HEINZ. Światowy. Kodeks Postępowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HEINZ. Światowy. Kodeks Postępowania"

Transkrypt

1 HEINZ Światowy Kodeks Postępowania

2 Kodeks postępowania SIEDZIBA ŚWIATOWA 600 Grant Street Pittsburgh, Pennsylvania William R. Johnson Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny Do: Pracowników firmy Heinz na całym świecie Od roku 1869, pracownicy firmy Heinz wykonują zwykłe rzeczy niezwykle dobrze. Kluczem do naszego wieloletniego sukcesu jest nasze zaangażowanie na rzecz doskonałości i uczciwości zawodowej zgodnie z ostatnimi zapisami firmowych Wartości PREMIER. Wszyscy pracownicy, kierownicy i dyrektorzy naszej Firmy muszą przestrzegać ustanowionego wiele lat temu Kodeksu Postępowania Firmy, tak, aby wszystkie nasze działania i zachowania biznesowe prowadzone były w sposób prawnie spójny i etyczny.. Kodeks Postępowania jest podstawą wszechstronnej i ciągłej zgodności z procedurami i polityką naszej Firmy, oraz otwartych relacji z kolegami, które przyczyniają się do dobrego zachowania w biznesie. Kodeks opiera się na powszechnej wierze w uczciwość pracowniczą zatrudnionych u nas osób. Jako Producent Dobrej Żywności, skupiamy się na stałym polepszaniu naszego dążenia do najwyższych standardów etycznych, podporządkowaniu i jasno określonemu postępowaniu na rzecz ulepszania naszych marek oraz dążeniu do zaspokojenia najlepszych interesów naszych pracowników i udziałowców. Traktujemy te wysiłki bardzo poważnie i wierzymy, że w dłuższej perspektywie czasowej będą one działać na naszą korzyść, tak jak działo się to w przeszłości. Wszyscy odgrywamy istotną rolę w utrzymaniu wyróżniającej się reputacji Heinz a. Uważamy za zaszczyt spuściznę pozostawioną nam przez całe pokolenia pracowników Heinz a, którzy budowali tę wspaniałą firmę dzięki stałemu zaangażowaniu na rzecz wzrostu, odżywiania, wartości i etycznego postępowania. Pracując wspólnie będziemy mogli uczynić Heinz a Producentem Dobrej Żywności, a także wiodącą firmą w branży w zakresie wartości naszej marki oraz wartości pracowników. Z poważaniem, Bill Johnson Heinz Kodeks postępowania

3 SPIS TREŚCI WIZJA I WARTOŚCI PREMIER... 4 WSTĘP... 5 Światowy Kodeks Postępowania... 6 Zakres odpowiedzialności pracowników i kadry kierowniczej... 7 Raporty o przypadkach naruszania Kodeksu Postępowania i innych zagadnieniach etycznych... 8 Gorąca linia etyki i przestrzegania zasad postępowania... 8 GLOBALNY KODEKS POSTĘPOWANIA... 9 Postępowanie wobec nas i naszych kolegów w pracy... 9 Postępowanie wobec naszych konsumentów i klientów Postępowanie wobec naszych udziałowców i kontrahentów Postępowanie wobec naszych dostawców i konkurencji Postępowanie wobec społeczności, wśród których działamy PRZYKŁADY ODSTĄPIENIA I POPRAWKI Wersja z września 2005 Heinz Kodeks postępowania

4 WIZJA I WARTOŚCI PREMIER Naszą wizją jest być Wiodącą Firmą Spożywczą na Świecie, oferującą ludziom na całym świecie żywność o najlepszym smaku i walorach odżywczych.. Bycie wiodącą firmą produkującą żywność oznacza bycie najlepszymi pod względem wartości konsumenckiej, obsługi klientów, talentu pracowników oraz stałego i przewidywalnego rozwoju. Nasza wizja jest wspierana silnymi wartościami jakie wyznajemy, które oznajmiają światu i nam samym to, kim jesteśmy i co jest dla nas ważne. Wartości te zawarte są w akronimie PREMIER (wiodący). Passion (Pasja)... mieć pasję do zwyciężania i naszych marek, produktów i ludzi, dostarczając w ten sposób najwyższą wartość naszym udziałowcom. Risk Tolerance (Podejmowanie ryzyka)... tworzyć kulturę, w której wspiera się i wynagradza przedsiębiorczość i rozważne podejmowanie ryzyka. Excellence (Doskonałość)... być najlepszym w osiąganiu jakości i we wszystkim, cokolwiek się robi. Motivation (Motywacja)... świętować sukces, rozpoznając i wynagradzając osiągnięcia pojedynczych osób i zespołów. Innovation (Innowacyjność) wprowadzać innowacje do wszystkiego, od produktów do procesów. Empowerment (Przekazywanie odpowiedzialności)..upoważnianie naszych utalentowanych pracowników do podejmowania inicjatywy i robienia tego, co jest właściwe. Respect (Szacunek)... uczciwie działać i szanować wszystkich. Heinz Kodeks postępowania

5 WSTĘP: Światowy Kodeks Postępowania Jest i zawsze było polityką Firmy H. J. Heinz utrzymywanie wysokiego poziomu standardów profesjonalnych i etycznych w prowadzeniu interesów przez Firmę. Firma przywiązuje ogromną wagę do naszej renomy ze względu na uczciwość, prawość i wysokie standardy etyczne. Renomę tę uzyskała Firma od samego początku dzięki swojemu założycielowi, Henry emu John owi Heinz owi, który w przeciwieństwie do konkurencji używał przezroczystych opakowań szklanych do swoich wyrobów, dzięki czemu klienci widzieli, że wyroby Heinz a nie były tanimi wypełniaczami opakowań lecz miały najwyższą jakość. Niniejszy Kodeks Postępowania ( Kodeks ) ponownie potwierdza nasze długoletnie zaangażowanie w utrzymywanie wysokich standardów etycznego zachowania. Opisuje etyczne i prawne powinności, które powinni wypełniać pracownicy Heinz a na całym świecie. W niniejszym Kodeksie, terminy Firma i Heinz są określeniami H. J. Heinz Company, jej spółek zależnych, działów, jednostek i przedsiębiorstw typu joint venture z pakietem większościowym. Termin pracownicy określa wszystkich dyrektorów Firmy, kadrę kierowniczą i pracowników, chyba że podane zostało inne określenie. Polityka zawarta w Kodeksie odnosi się do członków Zarządu Firmy H. J. Heinz w takim zakresie, w jakim Kodeks ten dotyczy pełnionej przez nich roli dyrektorskiej. Aby otrzymać komplet polityk Firmy wraz ze szczegółami dotyczącymi tematów niniejszego Kodeksu, należy odwiedzić stronę firmową dla pracowników: Heinzweb, zakładka Global Home/Global Policies and Procedures. Kliknij tutak. Heinz Kodeks postępowania

