Komentarz tygodniowy Warszawa, 16 marca 2007 r. Doradców Finansowych Xelion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz tygodniowy Warszawa, 16 marca 2007 r. Doradców Finansowych Xelion"

Transkrypt

1 Komentarz tygodniowy Warszawa, 16 marca 2007 r. Doradców Finansowych Xelion HUŚTAWKA NASTROJÓW Polska Tydzień na warszawskiej giełdzie zakończyliśmy na poziomie zbliŝonym do tego z przed siedmiu dni. W poniedziałek na WIG20 mieliśmy do czynienia z kolejną próbą zasłonięcia luki z ostatniego dnia lutego niestety, jak poprzednio, zakończoną niepowodzeniem. Kolejna sesja to spadek o 0,75%. Zdecydowanie najciekawszy dzień tygodnia na parkiecie to środa. Po fatalnej sesji w USA (S&P500 spadek -2%) oraz Azji (NIKKEI225-2,92%) i słabym otwarciu w Europie Zachodniej gdzie FTSE250 w pierwszych minutach stracił ponad 2% moŝna było się spodziewać duŝych spadków na rodzimej giełdzie. Otwarcie trzy punkty powyŝej wsparcia na poziomie 3150 potwierdziło przypuszczenia. Jednak takiego przebiegu sesji, a szczególnie jej końca nikt nie przewidywał. Indeks systematycznie przez cały dzień piął się ku górze, a ostatnie minuty przybrały znamiona manipulacji, bo na fixingu za sprawą duŝych transakcji na TP SA podciągnięto indeks o 54 pkt i sesja zakończyła się blisko 1% wzrostem. Czwartek to niewielki wzrost głównego indeksu o 0,3%. Piątek to wyczekiwanie na dane ze Stanów Zjednoczonych. Informacje o inflacji na poziomie konsumentów okazały się zbliŝone do oczekiwań analityków, z kolei dane o dynamice produkcji przemysłowej były na poziomie 1% wobec oczekiwań 0,3%. Po wczorajszych negatywnych informacjach rynek odebrał dane jako pozytywne i indeksy zaczęły piąć się ku górze. NajwaŜniejsze wsparcie to w dalszym ciągu poziom 3150, a opór to dołek z lutego W minionym tygodniu mieliśmy równieŝ 11 debiut w tym roku. Firma SEKO z branŝy przemysłu spoŝywczego stała się 293 spółką notowaną na GPW. Debiut zakończył się 4% spadkiem, jednak prezes Kustra przewiduje, Ŝe po opublikowaniu wyników za 2006 roku cena wzrośnie z około 15 do pln za akcję. Stany Zjednoczone Mijający tydzień na amerykańskim rynku pokazuje, Ŝe na wiosenne nastroje trzeba jeszcze poczekać. Dotyczy to zarówno inwestorów jak i konsumentów. Kłopoty na rynku nieruchomości dotyczą zarówno tych pierwszych jak i drugich, a problem niespłacanych kredytów hipotecznych na tym rynku to istotny element ewentualnej bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości. Taki negatywny scenariusz moŝe mieć ogromny wpływ na gospodarkę zarówno w USA jak i reszty świata. Ceny domów rosną nieprzerwanie na tym rynku od

