pln za m2. WciąŜ niedowartościowane Poznań i Łódź nadrabiają dystans, ceny wzrosły tam odpowiednio o 1,8% oraz 5,2% (drugi wynik z badanych miast) osiągając 4818pln oraz 5047pln za m2. Z największymi wzrostami mieliśmy do czynienia w Trójmieście o 6,7% do poziomu 6392pln. DuŜe znaczenie dla ciągle utrzymującego się wzrostu cen mają między innymi niesłabnący popyt, podwyŝki na rynku materiałów budowlanych oraz utrzymujące się na wysokim poziomie zapotrzebowanie na pracowników z branŝy budowlanej, które jest szacowane na 150 do 200 tysięcy osób. Raport przygotował zespół Doradców Finansowych Xelion w składzie: Jarosław Godyń, Tomasz Kacprzak, Michał Kurpiel, Jacek Pacholczyk, Adam Piotrowski,Tomasz Ray-Ciemięga, Michał Serwatka, Piotr Trzeciak, Paweł Zawistowski.

Komentarz tygodniowy Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion BYKOM CORAZ TRUDNIEJ

Komentarz tygodniowy Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion BYKOM CORAZ TRUDNIEJ Komentarz tygodniowy Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion BYKOM CORAZ TRUDNIEJ Polska Pierwszy dzień tygodnia na warszawskim parkiecie zakończył się niewielkim spadkiem. Jedynie przez

Bardziej szczegółowo

Komentarz Tygodniowy Warszawa, 7 listopada 2008 r. Doradców Finansowych Xelion. KONTRA PODAśY

Komentarz Tygodniowy Warszawa, 7 listopada 2008 r. Doradców Finansowych Xelion. KONTRA PODAśY Komentarz Tygodniowy Warszawa, 7 listopada 2008 r. Doradców Finansowych Xelion KONTRA PODAśY Polska W ujęciu tygodniowym indeksy na naszym parkiecie wzrosły odpowiednio WIG 0,1 proc., mwig40 0,7 proc.,

Bardziej szczegółowo

Makro Tydzień: Dajemy nura

Makro Tydzień: Dajemy nura Makro Tydzień: Dajemy nura Miniony tydzień był bardzo bolesny dla polskich inwestorów i to od samego początku. JuŜ w poniedziałek WIG stracił ponad 1,5% a WIG20 ponad 1%, jeszcze więcej traciły mwig40

Bardziej szczegółowo

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Z taką liczbą wydarzeń jak w ostatnim tygodniu juŝ dawno nie mieliśmy do czynienia. Dawno teŝ nie przeŝyliśmy takiej lawiny istotnych danych makroekonomicznych. Gorąco było

Bardziej szczegółowo

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Z taką liczbą wydarzeń jak w ostatnim tygodniu juŝ dawno nie mieliśmy do czynienia. Dawno teŝ nie przeŝyliśmy takiej lawiny istotnych danych makroekonomicznych. Gorąco było

Bardziej szczegółowo

Sierpień na rynkach surowcowych

Sierpień na rynkach surowcowych Sierpień na rynkach surowcowych Ropa wątki przyrodnicze, gospodarcze i polityczne Lipiec kończyliśmy w znakomitych nastrojach i w podobnych zaczęliśmy sierpień. JuŜ pierwszego dnia sierpnia wartość ropy

Bardziej szczegółowo

Lipiec na rynkach surowcowych

Lipiec na rynkach surowcowych Lipiec na rynkach surowcowych Ropa nowe szczyty! Czerwiec kończyliśmy we wspaniałych nastrojach a cena najwaŝniejszego surowca świata z łatwością przebijała kolejne opory. Tak samo wyglądał początek lipca

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Raport tygodniowy Gold Finance

Raport tygodniowy Gold Finance Warszawa, 6 listopada 2009 r. Raport tygodniowy Gold Finance Najważniejsze wydarzenia Jeszcze w tym miesiącu może zostać powołany Narodowy Komitet Koordynacyjny do Spraw Euro. Ma on składać się z przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Banki pod presją wyników

Banki pod presją wyników Banki pod presją wyników Barometr Inwestycyjny 3 czerwca 2015 r. 1 Maj przyniósł dużą różnorodność jeżeli chodzi o stopy zwrotu osiągnięte z inwestycji na poszczególnych rynkach. Liderem wzrostów okazał

Bardziej szczegółowo

Raport tygodniowy Gold Finance

Raport tygodniowy Gold Finance Warszawa, 20 listopada 2009 r. Raport tygodniowy Gold Finance Najważniejsze wydarzenia Minister Finansów Jacek Rostowski zapowiedział, że kluczowym zadaniem rządu na następne lata będzie obniżenie deficytu

Bardziej szczegółowo

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A.