6 Światowy Kodeks Postępowania Pracownicy Firmy Heinz w swojej pracy powinni kierować się następującymi ogólnymi zasadami: Zasada nr 1 Przestrzeganie praw i przepisów. Heinz, podobnie jak wiele innych firm, podlega wielu federalnym, państwowym, miejscowym i międzynarodowym prawom i przepisom. Będąc pracownikiem Firmy Heinz, są Państwo również zobowiązani do przestrzegania wszystkich federalnych, państwowych, miejscowych i międzynarodowych praw i przepisów. Zasada nr 2 Unikanie sprzeczności z najlepszymi interesami Firmy Heinz. Żaden pracownik, kierownik czy dyrektor nie może doprowadzać do sytuacji, w której jego osobiste interesy lub powiązania są w sprzeczności (lub wydają się być w sprzeczności) z najlepszymi interesami Firmy. Zasada nr 3 Przestrzeganie wysokich standardów etycznych. Firma Heinz i jej pracownicy muszą przestrzegać najwyższych standardów etycznych postępowania na wszystkich polach działalności gospodarczej Firmy oraz muszą postępować w sposób, który podnosi renomę Firmy w środowisku biznesowym i w społeczeństwie. Uczciwość w prowadzeniu interesów jest i w dalszym ciągu powinna być, podstawą wszystkich relacji, w jakich działa nasza Firma. Żaden kodeks postępowania w interesach ani żaden kodeks etyczny nie obejmuje wszystkich sytuacji, jakie mogą wystąpić w codziennej działalności i wymagają podejmowania decyzji prawnych czy etycznych. Pracownicy stający wobec sytuacji, nie uwzględnionych w niniejszym Kodeksie muszą stosować się do ogólnych zasad filozofii i koncepcji ujętych w Kodeksie, Globalnych Zasadach Działania (GOP), Wytycznych dla Dostawców (SGP) lub w poszczególnych politykach Firmy oraz odwoływać się do swojego zdrowego rozsądku i najwyższych standardów etycznych przestrzeganych przez ludzi honoru na całym świecie, a także uwzględniać polecenia swoich przełożonych takich, jak kierownicy, kadra zarządzająca oraz specjaliści pracujący w naszej Firmie. Jeśli pracownicy mają jakiekolwiek wątpliwości lub pytania przed podjęciem jakichkolwiek działań powinni zwrócić się do Działu Etyki lub Działu Prawnego Firmy Heinz. Heinz Kodeks postępowania

7 Zakres odpowiedzialności pracowników i kadry kierowniczej Od wszystkich pracowników Firmy oczekuje się wysokich standardów zachowania. Każdy pracownik powinien zrozumieć i w pełni przestrzegać polityki Firmy oraz obowiązujących w niej standardów a także wszystkich mających zastosowanie praw i przepisów. Decydujące znaczenie ma zapoznanie się, zrozumienie i przestrzeganie polityki Firmy, dostępnej dla pracowników na stronach wewnętrznej sieci: HeinzWeb. Przestrzeganie niniejszego Kodeksu, polityki Firmy i wszystkich stosownych praw i przepisów ma podstawowe znaczenie dla sukcesu Firmy i jej renomy i musi być poważnie potraktowane przez wszystkich pracowników. Naruszanie tej zasady nie będzie tolerowane i może spowodować podjęcie działań dyscyplinarnych wobec pracownika, w tym rozwiązanie z nim stosunku pracy lub usunięcie z Zarządu. Kodeks będzie egzekwowany bezzwłocznie, w sposób spójny i skuteczny. Wszyscy pracownicy etatowi corocznie będą składać oświadczenia o stałym przestrzeganiu niniejszego Kodeksu. Wszyscy Dyrektorzy Zarządzający muszą dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić pełne zrozumienie i przestrzeganie polityki Firmy przez pracowników w poszczególnych jednostkach Firmy oraz zobowiązani są potwierdzić wobec Wiceprezesa i Rady Generalnej Firmy, że zakres, funkcje lub operacje znajdujące się w ich kompetencji są zgodne z polityką Firmy. Każdy Dyrektor Zarządzający jest odpowiedzialny za przekazanie polityki Firmy podległym pracownikom. Każdy Dyrektor Zarządzający oraz jego zespoły kierownicze ponoszą odpowiedzialność zgodnie z Globalnymi Zasadami Operacyjnymi oraz polityką Firmy za utrzymanie środowiska pracy, w którym sprzyja się i oczekuje konstruktywnych i otwartych dyskusji, w tym przygotowanych w dobrej wierze raportów o naruszaniu zasad, bez obawy o działania odwetowe. Zarząd Firmy ( Zarząd ) jest całkowicie odpowiedzialny za wdrożenie tej polityki. Zarząd wyznaczył Komitet Zarządczy Firmy do administrowania tą polityką. Pomagać im w tym będą dyrektorzy ds. przestrzegania polityki. Dyrektorami ds. przestrzegania są Starszy Wiceprezes i Rada Generalna oraz Wiceprezes ds. Zarządzania Firmą, Przestrzegania i Etyki ( Dyrektorzy ds. Przestrzegania ). Pasja Heinz Kodeks postępowania

8 Raporty o przypadkach naruszania Kodeksu Postępowania i innych zagadnieniach etycznych Wszyscy powinniśmy być czujni i wrażliwi na sytuacje, które mogą skutkować podjęciem działań mogących naruszać stosowne prawa lub normy postępowania ujęte w niniejszym Kodeksie i w polityce naszej Firmy. Jeśli naruszyli Państwo lub uważacie, że naruszyliście jakiekolwiek postanowienie tej polityki, lub jeśli zaobserwowali Państwo, dowiedzieli się, lub w dobrej wierze przypuszczacie, że inna osoba zobowiązana przestrzegać tej polityki naruszyła którekolwiek z tych postanowień, wówczas muszą Państwo bezzwłocznie złożyć raport w sprawie takiego faktycznego lub przypuszczalnego naruszenia. Pracownicy winni najpierw powiadomić o takich sprawach swoich bezpośrednich przełożonych. Takie postępowanie może dostarczyć cennej wiedzy lub perspektywy i wspomóc szybkie rozwiązanie problemów w danej jednostce Firmy. Jeśli uważają Państwo za niezręczne powiadamianie o takiej sprawie swojego bezpośredniego przełożonego, lub uważają Państwo, że przełożony nie zajął się sprawą w sposób właściwy, wówczas winni Państwo, w zależności od charakteru zagadnienia, powiadomić o sprawie swojego miejscowego przedstawiciela ds. zasobów ludzkich, Dyrektora ds. Przestrzegania i Spraw Różnych, radcę prawnego w dziale prawnym, audytora wewnętrznego z Działu Audytów Firmy lub Dyrektora ds. Przestrzegania. Można również skontaktować się z gorącą linią Etyki i Przestrzegania Firmy Heinz. Dyrektorzy wykonawczy i członkowie Zarządu Heinz powinni informować o takich sprawach Wiceprezesa i Radę Generalną. GORĄCA LINIA ETYKI I PRZESTRZEGANIA KODEKSU POSTĘPOWANIA Jeśli te rozwiązania wydają się Państwu nieodpowiednie lub jeśli wolą Państwo pozostać anonimowi, mogą Państwo zadzwonić na bezpłatny czynny całą dobę numer gorącej linii Etyki i Przestrzegania (888) Prosimy zauważyć, że jest to bezpłatny numer dla pracowników w USA i Kanadzie. Jeśli są Państwo pracownikami Firmy pracującymi poza USA i Kanadą, powinni Państwo zastosować procedurę telefonowania na koszt abonenta dzwoniąc na numer Gorącej linii: (770) Jeśli składają Państwo raport o faktycznym lub przypuszczalnym naruszeniu w dobrej wierze, nie będą Państwo podlegać odwetowi w żadnej formie. Naruszenie wymogu powiadamiania o naruszaniu lub współpracy w prowadzeniu dochodzenia może spowodować podjęcie działań dyscyplinarnych. Pracownicy, którzy świadomie przedstawią fałszywe raporty będą również podlegać działaniom dyscyplinarnym. Heinz Kodeks postępowania