2 początku lat 90-ych i na to trzeba zwrócić uwagę. Ciekawy będzie przyszły tydzień, gdyŝ przyniesie nam pokaźną porcję danych z tego rynku. Jeśli chodzi o istotne wskaźniki makro w mijającym tygodniu to naleŝy zwrócić uwagę na inflację w cenach konsumenckich (indeks CPI), jej wzrost (o 0,4 % w stosunku do stycznia) opublikowany dzisiaj sugeruje, Ŝe presja inflacyjna wciąŝ trwa i potrzeba czasu na jej wyhamowanie jak sugerował Ben Bernanke. Co prawda ten sam indeks nie zawierający chwiejnych cen Ŝywności i energii wzrósł o 0,2% i nie przekroczył nawet prognoz inwestorów i analityków. Sektor przemysłowy zanotował wzrost produkcji o 1% w stosunku do stycznia (największy wzrost od listopada 2005), sprzedaŝ detaliczna równieŝ zanotowała wzrost o 0,1%. Nastroje inwestorów w tym mijającym burzliwym tygodniu objawiły się zniŝką głównych indeksów giełdowych USA o ok. 1% (do piątku), natomiast ostatni dzień notowań w tym tygodniu to umiarkowany wzrost. Nastroje konsumentów wciąŝ są chłodne, uwidacznia to publikacja wstępna indeksu Uniwersytetu Michigan, którego wartość osiągnęła 88,8 pkt i jest niŝsza niŝ wartość z lutego oraz od prognoz. Japonia, Chiny, Indie, Brazylia Początek tygodnia na giełdzie w Tokio rozpoczął się od wzrostów kontynuując dobry nastrój panujący na parkiecie od końca zeszłego tygodnia. Na kolejnych dwóch sesjach odnotowaliśmy przecenę walorów głównych eksporterów Sony i Honda Motor Co. Główną tego przyczyną było wyraźne umocnienie się yena do poziomu USD/JPY oraz słabsze niŝ prognozowane dane płynące z rynku amerykańskiego. Pojawiające się potencjalne symptomy osłabienia kondycji gospodarczej USA negatywnie odbiły się na wycenie większości spółek, których zyski w blisko 3/4 pochodzą z operacji zagranicznych. Słabo zachowywały się spółki z sektora nieruchomości i metali cięŝkich, a indeks Nikkei 225 w środę obniŝył się o 2.92%. Ostatnie dwie sesje charakteryzowały się zmiennością notowań. W ślad za przeceną instytucji finansowych w USA, podczas piątkowej sesji giełdowej w Tokio, obniŝone zostały walory spółek bankowych. Bankowy Topix stracił 3.01%, najwięcej spośród wszystkich subindeksów branŝowych, a główny indeks Nikkei 225 w ujęciu całego tygodnia, obniŝył swoją wartość o 2.42%. Na innej azjatyckiej giełdzie w Shanghaiu tydzień notowań giełdowych przebiegał w podobnym tonie. Pierwsze sesje cechowała przewaga popytu, pod wpływem którego giełda znajduje się nieustannie od 5 marca. Środek tygodnia, zresztą jak w większości giełd tego regionu, stał pod znakiem wyraźnej wyprzedaŝy spowodowanej sytuacją na Wall Street. Ostatnie notowania tygodnia były próbą odreagowania środowej sesji. Shanghai Composite Index w ujęciu tygodniowym stracił zaledwie 0.22% i znalazł się na pułapie 2930 pkt z końca stycznia. Wzrastająca cena inflacji od początku roku do poziomu 2.9% w lutym, zwiększa presję podwyŝki stóp procentowych przez Bank Centralny Chin. Mimo, Ŝe w dalszym ciągu inflacja utrzymuje się poniŝej ustalonego celu