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Styczeń 2014 Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Grudzień w skrócie Giełdy na rynkach rozwiniętych ustanawiają nowe szczyty, rynki wschodzące trzeci rok z rzędu wypadają

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 14.01.2008

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 14.01.2008 BIULETYN TYGODNIOWY RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi poruszała się w przedziale 6 857 7 450 USD/t PONIEDZIAŁEK, 4.0.2008 W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi w notowaniach

Bardziej szczegółowo

Raport tygodniowy Gold Finance

Raport tygodniowy Gold Finance Warszawa, 29 stycznia 2010 r. Raport tygodniowy Gold Finance Najważniejsze wydarzenia Premier Donald Tusk przedstawił założenia do projektów ustaw, które mają zreformować finanse publiczne. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY BIULETYN TYGODNIOWY RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi w notowaniach ciągłych poruszała się w przedziale 6 47 6 875 USD/t. Maksymalną cenę trzymiesięczną zanotowano w piątek, natomiast

Bardziej szczegółowo

Raport tygodniowy Gold Finance

Raport tygodniowy Gold Finance Warszawa, 8 stycznia 2010 r. Raport tygodniowy Gold Finance Najważniejsze wydarzenia Deficyt finansów publicznych, zdaniem Jacka Rostowskiego, ministra finansów, może w tym roku ukształtować się na poziomie

Bardziej szczegółowo

ECB nie będzie w stanie długo czekać z działaniami. Ważne będzie to, co powie Bank Japonii 7 października

ECB nie będzie w stanie długo czekać z działaniami. Ważne będzie to, co powie Bank Japonii 7 października piątek, 2 października 2015 PLN i waluty regionu Złoty pod coraz większą presją str.2 Raport przygotowali: EUR ECB nie będzie w stanie długo czekać z działaniami str.3 USD Rynkowa schizofrenia? str.4 JPY

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014 GPW KOMENTARZ PORANNY: Bez rozstrzygnięć Wczorajsza sesja zakończyła się zdecydowanym wzrostem indeksów, a najbardziej zyskał mwig-40, który zyskał ponad 3,5%. Po wyŝszym otwarciu na rynku dominowała strona

Bardziej szczegółowo

Rynki wschodzące pod presją. Barometr Inwestycyjny. 7 sierpnia 2015 r.

Rynki wschodzące pod presją. Barometr Inwestycyjny. 7 sierpnia 2015 r. Rynki wschodzące pod presją Barometr Inwestycyjny 7 sierpnia 2015 r. 1 Okres wakacyjny na rynkach finansowych rzadko przynosi większe ruchy indeksów. Ten rok jest jednak pod tym względem wyjątkowy i po

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 04.08.2014-10.08.2014

Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 04.08.2014-10.08.2014 Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 04.08.2014-10.08.2014 Kontynuacja spadków na warszawskim parkiecie. Rośnie napięcie geopolityczne w związku z konfliktem na Wschodniej Ukrainie. Słaby raport za II kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i walutowych. Czego nie mogliśmy nie zauważyć. O czym trzeba pamiętać. XTB. Grudzień 2007 na rynkach. Grudzień na globalnych

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W minionym tygodniu dolar kontynuował trend wzrostowy, osiągając najwyższy od roku kurs wobec euro i koszyka

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Marzec 2010. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Marzec 2010. Rynek akcji 5 marca 2010 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 49500 43500 37500 31500 25500 pkt BUX PX 19500 2009-03-03 2009-06-29 2009-10-19 2010-02-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48

Bardziej szczegółowo

WIG. Opracowanie: Paweł Danielewicz pawel.danielewicz@bzwbk.pl

WIG. Opracowanie: Paweł Danielewicz pawel.danielewicz@bzwbk.pl o BIULETYN TYGODNIOWY 23 SIERPNIA 2013 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % SCO-PAK 1,50 30,43% PETROLINVEST 0,28-30,00% HAWE 3,75 28,42% RELPOL

Bardziej szczegółowo

21.02.2014. Dolar potrzebuje wiosny

21.02.2014. Dolar potrzebuje wiosny Dolar potrzebuje wiosny 21.02.2014 Kiedy w grudniu ubiegłego roku Fed zaskoczył rynki cięciem programu QE, nie było wątpliwości, iż amerykańska gospodarka znacząco przyspieszyła. Pomimo kryzysu politycznego,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3%

Bardziej szczegółowo