9 Postępowanie droga Heinz a POSTĘPOWANIE WOBEC NAS I NASZYCH KOLEGÓW W PRACY Będąc pracownikami Firmy Heinz, codziennie zmierzamy ku doskonałości w działalności Firmy, dzięki stosowaniu etycznych praktyk biznesowych, innowacji i wyróżniających się usług. Musimy być świadomi wpływu naszego zachowania na całokształt Firmy oraz na życie naszych Konsumentów, Klientów i kolegów w pracy. Wobec tego, musimy stosować się do poniższych zasad: Przestrzeganie prawa Heinz przestrzegać będzie wszystkich praw, zasad i przepisów mających zastosowanie do naszej działalności w każdym systemie prawnym, krajowym i międzynarodowym, w którym prowadzimy działalność. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania stosownych praw, zasad i przepisów spójnych z polityką Firmy w zakresie etycznego i uczciwego prowadzenia interesów. Patrz firmowa polityka pt. Kodeks prowadzenia interesów normy etyczne i prawne CC.01 Kliknij tutaj. Prawa te obejmują między innymi obowiązujące w USA prawa antytrustowe, prawa odnośnie papierów wartościowych w tym Ustawę Sarbanes- Oxley a z roku 2002 oraz prawa zabraniające pozyskiwania poufnych informacji, prawa w zakresie zatrudnienia, Ustawę w sprawie Żywności, Leków i Kosmetyków, a także inne mające zastosowanie prawa federalne, stanowe i miejscowe, oraz podobne prawa i przepisy różnych jurysdykcji na świecie w miejscach prowadzenia działalności przez Firmę. Równe szanse zatrudnienia i polityka zabraniająca molestowania seksualnego i innego rodzaju prześladowania Polityka Firmy w zakresie równych szans w zatrudnieniu stanowi o tym, że Firma daje pełne szanse równouprawnienia w zatrudnieniu wszystkim wykwalifikowanym pracownikom i osobom ubiegającym się o pracę, zgodnie z wszystkimi stosownymi prawami i przepisami. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie wymagań stosownych praw, prosimy o skontaktowanie się z Działem Prawnym. Patrz firmowa polityka pt. Równe szanse zatrudnienia CC.05 Kliknij tutaj. Wszystkie decyzje odnośnie personelu, włączając lecz nie ograniczając się do decyzji dotyczących rekrutacji, zatrudniania, szkoleń, awansowania, odszkodowania, świadczeń, oddelegowania, edukacji oraz szkoleń indywidualnych, będą podejmowane wyłącznie w oparciu o kwalifikacje pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jej umiejętności, wyniki uzyskiwane w pracy i zdolności, bez uwzględniania jakichkolwiek warunków lub cech charakterystycznych chronionych przez mające zastosowanie prawo. Zgodnie z polityką Firmy zabraniającą molestowania seksualnego i innego rodzaju prześladowania, Firma zobowiązuje się do zachowania środowiska pracy wolnego od dyskryminacji i nie tolerowania jakiegokolwiek napastowania pracowników Firmy przez kogokolwiek, włączając przełożonych, współpracowników, pracowników i osób nie będących pracownikami, sprzedawców, konsumentów lub klientów Firmy. Patrz firmowa polityka pt. Zakaz molestowania seksualnego i innego CC 06 Kliknij tutaj. Napastowanie obejmuje niepożądane zachowanie, werbalne, fizyczne lub wizualne, w stosunku do czyjejś płci, rasy, wieku, religii, kraju pochodzenia lub innego rodzaju statusu, cechy charakterystycznej lub stanu chronionego stosownym prawem. Napastliwe zachowanie, które narusza wszelkie warunki lub korzyści płynące z zatrudnienia, nadmiernie zakłóca wykonanie pracy przez jakąś osobę, lub tworzy zastraszające, wrogie lub obraźliwe środowisko pracy, nie będzie tolerowane. Heinz Kodeks postępowania

10 Postępowanie droga Heinz a Bezpieczeństwo i higiena pracy Heinz zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla wszystkich swoich pracowników. Częścią tego zobowiązania jest oczekiwanie Firmy, że wszyscy jej pracownicy zawsze wykonywać będą swoje obowiązki w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu. Wszystkie jednostki Firmy oraz jej zakłady muszą przestrzegać wszystkich miejscowych praw regulujących bezpieczeństwo miejsca pracy wdrażać procesy bezpieczeństwa Heinz a określone w polityce i procedurach Firmy Heinz. Patrz firmowa polityka pt. Bezpieczeństwo pracy RM 04 Kliknij tutaj. Prywatność i poufność Heinz przestrzegać będzie wszystkich praw chroniących prywatność i poufność wszystkich osobistych, medycznych i finansowych zapisów i informacji dotyczących pracowników. Informacje takie mogą być użyte lub ujawnione tylko w stopniu w jakim daje na to upoważnienie sam pracownik lub dozwolonym lub wymaganym przez stosowne prawo. Każdy pracownik uznaje, że nie powinien oczekiwać zachowania prywatności w przypadku korzystania z usług i sprzętu zapewnionego przez Firmę. Firma zastrzega sobie prawo do kontrolowania swoich obiektów i własności, w tym komputerów, zapisów rozmów telefonicznych, szatni, poczty elektronicznej, Internetu, dokumentów firmowych, biur, i innych miejsc pracy, podlegających stosownym prawom i przepisom miejscowym. Najważniejsze zasady Firmy Heinz Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać wszystkich praw mających zastosowanie do ich działalności. Wszyscy pracownicy będą traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem. Heinz zobowiązuje się do utrzymywania środowiska pracy wolnego od dyskryminacji. Heinz nie będzie tolerować napastowania swoich pracowników przez kogokolwiek. Heinz zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Podejmowanie ryzyka Heinz Kodeks postępowania

11 Postępowanie droga Heinz a POSTĘPOWANIE WOBEC NASZYCH KONSUMENTÓW I KLIENTÓW Potrzeby, zdrowie i dobro konsumentów naszych wyrobów mają dla nas podstawowe znaczenie. Heinz zobowiązuje się zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo, zdrowie, pierwszorzędne i nie zanieczyszczone produkty żywnościowe konsumentom i klientom na całym świecie. Firma Heinz stara się również o równe traktowanie wszystkich klientów. Dlatego nasi pracownicy nie będą wykorzystywać ich w jakikolwiek sposób poprzez stosowanie manipulacji, błędnej informacji, gróźb, oszustwa, nadużywania informacji niejawnych lub innego zachowania niedozwolonego. Pracownicy Heinz a pod żadnym pozorem nie mogą świadczyć jakichkolwiek nielegalnych lub nieodpowienich korzyści finansowych na rzecz innych pracowników lub klientów. Ogólnoświatowe wskazówki odnośnie edukacji konsumentów, Public Relations, informacji rynkowej oraz reklamy Heinz opracował wskazówki dla wszystkich swoich oddziałów i filii działających na całym świecie odnoszące się do sprzedaży produktów Firmy przedstawionych na stronach Wszystkie informacje przekazywane przez Firmę powinny odzwierciedlać działalność Firmy na rzecz wartości rodzinnych i długoletniego zaangażowania w sprawy właściwego żywienia i dobra konsumentów. Wskazówki obejmują poniższe zasady ogólne: Wszystkie informacje podawane przez Firmę muszą być uczciwe, szczere i nie wprowadzające w błąd. Reklamy czy promocja produktów nieodpowiednich dla dzieci są niedopuszczalne. Jakość i bezpieczeństwo produktów Marka Heinz ma ogromną wartość na całym świecie. Ta renoma i wartość marki jest oparta na wysokiej jakości i bezpieczeństwie produktów. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom bezpiecznej, czystej, odżywczej i zdrowej żywności. Będziemy: dążyć do systematycznego dostarczania produktów, które spełniają oczekiwania konsumentów i klientów i wysokie standardy Heinz a, a także dostarczają substancji odżywczych i wartości żywieniowych podanych na etykietach produktów i w ich reklamach. przestrzegać wszystkich stosownych praw dotyczących żywności i praw odnośnie bezpieczeństwa produktów konsumenckich obowiązujących w każdym obszarze naszej działalności. Najważniejsze zasady Firmy Heinz Ogólnoświatowe wskazówki firmy Heinz odnośnie edukacji konsumenckiej, Public Relations, informacji rynkowej i reklamy podają ogólne zasady i wskazówki, według których należy postępować przy sprzedaży produktów Firmy. Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać wszystkich stosownych wymagań dla żywności, bezpieczeństwa produktów i etykietowania. Heinz Kodeks postępowania