3 inflacyjnego 3%, to droŝejąca Ŝywność w najbliŝszym czasie moŝe spowodować przekroczenie tego celu. W południowej części Azji, na giełdzie w Bombaju inwestorzy przeŝywali zbliŝone emocje jak na całym kontynencie. W wyniku informacji o planach inwestycyjnych spółki Reliance, zmierzających do przejęcia jednej z globalnych sieci handlowych oraz lepszym notowaniom Oil&Natural Gas Corp., indeks Sensex zyskał na początku tygodnia 0.76%. Kolejna sesja, na której zanotowaliśmy spadek o 3.5%, była jedynie pochodną zachowania się inwestorów na rynkach światowych, w reakcji na sygnały spowolnienia gospodarczego największej gospodarki światowej USA. DuŜy udział w przecenie walorów odnotowały akcje z sektora bankowego, telekomunikacyjnego oraz eksporter oprogramowania komputerowego spółka Infosys Technologies Ltd. Koniec tygodnia charakteryzował się zmiennością popytu i podaŝy. Z jednej strony w dalszym ciągu w niełasce inwestorów znalazły się banki zaś z drugiej strony, największe blue chipy z koszyka indeksu BSE30 odrabiały straty. W zakończonych juŝ notowaniach tego tygodnia indeks obniŝył się o 3.5%. Na najwaŝniejszym w regionie Ameryki Łacińskiej parkiecie giełdowym w Sao Paulo, obserwowaliśmy duŝą zmienność notowanych walorów, na wraŝliwość których w duŝym stopniu miały napływające informacje ze Stanów Zjednoczonych. W pierwszej części tygodnia indeks Bovespa pociągnęły w dół mające w niej największy udział akcje giganta naftowego Petrobras i światowego lidera produkcji rudy Ŝelaza spółkę CVRD. Wzrost wartości brazylijskiego real do poziomu 2.10 USD/BRL w wyniku skupowania dolara na rynku kasowym i ogłoszone w czwartek lepsze od prognoz dane dotyczące sprzedaŝy detalicznej, spowodowały zwiększenie popytu na akcje i odreagowanie poprzedniej przeceny. Zyskiwały przede wszystkim walory z branŝy wydobywczej CVRD i Arcelor Brasil i spółka petrochemiczna Braskem. Wartość indeksu Bovespa w ujęciu tego tygodnia bez uwzględnienia rozpoczętej kilka minut temu piątkowej sesji, obniŝył się o 1.9%. Europa Zachodnia Miniony tydzień (zwłaszcza jego początek) na zachodnioeuropejskich parkietach przebiegał w nerwowej i raczej negatywnej atmosferze. Przyczyniły się do tego niepokojące informacje napływające z rynku nieruchomości w USA. Dopiero w czwartek nastąpiła poprawa nastrojów, głównie w wyniku informacji o planowanych fuzjach i przejęciach. W ujęciu tygodniowych główne indeksy Eurolandu spadły o około 1,5-2proc, najlepiej zachował się londyński FTSE250, który w czwartek odrobił znaczną cześć tygodniowych strat. Na początku tygodnia na pierwszy ogień poszły spółki z sektora bankowego, po niepokojących informacjach z amerykańskiej firmy finansującej poŝyczki na zakup nieruchomości New Century Financial o zbliŝającym się bankructwie. Spółki sektora naftowego traciły z powodu znacznego spadku cen ropy naftowej. We wtorek sytuacji nie poprawiły nawet lepsze od prognozowanych wieści makro, mianowicie bilans handlowy Anglii oraz indeks

4 instytutu ZEW opisujący koniunkturę w Niemczech (rosnący systematycznie od końca ubiegłego roku). Kumulacja złych nastrojów ujawniła się z środę, co było do przewidzenia po wtorkowej wyprzedaŝy akcji w USA. Główne indeksy Eurolandu zniŝkowały zgodnie o 2,6proc. Największe spadki dotknęły oczywiście spółki z sektora finansowego, akcje UBS, największego pod względem aktywów banku w Europie, spadły w środę o 3,9% do swojego siedmiomiesięcznego minimum. Było to pokłosie wtorkowej informacji amerykańskiej organizacji zrzeszającej spółki finansujące poŝyczki przeznaczone na zakup nieruchomości, która opublikowała niepokojący raport na temat stanu portfela poŝyczek hipotecznych. W związku z obawą inwestorów o stan amerykańskiej i zarazem globalnej gospodarki zniŝkował takŝe sektor wydobywczy, który mógłby ucierpieć na spadku popytu ze strony najwaŝniejszych światowych odbiorców. W czwartek nastąpiło odreagowanie, najlepiej zachowywała się giełda londyńska, napędzana przez sektor tytoniowy. Brytyjski koncern Imperial Tobacco poinformował, Ŝe jest zainteresowany przejęciem swego rywala, hiszpańsko-francuskiego Altadis, co podniosło akcje spółki aŝ o 8,5%. Dobrze w całym Eurolandzie zachowywał się takŝe sektor ubezpieczeniowy po informacjach o kilku fuzjach i przejęciach. Nastrojów nie popsuły spadki sektora motoryzacyjnego. SprzedaŜ nowych aut w Europie spadła bowiem w lutym o 2,5proc., w samych Niemczech nawet o 15proc. Na rynek szwajcarski nie wpłynęła natomiast zdyskontowana juŝ wcześniej podwyŝka głównej stopy procentowej o 25 p.b. do poziomu 2,25proc. W piątek pod koniec sesji główne zachodnioeuropejskie parkiety ostatecznie uniknęły minusów, głównie w wyniku nie gorszych od oczekiwanych danych z USA i pozytywnego otwarcia amerykańskich indeksów. Patrząc jednak na początek minionego tygodnia zalecałbym ostroŝność, rynki światowe - w tym Euroland - nie wybrały bowiem trwałego kierunku, za którym mogłyby podąŝać. Europejskie Rynki Wschodzące W kończącym się tygodniu mieliśmy do czynienia z huśtawką nastrojów. Indeksy nie podąŝały zgodnie w jednym kierunku. Poniedziałek i wtorek nie okazał się pomyślny dla inwestorów w Rosji, natomiast giełdy w Turcji i w Czechach dwukrotnie zamknęły się na plusie. Zmiany wszystkich indeksów nie przekraczały jednak jednego procenta. Najsłabszym dniem na europejskich rynkach wschodzących okazała się środa. Rosyjski RTS, turecki ISE 100 i czeski PX 50 zakończyły notowania z ponad 2 procentową stratą. Główną przyczyną takiego zachowania rynków były informacje płynące z amerykańskich spółek zajmujących się finansowaniem nieruchomości, iŝ coraz więcej kredytobiorców ma kłopoty ze spłatą zobowiązań. Czwartek przyniósł uspokojenie na rynkach, wszystkie giełdy starały się, przynajmniej częściowo, odrobić straty z dnia poprzedniego. Najwięcej wzrósł turecki ISE 100 (1,71%) i rosyjski RTS (1,69%). W piątek indeksy krąŝyły wokół zera, jednak udany początek notowań w USA zwiększył optymizm inwestorów, a to pociągnęło indeksy w górę.

5 Surowce Rynek surowcowy zachowywał się w tym tygodniu niejednorodnie. Najlepiej wygląda sytuacja na miedzi, na rynku której przewaga naleŝy do strony popytowej. Czwartek był dniem, podczas którego został zanotowany najwyŝszy wzrost (prawie 6%). Impulsem do tego była publikacja danych o zmniejszających się zapasach tego surowca i informacja o zwiększającym się popycie ze strony Chin. Cena kontraktów przekroczyła poziom 298 dol. Na rynku ropy i złota mieliśmy do czynienia z dziennymi wahaniami, które się wzajemnie zbilansowały. Kontrakty na ropę brent oscylują w okolicy 61 dolarów za baryłkę. Tydzień upłynął w oczekiwaniu na decyzje OPEC odnośnie poziomu dostaw (bez zmian). W środę Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) opublikowała prognozę wzrostu zapotrzebowania na ropę w tym roku o 1,8% do 85 milionów baryłek na dzień. Cena złota zbliŝyła się do dolnego ograniczenia kilkumiesięcznego trendu wzrostowego, osiągając w środę cenę 636,40 dol. za uncję. Dwie ostatnie sesje stojące pod znakiem silnego odbicia pozwoliły na pokonanie poziomu 652 dol Waluty Pierwsze skrzypce w tym tygodniu zagrały dane makroekonomiczne, które napłynęły z rynku amerykańskiego. Dodatkowym czynnikiem, który kształtował ceny walut były światowe giełdy. Te wszystkie informacje spowodowały wzrost kursu EUR/USD do poziomu 1,33. We wtorek chłodem powiało z USA w związku z informacją o kłopotach amerykańskich kredytobiorców. Dokładnie chodziło o problemy ze spłatą zaciągniętych kredytów. To w sposób jednoznaczny podziałało na inwestorów, którzy pozbywali się akcji, a to m.in. doprowadziło do wzrostu kursu EUR/USD. Innymi bardzo waŝnymi danymi były publikowane w czwartek informacje o inflacji cen producentów, które było o 0,8% wyŝsze od prognoz. Po tej informacji nie naleŝy spodziewać się obniŝek stóp procentowych, czego oczekiwała część inwestorów. W dobrym świetle zostały zaprezentowane dane na temat ilości noworejestrowanych bezrobotnych. Tutaj ich ilość zmniejszyła się i była lepsza nawet od prognoz. Jednak ta informacja nie miała duŝego wpływu na rynek walutowy. Bardzo słabo natomiast wypadł indeks NY Empire State oceniający perspektywy biznesu w regionie Nowego Jorku w najbliŝszych 6 miesiącach. Prognozowana wartość to 17 punktów, a ta która została opublikowana to 1,85. To nie jest dobra informacja na przyszłość. Nasza waluta naśladowała ruchy pary EUR/USD. Na przestrzeni całego tygodnia umocniła się do dolara i straciła w stosunku do euro. Informacje, które napływały z rynku polskiego nie miały Ŝadnego wpływu na notowania złotówki. Na koniec tygodnia dolar był notowany na poziomie 2,9250, a euro 3,8920.