12 Postępowanie droga Heinz a dążymy do ciągłej poprawy produkcji i wszystkich innych obszarów naszych działań tak, aby dostarczać produktów wysokiej jakości naszym klientom i konsumentom po konkurencyjnych cenach, przystępnych dla wszystkich społeczności i rynków, którym służymy. etykietować nasze produkty zgodnie ze stosownymi prawami, przepisami i innymi wymogami prawnymi. POSTĘPOWANIE WOBEC NASZYCH UDZIAŁOWCÓW I KONTRAHENTÓW Nasi udziałowcy Nasi udziałowcy oczekują, że zmaksymalizujemy zwrot z ich inwestycji, jednocześnie realizując wszystkie aspekty naszej działalności w sposób etyczny i uczciwy. Naszym celem jest zapewnienie naszym udziałowcom rok po roku stałego i przewidywalnego wzrostu. Konflikt interesów W przypadku zaistnienia konfliktu interesów naszego pracownika i/lub członków jego rodziny należy bezzwłocznie powiadomić o tym przełożonego tego pracownika oraz Dyrektorów ds. Przestrzegania, i w każdym przypadku o sytuacji takiej należy informować najwcześniej jak to możliwe, tak aby umożliwić jak najszybsze rozwiązanie problemu we właściwy sposób spójny z wymaganiami wobec Firmy wynikającymi z zasad SEC i norm notowań na NYSE. Patrz firmowa polityka pt. Konflikt interesów CC.02 Kliknij tutaj. Rozwiązanie takiego konfliktu musi być przedstawione na piśmie i może otrzymać formę zakazu udziału w postępowaniu, jeśli nie można podjąć działań w celu uniknięcia faktycznego lub pozornego konfliktu interesów. Poniżej przedstawiamy przykłady potencjalnych, faktycznych lub pozornych konfliktów interesów: pracownicy odnoszący osobiste korzyści z możliwości uzyskiwanych dzięki używaniu własności Firmy, informacji lub zajmowanego stanowiska. otrzymywanie niewłaściwych korzyści osobistych w wyniku zajmowania jakiegoś stanowiska w Firmie. Pracownikom nie wolno przyjmować usług lub podarunków o wartości większej niż nominalna lub podróżowania albo rozrywek, które przewyższają potrzeby lub nie są w sposób uzasadniony związane z działalnością Firmy od przedstawicieli firm prowadzących lub chcących prowadzić interesy z Firmą Heinz. Gotówka lub ekwiwalenty gotówki nie mogą być przyjmowane w żadnych okolicznościach. Jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie udziały w jakiejkolwiek jednostce gospodarczej prowadzącej lub zamierzającej prowadzić interesy z Firmą Heinz. (dopuszcza się inwestowanie w papiery wartościowe spółek znajdujące się w obrocie publicznym nie przekraczające pięć procent ogólnej sumy akcji takiej firmy bez uzyskania uprzedniej zgody na taką inwestycję). [left caption] Skromne początki: dom Henry egoj. Heinz a, tu wszystko się zaczęło. [right caption] Największa na świecie fabryka ketchupu: koncernu Heinz we Fermont, Ohio. Heinz Kodeks postępowania

13 Postępowanie droga Heinz a bezpośrednia lub pośrednia konkurencja z Firmą lub posiadanie jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich udziałów w jakiejkolwiek jednostce gospodarczej będącej konkurentem Heinz. (dopuszcza się inwestowanie w papiery wartościowe spółek znajdujące się w obrocie publicznym nie przekraczające pięć procent ogólnej sumy akcji takiej firmy bez uzyskania uprzedniej zgody na taką inwestycję). udzielanie pożyczek, lub gwarancji zobowiązań, Dyrektorów i kadry zarządzającej jest zabronione oraz udzielanie pożyczek wszystkim innym pracownikom jeśli są to pożyczki inne niż wcześniej zatwierdzone pożyczki na przeprowadzkę udzielane w związku z przeniesieniem pracownika. Firma będzie unikać sytuacji zakładających bezpośredni nadzór lub obowiązek składania raportów pomiędzy krewnymi oraz, tam gdzie to możliwe, będzie wykluczać również pośrednie relacje tego rodzaju. Patrz firmowa polityka pt. Konflikt interesów CC.02 Kliknij tutaj. Zarząd i /lub odpowiednio Komitet Zarządczy Firmy, zajmie się każdym zagadnieniem konfliktu interesów dotyczącym Dyrektora, Dyrektora Generalnego, lub członka Biura Przewodniczącego Komitetu. Odpowiednio Dyrektor Generalny, i/lub Zarząd lub Komitet Zarządczy Firmy zajmą się każdym zagadnieniem konfliktu interesów dotyczącym wszystkich innych przedstawicieli kadry zarządzającej Firmy. Korzystanie z majątku Firmy Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za właściwe korzystanie z majątku Firmy, takiego jak informacje, materiały, dostawy, czas w ciągu dnia pracy, własność intelektualna (w tym nasze cenne marki), urządzenia, oprogramowanie, zapasy magazynowe, sprzęt i inny majątek posiadany lub dzierżawiony przez Firmę lub który w inny sposób znajduje się w posiadaniu Firmy. Pracownicy muszą podjąć wszystkie rozsądne kroki, aby zapewnić ochronę majątku Firmy przed kradzieżą, zniszczeniem i innego rodzaju stratą. korzystanie z majątku Firmy dla celów osobistych bez zgody Firmy jest zabronione. Wszyscy pracownicy muszą chronić majątek Firmy. kradzież, oszustwo, defraudacja lub sprzeniewierzenie jakichkolwiek dóbr lub aktywów Firmy jest zabronione. Księgi i zapisy księgowe Firmy oraz uczciwość finansowa polityka Firmy dotycząca spraw finansowych i innych kieruje się zasadą utrzymania najwyższego poziomu uczciwości finansowej w każdym przypadku. W związku z powyższym pracownicy zobowiązani są do: przestrzegania niniejszego Kodeksu oraz finansowej i poza finansowej polityki Firmy. dołożenia starań aby zapewnić pełne, uczciwe, terminowe, dokładne i zrozumiałe ujawnienie danych finansowych w dokumentach Firmy przedkładanych SEC. przedkładania dyrektorom Firmy, jej pracownikom, konsultantom i doradcom zajmującym się przygotowywaniem upublicznianych informacji o Firmie danych, które są dokładne, kompletne, obiektywne, dotyczące danego zagadnienia, terminowe i zrozumiałe. Motywacja Heinz Kodeks postępowania