6 Nieruchomości Miesiąc luty na pierwotnym rynku nieruchomości to uspokojenie cen w Warszawie i Krakowie oraz rekordowe wzrosty na Pomorzu. Stolica Małopolski podobnie jak w poprzednim miesiącu styczniu odnotowała spadek średniej ceny o 0,1% do poziomu 7189pln za m2. Wrocław zwiększa swoją przewagę cenową nad Krakowem drugi miesiąc z rzędu osiągając średnią wartość 7551pln za m2. Tylko w Warszawie jest wyŝsza cena m2 gdzie w lutym wzrosła o 1% do 7924pln za m2. WciąŜ niedowartościowane Poznań i Łódź nadrabiają dystans, ceny wzrosły tam odpowiednio o 1,8% oraz 5,2% (drugi wynik z badanych miast) osiągając 4818pln oraz 5047pln za m2. Z największymi wzrostami mieliśmy do czynienia w Trójmieście o 6,7% do poziomu 6392pln. DuŜe znaczenie dla ciągle utrzymującego się wzrostu cen mają między innymi niesłabnący popyt, podwyŝki na rynku materiałów budowlanych oraz utrzymujące się na wysokim poziomie zapotrzebowanie na pracowników z branŝy budowlanej, które jest szacowane na 150 do 200 tysięcy osób. Raport przygotował zespół Doradców Finansowych Xelion w składzie: Jarosław Godyń, Tomasz Kacprzak, Michał Kurpiel, Jacek Pacholczyk, Adam Piotrowski,Tomasz Ray-Ciemięga, Michał Serwatka, Piotr Trzeciak, Paweł Zawistowski.

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion BYKOM CORAZ TRUDNIEJ

Komentarz tygodniowy Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion BYKOM CORAZ TRUDNIEJ Komentarz tygodniowy Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion BYKOM CORAZ TRUDNIEJ Polska Pierwszy dzień tygodnia na warszawskim parkiecie zakończył się niewielkim spadkiem. Jedynie przez

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

NA PARKIETACH USA GOŚCI ZIMA

NA PARKIETACH USA GOŚCI ZIMA Komentarz tygodniowy Doradców Finansowych Xelion Warszawa, 14 grudnia 2007 roku NA PARKIETACH USA GOŚCI ZIMA Polska Tydzień na GPW rozpoczęliśmy od wzrostów, które były kontynuacją ruchu z poprzedniego

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) Miniony tydzień na rynku walutowym nie wniósł niczego nowego do aktualnej sytuacji. Cały czas widoczna jest tu bowiem presja spadku wartości amerykańskiej waluty

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy Warszawa, 13 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion POZYTYWNY NASTRÓJ NA PARKIETACH

Komentarz tygodniowy Warszawa, 13 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion POZYTYWNY NASTRÓJ NA PARKIETACH Komentarz tygodniowy Warszawa, 13 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion POZYTYWNY NASTRÓJ NA PARKIETACH Polska W minionym tygodniu, z powodu świąt Wielkanocnych, wtorek był pierwszym dniem notowań

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara. Ci spośród nielicznych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy Warszawa, 1 czerwca 2007 r. Doradców Finansowych Xelion. WALKA POPYTU I PODAśY

Komentarz tygodniowy Warszawa, 1 czerwca 2007 r. Doradców Finansowych Xelion. WALKA POPYTU I PODAśY Komentarz tygodniowy Warszawa, 1 czerwca 2007 r. Doradców Finansowych Xelion WALKA POPYTU I PODAśY Polska Poniedziałkowa nieobecność inwestorów z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych znacząco

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZECEN. Doradców Finansowych Xelion

TYDZIEŃ PRZECEN. Doradców Finansowych Xelion Komentarz tygodniowy Doradców Finansowych Xelion Warszawa, 13 lipca 2007 roku TYDZIEŃ PRZECEN Polska Pierwsze minuty poniedziałkowych notowań na naszym rodzimym parkiecie zapowiadały udaną sesję dla byków.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Wczorajsze poprawienie się nastrojów na Wall Street odbiło się echem również w Tokio. Nikkei po środowym spadku zaczął odrabiać straty. Ocieplenie zauważyć można było już na rozpoczęciu notowania,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei. Komentarz dzienny:

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei. Komentarz dzienny: Nikkei Ostatni dzień tygodnia zakończony na plusie dla indeksu Nikkei. Piątek rozpoczął się na poziomie 17089 (11pkt na plusie do wczorajszego zamknięcia). W trakcie sesji doszło do przebicia górnej linii

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym okazał się w miarę ciekawy. Patrząc tylko na kalendarz danych makro, można się było spodziewać, że niewiele będzie się

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy, 16 marca 2007r.

Komentarz tygodniowy, 16 marca 2007r. Komentarz tygodniowy, 16 marca 2007r. Indeksy: Nikkei, SP500, Nasdaq Towary: Złoto Indeks/Towar Kurs z: Stopa zwrotu 2007-03-16 2007-03-15 2007-03-09 Dzienna Tygodniowa Nikkei 16754 16837 17157-0,49% -2,35%

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy Warszawa, 22 czerwca 2007 r. Doradców Finansowych Xelion DOLAR TRACI NA WARTOŚCI

Komentarz tygodniowy Warszawa, 22 czerwca 2007 r. Doradców Finansowych Xelion DOLAR TRACI NA WARTOŚCI Komentarz tygodniowy Warszawa, 22 czerwca 2007 r. Doradców Finansowych Xelion DOLAR TRACI NA WARTOŚCI Polska W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów znajdowały się notowania akcji KGHM, w duŝym stopniu

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Inwestycyjny

Tygodnik Inwestycyjny Tygodnik Inwestycyjny 08 czerwca 2010 1 Zmiany procentowe indeksów i cen surowców w okresie 28.05 04.06. 2010 Indeksy-Polska Indeksy-Europa Indeksy-Świat WIG -2,31 % DJ STOX600 0,21 % DJIA -2,02 % WIG20-2,98

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

SŁABOŚĆ RYNKU. Doradców Finansowych Xelion

SŁABOŚĆ RYNKU. Doradców Finansowych Xelion Komentarz tygodniowy Doradców Finansowych Xelion Warszawa, 11 stycznia 2008 roku SŁABOŚĆ RYNKU Polska Drugi tydzień stycznia na GPW minął pod znakiem powaŝnej przeceny. Indeks szerokiego rynku (WIG) od

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym przebiega bardzo spokojnie. Mamy do czynienia z niewielką zmiennością cen. Mocno ograniczoną aktywność

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (12-05-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (12-05-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (12-05-2006r.) Miniony tydzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem środowej decyzji FED w sprawie poziomu stóp procentowych. Decyzja okazała się zgodna

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 31 października 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 31 października 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 31 października 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W poniedziałek dolar umocnił się do euro do poziomu nie notowanego od 2,5 roku - 1,2330. Rozczarowujące

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

18 sierpnia 2008 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia

18 sierpnia 2008 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 18 sierpnia 2008 r. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliŝszy tydzień GPW opublikowano wyniki 18 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Większość z

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE: dane z godziny 21:00

OBLIGACJE: dane z godziny 21:00 Na przebieg dzisiejszych wydarzeń na europejskich parkietach miały wpływ wydarzenia na globalnym rynku akcji. Rynki nadal są niestabilne, a informacje dochodzące z USA sugerują dalsze powolne spadki indeksów,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie

Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie Komentarz dzienny, Czwartek, 5 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie Towary: złoto Czwartek był bardzo ubogi w publikacji danych makro. W USA podano jedynie informację o noworejestrowanych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

POCZĄTEK ROKU TO NIE SIELANKA

POCZĄTEK ROKU TO NIE SIELANKA Komentarz tygodniowy Doradców Finansowych Xelion Warszawa, 4 stycznia 2008 roku POCZĄTEK ROKU TO NIE SIELANKA Polska Podczas pierwszej w tym roku sesji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych główne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W minionym tygodniu dolar kontynuował trend wzrostowy, osiągając najwyższy od roku kurs wobec euro i koszyka

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W perspektywie całego tygodnia dolar zanotował stratę o 1.5 centa. Amerykańska waluta traciła wyraźnie w poniedziałek

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY WTOREK, 02.01.2007

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY WTOREK, 02.01.2007 RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi zawarta była w przedziale 6 280 6 445 USD/t. Trzymiesięczna cena miedzi zanotowała spadek w ujęciu tygodniowym o 2,16%. Do października 2007

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) Wczorajszy dzień nie zmienił znacząco aktualnej sytuacji na głównych parach, choć w porównaniu z poprzednimi widać było już nieco więcej nerwowości. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