14 Postępowanie droga Heinz a działania w dobrej wierze, odpowiedzialnie i uważnie, kompetentnie i z należytą starannością, bez wypaczania ważnych faktów lub dopuszczania do tego, by na ich niezależne sądy wpływały inne osoby. zapisywania lub udziału w dokonywaniu zapisów w księgach Firmy oraz zapisów, które są dokładne zgodnie z Państwa wiedzą. przestrzegania sprawdzeń i procedur związanych z ujawnianiem informacji o Firmie oraz kontroli wewnętrznej i procedur dla raportów finansowych. przestrzegania wymagań dotyczących powiadamiania w zakresie raportów finansowych zgodnie z polityką finansową pt. Powiadomiania dla potrzeb sporządzania raportów finasowych FAR.19 Kliknij tutaj Komitet ds. Audytów przyjął politykę przyjmowania, zatrzymania i rozpatrywania reklamacji i uwag dotyczących księgowania, kontroli wewnętrznej, i spraw audytowania, która jest dostępna w sieci HeinzWeb. Kliknij tutaj. Zgodnie z tą polityką mogą Państwo informować o wszelkich problemach, skargach, lub reklamacjach w sprawach objętych tą polityką Wiceprezesa i Radę Generalną Firmy, Wiceprezesa ds. Zarządzania, Przestrzegania i Etyki, lub prawników pracujących w dziale prawnym Firmy, lub Wiceprezesa ds. Audytów Firmy lub dowolnego audytora w dziale audytowym Firmy. Ewentualnie mogą Państwo dzwonić na numer gorącej linii Etyki i Przestrzegania Polityki Firmy, podany na stronie 8 powyżej. Na Państwa prośbę Firma rozpatrzy Państwa raport przestrzegając zasady poufności w możliwie najszerszym zakresie, zgodnie z objaśnieniami w tej sprawie podanymi w pełnym zakresie w Polityce Firmy. Mogą Państwo również przekazać swój raport anonimowo. Wszelkie raporty podlegają polityce Firmy zapewniającej brak odwetu dla autorów raportów wykonanych w dobrej wierze. Poufność Pracownicy muszą zachować poufność informacji powierzonych im przez Firmę lub jej klientów oraz dostawców, poza przypadkami, w których uzyskają zgodę na ujawnienie lub ujawnienie takie jest nakazane prawem. Bezpieczeństwo Wszystkie zakłady Heinz a zobowiązane są do oferowania bezpiecznych miejsc pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i produktów Firmy. Firma ustanowiła politykę i procedury zabezpieczania bezpieczeństwa swoich produktów, zakładów i pracowników, a jej głównym celem jest minimalizowanie ryzyka konsumentów. Patrz firmowa polityka pt. Bezpieczeństwo zakładów i żywności RM.02 Kliknij tutaj Innowacyjność Heinz Kodeks postępowania

15 Postępowanie droga Heinz a Zarządzanie kryzysowe i przywództwo Heinz wdrożył w swoich oddziałach i zakładach plany dotyczące postępowania w przypadku kryzysu takiego, jak wypadki, klęski żywiołowe lub akty kryminalne. Heinz prowadzi szkolenia dla swojej kadry kierowniczej i innych pracowników w celu zapobiegania kryzysom i postępowania w przypadku wystąpienia kryzysu. Kliknij tutaj. Uzyskanych z dokumentów Firmy Firma posiada szeroko zakrojoną politykę odnośnie zarządzania dokumentami, której muszą przestrzegać wszyscy pracownicy Firmy. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby każdy zapis został stworzony, zachowany, zabezpieczony i rozdysponowany w sposób właściwy. Każdy pracownik musi postępować zgodnie z wszystkimi prawami dotyczącymi ochrony zapisów i nie wolno mu zmieniać, ukrywać lub niszczyć dokumentów lub zapisów będących przedmiotem sporu sądowego lub kontroli rządowej. Patrz firmowa polityka pt. Polityka i wytyczne dotyczące tworzenia, ochrony, zachowywania i ujawniania zapisów L.01 Kliknij tutaj Wykorzystywanie poufnych informacji Zgodnie z Polityką ujawniania informacji i wykorzystywania poufnych informacji CC.03, zabrania się Państwu lub członkom Państwa najbliższej rodziny zamieszkującej z Wami we wspólnym gospodarstwie domowym kupowania lub sprzedawania akcji Heinz a lub akcji innej spółki, jeśli posiadają Państwo istotne informacje na temat spraw wewnętrznych Firmy. Kliknij tutaj. Wszelki obrót akcjami Heinz a musi być zgodny z procedurami ustalonymi w w/w polityce. Istotne informacje mogą obejmować wiadomości lub informacje o przejęciach, inwestycjach, nowych powiązaniach biznesowych, wynikach finansowych, ważnych zmianach w zarządzaniu lub inne informacje, które mogą mieć potencjalny wpływ na cenę akcji Heinz a lub innej spółki. Najważniejsze zasady Firmy Heinz Unikaj konfliktu interesów i ujawniania informacji o sytuacjach wymagających natychmiastowego rozwiązania, które mogłyby spowodować faktyczny lub potencjalny konflikt lub pojawienie się konfliktu. Nie przyjmuj od dostawców lub potencjalnych dostawców usług lub upominków o wartości większej niż nominalna ani też nie podróżuj lub korzystaj z rozrywek, które są zbędne lub nie uzasadnione w związku z działalnością Firmy. Zapytaj sam siebie, czy przyjęcie upominku zobowiązuje Cię do czegokolwiek lub wydaje Ci się, że zobowiązuje Cię do czegokolwiek wobec osoby dającej ten upominek. Nie korzystaj z własności Firmy do swoich własnych celów. Pozycje w księgach i dokumentach Firmy muszą dokładnie i uczciwie odzwierciedlać transakcje i dyspozycje odnośnie aktywów Firmy a jej publiczne raporty muszą zawierać kompletne i dokładne ujawnione informacje o Firmie. Chroń poufne i zastrzeżone informacje o Firmie w tym o jej cennych markach. Przestrzegaj polityki zarządzania danymi o Firmie. Jeśli masz istotne informacje niepubliczne o firmie, nie kupuj i nie sprzedawaj akcji Heinz a i nie dopuść do tego, by którykolwiek z członków Twojej najbliższej rodziny zamieszkujący we wspólnym z Tobą gospodarstwie domowym kupował lub sprzedawał akcje Heinz a. Nie kupuj i nie sprzedawaj akcji innych firm, będących kontrahentami Heinz a, jeśli jesteś w posiadaniu istotnych niepublicznych informacji o tych firmach. Skonsultuj się z Wiceprezesem i Radą Generalną, jeśli masz jakiekolwiek pytanie odnośnie tego, czy informacje, które posiadasz są istotne lub niepubliczne. Heinz Kodeks postępowania

16 Postępowanie droga Heinz a poza postanowieniami polityki, stwierdza się, że dopóki takie informacje nie są publicznie ujawniane, uważa się je za informacje wewnętrzne i nie powinny być ujawniane przez pracowników żadnej osobie spoza Firmy ani osobom wewnątrz Firmy, które nie mają potrzeby ich znać poza przypadkami, w których Rada Generalna postanowiła inaczej, lub są wykorzystane w inny sposób dla dobra pracowników. obrót akcjami Heinz a w oparciu o istotne informacje, które nie zostały upublicznione jest niezgodne z prawem i nie tylko szkodliwe dla Firmy, ale także dla publicznych uczestników rynku akcji, którzy obracają akcjami nie mając dostępu do takich nie ujawnionych publicznie informacji. Osoby, które obracają akcjami wykorzystując istotne informacje nie udostępnione publicznie, lub przekazują takie informacje innym, podlegają poważnym karom z karą więzienia włącznie, a także zwolnienia z pracy w Firmie. Zabronione jest ujawnianie mediom, udziałowcom lub innym jednostkom istotnych informacji o Firmie lub o którymkolwiek z jej kontrahentów bez wcześniejszej zgody Firmy. Zakaz ten nie dotyczy upoważnionego rzecznika Firmy. POSTĘPOWANIE WOBEC NASZYCH DOSTAWCÓW I KONKURENCJI Każdy pracownik powinien postępować uczciwie wobec dostawców, konkurencji i pracowników Firmy. Żaden pracownik nie może odnosić korzyści z nieuczciwego postępowania wobec kogokolwiek takiego jak manipulacja, wprowadzanie w błąd, zastraszanie, dokonywanie oszustw, wykorzystywanie poufnych informacji lub podobne postępowanie Dostawcy Nasi dostawcy/kontrahenci oczekują, że Heinz prowadzić będzie swoje operacje w sposób etyczny i odpowiedzialny. Heinz uważa, że przestrzeganie tych wartości jest warunkiem koniecznym do obopólnie korzystnej relacji. Jako część dążenia do wspierania relacji z dostawcami, którzy hołdują podobnym wartościom, Heinz przyjął Zasady Postępowania dla Dostawców, z którymi Heinz ma powiązania w postaci umów. Z zasadami tymi można się zapoznać się w sieci HeinzWeb Kliknij tutaj - i na stronach Zasady podkreślają politykę dobrego miejsca pracy zgodnego z miejscowym prawem pracy, a także stosownymi prawami ochrony środowiska. Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich stosownych praw i przepisów odnośnie dostarczania towarów i usług do Heinz w tym: nie mogą zatrudniać osób poniżej prawnie ustalonego wieku dla zatrudnionych zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. nie mogą dyskryminować żadnej osoby z powodu jakiegokolwiek warunku lub cechy charakterystycznej chronionej prawem. muszą przestrzegać stosownych praw dotyczących ochrony środowiska. muszą zapewniać pracownikom warunki BHP zgodne z obowiązującym prawem. Najważniejsze zasady Firmy Heinz Postępuj uczciwie z dostawcami i firmami konkurencyjnymi Firmy oraz nie manipuluj, nie wprowadzaj w błąd ani nie stosuj nieuczciwych praktyk w interesach. Współpracuj z dostawcami, którzy przestrzegają wszystkich stosownych praw i przepisów w zakresie dostarczanych towarów i usług do Heinz zgodnie z Zasadami Postępowania dla Dostawców. Nie podejmuj rozmów z żadną firmą konkurencyjną odnośnie cen, rynków, programów promocyjnych czy warunków sprzedaży. Heinz Kodeks postępowania

17 Postępowanie droga Heinz a Konkurencja Polityka antytrustowa/uczciwa konkurencja Polityka antytrustowa Firmy Heinz wymaga, aby wszyscy pracownicy Firmy na całym świecie przestrzegali odpowiednio: praw antytrustowych USA, oraz praw dotyczących konkurencji obowiązujących w każdym kraju, w którym firma Heinz prowadzi interesy. Kliknij tutaj Żaden pracownik firmy Heinz nie może zawierać umów czy porozumień odnośnie ceny z żadną firmą konkurencyjną ani podejmować dyskusji na temat przeszłych, obecnych lub przyszłych cen lub programów promocyjnych lub warunkach sprzedaży. Obowiązują również inne prawa zastrzegające obrót lub naruszenia siły rynkowej lub dominacji. Wszelkie pytania dotyczące tych zagadnień należy zgłaszać do działu prawnego. Z każdym pracownikiem lub pracownikami firmy Heinz, co do których zostanie stwierdzone, że uczestniczyli w ustalaniu ceny zostanie rozwiązany stosunek pracy oraz może być wobec nich zastosowana kara więzienia i nałożone wysokie kary, które będą musieli pokryć z własnych środków, gdyż takie ich postępowanie narazi Firmę na wysokie kary i odszkodowania finansowe. Pracownicy, którzy mają pytania dotyczące implikacji wynikających z prawa antytrustowego w związku z zamierzonymi działaniami w tym zakresie muszą skonsultować się z działem prawnym Firmy przed podjęciem takich działań. POSTĘPOWANIE WOBEC SPOŁECZNOŚCI Społeczności, wśród których prowadzimy działalność Firma Heinz uznaje swoją rolę jako odpowiedzialnego członka społeczności, którego powinnością jest prowadzenie działalności dobroczynnej. Heinz przestrzega wszystkich stosownych praw dotyczących tego zagadnienia obowiązujących w miejscach prowadzenia działalności na całym świecie. Prowadzenie działalności charytatywnej wobec społeczności ma dla nas ogromną wartość. W związku z tym, że subwencje przekazywane przez naszą Firmę na rzecz społeczności mogą podlegać prawom USA, w tym Ustawie Patriotycznej, prosimy o wcześniejszy kontakt z działem prawnym lub Fundacją Firmy Heinz. Fundacja Firmy H.J. Heinz wspiera badania i testowanie Supplefer Sprinkles, rewolucyjnego dodatku żelaza do żywności opracowanego przeze Dr. Stanley a Zlotkin a, który może pomóc w zmniejszeniu chronicznej anemii w krajach rozwijających się. Heinz Kodeks postępowania