DOBRE ZŁEGO POCZĄTKI

DOBRE ZŁEGO POCZĄTKI Komentarz tygodniowy Doradców Finansowych Xelion Warszawa, 10 sierpnia 2007 roku DOBRE ZŁEGO POCZĄTKI Polska Miniony tydzień na długo zapadnie inwestorom w pamięci. Szczególnie ze względu na duŝą zmienność

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) Dzisiejsze, dotychczasowe notowania na krajowym rynku walutowym przebiegają już pod znakiem nieznacznego uspokojenia nastrojów po fali osłabienia złotego w ostatnich

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

STOPY PROCENTOWE W GÓRĘ

STOPY PROCENTOWE W GÓRĘ Komentarz tygodniowy Doradców Finansowych Xelion Warszawa, 29 czerwca 2007 roku STOPY PROCENTOWE W GÓRĘ Polska Poniedziałkowa sesja na warszawskim parkiecie rozpoczęła się od spadków. Trwały one jednak

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 9 maja 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 9 maja 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 9 maja 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD Spadki eurodolara zatrzymały się na poziomie 1,5360, czyli wsparcia wyznaczonego przez dołek z drugiej połowy

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (21-07-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (21-07-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (21-07-2006r.) Główną atrakcją dla rynków finansowych w minionym tygodniu było środowe wystąpienie szefa FED, Bena Bernanke. Oświadczył on, że w związku ze spowolnieniem

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-01-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-01-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-01-2005r.) Miniony tydzień nie był zbyt pasjonujący na rynku walutowym. Rynek eurodolara nadal tkwi w krótkoterminowym trendzie horyzontalnym. Względny spokój w notowaniach

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) Wczorajszy dzień nie przyniósł na głównych parach jakichś większych zmian. Spokojne wahania zawdzięczamy w dużej mierze temu, iż nie przewidziano żadnych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 05-12.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Budżet na 2018 r. W minionym tygodniu Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2018. Tegoroczny budżet przewiduje m.in. wzrost dochodów do

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.) Sytuacja na rynku krajowej waluty wciąż pozostaje bez zmian, czyli złoty cały czas jest bardzo mocny na większości par. Siła krajowej waluty wynika po części

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.) Poniedziałek na krajowym rynku walutowym charakteryzował się nadal utrzymującą presją aprecjacji złotego, choć w nieco mniejszej skali, niż miało to miejsce w

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 16-23.02.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w styczniu 2018 r. wzrosła o 8,6 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Poprzedni dzień nie był zbyt emocjonujący i wczoraj nie

Poprzedni dzień nie był zbyt emocjonujący i wczoraj nie 09:00 Wczorajszy dzień nie przyniósł większej zmienności, a pary związane z PLN konsolidowały się w pobliżu ostatnich minimów. Dziś pojawiła się wypowiedzi ministra Rostowskiego sugerująca, że całkowita

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 20.10.2014-26.10.2014

Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 20.10.2014-26.10.2014 Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 20.10.2014-26.10.2014 Kolejny dobry tydzień dla indeksu WIG20. Europejskie giełdy również kończą tydzień na plusie. Rozpoczyna się sezon wyników kwartalnych największych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Dzisiejszy dzień obfitował w szereg publikacji makroekonomicznych. Rano poznaliśmy dwie publikacje ze Strefy Euro na temat koniunktury w sektorze usługowym oraz dynamiki sprzedaży detalicznej. Rynek oczekiwał,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (19-06-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (19-06-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (19-06-2005r.) Miniony tydzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Dopiero piątek przyniósł dynamiczny spadek wartości dolara względem euro, co znalazło

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (20-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (20-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (20-10-2006r.) Wczorajszy dzień stał pod znakiem dynamicznego osłabienia amerykańskiej waluty. Sporą rolę odegrała tu sytuacja techniczna, która w krótkim terminie coraz

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-09-2006r.) Poniedziałek na rynku walutowym przyniósł dosyć spore zmiany, choć bardziej była to reakcja na dynamiczne wahania z końcówki tygodnia, aniżeli na konkretne

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ 35.2016 OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 WYDARZENIA TYGODNIA 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 STANY ZJEDNOCZONE BEZROBOCIE, STOPY PROCENTOWE Nieco gorsze dane z amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 6 czerwca 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 6 czerwca 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 6 czerwca 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD Aż do czwartku dolar kontynuował umocnienie względem europejskiej waluty. Prezes Fed, Ben Bernanke powiedział

Bardziej szczegółowo