18 Postępowanie droga Heinz a Środowisko Firma Heinz zobowiązuje się chronić środowisko i rozpoznawać wpływ przetwórstwa żywności na środowisko światowe i lokalne. Firma Heinz stosuje trzystopniową strategię w zakresie zagadnień ochrony środowiska we wszystkich miejscach prowadzenia działalności: eliminowanie lub zmniejszanie ilości odpadów, tam gdzie jest to możliwe. szukanie korzystnego wykorzystania odpadów, których nie można wyeliminować. minimalizowanie kosztów i wpływu na środowisko utylizowanych odpadów. Każda jednostka Firmy zobowiązana jest ustanowić i wdrożyć System zarządzania środowiskiem w oparciu o instrukcje Firmy. Łapownictwo i korupcja FCPA i kontakty z urzędnikami publicznymi Firma Heinz posiada surową politykę wobec łapownictwa i korupcji, które są zabronione zgodnie z amerykańską ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych i podobnymi prawami i przepisami w innych jurysdykcjach. Jeśli nie jest to dozwolone prawem, Firma Heinz nie będzie płacić ani ponosić wydatków reprezentacyjnych czy dawać podarunków ani żadnych przedmiotów wartościowych bezpośrednio lub pośrednio urzędnikom rządowym, co mogłoby mieć na nich wpływ w związku z wykonaniem lub nie wykonaniem ich obowiązków lub skłonić ich do wykorzystania swoich wpływów lub zabezpieczenia niewłaściwych korzyści w związku z pozyskaniem lub utrzymaniem jakichkolwiek interesów dla Firmy. Patrz firmowa polityka pt. Prowadzenie interesów normy etyczne i prawne CC.01 Kliknij tutaj Umożliwienie płatności jeśli dział prawny Firmy w ten sposób doradza, to można przekazać płatności lub podarunki mające wartość nominalną osobom, których obowiązki są w zasadniczo rutynowe lub natury urzędniczej i muszą być związane z działaniami, do których Firma jest uprawniona i które są uważane za powszechnie panującą praktykę handlową. Pracownicy, którzy zamierzają dokonać płatności lub ofiarować podarki na rzecz urzędników rządowych, powinni przedtem skonsultować się z Działem ds. Prawnych firmy. Działalność polityczna Firma Heinz szanuje prawa poszczególnych pracowników do angażowania się w działalność polityczną, jednak Pracownik nie ma prawa korzystać bezpośrednio lub pośrednio z żadnych środków finansowych czy zasobów Firmy albo czasu przeznaczonego na pracę dla Firmy w celu prowadzenia takiej działalności politycznej. Dotacje na działalność polityczną w zakresie dozwolonym prawem miejscowym i przepisami, korzystanie z wszelkich środków finansowych, obiektów czy usług Firmy, które mają wesprzeć procesy demokratyczne w jakimkolwiek kraju muszą być wcześniej skonsultowane z wyższym kierownictwem oraz Zarządem Firmy Heinz. Najważniejsze zasady Firmy Heinz Wszyscy pracownicy muszą postępować zgodnie z instrukcjami Firmy dotyczącymi zarządzania ochroną środowiska naturalnego. Nie przekazuj urzędnikom państwowym pieniędzy ani wartościowych przedmiotów, które mogłyby wpłynąć na ich decyzje. Doskonałość Heinz Kodeks postępowania

19 Przykłady Pytanie: Prowadzę rozmowy z urzędnikiem państwowym o wprowadzeniu produktów Heinz'a po raz pierwszy na rynek w tym kraju. Urzędnik ten naciska na mnie, aby firma Heinz zatrudniła do pomocy nam firmę konsultingową jego brata. Co powinienem zrobić? Odpowiedź: Prosimy jak najszybciej skonsultować się z działem prawnym odnośnie działań zabronionych zgodnie z Ustawą USA o praktykach korupcyjnych za granicą. Pytanie: Moja koleżanka z pracy powiedziała mi, że znajomy pracujący u jednego z dostawców Heinz a wie o tym, że dostawca ten wkrótce publicznie ogłosi, że przyznano mu duży kontrakt z inną firmą. Myślę, że cena akcji tego dostawcy wzrośnie i chciałby teraz zakupić te akcje. Czy mogę to zrobić? Odpowiedź: Nie. Polityka Firmy w zakresie informacji poufnych dostępnych pracownikom oraz ujawniania takich informacji o Firmie poza tym, że obejmuje obrót akcjami samej Firmy zabrania kupna i sprzedaży akcji firm, z którymi Heinz prowadzi interesy w przypadku posiadania przez pracownika istotnych nieupublicznionych informacji o tych firmach. Pytanie: Potencjalny dostawca Heinz a zaoferował zapłacenie wszystkich moich kosztów (oraz kosztów mojej małżonki) związanych z przelotem do Londynu w celu obejrzenia finałów mistrzostw tenisowych w Wimbledonie. Czy mogę to przyjąć? Odpowiedź: Nasza polityka w zakresie konfliktu interesów zabrania przyjmowania usług lub podarunków o wartości większej niż nominalna oraz podróżowania lub uczestnictwa w rozrywkach, których związek z prowadzeniem interesów naszej Firmy jest nadmierny lub nieuzasadniony. Proszę porozmawiać ze swoim przełożonym, działem prawnym lub działem etycznym, jeśli ma Pan jakiekolwiek pytania odnośnie stosowania tej polityki. Pytanie: Czy molestowanie seksualne zawsze dotyczy zwierzchnika i pracownika mu podległego? Odpowiedź: Nie. Każda osoba, która swoim napastliwym zachowaniem uniemożliwia innej właściwe wykonywanie pracy, popełnia wykroczenie molestowania. Może to być zwierzchnik, współpracownik lub nawet osoba spoza firmy, np. sprzedawca czy kontrahent. Pytanie: Podczas ostatniego spotkania związków zawodowych jadłem obiad w towarzystwie dyrektorów dwóch konkurencyjnych firm, gdy nagle rozmowa zeszła na temat konieczności podniesienia cen pewnych produktów w celu pokrycia rosnących kosztów surowców. Pamiętam rady, jaich udzielano w kontekście właściwego zachowania się w takich sytuacjach, ale w tym przypadku stało się to tak szybko, że zapomniałem, co powinienem zrobić. Czy naruszyłem w jakiś sposób politykę firmy? Odpowiedź: Mogło się tak zdarzyć. Tego rodzaju rozmowy należy natychmiast ucinać, a w razie potrzeby nawet opuścić rozmówców. Należy skontaktować się z Działem ds. Prawnych i uzyskać wskazówki, co do dalszego postępowania. Examples Heinz Kodeks postępowania

20 Odstąpienia i poprawki Wnioski o odstąpienie od postanowień Kodeksu Postępowania należy składać na piśmie do Dyrektora ds. Przestrzegania Kodeksu odpowiednio wcześniej w stosunku do rozpoczęcia proponowanego działania. Wnioski takie muszą być zatwierdzone lub odrzucone przez Komitet Zarządczy Firmy po rozpatrzeniu i uwzględnieniu pisemnej rekomendacji Wiceprezesa i Rady Generalnej. Odstąpienia od pewnych części Kodeksu Postępowania przez kadrę zarządzającą i dyrektorów muszą zostać publicznie ujawnione zgodnie z zasadami SEC i/lub standardów notowań Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W zależności od okoliczności, ujawnienie takie może być szkodliwe dla Firmy oraz dla członka kadry zarządzającej lub dyrektora, który takiego odstąpienia dokonał, zwłaszcza w przypadku wcześniejszego nie powiadomienia Firmy o postępowaniu lub okolicznościach, które mogłyby stworzyć potrzebę takiego odstąpienia. W takich przypadkach, w zależności od okoliczności, pracownik ubiegający się o odstąpienie może podlegać sankcjom dyscyplinarnym, w tym zmianie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Istotne poprawki do pewnych części tej polityki dotyczące postępowania, wniesione przez dyrektora generalnego i dyrektorów finansowych Firmy, będą musiały być również ujawnione zgodnie z zasadami i przepisami SEC lub stosownymi standardami dla notowań giełdowych. Heinz zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie swojej polityki, instrukcji i związanych z nimi procedur. Żadna część niniejszego Kodeksu Postępowania nie nakłada na żadnego pracownika jakiegokolwiek prawa odnośnie kontynuacji jego zatrudnienia, ani nie stanowi umowy o pracę ani też nie wpływa w jakikolwiek sposób na prawa pracowników lub prawo Firmy do rozwiązania umowy o pracę, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, za wymówieniem lub bez wymówienia. Przytoczone zdanie podlega warunkom pisemnej umowy o pracę, jaką pracownik może zawrzeć z Firmą i która jest podpisana przez pracownika i upoważnionego przedstawiciela Firmy oraz podlega wymogom stosownego prawa oraz polityce Firmy odnośnie nie stosowania działań odwetowych w związku z przekazaniem Firmie przez pracownika raportu sporządzonego w dobrej wierze na temat faktycznego lub podejrzewanego naruszenia prawa lub polityki Firmy tj. na przykład niniejszego Kodeksu Postępowania. Szacunek Heinz Kodeks postępowania

Heinz Kodeks postępowania 2010 2

Heinz Kodeks postępowania 2010 2 SIEDZIBA ŚWIATOWA 1 PPG Place, Suite 3100 Pittsburgh, PA 15222-5448 William R. Johnson Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny Do Pracowników Firmy Heinz na całym świecie Od roku 1869 Firma Heinz dokłada

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Nacisk na kwestie uczciwości

Kodeks Postępowania Nacisk na kwestie uczciwości Kodeks Postępowania Nacisk na kwestie uczciwości List od naszego CEO Czasami niełatwo jest dokonać właściwych wyborów, szczególnie gdy znajdujemy się pod presją czasu oraz dbamy o zyskowność biznesu. Jednakże,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy DuPont. Zapewnienie bezpiecznej przyszłości

Kodeks postępowania firmy DuPont. Zapewnienie bezpiecznej przyszłości Kodeks postępowania firmy DuPont Zapewnienie bezpiecznej przyszłości Nasze podstawowe wartości w praktyce Styczeń 2015 Wstęp Do pracowników DuPont, Od ponad dwóch wieków, dzięki nauce, pokonujemy wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego 1 Spis treści List od naszego Dyrektora Naczelnego...1 Oświadczenie dotyczące Kluczowych Wartości...2 Przewodnie Dobre Praktyki w biznesie...2 Wprowadzenie...4 Czym jest

Bardziej szczegółowo

KODEKS PROWADZENIA BIZNESU. Poznaj Nasze Credo i żyj zgodnie z nim

KODEKS PROWADZENIA BIZNESU. Poznaj Nasze Credo i żyj zgodnie z nim KODEKS PROWADZENIA BIZNESU Poznaj Nasze Credo i żyj zgodnie z nim 1 Nasze Credo Uważamy, że jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim wobec lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, wobec matek i ojców i wszystkich

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

UCZCIWOŚĆ ponad wszystko

UCZCIWOŚĆ ponad wszystko Kodeks Postępowania UCZCIWOŚĆ ponad wszystko Spis treści Przesłanie od dyrektora naczelnego 3 Przestrzegaj Kodeksu Postępowania 4 Szukanie porady i zgłaszanie problemów 7 Zakaz postępowania odwetowego

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Światowy Kodeks Postępowania

Światowy Kodeks Postępowania Wysoka świadomość celu Światowy Kodeks Postępowania 3 List od Prezes zarządu i Dyrektor Generalnej Pepsico 4 Wartości PepsiCo Cel, który przyświeca naszej działalności 5 Działalność biznesowa prowadzona

Bardziej szczegółowo

code of business conduct and ethics NEXT Kodeks postępowania i etyki w biznesie

code of business conduct and ethics NEXT Kodeks postępowania i etyki w biznesie NEXT Kodeks postępowania i etyki w biznesie Działamy uczciwie. Zapewniamy najlepsze wyniki. Robimy to, co właściwe, każdego dnia. ama Mike McNamarara Spis treści i. List Prezesa Zarządu Flextronics i naszego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Program Etyki i Zgodności z Przepisami Energizer. Szacunek dla innych. Unikanie konfliktu interesów

SPIS TREŚCI. Program Etyki i Zgodności z Przepisami Energizer. Szacunek dla innych. Unikanie konfliktu interesów KODEKS POSTĘPOWANIA SPIS TREŚCI 4 4 5 5 6 Program Etyki i Zgodności z Przepisami Energizer Rozumienie Kodeksu Postępowania Energizer Poufne zgłaszanie wątpliwości Przestrzeganie przepisów prawnych: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Tyco International Ltd. Freier Platz 10 CH-8200 Schaffhausen, Switzerland. Tel: +41 52 633 02 44 Fax +41 52 633 02 99

Tyco International Ltd. Freier Platz 10 CH-8200 Schaffhausen, Switzerland. Tel: +41 52 633 02 44 Fax +41 52 633 02 99 Tyco International Ltd. Freier Platz 10 CH-8200 Schaffhausen, Switzerland Tel: +41 52 633 02 44 Fax +41 52 633 02 99 Zasady Etycznego Postępowania Postępujemy właściwie Przesłanie od Prezesa i Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowny Kolego, Mam zaszczyt przedstawić nasz Kodeks postępowania w biznesie. Jest to bardzo ważny dokument opisujący oczekiwania naszej firmy wobec każdego pracownika reprezentującego

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks postępowania w biznesie

Globalny kodeks postępowania w biznesie Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

Pozycja lidera dzięki uczciwości : kodeks postępowania

Pozycja lidera dzięki uczciwości : kodeks postępowania Pozycja lidera dzięki uczciwości : kodeks postępowania Globalny program zgodności firmy Universal Globalny program zgodności firmy Universal pozwala zapewnić, że postępujemy uczciwie i przestrzegamy przyjętych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. Odniesienia Tłumaczenie: V4 Kod English postępowania (Effective kwietnia 2014 r.)

KODEKS POSTĘPOWANIA. Odniesienia Tłumaczenie: V4 Kod English postępowania (Effective kwietnia 2014 r.) KODEKS POSTĘPOWANIA Odniesienia Tłumaczenie: V4 Kod English postępowania (Effective kwietnia 2014 r.) BEZPIECZEŃSTWO I KORZYŚCI DLA PACJENTA ETYKA BADAŃ I ROZWOJU DOSTARCZANIE INFORMACJI O NASZYCH PRODUKTACH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI List od Dyrektora Generalnego.................................................. iii

SPIS TREŚCI List od Dyrektora Generalnego.................................................. iii Kodeks etyki 1 SPIS TREŚCI List od Dyrektora Generalnego.................................................. iii Kodeks etyki KBR... 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska... 3 Równe szanse

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania i etyki

Kodeks postępowania i etyki Kodeks postępowania i etyki W dążeniu do doskonałości w miejscu pracy Spis treści List od Przewodniczącego 2 Doskonałość w miejscu pracy a Kodeks postępowania i etyki FedEx 3 Postępowanie zgodne z prawem

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Intel

Kodeks postępowania firmy Intel Kodeks postępowania firmy Intel STYCZEŃ 2015 R. Od Dyrektora generalnego firmy Intel Intel od wielu lat należy do grona czołowych światowych firm pod względem postawy obywatelskiej i najwyższych norm etycznych.

Bardziej szczegółowo

W niniejszym Kodeksie Postępowania, termin Xylem i nasza Spółka odnoszą się do Xylem Inc. oraz wszystkich jej centrów wartości i jednostek

W niniejszym Kodeksie Postępowania, termin Xylem i nasza Spółka odnoszą się do Xylem Inc. oraz wszystkich jej centrów wartości i jednostek Kodeks Postępowania W niniejszym Kodeksie Postępowania, termin Xylem i nasza Spółka odnoszą się do Xylem Inc. oraz wszystkich jej centrów wartości i jednostek handlowych. 1 Spis treści List od prezesa

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania i Zasady Prowadzenia Działalności. *smith&nephew. Poprawka kwiecień 2015 r.

Kodeks Postępowania i Zasady Prowadzenia Działalności. *smith&nephew. Poprawka kwiecień 2015 r. Poprawka kwiecień 2015 r. *smith&nephew Kodeks Postępowania i Zasady Prowadzenia Działalności Kodeks Postępowania i Zasady Prowadzenia Działalności 1 KODEKS POSTĘPOWANIA I ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo